Szydłów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Szydłów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szydłów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szydłów.
 • 1 077 Liczba mieszkańców
 • 16,2 km² Powierzchnia
 • 66,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 300 m n.p.m Wysokość
 • 1329–1869 i od 2019 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TSZ Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Tuz Burmistrz miasta
Szydłów na mapie
Identyfikatory
 • 21.003650.5911 Współrzędne GPS
 • 2612084 TERYT (TERC)
 • 0275062 SIMC
Herb miasta Szydłów
Szydłów herb

Szydłów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-225Poczta Szydłów koło Staszowa

Szydłów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szydłowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Szydłów
(41) 354-51-25 32
(41) 354-51-25
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

Szydłów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Szydłów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 077, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szydłowa zawarli w 2021 roku 8 małżeństw, co odpowiada 6,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Szydłowa jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Szydłów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,17 na 1000 mieszkańców Szydłowa. W 2021 roku urodziło się 6 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w Szydłowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Szydłowie były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szydłowa przypada 17.09 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 8 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 17 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szydłowa -9. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,7% mieszkańców Szydłowa jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szydłowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 077 Liczba mieszkańców
 • 539 Kobiety
 • 538 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szydłowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szydłowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szydłowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szydłowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,1 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,6 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szydłowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szydłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szydłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szydłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,1%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,1%
  Województwo
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Szydłów
  9,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,9%
  Województwo
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Szydłów
  0,7%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szydłowie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Szydłów
  6,1
  świętokrzyskie
  4,1
  Cały kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Szydłów
  1,4
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szydłowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -11,2
  woj. świętokrzyskie
  -8,0
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szydłowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szydłowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szydłowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szydłowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 Urodzenia żywe
 • 2 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Szydłów
  5,9
  Województwo
  7,2
  Cały kraj
  8,7
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Szydłów
  32,7
  świętokrzyskie
  32,0
  Kraj
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 393 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 393 g
  Województwo
  3 350 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 158 Waga 3500g - 3999g
 • 158
 • 226 Waga 3000g - 3499g
 • 226
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,13
  Województwo
  1,11
  Polska
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Szydłów
  0,50
  woj. świętokrzyskie
  0,54
  Polska
  0,64
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,47
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Szydłowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 3 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 72,7%
  27,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,1
  Województwo
  15,1
  Cały kraj
  13,6
 • 175,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Szydłów
  175,5
  świętokrzyskie
  211,1
  Cały kraj
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  świętokrzyskie
  2,6
  Cała Polska
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,9
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  2,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,6%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Polska
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,4%
  Województwo
  19,1%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,0%
  Województwo
  4,9%
  Cały kraj
  5,4%
 • 150 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Cała Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  85,6
  Polska
  74,4
 • 268,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  268,0
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Cały kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  268,5
  Kraj
  246,5
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 508,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szydłów
  467,3
  Województwo
  562,0
  Kraj
  475,8
 • 58,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  58,9
  woj. świętokrzyskie
  67,5
  Kraj
  70,6
 • 25,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,5
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Cała Polska
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,5
  woj. świętokrzyskie
  8,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szydłowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szydłów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Szydłowie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,64 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szydłowie to 417 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 381 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szydłowie to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Szydłowie to 103,40 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 70,02% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 66,19% mieszkań posiada łazienkę, 56,83% korzysta z centralnego ogrzewania, a 45,56% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 417 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 380,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  380,80
  woj. świętokrzyskie
  370,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  81,80 m2
  świętokrzyskie
  75,30 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,20 m2
  woj. świętokrzyskie
  27,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,70
  woj. świętokrzyskie
  3,80
  Cała Polska
  3,82
 • 2,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,63
  Województwo
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  woj. świętokrzyskie
  0,71
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  4,64
  Województwo
  3,73
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 27 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Szydłów
  5,40
  woj. świętokrzyskie
  4,68
  Kraj
  3,90
 • 25,07 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  25,07
  świętokrzyskie
  17,45
  Cały kraj
  24,07
 • 517 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 103,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  103,4 m2
  woj. świętokrzyskie
  110,0 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,48 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  86,57%
  świętokrzyskie
  92,53%
  Polska
  96,97%
 • 70,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  70,02%
  Województwo
  86,76%
  Kraj
  94,01%
 • 66,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  66,19%
  woj. świętokrzyskie
  84,27%
  Kraj
  91,78%
 • 56,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  56,83%
  świętokrzyskie
  79,51%
  Kraj
  83,08%
 • 45,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  45,56%
  Województwo
  42,98%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Szydłów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Szydłowie na 1000 mieszkańców pracuje 146osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Szydłowie wynosiło w 2021 roku 4,3% (4,8% wśród kobiet i 4,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szydłowie wynosiło 5 167,98 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  45,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Szydłowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 146 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  146,0
  świętokrzyskie
  196,0
  Polska
  257,0
 • 4,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,8% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,3%
  świętokrzyskie
  7,3%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szydłowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szydłowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szydłowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 168 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 168 PLN
  świętokrzyskie
  5 262 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szydłowie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 32,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szydłowie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,4
  świętokrzyskie
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 43,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Szydłów
  43,8
  Województwo
  41,5
  Cały kraj
  38,2
 • 164,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  164,9
  Województwo
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szydłów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Szydłowie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 80 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 53 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 2 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (12) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (9) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2019 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szydłowie najwięcej (3) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (76) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  22,5% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 77,5% (62) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szydłowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.0%) oraz Budownictwo (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Przemysł i budownictwo
 • 62 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Szydłowie w 2021 roku
 • 2 Podmioty wyrejestrowane w Szydłowie w 2021 roku
 • 53 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 76 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 76
 • 3 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 79 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 79
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 1 Spółki cywilne ogółem
 • 1
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 53 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 18 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 18
 • 9 Budownictwo
 • 9
 • 8 Przetwórstwo przemysłowe
 • 8
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 3
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Pozostała działalność
 • 2
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szydłów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Szydłowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 13 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szydłowie wynosi 79,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szydłowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,87 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 4,44 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,83 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szydłowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 13
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 12,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,44
  Województwo
  18,46
  Cały kraj
  21,51
 • 7,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Szydłów
  7,87
  Województwo
  10,81
  Polska
  12,82
 • 1,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,83
  woj. świętokrzyskie
  4,93
  Kraj
  5,89
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Szydłów
  2,17
  Województwo
  1,97
  Kraj
  1,85
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,18
  Województwo
  0,34
  Cała Polska
  0,35
 • 4,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,44
  Województwo
  8,73
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Szydłów
  80%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  74%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  64%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  80%
  woj. świętokrzyskie
  81%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  90%
  Kraj
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  53%

Szydłów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Szydłowa wyniosła w 2021 roku 27,2 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Szydłowa - 23.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 23,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szydłowa wyniosła w 2021 roku 27,7 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.4%). W budżecie Szydłowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 421 złotych na mieszkańca (6,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,3 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,7%.
 • Wydatki budżetu w Szydłowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szydłowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szydłowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----31,2 mln

  6,6 tys(100%)

  22,1 mln

  4,7 tys(100%)

  27,2 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----5,3 mln

  4,8 tys(17.1%)

  5,7 mln

  5,2 tys(26.1%)

  6,4 mln

  5,9 tys(23.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----5,0 mln

  4,5 tys(15.9%)

  1,8 mln

  1,6 tys(8.2%)

  6,1 mln

  5,6 tys(22.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----2,6 mln

  2,4 tys(8.3%)

  2,4 mln

  2,2 tys(11%)

  2,7 mln

  2,5 tys(10%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----941,4 tys

  855(3%)

  735,3 tys

  671(3.3%)

  1,3 mln

  1,2 tys(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----876,7 tys

  796(2.8%)

  944,0 tys

  862(4.3%)

  963,8 tys

  895(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----8,2 mln

  7,4 tys(26.2%)

  705,8 tys

  645(3.2%)

  835,1 tys

  775(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----962,4 tys

  874(3.1%)

  902,9 tys

  825(4.1%)

  771,2 tys

  716(2.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -----733,5 tys

  666(2.4%)

  691,0 tys

  631(3.1%)

  733,5 tys

  681(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----394,3 tys

  358(1.3%)

  714,1 tys

  652(3.2%)

  454,0 tys

  422(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----145,7 tys

  132(0.5%)

  339,7 tys

  310(1.5%)

  160,7 tys

  149(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----44,9 tys

  40,8(0.1%)

  70,2 tys

  64,1(0.3%)

  88,2 tys

  81,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----2,8 tys

  2,5(0%)

  7,1 tys

  6,4(0%)

  76,6 tys

  71,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----69,5 tys

  63,1(0.2%)

  40,5 tys

  37,0(0.2%)

  72,5 tys

  67,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -----92,2 tys

  83,8(0.3%)

  75,0 tys

  68,5(0.3%)

  31,8 tys

  29,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----6,3 tys

  5,7(0%)

  41,3 tys

  37,7(0.2%)

  15,0 tys

  13,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----76,7 tys

  69,6(0.2%)

  57,2 tys

  52,2(0.3%)

  498

  0,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -----42,1 tys

  38,3(0.1%)

  425

  0,4(0%)

  432

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szydłowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szydłowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szydłowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----30,4 mln

  6,5 tys(100%)

  26,5 mln

  5,7 tys(100%)

  27,7 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----7,2 mln

  6,6 tys(23.8%)

  9,2 mln

  8,4 tys(34.5%)

  11,1 mln

  10,3 tys(40%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -----4,6 mln

  4,2 tys(15.1%)

  4,4 mln

  4,1 tys(16.8%)

  4,9 mln

  4,5 tys(17.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----1,7 mln

  1,5 tys(5.5%)

  2,7 mln

  2,5 tys(10.3%)

  2,1 mln

  1,9 tys(7.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -----918,2 tys

  834(3%)

  949,3 tys

  867(3.6%)

  976,4 tys

  907(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----2,1 mln

  1,9 tys(7%)

  568,3 tys

  519(2.1%)

  654,0 tys

  607(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----902,7 tys

  820(3%)

  550,5 tys

  503(2.1%)

  536,6 tys

  498(1.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----246,7 tys

  224(0.8%)

  258,4 tys

  236(1%)

  279,7 tys

  260(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----533,9 tys

  485(1.8%)

  39,3 tys

  35,9(0.1%)

  269,9 tys

  251(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----6,1 mln

  5,6 tys(20.2%)

  712,0 tys

  650(2.7%)

  132,0 tys

  123(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----62,5 tys

  56,8(0.2%)

  141,3 tys

  129(0.5%)

  108,0 tys

  100(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----40,4 tys

  36,7(0.1%)

  63,2 tys

  57,7(0.2%)

  79,4 tys

  73,7(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----69,0 tys

  62,6(0.2%)

  103,5 tys

  94,5(0.4%)

  71,2 tys

  66,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----90,0

  0,1(0%)

  210

  0,2(0%)

  11,1 tys

  10,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----6,0 tys

  5,4(0%)

  29,0 tys

  26,5(0.1%)

  6,0 tys

  5,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  -----1,8 tys

  1,7(0%)

  2,0 tys

  1,9(0%)

  2,2 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----76,7 tys

  69,6(0.3%)

  57,2 tys

  52,2(0.2%)

  498

  0,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -----33,2 tys

  30,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szydłów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 218 mieszkańców Szydłowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 106 kobiet oraz 112 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Szydłowa, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Szydłowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szydłowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w Szydłowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (25 dziewczynek oraz 25 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  19,3% mieszkańców Szydłowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 625 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 229 uczniów (111 kobiet oraz 118 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (14,2% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Szydłowa w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,7%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,5%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,2%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,4%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Szydłów
  20,9%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,4%
  Województwo
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,6%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,7%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1625 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 625,0
  świętokrzyskie
  884,0
  Kraj
  896,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Szydłów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Dzieci
 • 25 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 25 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 11 5 lata
 • 11
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 3 4 lata
 • 3
 • 6 5 lata
 • 6
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 5 4 lata
 • 5
 • 5 5 lata
 • 5
 • 11 6 lat
 • 11
 • 25 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szydłowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szydłowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Szydłowie
  Publiczne
  60 920-22-48
  ul. Kielecka 17
  28-225 Szydłów
  2507
  Punkt Przedszkolny w Szydłowie
  Publiczny
  41 354-53-13
  41 354-53-13
  ul. Targowa 3
  28-225 Szydłów
  2399
 • Szkoły podstawowe w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szydłów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 229 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,1
  Województwo
  14,9
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 18,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szydłowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szydłowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Szydłowie (Jan Kaczorowski)
  Publiczna
  41 354-51-14
  ul. Szkolna 10
  28-225 Szydłów
  819117
 • Edukacyjne grupy wieku w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szydłów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Szydłowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szydłowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szydłowie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Szydłowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 43 (uczestnicy: 7 010)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 700)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 380)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 28)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 25)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 25)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 110)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 11)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 14)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 3 (członkowie: 65)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Szydłowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 563 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 936 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
 • Zabytki w Szydłowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szydłowa znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szydłowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Mur miejski z 2. poł. XIV w.dnia 1932-06-21, wykaz dokumentów: L.AK.11/So/21/32/Ki z 1932-06-21; 793 z 1972-09-16; A.909/1-2 z 2012-12-27; A.909/1-3 z 2013-06-28
  • Zespół - mur obronny z 2. poł. XIV w.dnia 1932-06-21, wykaz dokumentów: L.AK.11/So/21/32/Ki z 1932-06-21; 793 z 1972-09-16; A.909/1-2 z 2012-12-27; A.909/1-3 z 2013-06-28
  • Brama miejska (data nieznana)dnia 1932-06-21, wykaz dokumentów: L.AK.11/So/21/32/Ki z 1932-06-21; A.909/1-3 z 2013-06-28
  • Miasto z XIV w.dnia 1947-01-13, wykaz dokumentów: 15 z 1947-01-13; 534 z 1971-10-28; A.903 z 2012-12-27
  • Kościół z XV w.dnia 1957-01-14, wykaz dokumentów: 376 z 1957-01-14; 483 z 1967-04-15; A.905 z 2012-12-27
  • Kościół z XIV w.dnia 1957-01-14, wykaz dokumentów: 377 z 1957-01-14; 475 z 1967-04-15; A.904/1-3 z 2012-12-27
  • Zespół - kościół z XIV w.dnia 1957-01-14, wykaz dokumentów: 377 z 1957-01-14; 776 z 1958-02-08; 475 z 1967-04-15; A.904/1-3 z 2012-12-27
  • Relikt z XVI w.dnia 1957-04-12, wykaz dokumentów: 498 z 1957-04-12; 775 z 1958-02-08; 484 z 1967-04-15; A.906/1-2 z 2012-12-27
  • Zespół - szpital z XVI w.dnia 1957-04-12, wykaz dokumentów: 498 z 1957-04-12; 775 z 1958-02-08; 484 z 1967-04-15; A.906/1-2 z 2012-12-27
  • Synagoga z XVI w. (ul. Targowa 3)dnia 1957-04-12, wykaz dokumentów: 499 z 1957-04-12; 476 z 1967-04-15; A.907 z 2012-12-27
  • Zespół - zamek z 2. poł. XIV w.dnia 1957-04-12, wykaz dokumentów: 500 z 1957-04-12; 501 z 1957-04-12; 851 z 1959-06-30; 485 z 1967-04-15; A.908/1-4 z 2012-12-27
  • Zamek z 2. poł. XIV w.dnia 1957-04-12, wykaz dokumentów: 500 z 1957-04-12; A.908/1-4 z 2012-12-27
  • Zamek z 1528 r. (ul. Szkolna 8)dnia 1957-04-12, wykaz dokumentów: 501 z 1957-04-12; 485 z 1967-04-15; A.908/1-4 z 2012-12-27
  • Relikt z XVI w. (ul. Staszowska 15)dnia 1958-02-08, wykaz dokumentów: 775 z 1958-02-08; 484 z 1967-04-15; A.906/1-2 z 2012-12-27
  • Baszta z 2. poł. XIV w.dnia 1958-02-08, wykaz dokumentów: 776 z 1958-02-08; 475 z 1967-04-15; A.904/1-3 z 2012-12-27
  • Brama forteczna z pocz. XVII w. (ul. Szkolna 5)dnia 1959-06-30, wykaz dokumentów: 851 z 1959-06-30; 485 z 1967-04-15; A.908/1-4 z 2012-12-27
  • Brama z XVIII w.dnia 1967-04-15, wykaz dokumentów: 475 z 1967-04-15; A.904/1-3 z 2012-12-27
  • Mur obronny z 2. poł. XIV w.dnia 1967-04-15, wykaz dokumentów: 485 z 1967-04-15; A.908/1-4 z 2012-12-27
  • Brama miejska z 2. poł. XIV w. (ul. Kazimierza Wielkiego 3)dnia 1972-09-16, wykaz dokumentów: 793 z 1972-09-16; A.909/1-2 z 2012-12-27; A.909/1-3 z 2013-06-28
  • Chałupa z 4. ćw. XVIII w. (ul. Krakowska 11)dnia 1976-11-03, wykaz dokumentów: 930 z 1976-11-03; A.910/1-2 z 2012-12-27
  • Inny budynek gospodarczy z 2. poł. XIX w. (ul. Krakowska 11)dnia 1976-11-03, wykaz dokumentów: 930 z 1976-11-03; A.910/1-2 z 2012-12-27
  • Zespół - zagroda z 1799 - 1900 (ul. Krakowska 11)dnia 1976-11-03, wykaz dokumentów: 930 z 1976-11-03; A.910/1-2 z 2012-12-27
 • Formy ochrony przyrody w Szydłowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szydłowa znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szydłowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Chmielnicko-Szydłowski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Chmielnicko-Szydłowiecki jest obszarem o krajobrazie rolniczo-leśnym. W jego szacie roślinnej największy walor przyrodniczy mają lasy o charakterze naturalnym których większe kompleksy zachowały się między Włoszczowicami a Piotrkowicami. Pod względem siedliskowym przeważają bory sosnowe i bory mieszane sporadycznie wystłpują fragmenty borów trzcinkowych olsów i łęgów. Na rędzinach jurajskich wykształciała się bogata postać subkontynentalnego boru mieszanego przechodząca miejscami w grąd wysoki i świetlistą dąbrowę z wieloma gatunkami kserotermicznej. W runie tych zbiorowisk spotyka się interesujące rzadkie i chronione gatunki roślin. Ważnym elementem szaty roslinnej są zbiorowiska nieleśne głównie torfowiska (wysokie przejściowe i niskie) z udziałem wielu rzadkich roślin. Zbiorowiska leśne i torfowiskowe pełnią ważną rolę wodoochronną zwłaszcza w obszarze źródliskowym rzeki Wschodniej oraz w okolicach Chąńczy Włoszczowic i Holendrów. Liczne stawy i zbiornik wodny Chańcza tworzą biotopy dla wielu gatunków ptaków wodno-bagiennych. Takie wymagające ochrony biocenozy awifałny wystepują w okolicach Skorzowa But-Palonek (na Sanicy) i Rakowa (na Czarnej Staszowskiej). Na terenie Ch-SzOChK dawne są tradycje osadnictwa sięgającego czasów neolitycznych. Obiektem średniowiecznym o najwyższej randze krajowej jest zachowany gotycki układ urbanistyczno-krajobrazowy Szydłowa zamknięty murami warownymi. Cennym zabytkiem o założeniach romańskich jest kościół w Kijach. Zachowały się też liczne zabytki budownictwa rezydencjonalnego oraz założenia dworsko-parkowe w Maleszowej Śladkowie Małym Piotrkowicach Gnojnie Grabkach (unikatowy dawny harem). Głównymi przyrodniczymi funkcjami Ch-SzOChK jest ochrona wód powierzchniowysz a szczególnie rzeki Czarnej Staszowskiej (wraz ze zbiornikiem wodnym Chańcza) Wschodniej Isanicy a także spełnienie roli łącznikowej pomiędzy Zespołami Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (korytarze i ciągi ekologiczne o znaczeniu regionalnym i lokalnym)., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Ch-SzOChK położony jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego pomiędzy Cisowsko - Orłowińskim Parkiem Krajobrazowym i Szanieckim Parkiem Krajobrazowym stykając się na niewielkich odcinkach z innymi obszarami chronionego krajobrazu w województwie świętokrzyskim. Opis granicy Ch-SzOChK rozpoczyna się nad Czarną Nidą w miejscu gdzie wzdłuż południowej granicy obrębu Łabędziów (gm. Morawica) biegnie granicą zamykającą od południa Podkielecki OChK. Wzdłuż tego właśnie odcinka biegnie również fragment północnej granicy Ch-SzOChK która biegnie najpierw północną i wschodnią granicą obrębu Radomice (gm. Morawica) a następnie zgodnie z północnymi granicami obrębów: Skrzelczyce Pierzchnica Pierzchnianka Osiny Strojnów Wierzbie Drugnia Drugnia Rządowa Podstoła (gm. Pierzchnica) Rudki i Potok (gm. Szydłów) Pągowiec Życiny Chańcza Rakówka i Pułaczów (gm. Raków). Po wschodniej granicy obrębu Pułaczów granica skręca na południe i biegnie dalej zgodnie z wschodnimi granicami obrębów Rakówka i Chańcza. Następnie zgodnie z południową granicą obrębu Chańcza skręca na zachód otacza zbiornik "Chańcza" na rz. Czarnej Staszowskiej i biegnie wschodnimi granicami obrębów Korytnica Kotuszów Jabłonica i Mokre oraz południową granicą obrębu Gacki i Wola Żyzna (gm. Szydłów) dochodząc do przysiółka Jadwisin. Stąd biegnie dalej na południe zgodnie ze wschodnią granicą obrębu Grzymała do Podlesia. Następnie skręca na zachód i biegnie generalnie w tym kierunku zgodnie z południowymi granicami obrębów: Grzymała Chałupki i Kargów (gm. Tuczępy) oraz Bosowice (gm. Stopnica). Na opisanym odcinku Chałupki - Bosowice granica Ch-SzOChK przylega bezpośrednio do granicy Solecko-Pacanowskiego OChK. W przysiółku Dąbrówka nad rz. Sanicą granica rozmija się z granicą sąsiadującego OChK i biegnie dalej w kierunku zachodnim a następnie północnym południowymi południowo-zachodnimi oraz zachodnimi granicami obrębów: Palonki Służów Słabkowice (gm. Busko-Zdrój) Borzykowa i Śladków Mały (gm. Chmielnik). Po przecięciu drogi Chmielnik - Busko granica Ch-SzOChK biegnie dalej w kierunku początkowo wschodnim a następnie północnym zachodnim i południowo-wschodnim (po przecięciu drogi Chmielnik - Morawica) omijając miasto Chmielnik i położone w jego sąsiedztwie obręby Przededworze i Celiny (biegnąc po granicach obrębów ewidencyjnych). Dalej biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy obrębu Holendry i fragmentem południowej granicy obrębów: Jasień (gm. Chmielnik) Wola Żydowska Gołuchów Lipnik Kije Kokot oraz zachodnimi granicami obrębów: Kokot i Wierzbica (gm. Kije). Na odcinku zachodniej granicy obrębu Wierzbica graniczą: W-JOChK i opisywany obszar. Dalej granica Ch-SzOChK biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic obrębu: Włoszczowice (gm. Kije) oraz zachodnią granicą gminy Morawica gdzie dochodzi do granicy obrębu Nida. Następnie w obrębie gminy Morawica biegnie północną granicą obrębu Zbrza do linii kolejowej gdzie ponownie skręca na południe wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia. Dalej biegnie wzdłuż linii wysokiego napięcia do granicy obrębu Chałupki a następnie skręca na północ wzdłuż zachodnich granic obrębów: Chałupki Wola Morawicka i Radomice (gm. Morawica). Tutaj nad Czarną Nidą na południowej granicy obrębu Łabędziów zamyka się granica opisywanego obszaru. Integralną częścią Ch-SzOChK jest enklawa tego obszaru obejmująca teren obrębów Melonek i Winna w gm. Łagów., Powierzchnia: 60733.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Wyrobisko o charakterze stokowym nieczynne. Wymiary wyrobiska: długość - 100 m szerokość - 20 m wysokość 10-20 m. W profilu wyrobiska odsłaniają się typowe dla sarmatu (trzeciorzęd - miocen) wapienie organodendrytyczne (kalkiityty)., Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: po S stronie zabytkowego kościoła Wszystkich Świętych w Syzdłowie pomiędzy strumykiem (bez nazwy) a drogą prowadzącą z Szydłowa do Woli Żyznej

Szydłów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 8 wypadków drogowych w Szydłowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 733,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 91,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Szydłowie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szydłowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 7 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szydłowie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 733,94 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  733,9
  świętokrzyskie
  1 238,0
  Kraj
  1 035,8
 • 91,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  91,7
  woj. świętokrzyskie
  128,2
  Cały kraj
  98,5
 • 642,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Szydłów
  642,2
  świętokrzyskie
  1 519,1
  Cały kraj
  1 251,4
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Szydłów
  12,5
  Województwo
  10,4
  Cała Polska
  9,5
 • 87,50 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Szydłów
  87,5
  świętokrzyskie
  122,7
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Szydłowie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 101,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  101,9 km
  świętokrzyskie
  357,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,4 km
  Województwo
  3,5 km
  Polska
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szydłów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 756droga wojewódzka nr 756(Starachowice - Rezpin Drugi - Rzepin Kolonia - Pawłów - Ambrożów - Chybice - Sosnówka - Rudki - Serwis - Nowa Słupia - Dębniak - Paprocice - Zamkowa Wola - Łagów - Wola Łagowska - Sadków - Nowy Rembów - Raków - Życiny - Osówka - Szydłów - Wola Poduchowna - Brzozówka - Kargów - Żreniki Dolne - Jastrzębiec - Falęcin Stary - Nowe Kąty - Stopnica)
  • DW 765droga wojewódzka nr 765(Chmielnik - Źródła - Zrecze Duże - Gnojno - Glinka - Skadla - Jarząbki - Grabki Duże - Szydłów - Kurozwęki - Staszów - Wiśniówka - Osiek)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szydłów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 70Linia kolejowa nr 70: Włoszczowice - Chmielów koło Tarnobrzega [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Włoszczowice - Chmielnik - Grzybów - Staszów - Strzegomek - Osiek Staszowski - Stary Łążek - Chodków - Chmielów koło Tarnobrzega)