Duszniki-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Duszniki-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Duszniki-Zdrój to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Duszniki-Zdrój.
 • 4 051 Liczba mieszkańców
 • 22,3 km² Powierzchnia
 • 181,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 583 m n.p.m Wysokość
 • 1346 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DKL Tablice rejestracyjne
 • Piotr Andrzej Lewandowski Burmistrz miasta
Duszniki-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 16.390450.4043 Współrzędne GPS
 • 0208011 TERYT (TERC)
 • 0983913 SIMC
Herb miasta Duszniki-Zdrój
Duszniki-Zdrój herb
Flaga miasta Duszniki-Zdrój
Duszniki-Zdrój flaga

Jak Duszniki-Zdrój wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Duszniki-Zdrój na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Duszniki-Zdrój wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Duszniki-Zdrój plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
3Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
4Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
7Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
15Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
38Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
42Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
42Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
86Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
114Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
123Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
125Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
132Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
153Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
153Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
168Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
170Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Duszniki-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-340Poczta Duszniki-Zdrój, ul. Mickiewicza 10

Duszniki-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dusznikach-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kłodzku (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. B. Chrobrego 21
57-300 Kłodzko

Duszniki-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Duszniki-Zdrój jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 051, z czego 53,8% stanowią kobiety, a 46,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 22,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 47,2 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dusznik-Zdroju zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców Dusznik-Zdroju jest stanu wolnego, 48,8% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Duszniki-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -64. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -15,52 na 1000 mieszkańców Dusznik-Zdroju. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 52,6% dziewczynek i 47,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,36 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,7% zgonów w Dusznikach-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w Dusznikach-Zdroju były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dusznik-Zdroju przypada 20.13 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 53 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dusznik-Zdroju -22. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  54,4% mieszkańców Dusznik-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 13,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 32,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dusznik-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 051 Liczba mieszkańców
 • 2 180 Kobiety
 • 1 871 Mężczyźni
 • 53,8%
  46,2%
 • 117 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 117 kobiet)
 • 86 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 86 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dusznikach-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dusznikach-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dusznikach-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dusznik-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 47,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  47,2 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 50,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Duszniki-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dusznik-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Duszniki-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Duszniki-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Duszniki-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  31,4%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 48,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  48,9%
  Województwo
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 47,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,8%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,9%
  Województwo
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dusznikach-Zdroju w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Duszniki-Zdrój
  3,2
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Dolnośląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dusznikach-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -64 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -33 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -15,52 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -15,5
  Województwo
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dusznikach-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dusznikach-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dusznikach-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dusznikach-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,6%
  47,4%
 • 4,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Duszniki-Zdrój
  4,6
  Województwo
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  26,9
  Dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 302 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Duszniki-Zdrój
  3 302 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 231 Waga 3500g - 3999g
 • 231
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 153 Waga 2500g - 2999g
 • 153
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,07
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Duszniki-Zdrój
  0,51
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,36 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Duszniki-Zdrój
  0,36
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dusznikach-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 83 Zgony
 • 43 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,8%
  48,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,1 Zgony na 1000 ludności
 • Duszniki-Zdrój
  20,1
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 277,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  277,8
  Dolnośląskie
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Duszniki-Zdrój
  5,8
  Województwo
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Duszniki-Zdrój
  4,4
  Województwo
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,7%
  Województwo
  44,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,4%
  Województwo
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Duszniki-Zdrój
  8,0%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 194 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,9
  Kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  85,1
  Kraj
  70,6
 • 309,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  309,7
  Dolnośląskie
  294,0
  Cały kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Kraj
  253,9
 • 729,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 782,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 672,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Duszniki-Zdrój
  729,7
  Dolnośląskie
  556,8
  Polska
  426,2
 • 105,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 66,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  105,7
  Województwo
  96,5
  Kraj
  62,9
 • 37,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  37,3
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  33,8
 • 14,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  14,2
  Województwo
  8,3
  Kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  woj. dolnośląskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 53 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dusznikach-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 61,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 57,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 27,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 33,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Duszniki-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Duszniki-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dusznikach-Zdroju oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dusznikach-Zdroju to 2 068 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 506 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dusznikach-Zdroju to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dusznikach-Zdroju to 135,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,71% mieszkań posiada łazienkę, 81,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,94% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 068 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 505,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Duszniki-Zdrój
  505,60
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 61,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Duszniki-Zdrój
  61,30 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,00 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,34
  Dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 1,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  1,98
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,59
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,98
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Duszniki-Zdrój
  5,25
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 5,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,13
  Województwo
  27,76
  Polska
  24,56
 • 540 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 135,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  135,0 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Duszniki-Zdrój
  0,13 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,18%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Cała Polska
  97,75%
 • 95,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Duszniki-Zdrój
  95,12%
  Dolnośląskie
  95,37%
  Kraj
  95,18%
 • 93,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,71%
  Dolnośląskie
  93,95%
  Cała Polska
  93,75%
 • 81,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,14%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 89,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  89,94%
  Województwo
  64,57%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Duszniki-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dusznikach-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 173osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dusznikach-Zdroju wynosiło w 2023 roku 11,7% (11,7% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dusznikach-Zdroju wynosiło 5 670,31 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dusznik-Zdroju 202 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 285 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 83.

  10,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Dusznik-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 173 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  173,0
  Województwo
  279,0
  Polska
  259,0
 • 11,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,3% Kobiety
 • 12,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,7%
  Województwo
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dusznikach-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dusznikach-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dusznikach-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 142 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 670 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dusznikach-Zdroju w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 202 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 285 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 83 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 39,9% Pozostałe
 • 53,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dusznikach-Zdroju w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 724 Pracujący ogółem
 • 441 Kobiety
 • 283 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dusznikach-Zdroju w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 54,4% W wieku produkcyjnym
 • 46,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 32,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 42,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Duszniki-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 84,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  84,0
  Dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 59,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  59,8
  Województwo
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 246,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  246,7
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Duszniki-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dusznikach-Zdroju w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 708 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 430 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (90) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (32) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (95) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dusznikach-Zdroju najwięcej (44) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (693) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 13,1% (93) podmiotów, a 85,5% (605) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dusznikach-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (20.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 708 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 93 Przemysł i budownictwo
 • 605 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w Dusznikach-Zdroju w 2023 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w Dusznikach-Zdroju w 2023 roku
 • 430 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 693 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 693
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 708 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 708
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 Spółki handlowe ogółem
 • 38
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 44 Spółki cywilne ogółem
 • 44
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 430 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 89 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 89
 • 71 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 71
 • 66 Budownictwo
 • 66
 • 38 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 38
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Duszniki-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dusznikach-Zdroju stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 91 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dusznikach-Zdroju wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dusznik-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,70 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 9,59 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,64 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,34 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dusznik-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Duszniki-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 91
 • 60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 60
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 39 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 39
 • 22,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,11
  Dolnośląskie
  29,03
  Polska
  22,81
 • 14,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,70
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 3,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,34
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Kraj
  6,99
 • 2,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,64
  Dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,49
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 9,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,59
  Dolnośląskie
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Duszniki-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  58%
  Dolnośląskie
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Duszniki-Zdrój
  99%
  Dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Dolnośląskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Duszniki-Zdrój
  50%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Kraj
  51%

Duszniki-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dusznik-Zdroju wyniosła w 2022 roku 40,6 mln złotych, co daje 9,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 56.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dusznik-Zdroju - 24.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,4 mln złotych, czyli 8,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dusznik-Zdroju wyniosła w 2022 roku 83,2 mln złotych, co daje 20,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 167.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (55.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (7.3%). W budżecie Dusznik-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (8,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,5 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,4%.
 • Wydatki budżetu w Dusznikach-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dusznik-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Duszniki-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dusznik-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,2 mln

  4,2 tys(100%)

  33,6 mln

  7,1 tys(100%)

  26,3 mln

  5,6 tys(100%)

  23,7 mln

  5,0 tys(100%)

  26,0 mln

  5,7 tys(100%)

  28,9 mln

  6,7 tys(100%)

  26,5 mln

  6,3 tys(100%)

  40,6 mln

  9,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,9 mln

  1,2 tys(29.1%)

  6,5 mln

  1,4 tys(19.4%)

  6,5 mln

  1,4 tys(24.8%)

  6,6 mln

  1,4 tys(27.9%)

  7,0 mln

  1,6 tys(27.1%)

  7,4 mln

  1,7 tys(25.6%)

  8,1 mln

  1,9 tys(30.6%)

  9,8 mln

  2,4 tys(24.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  547(13%)

  4,1 mln

  859(12.1%)

  1,4 mln

  287(5.2%)

  1,4 mln

  298(5.8%)

  1,4 mln

  309(5.4%)

  1,6 mln

  363(5.6%)

  1,7 mln

  393(6.4%)

  7,4 mln

  1,8 tys(18.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  534(12.6%)

  2,6 mln

  558(7.9%)

  3,0 mln

  625(11.3%)

  2,9 mln

  623(12.2%)

  3,3 mln

  734(12.8%)

  3,2 mln

  731(11.2%)

  3,4 mln

  796(13%)

  4,7 mln

  1,1 tys(11.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  388(9.2%)

  2,0 mln

  428(6%)

  2,3 mln

  477(8.6%)

  2,1 mln

  454(8.9%)

  2,6 mln

  580(10.1%)

  3,3 mln

  747(11.4%)

  3,4 mln

  780(12.7%)

  4,6 mln

  1,1 tys(11.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  173,4 tys

  36,2(0.9%)

  200,8 tys

  42,3(0.6%)

  269,8 tys

  57,1(1%)

  3,3 mln

  718(14.1%)

  191,7 tys

  42,2(0.7%)

  155,1 tys

  35,1(0.5%)

  204,8 tys

  47,3(0.8%)

  3,5 mln

  867(8.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  301(7.1%)

  1,4 mln

  289(4.1%)

  1,6 mln

  348(6.3%)

  1,5 mln

  331(6.5%)

  1,6 mln

  357(6.2%)

  1,4 mln

  312(4.8%)

  1,6 mln

  372(6.1%)

  2,1 mln

  522(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  15,0 tys

  3,1(0.1%)

  43,0 tys

  9,1(0.1%)

  14,0 tys

  3,0(0.1%)

  12,0 tys

  2,6(0.1%)

  9,5 tys

  2,1(0%)

  12,0 tys

  2,7(0%)

  11,9 tys

  2,7(0%)

  1,8 mln

  435(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  232(5.5%)

  2,0 mln

  412(5.8%)

  735,8 tys

  156(2.8%)

  1,1 mln

  236(4.6%)

  1,2 mln

  262(4.6%)

  2,4 mln

  534(8.2%)

  933,8 tys

  216(3.5%)

  1,2 mln

  296(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  289,1 tys

  60,4(1.4%)

  948,7 tys

  200(2.8%)

  407,4 tys

  86,2(1.6%)

  324,0 tys

  70,0(1.4%)

  190,0 tys

  41,8(0.7%)

  270,8 tys

  61,2(0.9%)

  862,7 tys

  199(3.3%)

  881,6 tys

  216(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  259,1 tys

  54,1(1.3%)

  280,8 tys

  59,2(0.8%)

  313,9 tys

  66,4(1.2%)

  317,0 tys

  68,5(1.3%)

  340,2 tys

  74,9(1.3%)

  328,8 tys

  74,4(1.1%)

  335,0 tys

  77,4(1.3%)

  432,0 tys

  106(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  293,4 tys

  61,3(1.5%)

  261,9 tys

  55,2(0.8%)

  146,5 tys

  31,0(0.6%)

  7,4 tys

  1,6(0%)

  3,2 mln

  709(12.4%)

  3,3 mln

  747(11.4%)

  870,7 tys

  201(3.3%)

  400,1 tys

  97,8(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  233,1 tys

  48,7(1.2%)

  201,4 tys

  42,4(0.6%)

  333,1 tys

  70,5(1.3%)

  358,3 tys

  77,4(1.5%)

  401,3 tys

  88,3(1.5%)

  294,0 tys

  66,5(1%)

  185,4 tys

  42,8(0.7%)

  395,8 tys

  96,8(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  176,6 tys

  36,9(0.9%)

  195,5 tys

  41,2(0.6%)

  189,1 tys

  40,0(0.7%)

  194,9 tys

  42,1(0.8%)

  267,1 tys

  58,8(1%)

  274,7 tys

  62,1(1%)

  356,9 tys

  82,4(1.3%)

  261,0 tys

  63,8(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  75,4 tys

  15,8(0.4%)

  88,1 tys

  18,6(0.3%)

  197,8 tys

  41,8(0.8%)

  224,8 tys

  48,6(1%)

  197,5 tys

  43,5(0.8%)

  123,3 tys

  27,9(0.4%)

  117,9 tys

  27,2(0.4%)

  226,3 tys

  55,3(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,2 mln

  661(15.7%)

  12,7 mln

  2,7 tys(37.9%)

  5,6 mln

  1,2 tys(21.2%)

  126,1 tys

  27,2(0.5%)

  100,0 tys

  22,0(0.4%)

  113,3 tys

  25,6(0.4%)

  121,9 tys

  28,2(0.5%)

  104,7 tys

  25,6(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  20,0 tys

  4,2(0.1%)

  42,0 tys

  8,9(0.1%)

  26,7 tys

  5,7(0.1%)

  32,5 tys

  7,0(0.1%)

  29,1 tys

  6,4(0.1%)

  29,8 tys

  6,7(0.1%)

  25,0 tys

  5,8(0.1%)

  44,3 tys

  10,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  739

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  3,8 tys

  0,9(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,4 tys

  9,3(0.2%)

  9,2 tys

  1,9(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  48,7 tys

  10,5(0.2%)

  42,0 tys

  9,2(0.2%)

  39,3 tys

  8,9(0.1%)

  7,2 tys

  1,7(0%)

  966

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,0 tys

  23,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dusznikach-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dusznik-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Duszniki-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dusznik-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,2 mln

  4,6 tys(100%)

  30,1 mln

  6,3 tys(100%)

  24,3 mln

  5,2 tys(100%)

  22,2 mln

  4,7 tys(100%)

  26,1 mln

  5,7 tys(100%)

  32,0 mln

  7,4 tys(100%)

  31,8 mln

  7,5 tys(100%)

  83,2 mln

  20,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,6 mln

  752(16.2%)

  2,2 mln

  455(7.2%)

  1,3 mln

  277(5.4%)

  1,7 mln

  374(7.8%)

  2,7 mln

  604(10.5%)

  4,6 mln

  1,0 tys(14.4%)

  2,0 mln

  460(6.3%)

  45,9 mln

  11,2 tys(55.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,3 mln

  1,7 tys(37.5%)

  8,7 mln

  1,8 tys(29%)

  9,0 mln

  1,9 tys(37%)

  10,0 mln

  2,2 tys(45.2%)

  10,7 mln

  2,4 tys(41%)

  10,4 mln

  2,3 tys(32.5%)

  11,6 mln

  2,7 tys(36.5%)

  15,0 mln

  3,7 tys(18%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,5 mln

  935(20.2%)

  4,8 mln

  1,0 tys(16%)

  4,7 mln

  991(19.3%)

  4,6 mln

  999(20.9%)

  4,9 mln

  1,1 tys(18.9%)

  7,0 mln

  1,6 tys(21.8%)

  9,6 mln

  2,2 tys(30.3%)

  6,1 mln

  1,5 tys(7.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,5 tys

  0,5(0%)

  386,1 tys

  81,4(1.3%)

  81,0 tys

  17,1(0.3%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  1,4 tys(6.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  727,4 tys

  152(3.3%)

  589,8 tys

  124(2%)

  581,6 tys

  123(2.4%)

  570,9 tys

  123(2.6%)

  914,2 tys

  201(3.5%)

  1,3 mln

  290(4%)

  1,4 mln

  313(4.3%)

  1,5 mln

  360(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  341(1.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  350(6.1%)

  2,9 mln

  657(9.1%)

  242,8 tys

  56,1(0.8%)

  1,3 mln

  330(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 tys

  0,7(0%)

  4,8 tys

  1,0(0%)

  118,8 tys

  25,1(0.5%)

  1,1 mln

  234(4.9%)

  7,2 tys

  1,6(0%)

  20,5 tys

  4,6(0.1%)

  1,3 mln

  306(4.2%)

  1,2 mln

  291(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  417,1 tys

  87,1(1.9%)

  154,5 tys

  32,6(0.5%)

  93,8 tys

  19,8(0.4%)

  169,7 tys

  36,7(0.8%)

  323,6 tys

  71,2(1.2%)

  174,6 tys

  39,5(0.5%)

  138,6 tys

  32,0(0.4%)

  963,4 tys

  236(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  330(7.1%)

  3,1 mln

  650(10.3%)

  457,3 tys

  96,7(1.9%)

  474,3 tys

  102(2.1%)

  462,2 tys

  102(1.8%)

  609,5 tys

  138(1.9%)

  542,9 tys

  125(1.7%)

  797,2 tys

  195(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  819,4 tys

  171(3.7%)

  553,7 tys

  117(1.8%)

  550,0 tys

  116(2.3%)

  457,2 tys

  98,8(2.1%)

  658,8 tys

  145(2.5%)

  432,0 tys

  97,7(1.4%)

  436,8 tys

  101(1.4%)

  792,3 tys

  194(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  32,5 tys

  6,8(0.1%)

  41,9 tys

  8,8(0.1%)

  33,2 tys

  7,0(0.1%)

  39,6 tys

  8,6(0.2%)

  45,1 tys

  9,9(0.2%)

  87,1 tys

  19,7(0.3%)

  74,8 tys

  17,3(0.2%)

  146,8 tys

  35,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,2 tys

  9,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,4 tys

  17,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  38,7 tys

  8,1(0.2%)

  36,1 tys

  7,6(0.1%)

  29,7 tys

  6,3(0.1%)

  20,6 tys

  4,4(0.1%)

  19,7 tys

  4,3(0.1%)

  11,2 tys

  2,5(0%)

  10,2 tys

  2,4(0%)

  11,3 tys

  2,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  716

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  10,3 tys

  2,2(0%)

  10,4 tys

  2,2(0%)

  10,3 tys

  2,3(0%)

  10,9 tys

  2,5(0%)

  10,8 tys

  2,5(0%)

  11,1 tys

  2,7(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,4 tys

  9,3(0.2%)

  9,2 tys

  1,9(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  48,7 tys

  10,5(0.2%)

  42,0 tys

  9,2(0.2%)

  39,3 tys

  8,9(0.1%)

  7,2 tys

  1,7(0%)

  966

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  442(9.5%)

  9,5 mln

  2,0 tys(31.6%)

  4,2 mln

  897(17.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  523,9 tys

  121(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  19,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Duszniki-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 745 mieszkańców Dusznik-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 347 kobiet oraz 398 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Dusznik-Zdroju, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Dusznik-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dusznikach-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,4%) oraz średnie zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2022 w Dusznikach-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 131 dzieci (58 dziewczynek oraz 73 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dusznikach-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 137 dzieci (51 dziewczynek oraz 86 chłopców). Dostępnych było 145 miejsc.

  17,4% mieszkańców Dusznik-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 19,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 989 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,87 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 261 uczniów (121 kobiet oraz 140 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dusznikach-Zdroju placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 267 uczniów (140 kobiet oraz 127 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 106,97.

  W Dusznikach-Zdroju znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 83 uczniów (38 kobiet oraz 45 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 11 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dusznikach-Zdroju placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 120 uczniów (60 kobiet oraz 60 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 47 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,2% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 22,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 10,4 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców Dusznik-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (27,9% kobiet i 20,2% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Duszniki-Zdrój
  17,2%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  39,1%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 40,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  4,1%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,6%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,4%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,1%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Duszniki-Zdrój
  3,2%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 989 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Duszniki-Zdrój
  989,0
  woj. dolnośląskie
  946,0
  Polska
  927,0
 • 0,87 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Duszniki-Zdrój
  0,87
  Województwo
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Duszniki-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 131 Dzieci
 • 58 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 73 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,3%
  55,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 22 3 lata
 • 22
 • 31 4 lata
 • 31
 • 40 5 lata
 • 40
 • 34 6 lat
 • 34
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 9 3 lata
 • 9
 • 15 4 lata
 • 15
 • 14 5 lata
 • 14
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 16 4 lata
 • 16
 • 26 5 lata
 • 26
 • 16 6 lat
 • 16
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dusznikach-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dusznikach-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Z GRUPĄ ZŁOBKOWĄ
  Publiczne
  74 866-93-77
  74 866-93-77
  ul. KRAKOWSKA 3
  57-340 Duszniki-Zdrój
  510112
 • Szkoły podstawowe w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Duszniki-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 261 Uczniowie
 • 121 Kobiety
  (uczniowie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,4
  Województwo
  18,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 106,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  106,97
  Dolnośląskie
  98,48
  Kraj
  95,96
 • 106,56 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Duszniki-Zdrój
  106,56
  Województwo
  96,90
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Duszniki-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Duszniki-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dusznikach-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dusznikach-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI, ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DUSZNIKACH-ZDROJU (BRONISŁAW CZECH I HELENA MARUSARZÓWNA)
  Publiczna
  74 866-92-16
  74 866-96-68
  ul. SPRZYMIERZONYCH 6
  57-340 Duszniki-Zdrój
  13228-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Duszniki-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 83 Uczniowie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,8%
  54,2%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Duszniki-Zdrój
  10,4
  woj. dolnośląskie
  26,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dusznikach-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dusznikach-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W DUSZNIKACH-ZDROJU
  Publiczne
  74 866-93-68
  74 866-93-37
  ul. WYBICKIEGO 2A
  57-340 Duszniki-Zdrój
  638-
 • Edukacyjne grupy wieku w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Duszniki-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Duszniki-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Duszniki-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Duszniki-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dusznikach-Zdroju

 • Według danych GUS z 2022 roku w Dusznikach-Zdroju znajdowało się 5 hoteli (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 3 pensjonaty (1 ★★★, 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • domy wycieczkowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 3
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 4
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 18


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dusznikach-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dusznikach-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dusznikach-Zdroju 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 42 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 40 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Dusznikach-Zdroju działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 57 304 zwiedzających, co daje 138 953 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Dusznikach-Zdroju działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 441 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 36 640 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dusznikach-Zdroju działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 142 członków. Zarejestrowano 109 ćwiczących (mężczyźni: 47, kobiety: 62, chłopcy do lat 18: 32, dziewczęta do lat 18: 43). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dusznikach-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dusznik-Zdroju znajduje się 27 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Dusznikach-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zabytek techniki Duszniki Zdrój - młyn papierniczydnia 2011-09-20
  • Młyn z pocz. XVIII w.dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 336 z 1956-11-06; A/2073 z 2010-04-19; A/4053/336 z 2010-11-03
  • Miasto z 1324 r.dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 369 z 1956-11-25; A/2567/369 z 2010-07-22
  • Kościół z XVII w.dnia 1960-09-19, wykaz dokumentów: 742 z 1960-09-19; A/1716/742 z 2010-03-12
  • Teatr z XIX w.dnia 1965-11-27, wykaz dokumentów: 1458 z 1965-11-27; A/4071/1458 z 2010-11-04
  • Kuźnia z XVII w.dnia 1965-11-27, wykaz dokumentów: 1459 z 1965-11-27
  • Ratusz z XVI w.dnia 1965-11-29, wykaz dokumentów: 1460 z 1965-11-29; A/4081/1460 z 2010-11-04
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1965-11-29, wykaz dokumentów: 1461 z 1965-11-29; A/4082/1461 z 2010-11-04
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w.dnia 1965-11-29, wykaz dokumentów: 1462 z 1965-11-29; A/4084/1462 z 2010-11-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1598 r.dnia 1965-11-29, wykaz dokumentów: 1463 z 1965-11-29; A/4083/1463 z 2010-11-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1715 r.dnia 1965-11-29, wykaz dokumentów: 1464 z 1965-11-29; A/4088/1464 z 2010-11-04
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1966-08-15, wykaz dokumentów: 1781 z 1966-08-15; 1961 z 1970-03-06; A/4070/1781 z 2010-11-04
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1976-05-22, wykaz dokumentów: 624/Wł z 1976-05-22; A/4075/624/Wł z 2011-11-04
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w.dnia 1976-05-22, wykaz dokumentów: 626/WŁ z 1976-05-22; A/4076/626/Wł z 2010-11-04
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1976-05-22, wykaz dokumentów: 627/Wł z 1976-05-22; A/4077/627/Wł z 2010-11-04
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1976-05-22, wykaz dokumentów: 628/Wł z 1976-05-22; A/4074/628/Wł z 2010-11-04
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1976-05-22, wykaz dokumentów: 629/Wł z 1976-05-22; A/4073/629/Wł z 2010-11-04
  • Szpital z 1891 r.dnia 1984-02-22, wykaz dokumentów: 988/Wł z 1984-02-22; A/4087/988/Wł z 2010-11-04
  • Ogród z pocz. XIX w.dnia 1986-03-28, wykaz dokumentów: 1166/WŁ z 1986-03-28; A/4072/1166/Wł z 2010-11-04
  • Aleja (data nieznana)dnia 1986-03-28, wykaz dokumentów: 1166/WŁ z 1986-03-28; brak numeru z 2017-02-01
  • Kamienica z 3. ćw. XIX w.dnia 1990-05-04, wykaz dokumentów: 1305/WŁ z 1990-05-04; A/4085/1305/Wł z 2010-11-04
  • Kamienica z końca XIX w.dnia 1990-05-04, wykaz dokumentów: 1306/WŁ z 1990-05-04; A/4086/1306/Wł z 2010-11-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r.dnia 1990-05-04, wykaz dokumentów: 1307/WŁ z 1990-05-04; A/4080/1307/Wł z 2010-11-04
  • Kamienica z 1910 r.dnia 1990-05-04, wykaz dokumentów: 1308/WŁ z 1990-05-04; A/4079/1308/Wł z 2010-11-04
  • Pensjonat z 1900 - 1910dnia 1993-07-21, wykaz dokumentów: 1386/WŁ z 1993-07-21; A/4078/1386/Wł z 2010-11-04
  • Kościół z 1845 - 1846dnia 1993-11-12, wykaz dokumentów: 1390/Wł z 1993-11-12; brak numeru z 1994-03-15; A/4054/1390/Wł z 2010-11-03
  • Willa z 1862 r.dnia 2003-07-10, wykaz dokumentów: 166/A/03 z 2003-07-10
 • Formy ochrony przyrody w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dusznik-Zdroju znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dusznikach-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Góry Bystrzyckie i Orlickie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu "Góry Bystrzyckie i Orlickie" obejmuje zalesione obszary masywów z wyłączeniem miejscowości Poręba Nowa Bystrzyca Młoty Wójtowice Bobrowniki i Duszniki Zdrój. Pod względem geologicznym Góry Bystrzyckie tworzą wspólny blok prekambryjski z Górami Orlickimi i są równoległym do nich pasmem opadającym tektonicznym stopniem do Kotliny Kłodzkiej. Na stokach i płaskich wierzchowinach występują lasy piętra regla dolnego łąki górskie i polany. Na dziale wodnym Orlicy i Bystrzycy znajduje się rozległe torfowisko wysokie z reliktową roślinnością tundrową. Powierzchnia Obszaru wynosi 22 500 ha., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 22500.0 ha
  • Góry Orlickie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 2798.07 ha
  • Góry Stołowe - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 19816.74 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w południowej części Parku Zdrojowego przy ścieżce
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w północnej części Parku Zdrojowego przy ul. Wojska Polskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo przycięte pozostał jeden żywy konar, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w południowej części Parku Zdrojowego przy rzece Bystrzycy Dusznickiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Ubytek wgłębny w pniu na wys. 1 8 m wypróchnienie pnia, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego przy szpitalu uzdrowiskowym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego przy Dworku Chopina
  • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus silvatica) o obwodzie pnia 370cm. Wypróchnienie w części odziomkowej posusz w koronie ok. 20%, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w północnej części Parku Zdrojowego na trawniku u podnóża skarpy na wysokości Sanatorium "Wieniawski"

Duszniki-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Dusznikach-Zdroju odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 122,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 24,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dusznikach-Zdroju znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dusznikach-Zdroju
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dusznikach-Zdroju w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 122,25 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Duszniki-Zdrój
  122,2
  Dolnośląskie
  64,7
  Cały kraj
  56,5
 • 24,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  24,4
  Dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 97,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  97,8
  Dolnośląskie
  76,2
  Kraj
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Duszniki-Zdrój
  20,0
  woj. dolnośląskie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  80,0
  Województwo
  117,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Duszniki-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 8droga krajowa nr 8(granica (Czechy) - Kudowa-Zdrój - Jeleniów - Lewin-Kłodzki - Duszniki-Zdrój - Dolina - Szczytna - Polanica-Zdrój - Szalejów - Kłodzko - Boguszyn - Dębowina - Bardo - Braszowice - Tarnów - Ząbkowice Śląskie - Szklary-Huta - Przerzeczyn-Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza - Wilków Wielki - Łagiewniki - Jordanów Śląski - Pustków Wilczkowski - Jaszowice - Rolantowice - Cieszyce - Kobierzyce - Magnice - Radziejowice - Krze Duże - Nowa Bukówka - Huta Żabiowolska - Żabia Wola - Przeszkoda - Siestrzeń - Urzut - Rusiec - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Marki - Słupno - Radzymin - Wyszków - Ojcowizna - Trzcianka - Poręba-Kocęby - Dybki - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Prosienica - Wyszomierz Wielki - Ostrożne - Zambrów - Mężenin - Stare Zambrzyce - Stare Krzewo - Jeżewo Stare - Białystok - Sielachowskie - Jurowce - Sochonie - Katrynka - Rybniki - Przewalanka - Krasne Folwarczne - Korycin - Mielniki - Zagórze - Skindzierz - Chodorówka Nowa - Krzywa - Suchowola - Ostrówek - Sztabin - Kamień - Podcisówek - Cisów - Białobrzegi - Augustów - Janówka - Raczki - Suwałki - Jasinowo - Żubryn - Czerwonka - Szypliszki - Mikołajówka - Sadzawki - Budzisko - granica (Litwa))
  • DW 389droga wojewódzka nr 389( Duszniki-Zdrój - Zieleniec - Lasówka - Mostowice - Spalona - Gniewoszów - Różanka - Międzylesie)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Duszniki-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 309Linia kolejowa nr 309: Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój [o znaczenia miejscowym] (Kłodzko Książek - Kłodzko Zagórze - Stary Wielisław - Polanica Zdrój - Szczytna - Duszniki Zdrój - Kulin Kłodzki - Most w Lewinie Kłodzkim - Lewin Kłodzki - Kudowa Zdrój)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dusznikach-Zdroju istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bohaterów Getta

  al. Dusznickich Orląt

  ul. Dworcowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Graniczna

  ul. Górska

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Klubowa

  ul. Kolejowa

  ul. Krakowska

  ul. Krótka

  ul. Kłodzka

  ul. Miejska Górka

  ul. Okólna

  ul. Olimpijska

  ul. Orlicka

  ul. Orzechowa

  ul. Osiedlowa

  Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy Czarny Staw Imienia Majora Pilota Czecha Nowackiego

  Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy Zielony Staw Imienia Paula Denglera

  ul. Parkowa

  ul. Podgórska

  ul. Podgórze

  ul. Polna

  Rynek

  ul. Sportowa

  ul. Sprzymierzonych

  ul. Stawowa

  ul. Stroma

  ul. Sudecka

  ul. Słoneczna

  pl. Warszawy

  ul. Wiejska

  ul. Willowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrocławska

  ul. Zamkowa

  ul. Zdrojowa

  park Zdrojowy

  ul. Zieleniec

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Krasińskiego