Borne Sulinowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Borne Sulinowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Borne Sulinowo to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu szczecineckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Borne Sulinowo.
 • 4 896 Liczba mieszkańców
 • 18,2 km² Powierzchnia
 • 269,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2 października 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZSZ Tablice rejestracyjne
 • Dorota Chrzanowska Burmistrz miasta
Borne Sulinowo na mapie
Identyfikatory
 • 16.534153.5764 Współrzędne GPS
 • 3215044 TERYT (TERC)
 • 0988715 SIMC
Herb miasta Borne Sulinowo
Borne Sulinowo herb
Flaga miasta Borne Sulinowo
Borne Sulinowo flaga

Jak Borne Sulinowo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Borne Sulinowo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Borne Sulinowo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Borne Sulinowo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
17Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
24Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
28Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
29Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
56Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
120Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
128Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
159Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
198Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
230Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
290Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
309Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
341Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
343Miasta o największej powierzchni w Polsce
350Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
353Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
360Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
367Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności

Borne Sulinowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-449Poczta Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 16

Borne Sulinowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bornem Sulinowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Szczecinku (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Wolności 18
78-400 Szczecinek
Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
(94) 373-41-20
(94) 373-41-33
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo

Borne Sulinowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Borne Sulinowo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 896, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 26,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,0 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bornego Sulinowa zawarli w 2022 roku 21 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców Bornego Sulinowa jest stanu wolnego, 50,9% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Borne Sulinowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -60. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,05 na 1000 mieszkańców Bornego Sulinowa. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,7% zgonów w Bornem Sulinowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w Bornem Sulinowie były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bornego Sulinowa przypada 17.07 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 98 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 88 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bornego Sulinowa 10. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  55,4% mieszkańców Bornego Sulinowa jest w wieku produkcyjnym, 14,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 29,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bornego Sulinowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 896 Liczba mieszkańców
 • 2 567 Kobiety
 • 2 329 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bornem Sulinowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bornem Sulinowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bornem Sulinowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bornego Sulinowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  46,0 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 45,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Borne Sulinowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bornego Sulinowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Borne Sulinowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Borne Sulinowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Borne Sulinowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Borne Sulinowo
  27,6%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 32,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  50,9%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 50,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Borne Sulinowo
  9,0%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Kraj
  8,5%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Borne Sulinowo
  9,0%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,4% Nieustalone
 • Borne Sulinowo
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 2,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bornem Sulinowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Borne Sulinowo
  4,2
  Zachodniopomorskie
  4,1
  Polska
  4,1
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,2
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bornem Sulinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -60 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -33 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -27 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,05 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -12,1
  Województwo
  -5,3
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bornem Sulinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bornem Sulinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bornem Sulinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bornem Sulinowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 5,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Borne Sulinowo
  5,0
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Polska
  8,1
 • 31,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Borne Sulinowo
  31,1
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Kraj
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 351 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 304 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 351 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 161 Waga 3500g - 3999g
 • 161
 • 180 Waga 3000g - 3499g
 • 180
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,18
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Borne Sulinowo
  0,55
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bornem Sulinowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 85 Zgony
 • 43 Kobiety
  (Zgony)
 • 42 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,6%
  49,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,1
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 180,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Borne Sulinowo
  180,4
  Województwo
  175,3
  Cała Polska
  147,0
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,0
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Borne Sulinowo
  3,2
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczecineckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,7%
  Województwo
  36,9%
  Cały kraj
  36,0%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,9%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,1%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Cały kraj
  6,7%
 • 52 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,0
  Kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,2
  Cały kraj
  70,6
 • 292,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Borne Sulinowo
  292,7
  woj. zachodniopomorskie
  293,4
  Cały kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,7
  Kraj
  253,9
 • 547,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 581,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 511,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  547,3
  Województwo
  458,5
  Kraj
  426,2
 • 73,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 147,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Borne Sulinowo
  73,8
  woj. zachodniopomorskie
  72,6
  Polska
  62,9
 • 23,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Borne Sulinowo
  23,9
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Polska
  33,8
 • 15,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Borne Sulinowo
  15,9
  Województwo
  7,1
  Polska
  7,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,4%
  woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 49 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 88 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Saldo migracji
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 10 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bornem Sulinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 61,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 62,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 26,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Borne Sulinowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Borne Sulinowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bornem Sulinowie oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bornem Sulinowie to 2 622 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 532 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  72,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 27,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bornem Sulinowie to 3,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Bornem Sulinowie to 86,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,14% mieszkań posiada łazienkę, 96,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 6,33% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczecineckiego.

