Powiat kazimierski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kazimierski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 31 837 Liczba mieszkańców
 • 422 km2 Powierzchnia
 • 75 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 19,8% Stopa urbanizacji
 • Jan Nowak Starosta
 • ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka Adres starostwa powiatowego
 • TKA Tablice rejestracyjne
Powiat kazimierski na mapie
Identyfikatory
 • 2603 TERYT (TERC)
Herb powiatu kazimierskiego
powiat kazimierski herb
Flaga powiatu kazimierskiego
powiat kazimierski flaga

powiat kazimierski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
041 35211 19
041 352 12 53
Kolejowa 142
28-500 Kazimierza Wielka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej
041 350 23 44
42 350 23 44
Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej
041 352 20 51
041 352 20 51
Partyzantów 29
28-500 Kazimierza Wielka
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
(41) 350-23-12
(41) 350-23-13
ul. Kościuszki
28-500 Kazimierza Wielka

Powiat kazimierski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat kazimierski ma 31 837 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kazimierskiego w 2050 roku wynosi 24 455, z czego 12 457 to kobiety, a 11 998 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kazimierskiego zawarli w 2022 roku 114 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu kazimierskiego jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kazimierski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -300. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,36 na 1000 mieszkańców powiatu kazimierskiego. W 2022 roku urodziło się 209 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 281 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,4% zgonów w powiecie kazimierskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w powiecie kazimierskim były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kazimierskiego przypada 15.88 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 286 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 325 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kazimierskiego -39. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  60,2% mieszkańców powiatu kazimierskiego jest w wieku produkcyjnym, 14,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kazimierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 31 837 Liczba mieszkańców
 • 16 191 Kobiety
 • 15 646 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kazimierskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24 455 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 12 457 Kobiety
 • 11 998 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kazimierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kazimierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kazimierskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kazimierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  44,4 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kazimierski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kazimierskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kazimierski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kazimierski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kazimierski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat kazimierski
  28,2%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat kazimierski
  56,0%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat kazimierski
  4,9%
  Województwo
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Powiat
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kazimierskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 114 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kazimierskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -300 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -129 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -171 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,36 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,4
  Województwo
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • -10,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -9,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kazimierskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kazimierskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kazimierskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kazimierskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 209 Urodzenia żywe
 • 109 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 100 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,2%
  47,8%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,5
  Województwo
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 30,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. kazimierski
  30,7
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 281 g Średnia waga noworodków
 • 3 208 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 361 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. kazimierski
  3 281 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 50 Waga 3500g - 3999g
 • 50
 • 88 Waga 3000g - 3499g
 • 88
 • 36 Waga 2500g - 2999g
 • 36
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. kazimierski
  1,12
  Województwo
  1,19
  Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kazimierski
  0,41
  Województwo
  0,52
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie kazimierskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 509 Zgony
 • 238 Kobiety
  (Zgony)
 • 271 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,8%
  53,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,9 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kazimierski
  15,9
  świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 243,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kazimierski
  243,5
  świętokrzyskie
  193,5
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kazimierski
  0,0
  świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  świętokrzyskie
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kazimierskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kazimierski
  34,4%
  świętokrzyskie
  38,8%
  Polska
  36,0%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kazimierski
  21,4%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,9%
  woj. świętokrzyskie
  4,8%
  Polska
  6,7%
 • 54 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  17,5
  Cała Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 340,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat kazimierski
  340,0
  Województwo
  312,9
  Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  284,7
  Polska
  253,9
 • 545,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 601,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 488,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  545,8
  Województwo
  517,8
  Kraj
  426,2
 • 52,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 183,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kazimierski
  52,0
  świętokrzyskie
  63,9
  Cały kraj
  62,9
 • 18,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat kazimierski
  18,4
  woj. świętokrzyskie
  34,3
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  8,6
  Cały kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kazimierskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 41 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  41,0
  woj. świętokrzyskie
  44,0
  Polska
  38,0
 • 25 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  25,0
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony5
 • 4 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 3 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 286 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 160 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 126 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 325 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 187 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 138 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -32 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -39 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kazimierskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kazimierski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kazimierskim oddano do użytku 55 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kazimierskim to 10 971 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kazimierskim to 5,95 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie kazimierskim to 168,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,15% mieszkań posiada łazienkę, 73,27% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,40% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie kazimierskim 18 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 809 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 827 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 809 zł
 • Tutaj
  3 809 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 938 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 3 809 zł Ogółem
 • 3 809 zł
 • 3 439 zł do 40 m2
 • 3 439 zł
 • 4 593 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 593 zł
 • 3 532 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 532 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 827 zł
 • Powiat
  3 827 zł
  Województwo
  5 880 zł
  Polska
  7 224 zł
 • 3 827 zł Ogółem
 • 3 827 zł
 • 3 801 zł do 40 m2
 • 3 801 zł
 • 4 113 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 113 zł
 • 3 435 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 435 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 18
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 6 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kazimierskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 809 zł
 • Powiat
  3 809 zł
  świętokrzyskie
  5 155 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 3 809 zł Ogółem
 • 3 809 zł
 • 3 439 zł do 40 m2
 • 3 439 zł
 • 4 593 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 593 zł
 • 3 532 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 532 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 827 zł
 • Tutaj
  3 827 zł
  Województwo
  5 394 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 3 827 zł Ogółem
 • 3 827 zł
 • 3 801 zł do 40 m2
 • 3 801 zł
 • 4 113 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 113 zł
 • 3 435 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 435 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 18
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 6 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 971 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 343,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  343,20
  świętokrzyskie
  389,40
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  94,30 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. kazimierski
  32,40 m2
  świętokrzyskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,47 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,47
  woj. świętokrzyskie
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,91
  Województwo
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat kazimierski
  0,65
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 55 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kazimierski
  1,72
  Województwo
  3,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 327 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,95 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,95
  świętokrzyskie
  4,75
  Polska
  3,89
 • 10,23 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kazimierski
  10,23
  Województwo
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 9 240 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 168,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  168,0 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,29 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. kazimierski
  95,63%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Cała Polska
  97,75%
 • 87,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. kazimierski
  87,92%
  Województwo
  90,70%
  Kraj
  95,18%
 • 85,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. kazimierski
  85,15%
  Województwo
  88,22%
  Cała Polska
  93,75%
 • 73,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kazimierski
  73,27%
  woj. świętokrzyskie
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  0,40%
  świętokrzyskie
  46,61%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat kazimierski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kazimierskim na 1000 mieszkańców pracuje 95osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kazimierskim wynosiło w 2023 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kazimierskim wynosiło 5 097,28 PLN, co odpowiada 76.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kazimierskiego 2 952 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 858 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 094.

