Powiat krapkowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat krapkowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 64 105 Liczba mieszkańców
 • 442 km2 Powierzchnia
 • 146 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,1% Stopa urbanizacji
 • Maciej Sonik Starosta
 • ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice Adres starostwa powiatowego
 • OKR Tablice rejestracyjne
Powiat krapkowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1605 TERYT (TERC)

powiat krapkowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
77 407 97 00
77 407 97 19
3-go Maja 19
47-303 Krapkowice
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
77-40-79-723
77-40-79-765
Sadowa 25
47-300 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
77-46-61-470
77-46-61-470
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
77-44-66-740
77-44-66-741
Ks. Koziołka 30
47-303 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
77-46-61-515
77-46-61-515
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
(77) 407-43-00
(77) 407-43-80
ul. Kilińskiego
47-303 Krapkowice

Powiat krapkowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat krapkowicki ma 64 105 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 7,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego w 2050 roku wynosi 46 406, z czego 23 496 to kobiety, a 22 910 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krapkowickiego zawarli w 2017 roku 284 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców powiatu krapkowickiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krapkowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -75. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,17 na 1000 mieszkańców powiatu krapkowickiego. W 2017 roku urodziło się 596 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 383 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 46,1% zgonów w powiecie krapkowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w powiecie krapkowickim były nowotwory, a 9,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krapkowickiego przypada 8.69 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 574 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 577 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krapkowickiego -3. W tym samym roku 30 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 114 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -84.

  63,9% mieszkańców powiatu krapkowickiego jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 64 105 Liczba mieszkańców
 • 33 113 Kobiety
 • 30 992 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 46 406 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 496 Kobiety
 • 22 910 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krapkowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krapkowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krapkowickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat krapkowicki
  42,6 lat
  woj. opolskie
  42,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krapkowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,6%
  woj. opolskie
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,0%
  Opolskie
  54,8%
  Polska
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat krapkowicki
  8,7%
  Opolskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat krapkowicki
  3,9%
  woj. opolskie
  4,7%
  Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,8% Nieustalone
 • powiat krapkowicki
  4,8%
  Opolskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 5,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krapkowickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,4
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat krapkowicki
  1,5
  Województwo
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 284 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krapkowickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krapkowickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 596 Urodzenia żywe
 • 292 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 304 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  Opolskie
  9,2
  Polska
  10,5
 • 38,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat krapkowicki
  38,3
  Województwo
  38,7
  Kraj
  44,2
 • 10.47 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.47
 • 55.99 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55.99
 • 97.62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97.62
 • 72.2 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.2
 • 20.38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 20.38
 • 5.45 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.45
 • 0.41 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.41
 • 3 383 g Średnia waga noworodków
 • 3 251 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 509 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 383 g
  Województwo
  3 359 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 212 Waga 3500g - 3999g
 • 212
 • 218 Waga 3000g - 3499g
 • 218
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,30
  Województwo
  1,29
  Cały kraj
  1,45
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat krapkowicki
  0,64
  Opolskie
  0,63
  Kraj
  0,71
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,89
  Województwo
  0,83
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie krapkowickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 560 Zgony
 • 274 Kobiety
  (Zgony)
 • 286 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  8,7
  Województwo
  10,1
  Cała Polska
  10,1
 • 102,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  102,4
  Opolskie
  115,9
  Cały kraj
  101,5
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,5
  Województwo
  4,6
  Kraj
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,7
  woj. opolskie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krapkowickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  49,6%
  Opolskie
  48,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat krapkowicki
  25,7%
  Opolskie
  24,3%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. krapkowicki
  6,8%
  Opolskie
  7,5%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Polska
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,4
  Cały kraj
  74,3
 • 253,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  253,4
  Opolskie
  254,2
  Kraj
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  239,3
  Kraj
  261,6
 • 488,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 455,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 523,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat krapkowicki
  488,3
  woj. opolskie
  509,7
  Cała Polska
  469,0
 • 78,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  78,5
  Opolskie
  98,8
  Cały kraj
  87,7
 • 35,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. krapkowicki
  35,9
  Województwo
  36,1
  Polska
  31,8
 • 15,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,0
  Opolskie
  10,5
  Kraj
  8,0
 • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat krapkowicki
  1,7%
  Województwo
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 574 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 290 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 284 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 577 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 290 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 287 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 114 Wymeldowania za granicę
 • 63 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 51 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -87 Saldo migracji
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -84 Saldo migracji zagranicznych
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krapkowickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie krapkowickim oddano do użytku 89 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie krapkowickim to 21 175 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 330 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 24,7% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 80,6% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 19,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krapkowickim to 4,53 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie krapkowickim to 135,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,74% mieszkań posiada łazienkę, 85,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 40,96% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21 175 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 329,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  329,70
  Województwo
  358,80
  Cały kraj
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 88,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. krapkowicki
  88,00 m2
  Województwo
  80,90 m2
  Cała Polska
  74,00 m2
 • 29,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat krapkowicki
  29,00 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat krapkowicki
  4,57
  Opolskie
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 3,03 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,03
  Województwo
  2,79
  Polska
  2,66
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 89 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,39
  Województwo
  2,02
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 403 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,53
  woj. opolskie
  4,59
  Cały kraj
  3,91
 • 6,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat krapkowicki
  6,27
  woj. opolskie
  9,28
  Kraj
  18,14
 • 12 045 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 135,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  135,3 m2
  woj. opolskie
  115,2 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. krapkowicki
  0,19 m2
  woj. opolskie
  0,23 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 98,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat krapkowicki
  98,67%
  Województwo
  98,26%
  Kraj
  96,83%
 • 97,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat krapkowicki
  97,81%
  Województwo
  96,97%
  Kraj
  93,74%
 • 94,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. krapkowicki
  94,74%
  Województwo
  93,54%
  Polska
  91,41%
 • 85,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. krapkowicki
  85,00%
  Opolskie
  82,33%
  Cały kraj
  82,34%
 • 40,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat krapkowicki
  40,96%
  Opolskie
  46,64%
  Kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat krapkowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie krapkowickim na 1000 mieszkańców pracuje 288 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 35,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 65,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krapkowickim wynosiło w 2017 roku 5,5% (7,7% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krapkowickim wynosiło 4 462,89 PLN, co odpowiada 98.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krapkowickiego 625 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 709 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 3 084.

  17,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krapkowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 55,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 288 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  288,0
  woj. opolskie
  215,0
  Kraj
  247,0
 • 5,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,7% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Powiat
  5,5%
  Opolskie
  7,3%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 463 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. krapkowicki
  4 463 PLN
  Opolskie
  4 145 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krapkowickim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 625 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 709 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 3 084 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 5,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 55,5% Przemysł i budownictwo
 • 28,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 72,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,5% Pozostałe
 • 30,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krapkowickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 487 Pracujący ogółem
 • 6 475 Kobiety
 • 12 012 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,9% W wieku produkcyjnym
 • 58,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,5
  woj. opolskie
  59,7
  Polska
  63,4
 • 32,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat krapkowicki
  32,1
  Województwo
  34,2
  Polska
  34,0
 • 131,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  131,8
  woj. opolskie
  134,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krapkowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie krapkowickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 887 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 501 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 296 nowych podmiotów, a 282 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (385) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (273) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (411) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (192) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie krapkowickim najwięcej (343) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 634) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (107) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,6% (1 302) podmiotów, a 71,2% (3 478) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie krapkowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.9%) oraz Budownictwo (18.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 887 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 107 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 302 Przemysł i budownictwo
 • 3 478 Pozostała działalność
 • 296 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie krapkowickim w 2017 roku
 • 282 Podmioty wyrejestrowane w powiecie krapkowickim w 2017 roku
 • 3 501 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 634 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 634
 • 203 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 203
 • 48 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 48
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 4 885 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 885
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 414 Spółki handlowe ogółem
 • 414
 • 125  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 125
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 343  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 343
 • 118    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 118
 • 318 Spółki cywilne ogółem
 • 318
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 501 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 872 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 872
 • 662 Budownictwo
 • 662
 • 348 Przetwórstwo przemysłowe
 • 348
 • 326 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 326
 • 202 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 202
 • 201 Pozostała działalność
 • 201
 • 199 Transport i gospodarka magazynowa
 • 199
 • 136 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 136
 • 135 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 135
 • 120 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 120
 • 80 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 80
 • 74 Informacja i komunikacja
 • 74
 • 53 Edukacja
 • 53
 • 51 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 51
 • 34 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 34
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie krapkowickim stwierdzono 955 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,85 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krapkowickim wynosi 72,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krapkowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,63 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 7,64 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,05 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (64%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 955 Przestępstwa ogółem
 • 955
 • 619 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 619
 • 132 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 132
 • 110 Przestępstwa drogowe
 • 110
 • 25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 25
 • 491 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 491
 • 14,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat krapkowicki
  14,85
  Opolskie
  19,95
  Cała Polska
  19,62
 • 9,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,63
  Województwo
  11,91
  Cała Polska
  12,07
 • 2,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,05
  Województwo
  5,35
  Polska
  4,94
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. krapkowicki
  1,71
  woj. opolskie
  1,83
  Kraj
  1,78
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,39
  woj. opolskie
  0,55
  Kraj
  0,49
 • 7,64 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat krapkowicki
  7,64
  woj. opolskie
  8,84
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  Opolskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. krapkowicki
  65%
  woj. opolskie
  63%
  Polska
  60%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  77%
  woj. opolskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat krapkowicki
  64%
  Opolskie
  77%
  Cała Polska
  84%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  woj. opolskie
  52%
  Cały kraj
  52%

Powiat krapkowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu krapkowickiego wyniosła w 2017 roku 43,5 mln złotych, co daje 677 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.6% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu krapkowickiego - 25.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (21.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (17.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 13,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu krapkowickiego wyniosła w 2017 roku 43,8 mln złotych, co daje 681 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.5% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.9%). W budżecie powiatu krapkowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 186 złotych na mieszkańca (27,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,4 złotych na mieszkańca (1,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie krapkowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,1 mln

  516(100%)

  37,4 mln

  568(100%)

  38,7 mln

  590(100%)

  38,2 mln

  586(100%)

  38,4 mln

  591(100%)

  42,2 mln

  653(100%)

  42,1 mln

  654(100%)

  43,5 mln

  677(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,6 mln

  145(28.3%)

  9,9 mln

  151(26.4%)

  10,7 mln

  164(27.7%)

  11,3 mln

  174(29.6%)

  10,7 mln

  165(27.8%)

  11,2 mln

  174(26.6%)

  10,5 mln

  164(25%)

  11,2 mln

  174(25.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  81,4(15.9%)

  7,4 mln

  113(19.9%)

  8,2 mln

  125(21.2%)

  7,5 mln

  115(19.6%)

  7,5 mln

  116(19.5%)

  9,9 mln

  154(23.5%)

  8,6 mln

  133(20.4%)

  9,4 mln

  147(21.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  58,2(11.4%)

  5,3 mln

  81,3(14.3%)

  3,1 mln

  47,0(7.9%)

  4,9 mln

  74,6(12.7%)

  5,6 mln

  85,9(14.5%)

  6,5 mln

  100(15.3%)

  5,3 mln

  82,1(12.5%)

  7,5 mln

  116(17.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  50,6(9.9%)

  3,4 mln

  52,0(9.1%)

  3,4 mln

  52,7(8.9%)

  3,6 mln

  55,4(9.4%)

  3,6 mln

  55,1(9.3%)

  3,7 mln

  57,1(8.7%)

  3,8 mln

  58,8(9%)

  4,0 mln

  62,3(9.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  18,7(3.7%)

  1,2 mln

  18,5(3.2%)

  1,2 mln

  18,6(3.2%)

  1,4 mln

  20,8(3.5%)

  1,5 mln

  22,5(3.8%)

  1,5 mln

  22,6(3.5%)

  1,6 mln

  24,6(3.8%)

  1,7 mln

  26,8(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  60,5(11.8%)

  3,8 mln

  57,2(10%)

  4,9 mln

  74,6(12.6%)

  4,7 mln

  72,2(12.3%)

  4,6 mln

  70,8(11.9%)

  4,6 mln

  71,3(10.9%)

  5,3 mln

  81,8(12.5%)

  1,5 mln

  23,2(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  61,4(12%)

  2,6 mln

  39,1(6.9%)

  1,9 mln

  28,3(4.8%)

  1,8 mln

  27,2(4.6%)

  1,9 mln

  28,6(4.8%)

  1,9 mln

  30,2(4.6%)

  1,6 mln

  24,8(3.8%)

  1,2 mln

  18,0(2.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  629,8 tys

  9,5(1.8%)

  678,7 tys

  10,3(1.8%)

  773,0 tys

  11,8(2%)

  776,5 tys

  11,9(2%)

  849,5 tys

  13,1(2.2%)

  810,0 tys

  12,5(1.9%)

  937,4 tys

  14,6(2.2%)

  944,6 tys

  14,7(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  382,0 tys

  5,7(1.1%)

  1,0 mln

  15,7(2.8%)

  759,5 tys

  11,6(2%)

  603,9 tys

  9,3(1.6%)

  591,5 tys

  9,1(1.5%)

  679,6 tys

  10,5(1.6%)

  788,7 tys

  12,3(1.9%)

  766,7 tys

  11,9(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  299,6 tys

  4,5(0.9%)

  965,8 tys

  14,7(2.6%)

  2,3 mln

  35,1(5.9%)

  438,9 tys

  6,7(1.1%)

  574,2 tys

  8,9(1.5%)

  401,6 tys

  6,2(1%)

  2,6 mln

  40,9(6.3%)

  472,2 tys

  7,4(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  92,1 tys

  1,4(0.3%)

  147,5 tys

  2,2(0.4%)

  283,3 tys

  4,3(0.7%)

  253,4 tys

  3,9(0.7%)

  287,8 tys

  4,4(0.7%)

  253,2 tys

  3,9(0.6%)

  253,9 tys

  3,9(0.6%)

  286,7 tys

  4,5(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  758,6 tys

  11,4(2.2%)

  711,1 tys

  10,8(1.9%)

  733,9 tys

  11,2(1.9%)

  661,0 tys

  10,2(1.7%)

  445,7 tys

  6,9(1.2%)

  335,8 tys

  5,2(0.8%)

  286,1 tys

  4,4(0.7%)

  283,2 tys

  4,4(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  44,8 tys

  0,7(0.1%)

  61,1 tys

  0,9(0.2%)

  125,6 tys

  1,9(0.3%)

  155,2 tys

  2,4(0.4%)

  205,8 tys

  3,2(0.5%)

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  197,5 tys

  3,1(0.5%)

  208,6 tys

  3,2(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  187,8 tys

  2,9(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  145,8 tys

  2,2(0.4%)

  150,1 tys

  2,3(0.4%)

  181,0 tys

  2,8(0.5%)

  150,7 tys

  2,3(0.4%)

  149,9 tys

  2,3(0.4%)

  149,7 tys

  2,3(0.4%)

  150,9 tys

  2,3(0.4%)

  147,6 tys

  2,3(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  30,6 tys

  0,5(0.1%)

  31,9 tys

  0,5(0.1%)

  31,9 tys

  0,5(0.1%)

  33,9 tys

  0,5(0.1%)

  31,6 tys

  0,5(0.1%)

  70,3 tys

  1,1(0.2%)

  62,3 tys

  1,0(0.1%)

  147,1 tys

  2,3(0.3%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,5 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  101,0 tys

  1,5(0.3%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,8 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  0,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie krapkowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,4 mln

  596(100%)

  36,7 mln

  557(100%)

  36,3 mln

  553(100%)

  38,5 mln

  590(100%)

  41,5 mln

  638(100%)

  42,5 mln

  656(100%)

  42,4 mln

  657(100%)

  43,8 mln

  681(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,0 mln

  196(33.1%)

  12,8 mln

  195(34.9%)

  12,3 mln

  189(34%)

  13,6 mln

  209(35.3%)

  13,3 mln

  205(32%)

  13,2 mln

  205(31.2%)

  12,9 mln

  201(30.5%)

  13,6 mln

  211(31%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,5 mln

  143(24.1%)

  9,1 mln

  138(24.7%)

  9,4 mln

  143(25.8%)

  9,7 mln

  150(25.3%)

  10,7 mln

  166(25.9%)

  11,2 mln

  173(26.3%)

  12,2 mln

  190(28.8%)

  13,0 mln

  202(29.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  50,3(8.5%)

  3,4 mln

  51,8(9.3%)

  3,4 mln

  52,5(9.5%)

  3,6 mln

  54,9(9.3%)

  3,5 mln

  54,7(8.5%)

  3,6 mln

  56,1(8.5%)

  3,7 mln

  57,8(8.8%)

  3,9 mln

  60,4(8.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  20,3(3.4%)

  1,9 mln

  29,6(5.3%)

  1,9 mln

  29,2(5.3%)

  1,5 mln

  23,7(4%)

  1,5 mln

  23,3(3.6%)

  2,0 mln

  31,4(4.8%)

  2,2 mln

  34,6(5.3%)

  2,4 mln

  37,9(5.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  31,1(5.2%)

  2,6 mln

  39,6(7.1%)

  2,6 mln

  39,2(7.1%)

  2,5 mln

  37,7(6.4%)

  2,7 mln

  41,6(6.5%)

  5,1 mln

  79,0(12%)

  3,1 mln

  48,4(7.4%)

  2,3 mln

  35,3(5.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  34,2(5.8%)

  2,2 mln

  33,0(5.9%)

  1,5 mln

  22,8(4.1%)

  1,7 mln

  25,7(4.3%)

  1,7 mln

  26,4(4.1%)

  1,4 mln

  21,7(3.3%)

  1,2 mln

  19,2(2.9%)

  1,1 mln

  17,1(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  382,0 tys

  5,7(1%)

  774,9 tys

  11,8(2.1%)

  794,1 tys

  12,1(2.2%)

  798,0 tys

  12,3(2.1%)

  820,2 tys

  12,6(2%)

  929,7 tys

  14,4(2.2%)

  944,7 tys

  14,7(2.2%)

  974,8 tys

  15,2(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  635,7 tys

  9,6(1.6%)

  613,9 tys

  9,3(1.7%)

  697,4 tys

  10,7(1.9%)

  1,2 mln

  18,8(3.2%)

  2,4 mln

  36,9(5.8%)

  936,3 tys

  14,5(2.2%)

  896,8 tys

  13,9(2.1%)

  943,1 tys

  14,7(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,3 mln

  20,2(3.4%)

  1,2 mln

  18,6(3.3%)

  1,5 mln

  23,1(4.2%)

  2,0 mln

  31,4(5.3%)

  2,0 mln

  31,3(4.9%)

  1,7 mln

  26,7(4.1%)

  2,9 mln

  44,6(6.8%)

  914,1 tys

  14,2(2.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 mln

  63,0(10.6%)

  1,1 mln

  16,6(3%)

  1,2 mln

  18,4(3.3%)

  560,4 tys

  8,6(1.5%)

  964,7 tys

  14,9(2.3%)

  1,1 mln

  16,8(2.6%)

  934,9 tys

  14,5(2.2%)

  898,8 tys

  14,0(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  633,3 tys

  9,5(1.6%)

  182,8 tys

  2,8(0.5%)

  188,5 tys

  2,9(0.5%)

  450,9 tys

  6,9(1.2%)

  983,8 tys

  15,2(2.4%)

  311,0 tys

  4,8(0.7%)

  193,7 tys

  3,0(0.5%)

  838,9 tys

  13,1(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  497,6 tys

  7,5(1.3%)

  650,3 tys

  9,9(1.8%)

  508,8 tys

  7,8(1.4%)

  483,5 tys

  7,4(1.3%)

  561,0 tys

  8,7(1.4%)

  653,0 tys

  10,1(1.5%)

  705,8 tys

  11,0(1.7%)

  781,5 tys

  12,2(1.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  187,8 tys

  2,9(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  133,7 tys

  2,0(0.3%)

  137,1 tys

  2,1(0.4%)

  143,0 tys

  2,2(0.4%)

  148,3 tys

  2,3(0.4%)

  149,7 tys

  2,3(0.4%)

  149,7 tys

  2,3(0.4%)

  148,3 tys

  2,3(0.4%)

  147,4 tys

  2,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  19,3 tys

  0,3(0.1%)

  43,9 tys

  0,7(0.1%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,6 tys

  0,1(0%)

  15,2 tys

  0,2(0%)

  132,8 tys

  2,0(0.4%)

  63,7 tys

  1,0(0.2%)

  33,0 tys

  0,5(0.1%)

  25,2 tys

  0,4(0.1%)

  34,5 tys

  0,5(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,8

  0,0(0%)

  79,0 tys

  1,2(0.2%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  41,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  30,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,8 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat krapkowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 238 mieszkańców powiatu krapkowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 431 kobiet oraz 6 807 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 15,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców powiatu krapkowickiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 23,6% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krapkowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krapkowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,8%) oraz podstawowe ukończone (18,8%).

  17,1% mieszkańców powiatu krapkowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 914 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,01.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,18.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,8% mieszkańców powiatu krapkowickiego w wieku potencjalnej nauki (32,4% kobiet i 33,2% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,9%
  Województwo
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,2% W miastach
  (wyższe)
 • 8,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  27,0%
  Opolskie
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 30,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  woj. opolskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,2%
  Opolskie
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,6%
  Opolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  31,2%
  woj. opolskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 22,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat krapkowicki
  5,2%
  woj. opolskie
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  23,6%
  Opolskie
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 28,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,2%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 914 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat krapkowicki
  914,0
  Województwo
  875,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,81
  Województwo
  0,85
  Kraj
  1,01
 •  
 • 129,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 128,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,01
  Opolskie
  94,54
  Kraj
  96,62
 • 90,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,95
  Województwo
  90,79
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  woj. opolskie
  16,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 291,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 253,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. krapkowicki
  93,18
  Województwo
  96,73
  Cała Polska
  100,01
 • 86,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  86,80
  woj. opolskie
  88,61
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. krapkowicki
  22,0
  woj. opolskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 126,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 93,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krapkowickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. krapkowicki
  21,0
  woj. opolskie
  25,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 21 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 21
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 25,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 33,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 24,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  8,0
  woj. opolskie
  18,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 8 Szkoły policealne ogółem
 • 8
 • 8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 8
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krapkowicki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krapkowicki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie krapkowickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie krapkowickim znajdowało się 7 hoteli (4 ★★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 900)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie krapkowickim: 28 (publiczne: 28, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 14 (przystosowane wejście do budynku: 13, udogodnienia wewnątrz budynku: 11). W powiecie krapkowickim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 722 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 821 (uczestnicy: 67 515)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 620)
  • wystawy: 42 (uczestnicy: 3 223)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 3 125)
  • koncerty: 71 (uczestnicy: 27 062)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 96 (uczestnicy: 3 788)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 108 (uczestnicy: 11 172)
  • konkursy: 146 (uczestnicy: 2 703)
  • pokazy teatralne: 41 (uczestnicy: 2 839)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 250)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 4 120)
  • warsztaty: 158 (uczestnicy: 2 496)
  • inne: 118 (uczestnicy: 6 117)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 72 (członkowie: 1 316)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 141)
  • taneczne: 22 (członkowie: 337)
  • muzyczne: 22 (członkowie: 260)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 24)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 4 (członkowie: 50)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 45)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 393)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 3 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 80)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 477)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 100)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 57)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 92)
  • taneczne: 8 (członkowie: 184)
  • inne: 5 (członkowie: 36)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie krapkowickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 294 miejscami na widowni. Odbyły się 543 seanse, na które przyszło 12 996 widzów, w tym 117 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 227 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krapkowickim działały 33 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 308 914 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 59 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 338 740 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 123
  • dostępne dla czytelników: 81
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 81
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 28
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 22
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Kluby sportowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krapkowickim działało 47 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 916 członków. Zarejestrowano 2 939 ćwiczących (mężczyźni: 2 302, kobiety: 637, chłopcy do lat 18: 1 356, dziewczęta do lat 18: 471). Aktywnych było 69 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (72), instruktora sportowego (41) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie krapkowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat krapkowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 36 wypadków drogowych w powiecie krapkowickim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 56,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 80,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie krapkowickim zarejestrowanych było 47 231 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 37 860 samochodów osobowych (588,1 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 793 samochodów ciężarowych (65,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 65 autobusów (1,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 392 ciągników siodłowych (6,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 284 motocykli (35,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie krapkowickim znajdowały się 25 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 27 taksówek oraz 27 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 36 Wypadki drogowe
 • 7 Ofiary śmiertelne
 • 39 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie krapkowickim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 56,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat krapkowicki
  56,1
  Opolskie
  70,7
  Cała Polska
  85,2
 • 10,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  10,9
  Opolskie
  7,9
  Cała Polska
  7,4
 • 14,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat krapkowicki
  14,5
  Województwo
  9,9
  Kraj
  9,6
 • 80,87 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  80,9
  Opolskie
  107,9
  Cała Polska
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 47 231 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie krapkowickim w 2016 roku
 • 37 860 Samochody osobowe
 • 3 793 Samochody ciężarowe
 • 319 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 65 Autobusy
 • 335 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 392 Ciągniki samochodowe
 • 392   Ciągniki siodłowe
 • 2 502 Ciągniki rolnicze
 • 2 284 Motocykle
 • 539   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 636 Motorowery
 • 37 860Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Samochody osobowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 588,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  588,1
  woj. opolskie
  606,9
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 194
  • 1400-1649 kg8 824
  • 1650-1899 kg7 693
  • 1900 kg i więcej9 149
 • 12 194 do 1399 kg
 • 8 824 1400-1649 kg
 • 7 693 1650-1899 kg
 • 9 149 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 056 do 1399 cm3
 • 16 056
 • 19 462 1400-1999 cm3
 • 19 462
 • 2 342 2000 i więcej cm3
 • 2 342
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23 266
  • olej napędowy12 210
  • gaz (LPG)2 135
  • pozostałe249
 • 23 266 benzyna
 • 12 210 olej napędowy
 • 2 135 gaz (LPG)
 • 249 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 644 do 1 roku
 • 644
 • 431 2 lata
 • 431
 • 622 3 lata
 • 622
 • 1 323 4-5 lat
 • 1 323
 • 1 314 6-7 lat
 • 1 314
 • 2 070 8-9 lat
 • 2 070
 • 2 501 10-11 lat
 • 2 501
 • 6 495 12-15 lat
 • 6 495
 • 9 021 16-20 lat
 • 9 021
 • 4 853 21-25 lat
 • 4 853
 • 2 893 26-30 lat
 • 2 893
 • 5 693 31 lat i więcej
 • 5 693
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie krapkowickim
 • Tutaj
  18,6 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 3 793Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 65,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  65,0
  Województwo
  82,1
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 108 do 999 kg
 • 2 108
 • 868 1000-1499 kg
 • 868
 • 225 1500-2999 kg
 • 225
 • 42 3000-3499 kg
 • 42
 • 90 3500-4999 kg
 • 90
 • 167 5000-6999 kg
 • 167
 • 111 7000-9999 kg
 • 111
 • 107 10000-14999 kg
 • 107
 • 75 15000 kg i więcej
 • 75
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna855
  • olej napędowy2 757
  • gaz (LPG)111
  • pozostałe70
 • 855 benzyna
 • 2 757 olej napędowy
 • 111 gaz (LPG)
 • 70 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 46 2 lata
 • 46
 • 45 3 lata
 • 45
 • 118 4-5 lat
 • 118
 • 287 6-7 lat
 • 287
 • 210 8-9 lat
 • 210
 • 220 10-11 lat
 • 220
 • 623 12-15 lat
 • 623
 • 775 16-20 lat
 • 775
 • 411 21-25 lat
 • 411
 • 306 26-30 lat
 • 306
 • 724 31 lat i więcej
 • 724
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie krapkowickim
 • powiat krapkowicki
  19,1 lat
  Województwo
  19,8 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 65Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Autobusy w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  1,0
  woj. opolskie
  2,7
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy54
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 5 benzyna
 • 54 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 10 12-15 lat
 • 10
 • 14 16-20 lat
 • 14
 • 3 21-25 lat
 • 3
 • 6 26-30 lat
 • 6
 • 23 31 lat i więcej
 • 23
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie krapkowickim
 • powiat krapkowicki
  23,0 lat
  Województwo
  21,4 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 392Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  6,1
  woj. opolskie
  8,4
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy387
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe4
 • 0 benzyna
 • 387 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 6 2 lata
 • 6
 • 8 3 lata
 • 8
 • 36 4-5 lat
 • 36
 • 26 6-7 lat
 • 26
 • 57 8-9 lat
 • 57
 • 32 10-11 lat
 • 32
 • 53 12-15 lat
 • 53
 • 71 16-20 lat
 • 71
 • 37 21-25 lat
 • 37
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 29 31 lat i więcej
 • 29
 • 14,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie krapkowickim
 • pow. krapkowicki
  14,9 lat
  Województwo
  13,8 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 2 284Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Motocykle w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 35,5 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  35,5
  Opolskie
  30,7
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 73 do 1 roku
 • 73
 • 36 2 lata
 • 36
 • 10 3 lata
 • 10
 • 38 4-5 lat
 • 38
 • 68 6-7 lat
 • 68
 • 110 8-9 lat
 • 110
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 265 12-15 lat
 • 265
 • 355 16-20 lat
 • 355
 • 215 21-25 lat
 • 215
 • 259 26-30 lat
 • 259
 • 734 31 lat i więcej
 • 734
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie krapkowickim
 • powiat krapkowicki
  22,3 lat
  woj. opolskie
  23,1 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 25 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 11 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie krapkowickim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 559,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. krapkowicki
  559,1 km
  woj. opolskie
  351,2 km
  Polska
  388,2 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat krapkowicki
  3,9 km
  woj. opolskie
  3,3 km
  Polska
  3,2 km
 • 27 Liczba licencji na taksówki
 • 27 Liczba taksówek