Powiat krapkowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat krapkowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 63 747 Liczba mieszkańców
 • 442 km2 Powierzchnia
 • 146 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,1% Stopa urbanizacji
 • Maciej Sonik Starosta
 • ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice Adres starostwa powiatowego
 • OKR Tablice rejestracyjne
Powiat krapkowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1605 TERYT (TERC)

powiat krapkowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
77 407 97 00
77 407 97 19
3-go Maja 19
47-303 Krapkowice
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
77-40-79-723
77-40-79-765
Sadowa 25
47-300 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
77-46-61-470
77-46-61-470
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
77-44-66-740
77-44-66-741
Ks. Koziołka 30
47-303 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
77-46-61-515
77-46-61-515
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
(77) 407-43-00
(77) 407-43-80
ul. Kilińskiego
47-303 Krapkowice

Powiat krapkowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat krapkowicki ma 63 747 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 8,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego w 2050 roku wynosi 46 406, z czego 23 496 to kobiety, a 22 910 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krapkowickiego zawarli w 2019 roku 275 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców powiatu krapkowickiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krapkowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -65. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,02 na 1000 mieszkańców powiatu krapkowickiego. W 2019 roku urodziło się 571 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 407 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 42,9% zgonów w powiecie krapkowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w powiecie krapkowickim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krapkowickiego przypada 9.96 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 628 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 708 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krapkowickiego -80. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 94 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -68.

  62,6% mieszkańców powiatu krapkowickiego jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63 747 Liczba mieszkańców
 • 32 906 Kobiety
 • 30 841 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 46 406 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 496 Kobiety
 • 22 910 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krapkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krapkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krapkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. krapkowicki
  43,2 lat
  Opolskie
  43,2 lat
  Cała Polska
  41,9 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krapkowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • pow. krapkowicki
  27,6%
  Opolskie
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat krapkowicki
  55,0%
  woj. opolskie
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,7%
  woj. opolskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,9%
  Opolskie
  4,7%
  Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,8% Nieustalone
 • powiat krapkowicki
  4,8%
  Opolskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 5,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krapkowickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat krapkowicki
  4,3
  woj. opolskie
  4,3
  Polska
  4,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat krapkowicki
  1,3
  Opolskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 275 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krapkowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -65 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -50 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,0
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -0,9
 • -0,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krapkowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krapkowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krapkowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krapkowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 571 Urodzenia żywe
 • 272 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 299 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  8,9
  Województwo
  8,6
  Kraj
  9,8
 • 38,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,2
  Opolskie
  37,3
  Polska
  41,8
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 407 g Średnia waga noworodków
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat krapkowicki
  3 407 g
  Województwo
  3 354 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 173 Waga 3500g - 3999g
 • 173
 • 231 Waga 3000g - 3499g
 • 231
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,42
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,63
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,69
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat krapkowicki
  0,90
  Opolskie
  0,79
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie krapkowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 636 Zgony
 • 322 Kobiety
  (Zgony)
 • 314 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,6%
  49,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  10,9
  Polska
  10,7
 • 111,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat krapkowicki
  111,4
  Województwo
  125,9
  Cała Polska
  109,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Opolskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krapkowickim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  42,9%
  Województwo
  44,1%
  Cały kraj
  40,5%
 • 27,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,5%
  Opolskie
  26,2%
  Cała Polska
  26,4%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat krapkowicki
  5,2%
  Opolskie
  5,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  5,3
  Polska
  9,8
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  76,2
  Kraj
  72,2
 • 288,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat krapkowicki
  288,6
  Opolskie
  284,3
  Cały kraj
  284,5
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  252,7
  Polska
  263,9
 • 450,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 450,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 451,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. krapkowicki
  450,8
  woj. opolskie
  477,7
  Kraj
  437,2
 • 65,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat krapkowicki
  65,9
  woj. opolskie
  66,0
  Cała Polska
  71,0
 • 48,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  48,3
  Opolskie
  34,3
  Cały kraj
  34,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. krapkowicki
  0,0
  Województwo
  5,9
  Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Opolskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 628 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 332 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 296 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 708 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 365 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 343 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 94 Wymeldowania za granicę
 • 51 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -148 Saldo migracji
 • -73 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -75 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -80 Saldo migracji wewnętrznych
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Saldo migracji zagranicznych
 • -40 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krapkowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie krapkowickim oddano do użytku 130 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,04 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie krapkowickim to 21 263 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 333 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krapkowickim to 5,23 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie krapkowickim to 144,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,90% mieszkań posiada łazienkę, 85,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,23% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 21 263 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 332,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat krapkowicki
  332,50
  Województwo
  362,40
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 88,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  88,20 m2
  Województwo
  81,00 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. krapkowicki
  29,30 m2
  Województwo
  29,40 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat krapkowicki
  4,57
  Województwo
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 3,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat krapkowicki
  3,01
  Opolskie
  2,76
  Cała Polska
  2,63
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,66
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 130 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,04 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  2,04
  Województwo
  2,77
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 680 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,23 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  5,23
  Województwo
  4,20
  Cała Polska
  3,78
 • 10,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  10,67
  woj. opolskie
  11,65
  Cały kraj
  20,42
 • 18 832 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 144,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat krapkowicki
  144,9 m2
  woj. opolskie
  106,1 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,30 m2
  woj. opolskie
  0,29 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 98,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. krapkowicki
  98,68%
  woj. opolskie
  98,28%
  Kraj
  96,88%
 • 97,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat krapkowicki
  97,94%
  Województwo
  97,02%
  Kraj
  93,83%
 • 94,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat krapkowicki
  94,90%
  Województwo
  93,61%
  Kraj
  91,54%
 • 85,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. krapkowicki
  85,08%
  Województwo
  82,47%
  Polska
  82,60%
 • 41,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. krapkowicki
  41,23%
  Opolskie
  46,61%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat krapkowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie krapkowickim na 1000 mieszkańców pracuje 279osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 33,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 66,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krapkowickim wynosiło w 2019 roku 5,4% (7,6% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krapkowickim wynosiło 4 858,78 PLN, co odpowiada 100.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krapkowickiego 625 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 709 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 3 084.

