Zbąszyń w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Zbąszyń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zbąszyń to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu nowotomyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zbąszyń.
 • 7 128 Liczba mieszkańców
 • 5,4 km² Powierzchnia
 • 1 315,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1231 Data założenia
 • 1311 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 68 Numer kierunkowy
 • PNT Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Paweł Kurasiński Burmistrz miasta
Zbąszyń na mapie
Identyfikatory
 • 15.925352.2505 Współrzędne GPS
 • 3015064 TERYT (TERC)
 • 0988655 SIMC
Herb miasta Zbąszyń
Zbąszyń herb
Flaga miasta Zbąszyń
Zbąszyń flaga

Jak Zbąszyń wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zbąszyń na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zbąszyń wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zbąszyń plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
28Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
38Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
45Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
57Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
61Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
74Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
82Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku
117Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
156Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
161Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
184Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
204Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
209Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
224Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
237Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
263Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
270Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
271Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
281Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
281Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
286Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
311Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
326Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2

Zbąszyń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-360Poczta Zbąszyń

Zbąszyń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zbąszyniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Nowym Tomyślu (podlega pod: ZUS I Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kolejowa 4
64-300 Nowy Tomyśl
Urząd Miejski w Zbąszyniu
(68) 384-60-09 314
(68) 384-60-10
ul. Żwirki 1
64-360 Zbąszyń

Zbąszyń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Zbąszyń jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 128, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zbąszynia zawarli w 2021 roku 34 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Zbąszynia jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Zbąszyń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,46 na 1000 mieszkańców Zbąszynia. W 2021 roku urodziło się 72 dzieci, w tym 61,1% dziewczynek i 38,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 434 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,3% zgonów w Zbąszyniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,6% zgonów w Zbąszyniu były nowotwory, a 3,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zbąszynia przypada 14.49 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 53 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 98 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zbąszynia -45. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  59,3% mieszkańców Zbąszynia jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zbąszynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 128 Liczba mieszkańców
 • 3 715 Kobiety
 • 3 413 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zbąszyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zbąszyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zbąszyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zbąszynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,9 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zbąszyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zbąszynia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zbąszyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zbąszyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zbąszyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,8%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,5%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Zbąszyń
  6,1%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zbąszyniu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,7
  woj. wielkopolskie
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  woj. wielkopolskie
  1,6
  Kraj
  1,6
 • 34 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zbąszyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -35 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,46 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,5
  Województwo
  -2,8
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zbąszyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zbąszyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zbąszyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zbąszyniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 Urodzenia żywe
 • 44 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 28 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,1%
  38,9%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Zbąszyń
  10,0
  woj. wielkopolskie
  9,6
  Kraj
  8,7
 • 42,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  42,0
  Wielkopolskie
  40,8
  Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 118 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 118
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 434 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 379 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 490 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 434 g
  woj. wielkopolskie
  3 402 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 88 Waga 4000g - 4499g
 • 88
 • 233 Waga 3500g - 3999g
 • 233
 • 282 Waga 3000g - 3499g
 • 282
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Zbąszyń
  1,48
  Wielkopolskie
  1,45
  Cały kraj
  1,32
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Kraj
  0,64
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,81
  Województwo
  0,78
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Zbąszyniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 104 Zgony
 • 41 Kobiety
  (Zgony)
 • 63 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 39,4%
  60,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,5
  Województwo
  12,3
  Polska
  13,6
 • 124,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  124,0
  Województwo
  128,6
  Kraj
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  3,8
  Polska
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowotomyskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  29,3%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Zbąszyń
  20,6%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 3,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,3%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 164 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Polska
  74,4
 • 256,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  256,7
  Województwo
  261,2
  Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Cały kraj
  246,5
 • 364,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 379,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 349,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  364,5
  Wielkopolskie
  338,7
  Cała Polska
  475,8
 • 63,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 106,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  63,4
  Wielkopolskie
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 41,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,9
  Wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  32,6
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,2
  Wielkopolskie
  6,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 53 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 98 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -47 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -45 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zbąszyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zbąszyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zbąszyń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Zbąszyniu oddano do użytku 27 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,79 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zbąszyniu to 2 575 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  63,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 37,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zbąszyniu to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Zbąszyniu to 137,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,02% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,69% mieszkań posiada łazienkę, 81,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 94,91% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowotomyskiego.

  Powiat nowotomyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 575 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 357,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  357,00
  Wielkopolskie
  363,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  83,50 m2
  Województwo
  81,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,80 m2
  Województwo
  29,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,10
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Zbąszyń
  2,80
  Wielkopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 27 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,79 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,79
  Województwo
  7,77
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 135 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Zbąszyń
  5,00
  woj. wielkopolskie
  3,97
  Cała Polska
  3,90
 • 18,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  18,94
  woj. wielkopolskie
  30,80
  Kraj
  24,07
 • 3 711 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 137,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  137,4 m2
  Województwo
  90,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,52 m2
  woj. wielkopolskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,56%
  Województwo
  98,60%
  Polska
  96,97%
 • 98,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Zbąszyń
  98,02%
  woj. wielkopolskie
  96,32%
  Cała Polska
  94,01%
 • 95,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,69%
  woj. wielkopolskie
  94,21%
  Polska
  91,78%
 • 81,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,71%
  Województwo
  84,41%
  Kraj
  83,08%
 • 94,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  94,91%
  woj. wielkopolskie
  56,21%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Zbąszyń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zbąszyniu na 1000 mieszkańców pracuje 274osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 51,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zbąszyniu wynosiło w 2021 roku 1,6% (1,7% wśród kobiet i 1,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zbąszyniu wynosiło 5 215,49 PLN, co odpowiada 86.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zbąszynia 729 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 720 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9.

  16,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Zbąszynia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 49,3% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 274 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  274,0
  woj. wielkopolskie
  291,0
  Cały kraj
  257,0
 • 1,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 1,7% Kobiety
 • 1,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  1,6%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zbąszyniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zbąszyniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zbąszyniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 215 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Zbąszyń
  5 215 PLN
  woj. wielkopolskie
  5 379 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zbąszyniu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 729 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 720 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -9 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 49,3% Przemysł i budownictwo
 • 43,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 26,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zbąszyniu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 952 Pracujący ogółem
 • 1 009 Kobiety
 • 943 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zbąszyniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zbąszyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,8
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 36,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,3
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 111,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  111,7
  Województwo
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zbąszyń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zbąszyniu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 948 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 666 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 52 nowe podmioty, a 38 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (97) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (38) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (161) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (36) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zbąszyniu najwięcej (61) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (905) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (241) podmiotów, a 73,7% (699) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zbąszyniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 948 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 241 Przemysł i budownictwo
 • 699 Pozostała działalność
 • 52 Podmioty nowo zarejestrowane w Zbąszyniu w 2021 roku
 • 38 Podmioty wyrejestrowane w Zbąszyniu w 2021 roku
 • 666 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 905 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 905
 • 39 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 39
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 948 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 948
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 43 Spółki handlowe ogółem
 • 43
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 32  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 32
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 61 Spółki cywilne ogółem
 • 61
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 666 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 173 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 173
 • 120 Budownictwo
 • 120
 • 91 Przetwórstwo przemysłowe
 • 91
 • 58 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 58
 • 41 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 41
 • 40 Transport i gospodarka magazynowa
 • 40
 • 40 Pozostała działalność
 • 40
 • 27 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 27
 • 18 Edukacja
 • 18
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 12 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 12
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zbąszyń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Zbąszyniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 130 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,24 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zbąszyniu wynosi 81,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zbąszynia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,17 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 7,17 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,04 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,40 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zbąszynia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zbąszyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 130 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 130
 • 94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 94
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 18,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,24
  Wielkopolskie
  19,32
  Cały kraj
  21,51
 • 13,17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Zbąszyń
  13,17
  Województwo
  12,48
  Polska
  12,82
 • 2,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  woj. wielkopolskie
  4,46
  Kraj
  5,89
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,04
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,85
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Zbąszyń
  0,20
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 7,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,17
  woj. wielkopolskie
  9,48
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zbąszyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  82%
  Wielkopolskie
  73%
  Kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Zbąszyń
  83%
  Wielkopolskie
  67%
  Polska
  64%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  56%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zbąszyń
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zbąszyń
  100%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  89%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Zbąszyń
  64%
  Wielkopolskie
  55%
  Kraj
  53%

Zbąszyń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Zbąszynia wyniosła w 2021 roku 73,2 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Zbąszynia - 28.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,8 mln złotych, czyli 20,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zbąszynia wyniosła w 2021 roku 79,1 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.7%). W budżecie Zbąszynia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (19,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 36,0 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,3%.
 • Wydatki budżetu w Zbąszyniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zbąszynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zbąszyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zbąszynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,1 mln

