Maków Podhalański w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Maków Podhalański - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Maków Podhalański to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu suskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Maków Podhalański.
 • 5 565 Liczba mieszkańców
 • 20,1 km² Powierzchnia
 • 276,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 455 m n.p.m Wysokość
 • XIV wiek Data założenia
 • 1840 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • KSU Tablice rejestracyjne
 • Paweł Stanisław Sala Burmistrz miasta
Maków Podhalański na mapie
Identyfikatory
 • 19.677049.7295 Współrzędne GPS
 • 1215064 TERYT (TERC)
 • 0924537 SIMC
Herb miasta Maków Podhalański
Maków Podhalański herb
Flaga miasta Maków Podhalański
Maków Podhalański flaga

Jak Maków Podhalański wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Maków Podhalański na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Maków Podhalański wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Maków Podhalański plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
112Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
137Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
161Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
185Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
204Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
211Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
223Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
233Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
262Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
268Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
300Miasta o największej powierzchni w Polsce
304Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
317Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
319Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
326Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
338Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
351Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
363Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
365Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
373Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
384Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu

Maków Podhalański - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
34-220Poczta Maków Podhalański
34-220Skrytki Pocztowe Poczta Maków Podhalański

Maków Podhalański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Makowie Podhalańskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Suchej Beskidzkiej (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Rynek 12
34-200 Sucha Beskidzka
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
(33) 874-97-00
(33) 874-97-51
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański

Maków Podhalański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Maków Podhalański jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 565, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego zawarli w 2022 roku 35 małżeństw, co odpowiada 6,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców Makowa Podhalańskiego jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Maków Podhalański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -28. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,01 na 1000 mieszkańców Makowa Podhalańskiego. W 2022 roku urodziło się 48 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 349 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,6% zgonów w Makowie Podhalańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Makowie Podhalańskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Makowa Podhalańskiego przypada 13.6 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 49 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Makowa Podhalańskiego -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,2% mieszkańców Makowa Podhalańskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Makowa Podhalańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 565 Liczba mieszkańców
 • 2 882 Kobiety
 • 2 683 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Makowie Podhalańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Makowie Podhalańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Makowie Podhalańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Makowa Podhalańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Maków Podhalański
  42,8 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Maków Podhalański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Makowa Podhalańskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Maków Podhalański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Maków Podhalański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Maków Podhalański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • Maków Podhalański
  30,3%
  Małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Maków Podhalański
  57,5%
  Małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 57,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,3%
  Małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,9%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Makowie Podhalańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  6,3
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,3
  Małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 35 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Makowie Podhalańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -28 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,0
  woj. małopolskie
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Makowie Podhalańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Makowie Podhalańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Makowie Podhalańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Makowie Podhalańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 26 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,6
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 37,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Maków Podhalański
  37,5
  woj. małopolskie
  38,0
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 349 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 280 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 413 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Maków Podhalański
  3 349 g
  Województwo
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 220 Waga 3500g - 3999g
 • 220
 • 287 Waga 3000g - 3499g
 • 287
 • 113 Waga 2500g - 2999g
 • 113
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Maków Podhalański
  1,32
  Małopolskie
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Małopolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,79
  woj. małopolskie
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Makowie Podhalańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 76 Zgony
 • 41 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,9%
  46,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,6
  woj. małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 126,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  126,8
  Województwo
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Maków Podhalański
  2,9
  Województwo
  2,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie suskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  39,6%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Maków Podhalański
  20,4%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,3%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 174 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,4
  Kraj
  74,4
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Maków Podhalański
  266,7
  woj. małopolskie
  251,3
  Kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  231,7
  Cała Polska
  246,5
 • 517,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 513,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 522,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Maków Podhalański
  517,7
  woj. małopolskie
  452,3
  Polska
  475,8
 • 96,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 166,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Maków Podhalański
  96,4
  Małopolskie
  60,9
  Polska
  70,6
 • 38,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  38,0
  Małopolskie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,5
  Województwo
  6,6
  Cały kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Maków Podhalański
  0,8%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Makowie Podhalańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Maków Podhalański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Maków Podhalański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Makowie Podhalańskim oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Makowie Podhalańskim to 2 159 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 388 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Makowie Podhalańskim to 5,54 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Makowie Podhalańskim to 171,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,93% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,60% mieszkań posiada łazienkę, 78,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,85% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu suskiego.

