Starachowice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Starachowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Starachowice to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu starachowickiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Starachowice.
 • 44 699 Liczba mieszkańców
 • 31,8 km² Powierzchnia
 • 1 404,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • w XV wieku Data założenia
 • 1624 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TST Tablice rejestracyjne
 • Marek Jerzy Materek Prezydent miasta
Starachowice na mapie
Identyfikatory
 • 21.071051.0368 Współrzędne GPS
 • 2611011 TERYT (TERC)
 • 0947930 SIMC
Herb miasta Starachowice
Starachowice herb
Flaga miasta Starachowice
Starachowice flaga

Jak Starachowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Starachowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Starachowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Starachowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
16Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
19Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
51Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
61Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
64Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
76Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
86Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
94Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
104Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
120Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
123Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
125Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
154Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
176Miasta o największej powierzchni w Polsce
180Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
213Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
214Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
221Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych

Starachowice - Wyszukiwarka kodów pocztowych(lista kodów pocztowych, adresy, placówki pocztowe)

Kod pocztowyAdres
27-200Poczta Starachowice T111, ul. Słoneczna 4
27-200Skrytki Pocztowe Poczta Starachowice T111, ul. Słoneczna 4
27-201Poczta Starachowice 003, ul. Konstytucji 3 Maja 23
27-202Poczta Starachowice 004, ul. Mickiewicza 1
27-202Skrytki Pocztowe Poczta Starachowice 004, ul. Mickiewicza 1
27-203Poczta Starachowice 005, ul. Miodowa 10
27-203Skrytki Pocztowe Poczta Starachowice 005, ul. Miodowa 10
27-205Poczta Starachowice 007, ul. Piłsudskiego 35
27-205Skrytki Pocztowe Poczta Starachowice 007, ul. Piłsudskiego 35
27-206Poczta Starachowice 008, ul. Murarska 11
27-206Skrytki Pocztowe Poczta Starachowice 008, ul. Murarska 11

Starachowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Starachowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Starachowicach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Starachowicach
(41) 276-21-00
(41) 276-21-29
Składowa 33
27-200 Starachowice
ZUS Inspektorat w Starachowicach (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Radomska 31A
27-200 Starachowice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach
041 274 53 88
041 274 53 89
Krzosa 8
27-200 Starachowice
Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
041 276 02 05
041 276 02 03
Aleja Armii Krajowej 27
27-200 Starachowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach
041 275 42 09
42 275 42 09
Rogowskiego 14
27-200 Starachowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach
041 274 62 67
041 274 62 67
Złota 6
27-200 Starachowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
041 274 71 13
041 275 63 70
Radomska 29
27-200 Starachowice
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
(41) 276-09-00 900
(41) 276-09-02
ul. Dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
Urząd Miejski w Starachowicach
(41) 273-82-00
(41) 274-63-05
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Starachowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Starachowice jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 44 699, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 17,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,4 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Starachowic zawarli w 2022 roku 123 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,2% mieszkańców Starachowic jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Starachowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -451. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,95 na 1000 mieszkańców Starachowic. W 2022 roku urodziło się 270 dzieci, w tym 51,1% dziewczynek i 48,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 327 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,7% zgonów w Starachowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Starachowicach były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Starachowic przypada 15.91 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 207 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 458 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Starachowic -251. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  55,3% mieszkańców Starachowic jest w wieku produkcyjnym, 14,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 30,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Starachowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 44 699 Liczba mieszkańców
 • 23 578 Kobiety
 • 21 121 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Starachowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Starachowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Starachowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Starachowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  46,4 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 48,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Starachowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Starachowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Starachowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Starachowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Starachowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,2% Kawalerowie/Panny
 • Starachowice
  26,4%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,6%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,5%
  Województwo
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,2%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Starachowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,7
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  1,3
  Polska
  1,6
 • 123 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Starachowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -451 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -212 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -239 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,95 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,0
  Województwo
  -6,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Starachowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Starachowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Starachowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Starachowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 270 Urodzenia żywe
 • 138 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 132 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,1%
  48,9%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,0
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 31,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Starachowice
  31,6
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 30 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 30
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 327 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 242 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 415 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Starachowice
  3 327 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 172 Waga 3500g - 3999g
 • 172
 • 212 Waga 3000g - 3499g
 • 212
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Starachowice
  1,19
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Starachowice
  0,44
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Starachowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 721 Zgony
 • 350 Kobiety
  (Zgony)
 • 371 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,9
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cała Polska
  11,9
 • 228,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  228,2
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Starachowice
  3,8
  świętokrzyskie
  3,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie starachowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,7%
  świętokrzyskie
  38,8%
  Kraj
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Starachowice
  22,1%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,0%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Kraj
  6,7%
 • 123 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,5
  Cały kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 331,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  331,0
  Województwo
  312,9
  Cała Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  284,7
  Kraj
  253,9
 • 607,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 633,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 580,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  607,8
  świętokrzyskie
  517,8
  Cały kraj
  426,2
 • 62,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 196,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,5
  Województwo
  63,9
  Cała Polska
  62,9
 • 41,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Starachowice
  41,1
  świętokrzyskie
  34,3
  Cały kraj
  33,8
 • 13,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  13,7
  Województwo
  8,6
  Kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 207 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 107 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 100 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 458 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 260 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 198 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -246 Saldo migracji
 • -152 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -94 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -251 Saldo migracji wewnętrznych
 • -153 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -98 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Starachowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 25,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Starachowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Starachowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Starachowicach oddano do użytku 62 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Starachowicach to 20 689 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 460 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  72,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,0% na sprzedaż lub wynajem, 6,5% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Starachowicach to 5,11 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Starachowicach to 124,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,95% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,43% mieszkań posiada łazienkę, 89,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,87% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu starachowickiego.

  Powiat starachowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 689 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 459,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  459,80
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 61,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  61,70 m2
  Województwo
  77,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Starachowice
  28,40 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,48 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,48
  Województwo
  3,91
  Cała Polska
  3,83
 • 2,17 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Starachowice
  2,17
  woj. świętokrzyskie
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Starachowice
  0,63
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 62 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,38
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 317 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,11
  świętokrzyskie
  4,75
  Polska
  3,89
 • 7,05 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  7,05
  Województwo
  17,76
  Kraj
  24,56
 • 7 687 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 124,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  124,0 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,17 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Starachowice
  98,95%
  Województwo
  95,94%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,81%
  świętokrzyskie
  90,70%
  Cały kraj
  95,18%
 • 95,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Starachowice
  95,43%
  Województwo
  88,22%
  Polska
  93,75%
 • 89,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Starachowice
  89,72%
  świętokrzyskie
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 81,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  81,87%
  Województwo
  46,61%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Starachowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Starachowicach na 1000 mieszkańców pracuje 404osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 45,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Starachowicach wynosiło w 2023 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Starachowicach wynosiło 5 730,06 PLN, co odpowiada 85.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Starachowic 1 173 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 724 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 551.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Starachowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 404 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Starachowice
  404,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Cała Polska
  259,0
 • 9,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,5% Kobiety
 • 9,2% Mężczyźni
 • Miasto
  9,9%
  Województwo
  7,8%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Starachowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Starachowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Starachowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 500 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Starachowice
  5 730 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Starachowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 173 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 3 724 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 2 551 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,3% Przemysł i budownictwo
 • 36,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Starachowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 448 Pracujący ogółem
 • 8 310 Kobiety
 • 10 138 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Starachowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,3% W wieku produkcyjnym
 • 47,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 30,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 39,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Starachowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Starachowice
  80,7
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 54,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  54,9
  Województwo
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 213,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  213,4
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Starachowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Starachowicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 883 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 520 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 299 nowych podmiotów, a 241 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (582) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (266) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (690) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (206) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Starachowicach najwięcej (368) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 701) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,3% (993) podmiotów, a 79,4% (3 876) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Starachowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.3%) oraz Budownictwo (12.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 883 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 993 Przemysł i budownictwo
 • 3 876 Pozostała działalność
 • 299 Podmioty nowo zarejestrowane w Starachowicach w 2023 roku
 • 241 Podmioty wyrejestrowane w Starachowicach w 2023 roku
 • 3 520 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 701 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 701
 • 132 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 132
 • 45 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 45
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 878 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 878
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 375 Spółki handlowe ogółem
 • 375
 • 30  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 305  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 305
 • 29    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 368 Spółki cywilne ogółem
 • 368
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 520 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 997 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 997
 • 449 Budownictwo
 • 449
 • 350 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 350
 • 299 Przetwórstwo przemysłowe
 • 299
 • 284 Transport i gospodarka magazynowa
 • 284
 • 255 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 255
 • 232 Pozostała działalność
 • 232
 • 133 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 133
 • 130 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 130
 • 117 Informacja i komunikacja
 • 117
 • 101 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 101
 • 79 Edukacja
 • 79
 • 37 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 37
 • 30 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 30
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Starachowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Starachowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 913 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,20 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Starachowicach wynosi 75,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Starachowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,37 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,39 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,90 (98%), o charakterze gospodarczym - 3,60 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,54 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Starachowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Starachowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 913 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 913
 • 559 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 559
 • 163 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 163
 • 131 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 131
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 24
 • 334 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 334
 • 20,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,20
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Cały kraj
  22,81
 • 12,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,37
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Cały kraj
  12,98
 • 3,60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Starachowice
  3,60
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Cała Polska
  6,99
 • 2,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Starachowice
  2,90
  świętokrzyskie
  1,83
  Kraj
  1,82
 • 0,54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,54
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 7,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,39
  Województwo
  8,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Starachowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  Województwo
  76%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  świętokrzyskie
  69%
  Polska
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Starachowice
  52%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  85%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Polska
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  47%
  Województwo
  59%
  Kraj
  51%

Starachowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Starachowic wyniosła w 2022 roku 350,5 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 36.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Starachowic - 21.7% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 109,7 mln złotych, czyli 31,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Starachowic wyniosła w 2022 roku 334,7 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (14.3%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (12.2%). W budżecie Starachowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (14,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 66,4 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,1%.
 • Wydatki budżetu w Starachowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Starachowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Starachowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Starachowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  140,7 mln

  2,8 tys(100%)

  161,8 mln

  3,2 tys(100%)

  186,2 mln

  3,7 tys(100%)

  218,9 mln

  4,4 tys(100%)

  216,3 mln

  4,4 tys(100%)

  241,5 mln

  5,2 tys(100%)

  261,1 mln

  5,7 tys(100%)

  350,5 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,2 mln

  182(6.5%)

  14,7 mln

  294(9.1%)

  26,4 mln

  534(14.2%)

  28,0 mln

  571(12.8%)

  19,2 mln

  398(8.9%)

  29,9 mln

  629(12.4%)

  24,5 mln

  523(9.4%)

  75,9 mln

  1,7 tys(21.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  46,1 mln

  915(32.8%)

  47,3 mln

  947(29.2%)

  47,9 mln

  968(25.7%)

  51,5 mln

  1,1 tys(23.5%)

  52,4 mln

  1,1 tys(24.2%)

  51,7 mln

  1,1 tys(21.4%)

  57,7 mln

  1,2 tys(22.1%)

  64,0 mln

  1,4 tys(18.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,6 mln

  150(5.4%)

  8,1 mln

  163(5%)

  9,3 mln

  187(5%)

  29,6 mln

  604(13.5%)

  24,7 mln

  510(11.4%)

  17,3 mln

  363(7.2%)

  32,1 mln

  685(12.3%)

  40,9 mln

  910(11.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  368,7 tys

  7,3(0.3%)

  367,7 tys

  7,4(0.2%)

  1,0 mln

  21,0(0.6%)

  1,2 mln

  25,3(0.6%)

  2,2 mln

  46,2(1%)

  8,3 mln

  174(3.4%)

  15,1 mln

  322(5.8%)

  32,9 mln

  732(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  36,4 mln

  723(25.9%)

  57,0 mln

  1,1 tys(35.2%)

  18,7 mln

  377(10%)

  18,7 mln

  383(8.6%)

  18,3 mln

  378(8.5%)

  19,1 mln

  402(7.9%)

  20,4 mln

  434(7.8%)

  27,2 mln

  603(7.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  19,6 mln

  390(14%)

  13,3 mln

  267(8.2%)

  14,5 mln

  293(7.8%)

  15,1 mln

  309(6.9%)

  16,9 mln

  349(7.8%)

  20,6 mln

  433(8.5%)

  18,4 mln

  393(7.1%)

  25,1 mln

  558(7.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,9 mln

  137(4.9%)

  5,6 mln

  113(3.5%)

  5,1 mln

  103(2.7%)

  5,6 mln

  114(2.6%)

  7,2 mln

  149(3.3%)

  11,4 mln

  240(4.7%)

  10,6 mln

  227(4.1%)

  16,2 mln

  361(4.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,0 mln

  98,4(3.5%)

  5,4 mln

  109(3.4%)

  7,5 mln

  151(4%)

  10,7 mln

  219(4.9%)

  9,6 mln

  199(4.4%)

  7,9 mln

  165(3.3%)

  7,3 mln

  156(2.8%)

  10,7 mln

  239(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  42,9(1.5%)

  2,3 mln

  46,8(1.4%)

  2,5 mln

  51,5(1.4%)

  3,0 mln

  60,6(1.4%)

  3,6 mln

  75,0(1.7%)

  3,4 mln

  70,8(1.4%)

  3,7 mln

  79,2(1.4%)

  4,5 mln

  101(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  32,6(1.2%)

  1,3 mln

  25,4(0.8%)

  1,1 mln

  21,6(0.6%)

  1,1 mln

  22,8(0.5%)

  1,4 mln

  28,8(0.6%)

  850,9 tys

  17,9(0.4%)

  555,4 tys

  11,8(0.2%)

  2,2 mln

  48,8(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  782,8 tys

  15,5(0.6%)

  1,9 mln

  38,4(1.2%)

  2,7 mln

  54,5(1.4%)

  4,2 mln

  85,0(1.9%)

  1,1 mln

  22,2(0.5%)

  1,1 mln

  24,1(0.5%)

  1,7 mln

  36,4(0.7%)

  2,1 mln

  45,6(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 mln

  35,4(1.3%)

  1,2 mln

  24,7(0.8%)

  1,5 mln

  30,0(0.8%)

  1,3 mln

  26,5(0.6%)

  1,2 mln

  25,5(0.6%)

  1,9 mln

  39,1(0.8%)

  1,6 mln

  34,0(0.6%)

  1,6 mln

  35,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  828,9 tys

  16,5(0.6%)

  899,0 tys

  18,0(0.6%)

  1,0 mln

  20,3(0.5%)

  1,0 mln

  20,5(0.5%)

  1,0 mln

  21,2(0.5%)

  709,2 tys

  14,9(0.3%)

  984,6 tys

  21,0(0.4%)

  1,4 mln

  30,8(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  865,5 tys

  19,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 mln

  40,7(1.5%)

  2,1 mln

  41,5(1.3%)

  1,9 mln

  38,8(1%)

  2,0 mln

  41,1(0.9%)

  2,1 mln

  42,5(1%)

  2,0 mln

  41,5(0.8%)

  1,9 mln

  39,9(0.7%)

  611,7 tys

  13,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,2 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  115,5 tys

  2,3(0.1%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  66,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  282,8 tys

  5,6(0.2%)

  35,3 tys

  0,7(0%)

  16,2 tys

  0,3(0%)

  238,8 tys

  4,9(0.1%)

  277,2 tys

  5,7(0.1%)

  247,9 tys

  5,2(0.1%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  91,6 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Starachowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Starachowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Starachowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Starachowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  146,2 mln

  2,9 tys(100%)

  169,0 mln

  3,4 tys(100%)

  182,4 mln

  3,7 tys(100%)

  201,3 mln

  4,1 tys(100%)

  243,7 mln

  5,0 tys(100%)

  255,8 mln

  5,5 tys(100%)

  289,0 mln

  6,3 tys(100%)

  334,7 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  69,6 mln

  1,4 tys(47.6%)

  73,8 mln

  1,5 tys(43.7%)

  77,7 mln

  1,6 tys(42.6%)

  82,3 mln

  1,7 tys(40.9%)

  87,4 mln

  1,8 tys(35.9%)

  91,2 mln

  1,9 tys(35.7%)

  100,4 mln

  2,1 tys(34.7%)

  100,9 mln

  2,2 tys(30.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  554,4 tys

  11,0(0.4%)

  2,0 mln

  40,8(1.2%)

  2,9 mln

  58,3(1.6%)

  8,1 mln

  165(4%)

  13,0 mln

  269(5.3%)

  439,8 tys

  9,2(0.2%)

  5,8 mln

  123(2%)

  47,9 mln

  1,1 tys(14.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,0 mln

  555(19.1%)

  29,1 mln

  582(17.2%)

  29,1 mln

  587(15.9%)

  29,8 mln

  608(14.8%)

  32,9 mln

  681(13.5%)

  57,6 mln

  1,2 tys(22.5%)

  46,6 mln

  995(16.1%)