  17,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krapkowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 56,0% w przemyśle i budownictwie, a 10,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 279 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat krapkowicki
  279,0
  Opolskie
  220,0
  Kraj
  251,0
 • 5,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,6% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,4%
  woj. opolskie
  5,8%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 859 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 859 PLN
  Opolskie
  4 379 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krapkowickim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 625 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 709 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 3 084 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 5,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 56,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 74,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,4% Pozostałe
 • 33,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krapkowickim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17 831 Pracujący ogółem
 • 5 962 Kobiety
 • 11 869 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 59,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. krapkowicki
  59,8
  Opolskie
  63,1
  Cała Polska
  66,7
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,9
  woj. opolskie
  37,0
  Polska
  36,5
 • 139,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat krapkowicki
  139,8
  Województwo
  142,2
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krapkowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie krapkowickim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 059 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 701 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 368 nowych podmiotów, a 165 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (385) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (273) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (411) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (165) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie krapkowickim najwięcej (320) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 813) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (103) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,5% (1 389) podmiotów, a 70,5% (3 567) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie krapkowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (20.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 059 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 103 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 389 Przemysł i budownictwo
 • 3 567 Pozostała działalność
 • 368 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie krapkowickim w 2019 roku
 • 165 Podmioty wyrejestrowane w powiecie krapkowickim w 2019 roku
 • 3 701 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 813 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 813
 • 201 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 201
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 5 057 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 057
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 372 Spółki handlowe ogółem
 • 372
 • 85  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 85
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 293  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 293
 • 78    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 78
 • 320 Spółki cywilne ogółem
 • 320
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 701 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 865 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 865
 • 748 Budownictwo
 • 748
 • 372 Przetwórstwo przemysłowe
 • 372
 • 341 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 341
 • 232 Pozostała działalność
 • 232
 • 203 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 203
 • 196 Transport i gospodarka magazynowa
 • 196
 • 152 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 152
 • 134 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 134
 • 127 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 127
 • 85 Informacja i komunikacja
 • 85
 • 82 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 82
 • 61 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 61
 • 56 Edukacja
 • 56
 • 39 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 39
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie krapkowickim stwierdzono 852 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krapkowickim wynosi 70,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krapkowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,79 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 6,94 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,53 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,51 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 852 Przestępstwa ogółem
 • 852
 • 561 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 561
 • 160 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 160
 • 98 Przestępstwa drogowe
 • 98
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 443 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 443
 • 13,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,34
  woj. opolskie
  18,22
  Polska
  20,75
 • 8,79 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat krapkowicki
  8,79
  Opolskie
  11,46
  Cała Polska
  13,21
 • 2,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,51
  Województwo
  4,27
  Cała Polska
  4,88
 • 1,53 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,53
  Województwo
  1,80
  Polska
  1,86
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. krapkowicki
  0,31
  woj. opolskie
  0,45
  Kraj
  0,43
 • 6,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,94
  woj. opolskie
  7,85
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat krapkowicki
  71%
  woj. opolskie
  71%
  Cała Polska
  73%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  Opolskie
  67%
  Cały kraj
  65%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. krapkowicki
  70%
  woj. opolskie
  70%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  90%
  Opolskie
  86%
  Cały kraj
  86%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat krapkowicki
  51%
  Opolskie
  51%
  Cała Polska
  53%

Powiat krapkowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu krapkowickiego wyniosła w 2018 roku 52,0 mln złotych, co daje 811 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.8% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu krapkowickiego - 24.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (22.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (15.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,9 mln złotych, czyli 19,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu krapkowickiego wyniosła w 2018 roku 48,0 mln złotych, co daje 749 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.1% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.9%). W budżecie powiatu krapkowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 204 złotych na mieszkańca (27,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,2 złotych na mieszkańca (3,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie krapkowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,4 mln

  568(100%)

  38,7 mln

  590(100%)

  38,2 mln

  586(100%)

  38,4 mln

  591(100%)

  42,2 mln

  653(100%)

  42,1 mln

  654(100%)

  43,5 mln

  677(100%)

  52,0 mln

  811(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  151(26.4%)

  10,7 mln

  164(27.7%)

  11,3 mln

  174(29.6%)

  10,7 mln

  165(27.8%)

  11,2 mln

  174(26.6%)

  10,5 mln

  164(25%)

  11,2 mln

  174(25.7%)

  12,7 mln

  198(24.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,4 mln

  113(19.9%)

  8,2 mln

  125(21.2%)

  7,5 mln

  115(19.6%)

  7,5 mln

  116(19.5%)

  9,9 mln

  154(23.5%)

  8,6 mln

  133(20.4%)

  9,4 mln

  147(21.7%)

  11,5 mln

  180(22.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  81,3(14.3%)

  3,1 mln

  47,0(7.9%)

  4,9 mln

  74,6(12.7%)

  5,6 mln

  85,9(14.5%)

  6,5 mln

  100(15.3%)

  5,3 mln

  82,1(12.5%)

  7,5 mln

  116(17.2%)

  8,2 mln

  129(15.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  52,0(9.1%)

  3,4 mln

  52,7(8.9%)

  3,6 mln

  55,4(9.4%)

  3,6 mln

  55,1(9.3%)

  3,7 mln

  57,1(8.7%)

  3,8 mln

  58,8(9%)

  4,0 mln

  62,3(9.2%)

  4,4 mln

  68,7(8.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  39,1(6.9%)

  1,9 mln

  28,3(4.8%)

  1,8 mln

  27,2(4.6%)

  1,9 mln

  28,6(4.8%)

  1,9 mln

  30,2(4.6%)

  1,6 mln

  24,8(3.8%)

  1,2 mln

  18,0(2.7%)

  3,4 mln

  52,8(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  18,5(3.2%)

  1,2 mln

  18,6(3.2%)

  1,4 mln

  20,8(3.5%)

  1,5 mln

  22,5(3.8%)

  1,5 mln

  22,6(3.5%)

  1,6 mln

  24,6(3.8%)

  1,7 mln

  26,8(4%)

  2,2 mln

  33,8(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  57,2(10%)

  4,9 mln

  74,6(12.6%)

  4,7 mln

  72,2(12.3%)

  4,6 mln

  70,8(11.9%)

  4,6 mln

  71,3(10.9%)

  5,3 mln

  81,8(12.5%)

  1,5 mln

  23,2(3.4%)

  1,7 mln

  26,7(3.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  678,7 tys

  10,3(1.8%)

  773,0 tys

  11,8(2%)

  776,5 tys

  11,9(2%)

  849,5 tys

  13,1(2.2%)

  810,0 tys

  12,5(1.9%)

  937,4 tys

  14,6(2.2%)

  944,6 tys

  14,7(2.2%)

  1,1 mln

  17,3(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  15,7(2.8%)

  759,5 tys

  11,6(2%)

  603,9 tys

  9,3(1.6%)

  591,5 tys

  9,1(1.5%)

  679,6 tys

  10,5(1.6%)

  788,7 tys

  12,3(1.9%)

  766,7 tys

  11,9(1.8%)

  766,0 tys

  12,0(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  965,8 tys

  14,7(2.6%)

  2,3 mln

  35,1(5.9%)

  438,9 tys

  6,7(1.1%)

  574,2 tys

  8,9(1.5%)

  401,6 tys

  6,2(1%)

  2,6 mln

  40,9(6.3%)

  472,2 tys

  7,4(1.1%)

  744,4 tys

  11,6(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  147,5 tys

  2,2(0.4%)

  283,3 tys

  4,3(0.7%)

  253,4 tys

  3,9(0.7%)

  287,8 tys

  4,4(0.7%)

  253,2 tys

  3,9(0.6%)

  253,9 tys

  3,9(0.6%)

  286,7 tys

  4,5(0.7%)

  517,8 tys

  8,1(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  711,1 tys

  10,8(1.9%)

  733,9 tys

  11,2(1.9%)

  661,0 tys

  10,2(1.7%)

  445,7 tys

  6,9(1.2%)

  335,8 tys

  5,2(0.8%)

  286,1 tys

  4,4(0.7%)

  283,2 tys

  4,4(0.7%)

  271,3 tys

  4,2(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  61,1 tys

  0,9(0.2%)

  125,6 tys

  1,9(0.3%)

  155,2 tys

  2,4(0.4%)

  205,8 tys

  3,2(0.5%)

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  197,5 tys

  3,1(0.5%)

  208,6 tys

  3,2(0.5%)

  242,9 tys

  3,8(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  31,9 tys

  0,5(0.1%)

  31,9 tys

  0,5(0.1%)

  33,9 tys

  0,5(0.1%)

  31,6 tys

  0,5(0.1%)

  70,3 tys

  1,1(0.2%)

  62,3 tys

  1,0(0.1%)

  147,1 tys

  2,3(0.3%)

  205,1 tys

  3,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  187,8 tys

  2,9(0.4%)

  186,4 tys

  2,9(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  150,1 tys

  2,3(0.4%)

  181,0 tys

  2,8(0.5%)

  150,7 tys

  2,3(0.4%)

  149,9 tys

  2,3(0.4%)

  149,7 tys

  2,3(0.4%)

  150,9 tys

  2,3(0.4%)

  147,6 tys

  2,3(0.3%)

  148,1 tys

  2,3(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  0,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,2 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  38,3 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  101,0 tys

  1,5(0.3%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie krapkowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,7 mln

  557(100%)

  36,3 mln

  553(100%)

  38,5 mln

  590(100%)

  41,5 mln

  638(100%)

  42,5 mln

  656(100%)

  42,4 mln

  657(100%)

  43,8 mln

  681(100%)

  48,0 mln

  749(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,1 mln

  138(24.7%)

  9,4 mln

  143(25.8%)

  9,7 mln

  150(25.3%)

  10,7 mln

  166(25.9%)

  11,2 mln

  173(26.3%)

  12,2 mln

  190(28.8%)

  13,0 mln

  202(29.7%)

  16,3 mln

  255(34%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,8 mln

  195(34.9%)

  12,3 mln

  189(34%)

  13,6 mln

  209(35.3%)

  13,3 mln

  205(32%)

  13,2 mln

  205(31.2%)

  12,9 mln

  201(30.5%)

  13,6 mln

  211(31%)

  13,3 mln

  207(27.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  51,8(9.3%)

  3,4 mln

  52,5(9.5%)

  3,6 mln

  54,9(9.3%)

  3,5 mln

  54,7(8.5%)

  3,6 mln

  56,1(8.5%)

  3,7 mln

  57,8(8.8%)

  3,9 mln

  60,4(8.9%)

  4,3 mln

  66,8(8.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  29,6(5.3%)

  1,9 mln

  29,2(5.3%)

  1,5 mln

  23,7(4%)

  1,5 mln

  23,3(3.6%)

  2,0 mln

  31,4(4.8%)

  2,2 mln

  34,6(5.3%)

  2,4 mln

  37,9(5.6%)

  2,7 mln

  41,9(5.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  613,9 tys

  9,3(1.7%)

  697,4 tys

  10,7(1.9%)

  1,2 mln

  18,8(3.2%)

  2,4 mln

  36,9(5.8%)

  936,3 tys

  14,5(2.2%)

  896,8 tys

  13,9(2.1%)

  943,1 tys

  14,7(2.2%)

  1,8 mln

  28,0(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  18,6(3.3%)

  1,5 mln

  23,1(4.2%)

  2,0 mln

  31,4(5.3%)

  2,0 mln

  31,3(4.9%)

  1,7 mln

  26,7(4.1%)

  2,9 mln

  44,6(6.8%)

  914,1 tys

  14,2(2.1%)

  1,6 mln

  24,9(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  182,8 tys

  2,8(0.5%)

  188,5 tys

  2,9(0.5%)

  450,9 tys

  6,9(1.2%)

  983,8 tys

  15,2(2.4%)

  311,0 tys

  4,8(0.7%)

  193,7 tys

  3,0(0.5%)

  838,9 tys

  13,1(1.9%)

  1,1 mln

  16,4(2.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  16,6(3%)

  1,2 mln

  18,4(3.3%)

  560,4 tys

  8,6(1.5%)

  964,7 tys

  14,9(2.3%)

  1,1 mln

  16,8(2.6%)

  934,9 tys

  14,5(2.2%)

  898,8 tys

  14,0(2.1%)

  995,0 tys

  15,6(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  774,9 tys

  11,8(2.1%)

  794,1 tys

  12,1(2.2%)

  798,0 tys

  12,3(2.1%)

  820,2 tys

  12,6(2%)

  929,7 tys

  14,4(2.2%)

  944,7 tys

  14,7(2.2%)

  974,8 tys

  15,2(2.2%)

  983,4 tys

  15,4(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  33,0(5.9%)

  1,5 mln

  22,8(4.1%)

  1,7 mln

  25,7(4.3%)

  1,7 mln

  26,4(4.1%)

  1,4 mln

  21,7(3.3%)

  1,2 mln

  19,2(2.9%)

  1,1 mln

  17,1(2.5%)

  960,7 tys

  15,0(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  650,3 tys

  9,9(1.8%)

  508,8 tys

  7,8(1.4%)

  483,5 tys

  7,4(1.3%)

  561,0 tys

  8,7(1.4%)

  653,0 tys

  10,1(1.5%)

  705,8 tys

  11,0(1.7%)

  781,5 tys

  12,2(1.8%)

  952,2 tys

  14,9(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  39,6(7.1%)

  2,6 mln

  39,2(7.1%)

  2,5 mln

  37,7(6.4%)

  2,7 mln

  41,6(6.5%)

  5,1 mln

  79,0(12%)

  3,1 mln

  48,4(7.4%)

  2,3 mln

  35,3(5.2%)

  826,3 tys

  12,9(1.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  187,8 tys

  2,9(0.4%)

  186,4 tys

  2,9(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  137,1 tys

  2,1(0.4%)

  143,0 tys

  2,2(0.4%)

  148,3 tys

  2,3(0.4%)

  149,7 tys

  2,3(0.4%)

  149,7 tys

  2,3(0.4%)

  148,3 tys

  2,3(0.4%)

  147,4 tys

  2,3(0.3%)

  148,1 tys

  2,3(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,8

  0,0(0%)

  79,0 tys

  1,2(0.2%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  41,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,7 tys

  1,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,2 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  36,0 tys

  0,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,7 tys

  0,1(0%)

  19,3 tys

  0,3(0.1%)

  43,9 tys

  0,7(0.1%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,2 tys

  0,2(0%)

  132,8 tys

  2,0(0.4%)

  63,7 tys

  1,0(0.2%)

  33,0 tys

  0,5(0.1%)

  25,2 tys

  0,4(0.1%)

  34,5 tys

  0,5(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat krapkowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 684 mieszkańców powiatu krapkowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 200 kobiet oraz 6 484 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 15,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców powiatu krapkowickiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 23,6% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krapkowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krapkowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,8%) oraz podstawowe ukończone (18,8%).

  W roku 2018 w powiecie krapkowickim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 87 oddziałów uczęszczało 1 910 dzieci (941 dziewczynek oraz 969 chłopców). Dostępne były 2 102 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krapkowickim mieściły się 22 przedszkola, w których do 71 oddziałów uczęszczało 1 556 dzieci (747 dziewczynek oraz 809 chłopców). Dostępne były 1 933 miejsca.

  17,6% mieszkańców powiatu krapkowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 914 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 29 szkół podstawowych, w których w 262 oddziałach uczyło się 4 186 uczniów (2 055 kobiet oraz 2 131 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie krapkowickim placówkę miały 32 szkoły podstawowe, w których w 222 oddziałach uczyło się 3 652 uczniów (1 766 kobiet oraz 1 886 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,68.

  W powiecie krapkowickim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 384 uczniów (212 kobiet oraz 172 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 113 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krapkowickim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 579 uczniów (342 kobiety oraz 237 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 165 absolwentów.

  W powiecie krapkowickim znajdują się 2 Technika, w których w 14 oddziałach uczyło się 352 uczniów (155 kobiet oraz 197 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 99 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krapkowickim placówkę miały 2 Technika, w których w 18 oddziałach uczyło się 489 uczniów (251 kobiet oraz 238 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 57 absolwentów.

  W powiecie krapkowickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 143 uczniów (41 kobiet oraz 102 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,2 uczniów. 17,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,9% mieszkańców powiatu krapkowickiego w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 31,2% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,9%
  woj. opolskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,0%
  Województwo
  31,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  Opolskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,2%
  woj. opolskie
  11,4%
  Kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,6%
  Opolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,2%
  Opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 22,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,2%
  woj. opolskie
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat krapkowicki
  23,6%
  woj. opolskie
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 28,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,2%
  Opolskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 914 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  914,0
  Województwo
  906,0
  Polska
  873,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat krapkowicki
  0,80
  Województwo
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 20Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 87 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 102 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat krapkowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 910 Dzieci
 • 941 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 969 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 406 3 lata
 • 406
 • 475 4 lata
 • 475
 • 476 5 lata
 • 476
 • 515 6 lat
 • 515
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 192 3 lata
 • 192
 • 239 4 lata
 • 239
 • 223 5 lata
 • 223
 • 266 6 lat
 • 266
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 214 3 lata
 • 214
 • 236 4 lata
 • 236
 • 253 5 lata
 • 253
 • 249 6 lat
 • 249
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 232 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 133,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 132,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 17,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat krapkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 253 Oddziały
 • 4 147 Uczniowie
 • 2 042 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 105 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 559 Uczniowie w 1 klasie
 • 274 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 285 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 525 Absolwenci 2016
 • 237 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 288 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  16,2
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,0
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,4
 • 4,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,3
 •  
 • 387,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 324,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 5 015 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 082
  • niemiecki866
 • 4 082 angielski
 • 866 niemiecki
 • 41 francuski
 • 26 włoski
 • 154 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 154 niemiecki
 • 14 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 14 niemiecki
 •  
 • 94,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,68
  Opolskie
  94,14
  Kraj
  95,46
 • 93,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,24
  Województwo
  92,48
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat krapkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 264 Uczniowie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,5%
  37,5%
 • 88 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 120 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,2%
  60,8%
 • 23 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  19,2
  woj. opolskie
  25,0
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat krapkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 352 Uczniowie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie)
 • 197 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,0%
  56,0%
 • 107 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 99 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. krapkowicki
  25,1
  Województwo
  23,9
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 30,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 23,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat krapkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 143 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,7%
  71,3%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  17,9
  woj. opolskie
  19,0
  Cały kraj
  17,9
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 472 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 757 angielski
 • 715 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krapkowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krapkowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie krapkowickim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie krapkowickim znajdowało się 6 hoteli (3 ★★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 900)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie krapkowickim: 25 (publiczne: 25, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 15 (przystosowane wejście do budynku: 14, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie krapkowickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 416 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 738 (uczestnicy: 72 309)
  • seanse filmowe: 26 (uczestnicy: 1 636)
  • wystawy: 39 (uczestnicy: 3 430)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 2 617)
  • koncerty: 60 (uczestnicy: 34 054)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 93 (uczestnicy: 2 549)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 90 (uczestnicy: 8 538)
  • konkursy: 70 (uczestnicy: 1 008)
  • pokazy teatralne: 40 (uczestnicy: 3 248)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 3 595)
  • warsztaty: 261 (uczestnicy: 3 003)
  • inne: 38 (uczestnicy: 8 631)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 69 (członkowie: 1 467)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 132)
  • taneczne: 20 (członkowie: 398)
  • muzyczne: 15 (członkowie: 239)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 36)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 4 (członkowie: 46)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 98)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 465)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 4)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 4)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 431)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 132)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 73)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 80)
  • taneczne: 2 (członkowie: 91)
  • inne: 6 (członkowie: 47)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie krapkowickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 294 miejscami na widowni. Odbyły się 473 seanse, na które przyszło 13 809 widzów, w tym 186 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 486 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie krapkowickim siedzibę miał 1 teatr (teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 1). Odbyło się 10 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 1 000 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie krapkowickim działały 33 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 313 283 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 53 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 16 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 338 740 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 128
  • dostępne dla czytelników: 80
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 80
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 16


 • Kluby sportowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krapkowickim działało 47 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 916 członków. Zarejestrowano 2 939 ćwiczących (mężczyźni: 2 302, kobiety: 637, chłopcy do lat 18: 1 356, dziewczęta do lat 18: 471). Aktywnych było 69 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (72), instruktora sportowego (41) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie krapkowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat krapkowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 39 wypadków drogowych w powiecie krapkowickim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 35 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 17,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 22,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 70,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie krapkowickim zarejestrowanych było 49 717 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 39 830 samochodów osobowych (622,9 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 3 930 samochodów ciężarowych (68,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 65 autobusów (1,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 452 ciągników siodłowych (7,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 529 motocykli (39,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,8 lat.


  W 2018 roku w powiecie krapkowickim znajdowało się 28 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 21 taksówek oraz 21 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 39 Wypadki drogowe
 • 11 Ofiary śmiertelne
 • 35 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie krapkowickim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 60,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. krapkowicki
  60,8
  woj. opolskie
  71,4
  Cała Polska
  82,5
 • 17,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. krapkowicki
  17,2
  woj. opolskie
  8,2
  Cała Polska
  7,5
 • 22,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  22,1
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  9,3
 • 70,40 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  70,4
  woj. opolskie
  96,7
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 717 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie krapkowickim w 2018 roku
 • 39 830 Samochody osobowe
 • 3 930 Samochody ciężarowe
 • 66 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 65 Autobusy
 • 362 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 452 Ciągniki samochodowe
 • 452   Ciągniki siodłowe
 • 2 549 Ciągniki rolnicze
 • 2 529 Motocykle
 • 662   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 772 Motorowery
 • 39 830Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Samochody osobowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 622,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  622,9
  Opolskie
  648,9
  Cała Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 792
  • 1400-1649 kg8 824
  • 1650-1899 kg8 175
  • 1900 kg i więcej11 039
 • 11 792 do 1399 kg
 • 8 824 1400-1649 kg
 • 8 175 1650-1899 kg
 • 11 039 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 163 do 1399 cm3
 • 16 163
 • 21 086 1400-1999 cm3
 • 21 086
 • 2 581 2000 i więcej cm3
 • 2 581
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23 571
  • olej napędowy13 560
  • gaz (LPG)2 283
  • pozostałe416
 • 23 571 benzyna
 • 13 560 olej napędowy
 • 2 283 gaz (LPG)
 • 416 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 651 do 1 roku
 • 651
 • 379 2 lata
 • 379
 • 574 3 lata
 • 574
 • 1 262 4-5 lat
 • 1 262
 • 1 690 6-7 lat
 • 1 690
 • 1 726 8-9 lat
 • 1 726
 • 2 583 10-11 lat
 • 2 583
 • 6 487 12-15 lat
 • 6 487
 • 8 785 16-20 lat
 • 8 785
 • 5 588 21-25 lat
 • 5 588
 • 3 251 26-30 lat
 • 3 251
 • 6 854 31 lat i więcej
 • 6 854
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie krapkowickim
 • Powiat
  19,3 lat
  Opolskie
  20,0 lat
  Cała Polska
  18,3 lat
 • 3 930Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 68,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  68,5
  Województwo
  87,6
  Kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 118 do 999 kg
 • 2 118
 • 953 1000-1499 kg
 • 953
 • 229 1500-2999 kg
 • 229
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 86 3500-4999 kg
 • 86
 • 156 5000-6999 kg
 • 156
 • 114 7000-9999 kg
 • 114
 • 121 10000-14999 kg
 • 121
 • 118 15000 kg i więcej
 • 118
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna827
  • olej napędowy2 610
  • gaz (LPG)110
  • pozostałe383
 • 827 benzyna
 • 2 610 olej napędowy
 • 110 gaz (LPG)
 • 383 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 39 do 1 roku
 • 39
 • 16 2 lata
 • 16
 • 43 3 lata
 • 43
 • 152 4-5 lat
 • 152
 • 163 6-7 lat
 • 163
 • 278 8-9 lat
 • 278
 • 268 10-11 lat
 • 268
 • 558 12-15 lat
 • 558
 • 753 16-20 lat
 • 753
 • 499 21-25 lat
 • 499
 • 348 26-30 lat
 • 348
 • 813 31 lat i więcej
 • 813
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie krapkowickim
 • Powiat
  19,8 lat
  Opolskie
  20,3 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 65Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Autobusy w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 1,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  1,0
  woj. opolskie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy39
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe22
 • 4 benzyna
 • 39 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 14 16-20 lat
 • 14
 • 5 21-25 lat
 • 5
 • 4 26-30 lat
 • 4
 • 25 31 lat i więcej
 • 25
 • 23,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie krapkowickim
 • Tutaj
  23,9 lat
  Województwo
  21,6 lat
  Kraj
  21,0 lat
 • 452Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 7,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,1
  Województwo
  9,5
  Cały kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy383
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe69
 • 0 benzyna
 • 383 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 69 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 40 do 1 roku
 • 40
 • 2 2 lata
 • 2
 • 9 3 lata
 • 9
 • 38 4-5 lat
 • 38
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 33 8-9 lat
 • 33
 • 51 10-11 lat
 • 51
 • 58 12-15 lat
 • 58
 • 66 16-20 lat
 • 66
 • 41 21-25 lat
 • 41
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 35 31 lat i więcej
 • 35
 • 14,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie krapkowickim
 • powiat krapkowicki
  14,5 lat
  Województwo
  14,2 lat
  Kraj
  12,0 lat
 • 2 529Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Motocykle w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 39,6 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  39,6
  woj. opolskie
  34,6
  Cały kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 30 2 lata
 • 30
 • 72 3 lata
 • 72
 • 60 4-5 lat
 • 60
 • 57 6-7 lat
 • 57
 • 72 8-9 lat
 • 72
 • 129 10-11 lat
 • 129
 • 308 12-15 lat
 • 308
 • 389 16-20 lat
 • 389
 • 313 21-25 lat
 • 313
 • 234 26-30 lat
 • 234
 • 855 31 lat i więcej
 • 855
 • 22,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie krapkowickim
 • powiat krapkowicki
  22,8 lat
  Województwo
  23,3 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 28 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie krapkowickim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 627,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat krapkowicki
  627,0 km
  woj. opolskie
  444,3 km
  Polska
  444,7 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. krapkowicki
  4,3 km
  Województwo
  4,2 km
  Polska
  3,6 km
 • 21 Liczba licencji na taksówki
 • 21 Liczba taksówek