Powiat kazimierski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kazimierski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 33 205 Liczba mieszkańców
 • 422 km2 Powierzchnia
 • 81 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 19,8% Stopa urbanizacji
 • Jan Nowak Starosta
 • ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka Adres starostwa powiatowego
 • TKA Tablice rejestracyjne
Powiat kazimierski na mapie
Identyfikatory
 • 2603 TERYT (TERC)
Herb powiatu kazimierskiego
powiat kazimierski herb
Flaga powiatu kazimierskiego
powiat kazimierski flaga

powiat kazimierski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
041 35211 19
041 352 12 53
Kolejowa 142
28-500 Kazimierza Wielka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej
041 350 23 44
42 350 23 44
Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej
041 352 20 51
041 352 20 51
Partyzantów 29
28-500 Kazimierza Wielka
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
(41) 350-23-12
(41) 350-23-13
ul. Kościuszki
28-500 Kazimierza Wielka

Powiat kazimierski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat kazimierski ma 33 205 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kazimierskiego w 2050 roku wynosi 24 455, z czego 12 457 to kobiety, a 11 998 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kazimierskiego zawarli w 2020 roku 103 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców powiatu kazimierskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kazimierski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -264. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,88 na 1000 mieszkańców powiatu kazimierskiego. W 2020 roku urodziło się 236 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 370 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 42,2% zgonów w powiecie kazimierskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,8% zgonów w powiecie kazimierskim były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kazimierskiego przypada 14.93 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 278 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 293 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kazimierskiego -15. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  60,5% mieszkańców powiatu kazimierskiego jest w wieku produkcyjnym, 14,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kazimierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 205 Liczba mieszkańców
 • 16 880 Kobiety
 • 16 325 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kazimierskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 455 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 12 457 Kobiety
 • 11 998 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kazimierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kazimierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kazimierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kazimierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  44,4 lat
  świętokrzyskie
  43,3 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 46,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kazimierski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kazimierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat kazimierski
  28,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Kraj
  28,8%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat kazimierski
  55,8%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  12,2%
  świętokrzyskie
  10,5%
  Polska
  9,6%
 • 20,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat kazimierski
  2,5%
  Województwo
  4,0%
  Polska
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Powiat
  1,4%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kazimierskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,1
  woj. świętokrzyskie
  3,4
  Polska
  3,8
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,7
  Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,3
 • 103 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kazimierskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -264 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -112 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -152 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,9
  Województwo
  -6,4
  Polska
  -3,2
 • -8,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kazimierskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kazimierskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kazimierskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kazimierskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 236 Urodzenia żywe
 • 108 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 128 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,1
  Województwo
  7,7
  Kraj
  9,3
 • 31,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. kazimierski
  31,7
  woj. świętokrzyskie
  34,4
  Cała Polska
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 370 g Średnia waga noworodków
 • 3 244 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 476 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. kazimierski
  3 370 g
  świętokrzyskie
  3 358 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 23 Waga 4000g - 4499g
 • 23
 • 75 Waga 3500g - 3999g
 • 75
 • 84 Waga 3000g - 3499g
 • 84
 • 35 Waga 2500g - 2999g
 • 35
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. kazimierski
  1,07
  Województwo
  1,18
  Polska
  1,38
 • 0,49 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,49
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,67
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kazimierski
  0,47
  Województwo
  0,55
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie kazimierskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 500 Zgony
 • 220 Kobiety
  (Zgony)
 • 280 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,0%
  56,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,9 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kazimierski
  14,9
  świętokrzyskie
  14,1
  Cały kraj
  12,5
 • 211,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kazimierski
  211,9
  świętokrzyskie
  182,4
  Kraj
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kazimierski
  0,0
  świętokrzyskie
  4,2
  Cały kraj
  3,6
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  3,4
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kazimierskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kazimierski
  42,2%
  świętokrzyskie
  48,3%
  Polska
  39,4%
 • 22,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kazimierski
  22,8%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  26,5%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,9%
  woj. świętokrzyskie
  3,8%
  Polska
  6,6%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  0,1
  Cała Polska
  9,9
 • 83,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,9
  Cała Polska
  70,4
 • 263,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat kazimierski
  263,8
  Województwo
  272,7
  Polska
  283,2
 • 255,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  255,1
  Polska
  261,3
 • 489,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 501,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 476,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  489,0
  Województwo
  566,2
  Kraj
  421,0
 • 96,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 174,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kazimierski
  96,7
  świętokrzyskie
  107,7
  Cały kraj
  69,5
 • 5,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat kazimierski
  5,8
  woj. świętokrzyskie
  30,1
  Kraj
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  4,9
  Cały kraj
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  świętokrzyskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kazimierskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 39 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  39,0
  woj. świętokrzyskie
  41,0
  Polska
  31,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  15,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 4 powieszenie się
 • 4
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 4 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony0
 • 0 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 0 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony0
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 0 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 278 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 152 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 126 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 293 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 165 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 128 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kazimierskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kazimierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kazimierskim oddano do użytku 43 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kazimierskim to 11 098 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 333 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kazimierskim to 5,74 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie kazimierskim to 155,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,56% mieszkań posiada łazienkę, 64,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,12% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie kazimierskim 15 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 759 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 026 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 759 zł
 • Tutaj
  2 759 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 839 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 2 759 zł Ogółem
 • 2 759 zł
 • 5 128 zł do 40 m2
 • 5 128 zł
 • 2 066 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 066 zł
 • 2 127 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 127 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 026 zł
 • Powiat
  3 026 zł
  Województwo
  4 709 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 026 zł Ogółem
 • 3 026 zł
 • 4 309 zł do 40 m2
 • 4 309 zł
 • 2 522 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 522 zł
 • 2 748 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 748 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 15
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m25
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 5 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kazimierskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 759 zł
 • Powiat
  2 759 zł
  świętokrzyskie
  4 020 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 759 zł Ogółem
 • 2 759 zł
 • 5 128 zł do 40 m2
 • 5 128 zł
 • 2 066 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 066 zł
 • 2 127 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 127 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 026 zł
 • Tutaj
  3 026 zł
  Województwo
  4 087 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 026 zł Ogółem
 • 3 026 zł
 • 4 309 zł do 40 m2
 • 4 309 zł
 • 2 522 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 522 zł
 • 2 748 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 748 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 15
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m25
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 5 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 098 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 332,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  332,90
  świętokrzyskie
  370,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 93,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  93,70 m2
  świętokrzyskie
  75,30 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. kazimierski
  31,20 m2
  świętokrzyskie
  27,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,27
  woj. świętokrzyskie
  3,80
  Kraj
  3,82
 • 3,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,00
  Województwo
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat kazimierski
  0,70
  Województwo
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 43 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. kazimierski
  1,29
  Województwo
  3,25
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 247 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,74 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,74
  świętokrzyskie
  4,44
  Polska
  3,77
 • 7,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. kazimierski
  7,41
  Województwo
  14,41
  Cały kraj
  21,77
 • 6 701 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 155,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  155,8 m2
  Województwo
  101,1 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,20 m2
  Województwo
  0,33 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 89,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. kazimierski
  89,71%
  woj. świętokrzyskie
  92,53%
  Cała Polska
  96,97%
 • 83,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. kazimierski
  83,42%
  Województwo
  86,76%
  Kraj
  94,01%
 • 80,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. kazimierski
  80,56%
  Województwo
  84,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 64,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kazimierski
  64,19%
  woj. świętokrzyskie
  79,51%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  0,12%
  świętokrzyskie
  42,98%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat kazimierski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kazimierskim na 1000 mieszkańców pracuje 91osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kazimierskim wynosiło w 2020 roku 7,7% (8,4% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kazimierskim wynosiło 4 235,96 PLN, co odpowiada 76.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kazimierskiego 2 952 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 858 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 094.