  40,7 mln

  904(12.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,4 mln

  87,8(3%)

  4,9 mln

  99,0(2.9%)

  6,9 mln

  140(3.8%)

  9,3 mln

  190(4.6%)

  8,0 mln

  165(3.3%)

  7,2 mln

  150(2.8%)

  19,0 mln

  406(6.6%)

  25,8 mln

  573(7.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  227,2 tys

  4,5(0.2%)

  304,2 tys

  6,1(0.2%)

  878,0 tys

  17,7(0.5%)

  1,1 mln

  22,9(0.6%)

  1,1 mln

  22,9(0.5%)

  6,1 mln

  127(2.4%)

  7,0 mln

  150(2.4%)

  23,5 mln

  522(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  78,2(2.7%)

  4,5 mln

  90,7(2.7%)

  4,2 mln

  85,7(2.3%)

  4,6 mln

  93,3(2.3%)

  28,2 mln

  583(11.6%)

  9,9 mln

  207(3.9%)

  24,4 mln

  520(8.4%)

  21,6 mln

  481(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  26,6 mln

  528(18.2%)

  46,7 mln

  934(27.6%)

  8,5 mln

  171(4.6%)

  8,3 mln

  170(4.1%)

  8,0 mln

  165(3.3%)

  8,2 mln

  171(3.2%)

  9,1 mln

  193(3.1%)

  14,2 mln

  315(4.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,9 mln

  117(4%)

  794,0 tys

  15,9(0.5%)

  767,2 tys

  15,5(0.4%)

  762,7 tys

  15,6(0.4%)

  2,3 mln

  47,6(0.9%)

  4,7 mln

  98,8(1.8%)

  4,3 mln

  91,3(1.5%)

  7,1 mln

  159(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,8 mln

  55,7(1.9%)

  2,9 mln

  57,2(1.7%)

  2,9 mln

  57,8(1.6%)

  3,9 mln

  78,9(1.9%)

  2,7 mln

  54,9(1.1%)

  3,3 mln

  68,6(1.3%)

  4,2 mln

  89,4(1.5%)

  3,8 mln

  84,9(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  33,2(1.1%)

  1,7 mln

  33,1(1%)

  1,7 mln

  34,0(0.9%)

  2,6 mln

  53,1(1.3%)

  1,8 mln

  36,6(0.7%)

  1,8 mln

  38,7(0.7%)

  2,6 mln

  55,0(0.9%)

  2,5 mln

  55,2(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  29,0(1%)

  1,7 mln

  34,2(1%)

  1,7 mln

  35,2(1%)

  4,9 mln

  101(2.5%)

  3,8 mln

  79,1(1.6%)

  1,1 mln

  22,8(0.4%)

  1,8 mln

  37,9(0.6%)

  1,9 mln

  43,3(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  35,0(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  27,8 tys

  0,6(0%)

  25,1 tys

  0,5(0%)

  35,2 tys

  0,7(0%)

  41,3 tys

  0,8(0%)

  41,8 tys

  0,9(0%)

  267,4 tys

  5,6(0.1%)

  617,8 tys

  13,2(0.2%)

  526,5 tys

  11,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  596,4 tys

  11,8(0.4%)

  516,6 tys

  10,3(0.3%)

  457,2 tys

  9,2(0.3%)

  403,5 tys

  8,2(0.2%)

  346,8 tys

  7,2(0.1%)

  326,9 tys

  6,9(0.1%)

  222,0 tys

  4,7(0.1%)

  278,4 tys

  6,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  135,5 tys

  2,7(0.1%)

  97,3 tys

  1,9(0.1%)

  123,1 tys

  2,5(0.1%)

  14,7 tys

  0,3(0%)

  18,2 tys

  0,4(0%)

  17,0 tys

  0,4(0%)

  19,8 tys

  0,4(0%)

  48,4 tys

  1,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  13,1 tys

  0,3(0%)

  15,1 tys

  0,3(0%)

  20,1 tys

  0,4(0%)

  21,5 tys

  0,4(0%)

  17,5 tys

  0,4(0%)

  12,8 tys

  0,3(0%)

  91,1 tys

  1,9(0%)

  22,8 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  282,8 tys

  5,6(0.2%)

  35,3 tys

  0,7(0%)

  16,2 tys

  0,3(0%)

  238,8 tys

  4,9(0.1%)

  277,2 tys

  5,7(0.1%)

  247,9 tys

  5,2(0.1%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  654

  0,0(0%)

  685

  0,0(0%)

  592

  0,0(0%)

  538

  0,0(0%)

  604

  0,0(0%)

  731

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  66,4 tys

  1,3(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Starachowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 455 mieszkańców Starachowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 116 kobiet oraz 4 337 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Starachowic, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Starachowic mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Starachowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,2%) oraz średnie zawodowe (26,3%).

  W roku 2022 w Starachowicach mieściło się 14 przedszkoli, w których do 55 oddziałów uczęszczało 1 128 dzieci (529 dziewczynek oraz 599 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Starachowicach mieściło się 8 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 758 dzieci (366 dziewczynek oraz 392 chłopców). Dostępnych było 765 miejsc.

  16,4% mieszkańców Starachowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 973 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 11 szkół podstawowych, w których w 177 oddziałach uczyło się 3 112 uczniów (1 493 kobiety oraz 1 619 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Starachowicach placówkę miało 10 szkół podstawowych, w których w 124 oddziałach uczyło się 2 675 uczniów (1 280 kobiet oraz 1 395 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,78.

  W Starachowicach znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 544 uczniów (975 kobiet oraz 569 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 341 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Starachowicach placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 951 uczniów (1 156 kobiet oraz 795 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 641 absolwentów.

  W Starachowicach znajdują się 3 Technika, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 595 uczniów (661 kobiet oraz 934 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 274 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Starachowicach placówkę miały 3 Technika, w których w 60 oddziałach uczyło się 1 469 uczniów (585 kobiet oraz 884 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 315 absolwentów.

  W Starachowicach znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 28 oddziałach uczyło się 668 uczniów (184 kobiety oraz 484 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,6 uczniów. 23,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców Starachowic w wieku potencjalnej nauki (22,0% kobiet i 22,5% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,8%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,4%
  Województwo
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,8%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 5,6% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,3%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,3%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Starachowice
  2,8%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,4%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,8%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 973 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  973,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Polska
  927,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,91
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 55 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 137 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Starachowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 128 Dzieci
 • 529 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 599 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,9%
  53,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 251 3 lata
 • 251
 • 318 4 lata
 • 318
 • 337 5 lata
 • 337
 • 202 6 lat
 • 202
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 114 3 lata
 • 114
 • 150 4 lata
 • 150
 • 160 5 lata
 • 160
 • 98 6 lat
 • 98
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 137 3 lata
 • 137
 • 168 4 lata
 • 168
 • 177 5 lata
 • 177
 • 104 6 lat
 • 104
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 195 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 106,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 105,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Starachowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Starachowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie nr 10 Niezapominajka
  Publiczne
  41 273-20-68
  41 273-20-68
  ul. Prądzyńskiego 2A
  27-200 Starachowice
  512510
  Przedszkole Miejskie nr 14 (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  41 274-85-80
  41 274-85-80
  ul. Graniczna 10
  27-200 Starachowice
  512011
  Przedszkole Miejskie nr 13
  Publiczne
  41 274-77-75
  41 274-77-75
  ul. Leśna 40
  27-200 Starachowice
  41009
  Przedszkole Miejskie nr 15
  Publiczne
  41 274-84-66
  41 274-84-66
  ul. Na Szlakowisku 7B
  27-200 Starachowice
  410010
  Przedszkole Miejskie nr 6
  Publiczne
  41 274-79-69
  ul. Świętej Barbary 4
  27-200 Starachowice
  410010
  Przedszkole Miejskie nr 7
  Publiczne
  41 274-27-90
  41 274-27-90
  ul. Aleja Armii Krajowej 6a
  27-200 Starachowice
  41007
  Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi (Miś Uszatek)
  Publiczne
  41 274-24-10
  ul. Górna 13
  27-200 Starachowice
  59015
  Przedszkole Miejskie nr 2 (Kubuś Puchatek)
  Publiczne
  41 274-63-86
  ul. Mrozowskiego 2
  27-200 Starachowice
  3757
  Punkt Przedszkolny "Słoneczko"
  Niepubliczny
  78 401-30-67
  ul. Górna 10
  27-200 Starachowice
  ---
  Akademia Przedszkolaka
  Niepubliczne
  66 843-23-70
  ul. Grzybowa 1
  27-200 Starachowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Starachowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 157 Oddziały
 • 3 048 Uczniowie
 • 1 467 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 581 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 347 Uczniowie w 1 klasie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 166 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 504 Absolwenci
 • 246 Kobiety
  (absolwenci)
 • 258 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,6%
  59,4%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,6
  woj. świętokrzyskie
  14,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,6
 • 17,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,6
 • 19,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,4
 • 3,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,2
 •  
 • 238,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 197,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 99,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Starachowice
  99,78
  woj. świętokrzyskie
  90,62
  Cała Polska
  95,96
 • 97,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  97,79
  Województwo
  89,66
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Starachowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Starachowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Starachowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Starachowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 12 (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  41 274-55-67
  41 274-55-67
  ul. Słoneczna 1a
  27-200 Starachowice
  2151940
  Szkoła Podstawowa Nr 13 w Starachowicach (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  41 273-20-70
  41 273-20-70
  ul. Prądzyńskiego 2
  27-200 Starachowice
  2147948
  Szkoła Podstawowa nr 9 (Partyzantów Ziemi Kieleckiej)
  Publiczna
  41 274-55-56
  41 274-55-56
  ul. Mrozowskiego 5
  27-200 Starachowice
  2147642
  Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi (im. Szarych Szeregów)
  Publiczna
  41 274-61-79
  41 274-61-79
  ul. Armii Krajowej 1
  27-200 Starachowice
  2142268
  Szkoła Podstawowa nr 11 im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" (major Jan Piwnik "Ponury")
  Publiczna
  41 274-74-07
  41 274-74-07
  ul. LEŚNA 2
  27-200 Starachowice
  1532732
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (im. Jana Kochanowskiego)
  Publiczna
  41 274-61-34
  41 274-61-34
  ul. 1 Maja 11
  27-200 Starachowice
  1428031
  Szkoła Podstawowa nr 6 (Obrońców Westerplatte)
  Publiczna
  41 273-31-26
  41 273-31-26
  ul. Moniuszki 117
  27-200 Starachowice
  815816
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Jan Paweł II)
  Publiczna
  41 273-25-24
  41 273-25-24
  ul. Ostrowiecka 134
  27-200 Starachowice
  89916
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  41 274-71-73
  41 274-71-73
  ul. STASZICA 16
  27-200 Starachowice
  536-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  41 274-75-44
  41 274-75-44
  ul. Wojska Polskiego 15
  27-200 Starachowice
  ---
  Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego
  Niepubliczna
  41 274-84-11
  41 274-84-11
  ul. Wojska Polskiego 7A
  27-200 Starachowice
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Starachowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 51 Oddziały
 • 1 414 Uczniowie
 • 912 Kobiety
  (uczniowie)
 • 502 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,5%
  35,5%
 • 472 Uczniowie w 1 klasie
 • 311 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 161 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 304 Absolwenci
 • 203 Kobiety
  (absolwenci)
 • 101 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 130 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 37 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,6
  Województwo
  27,0
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 110,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 77,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Starachowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 59 Oddziały
 • 1 595 Uczniowie
 • 661 Kobiety
  (uczniowie)
 • 934 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,4%
  58,6%
 • 453 Uczniowie w 1 klasie
 • 182 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 271 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 274 Absolwenci
 • 118 Kobiety
  (absolwenci)
 • 156 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  27,0
  świętokrzyskie
  24,8
  Polska
  24,9
 •  
 • 130,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 92,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Starachowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 198 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 146 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,2%
  61,8%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Starachowice
  23,9
  świętokrzyskie
  17,6
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,9
 • 27,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,6
 • 6,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,8
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Starachowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 401 Uczniowie
 • 301 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,1%
  24,9%
 • 293 Uczniowie w 1 klasie
 • 214 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Absolwenci
 • 74 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  16,0
  woj. świętokrzyskie
  21,6
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Starachowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Starachowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM NR 2 (im. E.Kwiatkowskiego)
  Publiczne
  41 274-62-40
  41 274-62-40
  ul. 1 MAJA 4
  27-200 Starachowice
  24791-
  II Liceum Ogólnokształcące (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  41 274-60-62
  41 274-60-62
  ul. Szkolna 12
  27-200 Starachowice
  1857045
  I Liceum Ogólnokształcące (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  41 274-77-02
  41 274-77-02
  ul. Radomska 37
  27-200 Starachowice
  1551242
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Starachowicach
  Publiczna
  41 274-72-52
  41 274-72-52
  ul. Szkolna 10
  27-200 Starachowice
  15464-
  Technikum nr 1 (mjr H.Dobrzański HUBAL)
  Publiczne
  41 274-52-74
  41 274-52-74
  ul. Radomska 72
  27-200 Starachowice
  14417-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  41 274-72-52
  41 274-72-52
  ul. Szkolna 10
  27-200 Starachowice
  5157-
  III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczne
  14 274-51-16
  41 274-01-00
  ul. Gliniana 10 a
  27-200 Starachowice
  613525
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (Feliks Rybicki)
  Publiczna
  41 274-17-09
  41 274-17-09
  ul. Kopalniana 10 b
  27-200 Starachowice
  -12217
  SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM
  Publiczna
  41 274-71-73
  ul. STASZICA 16
  27-200 Starachowice
  426-
  Policealna Szkoła Medyczna
  Publiczna
  41 274-52-74
  41 274-52-74
  ul. Radomska 72
  27-200 Starachowice
  325-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  41 274-71-73
  41 274-71-73
  ul. STASZICA 16
  27-200 Starachowice
  223-
  LICEUM PROFILOWANE
  Publiczne
  41 274-62-40
  41 274-62-40
  ul. 1 MAJA 4
  27-200 Starachowice
  ---
  Niepubliczne Liceum Profilowane Średniego Studium Edukacyjnego w Starachowicach (0)
  Niepubliczne
  41 274-72-67
  41 274-72-67
  ul. Szkolna 10
  27-200 Starachowice
  ---
  Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Średniego Studium Edukacyjnego w Starachowicach (0)
  Niepubliczne
  41 274-72-67
  41 274-72-67
  ul. Szkolna 10
  27-200 Starachowice
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Starachowicach
  Niepubliczne
  41 274-70-24
  41 274-70-24
  ul. Rynek 8
  27-200 Starachowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Starachowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Starachowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Starachowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Starachowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Starachowicach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Starachowicach znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 1 370)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Starachowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Starachowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Starachowicach: 3 (publiczne: 1, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Starachowicach 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 553 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 187 (uczestnicy: 22 900)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 600)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 680)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 31 (uczestnicy: 10 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 43 (uczestnicy: 1 850)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 66 (uczestnicy: 2 040)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 630)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 2 000)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 200)
  • inne: 8 (uczestnicy: 3 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 277)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 38)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 85)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 9)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 80)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 327)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 123)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 71)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 46)
  • taneczne: 1 (członkowie: 62)
  • inne: 2 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Starachowicach działało 1 kino posiadające 4 sale z 629 miejscami na widowni. Odbyły się 7 262 seanse, na które przyszło 103 215 widzów, w tym 1 837 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 27 475 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Starachowicach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 21 433 zwiedzających, co daje 4 729 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Starachowicach działało 7 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 72 268 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 7 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 121 332 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 29
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7
  Według danych z 2022 w Starachowicach działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 39 698 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 036. Odnotowano 328 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 634 wolumeny. Odnotowano 1 403 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Starachowicach działało 18 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 040 członków. Zarejestrowano 1 119 ćwiczących (mężczyźni: 825, kobiety: 294, chłopcy do lat 18: 591, dziewczęta do lat 18: 213). Aktywne były 32 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (29), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Starachowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Starachowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Starachowic znajduje się 24 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Starachowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1681 r. (ul. Kościelna 12)dnia 1957-01-24, wykaz dokumentów: 424 z 1957-01-24; 190 z 1967-02-11; A.826 z 2010-12-15
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy (data nieznana) (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy (data nieznana) (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Maszynownia z 1836 - 1841 (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Odlewnia z 1844 - 1901 (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Budynek administracyjny (data nieznana) (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Budynek administracyjny z 1895 r. (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Wartownia z 1910 r. (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Elektrownia (data nieznana) (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Piecownia z 1899 r. (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Kotłownia z 1897 r. (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1898 r. (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Piec z 1836 - 1841dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Wiadukt z 1936 r.dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Inne urządzenie hydrotechniczne z 2. poł. XIX w.dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Wieża ciśnień (data nieznana) (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Piec z 1836 - 1841dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Piec z 1836 - 1841dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Kanał wodny (data nieznana)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Zespół - piec z 1836 - 1841 (ul. Wielkopiecowa 1)dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 153 z 1966-02-12; brak numeru z 2011-06-29; A.823/1-17 z 2011-08-10
  • Inne urządzenie hydrotechniczne z 1835 - 1842 (ul. Ostrowiecka 107)dnia 1971-09-06, wykaz dokumentów: 182 z 1971-09-06; A.825 z 2010-12-15
  • Cmentarz żydowski z 1890 - 1900dnia 1991-03-02, wykaz dokumentów: 1096 z 1991-03-02; A.822 z 2010-12-15
  • Linia kolejowa z poł. XX w.dnia 1995-02-14, wykaz dokumentów: A.1184 z 1995-02-14; A.827 z 2010-12-15
  • Budynek administracyjny z 1836 - 1842 (ul. Tadeusza Krywki 1)dnia 1997-03-13, wykaz dokumentów: 1191A z 1997-03-13; A.824 z 2010-12-15
 • Formy ochrony przyrody w Starachowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Starachowic znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Starachowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Sieradowicki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę to głównie tereny rolnicze i zurbanizowane. Wśród gruntów rolniczych przeważaja użytki rolne które stanowią 79% powierzchni. Lasy zajmuja tylko 10 5% obszaru otuliny. Tereny leśne charakteryzują się jednak znacznym zróżnicowaniem siedlisk składu gatunkowego drzewostanów oraz ich struktury wiekowej. Osobliwości przyrody żywej chronione są w formie pomników przyrody-utworzono tu 11 tego rodzaju obiektów (gatunkowo są to: lipy modrzewie i dęby). Obok pomników przyrody ożywionej ustanowiono tu także inne formy ochrony przyrody którymi są:pomniki przyrody nieożywionej (3) użytki ekologiczne (2) i stanowiska dokumentacyjne (4). Na całym obszarze otuliny spotyka się wiele zabytkowych obiektów świadczacy o wielkim bogactwie dziedzictwa kulturowego od czasów prehistorycznych poczynając aż po dzień dzisiejszy. Dolina Bodzentyńska to obszar wystepowania licznych stanowisk archeologicznych związanych głównie z działalnoscia starożytnego świętokrzyskiego okręgu górnictwa i dymarkowego hutnictwa żelaza traktowanego na okres wpływów rzymskich (od I w p.n.e. do IV w n.e.). W późniejszym okresie na terenach tych w oparciu o tradycje hutnictwa dymarkowego rozwinoł się przemysł metalgurgiczny okregu staropolskiego. Zabytkowe obiekty staropolskiego hutnictwa zachowały się m. inn. w Parszowie Michałowie Starachowicach i Wąchocku. Czasów średniowiecza sięgają zabytkowe układy urbanistyczne Wachocka z najcenniejszym w regionie zabytkiem budownictwa romańsko-wotyckiego klasy miedzynarodowej XII wiecznym Zespołem Klasztornym Opactwa Cystersów. Zabytkowe obiekty świeckie reprezentują ruiny zamku Biskupów Krakowskich z XIV w. caly układ architektoniczny oraz fragmenty murów miejskich Bodzentyna., Data ustanowienia: 2001-11-03, Opis granicy: Opis granic Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr XLIX/881/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Przebieg granicy Obszaru jest następujący: na wschodzie od przecięcia się granicy administracyjnej miasta Starachowice z północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy. Dalej północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy północną i wschodnią granicą obrębu Dąbrowa wschodnią i fragmentem południowej granicy obrębu Bukówka a następnie północną i wschodnią granicą obrębu Pokrzywnica wschodnią i południową granicą obrębu Wieloborowice południową granicą obrębu Nieczulice zachodnią granicą obrębu Chybice południowymi granicami obrębów: Wawrzeńczyce Brzezie Świętomarz południową i zachodnią granicą obrębu Tarczek południowymi granicami obrębów: Śniadka Sieradowice Leśna Stara Wieś Kamieniec Wzdół Kolonia południową i zachodnią granicą obrębu Wiącka zachodnimi granicami obrębów: Wzdół Rządowy i Michniów do granicy miasta Suchedniów tą granicą na wschód do linii kolejowej Kielce - Warszawa następnie wzdłuż tej linii do przecięcia się z drogą powiatową nr 0578T Suchedniów - Parszów. Dalej wzdłuż tej drogi na wschód do granicy administracyjnej obrębu Mostki zachodnią granicą obrębu Mostki zachodnią i północną granicą obrębu Parszów zachodnią i północną granicą obrębu Wielka Wieś zachodnią północną wschodnią i południową granicą miasta Wąchock aż do przecięcia się z granicą Parku. Następnie granicą Sieradowickiego Parku Krajobrazowego w kierunku zachodnim południowym wschodnim i północnym do miejsca przecięcia się granicy Parku z północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy następnie tą granicą do granicy miasta Starachowice. W skład Obszaru wchodzi również enklawa usytuowana na terenie miasta Starachowice której przebieg granic jest następujący: od miejsca przecięcia się zachodniej granicy administracyjnej miasta Starachowice z ulicą Południową w Starachowicach. Dalej tą ulicą do ulicy Letniej ulicą Letnią do granicy zbiornika wodnego Lubianka tą granicą do przecięcia się z granicą obrębu 03 w Starachowicach wschodnią granicą tego obrębu do granicy Parku. Następnie granicą Parku będącą granicą administracyjną miasta Starachowice w kierunku zachodnim i północnym aż do przecięcia się granicy Parku z ulicą Południową w m. Starachowice., Powierzchnia: 15893.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Ściana skalna długości 400 m wysokości 4-8 m powstała częściowo w wyniku eksploatacji piaskowców częściowo zaś naturalna. Budują ją utwory dolnojurajskie - liasowe zaliczane do serii skłobskiej. Są to piaskowce drobno i średnioziarniste jasnoszare ż, Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: ul. Armii Krajowej na odcinku od posesji przy ul.Staszica 2 do posesji przy ul.Brązowa 4 (położenie geogr. Podane dla miejsca w przybliż. Środka długości odsłonięcia)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: brak informacji, Data ustanowienia: 1998-11-05, Opis granicy: rośnie przy ul. Wschodniej na ternie nieruchomości prywatnej za zabudowaniami gospodarczymi
  • Pomnik przyrodyOpis: Pień częściowo zabetonowany wypróchniałe wyłamanie dużego konaru osłonięte membraną, Data ustanowienia: 1998-11-05, Opis granicy: rosnie przy ul. Lempe przy przepuście roboczym dawnej zapory w Michałowie
  • Pomnik przyrodyOpis: w wieku około 80 lat liczny posusz, Data ustanowienia: 2000-06-10, Opis granicy: rośnie w sąsiedztwie koryta rzeki Kamiennej na wysokości wjazdu do kotłowni ZEC przy ul. Ostrowieckiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: w wieku około 150 lat, Data ustanowienia: 2000-06-10, Opis granicy: rosną przy ul. Armii Krajowej 1- przy chodniku obok szaletu miejskiego 2- przy zbiegu alejek w sąsiedztwie fontanny
  • Pomnik przyrodyOpis: w wieku około 150 lat, Data ustanowienia: 2000-06-10, Opis granicy: rośnie przy ul. Konstytucji 3 maja naprzeciw Straży Pożarnej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: dęby szypułkowe szt. 2 w wieku około 200 lat, Data ustanowienia: 2000-06-10, Opis granicy: rośnie przy ul. Krywki 1 na terenie nieruchomości PTTK
  • Pomnik przyrodyOpis: w wieku około 200 lat, Data ustanowienia: 2000-06-10, Opis granicy: rośnie przy ul. Krywki obok PTTK płd.-wsch. kraniec Parku Miejskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: zbiór okazów paleontologicznych okresu dolnego triasu w formie płyt skalnych bloków brył oraz niewielkich rozmiarów eksponatów zawierających ślady bezkręgowców kręgowców oraz nieliczne inne formy skamieniałości pozyskanych z terenu zarzadzanego przez, Data ustanowienia: 2000-11-14, Opis granicy: na terenie Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach przy ul. Wielkopiecowa 1
  • Użytek ekologiczny im. Bolesława Kazimierza Stanislawa Papi - naturalny zbiornik wodny (użytek ekologiczny)Cel: brak informacji, Data ustanowienia: 2006-02-03, Opis granicy: Użytek obejmuje część zbiornika od granicy północno-zachodniej Miasta Starachowice graniczącej z Gmina Wąchock przebiegającej od ul. Kieleckiej a następnie granica jego biegnie wzdłuż koryta rzeki Kamiennej i załamuje się na wysokości posesji PKP przy u, Powierzchnia: 12.6 ha

Starachowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 10 wypadków drogowych w Starachowicach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 22,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Starachowicach znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 100 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 100 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu starachowickiego.

  Powiat starachowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Starachowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Starachowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 22,23 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Starachowice
  22,2
  świętokrzyskie
  55,1
  Cały kraj
  56,5
 • 4,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  4,4
  Województwo
  5,7
  Kraj
  5,0
 • 17,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  17,8
  Województwo
  64,6
  Polska
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Starachowice
  20,0
  woj. świętokrzyskie
  10,3
  Polska
  8,9
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  80,0
  Województwo
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Starachowicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 985,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  2 985,5 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Polska
  633,6 km
 • 2,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,1 km
  Województwo
  3,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 100 Liczba licencji na taksówki
 • 100 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Starachowice przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 42droga krajowa nr 42(Namysłów - Kamienna - Gręboszów - Domaszowice - Duczów Mały - Duczów Wielki - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn - Markotów Mały - Ligota Dolna - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Strojec - Faustianka - Porąbki - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - Kiedosy - Draby - Lisowice-Kolonia - Raciszyn - Działoszyn - Posmykowizna - Trębaczew - Dylów Rządowy - Pajęczno - Makowiska - Stare Gajęcice - Janki - Konstantynów - Dworszowice Kościelne - Nowa Brzeźnica - Kruplin Radomszczański - Jedlino Drugie - Jedlino Pierwsze - Wola Jedlińska - Ładzice - Radomsko - Kietlin - Antopol - Bugaj Dmeniński - Łagiewniki - Zakrzew - Kodrąb - Juzefów - Rzejowice - Granice - Strzelce Małe - Jaskółki - Przedbórz - Przyłanki - Smyków - Czermno - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Pomyków - Piła - Stąporków - Odrowąż - Płaczków - Górki - Bliżyn - Wojtyniów - Brzeście - Bugaj - Skarżysko-Kamienna - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Starachowice - Kuczów - Styków - Rudnik)
  • DW 744droga wojewódzka nr 744(Radom - Trablice - Mazowszany - Huta Mazowszańska - Parznice - Romanów - Maliszów - Dąbrówka Warszawska - Wierzbica - Osiny - Trębowiec - Mirzec - Tychów Stary - Starachowice)
  • DW 756droga wojewódzka nr 756( Starachowice - Rezpin Drugi - Rzepin Kolonia - Pawłów - Ambrożów - Chybice - Sosnówka - Rudki - Serwis - Nowa Słupia - Dębniak - Paprocice - Zamkowa Wola - Łagów - Wola Łagowska - Sadków - Nowy Rembów - Raków - Życiny - Osówka - Szydłów - Wola Poduchowna - Brzozówka - Kargów - Żreniki Dolne - Jastrzębiec - Falęcin Stary - Nowe Kąty - Stopnica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Starachowice przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock -Starachowice -Starachowice Wschodnie -Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)