  Powiat szczecinecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 622 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 531,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Borne Sulinowo
  531,50
  Województwo
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 59,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  59,40 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Borne Sulinowo
  31,60 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,25
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Polska
  3,83
 • 1,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  1,88
  Zachodniopomorskie
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Borne Sulinowo
  3,65
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,83
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Kraj
  3,89
 • 13,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Borne Sulinowo
  13,99
  Zachodniopomorskie
  21,10
  Cały kraj
  24,56
 • 1 564 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 86,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  86,9 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,32 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Borne Sulinowo
  97,14%
  Województwo
  98,58%
  Kraj
  97,75%
 • 97,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,14%
  Zachodniopomorskie
  97,12%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Borne Sulinowo
  97,14%
  woj. zachodniopomorskie
  96,11%
  Cała Polska
  93,75%
 • 96,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  96,80%
  woj. zachodniopomorskie
  87,94%
  Kraj
  85,83%
 • 6,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  6,33%
  Województwo
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Borne Sulinowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bornem Sulinowie na 1000 mieszkańców pracuje 183osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bornem Sulinowie wynosiło w 2023 roku 14,3% (14,3% wśród kobiet i 14,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bornem Sulinowie wynosiło 5 799,80 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bornego Sulinowa 113 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 285 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 172.

  12,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Bornego Sulinowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,9% w przemyśle i budownictwie, a 19,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 183 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Borne Sulinowo
  183,0
  Zachodniopomorskie
  222,0
  Cały kraj
  259,0
 • 14,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,8% Kobiety
 • 11,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  14,3%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bornem Sulinowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bornem Sulinowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bornem Sulinowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 256 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 800 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bornem Sulinowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 113 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 285 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 172 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,9% Przemysł i budownictwo
 • 21,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,1% Pozostałe
 • 48,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bornem Sulinowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 913 Pracujący ogółem
 • 584 Kobiety
 • 329 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bornem Sulinowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,4% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 60,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 29,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Borne Sulinowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  80,4
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 54,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  54,0
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 204,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Borne Sulinowo
  204,5
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 54,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 57,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 52,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 45,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 42,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Borne Sulinowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Bornem Sulinowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 526 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 337 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (62) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (28) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (76) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bornem Sulinowie najwięcej (21) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (512) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,2% (106) podmiotów, a 78,3% (412) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bornem Sulinowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.3%) oraz Budownictwo (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 526 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 106 Przemysł i budownictwo
 • 412 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w Bornem Sulinowie w 2023 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w Bornem Sulinowie w 2023 roku
 • 337 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 512 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 512
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 526 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 526
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 337 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 75 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 75
 • 72 Budownictwo
 • 72
 • 36 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 36
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Borne Sulinowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bornem Sulinowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 74 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,88 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bornem Sulinowie wynosi 83,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bornego Sulinowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,13 (wykrywalność 75%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,42 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,41 (90%), drogowe - 1,99 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bornego Sulinowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Borne Sulinowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 74
 • 37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 37
 • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 22
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 40 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 40
 • 14,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,88
  Województwo
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 7,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Borne Sulinowo
  7,42
  woj. zachodniopomorskie
  15,77
  Cała Polska
  12,98
 • 4,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Borne Sulinowo
  4,41
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,99
  Województwo
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Borne Sulinowo
  0,22
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Polska
  0,35
 • 8,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,13
  Zachodniopomorskie
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Borne Sulinowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  woj. zachodniopomorskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Borne Sulinowo
  90%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Borne Sulinowo
  98%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  90%
  Kraj
  88%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Borne Sulinowo
  76%
  Województwo
  50%
  Kraj
  51%