  77,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kazimierskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 3,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kazimierski
  91,0
  świętokrzyskie
  193,0
  Cała Polska
  252,0
 • 7,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,4% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • pow. kazimierski
  7,7%
  świętokrzyskie
  8,5%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kazimierskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kazimierskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kazimierskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 236 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. kazimierski
  4 236 PLN
  Województwo
  4 800 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kazimierskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 952 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 858 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 094 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 77,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 81,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 3,5% Przemysł i budownictwo
 • 1,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,3% Pozostałe
 • 16,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kazimierskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 031 Pracujący ogółem
 • 1 849 Kobiety
 • 1 182 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kazimierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,3
  Województwo
  68,3
  Kraj
  68,0
 • 41,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kazimierski
  41,1
  świętokrzyskie
  40,6
  Polska
  37,5
 • 169,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  169,4
  Województwo
  146,7
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kazimierski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kazimierskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 078 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 509 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 173 nowe podmioty, a 80 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (202) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (118) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (160) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (80) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kazimierskim najwięcej (110) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 980) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (47) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (490) podmiotów, a 74,2% (1 541) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kazimierskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.8%) oraz Budownictwo (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 078 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 47 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 490 Przemysł i budownictwo
 • 1 541 Pozostała działalność
 • 173 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kazimierskim w 2020 roku
 • 80 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kazimierskim w 2020 roku
 • 1 509 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 980 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 980
 • 91 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 91
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 078 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 078
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 72 Spółki handlowe ogółem
 • 72
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 46  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 46
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 110 Spółki cywilne ogółem
 • 110
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 509 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 389 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 389
 • 334 Budownictwo
 • 334
 • 155 Transport i gospodarka magazynowa
 • 155
 • 110 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 110
 • 97 Przetwórstwo przemysłowe
 • 97
 • 94 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 94
 • 73 Pozostała działalność
 • 73
 • 41 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 41
 • 38 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38
 • 35 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 35
 • 34 Informacja i komunikacja
 • 34
 • 34 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 34
 • 32 Edukacja
 • 32
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kazimierskim stwierdzono 391 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,68 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kazimierskim wynosi 88,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kazimierskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,43 (wykrywalność 87%) oraz o charakterze gospodarczym - 3,28 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,43 (67%), drogowe - 1,85 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 391 Przestępstwa ogółem
 • 391
 • 182 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 182
 • 110 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 110
 • 62 Przestępstwa drogowe
 • 62
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 7
 • 115 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 115
 • 11,68 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kazimierski
  11,68
  Województwo
  18,44
  Kraj
  19,96
 • 5,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kazimierski
  5,43
  świętokrzyskie
  9,25
  Cały kraj
  12,25
 • 3,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kazimierski
  3,28
  Województwo
  6,85
  Cała Polska
  5,17
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kazimierski
  1,85
  świętokrzyskie
  1,69
  Cała Polska
  1,73
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kazimierski
  0,21
  woj. świętokrzyskie
  0,35
  Cała Polska
  0,37
 • 3,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat kazimierski
  3,43
  Województwo
  6,67
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kazimierski
  89%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  73%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kazimierski
  87%
  świętokrzyskie
  74%
  Polska
  65%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kazimierski
  100%
  świętokrzyskie
  88%
  Cały kraj
  87%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kazimierski
  67%
  świętokrzyskie
  65%
  Kraj
  54%

Powiat kazimierski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kazimierskiego wyniosła w 2020 roku 72,0 mln złotych, co daje 2,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu kazimierskiego - 29.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 851 - Ochrona zdrowia (14.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,0 mln złotych, czyli 20,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kazimierskiego wyniosła w 2020 roku 73,8 mln złotych, co daje 2,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 37.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 851 - Ochrona zdrowia (12.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.7%). W budżecie powiatu kazimierskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 120 złotych na mieszkańca (5,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,9 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kazimierskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,1 mln

  1,3 tys(100%)

  44,9 mln

  1,3 tys(100%)

  46,4 mln

  1,3 tys(100%)

  41,6 mln

  1,2 tys(100%)

  44,6 mln

  1,3 tys(100%)

  50,3 mln

  1,5 tys(100%)

  54,2 mln

  1,6 tys(100%)

  72,0 mln

  2,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,6 mln

  417(33%)

  13,6 mln

  393(30.4%)

  13,9 mln

  404(30%)

  13,2 mln

  385(31.7%)

  14,8 mln

  434(33.1%)

  15,6 mln

  462(31.1%)

  17,2 mln

  512(31.8%)

  21,6 mln

  647(29.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  41,1(3.3%)

  1,5 mln

  44,5(3.4%)

  1,4 mln

  41,2(3.1%)

  1,3 mln

  38,0(3.1%)

  1,2 mln

  34,0(2.6%)

  1,3 mln

  36,9(2.5%)

  984,5 tys

  29,3(1.8%)

  10,5 mln

  315(14.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  118(9.3%)

  7,9 mln

  228(17.6%)

  4,5 mln

  132(9.8%)

  4,4 mln

  129(10.6%)

  4,6 mln

  134(10.3%)

  5,2 mln

  154(10.4%)

  5,7 mln

  171(10.6%)

  6,1 mln

  183(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  153(12.1%)

  6,1 mln

  177(13.7%)

  9,4 mln

  273(20.3%)

  7,7 mln

  224(18.4%)

  3,7 mln

  110(8.4%)

  4,1 mln

  121(8.1%)

  4,9 mln

  147(9.1%)

  5,9 mln

  178(8.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,6 mln

  74,6(5.9%)

  2,9 mln

  83,0(6.4%)

  3,3 mln

  96,5(7.2%)

  3,6 mln

  106(8.8%)

  4,4 mln

  130(9.9%)

  4,6 mln

  136(9.2%)

  5,5 mln

  163(10.1%)

  5,6 mln

  168(7.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,2 mln

  206(16.3%)

  3,4 mln

  98,8(7.6%)

  3,4 mln

  98,8(7.3%)

  3,6 mln

  105(8.6%)

  3,7 mln

  108(8.2%)

  3,8 mln

  114(7.6%)

  4,3 mln

  127(7.9%)

  4,8 mln

  143(6.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  21,9 tys

  0,6(0%)

  29,4 tys

  0,8(0.1%)

  11,1 tys

  0,3(0%)

  18,0 tys

  0,5(0%)

  10,5 tys

  0,3(0%)

  11,0 tys

  0,3(0%)

  1,5 mln

  46,0(2.9%)

  4,6 mln

  137(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,2 mln

  178(14.1%)

  6,1 mln

  175(13.5%)

  6,3 mln

  184(13.7%)

  5,3 mln

  154(12.7%)

  4,7 mln

  139(10.6%)

  7,0 mln

  205(13.8%)

  4,8 mln

  143(8.9%)

  2,2 mln

  66,8(3.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  36,1(2.9%)

  1,2 mln

  34,4(2.7%)

  1,0 mln

  29,0(2.2%)

  1,1 mln

  30,8(2.5%)

  1,1 mln

  32,1(2.4%)

  1,1 mln

  33,9(2.3%)

  1,2 mln

  35,6(2.2%)

  1,3 mln

  40,1(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  434,1 tys

  12,4(1%)

  423,8 tys

  12,2(0.9%)

  418,8 tys

  12,2(0.9%)

  417,5 tys

  12,2(1%)

  469,3 tys

  13,8(1.1%)

  501,8 tys

  14,8(1%)

  491,0 tys

  14,6(0.9%)

  828,6 tys

  24,9(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  462,6 tys

  13,2(1%)

  621,7 tys

  17,9(1.4%)

  542,2 tys

  15,7(1.2%)

  499,9 tys

  14,6(1.2%)

  498,9 tys

  14,7(1.1%)

  501,8 tys

  14,8(1%)

  503,6 tys

  15,0(0.9%)

  496,6 tys

  14,9(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  343,5 tys

  9,8(0.8%)

  277,9 tys

  8,0(0.6%)

  273,0 tys

  7,9(0.6%)

  231,6 tys

  6,8(0.6%)

  278,6 tys

  8,2(0.6%)

  230,7 tys

  6,8(0.5%)

  329,4 tys

  9,8(0.6%)

  234,1 tys

  7,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  125,2 tys

  3,7(0.3%)

  125,2 tys

  3,7(0.2%)

  132,0 tys

  3,9(0.2%)

  131,7 tys

  4,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,9 tys

  0,6(0%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  369,1 tys

  10,7(0.8%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  28,7 tys

  0,8(0.1%)

  166,1 tys

  4,9(0.3%)

  68,2 tys

  2,0(0.1%)

  127,2 tys

  3,8(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,8(0.1%)

  32,4 tys

  1,0(0.1%)

  107,2 tys

  3,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  25,9 tys

  0,7(0.1%)

  26,4 tys

  0,8(0.1%)

  32,7 tys

  0,9(0.1%)

  33,3 tys

  1,0(0.1%)

  37,8 tys

  1,1(0.1%)

  36,0 tys

  1,1(0.1%)

  29,4 tys

  0,9(0.1%)

  38,2 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,0 tys

  0,3(0%)

  46,0 tys

  1,3(0.1%)

  171,0 tys

  5,0(0.4%)

  122,3 tys

  3,6(0.3%)

  105,0 tys

  3,1(0.2%)

  74,0 tys

  2,2(0.1%)

  40,0 tys

  1,2(0.1%)

  24,0 tys

  0,7(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,9 tys

  0,3(0%)

  6,5 tys

  0,2(0%)

  855,3 tys

  24,8(1.8%)

  5,5 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,7 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,4(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  21,9 tys

  0,6(0%)

  22,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  70,5 tys

  2,0(0.2%)

  588,9 tys

  17,0(1.3%)

  355,2 tys

  10,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  46,0 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kazimierskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,5 mln

  1,3 tys(100%)

  43,8 mln

  1,3 tys(100%)

  45,3 mln

  1,3 tys(100%)

  42,4 mln

  1,2 tys(100%)

  43,8 mln

  1,3 tys(100%)

  49,4 mln

  1,5 tys(100%)

  54,0 mln

  1,6 tys(100%)

  73,8 mln

  2,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,0 mln

  658(51.7%)

  22,5 mln

  648(51.3%)

  22,6 mln

  657(49.9%)

  22,3 mln

  652(52.7%)

  22,4 mln

  657(51.1%)

  22,7 mln

  671(46%)

  24,5 mln

  728(45.3%)

  30,7 mln

  921(41.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  41,1(3.2%)

  1,5 mln

  44,5(3.5%)

  1,4 mln

  40,8(3.1%)

  1,2 mln

  34,2(2.8%)

  1,0 mln

  30,3(2.4%)

  935,0 tys

  27,6(1.9%)

  956,2 tys

  28,4(1.8%)

  9,3 mln

  279(12.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  130(10.2%)

  5,0 mln

  144(11.4%)

  8,3 mln

  241(18.3%)

  6,7 mln

  195(15.8%)

  3,4 mln

  100(7.8%)

  3,8 mln

  113(7.7%)

  4,6 mln

  138(8.6%)

  5,6 mln

  169(7.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,9 mln

  81,7(6.4%)

  3,1 mln

  90,3(7.2%)

  3,3 mln

  95,9(7.3%)

  3,3 mln

  96,7(7.8%)

  3,8 mln

  112(8.7%)

  4,3 mln

  128(8.7%)

  4,8 mln

  142(8.8%)

  4,8 mln

  144(6.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,1 mln

  204(16%)

  3,4 mln

  98,2(7.8%)

  3,4 mln

  98,0(7.5%)

  3,6 mln

  104(8.4%)

  3,7 mln

  108(8.4%)

  3,8 mln

  113(7.7%)

  4,2 mln

  124(7.7%)

  4,7 mln

  142(6.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  45,7(2.8%)

  4,4 mln

  131(5.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  387,0 tys

  11,1(0.9%)

  149,4 tys

  4,3(0.3%)

  444,4 tys

  12,9(1%)

  156,0 tys

  4,6(0.4%)

  868,4 tys

  25,5(2%)

  1,5 mln

  44,6(3.1%)

  1,6 mln

  46,7(2.9%)

  2,1 mln

  62,6(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  219,9 tys

  6,3(0.5%)

  469,4 tys

  13,5(1.1%)

  439,2 tys

  12,7(1%)

  461,3 tys

  13,5(1.1%)

  367,3 tys

  10,8(0.8%)

  297,5 tys

  8,8(0.6%)

  480,7 tys

  14,3(0.9%)

  1,5 mln

  44,2(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  378,7 tys

  10,8(0.9%)

  3,2 mln

  92,0(7.3%)

  371,4 tys

  10,8(0.8%)

  261,1 tys

  7,6(0.6%)

  203,5 tys

  6,0(0.5%)

  912,1 tys

  26,9(1.8%)

  957,3 tys

  28,5(1.8%)

  1,2 mln

  36,1(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  107,6 tys

  3,1(0.2%)

  42,4 tys

  1,2(0.1%)

  41,7 tys

  1,2(0.1%)

  333,1 tys

  9,7(0.8%)

  816,3 tys

  24,0(1.9%)

  779,3 tys

  23,0(1.6%)

  1,1 mln

  34,2(2.1%)

  1,1 mln

  33,7(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  476,0 tys

  13,6(1.1%)

  518,3 tys

  14,9(1.2%)

  607,9 tys

  17,6(1.3%)

  684,3 tys

  20,0(1.6%)

  681,4 tys

  20,0(1.6%)

  731,4 tys

  21,6(1.5%)

  760,4 tys

  22,6(1.4%)

  760,7 tys

  22,8(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  629,6 tys

  18,0(1.4%)

  538,7 tys

  15,5(1.2%)

  371,2 tys

  10,8(0.8%)

  395,6 tys

  11,5(0.9%)

  322,4 tys

  9,5(0.7%)

  233,3 tys

  6,9(0.5%)

  197,4 tys

  5,9(0.4%)

  336,0 tys

  10,1(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  92,6(7.3%)

  2,7 mln

  78,8(6.2%)

  3,1 mln

  91,2(6.9%)

  2,6 mln

  76,8(6.2%)

  1,8 mln

  52,3(4.1%)

  3,7 mln

  108(7.4%)

  2,3 mln

  67,3(4.2%)

  191,1 tys

  5,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  125,3 tys

  3,7(0.3%)

  125,2 tys

  3,7(0.3%)

  132,0 tys

  3,9(0.2%)

  131,7 tys

  4,0(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,8(0.1%)

  32,4 tys

  1,0(0.1%)

  107,2 tys

  3,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  25,6 tys

  0,7(0.1%)

  25,9 tys

  0,7(0.1%)

  25,9 tys

  0,8(0.1%)

  25,6 tys

  0,7(0.1%)

  25,5 tys

  0,7(0.1%)

  26,0 tys

  0,8(0.1%)

  26,4 tys

  0,8(0%)

  33,3 tys

  1,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  4,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,9(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  26,4 tys

  0,8(0.1%)

  22,2 tys

  0,6(0.1%)

  495,6 tys

  14,4(1.1%)

  200,1 tys

  5,8(0.5%)

  28,2 tys

  0,8(0.1%)

  20,7 tys

  0,6(0%)

  22,0 tys

  0,7(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  48,8 tys

  1,4(0.1%)

  497,1 tys

  14,3(1.1%)

  219,6 tys

  6,4(0.5%)

  55,9 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  46,0 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kazimierski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 6 530 mieszkańców powiatu kazimierskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 184 kobiet oraz 3 346 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 9,8% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców powiatu kazimierskiego, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 30,0% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kazimierskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kazimierskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,7%) oraz średnie zawodowe (17,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz podstawowe ukończone (27,3%).

  W roku 2018 w powiecie kazimierskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 22 oddziałów uczęszczało 415 dzieci (202 dziewczynki oraz 213 chłopców). Dostępne były 574 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kazimierskim mieściły się 4 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 265 dzieci (136 dziewczynek oraz 129 chłopców). Dostępnych było 277 miejsc.

  14,4% mieszkańców powiatu kazimierskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,0% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 794 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 15 szkół podstawowych, w których w 149 oddziałach uczyło się 2 251 uczniów (1 121 kobiet oraz 1 130 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kazimierskim placówkę miało 17 szkół podstawowych, w których w 122 oddziałach uczyło się 2 001 uczniów (992 kobiety oraz 1 009 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,56.

  W powiecie kazimierskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 284 uczniów (179 kobiet oraz 105 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 127 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kazimierskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 582 uczniów (381 kobiet oraz 201 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 185 absolwentów.

  W powiecie kazimierskim znajduje się 5 Technik, w których w 32 oddziałach uczyło się 597 uczniów (243 kobiety oraz 354 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 185 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kazimierskim placówkę miało 5 Technik, w których w 47 oddziałach uczyło się 909 uczniów (352 kobiety oraz 557 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 191 absolwentów.

