Powiat brzeski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat brzeski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 86 730 Liczba mieszkańców
 • 876 km2 Powierzchnia
 • 99 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 56,5% Stopa urbanizacji
 • Maciej Stefański Starosta
 • ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg Adres starostwa powiatowego
 • OB Tablice rejestracyjne
Powiat brzeski na mapie
Identyfikatory
 • 1601 TERYT (TERC)
Herb powiatu brzeskiego
powiat brzeski herb
Flaga powiatu brzeskiego
powiat brzeski flaga

powiat brzeski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
77-424 05 70
77 424 05 82
Saperska 16
49-300 Brzeg
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
77-42-40-003
77-42-40-045
Robotnicza 10
49-300 Brzeg
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu
77-41-69-010
77-41-69-010
Oławska 25
49-300 Brzeg
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu
77 444 18 50
77 444 18 40
Armii Krajowej 22
49-300 Brzeg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
77-41-63-744
77-41-62-779
Oławska 25
49-306 Brzeg
Starostwo Powiatowe w Brzegu
(77) 444-79-00
(77) 444-79-03
ul. Robotnicza
49-300 Brzeg

Powiat brzeski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat brzeski ma 86 730 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 6,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzeskiego w 2050 roku wynosi 72 167, z czego 37 071 to kobiety, a 35 096 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu brzeskiego zawarli w 2022 roku 314 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców powiatu brzeskiego jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat brzeski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -474. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,45 na 1000 mieszkańców powiatu brzeskiego. W 2022 roku urodziło się 573 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 340 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,2% zgonów w powiecie brzeskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w powiecie brzeskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu brzeskiego przypada 12.03 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 982 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 072 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu brzeskiego -90. W tym samym roku 36 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 53 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -17.

  59,7% mieszkańców powiatu brzeskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 86 730 Liczba mieszkańców
 • 44 512 Kobiety
 • 42 218 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzeskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72 167 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 37 071 Kobiety
 • 35 096 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,6 lat
  Opolskie
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat brzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat brzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat brzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • pow. brzeski
  29,2%
  woj. opolskie
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. brzeski
  52,7%
  Opolskie
  54,6%
  Kraj
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. brzeski
  8,8%
  Województwo
  8,8%
  Kraj
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  8,7%
  woj. opolskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  1,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie brzeskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,6
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat brzeski
  1,6
  Województwo
  1,5
  Kraj
  1,6
 • 314 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie brzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -474 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -214 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -260 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat brzeski
  -5,5
  Opolskie
  -5,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie brzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie brzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie brzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie brzeskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 573 Urodzenia żywe
 • 277 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 296 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,6
  woj. opolskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 29,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat brzeski
  29,4
  woj. opolskie
  32,0
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 340 g Średnia waga noworodków
 • 3 287 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 390 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat brzeski
  3 340 g
  Opolskie
  3 355 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 181 Waga 3500g - 3999g
 • 181
 • 222 Waga 3000g - 3499g
 • 222
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,09
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. brzeski
  0,53
  woj. opolskie
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat brzeski
  0,55
  Opolskie
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie brzeskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 047 Zgony
 • 491 Kobiety
  (Zgony)
 • 556 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  12,0
  Opolskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 182,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  182,7
  Województwo
  173,0
  Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. brzeski
  1,7
  Województwo
  2,4
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat brzeski
  3,4
  Opolskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat brzeski
  30,2%
  woj. opolskie
  36,7%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat brzeski
  22,6%
  woj. opolskie
  20,4%
  Kraj
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. brzeski
  4,3%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 250 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  26,5
  Kraj
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  79,0
  Cała Polska
  74,4
 • 326,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  326,1
  Województwo
  282,4
  Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  254,5
  Cały kraj
  246,5
 • 435,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 442,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  435,6
  Opolskie
  508,0
  Cały kraj
  475,8
 • 56,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat brzeski
  56,4
  woj. opolskie
  75,7
  Kraj
  70,6
 • 42,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. brzeski
  42,3
  Województwo
  37,4
  Kraj
  32,6
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat brzeski
  8,9
  Opolskie
  8,9
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie brzeskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. brzeski
  22,0
  Opolskie
  28,0
  Cały kraj
  38,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat brzeski
  18,0
  Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 2 inny
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 4 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 982 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 515 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 467 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Zameldowania z zagranicy
 • 21 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 072 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 578 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 494 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -107 Saldo migracji
 • -65 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -42 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -90 Saldo migracji wewnętrznych
 • -63 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie brzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat brzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie brzeskim oddano do użytku 352 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie brzeskim to 34 152 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 394 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  60,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 39,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie brzeskim to 3,96 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie brzeskim to 95,90 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,54% mieszkań posiada łazienkę, 84,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,72% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie brzeskim 570 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 763 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 472 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 120 transakcji (mediana cen - 4 283 zł/m2, średnia - 4 207 zł/m2), a na rynku wtórnym 450 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 483 zł/m2, średnia - 3 301 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 763 zł
 • Powiat
  3 763 zł
  woj. opolskie
  4 091 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 3 763 zł Ogółem
 • 3 763 zł
 • 3 882 zł do 40 m2
 • 3 882 zł
 • 4 022 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 022 zł
 • 3 512 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 512 zł
 • 2 589 zł od 80,1 m2
 • 2 589 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 472 zł
 • pow. brzeski
  3 472 zł
  Województwo
  4 027 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 3 472 zł Ogółem
 • 3 472 zł
 • 3 678 zł do 40 m2
 • 3 678 zł
 • 3 778 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 778 zł
 • 3 434 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 434 zł
 • 2 632 zł od 80,1 m2
 • 2 632 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 570
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2119
  • od 40,1 do 60 m2266
  • od 60,1 do 80 m2132
  • od 80,1 m253
 • 119 do 40 m2
 • 266 od 40,1 do 60 m2
 • 132 od 60,1 do 80 m2
 • 53 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie brzeskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 283 zł
 • Powiat
  4 283 zł
  Województwo
  5 332 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 4 283 zł Ogółem
 • 4 283 zł
 • 4 117 zł do 40 m2
 • 4 117 zł
 • 4 388 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 388 zł
 • 4 234 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 234 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 207 zł
 • Tutaj
  4 207 zł
  woj. opolskie
  5 153 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 4 207 zł Ogółem
 • 4 207 zł
 • 4 130 zł do 40 m2
 • 4 130 zł
 • 4 354 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 354 zł
 • 4 052 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 052 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 120
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m234
  • od 40,1 do 60 m253
  • od 60,1 do 80 m232
  • od 80,1 m20
 • 34 do 40 m2
 • 53 od 40,1 do 60 m2
 • 32 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 483 zł
 • pow. brzeski
  3 483 zł
  Opolskie
  3 650 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 3 483 zł Ogółem
 • 3 483 zł
 • 3 793 zł do 40 m2
 • 3 793 zł
 • 3 758 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 758 zł
 • 3 279 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 279 zł
 • 2 587 zł od 80,1 m2
 • 2 587 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 301 zł
 • pow. brzeski
  3 301 zł
  woj. opolskie
  3 693 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 3 301 zł Ogółem
 • 3 301 zł
 • 3 487 zł do 40 m2
 • 3 487 zł
 • 3 637 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 637 zł
 • 3 248 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 248 zł
 • 2 598 zł od 80,1 m2
 • 2 598 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 450
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m285
  • od 40,1 do 60 m2213
  • od 60,1 do 80 m2100
  • od 80,1 m252
 • 85 do 40 m2
 • 213 od 40,1 do 60 m2
 • 100 od 60,1 do 80 m2
 • 52 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 152 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 393,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  393,80
  woj. opolskie
  388,00
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  74,70 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat brzeski
  29,40 m2
  Opolskie
  31,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,83
  woj. opolskie
  4,18
  Cały kraj
  3,83
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. brzeski
  2,54
  Opolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,66
  Opolskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 352 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. brzeski
  4,06
  woj. opolskie
  3,50
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 395 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,96
  Województwo
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 16,08 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. brzeski
  16,08
  Województwo
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 33 749 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 95,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  95,9 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,39 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,43%
  Województwo
  98,42%
  Kraj
  97,71%
 • 96,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,21%
  woj. opolskie
  97,47%
  Kraj
  95,10%
 • 94,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,54%
  Województwo
  95,90%
  Polska
  93,66%
 • 84,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,92%
  Opolskie
  84,92%
  Cała Polska
  85,62%
 • 64,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  64,72%
  Województwo
  50,38%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat brzeski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie brzeskim na 1000 mieszkańców pracuje 382osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzeskim wynosiło w 2022 roku 8,0% (8,0% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzeskim wynosiło 5 723,46 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzeskiego 11 142 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 905 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 237.

  9,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzeskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,6% w przemyśle i budownictwie, a 20,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 382 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  382,0
  Opolskie
  368,0
  Cała Polska
  402,0
 • 8,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,0% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • powiat brzeski
  8,0%
  Opolskie
  6,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 723 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 723 PLN
  Opolskie
  6 134 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie brzeskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 142 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 905 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 237 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,6% Przemysł i budownictwo
 • 24,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 42,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie brzeskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat brzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat brzeski
  67,4
  woj. opolskie
  66,0
  Kraj
  69,0
 • 38,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat brzeski
  38,6
  woj. opolskie
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 133,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  133,6
  Województwo
  147,3
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat brzeski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie brzeskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 957 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 877 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 666 nowych podmiotów, a 430 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (921) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (597) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (906) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (344) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie brzeskim najwięcej (595) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 637) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (231) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,6% (2 914) podmiotów, a 71,3% (7 812) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie brzeskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%) oraz Budownictwo (22.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 957 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 231 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 914 Przemysł i budownictwo
 • 7 812 Pozostała działalność
 • 666 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie brzeskim w 2022 roku
 • 430 Podmioty wyrejestrowane w powiecie brzeskim w 2022 roku
 • 7 877 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 637 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 637
 • 261 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 261
 • 52 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 52
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 10 950 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 950
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 40 Spółdzielnie ogółem
 • 40
 • 620 Spółki handlowe ogółem
 • 620
 • 41  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 41
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 521  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 521
 • 38    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 595 Spółki cywilne ogółem
 • 595
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 877 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 895 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 895
 • 1 760 Budownictwo
 • 1 760
 • 732 Przetwórstwo przemysłowe
 • 732
 • 698 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 698
 • 502 Transport i gospodarka magazynowa
 • 502
 • 440 Pozostała działalność
 • 440
 • 381 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 381
 • 273 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 273
 • 263 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 263
 • 216 Informacja i komunikacja
 • 216
 • 184 Edukacja
 • 184
 • 175 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 175
 • 168 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 168
 • 88 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 88
 • 78 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 78
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie brzeskim stwierdzono 1 867 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie brzeskim wynosi 71,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu brzeskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,38 (wykrywalność 53%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,83 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,09 (70%), drogowe - 1,77 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 867 Przestępstwa ogółem
 • 1 867
 • 1 029 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 029
 • 617 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 617
 • 154 Przestępstwa drogowe
 • 154
 • 41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 41
 • 990 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 990
 • 21,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  21,46
  Województwo
  17,34
  Cała Polska
  22,81
 • 11,83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeski
  11,83
  woj. opolskie
  10,21
  Cały kraj
  12,98
 • 7,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  7,09
  woj. opolskie
  4,50
  Polska
  6,99
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,77
  woj. opolskie
  1,77
  Cała Polska
  1,82
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeski
  0,47
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 11,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  11,38
  woj. opolskie
  9,23
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  72%
  woj. opolskie
  69%
  Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  woj. opolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. brzeski
  71%
  Województwo
  60%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. brzeski
  99%
  Opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. brzeski
  81%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. brzeski
  53%
  Opolskie
  50%
  Kraj
  51%

Powiat brzeski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu brzeskiego wyniosła w 2022 roku 125,5 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu brzeskiego - 34.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,3 mln złotych, czyli 12,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu brzeskiego wyniosła w 2022 roku 124,5 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.1%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10.8%). W budżecie powiatu brzeskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 305 złotych na mieszkańca (21,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,0 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie brzeskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,8 mln

  842(100%)

  85,7 mln

  942(100%)

  86,6 mln

  956(100%)

  101,4 mln

  1,1 tys(100%)

  112,0 mln

  1,2 tys(100%)

  103,8 mln

  1,2 tys(100%)

  112,9 mln

  1,3 tys(100%)

  125,5 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,6 mln

  313(37.2%)

  29,4 mln

  324(34.3%)

  30,9 mln

  342(35.7%)

  30,7 mln

  340(30.3%)

  33,2 mln

  369(29.6%)

  35,4 mln

  396(34.1%)

  42,5 mln

  480(37.6%)

  43,3 mln

  499(34.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 mln

  82,6(9.8%)

  7,8 mln

  85,6(9.1%)

  8,3 mln

  91,4(9.6%)

  8,6 mln

  95,7(8.5%)

  11,8 mln

  131(10.5%)

  12,6 mln

  141(12.2%)

  11,2 mln

  127(9.9%)

  13,5 mln

  156(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,0 mln

  110(13%)

  10,0 mln

  110(11.7%)

  10,6 mln

  117(12.2%)

  11,2 mln

  124(11%)

  11,0 mln

  122(9.8%)

  12,3 mln

  137(11.8%)

  12,7 mln

  144(11.3%)

  13,1 mln

  152(10.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,4 mln

  147(17.5%)

  14,9 mln

  164(17.4%)

  6,9 mln

  76,1(7.9%)

  7,1 mln

  78,9(7%)

  8,0 mln

  89,4(7.2%)

  9,2 mln

  103(8.8%)

  9,6 mln

  108(8.5%)

  10,6 mln

  123(8.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  43,0(5.1%)

  9,1 mln

  101(10.7%)

  6,2 mln

  68,6(7.2%)

  13,7 mln

  152(13.6%)

  11,1 mln

  124(9.9%)

  7,2 mln

  80,2(6.9%)

  9,7 mln

  109(8.6%)

  9,8 mln

  113(7.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  40,3(4.8%)

  4,6 mln

  51,0(5.4%)

  4,4 mln

  48,7(5.1%)

  9,7 mln

  107(9.6%)

  14,6 mln

  162(13%)

  3,1 mln

  34,9(3%)

  4,1 mln

  45,8(3.6%)

  9,4 mln

  109(7.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  41,5(4.9%)

  3,7 mln

  40,3(4.3%)

  3,8 mln

  41,9(4.4%)

  4,1 mln

  44,9(4%)

  4,4 mln

  49,0(3.9%)

  5,5 mln

  61,2(5.3%)

  4,8 mln

  54,3(4.3%)

  5,9 mln

  67,5(4.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 mln

  36,3(4.3%)

  3,3 mln

  36,4(3.9%)

  3,4 mln

  37,5(3.9%)

  3,7 mln

  40,8(3.6%)

  3,9 mln

  43,0(3.4%)

  4,0 mln

  45,0(3.9%)

  4,1 mln

  46,4(3.6%)

  4,3 mln

  49,5(3.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  124,5 tys

  1,4(0.2%)

  104,1 tys

  1,1(0.1%)

  166,7 tys

  1,8(0.2%)

  243,4 tys

  2,7(0.2%)

  565,4 tys

  6,3(0.5%)

  537,0 tys

  6,0(0.5%)

  339,1 tys

  3,8(0.3%)

  1,8 mln

  20,2(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  12,0(1.4%)

  1,1 mln

  12,1(1.3%)

  1,2 mln

  13,3(1.4%)

  938,2 tys

  10,4(0.9%)

  1,2 mln

  13,3(1.1%)

  1,5 mln

  17,1(1.5%)

  1,7 mln

  19,3(1.5%)

  991,1 tys

  11,4(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  388,6 tys

  4,3(0.5%)

  415,2 tys

  4,6(0.5%)

  404,4 tys

  4,5(0.5%)

  507,0 tys

  5,6(0.5%)

  463,8 tys

  5,2(0.4%)

  485,5 tys

  5,4(0.5%)

  504,8 tys

  5,7(0.4%)

  591,8 tys

  6,8(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  303,6 tys

  3,3(0.4%)

  356,4 tys

  3,9(0.4%)

  352,1 tys

  3,9(0.4%)

  444,4 tys

  4,9(0.4%)

  415,2 tys

  4,6(0.4%)

  362,2 tys

  4,1(0.3%)

  387,6 tys

  4,4(0.3%)

  417,6 tys

  4,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,7(0.3%)

  249,8 tys

  2,8(0.3%)

  250,4 tys

  2,8(0.2%)

  262,6 tys

  2,9(0.2%)

  264,0 tys

  3,0(0.3%)

  261,3 tys

  3,0(0.2%)

  263,9 tys

  3,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  193,4 tys

  2,1(0.3%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  188,3 tys

  2,1(0.2%)

  184,6 tys

  2,0(0.2%)

  193,8 tys

  2,2(0.2%)

  193,4 tys

  2,2(0.2%)

  198,4 tys

  2,2(0.2%)

  185,1 tys

  2,1(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  95,7 tys

  1,0(0.1%)

  115,5 tys

  1,3(0.1%)

  161,9 tys

  1,8(0.2%)

  188,0 tys

  2,1(0.2%)

  177,5 tys

  2,0(0.2%)

  351,0 tys

  3,9(0.3%)

  278,4 tys

  3,1(0.2%)

  156,5 tys

  1,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  19,9 tys

  0,2(0%)

  253,5 tys

  2,8(0.3%)

  356,0 tys

  3,9(0.4%)

  470,9 tys

  5,2(0.5%)

  1,3 mln

  14,3(1.1%)

  24,7 tys

  0,3(0%)

  118,5 tys

  1,3(0.1%)

  62,2 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  388,8 tys

  4,3(0.5%)

  131,3 tys

  1,4(0.2%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  91,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,3 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,8 tys

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  142,7 tys

  1,6(0.2%)

  136,6 tys

  1,5(0.1%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  107,5 tys

  1,2(0.1%)

  19,0 tys

  0,2(0%)

  47,4 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  75,5 tys

  0,8(0.1%)

  97,0 tys

  1,1(0.1%)

  137,0 tys

  1,5(0.1%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,6(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie brzeskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,9 mln

  842(100%)

  84,8 mln

  932(100%)

  82,5 mln

  911(100%)

  94,9 mln

  1,1 tys(100%)

  101,3 mln

  1,1 tys(100%)

  112,6 mln

  1,3 tys(100%)

  114,9 mln

  1,3 tys(100%)

  124,5 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,9 mln

  394(46.7%)

  35,9 mln

  395(42.3%)

  34,4 mln

  380(41.6%)

  34,3 mln

  380(36.1%)

  37,3 mln

  416(36.8%)

  45,1 mln

  506(40.1%)

  47,6 mln

  538(41.4%)

  47,1 mln

  543(37.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,2 mln

  167(19.8%)

  16,5 mln

  182(19.4%)

  19,9 mln

  220(24.1%)

  22,0 mln

  243(23.1%)

  24,3 mln

  271(24%)

  23,8 mln

  267(21.2%)

  26,7 mln

  301(23.2%)

  28,8 mln

  332(23.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 mln

  82,2(9.8%)

  7,7 mln

  85,0(9.1%)

  8,2 mln

  90,9(10%)

  8,6 mln

  94,7(9%)

  11,7 mln

  131(11.6%)

  12,4 mln

  139(11%)

  11,1 mln

  126(9.7%)

  13,4 mln

  154(10.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  70,9(8.4%)

  8,2 mln

  89,8(9.6%)

  5,5 mln

  61,0(6.7%)

  5,9 mln

  65,7(6.2%)

  6,8 mln

  75,2(6.7%)

  7,5 mln

  83,6(6.6%)

  8,1 mln

  91,7(7.1%)

  8,7 mln

  101(7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  437,0 tys

  4,8(0.6%)

  4,1 mln

  45,6(4.9%)

  2,1 mln

  23,4(2.6%)

  8,8 mln

  97,3(9.3%)

  5,5 mln

  61,2(5.4%)

  4,5 mln

  50,5(4%)

  5,3 mln

  59,3(4.6%)

  5,6 mln

  64,6(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  12,9(1.5%)

  2,5 mln

  27,4(2.9%)

  2,2 mln

  24,8(2.7%)

  3,1 mln

  33,8(3.2%)

  2,4 mln

  26,6(2.4%)

  2,6 mln

  29,2(2.3%)

  1,9 mln

  21,6(1.7%)

  4,9 mln

  56,0(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  858,3 tys

  9,4(1.1%)

  954,0 tys

  10,5(1.1%)

  857,8 tys

  9,5(1%)

  1,9 mln

  21,1(2%)

  991,7 tys

  11,0(1%)

  1,1 mln

  11,9(0.9%)

  980,6 tys

  11,1(0.9%)

  3,1 mln

  36,2(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  17,5(2.1%)

  1,4 mln

  15,4(1.7%)

  1,3 mln

  14,9(1.6%)

  1,6 mln

  17,6(1.7%)

  1,5 mln

  16,5(1.5%)

  2,3 mln

  26,0(2.1%)

  1,7 mln

  19,2(1.5%)

  2,3 mln

  26,1(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  30,1(3.6%)

  2,7 mln

  29,6(3.2%)

  2,2 mln

  24,3(2.7%)

  1,6 mln

  17,2(1.6%)

  1,5 mln

  16,4(1.5%)

  1,7 mln

  18,7(1.5%)

  3,6 mln

  41,0(3.2%)

  2,2 mln

  25,5(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  14,8(1.8%)

  1,4 mln

  15,5(1.7%)

  1,2 mln

  12,9(1.4%)

  1,2 mln

  13,8(1.3%)

  1,2 mln

  13,9(1.2%)

  1,3 mln

  14,7(1.2%)

  1,7 mln

  19,1(1.5%)

  1,6 mln

  18,5(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  31,6(3.7%)

  2,5 mln

  27,1(2.9%)

  524,4 tys

  5,8(0.6%)

  455,8 tys

  5,0(0.5%)

  2,1 mln

  23,6(2.1%)

  3,6 mln

  40,0(3.2%)

  666,7 tys

  7,5(0.6%)

  825,4 tys

  9,5(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  155,0 tys

  1,7(0.2%)

  165,3 tys

  1,8(0.2%)

  158,5 tys

  1,8(0.2%)

  201,4 tys

  2,2(0.2%)

  196,4 tys

  2,2(0.2%)

  224,8 tys

  2,5(0.2%)

  228,8 tys

  2,6(0.2%)

  266,7 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,7(0.3%)

  249,8 tys

  2,8(0.3%)

  250,4 tys

  2,8(0.3%)

  262,6 tys

  2,9(0.3%)

  264,0 tys

  3,0(0.2%)

  261,3 tys

  3,0(0.2%)

  263,9 tys

  3,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  207,2 tys

  2,3(0.3%)

  223,2 tys

  2,5(0.3%)

  228,0 tys

  2,5(0.3%)

  262,2 tys

  2,9(0.3%)

  188,4 tys

  2,1(0.2%)

  129,3 tys

  1,4(0.1%)

  83,9 tys

  0,9(0.1%)

  231,7 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  192,4 tys

  2,1(0.3%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  187,4 tys

  2,1(0.2%)

  186,8 tys

  2,1(0.2%)

  192,4 tys

  2,1(0.2%)

  191,9 tys

  2,1(0.2%)

  198,5 tys

  2,2(0.2%)

  185,2 tys

  2,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  130,8 tys

  1,4(0.2%)

  156,3 tys

  1,7(0.2%)

  134,7 tys

  1,5(0.2%)

  145,0 tys

  1,6(0.2%)

  500,4 tys

  5,6(0.5%)

  509,5 tys

  5,7(0.5%)

  70,0 tys

  0,8(0.1%)

  69,9 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  52,0 tys

  0,6(0.1%)

  68,1 tys

  0,7(0.1%)

  71,9 tys

  0,8(0.1%)

  56,9 tys

  0,6(0.1%)

  82,2 tys

  0,9(0.1%)

  71,4 tys

  0,8(0.1%)

  93,3 tys

  1,1(0.1%)

  63,0 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,8 tys

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  21,6 tys

  0,2(0%)

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  71,1 tys

  0,8(0.1%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  75,5 tys

  0,8(0.1%)

  97,0 tys

  1,1(0.1%)

  137,0 tys

  1,5(0.1%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat brzeski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 411 mieszkańców powiatu brzeskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 375 kobiet oraz 10 035 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 25,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu brzeskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu brzeskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie brzeskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (24,0%) oraz wyższe (23,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (26,3%).

  W roku 2021 w powiecie brzeskim mieściło się 31 przedszkoli, w których do 126 oddziałów uczęszczało 2 743 dzieci (1 343 dziewczynki oraz 1 400 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 98 oddziałów uczęszczało 2 270 dzieci (1 054 dziewczynki oraz 1 216 chłopców). Dostępnych było 2 396 miejsc.

  16,9% mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 877 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 31 szkół podstawowych, w których w 401 oddziałach uczyło się 6 962 uczniów (3 375 kobiet oraz 3 587 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim placówkę miało 31 szkół podstawowych, w których w 281 oddziałach uczyło się 5 637 uczniów (2 810 kobiet oraz 2 827 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,25.

  W powiecie brzeskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 361 uczniów (757 kobiet oraz 604 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 476 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 653 uczniów (956 kobiet oraz 697 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 402 absolwentów.

  W powiecie brzeskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 24 oddziałach uczyło się 475 uczniów (161 kobiet oraz 314 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (11,4% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,6 uczniów. 19,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (29,0% kobiet i 27,1% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. brzeski
  19,7%
  Opolskie
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. brzeski
  39,1%
  woj. opolskie
  34,9%
  Cała Polska
  35,2%
 • 40,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat brzeski
  10,7%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  25,0%
  woj. opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 24,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  woj. opolskie
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. brzeski
  12,2%
  Opolskie
  12,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  woj. opolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 877 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  877,0
  woj. opolskie
  907,0
  Kraj
  883,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,80
  Województwo
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 31Przedszkola
 • 9 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 126 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 958 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat brzeski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 743 Dzieci
 • 1 343 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 400 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 581 3 lata
 • 581
 • 685 4 lata
 • 685
 • 699 5 lata
 • 699
 • 732 6 lat
 • 732
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 288 3 lata
 • 288
 • 329 4 lata
 • 329
 • 351 5 lata
 • 351
 • 359 6 lat
 • 359
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 293 3 lata
 • 293
 • 356 4 lata
 • 356
 • 348 5 lata
 • 348
 • 373 6 lat
 • 373
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • 310 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 205,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 204,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat brzeski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 10 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 15 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,0%
  60,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 5 4 lata
 • 5
 • 7 5 lata
 • 7
 • 5 6 lat
 • 5
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4 lata
 • 1
 • 3 5 lata
 • 3
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 4 lata
 • 4
 • 4 5 lata
 • 4
 • 3 6 lat
 • 3
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 366 Oddziały
 • 6 846 Uczniowie
 • 3 330 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 516 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 809 Uczniowie w 1 klasie
 • 400 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 409 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 797 Absolwenci
 • 397 Kobiety
  (absolwenci)
 • 400 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 34 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,6%
  62,4%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,1%
  42,9%
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat brzeski
  17,4
  Opolskie
  15,7
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,4
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,4
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,7
 • 3,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,2
 •  
 • 520,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 422,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,25
  Województwo
  94,73
  Cała Polska
  95,71
 • 91,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,02
  woj. opolskie
  93,56
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 772 Uczniowie
 • 496 Kobiety
  (uczniowie)
 • 276 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,2%
  35,8%
 • 166 Uczniowie w 1 klasie
 • 121 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 217 Absolwenci
 • 138 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19 Oddziały
 • 589 Uczniowie
 • 261 Kobiety
  (uczniowie)
 • 328 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 259 Absolwenci
 • 122 Kobiety
  (absolwenci)
 • 137 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  29,6
  woj. opolskie
  25,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 58,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 199 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 7 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat brzeski
  19,8
  Województwo
  18,1
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,8
 • 26,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,5
 • 3,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,4
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat brzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat brzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat brzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie brzeskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie brzeskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 520)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie brzeskim: 24 (publiczne: 24, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie brzeskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 694 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 373 (uczestnicy: 35 208)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 580)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 810)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 2 235)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 11 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 370)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 1 800)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 2 750)
  • pokazy teatralne: 31 (uczestnicy: 6 000)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 4 500)
  • warsztaty: 181 (uczestnicy: 2 440)
  • inne: 27 (uczestnicy: 2 223)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 663)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 114)
  • taneczne: 8 (członkowie: 169)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 53)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 23)
  • teatralne: 2 (członkowie: 23)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 90)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 191)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 6)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 6)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 619)
  • teatralne: 4 (członkowie: 45)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 74)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 139)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 107)
  • taneczne: 7 (członkowie: 179)
  • inne: 4 (członkowie: 75)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie brzeskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 314 miejscami na widowni. Odbyły się 853 seanse, na które przyszło 17 793 widzów, w tym 260 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 686 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie brzeskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 24 117 zwiedzających, co daje 2 772 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie brzeskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 271 424 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 58 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 368 100 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 130
  • dostępne dla czytelników: 58
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 58
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 27
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 28
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie brzeskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 63 193 wolumeny w tym ziobry specjalne: 23 839. Odnotowano 182 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 100 675 wolumenów. Odnotowano 1 310 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzeskim działało 47 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 392 członków. Zarejestrowano 2 578 ćwiczących (mężczyźni: 2 115, kobiety: 463, chłopcy do lat 18: 1 401, dziewczęta do lat 18: 393). Aktywnych było 70 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (79), instruktora sportowego (31) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie brzeskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat brzeski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 30 wypadków drogowych w powiecie brzeskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 31 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 34,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 46,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie brzeskim zarejestrowanych było 82 349 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 65 783 samochodów osobowych (753,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 864 samochodów ciężarowych (99,3 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 276 autobusów (3,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 809 ciągników siodłowych (9,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 501 motocykli (40,1 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,2 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie brzeskim znajdowały się 32 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 89 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 74 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 30 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 31 Ranni
  (rok 2022)
 • 12 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie brzeskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 34,59 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  34,6
  woj. opolskie
  46,5
  Cały kraj
  56,5
 • 8,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat brzeski
  8,1
  woj. opolskie
  6,8
  Kraj
  5,0
 • 35,74 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  35,7
  Województwo
  54,4
  Kraj
  65,5
 • 17,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  17,0
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  6,6
 • 46,15 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  46,2
  woj. opolskie
  66,8
  Cały kraj
  77,6
 • 23,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  23,3
  Opolskie
  14,6
  Polska
  8,9
 • 103,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat brzeski
  103,3
  Opolskie
  117,1
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 82 349 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie brzeskim w 2021 roku
 • 65 783 Samochody osobowe
 • 7 864 Samochody ciężarowe
 • 93 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 276 Autobusy
 • 510 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 810 Ciągniki samochodowe
 • 809   Ciągniki siodłowe
 • 3 605 Ciągniki rolnicze
 • 3 501 Motocykle
 • 1 018   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 970 Motorowery
 • 65 783Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Samochody osobowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 753,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  753,4
  Opolskie
  735,3
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg19 755
  • 1400-1649 kg14 368
  • 1650-1899 kg14 089
  • 1900 kg i więcej17 571
 • 19 755 do 1399 kg
 • 14 368 1400-1649 kg
 • 14 089 1650-1899 kg
 • 17 571 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 462 do 1399 cm3
 • 25 462
 • 35 103 1400-1999 cm3
 • 35 103
 • 5 218 2000 i więcej cm3
 • 5 218
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 871
  • olej napędowy19 925
  • gaz (LPG)7 889
  • pozostałe1 098
 • 36 871 benzyna
 • 19 925 olej napędowy
 • 7 889 gaz (LPG)
 • 1 098 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 377 do 1 roku
 • 377
 • 468 2 lata
 • 468
 • 553 3 lata
 • 553
 • 1 444 4-5 lat
 • 1 444
 • 1 699 6-7 lat
 • 1 699
 • 1 875 8-9 lat
 • 1 875
 • 2 673 10-11 lat
 • 2 673
 • 8 616 12-15 lat
 • 8 616
 • 12 525 16-20 lat
 • 12 525
 • 11 472 21-25 lat
 • 11 472
 • 7 844 26-30 lat
 • 7 844
 • 16 237 31 lat i więcej
 • 16 237
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie brzeskim
 • pow. brzeski
  22,2 lat
  Województwo
  20,7 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 7 864Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 99,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  99,3
  Opolskie
  100,6
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 114 do 999 kg
 • 4 114
 • 2 022 1000-1499 kg
 • 2 022
 • 453 1500-2999 kg
 • 453
 • 66 3000-3499 kg
 • 66
 • 214 3500-4999 kg
 • 214
 • 482 5000-6999 kg
 • 482
 • 245 7000-9999 kg
 • 245
 • 187 10000-14999 kg
 • 187
 • 81 15000 kg i więcej
 • 81
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 919
  • olej napędowy4 418
  • gaz (LPG)280
  • pozostałe1 247
 • 1 919 benzyna
 • 4 418 olej napędowy
 • 280 gaz (LPG)
 • 1 247 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 53 do 1 roku
 • 53
 • 36 2 lata
 • 36
 • 59 3 lata
 • 59
 • 171 4-5 lat
 • 171
 • 208 6-7 lat
 • 208
 • 258 8-9 lat
 • 258
 • 387 10-11 lat
 • 387
 • 912 12-15 lat
 • 912
 • 1 122 16-20 lat
 • 1 122
 • 1 201 21-25 lat
 • 1 201
 • 615 26-30 lat
 • 615
 • 2 842 31 lat i więcej
 • 2 842
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  23,6 lat
  woj. opolskie
  20,9 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 276Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Autobusy w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  3,1
  Opolskie
  3,1
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy176
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe83
 • 17 benzyna
 • 176 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 83 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 31 12-15 lat
 • 31
 • 37 16-20 lat
 • 37
 • 36 21-25 lat
 • 36
 • 29 26-30 lat
 • 29
 • 121 31 lat i więcej
 • 121
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  25,8 lat
  Województwo
  22,9 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 809Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 9,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,1
  Województwo
  11,5
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy671
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe131
 • 4 benzyna
 • 671 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 131 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 2 lata
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 35 4-5 lat
 • 35
 • 88 6-7 lat
 • 88
 • 63 8-9 lat
 • 63
 • 86 10-11 lat
 • 86
 • 149 12-15 lat
 • 149
 • 95 16-20 lat
 • 95
 • 96 21-25 lat
 • 96
 • 59 26-30 lat
 • 59
 • 118 31 lat i więcej
 • 118
 • 17,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  17,2 lat
  Województwo
  14,8 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 3 501Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Motocykle w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 40,1 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  40,1
  Opolskie
  41,9
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 56 2 lata
 • 56
 • 37 3 lata
 • 37
 • 96 4-5 lat
 • 96
 • 180 6-7 lat
 • 180
 • 89 8-9 lat
 • 89
 • 104 10-11 lat
 • 104
 • 389 12-15 lat
 • 389
 • 466 16-20 lat
 • 466
 • 459 21-25 lat
 • 459
 • 273 26-30 lat
 • 273
 • 1 311 31 lat i więcej
 • 1 311
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie brzeskim
 • Powiat
  23,3 lat
  Województwo
  23,7 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 28 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie brzeskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 367,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat brzeski
  367,6 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 3,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,7 km
  Województwo
  6,8 km
  Polska
  5,2 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 74 Liczba licencji na taksówki
 • 89 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami