Niemcza w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Niemcza - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Niemcza to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu dzierżoniowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Niemcza.
 • 2 703 Liczba mieszkańców
 • 19,8 km² Powierzchnia
 • 136,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1282 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DDZ Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Węgłowski Burmistrz miasta
Niemcza na mapie
Identyfikatory
 • 16.835750.7197 Współrzędne GPS
 • 0202074 TERYT (TERC)
 • 0984232 SIMC
Herb miasta Niemcza
Niemcza herb
Flaga miasta Niemcza
Niemcza flaga

Jak Niemcza wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Niemcza na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Niemcza wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Niemcza plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
43Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
83Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
85Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
101Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
116Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
119Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
139Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
147Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
176Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
178Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
215Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
219Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
221Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
298Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
311Miasta o największej powierzchni w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
313Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Niemcza - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-230Poczta Niemcza

Niemcza - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Niemczy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Dzierżoniowie (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Andersa 6 a
58-200 Dzierżoniów
Urząd Miasta i Gminy Niemcza
(74) 837-62-65 13
(74) 837-62-80
Rynek 10
58-230 Niemcza

Niemcza - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Niemcza jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 703, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 17,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Niemczy zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Niemczy jest stanu wolnego, 49,8% żyje w małżeństwie, 10,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Niemcza ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -13,97 na 1000 mieszkańców Niemczy. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 66,7% dziewczynek i 33,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,40 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w Niemczy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w Niemczy były nowotwory, a 8,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Niemczy przypada 17.28 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Niemczy -6. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  57,5% mieszkańców Niemczy jest w wieku produkcyjnym, 14,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 703 Liczba mieszkańców
 • 1 379 Kobiety
 • 1 324 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Niemczy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Niemczy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Niemczy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,2 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 47,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Niemcza, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Niemcza,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Niemcza,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Niemcza,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,9%
  Województwo
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,8%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 48,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,6%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  10,5%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Kraj
  7,6%
 • 11,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Niemcza
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Niemczy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,8
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  Dolnośląskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Niemczy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -17 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -13,97 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -14,0
  Dolnośląskie
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Niemczy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Niemczy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Niemczy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Niemczy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 66,7%
  33,3%
 • 3,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  3,3
  Dolnośląskie
  7,9
  Cały kraj
  8,1
 • 28,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Niemcza
  28,3
  Dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 323 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 264 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 381 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Niemcza
  3 323 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Niemcza
  1,11
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,40 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,40
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Niemczy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,3
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  11,9
 • 250,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Niemcza
  250,3
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Dolnośląskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Niemcza
  4,5
  Dolnośląskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Niemcza
  44,5%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Niemcza
  21,1%
  Dolnośląskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 8,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,2%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  6,7%
 • 110 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Cały kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,1
  Polska
  70,6
 • 323,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  323,9
  Województwo
  294,0
  Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  272,2
  Kraj
  253,9
 • 683,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 732,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 628,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  683,2
  Województwo
  556,8
  Kraj
  426,2
 • 114,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 151,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  114,1
  Dolnośląskie
  96,5
  Cały kraj
  62,9
 • 33,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,6
  Dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  33,8
 • 13,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Niemcza
  13,8
  Województwo
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Niemcza
  0,9%
  Dolnośląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Niemczy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Niemcza, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Niemcza - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Niemczy oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Niemczy to 1 133 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 416 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Niemczy to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Niemczy to 133,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,29% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,06% mieszkań posiada łazienkę, 71,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 75,64% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 133 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 416,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Niemcza
  416,10
  Dolnośląskie
  448,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Niemcza
  65,80 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,40 m2
  woj. dolnośląskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,41
  Województwo
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,40 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,40
  Dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Niemcza
  0,70
  Województwo
  8,67
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 11 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,50
  Województwo
  3,56
  Kraj
  3,90
 • 3,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,84
  Województwo
  30,86
  Cała Polska
  24,07
 • 266 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 133,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  133,0 m2
  woj. dolnośląskie
  83,3 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,09 m2
  Dolnośląskie
  0,72 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,29%
  Województwo
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 96,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,82%
  Dolnośląskie
  95,37%
  Cały kraj
  95,18%
 • 95,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,06%
  Województwo
  93,95%
  Cały kraj
  93,75%
 • 71,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  71,14%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 75,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Niemcza
  75,64%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Niemcza - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Niemczy na 1000 mieszkańców pracuje 112osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 63,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Niemczy wynosiło w 2023 roku 5,5% (5,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Niemczy wynosiło 5 723,65 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Niemczy 183 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 172 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11.

