Trzemeszno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Trzemeszno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Trzemeszno to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu gnieźnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Trzemeszno.
 • 7 305 Liczba mieszkańców
 • 5,5 km² Powierzchnia
 • 1 337,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PGN Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Paweł Dereziński Burmistrz miasta
Trzemeszno na mapie
Identyfikatory
 • 17.822652.5617 Współrzędne GPS
 • 3003094 TERYT (TERC)
 • 0929701 SIMC
Herb miasta Trzemeszno
Trzemeszno herb
Flaga miasta Trzemeszno
Trzemeszno flaga

Jak Trzemeszno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Trzemeszno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Trzemeszno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Trzemeszno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
112Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
131Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
134Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
150Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
159Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
164Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
168Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
177Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
178Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
179Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
184Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
263Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
268Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
356Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
361Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
367Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
367Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
379Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
417Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami

Trzemeszno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-240Poczta Trzemeszno

Trzemeszno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Trzemesznie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gnieźnie (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 4
62-200 Gniezno
Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno
(61) 415-43-06
(61) 415-43-06
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Trzemeszno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Trzemeszno jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 305, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Trzemeszna zawarli w 2022 roku 25 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców Trzemeszna jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Trzemeszno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,10 na 1000 mieszkańców Trzemeszna. W 2022 roku urodziło się 65 dzieci, w tym 38,5% dziewczynek i 61,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 419 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 22,4% zgonów w Trzemesznie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Trzemesznie były nowotwory, a 9,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Trzemeszna przypada 11.87 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 36 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 111 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Trzemeszna -75. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  57,2% mieszkańców Trzemeszna jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Trzemeszna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 305 Liczba mieszkańców
 • 3 748 Kobiety
 • 3 557 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Trzemesznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Trzemesznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Trzemesznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Trzemeszna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,1 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Trzemeszno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Trzemeszna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Trzemeszno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Trzemeszno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Trzemeszno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,7%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 26,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,0%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,4%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Trzemeszno
  6,6%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Trzemesznie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  Wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  Wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Trzemesznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Trzemeszno
  -3,1
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Trzemesznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Trzemesznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Trzemesznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Trzemesznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 65 Urodzenia żywe
 • 25 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 40 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,5%
  61,5%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 37,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Trzemeszno
  37,5
  Wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 419 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 377 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 458 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 419 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 131 Waga 4000g - 4499g
 • 131
 • 385 Waga 3500g - 3999g
 • 385
 • 462 Waga 3000g - 3499g
 • 462
 • 146 Waga 2500g - 2999g
 • 146
 • 47 Waga 2000g - 2499g
 • 47
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,41
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Trzemeszno
  0,68
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Trzemeszno
  0,76
  Województwo
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Trzemesznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 88 Zgony
 • 41 Kobiety
  (Zgony)
 • 47 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,9
  Wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 130,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  130,9
  Wielkopolskie
  124,8
  Polska
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gnieźnieńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  22,4%
  Województwo
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,4%
  Województwo
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 9,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Trzemeszno
  9,7%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 110 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 271,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  271,9
  Województwo
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Polska
  253,9
 • 249,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 231,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 268,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  249,4
  Wielkopolskie
  311,2
  Cały kraj
  426,2
 • 44,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Trzemeszno
  44,8
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 44,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Trzemeszno
  44,1
  Wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 11,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,0
  Województwo
  6,7
  Polska
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 111 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 65 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -76 Saldo migracji
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -75 Saldo migracji wewnętrznych
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Trzemesznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Trzemeszno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzemeszno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Trzemesznie oddano do użytku 24 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Trzemesznie to 2 983 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 406 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  75,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 25,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Trzemesznie to 5,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Trzemesznie to 140,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,56% mieszkań posiada łazienkę, 85,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 20,95% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gnieźnieńskiego.

