Powiat brzeski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat brzeski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 88 942 Liczba mieszkańców
 • 876 km2 Powierzchnia
 • 104 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 56,5% Stopa urbanizacji
 • Maciej Stefański Starosta
 • ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg Adres starostwa powiatowego
 • OB Tablice rejestracyjne
Powiat brzeski na mapie
Identyfikatory
 • 1601 TERYT (TERC)
Herb powiatu brzeskiego
powiat brzeski herb
Flaga powiatu brzeskiego
powiat brzeski flaga

powiat brzeski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
77-424 05 70
77 424 05 82
Saperska 16
49-300 Brzeg
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
77-42-40-003
77-42-40-045
Robotnicza 10
49-300 Brzeg
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu
77-41-69-010
77-41-69-010
Oławska 25
49-300 Brzeg
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu
77 444 18 50
77 444 18 40
Armii Krajowej 22
49-300 Brzeg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
77-41-63-744
77-41-62-779
Oławska 25
49-306 Brzeg
Starostwo Powiatowe w Brzegu
(77) 444-79-00
(77) 444-79-03
ul. Robotnicza
49-300 Brzeg

Powiat brzeski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat brzeski ma 88 942 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzeskiego w 2050 roku wynosi 72 167, z czego 37 071 to kobiety, a 35 096 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu brzeskiego zawarli w 2020 roku 295 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu brzeskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat brzeski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -410. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,57 na 1000 mieszkańców powiatu brzeskiego. W 2020 roku urodziło się 686 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 42,0% zgonów w powiecie brzeskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,2% zgonów w powiecie brzeskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu brzeskiego przypada 12.23 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 992 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 120 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu brzeskiego -128. W tym samym roku 30 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 25 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  60,2% mieszkańców powiatu brzeskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 88 942 Liczba mieszkańców
 • 45 626 Kobiety
 • 43 316 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzeskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 167 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 37 071 Kobiety
 • 35 096 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. brzeski
  42,5 lat
  Opolskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat brzeski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. brzeski
  28,9%
  Województwo
  28,3%
  Kraj
  28,8%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,8%
  woj. opolskie
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Województwo
  9,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,3%
  Województwo
  4,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat brzeski
  0,3%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie brzeskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat brzeski
  3,3
  Opolskie
  3,4
  Cała Polska
  3,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  1,3
  woj. opolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,3
 • 295 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie brzeskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -410 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -155 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -255 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat brzeski
  -4,6
  woj. opolskie
  -4,9
  Cała Polska
  -3,2
 • -6,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie brzeskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie brzeskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie brzeskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie brzeskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 686 Urodzenia żywe
 • 338 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 348 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat brzeski
  7,7
  Opolskie
  8,1
  Kraj
  9,3
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  33,4
  Województwo
  35,4
  Cały kraj
  39,9
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 346 g Średnia waga noworodków
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. brzeski
  3 346 g
  woj. opolskie
  3 367 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 207 Waga 3500g - 3999g
 • 207
 • 278 Waga 3000g - 3499g
 • 278
 • 107 Waga 2500g - 2999g
 • 107
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat brzeski
  1,15
  Opolskie
  1,23
  Cały kraj
  1,38
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. brzeski
  0,57
  Opolskie
  0,59
  Polska
  0,67
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,63
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie brzeskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 096 Zgony
 • 493 Kobiety
  (Zgony)
 • 603 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  12,2
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  12,5
 • 159,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat brzeski
  159,8
  Opolskie
  159,9
  Polska
  134,3
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. brzeski
  2,9
  Opolskie
  4,0
  Polska
  3,6
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,5
  Województwo
  3,3
  Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. brzeski
  42,0%
  Województwo
  44,6%
  Cały kraj
  39,4%
 • 27,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,2%
  woj. opolskie
  26,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,5%
  Województwo
  5,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Kraj
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  77,2
  Cała Polska
  70,4
 • 299,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. brzeski
  299,8
  Województwo
  286,9
  Polska
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  260,1
  Kraj
  261,3
 • 463,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 506,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 416,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. brzeski
  463,1
  Województwo
  485,0
  Kraj
  421,0
 • 59,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 103,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat brzeski
  59,4
  Opolskie
  72,1
  Kraj
  69,5
 • 30,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,3
  Województwo
  28,1
  Cały kraj
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. brzeski
  0,0
  Opolskie
  6,5
  Cały kraj
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat brzeski
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie brzeskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  21,0
  woj. opolskie
  22,0
  Kraj
  31,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. brzeski
  19,0
  Województwo
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony13
 • 1 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 5 emerytura
 • 5
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 992 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 519 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 473 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Zameldowania z zagranicy
 • 18 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 120 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 589 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 531 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -123 Saldo migracji
 • -61 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -62 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -128 Saldo migracji wewnętrznych
 • -70 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -58 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie brzeskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie brzeskim oddano do użytku 261 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,92 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie brzeskim to 33 333 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  54,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 46,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie brzeskim to 4,50 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie brzeskim to 104,40 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,70% mieszkań posiada łazienkę, 84,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,48% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie brzeskim 499 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 486 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 125 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 103 transakcje (mediana cen - 3 974 zł/m2, średnia - 3 944 zł/m2), a na rynku wtórnym 396 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 068 zł/m2, średnia - 2 931 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 486 zł
 • Powiat
  3 486 zł
  Województwo
  3 922 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 486 zł Ogółem
 • 3 486 zł
 • 3 534 zł do 40 m2
 • 3 534 zł
 • 3 511 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 511 zł
 • 3 629 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 629 zł
 • 2 264 zł od 80,1 m2
 • 2 264 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 125 zł
 • Tutaj
  3 125 zł
  woj. opolskie
  3 828 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 125 zł Ogółem
 • 3 125 zł
 • 3 230 zł do 40 m2
 • 3 230 zł
 • 3 316 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 316 zł
 • 3 280 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 280 zł
 • 2 364 zł od 80,1 m2
 • 2 364 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 499
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2109
  • od 40,1 do 60 m2222
  • od 60,1 do 80 m2118
  • od 80,1 m250
 • 109 do 40 m2
 • 222 od 40,1 do 60 m2
 • 118 od 60,1 do 80 m2
 • 50 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie brzeskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 974 zł
 • pow. brzeski
  3 974 zł
  Opolskie
  5 223 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 3 974 zł Ogółem
 • 3 974 zł
 • 3 974 zł do 40 m2
 • 3 974 zł
 • 3 982 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 982 zł
 • 3 963 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 963 zł
 • 4 001 zł od 80,1 m2
 • 4 001 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 944 zł
 • pow. brzeski
  3 944 zł
  woj. opolskie
  5 010 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 944 zł Ogółem
 • 3 944 zł
 • 3 915 zł do 40 m2
 • 3 915 zł
 • 3 936 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 936 zł
 • 3 961 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 961 zł
 • 4 006 zł od 80,1 m2
 • 4 006 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 103
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m247
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m24
 • 29 do 40 m2
 • 47 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 068 zł
 • Powiat
  3 068 zł
  woj. opolskie
  3 105 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 068 zł Ogółem
 • 3 068 zł
 • 2 906 zł do 40 m2
 • 2 906 zł
 • 3 237 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 237 zł
 • 3 139 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 139 zł
 • 2 176 zł od 80,1 m2
 • 2 176 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 931 zł
 • Powiat
  2 931 zł
  Opolskie
  3 282 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 931 zł Ogółem
 • 2 931 zł
 • 2 965 zł do 40 m2
 • 2 965 zł
 • 3 150 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 150 zł
 • 3 111 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 111 zł
 • 2 241 zł od 80,1 m2
 • 2 241 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 396
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m280
  • od 40,1 do 60 m2175
  • od 60,1 do 80 m295
  • od 80,1 m246
 • 80 do 40 m2
 • 175 od 40,1 do 60 m2
 • 95 od 60,1 do 80 m2
 • 46 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 33 333 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 373,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeski
  373,30
  Opolskie
  370,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,70 m2
  woj. opolskie
  81,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. brzeski
  27,50 m2
  Opolskie
  30,20 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,79
  Opolskie
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. brzeski
  2,68
  woj. opolskie
  2,70
  Cała Polska
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,64
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 261 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,92 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. brzeski
  2,92
  Województwo
  2,68
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 174 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,50
  Województwo
  4,59
  Cała Polska
  3,77
 • 13,15 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  13,15
  Województwo
  12,30
  Kraj
  21,77
 • 27 261 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 104,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  104,4 m2
  Województwo
  115,2 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,31 m2
  woj. opolskie
  0,31 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,72%
  Województwo
  98,31%
  Polska
  96,97%
 • 96,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,90%
  Opolskie
  97,06%
  Cała Polska
  94,01%
 • 93,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,70%
  Województwo
  93,71%
  Polska
  91,78%
 • 84,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,78%
  Opolskie
  82,73%
  Cała Polska
  83,08%
 • 64,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat brzeski
  64,48%
  Opolskie
  48,46%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat brzeski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie brzeskim na 1000 mieszkańców pracuje 173osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzeskim wynosiło w 2020 roku 8,8% (11,2% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzeskim wynosiło 4 825,14 PLN, co odpowiada 87.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzeskiego 11 142 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 905 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 237.

  18,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzeskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,4% w przemyśle i budownictwie, a 18,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 173 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  173,0
  Opolskie
  219,0
  Cały kraj
  252,0
 • 8,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,2% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • powiat brzeski
  8,8%
  woj. opolskie
  6,9%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 825 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat brzeski
  4 825 PLN
  woj. opolskie
  5 079 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie brzeskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 142 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 905 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 237 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie brzeskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 425 Pracujący ogółem
 • 7 732 Kobiety
 • 7 693 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,2
  Województwo
  64,5
  Cała Polska
  68,0
 • 37,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. brzeski
  37,6
  Województwo
  38,2
  Cała Polska
  37,5
 • 131,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat brzeski
  131,3
  woj. opolskie
  144,8
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat brzeski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie brzeskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 10 524 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 591 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 597 nowych podmiotów, a 344 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (921) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (597) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (906) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (344) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie brzeskim najwięcej (589) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 210) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (236) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,9% (2 730) podmiotów, a 71,8% (7 558) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie brzeskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 524 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 236 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 730 Przemysł i budownictwo
 • 7 558 Pozostała działalność
 • 597 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie brzeskim w 2020 roku
 • 344 Podmioty wyrejestrowane w powiecie brzeskim w 2020 roku
 • 7 591 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 210 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 210
 • 255 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 255
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 10 516 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 516
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 41 Spółdzielnie ogółem
 • 41
 • 552 Spółki handlowe ogółem
 • 552
 • 45  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 449  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 449
 • 42    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 42
 • 589 Spółki cywilne ogółem
 • 589
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 591 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 901 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 901
 • 1 625 Budownictwo
 • 1 625
 • 712 Przetwórstwo przemysłowe
 • 712
 • 673 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 673
 • 500 Transport i gospodarka magazynowa
 • 500
 • 402 Pozostała działalność
 • 402
 • 373 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 373
 • 287 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 287
 • 241 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 241
 • 176 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 176
 • 174 Edukacja
 • 174
 • 172 Informacja i komunikacja
 • 172
 • 172 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 172
 • 89 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 89
 • 70 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 70
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie brzeskim stwierdzono 1 528 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,05 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie brzeskim wynosi 68,50% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu brzeskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,18 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 9,82 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,65 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,74 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 528 Przestępstwa ogółem
 • 1 528
 • 1 181 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 181
 • 156 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 156
 • 148 Przestępstwa drogowe
 • 148
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 880 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 880
 • 17,05 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  17,05
  woj. opolskie
  16,02
  Polska
  19,96
 • 13,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,18
  woj. opolskie
  11,09
  Cała Polska
  12,25
 • 1,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeski
  1,74
  Województwo
  2,63
  Kraj
  5,17
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  1,65
  woj. opolskie
  1,63
  Polska
  1,73
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,49
  woj. opolskie
  0,32
  Polska
  0,37
 • 9,82 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,82
  woj. opolskie
  7,46
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. brzeski
  69%
  Województwo
  73%
  Polska
  73%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. brzeski
  64%
  Opolskie
  69%
  Kraj
  65%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. brzeski
  67%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. brzeski
  99%
  Opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. brzeski
  93%
  Opolskie
  90%
  Cały kraj
  87%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. brzeski
  52%
  woj. opolskie
  52%
  Cała Polska
  54%

Powiat brzeski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu brzeskiego wyniosła w 2020 roku 103,8 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 7.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu brzeskiego - 34.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,1 mln złotych, czyli 7,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu brzeskiego wyniosła w 2020 roku 112,6 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.2%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11%). W budżecie powiatu brzeskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 240 złotych na mieszkańca (19,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,0 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie brzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,3 mln

  872(100%)

  75,9 mln

  827(100%)

  76,8 mln

  842(100%)

  85,7 mln

  942(100%)

  86,6 mln

  956(100%)

  101,4 mln

  1,1 tys(100%)

  112,0 mln

  1,2 tys(100%)

  103,8 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  33,7 mln

  366(42%)

  29,0 mln

  316(38.2%)

  28,6 mln

  313(37.2%)

  29,4 mln

  324(34.3%)

  30,9 mln

  342(35.7%)

  30,7 mln

  340(30.3%)

  33,2 mln

  369(29.6%)

  35,4 mln

  396(34.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,8 mln

  84,5(9.7%)

  7,5 mln

  82,1(9.9%)

  7,5 mln

  82,6(9.8%)

  7,8 mln

  85,6(9.1%)

  8,3 mln

  91,4(9.6%)

  8,6 mln

  95,7(8.5%)

  11,8 mln

  131(10.5%)

  12,6 mln

  141(12.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,3 mln

  101(11.6%)

  9,6 mln

  105(12.6%)

  10,0 mln

  110(13%)

  10,0 mln

  110(11.7%)

  10,6 mln

  117(12.2%)

  11,2 mln

  124(11%)

  11,0 mln

  122(9.8%)

  12,3 mln

  137(11.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,8 mln

  139(16%)

  12,8 mln

  140(16.9%)

  13,4 mln

  147(17.5%)

  14,9 mln

  164(17.4%)

  6,9 mln

  76,1(7.9%)

  7,1 mln

  78,9(7%)

  8,0 mln

  89,4(7.2%)

  9,2 mln

  103(8.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  32,6(3.7%)

  3,2 mln

  34,7(4.2%)

  3,9 mln

  43,0(5.1%)

  9,1 mln

  101(10.7%)

  6,2 mln

  68,6(7.2%)

  13,7 mln

  152(13.6%)

  11,1 mln

  124(9.9%)

  7,2 mln

  80,2(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,0 mln

  43,8(5%)

  3,8 mln

  41,5(5%)

  3,8 mln

  41,5(4.9%)

  3,7 mln

  40,3(4.3%)

  3,8 mln

  41,9(4.4%)

  4,1 mln

  44,9(4%)

  4,4 mln

  49,0(3.9%)

  5,5 mln

  61,2(5.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  37,8(4.3%)

  3,5 mln

  37,8(4.6%)

  3,3 mln

  36,3(4.3%)

  3,3 mln

  36,4(3.9%)

  3,4 mln

  37,5(3.9%)

  3,7 mln

  40,8(3.6%)

  3,9 mln

  43,0(3.4%)

  4,0 mln

  45,0(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  44,2(5.1%)

  4,5 mln

  49,1(5.9%)

  3,7 mln

  40,3(4.8%)

  4,6 mln

  51,0(5.4%)

  4,4 mln

  48,7(5.1%)

  9,7 mln

  107(9.6%)

  14,6 mln

  162(13%)

  3,1 mln

  34,9(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  778,5 tys

  8,5(1%)

  774,9 tys

  8,5(1%)

  1,1 mln

  12,0(1.4%)

  1,1 mln

  12,1(1.3%)

  1,2 mln

  13,3(1.4%)

  938,2 tys

  10,4(0.9%)

  1,2 mln

  13,3(1.1%)

  1,5 mln

  17,1(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  334,6 tys

  3,6(0.4%)

  214,9 tys

  2,3(0.3%)

  124,5 tys

  1,4(0.2%)

  104,1 tys

  1,1(0.1%)

  166,7 tys

  1,8(0.2%)

  243,4 tys

  2,7(0.2%)

  565,4 tys

  6,3(0.5%)

  537,0 tys

  6,0(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  401,0 tys

  4,4(0.5%)

  390,9 tys

  4,3(0.5%)

  388,6 tys

  4,3(0.5%)

  415,2 tys

  4,6(0.5%)

  404,4 tys

  4,5(0.5%)

  507,0 tys

  5,6(0.5%)

  463,8 tys

  5,2(0.4%)

  485,5 tys

  5,4(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  299,0 tys

  3,3(0.4%)

  307,9 tys

  3,4(0.4%)

  303,6 tys

  3,3(0.4%)

  356,4 tys

  3,9(0.4%)

  352,1 tys

  3,9(0.4%)

  444,4 tys

  4,9(0.4%)

  415,2 tys

  4,6(0.4%)

  362,2 tys

  4,1(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  85,6 tys

  0,9(0.1%)

  26,0 tys

  0,3(0%)

  95,7 tys

  1,0(0.1%)

  115,5 tys

  1,3(0.1%)

  161,9 tys

  1,8(0.2%)

  188,0 tys

  2,1(0.2%)

  177,5 tys

  2,0(0.2%)

  351,0 tys

  3,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,7(0.3%)

  249,8 tys

  2,8(0.3%)

  250,4 tys

  2,8(0.2%)

  262,6 tys

  2,9(0.2%)

  264,0 tys

  3,0(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  215,5 tys

  2,4(0.3%)

  193,4 tys

  2,1(0.3%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  188,3 tys

  2,1(0.2%)

  184,6 tys

  2,0(0.2%)

  193,8 tys

  2,2(0.2%)

  193,4 tys

  2,2(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  75,5 tys

  0,8(0.1%)

  97,0 tys

  1,1(0.1%)

  137,0 tys

  1,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  142,7 tys

  1,6(0.2%)

  136,6 tys

  1,5(0.1%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  107,5 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  23,3 tys

  0,3(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  253,5 tys

  2,8(0.3%)

  356,0 tys

  3,9(0.4%)

  470,9 tys

  5,2(0.5%)

  1,3 mln

  14,3(1.1%)

  24,7 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  677

  0,0(0%)

  388,8 tys

  4,3(0.5%)

  131,3 tys

  1,4(0.2%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  91,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,6(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie brzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,7 mln

  877(100%)

  78,8 mln

  859(100%)

  76,9 mln

  842(100%)

  84,8 mln

  932(100%)

  82,5 mln

  911(100%)

  94,9 mln

  1,1 tys(100%)

  101,3 mln

  1,1 tys(100%)

  112,6 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,1 mln

  436(49.7%)

  38,1 mln

  416(48.3%)

  35,9 mln

  394(46.7%)

  35,9 mln

  395(42.3%)

  34,4 mln

  380(41.6%)

  34,3 mln

  380(36.1%)

  37,3 mln

  416(36.8%)

  45,1 mln

  506(40.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,7 mln

  149(17%)

  14,5 mln

  159(18.4%)

  15,2 mln

  167(19.8%)

  16,5 mln

  182(19.4%)

  19,9 mln

  220(24.1%)

  22,0 mln

  243(23.1%)

  24,3 mln

  271(24%)

  23,8 mln

  267(21.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,7 mln

  84,2(9.6%)

  7,5 mln

  81,7(9.5%)

  7,5 mln

  82,2(9.8%)

  7,7 mln

  85,0(9.1%)

  8,2 mln

  90,9(10%)

  8,6 mln

  94,7(9%)

  11,7 mln

  131(11.6%)

  12,4 mln

  139(11%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  65,9(7.5%)

  6,1 mln

  67,1(7.8%)

  6,5 mln

  70,9(8.4%)

  8,2 mln

  89,8(9.6%)

  5,5 mln

  61,0(6.7%)

  5,9 mln

  65,7(6.2%)

  6,8 mln

  75,2(6.7%)

  7,5 mln

  83,6(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  343,4 tys

  3,7(0.4%)

  139,8 tys

  1,5(0.2%)

  437,0 tys

  4,8(0.6%)

  4,1 mln

  45,6(4.9%)

  2,1 mln

  23,4(2.6%)

  8,8 mln

  97,3(9.3%)

  5,5 mln

  61,2(5.4%)

  4,5 mln

  50,5(4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  30,0(3.4%)

  3,5 mln

  37,9(4.4%)

  2,9 mln

  31,6(3.7%)

  2,5 mln

  27,1(2.9%)

  524,4 tys

  5,8(0.6%)

  455,8 tys

  5,0(0.5%)

  2,1 mln

  23,6(2.1%)

  3,6 mln

  40,0(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  15,5(1.8%)

  976,5 tys

  10,7(1.2%)

  1,2 mln

  12,9(1.5%)

  2,5 mln

  27,4(2.9%)

  2,2 mln

  24,8(2.7%)

  3,1 mln

  33,8(3.2%)

  2,4 mln

  26,6(2.4%)

  2,6 mln

  29,2(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  19,1(2.2%)

  1,4 mln

  15,8(1.8%)

  1,6 mln

  17,5(2.1%)

  1,4 mln

  15,4(1.7%)

  1,3 mln

  14,9(1.6%)

  1,6 mln

  17,6(1.7%)

  1,5 mln

  16,5(1.5%)

  2,3 mln

  26,0(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  42,4(4.8%)

  4,1 mln

  45,2(5.2%)

  2,7 mln

  30,1(3.6%)

  2,7 mln

  29,6(3.2%)

  2,2 mln

  24,3(2.7%)

  1,6 mln

  17,2(1.6%)

  1,5 mln

  16,4(1.5%)

  1,7 mln

  18,7(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  12,0(1.4%)

  997,9 tys

  10,9(1.3%)

  1,4 mln

  14,8(1.8%)

  1,4 mln

  15,5(1.7%)

  1,2 mln

  12,9(1.4%)

  1,2 mln

  13,8(1.3%)

  1,2 mln

  13,9(1.2%)

  1,3 mln

  14,7(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  12,5(1.4%)

  580,3 tys

  6,3(0.7%)

  858,3 tys

  9,4(1.1%)

  954,0 tys

  10,5(1.1%)

  857,8 tys

  9,5(1%)

  1,9 mln

  21,1(2%)

  991,7 tys

  11,0(1%)

  1,1 mln

  11,9(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  67,8 tys

  0,7(0.1%)

  128,1 tys

  1,4(0.2%)

  130,8 tys

  1,4(0.2%)

  156,3 tys

  1,7(0.2%)

  134,7 tys

  1,5(0.2%)

  145,0 tys

  1,6(0.2%)

  500,4 tys

  5,6(0.5%)

  509,5 tys

  5,7(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,7(0.3%)

  249,8 tys

  2,8(0.3%)

  250,4 tys

  2,8(0.3%)

  262,6 tys

  2,9(0.3%)

  264,0 tys

  3,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  170,8 tys

  1,9(0.2%)

  164,9 tys

  1,8(0.2%)

  155,0 tys

  1,7(0.2%)

  165,3 tys

  1,8(0.2%)

  158,5 tys

  1,8(0.2%)

  201,4 tys

  2,2(0.2%)

  196,4 tys

  2,2(0.2%)

  224,8 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  192,4 tys

  2,1(0.2%)

  192,4 tys

  2,1(0.3%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  187,4 tys

  2,1(0.2%)

  186,8 tys

  2,1(0.2%)

  192,4 tys

  2,1(0.2%)

  191,9 tys

  2,1(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  75,5 tys

  0,8(0.1%)

  97,0 tys

  1,1(0.1%)

  137,0 tys

  1,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  214,9 tys

  2,3(0.3%)

  231,1 tys

  2,5(0.3%)

  207,2 tys

  2,3(0.3%)

  223,2 tys

  2,5(0.3%)

  228,0 tys

  2,5(0.3%)

  262,2 tys

  2,9(0.3%)

  188,4 tys

  2,1(0.2%)

  129,3 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  49,1 tys

  0,5(0.1%)

  53,8 tys

  0,6(0.1%)

  52,0 tys

  0,6(0.1%)

  68,1 tys

  0,7(0.1%)

  71,9 tys

  0,8(0.1%)

  56,9 tys

  0,6(0.1%)

  82,2 tys

  0,9(0.1%)

  71,4 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  21,6 tys

  0,2(0%)

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  71,1 tys

  0,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat brzeski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 19 603 mieszkańców powiatu brzeskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 456 kobiet oraz 10 147 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu brzeskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,6% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu brzeskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie brzeskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,5%) oraz średnie zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  W roku 2018 w powiecie brzeskim mieściło się 31 przedszkoli, w których do 124 oddziałów uczęszczało 2 761 dzieci (1 349 dziewczynek oraz 1 412 chłopców). Dostępnych było 2 958 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 98 oddziałów uczęszczało 2 270 dzieci (1 054 dziewczynki oraz 1 216 chłopców). Dostępnych było 2 396 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 915 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 32 szkoły podstawowe, w których w 378 oddziałach uczyło się 6 821 uczniów (3 254 kobiety oraz 3 567 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim placówkę miało 31 szkół podstawowych, w których w 281 oddziałach uczyło się 5 637 uczniów (2 810 kobiet oraz 2 827 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,03.

  W powiecie brzeskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 379 uczniów (731 kobiet oraz 648 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 464 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 653 uczniów (956 kobiet oraz 697 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 402 absolwentów.

  W powiecie brzeskim znajdują się 4 Technika, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 132 uczniów (497 kobiet oraz 635 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 265 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim placówkę miało 5 Technik, w których w 73 oddziałach uczyło się 1 826 uczniów (764 kobiety oraz 1 062 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 392 absolwentów.

  W powiecie brzeskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 179 uczniów (65 kobiet oraz 114 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,7% mieszkańców (11,2% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 32,8 uczniów. 25,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,1% mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (30,1% kobiet i 28,2% mężczyzn).

 • 14,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  14,4%
  Województwo
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat brzeski
  36,5%
  Województwo
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 39,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  woj. opolskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,5%
  woj. opolskie
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  21,5%
  Województwo
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. brzeski
  22,4%
  Opolskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,3%
  woj. opolskie
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  19,6%
  woj. opolskie
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 21,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,8%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 915 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat brzeski
  915,0
  Opolskie
  906,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,80
  Województwo
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 31Przedszkola
 • 9 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 124 Oddziały
 • 16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 958 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat brzeski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 761 Dzieci
 • 1 349 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 412 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 634 3 lata
 • 634
 • 663 4 lata
 • 663
 • 673 5 lata
 • 673
 • 728 6 lat
 • 728
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 311 3 lata
 • 311
 • 333 4 lata
 • 333
 • 312 5 lata
 • 312
 • 366 6 lat
 • 366
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 323 3 lata
 • 323
 • 330 4 lata
 • 330
 • 361 5 lata
 • 361
 • 362 6 lat
 • 362
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 314 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 202,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 201,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 361 Oddziały
 • 6 711 Uczniowie
 • 3 215 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 496 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 839 Uczniowie w 1 klasie
 • 395 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 444 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 730 Absolwenci 2016
 • 344 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 386 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,5%
  64,5%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,0
  woj. opolskie
  16,2
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,0
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,0
 • 18,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,6
 • 6,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,5
 •  
 • 489,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 402,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 288 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 249 niemiecki
 • 39 angielski
 • 57 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 33 niemiecki
 • 24 angielski
 •  
 • 91,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,03
  woj. opolskie
  94,14
  Kraj
  95,46
 • 89,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat brzeski
  89,42
  Województwo
  92,48
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 717 Uczniowie
 • 473 Kobiety
  (uczniowie)
 • 244 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,0%
  34,0%
 • 226 Uczniowie w 1 klasie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 236 Absolwenci
 • 150 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18 Oddziały
 • 662 Uczniowie
 • 258 Kobiety
  (uczniowie)
 • 404 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,0%
  61,0%
 • 356 Absolwenci
 • 131 Kobiety
  (absolwenci)
 • 225 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 32,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  32,8
  woj. opolskie
  25,0
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 52,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 132 Uczniowie
 • 497 Kobiety
  (uczniowie)
 • 635 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,9%
  56,1%
 • 305 Uczniowie w 1 klasie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 186 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 265 Absolwenci
 • 128 Kobiety
  (absolwenci)
 • 137 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat brzeski
  24,6
  woj. opolskie
  23,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 102,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 64,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 165 Uczniowie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,6%
  62,4%
 • 102 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,4%
  78,6%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  25,6
  Województwo
  19,0
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 25,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 25,6
 • 27,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,5
 • 14,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 14,0
 •  
 •  
 • 3 969 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 112
  • niemiecki1 586
  • hiszpański173
  • włoski60
  • francuski38
 • 2 112 angielski
 • 1 586 niemiecki
 • 173 hiszpański
 • 60 włoski
 • 38 francuski
 • 19 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 19 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 25 Oddziały
 • 515 Uczniowie
 • 370 Kobiety
  (uczniowie)
 • 145 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,8%
  28,2%
 • 157 Absolwenci
 • 99 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  20,6
  Województwo
  15,9
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20,6 Szkoły policealne ogółem
 • 20,6
 • 20,6 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,6
 •  
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie brzeskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie brzeskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★★, 1 ★★★★, 2 ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 397)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie brzeskim: 22 (publiczne: 22, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 8). W powiecie brzeskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 139 (uczestnicy: 10 175)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 2 200)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 575)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 1 380)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 3 801)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 60)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 337)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 625)
  • warsztaty: 18 (uczestnicy: 121)
  • inne: 30 (uczestnicy: 476)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 696)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 39)
  • taneczne: 5 (członkowie: 155)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 176)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 27)
  • teatralne: 4 (członkowie: 79)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 160)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 31)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 5)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 3 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • studia radiowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 36 (członkowie: 463)
  • teatralne: 5 (członkowie: 62)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 11)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 140)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 66)
  • taneczne: 6 (członkowie: 127)
  • inne: 3 (członkowie: 57)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie brzeskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 311 miejscami na widowni. Odbyło się 214 seansów, na które przyszło 4 181 widzów, w tym 58 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 914 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie brzeskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 10 398 zwiedzających, co daje 1 160 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie brzeskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 276 796 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 58 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 368 100 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 122
  • dostępne dla czytelników: 66
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 66
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie brzeskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 62 278 wolumenów w tym ziobry specjalne: 25 202. Odnotowano 267 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 100 675 wolumenów. Odnotowano 1 310 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzeskim działało 47 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 392 członków. Zarejestrowano 2 578 ćwiczących (mężczyźni: 2 115, kobiety: 463, chłopcy do lat 18: 1 401, dziewczęta do lat 18: 393). Aktywnych było 70 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (79), instruktora sportowego (31) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie brzeskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat brzeski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 39 wypadków drogowych w powiecie brzeskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 42 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 43,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,7 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,5 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 52,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie brzeskim zarejestrowanych było 80 239 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 64 095 samochodów osobowych (717,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 7 706 samochodów ciężarowych (95,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 268 autobusów (3,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 782 ciągników siodłowych (8,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 364 motocykli (37,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie brzeskim znajdowały się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 86 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 86 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 39 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 42 Ranni
  (rok 2020)
 • 15 Lekko ranni
 • 27 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie brzeskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 43,68 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  43,7
  woj. opolskie
  50,0
  Cały kraj
  61,5
 • 6,72 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  6,7
  Opolskie
  6,7
  Polska
  6,5
 • 47,04 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat brzeski
  47,0
  Opolskie
  55,1
  Cała Polska
  69,2
 • 7,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  7,5
  Opolskie
  7,5
  Cała Polska
  7,6
 • 52,34 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. brzeski
  52,3
  Województwo
  62,2
  Polska
  80,2
 • 15,38 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  15,4
  Opolskie
  13,3
  Polska
  10,6
 • 107,69 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  107,7
  woj. opolskie
  110,2
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 80 239 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie brzeskim w 2020 roku
 • 64 095 Samochody osobowe
 • 7 706 Samochody ciężarowe
 • 91 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 268 Autobusy
 • 473 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 783 Ciągniki samochodowe
 • 782   Ciągniki siodłowe
 • 3 550 Ciągniki rolnicze
 • 3 364 Motocykle
 • 975   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 942 Motorowery
 • 64 095Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Samochody osobowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 717,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  717,9
  Opolskie
  697,1
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg19 891
  • 1400-1649 kg14 199
  • 1650-1899 kg13 712
  • 1900 kg i więcej16 293
 • 19 891 do 1399 kg
 • 14 199 1400-1649 kg
 • 13 712 1650-1899 kg
 • 16 293 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 021 do 1399 cm3
 • 25 021
 • 34 063 1400-1999 cm3
 • 34 063
 • 5 011 2000 i więcej cm3
 • 5 011
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 140
  • olej napędowy19 167
  • gaz (LPG)7 817
  • pozostałe971
 • 36 140 benzyna
 • 19 167 olej napędowy
 • 7 817 gaz (LPG)
 • 971 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 532 do 1 roku
 • 532
 • 406 2 lata
 • 406
 • 518 3 lata
 • 518
 • 1 312 4-5 lat
 • 1 312
 • 1 513 6-7 lat
 • 1 513
 • 1 985 8-9 lat
 • 1 985
 • 2 637 10-11 lat
 • 2 637
 • 8 840 12-15 lat
 • 8 840
 • 12 608 16-20 lat
 • 12 608
 • 11 269 21-25 lat
 • 11 269
 • 7 452 26-30 lat
 • 7 452
 • 15 023 31 lat i więcej
 • 15 023
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  21,9 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 7 706Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 95,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  95,1
  Województwo
  94,4
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 043 do 999 kg
 • 4 043
 • 1 954 1000-1499 kg
 • 1 954
 • 450 1500-2999 kg
 • 450
 • 65 3000-3499 kg
 • 65
 • 209 3500-4999 kg
 • 209
 • 480 5000-6999 kg
 • 480
 • 242 7000-9999 kg
 • 242
 • 185 10000-14999 kg
 • 185
 • 78 15000 kg i więcej
 • 78
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 934
  • olej napędowy4 251
  • gaz (LPG)289
  • pozostałe1 232
 • 1 934 benzyna
 • 4 251 olej napędowy
 • 289 gaz (LPG)
 • 1 232 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 51 do 1 roku
 • 51
 • 39 2 lata
 • 39
 • 66 3 lata
 • 66
 • 155 4-5 lat
 • 155
 • 231 6-7 lat
 • 231
 • 265 8-9 lat
 • 265
 • 372 10-11 lat
 • 372
 • 907 12-15 lat
 • 907
 • 1 199 16-20 lat
 • 1 199
 • 1 103 21-25 lat
 • 1 103
 • 610 26-30 lat
 • 610
 • 2 708 31 lat i więcej
 • 2 708
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  23,3 lat
  Województwo
  20,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 268Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Autobusy w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  3,0
  Opolskie
  3,1
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy169
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe82
 • 17 benzyna
 • 169 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 82 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 31 12-15 lat
 • 31
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 27 26-30 lat
 • 27
 • 116 31 lat i więcej
 • 116
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie brzeskim
 • Powiat
  25,8 lat
  Województwo
  22,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 782Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat brzeski
  8,8
  woj. opolskie
  10,7
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy648
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe128
 • 3 benzyna
 • 648 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 128 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 5 2 lata
 • 5
 • 8 3 lata
 • 8
 • 50 4-5 lat
 • 50
 • 66 6-7 lat
 • 66
 • 88 8-9 lat
 • 88
 • 55 10-11 lat
 • 55
 • 164 12-15 lat
 • 164
 • 83 16-20 lat
 • 83
 • 97 21-25 lat
 • 97
 • 60 26-30 lat
 • 60
 • 103 31 lat i więcej
 • 103
 • 16,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  16,9 lat
  Województwo
  14,8 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 364Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Motocykle w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 37,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat brzeski
  37,7
  Opolskie
  38,8
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 64 do 1 roku
 • 64
 • 32 2 lata
 • 32
 • 35 3 lata
 • 35
 • 179 4-5 lat
 • 179
 • 95 6-7 lat
 • 95
 • 103 8-9 lat
 • 103
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 392 12-15 lat
 • 392
 • 428 16-20 lat
 • 428
 • 411 21-25 lat
 • 411
 • 256 26-30 lat
 • 256
 • 1 248 31 lat i więcej
 • 1 248
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie brzeskim
 • Powiat
  22,9 lat
  woj. opolskie
  23,5 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 18 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie brzeskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 251,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat brzeski
  251,2 km
  Opolskie
  591,6 km
  Kraj
  551,8 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,5 km
  Opolskie
  5,7 km
  Polska
  4,5 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 86 Liczba licencji na taksówki
 • 86 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami