Tomaszów Mazowiecki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Tomaszów Mazowiecki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tomaszów Mazowiecki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu tomaszowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Tomaszów Mazowiecki.
 • 57 728 Liczba mieszkańców
 • 41,3 km² Powierzchnia
 • 1 397,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 147 m n.p.m Wysokość
 • 1830r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • ETM Tablice rejestracyjne
 • Marcin Witko Prezydent miasta
Tomaszów Mazowiecki na mapie
Identyfikatory
 • 20.008651.5312 Współrzędne GPS
 • 1016011 TERYT (TERC)
 • 0968300 SIMC
Herb miasta Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów Mazowiecki herb
Flaga miasta Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów Mazowiecki flaga

Jak Tomaszów Mazowiecki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Tomaszów Mazowiecki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Tomaszów Mazowiecki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Tomaszów Mazowiecki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
22Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
29Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
31Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
68Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
90Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
90Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
98Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
105Miasta o największej powierzchni w Polsce
111Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
122Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
127Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
145Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
157Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
176Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
176Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
206Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
209Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Tomaszów Mazowiecki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
97-200Poczta Tomaszów Mazowiecki 001, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17
97-200Skrytki Pocztowe Poczta Tomaszów Mazowiecki 001, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17
97-201Poczta Tomaszów Mazowiecki 003, ul. Jałowcowa 13/15
97-203Poczta Tomaszów Mazowiecki 006, ul. Keplina 1
97-204Poczta Tomaszów Mazowiecki 005, ul. ul. koło Benniego 2 a
97-280Instytucja ZUS oddział Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 40/42

Tomaszów Mazowiecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tomaszowie Mazowieckim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Tomaszowie Mazowieckim aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim
(44) 725-60-00
(44) 724-23-26
Józefa Montwiłła Mireckiego 37
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim
(44) 724-21-27
ul. św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim
(44) 723-62-37
ul. Orzeszkowej 15/19
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim
(44) 739-72-00, 739-72-18
ul. P.O.W. 9
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
(44) 724-21-27
(44) 724-29-15
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki
(44) 724-23-11 229
(44) 724-43-59
ul. P.O.W. 10\16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tomaszów Mazowiecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Tomaszów Mazowiecki jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 57 728, z czego 53,4% stanowią kobiety, a 46,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 14,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego zawarli w 2022 roku 211 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,8% mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,0% to wdowy/wdowcy.

  Tomaszów Mazowiecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -430. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,36 na 1000 mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. W 2022 roku urodziło się 419 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,4% zgonów w Tomaszowie Mazowieckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w Tomaszowie Mazowieckim były nowotwory, a 8,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tomaszowa Mazowieckiego przypada 14.53 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 271 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 580 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tomaszowa Mazowieckiego -309. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 20 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  55,8% mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57 728 Liczba mieszkańców
 • 30 811 Kobiety
 • 26 917 Mężczyźni
 • 53,4%
  46,6%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 87 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 87 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tomaszów Mazowiecki
  44,1 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tomaszów Mazowiecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tomaszów Mazowiecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tomaszów Mazowiecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tomaszów Mazowiecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,9%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,9%
  łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,9%
  łódzkie
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,3%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  łódzkie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 211 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -430 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -245 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -185 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,36 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,4
  woj. łódzkie
  -6,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tomaszowie Mazowieckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 419 Urodzenia żywe
 • 198 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 221 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,2
  łódzkie
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,4
  łódzkie
  34,6
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 107 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 107
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 368 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 313 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 368 g
  łódzkie
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 251 Waga 3500g - 3999g
 • 251
 • 306 Waga 3000g - 3499g
 • 306
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Województwo
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tomaszów Mazowiecki
  0,63
  woj. łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,53
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Tomaszowie Mazowieckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 849 Zgony
 • 443 Kobiety
  (Zgony)
 • 406 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,2%
  47,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,5
  woj. łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 187,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  187,7
  łódzkie
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,2
  woj. łódzkie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  łódzkie
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tomaszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  32,4%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,9%
  łódzkie
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 8,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,8%
  łódzkie
  7,9%
  Polska
  6,7%
 • 119 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,0
  Cała Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  71,8
  Cała Polska
  70,6
 • 283,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  283,5
  łódzkie
  306,0
  Kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  274,1
  Cały kraj
  253,9
 • 439,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 491,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 381,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tomaszów Mazowiecki
  439,1
  woj. łódzkie
  412,1
  Polska
  426,2
 • 52,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  52,1
  woj. łódzkie
  53,5
  Cała Polska
  62,9
 • 44,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tomaszów Mazowiecki
  44,5
  łódzkie
  38,6
  Cały kraj
  33,8
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,4
  łódzkie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tomaszów Mazowiecki
  0,3%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 271 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 145 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 126 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 580 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 270 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 310 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Wymeldowania za granicę
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -315 Saldo migracji
 • -130 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -185 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -309 Saldo migracji wewnętrznych
 • -125 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -184 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tomaszów Mazowiecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tomaszów Mazowiecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tomaszowie Mazowieckim oddano do użytku 159 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tomaszowie Mazowieckim to 27 440 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 472 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  81,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 18,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tomaszowie Mazowieckim to 3,47 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Tomaszowie Mazowieckim to 74,20 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,08% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,28% mieszkań posiada łazienkę, 84,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 69,15% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tomaszowskiego.

  Powiat tomaszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 440 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 472,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  472,40
  woj. łódzkie
  445,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 61,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  61,00 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,80 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,44 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,44
  woj. łódzkie
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tomaszów Mazowiecki
  2,12
  Województwo
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  woj. łódzkie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 159 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,74
  łódzkie
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 551 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,47 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tomaszów Mazowiecki
  3,47
  Województwo
  3,80
  Polska
  3,89
 • 9,49 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  9,49
  łódzkie
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 11 793 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 74,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  74,2 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,20 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,08%
  łódzkie
  96,76%
  Cała Polska
  97,75%
 • 95,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,54%
  woj. łódzkie
  92,46%
  Kraj
  95,18%
 • 93,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tomaszów Mazowiecki
  93,28%
  woj. łódzkie
  89,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 84,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tomaszów Mazowiecki
  84,66%
  Województwo
  82,27%
  Polska
  85,83%
 • 69,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  69,15%
  łódzkie
  46,52%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Tomaszów Mazowiecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tomaszowie Mazowieckim na 1000 mieszkańców pracuje 275osób . Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla Polski. 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Tomaszowie Mazowieckim wynosiło w 2023 roku 7,6% (7,6% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tomaszowie Mazowieckim wynosiło 5 478,29 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego 2 072 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 745 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -327.

  16,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,5% w przemyśle i budownictwie, a 22,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 275 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  275,0
  łódzkie
  258,0
  Cała Polska
  259,0
 • 9,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,7% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,6%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 927 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 478 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 072 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 745 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -327 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 25,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,1% Pozostałe
 • 37,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 147 Pracujący ogółem
 • 8 665 Kobiety
 • 7 482 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,8% W wieku produkcyjnym
 • 49,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tomaszów Mazowiecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 79,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tomaszów Mazowiecki
  79,4
  woj. łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 49,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  49,1
  woj. łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 162,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tomaszów Mazowiecki
  162,2
  woj. łódzkie
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tomaszów Mazowiecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Tomaszowie Mazowieckim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 918 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 298 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 429 nowych podmiotów, a 303 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (691) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (414) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (748) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (245) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tomaszowie Mazowieckim najwięcej (466) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 665) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (79) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,7% (1 341) podmiotów, a 76,0% (4 498) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tomaszowie Mazowieckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Budownictwo (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 918 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 79 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 341 Przemysł i budownictwo
 • 4 498 Pozostała działalność
 • 429 Podmioty nowo zarejestrowane w Tomaszowie Mazowieckim w 2023 roku
 • 303 Podmioty wyrejestrowane w Tomaszowie Mazowieckim w 2023 roku
 • 4 298 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 665 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 665
 • 187 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 187
 • 62 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 62
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 5 914 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 914
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 566 Spółki handlowe ogółem
 • 566
 • 60  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 60
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 466  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 466
 • 58    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 58
 • 447 Spółki cywilne ogółem
 • 447
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 298 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 096 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 096
 • 658 Budownictwo
 • 658
 • 399 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 399
 • 391 Przetwórstwo przemysłowe
 • 391
 • 343 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 343
 • 319 Transport i gospodarka magazynowa
 • 319
 • 276 Pozostała działalność
 • 276
 • 143 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 143
 • 143 Informacja i komunikacja
 • 143
 • 134 Edukacja
 • 134
 • 95 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 95
 • 94 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 94
 • 73 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 73
 • 70 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 70
 • 42 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 42
 • 20 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 20
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tomaszów Mazowiecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tomaszowie Mazowieckim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 1 235 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,19 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tomaszowie Mazowieckim wynosi 77,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,05 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,16 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,11 (48%), drogowe - 2,49 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tomaszów Mazowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 235 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 1 235
 • 528 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 528
 • 534 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 534
 • 145 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 145
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 21
 • 473 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 473
 • 21,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tomaszów Mazowiecki
  21,19
  Województwo
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 9,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,05
  Województwo
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 9,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,16
  woj. łódzkie
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 2,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,49
  łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  łódzkie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 8,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,11
  Województwo
  10,36
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tomaszów Mazowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tomaszów Mazowiecki
  77%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  łódzkie
  57%
  Polska
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  81%
  łódzkie
  67%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  98%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  łódzkie
  44%
  Cała Polska
  51%

Tomaszów Mazowiecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Tomaszowa Mazowieckiego wyniosła w 2022 roku 342,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Tomaszowa Mazowieckiego - 30% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 29,1 mln złotych, czyli 8,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tomaszowa Mazowieckiego wyniosła w 2022 roku 347,9 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.4%). W budżecie Tomaszowa Mazowieckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (18,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 65,1 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,9%.
 • Wydatki budżetu w Tomaszowie Mazowieckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tomaszowa Mazowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tomaszów Mazowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tomaszowa Mazowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  181,2 mln

  2,8 tys(100%)

  236,0 mln

  3,7 tys(100%)

  306,8 mln

  4,8 tys(100%)

  275,4 mln

  4,4 tys(100%)

  308,4 mln

  4,9 tys(100%)

  308,7 mln

  5,2 tys(100%)

  302,6 mln

  5,1 tys(100%)

  342,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  71,3 mln

  1,1 tys(39.4%)

  73,6 mln

  1,2 tys(31.2%)

  75,4 mln

  1,2 tys(24.6%)

  81,0 mln

  1,3 tys(29.4%)

  84,8 mln

  1,4 tys(27.5%)

  85,5 mln

  1,4 tys(27.7%)

  89,0 mln

  1,5 tys(29.4%)

  102,7 mln

  1,8 tys(30%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  42,3 mln

  662(23.4%)

  75,1 mln

  1,2 tys(31.8%)

  21,3 mln

  337(6.9%)

  22,4 mln

  358(8.1%)

  23,7 mln

  383(7.7%)

  24,2 mln

  395(7.8%)

  27,2 mln

  449(9%)

  41,6 mln

  715(12.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,0 mln

  204(7.2%)

  12,7 mln

  200(5.4%)

  15,6 mln

  246(5.1%)

  18,2 mln

  290(6.6%)

  19,4 mln

  313(6.3%)

  17,2 mln

  281(5.6%)

  20,1 mln

  332(6.6%)

  32,4 mln

  558(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  21,9 mln

  342(12.1%)

  21,2 mln

  334(9%)

  59,4 mln

  939(19.4%)

  29,5 mln

  472(10.7%)

  26,6 mln

  430(8.6%)

  26,0 mln

  424(8.4%)

  25,0 mln

  414(8.3%)

  28,3 mln

  488(8.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  11,0 mln

  171(6.1%)

  14,5 mln

  228(6.1%)

  14,7 mln

  233(4.8%)

  18,3 mln

  292(6.6%)

  21,8 mln

  352(7.1%)

  24,6 mln

  401(8%)

  25,7 mln

  424(8.5%)

  22,8 mln

  393(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  16,7(0.6%)

  1,2 mln

  19,4(0.5%)

  257,1 tys

  4,1(0.1%)

  264,6 tys

  4,2(0.1%)

  285,6 tys

  4,6(0.1%)

  149,1 tys

  2,4(0%)

  307,1 tys

  5,1(0.1%)

  21,1 mln

  363(6.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,9 mln

  45,6(1.6%)

  18,8 mln

  295(7.9%)

  36,2 mln

  572(11.8%)

  6,8 mln

  109(2.5%)

  14,4 mln

  233(4.7%)

  6,0 mln

  97,7(1.9%)

  8,2 mln

  135(2.7%)

  8,3 mln

  143(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,8 mln

  74,3(2.6%)

  4,9 mln

  77,0(2.1%)

  5,0 mln

  79,0(1.6%)

  21,7 mln

  346(7.9%)

  7,9 mln

  127(2.6%)

  6,7 mln

  109(2.2%)

  6,4 mln

  106(2.1%)

  7,1 mln

  122(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,6 mln

  40,1(1.4%)

  2,3 mln

  36,5(1%)

  3,3 mln

  52,0(1.1%)

  1,5 mln

  24,3(0.6%)

  3,2 mln

  51,2(1%)

  2,5 mln

  41,5(0.8%)

  2,8 mln

  47,0(0.9%)

  6,3 mln

  108(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  41,9(1.5%)

  2,7 mln

  41,9(1.1%)

  3,1 mln

  49,4(1%)

  3,1 mln

  49,5(1.1%)

  3,9 mln

  63,4(1.3%)

  3,8 mln

  62,7(1.2%)

  3,8 mln

  62,2(1.2%)

  4,5 mln

  77,2(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,3 mln

  35,4(1.2%)

  2,0 mln

  31,9(0.9%)

  2,0 mln

  31,8(0.7%)

  2,4 mln

  39,0(0.9%)

  2,1 mln

  33,2(0.7%)

  1,4 mln

  23,4(0.5%)

  956,4 tys

  15,8(0.3%)

  4,1 mln

  71,0(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,9 mln

  29,3(1%)

  3,9 mln

  61,8(1.7%)

  2,1 mln

  33,3(0.7%)

  2,4 mln

  37,6(0.9%)

  2,1 mln

  33,8(0.7%)

  2,7 mln

  43,3(0.9%)

  2,0 mln

  32,9(0.7%)

  4,1 mln

  69,9(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  22,5 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  84,4 tys

  1,3(0%)

  17,6 tys

  0,3(0%)

  15,9 mln

  257(5.2%)

  1,6 mln

  25,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 mln

  41,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,5 mln

  39,1(1.4%)

  2,3 mln

  35,8(1%)

  2,1 mln

  33,7(0.7%)

  2,6 mln

  41,5(0.9%)

  3,1 mln

  50,0(1%)

  3,3 mln

  53,9(1.1%)

  3,2 mln

  53,6(1.1%)

  1,4 mln

  23,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  319,8 tys

  5,0(0.2%)

  381,3 tys

  6,0(0.2%)

  354,8 tys

  5,6(0.1%)

  382,9 tys

  6,1(0.1%)

  580,7 tys

  9,4(0.2%)

  568,7 tys

  9,3(0.2%)

  867,1 tys

  14,3(0.3%)

  1,3 mln

  22,4(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,4 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  105,1 tys

  1,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  11,4 tys

  0,2(0%)

  12,3 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  318,4 tys

  5,0(0.2%)

  39,6 tys

  0,6(0%)

  12,8 tys

  0,2(0%)

  290,3 tys

  4,6(0.1%)

  326,3 tys

  5,3(0.1%)

  325,2 tys

  5,3(0.1%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  22,4 tys

  0,3(0%)

  12,5 tys

  0,2(0%)

  16,2 tys

  0,3(0%)

  30,3 tys

  0,5(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  336,5 tys

  5,3(0.2%)

  289,1 tys

  4,5(0.1%)

  557,6 tys

  8,8(0.2%)

  133,7 tys

  2,1(0%)

  657,7 tys

  10,6(0.2%)

  715,7 tys

  11,7(0.2%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  21,7 tys

  0,3(0%)

  18,7 tys

  0,3(0%)

  17,2 tys

  0,3(0%)

  21,8 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,3(0%)

  22,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tomaszowie Mazowieckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tomaszowa Mazowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tomaszów Mazowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tomaszowa Mazowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  189,0 mln

  2,9 tys(100%)

  245,7 mln

  3,9 tys(100%)

  286,4 mln

  4,5 tys(100%)

  284,4 mln

  4,5 tys(100%)

  301,6 mln

  4,8 tys(100%)

  313,5 mln

  5,2 tys(100%)

  330,5 mln

  5,6 tys(100%)

  347,9 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  78,5 mln

  1,2 tys(41.6%)

  88,5 mln

  1,4 tys(36%)

  97,2 mln

  1,5 tys(33.9%)

  102,6 mln

  1,6 tys(36.1%)

  108,7 mln

  1,8 tys(36.1%)

  109,3 mln

  1,8 tys(34.9%)

  119,8 mln

  2,0 tys(36.2%)

  126,3 mln

  2,2 tys(36.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  43,8 mln

  684(23.2%)

  44,3 mln

  696(18%)

  46,8 mln

  739(16.3%)

  54,4 mln

  869(19.1%)

  46,9 mln

  757(15.6%)

  57,0 mln

  929(18.2%)

  61,3 mln

  1,0 tys(18.6%)

  57,3 mln

  987(16.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  31,5 mln

  492(16.7%)

  64,0 mln

  1,0 tys(26%)

  10,2 mln

  161(3.6%)

  11,0 mln

  176(3.9%)

  11,5 mln

  185(3.8%)

  12,6 mln

  206(4%)

  13,0 mln

  215(3.9%)

  25,7 mln

  442(7.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  369,5 tys

  5,8(0.2%)

  359,8 tys

  5,7(0.1%)

  122,4 tys

  1,9(0%)

  41,3 tys

  0,7(0%)

  41,3 tys

  0,7(0%)

  54,3 tys

  0,9(0%)

  114,6 tys

  1,9(0%)

  21,0 mln

  362(6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,7 mln

  105(3.6%)

  7,8 mln

  122(3.2%)

  7,1 mln

  112(2.5%)

  8,7 mln

  139(3.1%)

  11,2 mln

  180(3.7%)

  13,5 mln

  220(4.3%)

  16,9 mln

  280(5.1%)

  17,3 mln

  298(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  10,2 mln

  160(5.4%)

  11,0 mln

  172(4.5%)

  10,8 mln

  171(3.8%)

  9,1 mln

  145(3.2%)

  9,7 mln

  157(3.2%)

  9,1 mln

  148(2.9%)

  11,0 mln

  182(3.3%)

  13,2 mln

  228(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,8 mln

  107(3.6%)

  6,9 mln

  108(2.8%)

  6,7 mln

  107(2.4%)

  7,1 mln

  114(2.5%)

  7,9 mln

  128(2.6%)

  7,6 mln

  123(2.4%)

  10,9 mln

  180(3.3%)

  11,5 mln

  198(3.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  20,1(0.7%)

  1,2 mln

  19,0(0.5%)

  1,4 mln

  21,7(0.5%)

  1,9 mln

  30,4(0.7%)

  1,5 mln

  24,4(0.5%)

  1,3 mln

  21,2(0.4%)

  1,9 mln

  31,4(0.6%)

  8,9 mln

  153(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  87,0(2.9%)

  5,3 mln

  84,0(2.2%)

  30,0 mln

  475(10.5%)

  11,5 mln

  183(4%)

  7,4 mln

  120(2.5%)

  5,5 mln

  89,2(1.7%)

  5,5 mln

  90,9(1.7%)

  8,5 mln

  147(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  24,8(0.8%)

  1,6 mln

  25,7(0.7%)

  1,7 mln

  26,2(0.6%)

  1,7 mln

  27,8(0.6%)

  1,9 mln

  30,3(0.6%)

  2,1 mln

  35,0(0.7%)

  2,2 mln

  36,4(0.7%)

  2,4 mln

  40,9(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  205,6 tys

  3,2(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  12,7 mln

  205(4.2%)

  1,8 mln

  29,1(0.6%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,4 mln

  24,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  471,0 tys

  7,4(0.2%)

  336,6 tys

  5,3(0.1%)

  395,5 tys

  6,3(0.1%)

  403,9 tys

  6,4(0.1%)

  478,3 tys

  7,7(0.2%)

  562,8 tys

  9,2(0.2%)

  685,4 tys

  11,3(0.2%)

  1,4 mln

  23,3(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  43,7 tys

  0,7(0%)

  1,6 mln

  24,9(0.6%)

  361,6 tys

  5,7(0.1%)

  100,0 tys

  1,6(0%)

  228,8 tys

  3,7(0.1%)

  61,0 tys

  1,0(0%)

  18,5 tys

  0,3(0%)

  1,2 mln

  20,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  101,6 tys

  1,6(0.1%)

  100,4 tys

  1,6(0%)

  101,4 tys

  1,6(0%)

  10,7 mln

  171(3.8%)

  866,5 tys

  14,0(0.3%)

  200,6 tys

  3,3(0.1%)

  1,4 mln

  22,9(0.4%)

  555,5 tys

  9,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  930,4 tys

  14,5(0.5%)

  804,1 tys

  12,6(0.3%)

  504,4 tys

  8,0(0.2%)

  489,5 tys

  7,8(0.2%)

  484,0 tys

  7,8(0.2%)

  270,9 tys

  4,4(0.1%)

  186,0 tys

  3,1(0.1%)

  244,8 tys

  4,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  519,2 tys

  8,1(0.3%)

  11,9 mln

  188(4.9%)

  8,9 mln

  141(3.1%)

  1,3 mln

  20,0(0.4%)

  4,0 mln

  64,2(1.3%)

  464,5 tys

  7,6(0.1%)

  997,6 tys

  16,5(0.3%)

  28,9 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  318,4 tys

  5,0(0.2%)

  39,6 tys

  0,6(0%)

  12,8 tys

  0,2(0%)

  290,1 tys

  4,6(0.1%)

  326,3 tys

  5,3(0.1%)

  325,2 tys

  5,3(0.1%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,8 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  100,0

  0,0(0%)

  978

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tomaszów Mazowiecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 717 mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 177 kobiet oraz 6 542 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,1% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tomaszowie Mazowieckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz średnie zawodowe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz średnie zawodowe (25,7%).

  W roku 2022 w Tomaszowie Mazowieckim mieściły się 22 przedszkola, w których do 97 oddziałów uczęszczało 2 054 dzieci (1 007 dziewczynek oraz 1 047 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Tomaszowie Mazowieckim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 68 oddziałów uczęszczało 1 681 dzieci (837 dziewczynek oraz 844 chłopców). Dostępnych było 1 569 miejsc.

  17,6% mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 066 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 15 szkół podstawowych, w których w 259 oddziałach uczyło się 4 942 uczniów (2 398 kobiet oraz 2 544 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Tomaszowie Mazowieckim placówkę miało 9 szkół podstawowych, w których w 171 oddziałach uczyło się 3 896 uczniów (1 880 kobiet oraz 2 016 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,50.

  W Tomaszowie Mazowieckim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 73 oddziałach uczyło się 2 219 uczniów (1 398 kobiet oraz 821 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 432 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Tomaszowie Mazowieckim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 72 oddziałach uczyło się 2 276 uczniów (1 294 kobiety oraz 982 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 615 absolwentów.

  W Tomaszowie Mazowieckim znajduje się 5 Technik, w których w 79 oddziałach uczyło się 2 408 uczniów (957 kobiet oraz 1 451 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 431 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Tomaszowie Mazowieckim placówkę miało 5 Technik, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 975 uczniów (803 kobiety oraz 1 172 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 338 absolwentów.

  W Tomaszowie Mazowieckim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 463 uczniów (129 kobiet oraz 334 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,4 uczniów. 27,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 30,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w wieku potencjalnej nauki (21,6% kobiet i 22,2% mężczyzn).

 • 18,9% Wykształcenie wyższe
 • Tomaszów Mazowiecki
  18,9%
  Województwo
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 22,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,6%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  łódzkie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,2%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tomaszów Mazowiecki
  22,7%
  łódzkie
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,1%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,1%
  łódzkie
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tomaszów Mazowiecki
  3,3%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1066 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 066,0
  woj. łódzkie
  934,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,68
  woj. łódzkie
  0,90
  Kraj
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 97 Oddziały
 • 14 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 354 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tomaszów Mazowiecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 054 Dzieci
 • 1 007 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 047 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 65 2 lata i mniej
 • 65
 • 467 3 lata
 • 467
 • 575 4 lata
 • 575
 • 619 5 lata
 • 619
 • 304 6 lat
 • 304
 • 24 7 lat i więcej
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 238 3 lata
 • 238
 • 287 4 lata
 • 287
 • 308 5 lata
 • 308
 • 131 6 lat
 • 131
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 229 3 lata
 • 229
 • 288 4 lata
 • 288
 • 311 5 lata
 • 311
 • 173 6 lat
 • 173
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • 352 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 137,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 137,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 16 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Tomaszów Mazowiecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,1%
  42,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tomaszowie Mazowieckim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tomaszowie Mazowieckim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 19
  Publiczne
  44 723-24-75
  44 723-24-75
  ul. Strzelecka 14
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  515312
  Przedszkole Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim
  Publiczne
  44 723-67-90
  ul. Kombatantów 1/3
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  614913
  PRZEDSZKOLE NR 14 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
  Publiczne
  44 723-99-81
  44 723-99-81
  ul. LEONA WITOLDA MAY'A 6/8
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  614715
  Przedszkole Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
  Publiczne
  44 723-65-18
  44 723-65-18
  ul. KOMBATANTÓW 5
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  513011
  Przedszkole Nr 7 w Tomaszowie Maz.
  Publiczne
  44 724-26-18
  ul. Jałowcowa 6
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  512711
  Przedszkolenr 11 w Tomaszowie Mazowieckim
  Publiczne
  44 724-24-79
  44 724-24-79
  ul. Farbiarska 51/57
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  512415
  Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim
  Publiczne
  44 723-94-20
  44 723-94-20
  ul. Gen.Wł. Sikorskiego 6 A
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  511716
  Przedszkole nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim
  Publiczne
  44 723-70-42
  44 723-70-42
  ul. WARSZAWSKA 103A
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  611114
  Przedszkole nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
  Publiczne
  44 724-19-04
  44 723-06-19
  ul. Stolarska 18/20
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  410713
  Przedszkole Nr 5 w Tomaszowie Maz
  Publiczne
  44 724-61-31
  44 724-61-31
  ul. Niska 20A
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  410311
  Przedszkole nr 16
  Publiczne
  ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 50/56
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  499-
  Przedszkole Nr 2 im. Marii Kownackiej w Tomaszowie Mazowieckim (Maria Kownacka)
  Publiczne
  44 724-39-12
  44 724-39-12
  ul. Stefana Czarnieckiego 12/14
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  49711
  Przedszkole nr 10 w Tomaszowie Maz.
  Publiczne
  44 723-15-33
  ul. Wąwalska 24
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  3716
  Przedszkole nr 9 (Jan Paweł II)
  Publiczne
  44 723-12-33
  44 723-12-33
  ul. Robotnicza 30
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  2526
  Punkt Przedszkolny "PAPROTKA"
  Niepubliczny
  60 531-46-48
  ul. Sw. Antoniego 28
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tomaszów Mazowiecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 221 Oddziały
 • 4 848 Uczniowie
 • 2 364 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 484 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 618 Uczniowie w 1 klasie
 • 318 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 300 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 823 Absolwenci
 • 401 Kobiety
  (absolwenci)
 • 422 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 38 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,2%
  63,8%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,1
  łódzkie
  16,8
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,1
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,1
 • 21,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,9
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 334,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 282,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 107,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  107,50
  Województwo
  97,10
  Cała Polska
  95,96
 • 106,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  106,24
  Województwo
  95,87
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tomaszów Mazowiecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tomaszów Mazowiecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tomaszowie Mazowieckim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tomaszowie Mazowieckim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim (Aleksander Kamiński)
  Publiczna
  44 723-96-59
  44 723-96-59
  ul. LEONA WITOLDA MAY'A 11/13
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  3577464
  Szkoła Podstawowa nr 10
  Publiczna
  44 723-67-83
  44 723-67-83
  ul. Ostrowskiego 14
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  30648-
  Szkoła Podstawowa nr 12 (Jana Pawła II)
  Publiczna
  44 723-95-86
  44 723-95-86
  ul. Wiejska 29/31
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  2964458
  Szkoła Podstawowa nr 14
  Publiczna
  44 724-48-04
  44 724-48-04
  ul. Słowackiego 32/42
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  2661951
  Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego
  Publiczna
  ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 50/56
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  24490-
  Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim
  Publiczna
  44 723-15-63
  44 723-15-63
  ul. Gminna 5/9
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  13282-
  Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
  Publiczna
  44 724-30-08
  44 724-30-08
  ul. Stolarska 21/27
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  1326829
  Szkoła Podstawowa Nr 7
  Publiczna
  44 723-12-20
  44 723-12-41
  ul. Ludwikowska 113/115
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  1221321
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  44 724-50-66
  44 724-50-66
  ul. Majowa 1/13
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  1269-
  Katolicka Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  44 723-77-77
  ul. Warszawska 95/97
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  ---
  Pierwsza Chrześcijańska Szkoła PodstawowaTOMEK
  Niepubliczna
  44 724-00-06
  44 724-00-06
  ul. Grunwaldzka 13/15
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Tomaszów Mazowiecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 63 Oddziały
 • 1 910 Uczniowie
 • 1 262 Kobiety
  (uczniowie)
 • 648 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,1%
  33,9%
 • 635 Uczniowie w 1 klasie
 • 414 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 221 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 386 Absolwenci
 • 247 Kobiety
  (absolwenci)
 • 139 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 309 Uczniowie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,0%
  56,0%
 • 46 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  30,4
  łódzkie
  26,6
  Kraj
  26,5
 •  
 • 113,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 75,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Tomaszów Mazowiecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 79 Oddziały
 • 2 408 Uczniowie
 • 957 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 451 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,7%
  60,3%
 • 699 Uczniowie w 1 klasie
 • 255 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 444 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 431 Absolwenci
 • 172 Kobiety
  (absolwenci)
 • 259 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  30,5
  woj. łódzkie
  23,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 180,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 106,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Tomaszów Mazowiecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 206 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 143 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  27,2
  łódzkie
  20,5
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 27,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 27,2
 • 28,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,3
 • 10,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Tomaszów Mazowiecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 792 Uczniowie
 • 569 Kobiety
  (uczniowie)
 • 223 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,8%
  28,2%
 • 619 Uczniowie w 1 klasie
 • 451 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 168 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 206 Absolwenci
 • 159 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  21,4
  woj. łódzkie
  22,9
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tomaszowie Mazowieckim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  44 724-55-15
  44 724-55-15
  ul. Św. Antoniego 29
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  26718-
  Technikum Nr 2 (Stanisław Staszica)
  Publiczne
  44 724-43-36
  44 724-29-89
  ul. Świętego Antoniego 57/61
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  25606-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego (Jarosław Dąbrowski)
  Publiczne
  44 724-52-34
  44 724-43-43
  ul. Prez.Ignacego Mościckiego 22/24
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  1757046
  II Liceum Ogólnokształcące (Stefan Żeromski)
  Publiczne
  44 724-56-42
  44 724-56-42
  ul. Jałowcowa 10
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  1548537
  III Liceum Ogólnokształcące (im.płk. Stanisława Hojnowskiego)
  Publiczne
  44 724-53-08
  ul. Nadrzeczna 17/25
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  1234036
  Technikum nr 3
  Publiczne
  44 724-56-41
  44 724-24-15
  ul. LEGIONÓW 47
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  10263-
  Technikum Nr 5 (im. Stanisława Wyspiańskiego)
  Publiczne
  44 723-77-19
  44 723-64-57
  ul. Strefowa 3
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  8213-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
  Publiczna
  44 724-56-41
  44 724-24-15
  ul. LEGIONÓW 47
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  6157-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia cykl 6-letni
  Publiczna
  ul. ZAPIECEK 8
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  -121-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (Stanisław Staszica)
  Publiczna
  44 724-43-36
  44 724-29-89
  ul. Świętego Antoniego 57/61
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  10118-
  Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Tomaszowie Maz.
  Publiczna
  44 724-27-43
  44 724-27-43
  ul. Św. Antoniego 47
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  4101-
  Liceum Plastyczne (im. Stanisława Wyspiańskiego)
  Publiczna
  44 723-77-19
  44 723-64-57
  ul. Strefowa 3
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  482-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  44 724-50-66
  44 724-50-66
  ul. Majowa 1/13
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  859-
  Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia
  Publiczna
  ul. ZAPIECEK 8
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  -42-
  Policealna Szkoła dla Dorosłych nr 1
  Publiczna
  44 724-56-41
  44 724-24-15
  ul. LEGIONÓW 47
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  236-
 • Edukacyjne grupy wieku w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tomaszów Mazowiecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tomaszów Mazowiecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tomaszów Mazowiecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tomaszów Mazowiecki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Tomaszowie Mazowieckim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hotele: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tomaszowie Mazowieckim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Tomaszowie Mazowieckim: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Tomaszowie Mazowieckim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 700 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 235 (uczestnicy: 40 528)
  • seanse filmowe: 39 (uczestnicy: 3 094)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 2 600)
  • koncerty: 38 (uczestnicy: 9 727)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 530)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 43 (uczestnicy: 9 609)
  • konkursy: 17 (uczestnicy: 2 894)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 3 738)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 800)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 3 000)
  • warsztaty: 41 (uczestnicy: 4 325)
  • inne: 8 (uczestnicy: 211)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 72 (członkowie: 5 547)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 1 011)
  • taneczne: 5 (członkowie: 453)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 631)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 144)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 336)
  • teatralne: 3 (członkowie: 444)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 15 (członkowie: 432)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 265)
  • inne: 20 (członkowie: 1 831)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 130)
  • teatralne: 6 (członkowie: 11)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 57)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 62)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Tomaszowie Mazowieckim działało 1 kino posiadające 4 sale z 742 miejscami na widowni. Odbyło się 7 049 seansów, na które przyszło 138 401 widzów, w tym 1 752 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 39 604 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Tomaszowie Mazowieckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 332 zwiedzających, co daje 1 084 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Tomaszowie Mazowieckim działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 186 326 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 22 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 218 048 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 58
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2022 w Tomaszowie Mazowieckim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 65 040 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 241. Odnotowano 944 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 58 888 wolumenów. Odnotowano 2 747 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Tomaszowie Mazowieckim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 190 członków. Zarejestrowano 2 358 ćwiczących (mężczyźni: 1 402, kobiety: 956, chłopcy do lat 18: 1 156, dziewczęta do lat 18: 902). Aktywnych było 48 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (63), instruktora sportowego (67) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się 44 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tomaszowie Mazowieckim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1812 r. (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 11/15)dnia 1950-01-01, wykaz dokumentów: 513.I.10 z 1950-01-01; 342 z 1967-12-29
  • Kościół z 1823 - 1829 (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 20/22)dnia 1950-01-13, wykaz dokumentów: 440-I-24 z 1950-01-13; 341 z 1967-12-29
  • Kościół z XVIII w. (ul. Gminna 15/21)dnia 1957-03-11, wykaz dokumentów: 463 z 1957-03-11; 349 z 1967-06-21
  • Kramy/jatki z 1. poł. XIX w. (ul. Rzeźnicza 4)dnia 1967-12-29, wykaz dokumentów: 921 z 1967-12-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 8)dnia 1967-12-29, wykaz dokumentów: 922 z 1967-12-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 16)dnia 1967-12-29, wykaz dokumentów: 923 z 1967-12-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 17)dnia 1967-12-29, wykaz dokumentów: 924 z 1967-12-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 20/22)dnia 1967-12-29, wykaz dokumentów: 925 z 1967-12-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 20/22)dnia 1967-12-29, wykaz dokumentów: 926 z 1967-12-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 18)dnia 1967-12-29, wykaz dokumentów: 928 z 1967-12-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 34)dnia 1967-12-29, wykaz dokumentów: 929 z 1967-12-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Świętego Antoniego 22)dnia 1967-12-29, wykaz dokumentów: 930 z 1967-12-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 r. (ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 13)dnia 1972-05-08, wykaz dokumentów: 1099 z 1972-05-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1830 (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9)dnia 1972-05-08, wykaz dokumentów: 1100 z 1972-05-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1830 (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 10)dnia 1972-05-08, wykaz dokumentów: 1101 z 1972-05-08
  • Pałac z przełomu XIX/XX w. (ul. Barlickiego 32)dnia 1982-10-07, wykaz dokumentów: 281 z 1982-10-07
  • Willa z 1902 r. (ul. Świętego Antoniego 42)dnia 1988-04-06, wykaz dokumentów: 384 z 1988-04-06
  • Park z pocz. XIX w.dnia 1988-09-14, wykaz dokumentów: 397 z 1988-09-14
  • Mur/ogrodzenie z końca XIX w.dnia 1989-12-27, wykaz dokumentów: 410 z 1989-12-27
  • Cmentarz żydowski z poł. XIX w.dnia 1989-12-27, wykaz dokumentów: 410 z 1989-12-27
  • Park z 1916 - 1923dnia 1991-10-31, wykaz dokumentów: 420 z 1991-10-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1988 r. (ul. Świętego Antoniego 10)dnia 1992-05-11, wykaz dokumentów: 428 z 1992-05-11
  • Bank z 1923 - 1924 (ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 31/33)dnia 1993-02-15, wykaz dokumentów: 433 z 1993-02-15
  • Oficyna mieszkalna z 1923 - 1924 (ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 31/33)dnia 1993-02-15, wykaz dokumentów: 433 z 1993-02-15
  • Oficyna mieszkalna z 1923 - 1924 (ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 31/33)dnia 1993-02-15, wykaz dokumentów: 433 z 1993-02-15
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 31/33)dnia 1993-02-15, wykaz dokumentów: 433 z 1993-02-15
  • Zespół - bank z 1923 - 1924 (ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 31/33)dnia 1993-02-15, wykaz dokumentów: 433 z 1993-02-15
  • Kościół z 1897 - 1899 (ul. Świętego Antoniego 37/39)dnia 1993-10-08, wykaz dokumentów: 436 z 1993-10-08
  • Plebania z 1897 - 1899 (ul. Świętego Antoniego 37/39)dnia 1993-10-08, wykaz dokumentów: 436 z 1993-10-08
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1897 - 1899 (ul. Świętego Antoniego 37/39)dnia 1993-10-08, wykaz dokumentów: 436 z 1993-10-08
  • Mur/ogrodzenie z 1897 - 1899 (ul. Świętego Antoniego 37/39)dnia 1993-10-08, wykaz dokumentów: 436 z 1993-10-08
  • Mur/ogrodzenie z 1897 - 1899 (ul. Świętego Antoniego 37/39)dnia 1993-10-08, wykaz dokumentów: 436 z 1993-10-08
  • Zespół - kościół z 1897 - 1899 (ul. Świętego Antoniego 37/39)dnia 1993-10-08, wykaz dokumentów: 436 z 1993-10-08
  • Budynek administracyjny z 1900 r. (ul. Konstytucji 3 Maja 14/16)dnia 1994-07-12, wykaz dokumentów: 439 z 1994-07-12
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Konstytucji 3 Maja 14/16)dnia 1994-07-12, wykaz dokumentów: 439 z 1994-07-12
  • Zespół - budynek administracyjny z 1900 r. (ul. Konstytucji 3 Maja 14/16)dnia 1994-07-12, wykaz dokumentów: 439 z 1994-07-12
  • Dworzec z 2. poł. XIX w.dnia 2002-04-29, wykaz dokumentów: A/4 z 2002-04-29
  • Szkoła z 1903 r. (ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 22/24)dnia 2009-05-19, wykaz dokumentów: A/77 z 2009-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1830 r. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 18)dnia 2009-09-23, wykaz dokumentów: A/84 z 2009-09-23
  • Willa z 1850 r.dnia 2017-04-21, wykaz dokumentów: A/348 z 2017-04-21
  • Przędzalnia z 1825 - 1826dnia 2017-04-21, wykaz dokumentów: A/348 z 2017-04-21
  • Tkalnia z 1901 r.dnia 2017-04-21, wykaz dokumentów: A/348 z 2017-04-21
  • Komin z pocz. XX w.dnia 2017-04-21, wykaz dokumentów: A/348 z 2017-04-21
  • Zespół - fabryka z 1824 r.dnia 2017-04-21, wykaz dokumentów: A/348 z 2017-04-21
 • Formy ochrony przyrody w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się 15 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tomaszowie Mazowieckim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Niebieskie Źródła - krajobrazowy rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 1961-09-22, Powierzchnia: 28.77 ha
  • Niebieskie Źródła - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 25.24 ha
  • Łąki Ciebłowickie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 475.34 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 7 Dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: rośnie przy Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim ul. Armii Ludowej 11/15
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 2 Dęby szypułkowe, Data ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: rośnie przy ul. Armii Ludowej 17
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 2 Dęby szypułkowe, Data ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Rośnie przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim przy parku XX-lecia PRL
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: rosną w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zawadzkiej 36
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 3 Dęby szypułkowe, Data ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: rosną w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zawadzkiej 36
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 9 Dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: Rosną na terenie Parku Miejskiego w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW
  • Groty Nagórzyckie - formacja geologiczna (stanowisko dokumentacyjne)Opis: naturalne, Data ustanowienia: 2008-04-03, Opis granicy: Położone w Województwie Łódzkiem w Mieście Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Pod Grotami na działkach: Nr 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 382 Ls w obrębie 28., Powierzchnia: 20.8 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1998-12-31, Opis granicy: Obręb 27 101601_1.0027 działka nr 12, Powierzchnia: 1.83 ha
  • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1998-12-31, Opis granicy: Obręb 27 101601_1.0027 działka nr 25, Powierzchnia: 0.7 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1998-12-31, Opis granicy: Obręb 27 101601_1.0027 działka nr 26, Powierzchnia: 0.34 ha
  • torfowisko (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 2002-01-13, Opis granicy: Obręb 27 działka nr 26, Powierzchnia: 0.77 ha
  • torfowisko (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 2002-01-13, Opis granicy: Obręb 27 działka nr 26, Powierzchnia: 0.63 ha

Tomaszów Mazowiecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 64 wypadków drogowych w Tomaszowie Mazowieckim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 73 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 110,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 3,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Tomaszowie Mazowieckim znajdowało się 31 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 41 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 41 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tomaszowskiego.

  Powiat tomaszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Tomaszowie Mazowieckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 64 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 73 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 67 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 110,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  110,2
  woj. łódzkie
  92,9
  Cały kraj
  56,5
 • 3,44 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tomaszów Mazowiecki
  3,4
  Województwo
  6,9
  Kraj
  5,0
 • 125,67 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tomaszów Mazowiecki
  125,7
  łódzkie
  110,7
  Kraj
  65,5
 • 3,13 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tomaszów Mazowiecki
  3,1
  woj. łódzkie
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 114,06 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tomaszów Mazowiecki
  114,1
  Województwo
  119,2
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 28 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 7 554,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  7 554,5 km
  łódzkie
  624,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 5,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,4 km
  łódzkie
  4,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 41 Liczba licencji na taksówki
 • 41 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tomaszów Mazowiecki przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
  • DK 48droga krajowa nr 48( Tomaszów Mazowiecki - Spała - Inowłódź - Studzianna - Poświętne - Małoszyce - Brudzewice - Ossa - Kamienna Wola - Odrzywół - Klwów - Potworów - Długie - Kacperków - Olszowa - Grzmiąca - Wyśmierzyce - Białobrzegi - Stromiec - Ksawerów - Dobieszyn - Sielce - Miejska Dąbrowa - Głowaczów - Brzóza - Sewerynów - Łuczynów - Kozienice - Janików - Brzeźnica - Stare Słowiki - Nowe Słowiki - Mozolice Duże - Sieciechów - Opactwo - Nagórnik - Zajezierze - Dęblin - Moszczanka - Wola Blizocka - Przytoczno - Krępa - Stoczek Kocki - Poizdów - Kock)
  • DW 713droga wojewódzka nr 713(Łódź - Andrespol - Kraszew - Bukowiec - Kurowice - Łaznowska Wola - Rokiciny-Kolonia - Rokiciny - Buków - Bronisławów - Ujazd - Tobiasze - Zaborów Pierwszy - Komorów - Tomaszów Mazowiecki - Tomaszówek - Kamień - Szadkowice - Antoniówka - Kunice - Gawrony - Januszewice - Opoczno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Tomaszów Mazowiecki przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 22Linia kolejowa nr 22: Tomaszów Mazowiecki - Radom [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tomaszów Mazowiecki -Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi - Brzustów - Antoniów - Dęba Opoczyńska - Radzice - Radzice Przystanek - Drzewica - Bieliny Opoczyńskie - Zygmuntów - Smogorzów Przysuski - Przysucha - Skrzynno - Wieniawa - Podbór - Chronów - Wolanów - Kończyce Radomskie - Radom Krychnowice - Radom Potkanów - Radom)
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki -Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)
  • LK 53Linia kolejowa nr 53: Tomaszów Mazowiecki - Spała [o znaczenia miejscowym] (Tomaszów Mazowiecki - Spała)