Morawica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Morawica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Morawica to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Morawica.
 • 1 725 Liczba mieszkańców
 • 4,4 km² Powierzchnia
 • 393,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1 stycznia 2017 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
 • Marian Adam Buras Burmistrz miasta
Morawica na mapie
Identyfikatory
 • 20.617850.7461 Współrzędne GPS
 • 2604124 TERYT (TERC)
 • 0254226 SIMC
Herb miasta Morawica
Morawica herb

Morawica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-026Poczta Morawica

Morawica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Morawicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Morawica
(41) 311-46-91 200
(41) 311-46-90
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica

Morawica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Morawica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 725, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,1 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Morawicy zawarli w 2021 roku 7 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Morawicy jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Morawica ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,12 na 1000 mieszkańców Morawicy. W 2021 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 41,9% dziewczynek i 58,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,7% zgonów w Morawicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Morawicy były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Morawicy przypada 9.02 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Morawicy -11. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  60,9% mieszkańców Morawicy jest w wieku produkcyjnym, 22,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 725 Liczba mieszkańców
 • 876 Kobiety
 • 849 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Morawicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Morawicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Morawicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,1 lat
  świętokrzyskie
  43,6 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 39,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Morawica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Morawica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Morawica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Morawica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,1%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Morawica
  59,0%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 59,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,5%
  Województwo
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Morawica
  0,2%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Morawicy w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,7
  woj. świętokrzyskie
  4,1
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Morawica
  1,3
  woj. świętokrzyskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Morawicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,1
  woj. świętokrzyskie
  -8,0
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Morawicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Morawicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Morawicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Morawicy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,9%
  58,1%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  świętokrzyskie
  7,2
  Cała Polska
  8,7
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,5
  woj. świętokrzyskie
  32,0
  Cała Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Morawica
  3 387 g
  świętokrzyskie
  3 350 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 151 Waga 4000g - 4499g
 • 151
 • 630 Waga 3500g - 3999g
 • 630
 • 715 Waga 3000g - 3499g
 • 715
 • 263 Waga 2500g - 2999g
 • 263
 • 53 Waga 2000g - 2499g
 • 53
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,24
  Województwo
  1,11
  Kraj
  1,32
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,64
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Morawica
  0,71
  świętokrzyskie
  0,47
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Morawicy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Zgony
 • 7 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 31,8%
  68,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,0
  Województwo
  15,1
  Polska
  13,6
 • 140,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  140,5
  Województwo
  211,1
  Polska
  156,7
 • 0,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,5
  świętokrzyskie
  2,6
  Kraj
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  2,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Morawica
  33,7%
  Województwo
  36,4%
  Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Morawica
  20,2%
  woj. świętokrzyskie
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Morawica
  5,1%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • 418 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  11,1
  Cały kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Kraj
  74,4
 • 248,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  248,1
  świętokrzyskie
  294,3
  Cała Polska
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  268,5
  Cały kraj
  246,5
 • 413,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 461,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  413,9
  Województwo
  562,0
  Cały kraj
  475,8
 • 63,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  63,3
  Województwo
  67,5
  Polska
  70,6
 • 26,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,4
  Województwo
  35,0
  Kraj
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,4
  Województwo
  8,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,8%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Morawicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Morawica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Morawica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Morawicy oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,06 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Morawicy to 521 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 305 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Morawicy to 6,14 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Morawicy to 144,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,05% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,88% mieszkań posiada łazienkę, 82,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,44% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 521 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 305,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  305,00
  woj. świętokrzyskie
  370,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 102,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  102,50 m2
  świętokrzyskie
  75,30 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Morawica
  31,30 m2
  woj. świętokrzyskie
  27,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,72
  świętokrzyskie
  3,80
  Cały kraj
  3,82
 • 3,28 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,28
  świętokrzyskie
  2,70
  Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,70
  Województwo
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,06
  woj. świętokrzyskie
  3,73
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 43 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  6,14
  woj. świętokrzyskie
  4,68
  Cały kraj
  3,90
 • 24,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Morawica
  24,93
  świętokrzyskie
  17,45
  Cały kraj
  24,07
 • 1 008 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 144,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  144,0 m2
  woj. świętokrzyskie
  110,0 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Morawica
  0,58 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,05%
  świętokrzyskie
  92,53%
  Cały kraj
  96,97%
 • 85,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  85,99%
  woj. świętokrzyskie
  86,76%
  Cała Polska
  94,01%
 • 83,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Morawica
  83,88%
  Województwo
  84,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 82,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  82,73%
  świętokrzyskie
  79,51%
  Kraj
  83,08%
 • 51,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  51,44%
  świętokrzyskie
  42,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Morawica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Morawicy na 1000 mieszkańców pracuje 203osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Morawicy wynosiło w 2021 roku 4,7% (5,5% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Morawicy wynosiło 4 789,44 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  52,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Morawicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 203 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  203,0
  woj. świętokrzyskie
  196,0
  Kraj
  257,0
 • 4,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,5% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,7%
  świętokrzyskie
  7,3%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Morawicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Morawicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Morawicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Morawica
  4 789 PLN
  Województwo
  5 262 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Morawicy w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Przemysł i budownictwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Morawicy w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 850 Pracujący ogółem
 • 1 193 Kobiety
 • 657 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Morawicy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 58,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Morawica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,3
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 27,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  27,5
  Województwo
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 74,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  74,9
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Morawica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Morawicy w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 244 podmioty gospodarki narodowej, z czego 160 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (8) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Morawicy najwięcej (21) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (227) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,3% (74) podmiotów, a 68,4% (167) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Morawicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 244 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74 Przemysł i budownictwo
 • 167 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Morawicy w 2021 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Morawicy w 2021 roku
 • 160 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 227 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 227
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 243 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 243
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 160 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 36 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 36
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Morawica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Morawicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 20 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,77 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Morawicy wynosi 75,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Morawicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 4,17 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,09 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,03 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Morawicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Morawica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 20
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 11,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,77
  Województwo
  18,46
  Polska
  21,51
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Morawica
  6,19
  woj. świętokrzyskie
  10,81
  Cały kraj
  12,82
 • 3,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Morawica
  3,03
  świętokrzyskie
  4,93
  Polska
  5,89
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Morawica
  2,09
  woj. świętokrzyskie
  1,97
  Polska
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  świętokrzyskie
  0,34
  Cała Polska
  0,35
 • 4,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,17
  świętokrzyskie
  8,73
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Morawica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Morawica
  75%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Morawica
  71%
  woj. świętokrzyskie
  71%
  Kraj
  64%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  67%
  Województwo
  81%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Morawica
  98%
  świętokrzyskie
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  95%
  świętokrzyskie
  90%
  Cały kraj
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  49%
  woj. świętokrzyskie
  65%
  Cała Polska
  53%

Morawica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Morawicy wyniosła w 2021 roku 102,0 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Morawicy - 26% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,7 mln złotych, czyli 19,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Morawicy wyniosła w 2021 roku 118,6 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (4.4%). W budżecie Morawicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 58,6 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,8%.
 • Wydatki budżetu w Morawicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Morawicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Morawica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Morawicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---74,0 mln

  4,6 tys(100%)

  92,8 mln

  5,7 tys(100%)

  93,8 mln

  5,6 tys(100%)

  107,5 mln

  6,4 tys(100%)

  102,0 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---24,3 mln

  14,0 tys(32.8%)

  24,9 mln

  14,7 tys(26.9%)

  26,0 mln

  15,2 tys(27.7%)

  30,2 mln

  17,7 tys(28.1%)

  26,6 mln

  15,4 tys(26%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---3,3 mln

  1,9 tys(4.5%)

  6,7 mln

  3,9 tys(7.2%)

  16,6 mln

  9,7 tys(17.7%)

  6,0 mln

  3,5 tys(5.6%)

  10,9 mln

  6,3 tys(10.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---5,5 mln

  3,2 tys(7.5%)

  10,0 mln

  5,9 tys(10.8%)

  8,4 mln

  4,9 tys(9%)

  17,3 mln

  10,1 tys(16.1%)

  7,2 mln

  4,2 tys(7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---4,2 mln

  2,4 tys(5.7%)

  5,1 mln

  3,0 tys(5.5%)

  5,6 mln

  3,3 tys(6%)

  6,4 mln

  3,7 tys(5.9%)

  6,8 mln

  3,9 tys(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---3,0 mln

  1,8 tys(4.1%)

  3,6 mln

  2,1 tys(3.9%)

  4,2 mln

  2,4 tys(4.5%)

  4,4 mln

  2,6 tys(4.1%)

  5,4 mln

  3,1 tys(5.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---657,4 tys

  380(0.9%)

  1,2 mln

  680(1.2%)

  834,8 tys

  486(0.9%)

  3,4 mln

  2,0 tys(3.2%)

  4,3 mln

  2,5 tys(4.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---2,3 mln

  1,3 tys(3%)

  11,9 mln

  7,0 tys(12.8%)

  2,3 mln

  1,4 tys(2.5%)

  2,4 mln

  1,4 tys(2.3%)

  3,5 mln

  2,0 tys(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---1,3 mln

  776(1.8%)

  1,9 mln

  1,1 tys(2.1%)

  1,9 mln

  1,1 tys(2%)

  1,2 mln

  729(1.2%)

  2,5 mln

  1,4 tys(2.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---647,2 tys

  374(0.9%)

  741,3 tys

  437(0.8%)

  888,4 tys

  518(0.9%)

  943,3 tys

  552(0.9%)

  937,9 tys

  544(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---358,8 tys

  207(0.5%)

  398,8 tys

  235(0.4%)

  584,6 tys

  341(0.6%)

  421,8 tys

  247(0.4%)

  614,9 tys

  356(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---435,1 tys

  251(0.6%)

  602,4 tys

  355(0.6%)

  320,4 tys

  187(0.3%)

  319,9 tys

  187(0.3%)

  393,9 tys

  228(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---259,5 tys

  150(0.4%)

  487,1 tys

  287(0.5%)

  299,4 tys

  174(0.3%)

  232,3 tys

  136(0.2%)

  303,7 tys

  176(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ---263,3 tys

  152(0.4%)

  285,7 tys

  169(0.3%)

  340,3 tys

  198(0.4%)

  225,9 tys

  132(0.2%)

  103,8 tys

  60,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ---0,0

  0,0(0%)

  13,6 tys

  8,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,6 tys

  108(0.2%)

  38,6 tys

  22,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---6,5 mln

  3,8 tys(8.8%)

  2,4 tys

  1,4(0%)

  2,1 tys

  1,2(0%)

  21,9 tys

  12,8(0%)

  11,2 tys

  6,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---4,3 tys

  2,5(0%)

  115,7 tys

  68,3(0.1%)

  121,1 tys

  70,6(0.1%)

  129,0 tys

  75,6(0.1%)

  3,3 tys

  1,9(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---1,1 mln

  615(1.4%)

  1,1 mln

  635(1.2%)

  2,3 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  1,3(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Morawicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Morawicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Morawica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Morawicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---71,2 mln

  4,4 tys(100%)

  89,4 mln

  5,5 tys(100%)

  106,4 mln

  6,4 tys(100%)

  114,4 mln

  6,8 tys(100%)

  118,6 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ---26,6 mln

  15,4 tys(37.3%)

  30,8 mln

  18,2 tys(34.5%)

  34,5 mln

  20,1 tys(32.4%)

  36,1 mln

  21,1 tys(31.6%)

  40,5 mln

  23,5 tys(34.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---15,5 mln

  9,0 tys(21.8%)

  16,4 mln

  9,7 tys(18.3%)

  17,7 mln

  10,3 tys(16.7%)

  28,6 mln

  16,7 tys(25%)

  22,3 mln

  13,0 tys(18.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---1,6 mln

  898(2.2%)

  3,2 mln

  1,9 tys(3.6%)

  12,8 mln

  7,5 tys(12.1%)

  2,2 mln

  1,3 tys(2%)

  5,2 mln

  3,0 tys(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---1,4 mln

  786(1.9%)

  2,3 mln

  1,4 tys(2.6%)

  1,2 mln

  676(1.1%)

  1,4 mln

  841(1.3%)

  5,1 mln

  2,9 tys(4.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---1,6 mln

  906(2.2%)

  3,3 mln

  2,0 tys(3.7%)

  7,7 mln

  4,5 tys(7.3%)

  6,2 mln

  3,6 tys(5.4%)

  4,2 mln

  2,4 tys(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---1,5 mln

  853(2.1%)

  1,6 mln

  957(1.8%)

  1,8 mln

  1,0 tys(1.7%)

  2,0 mln

  1,2 tys(1.7%)

  3,7 mln

  2,1 tys(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---3,1 mln

  1,8 tys(4.4%)

  2,4 mln

  1,4 tys(2.6%)

  2,7 mln

  1,5 tys(2.5%)

  4,2 mln

  2,5 tys(3.7%)

  3,2 mln

  1,9 tys(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---182,3 tys

  105(0.3%)

  235,9 tys

  139(0.3%)

  262,4 tys

  153(0.2%)

  772,4 tys

  452(0.7%)

  1,6 mln

  940(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---76,0 tys

  43,9(0.1%)

  99,6 tys

  58,8(0.1%)

  321,6 tys

  187(0.3%)

  46,0 tys

  27,0(0%)

  1,1 mln

  644(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---8,0 tys

  4,6(0%)

  3,1 mln

  1,8 tys(3.5%)

  2,1 mln

  1,2 tys(2%)

  96,9 tys

  56,7(0.1%)

  433,5 tys

  251(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---175,5 tys

  101(0.2%)

  165,1 tys

  97,4(0.2%)

  201,9 tys

  118(0.2%)

  197,1 tys

  115(0.2%)

  175,4 tys

  102(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---95,2 tys

  55,0(0.1%)

  109,0 tys

  64,3(0.1%)

  113,6 tys

  66,2(0.1%)

  88,0 tys

  51,5(0.1%)

  78,2 tys

  45,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---2,9 tys

  1,7(0%)

  168,1 tys

  99,2(0.2%)

  2,7 tys

  1,6(0%)

  1,9 tys

  1,1(0%)

  30,7 tys

  17,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---64,9 tys

  37,5(0.1%)

  111,1 tys

  65,6(0.1%)

  21,6 tys

  12,6(0%)

  711,3 tys

  416(0.6%)

  10,3 tys

  6,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---91,2 tys

  52,7(0.1%)

  3,9 mln

  2,3 tys(4.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  2,6(0%)

  8,5 tys

  4,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---4,3 tys

  2,5(0%)

  115,7 tys

  68,3(0.1%)

  121,1 tys

  70,6(0.1%)

  129,0 tys

  75,6(0.1%)

  3,3 tys

  1,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ---1,7 tys

  1,0(0%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  1,9 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  1,2(0%)

  2,4 tys

  1,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ---0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Morawica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 444 mieszkańców Morawicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 213 kobiet oraz 231 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Morawicy, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Morawicy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Morawicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2021 w Morawicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 160 dzieci (76 dziewczynek oraz 84 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,3% mieszkańców Morawicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,7% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 283 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 420 uczniów (207 kobiet oraz 213 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (30,0% wśród dziewczynek i 30,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców Morawicy w wieku potencjalnej nauki (24,9% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  22,6%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,0%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,5%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,5%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Morawica
  22,8%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Morawica
  16,0%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Morawica
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2283 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Morawica
  2 283,0
  woj. świętokrzyskie
  884,0
  Polska
  896,0
 • 0,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,30
  Województwo
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 172 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Morawica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 160 Dzieci
 • 76 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 84 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 45 4 lata
 • 45
 • 45 5 lata
 • 45
 • 39 6 lat
 • 39
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 20 4 lata
 • 20
 • 22 5 lata
 • 22
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 25 4 lata
 • 25
 • 23 5 lata
 • 23
 • 23 6 lat
 • 23
 •  
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Morawicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Morawicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole
  Publiczne
  41 311-41-14
  ul. Szkolna 4
  26-026 Morawica
  6149-
 • Szkoły podstawowe w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Morawica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 420 Uczniowie
 • 207 Kobiety
  (uczniowie)
 • 213 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  14,9
  Polska
  16,7
 •  
 • 29,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Morawicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Morawicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (KornelaMakuszyńskiego)
  Publiczna
  41 311-45-10
  41 311-45-10
  ul. Szkolna 4
  26-026 Morawica
  14325-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Morawicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Morawicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Policealna Szkoła Medyczna (Hanna Chrzanowska)
  Publiczna
  41 311-46-80
  41 311-46-80
  ul. KIELECKA 7
  26-026 Morawica
  1016939
 • Edukacyjne grupy wieku w Morawicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Morawica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Morawica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Morawica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Morawica - Zabytki i atrakcje(atrakcje, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Morawicy
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Morawicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Morawicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 17 (uczestnicy: 525)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 25)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 80)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 30)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 138)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 120)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 174)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 24)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 125)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Morawicy działało 1 kino posiadające 1 salę z 22 miejscami na widowni. Odbyły się 244 seanse, na które przyszło 2 661 widzów, w tym 109 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 291 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Morawicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 271 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 13 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 720 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Morawicy działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 233 członków. Zarejestrowano 338 ćwiczących (mężczyźni: 210, kobiety: 128, chłopcy do lat 18: 170, dziewczęta do lat 18: 93). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Morawicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Morawicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Morawicy znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Morawicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Podkielecki OChK położony jest głównie w granicach zlewni rzeki Lubrzanki oraz częściowo zlewni Kamionki i Bobrzy pełniąc ważne funkcje łącznikowe pomiędzy ŚPN a wspomagającymi go parkami krajobrazowymi: Sieradowickim Suchedniowsko-Oblęgorskim Cisowsko-Orłowińskim i Chęcińsko-Kieleckim. Pod wzglęgem fizycznogeograficznym obszar ten obejmuje część Gór Świętokrzyskich reprezentowanych przez fragmenty twardzielcowych pasm zbudowanych z krzeminokowych piaskowców i łupkółw środkowo- i górnokambryjskich (Pasmo Masłowskie część Grzbietu Krajeńskiego) oraz dolnodewońskich (Pasmo Klonowskie fragmenty Pasma Brzechowskiego i Daleszyckiego Grupa Otrocza) rozdzielonych rozległymi dolinami wyerodowanymi w łupkowo-ilastych i szarogłazowych osadach staropaleozoicznych (Dolina Wilkowska) lub dewońsko-karbońskich (Dolina Kielecko-Łagowska). Poprzecznie rozcinające te pasmowe struktury doliny Lubrzanki i Warkocza tworzą malownicze przełomy rzeczne (w Mąchocicach) wykorzystując poprzeczne strefy dyslokacyjne. Szata roślinna jest zróżnicowana o dużych walorach przyrodniczych. W płn. części obszaru (Pasmo Klonowskie) grupują się najcenniejsze naturalne zbiorowiska mieszanych lasów liściastych świeże bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. Szczególnie zbiorowiska tzw. kwaśnej buczyny sudeckiej (z żywcem dziewięciolistnym) zasługują na objęcie ochrona przez włączenie w granice więtokrzyskiegi Parku Narodowego. Swoiste dla Gór Świętokrzyskich są borealne świerczyny na torfach zajmujące obniżenia terenu w obrębie Doliny Wilkowskiej. Występują tu bór wilgotny i fragmenty łęgowych lasów jesionowo-olszynowych z licznymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin górskich (m.inn. omieg górski kozłek bzowy świerząbek owłosiony). Nieprzepuszczalne podłoże skał ilastych sprawia że w Dolinie Wilkowskiej występują liczne źródła wysięki i młaki odgrywające szczególną rolę w retencji wód a w niewielkim stopniu zmeliorowane wilgotne łąki spełniają ważną rolę biotopotwórczą i klimatotwórczą. W płd. części obszaru wysokie walory botaniczne mają również zbiorowiska leśne w Grupie Otrocza i w Paśmie Brzechowskim. Są to bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. Na terenie POChK istnieje leśny rezerwat przyrody Sufraganiec chroniący dobrze zachowane i typowy fragment boru mieszanego z jodłą świezego boru sosnowego grądu oraz łęgo jesionowo-olszowego. W rezerwacie bardzo odsłonięty jest profil osadów dolnego dewonu z wkładką wulkanogenicznych tufitów oraz zachowany fragment lasu jodłowego z gatunkami roślin rzadkich i chronionych., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu otacza Kielce wąską strefą od wschodu i północy wypełniając tereny pomiędzy administracyjną granicą miasta a otulinami parków krajobrazowych i Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Najdalej na zachód wysunięty punkt graniczny POChK położony jest na styku granic obrębów Brynica i Micigózd w gm. Piekoszów z południową granicą gm. Strawczyn. Wzdłuż tej granicy granica POChK biegnie na wschód. W Wymysłowie granica ta dochodząc do koryta Bobrzy tworzy wąski cypel którego północny brzeg stanowi fragment granicy gmin Strawczyn i Piekoszów i dalej tą granicą do drogi w kompleksie leśnym prowadzącej do Maciejówki. Dalej biegnie wzdłuż tej drogi północną granicą obrębu Kostomłoty I na wschód a następnie na północ po zachodniej granicy obrębu Kostomłoty I osiągając linię kolejową Kielce - Warszawa w Kostomłotach - Wilczej Jamie. Stąd zachodnią granicą obrębu Dąbrowa i dalej południową granicą gminy Zagnańsk biegnie wzdłuż zalesionego Pasma Masłowskiego. W pobliżu Wiśniówki skręca na północ i biegnie do Zagnańska - Chrustów zachodnią granicą obrębów: Kajetanów i Gruszka w gm. Zagnańsk dochodząc do drogi Samsonów - Lekomin. W tym miejscu granica POChK skręca na wschód zgodnie z przebiegiem północnej granicy obrębu Gruszka dochodząc do drogi Występa - Suchedniów w Zaciszowicach. Następnie południowo - wschodnią stroną tej drogi a jednocześnie północnymi granicami obrębów Jęgrzna Czerwona Górka biegnie osiągając południową granicę gminy Suchedniów gdzie zgodnie z przebiegiem granicy obrębu Krzyżka skręca na południe i dochodzi do styku granic gmin: Łączna Suchedniów i Bodzentyn. Dalej zgodnie ze wschodnimi granicami obrębów: Podłazie i Zaskale biegnie w tym kierunku. W przysiółku Kapkazy w gm. Bodzentyn skręca pod kątem prostym na zachód zgodnie z południowymi granicami obrębów Zaskale i Czerwona Górka. W Zagórzu granica opisywanego obszaru skręca na południe następnie biegnie po wschodniej granicy obrębu Jęgrzna w gm. Łączna. Na krótkim odcinku odchodzi od granicy obrębu Jęgrzna omijając od zachodu kamieniołom "Bukowa Góra" wzdłuż wschodniej granicy działki 506/14 oraz północno-wschodniej granicy działki nr 511/4. Dalej biegnie po odcinku wschodniej granicy obrębu Brzezinki w gm. Masłów. Następnie biegnie wschodnią granicą obrębu Mąchocice Scholasteria wzdłuż rz. Lubrzanki jej lewym brzegiem do m. Radostowa a następnie skręca na południe wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2178 1528/2 1550 dochodząc do północnej granicy obrębu Mąchocice Kapitulne i tą granicą dochodzi do północnej granicy gm. Górno. Stąd na wschód fragmentem północnej granicy gm. Górno z gm. Masłów na południe od Ciekot po czym północną wschodnią i południową granicą obrębu Bęczków w gm. Górno i przecina drogę Kielce - Górno w m. Górno-Bór. Dalej biegnie wschodnimi granicami obrębów: Radlin w gm. Górno Brzechów i Kranów w gm. Daleszyce a następnie zgodnie z przebiegiem południowych granic obrębów Kranów i Suków skręca na południowy zachód przecinając rz. Czarną Nidę w m. Podmarzysz i osiągając granicę gmin Daleszyce i Morawica w m. Marzysz Młyny. Stąd biegnie po odcinku wschodniej granicy gminy Morawica gdzie dochodzi do granicy obrębu Radomice. Następnie wschodnią i południową granicą obrębu Łabędziów do styku obrębów Morawica oraz Wola Morawicka. W obrębie Morawica granica biegnie na zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 732 oraz wzdłuż północnej granicy działki nr 430 oraz północnej i zachodniej granicy działki nr 965 do wschodniej strony ulicy Parkowej wzdłuż niej do drogi Morawica - Łabędziów a następnie północną stroną powyższej drogi do drogi krajowej nr 73. Dalej granica na krótkim odcinku skręca na południe wzdłuż zachodniej strony drogi krajowej skąd odbija na zachód północną stroną ulicy Polnej wzdłuż doliny Czarnej Nidy do ulicy Górniczej. Następnie biegnie na zachód północną stroną ulicy Górniczej do linii kolejowej. Na krótkim odcinku biegnie na północ linią kolejową oraz południową zachodnią i północną granicą obrębu Nida gdzie dociera z powrotem do linii kolejowej. Dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 432. Następnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 1083/21 przecinając działkę nr 1084/2 do południowej i wschodniej granicy działki nr 1366. W kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 1322 1397/1 1396/3. Granica zmienia kierunek i biegnie na wschód wzdłuż południowych granic działek nr: 1396/2 1397/10. Następnie wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki nr 1085/12 i południowych granic działek nr 1087/1 1087/2 biegnie w kierunku wschodnim. Wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1087/3 kieruje się do ulicy Przemysłowej a dalej południową stroną ulicy Przemysłowej do drogi krajowej nr 73. Stąd granica skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej strony drogi krajowej gdzie w obrębie Bilcza skręca w kierunku wschodnim południową stroną ulicy ks. Piotra Ściegiennego a następnie wzdłuż wschodniej granicy Zakładu Hodowli Drobiu w Bilczy po wschodnich granicach działek nr: 373 324/36 324/80 324/31 324/78 324/77 324/73 323 322/3 biegnie na północ do ulicy Jana Pawła II. Dalej południową i wschodnią stroną ulicy Jana Pawła II biegnie na wschód do granicy obrębu Dyminy. Następnie zachodnią granicą obrębu Dyminy dochodzi do drogi Dyminy - Suków i skręca gwałtownie na wschód wzdłuż południowej strony tej drogi dochodząc do granicy gmin Daleszyce i Morawica. Potem skręca ostro na północ wzdłuż granic gmin Daleszyce i Morawica a następnie Kielce i Daleszyce do granicy z gm. Górno. Stąd biegnie otaczając miasto Kielce od wschodu i północy zgodnie z przebiegiem jego granic aż do linii kolejowej Kielce - Włoszczowa i dalej wzdłuż torów kolejowych ok. 650 m na zachód a następnie skręca na północ granicą gmin Miedziana Góra i Piekoszów do południowej granicy obrębu Brynica w gm. Piekoszów. Dalej południową granicą obrębu Brynica wschodnią południową i zachodnią granicą obrębu Podzamcze oraz zachodnią granicą obrębu Brynica dochodzi do początku opisu., Powierzchnia: 26484.69 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: we wsi Nida w pobliżu zabytkowej kapliczki

Morawica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Morawicy odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 117,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Morawicy znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Morawicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Morawicy w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 117,72 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  117,7
  świętokrzyskie
  64,3
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  7,1
  Cała Polska
  5,9
 • 176,57 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  176,6
  woj. świętokrzyskie
  75,3
  Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  11,0
  Kraj
  9,8
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Morawica
  150,0
  Województwo
  117,1
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Morawicy w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 320,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Morawica
  320,6 km
  woj. świętokrzyskie
  357,6 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Morawica
  2,6 km
  Województwo
  3,5 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Morawica przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 73droga krajowa nr 73(Wiśniówka - Dąbrowa - Kielce - Bilcza - Piaseczna Górka - Bieleckie Młyny - Morawica - Wola Morawicka - Zalesie - Lisów - Piotrkowice - Celiny - Chmielnik - Śladków Mały - Skorzów - Zwierzyniec - Mikułowice - Busko-Zdrój - Bronina - Szczaworyż - Smogorzów - Podlasek - Stopnica - Mietel - Szczeglin - Pacanów - Słupia - Żabiec - Szczucin - Zalesie - Wieżyce - Radwan - Smęgorzów - Dąbrowa Tarnowska - Żelazówka - Breń - Lisia Góra - Brzozówka - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Strzegocice - Bielowy - Jaworze Górne - Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka - Brzostek - Bukowa - Kołaczyce - Krajowice - Jasło)
  • DW 763droga wojewódzka nr 763(Chęciny - Radkowice - Brzeziny - Morawica)
  • DW 766droga wojewódzka nr 766( Morawica - Dębska Wola - Włoszczowice - Góki - Kije - Hajdaszek - Brzeście - Pińczów - Skrzypów - Michałów - Góry - Węchadłów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Morawica nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 8Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia - Kraków Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Rakowiec - Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie - Warszawa Dawidy - Warszawa Jeziorki - Nowa Iwiczna - Piaseczno - Zalesie Górne - Ustanówek - Czachówek Górny - Czachówek Południowy - Sułkowice - Chynów - Krężel - Michalczew - Gośniewice - Warka - Grabów nad Pilicą - Strzyżyna - Dobieszyn - Kruszyna - Wola Bierwiecka - Bartodzieje - Lesiów - Radom - Radom Południowy - Rożki - Ruda Wielka - Wola Lipieniecka - Jastrząb - Gąsawy Plebańskie - Szydłowiec - Lipowe Pole - Skarżysko Kamienna Północ - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Zachodnie - Suchedniów Północny - Suchedniów - Berezów - Łączna - Ostojów - Lekomin - Zagnańsk - Tumlin - Kostomłoty - Kielce Piaski - Kielce - Kielce Białogon - Słowik Przystanek - Sitkówka Nowiny - Radkowice - Wolica - Sobków - Miąsowa - Podchojny - Jędrzejów - Potok - Krzcięcice - Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów - Kozłów - Kamionka Z - Tunel - Dziadówki - Miechów - Kamieńczyce - Szczepanowice - Smroków - Słomniki - Słomniki Miasto - Niedźwiedź - Goszcza - Łuczyce - Baranówka - Zastów - Zesławice - Kraków Batowice - Kraków Główny Osobowy)
  • LK 70Linia kolejowa nr 70: Włoszczowice - Chmielów koło Tarnobrzega [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Włoszczowice - Chmielnik - Grzybów - Staszów - Strzegomek - Osiek Staszowski - Stary Łążek - Chodków - Chmielów koło Tarnobrzega)
  • LK 73Linia kolejowa nr 73: Sitkówka Nowiny - Busko-Zdrój [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Sitkówka Nowiny - Brzeziny - Nida - Dębska Wola - Włoszczowice - Kije - Stawiany Pińczowskie - Szarbków)
  • LK 568Linia kolejowa nr 568: Sitkówka Nowiny - Szczukowice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Sitkówka Nowiny)
  • LK 569Linia kolejowa nr 569: Radkowice - Brzeziny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Radkowice - Brzeziny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Morawicy istnieje 28 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Bukowa

  ul. Diamentowa

  ul. Działkowa

  ul. Dębowa

  ul. Górnicza

  ul. Głogowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kielecka

  ul. Krótka

  ul. Ks. Stanisława Korneckiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Niebieska

  ul. Orla

  ul. Parkowa

  ul. Pińczowska

  ul. Polna

  ul. Spacerowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Złota

  ul. Łąkowa

  ul. Ściegiennego