Chocz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Chocz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Chocz to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pleszewskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Chocz.
 • 1 642 Liczba mieszkańców
 • 6,9 km² Powierzchnia
 • 238,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • do 1870 od 2015 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PPL Tablice rejestracyjne
 • Marian Dariusz Wielgosik Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 17.869551.9758 Współrzędne GPS
 • 3020014 TERYT (TERC)
 • 0195564 SIMC
Herb miasta Chocz
Chocz herb
Flaga miasta Chocz
Chocz flaga

Jak Chocz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Chocz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Chocz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Chocz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
30Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
36Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
45Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
55Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
98Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
123Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
146Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
173Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
204Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
206Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
211Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
224Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
233Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
251Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
273Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
279Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
354Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
408Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców

Chocz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-313Poczta Chocz

Chocz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Choczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Pleszewie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ogrodowa 3 a
63-300 Pleszew

Chocz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Chocz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 642, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2015-2022 liczba mieszkańców zmalała o 8,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Chocza zawarli w 2022 roku 2 małżeństw, co odpowiada 1,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Chocza jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Chocz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,41 na 1000 mieszkańców Chocza. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 410 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,5% zgonów w Choczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w Choczu były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Chocza przypada 7.82 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Chocza -5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,0% mieszkańców Chocza jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Chocza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 642 Liczba mieszkańców
 • 826 Kobiety
 • 816 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Choczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Choczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Choczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Chocza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,9 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Chocz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Chocza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Chocz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Chocz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Chocz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,9%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,2%
  Województwo
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Chocz
  8,7%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Chocz
  5,2%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Chocz
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Choczu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Chocz
  1,2
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Chocz
  1,5
  Wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 2 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Choczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,4
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Choczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Choczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Choczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Choczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Chocz
  5,4
  Wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 38,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,2
  Województwo
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 119 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 119
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 410 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 364 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 448 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Chocz
  3 410 g
  Województwo
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 170 Waga 3500g - 3999g
 • 170
 • 212 Waga 3000g - 3499g
 • 212
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,46
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,66
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  Wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Choczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 4 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 69,2%
  30,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  7,8
  Wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 140,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  140,3
  Wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Chocz
  1,9
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pleszewskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Chocz
  29,5%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  34,8%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Chocz
  21,1%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,3%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Cały kraj
  74,4
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Chocz
  266,9
  Województwo
  261,2
  Cały kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Cały kraj
  246,5
 • 373,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 373,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 373,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Chocz
  373,6
  Województwo
  338,7
  Cała Polska
  475,8
 • 45,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 65,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  45,1
  Województwo
  49,4
  Cały kraj
  70,6
 • 19,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  19,2
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Chocz
  6,4
  Województwo
  6,8
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Choczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Chocz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chocz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Choczu oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Choczu to 538 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Choczu to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Choczu to 109,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,71% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,36% mieszkań posiada łazienkę, 79,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,56% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pleszewskiego.

  Powiat pleszewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 538 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 327,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Chocz
  327,60
  Województwo
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Chocz
  99,40 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Chocz
  32,60 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,77
  Województwo
  4,06
  Polska
  3,83
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,05
  Województwo
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Chocz
  0,64
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Chocz
  4,26
  Województwo
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 37 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,29
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 22,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  22,53
  Wielkopolskie
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 769 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 109,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  109,9 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Chocz
  0,47 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Chocz
  98,50%
  Wielkopolskie
  98,04%
  Cała Polska
  97,71%
 • 92,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Chocz
  92,71%
  Wielkopolskie
  96,58%
  Polska
  95,10%
 • 86,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Chocz
  86,36%
  Województwo
  95,43%
  Cały kraj
  93,66%
 • 79,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,81%
  woj. wielkopolskie
  86,82%
  Cała Polska
  85,62%
 • 0,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,56%
  Województwo
  55,85%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Chocz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Choczu na 1000 mieszkańców pracuje 420osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Choczu wynosiło w 2022 roku 3,8% (3,8% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Choczu wynosiło 5 559,50 PLN, co odpowiada 82.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  24,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Chocza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,4% w przemyśle i budownictwie, a 17,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 420 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  420,0
  Wielkopolskie
  440,0
  Kraj
  402,0
 • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,8% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,8%
  woj. wielkopolskie
  2,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Choczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Choczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Choczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 560 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Chocz
  5 560 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Choczu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 40,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Choczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Chocz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  61,3
  Województwo
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,1
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 117,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  117,5
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Chocz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Choczu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 181 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 146 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (18) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (7) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (12) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Choczu najwięcej (9) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (177) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 40,3% (73) podmiotów, a 58,6% (106) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Choczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (32.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 181 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73 Przemysł i budownictwo
 • 106 Pozostała działalność
 • 15 Podmioty nowo zarejestrowane w Choczu w 2022 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Choczu w 2022 roku
 • 146 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 177 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 177
 • 3 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 181 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 181
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 2 Spółki cywilne ogółem
 • 2
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 146 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 47 Budownictwo
 • 47
 • 30 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 30
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chocz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Choczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 20 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Choczu wynosi 74,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Chocza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,46 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 5,77 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,70 (44%), drogowe - 1,64 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,10 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Chocza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Chocz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 20
 • 12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 12
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 12,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,19
  Wielkopolskie
  18,91
  Polska
  22,81
 • 7,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,46
  Województwo
  11,58
  Polska
  12,98
 • 2,70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,70
  Wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,64
  Województwo
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,10
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 5,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Chocz
  5,77
  Wielkopolskie
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Chocz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Chocz
  75%
  Wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Chocz
  78%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Chocz
  44%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Chocz
  55%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Chocz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Chocza wyniosła w 2022 roku 35,0 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 35.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Chocza - 23.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,8 mln złotych, czyli 19,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Chocza wyniosła w 2022 roku 35,1 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%). W budżecie Chocza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (15,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 4,2%.
 • Wydatki budżetu w Choczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Chocza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Chocz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Chocza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,9 mln

  3,1 tys(100%)

  18,3 mln

  3,8 tys(100%)

  20,3 mln

  4,3 tys(100%)

  26,0 mln

  5,5 tys(100%)

  32,1 mln

  6,8 tys(100%)

  31,3 mln

  6,9 tys(100%)

  26,2 mln

  5,8 tys(100%)

  35,0 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,1 mln

  3,4 tys(40.7%)

  6,6 mln

  3,7 tys(36.2%)

  5,9 mln

  3,3 tys(29%)

  6,5 mln

  3,7 tys(25%)

  7,8 mln

  4,4 tys(24.4%)

  8,2 mln

  4,6 tys(26.1%)

  7,6 mln

  4,3 tys(28.9%)

  8,2 mln

  5,0 tys(23.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  702,3 tys

  390(4.7%)

  661,1 tys

  367(3.6%)

  1,8 mln

  973(8.7%)

  3,1 mln

  1,8 tys(12.1%)

  6,7 mln

  3,8 tys(21%)

  2,3 mln

  1,3 tys(7.2%)

  2,7 mln

  1,5 tys(10.3%)

  6,1 mln

  3,7 tys(17.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  173,1 tys

  96,1(1.2%)

  20,0 tys

  11,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  2,6 tys(12.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  2,0 tys(23.6%)

  6,6 mln

  3,7 tys(36.1%)

  1,4 mln

  748(6.7%)

  2,3 mln

  1,3 tys(9%)

  1,6 mln

  886(4.9%)

  1,6 mln

  905(5.1%)

  2,0 mln

  1,2 tys(7.7%)

  2,6 mln

  1,6 tys(7.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  867(10.5%)

  1,5 mln

  855(8.4%)

  1,7 mln

  913(8.1%)

  1,7 mln

  961(6.6%)

  2,1 mln

  1,2 tys(6.6%)

  2,0 mln

  1,1 tys(6.3%)

  2,2 mln

  1,3 tys(8.4%)

  2,3 mln

  1,4 tys(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  558(6.7%)

  932,6 tys

  518(5.1%)

  882,1 tys

  487(4.3%)

  1,0 mln

  570(3.9%)

  1,7 mln

  944(5.2%)

  1,5 mln

  872(4.9%)

  1,8 mln

  1,0 tys(6.8%)

  2,1 mln

  1,3 tys(6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  634,7 tys

  352(4.3%)

  603,1 tys

  335(3.3%)

  1,3 mln

  707(6.3%)

  3,1 mln

  1,7 tys(11.9%)

  3,1 mln

  1,7 tys(9.7%)

  5,7 mln

  3,2 tys(18.2%)

  382,4 tys

  219(1.5%)

  1,0 mln

  629(3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  155,6 tys

  86,3(1%)

  145,6 tys

  80,9(0.8%)

  164,2 tys

  90,7(0.8%)

  185,4 tys

  104(0.7%)

  385,2 tys

  216(1.2%)

  451,7 tys

  255(1.4%)

  435,3 tys

  249(1.7%)

  1,0 mln

  629(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  317,0 tys

  176(2.1%)

  305,0 tys

  170(1.7%)

  540,1 tys

  298(2.7%)

  1,1 mln

  631(4.3%)

  535,7 tys

  300(1.7%)

  411,2 tys

  232(1.3%)

  352,3 tys

  202(1.3%)

  453,9 tys

  276(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  49,6 tys

  27,5(0.3%)

  90,4 tys

  50,2(0.5%)

  154,1 tys

  85,1(0.8%)

  304,9 tys

  172(1.2%)

  304,1 tys

  170(0.9%)

  144,9 tys

  81,9(0.5%)

  143,2 tys

  82,0(0.5%)

  335,1 tys

  204(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  98,2 tys

  54,5(0.7%)

  214,3 tys

  119(1.2%)

  173,3 tys

  95,7(0.9%)

  100,5 tys

  56,5(0.4%)

  310,5 tys

  174(1%)

  410,1 tys

  232(1.3%)

  173,8 tys

  99,6(0.7%)

  304,1 tys

  185(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  139,6 tys

  77,5(0.9%)

  132,4 tys

  73,6(0.7%)

  142,2 tys

  78,5(0.7%)

  189,3 tys

  107(0.7%)

  271,1 tys

  152(0.8%)

  265,8 tys

  150(0.9%)

  165,8 tys

  95,0(0.6%)

  280,9 tys

  171(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  238,7 tys

  145(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  54,1 tys

  30,0(0.4%)

  63,9 tys

  35,5(0.3%)

  73,4 tys

  40,5(0.4%)

  79,9 tys

  45,0(0.3%)

  91,4 tys

  51,2(0.3%)

  69,5 tys

  39,3(0.2%)

  109,3 tys

  62,6(0.4%)

  166,8 tys

  102(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  351,3 tys

  195(2.4%)

  338,9 tys

  188(1.9%)

  286,9 tys

  158(1.4%)

  272,5 tys

  153(1%)

  295,7 tys

  165(0.9%)

  274,7 tys

  155(0.9%)

  280,5 tys

  161(1.1%)

  164,3 tys

  100(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  23,0 tys

  12,8(0.2%)

  19,7 tys

  11,0(0.1%)

  15,6 tys

  8,6(0.1%)

  16,7 tys

  9,4(0.1%)

  18,4 tys

  10,3(0.1%)

  14,5 tys

  8,2(0%)

  20,0 tys

  11,5(0.1%)

  14,6 tys

  8,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,1 tys

  30,0(0.4%)

  4,8 tys

  2,7(0%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  56,5 tys

  31,8(0.2%)

  50,0 tys

  28,0(0.2%)

  42,1 tys

  23,8(0.1%)

  987

  0,6(0%)

  987

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Choczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Chocza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Chocz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Chocza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,8 mln

  3,1 tys(100%)

  18,0 mln

  3,8 tys(100%)

  19,7 mln

  4,1 tys(100%)

  20,6 mln

  4,3 tys(100%)

  26,2 mln

  5,5 tys(100%)

  29,5 mln

  6,5 tys(100%)

  28,4 mln

  6,3 tys(100%)

  35,1 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  4,1 tys(50.3%)

  7,7 mln

  4,3 tys(42.9%)

  7,8 mln

  4,3 tys(39.4%)

  8,5 mln

  4,8 tys(41.2%)

  8,8 mln

  4,9 tys(33.6%)

  10,2 mln

  5,7 tys(34.4%)

  11,6 mln

  6,6 tys(40.7%)

  9,7 mln

  5,9 tys(27.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,8 mln

  1,6 tys(18.9%)

  3,0 mln

  1,7 tys(16.5%)

  3,5 mln

  1,9 tys(17.6%)

  3,7 mln

  2,1 tys(17.8%)

  4,0 mln

  2,3 tys(15.3%)

  4,3 mln

  2,4 tys(14.6%)

  4,4 mln

  2,5 tys(15.4%)

  7,1 mln

  4,3 tys(20.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  173,1 tys

  96,1(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  2,6 tys(12.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  325,6 tys

  181(2.2%)

  181,0 tys

  101(1%)

  157,4 tys

  86,9(0.8%)

  205,1 tys

  115(1%)

  1,8 mln

  1,0 tys(7%)

