Czarne w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Czarne - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czarne to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu człuchowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czarne.
 • 5 611 Liczba mieszkańców
 • 46,4 km² Powierzchnia
 • 120,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 136 m n.p.m Wysokość
 • 1395 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 59 Numer kierunkowy
 • GCZ Tablice rejestracyjne
 • Piotr Zabrocki Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.938453.6841 Współrzędne GPS
 • 2203024 TERYT (TERC)
 • 0977309 SIMC
Herb miasta Czarne
Czarne herb

Jak Czarne wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Czarne na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Czarne wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Czarne plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
44Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
48Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
91Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
96Miasta o największej powierzchni w Polsce
104Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
112Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
139Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
147Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
168Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
198Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
211Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
222Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
236Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
266Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
271Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
307Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
307Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
309Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Czarne - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
77-330Poczta Czarne koło Szczecinka, ul. Parkowa 1
77-330Skrytki Pocztowe Poczta Czarne koło Szczecinka, ul. Parkowa 1

Czarne - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czarnem)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Człuchowie (podlega pod: ZUS Oddział w Słupsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jerzego z Dąbrowy 3 a
77-300 Człuchów
Urząd Miasta i Gminy Czarne
(59) 833-20-79
(59) 833-23-53
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne

Czarne - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Czarne jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 611, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czarnego zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców Czarnego jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Czarne ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -40. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,05 na 1000 mieszkańców Czarnego. W 2022 roku urodziło się 42 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 317 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,2% zgonów w Czarnem spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w Czarnem były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czarnego przypada 14.45 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 70 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czarnego -22. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,1% mieszkańców Czarnego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czarnego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 611 Liczba mieszkańców
 • 2 899 Kobiety
 • 2 712 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czarnem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czarnem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czarnem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czarnego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Czarne
  42,2 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czarne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czarnego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czarne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czarne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czarne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,7%
  woj. pomorskie
  30,3%
  Kraj
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,9%
  Województwo
  53,3%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  woj. pomorskie
  7,5%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,8%
  Pomorskie
  7,9%
  Polska
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Czarne
  0,2%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czarnem w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,2
  woj. pomorskie
  4,5
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Czarne
  1,8
  Pomorskie
  1,6
  Cała Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czarnem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -40 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,05 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Czarne
  -7,1
  woj. pomorskie
  -1,9
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czarnem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czarnem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czarnem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czarnem w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 42 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,4
  Pomorskie
  8,9
  Cała Polska
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,4
  Województwo
  37,4
  Cały kraj
  35,1
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 317 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 251 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 367 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Czarne
  3 317 g
  Województwo
  3 411 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 122 Waga 3500g - 3999g
 • 122
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 74 Waga 2500g - 2999g
 • 74
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Czarne
  1,26
  Pomorskie
  1,32
  Cały kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Pomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,61
  Województwo
  0,82
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Czarnem w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 82 Zgony
 • 42 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,2%
  48,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,5
  Województwo
  10,8
  Cała Polska
  11,9
 • 165,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  165,1
  Pomorskie
  121,3
  Kraj
  147,0
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,0
  Pomorskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie człuchowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,2%
  Województwo
  36,8%
  Cały kraj
  36,0%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  27,6%
  woj. pomorskie
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Czarne
  7,2%
  Pomorskie
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 33 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,2
  Kraj
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  67,1
  Polska
  70,6
 • 342,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  342,6
  Województwo
  274,0
  Kraj
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,0
  Kraj
  253,9
 • 474,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 495,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 453,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  474,8
  Województwo
  397,1
  Kraj
  426,2
 • 79,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 172,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  79,5
  Województwo
  59,9
  Cały kraj
  62,9
 • 44,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  44,1
  Pomorskie
  32,0
  Kraj
  33,8
 • 14,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  14,7
  Pomorskie
  6,2
  Cały kraj
  7,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,3%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 70 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czarnem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czarne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarne - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czarnem oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czarnem to 2 041 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czarnem to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Czarnem to 147,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,04% mieszkań posiada łazienkę, 90,79% korzysta z centralnego ogrzewania, a 9,11% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu człuchowskiego.

  Powiat człuchowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 041 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 362,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  362,10
  woj. pomorskie
  411,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,90 m2
  Województwo
  73,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,30 m2
  Województwo
  30,10 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,87
  Pomorskie
  3,75
  Cała Polska
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,76
  woj. pomorskie
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  Pomorskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Czarne
  0,35
  Województwo
  8,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Województwo
  3,50
  Kraj
  3,89
 • 2,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Czarne
  2,13
  woj. pomorskie
  30,63
  Polska
  24,56
 • 294 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 147,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Czarne
  147,0 m2
  woj. pomorskie
  80,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,05 m2
  Pomorskie
  0,71 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,56%
  Województwo
  97,59%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,82%
  Województwo
  96,87%
  Kraj
  95,18%
 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,04%
  woj. pomorskie
  95,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 90,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  90,79%
  Województwo
  88,57%
  Cała Polska
  85,83%
 • 9,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Czarne
  9,11%
  Województwo
  55,37%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Czarne - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Czarnem na 1000 mieszkańców pracuje 317osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 49,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Czarnem wynosiło w 2023 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czarnem wynosiło 5 613,05 PLN, co odpowiada 83.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czarnego 231 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 273 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 42.

  19,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Czarnego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,1% w przemyśle i budownictwie, a 14,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 317 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  317,0
  woj. pomorskie
  249,0
  Cała Polska
  259,0
 • 11,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,7% Kobiety
 • 10,7% Mężczyźni
 • Czarne
  9,9%
  woj. pomorskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czarnem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czarnem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czarnem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 003 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Czarne
  5 613 PLN
  woj. pomorskie
  6 697 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czarnem w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 231 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 273 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 42 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,1% Przemysł i budownictwo
 • 21,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,2% Pozostałe
 • 43,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czarnem w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 802 Pracujący ogółem
 • 884 Kobiety
 • 918 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Czarnem w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czarne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czarne
  66,4
  woj. pomorskie
  69,7
  Kraj
  69,0
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czarne
  37,9
  woj. pomorskie
  35,9
  Polska
  38,2
 • 133,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Czarne
  133,2
  Pomorskie
  106,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czarne - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Czarnem w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 495 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 290 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (18) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (49) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czarnem najwięcej (26) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (475) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,2% (85) podmiotów, a 80,6% (399) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czarnem najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.4%) oraz Budownictwo (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 495 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 85 Przemysł i budownictwo
 • 399 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Czarnem w 2023 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Czarnem w 2023 roku
 • 290 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 475 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 475
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 493 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 493
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 26 Spółki cywilne ogółem
 • 26
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 290 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 94 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 94
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 33 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 33
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarne - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czarnem stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 77 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,69 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czarnem wynosi 69,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czarnego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,78 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 6,18 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,09 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,96 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czarnego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czarne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 77
 • 44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 44
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 35 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 35
 • 13,69 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Czarne
  13,69
  Województwo
  23,25
  Cała Polska
  22,81
 • 7,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,78
  woj. pomorskie
  14,36
  Cały kraj
  12,98
 • 2,96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,96
  Województwo
  6,34
  Polska
  6,99
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Czarne
  2,09
  woj. pomorskie
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Czarne
  0,24
  Województwo
  0,36
  Polska
  0,35
 • 6,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,18
  Pomorskie
  12,89
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czarne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Czarne
  70%
  woj. pomorskie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  woj. pomorskie
  59%
  Polska
  63%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  45%
  Pomorskie
  68%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. pomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Województwo
  45%
  Polska
  51%

Czarne - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Czarnego wyniosła w 2022 roku 64,0 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Czarnego - 25.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,7 mln złotych, czyli 19,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czarnego wyniosła w 2022 roku 61,3 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8.1%). W budżecie Czarnego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,5%.
 • Wydatki budżetu w Czarnem według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czarnego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czarne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czarnego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,5 mln

  3,2 tys(100%)

  37,9 mln

  4,1 tys(100%)

  42,0 mln

  4,6 tys(100%)

  53,5 mln

  5,8 tys(100%)

  57,0 mln

  6,3 tys(100%)

  51,9 mln

  5,9 tys(100%)

  61,3 mln

  7,0 tys(100%)

  64,0 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  1,6 tys(33.5%)

  10,6 mln

  1,8 tys(27.9%)

  11,0 mln

  1,8 tys(26.2%)

  12,7 mln

  2,1 tys(23.7%)

  13,2 mln

  2,2 tys(23.1%)

  14,2 mln

  2,4 tys(27.2%)

  15,2 mln

  2,7 tys(24.9%)

  16,4 mln

  2,9 tys(25.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  856,6 tys

  141(2.9%)

  2,0 mln

  336(5.3%)

  2,9 mln

  492(7%)

  4,0 mln

  669(7.4%)

  3,8 mln

  647(6.7%)

  3,7 mln

  641(7.2%)

  3,7 mln

  636(6%)

  10,5 mln

  1,9 tys(16.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  494(10.2%)

  2,7 mln

  447(7.1%)

  5,5 mln

  920(13.1%)

  10,0 mln

  1,7 tys(18.7%)

  11,9 mln

  2,0 tys(20.8%)

  6,2 mln

  1,1 tys(11.8%)

  13,4 mln

  2,3 tys(21.9%)

  5,6 mln

  986(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  1,3 tys(27%)

  12,7 mln

  2,1 tys(33.5%)

  3,4 mln

  567(8.1%)

  3,6 mln

  598(6.6%)

  3,5 mln

  600(6.2%)

  3,8 mln

  644(7.2%)

  3,5 mln

  605(5.7%)

  5,1 mln

  901(7.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  455(9.4%)

  2,8 mln

  466(7.4%)

  3,0 mln

  505(7.2%)

  3,7 mln

  627(7%)

  3,3 mln

  560(5.8%)

  3,3 mln

  574(6.4%)

  3,7 mln

  642(6%)

  4,4 mln

  776(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  191(3%)

  8,4 tys

  1,4(0%)

  12,4 tys

  2,1(0%)

  8,4 tys

  1,4(0%)

  8,4 tys

  1,4(0%)

  8,4 tys

  1,5(0%)

  4,2 mln

  753(6.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  542,6 tys

  89,1(1.8%)

  1,0 mln

  171(2.7%)

  928,8 tys

  155(2.2%)

  1,5 mln

  260(2.9%)

  1,3 mln

  216(2.2%)

  1,3 mln

  230(2.6%)

  1,9 mln

  337(3.2%)

  1,6 mln

  282(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  575,3 tys

  94,5(2%)

  488,0 tys

  80,9(1.3%)

  441,9 tys

  73,9(1.1%)

  411,2 tys

  69,1(0.8%)

  544,4 tys

  92,4(1%)

  456,7 tys

  78,3(0.9%)

  317,6 tys

  55,3(0.5%)

  1,5 mln

  271(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  947,9 tys

  156(3.2%)

  1,3 mln

  215(3.4%)

  1,3 mln

  219(3.1%)

  3,4 mln

  569(6.3%)

  2,5 mln

  420(4.3%)

  1,2 mln

  212(2.4%)

  1,2 mln

  203(1.9%)

  1,3 mln

  227(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  194(4%)

  1,3 mln

  217(3.5%)

  1,1 mln

  179(2.5%)

  1,1 mln

  180(2%)

  1,7 mln

  286(3%)

  1,1 mln

  193(2.2%)

  1,0 mln

  177(1.7%)

  1,0 mln

  178(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  372,0 tys

  61,1(1.3%)

