Mogielnica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Mogielnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mogielnica to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu grójeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mogielnica.
 • 2 122 Liczba mieszkańców
 • 13,0 km² Powierzchnia
 • 163,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1249 Data założenia
 • 1317 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WGR Tablice rejestracyjne
 • Sławomir Chmielewski Burmistrz miasta
Mogielnica na mapie
Identyfikatory
 • 20.723551.6941 Współrzędne GPS
 • 1406074 TERYT (TERC)
 • 0973665 SIMC
Herb miasta Mogielnica
Mogielnica herb

Jak Mogielnica wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Mogielnica na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Mogielnica wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Mogielnica plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
26Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
36Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
86Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
101Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
105Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
116Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
125Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
133Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
169Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
172Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
180Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
184Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
185Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
187Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
198Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
206Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
211Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
219Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
220Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
221Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Mogielnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-640Poczta Mogielnica koło Grójca

Mogielnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mogielnicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Grójcu (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. J. Matejki 10
05-600 Grójec
Urząd Miasta i Gminy w Mogielnicy
(48) 663-51-49
(48) 663-51-49
ul.Rynek 1
05-640 Mogielnica

Mogielnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Mogielnica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 122, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 14,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,7 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mogielnicy zawarli w 2022 roku 4 małżeństw, co odpowiada 1,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,9% mieszkańców Mogielnicy jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Mogielnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,99 na 1000 mieszkańców Mogielnicy. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 42,1% dziewczynek i 57,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,8% zgonów w Mogielnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w Mogielnicy były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mogielnicy przypada 14.75 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 10 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mogielnicy -16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  55,5% mieszkańców Mogielnicy jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 122 Liczba mieszkańców
 • 1 074 Kobiety
 • 1 048 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mogielnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mogielnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mogielnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,7 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 47,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mogielnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mogielnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mogielnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mogielnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,0%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 31,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Mogielnica
  58,0%
  Województwo
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Mogielnica
  9,5%
  Mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,9%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mogielnicy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,8
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mogielnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,99 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Mogielnica
  -6,0
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mogielnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mogielnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mogielnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mogielnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,1%
  57,9%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Mogielnica
  8,8
  Mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Mogielnica
  40,6
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 305 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 409 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Mogielnica
  3 360 g
  Województwo
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 286 Waga 3500g - 3999g
 • 286
 • 348 Waga 3000g - 3499g
 • 348
 • 123 Waga 2500g - 2999g
 • 123
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,52
  Mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,72
  Mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,72
  Województwo
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Mogielnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,5%
  62,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,8 Zgony na 1000 ludności
 • Mogielnica
  14,8
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 138,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  138,8
  woj. mazowieckie
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,6
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  woj. mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grójeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Mogielnica
  33,8%
  Mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Mogielnica
  21,4%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,7%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 62 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Cała Polska
  70,6
 • 265,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  265,4
  Województwo
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 420,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 413,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 427,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Mogielnica
  420,1
  Mazowieckie
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 63,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Mogielnica
  63,4
  Województwo
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 34,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  34,3
  woj. mazowieckie
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 4,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,0
  Województwo
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mogielnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mogielnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mogielnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mogielnicy oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mogielnicy to 929 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 433 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mogielnicy to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Mogielnicy to 122,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,49% mieszkań posiada łazienkę, 76,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,55% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grójeckiego.

  Powiat grójecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 929 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 433,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  433,30
  woj. mazowieckie
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  76,90 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 33,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Mogielnica
  33,30 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,67 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,67
  woj. mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,31
  Mazowieckie
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  Mazowieckie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Mogielnica
  1,87
  woj. mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 22 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,50
  woj. mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 10,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  10,26
  Województwo
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 488 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 122,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  122,0 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,23 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  94,73%
  Mazowieckie
  97,23%
  Cały kraj
  97,75%
 • 86,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  86,44%
  Mazowieckie
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 81,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  81,49%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Kraj
  93,75%
 • 76,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  76,86%
  Mazowieckie
  88,35%
  Cały kraj
  85,83%
 • 72,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  72,55%
  Województwo
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Mogielnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mogielnicy na 1000 mieszkańców pracuje 234osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. 60,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mogielnicy wynosiło w 2023 roku 2,7% (2,7% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mogielnicy wynosiło 6 247,81 PLN, co odpowiada 93.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mogielnicy 159 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 209 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 50.

  39,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Mogielnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 234 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  234,0
  Województwo
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 2,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,6% Kobiety
 • 1,4% Mężczyźni
 • Mogielnica
  2,7%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mogielnicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mogielnicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mogielnicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 632 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 248 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mogielnicy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 159 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 209 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 50 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 30,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mogielnicy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 511 Pracujący ogółem
 • 307 Kobiety
 • 204 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mogielnicy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,5% W wieku produkcyjnym
 • 50,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 60,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mogielnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mogielnica
  80,2
  Mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 50,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  50,0
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 165,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mogielnica
  165,8
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 57,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 42,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mogielnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Mogielnicy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 254 podmioty gospodarki narodowej, z czego 190 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (8) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (90) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mogielnicy najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (239) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (66) podmiotów, a 71,7% (182) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mogielnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 254 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66 Przemysł i budownictwo
 • 182 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Mogielnicy w 2023 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Mogielnicy w 2023 roku
 • 190 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 239 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 239
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 254 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 254
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 190 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 50
 • 33 Budownictwo
 • 33
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mogielnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mogielnicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,83 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mogielnicy wynosi 70,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mogielnicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,85 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 10,89 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,87 (56%), drogowe - 2,85 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mogielnicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mogielnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 47
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 21,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,83
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 13,85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Mogielnica
  13,85
  Mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 3,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,87
  woj. mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,85
  Mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,48
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 10,89 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,89
  woj. mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mogielnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  71%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  66%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  57%
  Mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  56%
  woj. mazowieckie
  42%
  Kraj
  51%

Mogielnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Mogielnicy wyniosła w 2022 roku 57,3 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 32.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Mogielnicy - 29.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.5%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,6 mln złotych, czyli 25,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mogielnicy wyniosła w 2022 roku 58,9 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8.8%). W budżecie Mogielnicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 59,8 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,1%.
 • Wydatki budżetu w Mogielnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mogielnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mogielnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mogielnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,6 mln

  2,9 tys(100%)

  35,4 mln

  4,0 tys(100%)

  37,8 mln

  4,3 tys(100%)

  42,8 mln

  4,9 tys(100%)

  36,6 mln

  4,2 tys(100%)

  39,4 mln

  4,7 tys(100%)

  43,6 mln

  5,2 tys(100%)

  57,3 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,1 mln

  4,7 tys(43.4%)

  11,6 mln

  5,0 tys(32.7%)

  12,4 mln

  5,4 tys(32.8%)

  13,2 mln

  5,8 tys(30.7%)

  14,3 mln

  6,4 tys(39.1%)

  14,9 mln

  6,8 tys(37.8%)

  16,1 mln

  7,4 tys(36.9%)

  17,1 mln

  8,0 tys(29.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  620(5.7%)

  6,0 mln

  2,6 tys(17%)

  1,4 mln

  621(3.8%)

  1,4 mln

  615(3.2%)

  1,6 mln

  697(4.3%)

  2,0 mln

  922(5.1%)

  1,7 mln

  766(3.8%)

  9,5 mln

  4,4 tys(16.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  610(5.6%)

  1,2 mln

  519(3.4%)

  1,8 mln

  784(4.8%)

  4,6 mln

  2,1 tys(10.9%)

  660,3 tys

  295(1.8%)

  1,1 mln

  524(2.9%)

  767,3 tys

  355(1.8%)

  5,0 mln

  2,3 tys(8.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 mln

  2,2 tys(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  1,5 tys(13.7%)

  3,3 mln

  1,4 tys(9.2%)

  6,6 mln

  2,9 tys(17.3%)

  4,8 mln

  2,1 tys(11.2%)

  3,8 mln

  1,7 tys(10.4%)

  4,0 mln

  1,8 tys(10.3%)

  4,0 mln

  1,9 tys(9.2%)

  4,4 mln

  2,1 tys(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  706(6.4%)

  1,5 mln

  662(4.3%)

  2,3 mln

  996(6%)

  1,7 mln

  768(4.1%)

  1,8 mln

  822(5%)

  2,4 mln

  1,1 tys(6.2%)

  6,4 mln

  2,9 tys(14.6%)

  3,2 mln

  1,5 tys(5.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  988,2 tys

  423(3.9%)

