Ogrodzieniec w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Ogrodzieniec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ogrodzieniec to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ogrodzieniec.
 • 4 176 Liczba mieszkańców
 • 28,6 km² Powierzchnia
 • 146,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 390 – 420 m n.p.m Wysokość
 • XI wiek Data założenia
 • 1409-1870, od 1973 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SZA Tablice rejestracyjne
 • Anna Jolanta Pilarczyk-Sprycha Burmistrz miasta
Ogrodzieniec na mapie
Identyfikatory
 • 19.519050.4513 Współrzędne GPS
 • 2416064 TERYT (TERC)
 • 0941748 SIMC
Herb miasta Ogrodzieniec
Ogrodzieniec herb

Jak Ogrodzieniec wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ogrodzieniec na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ogrodzieniec wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ogrodzieniec plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
9Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
11Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
12Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
12Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
55Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
65Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
159Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
162Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
168Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
184Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
191Miasta o największej powierzchni w Polsce
195Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
203Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
224Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
247Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
258Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
276Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
280Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
290Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
324Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce

Ogrodzieniec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-440Poczta Ogrodzieniec, Pl. Wolnosci 41
42-440Skrytki Pocztowe Poczta Ogrodzieniec, Pl. Wolnosci 41

Ogrodzieniec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ogrodzieńcu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Zawierciu (podlega pod: ZUS Oddział w Sosnowcu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Blanowska 2
42-400 Zawiercie
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
(32) 670-97-00
(32) 670-97-21
Pl. Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec

Ogrodzieniec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Ogrodzieniec jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 176, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ogrodzieńca zawarli w 2021 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  24,3% mieszkańców Ogrodzieńca jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Ogrodzieniec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -70. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -16,69 na 1000 mieszkańców Ogrodzieńca. W 2021 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 61,1% dziewczynek i 38,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 260 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,39 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,3% zgonów w Ogrodzieńcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w Ogrodzieńcu były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ogrodzieńca przypada 20.99 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 63 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 47 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ogrodzieńca 16. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,9% mieszkańców Ogrodzieńca jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ogrodzieńca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 176 Liczba mieszkańców
 • 2 180 Kobiety
 • 1 996 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ogrodzieńcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ogrodzieńcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ogrodzieńcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ogrodzieńca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Ogrodzieniec
  44,1 lat
  śląskie
  43,3 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ogrodzieniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ogrodzieńca
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ogrodzieniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ogrodzieniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ogrodzieniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,3% Kawalerowie/Panny
 • Ogrodzieniec
  24,3%
  śląskie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 18,9% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,3%
  Województwo
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Ogrodzieniec
  10,7%
  śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,2%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ogrodzieńcu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,5
  śląskie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,5
  śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ogrodzieńcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -70 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -39 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -16,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -16,7
  śląskie
  -7,0
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ogrodzieńcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ogrodzieńcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ogrodzieńcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ogrodzieńcu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,1%
  38,9%
 • 4,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Ogrodzieniec
  4,3
  woj. śląskie
  7,8
  Cała Polska
  8,7
 • 30,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Ogrodzieniec
  30,0
  woj. śląskie
  34,6
  Cała Polska
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 260 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 202 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 324 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 260 g
  Województwo
  3 303 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 314 Waga 3000g - 3499g
 • 314
 • 160 Waga 2500g - 2999g
 • 160
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  woj. śląskie
  1,24
  Cały kraj
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,58
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,64
 • 0,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Ogrodzieniec
  0,39
  Województwo
  0,53
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Ogrodzieńcu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 88 Zgony
 • 42 Kobiety
  (Zgony)
 • 46 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 21,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  21,0
  woj. śląskie
  14,8
  Cała Polska
  13,6
 • 257,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Ogrodzieniec
  257,2
  Województwo
  190,4
  Cała Polska
  156,7
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Ogrodzieniec
  6,6
  Województwo
  4,4
  Polska
  3,9
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,9
  śląskie
  4,1
  Kraj
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zawierciańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  40,3%
  Województwo
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,9%
  śląskie
  20,2%
  Kraj
  19,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,7%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 312 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Cały kraj
  74,4
 • 321,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  321,2
  Województwo
  304,2
  Kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Cały kraj
  246,5
 • 684,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 669,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ogrodzieniec
  684,3
  śląskie
  529,0
  Cała Polska
  475,8
 • 127,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 191,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  127,1
  śląskie
  81,3
  Cały kraj
  70,6
 • 50,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Ogrodzieniec
  50,7
  woj. śląskie
  39,9
  Cały kraj
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,5
  Województwo
  6,9
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. śląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 47 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Saldo migracji
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 16 Saldo migracji wewnętrznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ogrodzieńcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ogrodzieniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ogrodzieniec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Ogrodzieńcu oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ogrodzieńcu to 1 707 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 402 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ogrodzieńcu to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Ogrodzieńcu to 174,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,07% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,08% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,33% mieszkań posiada łazienkę, 71,65% korzysta z centralnego ogrzewania, a 63,56% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 707 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 402,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  402,30
  śląskie
  401,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  87,90 m2
  woj. śląskie
  71,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 35,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  35,30 m2
  Województwo
  28,80 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,35 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,35
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,82
 • 2,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,49
  Województwo
  2,49
  Cały kraj
  2,55
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,57
  śląskie
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  2,87
  woj. śląskie
  3,81
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 66 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Ogrodzieniec
  5,50
  woj. śląskie
  4,32
  Polska
  3,90
 • 15,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  15,80
  woj. śląskie
  16,46
  Cały kraj
  24,07
 • 2 095 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 174,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  174,6 m2
  woj. śląskie
  108,3 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Ogrodzieniec
  0,50 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,07%
  śląskie
  98,82%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Ogrodzieniec
  94,08%
  śląskie
  95,61%
  Kraj
  94,01%
 • 91,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Ogrodzieniec
  91,33%
  śląskie
  94,04%
  Kraj
  91,78%
 • 71,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  71,65%
  śląskie
  82,40%
  Kraj
  83,08%
 • 63,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Ogrodzieniec
  63,56%
  Województwo
  66,35%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Ogrodzieniec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ogrodzieńcu na 1000 mieszkańców pracuje 163osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ogrodzieńcu wynosiło w 2021 roku 4,6% (6,0% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ogrodzieńcu wynosiło 5 807,30 PLN, co odpowiada 96.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ogrodzieńca 526 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 211 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -315.

  27,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Ogrodzieńca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 163 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ogrodzieniec
  163,0
  śląskie
  277,0
  Polska
  257,0
 • 4,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,0% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Miasto
  4,6%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ogrodzieńcu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ogrodzieńcu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ogrodzieńcu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 807 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 807 PLN
  Województwo
  5 908 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ogrodzieńcu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 526 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 211 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -315 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,4% Przemysł i budownictwo
 • 20,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,0% Pozostałe
 • 36,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ogrodzieńcu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 679 Pracujący ogółem
 • 354 Kobiety
 • 325 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ogrodzieńcu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ogrodzieniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,0
  Województwo
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 41,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Ogrodzieniec
  41,7
  śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 164,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  164,6
  Województwo
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ogrodzieniec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ogrodzieńcu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 516 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 408 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 26 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (55) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (21) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (51) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ogrodzieńcu najwięcej (28) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (497) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,4% (121) podmiotów, a 74,6% (385) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ogrodzieńcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.6%) oraz Budownictwo (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 516 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 121 Przemysł i budownictwo
 • 385 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w Ogrodzieńcu w 2021 roku
 • 26 Podmioty wyrejestrowane w Ogrodzieńcu w 2021 roku
 • 408 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 497 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 497
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 516 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 516
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 34 Spółki handlowe ogółem
 • 34
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 408 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 137 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 137
 • 59 Budownictwo
 • 59
 • 38 Przetwórstwo przemysłowe
 • 38
 • 31 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 31
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ogrodzieniec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Ogrodzieńcu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 186 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 44,43 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ogrodzieńcu wynosi 89,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ogrodzieńca najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 35,88 (wykrywalność 89%) oraz o charakterze gospodarczym - 32,63 (wykrywalność 95%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 9,04 (69%), drogowe - 1,85 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ogrodzieńca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ogrodzieniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 186 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 186
 • 38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 38
 • 137 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 137
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 151 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 151
 • 44,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Ogrodzieniec
  44,43
  śląskie
  27,10
  Polska
  21,51
 • 9,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Ogrodzieniec
  9,04
  woj. śląskie
  13,97
  Kraj
  12,82
 • 32,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  32,63
  Województwo
  10,47
  Kraj
  5,89
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Ogrodzieniec
  1,85
  woj. śląskie
  1,64
  Cały kraj
  1,85
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Ogrodzieniec
  0,31
  woj. śląskie
  0,42
  Polska
  0,35
 • 35,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  35,88
  śląskie
  15,29
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ogrodzieniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  90%
  śląskie
  75%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  śląskie
  67%
  Polska
  64%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  95%
  śląskie
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  78%
  woj. śląskie
  90%
  Kraj
  89%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Ogrodzieniec
  90%
  woj. śląskie
  64%
  Polska
  53%

Ogrodzieniec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Ogrodzieńca wyniosła w 2021 roku 53,9 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Ogrodzieńca - 26.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 16,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ogrodzieńca wyniosła w 2021 roku 61,3 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.1%). W budżecie Ogrodzieńca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,5 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,1%.
 • Wydatki budżetu w Ogrodzieńcu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ogrodzieńca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ogrodzieniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ogrodzieńca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,3 mln

  2,7 tys(100%)

  24,6 mln

  2,7 tys(100%)

  33,3 mln

  3,6 tys(100%)

  38,1 mln

  4,1 tys(100%)

  40,3 mln

  4,4 tys(100%)

  43,3 mln

  4,8 tys(100%)

  47,7 mln

  5,3 tys(100%)

  53,9 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,6 mln

  2,2 tys(38.1%)

  10,7 mln

  2,5 tys(43.5%)

  10,7 mln

  2,5 tys(32.2%)

  11,0 mln

  2,5 tys(28.9%)

  11,7 mln

  2,7 tys(28.9%)

  13,0 mln

  3,1 tys(30%)

  13,4 mln

  3,1 tys(28%)

  14,1 mln

  3,4 tys(26.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  896(15.4%)

  2,4 mln

  547(9.6%)

  3,9 mln

  910(11.8%)

  3,3 mln

  754(8.5%)

  4,6 mln

  1,1 tys(11.5%)

  7,2 mln

  1,7 tys(16.7%)

  7,2 mln

  1,7 tys(15%)

  9,9 mln

  2,4 tys(18.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  776(13.4%)

  3,4 mln

  789(13.8%)

  3,6 mln

  824(10.7%)

  3,7 mln

  860(9.7%)

  3,7 mln

  869(9.3%)

  4,6 mln

  1,1 tys(10.7%)

  4,3 mln

  1,0 tys(9.1%)

  5,7 mln

  1,4 tys(10.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  756,8 tys

  174(3%)

  788,6 tys

  183(3.2%)

  459,4 tys

  107(1.4%)

  5,0 mln

  1,2 tys(13.1%)

  4,4 mln

  1,0 tys(10.8%)

  427,7 tys

  100(1%)

  860,3 tys

  203(1.8%)

  3,5 mln

  847(6.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  385(6.6%)

  1,0 mln

  238(4.2%)

  1,1 mln

  245(3.2%)

  1,2 mln

  267(3%)

  1,6 mln

  367(3.9%)

  1,9 mln

  457(4.5%)

  3,0 mln

  707(6.3%)

  2,8 mln

  663(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  313(5.4%)

  1,7 mln

  387(6.8%)

  5,2 mln

  1,2 tys(15.5%)

  1,9 mln

  444(5%)

  2,6 mln

  614(6.5%)

  1,0 mln

  240(2.4%)

  2,7 mln

  629(5.6%)

  2,1 mln

  492(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  635(10.9%)

  3,0 mln

  702(12.3%)

  6,9 mln

  1,6 tys(20.9%)

  1,4 mln

  321(3.6%)

  1,4 mln

  318(3.4%)

  1,8 mln

  411(4%)

  1,9 mln

  455(4.1%)

  1,9 mln

  452(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  89,6 tys

  20,6(0.4%)

  86,2 tys

  20,0(0.4%)

  101,7 tys

  23,6(0.3%)

  100,0 tys

  23,2(0.3%)

  107,9 tys

  25,1(0.3%)

  499,9 tys

  117(1.2%)

  407,4 tys

  96,0(0.9%)

  686,9 tys

  164(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  179,7 tys

  41,3(0.7%)

  187,2 tys

  43,4(0.8%)

  187,9 tys

  43,6(0.6%)

  174,2 tys

  40,4(0.5%)

  188,3 tys

  43,8(0.5%)

  188,3 tys

  44,2(0.4%)

  284,3 tys

  67,0(0.6%)

  655,4 tys

  157(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  338,2 tys

  77,8(1.3%)

  309,2 tys

  71,7(1.3%)

  345,8 tys

  80,3(1%)

  784,6 tys

  182(2.1%)

  730,9 tys

  170(1.8%)

  390,9 tys

  91,8(0.9%)

  864,7 tys

  204(1.8%)

  550,6 tys

  132(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  157,2 tys

  36,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  372,1 tys

  89,1(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  80,6 tys

  18,5(0.3%)

  248,4 tys

  57,7(1%)

  141,3 tys

  32,8(0.4%)

  304,1 tys

  70,5(0.8%)

  51,6 tys

  12,0(0.1%)

  619,6 tys

  146(1.4%)

  60,9 tys

  14,4(0.1%)

  282,6 tys

  67,7(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  856,3 tys

  197(3.4%)

  412,2 tys

  95,7(1.7%)

  424,0 tys

  98,4(1.3%)

  446,0 tys

  103(1.2%)

  352,4 tys

  82,0(0.9%)

  154,8 tys

  36,4(0.4%)

  153,0 tys

  36,1(0.3%)

  171,7 tys

  41,1(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  163,4 tys

  37,6(0.6%)

  191,9 tys

  44,5(0.8%)

  156,1 tys

  36,2(0.5%)

  224,1 tys

  52,0(0.6%)

  237,3 tys

  55,2(0.6%)

  345,3 tys

  81,1(0.8%)

  303,7 tys

  71,6(0.6%)

  164,6 tys

  39,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,0 tys

  5,1(0.1%)

  125,4 tys

  29,1(0.5%)

  89,9 tys

  20,9(0.3%)

  109,4 tys

  25,4(0.3%)

  161,6 tys

  37,6(0.4%)

  163,4 tys

  38,4(0.4%)

  82,4 tys

  19,4(0.2%)

  53,4 tys

  12,8(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  391(4.4%)

  1,7 mln

  387(4.1%)

  1,6 mln

  368(3.6%)

  895,6 tys

  211(1.9%)

  37,2 tys

  8,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  68,0 tys

  15,6(0.3%)

  64,8 tys

  15,0(0.3%)

  7,6 tys

  1,8(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  82,0 tys

  19,1(0.2%)

  66,2 tys

  15,6(0.2%)

  65,2 tys

  15,4(0.1%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,0 tys

  33,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  13,7 tys

  3,1(0.1%)

  9,2 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,9 tys

  1,1(0%)

  997

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  998

  0,2(0%)

  999

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  1,5(0%)

  38,4 tys

  9,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ogrodzieńcu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ogrodzieńca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ogrodzieniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ogrodzieńca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,3 mln

  2,5 tys(100%)

  25,1 mln

  2,7 tys(100%)

  30,9 mln

  3,4 tys(100%)

  36,3 mln

  3,9 tys(100%)

  38,2 mln

  4,2 tys(100%)

  42,7 mln

  4,7 tys(100%)

  52,9 mln

  5,9 tys(100%)

  61,3 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,2 mln

  2,8 tys(52.6%)

  11,9 mln

  2,8 tys(47.4%)

  12,2 mln

  2,8 tys(39.4%)

  13,4 mln

  3,1 tys(36.8%)

  14,5 mln

  3,4 tys(38%)

  15,8 mln

  3,7 tys(36.9%)

  15,9 mln

  3,7 tys(30%)

  17,5 mln

  4,2 tys(28.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,3 mln

  1,7 tys(31.5%)

  7,4 mln

  1,7 tys(29.6%)

  7,7 mln

  1,8 tys(25%)

  7,6 mln

  1,8 tys(20.9%)

  8,0 mln

  1,9 tys(20.9%)

  8,4 mln

  2,0 tys(19.7%)

  14,1 mln

  3,3 tys(26.6%)

  14,8 mln

  3,5 tys(24.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  23,7 tys

  5,5(0.1%)

  938,3 tys

  218(3.7%)

  1,2 mln

  271(3.8%)

  1,6 mln

  376(4.5%)

  2,5 mln

  579(6.5%)

  4,1 mln

  952(9.5%)

  3,1 mln

  735(5.9%)

  7,4 mln

  1,8 tys(12.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  792,0 tys

  182(3.4%)

  957,1 tys

  222(3.8%)

  673,8 tys

  156(2.2%)

  3,8 mln

  891(10.6%)

  2,4 mln

  554(6.2%)

  1,4 mln

  338(3.4%)

  4,5 mln

  1,1 tys(8.5%)

  6,0 mln

  1,4 tys(9.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  342,7 tys

  78,8(1.5%)

  388,7 tys

  90,2(1.5%)

  374,9 tys

  87,0(1.2%)

  397,2 tys

  92,1(1.1%)

  391,4 tys

  91,1(1%)

  493,1 tys

  116(1.2%)

  756,1 tys

  178(1.4%)

  1,3 mln

  311(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  97,3 tys

  22,4(0.4%)

  539,1 tys

  125(2.1%)

  2,5 mln

  571(8%)

  152,0 tys

  35,2(0.4%)

  1,2 mln

  272(3.1%)

  447,1 tys

  105(1%)

  1,1 mln

  249(2%)

  999,3 tys

  239(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  21,0 tys

  4,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6 tys

  2,7(0%)

  912,4 tys

  218(1.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  472(8.8%)

  2,2 mln

  511(8.8%)

  6,1 mln

  1,4 tys(19.7%)

  512,6 tys

  119(1.4%)

  495,0 tys

  115(1.3%)

  740,6 tys

  174(1.7%)

  826,2 tys

  195(1.6%)

  664,5 tys

  159(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  139,8 tys

  32,1(0.6%)

  65,8 tys

  15,3(0.3%)

  74,6 tys

  17,3(0.2%)

  87,4 tys

  20,3(0.2%)

  61,7 tys

  14,4(0.2%)

  162,6 tys

  38,2(0.4%)

  190,6 tys

  44,9(0.4%)

  440,6 tys

  106(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  84,0 tys

  19,3(0.4%)

  79,4 tys

  18,4(0.3%)

  95,9 tys

  22,3(0.3%)

  92,8 tys

  21,5(0.3%)

  101,3 tys

  23,6(0.3%)

  275,8 tys

  64,8(0.6%)

  267,6 tys

  63,1(0.5%)

  371,5 tys

  89,0(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,8 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  125,8 tys

  29,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  277,7 tys

  66,5(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  461,2 tys

  107(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  12,0 tys

  2,8(0%)

  6,0 tys

  1,4(0%)

  543,7 tys

  128(1%)

  259,7 tys

  62,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,9 tys

  0,9(0%)

  10,7 tys

  2,5(0%)

  8,0 tys

  1,9(0%)

  105,9 tys

  24,6(0.3%)

  78,4 tys

  18,3(0.2%)

  74,9 tys

  17,6(0.2%)

  44,7 tys

  10,5(0.1%)

  34,1 tys

  8,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  138,7 tys

  32,3(0.4%)

  200,0 tys

  47,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,2 tys

  6,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 tys

  1,0(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  102,4 tys

  23,7(0.3%)

  20,8 tys

  4,9(0.1%)

  12,9 tys

  3,0(0%)

  75,9 tys

  17,9(0.1%)

  18,9 tys

  4,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  68,0 tys

  15,6(0.3%)

  64,8 tys

  15,0(0.3%)

  7,6 tys

  1,8(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  82,0 tys

  19,1(0.2%)

  66,2 tys

  15,6(0.2%)

  65,2 tys

  15,4(0.1%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  64,0 tys

  14,7(0.3%)

  51,0 tys

  11,8(0.2%)

  31,0 tys

  7,2(0.1%)

  15,4 tys

  3,6(0%)

  8,9 tys

  2,1(0%)

  9,0 tys

  2,1(0%)

  3,7 tys

  0,9(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,0 tys

  21,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,1 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  287

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  599

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  370(4.4%)

  1,6 mln

  375(4.2%)

  1,6 mln

  375(3.7%)

  775,1 tys

  183(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,8 tys

  10,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ogrodzieniec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 814 mieszkańców Ogrodzieńca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 411 kobiet oraz 403 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 25,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców Ogrodzieńca, gimnazjalnym 2,5%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Ogrodzieńca mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ogrodzieńcu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,7%) oraz średnie zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (29,2%) oraz zasadnicze zawodowe (27,0%).

  W roku 2021 w Ogrodzieńcu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 144 dzieci (65 dziewczynek oraz 79 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ogrodzieńcu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 111 dzieci (49 dziewczynek oraz 62 chłopców). Dostępnych było 110 miejsc.

  20,3% mieszkańców Ogrodzieńca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,9% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 786 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 330 uczniów (161 kobiet oraz 169 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ogrodzieńcu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 254 uczniów (129 kobiet oraz 125 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,0 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców Ogrodzieńca w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 25,8% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Ogrodzieniec
  21,8%
  woj. śląskie
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 25,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  39,7%
  śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 39,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Ogrodzieniec
  3,3%
  śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,1%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  25,3%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 21,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Ogrodzieniec
  21,4%
  Województwo
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,5%
  śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,6%
  woj. śląskie
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,9%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 786 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  786,0
  Województwo
  907,0
  Kraj
  896,0
 • 0,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Ogrodzieniec
  0,67
  Województwo
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ogrodzieniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 144 Dzieci
 • 65 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,1%
  54,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 32 3 lata
 • 32
 • 30 4 lata
 • 30
 • 41 5 lata
 • 41
 • 41 6 lat
 • 41
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 13 4 lata
 • 13
 • 16 5 lata
 • 16
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 17 4 lata
 • 17
 • 25 5 lata
 • 25
 • 22 6 lat
 • 22
 •  
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ogrodzieńcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ogrodzieńcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Ogrodzieńcu
  Publiczne
  32 673-20-63
  ul. Kościuszki 67
  42-440 Ogrodzieniec
  5117-
 • Szkoły podstawowe w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ogrodzieniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 330 Uczniowie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie)
 • 169 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,0
  śląskie
  17,2
  Polska
  16,7
 •  
 • 25,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ogrodzieńcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ogrodzieńcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  32 673-20-58
  32 673-20-58
  ul. Kościuszki 67
  42-440 Ogrodzieniec
  13255-
 • Edukacyjne grupy wieku w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ogrodzieniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ogrodzieniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ogrodzieniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ogrodzieniec - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ogrodzieńcu

 • Według danych GUS z 2021 roku w Ogrodzieńcu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ogrodzieńcu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ogrodzieńcu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Ogrodzieńcu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 99 (uczestnicy: 6 853)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 330)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 1 430)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 36 (uczestnicy: 1 168)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 125)
  • warsztaty: 43 (uczestnicy: 1 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 85)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 26)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 3)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 159)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 42)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 22)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Ogrodzieńcu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 37 788 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 36 276 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Ogrodzieńcu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ogrodzieńca znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ogrodzieńcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVIII w.dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 772/67 z 1967-06-17
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 1967-06-17, wykaz dokumentów: 772/67 z 1967-06-17
 • Formy ochrony przyrody w Ogrodzieńcu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ogrodzieńca znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ogrodzieńcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Orlich GniazdData ustanowienia: 1980-06-20, Powierzchnia: 108473.0 ha
  • Zespół źródeł rzeki Centurii - Pomnik przyrodyOpis: Skupienie tworów przyrody nieożywionej - zespół źródeł rzeki Centurii zlokalizownay na powierzchni 1 23 ha w gminie Ogrodzieniec, Data ustanowienia: 2004-06-29, Opis granicy: Źródła znajdują się w lesie w pobliżu ulicy Centuria

Ogrodzieniec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Ogrodzieńcu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 95,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 23,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Ogrodzieńcu znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ogrodzieńcu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 4 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ogrodzieńcu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 95,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Ogrodzieniec
  95,4
  woj. śląskie
  49,4
  Kraj
  59,9
 • 23,85 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  23,8
  śląskie
  3,3
  Cały kraj
  5,9
 • 95,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  95,4
  Województwo
  57,8
  Kraj
  69,4
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Ogrodzieniec
  25,0
  Województwo
  6,7
  Cały kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Ogrodzieniec
  100,0
  woj. śląskie
  116,9
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ogrodzieńcu w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 472,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  472,1 km
  Województwo
  1 109,9 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 4,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Ogrodzieniec
  4,5 km
  Województwo
  3,1 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ogrodzieniec przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 790droga wojewódzka nr 790(Dąbrowa Górnicza - Niegowonice - Mitręga - Ogrodzieniec - Podzamcze - Morusy - Biskupice - Pilica)
  • DW 791droga wojewódzka nr 791(Trzebinia - Myślachowice - Lgota - Niesułowice - Żurada - Olkusz - Klucze - Ryczówek - Rodaki - Ogrodzieniec - Fugasówka - Zawiercie - Myszków - Postep - Lgota-Nadwarcie - Żarki-Letnisko - Masłońskie - Poraj - Osiny - Poczesna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ogrodzieńcu istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bzowska

  ul. Centuria

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  os. Elizy Orzeszkowej

  ul. Generała Sikorskiego

  ul. Hetmańska

  ul. Jana III Sobieskiego

  pl. Józefa Piłsudskiego

  ul. Józefów

  ul. Kolorowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Krasickiego

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Książęca

  ul. Lachowizna

  ul. Leśna

  ul. Malinowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Mostowa

  ul. Narutowicza

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Olkuska

  ul. Paderewskiego

  ul. Piastowska

  Plac Wolności

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Różana

  ul. Sawickiej

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Stefana Batorego

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Wodna

  ul. Wrzosowa

  ul. Wschodnia

  ul. Władysława Jagiełły