  Powiat suski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 159 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 388,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  388,00
  Województwo
  385,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Maków Podhalański
  88,50 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 34,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  34,30 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,31
  Małopolskie
  3,98
  Cała Polska
  3,83
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,58
  Małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,60
  woj. małopolskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,34
  Małopolskie
  6,96
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Maków Podhalański
  5,54
  woj. małopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 12,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  12,94
  woj. małopolskie
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 2 233 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 171,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  171,8 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Maków Podhalański
  0,40 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,93%
  Województwo
  97,75%
  Cała Polska
  97,71%
 • 98,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,42%
  Województwo
  96,06%
  Cały kraj
  95,10%
 • 96,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Maków Podhalański
  96,60%
  Województwo
  95,13%
  Cała Polska
  93,66%
 • 78,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  78,07%
  Województwo
  85,98%
  Polska
  85,62%
 • 8,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  8,85%
  Małopolskie
  66,60%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Maków Podhalański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Makowie Podhalańskim na 1000 mieszkańców pracuje 369osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Makowie Podhalańskim wynosiło w 2022 roku 4,9% (4,9% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Makowie Podhalańskim wynosiło 5 555,61 PLN, co odpowiada 82.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Makowa Podhalańskiego 698 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 512 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -186.

  18,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Makowa Podhalańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,3% w przemyśle i budownictwie, a 16,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 369 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  369,0
  Małopolskie
  419,0
  Cała Polska
  402,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,9% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Maków Podhalański
  4,9%
  Województwo
  4,5%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Makowie Podhalańskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Makowie Podhalańskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Makowie Podhalańskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 556 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Maków Podhalański
  5 556 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Makowie Podhalańskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 698 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 512 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -186 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,3% Przemysł i budownictwo
 • 23,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 41,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Makowie Podhalańskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Maków Podhalański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Maków Podhalański
  71,9
  Małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 40,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,9
  woj. małopolskie
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 131,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Maków Podhalański
  131,6
  woj. małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Maków Podhalański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Makowie Podhalańskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 860 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 682 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 43 nowe podmioty, a 33 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (67) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (43) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (67) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Makowie Podhalańskim najwięcej (75) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (836) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,8% (256) podmiotów, a 69,8% (600) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Makowie Podhalańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.4%) oraz Budownictwo (17.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 860 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 256 Przemysł i budownictwo
 • 600 Pozostała działalność
 • 43 Podmioty nowo zarejestrowane w Makowie Podhalańskim w 2022 roku
 • 33 Podmioty wyrejestrowane w Makowie Podhalańskim w 2022 roku
 • 682 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 836 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 836
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 860 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 860
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 39 Spółki handlowe ogółem
 • 39
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 75 Spółki cywilne ogółem
 • 75
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 682 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 187 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 187
 • 121 Budownictwo
 • 121
 • 104 Przetwórstwo przemysłowe
 • 104
 • 63 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 63
 • 48 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 48
 • 45 Transport i gospodarka magazynowa
 • 45
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 19 Informacja i komunikacja
 • 19
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 14
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Maków Podhalański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Makowie Podhalańskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 78 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,01 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Makowie Podhalańskim wynosi 72,30% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Makowa Podhalańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,94 (wykrywalność 59%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,73 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,07 (57%), drogowe - 1,55 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Makowa Podhalańskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Maków Podhalański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 78
 • 43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 43
 • 23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 23
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 39 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 39
 • 14,01 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,01
  Małopolskie
  21,90
  Polska
  22,81
 • 7,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,73
  Województwo
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 4,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,07
  woj. małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,55 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Maków Podhalański
  1,55
  Małopolskie
  1,39
  Polska
  1,82
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Maków Podhalański
  0,31
  Małopolskie
  0,26
  Cały kraj
  0,35
 • 6,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,94
  Województwo
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Maków Podhalański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  72%
  Małopolskie
  75%
  Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  71%
  Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  58%
  Małopolskie
  72%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  89%
  woj. małopolskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  60%
  woj. małopolskie
  56%
  Cała Polska
  51%

Maków Podhalański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Makowa Podhalańskiego wyniosła w 2022 roku 100,2 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Makowa Podhalańskiego - 27.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,2 mln złotych, czyli 18,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Makowa Podhalańskiego wyniosła w 2022 roku 94,6 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.8%). W budżecie Makowa Podhalańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (17,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,9 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,9%.
 • Wydatki budżetu w Makowie Podhalańskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Makowa Podhalańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Maków Podhalański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Makowa Podhalańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,1 mln

  2,9 tys(100%)

  58,5 mln

  3,6 tys(100%)

  63,8 mln

  3,9 tys(100%)

  65,7 mln

  4,0 tys(100%)

  72,0 mln

  4,5 tys(100%)

  75,6 mln

  4,7 tys(100%)

  80,5 mln

  5,1 tys(100%)

  100,2 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,2 mln

  3,0 tys(38.7%)

  21,3 mln

  3,6 tys(36.5%)

  19,6 mln

  3,3 tys(30.7%)

  20,2 mln

  3,5 tys(30.8%)

  20,1 mln

  3,5 tys(28%)

  21,1 mln

  3,7 tys(27.9%)

  22,8 mln

  4,0 tys(28.3%)

  27,5 mln

  4,9 tys(27.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  1,3(0%)

  336,9 tys

  57,8(0.5%)

  311,8 tys

  54,1(0.4%)

  236,5 tys

  41,3(0.3%)

  10,9 mln

  2,0 tys(10.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,1 mln

  1,0 tys(12.9%)

  5,6 mln

  934(9.5%)

  7,4 mln

  1,2 tys(11.6%)

  5,6 mln

  960(8.6%)

  8,4 mln

  1,4 tys(11.7%)

  9,0 mln

  1,6 tys(11.9%)

  9,7 mln

  1,7 tys(12.1%)

  10,5 mln

  1,9 tys(10.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  668,5 tys

  112(1.4%)

  547,0 tys

  91,9(0.9%)

  502,4 tys

  84,9(0.8%)

  591,2 tys

  101(0.9%)

  2,8 mln

  489(4%)

  1,7 mln

  303(2.3%)

  4,6 mln

  809(5.8%)

  10,1 mln

  1,8 tys(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  592(7.5%)

  3,6 mln

  613(6.2%)

  4,0 mln

  682(6.3%)

  4,4 mln

  744(6.6%)

  4,7 mln

  801(6.5%)

  4,4 mln

  761(5.8%)

  5,0 mln

  877(6.2%)

  6,6 mln

  1,2 tys(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  1,1 tys(14.6%)

  5,7 mln

  953(9.7%)

  5,9 mln

  990(9.2%)

  7,7 mln

  1,3 tys(11.7%)

  5,7 mln

  976(7.9%)

  4,0 mln

  693(5.3%)

  5,1 mln

  887(6.3%)

  5,7 mln

  1,0 tys(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,5 mln

  1,4 tys(18%)

  18,7 mln

  3,1 tys(32%)

  2,5 mln

  419(3.9%)

  2,6 mln

  437(3.9%)

  2,7 mln

  457(3.7%)

  2,9 mln

  501(3.8%)

  3,3 mln

  572(4.1%)

  5,3 mln

  957(5.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  212,7 tys

  35,5(0.5%)

  178,3 tys

  30,0(0.3%)

  231,2 tys

  39,1(0.4%)

  110,3 tys

  18,8(0.2%)

  405,6 tys

  69,6(0.6%)

  174,8 tys

  30,3(0.2%)

  349,9 tys

  61,1(0.4%)

  3,9 mln

  693(3.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  219(2.8%)

  1,2 mln

  203(2.1%)

  1,3 mln

  212(2%)

  1,4 mln

  240(2.1%)

  1,4 mln

  237(1.9%)

  1,2 mln

  215(1.6%)

  1,4 mln

  249(1.8%)

  1,6 mln

  293(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  351,9 tys

  58,7(0.7%)

  342,9 tys

  57,6(0.6%)

  395,7 tys

  66,9(0.6%)

  358,8 tys

  61,3(0.5%)

  446,3 tys

  76,6(0.6%)

  356,4 tys

  61,8(0.5%)

  499,3 tys

  87,2(0.6%)

  738,1 tys

  133(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  253,4 tys

  42,3(0.5%)

  319,7 tys

  53,7(0.5%)

  944,3 tys

  160(1.5%)

  1,6 mln

  279(2.5%)

  460,2 tys

  79,0(0.6%)

  486,1 tys

  84,3(0.6%)

  592,1 tys

  103(0.7%)

  466,8 tys

  83,9(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  373,7 tys

  62,4(0.8%)

  371,0 tys

  62,3(0.6%)

  613,6 tys

  104(1%)

  555,4 tys

  94,9(0.8%)

  538,7 tys

  92,5(0.7%)

  739,6 tys

  128(1%)

  587,6 tys

  103(0.7%)

  361,6 tys

  65,0(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  129,4 tys

  21,6(0.3%)

  188,5 tys

  31,7(0.3%)

  191,0 tys

  32,3(0.3%)

  206,5 tys

  35,3(0.3%)

  218,5 tys

  37,5(0.3%)

  259,3 tys

  44,9(0.3%)

  140,2 tys

  24,5(0.2%)

  254,1 tys

  45,7(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  136,3 tys

  22,8(0.3%)

  99,0 tys

  16,6(0.2%)

  235,9 tys

  39,9(0.4%)

  166,4 tys

  28,4(0.3%)

  430,7 tys

  73,9(0.6%)

  242,1 tys

  42,0(0.3%)

  231,1 tys

  40,4(0.3%)

  146,8 tys

  26,4(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  131,5 tys

  22,0(0.3%)

  125,3 tys

  21,1(0.2%)

  124,8 tys

  21,1(0.2%)

  145,8 tys

  24,9(0.2%)

  132,8 tys

  22,8(0.2%)

  145,3 tys

  25,2(0.2%)

  161,2 tys

  28,2(0.2%)

  134,9 tys

  24,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  179,6 tys

  30,0(0.4%)

  159,2 tys

  26,8(0.3%)

  166,2 tys

  28,1(0.3%)

  133,3 tys

  22,8(0.2%)

  521,4 tys

  89,5(0.7%)

  519,0 tys

  90,0(0.7%)

  544,4 tys

  95,1(0.7%)

  102,8 tys

  18,5(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,3 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,6 tys

  5,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  117,0 tys

  19,5(0.2%)

  19,9 tys

  3,4(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  115,7 tys

  19,8(0.2%)

  126,2 tys

  21,7(0.2%)

  123,2 tys

  21,4(0.2%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  3,3 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  573

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Makowie Podhalańskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Makowa Podhalańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Maków Podhalański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Makowa Podhalańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,6 mln

  2,9 tys(100%)

  57,1 mln

  3,5 tys(100%)

  65,3 mln

  4,0 tys(100%)

  65,9 mln

  4,1 tys(100%)

  71,5 mln

  4,4 tys(100%)

  78,4 mln

  4,9 tys(100%)

  92,9 mln

  5,9 tys(100%)

  94,6 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,3 mln

  2,6 tys(32.2%)

  16,3 mln

  2,7 tys(28.6%)

  17,5 mln

  3,0 tys(26.8%)

  19,8 mln

  3,4 tys(30%)

  21,4 mln

  3,7 tys(29.9%)

  22,2 mln

  3,8 tys(28.3%)

  24,9 mln

  4,3 tys(26.8%)

  26,6 mln

  4,8 tys(28.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,3 mln

  3,0 tys(38.4%)

  18,2 mln

  3,1 tys(31.8%)

  18,0 mln

  3,0 tys(27.5%)

  18,8 mln

  3,2 tys(28.5%)

  20,5 mln

  3,5 tys(28.7%)

  20,9 mln

  3,6 tys(26.6%)

  33,6 mln

  5,9 tys(36.2%)

  26,6 mln

  4,8 tys(28.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  1,3(0%)

  336,9 tys

  57,8(0.5%)

  394,0 tys

  68,3(0.5%)

  154,0 tys

  26,9(0.2%)

  12,1 mln

  2,2 tys(12.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  845,8 tys

  141(1.8%)

  1,0 mln

  171(1.8%)

  1,0 mln

  174(1.6%)

  1,0 mln

  174(1.5%)

  1,2 mln

  201(1.6%)

  2,2 mln

  386(2.8%)

  3,0 mln

  526(3.2%)

  4,2 mln

  759(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,6 mln

  441(5.6%)

  1,1 mln

  187(2%)

  5,0 mln

  845(7.7%)

  2,0 mln

  343(3%)

  1,5 mln

  262(2.1%)

  1,5 mln

  264(1.9%)

  1,7 mln

  305(1.9%)

  3,4 mln

  617(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  1,2 tys(14.8%)

  17,3 mln

  2,9 tys(30.4%)

  1,3 mln

  220(2%)

  1,3 mln

  223(2%)

  1,4 mln

  238(1.9%)

  1,7 mln

  296(2.2%)

  1,4 mln

  249(1.5%)

  2,8 mln

  512(3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  218,7 tys

  36,5(0.5%)

  328,0 tys

  55,1(0.6%)

  303,8 tys

  51,3(0.5%)

  349,3 tys

  59,7(0.5%)

  312,7 tys

  53,7(0.4%)

  236,5 tys

  41,0(0.3%)

  223,2 tys

  39,0(0.2%)

  1,7 mln

  297(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  406(5.1%)

  2,1 mln

  346(3.6%)

  1,8 mln

  297(2.7%)

  1,7 mln

  287(2.6%)

  1,2 mln

  212(1.7%)

  712,6 tys

  124(0.9%)

  1,1 mln

  191(1.2%)

  891,7 tys

  160(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  348,8 tys

  58,2(0.7%)

  511,5 tys

  86,0(0.9%)

  437,6 tys

  73,9(0.7%)

  334,6 tys

  57,2(0.5%)

  484,1 tys

  83,1(0.7%)

  746,4 tys

  129(1%)

  1,4 mln

  245(1.5%)

  510,7 tys

  91,8(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  111,6 tys

  18,6(0.2%)

  83,9 tys

  14,1(0.1%)

  73,3 tys

  12,4(0.1%)

  43,4 tys

  7,4(0.1%)

  107,5 tys

  18,5(0.2%)

  47,2 tys

  8,2(0.1%)

  166,4 tys

  29,1(0.2%)

  59,7 tys

  10,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  125,9 tys

  21,0(0.3%)

  104,5 tys

  17,6(0.2%)

  105,2 tys

  17,8(0.2%)

  81,4 tys

  13,9(0.1%)

  71,4 tys

  12,3(0.1%)

  64,1 tys

  11,1(0.1%)

  51,0 tys

  8,9(0.1%)

  49,2 tys

  8,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 tys

  0,5(0%)

  8,3 tys

  1,4(0%)

  29,6 tys

  5,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  68,8 tys

  11,8(0.1%)

  81,8 tys

  14,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  3,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  985

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,3

  0,0(0%)

  17,4 tys

  3,0(0%)

  12,3 tys

  2,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  71,7 tys

  12,0(0.2%)

  22,1 tys

  3,7(0%)

  23,0 tys

  3,9(0%)

  576,2 tys

  98,4(0.9%)

  174,3 tys

  29,9(0.2%)

  96,2 tys

  16,7(0.1%)

  122,5 tys

  21,4(0.1%)

  9,9 tys

  1,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  7,4 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  117,0 tys

  19,5(0.2%)

  19,9 tys

  3,4(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  115,7 tys

  19,8(0.2%)

  126,2 tys

  21,7(0.2%)

  123,2 tys

  21,4(0.2%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  3,3 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  490

  0,1(0%)

  668

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  10,4 tys

  1,8(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  520

  0,1(0%)

  690

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  23,1 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,8 tys

  14,3(0.1%)

  77,4 tys

  13,3(0.1%)

  189,0 tys

  32,8(0.2%)

  23,1 tys

  4,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Maków Podhalański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 264 mieszkańców Makowa Podhalańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 590 kobiet oraz 674 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców Makowa Podhalańskiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 15,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Makowie Podhalańskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,4%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,3%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2021 w Makowie Podhalańskim mieściły się 3 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 133 dzieci (67 dziewczynek oraz 66 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Makowie Podhalańskim mieściły się 3 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 138 dzieci (73 dziewczynki oraz 65 chłopców). Dostępnych było 146 miejsc.

  18,2% mieszkańców Makowa Podhalańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 006 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 44 oddziałach uczyło się 625 uczniów (279 kobiet oraz 346 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Makowie Podhalańskim placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 454 uczniów (216 kobiet oraz 238 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 31,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 129,67.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (19,5% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Makowa Podhalańskiego w wieku potencjalnej nauki (21,8% kobiet i 21,0% mężczyzn).

 • 16,5% Wykształcenie wyższe
 • Maków Podhalański
  16,5%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 21,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Maków Podhalański
  33,0%
  Województwo
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 35,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Maków Podhalański
  10,8%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Maków Podhalański
  19,6%
  Województwo
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Maków Podhalański
  28,3%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,2%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 15,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1006 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Maków Podhalański
  1 006,0
  woj. małopolskie
  886,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,01
  woj. małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 165 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Maków Podhalański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 133 Dzieci
 • 67 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 66 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 39 3 lata
 • 39
 • 47 4 lata
 • 47
 • 45 5 lata
 • 45
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 17 3 lata
 • 17
 • 26 4 lata
 • 26
 • 22 5 lata
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 21 4 lata
 • 21
 • 23 5 lata
 • 23
 • 110 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Makowie Podhalańskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Makowie Podhalańskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole Samorządowe w Makowie Podhalańskim
  Publiczne
  33 877-16-16
  33 877-16-16
  ul. Wolności 53
  34-220 Maków Podhalański
  250-
  Prywatne Przedszkole "Słoneczny Uśmiech"
  Niepubliczne
  78 774-55-58
  ul. Wolności 52
  34-220 Maków Podhalański
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek pw. Św. Anny (Św. Anna)
  Niepubliczne
  33 877-11-53
  ul. Sikorskiego 5
  34-220 Maków Podhalański
  ---
 • Szkoły podstawowe w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Maków Podhalański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 588 Uczniowie
 • 260 Kobiety
  (uczniowie)
 • 328 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,2%
  55,8%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12 Oddziały
 • 37 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,4%
  48,6%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  14,2
  Województwo
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,2
 • 14,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,2
 • 18,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,4
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 42,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 129,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Maków Podhalański
  129,67
  Małopolskie
  95,49
  Cała Polska
  95,71
 • 126,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  126,35
  Małopolskie
  94,78
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Maków Podhalański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Maków Podhalański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Makowie Podhalańskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Makowie Podhalańskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Podhalańskim (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  33 877-16-16
  33 877-16-16
  ul. Wolności 53
  34-220 Maków Podhalański
  22505-
  szkoła podstawowa specjalna
  Publiczna
  33 877-21-30
  33 877-15-27
  ul. Orkana 24
  34-220 Maków Podhalański
  115-
  Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
  Niepubliczna
  33 877-16-76
  33 877-16-76
  ul. Szkolna 3
  34-220 Maków Podhalański
  ---
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Makowie Podhalańskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Makowie Podhalańskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  33 877-16-30
  33 877-16-30
  ul. Rynek 8
  34-220 Maków Podhalański
  6130-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  33 877-16-30
  33 877-16-30
  ul. Rynek 8
  34-220 Maków Podhalański
  266-
  Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego (Sw. Jan Kanty)
  Publiczne
  33 877-16-30
  33 877-16-30
  ul. Rynek 8
  34-220 Maków Podhalański
  131-
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  33 877-21-30
  33 877-15-27
  ul. Orkana 24
  34-220 Maków Podhalański
  115-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  33 877-16-30
  33 877-16-30
  ul. Rynek 8
  34-220 Maków Podhalański
  ---
  Zasadnicza szkoła zawodowa
  Publiczna
  33 877-16-30
  33 877-16-30
  ul. Rynek 8
  34-220 Maków Podhalański
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Maków Podhalański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Maków Podhalański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Maków Podhalański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Maków Podhalański - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Makowie Podhalańskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Makowie Podhalańskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Makowie Podhalańskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 239 (uczestnicy: 9 371)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 3 525)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 3 530)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 83)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 456)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 957)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 52)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 12)
  • inne: 205 (uczestnicy: 606)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 165)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 5)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 40)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 6)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 94)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 45)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 17)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Makowie Podhalańskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 834 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 428 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Makowie Podhalańskim działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 35 członków. Zarejestrowano 122 ćwiczących (mężczyźni: 122, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 102, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Makowie Podhalańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Makowa Podhalańskiego znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Makowie Podhalańskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Huta z XIX w.dnia 1987-06-02, wykaz dokumentów: A-502/87 z 1987-06-02
  • Mur oporowy z XIX w.dnia 1987-06-02, wykaz dokumentów: A-502/87 z 1987-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1896 r. (ul. 3 Maja 24)dnia 1995-02-03, wykaz dokumentów: A-666/95 z 1995-02-03
 • Formy ochrony przyrody w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Makowa Podhalańskiego znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Makowie Podhalańskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2001-07-26, Opis granicy: w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Medyka - ul. 3 maja przy Kaplicy Filasowej

Maków Podhalański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Makowie Podhalańskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 89,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Makowie Podhalańskim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu suskiego.

  Powiat suski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Makowie Podhalańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Makowie Podhalańskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 89,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  89,8
  Małopolskie
  64,9
  Polska
  56,5
 • 17,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  18,0
  woj. małopolskie
  3,0
  Cała Polska
  5,0
 • 71,88 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Maków Podhalański
  71,9
  woj. małopolskie
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Maków Podhalański
  20,0
  woj. małopolskie
  4,6
  Cały kraj
  8,9
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  80,0
  Małopolskie
  117,5
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Maków Podhalański przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 28droga krajowa nr 28(Zator - Rudze - Graboszyce - Radocza - Tomice - Wadowice - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna Poręba - Skawce - Tarnawa Dolna - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Białka - Juszczyn - Kojszówka - Baranówka - Osielec - Jordanów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Raba Niżna - Mszana Dolna - Fornale - Gruszowiec - Dobra - Tymbark - Zamieście - Limanowa - Kanina - Wysokie - Biczyce Górne - Biczyce Dolne - Nowy Sącz - Paszyn - Cieniawa - Grybów - Szymbark - Ropica Polska - Gorlice - Klęczany - Korczyna - Biecz - Siepietnica - Lisówek - Skołyszyn - Siedliska Sławęcińskie - Przysieki - Jasło - Warzyce - Zimna Woda - Szebnie - Jaszczew - Potok - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz - Klimkówka - Rymanów - Sieniawa - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Pisarowce - Sanok - Bykowce - Załuż - Tyrawa Wołoska - Kuźmina - Leszczawa Dolna - Bircza - Korzeniec - Boguszówka - Olszany - Śliwnica - Krasiczyn - Dybawka - Prałkowce - Przemyśl - Medyka - granica (Ukraina))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Maków Podhalański przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 98Linia kolejowa nr 98: Sucha Beskidzka - Chabówka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Sucha Beskidzka -Maków Podhalański - Juszczyn - Kojszówka - Osielec - Bystra Podhalańska - Jordanów - Skawa - Skawa Środkowa - Chabówka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Makowie Podhalańskim istnieje 80 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  Aleja Kasztanowa

  Aleja Świerkowa

  ul. Do Cmentarza

  ul. Generała Bema

  ul. Generała Dąbrowskiego

  ul. Generała Pułaskiego

  ul. Generała Sikorskiego

  ul. Grzechyńska

  ul. Głowackiego

  ul. Jazy

  ul. Jodłowa

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krasickiego

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lelewela

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Modrzewiowa

  ul. Moniuszki

  ul. Mostowa

  ul. Orkana

  ul. Orzeszkowej

  Osiedle Bryndze

  Osiedle Czajówka

  Osiedle Draby

  Osiedle Działy

  Osiedle Gieraty

  Osiedle Jasnochowa

  Osiedle Jedzinne

  Osiedle Jurki

  Osiedle Koziany

  Osiedle Kurdasy

  Osiedle Makowska Góra

  Osiedle Mędralowa

  Osiedle Ostrysz

  Osiedle Pawlicówka

  Osiedle Polana

  Osiedle Pykowa

  Osiedle Pyrowa

  Osiedle Rabowa

  Osiedle Sarnowa

  Osiedle Sołki

  Osiedle Stanaszkowa

  Osiedle Surletowa

  Osiedle Tysiąclecia

  Osiedle na Stoku

  Osiedle za Górą

  ul. Paderewskiego

  ul. Partyzantów

  ul. Piasta

  ul. Polna

  ul. Poniatowskiego

  ul. Prusa

  ul. Rynek

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stary Rynek

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Widokowa

  ul. Wolności

  ul. Za Wodą

  ul. ks. Franciszka Dźwigońskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Źródlana

  ul. Żeromskiego

  ul. Żwirki i Wigury