Siewierz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Siewierz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Siewierz to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu będzińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Siewierz.
 • 5 714 Liczba mieszkańców
 • 38,7 km² Powierzchnia
 • 147,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1276 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SBE Tablice rejestracyjne
 • Zdzisław Czesław Banaś Burmistrz miasta
Siewierz na mapie
Identyfikatory
 • 19.230250.4666 Współrzędne GPS
 • 2401074 TERYT (TERC)
 • 0943204 SIMC
Herb miasta Siewierz
Siewierz herb

Jak Siewierz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Siewierz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Siewierz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Siewierz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
15Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
21Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
24Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
34Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
58Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
62Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
65Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
75Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
78Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
92Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
103Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
106Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
108Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
115Miasta o największej powierzchni w Polsce
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
116Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
118Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
118Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
120Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
127Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
129Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)

Siewierz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-470Poczta Siewierz, Pl. Wojska Polskiego 5

Siewierz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Siewierzu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Sosnowcu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
(32) 649-94-00
(32) 649-94-02
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz

Siewierz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Siewierz jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 714, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Siewierza zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców Siewierza jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Siewierz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,88 na 1000 mieszkańców Siewierza. W 2022 roku urodziło się 60 dzieci, w tym 36,7% dziewczynek i 63,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 274 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,42 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,7% zgonów w Siewierzu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w Siewierzu były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Siewierza przypada 11.47 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 106 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 59 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Siewierza 47. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  56,1% mieszkańców Siewierza jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Siewierza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 714 Liczba mieszkańców
 • 2 949 Kobiety
 • 2 765 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Siewierzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Siewierzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Siewierzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Siewierza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Siewierz
  43,6 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Siewierz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Siewierza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Siewierz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Siewierz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Siewierz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • Siewierz
  24,7%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • Siewierz
  55,9%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Siewierz
  10,2%
  śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  8,0%
  Kraj
  7,6%
 • 9,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Siewierzu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,2
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,9
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Siewierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Siewierz
  -0,9
  Województwo
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Siewierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Siewierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Siewierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Siewierzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,7%
  63,3%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  śląskie
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Siewierz
  28,9
  woj. śląskie
  32,5
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 274 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 221 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 318 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 274 g
  śląskie
  3 296 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 246 Waga 3500g - 3999g
 • 246
 • 364 Waga 3000g - 3499g
 • 364
 • 165 Waga 2500g - 2999g
 • 165
 • 48 Waga 2000g - 2499g
 • 48
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,17
  śląskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Siewierz
  0,54
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Siewierz
  0,42
  woj. śląskie
  0,56
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Siewierzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 34 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,5
  śląskie
  13,0
  Polska
  11,9
 • 235,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Siewierz
  235,5
  śląskie
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Siewierz
  2,2
  śląskie
  4,8
  Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Siewierz
  4,0
  woj. śląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie będzińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Siewierz
  35,7%
  Województwo
  35,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Siewierz
  19,6%
  śląskie
  20,2%
  Kraj
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,8%
  śląskie
  3,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 410 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,9
  Cała Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Polska
  74,4
 • 322,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Siewierz
  322,8
  śląskie
  304,2
  Cała Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Kraj
  246,5
 • 587,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 600,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 572,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  587,0
  śląskie
  529,0
  Cały kraj
  475,8
 • 103,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 55,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 151,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Siewierz
  103,5
  woj. śląskie
  81,3
  Cała Polska
  70,6
 • 33,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,9
  woj. śląskie
  39,9
  Polska
  32,6
 • 3,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Siewierz
  0,3%
  śląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 106 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 59 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 50 Saldo migracji
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 29 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 47 Saldo migracji wewnętrznych
 • 20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Siewierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Siewierz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Siewierz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Siewierzu oddano do użytku 143 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 25,03 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Siewierzu to 2 695 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 472 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  90,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 9,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Siewierzu to 3,36 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Siewierzu to 59,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,38% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,85% mieszkań posiada łazienkę, 79,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,50% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu będzińskiego.

