Pyskowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Pyskowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pyskowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu gliwickiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Pyskowice.
 • 18 368 Liczba mieszkańców
 • 30,9 km² Powierzchnia
 • 594,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1260 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SGL Tablice rejestracyjne
 • Adam Michał Wójcik Burmistrz miasta
Pyskowice na mapie
Identyfikatory
 • 18.634650.3956 Współrzędne GPS
 • 2405021 TERYT (TERC)
 • 0942417 SIMC
Herb miasta Pyskowice
Pyskowice herb

Pyskowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
44-120Poczta Pyskowice, ul. Armii Krajowej 22
44-120Skrytki Pocztowe Poczta Pyskowice, ul. Armii Krajowej 22

Pyskowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pyskowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Zabrzu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze
Urząd Miejski w Pyskowicach
(32) 332-60-00
(32) 332-60-02
ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice

Pyskowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pyskowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 18 368, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pyskowic zawarli w 2020 roku 66 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców Pyskowic jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Pyskowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -48. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,60 na 1000 mieszkańców Pyskowic. W 2020 roku urodziło się 190 dzieci, w tym 50,5% dziewczynek i 49,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 352 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 40,7% zgonów w Pyskowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,8% zgonów w Pyskowicach były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pyskowic przypada 12.9 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 200 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 169 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pyskowic 31. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  60,3% mieszkańców Pyskowic jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pyskowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 368 Liczba mieszkańców
 • 9 568 Kobiety
 • 8 800 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pyskowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pyskowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pyskowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pyskowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,1 lat
  śląskie
  43,1 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pyskowice, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pyskowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,0%
  Województwo
  27,1%
  Polska
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Pyskowice
  59,1%
  woj. śląskie
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  śląskie
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,2%
  woj. śląskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,5%
  śląskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pyskowicach w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,4
  woj. śląskie
  1,4
  Polska
  1,3
 • 66 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pyskowicach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -48 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -32 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Pyskowice
  -2,6
  woj. śląskie
  -4,9
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pyskowicach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pyskowicach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pyskowicach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pyskowicach w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 190 Urodzenia żywe
 • 96 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 94 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,5%
  49,5%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,3
  woj. śląskie
  8,5
  Kraj
  9,3
 • 39,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,5
  śląskie
  37,6
  Polska
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 352 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 302 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pyskowice
  3 352 g
  Województwo
  3 327 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 74 Waga 4000g - 4499g
 • 74
 • 323 Waga 3500g - 3999g
 • 323
 • 433 Waga 3000g - 3499g
 • 433
 • 165 Waga 2500g - 2999g
 • 165
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,39
  Województwo
  1,32
  Cały kraj
  1,38
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,69
  śląskie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,75
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Pyskowicach w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 238 Zgony
 • 112 Kobiety
  (Zgony)
 • 126 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,9
  woj. śląskie
  13,3
  Cały kraj
  12,5
 • 132,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  132,9
  woj. śląskie
  157,4
  Cały kraj
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pyskowice
  0,0
  woj. śląskie
  3,6
  Cały kraj
  3,6
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,5
  śląskie
  3,8
  Polska
  3,4
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gliwickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,7%
  śląskie
  41,9%
  Cały kraj
  39,4%
 • 28,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  28,8%
  woj. śląskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,7%
  woj. śląskie
  5,0%
  Kraj
  6,6%
 • 10,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,3
  Cały kraj
  9,9
 • 79,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  79,2
  Polska
  70,4
 • 280,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Pyskowice
  280,3
  śląskie
  313,1
  Cała Polska
  283,2
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,7
  Kraj
  261,3
 • 396,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 393,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 399,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pyskowice
  396,3
  Województwo
  478,9
  Cały kraj
  421,0
 • 65,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pyskowice
  65,8
  Województwo
  72,9
  Cała Polska
  69,5
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Pyskowice
  31,9
  woj. śląskie
  38,8
  Cały kraj
  35,1
 • 8,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,4
  śląskie
  8,6
  Cały kraj
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  woj. śląskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 200 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 112 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 88 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 169 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 91 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 78 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 34 Saldo migracji
 • 23 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 31 Saldo migracji wewnętrznych
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pyskowicach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pyskowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyskowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Pyskowicach oddano do użytku 28 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pyskowicach to 7 161 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 388 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  96,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pyskowicach to 5,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Pyskowicach to 150,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,42% mieszkań posiada łazienkę, 77,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,50% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gliwickiego.

  Powiat gliwicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 161 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 388,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pyskowice
  388,00
  Województwo
  401,50
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 61,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Pyskowice
  61,80 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 24,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,00 m2
  Województwo
  28,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pyskowice
  3,53
  śląskie
  3,77
  Polska
  3,82
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,58
  śląskie
  2,49
  Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  woj. śląskie
  0,66
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 28 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Pyskowice
  1,52
  śląskie
  4,07
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 160 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,71
  woj. śląskie
  4,03
  Polska
  3,77
 • 8,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  8,67
  woj. śląskie
  16,39
  Cały kraj
  21,77
 • 4 205 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 150,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Pyskowice
  150,2 m2
  Województwo
  95,9 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,23 m2
  woj. śląskie
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,80%
  śląskie
  98,82%
  Polska
  96,97%
 • 98,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Pyskowice
  98,87%
  śląskie
  95,61%
  Cały kraj
  94,01%
 • 97,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,42%
  śląskie
  94,04%
  Cały kraj
  91,78%
 • 77,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  77,94%
  woj. śląskie
  82,40%
  Cała Polska
  83,08%
 • 91,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Pyskowice
  91,50%
  woj. śląskie
  66,35%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Pyskowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Pyskowicach na 1000 mieszkańców pracuje 228osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 46,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pyskowicach wynosiło w 2020 roku 6,2% (7,2% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pyskowicach wynosiło 4 696,57 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pyskowic 2 568 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 984 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 584.

  17,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Pyskowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 228 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  228,0
  woj. śląskie
  275,0
  Polska
  252,0
 • 6,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,2% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,2%
  Województwo
  4,9%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pyskowicach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pyskowicach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pyskowicach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 697 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Pyskowice
  4 697 PLN
  Województwo
  5 451 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pyskowicach w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 568 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 984 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 584 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,0% Przemysł i budownictwo
 • 18,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,3% Pozostałe
 • 41,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pyskowicach w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 206 Pracujący ogółem
 • 1 943 Kobiety
 • 2 263 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pyskowicach w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pyskowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,8
  Województwo
  69,3
  Polska
  68,0
 • 38,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,7
  Województwo
  40,2
  Kraj
  37,5
 • 142,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  142,7
  woj. śląskie
  138,1
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pyskowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Pyskowicach w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 706 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 197 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 120 nowych podmiotów, a 59 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (138) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (80) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (140) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (59) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pyskowicach najwięcej (135) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 635) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (409) podmiotów, a 75,7% (1 292) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pyskowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%) oraz Budownictwo (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 706 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 409 Przemysł i budownictwo
 • 1 292 Pozostała działalność
 • 120 Podmioty nowo zarejestrowane w Pyskowicach w 2020 roku
 • 59 Podmioty wyrejestrowane w Pyskowicach w 2020 roku
 • 1 197 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 635 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 635
 • 54 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 54
 • 17 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 706 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 706
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 107 Spółki handlowe ogółem
 • 107
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 86  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 86
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 135 Spółki cywilne ogółem
 • 135
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 197 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 313 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 313
 • 198 Budownictwo
 • 198
 • 128 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 128
 • 127 Przetwórstwo przemysłowe
 • 127
 • 83 Pozostała działalność
 • 83
 • 72 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 72
 • 66 Transport i gospodarka magazynowa
 • 66
 • 63 Informacja i komunikacja
 • 63
 • 31 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 31
 • 29 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 29
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 25 Edukacja
 • 25
 • 16 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 16
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyskowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Pyskowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 326 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pyskowicach wynosi 73,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pyskowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,54 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 8,97 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,35 (78%), drogowe - 1,16 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pyskowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 326 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 326
 • 213 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 213
 • 80 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 80
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 10
 • 166 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 166
 • 17,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,64
  woj. śląskie
  26,09
  Polska
  19,96
 • 11,54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,54
  Województwo
  13,67
  Cały kraj
  12,25
 • 4,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pyskowice
  4,35
  śląskie
  10,18
  Cały kraj
  5,17
 • 1,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,16
  śląskie
  1,41
  Cały kraj
  1,73
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,55
  woj. śląskie
  0,45
  Cała Polska
  0,37
 • 8,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Pyskowice
  8,97
  śląskie
  13,14
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  79%
  Cała Polska
  73%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  68%
  Województwo
  68%
  Cały kraj
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  79%
  woj. śląskie
  91%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Pyskowice
  84%
  śląskie
  85%
  Polska
  87%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  61%
  śląskie
  67%
  Cała Polska
  54%

Pyskowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Pyskowic wyniosła w 2020 roku 100,7 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Pyskowic - 24.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,6 mln złotych, czyli 11,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pyskowic wyniosła w 2020 roku 105,1 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.8%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.8%). W budżecie Pyskowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (18,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 46,3 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,2%.
 • Wydatki budżetu w Pyskowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pyskowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pyskowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,1 mln

  2,7 tys(100%)

  53,9 mln

  2,9 tys(100%)

  53,9 mln

  2,9 tys(100%)

  63,5 mln

  3,4 tys(100%)

  72,8 mln

  3,9 tys(100%)

  93,4 mln

  5,1 tys(100%)

  112,2 mln

  6,1 tys(100%)

  100,7 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,1 mln

  915(33.4%)

  17,5 mln

  941(32.4%)

  18,4 mln

  996(34.1%)

  18,6 mln

  1,0 tys(29.4%)

  19,4 mln

  1,1 tys(26.6%)

  21,3 mln

  1,2 tys(22.8%)

  34,1 mln

  1,8 tys(30.3%)

  24,8 mln

  1,3 tys(24.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  189(6.9%)

  4,0 mln

  214(7.4%)

  4,8 mln

  259(8.9%)

  5,9 mln

  318(9.2%)

  6,2 mln

  335(8.5%)

  15,8 mln

  854(16.9%)

  14,3 mln

  774(12.7%)

  11,2 mln

  605(11.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,9 mln

  316(11.5%)

  6,1 mln

  327(11.3%)

  6,6 mln

  359(12.3%)

  6,7 mln

  365(10.6%)

  9,0 mln

  488(12.3%)

  9,0 mln

  485(9.6%)

  14,4 mln

  783(12.9%)

  10,3 mln

  559(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  229(8.4%)

  5,8 mln

  310(10.7%)

  2,6 mln

  143(4.9%)

  3,1 mln

  167(4.8%)

  6,4 mln

  346(8.8%)

  9,7 mln

  526(10.4%)

  7,7 mln

  419(6.9%)

  8,5 mln

  462(8.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,2 mln

  387(14.1%)

  7,3 mln

  393(13.5%)

  7,3 mln

  395(13.5%)

  8,0 mln

  434(12.6%)

  7,0 mln

  380(9.6%)

  7,1 mln

  385(7.6%)

  8,1 mln

  438(7.2%)

  7,8 mln

  423(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  373(13.6%)

  7,0 mln

  378(13%)

  7,6 mln

  411(14.1%)

  14,4 mln

  782(22.7%)

  3,8 mln

  204(5.2%)

  5,3 mln

  287(5.7%)

  5,1 mln

  277(4.6%)

  5,6 mln

  303(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  102(3.7%)

  2,0 mln

  105(3.6%)

  2,0 mln

  106(3.6%)

  2,3 mln

  123(3.6%)

  2,5 mln

  134(3.4%)

  4,8 mln

  261(5.2%)

  2,8 mln

  151(2.5%)

  2,4 mln

  129(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,0 mln

  54,0(2%)

  991,1 tys

  53,4(1.8%)

  1,2 mln

  62,7(2.1%)

  994,7 tys

  54,0(1.6%)

  1,1 mln

  60,9(1.5%)

  1,0 mln

  55,9(1.1%)

  1,3 mln

  73,1(1.2%)

  1,4 mln

  78,2(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  908,5 tys

  48,7(1.8%)

  952,1 tys

  51,3(1.8%)

  845,3 tys

  45,8(1.6%)

  910,9 tys

  49,5(1.4%)

  945,7 tys

  51,4(1.3%)

  1,1 mln

  62,0(1.2%)

  1,2 mln

  63,8(1%)

  1,2 mln

  62,9(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,1 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  61,3(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  897,7 tys

  48,2(1.8%)

  871,8 tys

  47,0(1.6%)

  822,1 tys

  44,6(1.5%)

  902,6 tys

  49,0(1.4%)

  1,0 mln

  55,3(1.4%)

  1,1 mln

  61,2(1.2%)

  1,1 mln

  59,0(1%)

  969,3 tys

  52,5(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  483,1 tys

  25,9(0.9%)

  415,1 tys

  22,4(0.8%)

  620,5 tys

  33,6(1.2%)

  471,9 tys

  25,6(0.7%)

  591,6 tys

  32,1(0.8%)

  438,0 tys

  23,7(0.5%)

  880,9 tys

  47,8(0.8%)

  451,7 tys

  24,5(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  49,7 tys

  2,7(0.1%)

  32,0 tys

  1,7(0.1%)

  18,5 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  62,9 tys

  3,4(0.1%)

  200,4 tys

  10,9(0.2%)

  352,0 tys

  19,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  150,5 tys

  8,1(0.3%)

  166,0 tys

  8,9(0.3%)

  116,4 tys

  6,3(0.2%)

  220,7 tys

  12,0(0.3%)

  355,5 tys

  19,3(0.5%)

  400,8 tys

  21,7(0.4%)

  318,9 tys

  17,3(0.3%)

  120,0 tys

  6,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,5 tys

  0,2(0%)

  99,1 tys

  5,3(0.2%)

  92,2 tys

  5,0(0.2%)

  12,8 tys

  0,7(0%)

  10,7 tys

  0,6(0%)

  98,9 tys

  5,4(0.1%)

  101,9 tys

  5,5(0.1%)

  104,7 tys

  5,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,0 tys

  1,8(0.1%)

  36,6 tys

  2,0(0.1%)

  38,7 tys

  2,1(0.1%)

  47,7 tys

  2,6(0.1%)

  49,2 tys

  2,7(0.1%)

  51,1 tys

  2,8(0.1%)

  61,3 tys

  3,3(0.1%)

  63,6 tys

  3,4(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  22,4 tys

  1,2(0%)

  24,2 tys

  1,3(0%)

  23,4 tys

  1,3(0%)

  25,9 tys

  1,4(0%)

  31,9 tys

  1,7(0%)

  26,4 tys

  1,4(0%)

  96,2 tys

  5,2(0.1%)

  46,5 tys

  2,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  714,5 tys

  38,3(1.4%)

  793,0 tys

  42,7(1.5%)

  832,0 tys

  45,1(1.5%)

  858,0 tys

  46,6(1.4%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  7,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  17,4 tys

  0,9(0%)

  5,7 tys

  0,3(0%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  9,7 tys

  0,5(0%)

  20,9 tys

  1,1(0%)

  6,7 tys

  0,4(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  125

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,7 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,0 tys

  0,8(0%)

  20,0 tys

  1,1(0%)

  25,0 tys

  1,4(0%)

  25,0 tys

  1,4(0%)

  25,0 tys

  1,4(0%)

  25,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pyskowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pyskowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pyskowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,3 mln

  2,8 tys(100%)

  54,2 mln

  2,9 tys(100%)

  55,4 mln

  3,0 tys(100%)

  66,6 mln

  3,6 tys(100%)

  72,1 mln

  3,9 tys(100%)

  85,1 mln

  4,6 tys(100%)

  108,2 mln

  5,9 tys(100%)

  105,1 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,4 mln

  1,3 tys(45.6%)

  24,5 mln

  1,3 tys(45.2%)

  24,2 mln

  1,3 tys(43.6%)

  25,9 mln

  1,4 tys(38.8%)

  27,6 mln

  1,5 tys(38.3%)

  30,2 mln

  1,6 tys(35.5%)

  34,0 mln

  1,8 tys(31.4%)

  34,5 mln

  1,9 tys(32.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,4 mln

  613(22.3%)

  11,2 mln

  603(20.6%)

  12,4 mln

  673(22.4%)

  13,5 mln

  734(20.3%)

  13,5 mln

  732(18.7%)

  14,4 mln

  782(17%)

  15,4 mln

  836(14.2%)

  17,7 mln

  959(16.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  9,0 mln

  482(17.5%)

  8,6 mln

  464(15.9%)

  8,8 mln

  479(15.9%)

  9,8 mln

  531(14.7%)

  8,8 mln

  480(12.3%)

  8,8 mln

  479(10.4%)

  11,8 mln

  638(10.9%)

  11,4 mln

  616(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  422,1 tys

  22,6(0.8%)

  70,2 tys

  3,8(0.1%)

  2,1 mln

  115(3.8%)

  2,6 mln

  142(3.9%)

  3,5 mln

  192(4.9%)

  10,4 mln

  562(12.2%)

  9,4 mln

  510(8.7%)

  7,4 mln

  403(7.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  88,9(3.2%)

  2,2 mln

  117(4%)

  2,1 mln

  113(3.8%)

  2,3 mln

  127(3.5%)

  2,3 mln

  124(3.2%)

  2,1 mln

  115(2.5%)

  7,2 mln

  392(6.7%)

  4,6 mln

  247(4.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  32,0 tys

  1,7(0.1%)

  2,4 mln

  127(4.3%)

  200,1 tys

  10,8(0.4%)

  159,3 tys

  8,6(0.2%)

  1,2 mln

  67,7(1.7%)

  3,0 mln

  164(3.6%)

  5,7 mln

  312(5.3%)

  1,8 mln

  98,1(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  238(8.7%)

  4,3 mln

  232(7.9%)

  4,6 mln

  248(8.2%)

  11,3 mln

  615(17%)

  974,8 tys

  52,9(1.4%)

  1,5 mln

  79,1(1.7%)

  2,1 mln

  116(2%)

  1,7 mln

  91,7(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  60,2(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  120,9 tys

  6,5(0.2%)

  132,2 tys

  7,1(0.2%)

  284,5 tys

  15,4(0.5%)

  316,7 tys

  17,2(0.5%)

  323,6 tys

  17,6(0.4%)

  334,0 tys

  18,1(0.4%)

  1,9 mln

  101(1.7%)

  888,1 tys

  48,1(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  364,9 tys

  19,6(0.7%)

  364,8 tys

  19,7(0.7%)

  275,6 tys

  14,9(0.5%)

  288,9 tys

  15,7(0.4%)

  327,8 tys

  17,8(0.5%)

  393,5 tys

  21,3(0.5%)

  313,9 tys

  17,0(0.3%)

  300,1 tys

  16,3(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  870

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  88,9(1.5%)

  251,9 tys

  13,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  26,6 tys

  1,4(0.1%)

  51,3 tys

  2,8(0.1%)

  46,0 tys

  2,5(0.1%)

  59,8 tys

  3,2(0.1%)

  50,6 tys

  2,7(0.1%)

  53,8 tys

  2,9(0.1%)

  52,4 tys

  2,8(0%)

  111,9 tys

  6,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,5 tys

  0,2(0%)

  99,1 tys

  5,3(0.2%)

  92,2 tys

  5,0(0.2%)

  12,8 tys

  0,7(0%)

  10,7 tys

  0,6(0%)

  98,9 tys

  5,4(0.1%)

  101,9 tys

  5,5(0.1%)

  104,7 tys

  5,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,2 tys

  1,5(0.1%)

  31,1 tys

  1,7(0.1%)

  34,0 tys

  1,8(0.1%)

  43,4 tys

  2,4(0.1%)

  45,4 tys

  2,5(0.1%)

  46,7 tys

  2,5(0.1%)

  56,9 tys

  3,1(0.1%)

  59,0 tys

  3,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  54,7 tys

  2,9(0.1%)

  55,8 tys

  3,0(0.1%)

  50,3 tys

  2,7(0.1%)

  58,3 tys

  3,2(0.1%)

  41,7 tys

  2,3(0.1%)

  49,4 tys

  2,7(0.1%)

  50,7 tys

  2,8(0%)

  31,1 tys

  1,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  6,6 tys

  0,4(0%)

  8,2 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  70,3 tys

  3,8(0.1%)

  631

  0,0(0%)

  226

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  316,4 tys

  17,0(0.6%)

  262,7 tys

  14,2(0.5%)

  234,5 tys

  12,7(0.4%)

  209,3 tys

  11,4(0.3%)

  35,5 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  381

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  820

  0,0(0%)

  830

  0,0(0%)

  21,7

  0,0(0%)

  760

  0,0(0%)

  429

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  157

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  7,6 tys

  0,4(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pyskowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 541 mieszkańców Pyskowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 728 kobiet oraz 1 813 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,8% mieszkańców Pyskowic, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Pyskowic mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pyskowicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,9%) oraz średnie zawodowe (19,6%).

  W roku 2018 w Pyskowicach mieściło się 5 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 581 dzieci (288 dziewczynek oraz 293 chłopców). Dostępne były 583 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w Pyskowicach mieściło się 5 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 491 dzieci (252 dziewczynki oraz 239 chłopców). Dostępnych było 498 miejsc.

  18,5% mieszkańców Pyskowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 802 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 71 oddziałach uczyło się 1 274 uczniów (604 kobiety oraz 670 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pyskowicach placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 48 oddziałach uczyło się 955 uczniów (451 kobiet oraz 504 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,08.

  W Pyskowicach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 155 uczniów (88 kobiet oraz 67 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 40 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pyskowicach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 121 uczniów (92 kobiety oraz 29 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 55 absolwentów.

  W Pyskowicach znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 82 uczniów (30 kobiet oraz 52 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 15,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,1 uczniów. 16,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców Pyskowic w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,8%
  woj. śląskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  30,9%
  śląskie
  34,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pyskowice
  10,9%
  woj. śląskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pyskowice
  17,0%
  woj. śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,8%
  Województwo
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 22,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,5%
  woj. śląskie
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  19,0%
  śląskie
  16,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 802 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  802,0
  woj. śląskie
  890,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Pyskowice
  0,88
  Województwo
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 24 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 583 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Pyskowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 581 Dzieci
 • 288 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 293 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 123 3 lata
 • 123
 • 144 4 lata
 • 144
 • 146 5 lata
 • 146
 • 165 6 lat
 • 165
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 57 3 lata
 • 57
 • 79 4 lata
 • 79
 • 72 5 lata
 • 72
 • 78 6 lat
 • 78
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 66 3 lata
 • 66
 • 65 4 lata
 • 65
 • 74 5 lata
 • 74
 • 87 6 lat
 • 87
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 43,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 43,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pyskowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pyskowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 2
  Publiczne
  32 233-27-51
  ul. Wyzwolenia Boczna 2
  44-120 Pyskowice
  512510
  Przedszkole Nr 5
  Publiczne
  32 233-24-38
  32 337-43-78
  ul. Szopena 9B
  44-120 Pyskowice
  512510
  Przedszkole nr 4
  Publiczne
  32 233-22-15
  ul. Dąbrowskiego 3
  44-120 Pyskowice
  41008
  Przedszkole nr 3
  Publiczne
  32 233-27-43
  32 337-43-76
  ul. Wojska Polskiego 19
  44-120 Pyskowice
  49511
  Przedszkole nr 1
  Publiczne
  32 233-25-80
  32 233-25-80
  ul. Oświęcimska 28
  44-120 Pyskowice
  3747
 • Szkoły podstawowe w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pyskowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 62 Oddziały
 • 1 228 Uczniowie
 • 585 Kobiety
  (uczniowie)
 • 643 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 146 Uczniowie w 1 klasie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 152 Absolwenci 2016
 • 80 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,3%
  58,7%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,9
  woj. śląskie
  18,1
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,9
 • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,9
 • 19,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,8
 • 5,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,1
 •  
 • 94,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 80,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 101 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 101 niemiecki
 • 26 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 26 angielski
 •  
 • 98,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Pyskowice
  98,08
  śląskie
  96,32
  Cały kraj
  95,46
 • 95,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Pyskowice
  95,23
  Województwo
  94,54
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pyskowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pyskowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pyskowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pyskowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczna
  32 233-23-17
  32 401-04-27
  ul. WYZWOLENIA 4
  44-120 Pyskowice
  1736238
  Szkoła Podstawowa nr 4 (Jarosława Dąbrowskiego)
  Publiczna
  32 233-20-10
  32 233-20-10
  ul. Wojska Polskiego 23
  44-120 Pyskowice
  1734437
  Szkoła Podstawowa Nr 5
  Publiczna
  32 233-32-48
  32 233-32-48
  ul. Szkolna 2
  44-120 Pyskowice
  12246-
  Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna
  Publiczna
  32 233-26-51
  32 233-26-51
  ul. Poniatowskiego 2
  44-120 Pyskowice
  533-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pyskowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 133 Uczniowie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,9%
  42,1%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Pyskowice
  22,1
  Województwo
  26,5
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 12,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pyskowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 72 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,7%
  65,3%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  16,4
  woj. śląskie
  18,3
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,4
 • 24,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,0
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 •  
 • 338 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 172 niemiecki
 • 166 angielski
 • 13 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 13 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pyskowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pyskowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  Publiczna
  32 233-25-96
  32 233-25-96
  ul. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 37
  44-120 Pyskowice
  6147-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (im.MARII KONOPNICKIEJ)
  Publiczne
  32 233-25-96
  32 233-25-96
  ul. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 37
  44-120 Pyskowice
  7142-
  TECHNIKUM
  Publiczne
  32 233-25-96
  32 233-25-96
  ul. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 37
  44-120 Pyskowice
  368-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
  Publiczna
  32 233-26-51
  32 233-26-51
  ul. Poniatowskiego 2
  44-120 Pyskowice
  222-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  32 233-26-51
  32 233-26-51
  ul. Poniatowskiego 2
  44-120 Pyskowice
  218-
  UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
  Publiczne
  32 233-25-96
  32 233-25-96
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37
  44-120 Pyskowice
  ---
  SZKOŁA POLICEALNA
  Publiczna
  32 233-25-96
  32 233-25-96
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37
  44-120 Pyskowice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach
  Niepubliczne
  32 233-26-85
  ul. Strzelców Bytomskich 1
  44-120 Pyskowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pyskowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pyskowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pyskowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyskowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pyskowicach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pyskowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Pyskowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Pyskowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 92 (uczestnicy: 9 955)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 830)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 640)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 920)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 670)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 220)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 2 340)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 530)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 55)
  • inne: 18 (uczestnicy: 3 750)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 233)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 150)
  • taneczne: 3 (członkowie: 45)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 213)
  • teatralne: 2 (członkowie: 24)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 92)
  • taneczne: 6 (członkowie: 97)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Pyskowicach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 52 498 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 75 301 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pyskowicach działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 501 członków. Zarejestrowano 482 ćwiczących (mężczyźni: 422, kobiety: 60, chłopcy do lat 18: 364, dziewczęta do lat 18: 50). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pyskowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pyskowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pyskowic znajduje się 48 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pyskowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z XIII w.dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R/383/53 z 1953-03-14; 1015/69 z 1969-02-18; brak numeru z 2014-07-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. pl. Karola Miarki 9)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 284/60 z 1960-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 21)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 285/60 z 1960-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 286/60 z 1960-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 287/60 z 1960-03-07
  • Ratusz z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 288/60 z 1960-03-07
  • Kościół z XV w.dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 289/60 z 1960-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Armii Krajowej 18)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1016/69 z 1969-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 11)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1018/69 z 1969-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 25)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1020/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1021/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górnicza 2)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1022/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górnicza 4)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1023/69 z 1969-02-24; brak numeru z 2012-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górnicza 6)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1024/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górnicza 7)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1025/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górnicza 17)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1027/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 1)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1028/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 2)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1029/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 5)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1030/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 6)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1031/69 z 1969-02-24
  • Magazyn z XIX w. (ul. Hutnicza 7)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1032/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 8)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1033/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 7)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1034/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 10)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1035/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 15)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1036/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 16)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1037/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. pl. Karola Miarki 3)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1038/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. pl. Karola Miarki 5)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1039/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. pl. Karola Miarki 10)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1040/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. pl. Karola Miarki 11)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1041/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 5)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1042/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 6)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1043/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 9)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1045/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 10)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1046/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 5)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1026/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 7)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1044/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 11)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1047/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 12)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1048/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 13)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1049/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 14)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1050/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 15)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1051/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 13)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1052/69 z 1969-06-07
  • Szkoła z XIX w. (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37)dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: A/1511/92 z 1992-12-21
  • Sala gimnastyczna z 2. poł. XIX w.dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: A/1511/92 z 1992-12-21
  • Ogród z 2. poł. XIX w.dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: A/1511/92 z 1992-12-21
  • Zespół - szkoła z 2. poł. XIX w. (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37)dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: A/1511/92 z 1992-12-21; brak numeru z 2010-04-30
  • Lokomotywownia z 1902 r.dnia 2001-04-12, wykaz dokumentów: A/46/01 z 2001-04-12; brak numeru z 2010-08-12
  • Kościół z 1869 r. (ul. Cmentarna 15)dnia 2011-02-18, wykaz dokumentów: A/331/11 z 2011-02-18
 • Formy ochrony przyrody w Pyskowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pyskowic znajduje się 28 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pyskowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cyprian - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - "Cyprian" bardzo okazały charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi oraz mocno rozbudowaną koroną i dużą ilością konarów, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Polnej
  • Dominik Savio - Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) - "Dominik Savio" okazałe drzewo o wyjątkowych walorach estetycznych i rozłożystej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzelców Bytomskich
  • Franciszek - Pomnik przyrodyOpis: Dąb czerwony (Quercus rubra) - "Franciszek" okazały dąb o dobrze rozwiniętej rozłożystej koronie posiada charakterystyczne niesymetryczne odgałęzienie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Parku Miejskim przy ul. Powstańców Śląskich
  • Jadwiga - Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) - "Jadwiga" okazały charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi oraz mocno rozbudowaną koroną i dużą ilością konarów, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Stanisława Poniatowskiego 2
  • Jan - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - "Jan" okazałe i wysokie drzewo o strzelistej budowie i rozłożystej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego
  • Józef - Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) - "Józef" okazały charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi oraz mocno rozbudowaną koroną i dużą ilością konarów, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Strzelców Bytomskich 1
  • Lonek - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - "Lonek" bardzo okazały o wyjątkowych walorach estetycznych i bardzo rozwiniętej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Żużlowej
  • Lutozat - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - "Lutozat" bardzo okazały o charakterystycznym krótkim i skarłowaciałym pniu i bardzo roziniętej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Polnej
  • Mikołaj - Pomnik przyrodyOpis: Platan klonolistny (Platanus acerifolia) - "Mikołaj" okazałe drzewo o wyjątkowych walorach estetycznych i charakterystycznym kolorze kory, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzelców Bytomskich w pobliżu Kościoła Św. Mikołaja
  • Rafał - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb czerwony (Quercus rubra) - "Rafał" okazały dąb o dobrze rozwiniętej rozłożystej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Parku Miejskim przy ul. Powstańców Śląskich
  • Stanisław - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) - "Stanisław" gatunek bardzo okazały o podwójnym pniu i charakterystycznym zgrubieniu pnia w dolnej części pnia oraz o bardzo dobrze rozwiniętej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie kościoła Św. Stanisława w Pyskowicach przy ul. Armii Krajowej
  • Wiktor - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - "Wiktor" okazałe i wysokie drzewo o strzelistej budowie i rozłożystej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Strzelców Bytomskich 1
  • Witold - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - "Witold" bardzo okazały charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi oraz mocno rozbudowaną koroną i dużą ilością konarów o wyraźnie skróconym pniu i charakterystycznym rozwidleniu, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Polnej
  • Wojciech - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - "Wojciech" okazały wysoki jesion o nadzwyczaj dużej koronie (ponad 12 metrów średnicy), Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Parku Miejskim przy ul. Powstańców Śląskich
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Strzelców Bytomskich/Poniatowskiego w Pyskowicach - przy wyjściu z Ogródka od strony ul. Poniatowskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Brzoza biała (Betula pendula), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Parku Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich (przy drodze krajowej DK 94)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Topola kanadyjska (Populus canadensis), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Parku Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich (przy drodze krajowej DK 94)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Topola kanadyjska (Populus canadensis), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Parku Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich (przy drodze krajowej DK 94)
  • Pomnik przyrodyOpis: Wierzba biała (Salix alba), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Parku Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich (przy drodze krajowej DK 94)
  • Pomnik przyrodyOpis: Klon jesionolistny (Acer negundo) - "Fryderyk" posiada charakterystyczną pofałdowaną korę pokrytą dużą ilością narośli korona drzewa jest rozrośnięta tworząc kształt dużej kuli o unikatowej na skalę Gminy estetyce., Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Szopena
  • Pomnik przyrodyOpis: Platan klonolistny (Platanau acerifolia) - "Maria" posiada charakterystyczny mocny pień o charakterystycznym ubarwieniu, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 37
  • Św. Jan Nepomucen - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - "Św. Jan Nepomucen" okazałe i wysokie drzewo o strzelistej budowie idealnie komponujące się z jednym z najważniejszych zabytków miasta - kapliczce Św. Jana Nepomucena, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Parku Miejskim przy ul. Powstańców Śląskich w pobliżu kapliczki Św. Jana Nepomucena oraz rzeki Drama

Pyskowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Pyskowicach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Pyskowicach znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 12 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gliwickiego.

  Powiat gliwicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pyskowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 6 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pyskowicach w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 32,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Pyskowice
  32,5
  woj. śląskie
  53,0
  Polska
  61,5
 • 5,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  5,4
  woj. śląskie
  4,2
  Cała Polska
  6,5
 • 32,51 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  32,5
  śląskie
  60,4
  Polska
  69,2
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Pyskowice
  16,7
  woj. śląskie
  7,9
  Kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Miasto
  100,0
  śląskie
  113,9
  Cały kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pyskowicach w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 100,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Pyskowice
  1 100,7 km
  woj. śląskie
  968,9 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Pyskowice
  1,8 km
  Województwo
  2,7 km
  Polska
  4,5 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pyskowice przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 40droga krajowa nr 40(granica (Czechy) - Głuchołazy - Wierzbiec - Łąka Prudnicka - Prudnik - Lubrza - Laskowice - Nowy Browiniec - Wierzch - Mochów - Głogówek - Stare Kotkowice - Biedrzychowice - Zwiastowice - Twardawa - Pokrzywnica - Większyce - Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle - Ujazd - Łany - Niewiesze - Bycina - Pyskowice)
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DW 901droga wojewódzka nr 901(Gliwice - Pyskowice - Zacharzowice - Sieroty - Wielowieś - Kieleczka - Kielcza - Żędowice - Zawadzkie - Pietraszów - Pludry - Stara Bzinica - Dobrodzień - Malichów - Kocury - Wachowice - Olesno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pyskowice przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 132Linia kolejowa nr 132: Bytom - Wrocław Główny [o znaczeniu państwowym] (Bytom - Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice - Zabrze Mikulczyce -Pyskowice - Paczyna - Toszek - Ligota Toszecka - Kotulin - Błotnica Strzelecka - Strzelce Opolskie - Szymiszów - Kamień Śląski - Tarnów Opolski - Opole Groszowice - Opole Główne - Opole Zachodnie - Opole Zachodnie (stacja towarowa) - Chróścina Opolska - Dąbrowa Niemodlińska - Przecza - Lewin Brzeski - Łosiów - Brzeg - Lipki - Oława - Lizawice - Zębice Wrocławskie - Święta Katarzyna - Wrocław Brochów Osobowy - Wrocław Górnośląski - Wrocław Główny)
  • LK 135Linia kolejowa nr 135: Gliwice Łabędy - Pyskowice [o znaczeniu państwowym] (Gliwice Łabędy - Gliwice Kuźnica -Pyskowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pyskowicach istnieje 149 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • al. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Anny Jagiellonki

  ul. Armii Krajowej

  ul. Astrów

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Braci Pisko

  ul. Brzozowa

  ul. Bytomska

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Czapli

  ul. Czechowicka

  ul. Czeremchy

  ul. Czereśniowa

  ul. Czerwionka

  ul. Czyżyków

  ul. Dobrawy

  ul. Dojazdowa

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Gliwicka

  ul. Gołębia

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hutnicza

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jana Matejki Boczna

  al. Jana Pawła II

  ul. Jaworowa

  ul. Jaśkowicka

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Ligonia

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Lompy

  pl. Józefa Poniatowskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Józefa Wieczorka

  ul. Karola Miarki

  pl. Karola Miarki

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kolonia Pyskowicka

  ul. Kormoranów

  ul. Kosów

  ul. Kościelna

  ul. Krokusów

  ul. Królowej Bony

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Królowej Marysieńki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lokalna

  ul. Magazynowa

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mewy

  ul. Michała Drzymały

  ul. Michała Drzymały Boczna

  ul. Mieszka I

  pl. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Młyńska

  ul. Na Grobli

  ul. Nad Kanałem

  ul. Nad Wodą

  ul. Nad Łąkami

  ul. Nasienna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okonia

  ul. Orzechowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Oświęcimska

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Platanowa

  ul. Pliszki

  ul. Pod Stadionem

  ul. Poddębie

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Poziomkowa

  ul. Poznańska

  ul. Przepiórki

  ul. Ptasia

  ul. Pustułki

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Sikorki

  ul. Sosnowa

  ul. Sowia

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stara

  ul. Stefana Batorego

  ul. Strzelców Bytomskich

  ul. Szczęść Boże

  ul. Szkolna

  ul. Szopena

  ul. Szopena Boczna

  ul. Szpitalna

  ul. Sójki

  ul. Słoneczna

  ul. Słowików

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Toszecka

  ul. Tylna

  ul. Wiejska

  ul. Wielowiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiktorii

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wyzwolenia Boczna

  ul. Wąska

  ul. Wędkarzy

  ul. Węgorza

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zaolszany

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Augusta

  ul. Zygmunta Starego

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. ks. Bończyka

  ul. ks. Johannesa Chrząszcza

  pl. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Śluza

  ul. Świerkowa

  ul. Żużlowa

  pl. Żwirki i Wigury