Wyśmierzyce w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Wyśmierzyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wyśmierzyce to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu białobrzeskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wyśmierzyce.
 • 878 Liczba mieszkańców
 • 16,8 km² Powierzchnia
 • 52,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1338 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WBR Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Ryszard Sępioł Burmistrz miasta
Wyśmierzyce na mapie
Identyfikatory
 • 20.814051.6249 Współrzędne GPS
 • 1401064 TERYT (TERC)
 • 0974044 SIMC
Herb miasta Wyśmierzyce
Wyśmierzyce herb

Jak Wyśmierzyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wyśmierzyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wyśmierzyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wyśmierzyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
6Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
7Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
7Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
8Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
9Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
30Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
31Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
46Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
53Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
58Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
113Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
137Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
168Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
195Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
238Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
248Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
250Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
264Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
280Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
286Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Wyśmierzyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-811Poczta Wyśmierzyce

Wyśmierzyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wyśmierzycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Grójcu (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. J. Matejki 10
05-600 Grójec
Urząd Miasta Wyśmierzyce
(48) 615-70-03 14
(48) 615-70-03
ul. A. Mickiewicza 75
26-811 Wyśmierzyce

Wyśmierzyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wyśmierzyce jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 878, z czego 49,1% stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wyśmierzyc zawarli w 2022 roku 3 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Wyśmierzyc jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Wyśmierzyce ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 5,71 na 1000 mieszkańców Wyśmierzyc. W 2022 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 365 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,1% zgonów w Wyśmierzycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w Wyśmierzycach były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wyśmierzyc przypada 8 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 12 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 13 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wyśmierzyc -1. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  64,1% mieszkańców Wyśmierzyc jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wyśmierzyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 878 Liczba mieszkańców
 • 431 Kobiety
 • 447 Mężczyźni
 • 49,1%
  50,9%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wyśmierzycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wyśmierzycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wyśmierzycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wyśmierzyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,9 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wyśmierzyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wyśmierzyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wyśmierzyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wyśmierzyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wyśmierzyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Wyśmierzyce
  27,6%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,5%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  Województwo
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wyśmierzyce
  4,8%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Wyśmierzyce
  0,0%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wyśmierzycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 3 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wyśmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 5,71 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wyśmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wyśmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wyśmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wyśmierzycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 13,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  13,7
  Mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 41,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,5
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 118 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 118
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 365 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 348 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 365 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 92 Waga 3500g - 3999g
 • 92
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,48
  Mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,82
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wyśmierzycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 Zgony
 • 4 Kobiety
  (Zgony)
 • 3 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,1%
  42,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,0
  Mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 122,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  122,3
  Województwo
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,3
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,6
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białobrzeskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,1%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 20,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wyśmierzyce
  20,7%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,9%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 20 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 232,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Wyśmierzyce
  232,7
  Województwo
  266,8
  Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 407,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 394,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  407,1
  woj. mazowieckie
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 66,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  66,8
  Województwo
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 43,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  43,2
  Województwo
  33,8
  Cały kraj
  33,8
 • 12,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,3
  Mazowieckie
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Wyśmierzyce
  1,1%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wyśmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wyśmierzyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyśmierzyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wyśmierzycach oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wyśmierzycach to 376 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 429 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wyśmierzycach to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wyśmierzycach to 105,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 85,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,32% mieszkań posiada łazienkę, 66,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,53% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białobrzeskiego.

  Powiat białobrzeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 376 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 428,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  428,70
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  88,00 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 37,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wyśmierzyce
  37,70 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Wyśmierzyce
  4,08
  Województwo
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,33 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,33
  Mazowieckie
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,57
  Mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,70
  Województwo
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 25 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 28,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  28,51
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 529 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 105,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Wyśmierzyce
  105,8 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,60 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 85,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  85,90%
  Mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 82,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Wyśmierzyce
  82,18%
  Województwo
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 80,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  80,32%
  Mazowieckie
  93,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 66,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  66,49%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 0,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,53%
  Mazowieckie
  59,27%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Wyśmierzyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wyśmierzycach na 1000 mieszkańców pracuje 211osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wyśmierzycach wynosiło w 2023 roku 7,4% (7,4% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wyśmierzycach wynosiło 5 563,78 PLN, co odpowiada 83.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wyśmierzyc 35 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 70 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 35.

  47,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Wyśmierzyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,6% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 211 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  211,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 10,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,8% Kobiety
 • 11,1% Mężczyźni
 • Wyśmierzyce
  7,4%
  Województwo
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wyśmierzycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wyśmierzycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wyśmierzycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 564 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wyśmierzycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 35 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 70 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 35 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,00 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,6% Przemysł i budownictwo
 • 9,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,0% Pozostałe
 • 32,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wyśmierzycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 184 Pracujący ogółem
 • 97 Kobiety
 • 87 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wyśmierzycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wyśmierzyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  56,1
  Województwo
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 28,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  28,0
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 100,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wyśmierzyce
  100,0
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wyśmierzyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Wyśmierzycach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 100 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 73 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 5 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (8) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (0) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (24) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (0) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wyśmierzycach najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (93) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,0% (33) podmiotów, a 66,0% (66) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wyśmierzycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Przetwórstwo przemysłowe (24.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 100 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33 Przemysł i budownictwo
 • 66 Pozostała działalność
 • 5 Podmioty nowo zarejestrowane w Wyśmierzycach w 2023 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Wyśmierzycach w 2023 roku
 • 73 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 93 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 93
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 100 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 100
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 73 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 16 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 16
 • 10 Budownictwo
 • 10
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Pozostała działalność
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyśmierzyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wyśmierzycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 16 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wyśmierzycach wynosi 78,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wyśmierzyc najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,80 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 10,32 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,66 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,99 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wyśmierzyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wyśmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 16
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 18,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,12
  Mazowieckie
  23,30
  Polska
  22,81
 • 12,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,80
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 1,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,99
  woj. mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 2,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wyśmierzyce
  2,66
  woj. mazowieckie
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,18
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 10,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wyśmierzyce
  10,32
  woj. mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wyśmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wyśmierzyce
  78%
  woj. mazowieckie
  63%
  Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  77%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wyśmierzyce
  56%
  Mazowieckie
  69%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wyśmierzyce
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Wyśmierzyce
  100%
  woj. mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  71%
  woj. mazowieckie
  42%
  Kraj
  51%

Wyśmierzyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wyśmierzyc wyniosła w 2022 roku 19,4 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wyśmierzyc - 28.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,5 mln złotych, czyli 7,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wyśmierzyc wyniosła w 2022 roku 20,1 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.6%). W budżecie Wyśmierzyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,7 tys złotych na mieszkańca (22,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,8%.
 • Wydatki budżetu w Wyśmierzycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wyśmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wyśmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wyśmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,6 mln

  3,4 tys(100%)

  10,0 mln

  3,5 tys(100%)

  11,9 mln

  4,2 tys(100%)

  12,9 mln

  4,7 tys(100%)

  12,5 mln

  4,5 tys(100%)

  15,0 mln

  5,6 tys(100%)

  15,7 mln

  5,8 tys(100%)

  19,4 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,6 mln

  3,9 tys(37.9%)

  3,5 mln

  3,8 tys(34.7%)

  3,7 mln

  4,1 tys(30.8%)

  4,1 mln

  4,6 tys(31.5%)

  4,2 mln

  4,6 tys(33.1%)

  4,2 mln

  4,7 tys(28%)

  5,3 mln

  6,0 tys(33.9%)

  5,6 mln

  6,4 tys(28.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  1,3 tys(12.4%)

  3,3 mln

  3,6 tys(32.9%)

  440,2 tys

  491(3.7%)

  609,6 tys

  688(4.7%)

  541,9 tys

  606(4.3%)

  583,5 tys

  651(3.9%)

  628,6 tys

  703(4%)

  3,4 mln

  3,9 tys(17.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  1,8 tys(17.4%)

  1,6 mln

  1,8 tys(16.1%)

  1,8 mln

  2,0 tys(15.3%)

  1,9 mln

  2,1 tys(14.5%)

  1,9 mln

  2,2 tys(15.4%)

  2,4 mln

  2,7 tys(16.3%)

  2,5 mln

  2,8 tys(16.1%)

  3,0 mln

  3,4 tys(15.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  766,8 tys

  830(8%)

  482,0 tys

  529(4.8%)

  487,9 tys

  544(4.1%)

  543,9 tys

  614(4.2%)

  488,9 tys

  547(3.9%)

  658,5 tys

  735(4.4%)

  941,3 tys

  1,1 tys(6%)

  1,3 mln

  1,5 tys(6.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  164,7 tys

  178(1.7%)

  181,6 tys

  199(1.8%)

  196,1 tys

  219(1.7%)

  209,9 tys

  237(1.6%)

  255,1 tys

  285(2%)

  287,1 tys

  320(1.9%)

  179,1 tys

  200(1.1%)

  1,2 mln

  1,4 tys(6.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  157,6 tys

  171(1.6%)

  145,8 tys

  160(1.5%)

  824,4 tys

  920(6.9%)

  332,7 tys

  375(2.6%)

  351,0 tys

  393(2.8%)

  187,6 tys

  209(1.3%)

  149,5 tys

  167(1%)

  623,9 tys

  711(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  360,0 tys

  390(3.8%)

  229,2 tys

  251(2.3%)

  443,1 tys

  495(3.7%)

  990,2 tys

  1,1 tys(7.7%)

  213,5 tys

  239(1.7%)

  1,5 mln

  1,7 tys(10.3%)

  182,3 tys

  204(1.2%)

  444,7 tys

  507(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  17,9 tys

  19,3(0.2%)

  21,7 tys

  23,8(0.2%)

  26,3 tys

  29,4(0.2%)

  56,8 tys

  64,1(0.4%)

  108,7 tys

  122(0.9%)

  144,0 tys

  161(1%)

  109,4 tys

  122(0.7%)

  398,7 tys

  455(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,5 tys

  72,2(0.5%)

  148,1 tys

  165(1%)

  244,7 tys

  274(1.6%)

  307,6 tys

  351(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  1,3 tys(12.7%)

  377,1 tys

  414(3.8%)

  308,5 tys

  344(2.6%)

  355,2 tys

  401(2.7%)

  273,9 tys

  306(2.2%)

  278,4 tys

  311(1.9%)

  274,0 tys

  306(1.7%)

  301,9 tys

  344(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  272,6 tys

  295(2.8%)

  99,2 tys

  109(1%)

  82,9 tys

  92,5(0.7%)

  170,0 tys

  192(1.3%)

  104,9 tys

  117(0.8%)

  64,2 tys

  71,7(0.4%)

  797,0 tys

  891(5.1%)

  95,7 tys

  109(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  27,8 tys

  30,1(0.3%)

  16,2 tys

  17,8(0.2%)

  24,7 tys

  27,5(0.2%)

  47,1 tys

  53,2(0.4%)

  40,8 tys

  45,7(0.3%)

  30,8 tys

  34,4(0.2%)

  59,9 tys

  67,0(0.4%)

  53,5 tys

  61,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  44,7 tys

  48,3(0.5%)

  28,4 tys

  31,1(0.3%)

  23,6 tys

  26,4(0.2%)

  30,7 tys

  34,7(0.2%)

  51,5 tys

  57,6(0.4%)

  47,8 tys

  53,4(0.3%)

  43,4 tys

  48,6(0.3%)

  27,5 tys

  31,3(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  11,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,4 tys

  6,9(0.1%)

  25,6 tys

  28,0(0.3%)

  5,2 tys

  5,8(0%)

  3,8 tys

  4,3(0%)

  5,6 tys

  6,2(0%)

  5,8 tys

  6,5(0%)

  6,3 tys

  7,1(0%)

  2,1 tys

  2,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  31,5 tys

  34,0(0.3%)

  3,4 tys

  3,8(0%)

  600

  0,7(0%)

  41,5 tys

  46,9(0.3%)

  34,3 tys

  38,3(0.3%)

  30,4 tys

  33,9(0.2%)

  593

  0,7(0%)

  597

  0,7(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  25,5 tys

  27,6(0.3%)

  15,4 tys

  16,8(0.2%)

  9,5 tys

  10,6(0.1%)

  6,5 tys

  7,4(0.1%)

  3,1 tys

  3,4(0%)

  1,1 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,7 tys

  10,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wyśmierzycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wyśmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wyśmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wyśmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,6 mln

  3,4 tys(100%)

  10,5 mln

  3,7 tys(100%)

  12,3 mln

  4,4 tys(100%)

  12,7 mln

  4,6 tys(100%)

  14,3 mln

  5,2 tys(100%)

  15,9 mln

  5,9 tys(100%)

  17,5 mln

  6,5 tys(100%)

  20,1 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,3 mln

  2,4 tys(23.5%)

  2,3 mln

  2,6 tys(22.1%)

  2,5 mln

  2,8 tys(20.5%)

  2,8 mln

  3,1 tys(22%)

  3,5 mln

  3,9 tys(24.6%)

  3,1 mln

  3,5 tys(19.7%)

  3,3 mln

  3,7 tys(19%)

  6,1 mln

  7,0 tys(30.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,0 mln

  4,3 tys(41.6%)

  4,1 mln

  4,5 tys(38.7%)

  4,3 mln

  4,7 tys(34.7%)

  4,6 mln

  5,2 tys(36.2%)

  4,7 mln

  5,3 tys(33.1%)

  6,0 mln

  6,7 tys(38%)

  7,5 mln

  8,3 tys(42.5%)

  5,2 mln

  6,0 tys(25.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  987,1 tys

  1,1 tys(10.3%)

  3,1 mln

  3,3 tys(28.9%)

  163,1 tys

  182(1.3%)

  256,4 tys

  289(2%)

  140,4 tys

  157(1%)

  162,7 tys

  182(1%)

  169,0 tys

  189(1%)

  2,9 mln

  3,4 tys(14.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  191,6 tys

  207(2%)

  209,5 tys

  230(2%)

  203,3 tys

  227(1.7%)

  233,4 tys

  263(1.8%)

  370,4 tys

  414(2.6%)

  547,9 tys

  611(3.4%)

  724,2 tys

  810(4.1%)

  979,3 tys

  1,1 tys(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  1,7 tys(16.7%)

  385,3 tys

  423(3.7%)

  541,5 tys

  604(4.4%)

  433,1 tys

  489(3.4%)

  380,1 tys

  425(2.7%)

  336,7 tys

  376(2.1%)

  407,7 tys

  456(2.3%)

  520,9 tys

  594(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  210,6 tys

  228(2.2%)

  223,4 tys

  245(2.1%)

  267,5 tys

  299(2.2%)

  214,8 tys

  242(1.7%)

  266,5 tys

  298(1.9%)

  274,4 tys

  306(1.7%)

  373,0 tys

  417(2.1%)

  466,5 tys

  532(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  17,2 tys

  18,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  494,7 tys

  552(4%)

  63,5 tys

  71,7(0.5%)

  100,0 tys

  112(0.7%)

  20,0 tys

  22,3(0.1%)

  22,8 tys

  25,5(0.1%)

  441,7 tys

  504(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  2,3(0%)

  238,1 tys

  266(1.5%)

  266,8 tys

  298(1.5%)

  299,9 tys

  342(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  92,3 tys

  99,9(1%)

  125,0 tys

  137(1.2%)

  168,6 tys

  188(1.4%)

  57,0 tys

  64,4(0.4%)

  190,5 tys

  213(1.3%)

  147,3 tys

  164(0.9%)

  136,7 tys

  153(0.8%)

  217,2 tys

  248(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  141,9 tys

  154(1.5%)

  97,8 tys

  107(0.9%)

  61,4 tys

  68,5(0.5%)

  374,0 tys

  422(2.9%)

  496,4 tys

  555(3.5%)

  438,3 tys

  489(2.8%)

  18,5 tys

  20,7(0.1%)

  181,1 tys

  206(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,8 tys

  5,2(0.1%)

  4,9 tys

  5,4(0%)

  54,5 tys

  60,9(0.4%)

  31,5 tys

  35,6(0.2%)

  67,9 tys

  75,9(0.5%)

  193,7 tys

  216(1.2%)

  155,4 tys

  174(0.9%)

  104,6 tys

  119(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  36,2 tys

  39,2(0.4%)

  22,8 tys

  25,0(0.2%)

  18,8 tys

  21,0(0.2%)

  24,6 tys

  27,7(0.2%)

  46,3 tys

  51,8(0.3%)

  40,2 tys

  44,9(0.3%)

  39,1 tys

  43,7(0.2%)

  22,0 tys

  25,0(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  11,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,6 tys

  52,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  8,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  31,5 tys

  34,0(0.3%)

  3,4 tys

  3,8(0%)

  600

  0,7(0%)

  41,5 tys

  46,9(0.3%)

  34,3 tys

  38,3(0.2%)

  30,4 tys

  33,9(0.2%)

  593

  0,7(0%)

  597

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  285,9 tys

  320(1.6%)

  80,0

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  37,0 tys

  40,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  20,1(0.1%)

  10,0 tys

  11,3(0.1%)

  30,0 tys

  33,6(0.2%)

  30,0 tys

  33,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  5,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wyśmierzyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 214 mieszkańców Wyśmierzyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 103 kobiet oraz 110 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców Wyśmierzyc, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 19,8% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Wyśmierzyc mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wyśmierzycach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,3%) oraz podstawowe ukończone (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz podstawowe ukończone (18,7%).

  W roku 2022 w Wyśmierzycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 73 dzieci (43 dziewczynki oraz 30 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wyśmierzycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 53 dzieci (26 dziewczynek oraz 27 chłopców). Dostępnych było 58 miejsc.

  14,4% mieszkańców Wyśmierzyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 13,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 897 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,36 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 145 uczniów (63 kobiety oraz 82 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wyśmierzycach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 6 oddziałach uczyło się 139 uczniów (62 kobiety oraz 77 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (14,7% wśród dziewczynek i 34,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 223,08.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 24,4% mieszkańców (29,4% wśród dziewczyn i 19,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Wyśmierzyc w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • Wyśmierzyce
  15,3%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,2%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 31,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Wyśmierzyce
  1,5%
  Mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 2,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wyśmierzyce
  10,1%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,7%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Wyśmierzyce
  27,6%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,4%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,8%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1897 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Wyśmierzyce
  1 897,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 0,36 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,36
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wyśmierzyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Dzieci
 • 43 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 30 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 58,9%
  41,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 19 4 lata
 • 19
 • 18 5 lata
 • 18
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 9 4 lata
 • 9
 • 13 5 lata
 • 13
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 10 4 lata
 • 10
 • 5 5 lata
 • 5
 • 7 6 lat
 • 7
 •  
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wyśmierzycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyśmierzycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Wyśmierzyce ulica Mickiewicza 75
  Publiczne
  48 615-70-13
  48 615-70-13
  ul. Mickiewicza 75 75
  26-811 Wyśmierzyce
  3625
 • Szkoły podstawowe w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wyśmierzyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 145 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,4%
  56,6%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,1
  Mazowieckie
  17,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 11,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 223,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  223,08
  Województwo
  99,83
  Polska
  95,96
 • 218,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wyśmierzyce
  218,46
  Województwo
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wyśmierzyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wyśmierzyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wyśmierzycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyśmierzycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach
  Publiczna
  48 615-70-16
  48 615-70-16
  ul. Mickiewicza 4
  26-811 Wyśmierzyce
  813716
 • Edukacyjne grupy wieku w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 34,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wyśmierzyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wyśmierzyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wyśmierzyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyśmierzyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wyśmierzycach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wyśmierzycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wyśmierzycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Wyśmierzycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 453 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 406 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Wyśmierzycach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 45 członków. Zarejestrowano 29 ćwiczących (mężczyźni: 29, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 6, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wyśmierzycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wyśmierzycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wyśmierzyc znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Wyśmierzycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1379 r.dnia 1957-03-23, wykaz dokumentów: 492 z 1957-03-23; 174/A/82 z 1982-06-08
  • Kaplica z 1835 r.dnia 2015-12-29, wykaz dokumentów: dec. 1361/2015 z 2015-12-29
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. ćw. XIX w.dnia 2015-12-29, wykaz dokumentów: dec. 1361/2015 z 2015-12-29
 • Formy ochrony przyrody w Wyśmierzycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wyśmierzyc znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wyśmierzycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Pilicy i Drzewiczki - obejmuje obszar położony w dolinach rzek o dużej atrakcyjności turystyczno wypoczynkowej. Północna część doliny - wysoki taras rzeczny opadający stromą skarpą w stronę rzeki narażona jest na silną erozję. Pozostała część obszaru o charakterze równinnym jest silnie zalesiona i zadrzewiona. Powierzchnia ogólna terenu wynosi 70 380 ha w tym: grunty Lasów Państwowych - 8 340 ha grunty lasów niepaństwowych - 12 450 parki zabytkowe i wiejskie - 50 ha. Elementy środowiska objęte ochroną prawną; - rezerwat przyrody "Tomczyce" - pomniki przyrody - 30 drzew 1 krzew 1 aleja 1 głaz narzutowy - parki zabytkowe - 10 - parki wiejskie - 4, Data ustanowienia: 1983-01-01, Powierzchnia: 63422.0 ha
  • Dolina Dolnej Pilicy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 31821.57 ha
  • Dolina Pilicy - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 35356.26 ha

Wyśmierzyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 6 wypadków drogowych w Wyśmierzycach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 684,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 228,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wyśmierzycach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białobrzeskiego.

  Powiat białobrzeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wyśmierzycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wyśmierzycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 684,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  684,2
  Mazowieckie
  956,2
  Cały kraj
  1 100,9
 • 228,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  228,1
  woj. mazowieckie
  117,8
  Cała Polska
  104,4
 • 570,13 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  570,1
  woj. mazowieckie
  1 130,3
  Kraj
  1 327,3
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  33,3
  Województwo
  12,3
  Cała Polska
  9,5
 • 83,33 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Wyśmierzyce
  83,3
  Mazowieckie
  118,2
  Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wyśmierzyce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 48droga krajowa nr 48(Tomaszów Mazowiecki - Spała - Inowłódź - Studzianna - Poświętne - Małoszyce - Brudzewice - Ossa - Kamienna Wola - Odrzywół - Klwów - Potworów - Długie - Kacperków - Olszowa - Grzmiąca - Wyśmierzyce - Białobrzegi - Stromiec - Ksawerów - Dobieszyn - Sielce - Miejska Dąbrowa - Głowaczów - Brzóza - Sewerynów - Łuczynów - Kozienice - Janików - Brzeźnica - Stare Słowiki - Nowe Słowiki - Mozolice Duże - Sieciechów - Opactwo - Nagórnik - Zajezierze - Dęblin - Moszczanka - Wola Blizocka - Przytoczno - Krępa - Stoczek Kocki - Poizdów - Kock)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wyśmierzycach istnieje 19 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1000-lecia Państwa Polskiego

  ul. 16 Stycznia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Kościelna

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Leśna

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Piaskowa

  ul. Piotra Skargi

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiosenna

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Zdrojowa

  ul. św. Floriana