  Powiat będziński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 695 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 471,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  471,60
  Województwo
  423,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,80 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 43,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Siewierz
  43,30 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Siewierz
  4,46
  śląskie
  3,79
  Cały kraj
  3,83
 • 2,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,12
  śląskie
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,48 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Siewierz
  0,48
  woj. śląskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 143 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 25,03 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Siewierz
  25,03
  śląskie
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 481 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,36
  woj. śląskie
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 84,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Siewierz
  84,18
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 8 491 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 59,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  59,4 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,49 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 93,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,73%
  woj. śląskie
  99,05%
  Kraj
  97,71%
 • 91,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Siewierz
  91,38%
  Województwo
  96,66%
  Polska
  95,10%
 • 87,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  87,85%
  Województwo
  95,69%
  Polska
  93,66%
 • 79,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,43%
  woj. śląskie
  84,31%
  Kraj
  85,62%
 • 56,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  56,50%
  woj. śląskie
  68,18%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Siewierz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Siewierzu na 1000 mieszkańców pracuje 409osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Siewierzu wynosiło w 2022 roku 6,2% (6,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Siewierzu wynosiło 5 671,96 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Siewierza 623 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 455 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 832.

  3,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Siewierza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,5% w przemyśle i budownictwie, a 30,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 409 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  409,0
  Województwo
  393,0
  Cała Polska
  402,0
 • 6,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,2% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Miasto
  6,2%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Siewierzu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Siewierzu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Siewierzu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 672 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 672 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Siewierzu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 623 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 455 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 832 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 3,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,5% Przemysł i budownictwo
 • 20,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 30,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 28,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,4% Pozostałe
 • 44,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Siewierzu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,1% W wieku produkcyjnym
 • 51,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Siewierz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 78,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Siewierz
  78,4
  śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 47,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  47,0
  śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 149,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  149,6
  woj. śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Siewierz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Siewierzu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 802 podmioty gospodarki narodowej, z czego 621 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 57 nowych podmiotów, a 39 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (80) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (43) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (116) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Siewierzu najwięcej (55) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (768) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,2% (162) podmiotów, a 77,3% (620) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Siewierzu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.7%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (10.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 802 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 162 Przemysł i budownictwo
 • 620 Pozostała działalność
 • 57 Podmioty nowo zarejestrowane w Siewierzu w 2022 roku
 • 39 Podmioty wyrejestrowane w Siewierzu w 2022 roku
 • 621 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 768 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 768
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 802 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 802
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 56 Spółki handlowe ogółem
 • 56
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 46  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 46
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 55 Spółki cywilne ogółem
 • 55
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 621 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 197 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 197
 • 67 Przetwórstwo przemysłowe
 • 67
 • 63 Budownictwo
 • 63
 • 61 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 61
 • 44 Transport i gospodarka magazynowa
 • 44
 • 40 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 40
 • 28 Pozostała działalność
 • 28
 • 25 Informacja i komunikacja
 • 25
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Siewierz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Siewierzu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 235 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 41,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Siewierzu wynosi 80,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Siewierza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 18,70 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 19,03 (wykrywalność 91%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 13,89 (51%), drogowe - 2,01 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,64 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Siewierza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Siewierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 235 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 235
 • 107 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 107
 • 109 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 109
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 80 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 80
 • 41,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Siewierz
  41,02
  Województwo
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 18,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,70
  Województwo
  14,39
  Polska
  12,98
 • 19,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,03
  woj. śląskie
  17,79
  Kraj
  6,99
 • 2,01 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,01
  woj. śląskie
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,64 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,64
  śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 13,89 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Siewierz
  13,89
  śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Siewierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  81%
  Województwo
  80%
  Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  woj. śląskie
  67%
  Polska
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  91%
  śląskie
  88%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  woj. śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Siewierz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Siewierza wyniosła w 2022 roku 109,3 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Siewierza - 27.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 33,4 mln złotych, czyli 30,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Siewierza wyniosła w 2022 roku 108,9 mln złotych, co daje 8,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.6%). W budżecie Siewierza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (16,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 111 złotych na mieszkańca (1,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,8%.
 • Wydatki budżetu w Siewierzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Siewierza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Siewierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Siewierza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,9 mln

  3,7 tys(100%)

  54,2 mln

  4,4 tys(100%)

  62,5 mln

  5,0 tys(100%)

  64,2 mln

  5,2 tys(100%)

  71,5 mln

  5,7 tys(100%)

  80,6 mln

  6,3 tys(100%)

  94,0 mln

  7,4 tys(100%)

  109,3 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,7 mln

  3,0 tys(37.2%)

  19,1 mln

  3,5 tys(35.2%)

  20,1 mln

  3,6 tys(32.1%)

  19,5 mln

  3,5 tys(30.3%)