  340,5 tys

  192(1.2%)

  246,5 tys

  141(0.9%)

  4,0 mln

  2,4 tys(11.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,5 tys(18.2%)

  5,8 mln

  3,2 tys(32%)

  523,4 tys

  289(2.7%)

  841,3 tys

  473(4.1%)

  578,8 tys

  324(2.2%)

  744,0 tys

  421(2.5%)

  910,8 tys

  522(3.2%)

  1,4 mln

  834(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  428,5 tys

  238(2.9%)

  429,6 tys

  239(2.4%)

  424,6 tys

  234(2.2%)

  447,4 tys

  252(2.2%)

  677,3 tys

  379(2.6%)

  940,1 tys

  531(3.2%)

  1,2 mln

  689(4.2%)

  1,3 mln

  787(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  282,5 tys

  157(1.9%)

  317,2 tys

  176(1.8%)

  346,6 tys

  191(1.8%)

  347,5 tys

  196(1.7%)

  334,5 tys

  187(1.3%)

  626,1 tys

  354(2.1%)

  771,4 tys

  442(2.7%)

  586,1 tys

  357(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  499,7 tys

  304(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  206,6 tys

  115(1.4%)

  212,9 tys

  118(1.2%)

  591,0 tys

  326(3%)

  258,3 tys

  145(1.3%)

  2,7 mln

  1,5 tys(10.2%)

  4,1 mln

  2,3 tys(13.9%)

  508,4 tys

  291(1.8%)

  421,1 tys

  256(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  53,6 tys

  29,8(0.4%)

  55,8 tys

  31,0(0.3%)

  98,1 tys

  54,2(0.5%)

  59,1 tys

  33,3(0.3%)

  113,2 tys

  63,4(0.4%)

  95,3 tys

  53,8(0.3%)

  113,5 tys

  65,0(0.4%)

  394,1 tys

  240(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  174,6 tys

  96,9(1.2%)

  181,7 tys

  101(1%)

  273,9 tys

  151(1.4%)

  116,8 tys

  65,7(0.6%)

  165,7 tys

  92,8(0.6%)

  148,1 tys

  83,7(0.5%)

  306,2 tys

  175(1.1%)

  170,8 tys

  104(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  153,8 tys

  85,3(1%)

  142,4 tys

  79,2(0.8%)

  112,2 tys

  61,9(0.6%)

  144,5 tys

  81,3(0.7%)

  150,9 tys

  84,5(0.6%)

  134,0 tys

  75,7(0.5%)

  145,1 tys

  83,1(0.5%)

  122,2 tys

  74,4(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  3,3(0%)

  32,7 tys

  18,0(0.2%)

  87,3 tys

  49,1(0.4%)

  9,4 tys

  5,2(0%)

  1,6 tys

  0,9(0%)

  7,2 tys

  4,1(0%)

  11,7 tys

  7,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  1,1(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  2,6 tys

  1,5(0%)

  2,6 tys

  1,5(0%)

  3,2 tys

  1,8(0%)

  3,4 tys

  1,9(0%)

  3,7 tys

  2,1(0%)

  7,8 tys

  4,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  14,6(0.1%)

  35,0 tys

  19,6(0.1%)

  24,4 tys

  13,8(0.1%)

  509,0 tys

  292(1.8%)

  2,9 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,1 tys

  30,0(0.4%)

  4,8 tys

  2,7(0%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  56,5 tys

  31,8(0.3%)

  50,0 tys

  28,0(0.2%)

  42,1 tys

  23,8(0.1%)

  987

  0,6(0%)

  987

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,8 tys

  19,4(0.1%)

  130

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,8 tys

  7,2(0.1%)

  26,1 tys

  14,6(0.1%)

  9,2 tys

  5,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Chocz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 420 mieszkańców Chocza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 191 kobiet oraz 230 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 22,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,7% mieszkańców Chocza, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 12,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Chocza mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Choczu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,6%) oraz średnie zawodowe (21,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,2%) oraz średnie zawodowe (23,6%).

  W roku 2021 w Choczu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 115 dzieci (52 dziewczynki oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,2% mieszkańców Chocza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 643 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 263 uczniów (120 kobiet oraz 143 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 183,92.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 20,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,2% mieszkańców Chocza w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 27,0% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,8%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,9%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,0%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,2%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,7%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 21,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  30,7%
  Województwo
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 22,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Chocz
  3,3%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,7%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1643 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 643,0
  Wielkopolskie
  902,0
  Kraj
  883,0
 • 0,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Chocz
  0,44
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 116 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Chocz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 115 Dzieci
 • 52 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 32 4 lata
 • 32
 • 39 5 lata
 • 39
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 14 4 lata
 • 14
 • 20 5 lata
 • 20
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 18 4 lata
 • 18
 • 19 5 lata
 • 19
 • 15 6 lat
 • 15
 •  
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Choczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Choczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół w Choczu Przedszkole w Choczu
  Publiczne
  62 741-51-09
  62 741-53-19
  ul. MARII KONOPNICKIEJ 6
  63-313 Chocz
  499-
 • Szkoły podstawowe w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Chocz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 263 Uczniowie
 • 120 Kobiety
  (uczniowie)
 • 143 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,8
  Wielkopolskie
  17,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 22,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 183,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  183,92
  woj. wielkopolskie
  97,57
  Cała Polska
  95,71
 • 183,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Chocz
  183,92
  Województwo
  96,51
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chocz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chocz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Choczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Choczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół w Choczu Szkoła Podstawowa (im.mjra Henryka Sucharskiego)
  Publiczna
  62 741-53-19
  62 741-53-19
  ul. MARII KONOPNICKIEJ 6
  63-313 Chocz
  12210-
 • Edukacyjne grupy wieku w Choczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Chocz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Chocz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Chocz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chocz - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Choczu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Choczu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Choczu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 16 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 700)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 60)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)


  Według danych z 2022 w Choczu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 233 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Choczu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 40 członków. Zarejestrowano 30 ćwiczących (mężczyźni: 30, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 1, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Choczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Choczu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Chocza znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Choczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Chocz, st. ze średniowieczadnia 1993-04-15, wykaz dokumentów: 669/A z 1993-04-15
  • Klasztor z 1733 r. (ul. Staszica 1)dnia 1954-06-02, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/70/54 z 1954-06-02
  • Kościół z 1733 r. (ul. Staszica 1)dnia 1954-06-02, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/71/54 z 1954-06-02
  • Pałac z XVIII w. (ul. Staszica 6)dnia 1954-06-03, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/72/54 z 1954-06-03
  • Kościół z 1629 r. (ul. Staszica 6)dnia 1954-06-03, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/73/54 z 1954-06-03
  • Miasto z 1294 r.dnia 1993-04-15, wykaz dokumentów: 669/A z 1993-04-15
 • Formy ochrony przyrody w Choczu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Chocza znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Choczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-06-29, Opis granicy: Przy drodze gminnej przebiegającej przez wieś Nowolipsk na terenie zagrody gosp.

Chocz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 24 wypadków drogowych w Choczu odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 461,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 121,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Choczu znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pleszewskiego.

  Powiat pleszewski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Choczu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 32 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 26 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Choczu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 461,63 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 461,6
  woj. wielkopolskie
  1 024,9
  Cały kraj
  1 100,9
 • 121,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  121,8
  Województwo
  103,3
  Cała Polska
  104,4
 • 1 948,84 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 948,8
  woj. wielkopolskie
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  8,3
  Wielkopolskie
  10,1
  Cała Polska
  9,5
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Chocz
  133,3
  Województwo
  117,5
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Choczu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  95,1 km
  woj. wielkopolskie
  848,7 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,6 km
  woj. wielkopolskie
  7,3 km
  Polska
  5,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Chocz przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 442droga wojewódzka nr 442(Września - Bierzglinek - Kaczanowo - Nowa Wieś Królewska - Wygoda - Kołaczkowo - Borzykowo - Pyzdry - Tłoczyzna - Tomice - Leszczyca - Gizałki - Ruda Wieczyńska - Niniew - Kwileń - Chocz - Stary Olesiec - Piła - Kuźnia - Brudzewek - Janków Pierwszy - Łaszków - Wyganki - Jastrzębniki - Pamięcin - Żegocin - Piotrów - Pawłówek - Kalisz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Choczu istnieje 25 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Bursztynowa

  ul. Grodziecka

  ul. Kaliska

  ul. Kasztanowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Pawłowskiego

  Plac 1 Maja

  Plac Imienia Króla Kazimierza III Wielkiego

  ul. Pleszewska

  Rynek

  ul. Staszica

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Wieczorka

  ul. Wiklinowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Zagórowska

  ul. Zapłocie

  ul. Łukasińskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Żeromskiego