Powiat brzeski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat brzeski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 90 493 Liczba mieszkańców
 • 876 km2 Powierzchnia
 • 104 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 56,5% Stopa urbanizacji
 • Maciej Stefański Starosta
 • ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg Adres starostwa powiatowego
 • OB Tablice rejestracyjne
Powiat brzeski na mapie
Identyfikatory
 • 1601 TERYT (TERC)
Herb powiatu brzeskiego
powiat brzeski herb
Flaga powiatu brzeskiego
powiat brzeski flaga

powiat brzeski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
77-424 05 70
77 424 05 82
Saperska 16
49-300 Brzeg
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
77-42-40-003
77-42-40-045
Robotnicza 10
49-300 Brzeg
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu
77-41-69-010
77-41-69-010
Oławska 25
49-300 Brzeg
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu
77 444 18 50
77 444 18 40
Armii Krajowej 22
49-300 Brzeg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
77-41-63-744
77-41-62-779
Oławska 25
49-306 Brzeg
Starostwo Powiatowe w Brzegu
(77) 444-79-00
(77) 444-79-03
ul. Robotnicza
49-300 Brzeg

Powiat brzeski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat brzeski ma 90 493 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzeskiego w 2050 roku wynosi 72 167, z czego 37 071 to kobiety, a 35 096 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu brzeskiego zawarli w 2017 roku 457 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu brzeskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat brzeski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -217. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,40 na 1000 mieszkańców powiatu brzeskiego. W 2017 roku urodziło się 837 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,1% zgonów w powiecie brzeskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w powiecie brzeskim były nowotwory, a 13,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu brzeskiego przypada 11.1 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 962 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 065 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu brzeskiego -103. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 19.

  62,0% mieszkańców powiatu brzeskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 90 493 Liczba mieszkańców
 • 46 389 Kobiety
 • 44 104 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzeskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 72 167 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 37 071 Kobiety
 • 35 096 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie brzeskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie brzeskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie brzeskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,6 lat
  woj. opolskie
  42,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat brzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat brzeski
  28,9%
  Województwo
  28,3%
  Polska
  28,8%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,8%
  Opolskie
  54,8%
  Kraj
  55,8%
 • 54,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,7%
  Opolskie
  9,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat brzeski
  5,3%
  Województwo
  4,7%
  Polska
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. opolskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie brzeskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. brzeski
  5,0
  Opolskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,8
  Opolskie
  1,6
  Polska
  1,7
 • 457 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie brzeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -217 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -130 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -87 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  -2,4
  woj. opolskie
  -1,8
  Cała Polska
  -0,0
 • -2,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie brzeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie brzeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie brzeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie brzeskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 837 Urodzenia żywe
 • 396 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 441 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  9,2
  Opolskie
  9,2
  Kraj
  10,5
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. brzeski
  39,3
  Województwo
  38,7
  Kraj
  44,2
 • 10.36 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.36
 • 52.4 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52.4
 • 86.32 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86.32
 • 71.19 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.19
 • 33.43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.43
 • 6.44 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.44
 • 0.36 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.36
 • 3 338 g Średnia waga noworodków
 • 3 235 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 338 g
  woj. opolskie
  3 359 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 245 Waga 3500g - 3999g
 • 245
 • 324 Waga 3000g - 3499g
 • 324
 • 146 Waga 2500g - 2999g
 • 146
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  Województwo
  1,29
  Cała Polska
  1,45
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,61
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,71
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat brzeski
  0,79
  Województwo
  0,83
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie brzeskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 011 Zgony
 • 483 Kobiety
  (Zgony)
 • 528 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat brzeski
  11,1
  Opolskie
  10,1
  Cała Polska
  10,1
 • 124,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  124,5
  woj. opolskie
  115,9
  Cały kraj
  101,5
 • 4,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat brzeski
  4,9
  woj. opolskie
  4,6
  Cała Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat brzeski
  3,8
  Opolskie
  3,1
  Kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,0%
  Opolskie
  48,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 24,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. brzeski
  24,3%
  Opolskie
  24,3%
  Polska
  26,7%
 • 8,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,8%
  woj. opolskie
  7,5%
  Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Cała Polska
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,4
  Polska
  74,3
 • 254,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. brzeski
  254,1
  Województwo
  254,2
  Cała Polska
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  239,3
  Polska
  261,6
 • 470,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 491,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat brzeski
  470,9
  woj. opolskie
  509,7
  Polska
  469,0
 • 104,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 73,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 135,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat brzeski
  104,7
  woj. opolskie
  98,8
  Cały kraj
  87,7
 • 29,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat brzeski
  29,9
  woj. opolskie
  36,1
  Kraj
  31,8
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. brzeski
  8,5
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,8%
  woj. opolskie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 962 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 503 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 459 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 065 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 558 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 507 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -84 Saldo migracji
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -38 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -103 Saldo migracji wewnętrznych
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 19 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie brzeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat brzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie brzeskim oddano do użytku 216 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie brzeskim to 32 447 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 358 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 52,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 47,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie brzeskim to 4,60 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie brzeskim to 107,90 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,76% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,46% mieszkań posiada łazienkę, 84,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,92% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 32 447 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 357,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  357,50
  Województwo
  355,90
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 72,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat brzeski
  72,90 m2
  Opolskie
  80,70 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  26,10 m2
  Opolskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat brzeski
  3,77
  woj. opolskie
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. brzeski
  2,80
  Województwo
  2,81
  Kraj
  2,69
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat brzeski
  0,74
  Opolskie
  0,67
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 216 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,39
  Województwo
  2,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 106 Użytek własny
 • 33 Sprzedaż lub wynajem
 • 76,3%
  23,7%
 • 993 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. brzeski
  4,60
  Opolskie
  4,59
  Cały kraj
  3,91
 • 10,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat brzeski
  10,97
  Województwo
  9,28
  Polska
  18,14
 • 23 304 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 107,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  107,9 m2
  woj. opolskie
  115,2 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. brzeski
  0,26 m2
  Województwo
  0,23 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,63%
  Województwo
  98,25%
  Polska
  96,79%
 • 96,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,76%
  woj. opolskie
  96,96%
  Polska
  93,66%
 • 93,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. brzeski
  93,46%
  Opolskie
  93,50%
  Cała Polska
  91,31%
 • 84,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. brzeski
  84,25%
  woj. opolskie
  82,22%
  Cały kraj
  82,12%
 • 60,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  60,92%
  woj. opolskie
  46,51%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat brzeski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie brzeskim na 1000 mieszkańców pracuje 169 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzeskim wynosiło w 2017 roku 10,1% (12,7% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzeskim wynosiło 3 858,63 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzeskiego 11 142 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 905 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 237.

  18,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzeskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 15,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 169 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  169,0
  Opolskie
  215,0
  Polska
  247,0
 • 10,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,7% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • powiat brzeski
  10,1%
  Opolskie
  7,2%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 859 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 859 PLN
  woj. opolskie
  4 145 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie brzeskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 142 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 905 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 237 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 20,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie brzeskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15 270 Pracujący ogółem
 • 7 710 Kobiety
 • 7 560 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat brzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. brzeski
  61,4
  Opolskie
  59,7
  Polska
  63,4
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,4
  Opolskie
  34,2
  Cała Polska
  34,0
 • 119,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. brzeski
  119,5
  woj. opolskie
  134,5
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat brzeski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie brzeskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 047 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 163 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 689 nowych podmiotów, a 641 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (921) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (658) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (906) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (557) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie brzeskim najwięcej (587) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 720) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (248) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (2 370) podmiotów, a 73,9% (7 429) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie brzeskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%) oraz Budownictwo (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 047 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 248 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 370 Przemysł i budownictwo
 • 7 429 Pozostała działalność
 • 689 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie brzeskim w 2017 roku
 • 641 Podmioty wyrejestrowane w powiecie brzeskim w 2017 roku
 • 7 163 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 720 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 720
 • 272 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 272
 • 47 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 47
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 10 039 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 039
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 57 Spółdzielnie ogółem
 • 57
 • 539 Spółki handlowe ogółem
 • 539
 • 61  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 61
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 463  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 463
 • 58    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 58
 • 587 Spółki cywilne ogółem
 • 587
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 163 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 992 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 992
 • 1 304 Budownictwo
 • 1 304
 • 672 Przetwórstwo przemysłowe
 • 672
 • 671 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 671
 • 470 Transport i gospodarka magazynowa
 • 470
 • 376 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 376
 • 341 Pozostała działalność
 • 341
 • 306 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 306
 • 214 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 214
 • 174 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 174
 • 165 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 165
 • 161 Edukacja
 • 161
 • 148 Informacja i komunikacja
 • 148
 • 83 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 83
 • 61 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 61
 • 23 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 23
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie brzeskim stwierdzono 1 972 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,77 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie brzeskim wynosi 67,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu brzeskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,44 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 10,45 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,76 (70%), drogowe - 1,89 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,86 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 972 Przestępstwa ogółem
 • 1 972
 • 1 308 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 308
 • 431 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 431
 • 171 Przestępstwa drogowe
 • 171
 • 78 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 78
 • 946 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 946
 • 21,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,77
  Województwo
  19,95
  Cały kraj
  19,62
 • 14,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  14,44
  Województwo
  11,91
  Cała Polska
  12,07
 • 4,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,76
  Województwo
  5,35
  Cała Polska
  4,94
 • 1,89 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,89
  Województwo
  1,83
  Kraj
  1,78
 • 0,86 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,86
  Województwo
  0,55
  Kraj
  0,49
 • 10,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,45
  woj. opolskie
  8,84
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  74%
  Polska
  72%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  Opolskie
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  89%
  Polska
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  Opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat brzeski
  82%
  Opolskie
  77%
  Cała Polska
  84%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  49%
  Opolskie
  52%
  Cały kraj
  52%

Powiat brzeski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu brzeskiego wyniosła w 2016 roku 85,7 mln złotych, co daje 942 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu brzeskiego - 34.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,6 mln złotych, czyli 8,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu brzeskiego wyniosła w 2016 roku 84,8 mln złotych, co daje 932 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.6%). W budżecie powiatu brzeskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 175 złotych na mieszkańca (18,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,7 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie brzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,9 mln

  932(100%)

  94,8 mln

  1,0 tys(100%)

  89,2 mln

  965(100%)

  81,8 mln

  885(100%)

  80,3 mln

  872(100%)

  75,9 mln

  827(100%)

  76,8 mln

  842(100%)

  85,7 mln

  942(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,8 mln

  378(40.5%)

  31,8 mln

  345(33.5%)

  32,3 mln

  349(36.2%)

  33,6 mln

  364(41.1%)

  33,7 mln

  366(42%)

  29,0 mln

  316(38.2%)

  28,6 mln

  313(37.2%)

  29,4 mln

  324(34.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,5 mln

  125(13.4%)

  11,7 mln

  128(12.4%)

  11,7 mln

  127(13.2%)

  12,3 mln

  134(15.1%)

  12,8 mln

  139(16%)

  12,8 mln

  140(16.9%)

  13,4 mln

  147(17.5%)

  14,9 mln

  164(17.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,8 mln

  84,1(9%)

  8,9 mln

  96,4(9.4%)

  9,6 mln

  103(10.7%)

  9,7 mln

  105(11.9%)

  9,3 mln

  101(11.6%)

  9,6 mln

  105(12.6%)

  10,0 mln

  110(13%)

  10,0 mln

  110(11.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,2 mln

  111(11.9%)

  15,7 mln

  171(16.6%)

  11,5 mln

  124(12.9%)

  5,4 mln

  58,9(6.6%)

  3,0 mln

  32,6(3.7%)

  3,2 mln

  34,7(4.2%)

  3,9 mln

  43,0(5.1%)

  9,1 mln

  101(10.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,7 mln

  72,7(7.8%)

  7,0 mln

  76,5(7.4%)

  6,9 mln

  74,4(7.7%)

  7,2 mln

  78,3(8.8%)

  7,8 mln

  84,5(9.7%)

  7,5 mln

  82,1(9.9%)

  7,5 mln

  82,6(9.8%)

  7,8 mln

  85,6(9.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,8 mln

  52,0(5.6%)

  9,8 mln

  107(10.4%)

  7,2 mln

  78,0(8.1%)

  3,8 mln

  41,1(4.6%)

  4,1 mln

  44,2(5.1%)

  4,5 mln

  49,1(5.9%)

  3,7 mln

  40,3(4.8%)

  4,6 mln

  51,0(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  41,5(4.5%)

  4,3 mln

  46,3(4.5%)

  4,0 mln

  42,8(4.4%)

  4,1 mln

  44,0(5%)

  4,0 mln

  43,8(5%)

  3,8 mln

  41,5(5%)

  3,8 mln

  41,5(4.9%)

  3,7 mln

  40,3(4.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,4 mln

  37,2(4%)

  3,7 mln

  40,0(3.9%)

  3,5 mln

  38,2(4%)

  3,4 mln

  36,7(4.1%)

  3,5 mln

  37,8(4.3%)

  3,5 mln

  37,8(4.6%)

  3,3 mln

  36,3(4.3%)

  3,3 mln

  36,4(3.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  383,6 tys

  4,2(0.4%)

  606,9 tys

  6,6(0.6%)

  1,1 mln

  11,4(1.2%)

  661,1 tys

  7,2(0.8%)

  778,5 tys

  8,5(1%)

  774,9 tys

  8,5(1%)

  1,1 mln

  12,0(1.4%)

  1,1 mln

  12,1(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  18,4(2%)

  352,4 tys

  3,8(0.4%)

  385,3 tys

  4,2(0.4%)

  389,9 tys

  4,2(0.5%)

  401,0 tys

  4,4(0.5%)

  390,9 tys

  4,3(0.5%)

  388,6 tys

  4,3(0.5%)

  415,2 tys

  4,6(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  246,5 tys

  2,7(0.3%)

  255,0 tys

  2,8(0.3%)

  248,3 tys

  2,7(0.3%)

  293,2 tys

  3,2(0.4%)

  299,0 tys

  3,3(0.4%)

  307,9 tys

  3,4(0.4%)

  303,6 tys

  3,3(0.4%)

  356,4 tys

  3,9(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  31,2 tys

  0,3(0%)

  25,7 tys

  0,3(0%)

  33,4 tys

  0,4(0%)

  23,3 tys

  0,3(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  253,5 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  166,0 tys

  1,8(0.2%)

  171,9 tys

  1,9(0.2%)

  176,3 tys

  1,9(0.2%)

  183,9 tys

  2,0(0.2%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  215,5 tys

  2,4(0.3%)

  193,4 tys

  2,1(0.3%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  677

  0,0(0%)

  388,8 tys

  4,3(0.5%)

  131,3 tys

  1,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  159,5 tys

  1,7(0.2%)

  69,6 tys

  0,8(0.1%)

  83,9 tys

  0,9(0.1%)

  70,0 tys

  0,8(0.1%)

  85,6 tys

  0,9(0.1%)

  26,0 tys

  0,3(0%)

  95,7 tys

  1,0(0.1%)

  115,5 tys

  1,3(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  170,6 tys

  1,9(0.2%)

  304,3 tys

  3,3(0.3%)

  606,2 tys

  6,6(0.7%)

  538,5 tys

  5,8(0.7%)

  334,6 tys

  3,6(0.4%)

  214,9 tys

  2,3(0.3%)

  124,5 tys

  1,4(0.2%)

  104,1 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,8 tys

  0,4(0%)

  25,1 tys

  0,3(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie brzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,7 mln

  876(100%)

  91,8 mln

  991(100%)

  89,5 mln

  967(100%)

  80,7 mln

  873(100%)

  80,7 mln

  877(100%)

  78,8 mln

  859(100%)

  76,9 mln

  842(100%)

  84,8 mln

  932(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  44,0 mln

  477(54.5%)

  45,1 mln

  490(49.1%)

  43,0 mln

  465(48%)

  41,1 mln

  445(51%)

  40,1 mln

  436(49.7%)

  38,1 mln

  416(48.3%)

  35,9 mln

  394(46.7%)

  35,9 mln

  395(42.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,5 mln

  114(13%)

  11,1 mln

  120(12%)

  12,1 mln

  131(13.5%)

  12,8 mln

  139(15.9%)

  13,7 mln

  149(17%)

  14,5 mln

  159(18.4%)

  15,2 mln

  167(19.8%)

  16,5 mln

  182(19.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  53,5(6.1%)

  4,7 mln

  51,4(5.2%)

  4,7 mln

  51,0(5.3%)

  5,5 mln

  59,2(6.8%)

  6,1 mln

  65,9(7.5%)

  6,1 mln

  67,1(7.8%)

  6,5 mln

  70,9(8.4%)

  8,2 mln

  89,8(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,7 mln

  72,4(8.3%)

  7,0 mln

  76,0(7.6%)

  6,8 mln

  74,1(7.7%)

  7,2 mln

  78,0(8.9%)

  7,7 mln

  84,2(9.6%)

  7,5 mln

  81,7(9.5%)

  7,5 mln

  82,2(9.8%)

  7,7 mln

  85,0(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  28,2(3.2%)

  8,3 mln

  90,5(9.1%)

  3,0 mln

  31,9(3.3%)

  1,1 mln

  12,4(1.4%)

  343,4 tys

  3,7(0.4%)

  139,8 tys

  1,5(0.2%)

  437,0 tys

  4,8(0.6%)

  4,1 mln

  45,6(4.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,0 mln

  43,4(5%)

  4,0 mln

  44,0(4.4%)

  10,5 mln

  114(11.8%)

  3,9 mln

  41,8(4.8%)

  3,9 mln

  42,4(4.8%)

  4,1 mln

  45,2(5.2%)

  2,7 mln

  30,1(3.6%)

  2,7 mln

  29,6(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  12,5(1.4%)

  3,3 mln

  36,3(3.6%)

  2,2 mln

  23,5(2.4%)

  2,1 mln

  22,9(2.6%)

  1,4 mln

  15,5(1.8%)

  976,5 tys

  10,7(1.2%)

  1,2 mln

  12,9(1.5%)

  2,5 mln

  27,4(2.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  27,8(3.2%)

  3,5 mln

  38,4(3.8%)

  3,0 mln

  32,4(3.4%)

  2,6 mln

  28,2(3.2%)

  2,8 mln

  30,0(3.4%)

  3,5 mln

  37,9(4.4%)

  2,9 mln

  31,6(3.7%)

  2,5 mln

  27,1(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  383,6 tys

  4,2(0.5%)

  408,7 tys

  4,4(0.4%)

  974,0 tys

  10,5(1.1%)

  1,0 mln

  10,9(1.2%)

  1,1 mln

  12,0(1.4%)

  997,9 tys

  10,9(1.3%)

  1,4 mln

  14,8(1.8%)

  1,4 mln

  15,5(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  24,1(2.7%)

  2,5 mln

  27,6(2.8%)

  2,2 mln

  23,7(2.5%)

  2,0 mln

  22,0(2.5%)

  1,8 mln

  19,1(2.2%)

  1,4 mln

  15,8(1.8%)

  1,6 mln

  17,5(2.1%)

  1,4 mln

  15,4(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  390,0 tys

  4,2(0.5%)

  919,1 tys

  10,0(1%)

  280,3 tys

  3,0(0.3%)

  607,7 tys

  6,6(0.8%)

  1,2 mln

  12,5(1.4%)

  580,3 tys

  6,3(0.7%)

  858,3 tys

  9,4(1.1%)

  954,0 tys

  10,5(1.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  272,8 tys

  3,0(0.3%)

  187,1 tys

  2,0(0.2%)

  176,5 tys

  1,9(0.2%)

  165,7 tys

  1,8(0.2%)

  214,9 tys

  2,3(0.3%)

  231,1 tys

  2,5(0.3%)

  207,2 tys

  2,3(0.3%)

  223,2 tys

  2,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  166,0 tys

  1,8(0.2%)

  171,9 tys

  1,9(0.2%)

  176,3 tys

  1,9(0.2%)

  183,9 tys

  2,0(0.2%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  192,4 tys

  2,1(0.2%)

  192,4 tys

  2,1(0.3%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  819,8 tys

  8,9(1%)

  156,0 tys

  1,7(0.2%)

  158,0 tys

  1,7(0.2%)

  167,5 tys

  1,8(0.2%)

  170,8 tys

  1,9(0.2%)

  164,9 tys

  1,8(0.2%)

  155,0 tys

  1,7(0.2%)

  165,3 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  314,0 tys

  3,4(0.3%)

  146,2 tys

  1,6(0.2%)

  143,7 tys

  1,6(0.2%)

  67,8 tys

  0,7(0.1%)

  128,1 tys

  1,4(0.2%)

  130,8 tys

  1,4(0.2%)

  156,3 tys

  1,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  32,4

  0,0(0%)

  48,6

  0,0(0%)

  22,4 tys

  0,2(0%)

  46,0 tys

  0,5(0.1%)

  49,1 tys

  0,5(0.1%)

  53,8 tys

  0,6(0.1%)

  52,0 tys

  0,6(0.1%)

  68,1 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,8 tys

  0,4(0%)

  25,1 tys

  0,3(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat brzeski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 513 mieszkańców powiatu brzeskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 956 kobiet oraz 10 557 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu brzeskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,6% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu brzeskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie brzeskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,5%) oraz średnie zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  16,4% mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 846 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,90.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,0% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,86.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 34 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (31,6% kobiet i 30,3% mężczyzn).

 • 14,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat brzeski
  14,4%
  woj. opolskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,4% W miastach
  (wyższe)
 • 9,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat brzeski
  36,5%
  woj. opolskie
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 39,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 41,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. brzeski
  12,5%
  Województwo
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat brzeski
  21,5%
  woj. opolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. brzeski
  22,4%
  woj. opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,3%
  woj. opolskie
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat brzeski
  19,6%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 21,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. brzeski
  1,8%
  woj. opolskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 846 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  846,0
  woj. opolskie
  875,0
  Polska
  811,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,92
  woj. opolskie
  0,85
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 176,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 176,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. brzeski
  90,90
  Województwo
  94,54
  Polska
  96,62
 • 88,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. brzeski
  88,31
  Opolskie
  90,79
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. brzeski
  18,0
  Województwo
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 367,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 319,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. brzeski
  91,86
  Opolskie
  96,73
  Kraj
  100,01
 • 84,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. brzeski
  84,41
  Opolskie
  88,61
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat brzeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat brzeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. brzeski
  22,0
  woj. opolskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 • 13 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 13
 •  
 • 181,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 137,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 34 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  34,0
  Województwo
  25,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 34 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 34
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 39 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 39
 • 57,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat brzeski
  26,0
  Województwo
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 103,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 67,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  24,0
  woj. opolskie
  18,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 18 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 18
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat brzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat brzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat brzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie brzeskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie brzeskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★★, 1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 397)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie brzeskim: 25 (publiczne: 25, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 7 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie brzeskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 702 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 362 (uczestnicy: 62 785)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 1 190)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 29 (uczestnicy: 6 760)
  • koncerty: 39 (uczestnicy: 11 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 530)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 2 600)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 2 400)
  • pokazy teatralne: 51 (uczestnicy: 9 750)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 160)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 86 (uczestnicy: 1 425)
  • inne: 112 (uczestnicy: 24 370)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 577)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 71)
  • taneczne: 3 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 6)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 31)
  • teatralne: 2 (członkowie: 41)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 203)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 80)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 2 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 208)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 24)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 125)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 556)
  • teatralne: 4 (członkowie: 72)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 55)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 127)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 39)
  • taneczne: 10 (członkowie: 234)
  • inne: 2 (członkowie: 29)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie brzeskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 240 miejscami na widowni. Odbyło się 26 seansów, na które przyszło 741 widzów, w tym 6 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 381 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie brzeskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 66 505 zwiedzających, co daje 7 343 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzeskim działało 30 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 317 728 wolumenów oraz 30 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 64 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 368 100 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 132
  • dostępne dla czytelników: 67
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 67
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 8
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 23
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzeskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 66 239 wolumenów w tym ziobry specjalne: 21 932. Odnotowano 585 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 7 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 100 675 wolumenów. Odnotowano 1 310 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzeskim działało 47 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 392 członków. Zarejestrowano 2 578 ćwiczących (mężczyźni: 2 115, kobiety: 463, chłopcy do lat 18: 1 401, dziewczęta do lat 18: 393). Aktywnych było 70 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (79), instruktora sportowego (31) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie brzeskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat brzeski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 48 wypadków drogowych w powiecie brzeskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 50 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla całego kraju) oraz 70,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie brzeskim zarejestrowanych było 70 988 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 56 507 samochodów osobowych (622,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 078 samochodów ciężarowych (84,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 233 autobusów (2,6 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 605 ciągników siodłowych (6,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 724 motocykli (30,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,4 lat.


  W 2017 roku w powiecie brzeskim znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 71 taksówek oraz 71 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 48 Wypadki drogowe
 • 8 Ofiary śmiertelne
 • 50 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie brzeskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 52,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  52,9
  woj. opolskie
  75,9
  Cały kraj
  87,6
 • 8,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  8,8
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  7,9
 • 11,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. brzeski
  11,3
  Opolskie
  12,9
  Cały kraj
  10,6
 • 70,43 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  70,4
  woj. opolskie
  112,2
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 70 988 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie brzeskim w 2016 roku
 • 56 507 Samochody osobowe
 • 7 078 Samochody ciężarowe
 • 740 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 233 Autobusy
 • 364 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 606 Ciągniki samochodowe
 • 605   Ciągniki siodłowe
 • 3 476 Ciągniki rolnicze
 • 2 724 Motocykle
 • 679   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 528 Motorowery
 • 56 507Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Samochody osobowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 622,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  622,5
  woj. opolskie
  606,9
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg20 633
  • 1400-1649 kg13 422
  • 1650-1899 kg11 453
  • 1900 kg i więcej10 999
 • 20 633 do 1399 kg
 • 13 422 1400-1649 kg
 • 11 453 1650-1899 kg
 • 10 999 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 574 do 1399 cm3
 • 23 574
 • 28 969 1400-1999 cm3
 • 28 969
 • 3 964 2000 i więcej cm3
 • 3 964
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 328
  • olej napędowy15 687
  • gaz (LPG)7 136
  • pozostałe356
 • 33 328 benzyna
 • 15 687 olej napędowy
 • 7 136 gaz (LPG)
 • 356 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 429 do 1 roku
 • 429
 • 287 2 lata
 • 287
 • 323 3 lata
 • 323
 • 1 027 4-5 lat
 • 1 027
 • 1 337 6-7 lat
 • 1 337
 • 2 550 8-9 lat
 • 2 550
 • 3 059 10-11 lat
 • 3 059
 • 8 334 12-15 lat
 • 8 334
 • 13 598 16-20 lat
 • 13 598
 • 9 192 21-25 lat
 • 9 192
 • 5 190 26-30 lat
 • 5 190
 • 11 181 31 lat i więcej
 • 11 181
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie brzeskim
 • Powiat
  20,8 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 7 078Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat brzeski
  84,6
  Opolskie
  82,1
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 856 do 999 kg
 • 3 856
 • 1 587 1000-1499 kg
 • 1 587
 • 421 1500-2999 kg
 • 421
 • 61 3000-3499 kg
 • 61
 • 208 3500-4999 kg
 • 208
 • 491 5000-6999 kg
 • 491
 • 231 7000-9999 kg
 • 231
 • 158 10000-14999 kg
 • 158
 • 65 15000 kg i więcej
 • 65
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 945
  • olej napędowy4 598
  • gaz (LPG)294
  • pozostałe241
 • 1 945 benzyna
 • 4 598 olej napędowy
 • 294 gaz (LPG)
 • 241 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 43 do 1 roku
 • 43
 • 44 2 lata
 • 44
 • 67 3 lata
 • 67
 • 156 4-5 lat
 • 156
 • 309 6-7 lat
 • 309
 • 349 8-9 lat
 • 349
 • 319 10-11 lat
 • 319
 • 885 12-15 lat
 • 885
 • 1 378 16-20 lat
 • 1 378
 • 668 21-25 lat
 • 668
 • 674 26-30 lat
 • 674
 • 2 186 31 lat i więcej
 • 2 186
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie brzeskim
 • Powiat
  22,2 lat
  Województwo
  19,8 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 233Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Autobusy w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,6
  woj. opolskie
  2,7
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy211
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe5
 • 17 benzyna
 • 211 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 5 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 11 8-9 lat
 • 11
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 30 12-15 lat
 • 30
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 43 26-30 lat
 • 43
 • 78 31 lat i więcej
 • 78
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  24,8 lat
  woj. opolskie
  21,4 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 605Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat brzeski
  6,7
  Województwo
  8,4
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy585
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe14
 • 3 benzyna
 • 585 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 7 2 lata
 • 7
 • 5 3 lata
 • 5
 • 57 4-5 lat
 • 57
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 102 8-9 lat
 • 102
 • 46 10-11 lat
 • 46
 • 69 12-15 lat
 • 69
 • 98 16-20 lat
 • 98
 • 58 21-25 lat
 • 58
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 67 31 lat i więcej
 • 67
 • 15,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  15,9 lat
  woj. opolskie
  13,8 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 2 724Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Motocykle w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 30,0 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat brzeski
  30,0
  woj. opolskie
  30,7
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 87 do 1 roku
 • 87
 • 43 2 lata
 • 43
 • 17 3 lata
 • 17
 • 69 4-5 lat
 • 69
 • 91 6-7 lat
 • 91
 • 149 8-9 lat
 • 149
 • 144 10-11 lat
 • 144
 • 279 12-15 lat
 • 279
 • 354 16-20 lat
 • 354
 • 235 21-25 lat
 • 235
 • 344 26-30 lat
 • 344
 • 912 31 lat i więcej
 • 912
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  22,4 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie brzeskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 60,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  60,5 km
  Województwo
  351,2 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,6 km
  woj. opolskie
  3,3 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 71 Liczba licencji na taksówki
 • 71 Liczba taksówek