  6,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Niemczy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 112 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Niemcza
  112,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,5% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Niemcza
  5,5%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Niemczy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Niemczy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Niemczy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 128 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Niemcza
  5 724 PLN
  Województwo
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Niemczy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 183 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 172 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -11 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Pozostałe
 • 42,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Niemczy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 307 Pracujący ogółem
 • 195 Kobiety
 • 112 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Niemczy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Niemcza, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,8
  Dolnośląskie
  70,3
  Polska
  69,0
 • 47,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  47,9
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Cały kraj
  38,2
 • 184,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Niemcza
  184,4
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 52,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Niemcza - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Niemczy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 340 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 191 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (48) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (13) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (62) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Niemczy najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (330) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (89) podmiotów, a 70,6% (240) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Niemczy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (26.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 340 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 89 Przemysł i budownictwo
 • 240 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Niemczy w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Niemczy w 2023 roku
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 330 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 330
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 340 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 340
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 51 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 51
 • 50 Budownictwo
 • 50
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Niemcza - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Niemczy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 52 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Niemczy wynosi 78,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Niemczy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,05 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 8,84 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,68 (66%), drogowe - 1,85 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Niemczy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Niemcza, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 52
 • 33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 33
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 19,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,19
  Województwo
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 12,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,05
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 4,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,68
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,85
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  1,82
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,39
  Dolnośląskie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 8,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,84
  Województwo
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Niemcza, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Niemcza
  78%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  79%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  66%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Dolnośląskie
  97%
  Kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Niemcza
  97%
  Dolnośląskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  58%
  Dolnośląskie
  43%
  Kraj
  51%

Niemcza - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Niemczy wyniosła w 2022 roku 37,8 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Niemczy - 19.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,8 mln złotych, czyli 23,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Niemczy wyniosła w 2022 roku 36,1 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.1%). W budżecie Niemczy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (19,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,6 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,0%.
 • Wydatki budżetu w Niemczy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Niemczy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Niemcza, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Niemczy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,0 mln

  2,8 tys(100%)

  17,2 mln

  3,0 tys(100%)

  18,6 mln

  3,3 tys(100%)

  21,8 mln

  3,9 tys(100%)

  25,0 mln

  4,6 tys(100%)

  26,5 mln

  5,0 tys(100%)

  28,7 mln

  5,5 tys(100%)

  37,8 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,4 mln

  1,5 tys(27.7%)

  4,2 mln

  1,4 tys(24.2%)

  4,3 mln

  1,5 tys(23.4%)

  5,2 mln

  1,8 tys(24.1%)

  5,4 mln

  1,8 tys(21.6%)

  6,6 mln

  2,3 tys(25%)

  6,5 mln

  2,3 tys(22.6%)

  7,4 mln

  2,7 tys(19.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  795(15.2%)

  2,4 mln

  807(14.2%)

  2,7 mln

  898(14.4%)

  3,6 mln

  1,2 tys(16.7%)

  3,1 mln

  1,0 tys(12.4%)

  2,9 mln

  988(10.9%)

  3,5 mln

  1,2 tys(12.2%)

  6,0 mln

  2,2 tys(15.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  603(11.5%)

  1,9 mln

  631(11.1%)

  1,1 mln

  381(6.1%)

  1,7 mln

  569(7.8%)

  5,1 mln

  1,7 tys(20.2%)

  3,8 mln

  1,3 tys(14.3%)

  3,5 mln

  1,2 tys(12%)

  4,0 mln

  1,5 tys(10.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 mln

  1,4 tys(10.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  474,0 tys

  155(3%)

  550,7 tys

  183(3.2%)

  661,5 tys

  222(3.6%)

  652,2 tys

  219(3%)

  587,2 tys

  198(2.3%)

  782,8 tys

  267(3%)

  2,4 mln

  826(8.2%)

  3,1 mln

  1,2 tys(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  996(19%)

  5,5 mln

  1,8 tys(31.8%)

  1,2 mln

  408(6.5%)

  1,3 mln

  435(5.9%)

  1,6 mln

  537(6.4%)

  1,6 mln

  532(5.9%)

  1,8 mln

  612(6.1%)

  2,5 mln

  913(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  846,3 tys

  276(5.3%)

  651,0 tys

  216(3.8%)

  706,1 tys

  237(3.8%)

  681,9 tys

  229(3.1%)

  850,9 tys

  287(3.4%)

  1,3 mln

  445(4.9%)

  1,6 mln

  551(5.5%)

  2,3 mln

  859(6.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  206,9 tys

  67,6(1.3%)

  104,4 tys

  34,6(0.6%)

  843,3 tys

  283(4.5%)

  511,3 tys

  172(2.3%)

  374,2 tys

  126(1.5%)

  227,8 tys

  77,7(0.9%)

  277,2 tys

  96,7(1%)

  1,8 mln

  663(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  505(9.7%)

  909,5 tys

  301(5.3%)

  906,9 tys

  304(4.9%)

  1,8 mln

  600(8.2%)

  1,2 mln

  391(4.6%)

  1,3 mln

  446(4.9%)

  1,6 mln

  569(5.7%)

  1,3 mln

  488(3.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  190,8 tys

  62,3(1.2%)

  178,9 tys

  59,3(1%)

  185,4 tys

  62,2(1%)

  184,7 tys

  62,1(0.8%)

  213,2 tys

  72,0(0.9%)

  161,2 tys

  55,0(0.6%)

  128,6 tys

  44,9(0.4%)

  539,1 tys

  198(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  407,9 tys

  133(2.5%)

  364,7 tys

  121(2.1%)

  377,9 tys

  127(2%)

  357,9 tys

  120(1.6%)

  460,4 tys

  155(1.8%)

  467,8 tys

  160(1.8%)

  477,5 tys

  167(1.7%)

  513,1 tys

  188(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  86,5 tys

  28,2(0.5%)

  86,4 tys

  28,6(0.5%)

  96,9 tys

  32,5(0.5%)

  109,2 tys

  36,7(0.5%)

  109,8 tys

  37,0(0.4%)

  117,6 tys

  40,1(0.4%)

  155,4 tys

  54,2(0.5%)

  194,4 tys

  71,4(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  145,4 tys

  47,5(0.9%)

  117,6 tys

  39,0(0.7%)

  156,2 tys

  52,4(0.8%)

  271,0 tys

  91,1(1.2%)

  247,8 tys

  83,6(1%)

  202,1 tys

  68,9(0.8%)

  211,6 tys

  73,8(0.7%)

  191,9 tys

  70,5(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  70,0 tys

  22,9(0.4%)

  65,2 tys

  21,6(0.4%)

  37,3 tys

  12,5(0.2%)

  45,5 tys

  15,3(0.2%)

  59,1 tys

  19,9(0.2%)

  171,9 tys

  58,6(0.6%)

  99,6 tys

  34,8(0.3%)

  177,0 tys

  65,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  210,8 tys

  68,9(1.3%)

  186,5 tys

  61,8(1.1%)

  170,2 tys

  57,1(0.9%)

  168,1 tys

  56,5(0.8%)

  151,3 tys

  51,1(0.6%)

  171,5 tys

  58,5(0.6%)

  186,5 tys

  65,1(0.6%)

  9,5 tys

  3,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,9 tys

  19,6(0.4%)

  6,9 tys

  2,3(0%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  94,3 tys

  31,7(0.4%)

  58,9 tys

  19,9(0.2%)

  60,6 tys

  20,7(0.2%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  474

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  11,9 tys

  4,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Niemczy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Niemczy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Niemcza, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Niemczy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,5 mln

  2,7 tys(100%)

  17,3 mln

  3,1 tys(100%)

  18,9 mln

  3,4 tys(100%)

  20,1 mln

  3,6 tys(100%)

  24,5 mln

  4,5 tys(100%)

  31,6 mln

  6,0 tys(100%)

  30,3 mln

  5,8 tys(100%)

  36,1 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,5 mln

  2,1 tys(42%)

  6,2 mln

  2,0 tys(35.8%)

  6,4 mln

  2,2 tys(34.1%)

  6,7 mln

  2,3 tys(33.4%)

  8,1 mln

  2,7 tys(33%)

  7,4 mln

  2,5 tys(23.3%)

  9,1 mln

  3,2 tys(30.1%)

  12,8 mln

  4,7 tys(35.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,8 mln

  1,6 tys(31%)

  4,6 mln

  1,5 tys(26.5%)

  5,0 mln

  1,7 tys(26.6%)

  5,8 mln

  1,9 tys(28.7%)

  6,3 mln

  2,1 tys(25.7%)

  11,2 mln

  3,8 tys(35.4%)

  8,0 mln

  2,8 tys(26.3%)

  6,7 mln

  2,5 tys(18.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  1,5 tys(11.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,3(0.1%)

  8,0 tys

  2,7(0%)

  40,0 tys

  13,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  537,7 tys

  188(1.8%)

  2,3 mln

  843(6.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  124,1 tys

  40,5(0.8%)

  100,6 tys

  33,3(0.6%)

  199,3 tys

  66,9(1.1%)

  442,6 tys

  149(2.2%)

  144,0 tys

  48,6(0.6%)

  558,3 tys

  190(1.8%)

  127,1 tys

  44,3(0.4%)

  1,6 mln

  599(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  412,6 tys

  135(2.7%)

  524,0 tys

  174(3%)

  134,7 tys

  45,2(0.7%)

  114,3 tys

  38,4(0.6%)

  2,5 mln

  840(10.1%)

  2,1 mln

  727(6.7%)

  2,6 mln

  894(8.4%)

  1,2 mln

  457(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  682,6 tys

  223(4.4%)

  565,8 tys

  188(3.3%)

  606,5 tys

  203(3.2%)

  604,2 tys

  203(3%)

  558,3 tys

  188(2.3%)

  1,3 mln

  442(4.1%)

  1,1 mln

  386(3.6%)

  1,1 mln

  387(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  734(14.5%)

  4,6 mln

  1,5 tys(26.8%)

  474,9 tys

  159(2.5%)

  461,5 tys

  155(2.3%)

  593,3 tys

  200(2.4%)

  452,9 tys

  154(1.4%)

  529,3 tys

  185(1.7%)

  906,1 tys

  333(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  257,1 tys

  84,0(1.7%)

  250,4 tys

  83,0(1.5%)

  268,6 tys

  90,1(1.4%)

  374,1 tys

  126(1.9%)

  324,2 tys

  109(1.3%)

  1,3 mln

  451(4.2%)

  743,8 tys

  260(2.5%)

  705,1 tys

  259(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  339,7 tys

  111(2.2%)

  351,8 tys

  117(2%)

  358,1 tys

  120(1.9%)

  416,3 tys

  140(2.1%)

  423,1 tys

  143(1.7%)

  430,3 tys

  147(1.4%)

  439,2 tys

  153(1.4%)

  546,9 tys

  201(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,7 tys

  4,2(0.1%)

  10,5 tys

  3,5(0.1%)

  10,6 tys

  3,5(0.1%)

  8,7 tys

  2,9(0%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  362,2 tys

  124(1.1%)

  3,9 tys

  1,4(0%)

  387,6 tys

  142(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,6 tys

  3,8(0.1%)

  17,2 tys

  5,7(0.1%)

  17,4 tys

  5,8(0.1%)

  13,3 tys

  4,5(0.1%)

  13,2 tys

  4,5(0.1%)

  12,6 tys

  4,3(0%)

  12,6 tys

  4,4(0%)

  9,8 tys

  3,6(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  35,6 tys

  11,6(0.2%)

  19,7 tys

  6,5(0.1%)

  12,4 tys

  4,2(0.1%)

  7,7 tys

  2,6(0%)

  6,7 tys

  2,3(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  3,3 tys

  1,1(0%)

  3,6 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,9 tys

  19,6(0.4%)

  6,9 tys

  2,3(0%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  94,3 tys

  31,7(0.5%)

  58,9 tys

  19,9(0.2%)

  60,6 tys

  20,7(0.2%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  693

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  918

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  16,1 tys

  5,6(0.1%)

  604

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  474

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  388,1 tys

  130(2.1%)

  11,5 tys

  3,9(0.1%)

  7,0 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  900,0 tys

  314(3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  7,0(0.1%)

  14,8 tys

  5,0(0.1%)

  50,0 tys

  16,8(0.2%)

  29,6 tys

  10,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Niemcza - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 542 mieszkańców Niemczy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 238 kobiet oraz 304 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Niemczy, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 15,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Niemczy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Niemczy największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (20,5%) oraz wyższe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,9%) oraz średnie zawodowe (25,3%).

  W roku 2022 w Niemczy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 126 dzieci (70 dziewczynek oraz 56 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Niemczy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 86 dzieci (38 dziewczynek oraz 48 chłopców). Dostępnych było 109 miejsc.

  14,4% mieszkańców Niemczy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 13,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 618 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,42 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 212 uczniów (94 kobiety oraz 118 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Niemczy placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 199 uczniów (89 kobiet oraz 110 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 109,28.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,8% mieszkańców Niemczy w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,0%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Niemcza
  38,4%
  Województwo
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  Województwo
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,8%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,2%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Niemcza
  3,1%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,0%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1618 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Niemcza
  1 618,0
  woj. dolnośląskie
  946,0
  Polska
  927,0
 • 0,42 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Niemcza
  0,42
  Dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Niemcza) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 126 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 56 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,6%
  44,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 38 4 lata
 • 38
 • 27 5 lata
 • 27
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 22 4 lata
 • 22
 • 11 5 lata
 • 11
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 16 4 lata
 • 16
 • 16 5 lata
 • 16
 • 15 6 lat
 • 15
 •  
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Niemczy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Niemczy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Niemca
  Publiczne
  ul. Bolesława Chrobrego 21
  58-230 Niemcza
  712814
 • Szkoły podstawowe w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Niemcza) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 212 Uczniowie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Niemcza
  21,2
  Dolnośląskie
  18,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 15,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 109,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  109,28
  Województwo
  98,48
  Cała Polska
  95,96
 • 109,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Niemcza
  109,28
  Województwo
  96,90
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Niemcza) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Niemcza) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Niemczy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Niemczy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Niemczy im. B. Chrobrego (B. Chrobry)
  Publiczna
  74 837-61-79
  74 837-61-79
  ul. B. Chrobrego 25
  58-230 Niemcza
  8149-
 • Edukacyjne grupy wieku w Niemczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Niemcza, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Niemcza, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Niemcza, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Niemcza - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Niemczy

 • Według danych GUS z 2022 roku w Niemczy znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 335)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Niemczy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Niemczy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Niemczy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Niemczy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 46 (uczestnicy: 7 000)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 5 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 40)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 260)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 90)
  • inne: 35 (uczestnicy: 1 310)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 7)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 7)


  Według danych z 2022 w Niemczy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 018 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 42 122 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Niemczy działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 35 członków. Zarejestrowano 30 ćwiczących (mężczyźni: 30, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 10, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Niemczy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Niemczy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Niemczy znajduje się 45 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Niemczy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Niemcza, st.1 z epoki żelazadnia 1965-05-20, wykaz dokumentów: 118/Arch z 1965-05-20
  • Cmentarzysko szkieletowe Niemcza, st.5 ze średniowieczadnia 1971-08-10, wykaz dokumentów: 569/Arch/71 z 1971-08-10
  • Osada Niemcza, st.4 z epoki kamieniadnia 1971-12-03, wykaz dokumentów: 580/Arch/71 z 1971-12-03
  • Osada Niemcza/Piotrówek, st.35 z epoki brązu dnia 1972-06-25, wykaz dokumentów: 636/Arch/72 z 1972-06-25
  • Zamek z końca XVI w.dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 61 z 1949-03-29; 359 z 1956-11-25; 460 z 1957-06-06; brak numeru z 1995-03-22; A/2571/359 z 2010-07-22; A/4433/61 z 2010-11-18
  • Mur obronny z XV w.dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 359 z 1956-11-25; 686 z 1960-05-10; A/2572/686 z 2010-07-22
  • Miasto z XV w.dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 359 z 1956-11-25; A/2571/359 z 2010-07-22
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1965-08-13, wykaz dokumentów: 1360 z 1965-08-13; A/4439/1360 z 2010-11-18
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1965-08-13, wykaz dokumentów: 1361 z 1965-08-13; A/4436/1361 z 2010-11-18
  • Kamienica (data nieznana)dnia 1965-08-13, wykaz dokumentów: 1362 z 1965-08-13; A/4437/1362 z 2010-11-18
  • Kamienica (data nieznana)dnia 1965-08-13, wykaz dokumentów: 1363 z 1965-08-13; A/4438/1363 z 2010-11-18
  • Pałac z poł. XVI w.dnia 1982-11-26, wykaz dokumentów: 496/W z 1982-11-26; 12/A/00/1-8 z 2000-03-31
  • Park z 1881 r.dnia 1983-07-01, wykaz dokumentów: 960/WŁ z 1983-07-01; A/4593/960/Wł z 2010-12-09
  • Ratusz z 1853 - 1862dnia 1992-06-04, wykaz dokumentów: 1370/WŁ z 1992-06-04; A/4435/1370/Wł z 2010-11-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1870 - 1880dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: 1553/WŁ z 1997-02-25; A/4434/1553/Wł z 2010-11-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w.dnia 2000-03-31, wykaz dokumentów: 12/A/00/1-8 z 2000-03-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1852 r.dnia 2000-03-31, wykaz dokumentów: 12/A/00/1-8 z 2000-03-31
  • Wieża ciśnień z 1850 - 1870dnia 2000-03-31, wykaz dokumentów: 12/A/00/1-8 z 2000-03-31
  • Zespół - dwór z poł. XVI w.dnia 2000-03-31, wykaz dokumentów: 12/A/00/1-8 z 2000-03-31
  • Zespół - folwark z poł. XVI w.dnia 2000-03-31, wykaz dokumentów: 12/A/00/1-8 z 2000-03-31
  • Ogród z 2. poł. XIX w.dnia 2000-03-31, wykaz dokumentów: 12/A/00/1-8 z 2000-03-31
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 2000-03-31, wykaz dokumentów: 12/A/00/1-8 z 2000-03-31
  • Sad z 2. poł. XIX w.dnia 2000-03-31, wykaz dokumentów: 12/A/00/1-8 z 2000-03-31
  • Kamienica z 1860 - 1870dnia 2003-08-18, wykaz dokumentów: 199/A/03 z 2003-08-18
  • Kamienica z 1860 - 1870dnia 2003-08-22, wykaz dokumentów: 200/A/03 z 2003-08-22; brak numeru z 2015-01-26
  • Kamienica z 1860 - 1870dnia 2003-08-26, wykaz dokumentów: 201/A/03 z 2003-08-26
  • Baszta z 1936 r.dnia 2003-09-15, wykaz dokumentów: 205/A/03 z 2003-09-15
  • Kamienica z 1861 r.dnia 2003-11-13, wykaz dokumentów: 235/A/03 z 2003-11-13
  • Kościół z 1612 r.dnia 2003-11-14, wykaz dokumentów: 233/A/03 z 2003-11-14
  • Kamienica z 1730 - 1740dnia 2003-11-14, wykaz dokumentów: 236/A/03 z 2003-11-14
  • Kamienica z 1800 r.dnia 2005-03-04, wykaz dokumentów: 484/A/05 z 2005-03-04
  • Kamienica z 1700 r.dnia 2005-03-04, wykaz dokumentów: 485/A/05 z 2005-03-04
  • Hotel z 1860 r.dnia 2005-03-04, wykaz dokumentów: 486/A/05 z 2005-03-04
  • Kamienica z 1865 r.dnia 2005-03-04, wykaz dokumentów: 487/A/05 z 2005-03-04
  • Kamienica z 1865 r.dnia 2005-03-30, wykaz dokumentów: 488/A/05 z 2005-03-30
  • Kamienica z 1870 r.dnia 2005-04-11, wykaz dokumentów: 503/A/05 z 2005-04-11
  • Plebania z XVII w.dnia 2005-07-08, wykaz dokumentów: 540/A/05 z 2005-07-08
  • Kamienica z 1860 - 1870dnia 2005-07-26, wykaz dokumentów: 546/A/05 z 2005-07-26; brak numeru z 2005-09-05
  • Kamienica z 1860 - 1870dnia 2005-07-26, wykaz dokumentów: 547/A/05 z 2005-07-26
  • Kamienica z 1. poł. XVIII w.dnia 2005-07-26, wykaz dokumentów: 548/A/05 z 2005-07-26
  • Kamienica z 1887 r.dnia 2005-08-26, wykaz dokumentów: 555/A/05 z 2005-08-26
  • Kamienica z 1. poł. XVIII w.dnia 2005-11-25, wykaz dokumentów: 665/A/05 z 2005-11-25
  • Kamienica z 1860 - 1870dnia 2005-12-09, wykaz dokumentów: 668/A/05 z 2005-12-09
  • Kamienica z 1865 r.dnia 2006-03-23, wykaz dokumentów: A/742 z 2006-03-23
  • Kościół z 3. ćw. XIX w.dnia 2014-09-30, wykaz dokumentów: A/5939 z 2014-09-30
 • Formy ochrony przyrody w Niemczy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Niemczy znajduje się 12 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Niemczy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie obejmuje południowe części tych masywów o stosunkowo niewielkim przekształceniu gospodarczym i leży w mezoregionie Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie. Jest on najbardziej zróżnicowaną częścią Przedgórza Sudeckiego. Masywy te zbudowane są z różnych skał magmowych i metamorficznych z których na uwagę zasługuje pionowa intruzja granitu w Strzelinie., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 6180.0 ha
  • Wzgórza Niemczańskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 3237.16 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: blizny w środkowej części pnia wypróchnienia w miejscach obciętych konarów pozostałości po elektrycznym pastuchu w pniu., Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Przed pałacem
  • Pomnik przyrodyOpis: Kilka podciętych konarów posusz w koronie 5%, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: W parku wiejskim na wzniesieniu
  • Pomnik przyrodyOpis: Jeden z głównych konarów ucięty, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Przy ul. Dębowej 3
  • Pomnik przyrodyOpis: 14% konarów połamanych, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy buk rośnie w obrębie parku przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15 ok. 40 m na północny zachód od pałacu nieopodal pomnika przyrody - dębu
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 10%, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie w obrębie parku przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15 około 40m na północny zachód od pałacu nieopodal pomnika przyrody - buka
  • Pomnik przyrodyOpis: bluszcz 10% konarów ucietych wypróchnienie w odziomku, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie w obrębie parku przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15 ok. 50 m na zachód od pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: Kilka suchych konarów, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy cis rośnie w obrębie parku przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15 ok. 60 m na wschód od pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: 20% konarów połamanych przez sąsiednie wywrócone drzewo, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy cis rośnie w obrębie parku przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15 ok. 60 m na północny wschód od pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: Forma krzaczasta - wypróchnienia w 3 konarach, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy rośnie w obrębie parku przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15 ok. 30 m na północ od pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: bluszcz, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy platan rośnie w obrębie parku przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15 ok. 30 m na wschód od pałacu

Niemcza - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 14 wypadków drogowych w Niemczy odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 514,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 220,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Niemczy znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Niemczy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Niemczy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 514,14 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  514,1
  woj. dolnośląskie
  1 022,8
  Kraj
  1 100,9
 • 220,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  220,3
  Województwo
  94,6
  Kraj
  104,4
 • 661,04 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  661,0
  Województwo
  1 295,9
  Polska
  1 327,3
 • 42,86 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  42,9
  Województwo
  9,2
  Cały kraj
  9,5
 • 128,57 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  128,6
  woj. dolnośląskie
  126,7
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Niemczy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 598,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  598,3 km
  Województwo
  616,8 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 8,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  8,4 km
  woj. dolnośląskie
  4,3 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Niemcza przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 8droga krajowa nr 8(granica (Czechy) - Kudowa-Zdrój - Jeleniów - Lewin-Kłodzki - Duszniki-Zdrój - Dolina - Szczytna - Polanica-Zdrój - Szalejów - Kłodzko - Boguszyn - Dębowina - Bardo - Braszowice - Tarnów - Ząbkowice Śląskie - Szklary-Huta - Przerzeczyn-Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza - Wilków Wielki - Łagiewniki - Jordanów Śląski - Pustków Wilczkowski - Jaszowice - Rolantowice - Cieszyce - Kobierzyce - Magnice - Radziejowice - Krze Duże - Nowa Bukówka - Huta Żabiowolska - Żabia Wola - Przeszkoda - Siestrzeń - Urzut - Rusiec - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Marki - Słupno - Radzymin - Wyszków - Ojcowizna - Trzcianka - Poręba-Kocęby - Dybki - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Prosienica - Wyszomierz Wielki - Ostrożne - Zambrów - Mężenin - Stare Zambrzyce - Stare Krzewo - Jeżewo Stare - Białystok - Sielachowskie - Jurowce - Sochonie - Katrynka - Rybniki - Przewalanka - Krasne Folwarczne - Korycin - Mielniki - Zagórze - Skindzierz - Chodorówka Nowa - Krzywa - Suchowola - Ostrówek - Sztabin - Kamień - Podcisówek - Cisów - Białobrzegi - Augustów - Janówka - Raczki - Suwałki - Jasinowo - Żubryn - Czerwonka - Szypliszki - Mikołajówka - Sadzawki - Budzisko - granica (Litwa))
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Niemczy istnieje 53 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Azaliowa

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Dolna

  ul. Dębowa

  ul. Folwarczna

  Gumin

  ul. Gumińska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Herbowa

  ul. Jana Kilińskiego

  Jasinek

  ul. Jasna

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kolejowa

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  pl. Mieszka I

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  pl. Ogrodowy

  ul. Piastowska

  Piotrkówek

  ul. Podgórze

  ul. Podmiejska

  os. Podmiejskie

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Przedszkolna

  ul. Przemysłowa

  ul. Ratuszowa

  ul. Rycerska

  Rynek

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stary Plac

  Stasin

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stroma

  ul. Strzelińska

  ul. Szczytna

  ul. Szczytowa

  ul. Słoneczna

  os. Słoneczne

  ul. Słowiańska

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiejska

  ul. Wiosenna

  Wojsławice

  ul. Wrocławska