Borne Sulinowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Bornego Sulinowa wyniosła w 2022 roku 67,3 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Bornego Sulinowa - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,1 mln złotych, czyli 16,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bornego Sulinowa wyniosła w 2022 roku 62,2 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.1%). W budżecie Bornego Sulinowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 938 złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,5 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,5%.
 • Wydatki budżetu w Bornem Sulinowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bornego Sulinowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Borne Sulinowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bornego Sulinowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,1 mln

  3,6 tys(100%)

  39,8 mln

  4,0 tys(100%)

  40,7 mln

  4,1 tys(100%)

  45,9 mln

  4,6 tys(100%)

  49,9 mln

  5,0 tys(100%)

  50,7 mln

  5,3 tys(100%)

  56,6 mln

  6,0 tys(100%)

  67,3 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,5 mln

  2,4 tys(32.9%)

  11,8 mln

  2,4 tys(29.6%)

  11,5 mln

  2,3 tys(28.4%)

  12,4 mln

  2,4 tys(27%)

  13,0 mln

  2,5 tys(26.1%)

  13,8 mln

  2,7 tys(27.2%)

  14,7 mln

  2,9 tys(25.9%)

  18,6 mln

  3,8 tys(27.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  641(8.9%)

  5,3 mln

  1,1 tys(13.4%)

  3,1 mln

  625(7.6%)

  3,6 mln

  712(7.9%)

  6,2 mln

  1,2 tys(12.5%)

  5,3 mln

  1,1 tys(10.5%)

  5,9 mln

  1,2 tys(10.4%)

  6,8 mln

  1,4 tys(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  759(10.5%)

  3,6 mln

  728(9%)

  4,0 mln

  804(9.8%)

  4,5 mln

  887(9.8%)

  4,7 mln

  921(9.4%)

  5,0 mln

  997(9.9%)

  5,6 mln

  1,1 tys(9.9%)

  6,5 mln

  1,3 tys(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,8 mln

  1,4 tys(19.3%)

  11,4 mln

  2,3 tys(28.6%)

  3,4 mln

  682(8.4%)

  3,9 mln

  773(8.6%)

  4,1 mln

  806(8.2%)

  4,1 mln

  820(8.2%)

  4,5 mln

  900(7.9%)

  5,8 mln

  1,2 tys(8.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,5 tys

  12,7(0.1%)

  50,3 tys

  9,9(0.1%)

  93,0 tys

  18,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 mln

  894(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  382(5.3%)

  840,5 tys

  172(2.1%)

  1,8 mln

  363(4.4%)

  3,3 mln

  642(7.1%)

  1,6 mln

  308(3.2%)

  1,8 mln

  360(3.6%)

  1,8 mln

  356(3.1%)

  4,2 mln

  843(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  321(4.5%)

  1,4 mln

  289(3.6%)

  1,6 mln

  324(4%)

  2,3 mln

  442(4.9%)

  3,6 mln

  704(7.2%)

  2,2 mln

  427(4.3%)

  2,3 mln

  467(4.1%)

  4,0 mln

  810(5.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  367,5 tys

  75,3(1%)

  233,5 tys

  47,7(0.6%)

  458,0 tys

  91,9(1.1%)

  364,4 tys

  71,6(0.8%)

  503,7 tys

  98,8(1%)

  885,7 tys

  175(1.7%)

  1,2 mln

  233(2.1%)

  2,5 mln

  513(3.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  687,2 tys

  141(2%)

  482,7 tys

  98,7(1.2%)

  468,0 tys

  93,9(1.1%)

  491,7 tys

  96,6(1.1%)

  584,0 tys

  115(1.2%)

  588,9 tys

  117(1.2%)

  591,3 tys

  119(1%)

  1,8 mln

  359(2.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,1 mln

  226(3.1%)

  1,6 mln

  322(4%)

  1,1 mln

  214(2.6%)

  1,2 mln

  229(2.5%)

  1,1 mln

  207(2.1%)

  1,1 mln

  211(2.1%)

  1,1 mln

  220(1.9%)

  1,1 mln

  214(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  444(6.2%)

  948,9 tys

  194(2.4%)

  862,5 tys

  173(2.1%)

  973,1 tys

  191(2.1%)

  835,4 tys

  164(1.7%)

  678,4 tys

  134(1.3%)

  4,0 mln

  799(7%)

  982,7 tys

  199(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  432,3 tys

  88,6(1.2%)

  487,8 tys

  99,7(1.2%)

  494,8 tys

  99,3(1.2%)

  502,6 tys

  98,7(1.1%)

  625,4 tys

  123(1.3%)

  640,3 tys

  127(1.3%)

  652,9 tys

  131(1.2%)

  691,3 tys

  140(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  519,8 tys

  107(1.5%)

  586,5 tys

  120(1.5%)

  570,4 tys

  114(1.4%)

  491,2 tys

  96,5(1.1%)

  429,1 tys

  84,2(0.9%)

  259,5 tys

  51,4(0.5%)

  189,2 tys

  37,9(0.3%)

  687,0 tys

  139(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  184,0 tys

  37,7(0.5%)

  173,0 tys

  35,4(0.4%)

  166,3 tys

  33,4(0.4%)

  167,9 tys

  33,0(0.4%)

  177,6 tys

  34,8(0.4%)

  191,8 tys

  38,0(0.4%)

  239,5 tys

  48,0(0.4%)

  388,2 tys

  78,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  218,1 tys

  44,7(0.6%)

  145,8 tys

  29,8(0.4%)

  874,2 tys

  175(2.1%)

  932,1 tys

  183(2%)

  160,3 tys

  31,4(0.3%)

  159,9 tys

  31,6(0.3%)

  190,4 tys

  38,2(0.3%)

  312,4 tys

  63,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  209,0 tys

  42,8(0.6%)

  161,9 tys

  33,1(0.4%)

  138,1 tys

  27,7(0.3%)

  141,8 tys

  27,9(0.3%)

  185,1 tys

  36,3(0.4%)

  128,5 tys

  25,4(0.3%)

  200,6 tys

  40,2(0.4%)

  164,2 tys

  33,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  580,7 tys

  119(1.7%)

  629,8 tys

  129(1.6%)

  615,9 tys

  124(1.5%)

  598,2 tys

  118(1.3%)

  536,3 tys

  105(1.1%)

  486,7 tys

  96,3(1%)

  355,3 tys

  71,2(0.6%)

  67,6 tys

  13,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  8,8 tys

  1,8(0%)

  47,6 tys

  9,3(0.1%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  18,2 tys

  3,6(0%)

  33,1 tys

  6,6(0.1%)

  15,9 tys

  3,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  31,0 tys

  6,3(0.1%)

  35,7 tys

  7,3(0.1%)

  17,3 tys

  3,5(0%)

  17,8 tys

  3,5(0%)

  15,2 tys

  3,0(0%)

  18,0 tys

  3,6(0%)

  10,7 tys

  2,1(0%)

  9,7 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,2 tys

  11,9(0.2%)

  6,8 tys

  1,4(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  65,7 tys

  12,9(0.1%)

  69,8 tys

  13,7(0.1%)

  57,4 tys

  11,4(0.1%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0

  0,0(0%)

  48,0

  0,0(0%)

  48,0

  0,0(0%)

  41,2

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,9 tys

  5,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bornem Sulinowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bornego Sulinowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Borne Sulinowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bornego Sulinowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,2 mln

  3,5 tys(100%)

  39,5 mln

  4,0 tys(100%)

  41,6 mln

  4,2 tys(100%)

  51,1 mln

  5,1 tys(100%)

  51,7 mln

  5,2 tys(100%)

  51,7 mln

  5,4 tys(100%)

  62,5 mln

  6,6 tys(100%)

  62,2 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,3 mln

  2,7 tys(38.7%)

  12,4 mln

  2,5 tys(31.3%)

  13,7 mln

  2,7 tys(32.8%)

  20,3 mln

  4,0 tys(39.7%)

  16,4 mln

  3,2 tys(31.7%)

  16,9 mln

  3,3 tys(32.7%)

  17,5 mln

  3,5 tys(28.1%)

  19,8 mln

  4,0 tys(31.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,5 mln

  2,2 tys(30.7%)

  10,4 mln

  2,1 tys(26.3%)

  10,5 mln

  2,1 tys(25.3%)

  11,9 mln

  2,3 tys(23.4%)

  13,0 mln

  2,5 tys(25.1%)

  12,1 mln

  2,4 tys(23.4%)

  19,3 mln

  3,9 tys(30.8%)

  13,3 mln

  2,7 tys(21.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,5 tys

  12,7(0.1%)

  50,3 tys

  9,9(0.1%)

  93,0 tys

  18,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 mln

  894(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  425(6.1%)

  3,4 mln

  704(8.7%)

  2,1 mln

  431(5.2%)

  1,9 mln

  364(3.6%)

  4,0 mln

  775(7.6%)

  3,3 mln

  662(6.5%)

  3,0 mln

  596(4.8%)

  4,0 mln

  810(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  1,1 tys(15.1%)

  9,8 mln

  2,0 tys(24.7%)

  1,8 mln

  355(4.3%)

  2,0 mln

  390(3.9%)

  2,0 mln

  387(3.8%)

  2,0 mln

  391(3.8%)

  2,1 mln

  421(3.4%)

  3,1 mln

  633(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  303(4.3%)

  1,9 mln

  398(4.9%)

  1,7 mln

  343(4.1%)

  2,0 mln

  395(3.9%)

  1,7 mln

  326(3.2%)

  2,0 mln

  401(3.9%)

  5,4 mln

  1,1 tys(8.7%)

  2,3 mln

  457(3.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  153,3 tys

  31,4(0.4%)

  17,6 tys

  3,6(0%)

  21,5 tys

  4,3(0.1%)

  182,5 tys

  35,9(0.4%)

  98,6 tys

  19,3(0.2%)

  74,5 tys

  14,8(0.1%)

  29,2 tys

  5,8(0%)

  1,8 mln

  363(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  204,4 tys

  41,9(0.6%)

  159,8 tys

  32,6(0.4%)

  667,0 tys

  134(1.6%)

  1,4 mln

  282(2.8%)

  1,1 mln

  216(2.1%)

  448,9 tys

  88,9(0.9%)

  275,0 tys

  55,1(0.4%)

  1,6 mln

  334(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  55,7 tys

  11,4(0.2%)

  12,7 tys

  2,6(0%)

  5,4 tys

  1,1(0%)

  29,8 tys

  5,9(0.1%)

  46,2 tys

  9,1(0.1%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  200

  0,0(0%)

  1,2 mln

  238(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  238,3 tys

  48,8(0.7%)

  318,4 tys

  65,1(0.8%)

  280,1 tys

  56,2(0.7%)

  120,0 tys

  23,6(0.2%)

  191,6 tys

  37,6(0.4%)

  221,6 tys

  43,9(0.4%)

  220,1 tys

  44,1(0.4%)

  822,7 tys

  167(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  439,4 tys

  90,0(1.3%)

  494,3 tys

  101(1.3%)

  517,4 tys

  104(1.2%)

  525,4 tys

  103(1%)

  648,1 tys

  127(1.3%)

  678,3 tys

  134(1.3%)

  684,7 tys

  137(1.1%)

  745,5 tys

  151(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  403,1 tys

  82,6(1.2%)

  389,8 tys

  79,7(1%)

  356,7 tys

  71,6(0.9%)

  433,2 tys

  85,1(0.8%)

  537,0 tys

  105(1%)

  545,1 tys

  108(1.1%)

  631,2 tys

  127(1%)

  663,0 tys

  134(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  581,8 tys

  114(1.1%)

  29,6 tys

  5,9(0.1%)

  48,3 tys

  9,7(0.1%)

  49,8 tys

  10,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  37,7 tys

  7,7(0.1%)

  49,4 tys

  10,1(0.1%)

  56,8 tys

  11,4(0.1%)

  51,6 tys

  10,1(0.1%)

  42,2 tys

  8,3(0.1%)

  58,6 tys

  11,6(0.1%)

  61,0 tys

  12,2(0.1%)

  47,5 tys

  9,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  125,8 tys

  25,8(0.4%)

  115,6 tys

  23,6(0.3%)

  88,3 tys

  17,7(0.2%)

  59,8 tys

  11,7(0.1%)

  49,8 tys

  9,8(0.1%)

  40,6 tys

  8,0(0.1%)

  29,1 tys

  5,8(0%)

  32,4 tys

  6,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  13,5 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  425,5 tys

  85,4(1%)

  251,0 tys

  49,3(0.5%)

  19,4 tys

  3,8(0%)

  17,3 tys

  3,4(0%)

  25,4 tys

  5,1(0%)

  30,0 tys

  6,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  2,1(0%)

  12,7 tys

  2,5(0%)

  17,8 tys

  3,5(0%)

  16,8 tys

  3,4(0%)

  18,7 tys

  3,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,9 tys

  11,9(0.2%)

  6,8 tys

  1,4(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  65,7 tys

  12,9(0.1%)

  69,8 tys

  13,7(0.1%)

  57,4 tys

  11,4(0.1%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,4 tys

  7,7(0.1%)

  780

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  18,4 tys

  3,8(0%)

  500

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  58,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  424

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,9 tys

  1,0(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  2,8 tys

  0,6(0%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Borne Sulinowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 977 mieszkańców Bornego Sulinowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 497 kobiet oraz 480 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 21,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców Bornego Sulinowa, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Bornego Sulinowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bornem Sulinowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,9%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2022 w Bornem Sulinowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 90 dzieci (52 dziewczynki oraz 38 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bornem Sulinowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 83 dzieci (38 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 90 miejsc.

  17,7% mieszkańców Bornego Sulinowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 746 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 351 uczniów (161 kobiet oraz 190 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bornem Sulinowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 365 uczniów (176 kobiet oraz 189 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,86.

  W Bornem Sulinowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 72 uczniów (45 kobiet oraz 27 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 19 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bornem Sulinowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 78 uczniów (47 kobiet oraz 31 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 32 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,6% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 20,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców Bornego Sulinowa w wieku potencjalnej nauki (23,6% kobiet i 25,5% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • Borne Sulinowo
  17,8%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,2%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,7%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Borne Sulinowo
  21,6%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Borne Sulinowo
  21,4%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 15,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,8%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,3%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 746 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Borne Sulinowo
  746,0
  Zachodniopomorskie
  900,0
  Polska
  927,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Borne Sulinowo
  1,14
  Województwo
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Borne Sulinowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Dzieci
 • 52 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 38 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,8%
  42,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 21 3 lata
 • 21
 • 30 4 lata
 • 30
 • 37 5 lata
 • 37
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 18 4 lata
 • 18
 • 20 5 lata
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 12 4 lata
 • 12
 • 17 5 lata
 • 17
 • 46 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bornem Sulinowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bornem Sulinowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka (0)
  Niepubliczne
  79 525-26-60
  ul. szpitalna 1
  78-449 Borne Sulinowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Borne Sulinowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 351 Uczniowie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie)
 • 190 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,9%
  54,1%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Borne Sulinowo
  21,9
  Zachodniopomorskie
  17,6
  Polska
  17,0
 •  
 • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 100,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  100,86
  Województwo
  96,34
  Cała Polska
  95,96
 • 100,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  100,29
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Borne Sulinowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Borne Sulinowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bornem Sulinowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bornem Sulinowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Jan Nowak-Jeziorański)
  Publiczna
  94 373-31-96
  94 373-07-93
  ul. Bolesława Chrobrego 25
  78-449 Borne Sulinowo
  1836935
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Borne Sulinowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 72 Uczniowie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,5%
  37,5%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Borne Sulinowo
  18,0
  Województwo
  25,0
  Kraj
  26,5
 •  
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bornem Sulinowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bornem Sulinowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  94 373-39-64
  94 373-39-64
  ul. Al. Niepodległości 24
  78-449 Borne Sulinowo
  370-
 • Edukacyjne grupy wieku w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Borne Sulinowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Borne Sulinowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Borne Sulinowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Borne Sulinowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bornem Sulinowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pokoje gościnne: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bornem Sulinowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bornem Sulinowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bornem Sulinowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 40 (uczestnicy: 12 610)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 210)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 10 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 34)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 4)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 26)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 36)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 36)


  Według danych z 2022 w Bornem Sulinowie działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Bornem Sulinowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 340 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 155 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 23
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Bornem Sulinowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 338 członków. Zarejestrowano 309 ćwiczących (mężczyźni: 216, kobiety: 93, chłopcy do lat 18: 175, dziewczęta do lat 18: 79). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bornem Sulinowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Bornem Sulinowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bornego Sulinowa znajduje się 16 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bornem Sulinowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Diabelskie Pustacie - florystyczny rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 2008-12-11, Powierzchnia: 932.53 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Piławy - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 2012-11-01
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: 1. Jezioro Drawsko z licznymi zatokami o mocno wyniesionych przybrzeżnych skarpach porośniętych starodrzewiami głównie buczyn Deschampsio Flexuosae-Fagetum z wieloma niewielkimi wysepkami i dużą wyspą Bielawą; 2. Dolina rz. Drawy z mocno zróżnicowaną roslinnością wodną z Potametea i szuwarową Phragmitetea; 3. Bogactwo nie przeżyźnionych jezior; liczne zbiorniki dystroficzne i oligotroficzne w tym lobeliowe jezioro Łęka; 4. Duże kompleksy siedlisk olsowych i łęgowych z towarzyszącą im roślinnością źródliskową szuwarową i ziołoroślową typu okrajkowego; 5. Rozległy kompleks eu- i mezotroficznych lasów liściastych w strefie pagórów morenowych na północy gminy (Nadl. Połczyn Zdrój) z przewagą siedlisk Melico-Fagetum i Deschampsio-Fagetum z dużym udziałem starodrzewi skupiających leśne gatunki z rzędu Fagetalia; 6. Wyjątkowe bogactwo śródleśnych i śródpolnych oczek wytopiskowych z roślinnością torfowiskową na terenie całego obszaru; 7. Ok. 45 gatunków chronionych oraz blisko 55 regionalnie zagrożonych wymarciem; 9. Około 30 nieczynnych cmentarzy ewangelickich w obrębie których swe stanowiska mają liczne gatunki prawnie chronione; są miejscem występowania pomników przyrody nierzadko też placówkami starodrzewi jak również regeneracyjno-degeneracyjnych postaci grądów Stellario-Carpinetum dużo rzadziej kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum; 10. Parki podworskie ze starodrzewiami między innymi w: Drahimku Kaleńsku Nowym Pławnie Rzepowie oraz pałacowy w Siemczynie; 11. Wyjątkowa ilość jak na pomorskie gminy ustanowionych pomników przyrody; 12. 35 użytków ekologicznych przewidzianychdo ochrony w Planie ochrony DPK mających chronić głównie biotopy bagienne; kilka użytków z bogatymi populacjami storczyków; 13. Dwa kolejne przewidziane do ochrony użytki ekologiczne UE-1 i UE-2; jeden ze stanowiskiem regionalnie bardzo rzadkiego ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare reprezentującego element górski na niżu; 14. Siedlisko bytowania wielu cennych gatunków ryb płazów gadów i ssaków; 15. Kilkadziesiąt alei przydrożnych drzew pełniących funkcje liniowych korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1975-11-17, Powierzchnia: 92616.4 ha
  • Diabelskie Pustacie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 3232.08 ha
  • Dolina Piławy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 2204.28 ha
  • Jezioro Śmiadowo - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 213.43 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Obręb Kiełpino, Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: Obr. Kiełpino/Cmentarz ewangelicki przykościelny nieczynny
  • Pomnik przyrodyOpis: Park Miejski, Data ustanowienia: 1997-11-27, Opis granicy: Park Miejski
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa kosodrzewiny występującej kępowo pomierzono 3 obiekty, Data ustanowienia: 1997-11-27, Opis granicy: Park Miejski
  • Pomnik przyrodyOpis: Park Miejski, Data ustanowienia: 1997-11-27, Opis granicy: Park Miejski
  • Pomnik przyrodyOpis: Park Miejski, Data ustanowienia: 1997-11-27, Opis granicy: Park Miejski
  • Pomnik przyrodyOpis: Park Miejski, Data ustanowienia: 1997-11-27, Opis granicy: Park Miejski
  • Pomnik przyrodyOpis: Park Miejski, Data ustanowienia: 1997-11-27, Opis granicy: Park Miejski
  • Pomnik przyrodyOpis: Oddz. 114k, Data ustanowienia: 2005-06-07, Opis granicy: Oddz. 114k
  • Pomnik przyrodyOpis: Oddz. 109j, Data ustanowienia: 2005-06-07, Opis granicy: Oddz. 109j
  • Pomnik przyrodyOpis: Oddz. 109j, Data ustanowienia: 2005-06-07, Opis granicy: Oddz. 109j

Borne Sulinowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 10 wypadków drogowych w Bornem Sulinowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 202,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Bornem Sulinowie znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczecineckiego.

  Powiat szczecinecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bornem Sulinowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bornem Sulinowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 202,72 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  202,7
  woj. zachodniopomorskie
  998,0
  Cały kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  102,2
  Kraj
  104,4
 • 222,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  223,0
  Województwo
  1 178,3
  Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  10,2
  Cała Polska
  9,5
 • 110,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Borne Sulinowo
  110,0
  woj. zachodniopomorskie
  118,1
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bornem Sulinowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  105,3 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 5,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,5 km
  Województwo
  7,6 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Borne Sulinowo nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 20droga krajowa nr 20(Stargard Szczeciński - Gogolewo - Dalewo - Dzwonowo - Lisowo - Chociwel - Węgorzyno - Wiewiecko - Ginawa - Drawsko Pomorskie - Suliszewo - Złocieniec - Siemczyno - Czaplinek - Łubowo - Piława - Silnowo - Smiadowo - Krągi - Jeleń - Przyjezierze - Jelenino - Sitno - Szczecinek - Marcelin - Gwda Wielka - Gwda Mała - Drzonowo - Przybrda - Biała - Biały Bór - Trzebiele - Węglewo - Miłocice - Wołcza Mała - Miastko - Przęsin - Zadry - Piaszczyna - Głodowo - Kramarzyny - Tuchomie - Niezabyszewo - Bytów - Mądrzechowo - Mokrzyn - Łąkie - Półczno - Wygoda - Korne - Kościerzyna - Kościerska Huta - Kaliska Kościerskie - Kłobuczyno - Egiertowo - Hopowo - Wyczechowo Osady - Borcz - Babi Dół - Nowy Glińcz - Żukowo - Miszewo - Tuchom - Chwaszczyno - Gdynia)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Borne Sulinowo nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 210Linia kolejowa nr 210: Chojnice - Runowo Pomorskie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Chojnice - Brzeźno Człuchowskie - Człuchów - Biskupnica - Bińcze - Domisław - Czarne - Żółtnica - Czarnobór - Szczecinek - Jelenino - Silnowo - Łubowo - Czarne Małe - Czaplinek - Żelisławie Pomorskie - Bobrowo Pomorskie - Złocieniec - Rzęśnica - Suliszewo Drawskie - Drawsko Pomorskie - Jankowo Pomorskie - Wiewiecko - Węgorzyno - Runowo Pomorskie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bornem Sulinowie istnieje 36 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleja Niepodległości

  ul. Biwakowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Chabrowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jeziorna

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Magnoliowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miła

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Ogrodowa

  ul. Orła Białego

  ul. Parkowa

  ul. Poprzeczna

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Towarowa

  ul. Turystyczna

  ul. Wodociągowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Zielona