Powiat brzeski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat brzeski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 88 553 Liczba mieszkańców
 • 876 km2 Powierzchnia
 • 101 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 56,5% Stopa urbanizacji
 • Maciej Stefański Starosta
 • ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg Adres starostwa powiatowego
 • OB Tablice rejestracyjne
Powiat brzeski na mapie
Identyfikatory
 • 1601 TERYT (TERC)
Herb powiatu brzeskiego
powiat brzeski herb
Flaga powiatu brzeskiego
powiat brzeski flaga

powiat brzeski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
77-424 05 70
77 424 05 82
Saperska 16
49-300 Brzeg
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
77-42-40-003
77-42-40-045
Robotnicza 10
49-300 Brzeg
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu
77-41-69-010
77-41-69-010
Oławska 25
49-300 Brzeg
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu
77 444 18 50
77 444 18 40
Armii Krajowej 22
49-300 Brzeg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
77-41-63-744
77-41-62-779
Oławska 25
49-306 Brzeg
Starostwo Powiatowe w Brzegu
(77) 444-79-00
(77) 444-79-03
ul. Robotnicza
49-300 Brzeg

Powiat brzeski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat brzeski ma 88 553 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzeskiego w 2050 roku wynosi 72 167, z czego 37 071 to kobiety, a 35 096 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu brzeskiego zawarli w 2021 roku 318 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców powiatu brzeskiego jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat brzeski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -625. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,03 na 1000 mieszkańców powiatu brzeskiego. W 2021 roku urodziło się 640 dzieci, w tym 50,3% dziewczynek i 49,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,2% zgonów w powiecie brzeskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w powiecie brzeskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu brzeskiego przypada 14.22 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 138 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 242 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu brzeskiego -104. W tym samym roku 29 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 33 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  59,7% mieszkańców powiatu brzeskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 88 553 Liczba mieszkańców
 • 45 482 Kobiety
 • 43 071 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzeskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 167 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 37 071 Kobiety
 • 35 096 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  woj. opolskie
  43,7 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat brzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat brzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat brzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • pow. brzeski
  29,2%
  Opolskie
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,7%
  Opolskie
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. brzeski
  8,8%
  woj. opolskie
  8,8%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. brzeski
  8,7%
  Opolskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 9,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. brzeski
  0,5%
  Województwo
  1,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie brzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  3,6
  woj. opolskie
  4,0
  Cała Polska
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 318 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie brzeskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -625 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -272 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -353 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -7,0
  Województwo
  -6,1
  Cały kraj
  -4,9
 • -8,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie brzeskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie brzeskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie brzeskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie brzeskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 640 Urodzenia żywe
 • 322 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 318 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,3%
  49,7%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat brzeski
  7,2
  Województwo
  7,5
  Kraj
  8,7
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat brzeski
  31,5
  Opolskie
  32,9
  Cała Polska
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 318 g Średnia waga noworodków
 • 3 223 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 413 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 318 g
  woj. opolskie
  3 356 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat brzeski
  1,10
  woj. opolskie
  1,17
  Cała Polska
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat brzeski
  0,55
  Opolskie
  0,57
  Kraj
  0,64
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,51
  Województwo
  0,55
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie brzeskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 265 Zgony
 • 594 Kobiety
  (Zgony)
 • 671 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  14,2
  woj. opolskie
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 197,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat brzeski
  197,7
  Opolskie
  181,0
  Cały kraj
  156,7
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. brzeski
  4,7
  Opolskie
  4,0
  Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,1
  Województwo
  3,6
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  30,2%
  Opolskie
  36,7%
  Polska
  34,8%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat brzeski
  22,6%
  woj. opolskie
  20,4%
  Polska
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat brzeski
  4,3%
  woj. opolskie
  4,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 250 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  26,5
  Cała Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  79,0
  Kraj
  74,4
 • 326,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  326,1
  Województwo
  282,4
  Cała Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  254,5
  Cała Polska
  246,5
 • 435,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 442,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  435,6
  Województwo
  508,0
  Cały kraj
  475,8
 • 56,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat brzeski
  56,4
  Opolskie
  75,7
  Cały kraj
  70,6
 • 42,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  42,3
  Opolskie
  37,4
  Cały kraj
  32,6
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat brzeski
  8,9
  woj. opolskie
  8,9
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. brzeski
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie brzeskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat brzeski
  21,0
  Opolskie
  23,0
  Kraj
  36,0
 • 17 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  12,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 1 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 138 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 588 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 550 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 242 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 635 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 607 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -108 Saldo migracji
 • -47 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -61 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -104 Saldo migracji wewnętrznych
 • -47 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -57 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie brzeskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie brzeskim oddano do użytku 369 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie brzeskim to 33 333 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  56,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 43,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie brzeskim to 4,07 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie brzeskim to 97,20 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,70% mieszkań posiada łazienkę, 84,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,48% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie brzeskim 499 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 486 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 125 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 103 transakcje (mediana cen - 3 974 zł/m2, średnia - 3 944 zł/m2), a na rynku wtórnym 396 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 068 zł/m2, średnia - 2 931 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 486 zł
 • pow. brzeski
  3 486 zł
  Opolskie
  3 922 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 486 zł Ogółem
 • 3 486 zł
 • 3 534 zł do 40 m2
 • 3 534 zł
 • 3 511 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 511 zł
 • 3 629 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 629 zł
 • 2 264 zł od 80,1 m2
 • 2 264 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 125 zł
 • powiat brzeski
  3 125 zł
  Województwo
  3 828 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 125 zł Ogółem
 • 3 125 zł
 • 3 230 zł do 40 m2
 • 3 230 zł
 • 3 316 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 316 zł
 • 3 280 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 280 zł
 • 2 364 zł od 80,1 m2
 • 2 364 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 499
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2109
  • od 40,1 do 60 m2222
  • od 60,1 do 80 m2118
  • od 80,1 m250
 • 109 do 40 m2
 • 222 od 40,1 do 60 m2
 • 118 od 60,1 do 80 m2
 • 50 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie brzeskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 974 zł
 • Powiat
  3 974 zł
  woj. opolskie
  5 223 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 974 zł Ogółem
 • 3 974 zł
 • 3 974 zł do 40 m2
 • 3 974 zł
 • 3 982 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 982 zł
 • 3 963 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 963 zł
 • 4 001 zł od 80,1 m2
 • 4 001 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 944 zł
 • pow. brzeski
  3 944 zł
  Województwo
  5 010 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 3 944 zł Ogółem
 • 3 944 zł
 • 3 915 zł do 40 m2
 • 3 915 zł
 • 3 936 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 936 zł
 • 3 961 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 961 zł
 • 4 006 zł od 80,1 m2
 • 4 006 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 103
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m247
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m24
 • 29 do 40 m2
 • 47 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 068 zł
 • Powiat
  3 068 zł
  Województwo
  3 105 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 068 zł Ogółem
 • 3 068 zł
 • 2 906 zł do 40 m2
 • 2 906 zł
 • 3 237 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 237 zł
 • 3 139 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 139 zł
 • 2 176 zł od 80,1 m2
 • 2 176 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 931 zł
 • Tutaj
  2 931 zł
  woj. opolskie
  3 282 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 931 zł Ogółem
 • 2 931 zł
 • 2 965 zł do 40 m2
 • 2 965 zł
 • 3 150 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 150 zł
 • 3 111 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 111 zł
 • 2 241 zł od 80,1 m2
 • 2 241 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 396
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m280
  • od 40,1 do 60 m2175
  • od 60,1 do 80 m295
  • od 80,1 m246
 • 80 do 40 m2
 • 175 od 40,1 do 60 m2
 • 95 od 60,1 do 80 m2
 • 46 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 33 333 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 373,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  373,30
  Opolskie
  370,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. brzeski
  73,70 m2
  woj. opolskie
  81,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,50 m2
  woj. opolskie
  30,20 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,79
  Opolskie
  4,19
  Polska
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat brzeski
  2,68
  Opolskie
  2,70
  Polska
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  woj. opolskie
  0,64
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 369 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. brzeski
  4,17
  Opolskie
  3,52
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 503 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,07
  Opolskie
  4,26
  Cała Polska
  3,90
 • 16,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. brzeski
  16,97
  woj. opolskie
  14,97
  Cała Polska
  24,07
 • 35 857 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 97,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  97,2 m2
  Województwo
  105,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. brzeski
  0,40 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,72%
  Województwo
  98,31%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,90%
  Województwo
  97,06%
  Kraj
  94,01%
 • 93,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,70%
  Województwo
  93,71%
  Kraj
  91,78%
 • 84,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,78%
  woj. opolskie
  82,73%
  Kraj
  83,08%
 • 64,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  64,48%
  Województwo
  48,46%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat brzeski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie brzeskim na 1000 mieszkańców pracuje 191osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzeskim wynosiło w 2021 roku 8,3% (10,2% wśród kobiet i 6,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzeskim wynosiło 5 157,08 PLN, co odpowiada 85.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzeskiego 11 142 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 905 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 237.

  18,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzeskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,6% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 191 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  191,0
  Opolskie
  224,0
  Cała Polska
  257,0
 • 8,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,2% Kobiety
 • 6,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,3%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 157 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 157 PLN
  Opolskie
  5 493 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie brzeskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 142 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 905 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 237 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,6% Przemysł i budownictwo
 • 19,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie brzeskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 875 Pracujący ogółem
 • 8 346 Kobiety
 • 8 529 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat brzeski
  67,4
  Opolskie
  66,0
  Cała Polska
  69,0
 • 38,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  38,6
  Opolskie
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 133,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat brzeski
  133,6
  woj. opolskie
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat brzeski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie brzeskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 759 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 764 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 665 nowych podmiotów, a 397 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (921) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (597) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (906) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (344) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie brzeskim najwięcej (590) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 442) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (236) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (2 820) podmiotów, a 71,6% (7 703) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie brzeskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.6%) oraz Budownictwo (21.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 759 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 236 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 820 Przemysł i budownictwo
 • 7 703 Pozostała działalność
 • 665 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie brzeskim w 2021 roku
 • 397 Podmioty wyrejestrowane w powiecie brzeskim w 2021 roku
 • 7 764 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 442 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 442
 • 258 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 258
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 10 751 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 751
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 40 Spółdzielnie ogółem
 • 40
 • 582 Spółki handlowe ogółem
 • 582
 • 45  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 485  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 485
 • 42    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 42
 • 590 Spółki cywilne ogółem
 • 590
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 764 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 912 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 912
 • 1 684 Budownictwo
 • 1 684
 • 727 Przetwórstwo przemysłowe
 • 727
 • 673 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 673
 • 493 Transport i gospodarka magazynowa
 • 493
 • 427 Pozostała działalność
 • 427
 • 387 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 387
 • 283 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 283
 • 263 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 263
 • 196 Informacja i komunikacja
 • 196
 • 179 Edukacja
 • 179
 • 175 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 175
 • 174 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 174
 • 88 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 88
 • 78 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 78
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie brzeskim stwierdzono 1 921 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,60 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie brzeskim wynosi 71,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu brzeskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,23 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 12,77 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,58 (62%), drogowe - 2,08 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 921 Przestępstwa ogółem
 • 1 921
 • 1 355 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 355
 • 318 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 318
 • 185 Przestępstwa drogowe
 • 185
 • 37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 37
 • 1 136 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 136
 • 21,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeski
  21,60
  woj. opolskie
  17,77
  Cała Polska
  21,51
 • 15,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,23
  Województwo
  10,23
  Cała Polska
  12,82
 • 3,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  3,58
  Województwo
  4,94
  Cała Polska
  5,89
 • 2,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeski
  2,08
  woj. opolskie
  1,77
  Cały kraj
  1,85
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  0,42
  woj. opolskie
  0,35
  Polska
  0,35
 • 12,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,77
  woj. opolskie
  8,68
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat brzeski
  71%
  Województwo
  70%
  Kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. brzeski
  68%
  woj. opolskie
  65%
  Polska
  64%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  63%
  woj. opolskie
  66%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. brzeski
  87%
  Województwo
  91%
  Polska
  89%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. brzeski
  56%
  Opolskie
  49%
  Kraj
  53%

Powiat brzeski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu brzeskiego wyniosła w 2021 roku 112,9 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu brzeskiego - 37.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.3%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,2 mln złotych, czyli 9,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu brzeskiego wyniosła w 2021 roku 114,9 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.2%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.7%). W budżecie powiatu brzeskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 269 złotych na mieszkańca (20,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,3 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie brzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,9 mln

  827(100%)

  76,8 mln

  842(100%)

  85,7 mln

  942(100%)

  86,6 mln

  956(100%)

  101,4 mln

  1,1 tys(100%)

  112,0 mln

  1,2 tys(100%)

  103,8 mln

  1,2 tys(100%)

  112,9 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,0 mln

  316(38.2%)

  28,6 mln

  313(37.2%)

  29,4 mln

  324(34.3%)

  30,9 mln

  342(35.7%)

  30,7 mln

  340(30.3%)

  33,2 mln

  369(29.6%)

  35,4 mln

  396(34.1%)

  42,5 mln

  480(37.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,6 mln

  105(12.6%)

  10,0 mln

  110(13%)

  10,0 mln

  110(11.7%)

  10,6 mln

  117(12.2%)

  11,2 mln

  124(11%)

  11,0 mln

  122(9.8%)

  12,3 mln

  137(11.8%)

  12,7 mln

  144(11.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 mln

  82,1(9.9%)

  7,5 mln

  82,6(9.8%)

  7,8 mln

  85,6(9.1%)

  8,3 mln

  91,4(9.6%)

  8,6 mln

  95,7(8.5%)

  11,8 mln

  131(10.5%)

  12,6 mln

  141(12.2%)

  11,2 mln

  127(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  34,7(4.2%)

  3,9 mln

  43,0(5.1%)

  9,1 mln

  101(10.7%)

  6,2 mln

  68,6(7.2%)

  13,7 mln

  152(13.6%)

  11,1 mln

  124(9.9%)

  7,2 mln

  80,2(6.9%)

  9,7 mln

  109(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,8 mln

  140(16.9%)

  13,4 mln

  147(17.5%)

  14,9 mln

  164(17.4%)

  6,9 mln

  76,1(7.9%)

  7,1 mln

  78,9(7%)

  8,0 mln

  89,4(7.2%)

  9,2 mln

  103(8.8%)

  9,6 mln

  108(8.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  41,5(5%)

  3,8 mln

  41,5(4.9%)

  3,7 mln

  40,3(4.3%)

  3,8 mln

  41,9(4.4%)

  4,1 mln

  44,9(4%)

  4,4 mln

  49,0(3.9%)

  5,5 mln

  61,2(5.3%)

  4,8 mln

  54,3(4.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  37,8(4.6%)

  3,3 mln

  36,3(4.3%)

  3,3 mln

  36,4(3.9%)

  3,4 mln

  37,5(3.9%)

  3,7 mln

  40,8(3.6%)

  3,9 mln

  43,0(3.4%)

  4,0 mln

  45,0(3.9%)

  4,1 mln

  46,4(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  49,1(5.9%)

  3,7 mln

  40,3(4.8%)

  4,6 mln

  51,0(5.4%)

  4,4 mln

  48,7(5.1%)

  9,7 mln

  107(9.6%)

  14,6 mln

  162(13%)

  3,1 mln

  34,9(3%)

  4,1 mln

  45,8(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  774,9 tys

  8,5(1%)

  1,1 mln

  12,0(1.4%)

  1,1 mln

  12,1(1.3%)

  1,2 mln

  13,3(1.4%)

  938,2 tys

  10,4(0.9%)

  1,2 mln

  13,3(1.1%)

  1,5 mln

  17,1(1.5%)

  1,7 mln

  19,3(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  390,9 tys

  4,3(0.5%)

  388,6 tys

  4,3(0.5%)

  415,2 tys

  4,6(0.5%)

  404,4 tys

  4,5(0.5%)

  507,0 tys

  5,6(0.5%)

  463,8 tys

  5,2(0.4%)

  485,5 tys

  5,4(0.5%)

  504,8 tys

  5,7(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  307,9 tys

  3,4(0.4%)

  303,6 tys

  3,3(0.4%)

  356,4 tys

  3,9(0.4%)

  352,1 tys

  3,9(0.4%)

  444,4 tys

  4,9(0.4%)

  415,2 tys

  4,6(0.4%)

  362,2 tys

  4,1(0.3%)

  387,6 tys

  4,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  214,9 tys

  2,3(0.3%)

  124,5 tys

  1,4(0.2%)

  104,1 tys

  1,1(0.1%)

  166,7 tys

  1,8(0.2%)

  243,4 tys

  2,7(0.2%)

  565,4 tys

  6,3(0.5%)

  537,0 tys

  6,0(0.5%)

  339,1 tys

  3,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  26,0 tys

  0,3(0%)

  95,7 tys

  1,0(0.1%)

  115,5 tys

  1,3(0.1%)

  161,9 tys

  1,8(0.2%)

  188,0 tys

  2,1(0.2%)

  177,5 tys

  2,0(0.2%)

  351,0 tys

  3,9(0.3%)

  278,4 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,7(0.3%)

  249,8 tys

  2,8(0.3%)

  250,4 tys

  2,8(0.2%)

  262,6 tys

  2,9(0.2%)

  264,0 tys

  3,0(0.3%)

  261,3 tys

  3,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  215,5 tys

  2,4(0.3%)

  193,4 tys

  2,1(0.3%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  188,3 tys

  2,1(0.2%)

  184,6 tys

  2,0(0.2%)

  193,8 tys

  2,2(0.2%)

  193,4 tys

  2,2(0.2%)

  198,4 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  19,9 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  253,5 tys

  2,8(0.3%)

  356,0 tys

  3,9(0.4%)

  470,9 tys

  5,2(0.5%)

  1,3 mln

  14,3(1.1%)

  24,7 tys

  0,3(0%)

  118,5 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  142,7 tys

  1,6(0.2%)

  136,6 tys

  1,5(0.1%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  107,5 tys

  1,2(0.1%)

  19,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  75,5 tys

  0,8(0.1%)

  97,0 tys

  1,1(0.1%)

  137,0 tys

  1,5(0.1%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  677

  0,0(0%)

  388,8 tys

  4,3(0.5%)

  131,3 tys

  1,4(0.2%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  91,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,6(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie brzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  78,8 mln

  859(100%)

  76,9 mln

  842(100%)

  84,8 mln

  932(100%)

  82,5 mln

  911(100%)

  94,9 mln

  1,1 tys(100%)

  101,3 mln

  1,1 tys(100%)

  112,6 mln

  1,3 tys(100%)

  114,9 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  38,1 mln

  416(48.3%)

  35,9 mln

  394(46.7%)

  35,9 mln

  395(42.3%)

  34,4 mln

  380(41.6%)

  34,3 mln

  380(36.1%)

  37,3 mln

  416(36.8%)

  45,1 mln

  506(40.1%)

  47,6 mln

  538(41.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,5 mln

  159(18.4%)

  15,2 mln

  167(19.8%)

  16,5 mln

  182(19.4%)

  19,9 mln

  220(24.1%)

  22,0 mln

  243(23.1%)

  24,3 mln

  271(24%)

  23,8 mln

  267(21.2%)

  26,7 mln

  301(23.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 mln

  81,7(9.5%)

  7,5 mln

  82,2(9.8%)

  7,7 mln

  85,0(9.1%)

  8,2 mln

  90,9(10%)

  8,6 mln

  94,7(9%)

  11,7 mln

  131(11.6%)

  12,4 mln

  139(11%)

  11,1 mln

  126(9.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  67,1(7.8%)

  6,5 mln

  70,9(8.4%)

  8,2 mln

  89,8(9.6%)

  5,5 mln

  61,0(6.7%)

  5,9 mln

  65,7(6.2%)

  6,8 mln

  75,2(6.7%)

  7,5 mln

  83,6(6.6%)

  8,1 mln

  91,7(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  139,8 tys

  1,5(0.2%)

  437,0 tys

  4,8(0.6%)

  4,1 mln

  45,6(4.9%)

  2,1 mln

  23,4(2.6%)

  8,8 mln

  97,3(9.3%)

  5,5 mln

  61,2(5.4%)

  4,5 mln

  50,5(4%)

  5,3 mln

  59,3(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  45,2(5.2%)

  2,7 mln

  30,1(3.6%)

  2,7 mln

  29,6(3.2%)

  2,2 mln

  24,3(2.7%)

  1,6 mln

  17,2(1.6%)

  1,5 mln

  16,4(1.5%)

  1,7 mln

  18,7(1.5%)

  3,6 mln

  41,0(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  976,5 tys

  10,7(1.2%)

  1,2 mln

  12,9(1.5%)

  2,5 mln

  27,4(2.9%)

  2,2 mln

  24,8(2.7%)

  3,1 mln

  33,8(3.2%)

  2,4 mln

  26,6(2.4%)

  2,6 mln

  29,2(2.3%)

  1,9 mln

  21,6(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  15,8(1.8%)

  1,6 mln

  17,5(2.1%)

  1,4 mln

  15,4(1.7%)

  1,3 mln

  14,9(1.6%)

  1,6 mln

  17,6(1.7%)

  1,5 mln

  16,5(1.5%)

  2,3 mln

  26,0(2.1%)

  1,7 mln

  19,2(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  997,9 tys

  10,9(1.3%)

  1,4 mln

  14,8(1.8%)

  1,4 mln

  15,5(1.7%)

  1,2 mln

  12,9(1.4%)

  1,2 mln

  13,8(1.3%)

  1,2 mln

  13,9(1.2%)

  1,3 mln

  14,7(1.2%)

  1,7 mln

  19,1(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  580,3 tys

  6,3(0.7%)

  858,3 tys

  9,4(1.1%)

  954,0 tys

  10,5(1.1%)

  857,8 tys

  9,5(1%)

  1,9 mln

  21,1(2%)

  991,7 tys

  11,0(1%)

  1,1 mln

  11,9(0.9%)

  980,6 tys

  11,1(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  37,9(4.4%)

  2,9 mln

  31,6(3.7%)

  2,5 mln

  27,1(2.9%)

  524,4 tys

  5,8(0.6%)

  455,8 tys

  5,0(0.5%)

  2,1 mln

  23,6(2.1%)

  3,6 mln

  40,0(3.2%)

  666,7 tys

  7,5(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,7(0.3%)

  249,8 tys

  2,8(0.3%)

  250,4 tys

  2,8(0.3%)

  262,6 tys

  2,9(0.3%)

  264,0 tys

  3,0(0.2%)

  261,3 tys

  3,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  164,9 tys

  1,8(0.2%)

  155,0 tys

  1,7(0.2%)

  165,3 tys

  1,8(0.2%)

  158,5 tys

  1,8(0.2%)

  201,4 tys

  2,2(0.2%)

  196,4 tys

  2,2(0.2%)

  224,8 tys

  2,5(0.2%)

  228,8 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  192,4 tys

  2,1(0.2%)

  192,4 tys

  2,1(0.3%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  187,4 tys

  2,1(0.2%)

  186,8 tys

  2,1(0.2%)

  192,4 tys

  2,1(0.2%)

  191,9 tys

  2,1(0.2%)

  198,5 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  53,8 tys

  0,6(0.1%)

  52,0 tys

  0,6(0.1%)

  68,1 tys

  0,7(0.1%)

  71,9 tys

  0,8(0.1%)

  56,9 tys

  0,6(0.1%)

  82,2 tys

  0,9(0.1%)

  71,4 tys

  0,8(0.1%)

  93,3 tys

  1,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  231,1 tys

  2,5(0.3%)

  207,2 tys

  2,3(0.3%)

  223,2 tys

  2,5(0.3%)

  228,0 tys

  2,5(0.3%)

  262,2 tys

  2,9(0.3%)

  188,4 tys

  2,1(0.2%)

  129,3 tys

  1,4(0.1%)

  83,9 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  128,1 tys

  1,4(0.2%)

  130,8 tys

  1,4(0.2%)

  156,3 tys

  1,7(0.2%)

  134,7 tys

  1,5(0.2%)

  145,0 tys

  1,6(0.2%)

  500,4 tys

  5,6(0.5%)

  509,5 tys

  5,7(0.5%)

  70,0 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  21,6 tys

  0,2(0%)

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  71,1 tys

  0,8(0.1%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  75,5 tys

  0,8(0.1%)

  97,0 tys

  1,1(0.1%)

  137,0 tys

  1,5(0.1%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat brzeski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 381 mieszkańców powiatu brzeskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 354 kobiet oraz 10 027 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 25,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu brzeskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu brzeskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie brzeskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (24,0%) oraz wyższe (23,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (26,3%).

  W roku 2021 w powiecie brzeskim mieściło się 31 przedszkoli, w których do 126 oddziałów uczęszczało 2 743 dzieci (1 343 dziewczynki oraz 1 400 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 98 oddziałów uczęszczało 2 270 dzieci (1 054 dziewczynki oraz 1 216 chłopców). Dostępnych było 2 396 miejsc.

  16,9% mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 900 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 31 szkół podstawowych, w których w 401 oddziałach uczyło się 6 962 uczniów (3 375 kobiet oraz 3 587 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim placówkę miało 31 szkół podstawowych, w których w 281 oddziałach uczyło się 5 637 uczniów (2 810 kobiet oraz 2 827 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów.

  W powiecie brzeskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 361 uczniów (757 kobiet oraz 604 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 476 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 653 uczniów (956 kobiet oraz 697 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 402 absolwentów.

  W powiecie brzeskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 24 oddziałach uczyło się 475 uczniów (161 kobiet oraz 314 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (11,4% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,6 uczniów. 19,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (29,0% kobiet i 27,1% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. brzeski
  19,7%
  Województwo
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. brzeski
  39,1%
  Opolskie
  34,9%
  Kraj
  35,2%
 • 40,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • pow. brzeski
  3,3%
  Opolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. brzeski
  10,7%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  25,0%
  Województwo
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 24,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat brzeski
  22,4%
  Województwo
  25,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,2%
  woj. opolskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,2%
  woj. opolskie
  12,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 900 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. brzeski
  900,0
  Opolskie
  919,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,80
  woj. opolskie
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 31Przedszkola
 • 9 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 126 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 958 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat brzeski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 743 Dzieci
 • 1 343 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 400 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 581 3 lata
 • 581
 • 685 4 lata
 • 685
 • 699 5 lata
 • 699
 • 732 6 lat
 • 732
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 288 3 lata
 • 288
 • 329 4 lata
 • 329
 • 351 5 lata
 • 351
 • 359 6 lat
 • 359
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 293 3 lata
 • 293
 • 356 4 lata
 • 356
 • 348 5 lata
 • 348
 • 373 6 lat
 • 373
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • 310 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 205,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 204,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 0 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat brzeski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 10 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 15 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,0%
  60,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 5 4 lata
 • 5
 • 7 5 lata
 • 7
 • 5 6 lat
 • 5
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4 lata
 • 1
 • 3 5 lata
 • 3
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 4 lata
 • 4
 • 4 5 lata
 • 4
 • 3 6 lat
 • 3
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 366 Oddziały
 • 6 846 Uczniowie
 • 3 330 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 516 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 809 Uczniowie w 1 klasie
 • 400 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 409 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 797 Absolwenci
 • 397 Kobiety
  (absolwenci)
 • 400 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 34 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,6%
  62,4%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,1%
  42,9%
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,4
  woj. opolskie
  15,7
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,4
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,4
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,7
 • 3,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,2
 •  
 • 520,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 422,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 772 Uczniowie
 • 496 Kobiety
  (uczniowie)
 • 276 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,2%
  35,8%
 • 166 Uczniowie w 1 klasie
 • 121 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 217 Absolwenci
 • 138 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19 Oddziały
 • 589 Uczniowie
 • 261 Kobiety
  (uczniowie)
 • 328 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 259 Absolwenci
 • 122 Kobiety
  (absolwenci)
 • 137 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  29,6
  Województwo
  25,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 58,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 199 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 7 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat brzeski
  19,8
  Opolskie
  18,1
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,8
 • 26,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,5
 • 3,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,4
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie brzeskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie brzeskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★★, 2 ★★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 520)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie brzeskim: 19 (publiczne: 19, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie brzeskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 198 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 171 (uczestnicy: 19 603)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 360)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 1 280)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 3 310)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 1 403)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 450)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 210)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 480)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 4 450)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 5 900)
  • warsztaty: 64 (uczestnicy: 660)
  • inne: 12 (uczestnicy: 1 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 634)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 63)
  • taneczne: 4 (członkowie: 75)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 146)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 13)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 55)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 122)
  • inne: 5 (członkowie: 155)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 6)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 2)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 4)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • studia radiowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 473)
  • teatralne: 5 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 115)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 105)
  • taneczne: 6 (członkowie: 145)
  • inne: 3 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie brzeskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 311 miejscami na widowni. Odbyło się 679 seansów, na które przyszło 16 694 widzów, w tym 170 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 746 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie brzeskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 16 381 zwiedzających, co daje 1 842 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie brzeskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 269 616 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 53 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 368 100 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 128
  • dostępne dla czytelników: 66
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 66
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 26
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie brzeskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 62 724 wolumeny w tym ziobry specjalne: 25 594. Odnotowano 246 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 100 675 wolumenów. Odnotowano 1 310 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzeskim działało 47 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 392 członków. Zarejestrowano 2 578 ćwiczących (mężczyźni: 2 115, kobiety: 463, chłopcy do lat 18: 1 401, dziewczęta do lat 18: 393). Aktywnych było 70 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (79), instruktora sportowego (31) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie brzeskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat brzeski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie brzeskim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 15,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,5 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 52,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie brzeskim zarejestrowanych było 80 239 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 64 095 samochodów osobowych (717,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 7 706 samochodów ciężarowych (95,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 268 autobusów (3,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 782 ciągników siodłowych (8,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 364 motocykli (37,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie brzeskim znajdowały się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 98 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 98 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 14 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 38 Ranni
  (rok 2021)
 • 15 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie brzeskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 46,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  46,3
  Województwo
  55,4
  Cała Polska
  59,9
 • 15,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  15,8
  woj. opolskie
  8,4
  Cały kraj
  5,9
 • 42,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  42,9
  woj. opolskie
  61,2
  Kraj
  69,4
 • 7,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat brzeski
  7,5
  Województwo
  7,5
  Cała Polska
  7,6
 • 52,34 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  52,3
  woj. opolskie
  62,2
  Cały kraj
  80,2
 • 34,15 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat brzeski
  34,1
  woj. opolskie
  15,1
  Kraj
  9,8
 • 92,68 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  92,7
  Województwo
  110,4
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 80 239 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie brzeskim w 2020 roku
 • 64 095 Samochody osobowe
 • 7 706 Samochody ciężarowe
 • 91 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 268 Autobusy
 • 473 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 783 Ciągniki samochodowe
 • 782   Ciągniki siodłowe
 • 3 550 Ciągniki rolnicze
 • 3 364 Motocykle
 • 975   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 942 Motorowery
 • 64 095Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Samochody osobowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 717,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  717,9
  Województwo
  697,1
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg19 891
  • 1400-1649 kg14 199
  • 1650-1899 kg13 712
  • 1900 kg i więcej16 293
 • 19 891 do 1399 kg
 • 14 199 1400-1649 kg
 • 13 712 1650-1899 kg
 • 16 293 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 021 do 1399 cm3
 • 25 021
 • 34 063 1400-1999 cm3
 • 34 063
 • 5 011 2000 i więcej cm3
 • 5 011
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 140
  • olej napędowy19 167
  • gaz (LPG)7 817
  • pozostałe971
 • 36 140 benzyna
 • 19 167 olej napędowy
 • 7 817 gaz (LPG)
 • 971 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 532 do 1 roku
 • 532
 • 406 2 lata
 • 406
 • 518 3 lata
 • 518
 • 1 312 4-5 lat
 • 1 312
 • 1 513 6-7 lat
 • 1 513
 • 1 985 8-9 lat
 • 1 985
 • 2 637 10-11 lat
 • 2 637
 • 8 840 12-15 lat
 • 8 840
 • 12 608 16-20 lat
 • 12 608
 • 11 269 21-25 lat
 • 11 269
 • 7 452 26-30 lat
 • 7 452
 • 15 023 31 lat i więcej
 • 15 023
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie brzeskim
 • Powiat
  21,9 lat
  woj. opolskie
  20,5 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 7 706Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 95,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  95,1
  Opolskie
  94,4
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 043 do 999 kg
 • 4 043
 • 1 954 1000-1499 kg
 • 1 954
 • 450 1500-2999 kg
 • 450
 • 65 3000-3499 kg
 • 65
 • 209 3500-4999 kg
 • 209
 • 480 5000-6999 kg
 • 480
 • 242 7000-9999 kg
 • 242
 • 185 10000-14999 kg
 • 185
 • 78 15000 kg i więcej
 • 78
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 934
  • olej napędowy4 251
  • gaz (LPG)289
  • pozostałe1 232
 • 1 934 benzyna
 • 4 251 olej napędowy
 • 289 gaz (LPG)
 • 1 232 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 51 do 1 roku
 • 51
 • 39 2 lata
 • 39
 • 66 3 lata
 • 66
 • 155 4-5 lat
 • 155
 • 231 6-7 lat
 • 231
 • 265 8-9 lat
 • 265
 • 372 10-11 lat
 • 372
 • 907 12-15 lat
 • 907
 • 1 199 16-20 lat
 • 1 199
 • 1 103 21-25 lat
 • 1 103
 • 610 26-30 lat
 • 610
 • 2 708 31 lat i więcej
 • 2 708
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie brzeskim
 • powiat brzeski
  23,3 lat
  Opolskie
  20,8 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 268Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Autobusy w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,0
  Opolskie
  3,1
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy169
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe82
 • 17 benzyna
 • 169 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 82 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 31 12-15 lat
 • 31
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 27 26-30 lat
 • 27
 • 116 31 lat i więcej
 • 116
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie brzeskim
 • pow. brzeski
  25,8 lat
  Województwo
  22,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 782Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,8
  Opolskie
  10,7
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy648
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe128
 • 3 benzyna
 • 648 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 128 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 5 2 lata
 • 5
 • 8 3 lata
 • 8
 • 50 4-5 lat
 • 50
 • 66 6-7 lat
 • 66
 • 88 8-9 lat
 • 88
 • 55 10-11 lat
 • 55
 • 164 12-15 lat
 • 164
 • 83 16-20 lat
 • 83
 • 97 21-25 lat
 • 97
 • 60 26-30 lat
 • 60
 • 103 31 lat i więcej
 • 103
 • 16,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  16,9 lat
  woj. opolskie
  14,8 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 364Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Motocykle w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 37,7 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  37,7
  Opolskie
  38,8
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 64 do 1 roku
 • 64
 • 32 2 lata
 • 32
 • 35 3 lata
 • 35
 • 179 4-5 lat
 • 179
 • 95 6-7 lat
 • 95
 • 103 8-9 lat
 • 103
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 392 12-15 lat
 • 392
 • 428 16-20 lat
 • 428
 • 411 21-25 lat
 • 411
 • 256 26-30 lat
 • 256
 • 1 248 31 lat i więcej
 • 1 248
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  22,9 lat
  Województwo
  23,5 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 18 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie brzeskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 251,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  251,2 km
  Województwo
  618,7 km
  Kraj
  591,9 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,5 km
  Województwo
  6,0 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 98 Liczba licencji na taksówki
 • 98 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami