Powiat krapkowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat krapkowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 59 963 Liczba mieszkańców
 • 442 km2 Powierzchnia
 • 136 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,1% Stopa urbanizacji
 • Maciej Sonik Starosta
 • ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice Adres starostwa powiatowego
 • OKR Tablice rejestracyjne
Powiat krapkowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1605 TERYT (TERC)

powiat krapkowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
77 407 97 00
77 407 97 19
3-go Maja 19
47-303 Krapkowice
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
77-40-79-723
77-40-79-765
Sadowa 25
47-300 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
77-46-61-470
77-46-61-470
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
77-44-66-740
77-44-66-741
Ks. Koziołka 30
47-303 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
77-46-61-515
77-46-61-515
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
(77) 407-43-00
(77) 407-43-80
ul. Kilińskiego
47-303 Krapkowice

Powiat krapkowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat krapkowicki ma 59 963 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 13,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego w 2050 roku wynosi 46 406, z czego 23 496 to kobiety, a 22 910 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krapkowickiego zawarli w 2022 roku 215 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu krapkowickiego jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krapkowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -288. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,79 na 1000 mieszkańców powiatu krapkowickiego. W 2022 roku urodziło się 414 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,3% zgonów w powiecie krapkowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w powiecie krapkowickim były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krapkowickiego przypada 11.68 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 551 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 553 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krapkowickiego -2. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 86 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -60.

