Powiat kazimierski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kazimierski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 33 921 Liczba mieszkańców
 • 422 km2 Powierzchnia
 • 81 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 19,8% Stopa urbanizacji
 • Jan Nowak Starosta
 • ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka Adres starostwa powiatowego
 • TKA Tablice rejestracyjne
Powiat kazimierski na mapie
Identyfikatory
 • 2603 TERYT (TERC)
Herb powiatu kazimierskiego
powiat kazimierski herb
Flaga powiatu kazimierskiego
powiat kazimierski flaga

powiat kazimierski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
041 35211 19
041 352 12 53
Kolejowa 142
28-500 Kazimierza Wielka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej
041 350 23 44
42 350 23 44
Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej
041 352 20 51
041 352 20 51
Partyzantów 29
28-500 Kazimierza Wielka
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
(41) 350-23-12
(41) 350-23-13
ul. Kościuszki
28-500 Kazimierza Wielka

Powiat kazimierski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kazimierski ma 33 921 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 7,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kazimierskiego w 2050 roku wynosi 24 455, z czego 12 457 to kobiety, a 11 998 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kazimierskiego zawarli w 2017 roku 171 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców powiatu kazimierskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kazimierski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -207. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,07 na 1000 mieszkańców powiatu kazimierskiego. W 2017 roku urodziło się 224 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 390 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,6% zgonów w powiecie kazimierskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w powiecie kazimierskim były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kazimierskiego przypada 12.67 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 265 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 292 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kazimierskiego -27. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  61,8% mieszkańców powiatu kazimierskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kazimierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 33 921 Liczba mieszkańców
 • 17 242 Kobiety
 • 16 679 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kazimierskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 24 455 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 12 457 Kobiety
 • 11 998 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kazimierskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kazimierskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kazimierskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kazimierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kazimierski
  43,6 lat
  woj. świętokrzyskie
  42,5 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kazimierski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kazimierskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat kazimierski
  28,1%
  Województwo
  27,7%
  Polska
  28,8%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat kazimierski
  55,8%
  Województwo
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  12,2%
  świętokrzyskie
  10,5%
  Kraj
  9,6%
 • 20,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,5%
  świętokrzyskie
  4,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • powiat kazimierski
  1,4%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kazimierskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,0
  woj. świętokrzyskie
  4,7
  Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,1
  woj. świętokrzyskie
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 171 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kazimierskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kazimierskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 224 Urodzenia żywe
 • 105 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 119 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,6
  świętokrzyskie
  8,7
  Kraj
  10,5
 • 28,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kazimierski
  28,8
  woj. świętokrzyskie
  38,1
  Kraj
  44,2
 • 9.83 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.83
 • 27.31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27.31
 • 75.8 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75.8
 • 53.66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 53.66
 • 24.76 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24.76
 • 0.88 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 0.88
 • 0.89 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.89
 • 3 390 g Średnia waga noworodków
 • 3 359 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 417 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kazimierski
  3 390 g
  świętokrzyskie
  3 348 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 20 Waga 4000g - 4499g
 • 20
 • 63 Waga 3500g - 3999g
 • 63
 • 103 Waga 3000g - 3499g
 • 103
 • 27 Waga 2500g - 2999g
 • 27
 • 5 Waga 2000g - 2499g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 0,97 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,97
  świętokrzyskie
  1,26
  Polska
  1,45
 • 0,46 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat kazimierski
  0,46
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,71
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,52
  świętokrzyskie
  0,76
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kazimierskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 435 Zgony
 • 228 Kobiety
  (Zgony)
 • 207 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,4%
  47,6%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,7
  woj. świętokrzyskie
  11,1
  Polska
  10,1
 • 170,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  170,6
  Województwo
  131,5
  Cała Polska
  101,5
 • 11,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  11,8
  Województwo
  4,2
  Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,3
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,8
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kazimierskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  54,8%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Polska
  45,7%
 • 20,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kazimierski
  20,5%
  świętokrzyskie
  24,3%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kazimierski
  5,9%
  Województwo
  3,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  0,2
  Polska
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  91,6
  Polska
  74,3
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat kazimierski
  281,1
  świętokrzyskie
  277,6
  Cały kraj
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  272,5
  Polska
  261,6
 • 750,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 797,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 701,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kazimierski
  750,5
  świętokrzyskie
  638,2
  Kraj
  469,0
 • 92,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 158,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  92,2
  Województwo
  120,2
  Polska
  87,7
 • 34,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,2
  świętokrzyskie
  29,6
  Polska
  31,8
 • 11,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. kazimierski
  11,4
  świętokrzyskie
  8,2
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. kazimierski
  0,9%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 265 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 148 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 117 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 292 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 153 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 139 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -29 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -27 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kazimierskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kazimierski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kazimierskim oddano do użytku 31 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kazimierskim to 10 992 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 323 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kazimierskim to 5,97 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kazimierskim to 167,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,42% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,24% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,36% mieszkań posiada łazienkę, 63,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,10% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 992 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 322,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  322,80
  woj. świętokrzyskie
  356,10
  Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 93,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat kazimierski
  93,10 m2
  woj. świętokrzyskie
  74,60 m2
  Polska
  74,00 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,10 m2
  świętokrzyskie
  26,60 m2
  Cały kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat kazimierski
  4,25
  woj. świętokrzyskie
  3,79
  Polska
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,10
  Województwo
  2,81
  Kraj
  2,66
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kazimierski
  0,73
  świętokrzyskie
  0,74
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 31 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kazimierski
  0,91
  woj. świętokrzyskie
  2,53
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 185 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,97 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,97
  woj. świętokrzyskie
  5,20
  Cały kraj
  3,91
 • 5,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,43
  świętokrzyskie
  13,12
  Kraj
  18,14
 • 5 177 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 167,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  167,0 m2
  woj. świętokrzyskie
  120,6 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,15 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 89,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  89,42%
  woj. świętokrzyskie
  92,32%
  Cała Polska
  96,83%
 • 83,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  83,24%
  Województwo
  86,41%
  Polska
  93,74%
 • 80,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  80,36%
  świętokrzyskie
  83,86%
  Polska
  91,41%
 • 63,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  63,69%
  Województwo
  78,98%
  Cała Polska
  82,34%
 • 0,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  0,10%
  świętokrzyskie
  40,32%
  Cała Polska
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat kazimierski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kazimierskim na 1000 mieszkańców pracuje 86 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 62,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kazimierskim wynosiło w 2017 roku 8,1% (8,5% wśród kobiet i 7,7% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kazimierskim wynosiło 3 311,99 PLN, co odpowiada 73.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kazimierskiego 2 952 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 858 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 094.

