Jeżów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki)

Jeżów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jeżów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu brzezińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jeżów.
 • 1 271 Liczba mieszkańców
 • (+48) 46 Numer kierunkowy
 • EBR Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Guzicki Burmistrz miasta
Jeżów na mapie
Identyfikatory
 • 19.968651.8136 Współrzędne GPS
 • 1021044 TERYT (TERC)
 • 0728658 SIMC
Herb miasta Jeżów
Jeżów herb

Jak Jeżów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Jeżów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Jeżów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Jeżów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
54Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
64Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
72Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
138Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
150Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
160Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
200Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
223Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
232Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
244Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
256Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
265Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
271Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
273Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
348Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
354Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Jeżów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-047Poczta Jeżów

Jeżów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jeżowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jeżów
(46) 875-53-71
(46) 875-53-69
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów

Jeżów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Jeżów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 271, z czego 48,6% stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,2%.

  W 2022 roku na każdych 1000 mieszkańców Jeżowa przypadło 5,3 małżeństw. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,6% mieszkańców Jeżowa jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  W 2022 roku 26,0% zgonów w Jeżowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w Jeżowie były nowotwory, a 9,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jeżowa przypada 20.4 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  58,7% mieszkańców Jeżowa jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jeżowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 271 Liczba mieszkańców
 • 618 Kobiety
 • 653 Mężczyźni
 • 48,6%
  51,4%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 106 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 106 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jeżowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jeżowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jeżowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jeżowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jeżów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jeżów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jeżów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,6%
  łódzkie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Jeżów
  55,9%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,5%
  Województwo
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,0%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jeżowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jeżowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,3
  Województwo
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • Statystyki urodzeń w Jeżowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,8
  Województwo
  7,6
  Polska
  8,1
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,5
  Województwo
  34,6
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 389 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 334 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 436 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Jeżów
  3 389 g
  łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 90 Waga 3500g - 3999g
 • 90
 • 74 Waga 3000g - 3499g
 • 74
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,41
  łódzkie
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  woj. łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Jeżowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  20,4
  Województwo
  14,0
  Polska
  11,9
 • 176,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  176,2
  łódzkie
  183,7
  Cała Polska
  147,0
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,1
  woj. łódzkie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,5
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzezińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  26,0%
  Województwo
  29,5%
  Polska
  36,0%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Jeżów
  25,1%
  łódzkie
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 9,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Jeżów
  9,8%
  Województwo
  7,9%
  Polska
  6,7%
 • 24 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,0
  Cała Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 356,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  356,3
  łódzkie
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Cały kraj
  253,9
 • 369,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 389,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 348,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  369,5
  woj. łódzkie
  412,1
  Cała Polska
  426,2
 • 65,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  65,8
  Województwo
  53,5
  Kraj
  62,9
 • 63,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Jeżów
  63,8
  łódzkie
  38,6
  Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Jeżów
  0,0
  łódzkie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%

Jeżów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jeżowie oddano do użytku 2 mieszkania.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jeżowie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Jeżowie to 154,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzezińskiego.

  Powiat brzeziński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jeżowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,00
  łódzkie
  3,80
  Cała Polska
  3,89
 • 309 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 154,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Jeżów
  154,5 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Jeżów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Jeżowie na 1000 mieszkańców pracuje 125osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Jeżowie wynosiło w 2023 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jeżowie wynosiło 5 262,32 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  28,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Jeżowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jeżowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 125 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  125,0
  Województwo
  258,0
  Polska
  259,0
 • 5,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,1% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,2%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jeżowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jeżowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jeżowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jeżowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 606 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Jeżów
  5 262 PLN
  Województwo
  6 211 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jeżowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jeżowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,7% Przemysł i budownictwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jeżowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jeżów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,4
  łódzkie
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 38,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Jeżów
  38,3
  Województwo
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 119,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  119,1
  Województwo
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jeżów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Jeżowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 182 podmioty gospodarki narodowej, z czego 140 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 4 nowe podmioty, a 4 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (20) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (4) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (13) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jeżowie najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (176) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,7% (54) podmiotów, a 67,6% (123) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jeżowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.3%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 182 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54 Przemysł i budownictwo
 • 123 Pozostała działalność
 • 4 Podmioty nowo zarejestrowane w Jeżowie w 2023 roku
 • 4 Podmioty wyrejestrowane w Jeżowie w 2023 roku
 • 140 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 176 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 176
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 182 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 182
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 140 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 41 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 41
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 19 Budownictwo
 • 19
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jeżów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jeżowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 26 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,19 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jeżowie wynosi 80,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jeżowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,91 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,59 (wykrywalność 84%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,26 (55%), drogowe - 2,28 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jeżowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jeżowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jeżów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 26
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 20,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,19
  Województwo
  19,38
  Cała Polska
  22,81
 • 8,91 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,91
  łódzkie
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 7,59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,59
  Województwo
  5,35
  Kraj
  6,99
 • 2,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,28
  łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,26
  Województwo
  0,36
  Polska
  0,35
 • 7,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Jeżów
  7,26
  łódzkie
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jeżów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Jeżów
  80%
  łódzkie
  65%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  łódzkie
  57%
  Polska
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  84%
  woj. łódzkie
  67%
  Kraj
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Jeżów
  96%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. łódzkie
  86%
  Polska
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  Województwo
  44%
  Cały kraj
  51%

Jeżów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców Jeżowa, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Jeżowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jeżowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,5%) oraz średnie zawodowe (24,2%).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,3%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Jeżów
  35,9%
  łódzkie
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,0%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,4%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,1%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Jeżów
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Jeżów
  16,7%
  Województwo
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jeżowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jeżowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Jeżowie (Urząd Gminy)
  Publiczne
  46 875-53-14
  ul. Wojska Polskiego 2
  95-047 Jeżów
  4616
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jeżowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jeżowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. (im. Bohaterów Września 1939 r.)
  Publiczna
  46 875-53-33
  46 875-53-33
  ul. Wojska Polskiego 2
  95-047 Jeżów
  1223627

Jeżów - Zabytki i atrakcje(atrakcje)

 • Kultura i rekreacja w Jeżowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Jeżowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 39 (uczestnicy: 1 430)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 50)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 280)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 60)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 40)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 100)
  • taneczne: 8 (członkowie: 100)


  Według danych z 2022 w Jeżowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 528 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 577 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Jeżowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 91 członków. Zarejestrowano 70 ćwiczących (mężczyźni: 70, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 45, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jeżowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


Jeżów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Jeżowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 234,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Jeżowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzezińskiego.

  Powiat brzeziński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Jeżowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Jeżowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 234,74 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Jeżów
  234,7
  woj. łódzkie
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Jeżów
  0,0
  łódzkie
  6,9
  Kraj
  5,0
 • 234,74 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  234,7
  woj. łódzkie
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  łódzkie
  119,2
  Polska
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jeżów nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 705droga wojewódzka nr 705(Śladów - Tułowice - Konary - Sochaczew - Kozłów Biskupi - Zakrzew - Nowa Sucha - Ziąbki - Bolimowska Wieś - Bolimów - Skierniewice - Stare Rowiska - Byczki - Bliski Gaj - Słupia - Jeżów)
  • DK 72droga krajowa nr 72(Konin - Żdżary - Kępina - Tuliszków - Wymysłów - Grzymiszew - Imiełków - Albertów - Słodków - Słodków Kolonia - Turek - Przykona - Wichertów - Smulsko - Ewinów - Człopy - Uniejów - Dominikowice - Grocholice - Zakrzew - Rodrysin - Praga - Poddębice - Józefka - Panaszew - Przekora - Złotniki - Kuciny - Prawęcice - Jastrzębiec - Łobódź - Aleksandrów Łódzki - Łódź - Natolin - Teolin - Lipiny - Paprotnia - Brzeziny - Przecław - Rogów Parcela - Jeżów - Białynin - Białynin-Podbór - Głuchów - Złota - Soczyce - Ścieki - Rawa Mazowiecka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Jeżów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)