Mirosławiec w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Mirosławiec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mirosławiec to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu wałeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mirosławiec.
 • 2 999 Liczba mieszkańców
 • 2,4 km² Powierzchnia
 • 1 244,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1303 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • ZWA Tablice rejestracyjne
 • Piotr Pawlik Burmistrz miasta
Mirosławiec na mapie
Identyfikatory
 • 16.089353.3425 Współrzędne GPS
 • 3217034 TERYT (TERC)
 • 0967038 SIMC
Herb miasta Mirosławiec
Mirosławiec herb
Flaga miasta Mirosławiec
Mirosławiec flaga

Jak Mirosławiec wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Mirosławiec na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Mirosławiec wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Mirosławiec plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
4Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
14Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
48Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
68Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
91Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
118Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
169Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
177Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
199Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
212Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
214Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
220Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
256Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
271Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
282Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
291Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
323Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców

Mirosławiec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-650Poczta Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych 26

Mirosławiec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mirosławcu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wałczu (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dąbrowskiego 11
78-600 Wałcz
Urząd Miejski w Mirosławcu
(67) 259-50-42
(67) 259-61-88
Pl. Wolności 37
78-650 Mirosławiec

Mirosławiec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Mirosławiec jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 999, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 5,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mirosławca zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Mirosławca jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Mirosławiec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,67 na 1000 mieszkańców Mirosławca. W 2022 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 296 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,7% zgonów w Mirosławcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,2% zgonów w Mirosławcu były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mirosławca przypada 9.68 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 27 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mirosławca 4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,8% mieszkańców Mirosławca jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mirosławca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 999 Liczba mieszkańców
 • 1 554 Kobiety
 • 1 445 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mirosławcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mirosławcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mirosławcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mirosławca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,6 lat
  Zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mirosławiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mirosławca
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mirosławiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mirosławiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mirosławiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,1%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,5%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 51,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Mirosławiec
  8,8%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,3%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Miasto
  2,3%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mirosławcu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Mirosławiec
  3,7
  Zachodniopomorskie
  4,1
  Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Mirosławiec
  1,5
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mirosławcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,7
  Województwo
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mirosławcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mirosławcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mirosławcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mirosławcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  7,1
  Cały kraj
  8,1
 • 29,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  29,0
  Województwo
  31,3
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 18 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 18
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 296 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 190 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Mirosławiec
  3 296 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 89 Waga 3500g - 3999g
 • 89
 • 129 Waga 3000g - 3499g
 • 129
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,13
  Województwo
  1,18
  Cały kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,58
  Województwo
  0,57
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Mirosławcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,9%
  62,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,7
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 171,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  171,7
  Województwo
  175,3
  Polska
  147,0
 • 9,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,1
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  32,7%
  Zachodniopomorskie
  36,9%
  Polska
  36,0%
 • 29,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,2%
  Województwo
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Mirosławiec
  4,8%
  woj. zachodniopomorskie
  6,1%
  Polska
  6,7%
 • 33 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  75,2
  Polska
  70,6
 • 327,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Mirosławiec
  327,0
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,7
  Cała Polska
  253,9
 • 366,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 367,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  366,6
  Zachodniopomorskie
  458,5
  Cała Polska
  426,2
 • 73,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 168,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  73,8
  Województwo
  72,6
  Kraj
  62,9
 • 38,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  38,7
  woj. zachodniopomorskie
  29,8
  Polska
  33,8
 • 3,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Mirosławiec
  3,9
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mirosławcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mirosławiec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mirosławiec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mirosławcu oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mirosławcu to 1 122 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  83,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mirosławcu to 4,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Mirosławcu to 97,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,91% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,55% mieszkań posiada łazienkę, 86,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,54% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałeckiego.

  Powiat wałecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 122 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 372,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Mirosławiec
  372,90
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  78,20 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Mirosławiec
  29,10 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,99
  woj. zachodniopomorskie
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,68
  Województwo
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  Zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Mirosławiec
  1,99
  Województwo
  6,21
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,83
  Zachodniopomorskie
  3,40
  Polska
  3,89
 • 9,64 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  9,64
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 583 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 97,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Mirosławiec
  97,2 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,19 m2
  Zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,91%
  Województwo
  98,58%
  Cała Polska
  97,75%
 • 99,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,91%
  woj. zachodniopomorskie
  97,12%
  Polska
  95,18%
 • 99,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  99,55%
  Zachodniopomorskie
  96,11%
  Polska
  93,75%
 • 86,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,19%
  woj. zachodniopomorskie
  87,94%
  Polska
  85,83%
 • 77,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  77,54%
  Województwo
  64,99%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Mirosławiec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mirosławcu na 1000 mieszkańców pracuje 184osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mirosławcu wynosiło w 2023 roku 8,9% (8,9% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mirosławcu wynosiło 5 886,05 PLN, co odpowiada 87.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mirosławca 105 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 268 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 163.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Mirosławca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 184 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Mirosławiec
  184,0
  Zachodniopomorskie
  222,0
  Kraj
  259,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,8% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • Mirosławiec
  8,9%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mirosławcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mirosławcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mirosławcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 225 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Mirosławiec
  5 886 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mirosławcu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 105 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 268 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 163 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,5% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,0% Pozostałe
 • 51,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mirosławcu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 552 Pracujący ogółem
 • 266 Kobiety
 • 286 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mirosławcu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mirosławiec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,1
  Województwo
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 35,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,2
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Kraj
  38,2
 • 110,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mirosławiec
  110,3
  Województwo
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mirosławiec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Mirosławcu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 334 podmioty gospodarki narodowej, z czego 253 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (12) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (37) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mirosławcu najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (323) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,1% (104) podmiotów, a 64,1% (214) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mirosławcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 334 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 104 Przemysł i budownictwo
 • 214 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w Mirosławcu w 2023 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Mirosławcu w 2023 roku
 • 253 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 323 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 323
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 333 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 333
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 253 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 70 Budownictwo
 • 70
 • 60 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 60
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mirosławiec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mirosławcu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 52 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,36 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mirosławcu wynosi 70,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mirosławca najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,82 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,81 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,31 (49%), drogowe - 2,26 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mirosławca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mirosławiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 52
 • 33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 33
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 17,36 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,36
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Cała Polska
  22,81
 • 10,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Mirosławiec
  10,82
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Kraj
  12,98
 • 3,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Mirosławiec
  3,31
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Kraj
  6,99
 • 2,26 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,26
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,24
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Kraj
  0,35
 • 7,81 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,81
  Zachodniopomorskie
  10,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mirosławiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  71%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Mirosławiec
  69%
  Zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  49%
  Województwo
  83%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  92%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  woj. zachodniopomorskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Mirosławiec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Mirosławca wyniosła w 2022 roku 37,9 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Mirosławca - 31.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,7 mln złotych, czyli 15,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mirosławca wyniosła w 2022 roku 42,1 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.4%). W budżecie Mirosławca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (16,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 55,4 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,4%.
 • Wydatki budżetu w Mirosławcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mirosławca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mirosławiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mirosławca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,8 mln

  3,9 tys(100%)

  25,2 mln

  4,6 tys(100%)

  30,5 mln

  5,5 tys(100%)

  29,5 mln

  5,4 tys(100%)

  30,7 mln

  5,6 tys(100%)

  33,7 mln

  6,2 tys(100%)

  35,0 mln

  6,5 tys(100%)

  37,9 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,1 mln

  3,0 tys(41.6%)

  8,8 mln

  2,9 tys(34.8%)

  9,3 mln

  3,0 tys(30.5%)

  10,3 mln

  3,3 tys(35%)

  8,7 mln

  2,9 tys(28.5%)

  9,0 mln

  2,9 tys(26.7%)

  9,0 mln

  3,0 tys(25.9%)

  11,9 mln

  3,9 tys(31.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,0 tys(14.1%)

  2,9 mln

  936(11.4%)

  3,1 mln

  1,0 tys(10.1%)

  3,3 mln

  1,1 tys(11.3%)

  3,5 mln

  1,1 tys(11.3%)

  3,4 mln

  1,1 tys(10.2%)

  3,6 mln

  1,2 tys(10.2%)

  5,0 mln

  1,7 tys(13.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  667(9.4%)

  2,7 mln

  887(10.8%)

  1,8 mln

  594(6%)

  2,3 mln

  744(7.8%)

  2,3 mln

  751(7.5%)

  4,0 mln

  1,3 tys(12%)

  4,1 mln

  1,4 tys(11.7%)

  4,2 mln

  1,4 tys(11.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 tys

  0,5(0%)

  135,8 tys

  44,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,9 tys

  21,0(0.2%)

  1,2 mln

  381(3.8%)

  1,2 mln

  402(3.6%)

  822,4 tys

  275(2.4%)

  2,5 mln

  843(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,1 tys(15.8%)

  7,0 mln

  2,3 tys(27.6%)

  1,5 mln

  493(5%)

  1,6 mln

  522(5.5%)

  1,7 mln

  569(5.7%)

  1,8 mln

  600(5.4%)

  1,9 mln

  633(5.4%)

  2,5 mln

  834(6.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  32,5 tys

  10,6(0.1%)

  62,6 tys

  20,3(0.2%)

  30,4 tys

  9,9(0.1%)

  429,3 tys

  139(1.5%)

  36,4 tys

  11,9(0.1%)

  132,1 tys

  43,3(0.4%)

  462,1 tys

  154(1.3%)

  2,0 mln

  676(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  395(5.6%)

  1,1 mln

  365(4.4%)

  1,4 mln

  458(4.6%)

  1,4 mln

  450(4.7%)

  1,7 mln

  566(5.6%)

  1,1 mln

  363(3.3%)

  1,1 mln

  383(3.3%)

  1,4 mln

  479(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  788,3 tys

  257(3.6%)

  692,3 tys

  225(2.7%)

  2,2 mln

  725(7.3%)

  909,6 tys

  294(3.1%)

  1,4 mln

  442(4.4%)

  2,6 mln

  846(7.7%)

  905,2 tys

  302(2.6%)

  1,4 mln

  460(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  453,2 tys

  148(2.1%)

  426,9 tys

  139(1.7%)

  564,2 tys

  184(1.9%)

  331,1 tys

  107(1.1%)

  273,9 tys

  89,3(0.9%)

  504,9 tys

  165(1.5%)

  322,4 tys

  108(0.9%)

  709,0 tys

  236(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  386,8 tys

  126(1.8%)

  338,0 tys

  110(1.3%)

  409,3 tys

  134(1.3%)

  395,3 tys

  128(1.3%)

  501,0 tys

  163(1.6%)

  477,2 tys

  156(1.4%)

  3,5 mln

  1,2 tys(9.9%)

  529,0 tys

  176(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  254,2 tys

  82,8(1.2%)

  317,8 tys

  103(1.3%)

  2,8 mln

  912(9.2%)

  550,2 tys

  178(1.9%)

  422,7 tys

  138(1.4%)

  289,5 tys

  94,8(0.9%)

  454,1 tys

  152(1.3%)

  458,2 tys

  152(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  141,6 tys

  46,1(0.7%)

  128,9 tys

  41,9(0.5%)

  149,2 tys

  48,7(0.5%)

  120,5 tys

  39,0(0.4%)

  126,7 tys

  41,3(0.4%)

  142,1 tys

  46,5(0.4%)

  199,3 tys

  66,6(0.6%)

  184,2 tys

  61,2(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  116,1 tys

  37,8(0.5%)

  102,6 tys

  33,3(0.4%)

  54,6 tys

  17,8(0.2%)

  144,5 tys

  46,8(0.5%)

  126,4 tys

  41,2(0.4%)

  76,3 tys

  25,0(0.2%)

  41,3 tys

  13,8(0.1%)

  158,7 tys

  52,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  242,8 tys

  79,1(1.1%)

  141,3 tys

  45,9(0.6%)

  231,6 tys

  75,6(0.8%)

  158,0 tys

  51,1(0.5%)

  116,3 tys

  37,9(0.4%)

  123,7 tys

  40,5(0.4%)

  144,5 tys

  48,3(0.4%)

  127,3 tys

  42,3(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  129,7 tys

  42,2(0.6%)

  121,8 tys

  39,6(0.5%)

  194,5 tys

  63,4(0.6%)

  921,9 tys

  298(3.1%)

  1,1 mln

  357(3.6%)

  112,3 tys

  36,8(0.3%)

  108,4 tys

  36,2(0.3%)

  118,9 tys

  39,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  336,6 tys

  110(1.5%)

  273,5 tys

  88,9(1.1%)

  259,5 tys

  84,7(0.9%)

  264,8 tys

  85,7(0.9%)

  261,3 tys

  85,2(0.9%)

  264,2 tys

  86,5(0.8%)

  286,7 tys

  95,8(0.8%)

  22,3 tys

  7,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  1,6(0%)

  7,1 tys

  2,3(0%)

  7,9 tys

  2,6(0%)

  9,9 tys

  3,2(0%)

  3,8 tys

  1,2(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  26,8 tys

  9,0(0.1%)

  12,8 tys

  4,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  3,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,7 tys

  15,5(0.2%)

  7,5 tys

  2,4(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  62,9 tys

  20,4(0.2%)

  52,6 tys

  17,2(0.2%)

  48,5 tys

  15,9(0.1%)

  4,1 tys

  1,4(0%)

  4,4 tys

  1,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mirosławcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mirosławca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mirosławiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mirosławca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,6 mln

  4,1 tys(100%)

  25,5 mln

  4,6 tys(100%)

  26,8 mln

  4,8 tys(100%)

  31,1 mln

  5,7 tys(100%)

  34,2 mln

  6,3 tys(100%)

  33,3 mln

  6,1 tys(100%)

  40,9 mln

  7,6 tys(100%)

  42,1 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,6 mln

  3,1 tys(42.8%)

  9,6 mln

  3,1 tys(37.9%)

  9,8 mln

  3,2 tys(36.7%)

  11,6 mln

  3,8 tys(37.3%)

  13,1 mln

  4,3 tys(38.4%)

  11,1 mln

  3,6 tys(33.3%)

  13,8 mln

  4,6 tys(33.7%)

  16,3 mln

  5,4 tys(38.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,2 mln

  2,4 tys(32%)

  7,3 mln

  2,4 tys(28.8%)

  7,1 mln

  2,3 tys(26.4%)

  7,3 mln

  2,3 tys(23.3%)

  7,9 mln

  2,6 tys(23.2%)

  9,0 mln

  2,9 tys(27%)

  8,9 mln

  3,0 tys(21.9%)

  8,4 mln

  2,8 tys(19.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  891,0 tys

  290(3.9%)

  858,7 tys

  279(3.4%)

  633,7 tys

  207(2.4%)

  814,6 tys

  264(2.6%)

  1,7 mln

  543(4.9%)

  2,0 mln

  649(6%)

  3,1 mln

  1,0 tys(7.5%)

  5,2 mln

  1,7 tys(12.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,3 tys

  3,3(0%)

  147,3 tys

  47,7(0.5%)

  1,5 mln

  488(4.4%)

  770,7 tys

  252(2.3%)

  720,7 tys

  241(1.8%)

  2,8 mln

  931(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  19,0 tys

  6,2(0.1%)

  14,4 tys

  4,7(0.1%)

  16,3 tys

  5,3(0.1%)

  791,9 tys

  256(2.5%)

  351,2 tys

  115(1%)

  97,5 tys

  31,9(0.3%)

  1,0 mln

  346(2.5%)

  1,2 mln

  388(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  815(11.1%)

  6,0 mln

  2,0 tys(23.6%)

  584,4 tys

  191(2.2%)

  590,4 tys

  191(1.9%)

  557,5 tys

  182(1.6%)

  560,3 tys

  183(1.7%)

  579,2 tys

  193(1.4%)

  992,6 tys

  330(2.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,9 tys

  0,6(0%)

  330

  0,1(0%)

  858

  0,3(0%)

  20,5 tys

  6,6(0.1%)

  390

  0,1(0%)

  19,1 tys

  6,3(0.1%)

  532

  0,2(0%)

  921,4 tys

  306(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  431,0 tys

  140(1.9%)

  269,1 tys

  87,5(1.1%)

  343,6 tys

  112(1.3%)

  463,8 tys

  150(1.5%)

  296,5 tys

  96,7(0.9%)

  296,3 tys

  97,0(0.9%)

  3,4 mln

  1,1 tys(8.4%)

  515,6 tys

  171(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  535,0 tys

  174(2.4%)

  515,8 tys

  168(2%)

  1,1 mln

  343(3.9%)

  1,4 mln

  447(4.4%)

  558,3 tys

  182(1.6%)

  582,1 tys

  191(1.7%)

  593,0 tys

  198(1.5%)

  480,9 tys

  160(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  395,2 tys

  129(1.8%)

  88,5 tys

  28,8(0.3%)

  13,0 tys

  4,3(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  9,6 tys

  3,1(0%)

  11,6

  0,0(0%)

  200,5 tys

  67,0(0.5%)

  374,0 tys

  124(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  194,1 tys

  63,2(0.9%)

  480,6 tys

  156(1.9%)

  384,7 tys

  126(1.4%)

  1,6 mln

  528(5.2%)

  463,5 tys

  151(1.4%)

  367,2 tys

  120(1.1%)

  310,2 tys

  104(0.8%)

  312,4 tys

  104(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  239,2 tys

  77,9(1.1%)

  150,3 tys

  48,9(0.6%)

  294,0 tys

  95,9(1.1%)

  154,1 tys

  49,9(0.5%)

  76,3 tys

  24,9(0.2%)

  107,3 tys

  35,1(0.3%)

  126,8 tys

  42,3(0.3%)

  221,7 tys

  73,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  26,4 tys

  8,6(0.1%)

  21,8 tys

  7,1(0.1%)

  87,1 tys

  28,4(0.3%)

  55,7 tys

  18,0(0.2%)

  72,6 tys

  23,7(0.2%)

  51,0 tys

  16,7(0.2%)

  45,4 tys

  15,2(0.1%)

  46,3 tys

  15,4(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,7 tys

  13,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,4 tys

  3,1(0%)

  8,7 tys

  2,8(0%)

  12,6 tys

  4,1(0%)

  12,1 tys

  3,9(0%)

  16,2 tys

  5,3(0%)

  21,1 tys

  6,9(0.1%)

  13,7 tys

  4,6(0%)

  26,1 tys

  8,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  78,4 tys

  25,5(0.3%)

  59,2 tys

  19,2(0.2%)

  56,3 tys

  18,4(0.2%)

  44,6 tys

  14,4(0.1%)

  41,7 tys

  13,6(0.1%)

  26,0 tys

  8,5(0.1%)

  22,3 tys

  7,5(0.1%)

  17,9 tys

  5,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,3 tys

  1,1(0%)

  8,8 tys

  2,9(0%)

  7,6 tys

  2,5(0%)

  7,6 tys

  2,5(0%)

  4,6 tys

  1,5(0%)

  4,8 tys

  1,6(0%)

  26,8 tys

  9,0(0.1%)

  12,8 tys

  4,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  84,8 tys

  27,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,3 tys

  5,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  413,9 tys

  135(1.2%)

  99,5 tys

  32,6(0.3%)

  6,0 tys

  2,0(0%)

  10,0 tys

  3,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  286,5 tys

  95,7(0.7%)

  4,9 tys

  1,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  230,6 tys

  75,1(1%)

  6,5 tys

  2,1(0%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  6,3 tys

  2,0(0%)

  7,5 tys

  2,4(0%)

  106,2 tys

  34,8(0.3%)

  20,1 tys

  6,7(0%)

  4,1 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,0 tys

  15,0(0.2%)

  5,8 tys

  1,9(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  60,9 tys

  19,7(0.2%)

  50,3 tys

  16,4(0.1%)

  45,7 tys

  15,0(0.1%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mirosławiec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 759 mieszkańców Mirosławca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 398 kobiet oraz 361 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 21,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Mirosławca, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Mirosławca mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mirosławcu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,8%) oraz średnie zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2022 w Mirosławcu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 163 dzieci (72 dziewczynki oraz 91 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mirosławcu mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 160 dzieci (83 dziewczynki oraz 77 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  15,0% mieszkańców Mirosławca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,7% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 289 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 371 uczniów (193 kobiety oraz 178 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mirosławcu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 382 uczniów (191 kobiet oraz 191 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 129,27.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,0% mieszkańców (20,2% wśród dziewczyn i 19,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Mirosławca w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 18,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,5%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 21,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,5%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  Województwo
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,7%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Mirosławiec
  22,4%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 15,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Mirosławiec
  3,9%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Mirosławiec
  15,3%
  Województwo
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 17,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1289 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 289,0
  Województwo
  900,0
  Kraj
  927,0
 • 0,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,44
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Mirosławiec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 163 Dzieci
 • 72 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 91 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,2%
  55,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 20 3 lata
 • 20
 • 51 4 lata
 • 51
 • 36 5 lata
 • 36
 • 47 6 lat
 • 47
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 22 4 lata
 • 22
 • 15 5 lata
 • 15
 • 21 6 lat
 • 21
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 9 3 lata
 • 9
 • 29 4 lata
 • 29
 • 21 5 lata
 • 21
 • 26 6 lat
 • 26
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mirosławcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mirosławcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
  Publiczne
  ul. Zamkowa 12
  78-650 Mirosławiec
  715615
  Punkt Przedszkolny Akademia Malucha
  Niepubliczny
  ul. Zamkowa 31
  78-650 Mirosławiec
  ---
 • Szkoły podstawowe w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mirosławiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 371 Uczniowie
 • 193 Kobiety
  (uczniowie)
 • 178 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,0%
  48,0%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,8
  Województwo
  17,6
  Kraj
  17,0
 •  
 • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 129,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  129,27
  Województwo
  96,34
  Cały kraj
  95,96
 • 128,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  128,92
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mirosławiec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mirosławiec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mirosławcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mirosławcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Mirosławcu (im. Lotników Polskich)
  Publiczna
  ul. Wolności 21
  78-650 Mirosławiec
  17379-
 • Edukacyjne grupy wieku w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mirosławiec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mirosławiec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mirosławiec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mirosławiec - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Mirosławcu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mirosławcu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mirosławcu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Mirosławcu: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mirosławcu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 78 (uczestnicy: 3 775)
  • seanse filmowe: 26 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 660)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 350)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 115)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 195)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 125)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 50)
  • inne: 3 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 100)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 100)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 92)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 21)
  • taneczne: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Mirosławcu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 579 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 818 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Mirosławcu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 108 członków. Zarejestrowano 90 ćwiczących (mężczyźni: 89, kobiety: 1, chłopcy do lat 18: 68, dziewczęta do lat 18: 1). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mirosławcu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mirosławcu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mirosławca znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mirosławcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVIII w.dnia 1954-10-26, wykaz dokumentów: 51 z 1954-10-26; A-549 z 2010-02-23
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Kościelna 6)dnia 1954-12-04, wykaz dokumentów: 50 z 1954-12-04; A-1143 z 2013-02-21
  • Miasto z 1314 r.dnia 1956-09-04, wykaz dokumentów: 27 z 1956-09-04
  • Cmentarz żydowski z pocz. XVIII w.dnia 1983-12-16, wykaz dokumentów: 497-A z 1983-12-16; A-1153 z 2013-03-15
  • Cmentarz ewangelicki z poł. XIX w.dnia 1989-10-16, wykaz dokumentów: A-636 z 1989-10-16; A-175 z 2015-06-18
  • Aleja z poł. XIX w.dnia 1989-10-16, wykaz dokumentów: A-636 z 1989-10-16; A-175 z 2015-06-18
  • Relikt z 1375 r.dnia 2004-08-02, wykaz dokumentów: A-175 z 2004-08-02
  • Zespół - pałac z 1731 - 1738dnia 2004-08-02, wykaz dokumentów: A-175 z 2004-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Wałecka 24)dnia 2005-12-02, wykaz dokumentów: A-237 z 2005-12-02
  • Spichlerz z 1913 - 1914 (ul. Plac Wolności 32)dnia 2006-05-18, wykaz dokumentów: A-260 z 2006-05-18

Mirosławiec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 19 wypadków drogowych w Mirosławcu odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 631,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 66,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Mirosławcu znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałeckiego.

  Powiat wałecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mirosławcu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mirosławcu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 631,44 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  631,4
  Województwo
  998,0
  Cały kraj
  1 100,9
 • 66,47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Mirosławiec
  66,5
  woj. zachodniopomorskie
  102,2
  Kraj
  104,4
 • 598,21 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  598,2
  woj. zachodniopomorskie
  1 178,3
  Kraj
  1 327,3
 • 10,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  10,5
  woj. zachodniopomorskie
  10,2
  Polska
  9,5
 • 94,74 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  94,7
  Zachodniopomorskie
  118,1
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Mirosławcu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 103,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Mirosławiec
  103,3 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,9 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mirosławiec przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 10droga krajowa nr 10(granica (Niemcy) - Lubieszyn - Dołuje - Skarbimierzyce - Mierzyn - Szczecin - Motaniec - Morzyczyn - Stargard Szczeciński - Krąpiel - Suchań - Wapnica - Recz - Wielgoszcz - Prostynia - Cybowo - Kalisz Pomorski - Łowicz Małecki - Mirosławiec - Kalinówka - Piecnik - Jabłonowo - Lubno - Wałcz - Witankowo - Nowa Łubianka - Stara Łubianka - Piła - Śmiłowo - Grabówno - Okaliniec - Pobórka Wielka - Tomaszewo - Kosztowo - Wyrzysk - Ruda - Mrozowo - Sadki - Śmielin - Lubaszcz - Nakło Nad Notecią - Trzeciewnica - Ślesin - Minikowo - Strzelewo - Kamieniec - Kruszyn - Pawłówek - Lisi Ogon - Białe Błota - Bydgoszcz - Makowiska - Solec Kujawski - Przyłubie - Cierpice - Toruń - Lubicz Dolny - Lubicz - Lubicz Górny - Brzozówka - Głogowo - Dobrzejewice - Zawały - Kawęczyn - Obrowo - Zębówiec - Ciernikówko - Czernikowo - Wygoda - Steklin - Wola - Kikół - Konotopie - Złotopole - Lipno - Karnkowo - Skępe - Wólka - Blinno - Gójsk - Sierpc - Borkowo Kościelne - Kisielewo - Grąbiec - Żytowo - Jeżewo - Szumanie-Bakalary - Bełkowo - Drobin - Tupadły - Rogotwórsk - Sokolniki - Dłużniewo Duże - Marychnów - Góra - Krzywanice - Dzierzążnia - Gumowo - Siekluki - Ilino - Ilinko - Płońsk - Siedlin)
  • DW 177droga wojewódzka nr 177(Czaplinek - Pławno - Studniczka - Knowie - Sośnica - Mirosławiec - Hanki - Bronikowo - Marcinkowice - Lubiesz - Tuczno - Człopa - Trzebin - Dzierżążno Wielkie - Kocień Wielki - Wieleń)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mirosławiec przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 410Linia kolejowa nr 410: Grotniki Drawskie - Choszczno [o znaczenia miejscowym] (Grotniki Drawskie - Złocieniec - Osiek Drawski - Wierzchowo Pomorskie - Borujsko -Mirosławiec - Stara Korytnica - Biały Zdrój Północny - Kalisz Pomorski Miasto - Kalisz Pomorski - Dębsko Pomorskie - Sieniawa Drawieńska - Drawno - Kiełpino - Suliszewo Choszczeńskie - Wardyń - Smoleń - Choszczno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mirosławcu istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 10 Lutego

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Dworcowa

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Jaskółcza

  ul. Jastrzębia

  ul. Jaśminowa

  ul. Jeziorna

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krucza

  ul. Krótka

  ul. Księżycowa

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Młyńska

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Orla

  ul. Osiedle Diamentowe

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Poznańska

  ul. Radosna

  ul. Skowronkowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sprzymierzonych

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Szkolna

  ul. Szmaragdowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tęczowa

  ul. Wałecka

  ul. Wileńska

  pl. Wolności

  ul. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  skwer im. Jana Pawła II

  ul. Żurawia