  78,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kazimierskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 3,0% w przemyśle i budownictwie, a 6,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 86 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  86,0
  świętokrzyskie
  191,0
  Kraj
  247,0
 • 8,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,5% Kobiety
 • 7,7% Mężczyźni
 • pow. kazimierski
  8,1%
  świętokrzyskie
  8,8%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kazimierskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kazimierskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kazimierskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 312 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 312 PLN
  woj. świętokrzyskie
  3 911 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kazimierskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 952 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 858 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 094 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 78,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 82,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 3,0% Przemysł i budownictwo
 • 1,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 4,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,1% Pozostałe
 • 16,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kazimierskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 940 Pracujący ogółem
 • 1 830 Kobiety
 • 1 110 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kazimierskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kazimierski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,8
  Województwo
  63,8
  Cały kraj
  63,4
 • 37,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kazimierski
  37,6
  Województwo
  36,6
  Cała Polska
  34,0
 • 155,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. kazimierski
  155,2
  Województwo
  134,4
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kazimierski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kazimierskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 832 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 298 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 164 nowe podmioty, a 117 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (190) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (118) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (160) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (91) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kazimierskim najwięcej (111) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 729) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (64) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,4% (374) podmiotów, a 76,1% (1 394) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kazimierskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.1%) oraz Budownictwo (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 832 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 64 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 374 Przemysł i budownictwo
 • 1 394 Pozostała działalność
 • 164 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kazimierskim w 2017 roku
 • 117 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kazimierskim w 2017 roku
 • 1 298 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 729 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 729
 • 96 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 96
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 832 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 832
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 76 Spółki handlowe ogółem
 • 76
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 49  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 49
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 111 Spółki cywilne ogółem
 • 111
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 298 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 404 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 404
 • 226 Budownictwo
 • 226
 • 134 Transport i gospodarka magazynowa
 • 134
 • 96 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 96
 • 82 Przetwórstwo przemysłowe
 • 82
 • 72 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 72
 • 53 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53
 • 53 Pozostała działalność
 • 53
 • 36 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 36
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 28 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 28
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 19 Informacja i komunikacja
 • 19
 • 17 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 17
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kazimierskim stwierdzono 261 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kazimierskim wynosi 89,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kazimierskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,64 (wykrywalność 87%) oraz przeciwko mieniu - 2,00 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,59 (95%), drogowe - 1,38 (100%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,29 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 261 Przestępstwa ogółem
 • 261
 • 158 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 158
 • 44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 44
 • 47 Przestępstwa drogowe
 • 47
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 68 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 68
 • 7,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,66
  świętokrzyskie
  16,87
  Polska
  19,62
 • 4,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. kazimierski
  4,64
  Województwo
  9,05
  Cały kraj
  12,07
 • 1,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,29
  Województwo
  5,38
  Kraj
  4,94
 • 1,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,38
  Województwo
  1,73
  Polska
  1,78
 • 0,59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kazimierski
  0,59
  woj. świętokrzyskie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 2,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kazimierski
  2,00
  Województwo
  6,84
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kazimierski
  90%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  72%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kazimierski
  87%
  woj. świętokrzyskie
  68%
  Cała Polska
  60%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  86%
  świętokrzyskie
  92%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat kazimierski
  100%
  świętokrzyskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. kazimierski
  95%
  świętokrzyskie
  85%
  Cała Polska
  84%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kazimierski
  68%
  Województwo
  64%
  Cały kraj
  52%

Powiat kazimierski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kazimierskiego wyniosła w 2017 roku 44,6 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu kazimierskiego - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,8 mln złotych, czyli 6,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kazimierskiego wyniosła w 2017 roku 43,8 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.9% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (8.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.4%). W budżecie powiatu kazimierskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 89,3 złotych na mieszkańca (7,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,0 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kazimierskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,3 mln

  1,1 tys(100%)

  39,7 mln

  1,1 tys(100%)

  40,9 mln

  1,2 tys(100%)

  44,1 mln

  1,3 tys(100%)

  44,9 mln

  1,3 tys(100%)

  46,4 mln

  1,3 tys(100%)

  41,6 mln

  1,2 tys(100%)

  44,6 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,0 mln

  460(40.8%)

  14,6 mln

  412(36.9%)

  15,2 mln

  430(37%)

  14,6 mln

  417(33%)

  13,6 mln

  393(30.4%)

  13,9 mln

  404(30%)

  13,2 mln

  385(31.7%)

  14,8 mln

  434(33.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,1 mln

  146(12.9%)

  4,3 mln

  121(10.8%)

  5,7 mln

  163(14%)

  6,2 mln

  178(14.1%)

  6,1 mln

  175(13.5%)

  6,3 mln

  184(13.7%)

  5,3 mln

  154(12.7%)

  4,7 mln

  139(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  99,1(8.8%)

  3,4 mln

  95,6(8.6%)

  3,7 mln

  106(9.1%)

  4,1 mln

  118(9.3%)

  7,9 mln

  228(17.6%)

  4,5 mln

  132(9.8%)

  4,4 mln

  129(10.6%)

  4,6 mln

  134(10.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,4 mln

  67,6(6%)

  2,2 mln

  61,3(5.5%)

  2,6 mln

  73,7(6.4%)

  2,6 mln

  74,6(5.9%)

  2,9 mln

  83,0(6.4%)

  3,3 mln

  96,5(7.2%)

  3,6 mln

  106(8.8%)

  4,4 mln

  130(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  130(11.5%)

  4,6 mln

  131(11.7%)

  5,3 mln

  149(12.9%)

  5,3 mln

  153(12.1%)

  6,1 mln

  177(13.7%)

  9,4 mln

  273(20.3%)

  7,7 mln

  224(18.4%)

  3,7 mln

  110(8.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,7 mln

  135(12%)

  5,8 mln

  164(14.7%)

  4,1 mln

  117(10.1%)

  7,2 mln

  206(16.3%)

  3,4 mln

  98,8(7.6%)

  3,4 mln

  98,8(7.3%)

  3,6 mln

  105(8.6%)

  3,7 mln

  108(8.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  32,9(2.9%)

  1,2 mln

  32,4(2.9%)

  1,3 mln

  37,5(3.2%)

  1,4 mln

  41,1(3.3%)

  1,5 mln

  44,5(3.4%)

  1,4 mln

  41,2(3.1%)

  1,3 mln

  38,0(3.1%)

  1,2 mln

  34,0(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  28,7(2.5%)

  1,2 mln

  34,1(3.1%)

  1,4 mln

  38,8(3.3%)

  1,3 mln

  36,1(2.9%)

  1,2 mln

  34,4(2.7%)

  1,0 mln

  29,0(2.2%)

  1,1 mln

  30,8(2.5%)

  1,1 mln

  32,1(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  278,1 tys

  8,0(0.7%)

  432,4 tys

  12,2(1.1%)

  497,8 tys

  14,1(1.2%)

  462,6 tys

  13,2(1%)

  621,7 tys

  17,9(1.4%)

  542,2 tys

  15,7(1.2%)

  499,9 tys

  14,6(1.2%)

  498,9 tys

  14,7(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  61,8 tys

  1,8(0.2%)

  1,1 mln

  31,6(2.8%)

  402,9 tys

  11,4(1%)

  434,1 tys

  12,4(1%)

  423,8 tys

  12,2(0.9%)

  418,8 tys

  12,2(0.9%)

  417,5 tys

  12,2(1%)

  469,3 tys

  13,8(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  436,0 tys

  12,5(1.1%)

  481,9 tys

  13,6(1.2%)

  561,2 tys

  15,9(1.4%)

  343,5 tys

  9,8(0.8%)

  277,9 tys

  8,0(0.6%)

  273,0 tys

  7,9(0.6%)

  231,6 tys

  6,8(0.6%)

  278,6 tys

  8,2(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  125,2 tys

  3,7(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  15,0 tys

  0,4(0%)

  40,0 tys

  1,1(0.1%)

  21,0 tys

  0,6(0.1%)

  11,0 tys

  0,3(0%)

  46,0 tys

  1,3(0.1%)

  171,0 tys

  5,0(0.4%)

  122,3 tys

  3,6(0.3%)

  105,0 tys

  3,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  28,1 tys

  0,8(0.1%)

  30,9 tys

  0,9(0.1%)

  27,9 tys

  0,8(0.1%)

  25,9 tys

  0,7(0.1%)

  26,4 tys

  0,8(0.1%)

  32,7 tys

  0,9(0.1%)

  33,3 tys

  1,0(0.1%)

  37,8 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,2 tys

  0,7(0.1%)

  121,5 tys

  3,4(0.3%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  20,9 tys

  0,6(0%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  369,1 tys

  10,7(0.8%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  28,7 tys

  0,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  21,9 tys

  0,6(0%)

  29,4 tys

  0,8(0.1%)

  11,1 tys

  0,3(0%)

  18,0 tys

  0,5(0%)

  10,5 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,5 tys

  0,2(0%)

  11,4 tys

  0,3(0%)

  10,9 tys

  0,3(0%)

  5,7 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,4(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  3,4 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  59,0 tys

  1,7(0.1%)

  70,5 tys

  2,0(0.2%)

  588,9 tys

  17,0(1.3%)

  355,2 tys

  10,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  107,3 tys

  3,1(0.3%)

  31,2 tys

  0,9(0.1%)

  13,0 tys

  0,4(0%)

  8,9 tys

  0,3(0%)

  6,5 tys

  0,2(0%)

  855,3 tys

  24,8(1.8%)

  5,5 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  6,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,0 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kazimierskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kazimierski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kazimierskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,1 mln

  1,0 tys(100%)

  40,7 mln

  1,1 tys(100%)

  40,4 mln

  1,1 tys(100%)

  44,5 mln

  1,3 tys(100%)

  43,8 mln

  1,3 tys(100%)

  45,3 mln

  1,3 tys(100%)

  42,4 mln

  1,2 tys(100%)

  43,8 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,7 mln

  593(55.7%)

  21,5 mln

  605(52.9%)

  21,9 mln

  622(54.3%)

  23,0 mln

  658(51.7%)

  22,5 mln

  648(51.3%)

  22,6 mln

  657(49.9%)

  22,3 mln

  652(52.7%)

  22,4 mln

  657(51.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,3 mln

  67,3(6.3%)

  2,7 mln

  77,2(6.7%)

  2,6 mln

  72,6(6.3%)

  2,9 mln

  81,7(6.4%)

  3,1 mln

  90,3(7.2%)

  3,3 mln

  95,9(7.3%)

  3,3 mln

  96,7(7.8%)

  3,8 mln

  112(8.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,7 mln

  134(12.6%)

  5,8 mln

  163(14.2%)

  4,1 mln

  116(10.2%)

  7,1 mln

  204(16%)

  3,4 mln

  98,2(7.8%)

  3,4 mln

  98,0(7.5%)

  3,6 mln

  104(8.4%)

  3,7 mln

  108(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  101(9.5%)

  3,8 mln

  106(9.3%)

  4,4 mln

  126(11%)

  4,6 mln

  130(10.2%)

  5,0 mln

  144(11.4%)

  8,3 mln

  241(18.3%)

  6,7 mln

  195(15.8%)

  3,4 mln

  100(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  51,9(4.9%)

  1,2 mln

  34,6(3%)

  2,9 mln

  81,9(7.2%)

  3,2 mln

  92,6(7.3%)

  2,7 mln

  78,8(6.2%)

  3,1 mln

  91,2(6.9%)

  2,6 mln

  76,8(6.2%)

  1,8 mln

  52,3(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  32,9(3.1%)

  1,2 mln

  32,4(2.8%)

  1,3 mln

  37,5(3.3%)

  1,4 mln

  41,1(3.2%)

  1,5 mln

  44,5(3.5%)

  1,4 mln

  40,8(3.1%)

  1,2 mln

  34,2(2.8%)

  1,0 mln

  30,3(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  584,5 tys

  16,8(1.6%)

  880,9 tys

  24,8(2.2%)

  1,2 mln

  33,4(2.9%)

  387,0 tys

  11,1(0.9%)

  149,4 tys

  4,3(0.3%)

  444,4 tys

  12,9(1%)

  156,0 tys

  4,6(0.4%)

  868,4 tys

  25,5(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  53,9 tys

  1,5(0.1%)

  103,9 tys

  2,9(0.3%)

  113,4 tys

  3,2(0.3%)

  107,6 tys

  3,1(0.2%)

  42,4 tys

  1,2(0.1%)

  41,7 tys

  1,2(0.1%)

  333,1 tys

  9,7(0.8%)

  816,3 tys

  24,0(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  396,8 tys

  11,4(1.1%)

  452,9 tys

  12,7(1.1%)

  444,6 tys

  12,6(1.1%)

  476,0 tys

  13,6(1.1%)

  518,3 tys

  14,9(1.2%)

  607,9 tys

  17,6(1.3%)

  684,3 tys

  20,0(1.6%)

  681,4 tys

  20,0(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  810,9 tys

  23,3(2.2%)

  836,5 tys

  23,5(2.1%)

  246,5 tys

  7,0(0.6%)

  219,9 tys

  6,3(0.5%)

  469,4 tys

  13,5(1.1%)

  439,2 tys

  12,7(1%)

  461,3 tys

  13,5(1.1%)

  367,3 tys

  10,8(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  617,6 tys

  17,7(1.7%)

  855,5 tys

  24,1(2.1%)

  591,0 tys

  16,8(1.5%)

  629,6 tys

  18,0(1.4%)

  538,7 tys

  15,5(1.2%)

  371,2 tys

  10,8(0.8%)

  395,6 tys

  11,5(0.9%)

  322,4 tys

  9,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  268,1 tys

  7,7(0.7%)

  367,9 tys

  10,4(0.9%)

  424,9 tys

  12,0(1.1%)

  378,7 tys

  10,8(0.9%)

  3,2 mln

  92,0(7.3%)

  371,4 tys

  10,8(0.8%)

  261,1 tys

  7,6(0.6%)

  203,5 tys

  6,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  125,3 tys

  3,7(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  122,2 tys

  3,5(0.3%)

  37,2 tys

  1,0(0.1%)

  57,0 tys

  1,6(0.1%)

  26,4 tys

  0,8(0.1%)

  22,2 tys

  0,6(0.1%)

  495,6 tys

  14,4(1.1%)

  200,1 tys

  5,8(0.5%)

  28,2 tys

  0,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  23,1 tys

  0,7(0.1%)

  23,7 tys

  0,7(0.1%)

  24,7 tys

  0,7(0.1%)

  25,6 tys

  0,7(0.1%)

  25,9 tys

  0,7(0.1%)

  25,9 tys

  0,8(0.1%)

  25,6 tys

  0,7(0.1%)

  25,5 tys

  0,7(0.1%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  6,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,3 tys

  0,3(0%)

  833,0 tys

  23,4(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  98,5 tys

  2,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  4,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,5 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,0 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,0 tys

  1,4(0.1%)

  48,8 tys

  1,4(0.1%)

  497,1 tys

  14,3(1.1%)

  219,6 tys

  6,4(0.5%)

  55,9 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kazimierski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 189 mieszkańców powiatu kazimierskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 547 kobiet oraz 3 642 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 9,8% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców powiatu kazimierskiego, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 30,0% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kazimierskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kazimierskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,7%) oraz średnie zawodowe (17,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz podstawowe ukończone (27,3%).

  14,4% mieszkańców powiatu kazimierskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 13,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 759 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,0% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,66.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,40.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19 uczniów. 18 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,4% mieszkańców powiatu kazimierskiego w wieku potencjalnej nauki (33,7% kobiet i 35,1% mężczyzn).

 • 9,5% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  9,5%
  Województwo
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 11,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,3% W miastach
  (wyższe)
 • 6,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kazimierski
  29,9%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Polska
  33,3%
 • 32,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 43,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  Województwo
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 9,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kazimierski
  9,8%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kazimierski
  18,0%
  świętokrzyskie
  18,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kazimierski
  23,1%
  Województwo
  22,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kazimierski
  5,7%
  świętokrzyskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 30,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kazimierski
  30,0%
  woj. świętokrzyskie
  22,2%
  Cała Polska
  19,3%
 • 32,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 33,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat kazimierski
  1,8%
  Województwo
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 759 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kazimierski
  759,0
  Województwo
  768,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat kazimierski
  1,19
  świętokrzyskie
  1,14
  Polska
  1,01
 •  
 • 24,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,66
  Województwo
  94,69
  Cały kraj
  96,62
 • 90,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,82
  woj. świętokrzyskie
  91,39
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kazimierski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kazimierski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kazimierski
  16,0
  świętokrzyskie
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 138,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 114,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kazimierski
  96,40
  świętokrzyskie
  98,86
  Kraj
  100,01
 • 90,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  90,83
  Województwo
  91,66
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kazimierski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kazimierski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  świętokrzyskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 78,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 59,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kazimierskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  19,0
  świętokrzyskie
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 19 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 19
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 11 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 11
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kazimierski
  18,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  24,0
 • 18 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 18
 • 18 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 18
 • 70,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 44,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat kazimierski
  12,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 12 Szkoły policealne ogółem
 • 12
 • 12 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 12
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 35,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kazimierski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kazimierski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kazimierski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kazimierskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie kazimierskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 300)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kazimierskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie kazimierskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 434 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 68 (uczestnicy: 10 384)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 130)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 2 200)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 3 690)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 17 (uczestnicy: 1 302)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 117)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 1 755)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 410)
  • inne: 2 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 439)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 45)
  • taneczne: 2 (członkowie: 76)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 40)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 2 (członkowie: 33)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 15 (członkowie: 220)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 40)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 195)
  • teatralne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 51)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 24)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 45)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kazimierskim działało 7 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 90 920 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 19 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 146 758 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 56
  • dostępne dla czytelników: 36
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 36
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 6
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kazimierskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 222 wolumeny w tym ziobry specjalne: 532. Odnotowano 1 031 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 322 wolumeny. Odnotowano 1 188 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kazimierskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kazimierskim działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 459 członków. Zarejestrowano 502 ćwiczących (mężczyźni: 372, kobiety: 130, chłopcy do lat 18: 234, dziewczęta do lat 18: 121). Aktywnych było 19 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (14) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kazimierskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kazimierski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kazimierski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 23 wypadków drogowych w powiecie kazimierskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 34 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,8 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 94,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie kazimierskim zarejestrowanych było 35 257 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 20 611 samochodów osobowych (601,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 5 932 samochodów ciężarowych (179,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 253 autobusów (7,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 207 ciągników siodłowych (6,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 395 motocykli (40,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,4 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 25,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie kazimierskim znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
 • 3 Ofiary śmiertelne
 • 34 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kazimierskim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 67,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  67,5
  Województwo
  99,0
  Cały kraj
  85,2
 • 8,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. kazimierski
  8,8
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  7,4
 • 8,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. kazimierski
  8,3
  świętokrzyskie
  11,8
  Kraj
  9,6
 • 94,22 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  94,2
  świętokrzyskie
  156,9
  Polska
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 35 257 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kazimierskim w 2016 roku
 • 20 611 Samochody osobowe
 • 5 932 Samochody ciężarowe
 • 658 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 253 Autobusy
 • 195 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 208 Ciągniki samochodowe
 • 207   Ciągniki siodłowe
 • 6 663 Ciągniki rolnicze
 • 1 395 Motocykle
 • 506   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 423 Motorowery
 • 20 611Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Samochody osobowe w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 601,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kazimierski
  601,4
  woj. świętokrzyskie
  524,9
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 271
  • 1400-1649 kg7 101
  • 1650-1899 kg4 360
  • 1900 kg i więcej2 879
 • 6 271 do 1399 kg
 • 7 101 1400-1649 kg
 • 4 360 1650-1899 kg
 • 2 879 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 556 do 1399 cm3
 • 8 556
 • 10 987 1400-1999 cm3
 • 10 987
 • 1 068 2000 i więcej cm3
 • 1 068
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12 520
  • olej napędowy4 470
  • gaz (LPG)3 612
  • pozostałe9
 • 12 520 benzyna
 • 4 470 olej napędowy
 • 3 612 gaz (LPG)
 • 9 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 84 do 1 roku
 • 84
 • 85 2 lata
 • 85
 • 80 3 lata
 • 80
 • 252 4-5 lat
 • 252
 • 366 6-7 lat
 • 366
 • 678 8-9 lat
 • 678
 • 884 10-11 lat
 • 884
 • 2 826 12-15 lat
 • 2 826
 • 5 415 16-20 lat
 • 5 415
 • 3 622 21-25 lat
 • 3 622
 • 2 500 26-30 lat
 • 2 500
 • 3 819 31 lat i więcej
 • 3 819
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kazimierskim
 • powiat kazimierski
  21,4 lat
  świętokrzyskie
  19,0 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 5 932Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 179,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat kazimierski
  179,1
  Województwo
  106,9
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 485 do 999 kg
 • 2 485
 • 2 174 1000-1499 kg
 • 2 174
 • 475 1500-2999 kg
 • 475
 • 69 3000-3499 kg
 • 69
 • 89 3500-4999 kg
 • 89
 • 422 5000-6999 kg
 • 422
 • 120 7000-9999 kg
 • 120
 • 71 10000-14999 kg
 • 71
 • 27 15000 kg i więcej
 • 27
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 487
  • olej napędowy3 225
  • gaz (LPG)211
  • pozostałe9
 • 2 487 benzyna
 • 3 225 olej napędowy
 • 211 gaz (LPG)
 • 9 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 18 2 lata
 • 18
 • 7 3 lata
 • 7
 • 52 4-5 lat
 • 52
 • 121 6-7 lat
 • 121
 • 133 8-9 lat
 • 133
 • 188 10-11 lat
 • 188
 • 562 12-15 lat
 • 562
 • 1 131 16-20 lat
 • 1 131
 • 613 21-25 lat
 • 613
 • 788 26-30 lat
 • 788
 • 2 303 31 lat i więcej
 • 2 303
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kazimierskim
 • pow. kazimierski
  25,1 lat
  woj. świętokrzyskie
  20,6 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 253Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Autobusy w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 7,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat kazimierski
  7,4
  Województwo
  3,7
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy240
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 12 benzyna
 • 240 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 49 16-20 lat
 • 49
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 48 26-30 lat
 • 48
 • 80 31 lat i więcej
 • 80
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kazimierskim
 • powiat kazimierski
  24,7 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 207Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. kazimierski
  6,0
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy205
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 1 benzyna
 • 205 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 6 4-5 lat
 • 6
 • 13 6-7 lat
 • 13
 • 27 8-9 lat
 • 27
 • 25 10-11 lat
 • 25
 • 42 12-15 lat
 • 42
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 16 21-25 lat
 • 16
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 11 31 lat i więcej
 • 11
 • 15,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kazimierskim
 • Powiat
  15,7 lat
  Województwo
  14,9 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 1 395Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kazimierskim
 • Motocykle w powiecie kazimierskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 40,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat kazimierski
  40,7
  świętokrzyskie
  36,8
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 4 2 lata
 • 4
 • 1 3 lata
 • 1
 • 13 4-5 lat
 • 13
 • 18 6-7 lat
 • 18
 • 36 8-9 lat
 • 36
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 75 12-15 lat
 • 75
 • 88 16-20 lat
 • 88
 • 61 21-25 lat
 • 61
 • 247 26-30 lat
 • 247
 • 788 31 lat i więcej
 • 788
 • 28,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kazimierskim
 • pow. kazimierski
  28,3 lat
  woj. świętokrzyskie
  26,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kazimierskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 18,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kazimierski
  18,9 km
  świętokrzyskie
  204,7 km
  Polska
  388,2 km
 • 0,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,2 km
  Województwo
  1,9 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek