Pruchnik w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Pruchnik - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pruchnik to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu jarosławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pruchnik.
 • 3 633 Liczba mieszkańców
 • 19,9 km² Powierzchnia
 • 182,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1370-1934; 2011 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RJA Tablice rejestracyjne
 • Wacław Stanisław Szkoła Burmistrz miasta
Pruchnik na mapie
Identyfikatory
 • 22.515549.9061 Współrzędne GPS
 • 1804074 TERYT (TERC)
 • 0608316 SIMC
Herb miasta Pruchnik
Pruchnik herb
Flaga miasta Pruchnik
Pruchnik flaga

Jak Pruchnik wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pruchnik na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pruchnik wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pruchnik plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
22Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
77Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
78Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
95Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
121Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
125Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
150Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
194Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
197Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
210Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
277Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
291Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
302Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
305Miasta o największej powierzchni w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
320Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
339Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
343Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)

Pruchnik - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-560Poczta Pruchnik

Pruchnik - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pruchniku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Jarosławiu (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 21
37-500 Jarosław
Urząd Miejski w Pruchniku
(16) 623-61-14
(16) 623-61-25
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik

Pruchnik - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pruchnik jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 633, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2011-2022 liczba mieszkańców zmalała o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pruchnika zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców Pruchnika jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Pruchnik ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,28 na 1000 mieszkańców Pruchnika. W 2022 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 58,6% dziewczynek i 41,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 305 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,4% zgonów w Pruchniku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,5% zgonów w Pruchniku były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pruchnika przypada 8.28 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 45 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pruchnika 13. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,9% mieszkańców Pruchnika jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pruchnika
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 633 Liczba mieszkańców
 • 1 842 Kobiety
 • 1 791 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pruchniku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pruchniku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pruchniku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pruchnika
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Pruchnik
  40,3 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pruchnik, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pruchnika
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pruchnik,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pruchnik,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pruchnik,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,0%
  Podkarpackie
  29,4%
  Polska
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,4%
  Podkarpackie
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Pruchnik
  8,1%
  Podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,2%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pruchniku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,0
  Podkarpackie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pruchniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,3
  Podkarpackie
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pruchniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pruchniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pruchniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pruchniku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,6%
  41,4%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pruchnik
  8,0
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  8,1
 • 34,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Pruchnik
  34,0
  Podkarpackie
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 305 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 371 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pruchnik
  3 305 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 278 Waga 3500g - 3999g
 • 278
 • 338 Waga 3000g - 3499g
 • 338
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  woj. podkarpackie
  1,25
  Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,60
  Cała Polska
  0,61
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Pruchnik
  0,73
  Podkarpackie
  0,77
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pruchniku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,3 Zgony na 1000 ludności
 • Pruchnik
  8,3
  woj. podkarpackie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 136,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  136,8
  Podkarpackie
  130,5
  Cały kraj
  147,0
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,3
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,4
  Podkarpackie
  2,6
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarosławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Pruchnik
  38,4%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pruchnik
  17,5%
  woj. podkarpackie
  18,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 307 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  65,3
  Cała Polska
  74,4
 • 220,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  220,7
  Podkarpackie
  228,6
  Cała Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  205,4
  Cała Polska
  246,5
 • 484,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 511,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 457,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  484,9
  Podkarpackie
  424,1
  Cała Polska
  475,8
 • 51,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 79,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,8
  Podkarpackie
  51,4
  Kraj
  70,6
 • 20,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  20,0
  Podkarpackie
  27,6
  Cała Polska
  32,6
 • 8,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,3
  woj. podkarpackie
  5,8
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pruchnik
  0,7%
  Podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 13 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pruchniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pruchnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pruchnik - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pruchniku oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pruchniku to 1 068 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 294 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pruchniku to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pruchniku to 141,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,95% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,49% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,65% mieszkań posiada łazienkę, 75,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,39% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarosławskiego.

  Powiat jarosławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 068 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 294,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pruchnik
  294,00
  woj. podkarpackie
  342,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  97,70 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Pruchnik
  28,70 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,77
  Podkarpackie
  4,24
  Cała Polska
  3,83
 • 3,40 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,40
  woj. podkarpackie
  2,92
  Kraj
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  Podkarpackie
  0,69
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,13
  woj. podkarpackie
  5,39
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pruchnik
  5,67
  woj. podkarpackie
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 23,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  23,40
  Podkarpackie
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 2 128 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Pruchnik
  141,9 m2
  woj. podkarpackie
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,59 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,59 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 93,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Pruchnik
  93,95%
  woj. podkarpackie
  97,47%
  Kraj
  97,71%
 • 91,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  91,49%
  Podkarpackie
  94,19%
  Cały kraj
  95,10%
 • 88,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Pruchnik
  88,65%
  woj. podkarpackie
  92,77%
  Cała Polska
  93,66%
 • 75,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  75,69%
  woj. podkarpackie
  84,32%
  Polska
  85,62%
 • 77,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  77,39%
  woj. podkarpackie
  78,51%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2011-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Pruchnik - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Pruchniku na 1000 mieszkańców pracuje 364osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Pruchniku wynosiło w 2022 roku 11,6% (11,6% wśród kobiet i 11,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pruchniku wynosiło 5 308,03 PLN, co odpowiada 79.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  20,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Pruchnika pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,0% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 364 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Pruchnik
  364,0
  Podkarpackie
  367,0
  Cały kraj
  402,0
 • 11,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,6% Kobiety
 • 11,6% Mężczyźni
 • Miasto
  11,6%
  woj. podkarpackie
  8,8%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pruchniku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pruchniku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pruchniku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 308 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Pruchnik
  5 308 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pruchniku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,0% Przemysł i budownictwo
 • 20,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,2% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pruchniku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pruchnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  61,5
  Podkarpackie
  64,6
  Polska
  69,0
 • 30,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pruchnik
  30,9
  woj. podkarpackie
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 100,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  100,6
  Województwo
  116,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pruchnik - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Pruchniku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 220 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 176 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (9) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (18) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pruchniku najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (210) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,3% (82) podmiotów, a 62,3% (137) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pruchniku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (32.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 220 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 82 Przemysł i budownictwo
 • 137 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Pruchniku w 2022 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Pruchniku w 2022 roku
 • 176 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 210 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 210
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 220 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 220
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 176 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 57 Budownictwo
 • 57
 • 49 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 49
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pruchnik - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pruchniku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 32 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pruchniku wynosi 73,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pruchnika najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,85 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,74 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,61 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pruchnika.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pruchnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 32
 • 17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 17
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 8,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,91
  Podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 4,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,74
  Podkarpackie
  6,81
  Cały kraj
  12,98
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,04
  woj. podkarpackie
  3,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pruchnik
  1,61
  Podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,29
  Podkarpackie
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 3,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Pruchnik
  3,85
  woj. podkarpackie
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pruchnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pruchnik
  74%
  Województwo
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Pruchnik
  73%
  Podkarpackie
  66%
  Cały kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  49%
  Województwo
  56%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  Podkarpackie
  87%
  Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  46%
  woj. podkarpackie
  48%
  Cała Polska
  51%

Pruchnik - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pruchnika wyniosła w 2022 roku 60,8 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pruchnika - 25.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,8 mln złotych, czyli 12,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pruchnika wyniosła w 2022 roku 61,6 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.6%). W budżecie Pruchnika wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 697 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 34,4 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,4%.
 • Wydatki budżetu w Pruchniku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pruchnika według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pruchnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pruchnika według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,7 mln

  3,2 tys(100%)

  39,2 mln

  4,0 tys(100%)

  45,7 mln

  4,7 tys(100%)

  61,8 mln

  6,3 tys(100%)

  51,3 mln

  5,3 tys(100%)

  53,9 mln

  5,7 tys(100%)

  59,0 mln

  6,3 tys(100%)

  60,8 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,8 mln

  2,9 tys(34.2%)

  12,4 mln

  3,3 tys(31.5%)

  12,5 mln

  3,3 tys(27.3%)

  14,0 mln

  3,7 tys(22.6%)

  15,0 mln

  4,0 tys(29.3%)

  15,1 mln

  4,0 tys(28.1%)

  16,6 mln

  4,5 tys(28.1%)

  15,4 mln

  4,2 tys(25.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  1,9 tys(22.5%)

  14,0 mln

  3,7 tys(35.8%)

  2,4 mln

  645(5.3%)

  2,5 mln

  661(4%)

  3,2 mln

  845(6.2%)

  3,1 mln

  833(5.8%)

  3,3 mln

  876(5.5%)

  11,3 mln

  3,1 tys(18.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  638(7.6%)

  3,5 mln

  914(8.8%)

  3,6 mln

  967(8%)

  2,7 mln

  725(4.4%)

  7,7 mln

  2,1 tys(15%)

  5,8 mln

  1,5 tys(10.7%)

  4,7 mln

  1,3 tys(7.9%)

  7,7 mln

  2,1 tys(12.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  415(4.9%)

  1,8 mln

  475(4.6%)

  1,7 mln

  452(3.7%)

  19,3 mln

  5,1 tys(31.2%)

  2,5 mln

  680(5%)

  3,8 mln

  1,0 tys(7%)

  5,0 mln

  1,3 tys(8.4%)

  5,6 mln

  1,5 tys(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  848(10.1%)

  2,9 mln

  778(7.5%)

  2,9 mln

  761(6.3%)

  3,5 mln

  923(5.6%)

  3,6 mln

  948(6.9%)

  3,7 mln

  984(6.8%)

  4,2 mln

  1,1 tys(7.1%)

  4,6 mln

  1,3 tys(7.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,1 mln

  288(3.4%)

  623,4 tys

  165(1.6%)

  657,8 tys

  174(1.4%)

  849,2 tys

  225(1.4%)

  754,9 tys

  202(1.5%)

  1,7 mln

  460(3.2%)

  4,6 mln

  1,2 tys(7.8%)

  1,2 mln

  319(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  500,4 tys

  133(1.6%)

  575,8 tys

  152(1.5%)

  723,6 tys

  192(1.6%)

  875,3 tys

  232(1.4%)

  608,6 tys

  163(1.2%)

  1,0 mln

  274(1.9%)

  1,2 mln

  318(2%)

  950,4 tys

  262(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  696,2 tys

  185(2.2%)

  170,7 tys

  45,2(0.4%)

  173,2 tys

  45,9(0.4%)

  284,5 tys

  75,4(0.5%)

  498,7 tys

  133(1%)

  460,0 tys

  123(0.9%)

  485,0 tys

  130(0.8%)

  808,0 tys

  222(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  823,2 tys

  218(2.6%)

  291,3 tys

  77,1(0.7%)

  842,1 tys

  223(1.8%)

  1,5 mln

  385(2.4%)

  325,1 tys

  86,8(0.6%)

  431,2 tys

  115(0.8%)

  545,4 tys

  146(0.9%)

  541,4 tys

  149(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  497(5.9%)

  755,8 tys

  200(1.9%)

  5,3 mln

  1,4 tys(11.7%)

  1,2 mln

  329(2%)

  439,6 tys

  117(0.9%)

  364,7 tys

  97,5(0.7%)

  540,0 tys

  145(0.9%)

  537,6 tys

  148(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  332,2 tys

  88,1(1%)

  290,4 tys

  76,9(0.7%)

  343,9 tys

  91,2(0.8%)

  409,6 tys

  109(0.7%)

  392,6 tys

  105(0.8%)

  330,3 tys

  88,3(0.6%)

  336,9 tys

  90,3(0.6%)

  445,4 tys

  123(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  452,5 tys

  120(1.4%)

  1,4 mln

  372(3.6%)

  296,4 tys

  78,6(0.6%)

  267,5 tys

  70,9(0.4%)

  423,6 tys

  113(0.8%)

  343,3 tys

  91,8(0.6%)

  627,1 tys

  168(1.1%)

  339,7 tys

  93,5(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  5,8 tys

  1,5(0%)

  14,7 tys

  3,9(0%)

  12,0 tys

  3,2(0%)

  52,1 tys

  13,8(0.1%)

  100,6 tys

  26,9(0.2%)

  112,3 tys

  30,0(0.2%)

  94,9 tys

  25,4(0.2%)

  187,5 tys

  51,6(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  88,1 tys

  23,4(0.3%)

  79,0 tys

  20,9(0.2%)

  84,3 tys

  22,3(0.2%)

  82,4 tys

  21,8(0.1%)

  74,4 tys

  19,9(0.1%)

  104,3 tys

  27,9(0.2%)

  123,9 tys

  33,2(0.2%)

  156,7 tys

  43,1(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,2 tys

  17,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  536,7 tys

  142(1.7%)

  387,4 tys

  103(1%)

  403,8 tys

  107(0.9%)

  335,1 tys

  88,8(0.5%)

  352,0 tys

  94,0(0.7%)

  253,8 tys

  67,9(0.5%)

  329,5 tys

  88,4(0.6%)

  28,0 tys

  7,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,3 tys

  2,2(0%)

  20,2 tys

  5,3(0.1%)

  21,5 tys

  5,7(0%)

  6,4 tys

  1,7(0%)

  3,3 tys

  0,9(0%)

  16,0 tys

  4,3(0%)

  3,5 tys

  0,9(0%)

  16,2 tys

  4,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  112,8 tys

  29,9(0.4%)

  12,5 tys

  3,3(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  114,9 tys

  30,5(0.2%)

  113,3 tys

  30,3(0.2%)

  98,5 tys

  26,3(0.2%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  996

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  49,3 tys

  13,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pruchniku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pruchnika według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pruchnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pruchnika według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,9 mln

  3,4 tys(100%)

  39,4 mln

  4,0 tys(100%)

  45,6 mln

  4,7 tys(100%)

  56,6 mln

  5,8 tys(100%)

  53,4 mln

  5,5 tys(100%)

  55,7 mln

  5,9 tys(100%)

  59,1 mln

  6,3 tys(100%)

  61,6 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,5 mln

  3,9 tys(44.2%)

  15,8 mln

  4,2 tys(40.2%)

  17,1 mln

  4,5 tys(37.4%)

  17,6 mln

  4,7 tys(31.1%)

  18,6 mln

  5,0 tys(34.8%)

  21,4 mln

  5,7 tys(38.3%)

  22,7 mln

  6,1 tys(38.4%)

  21,0 mln

  5,8 tys(34.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,0 mln

  1,6 tys(18.3%)

  6,2 mln

  1,7 tys(15.8%)

  7,0 mln

  1,8 tys(15.3%)

  7,6 mln

  2,0 tys(13.4%)

  8,2 mln

  2,2 tys(15.3%)

  8,3 mln

  2,2 tys(14.8%)

  8,9 mln

  2,4 tys(15%)

  11,2 mln

  3,1 tys(18.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  1,7 tys(19.6%)

  13,2 mln

  3,5 tys(33.6%)

  1,6 mln

  426(3.5%)

  1,7 mln

  445(3%)

  2,2 mln

  588(4.1%)

  2,2 mln

  582(3.9%)

  2,2 mln

  583(3.7%)

  10,2 mln

  2,8 tys(16.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  885,0 tys

  235(2.7%)

  936,6 tys

  248(2.4%)

  1,1 mln

  292(2.4%)

  10,2 mln

  2,7 tys(18%)

  1,7 mln

  447(3.1%)

  2,6 mln

  697(4.7%)

  2,5 mln

  667(4.2%)

  2,5 mln

  690(4.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  741,3 tys

  197(2.3%)

  276,6 tys

  73,2(0.7%)

  75,5 tys

  20,0(0.2%)

  1,2 mln

  316(2.1%)

  5,2 mln

  1,4 tys(9.7%)

  407,1 tys

  109(0.7%)

  1,5 mln

  393(2.5%)

  2,2 mln

  607(3.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  476,1 tys

  126(1.4%)

  532,0 tys

  141(1.3%)

  591,1 tys

  157(1.3%)

  635,9 tys

  168(1.1%)

  674,0 tys

  180(1.3%)

  687,1 tys

  184(1.2%)

  2,7 mln

  728(4.6%)

  982,5 tys

  270(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  574,7 tys

  152(1.7%)

  714,9 tys

  189(1.8%)

  755,5 tys

  200(1.7%)

  1,4 mln

  362(2.4%)

  580,2 tys

  155(1.1%)

  2,0 mln

  528(3.5%)

  979,0 tys

  263(1.7%)

  747,4 tys

  206(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  653,6 tys

  173(2%)

  344,7 tys

  91,2(0.9%)

  146,1 tys

  38,7(0.3%)

  108,6 tys

  28,8(0.2%)

  128,2 tys

  34,2(0.2%)

  178,0 tys

  47,6(0.3%)

  237,2 tys

  63,6(0.4%)

  454,6 tys

  125(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  310,8 tys

  82,4(0.9%)

  272,6 tys

  72,2(0.7%)

  315,3 tys

  83,6(0.7%)

  382,4 tys

  101(0.7%)

  376,7 tys

  101(0.7%)

  312,6 tys

  83,6(0.6%)

  317,9 tys

  85,3(0.5%)

  404,8 tys

  111(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  386(4.4%)

  216,5 tys

  57,3(0.5%)

  3,0 mln

  802(6.6%)

  915,1 tys

  242(1.6%)

  257,1 tys

  68,6(0.5%)

  254,5 tys

  68,1(0.5%)

  364,3 tys

  97,7(0.6%)

  404,5 tys

  111(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  357,8 tys

  98,5(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  52,0 tys

  13,8(0.2%)

  48,5 tys

  12,8(0.1%)

  80,0 tys

  21,2(0.2%)

  85,9 tys

  22,8(0.2%)

  174,6 tys

  46,6(0.3%)

  110,9 tys

  29,7(0.2%)

  168,5 tys

  45,2(0.3%)

  186,9 tys

  51,5(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  165,0 tys

  43,8(0.5%)

  57,6

  0,0(0%)

  13,4 tys

  3,5(0%)

  700,0 tys

  185(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,1 tys

  8,8(0.1%)

  27,1 tys

  7,3(0%)

  52,5 tys

  14,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,6 tys

  2,3(0%)

  962

  0,3(0%)

  10,0 tys

  2,7(0%)

  12,4 tys

  3,3(0%)

  16,0 tys

  4,3(0%)

  44,7

  0,0(0%)

  130

  0,0(0%)

  23,2 tys

  6,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  274,1 tys

  72,7(0.8%)

  196,0 tys

  51,9(0.5%)

  173,5 tys

  46,0(0.4%)

  139,8 tys

  37,0(0.2%)

  160,2 tys

  42,8(0.3%)

  117,3 tys

  31,4(0.2%)

  144,9 tys

  38,9(0.2%)

  22,4 tys

  6,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  5,3(0.1%)

  50,0 tys

  13,3(0.1%)

  87,5 tys

  23,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,0 tys

  37,4(0.3%)

  147,8 tys

  39,6(0.3%)

  17,0 tys

  4,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  45,0 tys

  11,9(0.1%)

  536,4 tys

  142(1.4%)

  256

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  4,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  112,8 tys

  29,9(0.3%)

  12,5 tys

  3,3(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  114,9 tys

  30,5(0.2%)

  113,3 tys

  30,3(0.2%)

  98,5 tys

  26,3(0.2%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  63,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  996

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  139,8 tys

  37,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  8,4 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pruchnik - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 955 mieszkańców Pruchnika jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 469 kobiet oraz 486 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,6% mieszkańców Pruchnika, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Pruchnika mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pruchniku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz średnie zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (25,1%).

  W roku 2021 w Pruchniku mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 182 dzieci (84 dziewczynki oraz 98 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,6% mieszkańców Pruchnika w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 225 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,66 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 402 uczniów (198 kobiet oraz 204 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 119,64.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,6% mieszkańców (20,7% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,4% mieszkańców Pruchnika w wieku potencjalnej nauki (21,4% kobiet i 25,3% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,1%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Pruchnik
  35,6%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,2%
  Podkarpackie
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,1%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,6%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Pruchnik
  14,3%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pruchnik
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1225 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 225,0
  Województwo
  857,0
  Polska
  883,0
 • 0,66 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,66
  woj. podkarpackie
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 170 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pruchnik) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 182 Dzieci
 • 84 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 98 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,2%
  53,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 3 lata
 • 37
 • 47 4 lata
 • 47
 • 42 5 lata
 • 42
 • 55 6 lat
 • 55
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 22 4 lata
 • 22
 • 21 5 lata
 • 21
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 25 4 lata
 • 25
 • 21 5 lata
 • 21
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 15 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pruchniku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pruchniku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pruchnuku
  Publiczne
  ul. Szkolna 12
  37-560 Pruchnik
  51199
  Przedszkole Niepubliczne im. ks. Bronisława Markiewicza (bł. ks. Bronisław Markiewicz)
  Niepubliczne
  50 847-86-11
  ul. Kańczudzka 32
  37-560 Pruchnik
  ---
 • Szkoły podstawowe w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pruchnik) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 402 Uczniowie
 • 198 Kobiety
  (uczniowie)
 • 204 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Pruchnik
  19,1
  Podkarpackie
  15,1
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 29,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 119,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  119,64
  Podkarpackie
  92,27
  Polska
  95,71
 • 119,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Pruchnik
  119,64
  Podkarpackie
  91,69
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pruchnik) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pruchnik) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pruchniku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pruchniku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczna
  16 628-80-59
  ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22
  37-560 Pruchnik
  1226825
  Szkoła Podstawowa Nr2 w Pruchniku (ks. Bronisław Markiewicz)
  Publiczna
  16 628-80-72
  16 628-80-72
  ul. Świętego Floriana 17
  37-560 Pruchnik
  76511
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pruchniku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pruchniku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku
  Niepubliczna
  60 488-87-96
  ul. Szkolna 12
  37-560 Pruchnik
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pruchnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pruchnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pruchnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pruchnik - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pruchniku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pruchniku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pruchniku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pruchniku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pruchniku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 132 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 93 (uczestnicy: 12 850)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 720)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 1 083)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 1 280)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 809)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 1 895)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 140)
  • interdyscyplinarne: 22 (uczestnicy: 5 508)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 105)
  • inne: 5 (uczestnicy: 160)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 55)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 143)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 21)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 58)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 2 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pruchniku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 515 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Pruchniku działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 221 członków. Zarejestrowano 335 ćwiczących (mężczyźni: 230, kobiety: 105, chłopcy do lat 18: 181, dziewczęta do lat 18: 104). Aktywnych było 13 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pruchniku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pruchniku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pruchnika znajduje się 30 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pruchniku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1959-09-20, wykaz dokumentów: 262 z 1959-09-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1838 r. (ul. Długa 41)dnia 1960-02-09, wykaz dokumentów: 266/ZN/60 z 1960-02-09
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Rynek 10)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 267/ZN/60 z 1960-03-07
  • Ogród (data nieznana)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 267/ZN/60 z 1960-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Rynek 22)dnia 1993-08-31, wykaz dokumentów: A-634 z 1993-08-31
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1993-12-03, wykaz dokumentów: A-642 z 1993-12-03
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 9)dnia 1993-12-16, wykaz dokumentów: A-643 z 1993-12-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1856 r. (ul. Rynek 19)dnia 1994-01-06, wykaz dokumentów: A-645 z 1994-01-06
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 4)dnia 1994-01-06, wykaz dokumentów: A-648 z 1994-01-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 1994-04-08, wykaz dokumentów: A-644 z 1994-04-08
  • Zamek z 4. ćw. XVI w. (ul. Jarosławska 14A)dnia 1995-01-05, wykaz dokumentów: A-785 z 1995-01-05
  • Zespół - relikt zamku z 4. ćw. XVI w. (ul. Jarosławska 14A)dnia 1995-01-05, wykaz dokumentów: A-785 z 1995-01-05
  • Rządcówka z 1. poł. XIX w. (ul. Zamkowa 12)dnia 1995-01-17, wykaz dokumentów: A-788 z 1995-01-17
  • Spichlerz z 1. poł. XIX w.dnia 1995-01-17, wykaz dokumentów: A-788 z 1995-01-17
  • Kapliczka z 1903 r.dnia 1995-01-17, wykaz dokumentów: A-788 z 1995-01-17
  • Zespół - folwark z 1. poł. XIX w. (ul. Zamkowa 12)dnia 1995-01-17, wykaz dokumentów: A-788 z 1995-01-17; brak numeru z 2010-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1996-05-27, wykaz dokumentów: A-828 z 1996-05-27
  • Kościół z 1436 r.dnia 1997-07-21, wykaz dokumentów: A-866 z 1997-07-21
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w.dnia 1997-07-21, wykaz dokumentów: A-866 z 1997-07-21
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 1997-07-21, wykaz dokumentów: A-866 z 1997-07-21
  • Zespół - kościół z 1436 r.dnia 1997-07-21, wykaz dokumentów: A-866 z 1997-07-21
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1998-02-27, wykaz dokumentów: A-867 z 1998-02-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 17)dnia 2001-08-09, wykaz dokumentów: A-41 z 2001-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Długa 22)dnia 2001-10-10, wykaz dokumentów: A-46 z 2001-10-10
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w.dnia 2002-09-04, wykaz dokumentów: A-47 z 2002-09-04
  • Plebania z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościelna 8)dnia 2006-04-18, wykaz dokumentów: A-155 z 2006-04-18
  • Spichlerz z pocz. XX w. (ul. Kościelna 7)dnia 2006-04-18, wykaz dokumentów: A-155 z 2006-04-18
  • Organistówka z XIX w. (ul. Kościelna 7)dnia 2006-04-18, wykaz dokumentów: A-155 z 2006-04-18
  • Zespół - plebania z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościelna 7)dnia 2006-04-18, wykaz dokumentów: A-155 z 2006-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1852 r. (ul. Kańczudzka 17)dnia 2016-02-19, wykaz dokumentów: A-1387 z 2016-02-19
 • Formy ochrony przyrody w Pruchniku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pruchnika znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pruchniku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi niezbyt wysokimi wzgórzami poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów wiele pomników przyrody doliny meandrujących rzek oraz pamiątki historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi są: - 400-letnia lipa i 200-letni dąb w Dynowie - kilkadziesiąt dębów szypułkowych w parku w Bachórzu - dąb szypułkowy w Kuźminie - lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku - 400-letni dąb szypułkowy w Babicach - 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat w Wapowicach. Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Komarnicach Aksmanicach Dubiecku i Sólcu. Spotkać można rzadkie gatunki zwierząt. Do najciekawszych należą: gronostaj dzik kuna leśna; z ptaków występują: jastrząb myszołów trzmielojad i bocian czarny a z gadów żmija zygzakowata., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 48475.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: lipa wiek około 200 lat, Data ustanowienia: 1969-08-30, Opis granicy: drzewa pomnikowe znajdują się przy kościele.
  • Pomnik przyrodyOpis: w wieku około 400 lat.drzewo poddano konserwacji w roku 1996, Data ustanowienia: 1969-08-30, Opis granicy: drzewo pomnikowe znajduje się na skrzyżowaniu dróg Pruchnik - węgierka
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1994-12-09, Opis granicy: plac koło kościoła
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-09, Opis granicy: plac koło kościoła
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2001-12-27, Opis granicy: na placu kościelnym parafii rzymsko katolickiej

Pruchnik - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 27 wypadków drogowych w Pruchniku odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 743,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 137,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pruchniku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarosławskiego.

  Powiat jarosławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pruchniku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 29 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pruchniku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 743,19 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Pruchnik
  743,2
  Województwo
  1 006,8
  Kraj
  1 100,9
 • 137,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Pruchnik
  137,6
  Podkarpackie
  91,5
  Cały kraj
  104,4
 • 798,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  798,2
  woj. podkarpackie
  1 225,3
  Polska
  1 327,3
 • 18,52 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  18,5
  Podkarpackie
  9,1
  Cała Polska
  9,5
 • 107,41 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  107,4
  woj. podkarpackie
  121,7
  Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pruchnik przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 880droga wojewódzka nr 880(Jarosław - Pawłosiów - Jankowice - Roźwienica - Bystrowice - Tyniowice - Pruchnik)
  • DW 881droga wojewódzka nr 881(Sokołów Małopolski - Trzeboś - Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka - Pogwizdów - Podbórz - Czarna - Łańcut - Sonina - Markowa - Sietesz - Kańczuga - Pantalowice - Rozbórz Długi - Pruchnik - Chorzów - Rokietnica - Maćkowice - Żurawica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pruchniku istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Basztowa

  ul. Bieszczadzka

  ul. Boczna

  ul. Cicha

  ul. Długa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarosławska

  ul. Jasna

  ul. Kańczudzka

  ul. Korzenie

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Księdza Bronisława Markiewicza

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mieczysława Orłowicza

  ul. Miodowa

  ul. Objazdowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Podkarpacka

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Przemyska

  ul. Rynek

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Warzywna

  ul. Wałowa

  ul. Widokowa

  ul. Wiejska

  ul. Węgierska

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Świętego Floriana