Miejska Górka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Miejska Górka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Miejska Górka to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu rawickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Miejska Górka.
 • 3 090 Liczba mieszkańców
 • 3,1 km² Powierzchnia
 • 984,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1428 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PRA Tablice rejestracyjne
 • Karol Skrzypczak Burmistrz miasta
Miejska Górka na mapie
Identyfikatory
 • 16.956551.6552 Współrzędne GPS
 • 3022034 TERYT (TERC)
 • 0954550 SIMC
Herb miasta Miejska Górka
Miejska Górka herb

Jak Miejska Górka wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Miejska Górka na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Miejska Górka wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Miejska Górka plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
20Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
80Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
87Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
99Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
135Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
138Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
163Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
164Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
176Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
202Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
231Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
234Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
242Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
243Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
260Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
291Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
291Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
291Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
292Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych

Miejska Górka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-910Poczta Miejska Górka

Miejska Górka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Miejskiej Górce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Rawiczu (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mikołajewicza 18
63-900 Rawicz
Urząd Miejski w Miejskiej Górce
(65) 547-45-07
(65) 547-44-21
Rynek 33
63-910 Miejska Górka

Miejska Górka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Miejska Górka jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 090, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Miejskiej Górki zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Miejskiej Górki jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Miejska Górka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,85 na 1000 mieszkańców Miejskiej Górki. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 44,0% dziewczynek i 56,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 431 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,0% zgonów w Miejskiej Górce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w Miejskiej Górce były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Miejskiej Górki przypada 11.89 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Miejskiej Górki -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  59,3% mieszkańców Miejskiej Górki jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Miejskiej Górki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 090 Liczba mieszkańców
 • 1 585 Kobiety
 • 1 505 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Miejskiej Górce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Miejskiej Górce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Miejskiej Górce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Miejskiej Górki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miejska Górka
  41,2 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Miejska Górka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Miejskiej Górki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Miejska Górka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Miejska Górka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Miejska Górka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,0%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Miejska Górka
  57,1%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miejska Górka
  5,9%
  Województwo
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Miejskiej Górce w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miejska Górka
  2,6
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Miejskiej Górce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,85 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miejska Górka
  -3,9
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Miejskiej Górce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Miejskiej Górce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Miejskiej Górce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Miejskiej Górce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,0%
  56,0%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miejska Górka
  8,0
  Wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,3
  Województwo
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 125 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 125
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 431 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 522 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miejska Górka
  3 431 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 203 Waga 3500g - 3999g
 • 203
 • 186 Waga 3000g - 3499g
 • 186
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miejska Górka
  1,54
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,77
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miejska Górka
  0,85
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Miejskiej Górce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,5%
  59,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miejska Górka
  11,9
  Wielkopolskie
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 117,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miejska Górka
  117,8
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,8
  Wielkopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rawickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miejska Górka
  33,0%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,4%
  Województwo
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,5%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 146 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Polska
  74,4
 • 281,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  281,5
  Województwo
  261,2
  Cały kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Kraj
  246,5
 • 434,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 479,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 389,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  434,9
  Województwo
  338,7
  Polska
  475,8
 • 67,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  67,1
  Wielkopolskie
  49,4
  Cały kraj
  70,6
 • 29,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,9
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,0
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Cała Polska
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miejska Górka
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Miejskiej Górce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Miejska Górka, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miejska Górka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Miejskiej Górce oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Miejskiej Górce to 1 016 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Miejskiej Górce to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Miejskiej Górce to 147,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,11% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,44% mieszkań posiada łazienkę, 86,63% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,99% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawickiego.

  Powiat rawicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 016 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 328,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  328,80
  Wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miejska Górka
  95,50 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,40 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,64 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miejska Górka
  4,64
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miejska Górka
  3,04
  Wielkopolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  Wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,94
  Wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 36 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,00
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 11,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  11,65
  Wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 882 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 147,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  147,0 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,29 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,11%
  Województwo
  98,04%
  Polska
  97,71%
 • 98,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miejska Górka
  98,32%
  woj. wielkopolskie
  96,58%
  Polska
  95,10%
 • 96,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,44%
  Województwo
  95,43%
  Kraj
  93,66%
 • 86,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,63%
  Wielkopolskie
  86,82%
  Polska
  85,62%
 • 90,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miejska Górka
  90,99%
  woj. wielkopolskie
  55,85%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Miejska Górka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Miejskiej Górce na 1000 mieszkańców pracuje 475osób . Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Miejskiej Górce wynosiło w 2022 roku 3,6% (3,6% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miejskiej Górce wynosiło 5 294,49 PLN, co odpowiada 79.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Miejskiej Górki 441 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 376 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -65.

  26,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Miejskiej Górki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,5% w przemyśle i budownictwie, a 15,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 5,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 475 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miejska Górka
  475,0
  Wielkopolskie
  440,0
  Kraj
  402,0
 • 3,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,6% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,6%
  Wielkopolskie
  2,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Miejskiej Górce w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Miejskiej Górce w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Miejskiej Górce w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 294 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miejska Górka
  5 294 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Miejskiej Górce w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 441 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 376 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -65 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,5% Przemysł i budownictwo
 • 23,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 6,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,1% Pozostałe
 • 29,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Miejskiej Górce w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Miejska Górka, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,5
  Województwo
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 36,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,3
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 112,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  112,9
  Województwo
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Miejska Górka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Miejskiej Górce w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 351 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 268 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (20) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Miejskiej Górce najwięcej (16) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (333) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,9% (112) podmiotów, a 63,2% (222) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Miejskiej Górce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 351 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 112 Przemysł i budownictwo
 • 222 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Miejskiej Górce w 2022 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Miejskiej Górce w 2022 roku
 • 268 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 333 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 333
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 351 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 351
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 27 Spółki handlowe ogółem
 • 27
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 268 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 83 Budownictwo
 • 83
 • 58 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 58
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miejska Górka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Miejskiej Górce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 58 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,83 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Miejskiej Górce wynosi 88,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Miejskiej Górki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,96 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 8,31 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,71 (97%), drogowe - 2,10 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Miejskiej Górki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Miejska Górka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 58
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 26 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 26
 • 18,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,83
  Województwo
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 10,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miejska Górka
  10,96
  Wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 4,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,71
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,10
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miejska Górka
  0,22
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 8,31 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miejska Górka
  8,31
  Wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Miejska Górka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  88%
  Wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miejska Górka
  81%
  Wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miejska Górka
  98%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  79%
  Wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Miejska Górka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Miejskiej Górki wyniosła w 2022 roku 79,0 mln złotych, co daje 8,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 48.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Miejskiej Górki - 26.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (24.7%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,7 mln złotych, czyli 31,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Miejskiej Górki wyniosła w 2022 roku 66,2 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (13.8%). W budżecie Miejskiej Górki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (14,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 88,2 złotych na mieszkańca (1,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,5%.
 • Wydatki budżetu w Miejskiej Górce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Miejskiej Górki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Miejska Górka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Miejskiej Górki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,7 mln

  3,2 tys(100%)

  34,6 mln

  3,7 tys(100%)

  48,7 mln

  5,2 tys(100%)

  50,9 mln

  5,5 tys(100%)

  46,5 mln

  5,0 tys(100%)

  46,8 mln

  5,2 tys(100%)

  53,9 mln

  6,0 tys(100%)

  79,0 mln

  8,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  362,7 tys

  111(1.2%)

  762,2 tys

  233(2.2%)

  1,6 mln

  482(3.2%)

  2,1 mln

  646(4.1%)

  684,3 tys

  214(1.5%)

  815,9 tys

  255(1.7%)

  2,3 mln

  714(4.2%)

  21,0 mln

  6,8 tys(26.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,7 mln

  4,5 tys(49.6%)

  14,8 mln

  4,5 tys(42.9%)

  14,5 mln

  4,5 tys(29.9%)

  15,0 mln

  4,6 tys(29.4%)

  16,6 mln

  5,2 tys(35.7%)

  16,9 mln

  5,3 tys(36.2%)

  17,8 mln

  5,6 tys(33.1%)

  19,5 mln

  6,3 tys(24.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  4,3(0%)

  50,5 tys

  15,5(0.1%)

  54,2 tys

  16,7(0.1%)

  6,0 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  2,2 tys(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  800(8.8%)

  2,6 mln

  796(7.5%)

  3,8 mln

  1,2 tys(7.8%)

  4,0 mln

  1,2 tys(8%)

  4,5 mln

  1,4 tys(9.7%)

  4,2 mln

  1,3 tys(9%)

  4,8 mln

  1,5 tys(9%)

  6,4 mln

  2,1 tys(8.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  395(4.4%)

  1,3 mln

  406(3.8%)

  1,6 mln

  477(3.2%)

  2,0 mln

  621(4%)

  2,9 mln

  903(6.2%)

  2,7 mln

  834(5.7%)

  4,2 mln

  1,3 tys(7.9%)

  3,8 mln

  1,2 tys(4.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 mln

  730(8.1%)

  789,7 tys

  242(2.3%)

  3,3 mln

  1,0 tys(6.8%)

  4,7 mln

  1,4 tys(9.2%)

  4,0 mln

  1,2 tys(8.5%)

  2,1 mln

  661(4.5%)

  4,9 mln

  1,6 tys(9.2%)

  3,4 mln

  1,1 tys(4.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  196,0 tys

  59,9(0.7%)

  127,6 tys

  39,1(0.4%)

  134,6 tys

  41,3(0.3%)

  309,6 tys

  95,4(0.6%)

  118,2 tys

  37,0(0.3%)

  215,8 tys

  67,4(0.5%)

  154,3 tys

  48,6(0.3%)

  3,2 mln

  1,0 tys(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  1,4 tys(15.2%)

  10,9 mln

  3,3 tys(31.6%)

  3,4 mln

  1,0 tys(7%)

  1,6 mln

  493(3.1%)

  1,5 mln

  463(3.2%)

  1,4 mln

  423(2.9%)

  1,3 mln

  401(2.4%)

  2,6 mln

  837(3.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  413(4.6%)

  1,4 mln

  434(4.1%)

  1,6 mln

  479(3.2%)

  2,2 mln

  676(4.3%)

  1,5 mln

  474(3.3%)

  1,6 mln

  502(3.4%)

  2,0 mln

  621(3.7%)

  2,1 mln

  666(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  157,5 tys

  48,1(0.5%)

  120,8 tys

  37,0(0.3%)

  108,5 tys

  33,3(0.2%)

  113,5 tys

  35,0(0.2%)

  107,5 tys

  33,6(0.2%)

  91,9 tys

  28,7(0.2%)

  150,0 tys

  47,3(0.3%)

  631,3 tys

  204(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  381(4.2%)

  1,1 mln

  340(3.2%)

  6,6 mln

  2,0 tys(13.5%)

  6,4 mln

  2,0 tys(12.5%)

  468,2 tys

  146(1%)

  412,0 tys

  129(0.9%)

  341,8 tys

  108(0.6%)

  480,2 tys

  155(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  190,8 tys

  58,3(0.6%)

  172,7 tys

  52,9(0.5%)

  175,3 tys

  53,8(0.4%)

  298,2 tys

  91,9(0.6%)

  640,0 tys

  200(1.4%)

  329,6 tys

  103(0.7%)

  628,5 tys

  198(1.2%)

  469,5 tys

  152(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  37,2 tys

  11,4(0.1%)

  55,3 tys

  16,9(0.2%)

  35,1 tys

  10,8(0.1%)

  50,9 tys

  15,7(0.1%)

  55,5 tys

  17,4(0.1%)

  79,3 tys

  24,8(0.2%)

  74,0 tys

  23,3(0.1%)

  106,3 tys

  34,4(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  240,3 tys

  73,4(0.8%)

  158,2 tys

  48,4(0.5%)

  112,9 tys

  34,6(0.2%)

  147,8 tys

  45,6(0.3%)

  203,5 tys

  63,6(0.4%)

  130,1 tys

  40,6(0.3%)

  37,2 tys

  11,7(0.1%)

  92,6 tys

  30,0(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,5 tys

  27,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  129,9 tys

  39,7(0.4%)

  121,8 tys

  37,3(0.4%)

  105,8 tys

  32,4(0.2%)

  74,5 tys

  23,0(0.1%)

  46,3 tys

  14,5(0.1%)

  26,5 tys

  8,3(0.1%)

  23,3 tys

  7,3(0%)

  18,3 tys

  5,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  148,7 tys

  45,4(0.5%)

  22,5 tys

  6,9(0.1%)

  27,3 tys

  8,4(0.1%)

  280,7 tys

  86,5(0.6%)

  14,1 tys

  4,4(0%)

  24,3 tys

  7,6(0.1%)

  106,8 tys

  33,7(0.2%)

  11,0 tys

  3,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,4 tys

  17,5(0.2%)

  7,6 tys

  2,3(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  67,3 tys

  20,7(0.1%)

  67,5 tys

  21,1(0.1%)

  64,0 tys

  20,0(0.1%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Miejskiej Górce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Miejskiej Górki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Miejska Górka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Miejskiej Górki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,6 mln

  3,4 tys(100%)

  37,9 mln

  4,0 tys(100%)

  45,8 mln

  4,9 tys(100%)

  48,0 mln

  5,2 tys(100%)

  48,8 mln

  5,3 tys(100%)

  50,7 mln

  5,6 tys(100%)

  68,8 mln

  7,7 tys(100%)

  66,2 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,4 mln

  4,1 tys(42.3%)

  15,2 mln

  4,7 tys(40.2%)

  15,4 mln

  4,7 tys(33.7%)

  14,9 mln

  4,6 tys(31.1%)

  15,3 mln

  4,8 tys(31.3%)

  16,6 mln

  5,2 tys(32.7%)

  23,7 mln

  7,5 tys(34.4%)

  17,5 mln

  5,7 tys(26.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,3 mln

  2,8 tys(29.4%)

  10,0 mln

  3,1 tys(26.4%)

  11,4 mln

  3,5 tys(24.9%)

  12,3 mln

  3,8 tys(25.6%)

  12,7 mln

  4,0 tys(26.1%)

  14,3 mln

  4,5 tys(28.2%)

  15,1 mln

  4,8 tys(22%)

  17,3 mln

  5,6 tys(26.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 tys

  1,2(0%)

  130,7 tys

  40,0(0.3%)

  346,5 tys

  106(0.8%)

  205,3 tys

  63,3(0.4%)

  606,9 tys

  190(1.2%)

  123,8 tys

  38,6(0.2%)

  4,4 mln

  1,4 tys(6.3%)

  9,1 mln

  3,0 tys(13.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,7 tys

  14,0(0.1%)

  36,9 tys

  11,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  2,2 tys(10.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 mln

  678(7%)

  625,3 tys

  191(1.7%)

  648,6 tys

  199(1.4%)

  4,3 mln

  1,3 tys(8.9%)

  3,2 mln

  1,0 tys(6.6%)

  1,7 mln

  535(3.4%)

  3,4 mln

  1,1 tys(4.9%)

  2,8 mln

  915(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,1 tys(11.6%)

  10,0 mln

  3,1 tys(26.4%)

  2,3 mln

  703(5%)

  444,1 tys

  137(0.9%)

  421,6 tys

  132(0.9%)

  433,2 tys

  135(0.9%)

  398,8 tys

  126(0.6%)

  1,5 mln

  488(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  857,0 tys

  262(2.7%)

  767,8 tys

  235(2%)

  798,0 tys

  245(1.7%)

  731,6 tys

  226(1.5%)

  808,2 tys

  253(1.7%)

  934,4 tys

  292(1.8%)

  1,3 mln

  408(1.9%)

  787,3 tys

  255(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  510,7 tys

  156(1.6%)

  207,6 tys

  63,6(0.5%)

  235,0 tys

  72,1(0.5%)

  198,3 tys

  61,1(0.4%)

  484,3 tys

  151(1%)

  429,4 tys

  134(0.8%)

  3,7 mln

  1,2 tys(5.4%)

  703,1 tys

  228(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  78,7 tys

  24,0(0.2%)

  118,3 tys

  36,2(0.3%)

  92,8 tys

  28,5(0.2%)

  118,7 tys

  36,6(0.2%)

  121,7 tys

  38,0(0.2%)

  279,6 tys

  87,3(0.6%)

  164,3 tys

  51,8(0.2%)

  523,7 tys

  169(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,7 tys

  130(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  578,0 tys

  177(1.8%)

  674,8 tys

  207(1.8%)

  708,7 tys

  217(1.5%)

  499,1 tys

  154(1%)

  150,8 tys

  47,2(0.3%)

  143,0 tys

  44,6(0.3%)

  259,8 tys

  81,9(0.4%)

  336,6 tys

  109(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  75,0 tys

  22,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,6 tys

  6,0(0%)

  19,6 tys

  6,0(0%)

  177,5 tys

  55,5(0.4%)

  19,6 tys

  6,1(0%)

  19,6 tys

  6,2(0%)

  79,2 tys

  25,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,0 tys

  3,1(0%)

  5,6 tys

  1,7(0%)

  34,9 tys

  10,7(0.1%)

  11,2 tys

  3,5(0%)

  11,8 tys

  3,7(0%)

  11,2 tys

  3,5(0%)

  517,4 tys

  163(0.8%)

  30,9 tys

  10,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  699,7 tys

  214(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 mln

  626(4.5%)

  2,6 mln

  794(5.4%)

  1,6 mln

  505(3.3%)

  33,9 tys

  10,6(0.1%)

  36,5 tys

  11,5(0.1%)

  24,5 tys

  7,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  105,5 tys

  32,2(0.3%)

  97,7 tys

  29,9(0.3%)

  79,4 tys

  24,4(0.2%)

  59,7 tys

  18,4(0.1%)

  37,2 tys

  11,6(0.1%)

  21,3 tys

  6,7(0%)

  18,7 tys

  5,9(0%)

  14,9 tys

  4,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,1 tys

  1,0(0%)

  4,6 tys

  1,4(0%)

  2,2 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,7(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  5,3 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,4 tys

  17,5(0.2%)

  7,6 tys

  2,3(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  67,3 tys

  20,7(0.1%)

  67,5 tys

  21,1(0.1%)

  64,0 tys

  20,0(0.1%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  70,0 tys

  21,4(0.2%)

  8,1 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  318(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 tys

  0,9(0%)

  7,0 tys

  2,1(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,4 tys

  15,9(0.1%)

  11,4 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Miejska Górka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 765 mieszkańców Miejskiej Górki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 347 kobiet oraz 419 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,9% mieszkańców Miejskiej Górki, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,5% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Miejskiej Górki mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Miejskiej Górce największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,8%) oraz średnie zawodowe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,5%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w Miejskiej Górce mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 170 dzieci (78 dziewczynek oraz 92 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Miejskiej Górce mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 98 dzieci (51 dziewczynek oraz 47 chłopców). Dostępnych było 95 miejsc.

  15,9% mieszkańców Miejskiej Górki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 14,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 829 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 449 uczniów (218 kobiet oraz 231 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Miejskiej Górce placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 330 uczniów (147 kobiet oraz 183 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 22,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 155,90.

  W Miejskiej Górce znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 8 oddziałach uczyło się 192 uczniów (124 kobiety oraz 68 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 47 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Miejskiej Górce placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 74 uczniów (48 kobiet oraz 26 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 13 absolwentów.

  W Miejskiej Górce znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 219 uczniów (63 kobiety oraz 156 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,4% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 23,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,0 uczniów. 27,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców Miejskiej Górki w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 24,0% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,4%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,5%
  Województwo
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miejska Górka
  2,9%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miejska Górka
  10,0%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,6%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miejska Górka
  32,9%
  Województwo
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 25,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,5%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 13,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miejska Górka
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1829 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miejska Górka
  1 829,0
  Wielkopolskie
  902,0
  Polska
  883,0
 • 0,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,52
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 185 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Miejska Górka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 170 Dzieci
 • 78 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 92 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,9%
  54,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 34 3 lata
 • 34
 • 44 4 lata
 • 44
 • 42 5 lata
 • 42
 • 45 6 lat
 • 45
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 15 3 lata
 • 15
 • 18 4 lata
 • 18
 • 21 5 lata
 • 21
 • 21 6 lat
 • 21
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 26 4 lata
 • 26
 • 21 5 lata
 • 21
 • 24 6 lat
 • 24
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 43 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Miejskiej Górce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miejskiej Górce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Miejskiej Górce
  Publiczne
  65 547-44-53
  ul. Paderewskiego 26
  63-910 Miejska Górka
  4818
  Niepubliczne Przedszkole tuptup
  Niepubliczne
  60 528-76-84
  ul. 22 Stycznia 21a
  63-910 Miejska Górka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Miejska Górka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 449 Uczniowie
 • 218 Kobiety
  (uczniowie)
 • 231 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miejska Górka
  20,4
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 30,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 155,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miejska Górka
  155,90
  Województwo
  97,57
  Polska
  95,71
 • 155,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  155,90
  Województwo
  96,51
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Miejska Górka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Miejska Górka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Miejskiej Górce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miejskiej Górce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  65 547-43-11
  65 547-43-11
  ul. Marii Konopnickiej 14
  63-910 Miejska Górka
  2045538
 • Szkoły ponadpodstawowe w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Miejska Górka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 143 Uczniowie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,5%
  31,5%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,1%
  46,9%
 • 24 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  Wielkopolskie
  26,2
  Polska
  26,3
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Miejska Górka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  27,4
  woj. wielkopolskie
  21,5
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Miejskiej Górce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miejskiej Górce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  65 547-41-25
  65 547-41-25
  ul. Marii Konopnickiej 3
  63-910 Miejska Górka
  6159-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  65 547-41-25
  65 547-41-25
  ul. Marii Konopnickiej 3
  63-910 Miejska Górka
  255-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  65 547-41-25
  65 547-41-25
  ul. Marii Konopnickiej 3
  63-910 Miejska Górka
  350-
 • Edukacyjne grupy wieku w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Miejska Górka, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Miejska Górka, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Miejska Górka, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miejska Górka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Miejskiej Górce

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Miejskiej Górce w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Miejskiej Górce
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Miejskiej Górce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Miejskiej Górce 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 51 (uczestnicy: 29 095)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 750)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 440)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 4 230)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 585)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 740)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 18 250)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 3 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 114)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 59)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 174)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 84)
  • taneczne: 1 (członkowie: 90)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Miejskiej Górce działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 475 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 813 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Miejskiej Górce działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 241 członków. Zarejestrowano 228 ćwiczących (mężczyźni: 194, kobiety: 34, chłopcy do lat 18: 138, dziewczęta do lat 18: 23). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Miejskiej Górce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Miejskiej Górce
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Miejskiej Górki znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Miejskiej Górce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1609 r.dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: AKI-11a/136 z 1932-12-21; 674/Wlkp/A z 2008-06-04
  • Kościół z 1777 r. (ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 7)dnia 1969-06-23, wykaz dokumentów: 632/A z 1969-06-23
  • Miasto z 1419 r.dnia 1990-01-17, wykaz dokumentów: 1161A z 1990-01-17; brak numeru z 1999-03-11; brak numeru z 1999-06-02
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XV w.dnia 2008-06-04, wykaz dokumentów: 674/Wlkp/A z 2008-06-04; brak numeru z 2010-04-08
  • Brama z 1857 r.dnia 2008-09-26, wykaz dokumentów: 701/Wlkp/A z 2008-09-26
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XVI w.dnia 2008-09-26, wykaz dokumentów: 701/Wlkp/A z 2008-09-26

Miejska Górka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 26 wypadków drogowych w Miejskiej Górce odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 26 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 841,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Miejskiej Górce znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawickiego.

  Powiat rawicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Miejskiej Górce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 26 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 26 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Miejskiej Górce w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 841,42 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miejska Górka
  841,4
  Wielkopolskie
  1 024,9
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Cała Polska
  104,4
 • 841,42 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miejska Górka
  841,4
  woj. wielkopolskie
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  10,1
  Kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  117,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Miejskiej Górce w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 202,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  202,9 km
  Wielkopolskie
  848,7 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,4 km
  Województwo
  7,3 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Miejska Górka przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 36droga krajowa nr 36(Prochowice - Lisowice - Gogołowice - Osiek - Lubin - Siedlce - Ścinawa - Iwno - Krzelów - Boraszyce Wielkie - Boraszyce Małe - Wińsko - Piskorzyna - Wąsocz - Wodniki - Załęcze - Masłowo - Rawicz - Sierakowo - Sarnowa - Miejska Górka - Sobiałkowo - Dłoń - Smolice - Kobylin - Wyganów - Kuklinów - Lutogniew - Krotoszyn - Smoszew - Biadki - Onęber - Daniszyn - Łąkociny - Lamki - Zacharzew - Ostrów Wielkopolski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Miejska Górka przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 362Linia kolejowa nr 362: Kobylin - Rawicz [o znaczenia miejscowym] (Kobylin - Smolice - Jutrosin - Dłoń - Oczkowice - Sobiałkowo -Miejska Górka - Sarnowa - Rawicz Wschód - Rawicz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Miejskiej Górce istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 700-lecia

  ul. Akacjowa

  ul. Bema

  ul. Brzozowa

  ul. Buszy

  ul. Dubińska

  ul. Dworcowa

  ul. Fabryczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górków

  ul. Hubala

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kalinowa

  ul. Kamińskiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Kobylińska

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościelna

  ul. Krasickiego

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Paderewskiego

  ul. Parkowa

  ul. Piekarska

  Plac 3 Maja

  Plac Korczaka

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  pl. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Południowa

  ul. Rawicka

  Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sikorskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tęczowa

  ul. Wałowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Zacisze

  ul. Zakątna

  ul. ks. Walkowiaka

  ul. Łąkowa

  ul. Ślusarska

  ul. Świerkowa