  1,6 mln

  679(4.4%)

  652,7 tys

  285(1.7%)

  1,8 mln

  808(4.3%)

  692,2 tys

  309(1.9%)

  316,9 tys

  145(0.8%)

  526,2 tys

  244(1.2%)

  2,4 mln

  1,1 tys(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,6 tys(14.3%)

  8,6 mln

  3,7 tys(24.2%)

  1,2 mln

  521(3.2%)

  1,3 mln

  557(2.9%)

  1,2 mln

  530(3.2%)

  1,2 mln

  564(3.1%)

  1,4 mln

  647(3.2%)

  2,3 mln

  1,1 tys(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  587,9 tys

  252(2.3%)

  648,4 tys

  282(1.8%)

  943,3 tys

  411(2.5%)

  1,6 mln

  727(3.8%)

  1,0 mln

  463(2.8%)

  571,1 tys

  260(1.5%)

  489,6 tys

  227(1.1%)

  1,3 mln

  596(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  217,3 tys

  93,0(0.8%)

  248,9 tys

  108(0.7%)

  502,1 tys

  219(1.3%)

  1,5 mln

  670(3.5%)

  238,4 tys

  107(0.7%)

  138,0 tys

  62,9(0.4%)

  189,2 tys

  87,6(0.4%)

  351,0 tys

  164(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  114,1 tys

  48,8(0.4%)

  179,8 tys

  78,3(0.5%)

  224,1 tys

  97,7(0.6%)

  596,0 tys

  264(1.4%)

  172,1 tys

  76,9(0.5%)

  91,5 tys

  41,7(0.2%)

  333,4 tys

  154(0.8%)

  218,4 tys

  102(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  303,7 tys

  130(1.2%)

  260,6 tys

  113(0.7%)

  224,1 tys

  97,7(0.6%)

  223,1 tys

  98,7(0.5%)

  204,5 tys

  91,4(0.6%)

  150,0 tys

  68,4(0.4%)

  90,0 tys

  41,7(0.2%)

  215,8 tys

  101(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  100,7 tys

  43,1(0.4%)

  51,2 tys

  22,3(0.1%)

  195,8 tys

  85,4(0.5%)

  91,8 tys

  40,6(0.2%)

  72,1 tys

  32,2(0.2%)

  80,5 tys

  36,7(0.2%)

  92,1 tys

  42,6(0.2%)

  116,9 tys

  54,5(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  18,4(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  91,2 tys

  39,0(0.4%)

  18,4 tys

  8,0(0.1%)

  35,6 tys

  15,5(0.1%)

  275,7 tys

  122(0.6%)

  70,5 tys

  31,5(0.2%)

  18,4 tys

  8,4(0%)

  21,1 tys

  9,7(0%)

  24,0 tys

  11,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  299,1 tys

  128(1.2%)

  282,5 tys

  123(0.8%)

  334,7 tys

  146(0.9%)

  347,9 tys

  154(0.8%)

  363,0 tys

  162(1%)

  197,2 tys

  89,9(0.5%)

  253,4 tys

  117(0.6%)

  19,1 tys

  8,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,3 tys

  36,9(0.3%)

  10,4 tys

  4,5(0%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  92,1 tys

  40,8(0.2%)

  87,1 tys

  38,9(0.2%)

  85,7 tys

  39,1(0.2%)

  1,8 tys

  0,9(0%)

  1,8 tys

  0,8(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  10,7 tys

  4,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mogielnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mogielnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mogielnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mogielnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,6 mln

  3,2 tys(100%)

  42,4 mln

  4,8 tys(100%)

  34,5 mln

  3,9 tys(100%)

  37,7 mln

  4,3 tys(100%)

  38,9 mln

  4,5 tys(100%)

  44,4 mln

  5,3 tys(100%)

  50,2 mln

  6,0 tys(100%)

  58,9 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,2 mln

  4,8 tys(39.2%)

  11,3 mln

  4,9 tys(26.7%)

  12,5 mln

  5,4 tys(36.1%)

  13,3 mln

  5,9 tys(35.3%)

  14,2 mln

  6,3 tys(36.5%)

  15,2 mln

  6,9 tys(34.3%)

  15,9 mln

  7,4 tys(31.7%)

  18,5 mln

  8,6 tys(31.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  4,6 tys(37.4%)

  10,1 mln

  4,4 tys(23.9%)

  9,7 mln

  4,2 tys(28.1%)

  10,0 mln

  4,4 tys(26.5%)

  10,5 mln

  4,7 tys(27%)

  11,9 mln

  5,4 tys(26.8%)

  16,1 mln

  7,5 tys(32.1%)

  12,5 mln

  5,8 tys(21.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  100,0 tys

  42,8(0.4%)

  205,3 tys

  89,4(0.5%)

  263,0 tys

  115(0.8%)

  230,5 tys

  102(0.6%)

  345,5 tys

  154(0.9%)

  585,9 tys

  267(1.3%)

  276,5 tys

  128(0.6%)

  5,2 mln

  2,4 tys(8.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 mln

  2,2 tys(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  431(3.5%)

  997,6 tys

  434(2.4%)

  990,0 tys

  432(2.9%)

  966,6 tys

  428(2.6%)

  1,1 mln

  496(2.9%)

  1,7 mln

  781(3.9%)

  2,3 mln

  1,1 tys(4.7%)

  2,8 mln

  1,3 tys(4.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  504,7 tys

  216(1.8%)

  550,9 tys

  240(1.3%)

  510,6 tys

  223(1.5%)

  1,7 mln

  759(4.6%)

  639,8 tys

  286(1.6%)

  661,2 tys

  301(1.5%)

  638,0 tys

  295(1.3%)

  2,8 mln

  1,3 tys(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  890,7 tys

  381(3.1%)

  10,7 mln

  4,6 tys(25.2%)

  936,0 tys

  408(2.7%)

  1,1 mln

  474(2.8%)

  1,1 mln

  508(2.9%)

  1,2 mln

  534(2.6%)

  2,3 mln

  1,0 tys(4.5%)

  2,0 mln

  920(3.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  359,0 tys

  154(1.3%)

  417,7 tys

  182(1%)

  4,2 tys

  1,9(0%)

  33,2 tys

  14,7(0.1%)

  372

  0,2(0%)

  18,1 tys

  8,2(0%)

  184,0 tys

  85,2(0.4%)

  1,9 mln

  886(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  1,3 tys(10.3%)

  7,9 mln

  3,4 tys(18.5%)

  460,2 tys

  201(1.3%)

  436,1 tys

  193(1.2%)

  460,0 tys

  206(1.2%)

  441,8 tys

  201(1%)

  528,4 tys

  245(1.1%)

  1,5 mln

  699(2.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  67,4 tys

  28,8(0.2%)

  91,4 tys

  39,8(0.2%)

  96,9 tys

  42,2(0.3%)

  82,9 tys

  36,7(0.2%)

  78,6 tys

  35,1(0.2%)

  166,2 tys

  75,8(0.4%)

  106,4 tys

  49,3(0.2%)

  348,2 tys

  162(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  603,9 tys

  258(2.1%)

  115,7 tys

  50,4(0.3%)

  102,4 tys

  44,6(0.3%)

  413,2 tys

  183(1.1%)

  64,5 tys

  28,8(0.2%)

  524,3 tys

  239(1.2%)

  493,0 tys

  228(1%)

  172,6 tys

  80,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  64,4 tys

  27,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  4,0(0%)

  20,0 tys

  8,8(0.1%)

  39,8 tys

  17,8(0.1%)

  35,7 tys

  16,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3 tys

  15,1(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0 tys

  7,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  43,1 tys

  18,5(0.2%)

  21,7 tys

  9,5(0.1%)

  17,6 tys

  7,7(0.1%)

  21,4 tys

  9,5(0.1%)

  24,0 tys

  10,7(0.1%)

  12,2 tys

  5,6(0%)

  11,9 tys

  5,5(0%)

  13,6 tys

  6,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,3 tys

  36,9(0.3%)

  10,4 tys

  4,5(0%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  92,1 tys

  40,8(0.2%)

  87,1 tys

  38,9(0.2%)

  85,7 tys

  39,1(0.2%)

  1,8 tys

  0,9(0%)

  1,8 tys

  0,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,5 tys

  2,4(0%)

  5,5 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  2,1(0%)

  4,0 tys

  1,8(0%)

  4,3 tys

  2,0(0%)

  21,3 tys

  9,9(0%)

  508

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  183

  0,1(0%)

  190

  0,1(0%)

  216,8 tys

  95,9(0.6%)

  59,2 tys

  26,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,0 tys

  8,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,2 tys

  9,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mogielnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 474 mieszkańców Mogielnicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 209 kobiet oraz 262 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Mogielnicy, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Mogielnicy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mogielnicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz średnie zawodowe (24,4%).

  16,9% mieszkańców Mogielnicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 096 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2022 w Mogielnicy placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 450 uczniów (210 kobiet oraz 240 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mogielnicy placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 335 uczniów (158 kobiet oraz 177 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 254,24.

  W Mogielnicy znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 104 uczniów (54 kobiety oraz 50 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 43 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mogielnicy placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 161 uczniów (102 kobiety oraz 59 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 76 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 9,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Mogielnicy w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 19,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,9%
  Mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,8%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,0%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Mogielnica
  22,2%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Mogielnica
  22,4%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Mogielnica
  14,6%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Mogielnica
  3,3%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3096 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  3 096,0
  Mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 • 1,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,69
  Województwo
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mogielnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mogielnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża (Maria Magdalena Frescobaldi Capponi)
  Niepubliczne
  48 663-52-96
  48 663-52-96
  ul. Pl. Poświętne 12
  05-640 Mogielnica
  ---
 • Szkoły podstawowe w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mogielnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 450 Uczniowie
 • 210 Kobiety
  (uczniowie)
 • 240 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,1
  Województwo
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 37,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 254,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  254,24
  Mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 253,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  253,11
  Mazowieckie
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mogielnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mogielnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mogielnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mogielnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im.I Marszałka Polski J. Piłsudskiego w Mogielnicy (Józef Piłsudski)
  Publiczna
  48 663-50-15
  48 663-50-15
  ul. PRZYLESIE 10A
  05-640 Mogielnica
  2345737
 • Szkoły ponadpodstawowe w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Mogielnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 104 Uczniowie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,9%
  48,1%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Mogielnica
  9,5
  Województwo
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 12,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Mogielnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mogielnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  48 663-50-16
  48 663-50-16
  ul. Nowomiejska 1
  05-640 Mogielnica
  8141-
 • Edukacyjne grupy wieku w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mogielnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mogielnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mogielnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mogielnica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mogielnicy

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mogielnicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mogielnicy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Mogielnicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mogielnicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 66 (uczestnicy: 5 145)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 350)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 1 800)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 450)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 105)
  • inne: 6 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 35)
  • taneczne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 34)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 34)


  Według danych z 2022 w Mogielnicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 779 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 034 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
 • Zabytki w Mogielnicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mogielnicy znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mogielnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ratusz z końca XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1962-03-23, wykaz dokumentów: 484/62 z 1962-03-23; 118/A/81 z 1981-07-07
  • Miasto (data nieznana)dnia 1970-07-06, wykaz dokumentów: 860 z 1970-07-06
  • Kościół z 1892 - 1895 (ul. Poświętne 12)dnia 1981-03-13, wykaz dokumentów: 90/A/81 z 1981-03-13
  • Kościół z XVII w.dnia 1981-03-15, wykaz dokumentów: 89/A/81 z 1981-03-15
  • Stajnia z 1. poł. XIX w.dnia 1982-04-30, wykaz dokumentów: 165/A/82 z 1982-04-30; brak numeru z 2002-03-08
  • Zespół - zagroda z 1. poł. XIX w.dnia 1982-04-30, wykaz dokumentów: 165/A/82 z 1982-04-30; brak numeru z 2002-03-08
  • Remiza z 1918 - 1939 (ul. Poświętne 10)dnia 1990-02-14, wykaz dokumentów: 424/A/90 z 1990-02-14
  • Cmentarz żydowski z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1992-04-08, wykaz dokumentów: 526/A/92 z 1992-04-08
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z końca XVIII w.dnia 2017-02-17, wykaz dokumentów: 168/2017 z 2017-02-17
 • Formy ochrony przyrody w Mogielnicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mogielnicy znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mogielnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Pilicy i Drzewiczki - obejmuje obszar położony w dolinach rzek o dużej atrakcyjności turystyczno wypoczynkowej. Północna część doliny - wysoki taras rzeczny opadający stromą skarpą w stronę rzeki narażona jest na silną erozję. Pozostała część obszaru o charakterze równinnym jest silnie zalesiona i zadrzewiona. Powierzchnia ogólna terenu wynosi 70 380 ha w tym: grunty Lasów Państwowych - 8 340 ha grunty lasów niepaństwowych - 12 450 parki zabytkowe i wiejskie - 50 ha. Elementy środowiska objęte ochroną prawną; - rezerwat przyrody "Tomczyce" - pomniki przyrody - 30 drzew 1 krzew 1 aleja 1 głaz narzutowy - parki zabytkowe - 10 - parki wiejskie - 4, Data ustanowienia: 1983-01-01, Powierzchnia: 63422.0 ha
  • Dolina Dolnej Pilicy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 31821.57 ha
  • Dolina Pilicy - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 35356.26 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-11-29, Opis granicy: Plac przykościelny
  • Dolina Rzeki Mogielanki - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Zachowanie fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego doliny rzeki Mogielanki a w szczególności: zatorfionej doliny rzecznej ze śladami wydobywania w przeszłości torfu; niewielkich wydm oraz wzgórz i pagórków moren czołowych; fragmentów łęgu olszowego z licznymi niewielkimi zbiornikami wodnymi; siedlisk roślinnych w tym wielu gatunków roślin chronionych; siedlisk zwierzęcych w tym wielu gatunków zwierząt objętych ochroną; naturalnie meandrującego koryta rzeki Mogielanki; wartości krajobrazu kulturowego i wartości historycznych terenu na czele ze śladami ośrodka kultu pogańskiego z pierwszego tysiąclecia oraz ruin starych młynów wodnych ze stawami młyńskimi., Data ustanowienia: 2002-08-01, Powierzchnia: 415.0 ha

Mogielnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 21 wypadków drogowych w Mogielnicy odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 979,5 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 139,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Mogielnicy znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grójeckiego.

  Powiat grójecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mogielnicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 27 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mogielnicy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 979,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  979,5
  Mazowieckie
  956,2
  Kraj
  1 100,9
 • 139,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  139,9
  Mazowieckie
  117,8
  Kraj
  104,4
 • 1 259,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 259,3
  Województwo
  1 130,3
  Kraj
  1 327,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Mogielnica
  14,3
  Mazowieckie
  12,3
  Cały kraj
  9,5
 • 128,57 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Mogielnica
  128,6
  Województwo
  118,2
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Mogielnicy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 269,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  269,6 km
  Województwo
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,6 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mogielnica przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 728droga wojewódzka nr 728(Grójec - Odrzywołek - Bielsk Mały - Bielsk Duży - Stara Wieś - Łęczeszyce - Kozietuły - Wodziczna - Mogielnica - Otaląż - Brzostowiec - Wólka Gostomska - Nowe Miasto nad Pilicą - Żdżarki - Wysokin - Odrzywół - Kłonna - Żardki - Zakościele - Drzewica - Brzustowiec - Brzuśnia - Snarki - Rozwady - Kotfin - Kamienna Wola - Korytków - Gowarczów - Morzywół - Bębnów - Kornica - Końskie - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Plenna - Radoszyce - Radoska - Kapałów - Mularzów - Jóźwików - Sarbice Drugie - Sarbice Pierwsze - Czałczyn - Łopuszno - Czartoszowy - Gnieździska - Wrzosówka - Małogoszcz - Wola Tesserowa - Lipnica - Lasków - Jędrzejów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mogielnicy istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Armii Krajowej

  ul. Belwederska

  ul. Brzozowa

  ul. Dziarnowska

  pl. Dół

  ul. Grójecka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kościelna

  ul. Krakowskie Przedmieście

  ul. Krzyżowa

  ul. Lipowa

  ul. Modrzewiowa

  ul. Mostowa

  ul. Nowomiejska

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  pl. Poświętne

  ul. Przejazd

  ul. Przy Kościółku

  ul. Przylesie

  ul. Rudna Droga

  ul. Rynek

  ul. Sosnowa

  ul. Stegny

  ul. Szkolna

  ul. Warszawska

  ul. Wolska

  ul. Zielewska

  ul. ks. Zagańczyka

  ul. Żabia