  404,4 tys

  67,1(1.1%)

  357,4 tys

  59,7(0.8%)

  371,7 tys

  62,5(0.7%)

  459,8 tys

  78,1(0.8%)

  345,8 tys

  59,3(0.7%)

  519,9 tys

  90,5(0.8%)

  666,7 tys

  118(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  307,6 tys

  50,5(1%)

  239,6 tys

  39,7(0.6%)

  242,7 tys

  40,6(0.6%)

  263,1 tys

  44,2(0.5%)

  716,6 tys

  122(1.3%)

  282,2 tys

  48,4(0.5%)

  280,1 tys

  48,7(0.5%)

  243,9 tys

  43,3(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  139,6 tys

  22,9(0.5%)

  142,1 tys

  23,6(0.4%)

  137,1 tys

  22,9(0.3%)

  150,9 tys

  25,3(0.3%)

  151,8 tys

  25,8(0.3%)

  154,4 tys

  26,5(0.3%)

  206,2 tys

  35,9(0.3%)

  240,9 tys

  42,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  296,1 tys

  48,6(1%)

  126,7 tys

  21,0(0.3%)

  164,1 tys

  27,4(0.4%)

  215,1 tys

  36,1(0.4%)

  150,5 tys

  25,6(0.3%)

  190,1 tys

  32,6(0.4%)

  163,9 tys

  28,5(0.3%)

  152,2 tys

  27,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  552,5 tys

  90,7(1.9%)

  525,8 tys

  87,2(1.4%)

  433,8 tys

  72,5(1%)

  385,6 tys

  64,8(0.7%)

  387,5 tys

  65,8(0.7%)

  377,2 tys

  64,7(0.7%)

  381,1 tys

  66,3(0.6%)

  74,1 tys

  13,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,8 tys

  15,1(0.3%)

  13,7 tys

  2,3(0%)

  3,8 tys

  0,6(0%)

  107,0 tys

  18,0(0.2%)

  99,7 tys

  16,9(0.2%)

  97,5 tys

  16,7(0.2%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  363,4 tys

  60,3(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,2 tys

  21,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,8 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,0 tys

  1,3(0%)

  8,6 tys

  1,4(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  142,9 tys

  24,0(0.3%)

  8,0 tys

  1,4(0%)

  10,0 tys

  1,7(0%)

  26,9 tys

  4,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czarnem według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czarnego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czarne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czarnego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,6 mln

  3,3 tys(100%)

  37,5 mln

  4,1 tys(100%)

  41,2 mln

  4,5 tys(100%)

  48,6 mln

  5,3 tys(100%)

  55,6 mln

  6,1 tys(100%)

  61,5 mln

  6,9 tys(100%)

  52,1 mln

  5,9 tys(100%)

  61,3 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,0 mln

  1,6 tys(32.7%)

  10,6 mln

  1,8 tys(28.1%)

  11,6 mln

  1,9 tys(28.2%)

  13,6 mln

  2,3 tys(28%)

  14,9 mln

  2,5 tys(26.8%)

  13,9 mln

  2,4 tys(22.6%)

  14,8 mln

  2,6 tys(28.4%)

  17,0 mln

  3,0 tys(27.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,2 mln

  1,5 tys(30.2%)

  9,7 mln

  1,6 tys(26%)

  10,4 mln

  1,7 tys(25.3%)

  10,7 mln

  1,8 tys(22%)

  10,9 mln

  1,8 tys(19.6%)

  11,4 mln

  2,0 tys(18.5%)

  13,5 mln

  2,3 tys(25.9%)

  12,3 mln

  2,2 tys(20.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  35,2 tys

  5,8(0.1%)

  12,7 tys

  2,1(0%)

  21,3 tys

  3,6(0.1%)

  2,0 mln

  341(4.2%)

  2,8 mln

  469(5%)

  2,4 mln

  416(3.9%)

  1,4 mln

  240(2.7%)

  5,0 mln

  881(8.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  659,8 tys

  109(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 mln

  784(7.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  762,7 tys

  125(2.5%)

  739,8 tys

  123(2%)

  824,7 tys

  138(2%)

  887,9 tys

  149(1.8%)

  734,9 tys

  125(1.3%)

  841,9 tys

  144(1.4%)

  1,1 mln

  194(2.1%)

  3,2 mln

  575(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  977(19.5%)

  10,6 mln

  1,8 tys(28.4%)

  1,5 mln

  253(3.7%)

  1,5 mln

  244(3%)

  1,3 mln

  223(2.4%)

  1,3 mln

  216(2%)

  1,2 mln

  213(2.3%)

  2,5 mln

  441(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  314(6.3%)

  2,2 mln

  361(5.8%)

  3,6 mln

  597(8.7%)

  5,8 mln

  979(12%)

  7,7 mln

  1,3 tys(13.8%)

  13,8 mln

  2,4 tys(22.4%)

  2,8 mln

  487(5.4%)

  2,4 mln

  422(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  550,4 tys

  90,4(1.8%)

  701,4 tys

  116(1.9%)

  661,6 tys

  111(1.6%)

  1,2 mln

  198(2.4%)

  2,1 mln

  354(3.7%)

  908,8 tys

  156(1.5%)

  731,5 tys

  127(1.4%)

  2,2 mln

  391(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  212(4.2%)

  1,6 mln

  258(4.1%)

  1,7 mln

  282(4.1%)

  1,4 mln

  242(3%)

  2,0 mln

  332(3.5%)

  1,6 mln

  269(2.6%)

  1,6 mln

  279(3.1%)

  1,8 mln

  321(3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  166,2 tys

  27,3(0.5%)

  79,5 tys

  13,2(0.2%)

  125,5 tys

  21,0(0.3%)

  137,0 tys

  23,0(0.3%)

  119,3 tys

  20,3(0.2%)

  116,1 tys

  19,9(0.2%)

  132,0 tys

  23,0(0.3%)

  423,3 tys

  75,1(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  32,7 tys

  5,4(0.1%)

  90,3 tys

  15,0(0.2%)

  44,1 tys

  7,4(0.1%)

  42,3 tys

  7,1(0.1%)

  41,7 tys

  7,1(0.1%)

  99,8 tys

  17,1(0.2%)

  79,4 tys

  13,8(0.2%)

  74,1 tys

  13,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,4 tys

  0,9(0%)

  231

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  4,3 tys

  0,7(0%)

  163

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  14,1 tys

  2,5(0%)

  65,0 tys

  11,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  258,7 tys

  42,5(0.8%)

  168,4 tys

  27,9(0.4%)

  119,2 tys

  19,9(0.3%)

  88,4 tys

  14,8(0.2%)

  73,4 tys

  12,5(0.1%)

  67,0 tys

  11,5(0.1%)

  51,4 tys

  9,0(0.1%)

  51,5 tys

  9,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,3 tys

  1,5(0%)

  5,9 tys

  1,0(0%)

  5,4 tys

  0,9(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  3,4 tys

  0,6(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  23,4 tys

  4,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,0 tys

  19,3(0.2%)

  5,5 tys

  0,9(0%)

  580

  0,1(0%)

  6,5 tys

  1,1(0%)

  22,8 tys

  4,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  13,5 tys

  2,2(0%)

  5,3 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  71,3 tys

  12,1(0.1%)

  29,5 tys

  5,1(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,8 tys

  15,1(0.3%)

  13,7 tys

  2,3(0%)

  3,8 tys

  0,6(0%)

  107,0 tys

  18,0(0.2%)

  99,7 tys

  16,9(0.2%)

  97,5 tys

  16,7(0.2%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  518

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  954

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  358

  0,1(0%)

  36,6 tys

  6,4(0.1%)

  483

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  3,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,4 tys

  13,7(0.2%)

  77,6 tys

  13,2(0.1%)

  501,4 tys

  86,0(0.8%)

  12,8 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  252,9 tys

  41,5(0.8%)

  363,4 tys

  60,3(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czarne - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 287 mieszkańców Czarnego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 655 kobiet oraz 632 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców Czarnego, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Czarnego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czarnem największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,3%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2022 w Czarnem mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 224 dzieci (108 dziewczynek oraz 116 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czarnem mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 210 dzieci (96 dziewczynek oraz 114 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc.

  15,9% mieszkańców Czarnego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 15,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 138 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 25 oddziałach uczyło się 464 uczniów (232 kobiety oraz 232 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czarnem placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 455 uczniów (227 kobiet oraz 228 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,31.

  W Czarnem znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 175 uczniów (73 kobiety oraz 102 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 33 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Czarnem placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 70 uczniów (37 kobiet oraz 33 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 13 absolwentów.

  W Czarnem znajduje się 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 86 uczniów (32 kobiety oraz 54 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 37 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Czarnem placówkę miała 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 99 uczniów (43 kobiety oraz 56 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Czarnem znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 65 uczniów (27 kobiet oraz 38 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,2% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 20,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,0 uczniów. 21,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców Czarnego w wieku potencjalnej nauki (24,6% kobiet i 19,8% mężczyzn).

 • 15,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,1%
  woj. pomorskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,3%
  Pomorskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  Pomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,8%
  woj. pomorskie
  12,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Czarne
  18,9%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,1%
  Województwo
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 20,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Czarne
  4,0%
  woj. pomorskie
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,7%
  Województwo
  11,9%
  Cały kraj
  12,3%
 • 18,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1138 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 138,0
  woj. pomorskie
  892,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,72
  Województwo
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Czarne) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 224 Dzieci
 • 108 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 116 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 50 3 lata
 • 50
 • 53 4 lata
 • 53
 • 54 5 lata
 • 54
 • 65 6 lat
 • 65
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 27 4 lata
 • 27
 • 26 5 lata
 • 26
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 26 4 lata
 • 26
 • 28 5 lata
 • 28
 • 33 6 lat
 • 33
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czarnem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Gminne
  Publiczne
  Czarne
  77-330 Czarne
  717113
 • Szkoły podstawowe w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czarne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 464 Uczniowie
 • 232 Kobiety
  (uczniowie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Absolwenci
 • 55 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,6
  Województwo
  18,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 44,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 98,31 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  98,31
  Pomorskie
  97,37
  Polska
  95,96
 • 97,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Czarne
  97,25
  Województwo
  96,01
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czarne) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czarne) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czarnem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Czarnem
  Publiczna
  59 833-27-41
  59 833-27-41
  ul. Parkowa 4
  77-330 Czarne
  22484-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Czarne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 127 Uczniowie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,5%
  42,5%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  25,0
  Województwo
  27,0
  Kraj
  26,5
 •  
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Czarne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 86 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,2%
  62,8%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  21,5
  Województwo
  25,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Czarne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  21,7
  Województwo
  23,9
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Czarnem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  59 833-37-40
  59 833-37-40
  ul. Leśna 2
  77-330 Czarne
  6135-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  59 833-37-40
  59 833-37-40
  ul. Leśna 2
  77-330 Czarne
  357-
  Technikum
  Publiczne
  59 833-37-40
  59 833-37-40
  ul. Leśna 2
  77-330 Czarne
  452-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnem
  Publiczne
  59 833-08-69
  59 833-08-69
  ul. Pomorska 1
  77-330 Czarne
  251-
 • Edukacyjne grupy wieku w Czarnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czarne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czarne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czarne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarne - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czarnem

 • Według danych GUS z 2022 roku w Czarnem znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 395)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czarnem w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czarnem
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Czarnem: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Czarnem 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 22 (uczestnicy: 3 250)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 1 500)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 700)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 125)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 55)
  • taneczne: 2 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 44)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 18)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 26)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 70)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 16)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 2 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Czarnem działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 395 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 413 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Czarnem działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 265 członków. Zarejestrowano 261 ćwiczących (mężczyźni: 213, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 150, dziewczęta do lat 18: 48). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czarnem w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czarnem
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czarnego znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Czarnem
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1756 r. (ul. Kościelna 6)dnia 1959-02-20, wykaz dokumentów: 164 z 1959-02-20
  • Mur obronny z 1395 - 1403 (ul. Zamkowa 21)dnia 1959-02-21, wykaz dokumentów: 163 z 1959-02-21
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1998-09-10, wykaz dokumentów: A-369 z 1998-09-10
 • Formy ochrony przyrody w Czarnem
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czarnego znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czarnem
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Gwdy - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1998-12-29, Powierzchnia: 428.2 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: martwe gałęzie ułamane 2 konary, Data ustanowienia: 1999-02-27
  • Pomnik przyrodyOpis: martwe gałęzie ułamane konary i gałęzie, Data ustanowienia: 1999-02-27
  • Pomnik przyrodyOpis: martwe konary i gałęzie, Data ustanowienia: 1999-02-27
  • Pomnik przyrodyOpis: martwe konary i gałęzie ułamane konary i gałęzie, Data ustanowienia: 1999-02-27
  • Pomnik przyrodyOpis: martwe konary i gałęzie, Data ustanowienia: 1999-02-27

Czarne - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Czarnem odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 17,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Czarnem znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu człuchowskiego.

  Powiat człuchowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czarnem
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czarnem w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 53,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Czarne
  53,2
  Pomorskie
  67,5
  Kraj
  56,5
 • 17,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  17,7
  woj. pomorskie
  4,2
  Cały kraj
  5,0
 • 124,18 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Czarne
  124,2
  Pomorskie
  82,5
  Kraj
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  33,3
  woj. pomorskie
  6,3
  Cała Polska
  8,9
 • 233,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  233,3
  Województwo
  122,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Czarnem w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 161,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  161,8 km
  Województwo
  890,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 4,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,4 km
  Województwo
  6,9 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czarne przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 201droga wojewódzka nr 201(Gwda Mała - Czarne - Grabowiec - Wyczechy - Bernatka - Bińcze - Barkowo)
  • DW 202droga wojewódzka nr 202( Czarne - Breńsk - Rzeczenica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czarne przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 210Linia kolejowa nr 210: Chojnice - Runowo Pomorskie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Chojnice - Brzeźno Człuchowskie - Człuchów - Biskupnica - Bińcze - Domisław -Czarne - Żółtnica - Czarnobór - Szczecinek - Jelenino - Silnowo - Łubowo -Czarne Małe - Czaplinek - Żelisławie Pomorskie - Bobrowo Pomorskie - Złocieniec - Rzęśnica - Suliszewo Drawskie - Drawsko Pomorskie - Jankowo Pomorskie - Wiewiecko - Węgorzyno - Runowo Pomorskie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czarnem istnieje 63 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Brzozowa

  ul. Ciasna

  ul. Cicha

  ul. Cisowa

  ul. Cmentarna

  ul. Człuchowska

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Długa

  ul. Jagodowa

  ul. Kanałowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marszałkowska

  ul. Mickiewicza

  ul. Moniuszki

  ul. Młyńska

  ul. Nowa

  os. Nowiny

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Podmurna

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Poprzeczna

  ul. Południowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Przytulna

  ul. Robotnicza

  ul. Różana

  os. Sarniak

  ul. Sarniak

  ul. Sobieskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Strażacka

  ul. Strzelecka

  ul. Studzienna

  ul. Szczecinecka

  ul. Szkolna

  ul. Szosowa

  droga Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Wesoła

  ul. Widok

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  al. Zwycięzców

  ul. Złota

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  al. św. Józefa