Nowe Miasto w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Nowe Miasto - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nowe Miasto to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płońskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nowe Miasto.
 • 1 530 Liczba mieszkańców
 • 1420–1870, 2022 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WPN Tablice rejestracyjne
 • Sławomir Zalewski Burmistrz miasta
Nowe Miasto na mapie
Identyfikatory
 • 20.629252.6553 Współrzędne GPS
 • 1420084 TERYT (TERC)
 • 0120900 SIMC
Herb miasta Nowe Miasto
Nowe Miasto herb

Jak Nowe Miasto wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Nowe Miasto na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Nowe Miasto wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Nowe Miasto plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
22Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
59Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
81Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
93Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
104Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
110Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
197Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
238Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
242Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
259Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
267Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
277Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
277Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
286Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
293Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
293Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
294Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
294Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Nowe Miasto - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-120Poczta Nowe Miasto koło Płońska, ul. Apteczna 8

Nowe Miasto - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nowe Miasto)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Nowe Miasto
(23) 661-49-20
(23) )6614923
ul. Apteczna 8
09-120 Nowe Miasto

Nowe Miasto - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Nowe Miasto jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 530, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 3,4%.

  Mieszkańcy Nowe Miasto zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Nowe Miasto jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Nowe Miasto ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,43 na 1000 mieszkańców Nowe Miasto. W 2022 roku urodziło się 7 dzieci, w tym 85,7% dziewczynek i 14,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,6% zgonów w Nowe Miasto spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w Nowe Miasto były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nowe Miasto przypada 13.56 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 20 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nowe Miasto 0. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,0% mieszkańców Nowe Miasto jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 530 Liczba mieszkańców
 • 778 Kobiety
 • 752 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nowe Miasto w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nowe Miasto w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nowe Miasto w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nowe Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nowe Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nowe Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Nowe Miasto
  28,8%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,9%
  Województwo
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Nowe Miasto
  9,5%
  Mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,5%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nowe Miasto w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Nowe Miasto
  4,2
  woj. mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Nowe Miasto
  1,9
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nowe Miasto w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,43 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,4
  Mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nowe Miasto w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nowe Miasto w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nowe Miasto w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nowe Miasto w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 85,7%
  14,3%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,1
  woj. mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Nowe Miasto
  37,2
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 398 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 370 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Nowe Miasto
  3 398 g
  Województwo
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 71 Waga 4000g - 4499g
 • 71
 • 228 Waga 3500g - 3999g
 • 228
 • 234 Waga 3000g - 3499g
 • 234
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,39
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  woj. mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Nowe Miasto
  0,65
  woj. mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Nowe Miasto w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zgony
 • 7 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • Nowe Miasto
  13,6
  Mazowieckie
  11,4
  Kraj
  11,9
 • 153,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  153,6
  Mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,4
  Mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,6%
  Mazowieckie
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,7%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,3%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 230 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 273,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  273,7
  Mazowieckie
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 519,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 593,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 442,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  519,2
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cała Polska
  475,8
 • 74,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  74,9
  Województwo
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  20,8
  Województwo
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 13,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  13,9
  Mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Nowe Miasto
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nowe Miasto w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Miasto - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowe Miasto oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nowe Miasto to 680 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 444 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nowe Miasto to 5,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Nowe Miasto to 130,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 680 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 444,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  444,40
  Województwo
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • 80,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,90 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 35,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Nowe Miasto
  35,90 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,00
  woj. mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,25 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,25
  woj. mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,56
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowe Miasto
  4,58
  Województwo
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 38 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,43
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 24,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  24,84
  Mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 912 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  130,3 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,60 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Nowe Miasto - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Nowe Miasto na 1000 mieszkańców pracuje 429osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Nowe Miasto wynosiło w 2022 roku 9,3% (9,3% wśród kobiet i 9,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowe Miasto wynosiło 5 660,12 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Nowe Miasto pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 429 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  429,0
  Mazowieckie
  442,0
  Cały kraj
  402,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,3% Kobiety
 • 9,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,3%
  Województwo
  4,2%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowe Miasto w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nowe Miasto w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nowe Miasto w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 660 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 660 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nowe Miasto w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Przemysł i budownictwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 33,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nowe Miasto w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nowe Miasto, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Nowe Miasto
  69,6
  Województwo
  71,5
  Polska
  69,0
 • 40,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,7
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 141,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  141,2
  woj. mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nowe Miasto - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Nowe Miasto w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 183 podmioty gospodarki narodowej, z czego 145 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (9) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (13) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nowe Miasto najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (176) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (46) podmiotów, a 74,3% (136) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nowe Miasto najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.5%) oraz Budownictwo (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 183 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46 Przemysł i budownictwo
 • 136 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Nowe Miasto w 2022 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Nowe Miasto w 2022 roku
 • 145 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 176 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 176
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 183 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 183
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 145 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 50
 • 26 Budownictwo
 • 26
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Miasto - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowe Miasto stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 39 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,55 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nowe Miasto wynosi 77,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nowe Miasto najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,86 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,53 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 9,94 (50%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nowe Miasto.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nowe Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 39
 • 20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 20
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 25,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  25,55
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 12,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,86
  Województwo
  14,84
  Polska
  12,98
 • 9,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,53
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,22
  woj. mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,24
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 9,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Nowe Miasto
  9,94
  Województwo
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nowe Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  70%
  Mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  81%
  Mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  90%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  51%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Nowe Miasto - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Nowe Miasto wyniosła w 2022 roku 34,6 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Nowe Miasto - 26.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 16,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nowe Miasto wyniosła w 2022 roku 31,8 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.5%). W budżecie Nowe Miasto wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,4%.
 • Wydatki budżetu w Nowe Miasto według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nowe Miasto według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nowe Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nowe Miasto według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------34,6 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------9,2 mln

  6,0 tys(26.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------5,4 mln

  3,5 tys(15.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------4,6 mln

  3,0 tys(13.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------4,0 mln

  2,6 tys(11.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------2,5 mln

  1,6 tys(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,5 mln

  1,0 tys(4.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------649,8 tys

  425(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------553,1 tys

  361(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------475,8 tys

  311(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------231,3 tys

  151(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------174,0 tys

  114(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------152,4 tys

  99,6(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------137,6 tys

  89,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------46,9 tys

  30,7(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------43,8 tys

  28,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------855

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nowe Miasto według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nowe Miasto według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nowe Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nowe Miasto według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------31,8 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------9,1 mln

  5,9 tys(28.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------7,2 mln

  4,7 tys(22.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------4,0 mln

  2,6 tys(12.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------1,8 mln

  1,1 tys(5.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------1,7 mln

  1,1 tys(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------873,2 tys

  571(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------672,9 tys

  440(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------520,6 tys

  340(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------398,0 tys

  260(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------388,3 tys

  254(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------316,7 tys

  207(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------118,3 tys

  77,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------24,3 tys

  15,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------960

  0,6(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nowe Miasto - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,9% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Nowe Miasto, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Nowe Miasto mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nowe Miasto największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (18,8%).

  W roku 2021 w Nowe Miasto mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 124 dzieci (56 dziewczynek oraz 68 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Nowe Miasto mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 77 dzieci (40 dziewczynek oraz 37 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 308 uczniów (157 kobiet oraz 151 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Nowe Miasto placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 268 uczniów (131 kobiet oraz 137 mężczyzn).

  W Nowe Miasto znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 2 oddziałach uczyło się 47 uczniów (24 kobiety oraz 23 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 38 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Nowe Miasto placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 70 uczniów (46 kobiet oraz 24 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 32 absolwentów.

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,3%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,3%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Nowe Miasto
  2,7%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Nowe Miasto
  13,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,7%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  Mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Nowe Miasto
  3,5%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,2%
  Mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 536 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  536,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,92
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Nowe Miasto) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 124 Dzieci
 • 56 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 68 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 29 4 lata
 • 29
 • 39 5 lata
 • 39
 • 35 6 lat
 • 35
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 9 4 lata
 • 9
 • 20 5 lata
 • 20
 • 15 6 lat
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 20 4 lata
 • 20
 • 19 5 lata
 • 19
 • 20 6 lat
 • 20
 •  
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nowe Miasto(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowe Miasto aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole samorządowe im.Misia Uszatka
  Publiczne
  ul. Ciechanowska 17
  09-120 Nowe Miasto
  41047
 • Szkoły podstawowe w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nowe Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 308 Uczniowie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,0%
  49,0%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,3
  Mazowieckie
  17,3
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 25,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 79,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  79,18
  Województwo
  98,13
  Cała Polska
  95,71
 • 78,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Nowe Miasto
  78,66
  Mazowieckie
  97,07
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Miasto) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Miasto) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nowe Miasto(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowe Miasto aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  23 661-40-09
  23 661-40-09
  ul. Ciechanowska 15
  09-120 Nowe Miasto
  12220-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Nowe Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,8%
  41,2%
 • 18 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 20 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,5
  Województwo
  26,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Nowe Miasto(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowe Miasto aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  23 661-40-09
  23 661-40-09
  ul. Ciechanowska 15
  09-120 Nowe Miasto
  356-
  Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa
  Publiczna
  23 661-40-09
  23 661-40-09
  ul. Ciechanowska 15
  09-120 Nowe Miasto
  235-
  Technikum Agrobiznesu
  Publiczne
  23 661-40-09
  23 661-40-09
  ul. Ciechanowska 15
  09-120 Nowe Miasto
  ---

Nowe Miasto - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Nowe Miasto
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Nowe Miasto: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 17 (uczestnicy: 2 960)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 1 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 480)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 360)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 204)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 18)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 28)
  • teatralne: 1 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 50)
  • literackie: 1 (członkowie: 24)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 124)
  • teatralne: 2 (członkowie: 42)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 34)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 48)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Nowe Miasto działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 335 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 128 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Nowe Miasto działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 43 członków. Zarejestrowano 153 ćwiczących (mężczyźni: 153, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 26, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nowe Miasto w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Nowe Miasto
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nowe Miasto znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Nowe Miasto
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIV w. (ul. Kościelna 16)dnia 1962-03-10, wykaz dokumentów: 373/62 z 1962-03-10; brak numeru z 2003-05-12; A-113 z 2004-07-30
 • Formy ochrony przyrody w Nowe Miasto
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Nowe Miasto znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nowe Miasto
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1979-04-26

Nowe Miasto - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 19 wypadków drogowych w Nowe Miasto odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 241,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 326,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Nowe Miasto znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nowe Miasto
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 17 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nowe Miasto w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 241,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 241,8
  Mazowieckie
  956,2
  Polska
  1 100,9
 • 326,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  326,8
  woj. mazowieckie
  117,8
  Polska
  104,4
 • 1 111,11 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 111,1
  Województwo
  1 130,3
  Polska
  1 327,3
 • 26,32 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Nowe Miasto
  26,3
  woj. mazowieckie
  12,3
  Cała Polska
  9,5
 • 89,47 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  89,5
  Województwo
  118,2
  Cała Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nowe Miasto przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 620droga wojewódzka nr 620( Nowe Miasto - Szczawin - Klukówek - Klukowo - Świercze - Prusinowice - Sulkowo - Strzegocin - Gąsiorowo - Kęsy-Wypychy - Kęsy-Pańki - Łady-Krajęczyno - Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Parcele)
  • DW 632droga wojewódzka nr 632(Płońsk - Strachówko - Strachowo - Drożdżyn - Kołoząb - Bolęcin - Kadłubówka - Nowe Miasto-Folwark - Latonice - Świerkowo - Nasielsk - Chrcynno - Chechnówka - Lorcin - Popowo Borowe - Ludwinowo Dębskie - Dębe - Poniatów - Łajski - Michałów-Reginów - Legionowo - Józefów - Kąty Węgierskie - Rembelszczyzna - Marki)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Nowe Miasto nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 9Linia kolejowa nr 9: Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Praga - Warszawa Toruńska - Warszawa Żerań - Warszawa Płudy - Warszawa Choszczówka - Legionowo - Legionowo Przystanek - Chotomów - Janówek - Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin - Pomiechówek - Brody Warszawskie - Studzianki Nowe - Nasielsk - Kątne - Jackowo Dworskie - Świercze - Kałęczyn - Gąsocin - Gołotczyzna - Ciechanów Przemysłowy - Ciechanów - Czeruchy - Krośnice Mazowieckie - Konopki - Stupsk Mazowiecki - Wyszyny - Mława Miasto - Mława - Iłowo - Narzym - Działdowo - Burkat - Turza Wielka - Gralewo - Żabiny - Tuczki - Rybno Pomorskie - Jeglia - Hartowiec - Montowo - Zajączkowo Lubawskie - Rakowice - Smolniki - Iława Główna - Iława Miasto - Ząbrowo - Redaki - Susz - Prabuty - Gdakowo - Mleczewo - Dąbrówka Malborska - Gronajny - Malbork - Malbork Kałdowo - Stogi Malborskie - Szymankowo - Lisewo - Tczew - Miłobądz - Pszczółki - Skowarcz - Różyny - Cieplewo - Pruszcz Gdański - Gdańsk Lipce - Gdańsk Orunia - Gdańsk Południowy - Gdańsk Główny)
  • LK 27Linia kolejowa nr 27: Nasielsk - Toruń Wschodni [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nasielsk - Cieksyn - Wkra - Dalanówek - Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Kaczorowo - Raciąż - Koziebrody - Zawidz Kościelny - Zawidz - Mieszaki - Sierpc - Podwierzbie - Koziołek - Czermno - Skępe - Karnkowo - Lipno - Konotopie - Ograszka - Czernikowo - Obrowo - Dobrzejewice - Lubicz - Grębocin - Toruń Wschodni)