Łapy w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Łapy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łapy to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łapy.
 • 14 570 Liczba mieszkańców
 • 12,1 km² Powierzchnia
 • 1 200,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 120-130 m n.p.m Wysokość
 • 1 stycznia 1925 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Gołaszewski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.884352.9913 Współrzędne GPS
 • 2002064 TERYT (TERC)
 • 0923271 SIMC
Herb miasta Łapy
Łapy herb
Flaga miasta Łapy
Łapy flaga

Jak Łapy wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łapy na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łapy wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łapy plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
20Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
64Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
102Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
114Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
116Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
124Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
154Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
175Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
221Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
223Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
228Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
230Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
238Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
246Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
258Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
263Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
263Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
271Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
276Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
281Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
294Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Łapy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-100Poczta Łapy 001, ul. Generała Władysława Sikorskiego 44
18-100Skrytki Pocztowe Poczta Łapy 001, ul. Generała Władysława Sikorskiego 44
18-101Poczta Łapy 003, ul. Marii Konopnickiej 8

Łapy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łapach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Łapach
(85) 715-22-51 105 kom. 668484427
(85) 715-22-56
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

Łapy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Łapy jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 570, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 12,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łap zawarli w 2022 roku 58 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców Łap jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Łapy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -73. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,98 na 1000 mieszkańców Łap. W 2022 roku urodziło się 108 dzieci, w tym 50,9% dziewczynek i 49,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,4% zgonów w Łapach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w Łapach były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łap przypada 12.34 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 115 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 167 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łap -52. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  57,2% mieszkańców Łap jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łap
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 570 Liczba mieszkańców
 • 7 556 Kobiety
 • 7 014 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łapach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łapach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łapach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łap
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,7 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łapy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łap
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łapy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łapy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łapy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,5%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Łapy
  57,5%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  woj. podlaskie
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Łapy
  6,8%
  Podlaskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Miasto
  0,9%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łapach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Łapy
  4,0
  woj. podlaskie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Łapy
  1,1
  woj. podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 58 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łapach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -73 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -38 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -35 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Łapy
  -5,0
  Województwo
  -3,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łapach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łapach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łapach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łapach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 108 Urodzenia żywe
 • 55 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 53 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,9%
  49,1%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Łapy
  7,4
  Podlaskie
  8,0
  Polska
  8,1
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,2
  woj. podlaskie
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 433 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 517 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Łapy
  3 433 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 149 Waga 4000g - 4499g
 • 149
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  woj. podlaskie
  1,27
  Cały kraj
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Łapy
  0,65
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Łapy
  0,78
  woj. podlaskie
  0,68
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Łapach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 181 Zgony
 • 93 Kobiety
  (Zgony)
 • 88 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,4%
  48,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,3
  Podlaskie
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 128,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  128,7
  Województwo
  147,1
  Cały kraj
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,9
  Podlaskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,6
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Łapy
  34,4%
  woj. podlaskie
  35,6%
  Cały kraj
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  16,7%
  Podlaskie
  17,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  Podlaskie
  5,5%
  Polska
  5,4%
 • 388 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  10,8
  Cały kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,2
  Cały kraj
  74,4
 • 220,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  220,0
  woj. podlaskie
  245,9
  Cała Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,4
  Polska
  246,5
 • 452,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 510,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 392,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  452,3
  Podlaskie
  515,8
  Kraj
  475,8
 • 48,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  48,2
  woj. podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 29,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,4
  Województwo
  33,1
  Cały kraj
  32,6
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,7
  Województwo
  8,6
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Łapy
  0,6%
  woj. podlaskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 115 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 167 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 81 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 86 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -48 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -40 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -52 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -40 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łapach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łapy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łapy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łapach oddano do użytku 26 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,78 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łapach to 5 482 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 376 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łapach to 5,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Łapach to 139,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,54% mieszkań posiada łazienkę, 91,36% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,41% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 482 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 376,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  376,30
  Województwo
  411,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Łapy
  74,70 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Łapy
  28,10 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Łapy
  4,19
  woj. podlaskie
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 2,66 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Łapy
  2,66
  Podlaskie
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Łapy
  0,63
  woj. podlaskie
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 26 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,78 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,78
  Województwo
  5,72
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 152 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Łapy
  5,85
  Województwo
  4,14
  Cały kraj
  3,89
 • 10,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,43
  Podlaskie
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 3 626 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 139,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  139,5 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Łapy
  0,25 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,40%
  Podlaskie
  97,50%
  Kraj
  97,71%
 • 99,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Łapy
  99,05%
  Podlaskie
  92,17%
  Cały kraj
  95,10%
 • 98,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Łapy
  98,54%
  woj. podlaskie
  90,58%
  Polska
  93,66%
 • 91,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Łapy
  91,36%
  Województwo
  83,39%
  Polska
  85,62%
 • 16,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  16,41%
  Podlaskie
  33,33%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Łapy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Łapach na 1000 mieszkańców pracuje 328osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Łapach wynosiło w 2022 roku 8,0% (8,0% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łapach wynosiło 5 597,60 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łap 774 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 478 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -296.

  22,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Łap pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 328 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  328,0
  Podlaskie
  380,0
  Cały kraj
  402,0
 • 8,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,0% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • Miasto
  8,0%
  Województwo
  7,3%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łapach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łapach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łapach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 598 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 598 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łapach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 774 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 478 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -296 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łapach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 50,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łapy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łapy
  74,8
  woj. podlaskie
  66,2
  Kraj
  69,0
 • 45,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  45,9
  Podlaskie
  37,0
  Kraj
  38,2
 • 159,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Łapy
  159,4
  Podlaskie
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łapy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Łapach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 668 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 325 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 157 nowych podmiotów, a 59 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (161) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (106) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (117) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (47) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łapach najwięcej (138) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 626) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (461) podmiotów, a 71,6% (1 194) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łapach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.6%) oraz Budownictwo (24.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 668 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 461 Przemysł i budownictwo
 • 1 194 Pozostała działalność
 • 157 Podmioty nowo zarejestrowane w Łapach w 2022 roku
 • 59 Podmioty wyrejestrowane w Łapach w 2022 roku
 • 1 325 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 626 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 626
 • 31 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 31
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 667 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 667
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 155 Spółki handlowe ogółem
 • 155
 • 42  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 42
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 138  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 138
 • 42    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 42
 • 48 Spółki cywilne ogółem
 • 48
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 325 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 326 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 326
 • 323 Budownictwo
 • 323
 • 102 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 102
 • 101 Przetwórstwo przemysłowe
 • 101
 • 97 Transport i gospodarka magazynowa
 • 97
 • 90 Pozostała działalność
 • 90
 • 78 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 78
 • 66 Informacja i komunikacja
 • 66
 • 30 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 30
 • 27 Edukacja
 • 27
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 17 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 17
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łapy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łapach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 201 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łapach wynosi 74,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łap najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,52 (wykrywalność 42%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,27 (60%), drogowe - 2,16 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łap.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łapy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 201 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 201
 • 93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 93
 • 62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 62
 • 31 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 31
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 80 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 80
 • 13,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Łapy
  13,87
  woj. podlaskie
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,44
  woj. podlaskie
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 4,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Łapy
  4,27
  Podlaskie
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,16
  Podlaskie
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  Podlaskie
  0,46
  Cały kraj
  0,35
 • 5,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,52
  Podlaskie
  6,92
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łapy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  81%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Łapy
  71%
  woj. podlaskie
  74%
  Polska
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Łapy
  61%
  Podlaskie
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Łapy
  96%
  Podlaskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Łapy
  43%
  woj. podlaskie
  53%
  Cała Polska
  51%

Łapy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Łap wyniosła w 2022 roku 140,6 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Łap - 27.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 33,9 mln złotych, czyli 24,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łap wyniosła w 2022 roku 134,8 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.9%). W budżecie Łap wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 811 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,3%.
 • Wydatki budżetu w Łapach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łap według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łapy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łap według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,3 mln

  3,2 tys(100%)

  71,1 mln

  3,2 tys(100%)

  86,7 mln

  3,9 tys(100%)

  101,4 mln

  4,6 tys(100%)

  99,5 mln

  4,5 tys(100%)

  102,6 mln

  4,9 tys(100%)

  113,9 mln

  5,5 tys(100%)

  140,6 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,7 mln

  1,9 tys(42.3%)

  24,8 mln

  1,6 tys(34.9%)

  24,3 mln

  1,5 tys(28.1%)

  25,5 mln

  1,6 tys(25.2%)

  26,9 mln

  1,7 tys(27.1%)

  29,0 mln

  1,9 tys(28.2%)

  31,2 mln

  2,0 tys(27.4%)

  38,7 mln

  2,7 tys(27.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  114(2.6%)

  3,9 mln

  249(5.5%)

  10,9 mln

  692(12.5%)

  11,6 mln

  742(11.5%)

  10,2 mln

  657(10.3%)

  3,1 mln

  204(3.1%)

  11,3 mln

  741(9.9%)

  21,9 mln

  1,5 tys(15.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,7 mln

  994(22.4%)

  26,9 mln

  1,7 tys(37.8%)

  10,5 mln

  672(12.2%)

  10,0 mln

  639(9.9%)

  9,7 mln

  626(9.8%)

  9,5 mln

  619(9.3%)

  10,0 mln

  657(8.8%)

  12,6 mln

  865(9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  93,1(2.1%)

  529,7 tys

  33,6(0.7%)

  451,6 tys

  28,8(0.5%)

  102,2 tys

  6,5(0.1%)

  12,0 tys

  0,8(0%)

  705,8 tys

  45,8(0.7%)

  3,1 mln

  202(2.7%)

  12,5 mln

  855(8.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,3 mln

  463(10.4%)

  3,8 mln

  240(5.3%)

  7,6 mln

  483(8.8%)

  17,7 mln

  1,1 tys(17.4%)

  10,3 mln

  664(10.4%)

  7,6 mln

  492(7.4%)

  9,4 mln

  615(8.2%)

  11,0 mln

  757(7.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  336(7.6%)

  4,0 mln

  256(5.7%)

  4,6 mln

  293(5.3%)

  4,8 mln

  309(4.8%)

  5,4 mln

  345(5.4%)

  5,4 mln

  351(5.3%)

  6,4 mln

  417(5.6%)

  7,9 mln

  540(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  113(2.6%)

  2,1 mln

  131(2.9%)

  2,1 mln

  135(2.4%)

  4,2 mln

  266(4.1%)

  5,8 mln

  374(5.8%)

  12,1 mln

  783(11.8%)

  6,5 mln

  423(5.7%)

  4,9 mln

  339(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  111(2.5%)

  753,4 tys

  47,8(1.1%)

  1,0 mln

  65,3(1.2%)

  1,2 mln

  73,6(1.1%)

  684,4 tys

  44,0(0.7%)

  1,4 mln

  90,9(1.4%)

  609,4 tys

  39,9(0.5%)

  4,1 mln

  280(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  861,3 tys

  54,5(1.2%)

  878,7 tys

  55,8(1.2%)

  983,1 tys

  62,7(1.1%)

  1,5 mln

  96,3(1.5%)

  1,7 mln

  106(1.7%)

  1,2 mln

  76,2(1.1%)

  3,3 mln

  214(2.9%)

  3,1 mln

  212(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  160,3 tys

  10,1(0.2%)

  427,4 tys

  27,1(0.6%)

  217,7 tys

  13,9(0.3%)

  547,9 tys

  35,0(0.5%)

  249,1 tys

  16,0(0.3%)

  552,7 tys

  35,9(0.5%)

  548,3 tys

  35,9(0.5%)

  2,6 mln

  182(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  944,3 tys

  59,7(1.3%)

  919,8 tys

  58,4(1.3%)

  852,3 tys

  54,3(1%)

  850,4 tys

  54,4(0.8%)

  915,9 tys

  58,9(0.9%)

  624,5 tys

  40,5(0.6%)

  436,7 tys

  28,6(0.4%)

  1,8 mln

  126(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  67,3(1.5%)

  306,9 tys

  19,5(0.4%)

  300,7 tys

  19,2(0.3%)

  303,9 tys

  19,4(0.3%)

  481,4 tys

  31,0(0.5%)

  548,1 tys

  35,6(0.5%)

  553,5 tys

  36,2(0.5%)

  639,0 tys

  43,9(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  292,5 tys

  18,5(0.4%)

  312,8 tys

  19,8(0.4%)

  335,6 tys

  21,4(0.4%)

  311,1 tys

  19,9(0.3%)

  961,1 tys

  61,8(1%)

  751,5 tys

  48,8(0.7%)

  792,2 tys

  51,8(0.7%)

  515,7 tys

  35,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  72,5(1.6%)

  850,5 tys

  54,0(1.2%)

  714,7 tys

  45,6(0.8%)

  762,0 tys

  48,7(0.8%)

  870,2 tys

  56,0(0.9%)

  1,3 mln

  82,1(1.2%)

  1,3 mln

  83,6(1.1%)

  421,4 tys

  28,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  246,2 tys

  15,6(0.4%)

  555,8 tys

  35,3(0.8%)

  580,2 tys

  37,0(0.7%)

  303,1 tys

  19,4(0.3%)

  360,2 tys

  23,2(0.4%)

  519,5 tys

  33,7(0.5%)

  597,5 tys

  39,1(0.5%)

  190,9 tys

  13,1(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  35,4 tys

  2,2(0.1%)

  28,3 tys

  1,8(0%)

  25,6 tys

  1,6(0%)

  24,5 tys

  1,6(0%)

  27,9 tys

  1,8(0%)

  28,3 tys

  1,8(0%)

  21,6 tys

  1,4(0%)

  21,5 tys

  1,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  304,7 tys

  19,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,2 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  169,0 tys

  10,7(0.2%)

  15,8 tys

  1,0(0%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  220,6 tys

  14,1(0.2%)

  166,5 tys

  10,7(0.2%)

  153,8 tys

  10,0(0.1%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  166,5 tys

  10,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łapach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łap według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łapy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łap według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,7 mln

  3,1 tys(100%)

  74,9 mln

  3,4 tys(100%)

  86,2 mln

  3,9 tys(100%)

  94,9 mln

  4,3 tys(100%)

  99,7 mln

  4,5 tys(100%)

  110,0 mln

  5,2 tys(100%)

  120,2 mln

  5,8 tys(100%)

  134,8 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,3 mln

  1,3 tys(31%)

  22,1 mln

  1,4 tys(29.5%)

  23,4 mln

  1,5 tys(27.1%)

  24,6 mln

  1,6 tys(25.9%)

  26,2 mln

  1,7 tys(26.3%)

  25,3 mln

  1,6 tys(23%)

  28,5 mln

  1,9 tys(23.7%)

  31,2 mln

  2,1 tys(23.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,4 mln

  1,3 tys(29.7%)

  21,1 mln

  1,3 tys(28.2%)

  22,3 mln

  1,4 tys(25.9%)

  23,5 mln

  1,5 tys(24.7%)

  25,3 mln

  1,6 tys(25.4%)

  31,8 mln

  2,1 tys(28.9%)

  31,0 mln

  2,0 tys(25.8%)

  31,0 mln

  2,1 tys(23%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  947,2 tys

  59,9(1.4%)

  156,3 tys

  9,9(0.2%)

  519,6 tys

  33,1(0.6%)

  34,2 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  72,4(1%)

  1,5 mln

  101(1.3%)

  14,6 mln

  1,0 tys(10.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  84,8 tys

  5,4(0.1%)

  666,4 tys

  42,3(0.9%)

  4,6 mln

  291(5.3%)

  3,7 mln

  238(3.9%)

  4,7 mln

  303(4.7%)

  4,9 mln

  317(4.4%)

  6,6 mln

  432(5.5%)

  12,5 mln

  857(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,8 mln

  370(8.5%)

  2,3 mln

  147(3.1%)

  4,6 mln

  292(5.3%)

  12,0 mln

  769(12.7%)

  7,4 mln

  478(7.4%)

  4,4 mln

  286(4%)

  5,6 mln

  369(4.7%)

  8,1 mln

  555(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,4 mln

  722(16.6%)

  22,3 mln

  1,4 tys(29.8%)

  6,4 mln

  408(7.4%)

  5,8 mln

  372(6.1%)

  5,5 mln

  353(5.5%)

  5,5 mln

  354(5%)

  5,3 mln

  347(4.4%)

  7,6 mln

  520(5.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,7 mln

  296(6.8%)

  2,1 mln

  133(2.8%)

  1,8 mln

  116(2.1%)

  1,7 mln

  108(1.8%)

  1,3 mln

  86,7(1.4%)

  1,5 mln

  98,0(1.4%)

  2,4 mln

  157(2%)

  5,2 mln

  355(3.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  18,6 tys

  1,2(0%)

  21,6 tys

  1,4(0%)

  16,7 tys

  1,1(0%)

  81,9 tys

  5,2(0.1%)

  30,8 tys

  2,0(0%)

  252,3 tys

  16,4(0.2%)

  35,0 tys

  2,3(0%)

  2,3 mln

  157(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  75,5(1.7%)

  2,4 mln

  155(3.3%)

  1,2 mln

  77,6(1.4%)

  1,1 mln

  67,8(1.1%)

  840,9 tys

  54,1(0.8%)

  2,6 mln

  169(2.4%)

  8,4 mln

  552(7%)

  1,8 mln

  126(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,2 tys

  0,7(0%)

  514,8 tys

  32,9(0.5%)

  3,2 mln

  203(3.2%)

  4,5 mln

  294(4.1%)

  2,2 mln

  146(1.9%)

  1,4 mln

  99,3(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  536,4 tys

  33,9(0.8%)

  854,6 tys

  54,2(1.1%)

  231,3 tys

  14,7(0.3%)

  560,6 tys

  35,8(0.6%)

  272,9 tys

  17,6(0.3%)

  383,6 tys

  24,9(0.3%)

  1,1 mln

  73,6(0.9%)

  1,1 mln

  78,7(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  586,9 tys

  37,1(0.9%)

  38,7 tys

  2,5(0.1%)

  56,2 tys

  3,6(0.1%)

  91,2 tys

  5,8(0.1%)

  562,0 tys

  36,2(0.6%)

  32,5 tys

  2,1(0%)

  80,6 tys

  5,3(0.1%)

  1,1 mln

  78,3(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  889,1 tys

  56,2(1.3%)

  296,5 tys

  18,8(0.4%)

  290,7 tys

  18,5(0.3%)

  293,8 tys

  18,8(0.3%)

  470,9 tys

  30,3(0.5%)

  536,9 tys

  34,8(0.5%)

  542,2 tys

  35,5(0.5%)

  627,0 tys

  43,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  441,9 tys

  27,9(0.6%)

  367,1 tys

  23,3(0.5%)

  285,9 tys

  18,2(0.3%)

  229,4 tys

  14,7(0.2%)

  235,9 tys

  15,2(0.2%)

  203,1 tys

  13,2(0.2%)

  210,3 tys

  13,8(0.2%)

  209,4 tys

  14,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  86,1 tys

  5,4(0.1%)

  34,5 tys

  2,2(0%)

  41,3 tys

  2,6(0%)

  32,7 tys

  2,1(0%)

  34,2 tys

  2,2(0%)

  23,7 tys

  1,5(0%)

  31,7 tys

  2,1(0%)

  9,9 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  169,0 tys

  10,7(0.2%)

  15,8 tys

  1,0(0%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  220,6 tys

  14,1(0.2%)

  166,5 tys

  10,7(0.2%)

  153,8 tys

  10,0(0.1%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,4 tys

  1,9(0%)

  230

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  85,4 tys

  5,4(0.1%)

  48,0 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łapy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 095 mieszkańców Łap jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 514 kobiet oraz 1 582 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców Łap, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Łap mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łapach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w Łapach mieściły się 2 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 403 dzieci (197 dziewczynek oraz 206 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łapach mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 361 dzieci (192 dziewczynki oraz 169 chłopców). Dostępnych było 370 miejsc.

  20,1% mieszkańców Łap w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,5% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 015 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 67 oddziałach uczyło się 1 191 uczniów (551 kobiet oraz 640 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łapach placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 022 uczniów (487 kobiet oraz 535 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 109,77.

  W Łapach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 204 uczniów (151 kobiet oraz 53 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 24 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łapach placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 584 uczniów (348 kobiet oraz 236 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 196 absolwentów.

  W Łapach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 35 uczniów (1 kobieta oraz 34 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,7 uczniów. 11,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców Łap w wieku potencjalnej nauki (21,6% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Łapy
  36,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  Podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,4%
  Podlaskie
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Łapy
  17,8%
  Podlaskie
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,7%
  Podlaskie
  15,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Łapy
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1015 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 015,0
  Województwo
  867,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,92
  Województwo
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 403 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łapy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 403 Dzieci
 • 197 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 206 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 101 3 lata
 • 101
 • 118 4 lata
 • 118
 • 117 5 lata
 • 117
 • 63 6 lat
 • 63
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 45 3 lata
 • 45
 • 62 4 lata
 • 62
 • 53 5 lata
 • 53
 • 34 6 lat
 • 34
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 56 3 lata
 • 56
 • 56 4 lata
 • 56
 • 64 5 lata
 • 64
 • 29 6 lat
 • 29
 • 222 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 40,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 40,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łapach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łapach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 1 w Łapach
  Publiczne
  85 175-27-44
  85 715-27-44
  ul. Polna 27
  18-100 Łapy
  819022
  Przedszkole Nr 2 w Łapach
  Publiczne
  85 715-26-39
  85 715-26-39
  ul. Cmentarna 23
  18-100 Łapy
  716616
 • Szkoły podstawowe w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łapy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 67 Oddziały
 • 1 191 Uczniowie
 • 551 Kobiety
  (uczniowie)
 • 640 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,3%
  53,7%
 • 159 Uczniowie w 1 klasie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,8
  Podlaskie
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 107,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 92,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 109,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Łapy
  109,77
  Podlaskie
  93,34
  Cały kraj
  95,71
 • 108,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  108,29
  Województwo
  92,41
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łapy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łapy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łapach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łapach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach (Święty Jan Paweł II)
  Publiczna
  85 715-24-19
  85 715-24-19
  ul. Polna 9
  18-100 Łapy
  2242752
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. M.Kopernika w Łapach (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  85 715-29-17
  85 715-29-17
  ul. Piękna 17
  18-100 Łapy
  1326526
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej (im. Marii Konopnickiej)
  Publiczna
  85 715-23-31
  85 715-23-31
  ul. Letnia 1
  18-100 Łapy
  9153-
  Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Niepubliczna
  85 814-23-22
  ul. Matejki 10
  18-100 Łapy
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łapy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 204 Uczniowie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,0%
  26,0%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  22,7
  Podlaskie
  25,6
  Polska
  26,3
 •  
 • 18,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łapy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  11,7
  Podlaskie
  18,4
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łapach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łapach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  85 715-27-02
  85 715-27-02
  ul. Boh.Westerplatte 10
  18-100 Łapy
  1030529
  Technikum w Łapach
  Publiczne
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  10274-
  II Liceum Ogólnokształcące w Łapach
  Publiczne
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  382-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łapach (Stefan Czarniecki)
  Publiczne
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  252-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łapach
  Publiczna
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  242-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łapach
  Publiczna
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  119-
  Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Łapach
  Niepubliczna
  85 741-66-61
  85 741-66-61
  ul. Polna 1
  18-100 Łapy
  ---
  Szkoła Policealna w Łapach
  Publiczna
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łapach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łapy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łapy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łapy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łapy - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łapach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łapach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łapach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Łapach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łapach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 297 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 229 (uczestnicy: 24 465)
  • seanse filmowe: 156 (uczestnicy: 8 200)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 7 100)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 4 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 350)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 320)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 340)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 1 700)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 155)
  • inne: 6 (uczestnicy: 1 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 412)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 123)
  • taneczne: 7 (członkowie: 163)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 90)
  • inne: 2 (członkowie: 36)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 304)
  • teatralne: 2 (członkowie: 36)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 54)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 32)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 26)
  • taneczne: 8 (członkowie: 156)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Łapach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 82 612 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 101 101 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 45
  • dostępne dla czytelników: 25
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 24
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Łapach działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 664 członków. Zarejestrowano 560 ćwiczących (mężczyźni: 351, kobiety: 209, chłopcy do lat 18: 291, dziewczęta do lat 18: 173). Aktywnych było 18 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łapach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łapach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łap znajduje się 37 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łapach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1913 - 1926dnia 1981-10-20, wykaz dokumentów: 501 z 1981-10-20; A-415 z 2012-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1930 r. (ul. Wygwizdowo 9)dnia 1987-06-22, wykaz dokumentów: 647 z 1987-06-22; A-421 z 2012-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1926 - 1927 (ul. Wygwizdowo 7)dnia 1987-06-22, wykaz dokumentów: 647 z 1987-06-22; A-421 z 2012-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1924 - 1925 (ul. Wygwizdowo 5)dnia 1987-06-22, wykaz dokumentów: 647 z 1987-06-22; A-421 z 2012-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1924 - 1925 (ul. Wygwizdowo 3)dnia 1987-06-22, wykaz dokumentów: 647 z 1987-06-22; A-421 z 2012-04-18
  • Zespół - osiedle z 1922 - 1927dnia 1987-06-22, wykaz dokumentów: 647 z 1987-06-22; A-421 z 2012-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Kolejowa 1)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Kolejowa 3)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Kolejowa 5)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Kolejowa 7)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Kolejowa 9)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Kolejowa 11)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Kolejowa 13)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kolejowa 15)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Kolejowa 17)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Kolejowa 19)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Kolejowa 21)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 1)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 3)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 5)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 7)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 9)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 11)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 13)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 15)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 17)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 19)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 21)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 23)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 25)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 27)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 29)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Warszawska 31)dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Zespół - osiedle z 1925 r.dnia 1987-06-26, wykaz dokumentów: 646 z 1987-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1930 r. (ul. Spółdzielcza 8)dnia 2001-08-17, wykaz dokumentów: A-21 z 2001-08-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1918 - 1939 (ul. Generała Władysława Sikorskiego 54)dnia 2005-07-08, wykaz dokumentów: A-140 z 2005-07-08
  • Cmentarz ewangelicki z przełomu XIX/XX w.dnia 2012-11-27, wykaz dokumentów: A-479 z 2012-11-27
 • Formy ochrony przyrody w Łapach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łap znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łapach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Narwiański Park NarodowyData ustanowienia: 1996-07-23, Powierzchnia: 7350.0 ha
  • Bagienna Dolina Narwi - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 23471.09 ha
  • Narwiańskie Bagna - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 6823.05 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-12-05, Opis granicy: w katach ewid lokalizacja: ul. Spółdzielcza 8 w uchwale jest to ul. Zacisze Nr 1

Łapy - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Łapach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 13,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Łapach znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łapach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łapach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 13,73 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,7
  Podlaskie
  29,1
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Podlaskie
  6,0
  Polska
  5,0
 • 20,59 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  20,6
  Województwo
  31,5
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Podlaskie
  20,7
  Cały kraj
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  150,0
  woj. podlaskie
  108,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łapach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 120,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 120,2 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Polska
  624,0 km
 • 7,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  7,0 km
  woj. podlaskie
  7,2 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łapy przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 681droga wojewódzka nr 681(Roszki-Wodźki - Płonka-Kozły - Płonka Kościelna - Łapy-Kołpaki - Grochy - Gołębie - Poświętne - Józefin - Gabrysin - Wólka Pietkowska - Topczewo - Ostrówek - Moskwin - Olszewo - Oledzkie - Świrydy - Brańsk - Rudka - Koce-Piskuły - Bujenka - Antonin - Ciechanowiec)
  • DW 682droga wojewódzka nr 682( Łapy - Uhowo - Bojary - Stoczki - Turośń Dolna - Markowszczyzna)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łapy przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe -Łapy Osse -Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
  • LK 36Linia kolejowa nr 36: Ostrołęka - Łapy [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Ostrołęka - Kurpie - Żyźniewo - Śniadowo - Czerwony Bór - Łubnica Łomżyńska - Kołaki - Czarnowo Undy - Kulesze Kościelne - Wnory - Jamiołki - Roszki Leśne - Płonka -Łapy)