  W powiecie kazimierskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 4 oddziałach uczyło się 42 uczniów (18 kobiet oraz 24 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,8 uczniów. 10,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,0% mieszkańców powiatu kazimierskiego w wieku potencjalnej nauki (32,8% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 9,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  9,5%
  Województwo
  16,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 11,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,9%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Polska
  33,3%
 • 32,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  świętokrzyskie
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kazimierski
  9,8%
  Województwo
  10,7%
  Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kazimierski
  18,0%
  woj. świętokrzyskie
  18,3%
  Polska
  18,1%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,1%
  Województwo
  22,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kazimierski
  5,7%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kazimierski
  30,0%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Kraj
  19,3%
 • 32,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  świętokrzyskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 794 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kazimierski
  794,0
  woj. świętokrzyskie
  835,0
  Kraj
  873,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat kazimierski
  1,02
  świętokrzyskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 22 Oddziały
 • 19 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 574 Miejsca
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat kazimierski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 415 Dzieci
 • 202 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 213 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 104 3 lata
 • 104
 • 113 4 lata
 • 113
 • 98 5 lata
 • 98
 • 78 6 lat
 • 78
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 49 3 lata
 • 49
 • 60 4 lata
 • 60
 • 38 5 lata
 • 38
 • 46 6 lat
 • 46
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 55 3 lata
 • 55
 • 53 4 lata
 • 53
 • 60 5 lata
 • 60
 • 32 6 lat
 • 32
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 339 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 112 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kazimierski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 116 Dzieci
 • 58 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 58 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 31 3 lata
 • 31
 • 41 4 lata
 • 41
 • 31 5 lata
 • 31
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 17 3 lata
 • 17
 • 24 4 lata
 • 24
 • 12 5 lata
 • 12
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 14 3 lata
 • 14
 • 17 4 lata
 • 17
 • 19 5 lata
 • 19
 •  
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kazimierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 141 Oddziały
 • 2 213 Uczniowie
 • 1 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 108 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 266 Uczniowie w 1 klasie
 • 144 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 122 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 270 Absolwenci 2016
 • 136 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 134 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kazimierski
  15,1
  Województwo
  15,6
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,1
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,1
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,7
 • 4,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,8
 •  
 • 192,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 154,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 23 niemiecki
 • 17 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 17 angielski
 •  
 • 92,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kazimierski
  92,56
  woj. świętokrzyskie
  93,58
  Cały kraj
  95,46
 • 91,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kazimierski
  91,45
  Województwo
  92,29
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kazimierski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kazimierski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kazimierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 224 Uczniowie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,8%
  36,2%
 • 82 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Absolwenci
 • 61 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 60 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,0%
  40,0%
 • 20 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kazimierski
  21,8
  Województwo
  26,8
  Polska
  26,2
 •  
 • 19,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kazimierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 597 Uczniowie
 • 243 Kobiety
  (uczniowie)
 • 354 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,7%
  59,3%
 • 150 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 185 Absolwenci
 • 72 Kobiety
  (absolwenci)
 • 113 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. kazimierski
  18,7
  Województwo
  23,9
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 68,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 43,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kazimierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,4%
  60,6%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,6%
  44,4%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  10,5
  Województwo
  15,1
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 10,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 10,5
 • 16,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 16,5
 • 4,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,5
 •  
 •  
 • 1 610 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski877
  • niemiecki571
  • rosyjski162
 • 877 angielski
 • 571 niemiecki
 • 162 rosyjski
 • 89 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 36 niemiecki
 • 53 inny
 • 13 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 13 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kazimierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 3Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 10 Oddziały
 • 170 Uczniowie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,4%
  40,6%
 • 31 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat kazimierski
  17,0
  świętokrzyskie
  22,3
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17,0 Szkoły policealne ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17,0
 •  
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kazimierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kazimierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kazimierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kazimierskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie kazimierskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 300)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie kazimierskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W powiecie kazimierskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 563 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 14 (uczestnicy: 1 040)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 250)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 90)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 403)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 23)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 21 (członkowie: 320)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 35)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 25)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 63)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 24)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 29)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kazimierskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 55 seansów, na które przyszło 601 widzów, w tym 2 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 18 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kazimierskim działało 7 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 75 709 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 14 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 146 758 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 54
  • dostępne dla czytelników: 35
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 35
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Biblioteki naukowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kazimierskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 31 151 wolumenów w tym ziobry specjalne: 661. Odnotowano 255 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 322 wolumeny. Odnotowano 1 188 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kazimierskim działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 459 członków. Zarejestrowano 502 ćwiczących (mężczyźni: 372, kobiety: 130, chłopcy do lat 18: 234, dziewczęta do lat 18: 121). Aktywnych było 19 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (14) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kazimierskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kazimierski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 27 wypadków drogowych w powiecie kazimierskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 81,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 70,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie kazimierskim zarejestrowanych było 39 742 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 24 006 samochodów osobowych (720,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 6 364 samochodów ciężarowych (198,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 262 autobusów (7,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 267 ciągników siodłowych (8,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 729 motocykli (51,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,8 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 26,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,8 lat.


  W 2020 roku w powiecie kazimierskim znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 28 Ranni
  (rok 2020)
 • 4 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kazimierskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 80,98 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. kazimierski
  81,0
  woj. świętokrzyskie
  67,9
  Polska
  61,5
 • 9,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat kazimierski
  9,0
  świętokrzyskie
  7,8
  Polska
  6,5
 • 83,98 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  84,0
  Województwo
  77,8
  Cały kraj
  69,2
 • 7,55 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. kazimierski
  7,6
  Województwo
  8,9
  Cały kraj
  7,6
 • 70,45 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  70,5
  Województwo
  88,4
  Kraj
  80,2
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat kazimierski
  11,1
  Województwo
  11,6
  Kraj
  10,6
 • 103,70 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. kazimierski
  103,7
  Województwo
  114,7
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 39 742 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kazimierskim w 2020 roku
 • 24 006 Samochody osobowe
 • 6 364 Samochody ciężarowe
 • 10 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 262 Autobusy
 • 254 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 268 Ciągniki samochodowe
 • 267   Ciągniki siodłowe
 • 6 859 Ciągniki rolnicze
 • 1 729 Motocykle
 • 665   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 657 Motorowery
 • 24 006Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Samochody osobowe w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 720,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  720,0
  Województwo
  616,9
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 031
  • 1400-1649 kg7 473
  • 1650-1899 kg5 633
  • 1900 kg i więcej4 869
 • 6 031 do 1399 kg
 • 7 473 1400-1649 kg
 • 5 633 1650-1899 kg
 • 4 869 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 237 do 1399 cm3
 • 9 237
 • 13 261 1400-1999 cm3
 • 13 261
 • 1 508 2000 i więcej cm3
 • 1 508
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 530
  • olej napędowy6 100
  • gaz (LPG)4 200
  • pozostałe176
 • 13 530 benzyna
 • 6 100 olej napędowy
 • 4 200 gaz (LPG)
 • 176 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 119 do 1 roku
 • 119
 • 82 2 lata
 • 82
 • 131 3 lata
 • 131
 • 265 4-5 lat
 • 265
 • 358 6-7 lat
 • 358
 • 542 8-9 lat
 • 542
 • 814 10-11 lat
 • 814
 • 3 011 12-15 lat
 • 3 011
 • 5 049 16-20 lat
 • 5 049
 • 4 852 21-25 lat
 • 4 852
 • 2 992 26-30 lat
 • 2 992
 • 5 791 31 lat i więcej
 • 5 791
 • 22,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kazimierskim
 • Powiat
  22,8 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 6 364Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 198,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat kazimierski
  198,9
  woj. świętokrzyskie
  123,0
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 717 do 999 kg
 • 2 717
 • 2 320 1000-1499 kg
 • 2 320
 • 498 1500-2999 kg
 • 498
 • 68 3000-3499 kg
 • 68
 • 103 3500-4999 kg
 • 103
 • 419 5000-6999 kg
 • 419
 • 126 7000-9999 kg
 • 126
 • 81 10000-14999 kg
 • 81
 • 32 15000 kg i więcej
 • 32
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 460
  • olej napędowy2 912
  • gaz (LPG)211
  • pozostałe781
 • 2 460 benzyna
 • 2 912 olej napędowy
 • 211 gaz (LPG)
 • 781 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 15 2 lata
 • 15
 • 21 3 lata
 • 21
 • 41 4-5 lat
 • 41
 • 64 6-7 lat
 • 64
 • 123 8-9 lat
 • 123
 • 191 10-11 lat
 • 191
 • 527 12-15 lat
 • 527
 • 939 16-20 lat
 • 939
 • 933 21-25 lat
 • 933
 • 592 26-30 lat
 • 592
 • 2 903 31 lat i więcej
 • 2 903
 • 26,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kazimierskim
 • Tutaj
  26,3 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 262Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Autobusy w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  świętokrzyskie
  4,2
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy166
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe85
 • 11 benzyna
 • 166 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 85 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 36 21-25 lat
 • 36
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 121 31 lat i więcej
 • 121
 • 26,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kazimierskim
 • pow. kazimierski
  26,9 lat
  woj. świętokrzyskie
  22,9 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 267Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,0
  woj. świętokrzyskie
  12,7
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy223
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe43
 • 1 benzyna
 • 223 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 43 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 19 4-5 lat
 • 19
 • 18 6-7 lat
 • 18
 • 33 8-9 lat
 • 33
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 55 12-15 lat
 • 55
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 41 21-25 lat
 • 41
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 21 31 lat i więcej
 • 21
 • 16,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kazimierskim
 • powiat kazimierski
  16,5 lat
  Województwo
  15,1 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 1 729Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Motocykle w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 51,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  51,9
  woj. świętokrzyskie
  46,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 9 2 lata
 • 9
 • 4 3 lata
 • 4
 • 58 4-5 lat
 • 58
 • 15 6-7 lat
 • 15
 • 32 8-9 lat
 • 32
 • 40 10-11 lat
 • 40
 • 143 12-15 lat
 • 143
 • 124 16-20 lat
 • 124
 • 149 21-25 lat
 • 149
 • 119 26-30 lat
 • 119
 • 1 028 31 lat i więcej
 • 1 028
 • 27,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kazimierskim
 • powiat kazimierski
  27,8 lat
  świętokrzyskie
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kazimierskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 289,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  289,0 km
  Województwo
  335,4 km
  Polska
  551,8 km
 • 3,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  3,7 km
  Województwo
  3,2 km
  Polska
  4,5 km