  Powiat gnieźnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 983 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 405,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  405,60
  Województwo
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  68,70 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,90 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,76 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,76
  Wielkopolskie
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 2,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,47
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 24 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Trzemeszno
  3,26
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 130 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Trzemeszno
  5,42
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 17,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Trzemeszno
  17,68
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 3 370 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 140,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  140,4 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,46 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,40%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 96,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,58%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 93,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Trzemeszno
  93,56%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 85,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Trzemeszno
  85,28%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 20,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Trzemeszno
  20,95%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Trzemeszno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Trzemesznie na 1000 mieszkańców pracuje 341osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 36,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 63,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Trzemesznie wynosiło w 2023 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzemesznie wynosiło 5 631,02 PLN, co odpowiada 84.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Trzemeszna 611 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 542 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -69.

  12,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Trzemeszna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,3% w przemyśle i budownictwie, a 22,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 341 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  341,0
  Województwo
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 4,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,8% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Miasto
  4,5%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Trzemesznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Trzemesznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Trzemesznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 162 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Trzemeszno
  5 631 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Trzemesznie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 611 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 542 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -69 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,89 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,3% Przemysł i budownictwo
 • 21,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,4% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Trzemesznie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 544 Pracujący ogółem
 • 922 Kobiety
 • 1 622 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Trzemesznie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Trzemeszno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Trzemeszno
  74,8
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 40,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,0
  Województwo
  35,6
  Polska
  38,2
 • 114,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  114,7
  Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Trzemeszno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Trzemesznie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 724 podmioty gospodarki narodowej, z czego 574 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 42 nowe podmioty, a 43 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (75) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (42) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (187) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (30) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Trzemesznie najwięcej (41) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (696) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,4% (249) podmiotów, a 64,2% (465) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Trzemesznie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 724 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 249 Przemysł i budownictwo
 • 465 Pozostała działalność
 • 42 Podmioty nowo zarejestrowane w Trzemesznie w 2023 roku
 • 43 Podmioty wyrejestrowane w Trzemesznie w 2023 roku
 • 574 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 696 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 696
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 724 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 724
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 46 Spółki handlowe ogółem
 • 46
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 41  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 41
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 26 Spółki cywilne ogółem
 • 26
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 574 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 176 Budownictwo
 • 176
 • 162 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 162
 • 38 Przetwórstwo przemysłowe
 • 38
 • 37 Pozostała działalność
 • 37
 • 36 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 36
 • 31 Transport i gospodarka magazynowa
 • 31
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzemeszno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Trzemesznie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 146 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,85 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Trzemesznie wynosi 73,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Trzemeszna najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,73 (wykrywalność 62%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,96 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,64 (72%), drogowe - 1,52 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Trzemeszna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Trzemeszno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 146 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 146
 • 66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 66
 • 64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 64
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 86 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 86
 • 19,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,85
  Województwo
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 8,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,96
  Województwo
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 8,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,64
  Wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Trzemeszno
  1,52
  Województwo
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Trzemeszno
  0,32
  Wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 11,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,73
  Wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Trzemeszno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  72%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  72%
  Wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Trzemeszno
  97%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Trzemeszno
  98%
  Województwo
  94%
  Kraj
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  52%
  Kraj
  51%

Trzemeszno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Trzemeszna wyniosła w 2022 roku 85,5 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Trzemeszna - 32.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,8 mln złotych, czyli 4,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Trzemeszna wyniosła w 2022 roku 86,2 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Trzemeszna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 903 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 204 złotych na mieszkańca (3,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,8%.
 • Wydatki budżetu w Trzemesznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Trzemeszna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Trzemeszno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Trzemeszna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,5 mln

  3,4 tys(100%)

  57,3 mln

  4,0 tys(100%)

  62,7 mln

  4,4 tys(100%)

  78,2 mln

  5,4 tys(100%)

  70,8 mln

  5,0 tys(100%)

  75,0 mln

  5,3 tys(100%)

  76,7 mln

  5,5 tys(100%)

  85,5 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,1 mln

  1,9 tys(31.2%)

  19,8 mln

  2,5 tys(34.5%)

  18,5 mln

  2,4 tys(29.5%)

  24,8 mln

  3,2 tys(31.7%)

  22,4 mln

  2,9 tys(31.6%)

  23,9 mln

  3,1 tys(31.8%)

  25,6 mln

  3,4 tys(33.4%)

  27,7 mln

  3,8 tys(32.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,4 tys

  3,9(0%)

  519,0 tys

  67,7(0.7%)

  430,5 tys

  56,2(0.6%)

  519,2 tys

  68,3(0.7%)

  359,2 tys

  47,8(0.5%)

  8,5 mln

  1,2 tys(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  590(9.5%)

  3,4 mln

  434(5.9%)

  4,4 mln

  570(7.1%)

  5,9 mln

  765(7.5%)

  6,6 mln

  856(9.3%)

  5,7 mln

  746(7.6%)

  6,5 mln

  860(8.4%)

  8,2 mln

  1,1 tys(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  687(11%)

  5,0 mln

  638(8.7%)

  5,4 mln

  698(8.6%)

  6,1 mln

  800(7.9%)

  6,0 mln

  780(8.4%)

  6,2 mln

  817(8.3%)

  6,6 mln

  883(8.7%)

  7,6 mln

  1,0 tys(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  1,1 tys(18.2%)

  18,5 mln

  2,4 tys(32.3%)

  3,5 mln

  447(5.5%)

  3,4 mln

  437(4.3%)

  4,4 mln

  579(6.3%)

  4,3 mln

  563(5.7%)

  4,3 mln

  569(5.6%)

  6,3 mln

  850(7.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,5 mln

  315(5.1%)

  1,3 mln

  164(2.2%)

  2,0 mln

  256(3.2%)

  1,3 mln

  176(1.7%)

  1,2 mln

  157(1.7%)

  1,4 mln

  180(1.8%)

  1,3 mln

  177(1.7%)

  3,0 mln

  409(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  332(5.3%)

  2,5 mln

  325(4.4%)

  4,2 mln

  547(6.8%)

  6,8 mln

  889(8.7%)

  2,2 mln

  282(3%)

  2,1 mln

  275(2.8%)

  2,5 mln

  339(3.3%)

  2,0 mln

  275(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  226(3.6%)

  1,8 mln

  232(3.1%)

  2,2 mln

  279(3.4%)

  5,6 mln

  726(7.1%)

  2,4 mln

  317(3.4%)

  2,0 mln

  259(2.6%)

  1,8 mln

  234(2.3%)

  2,0 mln

  272(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  176(2.8%)

  1,3 mln

  169(2.3%)

  1,4 mln

  183(2.3%)

  2,5 mln

  328(3.2%)

  1,6 mln

  211(2.3%)

  1,4 mln

  186(1.9%)

  1,5 mln

  195(1.9%)

  2,0 mln

  268(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,9 mln

  625(10%)

  1,8 mln

  236(3.2%)

  1,3 mln

  171(2.1%)

  1,5 mln

  197(1.9%)

  1,1 mln

  139(1.5%)

  987,5 tys

  130(1.3%)

  987,6 tys

  131(1.3%)

  1,2 mln

  160(1.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  951,3 tys

  129(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  118,7 tys

  15,2(0.2%)

  156,4 tys

  20,1(0.3%)

  124,0 tys

  16,0(0.2%)

  224,3 tys

  29,2(0.3%)

  629,7 tys

  82,3(0.9%)

  384,7 tys

  50,6(0.5%)

  195,6 tys

  26,0(0.3%)

  870,3 tys

  118(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  297,2 tys

  38,1(0.6%)

  536,3 tys

  69,1(0.9%)

  308,0 tys

  39,7(0.5%)

  444,5 tys

  58,0(0.6%)

  396,8 tys

  51,8(0.6%)

  1,2 mln

  155(1.6%)

  281,4 tys

  37,4(0.4%)

  728,3 tys

  99,0(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  332,4 tys

  42,7(0.7%)

  351,2 tys

  45,3(0.6%)

  273,4 tys

  35,3(0.4%)

  374,6 tys

  48,8(0.5%)

  217,0 tys

  28,3(0.3%)

  379,9 tys

  49,9(0.5%)

  353,6 tys

  47,0(0.5%)

  477,8 tys

  65,0(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  408,2 tys

  52,4(0.8%)

  574,4 tys

  74,0(1%)

  589,0 tys

  76,0(0.9%)

  595,1 tys

  77,6(0.8%)

  636,2 tys

  83,1(0.9%)

  702,2 tys

  92,3(0.9%)

  737,1 tys

  98,1(1%)

  168,4 tys

  22,9(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  58,4 tys

  7,5(0.1%)

  55,5 tys

  7,2(0.1%)

  54,8 tys

  7,1(0.1%)

  53,6 tys

  7,0(0.1%)

  53,1 tys

  6,9(0.1%)

  63,2 tys

  8,3(0.1%)

  77,6 tys

  10,3(0.1%)

  75,0 tys

  10,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  81,3 tys

  10,4(0.2%)

  83,2 tys

  10,7(0.1%)

  138,3 tys

  17,8(0.2%)

  125,7 tys

  16,4(0.2%)

  50,7 tys

  6,6(0.1%)

  99,7 tys

  13,1(0.1%)

  124,3 tys

  16,5(0.2%)

  73,5 tys

  10,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,0 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,7 tys

  13,8(0.2%)

  13,1 tys

  1,7(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  161,2 tys

  21,0(0.2%)

  116,4 tys

  15,2(0.2%)

  94,6 tys

  12,4(0.1%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  139,3 tys

  17,9(0.3%)

  148,5 tys

  19,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Trzemesznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Trzemeszna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Trzemeszno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Trzemeszna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,2 mln

  3,1 tys(100%)

  55,4 mln

  3,9 tys(100%)

  59,2 mln

  4,1 tys(100%)

  64,1 mln

  4,5 tys(100%)

  72,9 mln

  5,1 tys(100%)

  76,5 mln

  5,5 tys(100%)

  77,8 mln

  5,6 tys(100%)

  86,2 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,8 mln

  2,5 tys(43.9%)

  18,8 mln

  2,4 tys(34%)

  21,3 mln

  2,7 tys(35.9%)

  23,3 mln

  3,0 tys(36.4%)

  25,7 mln

  3,4 tys(35.3%)

  27,1 mln

  3,6 tys(35.5%)

  26,7 mln

  3,6 tys(34.4%)

  31,9 mln

  4,3 tys(37%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,2 mln

  1,3 tys(22.5%)

  12,5 mln

  1,6 tys(22.5%)

  11,8 mln

  1,5 tys(20%)

  12,9 mln

  1,7 tys(20.1%)

  14,0 mln

  1,8 tys(19.2%)

  15,1 mln

  2,0 tys(19.8%)

  16,4 mln

  2,2 tys(21.1%)

  15,0 mln

  2,0 tys(17.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  335,5 tys

  43,3(0.6%)

  210,2 tys

  27,4(0.3%)

  706,8 tys

  92,3(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  403,1 tys

  53,6(0.5%)

  8,7 mln

  1,2 tys(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  234(4%)

  2,0 mln

  254(3.6%)

  1,8 mln

  233(3%)

  1,7 mln

  218(2.6%)

  2,0 mln

  264(2.8%)

  2,9 mln

  387(3.9%)

  3,6 mln

  476(4.6%)

  5,5 mln

  753(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  850(14.7%)

  16,2 mln

  2,1 tys(29.3%)

  1,6 mln

  210(2.7%)

  1,4 mln

  183(2.2%)

  2,0 mln

  261(2.7%)

  1,7 mln

  228(2.3%)

  1,6 mln

  219(2.1%)

  3,4 mln

  456(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  201(3.5%)

  1,6 mln

  212(3%)

  1,6 mln

  212(2.8%)

  1,8 mln

  238(2.9%)

  1,7 mln

  221(2.3%)

  1,7 mln

  219(2.2%)

  2,1 mln

  277(2.7%)

  2,4 mln

  331(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  188(3.2%)

  926,6 tys

  119(1.7%)

  1,0 mln

  131(1.7%)

  1,8 mln

  230(2.8%)

  4,5 mln

  586(6.2%)

  1,8 mln

  240(2.4%)

  2,0 mln

  263(2.5%)

  1,8 mln

  243(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  140(2.4%)

  1,1 mln

  137(1.9%)

  840,7 tys

  108(1.4%)

  902,2 tys

  118(1.4%)

  1,1 mln

  144(1.5%)

  1,1 mln

  149(1.5%)

  1,2 mln

  155(1.5%)

  1,3 mln

  178(1.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  137(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  137(2.4%)

  556,6 tys

  71,7(1%)

  381,0 tys

  49,2(0.6%)

  726,2 tys

  94,7(1.1%)

  520,4 tys

  68,0(0.7%)

  314,6 tys

  41,4(0.4%)

  444,9 tys

  59,2(0.6%)

  848,4 tys

  115(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,3 tys

  7,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  371,8 tys

  50,5(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  517,1 tys

  66,4(1.1%)

  1,1 mln

  141(2%)

  237,9 tys

  30,7(0.4%)

  1,7 mln

  215(2.6%)

  308,5 tys

  40,3(0.4%)

  188,8 tys

  24,8(0.2%)

  163,8 tys

  21,8(0.2%)

  352,0 tys

  47,9(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  652,2 tys

  83,7(1.4%)

  593,1 tys

  76,4(1.1%)

  138,0 tys

  17,8(0.2%)

  216

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  859,7 tys

  113(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  151,6 tys

  20,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  44,5 tys

  5,7(0.1%)

  30,2 tys

  3,9(0.1%)

  32,5 tys

  4,2(0.1%)

  27,5 tys

  3,6(0%)

  47,7 tys

  6,2(0.1%)

  54,6 tys

  7,2(0.1%)

  49,0 tys

  6,5(0.1%)

  38,4 tys

  5,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  172,1 tys

  22,1(0.4%)

  203

  0,0(0%)

  23,0 tys

  3,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  364

  0,0(0%)

  8,6 tys

  1,1(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  1,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,5 tys

  2,5(0%)

  659

  0,1(0%)

  40,0 tys

  5,2(0.1%)

  8,4 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  3,1(0%)

  11,0 tys

  1,5(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  7,5 tys

  1,0(0%)

  6,8 tys

  0,9(0%)

  4,8 tys

  0,6(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,7 tys

  13,8(0.2%)

  13,1 tys

  1,7(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  161,2 tys

  21,0(0.3%)

  116,4 tys

  15,2(0.2%)

  94,6 tys

  12,4(0.1%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,3 tys

  0,5(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  23,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,7 tys

  5,9(0.1%)

  27,6 tys

  3,7(0%)

  60,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Trzemeszno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 812 mieszkańców Trzemeszna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 896 kobiet oraz 917 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Trzemeszna, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Trzemeszna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Trzemesznie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,8%) oraz wyższe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w Trzemesznie mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 310 dzieci (160 dziewczynek oraz 150 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Trzemesznie mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 230 dzieci (126 dziewczynek oraz 104 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc.

  18,6% mieszkańców Trzemeszna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 114 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 44 oddziałach uczyło się 866 uczniów (430 kobiet oraz 436 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Trzemesznie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 636 uczniów (301 kobiet oraz 335 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,5% ludności (30,6% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 126,06.

  W Trzemesznie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 140 uczniów (91 kobiet oraz 49 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Trzemesznie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 230 uczniów (145 kobiet oraz 85 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 72 absolwentów.

  W Trzemesznie znajduje się 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 185 uczniów (56 kobiet oraz 129 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 21 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Trzemesznie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 3 oddziałach uczyło się 51 uczniów (37 kobiet oraz 14 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 39 absolwentów.

  W Trzemesznie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 92 uczniów (27 kobiet oraz 65 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,3 uczniów. 18,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Trzemeszna w wieku potencjalnej nauki (21,1% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,6%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,8%
  Województwo
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,4%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,5%
  Województwo
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,7%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Trzemeszno
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Trzemeszno
  12,2%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1114 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 114,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 317 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Trzemeszno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 310 Dzieci
 • 160 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 150 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,6%
  48,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 73 3 lata
 • 73
 • 69 4 lata
 • 69
 • 99 5 lata
 • 99
 • 67 6 lat
 • 67
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 33 3 lata
 • 33
 • 38 4 lata
 • 38
 • 49 5 lata
 • 49
 • 38 6 lat
 • 38
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 40 3 lata
 • 40
 • 31 4 lata
 • 31
 • 50 5 lata
 • 50
 • 29 6 lat
 • 29
 • 74 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 25,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Trzemesznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzemesznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 2 (Miś Uszatek)
  Publiczne
  61 666-91-65
  61 666-91-65
  ul. B. Chrobrego 8
  62-240 Trzemeszno
  817714
  Przedszkole nr 1 Trzemeszno (im. Chatka Puchatka)
  Publiczne
  61 666-93-38
  ul. pl. św. Wojciecha 15
  62-240 Trzemeszno
  714815
 • Szkoły podstawowe w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Trzemeszno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 866 Uczniowie
 • 430 Kobiety
  (uczniowie)
 • 436 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 110 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 172 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 85 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,7
  Wielkopolskie
  17,3
  Kraj
  17,0
 •  
 • 63,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 50,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 126,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  126,06
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Cała Polska
  95,96
 • 125,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  125,62
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Trzemeszno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Trzemeszno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Trzemesznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzemesznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego (Jan Kiliński)
  Publiczna
  61 666-91-63
  61 666-91-64
  ul. Śniadeckich 18
  62-240 Trzemeszno
  2654745
  Szkoła Podstawowa nr 2 (im. Polskich Olimpijczyków)
  Publiczna
  61 666-97-61
  61 666-97-61
  ul. 1 Maja 11
  62-240 Trzemeszno
  1224821
  Szkoła Podstawowa Nr 4
  Publiczna
  ul. Mickiewicza 35
  62-240 Trzemeszno
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Trzemeszno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 100 Uczniowie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,0%
  25,0%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Trzemeszno
  23,3
  Województwo
  26,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Trzemeszno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 185 Uczniowie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie)
 • 129 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,3%
  69,7%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,1
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 16,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Trzemeszno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,4
  Wielkopolskie
  22,8
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Trzemesznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzemesznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólokształcące
  Publiczne
  ul. Plac Michała Kosmowskiego 5
  62-240 Trzemeszno
  6154-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  61 415-43-55
  61 415-43-55
  ul. Plac Michała Kosmowskiego 5
  62-240 Trzemeszno
  3102-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  61 415-43-55
  61 415-43-55
  ul. Plac Michala Kosmowskiego 5
  62-240 Trzemeszno
  356-
  Technikum Obsługi Turystycznej
  Publiczne
  ul. Plac Michała Kosmowskiego 5
  62-240 Trzemeszno
  237-
  Technikum Uzupełniające
  Publiczne
  ul. Plac Michała Kosmowskiego 5
  62-240 Trzemeszno
  112-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
  Publiczna
  ul. Mickiewicza 35
  62-240 Trzemeszno
  29-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  ul. Plac Michała Kosmowskiego 5
  62-240 Trzemeszno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Trzemeszno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Trzemeszno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Trzemeszno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzemeszno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Trzemesznie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Trzemesznie znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 480)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Trzemesznie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Trzemesznie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Trzemesznie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 43 (uczestnicy: 2 710)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 180)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 480)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 82)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 58)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 4)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 4)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 122)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 50)
  • taneczne: 1 (członkowie: 67)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Trzemesznie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 53 754 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 450 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Trzemesznie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 2 655 wolumenów w tym ziobry specjalne: 273. Odnotowano 41 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 2 302 wolumeny. Odnotowano 72 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Trzemesznie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 288 członków. Zarejestrowano 293 ćwiczących (mężczyźni: 200, kobiety: 93, chłopcy do lat 18: 154, dziewczęta do lat 18: 81). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Trzemesznie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Trzemesznie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Trzemeszna znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Trzemesznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XII w. (ul. Plac Michała Kościeszy-Kosmowskiego 8)dnia 1960-07-06, wykaz dokumentów: 443 z 1960-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1773 - 1775 (ul. Plac Michała Kościeszy-Kosmowskiego 3)dnia 1960-07-06, wykaz dokumentów: 444 z 1960-07-06
  • Kościół z XVIII w. (ul. Adama Mickiewicza 30)dnia 1960-07-06, wykaz dokumentów: 445 z 1960-07-06
  • Szpital z XVIII w. (ul. Adama Mickiewicza 32)dnia 1960-07-06, wykaz dokumentów: 445 z 1960-07-06
  • Pawilon szpitalny z XVIII w. (ul. Adama Mickiewicza 28)dnia 1960-07-06, wykaz dokumentów: 445 z 1960-07-06
  • Wieża ciśnień z 1906 - 1908dnia 1994-04-14, wykaz dokumentów: A/406/1-2 z 1994-04-14; 893/Wlkp/A z 2013-06-05
  • Browar z 4. ćw. XVIII w. (ul. Jarosława Kazimierza Aleje Szymańskiego 3)dnia 2001-06-28, wykaz dokumentów: 60/Wlkp/A z 2001-06-28
  • Lodownia z 4. ćw. XVIII w. (ul. Jarosława Kazimierza Aleje Szymańskiego 6)dnia 2001-06-28, wykaz dokumentów: 60/Wlkp/A z 2001-06-28
  • Zespół - browar z 4. ćw. XVIII w. (ul. Jarosława Kazimierza Aleje Szymańskiego 3)dnia 2001-06-28, wykaz dokumentów: 60/Wlkp/A z 2001-06-28
  • Park z XVIII w.dnia 2001-06-28, wykaz dokumentów: 60/Wlkp/A z 2001-06-28
 • Formy ochrony przyrody w Trzemesznie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Trzemeszna znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Trzemesznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pojezierze Gnieźnieńskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 15922.12 ha
  • Dąb szypułkowy - Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie, Data ustanowienia: 1956-01-16, Opis granicy: cmentarz parafialny
  • Jesion wyniosły - Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie, Data ustanowienia: 1970-01-01, Opis granicy: pola uprawne
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-06-08, Opis granicy: cmentarz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-06-08, Opis granicy: cmentarz
  • Pomnik przyrodyOpis: pęknięta podłóżnie kora pnia, Data ustanowienia: 1992-06-08, Opis granicy: cmentarz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-06-08, Opis granicy: cmentarz
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 46 drzew - lipa drobnolistna, Data ustanowienia: 1995-02-14, Opis granicy: zabudowania mieszkalne

Trzemeszno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Trzemesznie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 27,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Trzemesznie znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gnieźnieńskiego.

  Powiat gnieźnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Trzemesznie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Trzemesznie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 27,19 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  27,2
  Wielkopolskie
  65,8
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 27,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  27,2
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Trzemeszno
  0,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  113,8
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Trzemesznie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  85,6 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,1 km
  Województwo
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Trzemeszno przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Trzemeszno przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne -Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo - Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo - Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny - Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy - Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Trzemesznie istnieje 79 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 22 Stycznia 1863 r.

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Borowskiego

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Długa

  ul. Fabryczna

  ul. Foluska

  ul. Gnieźnieńska

  ul. Górna

  pl. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  al. Jarosława Kazimierza Szymańskiego

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jeziorna

  ul. Kalinowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Krańcowa

  ul. Księdza Profesora Stanisława Kozierowskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Majora Andrzeja Marchlewicza

  ul. Majora Mieczysława Palucha

  ul. Mariana Langiewicza

  ul. Marii Konopnickiej

  pl. Michała Kościeszy-Kosmowskiego

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Modrakowa

  ul. Modrzewiowa

  ul. Mogileńska

  al. Odzyskania Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Orchowska

  ul. Osiedlowa

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  ul. Polna

  pl. Powstańców

  ul. Przemysłowa

  ul. Rybacka

  ul. Różana

  ul. Sienna

  ul. Składowa

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Drybańskiego

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Toruńska

  ul. Tumska

  ul. Wiosny Ludów

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Wrzosowa

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zielona

  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  al. ks. Marcelego Kowalskiego

  ul. mjr. Władysława Wleklińskiego

  ul. św. Ducha

  ul. św. Jana

  pl. św. Wojciecha

  ul. Żródełko

  ul. Żółwia