  24,3 mln

  4,4 tys(34.1%)

  29,8 mln

  5,4 tys(37%)

  32,1 mln

  5,8 tys(34.2%)

  30,3 mln

  5,3 tys(27.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,1 mln

  1,3 tys(15.7%)

  10,6 mln

  1,9 tys(19.5%)

  10,0 mln

  1,8 tys(15.9%)

  10,2 mln

  1,8 tys(16%)

  7,5 mln

  1,3 tys(10.5%)

  7,1 mln

  1,3 tys(8.8%)

  7,4 mln

  1,3 tys(7.9%)

  22,5 mln

  3,9 tys(20.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  399(4.9%)

  3,1 mln

  564(5.7%)

  8,8 mln

  1,6 tys(14.1%)

  3,5 mln

  617(5.4%)

  8,6 mln

  1,5 tys(12%)

  9,2 mln

  1,7 tys(11.4%)

  12,5 mln

  2,3 tys(13.4%)

  15,4 mln

  2,7 tys(14.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 mln

  1,5 tys(7.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,9 mln

  883(10.8%)

  5,0 mln

  908(9.2%)

  5,2 mln

  945(8.4%)

  5,9 mln

  1,1 tys(9.2%)

  6,3 mln

  1,1 tys(8.9%)

  5,9 mln

  1,1 tys(7.3%)

  6,1 mln

  1,1 tys(6.5%)

  6,6 mln

  1,1 tys(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  708(8.7%)

  9,6 mln

  1,7 tys(17.7%)

  1,6 mln

  283(2.5%)

  1,6 mln

  282(2.5%)

  1,8 mln

  320(2.5%)

  1,7 mln

  311(2.1%)

  2,1 mln

  372(2.2%)

  3,8 mln

  670(3.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,7 mln

  681(8.3%)

  914,4 tys

  166(1.7%)

  1,1 mln

  202(1.8%)

  1,2 mln

  209(1.8%)

  1,3 mln

  228(1.8%)

  1,3 mln

  240(1.6%)

  1,5 mln

  269(1.6%)

  2,7 mln

  468(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  327(4%)

  2,0 mln

  363(3.7%)

  2,0 mln

  360(3.2%)

  2,1 mln

  375(3.3%)

  3,4 mln

  605(4.7%)

  2,9 mln

  517(3.6%)

  2,8 mln

  510(3%)

  2,6 mln

  447(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  291,8 tys

  53,1(0.6%)

  635,3 tys

  115(1.2%)

  1,0 mln

  185(1.6%)

  1,2 mln

  215(1.9%)

  434,9 tys

  78,1(0.6%)

  748,4 tys

  135(0.9%)

  7,7 mln

  1,4 tys(8.2%)

  1,9 mln

  339(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  493,6 tys

  89,8(1.1%)

  1,4 mln

  257(2.6%)

  648,4 tys

  117(1%)

  5,4 mln

  974(8.5%)

  811,2 tys

  146(1.1%)

  566,6 tys

  102(0.7%)

  431,0 tys

  77,4(0.5%)

  1,4 mln

  237(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  173,4 tys

  31,5(0.4%)

  167,1 tys

  30,3(0.3%)

  207,0 tys

  37,5(0.3%)

  295,3 tys

  52,8(0.5%)

  324,7 tys

  58,3(0.5%)

  194,3 tys

  35,1(0.2%)

  169,8 tys

  30,5(0.2%)

  1,1 mln

  195(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,9 mln

  350(4.3%)

  440,7 tys

  79,9(0.8%)

  120,0 tys

  21,7(0.2%)

  792,5 tys

  142(1.2%)

  177,2 tys

  31,8(0.2%)

  416,9 tys

  75,2(0.5%)

  871,1 tys

  156(0.9%)

  509,3 tys

  89,1(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  161,6 tys

  29,4(0.4%)

  169,7 tys

  30,8(0.3%)

  202,3 tys

  36,7(0.3%)

  204,7 tys

  36,6(0.3%)

  246,9 tys

  44,3(0.3%)

  397,1 tys

  71,6(0.5%)

  462,4 tys

  83,0(0.5%)

  468,8 tys

  82,0(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  603,2 tys

  110(1.3%)

  151,0 tys

  27,4(0.3%)

  340,0 tys

  61,6(0.5%)

  335,0 tys

  59,9(0.5%)