  2,8 tys(100%)

  46,9 mln

  3,4 tys(100%)

  45,1 mln

  3,3 tys(100%)

  51,9 mln

  3,8 tys(100%)

  57,5 mln

  4,2 tys(100%)

  62,9 mln

  4,6 tys(100%)

  74,6 mln

  5,4 tys(100%)

  73,2 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,2 mln

  2,1 tys(39.9%)

  16,0 mln

  2,2 tys(34.1%)

  17,1 mln

  2,4 tys(37.8%)

  16,5 mln

  2,3 tys(31.9%)

  18,1 mln

  2,5 tys(31.5%)

  19,8 mln

  2,7 tys(31.4%)

  18,8 mln

  2,6 tys(25.2%)

  20,8 mln

  2,9 tys(28.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  281(5.3%)

  1,7 mln

  230(3.5%)

  1,9 mln

  261(4.2%)

  2,5 mln

  338(4.7%)

  2,9 mln

  404(5.1%)

  2,4 mln

  330(3.8%)

  2,4 mln

  337(3.3%)

  7,7 mln

  1,1 tys(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  609(11.6%)

  4,3 mln

  597(9.2%)

  4,3 mln

  594(9.5%)

  4,7 mln

  646(9%)

  5,5 mln

  753(9.5%)

  6,6 mln

  907(10.4%)

  5,7 mln

  786(7.6%)

  5,8 mln

  810(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  478,4 tys

  66,1(1.3%)

  1,4 mln

  197(3%)

  544,8 tys

  75,5(1.2%)

  745,3 tys

  103(1.4%)

  573,8 tys

  78,8(1%)

  629,7 tys

  87,0(1%)

  1,5 mln

  209(2%)

  4,4 mln

  620(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  293(5.6%)

  3,8 mln

  521(8%)

  2,8 mln

  388(6.2%)

  2,8 mln

  384(5.4%)

  5,9 mln

  805(10.2%)

  3,7 mln

  512(5.9%)

  834,0 tys

  116(1.1%)

  3,4 mln

  473(4.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,7 mln

  505(9.6%)

  1,9 mln

  258(4%)

  1,9 mln

  269(4.3%)

  2,1 mln

  293(4.1%)

  2,7 mln

  375(4.8%)

  2,3 mln

  318(3.7%)

  2,2 mln

  303(2.9%)

  2,8 mln

  390(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  751(14.2%)

  5,8 mln

  799(12.3%)

  12,5 mln

  1,7 tys(27.8%)

  2,3 mln

  313(4.4%)

  2,5 mln

  349(4.4%)

  2,5 mln

  351(4%)

  2,3 mln

  324(3.1%)

  2,5 mln

  357(3.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  223(4.2%)

  9,9 mln

  1,4 tys(21.2%)

  1,4 mln

  198(3.2%)

  4,2 mln

  579(8.1%)

  1,8 mln

  243(3.1%)

  3,6 mln

  504(5.8%)

  16,9 mln

  2,3 tys(22.7%)

  1,9 mln

  273(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  345,2 tys

  47,7(0.9%)

  493,0 tys

  68,2(1.1%)

  388,3 tys

  53,8(0.9%)

  372,7 tys

  51,3(0.7%)

  482,7 tys

  66,3(0.8%)

  551,9 tys

  76,2(0.9%)

  250,9 tys

  34,8(0.3%)

  796,0 tys

  112(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  226(4.3%)

  633,6 tys

  87,7(1.3%)

  1,3 mln

  179(2.9%)

  2,1 mln

  290(4.1%)

  1,6 mln

  214(2.7%)

  1,9 mln

  268(3.1%)

  505,0 tys

  70,0(0.7%)

  516,3 tys

  72,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  343,0 tys

  47,4(0.9%)

  420,6 tys

  58,2(0.9%)

  439,4 tys

  60,9(1%)

  342,6 tys

  47,2(0.7%)

  294,3 tys

  40,4(0.5%)

  316,7 tys

  43,7(0.5%)

  397,2 tys

  55,1(0.5%)

  289,6 tys

  40,6(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  117,0 tys

  16,2(0.3%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  23,9 tys

  3,3(0.1%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  12,0 tys

  1,6(0%)

  12,6 tys

  1,7(0%)

  127,7 tys

  17,7(0.2%)

  179,5 tys

  25,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  234,1 tys

  32,4(0.6%)

  172,9 tys

  23,9(0.4%)

  159,7 tys

  22,1(0.4%)

  167,5 tys

  23,1(0.3%)

  158,3 tys

  21,8(0.3%)

  150,4 tys

  20,8(0.2%)

  88,8 tys

  12,3(0.1%)

  126,3 tys

  17,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  75,9 tys

  10,5(0.2%)

  88,1 tys

  12,2(0.2%)

  57,7 tys

  8,0(0.1%)

  147,3 tys

  20,3(0.3%)

  83,7 tys

  11,5(0.1%)

  49,7 tys

  6,9(0.1%)

  55,8 tys

  7,7(0.1%)

  107,2 tys

  15,0(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  261,2 tys

  36,1(0.7%)

  194,2 tys

  26,9(0.4%)

  207,7 tys

  28,8(0.5%)

  189,3 tys

  26,1(0.4%)

  153,6 tys

  21,1(0.3%)

  124,0 tys

  17,1(0.2%)

  82,0 tys

  11,4(0.1%)

  99,8 tys

  14,0(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  23,4 tys

  3,2(0.1%)

  24,4 tys

  3,4(0.1%)

  23,2 tys

  3,2(0.1%)

  29,2 tys

  4,0(0.1%)

  23,7 tys

  3,3(0%)

  23,2 tys

  3,2(0%)

  23,0 tys

  3,2(0%)

  23,4 tys

  3,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,5 tys

  12,2(0.2%)

  107,5 tys

  14,9(0.2%)

  10,5 tys

  1,5(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  110,6 tys

  15,2(0.2%)

  112,4 tys

  15,5(0.2%)

  92,1 tys

  12,8(0.1%)

  6,1 tys

  0,9(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  40,0 tys

  5,5(0.1%)

  54,4 tys

  7,5(0.1%)

  50,4 tys

  7,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,5 tys

  4,6(0.1%)

  53,9 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zbąszyniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zbąszynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zbąszyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zbąszynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,0 mln

  3,0 tys(100%)

  46,3 mln

  3,4 tys(100%)

  47,6 mln

  3,5 tys(100%)

  54,3 mln

  4,0 tys(100%)

  56,2 mln

  4,1 tys(100%)

  66,4 mln

  4,8 tys(100%)

  76,0 mln

  5,5 tys(100%)

  79,1 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,7 mln

  2,0 tys(35.8%)

  15,8 mln

  2,2 tys(34.2%)

  17,6 mln

  2,4 tys(37%)

  19,2 mln

  2,6 tys(35.3%)

  21,2 mln

  2,9 tys(37.7%)

  22,5 mln

  3,1 tys(33.9%)

  23,4 mln

  3,2 tys(30.7%)

  26,0 mln

  3,7 tys(32.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,3 mln

  1,8 tys(32.4%)

  14,0 mln

  1,9 tys(30.2%)

  14,3 mln

  2,0 tys(30%)

  14,3 mln

  2,0 tys(26.4%)

  14,1 mln

  1,9 tys(25.2%)

  15,2 mln

  2,1 tys(22.9%)

  17,3 mln

  2,4 tys(22.8%)

  20,6 mln

  2,9 tys(26.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 mln

  578(10.2%)

  6,7 mln

  928(14.5%)

  1,2 mln

  163(2.5%)

  3,0 mln

  415(5.6%)

  984,2 tys

  135(1.8%)

  2,3 mln

  322(3.5%)

  6,6 mln

  912(8.7%)

  3,7 mln

  516(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  163(2.9%)

  1,3 mln

  174(2.7%)

  1,3 mln

  176(2.7%)

  1,3 mln

  175(2.3%)

  2,2 mln

  308(4%)

  2,7 mln

  377(4.1%)

  2,0 mln

  273(2.6%)

  2,1 mln

  297(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  200,0 tys

  27,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  6,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  297

  0,0(0%)

  1,6 mln

  231(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  161(2.8%)

  347,2 tys

  48,1(0.8%)

  361,1 tys

  50,0(0.8%)

  417,5 tys

  57,5(0.8%)

  457,8 tys

  62,9(0.8%)

  507,6 tys

  70,1(0.8%)

  493,4 tys

  68,4(0.6%)

  754,5 tys

  106(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  175,2 tys

  24,2(0.4%)

  1,1 mln

  157(2.5%)

  270,5 tys

  37,5(0.6%)

  133,1 tys

  18,3(0.2%)

  833,6 tys

  115(1.5%)

  707,6 tys

  97,7(1.1%)

  56,3 tys

  7,8(0.1%)

  724,3 tys

  102(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  785,2 tys

  109(1.9%)

  1,2 mln

  167(2.6%)

  854,3 tys

  118(1.8%)

  2,0 mln

  276(3.7%)

  1,0 mln

  142(1.8%)

  3,1 mln

  432(4.7%)

  2,7 mln

  368(3.5%)

  628,8 tys

  88,2(0.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  541(9.5%)

  4,1 mln

  561(8.8%)

  10,8 mln

  1,5 tys(22.6%)

  566,9 tys

  78,0(1%)

  578,9 tys

  79,5(1%)

  528,1 tys

  73,0(0.8%)

  568,3 tys

  78,8(0.7%)

  551,9 tys

  77,4(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  525,3 tys

  72,6(1.3%)

  359,4 tys

  49,7(0.8%)

  549,4 tys

  76,1(1.2%)

  337,2 tys

  46,4(0.6%)

  366,1 tys

  50,3(0.7%)

  428,6 tys

  59,2(0.6%)

  443,7 tys

  61,5(0.6%)

  480,2 tys

  67,4(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  452,0 tys

  62,5(1.1%)

  383,0 tys

  53,0(0.8%)

  177,4 tys

  24,6(0.4%)

  185,4 tys

  25,5(0.3%)

  187,9 tys

  25,8(0.3%)

  229,3 tys

  31,7(0.3%)

  244,5 tys

  33,9(0.3%)

  198,8 tys

  27,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  282,4 tys

  39,0(0.7%)

  185,6 tys

  25,7(0.4%)

  212,6 tys

  29,4(0.4%)

  169,6 tys

  23,4(0.3%)

  193,3 tys

  26,6(0.3%)

  212,5 tys

  29,4(0.3%)

  105,6 tys

  14,6(0.1%)

  189,6 tys

  26,6(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  23,4 tys

  3,2(0.1%)

  705,3 tys

  97,6(1.5%)

  20,9 tys

  2,9(0%)

  65,2 tys

  9,0(0.1%)

  55,4 tys

  7,6(0.1%)

  53,1 tys

  7,3(0.1%)

  12,9 tys

  1,8(0%)

  44,6 tys

  6,3(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  360

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,4(0%)

  360

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  479

  0,1(0%)

  160

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  15,4 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,5 tys

  12,2(0.2%)

  107,5 tys

  14,9(0.2%)

  10,5 tys

  1,5(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  110,6 tys

  15,2(0.2%)

  112,4 tys

  15,5(0.2%)

  92,1 tys

  12,8(0.1%)

  6,1 tys

  0,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,6 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  3,7 tys

  0,5(0%)

  4,6 tys

  0,6(0%)

  5,2 tys

  0,7(0%)

  5,6 tys

  0,8(0%)

  5,7 tys

  0,8(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,9 tys

  9,6(0.1%)

  17,5 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  50,0 tys

  6,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  3,3(0%)

  9,2 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  13,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,0 tys

  10,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zbąszyń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 599 mieszkańców Zbąszynia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 781 kobiet oraz 818 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,3% mieszkańców Zbąszynia, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Zbąszynia mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zbąszyniu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,6%) oraz wyższe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,9%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2021 w Zbąszyniu mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 355 dzieci (173 dziewczynki oraz 182 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zbąszyniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 11 oddziałów uczęszczało 241 dzieci (117 dziewczynek oraz 124 chłopców). Dostępnych było 275 miejsc.

  19,1% mieszkańców Zbąszynia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 19,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 142 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 46 oddziałach uczyło się 825 uczniów (398 kobiet oraz 427 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zbąszyniu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 560 uczniów (280 kobiet oraz 280 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów.

  W Zbąszyniu znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 292 uczniów (191 kobiet oraz 101 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 109 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zbąszyniu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 257 uczniów (190 kobiet oraz 67 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 59 absolwentów.

  W Zbąszyniu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 9 oddziałach uczyło się 243 uczniów (85 kobiet oraz 158 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,3 uczniów. 27,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,4% mieszkańców Zbąszynia w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 20,0% mężczyzn).

 • 16,7% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,7%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 20,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,8%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,9%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,1%
  Województwo
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 33,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  33,3%
  Województwo
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 25,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,7%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1142 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 142,0
  woj. wielkopolskie
  910,0
  Polska
  896,0
 • 0,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,67
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 335 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zbąszyń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 355 Dzieci
 • 173 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 182 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 79 3 lata
 • 79
 • 103 4 lata
 • 103
 • 91 5 lata
 • 91
 • 79 6 lat
 • 79
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 34 3 lata
 • 34
 • 57 4 lata
 • 57
 • 45 5 lata
 • 45
 • 36 6 lat
 • 36
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 45 3 lata
 • 45
 • 46 4 lata
 • 46
 • 46 5 lata
 • 46
 • 43 6 lat
 • 43
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zbąszyniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zbąszyniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Zbąszyniu
  Publiczne
  68 386-07-36
  ul. Plac Wolności 13
  64-360 Zbąszyń
  6149-
  Przedszkole Prywatne "Lipowy Zakątek"
  Niepubliczne
  68 386-91-00
  ul. Poznańska 38
  64-360 Zbąszyń
  ---
  ŚWIAT MALUCHA
  Niepubliczne
  68 384-60-37
  ul. MOSTOWA 10
  64-360 Zbąszyń
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zbąszyń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 792 Uczniowie
 • 389 Kobiety
  (uczniowie)
 • 403 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 98 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,3%
  72,7%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zbąszyń
  17,9
  Wielkopolskie
  17,0
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,9
 • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,9
 • 24,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24,0
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 49,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 41,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zbąszyniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zbąszyniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu (Arkady Fiedler)
  Publiczna
  ul. Mostowa 10
  64-360 Zbąszyń
  29685-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  68 384-61-75
  68 384-61-75
  ul. Zbąskich 7
  64-360 Zbąszyń
  418-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zbąszyń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 255 Uczniowie
 • 174 Kobiety
  (uczniowie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,2%
  31,8%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 37 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,9%
  54,1%
 • 40 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,3
  woj. wielkopolskie
  26,2
  Kraj
  26,3
 •  
 • 19,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zbąszyń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  27,0
  Województwo
  21,5
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zbąszyniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zbąszyniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum ogólnokształcące
  Publiczne
  68 384-61-68
  68 384-61-68
  ul. Powstańców Wielkopolskich 43
  64-360 Zbąszyń
  8201-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zbąszyniu
  Publiczna
  68 384-60-95
  68 384-60-95
  ul. 17 Stycznia 1920 r. 27
  64-360 Zbąszyń
  6146-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu (Stanisław Moniuszko)
  Publiczna
  68 386-60-02
  68 386-60-02
  ul. 17 Stycznia 69
  64-360 Zbąszyń
  -14424
  Technikum Zawodowe w Zbąszyniu
  Publiczne
  68 384-60-95
  68 384-60-95
  ul. 17 Stycznia 1920 r. 27
  64-360 Zbąszyń
  597-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  68 384-61-75
  68 384-61-75
  ul. Zbąskich 7
  64-360 Zbąszyń
  636-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE w Zbąszyniu
  Niepubliczne
  68 384-60-95
  68 384-60-95
  ul. 17 Stycznia 1920r 27
  64-360 Zbąszyń
  ---
  Liceum Ogólnokształcęce dla Dorosłych w Zbąszyniu
  Niepubliczne
  68 384-60-95
  68 384-60-95
  ul. 17 Stycznia 1920 r. 27
  64-360 Zbąszyń
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zbąszyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zbąszyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zbąszyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zbąszyń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zbąszyniu

 • Według danych GUS z 2021 roku w Zbąszyniu znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 130)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zbąszyniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zbąszyniu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Zbąszyniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zbąszyniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 228 (uczestnicy: 5 470)
  • seanse filmowe: 197 (uczestnicy: 3 500)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 160)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 201)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 28)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 121)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Zbąszyniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 39 563 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 920 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zbąszyniu działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 584 członków. Zarejestrowano 511 ćwiczących (mężczyźni: 361, kobiety: 150, chłopcy do lat 18: 259, dziewczęta do lat 18: 117). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (18) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zbąszyniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zbąszyniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zbąszynia znajduje się 20 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zbąszyniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVIII w. (ul. Senatorska 31)dnia 1932-12-12, wykaz dokumentów: AK-I-11a/208 z 1932-12-12
  • Fosa z pocz. XVII w.dnia 1950-09-16, wykaz dokumentów: 2645 z 1950-09-16
  • Baszta z pocz. XVII w.dnia 1950-09-16, wykaz dokumentów: 2645 z 1950-09-16
  • Kościół z XVIII w.dnia 1970-02-21, wykaz dokumentów: 921/A z 1970-02-21
  • Brama z końca XVIII w. (ul. Senatorska 31)dnia 1970-03-04, wykaz dokumentów: 942/A z 1970-03-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. Garczyńskich 1)dnia 1970-03-04, wykaz dokumentów: 943/A z 1970-03-04
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Senatorska 10)dnia 1970-03-04, wykaz dokumentów: 945/A z 1970-03-04
  • Browar z końca XVIII w. (ul. Garczyńskich 5a)dnia 1974-07-27, wykaz dokumentów: 1583/A z 1974-07-27
  • Miasto z 2. poł. XIII w.dnia 1981-01-12, wykaz dokumentów: 3172 z 1981-01-12
  • Park z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1983-12-27, wykaz dokumentów: 3201 z 1983-12-27
  • Mauzoleum z 1907 r.dnia 2002-09-03, wykaz dokumentów: 109/Wlkp/A z 2002-09-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1904 r. (ul. Senatorska 21)dnia 2005-05-17, wykaz dokumentów: 232/Wlkp/A z 2005-05-17
  • Pałac z przełomu XIX/XX w. (ul. Marcinkowskiego 2)dnia 2011-06-10, wykaz dokumentów: 840/Wlkp/A z 2011-06-10
  • Zespół - pałac (data nieznana) (ul. Marcinkowskiego 2)dnia 2011-06-10, wykaz dokumentów: 840/Wlkp/A z 2011-06-10
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 2011-06-10, wykaz dokumentów: 840/Wlkp/A z 2011-06-10
  • Dworzec z 1870 r. (ul. pl. Dworcowy 6)dnia 2015-05-15, wykaz dokumentów: 961/Wlkp/A z 2015-05-15
  • Dworzec z 1927 r. (ul. pl. Dworcowy 5)dnia 2015-05-15, wykaz dokumentów: 961/Wlkp/A z 2015-05-15
  • Poczta z 1870 r. (ul. pl. Dworcowy 7)dnia 2015-05-15, wykaz dokumentów: 961/Wlkp/A z 2015-05-15
  • Wiata z końca XIX w.dnia 2015-05-15, wykaz dokumentów: 961/Wlkp/A z 2015-05-15
  • Wiata z końca XIX w. (ul. pl. Dworcowy 5)dnia 2015-05-15, wykaz dokumentów: 961/Wlkp/A z 2015-05-15
 • Formy ochrony przyrody w Zbąszyniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zbąszynia znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zbąszyniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska - obszar chronionego krajobrazuOpis: Utworzony w celu ochrony i zachowania obszarów o cechach środowiska zbliżonych do naturalnego oraz zapewnienie społeczeństwu warunków do wypoczynku turystyki i regeneracji sił., Data ustanowienia: 1985-06-28, Powierzchnia: 41700.0 ha
  • Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 14793.28 ha
  • Rynna Jezior Obrzańskich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 15305.73 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1972-08-19, Opis granicy: park w Zbąszyniu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1972-08-19, Opis granicy: rośnie w parku miejskim w Zbaszyniu w północnej części "wyspy"
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1972-08-19, Opis granicy: park w Zbąszyniu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1972-08-19, Opis granicy: park w Zbąszyniu

Zbąszyń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Zbąszyniu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Zbąszyniu znajdowało się 19 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowotomyskiego.

  Powiat nowotomyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zbąszyniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zbąszyniu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 41,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  41,8
  Województwo
  69,0
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,6
  Kraj
  5,9
 • 41,79 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  41,8
  Województwo
  79,4
  Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  9,5
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  114,9
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zbąszyniu w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 066,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 066,7 km
  Wielkopolskie
  784,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 14,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Zbąszyń
  14,0 km
  Województwo
  6,7 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zbąszyń nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 302droga wojewódzka nr 302(Brudzewo - Kręcka Winnica - Kręcko - Kosieczyn - Zbąszynek - Chlastawa - Nądnia - Zbąszyn - Jastrzębsko - Sękowo - Nowy Tomyśl)
  • DW 303droga wojewódzka nr 303(Świebodzin - Lubinicko - Jeziory - Smardzewo - Brudzewo - Babimost - Grójec Wielki - Chobienice - Wojciechowo - Nieborza - Siedlec - Powodowo)
  • DW 304droga wojewódzka nr 304(Okunin - Klępsk - Janowiec - Kolesin - Nowe Kramsko - Babimost - Kosieczyn)
  • DW 313droga wojewódzka nr 313(Babimost - Leśniki - Liny - Kargowa - Dąbrówka - Klenica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zbąszyń przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki - Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica -Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
  • LK 359Linia kolejowa nr 359: Leszno - Zbąszyń [o znaczeniu drugorzędnym] (Leszno - Wilkowice - Krzycko Wielkie - Włoszakowice - Boszkowo - Starkowo - Błotnica - Perkowo - Nowawieś Mochy - Nowy Solec - Wroniawy - Nowy Widzim - Wolsztyn - Tuchorza - Belęcin Wielkopolski - Stefanowo -Zbąszyń Przedmieście -Zbąszyń)
  • LK 373Linia kolejowa nr 373: Międzychód - Zbąszyń [o znaczenia miejscowym] (Międzychód - Łowyń - Lewice - Lewiczynek - Trzciel -Zbąszyń)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zbąszyniu istnieje 104 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 17 Stycznia

  ul. Akacjowa

  ul. Ariańska

  ul. Basztowa

  ul. Batorego

  ul. Błonie

  ul. Chmielna

  ul. Chłodna

  ul. Ciświckich

  ul. Czechowica

  ul. Dolna

  pl. Dworcowy

  ul. Działkowa

  ul. Dąbrowskiej

  ul. Folwarczna

  ul. Garbarska

  ul. Garczyńskich

  ul. Gimnastyczna

  ul. Graniczna

  ul. Holenderska

  ul. Husycka

  ul. Inżyniera Ryszarda Pitury

  ul. Jacentego Janka

  ul. Janiszewskiego

  ul. Jeziorna

  os. Kawczyńskie

  ul. Kawczyńskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kolonia

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Kraszewskiego

  ul. Krótka

  ul. Kudlińskiego

  ul. Leśna

  ul. Marcinkowskiego

  ul. Marcińca

  park Miejski

  ul. Miodowa

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  os. Na Kępie

  ul. Na Kępie

  ul. Nowe Domki

  ul. Ogrodowa

  os. Olędry Rajewskie

  ul. Orzeszkowej

  ul. Piłkarska

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Wlkp.

  ul. Poznańska

  ul. Promenada

  ul. Prusa

  ul. Przedmieście św. Wojciech

  os. Przysiółki

  ul. Przysiółki

  ul. Rajewo

  ul. Reja

  ul. Rejtana

  pl. Reymonta

  pl. Rybaki

  Rynek

  ul. Sadowa

  ul. Senatorska

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Słoneczna

  ul. Targowisko

  ul. Tomasza Śliwy

  ul. Topolowa

  ul. Warszawska

  ul. Wodna

  pl. Wolności

  ul. Woźnej

  ul. Wypoczynkowa

  ul. Zaułek Kapłański

  ul. Zaułek Ramów Sukienniczych

  ul. Zaułek Starego Mielcucha

  ul. Zaułek Strzelecki

  ul. Zaułek Sądowy

  ul. Zaułek Tkacki

  ul. Zaułek Łaziebny

  ul. Zbąskich

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta I Starego

  ul. dr. Piotrowskiego

  ul. gen. Dowbora-Muśnickiego

  ul. gen. Taczaka

  ul. inż. Wigury

  ul. ks. Pohla

  ul. ks. Wawrzyniaka

  ul. por. Krausego

  ul. por. Zenktelera

  ul. por. Żwirki

  ul. ppor. Klemczaka

  ul. ppor. Mielżyńskiego

  ul. Łazienki

  ul. Łąkowa

  ul. Świętomikołajska

  ul. Żeromskiego

  ul. Żydowska