  58,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kazimierskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 95 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kazimierski
  95,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Cała Polska
  259,0
 • 11,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,6% Kobiety
 • 11,3% Mężczyźni
 • pow. kazimierski
  10,3%
  świętokrzyskie
  7,8%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kazimierskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kazimierskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kazimierskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 617 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. kazimierski
  5 097 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kazimierskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 952 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 858 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 094 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 58,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,3% Przemysł i budownictwo
 • 2,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 30,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kazimierskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 053 Pracujący ogółem
 • 1 855 Kobiety
 • 1 198 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kazimierski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,1
  Województwo
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 41,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kazimierski
  41,8
  świętokrzyskie
  41,5
  Polska
  38,2
 • 172,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  172,6
  Województwo
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kazimierski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie kazimierskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 282 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 658 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 195 nowych podmiotów, a 99 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (202) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (118) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (160) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (80) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kazimierskim najwięcej (111) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 187) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (52) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (559) podmiotów, a 73,2% (1 671) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kazimierskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.5%) oraz Budownictwo (23.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 282 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 52 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 559 Przemysł i budownictwo
 • 1 671 Pozostała działalność
 • 195 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kazimierskim w 2023 roku
 • 99 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kazimierskim w 2023 roku
 • 1 658 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 187 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 187
 • 88 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 88
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 282 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 282
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 96 Spółki handlowe ogółem
 • 96
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 66  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 66
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 111 Spółki cywilne ogółem
 • 111
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 658 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 406 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 406
 • 385 Budownictwo
 • 385
 • 153 Transport i gospodarka magazynowa
 • 153
 • 118 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 118
 • 110 Przetwórstwo przemysłowe
 • 110
 • 97 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 97
 • 97 Pozostała działalność
 • 97
 • 50 Informacja i komunikacja
 • 50
 • 44 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 44
 • 44 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 44
 • 43 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43
 • 38 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 38
 • 35 Edukacja
 • 35
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kazimierskim stwierdzono 528 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,47 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kazimierskim wynosi 85,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kazimierskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,01 (wykrywalność 87%) oraz przeciwko mieniu - 5,02 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,93 (64%), drogowe - 1,81 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 528 Przestępstwa ogółem
 • 528
 • 353 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 353
 • 94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 94
 • 58 Przestępstwa drogowe
 • 58
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 8
 • 161 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 161
 • 16,47 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kazimierski
  16,47
  Województwo
  19,77
  Kraj
  22,81
 • 11,01 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kazimierski
  11,01
  świętokrzyskie
  10,85
  Cały kraj
  12,98
 • 2,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kazimierski
  2,93
  Województwo
  6,27
  Cała Polska
  6,99
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kazimierski
  1,81
  świętokrzyskie
  1,83
  Cała Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kazimierski
  0,25
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 5,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat kazimierski
  5,02
  Województwo
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kazimierski
  85%
  Województwo
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kazimierski
  87%
  świętokrzyskie
  69%
  Polska
  63%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kazimierski
  100%
  świętokrzyskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kazimierski
  65%
  świętokrzyskie
  59%
  Kraj
  51%

Powiat kazimierski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kazimierskiego wyniosła w 2022 roku 66,8 mln złotych, co daje 2,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu kazimierskiego - 33.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.1%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,8 mln złotych, czyli 7,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kazimierskiego wyniosła w 2022 roku 70,7 mln złotych, co daje 2,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.8%). W budżecie powiatu kazimierskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 311 złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,4 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kazimierskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,4 mln

  1,3 tys(100%)

  41,6 mln

  1,2 tys(100%)

  44,6 mln

  1,3 tys(100%)

  50,3 mln

  1,5 tys(100%)

  54,2 mln

  1,6 tys(100%)

  72,0 mln

  2,2 tys(100%)

  69,3 mln

  2,1 tys(100%)

  66,8 mln

  2,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,9 mln

  404(30%)

  13,2 mln

  385(31.7%)

  14,8 mln

  434(33.1%)

  15,6 mln

  462(31.1%)

  17,2 mln

  512(31.8%)

  21,6 mln

  647(29.9%)

  20,5 mln

  621(29.5%)

  22,4 mln

  702(33.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  132(9.8%)

  4,4 mln

  129(10.6%)

  4,6 mln

  134(10.3%)

  5,2 mln

  154(10.4%)

  5,7 mln

  171(10.6%)

  6,1 mln

  183(8.5%)

  5,9 mln

  180(8.6%)

  8,1 mln

  253(12.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 mln

  96,5(7.2%)

  3,6 mln

  106(8.8%)

  4,4 mln

  130(9.9%)

  4,6 mln

  136(9.2%)

  5,5 mln

  163(10.1%)

  5,6 mln

  168(7.8%)

  5,8 mln

  174(8.3%)

  6,2 mln

  195(9.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,4 mln

  273(20.3%)

  7,7 mln

  224(18.4%)

  3,7 mln

  110(8.4%)

  4,1 mln

  121(8.1%)

  4,9 mln

  147(9.1%)

  5,9 mln

  178(8.2%)

  5,8 mln

  175(8.3%)

  5,9 mln

  186(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  98,8(7.3%)

  3,6 mln

  105(8.6%)

  3,7 mln

  108(8.2%)

  3,8 mln

  114(7.6%)

  4,3 mln

  127(7.9%)

  4,8 mln

  143(6.6%)

  5,1 mln

  153(7.3%)

  5,2 mln

  164(7.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  41,2(3.1%)

  1,3 mln

  38,0(3.1%)

  1,2 mln

  34,0(2.6%)

  1,3 mln

  36,9(2.5%)

  984,5 tys

  29,3(1.8%)

  10,5 mln

  315(14.6%)

  10,7 mln

  324(15.4%)

  4,2 mln

  132(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,3 mln

  184(13.7%)

  5,3 mln

  154(12.7%)

  4,7 mln

  139(10.6%)

  7,0 mln

  205(13.8%)

  4,8 mln

  143(8.9%)

  2,2 mln

  66,8(3.1%)

  3,3 mln

  101(4.8%)

  1,8 mln

  57,6(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  29,0(2.2%)

  1,1 mln

  30,8(2.5%)

  1,1 mln

  32,1(2.4%)

  1,1 mln

  33,9(2.3%)

  1,2 mln

  35,6(2.2%)

  1,3 mln

  40,1(1.9%)

  1,4 mln

  42,1(2%)

  1,6 mln

  50,5(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  273,0 tys

  7,9(0.6%)

  231,6 tys

  6,8(0.6%)

  278,6 tys

  8,2(0.6%)

  230,7 tys

  6,8(0.5%)

  329,4 tys

  9,8(0.6%)

  234,1 tys

  7,0(0.3%)

  181,8 tys

  5,5(0.3%)

  964,1 tys

  30,2(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  542,2 tys

  15,7(1.2%)

  499,9 tys

  14,6(1.2%)

  498,9 tys

  14,7(1.1%)

  501,8 tys

  14,8(1%)

  503,6 tys

  15,0(0.9%)

  496,6 tys

  14,9(0.7%)

  745,4 tys

  22,6(1.1%)

  675,2 tys

  21,1(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  418,8 tys

  12,2(0.9%)

  417,5 tys

  12,2(1%)

  469,3 tys

  13,8(1.1%)

  501,8 tys

  14,8(1%)

  491,0 tys

  14,6(0.9%)

  828,6 tys

  24,9(1.2%)

  540,9 tys

  16,4(0.8%)

  650,1 tys

  20,3(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  11,1 tys

  0,3(0%)

  18,0 tys

  0,5(0%)

  10,5 tys

  0,3(0%)

  11,0 tys

  0,3(0%)

  1,5 mln

  46,0(2.9%)

  4,6 mln

  137(6.3%)

  1,6 mln

  47,1(2.2%)

  470,7 tys

  14,7(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  125,2 tys

  3,7(0.3%)

  125,2 tys

  3,7(0.2%)

  132,0 tys

  3,9(0.2%)

  131,7 tys

  4,0(0.2%)

  132,0 tys

  4,0(0.2%)

  132,0 tys

  4,1(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  171,0 tys

  5,0(0.4%)

  122,3 tys

  3,6(0.3%)

  105,0 tys

  3,1(0.2%)

  74,0 tys

  2,2(0.1%)

  40,0 tys

  1,2(0.1%)

  24,0 tys

  0,7(0%)

  90,6 tys

  2,7(0.1%)

  49,3 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  369,1 tys

  10,7(0.8%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  28,7 tys

  0,8(0.1%)

  166,1 tys

  4,9(0.3%)

  68,2 tys

  2,0(0.1%)

  127,2 tys

  3,8(0.2%)

  37,0 tys

  1,1(0.1%)

  37,0 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  32,7 tys

  0,9(0.1%)

  33,3 tys

  1,0(0.1%)

  37,8 tys

  1,1(0.1%)

  36,0 tys

  1,1(0.1%)

  29,4 tys

  0,9(0.1%)

  38,2 tys

  1,1(0.1%)

  25,1 tys

  0,8(0%)

  26,6 tys

  0,8(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  855,3 tys

  24,8(1.8%)

  5,5 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  14,8 tys

  0,4(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  21,9 tys

  0,6(0%)

  22,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,8(0.1%)

  32,4 tys

  1,0(0.1%)

  107,2 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  355,2 tys

  10,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kazimierskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,3 mln

  1,3 tys(100%)

  42,4 mln

  1,2 tys(100%)

  43,8 mln

  1,3 tys(100%)

  49,4 mln

  1,5 tys(100%)

  54,0 mln

  1,6 tys(100%)

  73,8 mln

  2,3 tys(100%)

  68,0 mln

  2,1 tys(100%)

  70,7 mln

  2,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,6 mln

  657(49.9%)

  22,3 mln

  652(52.7%)

  22,4 mln

  657(51.1%)

  22,7 mln

  671(46%)

  24,5 mln

  728(45.3%)

  30,7 mln

  921(41.6%)

  30,4 mln

  922(44.8%)

  31,3 mln

  979(44.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,3 mln

  95,9(7.3%)

  3,3 mln

  96,7(7.8%)

  3,8 mln

  112(8.7%)

  4,3 mln

  128(8.7%)

  4,8 mln

  142(8.8%)

  4,8 mln

  144(6.5%)

  5,4 mln

  165(8%)

  10,6 mln

  332(15%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,3 mln

  241(18.3%)

  6,7 mln

  195(15.8%)

  3,4 mln

  100(7.8%)

  3,8 mln

  113(7.7%)

  4,6 mln

  138(8.6%)

  5,6 mln

  169(7.7%)

  5,4 mln

  164(7.9%)

  5,5 mln

  173(7.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  98,0(7.5%)

  3,6 mln

  104(8.4%)

  3,7 mln

  108(8.4%)

  3,8 mln

  113(7.7%)

  4,2 mln

  124(7.7%)

  4,7 mln

  142(6.4%)

  4,9 mln

  149(7.2%)

  5,2 mln

  164(7.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  40,8(3.1%)

  1,2 mln

  34,2(2.8%)

  1,0 mln

  30,3(2.4%)

  935,0 tys

  27,6(1.9%)

  956,2 tys

  28,4(1.8%)

  9,3 mln

  279(12.6%)

  8,1 mln

  245(11.9%)

  4,2 mln

  132(6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  371,4 tys

  10,8(0.8%)

  261,1 tys

  7,6(0.6%)

  203,5 tys

  6,0(0.5%)

  912,1 tys

  26,9(1.8%)

  957,3 tys

  28,5(1.8%)

  1,2 mln

  36,1(1.6%)

  1,0 mln

  31,3(1.5%)

  1,3 mln

  41,3(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  41,7 tys

  1,2(0.1%)

  333,1 tys

  9,7(0.8%)

  816,3 tys

  24,0(1.9%)

  779,3 tys

  23,0(1.6%)

  1,1 mln

  34,2(2.1%)

  1,1 mln

  33,7(1.5%)

  1,0 mln

  31,2(1.5%)

  1,2 mln

  36,4(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  607,9 tys

  17,6(1.3%)

  684,3 tys

  20,0(1.6%)

  681,4 tys

  20,0(1.6%)

  731,4 tys

  21,6(1.5%)

  760,4 tys

  22,6(1.4%)

  760,7 tys

  22,8(1%)

  928,3 tys

  28,1(1.4%)

  1,0 mln

  31,9(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  439,2 tys

  12,7(1%)

  461,3 tys

  13,5(1.1%)

  367,3 tys

  10,8(0.8%)

  297,5 tys

  8,8(0.6%)

  480,7 tys

  14,3(0.9%)

  1,5 mln

  44,2(2%)

  526,3 tys

  15,9(0.8%)

  889,0 tys

  27,8(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  444,4 tys

  12,9(1%)

  156,0 tys

  4,6(0.4%)

  868,4 tys

  25,5(2%)

  1,5 mln

  44,6(3.1%)

  1,6 mln

  46,7(2.9%)

  2,1 mln

  62,6(2.8%)

  407,7 tys

  12,4(0.6%)

  870,0 tys

  27,2(1.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  45,7(2.8%)

  4,4 mln

  131(5.9%)

  1,5 mln

  45,2(2.2%)

  426,0 tys

  13,3(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  371,2 tys

  10,8(0.8%)

  395,6 tys

  11,5(0.9%)

  322,4 tys

  9,5(0.7%)

  233,3 tys

  6,9(0.5%)

  197,4 tys

  5,9(0.4%)

  336,0 tys

  10,1(0.5%)

  299,1 tys

  9,1(0.4%)

  257,3 tys

  8,0(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  91,2(6.9%)

  2,6 mln

  76,8(6.2%)

  1,8 mln

  52,3(4.1%)

  3,7 mln

  108(7.4%)

  2,3 mln

  67,3(4.2%)

  191,1 tys

  5,7(0.3%)

  923,8 tys

  28,0(1.4%)

  187,4 tys

  5,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  125,3 tys

  3,7(0.3%)

  125,2 tys

  3,7(0.3%)

  132,0 tys

  3,9(0.2%)

  131,7 tys

  4,0(0.2%)

  132,0 tys

  4,0(0.2%)

  132,0 tys

  4,1(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,0 tys

  3,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  25,9 tys

  0,8(0.1%)

  25,6 tys

  0,7(0.1%)

  25,5 tys

  0,7(0.1%)

  26,0 tys

  0,8(0.1%)

  26,4 tys

  0,8(0%)

  33,3 tys

  1,0(0%)

  25,1 tys

  0,8(0%)

  21,8 tys

  0,7(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  495,6 tys

  14,4(1.1%)

  200,1 tys

  5,8(0.5%)

  28,2 tys

  0,8(0.1%)

  20,7 tys

  0,6(0%)

  22,0 tys

  0,7(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,3(0%)

  9,1 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  150,0 tys

  4,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,8(0.1%)

  32,4 tys

  1,0(0.1%)

  107,2 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  219,6 tys

  6,4(0.5%)

  55,9 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kazimierski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 440 mieszkańców powiatu kazimierskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 138 kobiet oraz 3 302 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 8,3% średnie ogólnokształcące, a 27,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców powiatu kazimierskiego, gimnazjalnym 2,3%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kazimierskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kazimierskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (28,7%).

  W roku 2022 w powiecie kazimierskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 605 dzieci (275 dziewczynek oraz 330 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kazimierskim mieściły się 4 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 265 dzieci (136 dziewczynek oraz 129 chłopców). Dostępnych było 277 miejsc.

  15,4% mieszkańców powiatu kazimierskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 842 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 15 szkół podstawowych, w których w 152 oddziałach uczyło się 2 111 uczniów (1 029 kobiet oraz 1 082 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kazimierskim placówkę miało 17 szkół podstawowych, w których w 122 oddziałach uczyło się 2 001 uczniów (992 kobiety oraz 1 009 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,56.

  W powiecie kazimierskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 296 uczniów (188 kobiet oraz 108 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 59 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kazimierskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 582 uczniów (381 kobiet oraz 201 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 185 absolwentów.

  W powiecie kazimierskim znajduje się 5 Technik, w których w 34 oddziałach uczyło się 806 uczniów (319 kobiet oraz 487 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 143 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kazimierskim placówkę miało 5 Technik, w których w 47 oddziałach uczyło się 909 uczniów (352 kobiety oraz 557 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 191 absolwentów.

  W powiecie kazimierskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 134 uczniów (40 kobiet oraz 94 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,7 uczniów. 22,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców powiatu kazimierskiego w wieku potencjalnej nauki (31,8% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,3%
  Województwo
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 17,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  38,0%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 39,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,3%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kazimierski
  8,3%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 27,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kazimierski
  27,4%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 25,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,6%
  Województwo
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kazimierski
  2,3%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kazimierski
  19,5%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 21,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 842 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kazimierski
  842,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Kraj
  927,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat kazimierski
  1,02
  świętokrzyskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 34 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 574 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kazimierski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 605 Dzieci
 • 275 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 330 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 159 3 lata
 • 159
 • 183 4 lata
 • 183
 • 158 5 lata
 • 158
 • 84 6 lat
 • 84
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 71 3 lata
 • 71
 • 85 4 lata
 • 85
 • 80 5 lata
 • 80
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 88 3 lata
 • 88
 • 98 4 lata
 • 98
 • 78 5 lata
 • 78
 • 50 6 lat
 • 50
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 314 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 35,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 35,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 112 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kazimierski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Dzieci
 • 13 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 65,0%
  35,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 15 4 lata
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 10 4 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 5 4 lata
 • 5
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kazimierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 136 Oddziały
 • 2 045 Uczniowie
 • 1 005 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 040 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 240 Uczniowie w 1 klasie
 • 113 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 410 Absolwenci
 • 212 Kobiety
  (absolwenci)
 • 198 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 16 Oddziały
 • 66 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,4%
  63,6%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kazimierski
  13,9
  Województwo
  14,8
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,9
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,9
 • 15,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,0
 • 4,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,1
 •  
 • 193,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 156,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kazimierski
  90,56
  woj. świętokrzyskie
  90,62
  Cały kraj
  95,96
 • 89,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kazimierski
  89,53
  Województwo
  89,66
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kazimierski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kazimierski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kazimierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 232 Uczniowie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,1%
  34,9%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,8%
  42,2%
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kazimierski
  24,7
  Województwo
  27,0
  Polska
  26,5
 •  
 • 18,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kazimierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 806 Uczniowie
 • 319 Kobiety
  (uczniowie)
 • 487 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,6%
  60,4%
 • 222 Uczniowie w 1 klasie
 • 99 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 143 Absolwenci
 • 49 Kobiety
  (absolwenci)
 • 94 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. kazimierski
  23,7
  Województwo
  24,8
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 69,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 42,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kazimierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  22,3
  Województwo
  17,6
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,3
 • 41,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 41,3
 • 3,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kazimierski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 325 Uczniowie
 • 249 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 76,6%
  23,4%
 • 184 Uczniowie w 1 klasie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 82 Absolwenci
 • 62 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat kazimierski
  20,3
  świętokrzyskie
  21,6
  Kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kazimierski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kazimierski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kazimierski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kazimierskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie kazimierskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 120)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie kazimierskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kazimierskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 623 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 79 (uczestnicy: 10 052)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 650)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 33)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 1 250)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 110)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 33 (uczestnicy: 2 600)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 161)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 4 100)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 148)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 31)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 21)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 96)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 48)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kazimierskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyły się 83 seanse, na które przyszło 624 widzów, w tym 41 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 304 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kazimierskim działało 7 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 81 236 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 17 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 146 758 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 64
  • dostępne dla czytelników: 35
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 35
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Biblioteki naukowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kazimierskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 31 513 wolumenów w tym ziobry specjalne: 691. Odnotowano 253 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 322 wolumeny. Odnotowano 1 188 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kazimierskim działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 459 członków. Zarejestrowano 502 ćwiczących (mężczyźni: 372, kobiety: 130, chłopcy do lat 18: 234, dziewczęta do lat 18: 121). Aktywnych było 19 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (14) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kazimierskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kazimierski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w powiecie kazimierskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 33,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie kazimierskim zarejestrowanych było 41 569 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 25 307 samochodów osobowych (791,7 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 6 584 samochodów ciężarowych (215,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 279 autobusów (8,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 292 ciągników siodłowych (9,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 860 motocykli (58,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 23,5 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 26,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,9 lat.


  W 2022 roku w powiecie kazimierskim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 14 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kazimierskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 46,92 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kazimierski
  46,9
  woj. świętokrzyskie
  55,1
  Polska
  56,5
 • 12,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat kazimierski
  12,5
  świętokrzyskie
  5,7
  Polska
  5,0
 • 43,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  43,8
  Województwo
  64,6
  Cały kraj
  65,5
 • 9,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. kazimierski
  9,6
  Województwo
  5,9
  Cały kraj
  5,4
 • 33,68 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  33,7
  Województwo
  67,1
  Kraj
  71,0
 • 26,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat kazimierski
  26,7
  Województwo
  10,3
  Kraj
  8,9
 • 93,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. kazimierski
  93,3
  Województwo
  117,3
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 41 569 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kazimierskim w 2022 roku
 • 25 307 Samochody osobowe
 • 6 584 Samochody ciężarowe
 • 13 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 279 Autobusy
 • 269 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 293 Ciągniki samochodowe
 • 292   Ciągniki siodłowe
 • 6 977 Ciągniki rolnicze
 • 1 860 Motocykle
 • 739   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 705 Motorowery
 • 25 307Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Samochody osobowe w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 791,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  791,7
  Województwo
  673,1
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 939
  • 1400-1649 kg7 563
  • 1650-1899 kg6 035
  • 1900 kg i więcej5 770
 • 5 939 do 1399 kg
 • 7 563 1400-1649 kg
 • 6 035 1650-1899 kg
 • 5 770 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 479 do 1399 cm3
 • 9 479
 • 14 129 1400-1999 cm3
 • 14 129
 • 1 699 2000 i więcej cm3
 • 1 699
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 992
  • olej napędowy6 753
  • gaz (LPG)4 282
  • pozostałe280
 • 13 992 benzyna
 • 6 753 olej napędowy
 • 4 282 gaz (LPG)
 • 280 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 97 do 1 roku
 • 97
 • 67 2 lata
 • 67
 • 129 3 lata
 • 129
 • 332 4-5 lat
 • 332
 • 408 6-7 lat
 • 408
 • 539 8-9 lat
 • 539
 • 773 10-11 lat
 • 773
 • 2 678 12-15 lat
 • 2 678
 • 5 003 16-20 lat
 • 5 003
 • 5 091 21-25 lat
 • 5 091
 • 3 303 26-30 lat
 • 3 303
 • 6 887 31 lat i więcej
 • 6 887
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kazimierskim
 • Powiat
  23,5 lat
  Województwo
  20,7 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 6 584Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 215,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat kazimierski
  215,1
  woj. świętokrzyskie
  134,2
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 796 do 999 kg
 • 2 796
 • 2 422 1000-1499 kg
 • 2 422
 • 502 1500-2999 kg
 • 502
 • 70 3000-3499 kg
 • 70
 • 103 3500-4999 kg
 • 103
 • 422 5000-6999 kg
 • 422
 • 140 7000-9999 kg
 • 140
 • 88 10000-14999 kg
 • 88
 • 41 15000 kg i więcej
 • 41
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 460
  • olej napędowy3 130
  • gaz (LPG)205
  • pozostałe789
 • 2 460 benzyna
 • 3 130 olej napędowy
 • 205 gaz (LPG)
 • 789 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 10 2 lata
 • 10
 • 16 3 lata
 • 16
 • 51 4-5 lat
 • 51
 • 63 6-7 lat
 • 63
 • 85 8-9 lat
 • 85
 • 153 10-11 lat
 • 153
 • 546 12-15 lat
 • 546
 • 863 16-20 lat
 • 863
 • 983 21-25 lat
 • 983
 • 617 26-30 lat
 • 617
 • 3 175 31 lat i więcej
 • 3 175
 • 26,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kazimierskim
 • Tutaj
  26,9 lat
  Województwo
  22,4 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 279Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Autobusy w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  świętokrzyskie
  4,6
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy182
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe86
 • 11 benzyna
 • 182 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 86 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 16 12-15 lat
 • 16
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 49 21-25 lat
 • 49
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 133 31 lat i więcej
 • 133
 • 27,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kazimierskim
 • pow. kazimierski
  27,5 lat
  woj. świętokrzyskie
  23,4 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 292Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  woj. świętokrzyskie
  14,6
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy249
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe43
 • 0 benzyna
 • 249 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 43 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 6 4-5 lat
 • 6
 • 15 6-7 lat
 • 15
 • 19 8-9 lat
 • 19
 • 42 10-11 lat
 • 42
 • 55 12-15 lat
 • 55
 • 52 16-20 lat
 • 52
 • 41 21-25 lat
 • 41
 • 21 26-30 lat
 • 21
 • 34 31 lat i więcej
 • 34
 • 17,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kazimierskim
 • powiat kazimierski
  17,6 lat
  Województwo
  15,7 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 1 860Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Motocykle w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 58,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  58,2
  woj. świętokrzyskie
  52,7
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 4 2 lata
 • 4
 • 11 3 lata
 • 11
 • 16 4-5 lat
 • 16
 • 72 6-7 lat
 • 72
 • 21 8-9 lat
 • 21
 • 39 10-11 lat
 • 39
 • 129 12-15 lat
 • 129
 • 166 16-20 lat
 • 166
 • 176 21-25 lat
 • 176
 • 76 26-30 lat
 • 76
 • 1 140 31 lat i więcej
 • 1 140
 • 27,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kazimierskim
 • powiat kazimierski
  27,9 lat
  świętokrzyskie
  25,9 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kazimierskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 265,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  265,3 km
  Województwo
  382,3 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  3,5 km
  Województwo
  3,8 km
  Polska
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami