Turek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Turek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Turek to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu tureckiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Turek.
 • 24 659 Liczba mieszkańców
 • 16,2 km² Powierzchnia
 • 1 525,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 113 m n.p.m Wysokość
 • 1341 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 63 Numer kierunkowy
 • PTU Tablice rejestracyjne
 • Romuald Antosik Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.500952.0146 Współrzędne GPS
 • 3027011 TERYT (TERC)
 • 0949336 SIMC
Herb miasta Turek
Turek herb
Flaga miasta Turek
Turek flaga

Jak Turek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Turek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Turek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Turek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
60Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
72Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
76Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
106Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
113Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
123Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
132Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
160Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
176Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
186Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
197Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
214Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
215Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
237Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
246Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
249Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
270Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
278Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
280Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
289Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
293Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
307Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych

Turek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-700Poczta Turek 001, ul. Kaliska 32
62-700Skrytki Pocztowe Poczta Turek 001, ul. Kaliska 32
62-701Poczta Turek 003, ul. Legionów Polskich 1

Turek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Turku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Turku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Turku
(63) 280-44-44
(63) 278-83-30
Konińska 1
62-700 Turek
ZUS Inspektorat w Turku (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 18
62-700 Turek
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku
632234300
632234318
ul. Św. Floriana 2
62-700 Turek
Komenda Powiatowa Policji w Turku
63 289 82 00
63 289 82 15
ul. Legionów Polskich 3
62-700 Turek
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku
63 289 61 67
63 289 61 67
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Turku
063 280 36 82
063 280 36 99
ul. Uniejowska 1a
62-700 Turek
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
063 28 01 100
063 280 11 01
ul. Folwarczna 12
62-700 Turek
Starostwo Powiatowe w Turku
(63) 222-32-00
(63) 278-83-19
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Urząd Miejski w Turku
(63) 289-61-00
(63) 289-61-11
ul. Kaliska 59
62-700 Turek

Turek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Turek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 24 659, z czego 53,2% stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 17,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Turku zawarli w 2022 roku 101 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców Turku jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Turek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -169. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,77 na 1000 mieszkańców Turku. W 2022 roku urodziło się 168 dzieci, w tym 55,4% dziewczynek i 44,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,6% zgonów w Turku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Turku były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Turku przypada 13.49 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 146 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 378 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Turku -232. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  57,2% mieszkańców Turku jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24 659 Liczba mieszkańców
 • 13 124 Kobiety
 • 11 535 Mężczyźni
 • 53,2%
  46,8%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Turku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Turku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Turku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Turek
  44,4 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Turek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Turku
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Turek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Turek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Turek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,6%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,5%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,4%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,6%
  Województwo
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Turek
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Turku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,0
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 101 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Turku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -169 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -77 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -92 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,8
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Turku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Turku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Turku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Turku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 168 Urodzenia żywe
 • 93 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 75 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,4%
  44,6%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,7
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Turek
  40,0
  Wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 343 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 442 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 343 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 225 Waga 3500g - 3999g
 • 225
 • 276 Waga 3000g - 3499g
 • 276
 • 113 Waga 2500g - 2999g
 • 113
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,48
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,77
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,74
  Wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Turku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 337 Zgony
 • 170 Kobiety
  (Zgony)
 • 167 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,4%
  49,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,5
  Wielkopolskie
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 134,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  134,4
  Województwo
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,5
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Turek
  3,5
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tureckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,6%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Turek
  20,4%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Turek
  6,9%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 63 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Kraj
  70,6
 • 245,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Turek
  245,3
  Województwo
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Polska
  253,9
 • 415,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 389,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  415,9
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Polska
  426,2
 • 31,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  31,3
  Wielkopolskie
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 40,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Turek
  40,8
  Wielkopolskie
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Turek
  9,6
  Wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 146 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 79 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 378 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 198 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 180 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -233 Saldo migracji
 • -120 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -113 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -232 Saldo migracji wewnętrznych
 • -119 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -113 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Turku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Turek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Turek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Turku oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,36 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Turku to 10 595 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 427 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Turku to 5,56 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Turku to 128,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,21% mieszkań posiada łazienkę, 91,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 20,23% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tureckiego.

  Powiat turecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 595 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 427,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Turek
  427,40
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  65,50 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Turek
  28,00 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Turek
  3,79
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,34
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,36
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,56 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Turek
  5,56
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 2,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,02
  Województwo
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 1 160 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 128,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Turek
  128,9 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,05 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Turek
  98,60%
  Województwo
  98,07%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,11%
  Województwo
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,21%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 91,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  91,74%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Kraj
  85,83%
 • 20,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  20,23%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Turek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Turku na 1000 mieszkańców pracuje 343osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 53,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Turku wynosiło w 2023 roku 4,1% (4,1% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Turku wynosiło 5 049,40 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Turku 861 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 817 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 956.

  17,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Turku pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,7% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 343 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  343,0
  Województwo
  290,0
  Polska
  259,0
 • 4,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,2% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Miasto
  4,1%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Turku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Turku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Turku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 404 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 049 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Turku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 861 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 817 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 956 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,7% Przemysł i budownictwo
 • 35,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 30,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Turku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 631 Pracujący ogółem
 • 4 591 Kobiety
 • 4 040 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Turku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 50,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Turek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Turek
  74,9
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 46,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  46,9
  Wielkopolskie
  35,6
  Polska
  38,2
 • 167,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  167,9
  Województwo
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Turek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Turku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 023 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 278 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 193 nowe podmioty, a 153 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (295) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (193) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (241) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (98) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Turku najwięcej (212) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 898) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,5% (651) podmiotów, a 77,6% (2 345) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Turku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.1%) oraz Budownictwo (17.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 023 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 651 Przemysł i budownictwo
 • 2 345 Pozostała działalność
 • 193 Podmioty nowo zarejestrowane w Turku w 2023 roku
 • 153 Podmioty wyrejestrowane w Turku w 2023 roku
 • 2 278 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 898 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 898
 • 96 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 96
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 3 017 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 017
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 253 Spółki handlowe ogółem
 • 253
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 212  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 212
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 162 Spółki cywilne ogółem
 • 162
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 278 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 571 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 571
 • 403 Budownictwo
 • 403
 • 241 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 241
 • 238 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 238
 • 158 Przetwórstwo przemysłowe
 • 158
 • 150 Transport i gospodarka magazynowa
 • 150
 • 129 Pozostała działalność
 • 129
 • 75 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 75
 • 69 Edukacja
 • 69
 • 69 Informacja i komunikacja
 • 69
 • 65 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 65
 • 41 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 41
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21
 • 16 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 16
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Turek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Turku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 504 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,31 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Turku wynosi 87,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Turku najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,43 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 7,14 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,41 (73%), drogowe - 1,72 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Turku.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Turek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 504 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 504
 • 358 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 358
 • 85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 85
 • 43 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 43
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 177 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 177
 • 20,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,31
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 14,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,43
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 3,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,41
  Województwo
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Turek
  1,72
  Województwo
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Turek
  0,23
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 7,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,14
  Wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Turek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  72%
  Polska
  71%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  90%
  Wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Turek
  74%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Turek
  100%
  Województwo
  94%
  Polska
  88%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Turek
  70%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Turek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Turku wyniosła w 2022 roku 146,6 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Turku - 32.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,9 mln złotych, czyli 10,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Turku wyniosła w 2022 roku 146,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.6%). W budżecie Turku wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (19,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 69,3 złotych na mieszkańca (1,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,0%.
 • Wydatki budżetu w Turku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Turku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Turek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Turku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,7 mln

  3,2 tys(100%)

  98,5 mln

  3,6 tys(100%)

  111,8 mln

  4,1 tys(100%)

  117,5 mln

  4,3 tys(100%)

  142,0 mln

  5,3 tys(100%)

  127,1 mln

  4,9 tys(100%)

  137,0 mln

  5,4 tys(100%)

  146,6 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  32,1 mln

  1,2 tys(36.6%)

  32,9 mln

  1,2 tys(33.4%)

  33,6 mln

  1,2 tys(30.1%)

  34,5 mln

  1,3 tys(29.3%)

  37,3 mln

  1,4 tys(26.3%)

  40,8 mln

  1,5 tys(32.1%)

  43,1 mln

  1,7 tys(31.5%)

  47,7 mln

  1,9 tys(32.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,8 mln

  319(10.1%)

  9,3 mln

  338(9.4%)

  9,8 mln

  357(8.7%)

  10,3 mln

  380(8.8%)

  32,4 mln

  1,2 tys(22.8%)

  14,8 mln

  561(11.7%)

  20,3 mln

  780(14.8%)

  20,6 mln

  831(14%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,4 mln

  340(10.8%)

  8,4 mln

  306(8.5%)

  10,1 mln

  371(9.1%)

  10,2 mln

  378(8.7%)

  10,7 mln

  399(7.5%)

  9,7 mln

  367(7.6%)

  10,9 mln

  417(7.9%)

  12,3 mln

  497(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,4 mln

  521(16.5%)

  26,0 mln

  948(26.4%)

  8,2 mln

  299(7.3%)

  8,2 mln

  303(7%)

  8,4 mln

  312(5.9%)

  8,2 mln

  308(6.4%)

  8,3 mln

  318(6%)

  10,7 mln

  433(7.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,8 mln

  210(6.6%)

  5,7 mln

  209(5.8%)

  8,2 mln

  301(7.3%)

  7,7 mln

  285(6.6%)

  7,3 mln

  270(5.1%)

  6,0 mln

  225(4.7%)

  6,8 mln

  263(5%)

  8,6 mln

  346(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  908,3 tys

  32,7(1%)

  1,1 mln

  41,3(1.2%)

  99,8 tys

  3,7(0.1%)

  183,4 tys

  6,8(0.2%)

  45,3 tys

  1,7(0%)

  275,8 tys

  10,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 mln

  319(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,6 mln

  166(5.2%)

  4,6 mln

  168(4.7%)

  5,4 mln

  199(4.9%)

  7,5 mln

  276(6.4%)

  4,0 mln

  150(2.8%)

  1,4 mln

  51,5(1.1%)

  1,4 mln

  54,2(1%)

  5,6 mln

  226(3.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,7 mln

  134(4.2%)

  3,3 mln

  120(3.3%)

  4,3 mln

  159(3.9%)

  6,4 mln

  237(5.5%)

  4,0 mln

  150(2.8%)

  3,2 mln

  120(2.5%)

  3,5 mln

  132(2.5%)

  4,7 mln

  189(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,2 mln

  114(3.6%)

  3,0 mln

  110(3.1%)

  3,2 mln

  119(2.9%)

  3,2 mln

  119(2.8%)

  3,4 mln

  125(2.4%)

  2,8 mln

  107(2.2%)

  4,0 mln

  155(2.9%)

  3,1 mln

  125(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  43,5(1.4%)

  947,6 tys

  34,5(1%)

  815,6 tys

  29,9(0.7%)

  741,1 tys

  27,3(0.6%)

  724,5 tys

  27,0(0.5%)

  608,4 tys

  23,0(0.5%)

  319,9 tys

  12,3(0.2%)

  1,1 mln

  45,0(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 mln

  46,0(1.5%)

  736,2 tys

  26,8(0.7%)

  754,0 tys

  27,6(0.7%)

  875,7 tys

  32,3(0.7%)

  873,5 tys

  32,6(0.6%)

  676,9 tys

  25,6(0.5%)

  812,6 tys

  31,2(0.6%)

  1,1 mln

  42,5(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  45,5(1.4%)

  1,4 mln

  50,9(1.4%)

  1,4 mln

  50,4(1.2%)

  1,5 mln

  53,5(1.2%)

  1,7 mln

  62,7(1.2%)

  1,8 mln

  66,8(1.4%)

  1,8 mln

  70,0(1.3%)

  791,2 tys

  31,9(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  137,8 tys

  5,0(0.2%)

  328,5 tys

  12,0(0.3%)

  1,2 mln

  44,7(1.1%)

  1,4 mln

  50,7(1.2%)

  393,3 tys

  14,7(0.3%)

  338,6 tys

  12,8(0.3%)

  344,4 tys

  13,2(0.3%)

  373,7 tys

  15,1(0.3%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  471,9 tys

  17,0(0.5%)

  516,1 tys

  18,8(0.5%)

  581,8 tys

  21,3(0.5%)

  603,7 tys

  22,3(0.5%)

  543,5 tys

  20,3(0.4%)

  564,0 tys

  21,3(0.4%)

  526,6 tys

  20,2(0.4%)

  288,6 tys

  11,6(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,9 tys

  0,2(0%)

  11,7 tys

  0,4(0%)

  13,0 tys

  0,5(0%)

  89,4 tys

  3,3(0.1%)

  512,3 tys

  19,1(0.4%)

  99,3 tys

  3,8(0.1%)

  115,0 tys

  4,4(0.1%)

  214,0 tys

  8,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  71,8 tys

  2,6(0.1%)

  98,0 tys

  3,6(0.1%)

  469,0 tys

  17,2(0.4%)

  131,0 tys

  4,8(0.1%)

  127,5 tys

  4,8(0.1%)

  259,4 tys

  9,8(0.2%)

  111,7 tys

  4,3(0.1%)

  143,8 tys

  5,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,7 tys

  0,4(0%)

  15,8 tys

  0,6(0%)

  15,6 tys

  0,6(0%)

  14,6 tys

  0,5(0%)

  17,1 tys

  0,6(0%)

  19,9 tys

  0,8(0%)

  15,9 tys

  0,6(0%)

  17,0 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,0 tys

  7,0(0.2%)

  22,9 tys

  0,8(0%)

  12,8 tys

  0,5(0%)

  149,3 tys

  5,5(0.1%)

  161,6 tys

  6,0(0.1%)

  146,5 tys

  5,5(0.1%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Turku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Turku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Turek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Turku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  92,8 mln

  3,3 tys(100%)

  105,9 mln

  3,8 tys(100%)

  112,5 mln

  4,1 tys(100%)

  116,7 mln

  4,3 tys(100%)

  140,3 mln

  5,2 tys(100%)

  130,3 mln

  5,1 tys(100%)

  146,5 mln

  5,8 tys(100%)

  146,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  45,7 mln

  1,6 tys(49.3%)

  48,7 mln

  1,8 tys(46%)

  50,5 mln

  1,9 tys(44.9%)

  53,2 mln

  2,0 tys(45.6%)

  54,3 mln

  2,0 tys(38.7%)

  53,2 mln

  2,0 tys(40.8%)

  59,3 mln

  2,3 tys(40.5%)

  56,6 mln

  2,3 tys(38.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,0 mln

  576(17.2%)

  16,4 mln

  596(15.5%)

  17,5 mln

  641(15.6%)

  18,1 mln

  669(15.5%)

  19,3 mln

  718(13.7%)

  20,4 mln

  771(15.6%)

  24,5 mln

  939(16.7%)

  22,8 mln

  921(15.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,4 mln

  268(8%)

  7,2 mln

  262(6.8%)

  7,3 mln

  266(6.5%)

  6,8 mln

  251(5.8%)

  23,7 mln

  883(16.9%)

  8,1 mln

  305(6.2%)

  13,7 mln

  525(9.3%)

  12,5 mln

  505(8.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,2 mln

  225(6.7%)

  7,2 mln

  261(6.8%)

  5,2 mln

  190(4.6%)

  5,8 mln

  214(5%)

  5,2 mln

  196(3.7%)

  5,9 mln

  223(4.5%)

  6,0 mln

  229(4.1%)

  11,5 mln

  466(7.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  121,0 tys

  4,4(0.1%)

  188,5 tys

  6,9(0.2%)

  49,6 tys

  1,8(0%)

  181,4 tys

  6,7(0.2%)

  65,9 tys

  2,5(0%)

  253,2 tys

  9,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 mln

  325(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,4 mln

  338(10.1%)

  20,8 mln

  757(19.6%)

  2,8 mln

  103(2.5%)

  2,7 mln

  100,0(2.3%)

  2,5 mln

  93,4(1.8%)

  2,6 mln

  96,7(2%)

  2,7 mln

  104(1.8%)

  4,8 mln

  195(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  87,1(2.6%)

  2,8 mln

  102(2.7%)

  3,1 mln

  113(2.7%)

  3,6 mln

  132(3.1%)

  2,9 mln

  108(2.1%)

  3,7 mln

  140(2.8%)

  4,1 mln

  157(2.8%)

  3,7 mln

  151(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  73,6(2.2%)

  378,3 tys

  13,8(0.4%)

  1,1 mln

  40,5(1%)

  884,9 tys

  32,6(0.8%)

  1,7 mln

  64,6(1.2%)

  10,5 tys

  0,4(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,2 mln

  127(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  59,1(1.8%)

  702,9 tys

  25,6(0.7%)

  754,1 tys

  27,6(0.7%)

  701,7 tys

  25,9(0.6%)

  523,6 tys

  19,5(0.4%)

  490,8 tys

  18,6(0.4%)

  577,2 tys

  22,1(0.4%)

  920,1 tys

  37,1(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  37,8(1.1%)

  871,1 tys

  31,7(0.8%)

  1,1 mln

  39,9(1%)

  1,1 mln

  41,8(1%)

  968,3 tys

  36,1(0.7%)

  563,6 tys

  21,3(0.4%)

  941,3 tys

  36,1(0.6%)

  885,7 tys

  35,7(0.6%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  448,9 tys

  16,2(0.5%)

  504,6 tys

  18,4(0.5%)

  549,8 tys

  20,1(0.5%)

  631,8 tys

  23,3(0.5%)

  577,8 tys

  21,5(0.4%)

  555,9 tys

  21,0(0.4%)

  430,5 tys

  16,5(0.3%)

  676,9 tys

  27,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  30,0 tys

  1,1(0%)

  135,2 tys

  4,9(0.1%)

  208,3 tys

  7,6(0.2%)

  224,5 tys

  8,3(0.2%)

  263,6 tys

  9,8(0.2%)

  258,0 tys

  9,8(0.2%)

  288,7 tys

  11,1(0.2%)

  289,4 tys

  11,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  72,7 tys

  2,6(0.1%)

  55,8 tys

  2,0(0.1%)

  43,4 tys

  1,6(0%)

  40,6 tys

  1,5(0%)

  42,9 tys

  1,6(0%)

  41,2 tys

  1,6(0%)

  31,5 tys

  1,2(0%)

  36,9 tys

  1,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,6 tys

  0,4(0%)

  14,8 tys

  0,5(0%)

  14,6 tys

  0,5(0%)

  13,6 tys

  0,5(0%)

  16,1 tys

  0,6(0%)

  18,9 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  0,6(0%)

  15,8 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  23,7 tys

  0,9(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  525,8 tys

  20,2(0.4%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,0 tys

  7,0(0.2%)

  22,9 tys

  0,8(0%)

  12,8 tys

  0,5(0%)

  149,3 tys

  5,5(0.1%)

  161,6 tys

  6,0(0.1%)

  146,5 tys

  5,5(0.1%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  256

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  189

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  61,6 tys

  2,4(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Turek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 153 mieszkańców Turku jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 551 kobiet oraz 2 602 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Turku, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Turku mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Turku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz średnie zawodowe (23,4%).

  W roku 2022 w Turku mieściło się 11 przedszkoli, w których do 58 oddziałów uczęszczało 1 197 dzieci (580 dziewczynek oraz 617 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Turku mieściło się 6 przedszkoli, w których do 35 oddziałów uczęszczało 814 dzieci (403 dziewczynki oraz 411 chłopców). Dostępnych było 785 miejsc.

  18,4% mieszkańców Turku w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 326 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 127 oddziałach uczyło się 2 289 uczniów (1 145 kobiet oraz 1 144 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Turku placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 84 oddziałach uczyło się 1 770 uczniów (855 kobiet oraz 915 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (30,0% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 119,34.

  W Turku znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 41 oddziałach uczyło się 1 255 uczniów (785 kobiet oraz 470 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 281 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Turku placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 647 uczniów (1 006 kobiet oraz 641 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 485 absolwentów.

  W Turku znajduje się 1 Technikum, w którym w 41 oddziałach uczyło się 1 254 uczniów (494 kobiety oraz 760 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 245 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Turku placówkę miała 1 Technikum, w którym w 42 oddziałach uczyło się 1 059 uczniów (432 kobiety oraz 627 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 229 absolwentów.

  W Turku znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 28 oddziałach uczyło się 595 uczniów (224 kobiety oraz 371 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,6 uczniów. 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 30,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców Turku w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • Turek
  18,2%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,3%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Turek
  2,5%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Turek
  9,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Turek
  21,2%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,6%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Turek
  3,1%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Turek
  16,3%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 17,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1326 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 326,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,57
  Wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 58 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 330 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Turek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 197 Dzieci
 • 580 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 617 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 51 2 lata i mniej
 • 51
 • 265 3 lata
 • 265
 • 287 4 lata
 • 287
 • 295 5 lata
 • 295
 • 285 6 lat
 • 285
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 124 3 lata
 • 124
 • 137 4 lata
 • 137
 • 154 5 lata
 • 154
 • 128 6 lat
 • 128
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 141 3 lata
 • 141
 • 150 4 lata
 • 150
 • 141 5 lata
 • 141
 • 157 6 lat
 • 157
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 102,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 102,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Turku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Turku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 7 (im. Misia Uszatka)
  Publiczne
  63 278-23-57
  ul. Os. Wyswolenia 1a
  62-700 Turek
  818817
  Przedszkole Samorządowe nr 5 z oddziałami integracyjnymi (SŁONECZNE)
  Publiczne
  63 278-53-13
  ul. Gen. Smorawińskiego 2
  62-700 Turek
  716419
  Przedszkole Samorządowe nr 3 (Bajkowe Przedszkole)
  Publiczne
  63 278-46-89
  ul. Kączkowskiego 11
  62-700 Turek
  714914
  Przedszkole Samorządowe nr 4 Tęczowe
  Publiczne
  63 278-84-94
  ul. Franciszka Stawickiego 7
  62-700 Turek
  612514
  Przedszkole Samorządowe nr 8 z oddziałami integracyjnymi (im. Krasnala Hałabały)
  Publiczne
  63 278-54-61
  ul. Browarna 5
  62-700 Turek
  511416
  Przedszkole Samorządowe nr 6 z oddziałami integracyjnymi (Kubuś Puchatek)
  Publiczne
  63 278-83-61
  ul. Kączkowskiego 1a
  62-700 Turek
  511014
  Niepubliczne Przedszkole Magiczna Chatka
  Niepubliczne
  63 223-29-01
  ul. Wyzwolenia 34
  62-700 Turek
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca
  Niepubliczne
  60 590-49-07
  ul. 3-go Maja 8
  62-700 Turek
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Smerfiki
  Niepubliczne
  ul. Debowa 18
  62-700 Turek
  ---
 • Szkoły podstawowe w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Turek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 100 Oddziały
 • 2 222 Uczniowie
 • 1 126 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 096 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 269 Uczniowie w 1 klasie
 • 129 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 347 Absolwenci
 • 168 Kobiety
  (absolwenci)
 • 179 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27 Oddziały
 • 67 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,4%
  71,6%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Turek
  18,0
  Wielkopolskie
  17,3
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,0
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,0
 • 22,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22,2
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 140,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 118,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 22,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 119,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  119,34
  Wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 117,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  117,78
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Turek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Turek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Turku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Turku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 5 (UNICEF)
  Publiczna
  63 289-18-31
  63 289-16-34
  ul. Osiedle Wyzwolenia 7A
  62-700 Turek
  2965062
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  63 278-47-90
  63 278-47-90
  ul. 3 Maja 29
  62-700 Turek
  2654443
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku (gen. Mieczysław Smorawiński)
  Publiczna
  63 278-43-60
  63 278-43-60
  ul. Sportowa 9
  62-700 Turek
  1936443
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  63 289-60-61
  63 289-60-62
  ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 5
  62-700 Turek
  433-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Turek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 1 108 Uczniowie
 • 740 Kobiety
  (uczniowie)
 • 368 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,8%
  33,2%
 • 358 Uczniowie w 1 klasie
 • 221 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 255 Absolwenci
 • 167 Kobiety
  (absolwenci)
 • 88 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 147 Uczniowie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,6%
  69,4%
 • 26 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  30,6
  woj. wielkopolskie
  26,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 70,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 57,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Turek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 1 254 Uczniowie
 • 494 Kobiety
  (uczniowie)
 • 760 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,4%
  60,6%
 • 324 Uczniowie w 1 klasie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 201 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 245 Absolwenci
 • 101 Kobiety
  (absolwenci)
 • 144 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  30,6
  Wielkopolskie
  25,5
  Kraj
  24,9
 •  
 • 86,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 57,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Turek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 256 Uczniowie w 1 klasie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 175 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,5%
  38,5%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,3
  Wielkopolskie
  22,8
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,3
 • 24,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,3
 • 3,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Turek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 182 Uczniowie
 • 113 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,1%
  37,9%
 • 136 Uczniowie w 1 klasie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  20,2
  woj. wielkopolskie
  23,8
  Kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Turku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Turku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  63 278-46-95
  63 278-46-90
  ul. Tadeusza Kościuszki 4
  62-700 Turek
  3496486
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (gen.prof.Sylwester Kaliski)
  Publiczna
  63 280-36-13
  63 280-36-14
  ul. Milewskiego 3B
  62-700 Turek
  19483-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (Witold Lutosławski)
  Publiczna
  63 278-42-46
  63 278-42-46
  ul. Kościuszki 6
  62-700 Turek
  -17223
  II Liceum Ogólnokształcące (gen.prof.Sylwester Kaliski)
  Publiczne
  63 280-36-13
  63 280-36-14
  ul. Milewskiego 3B
  62-700 Turek
  255-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  63 289-60-61
  63 289-60-62
  ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 5
  62-700 Turek
  426-
  Technikum Uzupełniające (gen.prof.Sylwester Kaliski)
  Publiczne
  63 280-36-13
  63 280-36-14
  ul. Milewskiego 3B
  62-700 Turek
  120-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  63 289-60-61
  63 289-60-62
  ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 5
  62-700 Turek
  215-
  Technikum (gen.prof.Sylwester Kaliski)
  Publiczne
  63 280-36-13
  63 280-36-14
  ul. Milewskiego 3B
  62-700 Turek
  391-
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia Henryka Kranca w Turku
  Niepubliczna
  ul. Sportowa 9
  62-700 Turek
  ---
  Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego WIEDZA
  Niepubliczna
  63 278-47-77
  63 278-47-77
  ul. Parkowa 3
  62-700 Turek
  ---
  Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego CK w Koninie z siedzibą w Turku
  Niepubliczna
  63 278-82-93
  63 278-82-90
  ul. Kościuszki 6
  62-700 Turek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego WIEDZA
  Niepubliczne
  63 278-47-77
  63 278-47-77
  ul. Parkowa 3
  62-700 Turek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego CK w Koninie z siedzibą w Turku
  Niepubliczne
  63 278-82-93
  63 278-82-93
  ul. Kościuszki 6
  62-700 Turek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Turku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Turek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Turek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Turek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Turek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Turku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Turku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • hostele: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Turku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Turku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Turku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Turku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 45 (uczestnicy: 15 840)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 30)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 160)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 11 680)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 1 150)
  • warsztaty: 19 (uczestnicy: 320)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 154)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 26)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 100)
  • inne: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 175)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)
  • taneczne: 5 (członkowie: 110)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Turku działało 1 kino posiadające 1 salę z 237 miejscami na widowni. Odbyło się 398 seansów, na które przyszło 20 467 widzów, w tym 124 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 745 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Turku działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 711 zwiedzających, co daje 2 687 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Turku działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 61 317 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 65 770 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 40
  • dostępne dla czytelników: 23
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 23
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2022 w Turku działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 49 296 wolumenów w tym ziobry specjalne: 538. Odnotowano 422 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 37 162 wolumeny. Odnotowano 1 199 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Turku działało 11 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 714 członków. Zarejestrowano 682 ćwiczących (mężczyźni: 509, kobiety: 173, chłopcy do lat 18: 372, dziewczęta do lat 18: 135). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (16) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Turku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Turku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Turku znajduje się 53 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Turku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1849 r. (ul. 3 Maja 6)dnia 1969-11-29, wykaz dokumentów: 783/A z 1969-11-29
  • Plebania z 1. poł. XIX w. (ul. 3 Maja 4)dnia 1970-02-11, wykaz dokumentów: 826/A z 1970-02-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 26)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1117/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 34)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1118/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 38)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1119/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 40)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1120/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 43)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1121/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 46)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1123/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 48)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1124/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 51)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1125/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 53)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1126/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 55)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1127/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 10)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1128/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 12)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1129/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 13a)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1130/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 14)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1131/A z 1970-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1826 - 1828 (ul. Stefana Żeromskiego 16)dnia 1970-05-18, wykaz dokumentów: 1132/A z 1970-05-18; brak numeru z 2002-09-26; brak numeru z 2004-12-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 19)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1134/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 22)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1135/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 23)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1136/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 24)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1137/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 25)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1138/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 28)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1139/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 30)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1140/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 31)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1141/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 33)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1142/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 35)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1143/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 36)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1144/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 38)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1145/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 39)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1146/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 40)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1147/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 42)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1148/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 44)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1149/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 46)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1150/A z 1970-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 41)dnia 1970-05-19, wykaz dokumentów: 1151/A z 1970-05-19
  • Kościół z 1904 - 1913dnia 1970-06-06, wykaz dokumentów: 1154/A z 1970-06-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 45)dnia 1974-05-18, wykaz dokumentów: 1122/A z 1974-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 20)dnia 1974-09-18, wykaz dokumentów: 1621/A z 1974-09-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 9)dnia 1974-09-18, wykaz dokumentów: 1622/A z 1974-09-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 5)dnia 1974-09-18, wykaz dokumentów: 1623/A z 1974-09-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Stefana Żeromskiego 27)dnia 1974-09-18, wykaz dokumentów: 1624/A z 1974-09-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 39)dnia 1974-09-18, wykaz dokumentów: 1625/A z 1974-09-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 44)dnia 1974-09-19, wykaz dokumentów: 1626/A z 1974-09-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 49)dnia 1974-09-19, wykaz dokumentów: 1627/A z 1974-09-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1840 (ul. Kaliska 57)dnia 1974-09-19, wykaz dokumentów: 1628/A z 1974-09-19
  • Miasto z XIV w.dnia 1985-06-10, wykaz dokumentów: 383/125 z 1985-06-10
  • Dwór z 2. poł. XIX w. (ul. ks. Marciniaka 30)dnia 1991-08-20, wykaz dokumentów: A-461/202 z 1991-08-20
  • Zespół - dwór z 2. poł. XIX w. (ul. Konińska 2)dnia 1991-08-20, wykaz dokumentów: A-461/202 z 1991-08-20
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1991-08-20, wykaz dokumentów: A-461/202 z 1991-08-20
  • Cmentarz żydowski z 1832 r.dnia 1991-09-11, wykaz dokumentów: A-464/205 z 1991-09-11
  • Park z poł. XIX w.dnia 1992-02-07, wykaz dokumentów: A-468/209 z 1992-02-07
  • Cmentarz ewangelicki z poł. XIX w.dnia 1992-07-20, wykaz dokumentów: A-475/216 z 1992-07-20
  • Cmentarz choleryczny z XIX w.dnia 2002-02-10, wykaz dokumentów: 20/Wlkp/A z 2002-02-10
 • Formy ochrony przyrody w Turku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Turku znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Turku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Józefa Piłsudskiego - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-05-30
  • Pomnik przyrodyOpis: głaz narzutowy - granit czerwony średnioziarnisty, Data ustanowienia: 1980-12-16, Opis granicy: ul. Mickiewicza przy KM PZPR - przeniesiony na teren Skweru Podgrodzie przy ul. Gorzelnianej; blisko drogi

Turek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Turku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 28,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Turku znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 50 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 50 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tureckiego.

  Powiat turecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Turku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Turku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 28,24 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Turek
  28,2
  woj. wielkopolskie
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 28,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  28,2
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  9,3
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Turku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9 585,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  9 585,7 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 6,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,3 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • 50 Liczba licencji na taksówki
 • 50 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Turek przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 72droga krajowa nr 72(Konin - Żdżary - Kępina - Tuliszków - Wymysłów - Grzymiszew - Imiełków - Albertów - Słodków - Słodków Kolonia - Turek - Przykona - Wichertów - Smulsko - Ewinów - Człopy - Uniejów - Dominikowice - Grocholice - Zakrzew - Rodrysin - Praga - Poddębice - Józefka - Panaszew - Przekora - Złotniki - Kuciny - Prawęcice - Jastrzębiec - Łobódź - Aleksandrów Łódzki - Łódź - Natolin - Teolin - Lipiny - Paprotnia - Brzeziny - Przecław - Rogów Parcela - Jeżów - Białynin - Białynin-Podbór - Głuchów - Złota - Soczyce - Ścieki - Rawa Mazowiecka)
  • DK 83droga krajowa nr 83( Turek - Turkowice - Kaczki Mostowe - Marianów Kolonia - Kowale Pańskie - Dobra - Dąbrowa - Rzymsko - Strachocice - Miłkowice - Ostrów Warcki - Jeziorsko - Tądów Górny - Tomisławice - Mikołajewice - Proboszczowice - Warta - Duszniki - Małków - Bartochów - Biskupice - Dzierlin - Sieradz)
  • DW 470droga wojewódzka nr 470(Kościelec - Tarnowa - Marulew - Galew - Szadów Pański - Turek - Cisew Mały - Malanów - Ceków - Ceków-Kolonia - Plewnia - Morawin - Kamień - Beznatka - Skaryszew - Pólko - Szosa Turecka - Kalisz)