Biecz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Biecz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Biecz to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu gorlickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Biecz.
 • 4 349 Liczba mieszkańców
 • 17,7 km² Powierzchnia
 • 245,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 281 m n.p.m Wysokość
 • X wiek Data założenia
 • 1257 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • KGR Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Józef Wędrychowicz Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.263349.7355 Współrzędne GPS
 • 1205024 TERYT (TERC)
 • 0952752 SIMC
Herb miasta Biecz
Biecz herb
Flaga miasta Biecz
Biecz flaga

Jak Biecz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Biecz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Biecz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Biecz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
22Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
47Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
71Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
83Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
102Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
115Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
122Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
126Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
144Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
164Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
169Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
195Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
242Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
242Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
264Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
285Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
290Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
321Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
325Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
347Miasta o największej powierzchni w Polsce
349Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
357Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce

Biecz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-340Poczta Biecz
38-340Skrytki Pocztowe Poczta Biecz

Biecz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bieczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gorlicach (podlega pod: ZUS Oddział w Nowym Sączu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiełły 14
38-300 Gorlice
Urząd Miejski w Bieczu
(13) 447-11-13 32
(14) 447-11-13
ul. Rynek 1
38-340 Biecz

Biecz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Biecz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 349, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Biecza zawarli w 2022 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Biecza jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Biecz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -33. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,57 na 1000 mieszkańców Biecza. W 2022 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 51,7% dziewczynek i 48,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 249 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,4% zgonów w Bieczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,3% zgonów w Bieczu były nowotwory, a 2,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Biecza przypada 14.22 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 46 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Biecza -13. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,3% mieszkańców Biecza jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Biecza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 349 Liczba mieszkańców
 • 2 262 Kobiety
 • 2 087 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bieczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bieczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bieczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Biecza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Biecz
  43,4 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Biecz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Biecza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Biecz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Biecz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Biecz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,5%
  Małopolskie
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Biecz
  58,4%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 58,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,9%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Biecz
  4,2%
  Małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bieczu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Biecz
  3,7
  woj. małopolskie
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,9
  Małopolskie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bieczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -33 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Biecz
  -7,6
  woj. małopolskie
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bieczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bieczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bieczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bieczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,7%
  48,3%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,7
  Małopolskie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Biecz
  36,6
  Małopolskie
  38,0
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 249 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 154 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 336 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Biecz
  3 249 g
  Województwo
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 370 Waga 3000g - 3499g
 • 370
 • 146 Waga 2500g - 2999g
 • 146
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,33
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  woj. małopolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,73
  woj. małopolskie
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bieczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62 Zgony
 • 33 Kobiety
  (Zgony)
 • 29 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,2%
  46,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,2
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 136,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Biecz
  136,7
  woj. małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,7
  Małopolskie
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,8
  woj. małopolskie
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gorlickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Biecz
  41,4%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Kraj
  34,8%
 • 18,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,3%
  Województwo
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 2,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  2,5%
  Małopolskie
  5,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 241 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Kraj
  74,4
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  234,4
  Małopolskie
  251,3
  Kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  231,7
  Polska
  246,5
 • 530,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 573,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 487,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  530,8
  woj. małopolskie
  452,3
  Cały kraj
  475,8
 • 57,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Biecz
  57,9
  Małopolskie
  60,9
  Cała Polska
  70,6
 • 35,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  35,2
  woj. małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 11,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,1
  Województwo
  6,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 46 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -12 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bieczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Biecz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biecz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bieczu oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bieczu to 1 516 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 349 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  57,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 42,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bieczu to 4,43 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Bieczu to 92,20 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,35% mieszkań posiada łazienkę, 79,91% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gorlickiego.

  Powiat gorlicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 516 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 348,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  348,60
  Województwo
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  81,10 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,30 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,23 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,23
  Małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Biecz
  2,87
  woj. małopolskie
  2,60
  Kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,68
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,22
  Województwo
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 62 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,43
  woj. małopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 14,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  14,26
  Małopolskie
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 1 291 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 92,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Biecz
  92,2 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Biecz
  0,30 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,41%
  Małopolskie
  97,75%
  Cały kraj
  97,71%
 • 91,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Biecz
  91,35%
  woj. małopolskie
  96,06%
  Cały kraj
  95,10%
 • 89,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Biecz
  89,35%
  Małopolskie
  95,13%
  Cała Polska
  93,66%
 • 79,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,91%
  Województwo
  85,98%
  Polska
  85,62%
 • 83,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  83,57%
  Małopolskie
  66,60%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Biecz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Bieczu na 1000 mieszkańców pracuje 354osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Bieczu wynosiło w 2022 roku 6,4% (6,4% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bieczu wynosiło 5 027,39 PLN, co odpowiada 75.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Biecza 448 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 647 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 199.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Biecza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,8% w przemyśle i budownictwie, a 14,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 354 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  354,0
  woj. małopolskie
  419,0
  Polska
  402,0
 • 6,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,4% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,4%
  Małopolskie
  4,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bieczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bieczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bieczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 027 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 027 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bieczu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 448 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 647 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 199 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,8% Przemysł i budownictwo
 • 9,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Pozostałe
 • 41,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bieczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Biecz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Biecz
  74,7
  Małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 44,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  44,0
  Małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 143,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  143,4
  woj. małopolskie
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Biecz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Bieczu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 410 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 301 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (43) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (15) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bieczu najwięcej (28) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (379) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,9% (139) podmiotów, a 65,1% (267) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bieczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 410 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 139 Przemysł i budownictwo
 • 267 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w Bieczu w 2022 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w Bieczu w 2022 roku
 • 301 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 379 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 379
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 410 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 410
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 28 Spółki cywilne ogółem
 • 28
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 301 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 65 Budownictwo
 • 65
 • 59 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 59
 • 51 Przetwórstwo przemysłowe
 • 51
 • 23 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 23
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biecz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bieczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 121 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,86 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bieczu wynosi 89,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Biecza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 23,38 (wykrywalność 93%) oraz przeciwko mieniu - 4,66 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,77 (50%), drogowe - 1,12 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Biecza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Biecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 121 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 121
 • 102 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 102
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 27,86 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  27,86
  Małopolskie
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 23,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  23,38
  Małopolskie
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 2,77 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Biecz
  2,77
  woj. małopolskie
  6,74
  Cała Polska
  6,99
 • 1,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,12
  Małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Biecz
  0,25
  Małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 4,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,66
  Małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Biecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  89%
  Województwo
  75%
  Polska
  71%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  93%
  woj. małopolskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Biecz
  50%
  Małopolskie
  72%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Biecz
  100%
  Małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  89%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  52%
  woj. małopolskie
  56%
  Cała Polska
  51%

Biecz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Biecza wyniosła w 2022 roku 107,1 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Biecza - 29.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,9 mln złotych, czyli 16,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Biecza wyniosła w 2022 roku 100,9 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11%). W budżecie Biecza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 769 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,9 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,5%.
 • Wydatki budżetu w Bieczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Biecza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Biecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Biecza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,2 mln

  3,2 tys(100%)

  60,9 mln

  3,6 tys(100%)

  75,1 mln

  4,4 tys(100%)

  87,6 mln

  5,2 tys(100%)

  78,7 mln

  4,7 tys(100%)

  88,4 mln

  5,3 tys(100%)

  95,2 mln

  5,8 tys(100%)

  107,1 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,9 mln

  4,5 tys(38.6%)

  20,8 mln

  4,5 tys(34.1%)

  22,0 mln

  4,8 tys(29.4%)

  23,4 mln

  5,1 tys(26.7%)

  26,1 mln

  5,7 tys(33.2%)

  28,9 mln

  6,3 tys(32.6%)

  29,9 mln

  6,7 tys(31.4%)

  31,1 mln

  7,2 tys(29.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  414(3.6%)

  2,2 mln

  478(3.6%)

  1,1 mln

  245(1.5%)

  4,7 mln

  1,0 tys(5.3%)

  2,7 mln

  584(3.4%)

  3,3 mln

  734(3.8%)

  3,8 mln

  848(4%)

  12,5 mln

  2,9 tys(11.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,3 mln

  1,4 tys(11.7%)

  2,8 mln

  611(4.6%)

  3,5 mln

  749(4.6%)

  4,4 mln

  959(5%)

  3,1 mln

  679(4%)

  4,5 mln

  987(5.1%)

  7,7 mln

  1,7 tys(8.1%)

  10,1 mln

  2,3 tys(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  1,1 tys(9.9%)

  3,6 mln

  790(6%)

  10,4 mln

  2,3 tys(13.9%)

  11,2 mln

  2,4 tys(12.8%)

  3,3 mln

  708(4.1%)

  3,2 mln

  696(3.6%)

  3,6 mln

  796(3.7%)

  9,8 mln

  2,2 tys(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,7 mln

  2,1 tys(17.8%)

  20,9 mln

  4,5 tys(34.3%)

  4,7 mln

  1,0 tys(6.3%)

  5,3 mln

  1,2 tys(6.1%)

  5,5 mln

  1,2 tys(7%)

  5,9 mln

  1,3 tys(6.7%)

  6,5 mln

  1,5 tys(6.8%)

  8,7 mln

  2,0 tys(8.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  765(6.6%)

  3,5 mln

  750(5.7%)

  4,3 mln

  933(5.8%)

  4,6 mln

  995(5.2%)

  4,6 mln

  1,0 tys(5.9%)

  4,8 mln

  1,1 tys(5.5%)

  5,7 mln

  1,3 tys(5.9%)

  6,4 mln

  1,5 tys(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  298(2.6%)

  2,4 mln

  529(4%)

  2,4 mln

  514(3.2%)

  4,5 mln

  984(5.2%)

  2,5 mln

  543(3.2%)

  2,6 mln

  569(2.9%)

  3,6 mln

  801(3.8%)

  5,7 mln

  1,3 tys(5.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  235(2%)

  1,0 mln

  224(1.7%)

  1,1 mln

  236(1.5%)

  1,2 mln

  253(1.3%)

  1,4 mln

  312(1.8%)

  1,1 mln

  244(1.3%)

  629,1 tys

  141(0.7%)

  2,4 mln

  546(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  768,7 tys

  165(1.4%)

  1,1 mln

  230(1.7%)

  1,9 mln

  404(2.5%)

  3,3 mln

  712(3.7%)

  3,4 mln

  733(4.3%)

  4,0 mln

  875(4.5%)

  3,4 mln

  767(3.6%)

  2,1 mln

  473(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  403,3 tys

  86,5(0.7%)

  538,3 tys

  117(0.9%)

  677,7 tys

  146(0.9%)

  665,8 tys

  145(0.8%)

  327,7 tys

  71,1(0.4%)

  469,6 tys

  103(0.5%)

  775,9 tys

  174(0.8%)

  905,5 tys

  208(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  732,6 tys

  157(1.4%)

  608,9 tys

  132(1%)

  1,6 mln

  342(2.1%)

  1,1 mln

  233(1.2%)

  736,1 tys

  160(0.9%)

  364,0 tys

  80,0(0.4%)

  455,3 tys

  102(0.5%)

  557,2 tys

  128(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  232,7 tys

  49,9(0.4%)

  268,2 tys

  58,1(0.4%)

  260,8 tys

  56,3(0.3%)

  262,1 tys

  57,0(0.3%)

  278,5 tys

  60,5(0.4%)

  239,5 tys

  52,6(0.3%)

  354,5 tys

  79,3(0.4%)

  473,6 tys

  109(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  61,7 tys

  13,2(0.1%)

  71,7 tys

  15,5(0.1%)

  254,6 tys

  55,0(0.3%)

  2,2 mln

  473(2.5%)

  49,9 tys

  10,8(0.1%)

  117,8 tys

  25,9(0.1%)

  284,2 tys

  63,6(0.3%)

  319,6 tys

  73,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  251,8 tys

  54,0(0.5%)

  270,4 tys

  58,6(0.4%)

  291,2 tys

  62,9(0.4%)

  308,9 tys

  67,2(0.4%)

  197,5 tys

  42,9(0.3%)

  98,4 tys

  21,6(0.1%)

  225,0 tys

  50,3(0.2%)

  263,8 tys

  60,7(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  503,1 tys

  108(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  142

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  258,2 tys

  59,4(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  241,1 tys

  55,4(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  101,5 tys

  21,8(0.2%)

  36,4 tys

  7,9(0.1%)

  29,8 tys

  6,4(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  538,5 tys

  117(0.7%)

  2,2 mln

  478(2.5%)

  2,4 mln

  530(2.5%)

  222,4 tys

  51,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  748,9 tys

  161(1.4%)

  777,2 tys

  168(1.3%)

  674,6 tys

  146(0.9%)

  647,0 tys

  141(0.7%)

  590,6 tys

  128(0.8%)

  586,7 tys

  129(0.7%)

  576,7 tys

  129(0.6%)

  121,4 tys

  27,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  141,8 tys

  30,4(0.3%)

  16,3 tys

  3,5(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  128,5 tys

  27,9(0.1%)

  128,0 tys

  27,8(0.2%)

  129,7 tys

  28,5(0.1%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bieczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Biecza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Biecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Biecza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,8 mln

  3,2 tys(100%)

  61,9 mln

  3,7 tys(100%)

  70,1 mln

  4,2 tys(100%)

  79,0 mln

  4,7 tys(100%)

  81,8 mln

  4,9 tys(100%)

  92,5 mln

  5,6 tys(100%)

  105,6 mln

  6,4 tys(100%)

  100,9 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,6 mln

  4,8 tys(41.2%)

  23,3 mln

  5,0 tys(37.6%)

  23,8 mln

  5,1 tys(33.9%)

  24,9 mln

  5,4 tys(31.5%)

  27,3 mln

  5,9 tys(33.4%)

  30,3 mln

  6,7 tys(32.7%)

  42,4 mln

  9,5 tys(40.2%)

  31,2 mln

  7,2 tys(30.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,3 mln

  2,4 tys(20.6%)

  12,1 mln

  2,6 tys(19.6%)

  13,0 mln

  2,8 tys(18.6%)

  14,2 mln

  3,1 tys(18%)

  15,6 mln

  3,4 tys(19.1%)

  16,3 mln

  3,6 tys(17.6%)

  18,0 mln

  4,0 tys(17.1%)

  19,8 mln

  4,6 tys(19.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  389(3.3%)

  1,4 mln

  305(2.3%)

  981,7 tys

  212(1.4%)

  4,4 mln

  948(5.5%)

  3,7 mln

  797(4.5%)

  3,8 mln

  838(4.1%)

  2,5 mln

  559(2.4%)

  11,1 mln

  2,5 tys(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  747(6.4%)

  1,5 mln

  333(2.5%)

  4,9 mln

  1,1 tys(7%)

  5,6 mln

  1,2 tys(7.1%)

  2,0 mln

  443(2.5%)

  1,1 mln

  240(1.2%)

  1,8 mln

  413(1.7%)

  6,5 mln

  1,5 tys(6.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  863(7.3%)

  1,7 mln

  362(2.7%)

  1,7 mln

  365(2.4%)

  1,9 mln

  418(2.4%)

  2,4 mln

  515(2.9%)

  4,6 mln

  1,0 tys(5%)

  5,2 mln

  1,2 tys(4.9%)

  5,8 mln

  1,3 tys(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  1,7 tys(14.3%)

  18,6 mln

  4,0 tys(30.1%)

  2,5 mln

  541(3.6%)

  2,6 mln

  564(3.3%)

  2,8 mln

  615(3.5%)

  2,9 mln

  634(3.1%)

  3,3 mln

  733(3.1%)

  5,1 mln

  1,2 tys(5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  364(3.1%)

  1,6 mln

  337(2.5%)

  1,7 mln

  367(2.4%)

  1,6 mln

  359(2.1%)

  2,2 mln

  475(2.7%)

  4,4 mln

  968(4.8%)

  2,8 mln

  627(2.7%)

  3,1 mln

  714(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  805,6 tys

  173(1.5%)

  643,9 tys

  140(1%)

  692,4 tys

  150(1%)

  712,5 tys

  155(0.9%)

  1,9 mln

  405(2.3%)

  2,7 mln

  596(2.9%)

  2,6 mln

  575(2.4%)

  2,3 mln

  523(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  268,6 tys

  57,6(0.5%)

  295,2 tys

  64,0(0.5%)

  289,6 tys

  62,6(0.4%)

  336,3 tys

  73,1(0.4%)

  262,8 tys

  57,0(0.3%)

  340,2 tys

  74,8(0.4%)

  481,7 tys

  108(0.5%)

  496,2 tys

  114(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  178,2 tys

  38,2(0.3%)

  169,4 tys

  36,7(0.3%)

  163,5 tys

  35,3(0.2%)

  344,8 tys

  75,0(0.4%)

  137,9 tys

  29,9(0.2%)

  177,8 tys

  39,1(0.2%)

  196,0 tys

  43,9(0.2%)

  489,9 tys

  113(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  89,4 tys

  19,2(0.2%)

  22,0 tys

  4,8(0%)

  18,7 tys

  4,0(0%)

  19,7 tys

  4,3(0%)

  323,9 tys

  70,3(0.4%)

  286,1 tys

  62,9(0.3%)

  1,2 mln

  272(1.2%)

  335,0 tys

  77,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  9,8(0.1%)

  70,0 tys

  15,1(0.1%)

  1,7 mln

  367(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,8 tys

  12,5(0.1%)

  156,2 tys

  35,0(0.1%)

  198,3 tys

  45,6(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  184,6 tys

  42,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  132,4 tys

  28,4(0.2%)

  113,0 tys

  24,5(0.2%)

  340,8 tys

  73,6(0.5%)

  681,9 tys

  148(0.9%)

  36,3 tys

  7,9(0%)

  15,5 tys

  3,4(0%)

  500

  0,1(0%)

  118,2 tys

  27,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  301,1 tys

  64,6(0.5%)

  281,8 tys

  61,1(0.5%)

  222,0 tys

  48,0(0.3%)

  194,7 tys

  42,3(0.2%)

  207,1 tys

  44,9(0.3%)

  167,7 tys

  36,9(0.2%)

  131,7 tys

  29,5(0.1%)

  109,4 tys

  25,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  171,8 tys

  36,8(0.3%)

  8,8 tys

  1,9(0%)

  11,6 tys

  2,5(0%)

  23,4 tys

  5,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,1 tys

  6,1(0%)

  55,3 tys

  12,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  141,8 tys

  30,4(0.3%)

  16,3 tys

  3,5(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  128,5 tys

  27,9(0.2%)

  128,0 tys

  27,8(0.2%)

  129,7 tys

  28,5(0.1%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0

  0,0(0%)

  1,9

  0,0(0%)

  1,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  36,2 tys

  8,1(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,4 tys

  1,4(0%)

  123,8 tys

  26,8(0.2%)

  100,0 tys

  21,6(0.1%)

  119,8 tys

  26,0(0.2%)

  120,6 tys

  26,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,0 tys

  0,2(0%)

  910

  0,2(0%)

  914

  0,2(0%)

  915

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Biecz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 966 mieszkańców Biecza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 474 kobiet oraz 493 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 23,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców Biecza, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 12,4% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Biecza mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bieczu największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (23,2%) oraz zasadnicze zawodowe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,0%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  W roku 2021 w Bieczu mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 162 dzieci (84 dziewczynki oraz 78 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bieczu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 130 dzieci (54 dziewczynki oraz 76 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  16,1% mieszkańców Biecza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 069 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 497 uczniów (254 kobiety oraz 243 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bieczu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 337 uczniów (165 kobiet oraz 172 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,8% ludności (32,6% wśród dziewczynek i 30,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,51.

  W Bieczu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 186 uczniów (131 kobiet oraz 55 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 55 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bieczu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 418 uczniów (265 kobiet oraz 153 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 120 absolwentów.

  W Bieczu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 81 uczniów (24 kobiety oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 18,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,3 uczniów. 20,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,6% mieszkańców Biecza w wieku potencjalnej nauki (19,7% kobiet i 19,5% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Biecz
  17,2%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Biecz
  35,9%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  Małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,4%
  Województwo
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,8%
  Małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 23,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,0%
  Małopolskie
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Biecz
  12,4%
  Województwo
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1069 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Biecz
  1 069,0
  woj. małopolskie
  886,0
  Kraj
  883,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,73
  Województwo
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 167 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Biecz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 162 Dzieci
 • 84 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,9%
  48,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 55 4 lata
 • 55
 • 38 5 lata
 • 38
 • 40 6 lat
 • 40
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 23 4 lata
 • 23
 • 24 5 lata
 • 24
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 32 4 lata
 • 32
 • 14 5 lata
 • 14
 • 16 6 lat
 • 16
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 8 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bieczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Bieczu
  Publiczne
  13 447-13-41
  ul. Tysiąclecia 29
  38-340 Biecz
  512512
 • Szkoły podstawowe w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Biecz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 497 Uczniowie
 • 254 Kobiety
  (uczniowie)
 • 243 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Biecz
  20,7
  woj. małopolskie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 39,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 125,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Biecz
  125,51
  Małopolskie
  95,49
  Polska
  95,71
 • 123,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  123,99
  Małopolskie
  94,78
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biecz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biecz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bieczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu (Marcin Kromer)
  Publiczna
  13 447-10-51
  13 447-10-51
  ul. Grodzka 22
  38-340 Biecz
  12240-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Bieczu (Wacław Potocki)
  Publiczna
  13 447-10-62
  13 447-10-62
  ul. Ks. Jana Bochniewicza 2
  38-340 Biecz
  6122-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Biecz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 186 Uczniowie
 • 131 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,4%
  29,6%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,3
  Małopolskie
  26,8
  Polska
  26,3
 •  
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Biecz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  20,3
  Województwo
  20,9
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bieczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Bieczu (Stanisław Wyspiański)
  Publiczne
  13 447-10-45
  13 447-10-45
  ul. Tysiąclecia 2
  38-340 Biecz
  822026
  Technikum
  Publiczne
  13 447-10-23
  13 447-10-23
  ul. Kazimierza Wielkiego 11
  38-340 Biecz
  9216-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  13 447-10-23
  13 447-10-23
  ul. Kazimierza Wielkiego 11
  38-340 Biecz
  371-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  13 447-10-23
  13 447-10-23
  ul. Kazimierza Wielkiego 11
  38-340 Biecz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Bieczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Biecz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Biecz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Biecz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biecz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bieczu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Bieczu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bieczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bieczu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bieczu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bieczu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 225 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 29 (uczestnicy: 4 100)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 1 500)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 150)
  • inne: 8 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 90)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 20)
  • taneczne: 5 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Bieczu działało 1 kino posiadające 1 salę z 214 miejscami na widowni. Odbyło się 619 seansów, na które przyszło 10 516 widzów, w tym 197 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 863 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Bieczu działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 41 909 zwiedzających, co daje 96 144 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Bieczu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 39 412 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 345 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 31
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 19
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Bieczu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 201 członków. Zarejestrowano 286 ćwiczących (mężczyźni: 228, kobiety: 58, chłopcy do lat 18: 193, dziewczęta do lat 18: 58). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bieczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bieczu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Biecza znajduje się 25 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Bieczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada przygrodowa Biecz, st.4 ze średniowieczadnia 1969-12-11, wykaz dokumentów: A-497 z 1969-12-11
  • Grodzisko Biecz, st.2 ze średniowieczadnia 1969-12-11, wykaz dokumentów: A-498 z 1969-12-11
  • Ratusz z poł. XV w. (ul. Plac Rynek 1)dnia 1931-03-05, wykaz dokumentów: XX/43/30 z 1931-03-05
  • Kościół z 1326 r. (ul. Marcina Kromera 16A)dnia 1948-11-15, wykaz dokumentów: III-B-4-5-48 z 1948-11-15
  • Kościół z 1860 r. (ul. Marcina Kromera 16A)dnia 1948-11-15, wykaz dokumentów: III-B-4-5-48 z 1948-11-15
  • Plebania z 1525 r. (ul. Marcina Kromera 1A)dnia 1948-11-15, wykaz dokumentów: III-B-4-5-48 z 1948-11-15
  • Dzwonnica z 1490 - 1510dnia 1948-11-15, wykaz dokumentów: III-B-4-5-48 z 1948-11-15
  • Brama z XVII - XVIII (ul. Marcina Kromera 16A)dnia 1948-11-15, wykaz dokumentów: III-B-4-5-48 z 1948-11-15
  • Miasto z 1257 r.dnia 1952-12-31, wykaz dokumentów: A-77 z 1952-12-31; brak numeru z 1998-09-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVI w. (ul. Węgierska 2)dnia 1968-01-05, wykaz dokumentów: 88 z 1968-01-05
  • Dwór z XVIII w. (ul. Kazimierza Wielkiego 31)dnia 1968-04-30, wykaz dokumentów: A-371 z 1968-04-30
  • Kamienica z 2. poł. XV w. (ul. Plac Rynek 2)dnia 1968-05-08, wykaz dokumentów: A-372 z 1968-05-08
  • Kaplica z 1. poł. XIX w.dnia 1972-08-12, wykaz dokumentów: 153 z 1972-08-12
  • Szpital z 3. ćw. XV w.dnia 1972-09-02, wykaz dokumentów: A-175 z 1972-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVI/XVII w. (ul. Marcina Kromera 1)dnia 1973-09-26, wykaz dokumentów: A-309 z 1973-09-26
  • Dwór z 1500 - 1642 (ul. Grodzka 22)dnia 1984-09-03, wykaz dokumentów: A-49 z 1984-09-03
  • Synagoga z XIX w. (ul. Plac Rynek 20)dnia 1989-12-07, wykaz dokumentów: A-186 z 1989-12-07
  • Kościół z 1645 - 1663 (ul. Kazimierza Wielkiego 2)dnia 1992-09-06, wykaz dokumentów: A-288 z 1992-09-06
  • Klasztor z 1642 r. (ul. Kazimierza Wielkiego 2)dnia 1992-09-06, wykaz dokumentów: A-288 z 1992-09-06
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1915dnia 2009-03-31, wykaz dokumentów: A-401/M z 2009-03-31
  • Kapliczka z 1812 r.dnia 2009-03-31, wykaz dokumentów: A-401/M z 2009-03-31
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1915dnia 2009-03-31, wykaz dokumentów: A-402/M z 2009-03-31
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 r.dnia 2009-10-26, wykaz dokumentów: A-403/M z 2009-10-26
  • Mur/ogrodzenie z 1914 - 1918dnia 2013-09-18, wykaz dokumentów: A-1368/M z 2013-09-18
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 2013-09-18, wykaz dokumentów: A-1368/M z 2013-09-18
 • Formy ochrony przyrody w Bieczu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Biecza znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bieczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wisłoka z dopływami - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 2651.03 ha

Biecz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 37 wypadków drogowych w Bieczu odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 50 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 850,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 69,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Bieczu znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gorlickiego.

  Powiat gorlicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bieczu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 50 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 21 Lekko ranni
 • 29 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bieczu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 850,77 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  850,8
  Małopolskie
  1 301,5
  Polska
  1 100,9
 • 68,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  69,0
  woj. małopolskie
  76,8
  Cały kraj
  104,4
 • 1 149,69 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 149,7
  Małopolskie
  1 571,6
  Cała Polska
  1 327,3
 • 8,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  8,1
  Województwo
  5,9
  Polska
  9,5
 • 135,14 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Biecz
  135,1
  woj. małopolskie
  120,8
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bieczu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 885,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  885,6 km
  Województwo
  599,5 km
  Kraj
  624,0 km
 • 5,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  5,4 km
  Małopolskie
  2,7 km
  Polska
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Biecz przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 28droga krajowa nr 28(Zator - Rudze - Graboszyce - Radocza - Tomice - Wadowice - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna Poręba - Skawce - Tarnawa Dolna - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Białka - Juszczyn - Kojszówka - Baranówka - Osielec - Jordanów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Raba Niżna - Mszana Dolna - Fornale - Gruszowiec - Dobra - Tymbark - Zamieście - Limanowa - Kanina - Wysokie - Biczyce Górne - Biczyce Dolne - Nowy Sącz - Paszyn - Cieniawa - Grybów - Szymbark - Ropica Polska - Gorlice - Klęczany - Korczyna - Biecz - Siepietnica - Lisówek - Skołyszyn - Siedliska Sławęcińskie - Przysieki - Jasło - Warzyce - Zimna Woda - Szebnie - Jaszczew - Potok - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz - Klimkówka - Rymanów - Sieniawa - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Pisarowce - Sanok - Bykowce - Załuż - Tyrawa Wołoska - Kuźmina - Leszczawa Dolna - Bircza - Korzeniec - Boguszówka - Olszany - Śliwnica - Krasiczyn - Dybawka - Prałkowce - Przemyśl - Medyka - granica (Ukraina))
  • DW 980droga wojewódzka nr 980(Jurków - Równia - Biskupice Malsztyńskie - Domosławice - Faliszowice - Zakliczyn - Faściszowa - Siemiechów - Gromnik - Rzepiennik Marciszewski - Rzepiennik Strzyżewski - Rzepiennik Biskupi - Rzepiennik Suchy - Rożnowice - Racławice - Binarowa - Biecz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Biecz przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 108Linia kolejowa nr 108: Stróże - Krościenko [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Stróże - Polna - Szalowa - Wola Łużańska - Moszczenica Małopolska - Gorlice Zagórzany - Libusza -Biecz - Siepietnica - Skołyszyn - Przysieki - Jasło - Gliniczek - Tarnowiec - Jedlicze Męcinka - Jedlicze - Krosno Turaszówka - Krosno Polanka - Krosno - Krosno Miasto - Targowiska - Widacz - Wróblik Szlachecki - Milcza - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Sanok Dąbrówka - Sanok Miasto - Sanok - Nowy Zagórz - Załuż - Lesko Łukawica - Jankowce - Uherce Tunel - Uherce - Olszanica - Ustianowa - Ustrzyki Dolne - Krościenko)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bieczu istnieje 38 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Ariańska

  ul. Barianów Rokickich

  ul. Belna Dolna

  ul. Belna Górna

  ul. Binarowska

  ul. Bochniewicza

  ul. Grodzka

  ul. Grunwaldzka

  ul. Harta

  ul. Jana Pawła II

  ul. Januszewicza

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kromera

  ul. Krzemińskiego

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Ligęzów

  ul. Nęckówka

  ul. Parkowa

  ul. Piekarska

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Potockiego

  ul. Przedmieście Dolne

  ul. Przedmieście Górne

  ul. Reformacka

  ul. Rynek

  ul. Skłodowskiej

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Tumidajskiego

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wapniska

  ul. Wielopolskich

  ul. Witolda Fuska

  ul. Węgierska

  ul. Załawie