Powiat krapkowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat krapkowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 63 196 Liczba mieszkańców
 • 442 km2 Powierzchnia
 • 146 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,1% Stopa urbanizacji
 • Maciej Sonik Starosta
 • ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice Adres starostwa powiatowego
 • OKR Tablice rejestracyjne
Powiat krapkowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1605 TERYT (TERC)

powiat krapkowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
77 407 97 00
77 407 97 19
3-go Maja 19
47-303 Krapkowice
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
77-40-79-723
77-40-79-765
Sadowa 25
47-300 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
77-46-61-470
77-46-61-470
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
77-44-66-740
77-44-66-741
Ks. Koziołka 30
47-303 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
77-46-61-515
77-46-61-515
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
(77) 407-43-00
(77) 407-43-80
ul. Kilińskiego
47-303 Krapkowice

Powiat krapkowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat krapkowicki ma 63 196 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego w 2050 roku wynosi 46 406, z czego 23 496 to kobiety, a 22 910 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krapkowickiego zawarli w 2019 roku 275 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców powiatu krapkowickiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krapkowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -65. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,02 na 1000 mieszkańców powiatu krapkowickiego. W 2019 roku urodziło się 571 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 410 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,5% zgonów w powiecie krapkowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,6% zgonów w powiecie krapkowickim były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krapkowickiego przypada 9.96 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 628 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 708 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krapkowickiego -80. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 94 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -68.

  62,2% mieszkańców powiatu krapkowickiego jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63 196 Liczba mieszkańców
 • 32 640 Kobiety
 • 30 556 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 46 406 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 496 Kobiety
 • 22 910 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krapkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krapkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krapkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat krapkowicki
  43,5 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krapkowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,6%
  Województwo
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,0%
  Województwo
  54,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat krapkowicki
  8,7%
  Opolskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  4,7%
  Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,8% Nieustalone
 • powiat krapkowicki
  4,8%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 5,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krapkowickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,3
  Opolskie
  4,3
  Cały kraj
  4,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,3
  Województwo
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 275 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krapkowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -65 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -50 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,0
  woj. opolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -0,9
 • -0,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krapkowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krapkowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krapkowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krapkowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 571 Urodzenia żywe
 • 272 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 299 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  9,8
 • 32,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat krapkowicki
  32,9
  woj. opolskie
  35,4
  Polska
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 410 g Średnia waga noworodków
 • 3 307 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 514 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat krapkowicki
  3 410 g
  Województwo
  3 367 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 160 Waga 3500g - 3999g
 • 160
 • 185 Waga 3000g - 3499g
 • 185
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat krapkowicki
  1,15
  woj. opolskie
  1,23
  Kraj
  1,38
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat krapkowicki
  0,58
  Opolskie
  0,59
  Cały kraj
  0,67
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,62
  Opolskie
  0,63
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie krapkowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 636 Zgony
 • 322 Kobiety
  (Zgony)
 • 314 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,6%
  49,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,0
  woj. opolskie
  10,9
  Polska
  10,7
 • 111,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  111,4
  Województwo
  125,9
  Cała Polska
  109,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat krapkowicki
  0,0
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  Opolskie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  0,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krapkowickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat krapkowicki
  41,5%
  Województwo
  44,6%
  Polska
  39,4%
 • 28,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,6%
  Województwo
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. krapkowicki
  6,6%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Cały kraj
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  77,2
  Polska
  70,4
 • 285,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat krapkowicki
  285,0
  woj. opolskie
  286,9
  Cała Polska
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  260,1
  Polska
  261,3
 • 413,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 421,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 405,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  413,4
  Województwo
  485,0
  Cały kraj
  421,0
 • 61,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  61,0
  Województwo
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 27,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  27,3
  woj. opolskie
  28,1
  Cały kraj
  35,1
 • 15,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat krapkowicki
  15,2
  woj. opolskie
  6,5
  Kraj
  7,9
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,6%
  woj. opolskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie krapkowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 8 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. krapkowicki
  13,0
  woj. opolskie
  22,0
  Kraj
  31,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat krapkowicki
  13,0
  Województwo
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 4 50-60 lat
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 628 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 332 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 296 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 708 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 365 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 343 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 94 Wymeldowania za granicę
 • 51 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -148 Saldo migracji
 • -73 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -75 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -80 Saldo migracji wewnętrznych
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Saldo migracji zagranicznych
 • -40 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krapkowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie krapkowickim oddano do użytku 108 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie krapkowickim to 21 313 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 334 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krapkowickim to 5,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie krapkowickim to 166,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,95% mieszkań posiada łazienkę, 85,16% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,97% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie krapkowickim 79 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 529 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 497 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 3 403 zł/m2, średnia - 3 417 zł/m2), a na rynku wtórnym 75 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 484 zł/m2, średnia - 2 425 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 529 zł
 • powiat krapkowicki
  2 529 zł
  Województwo
  3 288 zł
  Kraj
  4 829 zł
 • 2 529 zł Ogółem
 • 2 529 zł
 • 2 571 zł do 40 m2
 • 2 571 zł
 • 2 442 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 442 zł
 • 2 899 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 899 zł
 • 1 834 zł od 80,1 m2
 • 1 834 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 497 zł
 • pow. krapkowicki
  2 497 zł
  Województwo
  3 350 zł
  Polska
  5 202 zł
 • 2 497 zł Ogółem
 • 2 497 zł
 • 2 500 zł do 40 m2
 • 2 500 zł
 • 2 419 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 419 zł
 • 2 803 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 803 zł
 • 2 271 zł od 80,1 m2
 • 2 271 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 79
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221
  • od 40,1 do 60 m239
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m26
 • 21 do 40 m2
 • 39 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie krapkowickim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 403 zł
 • pow. krapkowicki
  3 403 zł
  Opolskie
  4 755 zł
  Cały kraj
  5 395 zł
 • 3 403 zł Ogółem
 • 3 403 zł
 • 3 752 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 752 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 417 zł
 • powiat krapkowicki
  3 417 zł
  Opolskie
  4 674 zł
  Kraj
  5 752 zł
 • 3 417 zł Ogółem
 • 3 417 zł
 • 3 581 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 581 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 484 zł
 • Tutaj
  2 484 zł
  woj. opolskie
  2 857 zł
  Kraj
  4 241 zł
 • 2 484 zł Ogółem
 • 2 484 zł
 • 2 571 zł do 40 m2
 • 2 571 zł
 • 2 442 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 442 zł
 • 2 800 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 800 zł
 • 1 830 zł od 80,1 m2
 • 1 830 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 425 zł
 • Powiat
  2 425 zł
  Opolskie
  2 998 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 2 425 zł Ogółem
 • 2 425 zł
 • 2 500 zł do 40 m2
 • 2 500 zł
 • 2 419 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 419 zł
 • 2 576 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 576 zł
 • 2 110 zł od 80,1 m2
 • 2 110 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 75
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221
  • od 40,1 do 60 m239
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m25
 • 21 do 40 m2
 • 39 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 21 313 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 334,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. krapkowicki
  334,30
  Opolskie
  366,30
  Cała Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 88,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  88,50 m2
  woj. opolskie
  81,20 m2
  Polska
  74,40 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat krapkowicki
  29,60 m2
  Województwo
  29,80 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,57
  woj. opolskie
  4,19
  Polska
  3,82
 • 2,99 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat krapkowicki
  2,99
  Opolskie
  2,73
  Cała Polska
  2,59
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 108 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  1,71
  Województwo
  2,68
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 632 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. krapkowicki
  5,85
  woj. opolskie
  4,59
  Kraj
  3,77
 • 10,00 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  10,00
  woj. opolskie
  12,30
  Kraj
  21,77
 • 18 013 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 166,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat krapkowicki
  166,8 m2
  woj. opolskie
  115,2 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,29 m2
  Opolskie
  0,31 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 98,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. krapkowicki
  98,70%
  woj. opolskie
  98,29%
  Polska
  96,93%
 • 97,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,96%
  woj. opolskie
  97,04%
  Cały kraj
  93,92%
 • 94,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  94,95%
  Opolskie
  93,66%
  Cały kraj
  91,66%
 • 85,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat krapkowicki
  85,16%
  Opolskie
  82,60%
  Cała Polska
  82,84%
 • 41,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  41,97%
  woj. opolskie
  46,91%
  Cały kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat krapkowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie krapkowickim na 1000 mieszkańców pracuje 277osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 32,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 67,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krapkowickim wynosiło w 2020 roku 5,9% (7,9% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krapkowickim wynosiło 5 156,01 PLN, co odpowiada 99.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krapkowickiego 625 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 709 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 3 084.

  17,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krapkowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 55,0% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 277 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  277,0
  Województwo
  221,0
  Cały kraj
  255,0
 • 5,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,7% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Powiat
  5,9%
  Opolskie
  6,9%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 156 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 156 PLN
  woj. opolskie
  4 712 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krapkowickim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 625 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 709 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 3 084 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 5,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 55,0% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 74,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Pozostałe
 • 34,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krapkowickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17 654 Pracujący ogółem
 • 5 790 Kobiety
 • 11 864 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  60,8
  Opolskie
  64,5
  Cała Polska
  68,0
 • 35,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,8
  Opolskie
  38,2
  Polska
  37,5
 • 143,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  143,7
  woj. opolskie
  144,8
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krapkowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie krapkowickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 202 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 817 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 296 nowych podmiotów, a 150 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (385) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (273) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (411) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (150) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie krapkowickim najwięcej (319) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 960) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (103) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,0% (1 459) podmiotów, a 70,0% (3 640) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie krapkowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.6%) oraz Budownictwo (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 202 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 103 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 459 Przemysł i budownictwo
 • 3 640 Pozostała działalność
 • 296 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie krapkowickim w 2020 roku
 • 150 Podmioty wyrejestrowane w powiecie krapkowickim w 2020 roku
 • 3 817 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 960 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 960
 • 196 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 196
 • 44 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 44
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 5 200 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 200
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 391 Spółki handlowe ogółem
 • 391
 • 81  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 81
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 314  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 314
 • 74    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 74
 • 319 Spółki cywilne ogółem
 • 319
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 817 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 861 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 861
 • 799 Budownictwo
 • 799
 • 385 Przetwórstwo przemysłowe
 • 385
 • 355 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 355
 • 245 Pozostała działalność
 • 245
 • 217 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 217
 • 188 Transport i gospodarka magazynowa
 • 188
 • 163 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 163
 • 143 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 143
 • 126 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 126
 • 90 Informacja i komunikacja
 • 90
 • 81 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 81
 • 59 Edukacja
 • 59
 • 59 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 59
 • 38 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 38
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie krapkowickim stwierdzono 753 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krapkowickim wynosi 68,70% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krapkowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,64 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 5,80 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,53 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,11 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 753 Przestępstwa ogółem
 • 753
 • 486 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 486
 • 134 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 134
 • 97 Przestępstwa drogowe
 • 97
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 369 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 369
 • 11,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat krapkowicki
  11,84
  woj. opolskie
  16,02
  Kraj
  19,96
 • 7,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,64
  Opolskie
  11,09
  Kraj
  12,25
 • 2,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,11
  Województwo
  2,63
  Polska
  5,17
 • 1,53 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat krapkowicki
  1,53
  Województwo
  1,63
  Cała Polska
  1,73
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Województwo
  0,32
  Kraj
  0,37
 • 5,80 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,80
  Opolskie
  7,46
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  69%
  Województwo
  73%
  Polska
  73%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  66%
  woj. opolskie
  69%
  Cała Polska
  65%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. krapkowicki
  52%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. krapkowicki
  86%
  woj. opolskie
  90%
  Cała Polska
  87%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. krapkowicki
  47%
  woj. opolskie
  52%
  Cała Polska
  54%

Powiat krapkowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu krapkowickiego wyniosła w 2019 roku 57,8 mln złotych, co daje 905 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.5% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu krapkowickiego - 25.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (20.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (19.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,7 mln złotych, czyli 21,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu krapkowickiego wyniosła w 2019 roku 52,4 mln złotych, co daje 820 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.5% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.3%). W budżecie powiatu krapkowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 224 złotych na mieszkańca (27,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,8 złotych na mieszkańca (2,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie krapkowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,7 mln

  590(100%)

  38,2 mln

  586(100%)

  38,4 mln

  591(100%)

  42,2 mln

  653(100%)

  42,1 mln

  654(100%)

  43,5 mln

  677(100%)

  52,0 mln

  811(100%)

  57,8 mln

  905(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,7 mln

  164(27.7%)

  11,3 mln

  174(29.6%)

  10,7 mln

  165(27.8%)

  11,2 mln

  174(26.6%)

  10,5 mln

  164(25%)

  11,2 mln

  174(25.7%)

  12,7 mln

  198(24.4%)

  14,5 mln

  228(25.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,2 mln

  125(21.2%)

  7,5 mln

  115(19.6%)

  7,5 mln

  116(19.5%)

  9,9 mln

  154(23.5%)

  8,6 mln

  133(20.4%)

  9,4 mln

  147(21.7%)

  11,5 mln

  180(22.1%)

  11,9 mln

  186(20.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  47,0(7.9%)

  4,9 mln

  74,6(12.7%)

  5,6 mln

  85,9(14.5%)

  6,5 mln

  100(15.3%)

  5,3 mln

  82,1(12.5%)

  7,5 mln

  116(17.2%)

  8,2 mln

  129(15.9%)

  11,2 mln

  176(19.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  52,7(8.9%)

  3,6 mln

  55,4(9.4%)

  3,6 mln

  55,1(9.3%)

  3,7 mln

  57,1(8.7%)

  3,8 mln

  58,8(9%)

  4,0 mln

  62,3(9.2%)

  4,4 mln

  68,7(8.4%)

  4,8 mln

  74,7(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  74,6(12.6%)

  4,7 mln

  72,2(12.3%)

  4,6 mln

  70,8(11.9%)

  4,6 mln

  71,3(10.9%)

  5,3 mln

  81,8(12.5%)

  1,5 mln

  23,2(3.4%)

  1,7 mln

  26,7(3.3%)

  2,6 mln

  41,0(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  18,6(3.2%)

  1,4 mln

  20,8(3.5%)

  1,5 mln

  22,5(3.8%)

  1,5 mln

  22,6(3.5%)

  1,6 mln

  24,6(3.8%)

  1,7 mln

  26,8(4%)

  2,2 mln

  33,8(4.1%)

  2,4 mln

  37,8(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  28,3(4.8%)

  1,8 mln

  27,2(4.6%)

  1,9 mln

  28,6(4.8%)

  1,9 mln

  30,2(4.6%)

  1,6 mln

  24,8(3.8%)

  1,2 mln

  18,0(2.7%)

  3,4 mln

  52,8(6.5%)

  2,1 mln

  33,4(3.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  773,0 tys

  11,8(2%)

  776,5 tys

  11,9(2%)

  849,5 tys

  13,1(2.2%)

  810,0 tys

  12,5(1.9%)

  937,4 tys

  14,6(2.2%)

  944,6 tys

  14,7(2.2%)

  1,1 mln

  17,3(2.1%)

  1,2 mln

  18,2(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  759,5 tys

  11,6(2%)

  603,9 tys

  9,3(1.6%)

  591,5 tys

  9,1(1.5%)

  679,6 tys

  10,5(1.6%)

  788,7 tys

  12,3(1.9%)

  766,7 tys

  11,9(1.8%)

  766,0 tys

  12,0(1.5%)

  877,3 tys

  13,8(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  35,1(5.9%)

  438,9 tys

  6,7(1.1%)

  574,2 tys

  8,9(1.5%)

  401,6 tys

  6,2(1%)

  2,6 mln

  40,9(6.3%)

  472,2 tys

  7,4(1.1%)

  744,4 tys

  11,6(1.4%)

  762,1 tys

  12,0(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  283,3 tys

  4,3(0.7%)

  253,4 tys

  3,9(0.7%)

  287,8 tys

  4,4(0.7%)

  253,2 tys

  3,9(0.6%)

  253,9 tys

  3,9(0.6%)

  286,7 tys

  4,5(0.7%)

  517,8 tys

  8,1(1%)

  424,4 tys

  6,7(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  733,9 tys

  11,2(1.9%)

  661,0 tys

  10,2(1.7%)

  445,7 tys

  6,9(1.2%)

  335,8 tys

  5,2(0.8%)

  286,1 tys

  4,4(0.7%)

  283,2 tys

  4,4(0.7%)

  271,3 tys

  4,2(0.5%)

  420,9 tys

  6,6(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  125,6 tys

  1,9(0.3%)

  155,2 tys

  2,4(0.4%)

  205,8 tys

  3,2(0.5%)

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  197,5 tys

  3,1(0.5%)

  208,6 tys

  3,2(0.5%)

  242,9 tys

  3,8(0.5%)

  332,3 tys

  5,2(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  187,8 tys

  2,9(0.4%)

  186,4 tys

  2,9(0.4%)

  196,6 tys

  3,1(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  31,9 tys

  0,5(0.1%)

  33,9 tys

  0,5(0.1%)

  31,6 tys

  0,5(0.1%)

  70,3 tys

  1,1(0.2%)

  62,3 tys

  1,0(0.1%)

  147,1 tys

  2,3(0.3%)

  205,1 tys

  3,2(0.4%)

  168,2 tys

  2,6(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  181,0 tys

  2,8(0.5%)

  150,7 tys

  2,3(0.4%)

  149,9 tys

  2,3(0.4%)

  149,7 tys

  2,3(0.4%)

  150,9 tys

  2,3(0.4%)

  147,6 tys

  2,3(0.3%)

  148,1 tys

  2,3(0.3%)

  131,8 tys

  2,1(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  38,3 tys

  0,6(0.1%)

  66,3 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  101,0 tys

  1,5(0.3%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  0,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie krapkowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,3 mln

  553(100%)

  38,5 mln

  590(100%)

  41,5 mln

  638(100%)

  42,5 mln

  656(100%)

  42,4 mln

  657(100%)

  43,8 mln

  681(100%)

  48,0 mln

  749(100%)

  52,4 mln

  820(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,4 mln

  143(25.8%)

  9,7 mln

  150(25.3%)

  10,7 mln

  166(25.9%)

  11,2 mln

  173(26.3%)

  12,2 mln

  190(28.8%)

  13,0 mln

  202(29.7%)

  16,3 mln

  255(34%)

  17,5 mln

  274(33.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,3 mln

  189(34%)

  13,6 mln

  209(35.3%)

  13,3 mln

  205(32%)

  13,2 mln

  205(31.2%)

  12,9 mln

  201(30.5%)

  13,6 mln

  211(31%)

  13,3 mln

  207(27.6%)

  14,2 mln

  223(27.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  29,2(5.3%)

  1,5 mln

  23,7(4%)

  1,5 mln

  23,3(3.6%)

  2,0 mln

  31,4(4.8%)

  2,2 mln

  34,6(5.3%)

  2,4 mln

  37,9(5.6%)

  2,7 mln

  41,9(5.6%)

  5,9 mln

  92,8(11.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  52,5(9.5%)

  3,6 mln

  54,9(9.3%)

  3,5 mln

  54,7(8.5%)

  3,6 mln

  56,1(8.5%)

  3,7 mln

  57,8(8.8%)

  3,9 mln

  60,4(8.9%)

  4,3 mln

  66,8(8.9%)

  4,7 mln

  73,2(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  23,1(4.2%)

  2,0 mln

  31,4(5.3%)

  2,0 mln

  31,3(4.9%)

  1,7 mln

  26,7(4.1%)

  2,9 mln

  44,6(6.8%)

  914,1 tys

  14,2(2.1%)

  1,6 mln

  24,9(3.3%)

  1,4 mln

  21,4(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  794,1 tys

  12,1(2.2%)

  798,0 tys

  12,3(2.1%)

  820,2 tys

  12,6(2%)

  929,7 tys

  14,4(2.2%)

  944,7 tys

  14,7(2.2%)

  974,8 tys

  15,2(2.2%)

  983,4 tys

  15,4(2%)

  1,1 mln

  17,3(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  697,4 tys

  10,7(1.9%)

  1,2 mln

  18,8(3.2%)

  2,4 mln

  36,9(5.8%)

  936,3 tys

  14,5(2.2%)

  896,8 tys

  13,9(2.1%)

  943,1 tys

  14,7(2.2%)

  1,8 mln

  28,0(3.7%)

  1,1 mln

  17,2(2.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  18,4(3.3%)

  560,4 tys

  8,6(1.5%)

  964,7 tys

  14,9(2.3%)

  1,1 mln

  16,8(2.6%)

  934,9 tys

  14,5(2.2%)

  898,8 tys

  14,0(2.1%)

  995,0 tys

  15,6(2.1%)

  981,3 tys

  15,4(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  22,8(4.1%)

  1,7 mln

  25,7(4.3%)

  1,7 mln

  26,4(4.1%)

  1,4 mln

  21,7(3.3%)

  1,2 mln

  19,2(2.9%)

  1,1 mln

  17,1(2.5%)

  960,7 tys

  15,0(2%)

  940,6 tys

  14,8(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  508,8 tys

  7,8(1.4%)

  483,5 tys

  7,4(1.3%)

  561,0 tys

  8,7(1.4%)

  653,0 tys

  10,1(1.5%)

  705,8 tys

  11,0(1.7%)

  781,5 tys

  12,2(1.8%)

  952,2 tys

  14,9(2%)

  874,3 tys

  13,7(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  188,5 tys

  2,9(0.5%)

  450,9 tys

  6,9(1.2%)

  983,8 tys

  15,2(2.4%)

  311,0 tys

  4,8(0.7%)

  193,7 tys

  3,0(0.5%)

  838,9 tys

  13,1(1.9%)

  1,1 mln

  16,4(2.2%)

  731,8 tys

  11,5(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  39,2(7.1%)

  2,5 mln

  37,7(6.4%)

  2,7 mln

  41,6(6.5%)

  5,1 mln

  79,0(12%)

  3,1 mln

  48,4(7.4%)

  2,3 mln

  35,3(5.2%)

  826,3 tys

  12,9(1.7%)

  675,7 tys

  10,6(1.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  187,8 tys

  2,9(0.4%)

  186,4 tys

  2,9(0.4%)

  196,6 tys

  3,1(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  143,0 tys

  2,2(0.4%)

  148,3 tys

  2,3(0.4%)

  149,7 tys

  2,3(0.4%)

  149,7 tys

  2,3(0.4%)

  148,3 tys

  2,3(0.4%)

  147,4 tys

  2,3(0.3%)

  148,1 tys

  2,3(0.3%)

  131,7 tys

  2,1(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  36,0 tys

  0,6(0.1%)

  57,3 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,7 tys

  0,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  19,3 tys

  0,3(0.1%)

  43,9 tys

  0,7(0.1%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  132,8 tys

  2,0(0.4%)

  63,7 tys

  1,0(0.2%)

  33,0 tys

  0,5(0.1%)

  25,2 tys

  0,4(0.1%)

  34,5 tys

  0,5(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,8

  0,0(0%)

  79,0 tys

  1,2(0.2%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  41,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,7 tys

  1,6(0.2%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat krapkowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 453 mieszkańców powiatu krapkowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 090 kobiet oraz 6 363 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 15,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców powiatu krapkowickiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 23,6% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krapkowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krapkowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,8%) oraz podstawowe ukończone (18,8%).

  W roku 2018 w powiecie krapkowickim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 87 oddziałów uczęszczało 1 910 dzieci (941 dziewczynek oraz 969 chłopców). Dostępne były 2 102 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krapkowickim mieściły się 22 przedszkola, w których do 71 oddziałów uczęszczało 1 556 dzieci (747 dziewczynek oraz 809 chłopców). Dostępne były 1 933 miejsca.

  18,1% mieszkańców powiatu krapkowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 914 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 29 szkół podstawowych, w których w 262 oddziałach uczyło się 4 186 uczniów (2 055 kobiet oraz 2 131 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie krapkowickim placówkę miały 32 szkoły podstawowe, w których w 222 oddziałach uczyło się 3 652 uczniów (1 766 kobiet oraz 1 886 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,68.

  W powiecie krapkowickim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 384 uczniów (212 kobiet oraz 172 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 113 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krapkowickim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 579 uczniów (342 kobiety oraz 237 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 165 absolwentów.

  W powiecie krapkowickim znajdują się 2 Technika, w których w 14 oddziałach uczyło się 352 uczniów (155 kobiet oraz 197 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 99 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krapkowickim placówkę miały 2 Technika, w których w 18 oddziałach uczyło się 489 uczniów (251 kobiet oraz 238 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 57 absolwentów.

  W powiecie krapkowickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 143 uczniów (41 kobiet oraz 102 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,2 uczniów. 17,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,5% mieszkańców powiatu krapkowickiego w wieku potencjalnej nauki (29,0% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,9%
  Województwo
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,0%
  woj. opolskie
  31,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • powiat krapkowicki
  2,2%
  Opolskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,2%
  Opolskie
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat krapkowicki
  15,6%
  Województwo
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  31,2%
  Opolskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 22,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat krapkowicki
  5,2%
  woj. opolskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,6%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 28,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,2%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 914 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat krapkowicki
  914,0
  Województwo
  906,0
  Kraj
  873,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat krapkowicki
  0,80
  woj. opolskie
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 20Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 87 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 102 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat krapkowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 910 Dzieci
 • 941 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 969 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 406 3 lata
 • 406
 • 475 4 lata
 • 475
 • 476 5 lata
 • 476
 • 515 6 lat
 • 515
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 192 3 lata
 • 192
 • 239 4 lata
 • 239
 • 223 5 lata
 • 223
 • 266 6 lat
 • 266
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 214 3 lata
 • 214
 • 236 4 lata
 • 236
 • 253 5 lata
 • 253
 • 249 6 lat
 • 249
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 232 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 133,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 132,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 17,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat krapkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 253 Oddziały
 • 4 147 Uczniowie
 • 2 042 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 105 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 559 Uczniowie w 1 klasie
 • 274 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 285 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 525 Absolwenci 2016
 • 237 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 288 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat krapkowicki
  16,0
  Województwo
  16,2
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,0
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,4
 • 4,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,3
 •  
 • 387,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 324,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 5 015 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 082
  • niemiecki866
 • 4 082 angielski
 • 866 niemiecki
 • 41 francuski
 • 26 włoski
 • 154 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 154 niemiecki
 • 14 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 14 niemiecki
 •  
 • 94,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat krapkowicki
  94,68
  woj. opolskie
  94,14
  Polska
  95,46
 • 93,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. krapkowicki
  93,24
  Województwo
  92,48
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat krapkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 264 Uczniowie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,5%
  37,5%
 • 88 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 120 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,2%
  60,8%
 • 23 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat krapkowicki
  19,2
  Opolskie
  25,0
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat krapkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 352 Uczniowie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie)
 • 197 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,0%
  56,0%
 • 107 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 99 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat krapkowicki
  25,1
  woj. opolskie
  23,9
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 30,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 23,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat krapkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 143 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,7%
  71,3%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. krapkowicki
  17,9
  woj. opolskie
  19,0
  Polska
  17,9
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 472 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 757 angielski
 • 715 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krapkowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krapkowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie krapkowickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie krapkowickim znajdowało się 5 hoteli (2 ★★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 900)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie krapkowickim: 25 (publiczne: 25, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 14, udogodnienia wewnątrz budynku: 11). W powiecie krapkowickim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 622 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 390 (uczestnicy: 28 485)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 117)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 1 015)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 521)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 2 672)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 25 (uczestnicy: 154)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 732)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 508)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 374)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 66)
  • warsztaty: 119 (uczestnicy: 1 944)
  • inne: 164 (uczestnicy: 20 382)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 885)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 74)
  • taneczne: 9 (członkowie: 106)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 136)
  • teatralne: 4 (członkowie: 42)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 430)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 4 (członkowie: 37)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 240)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 105)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 26)
  • taneczne: 3 (członkowie: 84)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie krapkowickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 294 miejscami na widowni. Odbyło się 217 seansów, na które przyszło 3 937 widzów, w tym 103 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 317 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie krapkowickim siedzibę miał 1 teatr (teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 1). Odbyły się 4 przedstawienia/widowiska w stałych salach teatralnych, na które przyszło 400 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie krapkowickim działały 33 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 311 506 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 58 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 16 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 338 740 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 142
  • dostępne dla czytelników: 84
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 84
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 17


 • Kluby sportowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krapkowickim działało 47 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 916 członków. Zarejestrowano 2 939 ćwiczących (mężczyźni: 2 302, kobiety: 637, chłopcy do lat 18: 1 356, dziewczęta do lat 18: 471). Aktywnych było 69 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (72), instruktora sportowego (41) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie krapkowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat krapkowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie krapkowickim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 37 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,2 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 91,2 rannych (więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie krapkowickim zarejestrowanych było 51 554 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 286 samochodów osobowych (647,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 056 samochodów ciężarowych (72,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 71 autobusów (1,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 545 ciągników siodłowych (8,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 644 motocykli (41,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,0 lat.


  W 2019 roku w powiecie krapkowickim znajdowało się 27 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 18 taksówek oraz 18 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 37 Ranni
  (rok 2020)
 • 9 Lekko ranni
 • 28 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie krapkowickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 52,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat krapkowicki
  52,2
  woj. opolskie
  50,0
  Polska
  61,5
 • 11,08 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat krapkowicki
  11,1
  woj. opolskie
  6,7
  Cały kraj
  6,5
 • 58,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  58,5
  Województwo
  55,1
  Cały kraj
  69,2
 • 3,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. krapkowicki
  3,9
  Opolskie
  8,7
  Cały kraj
  9,1
 • 91,17 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. krapkowicki
  91,2
  Opolskie
  83,5
  Kraj
  110,9
 • 21,21 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  21,2
  Opolskie
  13,3
  Polska
  10,6
 • 112,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  112,1
  Opolskie
  110,2
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 51 554 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie krapkowickim w 2019 roku
 • 41 286 Samochody osobowe
 • 4 056 Samochody ciężarowe
 • 65 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 71 Autobusy
 • 378 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 545 Ciągniki samochodowe
 • 545   Ciągniki siodłowe
 • 2 574 Ciągniki rolnicze
 • 2 644 Motocykle
 • 712   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 832 Motorowery
 • 41 286Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Samochody osobowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 647,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. krapkowicki
  647,7
  woj. opolskie
  674,2
  Cała Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 653
  • 1400-1649 kg8 958
  • 1650-1899 kg8 515
  • 1900 kg i więcej12 160
 • 11 653 do 1399 kg
 • 8 958 1400-1649 kg
 • 8 515 1650-1899 kg
 • 12 160 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 371 do 1399 cm3
 • 16 371
 • 22 181 1400-1999 cm3
 • 22 181
 • 2 734 2000 i więcej cm3
 • 2 734
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23 981
  • olej napędowy14 395
  • gaz (LPG)2 298
  • pozostałe612
 • 23 981 benzyna
 • 14 395 olej napędowy
 • 2 298 gaz (LPG)
 • 612 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 774 do 1 roku
 • 774
 • 397 2 lata
 • 397
 • 498 3 lata
 • 498
 • 1 434 4-5 lat
 • 1 434
 • 1 682 6-7 lat
 • 1 682
 • 1 975 8-9 lat
 • 1 975
 • 2 387 10-11 lat
 • 2 387
 • 6 439 12-15 lat
 • 6 439
 • 8 711 16-20 lat
 • 8 711
 • 6 213 21-25 lat
 • 6 213
 • 3 409 26-30 lat
 • 3 409
 • 7 367 31 lat i więcej
 • 7 367
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie krapkowickim
 • Tutaj
  19,4 lat
  Opolskie
  20,2 lat
  Kraj
  18,4 lat
 • 4 056Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 72,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  72,2
  Opolskie
  90,9
  Cały kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 148 do 999 kg
 • 2 148
 • 1 020 1000-1499 kg
 • 1 020
 • 229 1500-2999 kg
 • 229
 • 36 3000-3499 kg
 • 36
 • 87 3500-4999 kg
 • 87
 • 154 5000-6999 kg
 • 154
 • 114 7000-9999 kg
 • 114
 • 127 10000-14999 kg
 • 127
 • 141 15000 kg i więcej
 • 141
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna812
  • olej napędowy2 738
  • gaz (LPG)107
  • pozostałe399
 • 812 benzyna
 • 2 738 olej napędowy
 • 107 gaz (LPG)
 • 399 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 74 do 1 roku
 • 74
 • 26 2 lata
 • 26
 • 37 3 lata
 • 37
 • 148 4-5 lat
 • 148
 • 170 6-7 lat
 • 170
 • 277 8-9 lat
 • 277
 • 252 10-11 lat
 • 252
 • 537 12-15 lat
 • 537
 • 746 16-20 lat
 • 746
 • 558 21-25 lat
 • 558
 • 372 26-30 lat
 • 372
 • 859 31 lat i więcej
 • 859
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie krapkowickim
 • powiat krapkowicki
  20,0 lat
  woj. opolskie
  20,5 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 71Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Autobusy w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy45
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe22
 • 4 benzyna
 • 45 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 9 12-15 lat
 • 9
 • 20 16-20 lat
 • 20
 • 8 21-25 lat
 • 8
 • 4 26-30 lat
 • 4
 • 26 31 lat i więcej
 • 26
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie krapkowickim
 • Tutaj
  24,1 lat
  woj. opolskie
  22,0 lat
  Cały kraj
  21,2 lat
 • 545Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 8,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,5
  woj. opolskie
  10,0
  Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy473
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe72
 • 0 benzyna
 • 473 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 72 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 80 do 1 roku
 • 80
 • 17 2 lata
 • 17
 • 9 3 lata
 • 9
 • 51 4-5 lat
 • 51
 • 45 6-7 lat
 • 45
 • 41 8-9 lat
 • 41
 • 42 10-11 lat
 • 42
 • 64 12-15 lat
 • 64
 • 64 16-20 lat
 • 64
 • 52 21-25 lat
 • 52
 • 41 26-30 lat
 • 41
 • 39 31 lat i więcej
 • 39
 • 13,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie krapkowickim
 • Powiat
  13,2 lat
  Opolskie
  14,6 lat
  Polska
  12,2 lat
 • 2 644Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Motocykle w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 41,5 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  41,5
  woj. opolskie
  36,7
  Cała Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 11 2 lata
 • 11
 • 38 3 lata
 • 38
 • 113 4-5 lat
 • 113
 • 51 6-7 lat
 • 51
 • 77 8-9 lat
 • 77
 • 108 10-11 lat
 • 108
 • 315 12-15 lat
 • 315
 • 385 16-20 lat
 • 385
 • 359 21-25 lat
 • 359
 • 251 26-30 lat
 • 251
 • 905 31 lat i więcej
 • 905
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie krapkowickim
 • Powiat
  23,0 lat
  Województwo
  23,4 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 27 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 16 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie krapkowickim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 617,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  617,9 km
  Województwo
  542,9 km
  Polska
  496,9 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,3 km
  woj. opolskie
  5,2 km
  Kraj
  4,1 km
 • 18 Liczba licencji na taksówki
 • 18 Liczba taksówek