Powiat brzeski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat brzeski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 89 804 Liczba mieszkańców
 • 876 km2 Powierzchnia
 • 104 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 56,5% Stopa urbanizacji
 • Jacek Monkiewicz Starosta
 • ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg Adres starostwa powiatowego
 • OB Tablice rejestracyjne
Powiat brzeski na mapie
Identyfikatory
 • 1601 TERYT (TERC)
Herb powiatu brzeskiego
powiat brzeski herb
Flaga powiatu brzeskiego
powiat brzeski flaga

powiat brzeski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
77-424 05 70
77 424 05 82
Saperska 16
49-300 Brzeg
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
77-42-40-003
77-42-40-045
Robotnicza 10
49-300 Brzeg
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu
77-41-69-010
77-41-69-010
Oławska 25
49-300 Brzeg
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu
77 444 18 50
77 444 18 40
Armii Krajowej 22
49-300 Brzeg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
77-41-63-744
77-41-62-779
Oławska 25
49-306 Brzeg
Starostwo Powiatowe w Brzegu
(77) 444-79-00
(77) 444-79-03
ul. Robotnicza
49-300 Brzeg

Powiat brzeski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat brzeski ma 89 804 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzeskiego w 2050 roku wynosi 72 167, z czego 37 071 to kobiety, a 35 096 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu brzeskiego zawarli w 2019 roku 365 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu brzeskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat brzeski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -248. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,75 na 1000 mieszkańców powiatu brzeskiego. W 2019 roku urodziło się 746 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 39,3% zgonów w powiecie brzeskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w powiecie brzeskim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu brzeskiego przypada 11.04 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 088 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 246 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu brzeskiego -158. W tym samym roku 45 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 23 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 22.

  60,7% mieszkańców powiatu brzeskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 89 804 Liczba mieszkańców
 • 46 011 Kobiety
 • 43 793 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzeskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 72 167 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 37 071 Kobiety
 • 35 096 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie brzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,2 lat
  woj. opolskie
  43,2 lat
  Cała Polska
  41,9 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat brzeski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat brzeski
  28,9%
  woj. opolskie
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,8%
  woj. opolskie
  54,8%
  Kraj
  55,8%
 • 54,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat brzeski
  9,7%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  Opolskie
  4,7%
  Kraj
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  Opolskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie brzeskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat brzeski
  4,1
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,8
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  2,0
  woj. opolskie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 365 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie brzeskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -248 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -128 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -120 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  -2,8
  Opolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -0,9
 • -3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie brzeskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie brzeskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie brzeskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie brzeskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 746 Urodzenia żywe
 • 374 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 372 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,3
  Opolskie
  8,6
  Polska
  9,8
 • 35,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. brzeski
  35,7
  woj. opolskie
  37,3
  Cała Polska
  41,8
 • 16 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 364 g Średnia waga noworodków
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 418 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. brzeski
  3 364 g
  Opolskie
  3 354 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 229 Waga 3500g - 3999g
 • 229
 • 304 Waga 3000g - 3499g
 • 304
 • 111 Waga 2500g - 2999g
 • 111
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. brzeski
  1,21
  Województwo
  1,27
  Kraj
  1,42
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,61
  woj. opolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,69
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,75
  Województwo
  0,79
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie brzeskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 994 Zgony
 • 502 Kobiety
  (Zgony)
 • 492 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,5%
  49,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,0
  Województwo
  10,9
  Cały kraj
  10,7
 • 133,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat brzeski
  133,2
  Województwo
  125,9
  Kraj
  109,3
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat brzeski
  1,3
  Opolskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,1
  woj. opolskie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  39,3%
  Opolskie
  44,1%
  Polska
  40,5%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. brzeski
  25,3%
  woj. opolskie
  26,2%
  Cały kraj
  26,4%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Opolskie
  5,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  5,3
  Polska
  9,8
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,2
  Cały kraj
  72,2
 • 268,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. brzeski
  268,9
  Opolskie
  284,3
  Polska
  284,5
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  252,7
  Cały kraj
  263,9
 • 418,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 451,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 383,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat brzeski
  418,3
  woj. opolskie
  477,7
  Cały kraj
  437,2
 • 68,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  68,1
  Opolskie
  66,0
  Polska
  71,0
 • 28,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat brzeski
  28,1
  woj. opolskie
  34,3
  Polska
  34,8
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat brzeski
  8,6
  woj. opolskie
  5,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat brzeski
  0,9%
  woj. opolskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 088 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 572 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 516 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 246 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 682 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 564 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -136 Saldo migracji
 • -99 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -158 Saldo migracji wewnętrznych
 • -110 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 22 Saldo migracji zagranicznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie brzeskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat brzeski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie brzeskim oddano do użytku 231 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,57 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie brzeskim to 32 916 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 365 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  50,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 49,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie brzeskim to 4,77 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie brzeskim to 109,30 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,60% mieszkań posiada łazienkę, 84,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,75% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 32 916 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 364,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  364,60
  Województwo
  362,40
  Cały kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 73,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  73,30 m2
  woj. opolskie
  81,00 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  26,70 m2
  Województwo
  29,40 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat brzeski
  3,78
  Opolskie
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,74
  Opolskie
  2,76
  Cały kraj
  2,63
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat brzeski
  0,73
  woj. opolskie
  0,66
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 231 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,57 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. brzeski
  2,57
  Województwo
  2,77
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 102 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,77 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat brzeski
  4,77
  Opolskie
  4,20
  Kraj
  3,78
 • 12,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  12,27
  Województwo
  11,65
  Cały kraj
  20,42
 • 25 244 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 109,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. brzeski
  109,3 m2
  Opolskie
  106,1 m2
  Cały kraj
  88,6 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat brzeski
  0,28 m2
  Województwo
  0,29 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 98,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,70%
  woj. opolskie
  98,28%
  Kraj
  96,88%
 • 96,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. brzeski
  96,86%
  Województwo
  97,02%
  Kraj
  93,83%
 • 93,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  93,60%
  Województwo
  93,61%
  Polska
  91,54%
 • 84,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,56%
  woj. opolskie
  82,47%
  Polska
  82,60%
 • 60,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. brzeski
  60,75%
  Opolskie
  46,61%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat brzeski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie brzeskim na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzeskim wynosiło w 2019 roku 7,7% (9,9% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzeskim wynosiło 4 227,04 PLN, co odpowiada 87.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzeskiego 11 142 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 905 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 237.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzeskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 18,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. brzeski
  171,0
  woj. opolskie
  220,0
  Cały kraj
  251,0
 • 8,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,4% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • Powiat
  7,7%
  woj. opolskie
  5,8%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie brzeskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 227 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 227 PLN
  Opolskie
  4 379 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie brzeskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 142 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 905 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 237 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,1% Pozostałe
 • 42,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie brzeskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15 407 Pracujący ogółem
 • 7 780 Kobiety
 • 7 627 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie brzeskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat brzeski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat brzeski
  64,6
  Opolskie
  63,1
  Polska
  66,7
 • 36,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,3
  woj. opolskie
  37,0
  Cały kraj
  36,5
 • 127,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. brzeski
  127,9
  Opolskie
  142,2
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat brzeski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie brzeskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 295 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 415 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 734 nowe podmioty, a 569 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (921) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (658) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (906) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (557) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie brzeskim najwięcej (589) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 976) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (237) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,3% (2 604) podmiotów, a 72,4% (7 454) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie brzeskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%) oraz Budownictwo (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 10 295 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 237 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 604 Przemysł i budownictwo
 • 7 454 Pozostała działalność
 • 734 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie brzeskim w 2019 roku
 • 569 Podmioty wyrejestrowane w powiecie brzeskim w 2019 roku
 • 7 415 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 976 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 976
 • 260 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 260
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 10 287 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 287
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 40 Spółdzielnie ogółem
 • 40
 • 518 Spółki handlowe ogółem
 • 518
 • 45  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 425  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 425
 • 42    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 42
 • 589 Spółki cywilne ogółem
 • 589
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 415 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 880 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 880
 • 1 527 Budownictwo
 • 1 527
 • 696 Przetwórstwo przemysłowe
 • 696
 • 666 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 666
 • 494 Transport i gospodarka magazynowa
 • 494
 • 388 Pozostała działalność
 • 388
 • 373 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 373
 • 297 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 297
 • 232 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 232
 • 174 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 174
 • 174 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 174
 • 170 Edukacja
 • 170
 • 160 Informacja i komunikacja
 • 160
 • 89 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 89
 • 69 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 69
 • 21 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 21
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie brzeskim stwierdzono 1 556 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,28 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie brzeskim wynosi 66,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu brzeskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,14 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 8,49 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,75 (54%), drogowe - 1,73 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,56 (72%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 556 Przestępstwa ogółem
 • 1 556
 • 1 093 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 093
 • 248 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 248
 • 156 Przestępstwa drogowe
 • 156
 • 50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 50
 • 765 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 765
 • 17,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  17,28
  Opolskie
  18,22
  Cała Polska
  20,75
 • 12,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  12,14
  woj. opolskie
  11,46
  Cała Polska
  13,21
 • 2,75 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,75
  Województwo
  4,27
  Cały kraj
  4,88
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeski
  1,73
  Województwo
  1,80
  Cała Polska
  1,86
 • 0,56 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,56
  Województwo
  0,45
  Cała Polska
  0,43
 • 8,49 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,49
  Województwo
  7,85
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  71%
  Kraj
  73%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  63%
  woj. opolskie
  67%
  Kraj
  65%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  54%
  Województwo
  70%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  86%
  Polska
  86%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Opolskie
  51%
  Cała Polska
  53%

Powiat brzeski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu brzeskiego wyniosła w 2018 roku 101,4 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu brzeskiego - 30.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,3 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu brzeskiego wyniosła w 2018 roku 94,9 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.3%). W budżecie powiatu brzeskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 216 złotych na mieszkańca (20,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,4 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie brzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  89,2 mln

  965(100%)

  81,8 mln

  885(100%)

  80,3 mln

  872(100%)

  75,9 mln

  827(100%)

  76,8 mln

  842(100%)

  85,7 mln

  942(100%)

  86,6 mln

  956(100%)

  101,4 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  32,3 mln

  349(36.2%)

  33,6 mln

  364(41.1%)

  33,7 mln

  366(42%)

  29,0 mln

  316(38.2%)

  28,6 mln

  313(37.2%)

  29,4 mln

  324(34.3%)

  30,9 mln

  342(35.7%)

  30,7 mln

  340(30.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,5 mln

  124(12.9%)

  5,4 mln

  58,9(6.6%)

  3,0 mln

  32,6(3.7%)

  3,2 mln

  34,7(4.2%)

  3,9 mln

  43,0(5.1%)

  9,1 mln

  101(10.7%)

  6,2 mln

  68,6(7.2%)

  13,7 mln

  152(13.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,6 mln

  103(10.7%)

  9,7 mln

  105(11.9%)

  9,3 mln

  101(11.6%)

  9,6 mln

  105(12.6%)

  10,0 mln

  110(13%)

  10,0 mln

  110(11.7%)

  10,6 mln

  117(12.2%)

  11,2 mln

  124(11%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,2 mln

  78,0(8.1%)

  3,8 mln

  41,1(4.6%)

  4,1 mln

  44,2(5.1%)

  4,5 mln

  49,1(5.9%)

  3,7 mln

  40,3(4.8%)

  4,6 mln

  51,0(5.4%)

  4,4 mln

  48,7(5.1%)

  9,7 mln

  107(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,9 mln

  74,4(7.7%)

  7,2 mln

  78,3(8.8%)

  7,8 mln

  84,5(9.7%)

  7,5 mln

  82,1(9.9%)

  7,5 mln

  82,6(9.8%)

  7,8 mln

  85,6(9.1%)

  8,3 mln

  91,4(9.6%)

  8,6 mln

  95,7(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,7 mln

  127(13.2%)

  12,3 mln

  134(15.1%)

  12,8 mln

  139(16%)

  12,8 mln

  140(16.9%)

  13,4 mln

  147(17.5%)

  14,9 mln

  164(17.4%)

  6,9 mln

  76,1(7.9%)

  7,1 mln

  78,9(7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,0 mln

  42,8(4.4%)

  4,1 mln

  44,0(5%)

  4,0 mln

  43,8(5%)

  3,8 mln

  41,5(5%)

  3,8 mln

  41,5(4.9%)

  3,7 mln

  40,3(4.3%)

  3,8 mln

  41,9(4.4%)

  4,1 mln

  44,9(4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  38,2(4%)

  3,4 mln

  36,7(4.1%)

  3,5 mln

  37,8(4.3%)

  3,5 mln

  37,8(4.6%)

  3,3 mln

  36,3(4.3%)

  3,3 mln

  36,4(3.9%)

  3,4 mln

  37,5(3.9%)

  3,7 mln

  40,8(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  11,4(1.2%)

  661,1 tys

  7,2(0.8%)

  778,5 tys

  8,5(1%)

  774,9 tys

  8,5(1%)

  1,1 mln

  12,0(1.4%)

  1,1 mln

  12,1(1.3%)

  1,2 mln

  13,3(1.4%)

  938,2 tys

  10,4(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  385,3 tys

  4,2(0.4%)

  389,9 tys

  4,2(0.5%)

  401,0 tys

  4,4(0.5%)

  390,9 tys

  4,3(0.5%)

  388,6 tys

  4,3(0.5%)

  415,2 tys

  4,6(0.5%)

  404,4 tys

  4,5(0.5%)

  507,0 tys

  5,6(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  25,7 tys

  0,3(0%)

  33,4 tys

  0,4(0%)

  23,3 tys

  0,3(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  253,5 tys

  2,8(0.3%)

  356,0 tys

  3,9(0.4%)

  470,9 tys

  5,2(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  248,3 tys

  2,7(0.3%)

  293,2 tys

  3,2(0.4%)

  299,0 tys

  3,3(0.4%)

  307,9 tys

  3,4(0.4%)

  303,6 tys

  3,3(0.4%)

  356,4 tys

  3,9(0.4%)

  352,1 tys

  3,9(0.4%)

  444,4 tys

  4,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,7(0.3%)

  249,8 tys

  2,8(0.3%)

  250,4 tys

  2,8(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  606,2 tys

  6,6(0.7%)

  538,5 tys

  5,8(0.7%)

  334,6 tys

  3,6(0.4%)

  214,9 tys

  2,3(0.3%)

  124,5 tys

  1,4(0.2%)

  104,1 tys

  1,1(0.1%)

  166,7 tys

  1,8(0.2%)

  243,4 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  83,9 tys

  0,9(0.1%)

  70,0 tys

  0,8(0.1%)

  85,6 tys

  0,9(0.1%)

  26,0 tys

  0,3(0%)

  95,7 tys

  1,0(0.1%)

  115,5 tys

  1,3(0.1%)

  161,9 tys

  1,8(0.2%)

  188,0 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  176,3 tys

  1,9(0.2%)

  183,9 tys

  2,0(0.2%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  215,5 tys

  2,4(0.3%)

  193,4 tys

  2,1(0.3%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  188,3 tys

  2,1(0.2%)

  184,6 tys

  2,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,7 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  142,7 tys

  1,6(0.2%)

  136,6 tys

  1,5(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  677

  0,0(0%)

  388,8 tys

  4,3(0.5%)

  131,3 tys

  1,4(0.2%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  91,5 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  75,5 tys

  0,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  0,7(0.1%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie brzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  89,5 mln

  967(100%)

  80,7 mln

  873(100%)

  80,7 mln

  877(100%)

  78,8 mln

  859(100%)

  76,9 mln

  842(100%)

  84,8 mln

  932(100%)

  82,5 mln

  911(100%)

  94,9 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  43,0 mln

  465(48%)

  41,1 mln

  445(51%)

  40,1 mln

  436(49.7%)

  38,1 mln

  416(48.3%)

  35,9 mln

  394(46.7%)

  35,9 mln

  395(42.3%)

  34,4 mln

  380(41.6%)

  34,3 mln

  380(36.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,1 mln

  131(13.5%)

  12,8 mln

  139(15.9%)

  13,7 mln

  149(17%)

  14,5 mln

  159(18.4%)

  15,2 mln

  167(19.8%)

  16,5 mln

  182(19.4%)

  19,9 mln

  220(24.1%)

  22,0 mln

  243(23.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  31,9(3.3%)

  1,1 mln

  12,4(1.4%)

  343,4 tys

  3,7(0.4%)

  139,8 tys

  1,5(0.2%)

  437,0 tys

  4,8(0.6%)

  4,1 mln

  45,6(4.9%)

  2,1 mln

  23,4(2.6%)

  8,8 mln

  97,3(9.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,8 mln

  74,1(7.7%)

  7,2 mln

  78,0(8.9%)

  7,7 mln

  84,2(9.6%)

  7,5 mln

  81,7(9.5%)

  7,5 mln

  82,2(9.8%)

  7,7 mln

  85,0(9.1%)

  8,2 mln

  90,9(10%)

  8,6 mln

  94,7(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  51,0(5.3%)

  5,5 mln

  59,2(6.8%)

  6,1 mln

  65,9(7.5%)

  6,1 mln

  67,1(7.8%)

  6,5 mln

  70,9(8.4%)

  8,2 mln

  89,8(9.6%)

  5,5 mln

  61,0(6.7%)

  5,9 mln

  65,7(6.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  23,5(2.4%)

  2,1 mln

  22,9(2.6%)

  1,4 mln

  15,5(1.8%)

  976,5 tys

  10,7(1.2%)

  1,2 mln

  12,9(1.5%)

  2,5 mln

  27,4(2.9%)

  2,2 mln

  24,8(2.7%)

  3,1 mln

  33,8(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  280,3 tys

  3,0(0.3%)

  607,7 tys

  6,6(0.8%)

  1,2 mln

  12,5(1.4%)

  580,3 tys

  6,3(0.7%)

  858,3 tys

  9,4(1.1%)

  954,0 tys

  10,5(1.1%)

  857,8 tys

  9,5(1%)

  1,9 mln

  21,1(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  23,7(2.5%)

  2,0 mln

  22,0(2.5%)

  1,8 mln

  19,1(2.2%)

  1,4 mln

  15,8(1.8%)

  1,6 mln

  17,5(2.1%)

  1,4 mln

  15,4(1.7%)

  1,3 mln

  14,9(1.6%)

  1,6 mln

  17,6(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  10,5 mln

  114(11.8%)

  3,9 mln

  41,8(4.8%)

  3,9 mln

  42,4(4.8%)

  4,1 mln

  45,2(5.2%)

  2,7 mln

  30,1(3.6%)

  2,7 mln

  29,6(3.2%)

  2,2 mln

  24,3(2.7%)

  1,6 mln

  17,2(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  974,0 tys

  10,5(1.1%)

  1,0 mln

  10,9(1.2%)

  1,1 mln

  12,0(1.4%)

  997,9 tys

  10,9(1.3%)

  1,4 mln

  14,8(1.8%)

  1,4 mln

  15,5(1.7%)

  1,2 mln

  12,9(1.4%)

  1,2 mln

  13,8(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  32,4(3.4%)

  2,6 mln

  28,2(3.2%)

  2,8 mln

  30,0(3.4%)

  3,5 mln

  37,9(4.4%)

  2,9 mln

  31,6(3.7%)

  2,5 mln

  27,1(2.9%)

  524,4 tys

  5,8(0.6%)

  455,8 tys

  5,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  176,5 tys

  1,9(0.2%)

  165,7 tys

  1,8(0.2%)

  214,9 tys

  2,3(0.3%)

  231,1 tys

  2,5(0.3%)

  207,2 tys

  2,3(0.3%)

  223,2 tys

  2,5(0.3%)

  228,0 tys

  2,5(0.3%)

  262,2 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,7(0.3%)

  249,8 tys

  2,8(0.3%)

  250,4 tys

  2,8(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  158,0 tys

  1,7(0.2%)

  167,5 tys

  1,8(0.2%)

  170,8 tys

  1,9(0.2%)

  164,9 tys

  1,8(0.2%)

  155,0 tys

  1,7(0.2%)

  165,3 tys

  1,8(0.2%)

  158,5 tys

  1,8(0.2%)

  201,4 tys

  2,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  176,3 tys

  1,9(0.2%)

  183,9 tys

  2,0(0.2%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  192,4 tys

  2,1(0.2%)

  192,4 tys

  2,1(0.3%)

  190,7 tys

  2,1(0.2%)

  187,4 tys

  2,1(0.2%)

  186,8 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  146,2 tys

  1,6(0.2%)

  143,7 tys

  1,6(0.2%)

  67,8 tys

  0,7(0.1%)

  128,1 tys

  1,4(0.2%)

  130,8 tys

  1,4(0.2%)

  156,3 tys

  1,7(0.2%)

  134,7 tys

  1,5(0.2%)

  145,0 tys

  1,6(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  75,5 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,7 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  21,6 tys

  0,2(0%)

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,4 tys

  0,2(0%)

  46,0 tys

  0,5(0.1%)

  49,1 tys

  0,5(0.1%)

  53,8 tys

  0,6(0.1%)

  52,0 tys

  0,6(0.1%)

  68,1 tys

  0,7(0.1%)

  71,9 tys

  0,8(0.1%)

  56,9 tys

  0,6(0.1%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat brzeski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 19 851 mieszkańców powiatu brzeskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 618 kobiet oraz 10 233 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu brzeskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,6% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu brzeskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie brzeskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,5%) oraz średnie zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  W roku 2018 w powiecie brzeskim mieściło się 31 przedszkoli, w których do 124 oddziałów uczęszczało 2 761 dzieci (1 349 dziewczynek oraz 1 412 chłopców). Dostępnych było 2 958 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 98 oddziałów uczęszczało 2 270 dzieci (1 054 dziewczynki oraz 1 216 chłopców). Dostępnych było 2 396 miejsc.

  16,0% mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 915 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 32 szkoły podstawowe, w których w 378 oddziałach uczyło się 6 821 uczniów (3 254 kobiety oraz 3 567 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim placówkę miało 31 szkół podstawowych, w których w 281 oddziałach uczyło się 5 637 uczniów (2 810 kobiet oraz 2 827 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,03.

  W powiecie brzeskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 379 uczniów (731 kobiet oraz 648 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 464 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 653 uczniów (956 kobiet oraz 697 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 402 absolwentów.

  W powiecie brzeskim znajdują się 4 Technika, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 132 uczniów (497 kobiet oraz 635 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 265 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzeskim placówkę miało 5 Technik, w których w 73 oddziałach uczyło się 1 826 uczniów (764 kobiety oraz 1 062 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 392 absolwentów.

  W powiecie brzeskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 179 uczniów (65 kobiet oraz 114 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,9% mieszkańców (11,6% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 32,8 uczniów. 25,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,9% mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (31,0% kobiet i 28,8% mężczyzn).

 • 14,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat brzeski
  14,4%
  Opolskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,5%
  Opolskie
  31,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 39,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • powiat brzeski
  2,5%
  woj. opolskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat brzeski
  12,5%
  woj. opolskie
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  Województwo
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. brzeski
  22,4%
  Województwo
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat brzeski
  5,3%
  woj. opolskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. brzeski
  19,6%
  woj. opolskie
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 21,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,8%
  woj. opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 915 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat brzeski
  915,0
  Województwo
  906,0
  Kraj
  873,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. brzeski
  0,80
  woj. opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 31Przedszkola
 • 9 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 124 Oddziały
 • 16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 958 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat brzeski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 761 Dzieci
 • 1 349 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 412 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 634 3 lata
 • 634
 • 663 4 lata
 • 663
 • 673 5 lata
 • 673
 • 728 6 lat
 • 728
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 311 3 lata
 • 311
 • 333 4 lata
 • 333
 • 312 5 lata
 • 312
 • 366 6 lat
 • 366
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 323 3 lata
 • 323
 • 330 4 lata
 • 330
 • 361 5 lata
 • 361
 • 362 6 lat
 • 362
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 314 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 202,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 201,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 361 Oddziały
 • 6 711 Uczniowie
 • 3 215 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 496 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 839 Uczniowie w 1 klasie
 • 395 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 444 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 730 Absolwenci 2016
 • 344 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 386 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,5%
  64,5%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  woj. opolskie
  16,2
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,0
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,0
 • 18,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,6
 • 6,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,5
 •  
 • 489,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 402,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 8 055 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 6 648 angielski
 • 1 407 niemiecki
 • 288 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 249 niemiecki
 • 39 angielski
 • 57 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 33 niemiecki
 • 24 angielski
 •  
 • 91,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,03
  woj. opolskie
  94,14
  Cały kraj
  95,46
 • 89,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. brzeski
  89,42
  Województwo
  92,48
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 717 Uczniowie
 • 473 Kobiety
  (uczniowie)
 • 244 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,0%
  34,0%
 • 226 Uczniowie w 1 klasie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 236 Absolwenci
 • 150 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18 Oddziały
 • 662 Uczniowie
 • 258 Kobiety
  (uczniowie)
 • 404 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,0%
  61,0%
 • 356 Absolwenci
 • 131 Kobiety
  (absolwenci)
 • 225 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 32,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. brzeski
  32,8
  Opolskie
  25,0
  Kraj
  26,2
 •  
 • 52,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 132 Uczniowie
 • 497 Kobiety
  (uczniowie)
 • 635 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,9%
  56,1%
 • 305 Uczniowie w 1 klasie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 186 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 265 Absolwenci
 • 128 Kobiety
  (absolwenci)
 • 137 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. brzeski
  24,6
  Województwo
  23,9
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 102,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 64,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 165 Uczniowie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,6%
  62,4%
 • 102 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,4%
  78,6%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. brzeski
  25,6
  Opolskie
  19,0
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 25,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 25,6
 • 27,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,5
 • 14,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 14,0
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 969 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 112
  • niemiecki1 586
  • hiszpański173
  • włoski60
  • francuski38
 • 2 112 angielski
 • 1 586 niemiecki
 • 173 hiszpański
 • 60 włoski
 • 38 francuski
 • 19 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 19 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 25 Oddziały
 • 515 Uczniowie
 • 370 Kobiety
  (uczniowie)
 • 145 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,8%
  28,2%
 • 157 Absolwenci
 • 99 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. brzeski
  20,6
  Opolskie
  15,9
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20,6 Szkoły policealne ogółem
 • 20,6
 • 20,6 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,6
 •  
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat brzeski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat brzeski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat brzeski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie brzeskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie brzeskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★★, 1 ★★★★, 2 ★★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 397)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie brzeskim: 25 (publiczne: 25, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 8 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie brzeskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 372 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 338 (uczestnicy: 45 515)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 1 020)
  • wystawy: 21 (uczestnicy: 1 085)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 23 (uczestnicy: 6 700)
  • koncerty: 75 (uczestnicy: 19 470)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 25 (uczestnicy: 1 450)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 880)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 1 095)
  • pokazy teatralne: 19 (uczestnicy: 3 100)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 560)
  • warsztaty: 83 (uczestnicy: 1 005)
  • inne: 56 (uczestnicy: 9 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 1 023)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 395)
  • taneczne: 8 (członkowie: 198)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 163)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 26)
  • teatralne: 5 (członkowie: 77)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 80)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 4 (członkowie: 74)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 40)
  • tańca: 1 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 506)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 205)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 82)
  • taneczne: 5 (członkowie: 143)
  • inne: 2 (członkowie: 39)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie brzeskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 176 miejscami na widowni. Odbyło się 412 seansów, na które przyszło 11 736 widzów, w tym 151 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 796 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie brzeskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 50 075 zwiedzających, co daje 5 561 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie brzeskim działało 30 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 283 905 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 64 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 368 100 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 124
  • dostępne dla czytelników: 64
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 62
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 26
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 20
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie brzeskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 62 019 wolumenów w tym ziobry specjalne: 24 464. Odnotowano 480 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 100 675 wolumenów. Odnotowano 1 310 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzeskim działało 47 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 392 członków. Zarejestrowano 2 578 ćwiczących (mężczyźni: 2 115, kobiety: 463, chłopcy do lat 18: 1 401, dziewczęta do lat 18: 393). Aktywnych było 70 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (79), instruktora sportowego (31) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie brzeskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat brzeski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 40 wypadków drogowych w powiecie brzeskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 48 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 63,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie brzeskim zarejestrowanych było 75 508 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 60 191 samochodów osobowych (666,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 7 346 samochodów ciężarowych (89,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 256 autobusów (2,8 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 707 ciągników siodłowych (7,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 071 motocykli (34,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,4 lat.


  W 2018 roku w powiecie brzeskim znajdowało się 19 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 73 taksówki oraz 73 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 40 Wypadki drogowe
 • 2 Ofiary śmiertelne
 • 48 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie brzeskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 44,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. brzeski
  44,3
  woj. opolskie
  71,4
  Cała Polska
  82,5
 • 2,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  2,2
  Województwo
  8,2
  Kraj
  7,5
 • 2,65 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat brzeski
  2,7
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  9,3
 • 63,57 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  63,6
  woj. opolskie
  96,7
  Kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 75 508 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie brzeskim w 2018 roku
 • 60 191 Samochody osobowe
 • 7 346 Samochody ciężarowe
 • 93 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 256 Autobusy
 • 431 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 708 Ciągniki samochodowe
 • 707   Ciągniki siodłowe
 • 3 505 Ciągniki rolnicze
 • 3 071 Motocykle
 • 844   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 740 Motorowery
 • 60 191Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Samochody osobowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 666,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  666,8
  woj. opolskie
  648,9
  Cały kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg20 149
  • 1400-1649 kg13 745
  • 1650-1899 kg12 676
  • 1900 kg i więcej13 621
 • 20 149 do 1399 kg
 • 13 745 1400-1649 kg
 • 12 676 1650-1899 kg
 • 13 621 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 168 do 1399 cm3
 • 24 168
 • 31 508 1400-1999 cm3
 • 31 508
 • 4 515 2000 i więcej cm3
 • 4 515
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 644
  • olej napędowy17 446
  • gaz (LPG)7 496
  • pozostałe605
 • 34 644 benzyna
 • 17 446 olej napędowy
 • 7 496 gaz (LPG)
 • 605 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 547 do 1 roku
 • 547
 • 349 2 lata
 • 349
 • 430 3 lata
 • 430
 • 1 030 4-5 lat
 • 1 030
 • 1 462 6-7 lat
 • 1 462
 • 1 963 8-9 lat
 • 1 963
 • 3 362 10-11 lat
 • 3 362
 • 8 781 12-15 lat
 • 8 781
 • 12 903 16-20 lat
 • 12 903
 • 9 920 21-25 lat
 • 9 920
 • 6 333 26-30 lat
 • 6 333
 • 13 111 31 lat i więcej
 • 13 111
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie brzeskim
 • Powiat
  21,3 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,3 lat
 • 7 346Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 89,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. brzeski
  89,2
  Opolskie
  87,6
  Cały kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 938 do 999 kg
 • 3 938
 • 1 768 1000-1499 kg
 • 1 768
 • 430 1500-2999 kg
 • 430
 • 63 3000-3499 kg
 • 63
 • 204 3500-4999 kg
 • 204
 • 483 5000-6999 kg
 • 483
 • 237 7000-9999 kg
 • 237
 • 160 10000-14999 kg
 • 160
 • 63 15000 kg i więcej
 • 63
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 943
  • olej napędowy3 911
  • gaz (LPG)291
  • pozostałe1 201
 • 1 943 benzyna
 • 3 911 olej napędowy
 • 291 gaz (LPG)
 • 1 201 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 53 do 1 roku
 • 53
 • 34 2 lata
 • 34
 • 43 3 lata
 • 43
 • 173 4-5 lat
 • 173
 • 204 6-7 lat
 • 204
 • 332 8-9 lat
 • 332
 • 432 10-11 lat
 • 432
 • 853 12-15 lat
 • 853
 • 1 300 16-20 lat
 • 1 300
 • 848 21-25 lat
 • 848
 • 645 26-30 lat
 • 645
 • 2 429 31 lat i więcej
 • 2 429
 • 22,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  22,8 lat
  woj. opolskie
  20,3 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 256Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Autobusy w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,8
  woj. opolskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy158
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe81
 • 17 benzyna
 • 158 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 81 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 20 10-11 lat
 • 20
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 39 16-20 lat
 • 39
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 35 26-30 lat
 • 35
 • 96 31 lat i więcej
 • 96
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie brzeskim
 • Powiat
  24,9 lat
  Województwo
  21,6 lat
  Kraj
  21,0 lat
 • 707Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 7,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat brzeski
  7,8
  Opolskie
  9,5
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy576
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe125
 • 3 benzyna
 • 576 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 125 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 48 4-5 lat
 • 48
 • 79 6-7 lat
 • 79
 • 49 8-9 lat
 • 49
 • 104 10-11 lat
 • 104
 • 94 12-15 lat
 • 94
 • 95 16-20 lat
 • 95
 • 79 21-25 lat
 • 79
 • 57 26-30 lat
 • 57
 • 83 31 lat i więcej
 • 83
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie brzeskim
 • Powiat
  16,4 lat
  Województwo
  14,2 lat
  Cała Polska
  12,0 lat
 • 3 071Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie brzeskim
 • Motocykle w powiecie brzeskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 34,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  34,0
  woj. opolskie
  34,6
  Cały kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 47 2 lata
 • 47
 • 112 3 lata
 • 112
 • 84 4-5 lat
 • 84
 • 84 6-7 lat
 • 84
 • 105 8-9 lat
 • 105
 • 174 10-11 lat
 • 174
 • 320 12-15 lat
 • 320
 • 453 16-20 lat
 • 453
 • 290 21-25 lat
 • 290
 • 331 26-30 lat
 • 331
 • 1 040 31 lat i więcej
 • 1 040
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie brzeskim
 • Tutaj
  22,4 lat
  woj. opolskie
  23,3 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 19 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie brzeskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 219,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat brzeski
  219,2 km
  Województwo
  444,3 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 2,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,1 km
  woj. opolskie
  4,2 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • 73 Liczba licencji na taksówki
 • 73 Liczba taksówek