Szczawno-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Szczawno-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szczawno-Zdrój to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Szczawno-Zdrój.
 • 5 247 Liczba mieszkańców
 • 14,7 km² Powierzchnia
 • 356,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 400–430 m n.p.m Wysokość
 • 1945 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DBA Tablice rejestracyjne
 • Marek Sylwester Fedoruk Burmistrz miasta
Szczawno-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 16.247950.8105 Współrzędne GPS
 • 0221031 TERYT (TERC)
 • 0984574 SIMC
Herb miasta Szczawno-Zdrój
Szczawno-Zdrój herb
Flaga miasta Szczawno-Zdrój
Szczawno-Zdrój flaga

Jak Szczawno-Zdrój wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szczawno-Zdrój na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szczawno-Zdrój wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szczawno-Zdrój plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
1Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
1Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
6Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
6Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
7Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
11Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
17Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
20Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
21Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
23Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
29Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
35Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
43Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
55Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
60Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
67Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
77Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
83Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
90Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
104Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia

Szczawno-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-310Poczta Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 9

Szczawno-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szczawnie-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Wałbrzychu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
(74) 849-39-16
(74) 843-56-13
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój

Szczawno-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Szczawno-Zdrój jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 247, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,9 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szczawna-Zdroju zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców Szczawna-Zdroju jest stanu wolnego, 49,8% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Szczawno-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -58. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,01 na 1000 mieszkańców Szczawna-Zdroju. W 2022 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 34,5% dziewczynek i 65,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 286 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,39 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,3% zgonów w Szczawnie-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Szczawnie-Zdroju były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szczawna-Zdroju przypada 16.52 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 102 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 72 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szczawna-Zdroju 30. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  55,5% mieszkańców Szczawna-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 14,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 30,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szczawna-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 247 Liczba mieszkańców
 • 2 788 Kobiety
 • 2 459 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szczawnie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szczawnie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szczawnie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szczawna-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  46,9 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 49,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szczawno-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szczawna-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szczawno-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szczawno-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szczawno-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,8%
  Województwo
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,8% Żonaci/Zamężne
 • Szczawno-Zdrój
  49,9%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 48,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,5%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Szczawno-Zdrój
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szczawnie-Zdroju w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,7
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  Dolnośląskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szczawnie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -58 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -40 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -11,0
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szczawnie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szczawnie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szczawnie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szczawnie-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 34,5%
  65,5%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,5
  Województwo
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 26,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  26,6
  Województwo
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 286 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 169 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 399 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 286 g
  Województwo
  3 335 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 18 Waga 4000g - 4499g
 • 18
 • 91 Waga 3500g - 3999g
 • 91
 • 121 Waga 3000g - 3499g
 • 121
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,07
  Dolnośląskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,53
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Szczawno-Zdrój
  0,39
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Szczawnie-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 87 Zgony
 • 50 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,5%
  42,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,5
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Cały kraj
  11,9
 • 256,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  256,2
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 9,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Szczawno-Zdrój
  9,5
  Województwo
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  Dolnośląskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Szczawno-Zdrój
  46,3%
  Dolnośląskie
  44,6%
  Kraj
  36,0%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,4%
  Województwo
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Szczawno-Zdrój
  7,6%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 47 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Polska
  70,6
 • 309,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  309,4
  Województwo
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  272,2
  Cały kraj
  253,9
 • 701,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 793,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 601,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szczawno-Zdrój
  701,2
  Województwo
  556,8
  Cały kraj
  426,2
 • 85,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 187,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  85,6
  Dolnośląskie
  96,5
  Polska
  62,9
 • 32,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Szczawno-Zdrój
  32,5
  Województwo
  33,7
  Cały kraj
  33,8
 • 10,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Szczawno-Zdrój
  10,8
  Dolnośląskie
  8,3
  Polska
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Szczawno-Zdrój
  0,7%
  Dolnośląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 102 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 54 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 72 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 32 Saldo migracji
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 30 Saldo migracji wewnętrznych
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szczawnie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 25,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szczawno-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczawno-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczawnie-Zdroju oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju to 2 525 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 482 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szczawnie-Zdroju to 5,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Szczawnie-Zdroju to 188,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,86% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,53% mieszkań posiada łazienkę, 81,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,27% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałbrzyskiego.

  Powiat wałbrzyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 525 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 481,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  481,60
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Szczawno-Zdrój
  78,10 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 37,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  37,60 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Szczawno-Zdrój
  3,86
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Polska
  3,83
 • 2,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Szczawno-Zdrój
  2,08
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,54 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Szczawno-Zdrój
  0,54
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczawno-Zdrój
  1,34
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 39 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczawno-Zdrój
  5,57
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 7,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  7,44
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Kraj
  24,56
 • 1 321 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 188,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczawno-Zdrój
  188,7 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczawno-Zdrój
  0,25 m2
  Dolnośląskie
  0,66 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Szczawno-Zdrój
  97,86%
  Województwo
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 92,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,36%
  Dolnośląskie
  95,37%
  Polska
  95,18%
 • 90,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,53%
  Województwo
  93,95%
  Cała Polska
  93,75%
 • 81,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,43%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Cała Polska
  85,83%
 • 89,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  89,27%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Szczawno-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Szczawnie-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 330osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 68,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 32,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Szczawnie-Zdroju wynosiło w 2023 roku 11,5% (11,5% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczawnie-Zdroju wynosiło 5 431,27 PLN, co odpowiada 81.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szczawna-Zdroju 653 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 596 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -57.

  11,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Szczawna-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,0% w przemyśle i budownictwie, a 22,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 330 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Szczawno-Zdrój
  330,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Kraj
  259,0
 • 8,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,1% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Miasto
  11,5%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczawnie-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szczawnie-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szczawnie-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 760 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 431 PLN
  Województwo
  6 945 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szczawnie-Zdroju w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 653 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 596 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -57 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,0% Przemysł i budownictwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 39,0% Pozostałe
 • 55,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szczawnie-Zdroju w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 736 Pracujący ogółem
 • 1 180 Kobiety
 • 556 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Szczawnie-Zdroju w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,5% W wieku produkcyjnym
 • 48,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 30,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 38,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szczawno-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  80,3
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 54,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Szczawno-Zdrój
  54,7
  Dolnośląskie
  40,7
  Cały kraj
  38,2
 • 213,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Szczawno-Zdrój
  213,8
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szczawno-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Szczawnie-Zdroju w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 167 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 809 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 52 nowe podmioty, a 50 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (105) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (42) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (202) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (35) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szczawnie-Zdroju najwięcej (135) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 137) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,5% (193) podmiotów, a 82,9% (967) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szczawnie-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.5%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 167 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 193 Przemysł i budownictwo
 • 967 Pozostała działalność
 • 52 Podmioty nowo zarejestrowane w Szczawnie-Zdroju w 2023 roku
 • 50 Podmioty wyrejestrowane w Szczawnie-Zdroju w 2023 roku
 • 809 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 137 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 137
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 165 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 165
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 81 Spółki handlowe ogółem
 • 81
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 66  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 66
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 135 Spółki cywilne ogółem
 • 135
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 809 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 174 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 174
 • 112 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 112
 • 98 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 98
 • 86 Budownictwo
 • 86
 • 60 Przetwórstwo przemysłowe
 • 60
 • 57 Transport i gospodarka magazynowa
 • 57
 • 35 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 35
 • 33 Pozostała działalność
 • 33
 • 32 Informacja i komunikacja
 • 32
 • 29 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 29
 • 27 Edukacja
 • 27
 • 26 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 26
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczawno-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczawnie-Zdroju stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 211 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 40,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szczawnie-Zdroju wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szczawna-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 18,58 (wykrywalność 97%) oraz o charakterze kryminalnym - 17,51 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 12,34 (68%), drogowe - 1,99 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,84 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczawna-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szczawno-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 211 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 211
 • 92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 92
 • 98 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 98
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 65 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 65
 • 40,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Szczawno-Zdrój
  40,11
  Dolnośląskie
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 17,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Szczawno-Zdrój
  17,51
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Polska
  12,98
 • 18,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,58
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Szczawno-Zdrój
  1,99
  Dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  1,82
 • 0,84 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,84
  Dolnośląskie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 12,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Szczawno-Zdrój
  12,34
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szczawno-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  Dolnośląskie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  97%
  Województwo
  62%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Szczawno-Zdrój
  98%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Szczawno-Zdrój
  93%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  Dolnośląskie
  43%
  Cała Polska
  51%

Szczawno-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Szczawna-Zdroju wyniosła w 2022 roku 56,7 mln złotych, co daje 10,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Szczawna-Zdroju - 21.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (18.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,2 mln złotych, czyli 32,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szczawna-Zdroju wyniosła w 2022 roku 47,1 mln złotych, co daje 8,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (18.2%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (8.5%). W budżecie Szczawna-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,1 tys złotych na mieszkańca (23,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 188 złotych na mieszkańca (2,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,0%.
 • Wydatki budżetu w Szczawnie-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szczawna-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szczawno-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szczawna-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,8 mln

  4,5 tys(100%)

  27,7 mln

  4,9 tys(100%)

  27,6 mln

  4,9 tys(100%)

  30,8 mln

  5,5 tys(100%)

  36,4 mln

  6,5 tys(100%)

  42,3 mln

  7,8 tys(100%)

  43,1 mln

  8,1 tys(100%)

  56,7 mln

  10,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,7 mln

  1,5 tys(33.6%)

  4,8 mln

  841(17.3%)

  5,0 mln

  890(18.2%)

  5,1 mln

  901(16.4%)

  5,5 mln

  979(15%)

  11,8 mln

  2,1 tys(28%)

  13,9 mln

  2,6 tys(32.2%)

  12,0 mln

  2,3 tys(21.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,5 mln

  789(17.4%)

  4,3 mln

  759(15.6%)

  4,6 mln

  821(16.8%)

  5,0 mln

  885(16.1%)

  4,3 mln

  771(11.8%)

  5,6 mln

  1,0 tys(13.2%)

  7,1 mln

  1,3 tys(16.5%)

  10,5 mln

  2,0 tys(18.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  728(16.1%)

  4,4 mln

  779(16%)

  5,0 mln

  888(18.2%)

  5,8 mln

  1,0 tys(18.7%)

  5,8 mln

  1,0 tys(15.9%)

  5,0 mln

  911(11.9%)

  5,7 mln

  1,1 tys(13.1%)

  10,3 mln

  2,0 tys(18.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  777,2 tys

  136(3%)

  4,2 mln

  736(15.1%)

  1,7 mln

  306(6.3%)

  1,2 mln

  220(4%)

  5,0 mln

  899(13.7%)

  2,4 mln

  429(5.6%)

  1,5 mln

  285(3.6%)

  7,1 mln

  1,3 tys(12.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  499,0 tys

  87,6(1.9%)

  1,3 mln

  233(4.8%)

  1,3 mln

  226(4.6%)

  2,5 mln

  440(8%)

  4,6 mln

  820(12.5%)

  5,3 mln

  953(12.5%)

  2,4 mln

  447(5.6%)

  3,3 mln

  637(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  545(12%)

  4,5 mln

  795(16.3%)

  1,8 mln

  317(6.5%)

  2,2 mln

  391(7.1%)

  2,0 mln

  358(5.5%)

  1,6 mln

  297(3.9%)

  1,7 mln

  317(4%)

  2,5 mln

  480(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  968,1 tys

  170(3.8%)

  884,3 tys

  155(3.2%)

  1,6 mln

  275(5.6%)

  903,5 tys

  161(2.9%)

  951,2 tys

  171(2.6%)

  1,1 mln

  192(2.5%)

  1,2 mln

  223(2.8%)

  2,0 mln

  387(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  334(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  216(4.8%)

  1,8 mln

  324(6.7%)

  1,4 mln

  252(5.1%)

  2,7 mln

  483(8.8%)

  1,4 mln

  243(3.7%)

  1,2 mln

  208(2.7%)

  1,4 mln

  264(3.3%)

  1,5 mln

  294(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  120,9 tys

  21,2(0.5%)

  152,7 tys

  26,8(0.6%)

  148,4 tys

  26,3(0.5%)

  184,2 tys

  32,8(0.6%)

  171,5 tys

  30,8(0.5%)

  217,0 tys

  39,2(0.5%)

  256,4 tys

  47,5(0.6%)

  885,3 tys

  169(1.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,0 tys

  1,1(0%)

  13,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  17,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  5,9(0.1%)

  382,1 tys

  72,9(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  376,1 tys

  66,0(1.5%)

  349,2 tys

  61,3(1.3%)

  382,0 tys

  67,6(1.4%)

  368,9 tys

  65,8(1.2%)

  373,6 tys

  67,1(1%)

  314,0 tys

  56,7(0.7%)

  387,7 tys

  71,9(0.9%)

  280,2 tys

  53,4(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  628,2 tys

  110(2.4%)

  608,5 tys

  107(2.2%)

  682,1 tys

  121(2.5%)

  614,1 tys

  110(2%)

  834,0 tys

  150(2.3%)

  857,1 tys

  155(2%)

  744,1 tys

  138(1.7%)

  175,6 tys

  33,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  177,2 tys

  31,1(0.7%)

  176,5 tys

  31,0(0.6%)

  207,1 tys

  36,7(0.7%)

  244,6 tys

  43,6(0.8%)

  247,7 tys

  44,5(0.7%)

  251,8 tys

  45,5(0.6%)

  284,2 tys

  52,7(0.7%)

  77,2 tys

  14,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  515,3 tys

  90,4(2%)

  64,9 tys

  11,4(0.2%)

  76,9 tys

  13,6(0.3%)

  62,5 tys

  11,1(0.2%)

  87,8 tys

  15,8(0.2%)

  134,6 tys

  24,3(0.3%)

  152,3 tys

  28,2(0.4%)

  66,3 tys

  12,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,2 tys

  0,9(0%)

  50,7 tys

  8,9(0.2%)

  74,0 tys

  13,1(0.3%)

  8,5 tys

  1,5(0%)

  12,5 tys

  2,2(0%)

  12,2 tys

  2,2(0%)

  14,5 tys

  2,7(0%)

  19,5 tys

  3,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,5 tys

  8,3(0.2%)

  6,0 tys

  1,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  81,0 tys

  14,4(0.3%)

  53,9 tys

  9,7(0.1%)

  50,5 tys

  9,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szczawnie-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szczawna-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szczawno-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szczawna-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,5 mln

  4,4 tys(100%)

  26,2 mln

  4,6 tys(100%)

  27,3 mln

  4,8 tys(100%)

  30,9 mln

  5,5 tys(100%)

  38,4 mln

  6,9 tys(100%)

  38,3 mln

  7,1 tys(100%)

  48,8 mln

  9,1 tys(100%)

  47,1 mln

  8,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,0 mln

  2,3 tys(50.9%)

  13,9 mln

  2,4 tys(53.1%)

  14,6 mln

  2,6 tys(53.4%)

  16,0 mln

  2,9 tys(51.9%)

  16,9 mln

  3,0 tys(44%)

  15,0 mln

  2,7 tys(39.1%)

  16,7 mln

  3,1 tys(34.3%)

  19,4 mln

  3,7 tys(41.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  318(7.1%)

  2,0 mln

  351(7.6%)

  2,1 mln

  366(7.6%)

  1,7 mln

  299(5.4%)

  5,8 mln

  1,1 tys(15.2%)

  3,2 mln

  572(8.3%)

  6,4 mln

  1,2 tys(13.1%)

  8,6 mln

  1,6 tys(18.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,5 mln

  430(9.6%)

  3,3 mln

  574(12.5%)

  3,2 mln

  558(11.5%)

  3,4 mln

  599(10.9%)

  3,1 mln

  559(8.1%)

  8,8 mln

  1,6 tys(23%)

  11,1 mln

  2,1 tys(22.7%)

  4,0 mln

  761(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  234,5 tys

  41,1(0.9%)

  209,4 tys

  36,8(0.8%)

  159,6 tys

  28,2(0.6%)

  954,5 tys

  170(3.1%)

  209,6 tys

  37,6(0.5%)

  142,7 tys

  25,8(0.4%)

  228,6 tys

  42,4(0.5%)

  3,1 mln

  594(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  610(13.7%)

  1,2 mln

  208(4.5%)

  1,4 mln

  252(5.2%)

  1,4 mln

  241(4.4%)

  1,0 mln

  181(2.6%)

  1,3 mln

  227(3.3%)

  1,4 mln

  265(2.9%)

  2,0 mln

  387(4.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  338(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  367(8.2%)

  3,6 mln

  634(13.8%)

  714,5 tys

  126(2.6%)

  932,9 tys

  166(3%)

  743,2 tys

  133(1.9%)

  675,4 tys

  122(1.8%)

  720,7 tys

  134(1.5%)

  1,2 mln

  220(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  373(8.4%)

  584,8 tys

  103(2.2%)

  559,0 tys

  98,9(2%)

  594,3 tys

  106(1.9%)

  664,9 tys

  119(1.7%)

  1,5 mln

  269(3.9%)

  1,1 mln

  198(2.2%)

  1,1 mln

  215(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  30,1 tys

  5,3(0.1%)

  505,5 tys

  88,8(1.9%)

  42,1 tys

  7,4(0.2%)

  4,3 tys

  0,8(0%)

  3,2 mln

  578(8.4%)

  321,9 tys

  58,2(0.8%)

  3,2 mln

  601(6.6%)

  951,6 tys

  182(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 tys

  0,4(0%)

  667,4 tys

  117(2.6%)

  498,1 tys

  88,2(1.8%)

  1,6 mln

  291(5.3%)

  1,2 mln

  207(3%)

  766,5 tys

  139(2%)

  365,1 tys

  67,7(0.7%)

  681,6 tys

  130(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  150,0 tys

  26,3(0.6%)

  145,3 tys

  25,5(0.6%)

  157,3 tys

  27,8(0.6%)

  158,4 tys

  28,2(0.5%)

  184,4 tys

  33,1(0.5%)

  180,3 tys

  32,6(0.5%)

  225,1 tys

  41,8(0.5%)

  306,1 tys

  58,4(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  128,4 tys

  24,5(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,8 tys

  2,2(0.1%)

  10,3 tys

  1,8(0%)

  15,0 tys

  2,7(0.1%)

  7,8 tys

  1,4(0%)

  8,3 tys

  1,5(0%)

  12,4 tys

  2,2(0%)

  27,2 tys

  5,0(0.1%)

  126,7 tys

  24,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  63,4 tys

  11,1(0.2%)

  55,1 tys

  9,7(0.2%)

  53,3 tys

  9,4(0.2%)

  62,5 tys

  11,1(0.2%)

  63,6 tys

  11,4(0.2%)

  41,7 tys

  7,5(0.1%)

  39,4 tys

  7,3(0.1%)

  38,0 tys

  7,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,9 tys

  0,9(0%)

  26,7 tys

  4,7(0.1%)

  32,6 tys

  5,8(0.1%)

  8,2 tys

  1,5(0%)

  12,0 tys

  2,2(0%)

  12,0 tys

  2,2(0%)

  14,1 tys

  2,6(0%)

  19,1 tys

  3,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  234,7 tys

  41,5(0.9%)

  191,0 tys

  34,1(0.6%)

  881

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  1,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,7(0%)

  8,4 tys

  1,5(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  5,3 tys

  1,0(0%)

  92,2

  0,0(0%)

  1,0 mln

  188(2.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,5 tys

  8,3(0.2%)

  6,0 tys

  1,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  81,0 tys

  14,4(0.3%)

  53,9 tys

  9,7(0.1%)

  50,5 tys

  9,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szczawno-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 931 mieszkańców Szczawna-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 478 kobiet oraz 454 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 20,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców Szczawna-Zdroju, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Szczawna-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szczawnie-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2022 w Szczawnie-Zdroju mieściły się 3 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 201 dzieci (113 dziewczynek oraz 88 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Szczawnie-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 99 dzieci (47 dziewczynek oraz 52 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,7% mieszkańców Szczawna-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 280 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 350 uczniów (180 kobiet oraz 170 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Szczawnie-Zdroju placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 10 oddziałach uczyło się 162 uczniów (86 kobiet oraz 76 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,6% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 32,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,35.

  W Szczawnie-Zdroju znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 251 uczniów (203 kobiety oraz 48 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 32 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Szczawnie-Zdroju placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 302 uczniów (192 kobiety oraz 110 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 74 absolwentów.

  W Szczawnie-Zdroju znajduje się 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 182 uczniów (82 kobiety oraz 100 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Szczawnie-Zdroju placówkę miała 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 144 uczniów (90 kobiet oraz 54 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 35 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,9 uczniów. 14,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,7% mieszkańców Szczawna-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (19,4% kobiet i 18,0% mężczyzn).

 • 17,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,5%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,9%
  Województwo
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,1%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,6%
  Województwo
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Szczawno-Zdrój
  20,3%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Szczawno-Zdrój
  25,2%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,8%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Szczawno-Zdrój
  15,3%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Szczawno-Zdrój
  3,3%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1280 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Szczawno-Zdrój
  1 280,0
  Województwo
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,89
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 157 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szczawno-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 201 Dzieci
 • 113 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 88 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,2%
  43,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 51 3 lata
 • 51
 • 49 4 lata
 • 49
 • 51 5 lata
 • 51
 • 49 6 lat
 • 49
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 29 3 lata
 • 29
 • 28 4 lata
 • 28
 • 26 5 lata
 • 26
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 21 4 lata
 • 21
 • 25 5 lata
 • 25
 • 20 6 lat
 • 20
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szczawnie-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczawnie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  74 840-05-17
  74 840-05-17
  ul. Ofiar Katynia 4
  58-310 Szczawno-Zdrój
  51228
  Punkt Przedszkolny Małe Misie i Małe Misie II
  Niepubliczny
  Szczawno-Zdrój
  58-310 Szczawno-Zdrój
  ---
 • Szkoły podstawowe w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szczawno-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 350 Uczniowie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,4%
  48,6%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,6
  Województwo
  18,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 26,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  92,35
  Województwo
  98,48
  Cała Polska
  95,96
 • 91,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  91,03
  Województwo
  96,90
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczawno-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczawno-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szczawnie-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczawnie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejska Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  74 840-05-02
  74 840-05-02
  ul. SIENKIEWICZA 32
  58-310 Szczawno-Zdrój
  1120919
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  74 849-32-53
  ul. Ogrodowa 5
  58-310 Szczawno-Zdrój
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Szczawno-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 251 Uczniowie
 • 203 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,9%
  19,1%
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,9
  woj. dolnośląskie
  26,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Szczawno-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 182 Uczniowie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,1%
  54,9%
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  14,0
  woj. dolnośląskie
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 26,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Szczawnie-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczawnie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LO w zespole pg
  Publiczne
  74 843-26-07
  74 843-26-07
  ul. Kolejowa 2
  58-310 Szczawno-Zdrój
  6157-
  TZ w zespole pg
  Publiczne
  74 843-26-07
  74 843-26-07
  ul. Kolejowa 2
  58-310 Szczawno-Zdrój
  498-
 • Edukacyjne grupy wieku w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szczawno-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szczawno-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szczawno-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczawno-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Szczawnie-Zdroju

 • Według danych GUS z 2022 roku w Szczawnie-Zdroju znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 5
  • pokoje gościnne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 240)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szczawnie-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Szczawnie-Zdroju działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 30 061 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 41 986 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Szczawnie-Zdroju działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 242 członków. Zarejestrowano 211 ćwiczących (mężczyźni: 185, kobiety: 26, chłopcy do lat 18: 109, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szczawnie-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szczawna-Zdroju znajduje się 28 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szczawnie-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Henryka Sienkiewicza 44)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1752 z 1966-06-30; A/4764/1752 z 2010-12-29
  • Sklep z 1822 - 1860 (ul. Tadeusza Kościuszki 19)dnia 1977-02-22, wykaz dokumentów: 671/WŁ z 1977-02-22; A/4763/671/WŁ z 2010-12-29
  • Teatr z 1822 - 1860 (ul. Tadeusza Kościuszki 19a)dnia 1977-02-22, wykaz dokumentów: 671/WŁ z 1977-02-22; A/4763/671/WŁ z 2010-12-29
  • Dom kultury z 1822 - 1860 (ul. Tadeusza Kościuszki 21)dnia 1977-02-22, wykaz dokumentów: 671/WŁ z 1977-02-22; A/4763/671/WŁ z 2010-12-29
  • Dom zdrojowy z 1894 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 23)dnia 1977-02-22, wykaz dokumentów: 671/WŁ z 1977-02-22; A/4763/671/WŁ z 2010-12-29
  • Pawilon z 1894 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 23)dnia 1977-02-22, wykaz dokumentów: 671/WŁ z 1977-02-22; A/4763/671/WŁ z 2010-12-29
  • Muszla koncertowa z 1894 r.dnia 1977-02-22, wykaz dokumentów: 671/WŁ z 1977-02-22; A/4763/671/WŁ z 2010-12-29
  • Inna budowla parkowa z 1894 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 1)dnia 1977-02-22, wykaz dokumentów: 671/WŁ z 1977-02-22; A/4763/671/WŁ z 2010-12-29
  • Zespół - dom zdrojowy z 1822 - 1894dnia 1977-02-22, wykaz dokumentów: 671/WŁ z 1977-02-22; A/4763/671/WŁ z 2010-12-29
  • Miasto z 1221 r.dnia 1977-12-08, wykaz dokumentów: 682/WŁ z 1977-12-08; A/2576/682/WŁ z 2010-07-22
  • Wieża widokowa z 1822 r.dnia 1993-07-15, wykaz dokumentów: 964/WŁ z 1993-07-15; brak numeru z 2001-09-06
  • Park z pocz. XX w.dnia 1993-10-05, wykaz dokumentów: 1388/WŁ z 1993-10-05; A/4750/1388/Wł z 2010-12-28
  • Budynek handlowo-usługowy z 1935 r.dnia 1997-10-16, wykaz dokumentów: 1586/WŁ z 1997-10-16; brak numeru z 1997-12-05; A/4753/1586/WŁ z 2010-12-28
  • Willa z 1901 r. (ul. Kolejowa 8)dnia 1998-01-20, wykaz dokumentów: 1602/WŁ z 1998-01-20; A/4752/1612/WŁ z 2010-12-28
  • Pensjonat z 3. ćw. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 14)dnia 1998-02-10, wykaz dokumentów: 1618/WŁ z 1998-02-10; A?4762/1618/WŁ z 2010-12-29
  • Willa z 1904 r. (ul. Wojska Polskiego 5)dnia 2001-12-05, wykaz dokumentów: 67/A/01 z 2001-12-05
  • Pensjonat z przełomu XIX/XX w. (ul. Ogrodowa 5)dnia 2001-12-06, wykaz dokumentów: 68/A/01 z 2001-12-06
  • Pensjonat z 1891 r. (ul. Wojska Polskiego 6)dnia 2001-12-06, wykaz dokumentów: 69/A/01 z 2001-12-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1913 r. (ul. Nizinna 2)dnia 2001-12-14, wykaz dokumentów: 70/A/01 z 2001-12-14
  • Pensjonat z 2. poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 10)dnia 2001-12-14, wykaz dokumentów: 72/A/01 z 2001-12-14
  • łazienki z 2. poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 1)dnia 2001-12-17, wykaz dokumentów: 73/A/01 z 2001-12-17
  • Pensjonat z 2. ćw. XIX w. (ul. Ratuszowa 1)dnia 2001-12-17, wykaz dokumentów: 74/A/01 z 2001-12-17
  • Mur/ogrodzenie z 1908 - 1911 (ul. Kolejowa 14)dnia 2001-12-27, wykaz dokumentów: 75/A/01/1-2 z 2001-12-27
  • Sanatorium z 1908 - 1911 (ul. Kolejowa 14)dnia 2001-12-27, wykaz dokumentów: 75/A/01/1-2 z 2001-12-27; brak numeru z 2002-03-14
  • Ogród z 1908 - 1911dnia 2001-12-27, wykaz dokumentów: 75/A/01/1-2 z 2001-12-27; brak numeru z 2002-03-14
  • Pralnia z 1898 r.dnia 2016-03-10, wykaz dokumentów: A/5996(1-2) z 2016-03-10
  • Kotłownia z 1898 r.dnia 2016-03-10, wykaz dokumentów: A/5996(1-2) z 2016-03-10
  • Gospoda z 1818 r.dnia 2016-05-17, wykaz dokumentów: A/6009 z 2016-05-17
 • Formy ochrony przyrody w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szczawna-Zdroju znajduje się 110 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szczawnie-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kopuły Chełmca - obszar chronionego krajobrazuOpis: Fragment dawnego obszaru chronionego krajobrazu "Kopuły Chełmca Trójgarbu i Krzyżowej Góry koło Strzegomia" obejmujący obszary leśne tych wzniesień. Leżą one w obrębie Wzgórz Strzegomskich które są granitową intruzją w obrębie zmetamorfizowanych łupków paleozoicznych. Powierzchnia OChK-u wynosi 1 200 ha., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 1200.0 ha
  • Masyw Chełmca - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 1432.45 ha
  • Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2011-02-19, Powierzchnia: 31577.91 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy naprzeciwko Teatru Zdrojowego przy alejce na trawniku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy przy alejce prowadzoącej do sanatorium "Pionier". Przy schodach
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz w koronie ok. 30%, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy przy alejce biegnącej do sanatorium "Pionier" powyżej amfiteatru przy pijalni wód
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie złamany jeden z pni, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy przy alejce biegnącej od sanatorium "Pionier" powyżej amifiteatru przy pijalni wód
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy przy alejce biegnącej od sanatorium "Pionier" powyżej amifiteatru przy pijalni wód
  • Pomnik przyrodyOpis: złamany pień głowny posusz w koronie ok.. 20%, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy przy alejce biegnącej od sanatorium "Pionier" powyżej amifiteatru przy pijalni wód
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz w koronie ok.. 20%, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy przy alejce biegnącej od sanatorium "Pionier" powyżej amifiteatru przy pijalni wód
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy w gęstym zadrzewieniu cisów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy przy schodkach prowadzących na promenadę
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach posusz w koronie ok. 20%, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego przy wieży Anna
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego przy wieży Anna
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego przy ul. Narciarskiej na polanie 70 m za budynkami przy ul. H. Sienkiewicza
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego przy ul. Narciarskiej na polanie 70 m za budynkami przy ul. H. Sienkiewicza
  • Pomnik przyrodyOpis: duży ubytek w pniu pusty pień, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego przy starym budynku toalety
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach posusz w koronie ok. 5%, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego kilkanaście metrów idąc w górę od starego budynku toalety na środku ścieżki
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego kilkanaście metrów idąc w górę od starego budynku toalety po prawej stronie
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego kilkanaście metrów idąc w górę od starego budynku toalety po lewej stronie
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego powyżej sanatorium "Pionier"
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego przy brukowanej alejce równoległej w sąsiedztwie pomnika przyrody: grujecznik japoński
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach rana na pniu, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego przy brukowanej alejce równoległej do tej przy której rosną pomniki przyrody: tulipanowiec amerykański klon jawor
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego przy brukowanej alejce równoległej do tej przy której rosną pomniki przyrody: tulipanowiec amerykański klon jawor
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w sąsiedztwie wieży Anna u zbiegu alejek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego około 100m powyżej wieży Anna w grupie żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego ok. 100 m powyżej wieży Anna w grupie żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego ok. 100 m powyżej wieży Anna w grupie żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego ok. 100 m powyżej wieży Anna w grupie żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego ok. 100 m powyżej wieży Anna w grupie żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego ok. 100 m powyżej wieży Anna w grupie żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego ok. 100 m powyżej wieży Anna w grupie żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego ok. 100 m powyżej wieży Anna w grupie żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego ok. 100 m powyżej wieży Anna w grupie żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego u szczytu polany powyżej pomnika H Wieniawskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: rany ubytki na pniu, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego około 130 m na północny-wschód powyżej pomnika H. Wieniawskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach ubyteki na pniu, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego po wschodniej stronie polany powyżej pomnika H. Wieniawskiego w rzędzie 4 pomnikowych buków
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie ubutki w pniu, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego po wschodniej stronie polany powyżej pomnika H. Wieniawskiego w rzędzie 4 pomnikowych buków
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytki na pniu, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego po wschodniej stronie polany powyżej pomnika H. Wieniawskiego w rzędzie 4 pomnikowych buków
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego po wschodniej stronie polany powyżej pomnika H. Wieniawskiego w rzędzie 4 pomnikowych buków
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego na polanie za pomnikiem
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego na polanie za pomnikiem
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego na polanie za pomnikiem
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego na polanie za pomnikiem
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu toru rowerowego po prawej stronie drogi idąc pod górę
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu sanatorium "Pionier"
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu sanatorium "Pionier"
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w zadrzewieniu cisów
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo martwe, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w środku parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w środku parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w dolnej części toru rowerowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu toru rowerowego po prawej stronie drogi idąc pod górę
  • Pomnik przyrodyOpis: ubyki w pniu obdarta kora suche gałęzie, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu toru rowerowego po prawej stronie drogi idąc pod górę
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu toru rowerowego po prawej stronie drogi idąc pod górę
  • Pomnik przyrodyOpis: duży ubytek w pniu wypróchnienie, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu toru rowerowego po prawej stronie drogi idąc pod górę 70 m w głąb parku
  • Pomnik przyrodyOpis: uschnięte i złamane konary, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu toru rowerowego po prawej stronie drogi idąc pod górę 70 m w głąb parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer przy ul. Kościuszki przy posesji nr 20
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach blizny wgłębne na korze, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer przy ul. Kościuszki przy posesji nr 20
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer miedzy ul. Kościuszki a ul. Wojska Polskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: suche konary, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer przy ul. Kościuszki 20 przy ogrodzeniu
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz w koronie ok.5% złamane konary, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer miedzy ul. Kościuszki a ul. Wojska Polskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer przy ul. Wojska Polskiego naprzeciw Biblioteki Publicznej. Na trawniku w grupie 4 buków
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer przy ul. Wojska Polskiego naprzeciw Biblioteki Publicznej. Na trawniku w grupie 4 buków
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer przy ul. Wojska Polskiego naprzeciw Biblioteki Publicznej. Na trawniku w grupie 4 buków
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer przy ul. Wojska Polskiego 3
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Teren sanatorium „Młynarz 3” przy ul. Wojska Polskiego 3
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Przed sanatorium "Młynarz 3"
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Przed sanatorium "Młynarz 3"
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytki w dolnej części pnia ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Teren sanatorium „Młynarz” przy ul. Wojska Polskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach suche gałęzie, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Na skwerku obok posesji przy ulicy Wojska Polskiego 2
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach suche gałęzie, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: W centralnej części skwerku usytuowanego naprzeci posesji przy ul. Wojska Polskiego 2
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Na zapleczu sanatorium "Młynarz 3" w rogu przy ogrodzeniu
  • Pomnik przyrodyOpis: złamany konar, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Na zapleczu sanatorium "Młynarz 3"
  • Pomnik przyrodyOpis: blizna na pniu ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Przy ul. Wojska Polskiego na posesji Sanatorium nr 1 4 m od ogrodzenia
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Ul. Wojska Polskiego 10 m od Sanatorium nr 1
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer przy ul. Kolejowej i Pocztowej
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach wypruchnienie w pniu suche gałęzie, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer przy ul. Kolejowej i Pocztowej
  • Pomnik przyrodyOpis: złamany konar ubytki w pniu suche gałęzie, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer przy ul. Kolejowej i Pocztowej
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytkiw pniu posusz igieł ok. 30%, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Skwer przy ul. Kolejowej i Pocztowej
  • Pomnik przyrodyOpis: blizny wgłębne w pniu, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Na posesji sanatorium „Dąbrówka” na prawo od bramy wejściowej przy ogrodzeniu w sąsiedztwie biblioteki publicznej
  • Pomnik przyrodyOpis: ślad po bociętym konarze blizny na pniu, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Na posesji sanatorium „Dąbrówka” za budynkiem po lewej stronie pod ogrodzeniem w sąsiedztiwe kilku buków o mniejszych wymiarach
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Szwedzki przy stawie od ul. Kolejowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Szwedzki przy stawie od ul. Kolejowej
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie ubytki w pniu, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Szwedzki przy stawie od ul. Kolejowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Szwedzki przy stawie od ul. Kolejowej
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytek na pniu, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Szwedzki przy stawie od ul. Kolejowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Park Szwedzki na brzegu polany parkowej ok. 110 m od wiekszego stawu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: Przy ul. H. Sienkiewicza 17
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz w koronie ok.20%, Data ustanowienia: 1995-06-29, Opis granicy: WOFOŚiGW we Wrocławiu Oddział Wałbrzych ul. Kolejowa 8
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego 80 m na wschód od wieży Anna
  • Pomnik przyrodyOpis: suchy konar ubytki na pniu, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego 130 m od wieży Anna na wschód przy alejce
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu toru rowerowego po prawej stronie drogi idąc pod górę ok. 10 m w głąb parku
  • Pomnik przyrodyOpis: blizna na pniu posusz w koronie ok.. 5%, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego przy promenadzie
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz w koronie ok.. 30% suche gałęzie, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego na zboczu w zadrzewieniu w pobliżu grupy pomników przyrody żywotników. Powyżej brukowanej alejki
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytki w pniu, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Rośnie około 250 m na wschód od budynku stojącego przy ul. Okrężnej nr 2
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu toru rowerowego
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytki w pniu wypruchnienie złamane konary, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Rośnie około 180 m na wschód od budynku stojącego przy ul. Okrężnej nr 2
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz w koronie ok.. 40%, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu toru rowerowego
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytek w pniu, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Rośnie przy ogrodzeniu posesji ul. Słowackiego 13 od strony ulicy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w pobliżu toru rowerowego od zachodniej strony parku
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach posusz w koronie ok. 5%, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego od strony zachodniej parku przy ul. Zacisze
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Skwer na ul. Bocznej róg Granicznej posesja nr 5
  • Pomnik przyrodyOpis: blizny na pniu suche konary ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Łąka przy ul. Baczyńskiego za posesją nr 1 przy cieku Konradówka
  • Pomnik przyrodyOpis: zmiany chorobowe na liściach ślady po obciętych konarach złamane konary, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Ul. Słowackiego 25 z tyłu posesji w zakrzaczeniu przy drewnianym płocie
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Ul. Kolejowa 27 na prywatnej posesji
  • Pomnik przyrodyOpis: blizna na pniu, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Cmentarz przy grobie śp. Podsiadło
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Cmentarz przy grobie śp. Podsiadło
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytek wgłębny w pniu wypruchnienie, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Ul. Kościuszki 3 od strony ulicy
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytki w dolnej części pnia - uszkodzenie mechaniczne, Data ustanowienia: 2000-01-31, Opis granicy: Parking przy posesji na ul. Kościuszki 17
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie, Data ustanowienia: 2006-11-27, Opis granicy: Park Szwedzki przy stawie od ul. Kolejowej

Szczawno-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Szczawnie-Zdroju odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 95,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Szczawnie-Zdroju znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałbrzyskiego.

  Powiat wałbrzyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szczawnie-Zdroju
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szczawnie-Zdroju w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 95,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  95,4
  Województwo
  64,7
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Dolnośląskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 152,58 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  152,6
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. dolnośląskie
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 160,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  160,0
  Województwo
  117,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Szczawnie-Zdroju w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 633,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  2 633,4 km
  Dolnośląskie
  616,8 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 7,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,4 km
  Dolnośląskie
  4,3 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szczawno-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 375droga wojewódzka nr 375(Dobromierz - Chwaliszów - Stare Bogaczowice - Struga - Szczawno-Zdrój - Wałbrzych)
  • DW 376droga wojewódzka nr 376(Wałbrzych - Szczawno-Zdrój - Lubomin - Jabłów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szczawno-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 291Linia kolejowa nr 291: Boguszów Gorce Wschód - Mieroszów [o znaczeniu drugorzędnym] (Boguszów-Gorce Wschód - Unisław Śląski - Mieroszów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szczawnie-Zdroju istnieje 62 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Boczna

  ul. Bohaterów Warszawy

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  pl. Briey

  ul. Bukowa

  ul. Fryderyka Chopina

  pl. Gerharta Hauptmanna

  ul. Graniczna

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Potockiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Łączyńskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Księdza Jerzego Popiełuszki

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Melchiora Wańkowicza

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Narciarska

  ul. Nizinna

  ul. Obrońców Westerplatte

  ul. Ofiar Katynia

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Okólna

  ul. Osiedle Solicowo

  ul. Pocztowa

  ul. Ratuszowa

  ul. Równoległa

  ul. Różana

  ul. Saperów

  ul. Solicka

  al. Spacerowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szczawieńska

  park Szwedzki

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  ul. Ułanów Nadwiślańskich

  ul. Wczasowa

  ul. Wita Stwosza

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Zacisze

  ul. Zdrojowa

  park Zdrojowy