  515,0 tys

  92,5(0.7%)

  383,0 tys

  69,1(0.5%)

  368,0 tys

  66,1(0.4%)

  416,0 tys

  72,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  818,5 tys

  149(1.8%)

  846,2 tys

  153(1.6%)

  883,2 tys

  160(1.4%)

  1,1 mln

  193(1.7%)

  1,2 mln

  221(1.7%)

  1,4 mln

  250(1.7%)

  1,5 mln

  266(1.6%)

  330,5 tys

  57,8(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  104,9 tys

  19,1(0.2%)

  58,3 tys

  10,6(0.1%)

  71,0 tys

  12,9(0.1%)

  73,4 tys

  13,1(0.1%)

  446,9 tys

  80,3(0.6%)

  125,3 tys

  22,6(0.2%)

  157,4 tys

  28,2(0.2%)

  300,8 tys

  52,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,7 tys

  5,4(0.1%)

  50,5 tys

  9,2(0.1%)

  61,9 tys

  11,2(0.1%)

  100,7 tys

  18,0(0.2%)

  77,4 tys

  13,9(0.1%)

  111,6 tys

  20,1(0.1%)

  52,3 tys

  9,4(0.1%)

  94,6 tys

  16,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,6 tys

  15,0(0.2%)

  11,0 tys

  2,0(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  120,8 tys

  21,6(0.2%)

  87,7 tys

  15,7(0.1%)

  83,8 tys

  15,1(0.1%)

  3,3 tys

  0,6(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  550

  0,1(0%)

  297

  0,1(0%)

  298

  0,1(0%)

  745

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  631

  0,1(0%)

  211

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  189,1 tys

  33,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Siewierzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Siewierza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Siewierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Siewierza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,5 mln

  3,6 tys(100%)

  53,3 mln

  4,3 tys(100%)

  57,8 mln

  4,7 tys(100%)

  62,3 mln

  5,0 tys(100%)

  71,2 mln

  5,7 tys(100%)

  81,0 mln

  6,4 tys(100%)

  97,9 mln

  7,7 tys(100%)

  108,9 mln

  8,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  25,1 mln

  4,6 tys(56.4%)

  26,3 mln

  4,8 tys(49.3%)

  27,3 mln

  4,9 tys(47.2%)

  30,4 mln

  5,4 tys(48.7%)

  32,7 mln

  5,9 tys(45.9%)

  33,5 mln

  6,0 tys(41.4%)

  37,5 mln

  6,7 tys(38.3%)

  39,1 mln

  6,8 tys(35.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,5 mln

  1,5 tys(19%)

  9,9 mln

  1,8 tys(18.5%)

  10,5 mln

  1,9 tys(18.2%)

  11,8 mln

  2,1 tys(18.9%)

  12,7 mln

  2,3 tys(17.9%)

  15,6 mln

  2,8 tys(19.2%)

  19,3 mln

  3,5 tys(19.7%)

  16,3 mln

  2,9 tys(15%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  907,7 tys

  165(2%)

  1,2 mln

  220(2.3%)

  4,2 mln

  759(7.3%)

  1,5 mln

  264(2.4%)

  4,7 mln

  840(6.6%)

  6,6 mln

  1,2 tys(8.2%)

  9,0 mln

  1,6 tys(9.1%)

  10,4 mln

  1,8 tys(9.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  371(4.6%)

  2,1 mln

  383(4%)

  1,6 mln

  290(2.8%)

  1,5 mln

  270(2.4%)

  2,6 mln

  471(3.7%)

  3,9 mln

  711(4.9%)

  2,9 mln

  527(3%)

  10,2 mln

  1,8 tys(9.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  232(2.9%)

  3,6 mln

  651(6.7%)

  2,4 mln

  438(4.2%)

  3,5 mln

  625(5.6%)

  1,1 mln

  192(1.5%)

  369,0 tys

  66,6(0.5%)

  2,7 mln

  490(2.8%)

  8,8 mln

  1,5 tys(8.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 mln

  1,5 tys(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  522(6.4%)

  8,6 mln

  1,6 tys(16.1%)

  490,3 tys

  88,8(0.8%)

  445,2 tys

  79,6(0.7%)

  472,0 tys

  84,8(0.7%)

  507,8 tys

  91,6(0.6%)

  709,9 tys

  127(0.7%)

  2,4 mln

  414(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  647,5 tys

  118(1.5%)

  783,0 tys

  142(1.5%)

  439,1 tys

  79,5(0.8%)

  1,0 mln

  180(1.6%)

  916,5 tys

  165(1.3%)

  478,4 tys

  86,3(0.6%)

  992,0 tys

  178(1%)

  1,5 mln

  269(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  733,1 tys

  133(1.6%)

  313,4 tys

  56,8(0.6%)

  421,8 tys

  76,4(0.7%)

  653,5 tys

  117(1%)

  444,3 tys

  79,8(0.6%)

  474,0 tys

  85,5(0.6%)

  6,3 mln

  1,1 tys(6.5%)

  894,8 tys

  157(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  195,0 tys

  35,5(0.4%)

  415,2 tys

  75,3(0.8%)

  191,0 tys

  34,6(0.3%)

  826,0 tys

  148(1.3%)

  566,9 tys

  102(0.8%)

  159,9 tys

  28,8(0.2%)

  1 000

  0,2(0%)

  541,3 tys

  94,7(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  207(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,1 tys

  4,1(0%)

  44,7 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  5,3(0%)

  280,0 tys

  49,0(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  38,1 tys

  6,9(0.1%)

  45,2 tys

  8,2(0.1%)

  60,0 tys

  10,9(0.1%)

  62,4 tys

  11,2(0.1%)

  228,4 tys

  41,0(0.3%)

  115,8 tys

  20,9(0.1%)

  104,5 tys

  18,8(0.1%)

  112,5 tys

  19,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  836,4 tys

  150(1.2%)

  931,9 tys

  168(1.1%)

  813,1 tys

  146(0.8%)

  49,0 tys

  8,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  28,7 tys

  5,2(0.1%)

  31,0 tys

  5,6(0.1%)

  25,5 tys

  4,6(0%)

  15,9 tys

  2,8(0%)

  10,9 tys

  2,0(0%)

  9,7 tys

  1,7(0%)

  9,9 tys

  1,8(0%)

  7,8 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,6 tys

  15,0(0.2%)

  11,0 tys

  2,0(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  120,8 tys

  21,6(0.2%)

  87,7 tys

  15,7(0.1%)

  83,8 tys

  15,1(0.1%)

  3,3 tys

  0,6(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  338,3 tys

  61,6(0.8%)

  47,6 tys

  8,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  550

  0,1(0%)

  297

  0,1(0%)

  298

  0,1(0%)

  745

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  631

  0,1(0%)

  211

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  260,1 tys

  46,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  668,3 tys

  122(1.5%)

  25,0 tys

  4,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  36,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  189,1 tys

  33,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,2(0%)

  970

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Siewierz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 148 mieszkańców Siewierza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 567 kobiet oraz 580 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 23,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,7% mieszkańców Siewierza, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 10,4% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Siewierza mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Siewierzu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,8%) oraz średnie zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (27,5%) oraz zasadnicze zawodowe (24,8%).

  W roku 2021 w Siewierzu mieściły się 4 przedszkola, w których do 23 oddziałów uczęszczało 294 dzieci (134 dziewczynki oraz 160 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Siewierzu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 115 dzieci (62 dziewczynki oraz 53 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  18,7% mieszkańców Siewierza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 476 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 633 uczniów (311 kobiet oraz 322 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Siewierzu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 302 uczniów (147 kobiet oraz 155 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,1% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 32,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 131,33.

  W Siewierzu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 110 uczniów (69 kobiet oraz 41 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Siewierzu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 202 uczniów (101 kobiet oraz 101 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 53 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,3% mieszkańców Siewierza w wieku potencjalnej nauki (19,0% kobiet i 19,7% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  25,4%
  śląskie
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 28,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Siewierz
  39,0%
  Województwo
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Siewierz
  3,6%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Siewierz
  11,8%
  śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,5%
  woj. śląskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,7%
  woj. śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 15,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,6%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,4%
  woj. śląskie
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Siewierz
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1476 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 476,0
  śląskie
  906,0
  Kraj
  883,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,73
  woj. śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 23 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 229 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Siewierz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 294 Dzieci
 • 134 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 160 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,6%
  54,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 71 3 lata
 • 71
 • 74 4 lata
 • 74
 • 73 5 lata
 • 73
 • 58 6 lat
 • 58
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 30 3 lata
 • 30
 • 36 4 lata
 • 36
 • 31 5 lata
 • 31
 • 29 6 lat
 • 29
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 41 3 lata
 • 41
 • 38 4 lata
 • 38
 • 42 5 lata
 • 42
 • 29 6 lat
 • 29
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 47 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 40,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 40,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Siewierzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Siewierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  32 674-15-66
  ul. Słowackiego 1
  42-470 Siewierz
  513814
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
  Niepubliczne
  ul. BOHATERÓW 3
  42-470 Siewierz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Siewierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 633 Uczniowie
 • 311 Kobiety
  (uczniowie)
 • 322 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 75 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,8
  woj. śląskie
  17,2
  Polska
  16,7
 •  
 • 45,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 131,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Siewierz
  131,33
  woj. śląskie
  97,17
  Cały kraj
  95,71
 • 129,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  129,05
  woj. śląskie
  95,97
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Siewierz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Siewierz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Siewierzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Siewierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego (im. Księstwa Siewierskiego)
  Publiczna
  32 674-13-35
  32 674-13-35
  ul. Piłsudskiego 31
  42-470 Siewierz
  17330-
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
  Publiczna
  32 674-16-23
  32 674-16-23
  ul. DŁUGA 2
  42-470 Siewierz
  810915
 • Szkoły ponadpodstawowe w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Siewierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,7%
  37,3%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,5
  woj. śląskie
  26,5
  Polska
  26,3
 •  
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Siewierzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Siewierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Tadeusza Kościuszki 15
  42-470 Siewierz
  373-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Tadeusza Kościuszki 15
  42-470 Siewierz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Siewierz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Siewierz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Siewierz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Siewierz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Siewierzu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Siewierzu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 150)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Siewierzu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Siewierzu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Siewierzu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Siewierzu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 238 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 20 766)
  • seanse filmowe: 23 (uczestnicy: 1 200)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 450)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 11 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 1 890)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 3 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 213)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 1 730)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 283)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 473)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 26)
  • taneczne: 2 (członkowie: 57)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 37)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 21)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 13 (członkowie: 313)
  • inne: 1 (członkowie: 19)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 375)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 174)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 52)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 149)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Siewierzu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 52 832 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 47 885 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Siewierzu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 35 członków. Zarejestrowano 35 ćwiczących (mężczyźni: 0, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 0, dziewczęta do lat 18: 22). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Siewierzu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Siewierzu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Siewierza znajduje się 18 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Siewierzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dwór z XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 3)dnia 1950-01-27, wykaz dokumentów: R/269 z 1950-01-27; 375/53 z 1953-01-29; 783/67 z 1967-06-17
  • Zamek z XIV w.dnia 1951-09-10, wykaz dokumentów: 333/51 z 1951-09-10; 777/67 z 1967-06-17
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1953-01-29, wykaz dokumentów: 374/53 z 1953-01-29; 784/67 z 1967-06-17
  • Miasto z XIII w.dnia 1953-03-31, wykaz dokumentów: R/410/53 z 1953-03-31; 803/67 z 1967-12-20
  • Kościół z 1. poł. XII w.dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 776/67 z 1967-06-17
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 776/67 z 1967-06-17
  • Kościół z XV w.dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 778/67 z 1967-06-17
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 778/67 z 1967-06-17
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XVIII w. (ul. Wolności 2)dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 778/67 z 1967-06-17
  • Brama (data nieznana)dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 778/67 z 1967-06-17
  • Brama (data nieznana)dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 778/67 z 1967-06-17
  • Brama (data nieznana)dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 778/67 z 1967-06-17
  • Zespół - kościół z XV w. (ul. Wolności 2)dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 778/67 z 1967-06-17
  • Kościół z XVII w. (ul. Krakowska 37)dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 779/67 z 1967-06-17
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1)dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 780/67 z 1967-06-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1821 r. (ul. Bytomska 7)dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 781/67 z 1967-06-17
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Młyńska 3)dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 799/67 z 1967-06-17
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 800/67 z 1967-06-17

Siewierz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Siewierzu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 70,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Siewierzu znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu będzińskiego.

  Powiat będziński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Siewierzu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Siewierzu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 70,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Siewierz
  70,0
  śląskie
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Siewierz
  0,0
  woj. śląskie
  3,6
  Kraj
  5,0
 • 122,51 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Siewierz
  122,5
  woj. śląskie
  52,1
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  śląskie
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 175,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Siewierz
  175,0
  śląskie
  114,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Siewierzu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 526,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  526,7 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 4,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Siewierz
  4,7 km
  śląskie
  3,2 km
  Polska
  5,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Siewierz przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 1droga krajowa nr 1(Sosnowiec Dolny - Łódź - Starowa Góra - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Piotrków Trybunalski - Gąski - Siomki - Kamieńsk - Stobiecko Szlacheckie - Radomsko - Wiłków - Kruszyna - Mykanów - Częstochowa - Wrzosowa - Nowa Wieś - Poczesna - Romanów - Koziegłowy - Rzeniszów - Brudzowice - Siewierz - Podwarpie - Wojkowice Kościelne - Dąbrowa Górnicza - Tychy - Kobiór - Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Przybędza - Węgierska Górka - Milówka)
  • DK 78droga krajowa nr 78(granica (Czechy) - Chałupki - Zabełków - Olza - Dworek - Gorzyce - Kraskowiec - Turza Śląska - Wodzisław Śląski - Radlin - Rybnik - Wilcza - Kuźnia Nieborowska - Nieborowice - Gliwice - Czekanów - Zabrze - Wieszowa - Bytom - Tarnowskie Góry - Nakło - Świerklaniec - Niezdara - Tąpkowice - Celiny - Pyrzowice - Mierzęcice - Boguchwałowice - Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów - Żerkowice - Lgota Murowana - Kroczyce - Siemięrzyce - Pradła - Grabiec - Szczekociny - Goleniowy - Moskorzew - Damiany - Chlewice - Jaronowice - Ślęcin - Nagłowice - Prząsław - Sudół - Jędrzejów - Piaski - Borki - Jasionna - Motkowice - Kije - Lipnik - Marynka - Żydów - Holendry - Przededworze - Chmielnik)
  • DW 793droga wojewódzka nr 793(Święta Anna - Aleksandrówka - Przyrów - Julianka - Janów - Złoty Potok - Zawada - Żarki - Myszków - Leśniaki - Czekanka - Siewierz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Siewierz przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 182Linia kolejowa nr 182: Tarnowskie Góry - Zawiercie [o znaczenia miejscowym] (Tarnowskie Góry - Tarnowskie Góry Żyglin - Mierzęcice Zawierciańskie -Siewierz - Zawiercie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Siewierzu istnieje 129 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Altanka

  ul. Bacholińska

  ul. Bednarska

  ul. Boczna

  ul. Bohaterów

  ul. Brzozowa

  ul. Bytomska

  ul. Będzińska

  ul. Chabrowa

  ul. Chmielowskie

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Częstochowska

  ul. Dobrej Nadziei

  ul. Dzikiej Wiśni

  ul. Długa

  ul. Garncarska

  ul. Grabowa

  ul. Graniczna

  ul. Grzybowa

  ul. Górki

  ul. Górna

  ul. Hanki Sawickiej

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Długosza

  ul. Janka Krasickiego

  ul. Jałowcowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jeziorna

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kamienna

  ul. Kielecka

  ul. Klonowa

  ul. Klubowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kopalniana

  ul. Krakowska

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Legionistów

  ul. Letniskowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludowa

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miodowa

  ul. Modrzewiowa

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Nad Zalewem

  ul. Narożna

  ul. Nowa

  ul. Nowomiejska

  ul. Ogrodowa

  ul. Olchowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  Plac Ogrójecki

  Plac Róży Wiatrów

  Plac Strażacki

  Plac Wojska Polskiego

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Relaksowa

  ul. Rybacka

  ul. Rymarska

  ul. Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Sadowa

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Nawrota

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stoczkowa

  ul. Stolarska

  ul. Strażacka

  ul. Strumień

  ul. Sucha

  ul. Szeligowcowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Tartaczna

  ul. Towarowa

  ul. Trojedzianka

  ul. Warszawska

  ul. Wczasowa

  ul. Wesoła

  ul. Wichrowe Wzgórze

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiklinowa

  ul. Willowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Wygodna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zacisze

  ul. Zagłębiowska

  ul. Zbigniewa Oleśnickiego

  ul. Zbożowa

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona

  ul. Zielone Wzgórze

  ul. Ziołowa

  ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. Gietyngiera

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Łysa Góra

  ul. Łąkowa

  ul. Ściegna

  ul. Źródlana

  ul. Żwirki i Wigury