  61,7% mieszkańców powiatu krapkowickiego jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59 963 Liczba mieszkańców
 • 31 046 Kobiety
 • 28 917 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krapkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 46 406 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 496 Kobiety
 • 22 910 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krapkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krapkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krapkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,9 lat
  Opolskie
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krapkowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krapkowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krapkowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krapkowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat krapkowicki
  27,1%
  Województwo
  27,8%
  Kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,3%
  Województwo
  54,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,0%
  Województwo
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat krapkowicki
  6,7%
  Opolskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krapkowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat krapkowicki
  3,6
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Opolskie
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 215 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krapkowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -288 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -128 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -160 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,8
  Województwo
  -5,2
  Kraj
  -3,8
 • -4,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krapkowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krapkowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krapkowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krapkowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 414 Urodzenia żywe
 • 201 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 213 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,9
  woj. opolskie
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 30,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,4
  Województwo
  32,0
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 295 g Średnia waga noworodków
 • 3 195 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 389 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat krapkowicki
  3 295 g
  woj. opolskie
  3 355 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 132 Waga 3500g - 3999g
 • 132
 • 140 Waga 3000g - 3499g
 • 140
 • 77 Waga 2500g - 2999g
 • 77
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat krapkowicki
  1,15
  Województwo
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat krapkowicki
  0,56
  woj. opolskie
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat krapkowicki
  0,59
  Opolskie
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie krapkowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 702 Zgony
 • 329 Kobiety
  (Zgony)
 • 373 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,7
  Opolskie
  12,4
  Kraj
  11,9
 • 169,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  169,6
  woj. opolskie
  173,0
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  2,4
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat krapkowicki
  3,2
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krapkowickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,3%
  Opolskie
  36,7%
  Kraj
  34,8%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat krapkowicki
  22,1%
  Województwo
  20,4%
  Polska
  19,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,6%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 142 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  26,5
  Cały kraj
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  79,0
  Polska
  74,4
 • 269,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  269,3
  woj. opolskie
  282,4
  Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  254,5
  Cała Polska
  246,5
 • 431,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  431,2
  Województwo
  508,0
  Polska
  475,8
 • 66,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 8,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 124,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  66,6
  Województwo
  75,7
  Cały kraj
  70,6
 • 25,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,6
  Województwo
  37,4
  Cała Polska
  32,6
 • 16,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,0
  woj. opolskie
  8,9
  Cały kraj
  6,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat krapkowicki
  1,4%
  woj. opolskie
  0,7%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie krapkowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  woj. opolskie
  28,0
  Polska
  38,0
 • 8 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. krapkowicki
  8,0
  woj. opolskie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 3 powieszenie się
 • 3
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 3 powieszenie się
 • 3
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 1 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 emerytura
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 551 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 284 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 267 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 553 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 283 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 270 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 86 Wymeldowania za granicę
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 45 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -62 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -31 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -60 Saldo migracji zagranicznych
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krapkowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie krapkowickim oddano do użytku 210 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,50 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie krapkowickim to 21 577 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  54,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 45,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krapkowickim to 4,44 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie krapkowickim to 111,70 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,13% mieszkań posiada łazienkę, 84,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,12% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie krapkowickim 143 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 087 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 109 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 10 transakcji (mediana cen - 4 061 zł/m2, średnia - 4 190 zł/m2), a na rynku wtórnym 133 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 065 zł/m2, średnia - 2 992 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 087 zł
 • powiat krapkowicki
  3 087 zł
  Województwo
  4 091 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 3 087 zł Ogółem
 • 3 087 zł
 • 3 057 zł do 40 m2
 • 3 057 zł
 • 3 065 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 065 zł
 • 3 441 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 441 zł
 • 2 392 zł od 80,1 m2
 • 2 392 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 109 zł
 • powiat krapkowicki
  3 109 zł
  Województwo
  4 027 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 3 109 zł Ogółem
 • 3 109 zł
 • 3 029 zł do 40 m2
 • 3 029 zł
 • 3 081 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 081 zł
 • 3 369 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 369 zł
 • 2 621 zł od 80,1 m2
 • 2 621 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 143
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m236
  • od 40,1 do 60 m267
  • od 60,1 do 80 m232
  • od 80,1 m28
 • 36 do 40 m2
 • 67 od 40,1 do 60 m2
 • 32 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie krapkowickim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 061 zł
 • pow. krapkowicki
  4 061 zł
  Województwo
  5 332 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 4 061 zł Ogółem
 • 4 061 zł
 • 5 084 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 084 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 190 zł
 • pow. krapkowicki
  4 190 zł
  Opolskie
  5 153 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 4 190 zł Ogółem
 • 4 190 zł
 • 4 505 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 505 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 10
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 065 zł
 • powiat krapkowicki
  3 065 zł
  Opolskie
  3 650 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 3 065 zł Ogółem
 • 3 065 zł
 • 3 087 zł do 40 m2
 • 3 087 zł
 • 3 065 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 065 zł
 • 3 203 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 203 zł
 • 2 168 zł od 80,1 m2
 • 2 168 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 992 zł
 • Tutaj
  2 992 zł
  woj. opolskie
  3 693 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 2 992 zł Ogółem
 • 2 992 zł
 • 3 040 zł do 40 m2
 • 3 040 zł
 • 3 081 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 081 zł
 • 3 029 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 029 zł
 • 2 254 zł od 80,1 m2
 • 2 254 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 133
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m235
  • od 40,1 do 60 m267
  • od 60,1 do 80 m225
  • od 80,1 m26
 • 35 do 40 m2
 • 67 od 40,1 do 60 m2
 • 25 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 577 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 359,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  359,80
  Opolskie
  388,00
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. krapkowicki
  90,20 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,50 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat krapkowicki
  4,59
  Województwo
  4,18
  Polska
  3,83
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,78
  woj. opolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat krapkowicki
  0,61
  Opolskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 210 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,50
  Województwo
  3,50
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 932 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,44
  Województwo
  4,34
  Polska
  3,89
 • 15,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. krapkowicki
  15,54
  woj. opolskie
  15,18
  Kraj
  24,56
 • 23 449 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 111,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  111,7 m2
  woj. opolskie
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat krapkowicki
  0,39 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,92%
  Opolskie
  98,42%
  Cały kraj
  97,71%
 • 98,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. krapkowicki
  98,46%
  woj. opolskie
  97,47%
  Polska
  95,10%
 • 97,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,13%
  woj. opolskie
  95,90%
  Cały kraj
  93,66%
 • 84,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  84,57%
  Opolskie
  84,92%
  Cały kraj
  85,62%
 • 46,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat krapkowicki
  46,12%
  Opolskie
  50,38%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat krapkowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie krapkowickim na 1000 mieszkańców pracuje 355osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krapkowickim wynosiło w 2022 roku 5,4% (5,4% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krapkowickim wynosiło 6 424,68 PLN, co odpowiada 95.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krapkowickiego 625 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 709 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 3 084.

  5,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krapkowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 61,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 355 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  355,0
  woj. opolskie
  368,0
  Cały kraj
  402,0
 • 5,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,4% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,4%
  Województwo
  6,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 425 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  6 425 PLN
  Opolskie
  6 134 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krapkowickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 625 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 709 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 3 084 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 5,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 61,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 79,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krapkowickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  62,1
  woj. opolskie
  66,0
  Kraj
  69,0
 • 36,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,9
  Opolskie
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 146,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  146,5
  Opolskie
  147,3
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krapkowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie krapkowickim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 423 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 977 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 335 nowych podmiotów, a 191 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (385) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (273) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (411) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (150) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie krapkowickim najwięcej (355) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 182) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (120) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,3% (1 535) podmiotów, a 69,5% (3 768) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie krapkowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 423 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 120 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 535 Przemysł i budownictwo
 • 3 768 Pozostała działalność
 • 335 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie krapkowickim w 2022 roku
 • 191 Podmioty wyrejestrowane w powiecie krapkowickim w 2022 roku
 • 3 977 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 182 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 182
 • 196 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 196
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 5 421 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 421
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 431 Spółki handlowe ogółem
 • 431
 • 81  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 81
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 355  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 355
 • 74    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 74
 • 316 Spółki cywilne ogółem
 • 316
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 977 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 853 Budownictwo
 • 853
 • 841 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 841
 • 399 Przetwórstwo przemysłowe
 • 399
 • 365 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 365
 • 262 Pozostała działalność
 • 262
 • 235 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 235
 • 196 Transport i gospodarka magazynowa
 • 196
 • 172 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 172
 • 137 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 137
 • 123 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 123
 • 119 Informacja i komunikacja
 • 119
 • 96 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 96
 • 76 Edukacja
 • 76
 • 60 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 60
 • 34 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 34
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie krapkowickim stwierdzono 889 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,80 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krapkowickim wynosi 64,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krapkowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,16 (wykrywalność 46%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,69 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,71 (54%), drogowe - 1,78 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 889 Przestępstwa ogółem
 • 889
 • 522 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 522
 • 223 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 223
 • 107 Przestępstwa drogowe
 • 107
 • 25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 25
 • 490 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 490
 • 14,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,80
  woj. opolskie
  17,34
  Kraj
  22,81
 • 8,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat krapkowicki
  8,69
  woj. opolskie
  10,21
  Kraj
  12,98
 • 3,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,71
  Opolskie
  4,50
  Kraj
  6,99
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,78
  Województwo
  1,77
  Polska
  1,82
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat krapkowicki
  0,42
  Województwo
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 8,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,16
  Województwo
  9,23
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  65%
  Opolskie
  69%
  Kraj
  71%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  60%
  Województwo
  65%
  Polska
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  54%
  woj. opolskie
  60%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. krapkowicki
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  woj. opolskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. krapkowicki
  47%
  woj. opolskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Powiat krapkowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu krapkowickiego wyniosła w 2022 roku 58,7 mln złotych, co daje 978 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu krapkowickiego - 27.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (23.6%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (13.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,6 mln złotych, czyli 4,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu krapkowickiego wyniosła w 2022 roku 62,4 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (30.8%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12.8%). W budżecie powiatu krapkowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 322 złotych na mieszkańca (30,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 33,7 złotych na mieszkańca (3,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie krapkowickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,2 mln

  653(100%)

  42,1 mln

  654(100%)

  43,5 mln

  677(100%)

  52,0 mln

  811(100%)

  57,8 mln

  905(100%)

  52,4 mln

  857(100%)

  56,7 mln

  936(100%)

  58,7 mln

  978(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,2 mln

  174(26.6%)

  10,5 mln

  164(25%)

  11,2 mln

  174(25.7%)

  12,7 mln

  198(24.4%)

  14,5 mln

  228(25.1%)

  13,2 mln

  209(25.3%)

  14,6 mln

  233(25.8%)

  16,4 mln

  273(27.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,9 mln

  154(23.5%)

  8,6 mln

  133(20.4%)

  9,4 mln

  147(21.7%)

  11,5 mln

  180(22.1%)

  11,9 mln

  186(20.5%)

  11,6 mln

  183(22.1%)

  12,6 mln

  201(22.3%)

  13,9 mln

  231(23.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  57,1(8.7%)

  3,8 mln

  58,8(9%)

  4,0 mln

  62,3(9.2%)

  4,4 mln

  68,7(8.4%)

  4,8 mln

  74,7(8.2%)

  5,7 mln

  89,7(10.8%)

  5,8 mln

  91,8(10.2%)

  8,1 mln

  135(13.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  22,6(3.5%)

  1,6 mln

  24,6(3.8%)

  1,7 mln

  26,8(4%)

  2,2 mln

  33,8(4.1%)

  2,4 mln

  37,8(4.2%)

  2,8 mln

  43,6(5.3%)

  2,6 mln

  41,3(4.6%)

  3,6 mln

  60,9(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  71,3(10.9%)

  5,3 mln

  81,8(12.5%)

  1,5 mln

  23,2(3.4%)

  1,7 mln

  26,7(3.3%)

  2,6 mln

  41,0(4.5%)

  2,2 mln

  35,6(4.3%)

  2,4 mln

  38,7(4.3%)

  2,7 mln

  45,0(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  30,2(4.6%)

  1,6 mln

  24,8(3.8%)

  1,2 mln

  18,0(2.7%)

  3,4 mln

  52,8(6.5%)

  2,1 mln

  33,4(3.7%)

  3,4 mln

  53,1(6.4%)

  2,5 mln

  39,6(4.4%)

  2,5 mln

  41,8(4.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,5 mln

  100(15.3%)

  5,3 mln

  82,1(12.5%)

  7,5 mln

  116(17.2%)

  8,2 mln

  129(15.9%)

  11,2 mln

  176(19.4%)

  5,5 mln

  87,6(10.6%)

  7,7 mln

  122(13.6%)

  1,9 mln

  31,6(3.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  810,0 tys

  12,5(1.9%)

  937,4 tys

  14,6(2.2%)

  944,6 tys

  14,7(2.2%)

  1,1 mln

  17,3(2.1%)

  1,2 mln

  18,2(2%)

  1,1 mln

  17,4(2.1%)

  1,2 mln

  19,9(2.2%)

  1,4 mln

  23,3(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  679,6 tys

  10,5(1.6%)

  788,7 tys

  12,3(1.9%)

  766,7 tys

  11,9(1.8%)

  766,0 tys

  12,0(1.5%)

  877,3 tys

  13,8(1.5%)

  951,4 tys

  15,1(1.8%)

  1,4 mln

  21,8(2.4%)

  1,1 mln

  18,2(1.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  401,6 tys

  6,2(1%)

  2,6 mln

  40,9(6.3%)

  472,2 tys

  7,4(1.1%)

  744,4 tys

  11,6(1.4%)

  762,1 tys

  12,0(1.3%)

  557,3 tys

  8,8(1.1%)

  675,5 tys

  10,8(1.2%)

  961,6 tys

  16,0(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  335,8 tys

  5,2(0.8%)

  286,1 tys

  4,4(0.7%)

  283,2 tys

  4,4(0.7%)

  271,3 tys

  4,2(0.5%)

  420,9 tys

  6,6(0.7%)

  438,5 tys

  6,9(0.8%)

  293,9 tys

  4,7(0.5%)

  687,6 tys

  11,5(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  197,5 tys

  3,1(0.5%)

  208,6 tys

  3,2(0.5%)

  242,9 tys

  3,8(0.5%)

  332,3 tys

  5,2(0.6%)

  231,4 tys

  3,7(0.4%)

  212,4 tys

  3,4(0.4%)

  575,9 tys

  9,6(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  253,2 tys

  3,9(0.6%)

  253,9 tys

  3,9(0.6%)

  286,7 tys

  4,5(0.7%)

  517,8 tys

  8,1(1%)

  424,4 tys

  6,7(0.7%)

  162,5 tys

  2,6(0.3%)

  148,9 tys

  2,4(0.3%)

  407,1 tys

  6,8(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  70,3 tys

  1,1(0.2%)

  62,3 tys

  1,0(0.1%)

  147,1 tys

  2,3(0.3%)

  205,1 tys

  3,2(0.4%)

  168,2 tys

  2,6(0.3%)

  161,8 tys

  2,6(0.3%)

  125,2 tys

  2,0(0.2%)

  252,5 tys

  4,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  187,8 tys

  2,9(0.4%)

  186,4 tys

  2,9(0.4%)

  196,6 tys

  3,1(0.3%)

  194,0 tys

  3,1(0.4%)

  195,9 tys

  3,1(0.3%)

  194,5 tys

  3,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  149,7 tys

  2,3(0.4%)

  150,9 tys

  2,3(0.4%)

  147,6 tys

  2,3(0.3%)

  148,1 tys

  2,3(0.3%)

  131,8 tys

  2,1(0.2%)

  129,2 tys

  2,0(0.2%)

  195,9 tys

  3,1(0.3%)

  180,4 tys

  3,0(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 tys

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,4 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  38,3 tys

  0,6(0.1%)

  66,3 tys

  1,0(0.1%)

  84,0 tys

  1,3(0.2%)

  189,5 tys

  3,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie krapkowickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu krapkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,5 mln

  656(100%)

  42,4 mln

  657(100%)

  43,8 mln

  681(100%)

  48,0 mln

  749(100%)

  52,4 mln

  820(100%)

  55,3 mln

  904(100%)

  60,1 mln

  993(100%)

  62,4 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,2 mln

  173(26.3%)

  12,2 mln

  190(28.8%)

  13,0 mln

  202(29.7%)

  16,3 mln

  255(34%)

  17,5 mln

  274(33.4%)

  17,5 mln

  278(31.8%)

  20,9 mln

  334(34.8%)

  23,1 mln

  385(37%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,2 mln

  205(31.2%)

  12,9 mln

  201(30.5%)

  13,6 mln

  211(31%)

  13,3 mln

  207(27.6%)

  14,2 mln

  223(27.1%)

  18,4 mln

  292(33.4%)

  20,1 mln

  320(33.4%)

  19,2 mln

  321(30.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  56,1(8.5%)

  3,7 mln

  57,8(8.8%)

  3,9 mln

  60,4(8.9%)

  4,3 mln

  66,8(8.9%)

  4,7 mln

  73,2(8.9%)

  5,3 mln

  83,7(9.6%)

  5,6 mln

  88,8(9.3%)

  8,0 mln

  133(12.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  653,0 tys

  10,1(1.5%)

  705,8 tys

  11,0(1.7%)

  781,5 tys

  12,2(1.8%)

  952,2 tys

  14,9(2%)

  874,3 tys

  13,7(1.7%)

  1,1 mln

  18,1(2.1%)

  887,4 tys

  14,1(1.5%)

  1,9 mln

  31,0(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  26,7(4.1%)

  2,9 mln

  44,6(6.8%)

  914,1 tys

  14,2(2.1%)

  1,6 mln

  24,9(3.3%)

  1,4 mln

  21,4(2.6%)

  1,6 mln

  25,8(2.9%)

  1,5 mln

  23,6(2.5%)

  1,7 mln

  28,2(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  929,7 tys

  14,4(2.2%)

  944,7 tys

  14,7(2.2%)

  974,8 tys

  15,2(2.2%)

  983,4 tys

  15,4(2%)

  1,1 mln

  17,3(2.1%)

  1,2 mln

  19,0(2.2%)

  1,5 mln

  23,4(2.4%)

  1,5 mln

  24,4(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  21,7(3.3%)

  1,2 mln

  19,2(2.9%)

  1,1 mln

  17,1(2.5%)

  960,7 tys

  15,0(2%)

  940,6 tys

  14,8(1.8%)

  2,4 mln

  37,9(4.3%)

  1,7 mln

  27,6(2.9%)

  1,5 mln

  24,2(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  79,0(12%)

  3,1 mln

  48,4(7.4%)

  2,3 mln

  35,3(5.2%)

  826,3 tys

  12,9(1.7%)

  675,7 tys

  10,6(1.3%)

  873,2 tys

  13,8(1.6%)

  542,7 tys

  8,6(0.9%)

  1,1 mln

  18,4(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  936,3 tys

  14,5(2.2%)

  896,8 tys

  13,9(2.1%)

  943,1 tys

  14,7(2.2%)

  1,8 mln

  28,0(3.7%)

  1,1 mln

  17,2(2.1%)

  800,3 tys

  12,7(1.4%)

  3,0 mln

  47,4(5%)

  1,1 mln

  18,0(1.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  16,8(2.6%)

  934,9 tys

  14,5(2.2%)

  898,8 tys

  14,0(2.1%)

  995,0 tys

  15,6(2.1%)

  981,3 tys

  15,4(1.9%)

  762,8 tys

  12,1(1.4%)

  785,4 tys

  12,5(1.3%)

  732,2 tys

  12,2(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  311,0 tys

  4,8(0.7%)

  193,7 tys

  3,0(0.5%)

  838,9 tys

  13,1(1.9%)

  1,1 mln

  16,4(2.2%)

  731,8 tys

  11,5(1.4%)

  277,7 tys

  4,4(0.5%)

  289,7 tys

  4,6(0.5%)

  630,4 tys

  10,5(1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,3 tys

  2,9(0.4%)

  187,8 tys

  2,9(0.4%)

  186,4 tys

  2,9(0.4%)

  196,6 tys

  3,1(0.4%)

  194,0 tys

  3,1(0.4%)

  196,0 tys

  3,1(0.3%)

  194,5 tys

  3,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  149,7 tys

  2,3(0.4%)

  148,3 tys

  2,3(0.4%)

  147,4 tys

  2,3(0.3%)

  148,1 tys

  2,3(0.3%)

  131,7 tys

  2,1(0.3%)

  129,2 tys

  2,0(0.2%)

  195,4 tys

  3,1(0.3%)

  144,1 tys

  2,4(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,2 tys

  0,4(0.1%)

  34,5 tys

  0,5(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  35,3 tys

  0,6(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  31,4(4.8%)

  2,2 mln

  34,6(5.3%)

  2,4 mln

  37,9(5.6%)

  2,7 mln

  41,9(5.6%)

  5,9 mln

  92,8(11.3%)

  2,3 mln

  36,0(4.1%)

  749,0 tys

  11,9(1.2%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,4 tys

  0,1(0%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  319

  0,0(0%)

  230

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  54,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  830

  0,0(0%)

  182

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  41,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,7 tys

  1,6(0.2%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  71,7 tys

  1,1(0.1%)

  87,9 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  36,0 tys

  0,6(0.1%)

  57,3 tys

  0,9(0.1%)

  84,0 tys

  1,3(0.2%)

  149,8 tys

  2,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat krapkowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 435 mieszkańców powiatu krapkowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 130 kobiet oraz 6 305 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,8% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,0% mieszkańców powiatu krapkowickiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krapkowickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krapkowickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,2%) oraz wyższe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (19,5%).

  W roku 2021 w powiecie krapkowickim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 96 oddziałów uczęszczało 1 890 dzieci (917 dziewczynek oraz 973 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krapkowickim mieściły się 22 przedszkola, w których do 71 oddziałów uczęszczało 1 556 dzieci (747 dziewczynek oraz 809 chłopców). Dostępne były 1 933 miejsca.

  18,1% mieszkańców powiatu krapkowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 930 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 281 oddziałach uczyło się 4 328 uczniów (2 159 kobiet oraz 2 169 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie krapkowickim placówkę miały 32 szkoły podstawowe, w których w 222 oddziałach uczyło się 3 652 uczniów (1 766 kobiet oraz 1 886 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,93.

  W powiecie krapkowickim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 338 uczniów (216 kobiet oraz 122 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 101 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krapkowickim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 579 uczniów (342 kobiety oraz 237 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 165 absolwentów.

  W powiecie krapkowickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 329 uczniów (106 kobiet oraz 223 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 15,4 uczniów. 20,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,7% mieszkańców powiatu krapkowickiego w wieku potencjalnej nauki (28,7% kobiet i 28,7% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. krapkowicki
  17,8%
  woj. opolskie
  21,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,6%
  Województwo
  34,9%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  woj. opolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat krapkowicki
  9,8%
  Opolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,2%
  Opolskie
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat krapkowicki
  31,0%
  Województwo
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 23,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,0%
  Opolskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat krapkowicki
  14,5%
  woj. opolskie
  12,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 930 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  930,0
  Województwo
  907,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat krapkowicki
  0,80
  Województwo
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 20Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 96 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 102 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat krapkowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 890 Dzieci
 • 917 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 973 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 394 3 lata
 • 394
 • 499 4 lata
 • 499
 • 465 5 lata
 • 465
 • 491 6 lat
 • 491
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 199 3 lata
 • 199
 • 248 4 lata
 • 248
 • 218 5 lata
 • 218
 • 231 6 lat
 • 231
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 195 3 lata
 • 195
 • 251 4 lata
 • 251
 • 247 5 lata
 • 247
 • 260 6 lat
 • 260
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 284 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 142,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 141,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat krapkowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 1 4 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4 lata
 • 1
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat krapkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 260 Oddziały
 • 4 283 Uczniowie
 • 2 144 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 139 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,1%
  49,9%
 • 554 Uczniowie w 1 klasie
 • 280 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 274 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 547 Absolwenci
 • 268 Kobiety
  (absolwenci)
 • 279 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat krapkowicki
  15,4
  woj. opolskie
  15,7
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,4
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,4
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,5
 • 2,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,1
 •  
 • 387,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 327,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat krapkowicki
  94,93
  Województwo
  94,73
  Cała Polska
  95,71
 • 93,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat krapkowicki
  93,86
  woj. opolskie
  93,56
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat krapkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 321 Uczniowie
 • 212 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,0%
  34,0%
 • 91 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,5%
  76,5%
 • 24 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. krapkowicki
  15,4
  Województwo
  25,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 28,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat krapkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat krapkowicki
  20,6
  Opolskie
  18,1
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krapkowicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krapkowicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie krapkowickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie krapkowickim znajdowało się 5 hoteli (2 ★★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie krapkowickim: 21 (publiczne: 21, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie krapkowickim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 622 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 638 (uczestnicy: 32 235)
  • seanse filmowe: 27 (uczestnicy: 772)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 280)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 2 280)
  • koncerty: 35 (uczestnicy: 4 960)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 86 (uczestnicy: 1 382)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 63 (uczestnicy: 11 100)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 1 267)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 1 560)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 12)
  • warsztaty: 181 (uczestnicy: 2 802)
  • inne: 194 (uczestnicy: 5 820)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 65 (członkowie: 1 337)
  • plastyczne/techniczne: 17 (członkowie: 210)
  • taneczne: 15 (członkowie: 323)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 122)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 24)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 23)
  • teatralne: 4 (członkowie: 28)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 98)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 465)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 3 (członkowie: 24)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (absolwenci: 93)
  • języków obcych: 9 (absolwenci: 93)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 7


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 359)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 47)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 5 (członkowie: 205)
  • inne: 1 (członkowie: 21)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie krapkowickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 294 miejscami na widowni. Odbyło się 485 seansów, na które przyszło 9 815 widzów, w tym 205 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 482 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie krapkowickim działały 33 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 306 964 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 52 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 338 740 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 135
  • dostępne dla czytelników: 67
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 66
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 18
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 20
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Kluby sportowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krapkowickim działało 47 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 916 członków. Zarejestrowano 2 939 ćwiczących (mężczyźni: 2 302, kobiety: 637, chłopcy do lat 18: 1 356, dziewczęta do lat 18: 471). Aktywnych było 69 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (72), instruktora sportowego (41) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie krapkowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat krapkowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 30 wypadków drogowych w powiecie krapkowickim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 50,0 wypadków (więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,1 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 40,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie krapkowickim zarejestrowanych było 54 933 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 43 466 samochodów osobowych (721,2 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 369 samochodów ciężarowych (88,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 204 autobusów (3,3 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 941 ciągników siodłowych (15,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 896 motocykli (48,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 9,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie krapkowickim znajdowało się 36 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 18 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 18 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 30 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 32 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 27 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie krapkowickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 50,03 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat krapkowicki
  50,0
  woj. opolskie
  46,5
  Cała Polska
  56,5
 • 8,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. krapkowicki
  8,3
  woj. opolskie
  6,8
  Polska
  5,0
 • 53,37 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat krapkowicki
  53,4
  woj. opolskie
  54,4
  Polska
  65,5
 • 9,10 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat krapkowicki
  9,1
  woj. opolskie
  9,1
  Cały kraj
  6,6
 • 40,05 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  40,1
  Województwo
  66,8
  Cały kraj
  77,6
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. krapkowicki
  16,7
  Opolskie
  14,6
  Cały kraj
  8,9
 • 106,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. krapkowicki
  106,7
  Opolskie
  117,1
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 54 933 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie krapkowickim w 2021 roku
 • 43 466 Samochody osobowe
 • 4 369 Samochody ciężarowe
 • 61 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 204 Autobusy
 • 407 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 941 Ciągniki samochodowe
 • 941   Ciągniki siodłowe
 • 2 650 Ciągniki rolnicze
 • 2 896 Motocykle
 • 805   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 944 Motorowery
 • 43 466Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Samochody osobowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 721,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  721,2
  Opolskie
  735,3
  Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 446
  • 1400-1649 kg8 920
  • 1650-1899 kg9 100
  • 1900 kg i więcej14 000
 • 11 446 do 1399 kg
 • 8 920 1400-1649 kg
 • 9 100 1650-1899 kg
 • 14 000 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 683 do 1399 cm3
 • 16 683
 • 23 794 1400-1999 cm3
 • 23 794
 • 2 989 2000 i więcej cm3
 • 2 989
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24 624
  • olej napędowy15 667
  • gaz (LPG)2 349
  • pozostałe826
 • 24 624 benzyna
 • 15 667 olej napędowy
 • 2 349 gaz (LPG)
 • 826 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 449 do 1 roku
 • 449
 • 438 2 lata
 • 438
 • 543 3 lata
 • 543
 • 1 416 4-5 lat
 • 1 416
 • 1 869 6-7 lat
 • 1 869
 • 2 123 8-9 lat
 • 2 123
 • 2 494 10-11 lat
 • 2 494
 • 6 057 12-15 lat
 • 6 057
 • 8 578 16-20 lat
 • 8 578
 • 7 014 21-25 lat
 • 7 014
 • 3 979 26-30 lat
 • 3 979
 • 8 506 31 lat i więcej
 • 8 506
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie krapkowickim
 • Tutaj
  20,1 lat
  Opolskie
  20,7 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 4 369Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 88,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. krapkowicki
  88,1
  woj. opolskie
  100,6
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 309 do 999 kg
 • 2 309
 • 1 133 1000-1499 kg
 • 1 133
 • 242 1500-2999 kg
 • 242
 • 38 3000-3499 kg
 • 38
 • 86 3500-4999 kg
 • 86
 • 152 5000-6999 kg
 • 152
 • 111 7000-9999 kg
 • 111
 • 135 10000-14999 kg
 • 135
 • 163 15000 kg i więcej
 • 163
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna818
  • olej napędowy3 043
  • gaz (LPG)95
  • pozostałe413
 • 818 benzyna
 • 3 043 olej napędowy
 • 95 gaz (LPG)
 • 413 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 90 do 1 roku
 • 90
 • 70 2 lata
 • 70
 • 47 3 lata
 • 47
 • 123 4-5 lat
 • 123
 • 172 6-7 lat
 • 172
 • 217 8-9 lat
 • 217
 • 320 10-11 lat
 • 320
 • 585 12-15 lat
 • 585
 • 691 16-20 lat
 • 691
 • 668 21-25 lat
 • 668
 • 368 26-30 lat
 • 368
 • 1 018 31 lat i więcej
 • 1 018
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie krapkowickim
 • Tutaj
  20,3 lat
  Opolskie
  20,9 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 204Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Autobusy w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  3,3
  Opolskie
  3,1
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy177
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe23
 • 4 benzyna
 • 177 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 23 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 14 8-9 lat
 • 14
 • 20 10-11 lat
 • 20
 • 37 12-15 lat
 • 37
 • 55 16-20 lat
 • 55
 • 36 21-25 lat
 • 36
 • 6 26-30 lat
 • 6
 • 32 31 lat i więcej
 • 32
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie krapkowickim
 • powiat krapkowicki
  19,4 lat
  woj. opolskie
  22,9 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 941Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 15,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,0
  Województwo
  11,5
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy854
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe87
 • 0 benzyna
 • 854 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 87 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 185 do 1 roku
 • 185
 • 62 2 lata
 • 62
 • 43 3 lata
 • 43
 • 164 4-5 lat
 • 164
 • 98 6-7 lat
 • 98
 • 48 8-9 lat
 • 48
 • 43 10-11 lat
 • 43
 • 79 12-15 lat
 • 79
 • 57 16-20 lat
 • 57
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 57 31 lat i więcej
 • 57
 • 9,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie krapkowickim
 • Tutaj
  9,9 lat
  woj. opolskie
  14,8 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 896Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie krapkowickim
 • Motocykle w powiecie krapkowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 48,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  48,0
  woj. opolskie
  41,9
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 39 do 1 roku
 • 39
 • 32 2 lata
 • 32
 • 27 3 lata
 • 27
 • 63 4-5 lat
 • 63
 • 131 6-7 lat
 • 131
 • 81 8-9 lat
 • 81
 • 97 10-11 lat
 • 97
 • 305 12-15 lat
 • 305
 • 395 16-20 lat
 • 395
 • 452 21-25 lat
 • 452
 • 244 26-30 lat
 • 244
 • 1 030 31 lat i więcej
 • 1 030
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie krapkowickim
 • Powiat
  23,3 lat
  Opolskie
  23,7 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 17 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie krapkowickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 805,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat krapkowicki
  805,7 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 5,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  5,9 km
  Województwo
  6,8 km
  Polska
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 18 Liczba licencji na taksówki
 • 18 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami