Brzeg Dolny w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Brzeg Dolny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Brzeg Dolny to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wołowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Brzeg Dolny.
 • 12 565 Liczba mieszkańców
 • 17,2 km² Powierzchnia
 • 730,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 100 – 159 m n.p.m Wysokość
 • 1663 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 71 Numer kierunkowy
 • DWL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Stefan Pirek Burmistrz miasta
Brzeg Dolny na mapie
Identyfikatory
 • 16.708651.2728 Współrzędne GPS
 • 0222014 TERYT (TERC)
 • 0987064 SIMC
Herb miasta Brzeg Dolny
Brzeg Dolny herb
Flaga miasta Brzeg Dolny
Brzeg Dolny flaga

Jak Brzeg Dolny wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Brzeg Dolny na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Brzeg Dolny wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Brzeg Dolny plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
34Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
36Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
92Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
103Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
129Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
150Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
157Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
163Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
168Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
170Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
172Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
184Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
195Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
197Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
218Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
222Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
238Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
244Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
265Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami

Brzeg Dolny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
56-120Poczta Brzeg Dolny 001, ul. Kolejowa 17
56-120Skrytki Pocztowe Poczta Brzeg Dolny 001, ul. Kolejowa 17
56-121Poczta Brzeg Dolny 003, ul. Zwycięstwa 9
56-122Poczta Brzeg Dolny 004, ul. Osiedlowa 1

Brzeg Dolny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Brzegu Dolnym)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Wołowie (podlega pod: ZUS Oddział we Wrocławiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Niepodległości 9
56-100 Wołów
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
(71) 319-51-17
(71) 319-56-83
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny

Brzeg Dolny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Brzeg Dolny jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 12 565, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Brzegu Dolnego zawarli w 2022 roku 45 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Brzegu Dolnego jest stanu wolnego, 53,2% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Brzeg Dolny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -80. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,33 na 1000 mieszkańców Brzegu Dolnego. W 2022 roku urodziło się 83 dzieci, w tym 44,6% dziewczynek i 55,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 373 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,4% zgonów w Brzegu Dolnym spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w Brzegu Dolnym były nowotwory, a 9,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Brzegu Dolnego przypada 12.9 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 115 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 136 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Brzegu Dolnego -21. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  57,7% mieszkańców Brzegu Dolnego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Brzegu Dolnego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 565 Liczba mieszkańców
 • 6 611 Kobiety
 • 5 954 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Brzegu Dolnym w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Brzegu Dolnym w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Brzegu Dolnym w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Brzegu Dolnego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,1 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Brzeg Dolny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Brzegu Dolnego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Brzeg Dolny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Brzeg Dolny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Brzeg Dolny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,2%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Brzeg Dolny
  8,4%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,7%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Miasto
  1,5%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Brzegu Dolnym w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  Dolnośląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 45 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Brzegu Dolnym w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -80 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -52 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -28 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,3
  Województwo
  -4,6
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Brzegu Dolnym w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Brzegu Dolnym w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Brzegu Dolnym w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Brzegu Dolnym w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 83 Urodzenia żywe
 • 37 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 46 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,6%
  55,4%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Brzeg Dolny
  6,6
  Województwo
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,5
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 373 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 461 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 373 g
  Województwo
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 95 Waga 3500g - 3999g
 • 95
 • 132 Waga 3000g - 3499g
 • 132
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Brzeg Dolny
  0,57
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Brzegu Dolnym w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 163 Zgony
 • 89 Kobiety
  (Zgony)
 • 74 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,6%
  45,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Brzeg Dolny
  12,9
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Polska
  11,9
 • 174,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  174,0
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Kraj
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,9
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,0
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Brzeg Dolny
  44,4%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Polska
  36,0%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,2%
  Województwo
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 9,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 42 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,9
  Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Cała Polska
  70,6
 • 327,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Brzeg Dolny
  327,0
  Województwo
  294,0
  Cała Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Polska
  253,9
 • 575,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 634,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 513,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Brzeg Dolny
  575,6
  Dolnośląskie
  556,8
  Kraj
  426,2
 • 116,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 66,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  116,8
  Dolnośląskie
  96,5
  Cały kraj
  62,9
 • 42,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  42,6
  Dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  33,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,3
  woj. dolnośląskie
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 115 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 61 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 136 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -30 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Brzegu Dolnym w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Brzeg Dolny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzeg Dolny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Brzegu Dolnym oddano do użytku 39 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Brzegu Dolnym to 5 591 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 444 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  61,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Brzegu Dolnym to 3,49 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Brzegu Dolnym to 82,80 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,11% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,66% mieszkań posiada łazienkę, 94,15% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,70% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołowskiego.

  Powiat wołowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 591 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 443,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Brzeg Dolny
  443,50
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  60,20 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,70 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,59
  Województwo
  3,67
  Cały kraj
  3,83
 • 2,25 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,25
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Brzeg Dolny
  0,63
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 39 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,09
  Województwo
  7,66
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 136 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,49 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,49
  Dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 10,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  10,79
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Cały kraj
  24,56
 • 3 230 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 82,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  82,8 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,26 m2
  Dolnośląskie
  0,66 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Brzeg Dolny
  99,11%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,05%
  Województwo
  95,37%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,66%
  woj. dolnośląskie
  93,95%
  Polska
  93,75%
 • 94,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Brzeg Dolny
  94,15%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 91,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  91,70%
  Województwo
  64,57%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Brzeg Dolny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Brzegu Dolnym na 1000 mieszkańców pracuje 340osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Brzegu Dolnym wynosiło w 2023 roku 11,0% (11,0% wśród kobiet i 11,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brzegu Dolnym wynosiło 7 909,26 PLN, co odpowiada 117.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Brzegu Dolnego 883 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 782 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -101.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Brzegu Dolnego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,4% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 340 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Brzeg Dolny
  340,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Cała Polska
  259,0
 • 7,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,3% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,0%
  Województwo
  4,4%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Brzegu Dolnym w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Brzegu Dolnym w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Brzegu Dolnym w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 793 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  7 909 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Brzegu Dolnym w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 883 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 782 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -101 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,89 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,4% Przemysł i budownictwo
 • 25,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,6% Pozostałe
 • 52,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Brzegu Dolnym w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 315 Pracujący ogółem
 • 1 994 Kobiety
 • 2 321 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Brzegu Dolnym w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Brzeg Dolny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,3
  Województwo
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 43,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  43,6
  Dolnośląskie
  40,7
  Cały kraj
  38,2
 • 146,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Brzeg Dolny
  146,5
  Województwo
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Brzeg Dolny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Brzegu Dolnym w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 419 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 865 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 85 nowych podmiotów, a 72 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (133) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (84) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (176) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (39) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Brzegu Dolnym najwięcej (100) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 370) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,3% (330) podmiotów, a 76,5% (1 085) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Brzegu Dolnym najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 419 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 330 Przemysł i budownictwo
 • 1 085 Pozostała działalność
 • 85 Podmioty nowo zarejestrowane w Brzegu Dolnym w 2023 roku
 • 72 Podmioty wyrejestrowane w Brzegu Dolnym w 2023 roku
 • 865 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 370 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 370
 • 31 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 31
 • 15 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 15
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 416 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 416
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 117 Spółki handlowe ogółem
 • 117
 • 11  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 100  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 100
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 72 Spółki cywilne ogółem
 • 72
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 865 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 178 Budownictwo
 • 178
 • 165 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 165
 • 89 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 89
 • 69 Przetwórstwo przemysłowe
 • 69
 • 65 Pozostała działalność
 • 65
 • 57 Transport i gospodarka magazynowa
 • 57
 • 49 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 49
 • 47 Informacja i komunikacja
 • 47
 • 40 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 40
 • 31 Edukacja
 • 31
 • 27 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 27
 • 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 24
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzeg Dolny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Brzegu Dolnym stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 236 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Brzegu Dolnym wynosi 68,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Brzegu Dolnego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,38 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,77 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,97 (33%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Brzegu Dolnego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 236 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 236
 • 157 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 157
 • 37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 37
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 124 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 124
 • 18,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Brzeg Dolny
  18,66
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Kraj
  22,81
 • 12,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Brzeg Dolny
  12,38
  Dolnośląskie
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,97
  Województwo
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,05
  Województwo
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,48
  Dolnośląskie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 9,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,77
  Województwo
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Brzeg Dolny
  69%
  Dolnośląskie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  33%
  Dolnośląskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Brzeg Dolny
  91%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  49%
  Dolnośląskie
  43%
  Cały kraj
  51%

Brzeg Dolny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Brzegu Dolnego wyniosła w 2022 roku 108,7 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Brzegu Dolnego - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,7 mln złotych, czyli 12,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Brzegu Dolnego wyniosła w 2022 roku 105,1 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (50.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (14%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5%). W budżecie Brzegu Dolnego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 165 złotych na mieszkańca (2,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 29,0%.
 • Wydatki budżetu w Brzegu Dolnym według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Brzegu Dolnego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Brzegu Dolnego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,9 mln

  3,4 tys(100%)

  61,8 mln

  3,9 tys(100%)

  69,4 mln

  4,3 tys(100%)

  78,0 mln

  4,9 tys(100%)

  87,1 mln

  5,4 tys(100%)

  97,3 mln

  5,9 tys(100%)

  103,0 mln

  6,3 tys(100%)

  108,7 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,1 mln

  1,3 tys(29.4%)

  16,8 mln

  1,3 tys(27.1%)

  21,2 mln

  1,7 tys(30.6%)

  25,1 mln

  2,0 tys(32.1%)

  23,7 mln

  1,9 tys(27.2%)

  25,9 mln

  2,1 tys(26.6%)

  28,6 mln

  2,3 tys(27.8%)

  36,0 mln

  2,9 tys(33.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,2 mln

  660(14.9%)

  7,4 mln

  596(12%)

  8,0 mln

  638(11.5%)

  7,5 mln

  602(9.6%)

  7,8 mln

  624(9%)

  9,3 mln

  747(9.6%)

  10,1 mln

  812(9.8%)

  13,5 mln

  1,1 tys(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,6 mln

  609(13.8%)

  7,1 mln

  568(11.5%)

  7,4 mln

  592(10.6%)

  8,0 mln

  642(10.3%)

  9,0 mln

  722(10.4%)

  8,2 mln

  660(8.5%)

  8,8 mln

  708(8.5%)

  9,2 mln

  732(8.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,7 mln

  300(6.8%)

  3,3 mln

  263(5.3%)

  2,9 mln

  232(4.2%)

  4,0 mln

  324(5.2%)

  7,4 mln

  595(8.5%)

  12,4 mln

  996(12.8%)

  11,7 mln

  943(11.3%)

  7,8 mln

  619(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  522(11.8%)

  13,2 mln

  1,1 tys(21.4%)

  3,2 mln

  257(4.6%)

  3,1 mln

  245(3.9%)

  3,2 mln

  255(3.7%)

  3,1 mln

  250(3.2%)

  3,9 mln

  318(3.8%)

  7,4 mln

  586(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  37,2 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,0 tys

  10,5(0.1%)

  4,9 mln

  385(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,2 mln

  256(5.8%)

  2,7 mln

  214(4.3%)

  3,2 mln

  255(4.6%)

  5,0 mln

  396(6.3%)

  7,3 mln

  581(8.3%)

  6,4 mln

  511(6.6%)

  3,0 mln

  241(2.9%)

  4,2 mln

  330(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,4 mln

  271(6.1%)

  3,6 mln

  286(5.8%)

  4,4 mln

  351(6.3%)

  4,7 mln

  373(6%)

  5,1 mln

  408(5.9%)

  3,3 mln

  263(3.4%)

  3,3 mln

  267(3.2%)

  3,6 mln

  287(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  453,8 tys

  36,5(0.8%)

  310,7 tys

  24,9(0.5%)

  267,6 tys

  21,4(0.4%)

  456,9 tys

  36,6(0.6%)

  396,0 tys

  31,7(0.5%)

  1,7 mln

  139(1.8%)

  5,4 mln

  433(5.2%)

  1,9 mln

  148(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  236(5.3%)

  4,5 mln

  364(7.3%)

  3,6 mln

  289(5.2%)

  4,8 mln

  385(6.2%)

  1,9 mln

  151(2.2%)

  2,2 mln

  176(2.3%)

  2,9 mln

  230(2.8%)

  1,8 mln

  140(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  539,4 tys

  43,4(1%)

  315,8 tys

  25,3(0.5%)

  589,9 tys

  47,2(0.8%)

  489,2 tys

  39,2(0.6%)

  416,7 tys

  33,3(0.5%)

  338,0 tys

  27,1(0.3%)

  818,6 tys

  66,0(0.8%)

  1,5 mln

  123(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  444,4 tys

  35,8(0.8%)

  373,5 tys

  30,0(0.6%)

  443,4 tys

  35,5(0.6%)

  476,6 tys

  38,2(0.6%)

  608,8 tys

  48,7(0.7%)

  573,6 tys

  46,0(0.6%)

  417,4 tys

  33,7(0.4%)

  1,4 mln

  114(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  305,0 tys

  24,6(0.6%)

  345,4 tys

  27,7(0.6%)

  307,8 tys

  24,7(0.4%)

  267,3 tys

  21,4(0.3%)

  316,1 tys

  25,3(0.4%)

  443,6 tys

  35,5(0.5%)

  436,6 tys

  35,2(0.4%)

  1,1 mln

  88,9(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  154,1 tys

  12,4(0.3%)

  489,9 tys

  39,3(0.8%)

  410,6 tys

  32,9(0.6%)

  293,1 tys

  23,5(0.4%)

  327,5 tys

  26,2(0.4%)

  344,9 tys

  27,6(0.4%)

  399,3 tys

  32,2(0.4%)

  530,3 tys

  42,1(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  289,9 tys

  23,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  936,5 tys

  75,4(1.7%)

  909,8 tys

  73,0(1.5%)

  898,5 tys

  72,0(1.3%)

  957,9 tys

  76,7(1.2%)

  951,0 tys

  76,0(1.1%)

  72,6 tys

  5,8(0.1%)

  68,3 tys

  5,5(0.1%)

  100,1 tys

  7,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,0 tys

  1,0(0%)

  12,0 tys

  1,0(0%)

  15,0 tys

  1,2(0%)

  23,0 tys

  1,8(0%)

  423,8 tys

  33,9(0.5%)

  17,5 tys

  1,4(0%)

  20,0 tys

  1,6(0%)

  18,7 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,4 tys

  9,2(0.2%)

  13,8 tys

  1,1(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  161,1 tys

  12,9(0.2%)

  118,1 tys

  9,4(0.1%)

  119,8 tys

  9,6(0.1%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  270,0 tys

  21,7(0.5%)

  500,0 tys

  40,1(0.8%)

  202,5 tys

  16,2(0.3%)

  202,5 tys

  16,2(0.3%)

  726,0 tys

  58,1(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Brzegu Dolnym według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Brzegu Dolnego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Brzegu Dolnego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,5 mln

  3,7 tys(100%)

  60,0 mln

  3,8 tys(100%)

  71,0 mln

  4,4 tys(100%)

  72,8 mln

  4,5 tys(100%)

  84,0 mln

  5,2 tys(100%)

  95,7 mln

  5,8 tys(100%)

  105,7 mln

  6,5 tys(100%)

  105,1 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  33,4 mln

  2,7 tys(57.2%)

  32,0 mln

  2,6 tys(53.4%)

  40,1 mln

  3,2 tys(56.5%)

  42,2 mln

  3,4 tys(57.9%)

  44,1 mln

  3,5 tys(52.5%)

  45,1 mln

  3,6 tys(47.2%)

  51,7 mln

  4,2 tys(48.9%)

  53,5 mln

  4,2 tys(50.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,2 mln

  581(12.3%)

  7,6 mln

  611(12.7%)

  7,9 mln

  631(11.1%)

  8,3 mln

  667(11.4%)

  9,9 mln

  794(11.8%)

  13,6 mln

  1,1 tys(14.2%)

  14,4 mln

  1,2 tys(13.6%)

  14,7 mln

  1,2 tys(14%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 mln

  327(7%)

  3,4 mln

  269(5.6%)

  3,3 mln

  262(4.6%)

  2,8 mln

  227(3.9%)

  2,7 mln

  215(3.2%)

  3,9 mln

  316(4.1%)

  4,3 mln

  345(4%)

  5,2 mln

  413(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,0 tys

  10,5(0.1%)

  4,8 mln

  384(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  904,1 tys

  72,8(1.5%)

  994,3 tys

  79,8(1.7%)

  1,3 mln

  101(1.8%)

  1,1 mln

  85,8(1.5%)

  1,2 mln

  96,1(1.4%)

  1,3 mln

  106(1.4%)

  1,7 mln

  139(1.6%)

  3,9 mln

  307(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,7 mln

  460(9.8%)

  3,4 mln

  277(5.8%)

  3,9 mln

  316(5.6%)

  4,0 mln

  322(5.5%)

  5,9 mln

  473(7%)

  3,6 mln

  289(3.8%)

  6,8 mln

  548(6.4%)

  3,7 mln

  295(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  382(8.1%)

  11,3 mln

  903(18.8%)

  1,4 mln

  114(2%)

  1,5 mln

  119(2%)

  1,5 mln

  119(1.8%)

  1,5 mln

  119(1.6%)

  2,5 mln

  202(2.4%)

  3,2 mln

  257(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  550,0 tys

  44,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,0 tys

  2,7(0%)

  332

  0,0(0%)

  643,9 tys

  51,6(0.7%)

  1,2 mln

  97,9(1.1%)

  1,7 mln

  133(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  17,7 tys

  1,4(0%)

  26,8 tys

  2,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,5(0%)

  770,5 tys

  61,1(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  517,3 tys

  41,0(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  627,9 tys

  50,6(1.1%)

  563,5 tys

  45,2(0.9%)

  281,8 tys

  22,6(0.4%)

  303,8 tys

  24,3(0.4%)

  478,6 tys

  38,3(0.6%)

  907,8 tys

  72,7(0.9%)

  265,3 tys

  21,4(0.3%)

  455,0 tys

  36,1(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  298,7 tys

  24,0(0.5%)

  184,8 tys

  14,8(0.3%)

  276,9 tys

  22,2(0.4%)

  160,8 tys

  12,9(0.2%)

  178,1 tys

  14,2(0.2%)

  182,1 tys

  14,6(0.2%)

  216,9 tys

  17,5(0.2%)

  221,1 tys

  17,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  106,8 tys

  8,6(0.2%)

  67,4 tys

  5,4(0.1%)

  46,3 tys

  3,7(0.1%)

  33,2 tys

  2,7(0%)

  36,7 tys

  2,9(0%)

  29,3 tys

  2,4(0%)

  25,7 tys

  2,1(0%)

  45,3 tys

  3,6(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  307,8 tys

  24,7(0.5%)

  380,5 tys

  30,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  486,5 tys

  38,9(0.6%)

  104,9 tys

  8,4(0.1%)

  204,9 tys

  16,5(0.2%)

  9,0 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,4 tys

  9,2(0.2%)

  13,8 tys

  1,1(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  161,1 tys

  12,9(0.2%)

  118,1 tys

  9,4(0.1%)

  119,8 tys

  9,6(0.1%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  654

  0,1(0%)

  42,8 tys

  3,5(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  705,3 tys

  56,8(1.2%)

  169,5 tys

  13,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  2,0(0%)

  545,5 tys

  43,6(0.6%)

  2,5 mln

  197(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  198,8 tys

  15,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Brzeg Dolny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 503 mieszkańców Brzegu Dolnego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 213 kobiet oraz 1 290 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 23,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Brzegu Dolnego, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Brzegu Dolnego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Brzegu Dolnym największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (25,3%).

  W roku 2022 w Brzegu Dolnym mieściło się 5 przedszkoli, w których do 26 oddziałów uczęszczało 639 dzieci (310 dziewczynek oraz 329 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Brzegu Dolnym mieściły się 3 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 319 dzieci (155 dziewczynek oraz 164 chłopców). Dostępnych było 325 miejsc.

  20,8% mieszkańców Brzegu Dolnego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,8% wśród dziewczynek i 21,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 164 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 61 oddziałach uczyło się 1 232 uczniów (577 kobiet oraz 655 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Brzegu Dolnym placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 39 oddziałach uczyło się 786 uczniów (357 kobiet oraz 429 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 129,55.

  W Brzegu Dolnym znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 372 uczniów (251 kobiet oraz 121 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 76 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Brzegu Dolnym placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 209 uczniów (134 kobiety oraz 75 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 88 absolwentów.

  W Brzegu Dolnym znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 229 uczniów (73 kobiety oraz 156 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Brzegu Dolnym placówkę miała 1 Technikum, w którym w 1 oddziale uczyło się 29 uczniów (5 kobiet oraz 24 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Brzegu Dolnym znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 79 uczniów (29 kobiet oraz 50 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,9 uczniów. 26,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,2% mieszkańców Brzegu Dolnego w wieku potencjalnej nauki (19,8% kobiet i 20,7% mężczyzn).

 • 19,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,2%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  38,2%
  Województwo
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • Brzeg Dolny
  4,1%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,1%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,0%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Brzeg Dolny
  2,7%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Brzeg Dolny
  12,5%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Brzeg Dolny
  3,3%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1164 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Brzeg Dolny
  1 164,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,89
  Dolnośląskie
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 26 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 365 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Brzeg Dolny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 639 Dzieci
 • 310 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 329 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 142 3 lata
 • 142
 • 155 4 lata
 • 155
 • 150 5 lata
 • 150
 • 185 6 lat
 • 185
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 67 3 lata
 • 67
 • 79 4 lata
 • 79
 • 68 5 lata
 • 68
 • 91 6 lat
 • 91
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 75 3 lata
 • 75
 • 76 4 lata
 • 76
 • 82 5 lata
 • 82
 • 94 6 lat
 • 94
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 51,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 50,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Brzegu Dolnym(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzegu Dolnym aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr3 w Brzegu Dolnym
  Publiczne
  71 319-56-95
  71 319-53-30
  ul. Przedszkolna 1
  56-120 Brzeg Dolny
  512110
  Przedszkole Samorządowe nr 1 (Perełka)
  Publiczne
  71 319-56-60
  71 319-56-61
  ul. Zwycięstwa 1
  56-120 Brzeg Dolny
  610911
  Przedszkole 2
  Publiczne
  ul. Odrodzenia 2
  56-120 Brzeg Dolny
  2504
 • Szkoły podstawowe w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Brzeg Dolny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 1 107 Uczniowie
 • 547 Kobiety
  (uczniowie)
 • 560 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 148 Uczniowie w 1 klasie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 192 Absolwenci
 • 105 Kobiety
  (absolwenci)
 • 87 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 125 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,0%
  76,0%
 • 34 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,2
  Dolnośląskie
  18,1
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20,2
 • 20,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20,2
 • 23,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23,1
 • 9,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9,6
 •  
 • 68,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 59,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 129,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Brzeg Dolny
  129,55
  woj. dolnośląskie
  98,48
  Kraj
  95,96
 • 123,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Brzeg Dolny
  123,34
  Województwo
  96,90
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brzeg Dolny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brzeg Dolny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Brzegu Dolnym(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzegu Dolnym aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 6 (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  71 319-99-11
  71 319-91-80
  ul. Wilcza 4
  56-120 Brzeg Dolny
  2046943
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 (MARIA SKŁODOWSKA-CURII)
  Publiczna
  71 319-58-30
  71 319-56-67
  ul. ZWYCIĘSTWA 10
  56-120 Brzeg Dolny
  1431028
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  71 319-51-06
  71 319-51-06
  ul. A. Mickiewicza 2
  56-120 Brzeg Dolny
  919620
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Brzegu Dolnym
  Publiczna
  ul. 1 Maja 21
  56-120 Brzeg Dolny
  342-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Brzeg Dolny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 372 Uczniowie
 • 251 Kobiety
  (uczniowie)
 • 121 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,5%
  32,5%
 • 133 Uczniowie w 1 klasie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Absolwenci
 • 49 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  21,9
  Dolnośląskie
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Brzeg Dolny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 229 Uczniowie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie)
 • 156 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,9%
  68,1%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  22,9
  Dolnośląskie
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Brzeg Dolny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  26,3
  woj. dolnośląskie
  20,9
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Brzegu Dolnym(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzegu Dolnym aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczna
  71 319-50-90
  71 319-58-94
  ul. 1-go Maja 1a
  56-120 Brzeg Dolny
  4113-
  Technikum (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  ul. 1-go Maja 1a
  56-120 Brzeg Dolny
  489-
  Liceum Ogólnokształcące (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  71 319-50-90
  71 319-50-90
  ul. 1-go Maja 1a
  56-120 Brzeg Dolny
  382-
  Liceum Ogólnokształcące (Józefa Maksymiliana Ossolińskiego)
  Publiczne
  71 319-98-28
  71 319-98-28
  ul. Wilcza 10
  56-120 Brzeg Dolny
  369-
 • Edukacyjne grupy wieku w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Brzeg Dolny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Brzeg Dolny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Brzeg Dolny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzeg Dolny - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Brzegu Dolnym

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Brzegu Dolnym w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Brzegu Dolnym
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Brzegu Dolnym: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Brzegu Dolnym 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 292 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 127 (uczestnicy: 23 937)
  • seanse filmowe: 28 (uczestnicy: 4 070)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 4 650)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 10 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 1 905)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 180)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 900)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 580)
  • warsztaty: 46 (uczestnicy: 952)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 355)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 85)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 140)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 140)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 60)
  • taneczne: 6 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Brzegu Dolnym działało 1 kino posiadające 1 salę z 292 miejscami na widowni. Odbyło się 441 seansów, na które przyszło 4 163 widzów, w tym 187 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 722 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Brzegu Dolnym działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 53 266 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 46 254 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 35
  • dostępne dla czytelników: 25
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 25
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Brzegu Dolnym działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 672 członków. Zarejestrowano 784 ćwiczących (mężczyźni: 567, kobiety: 217, chłopcy do lat 18: 468, dziewczęta do lat 18: 184). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Brzegu Dolnym w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Brzegu Dolnym
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Brzegu Dolnego znajduje się 24 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Brzegu Dolnym
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Brzeg Dolny, st.1 ze średniowieczadnia 1964-09-27, wykaz dokumentów: 51/Arch z 1964-09-27
  • Osada Brzeg Dolny, st.53 z epoki kamieniadnia 1978-06-05, wykaz dokumentów: 871/Arch/78 z 1978-06-05
  • Osada Brzeg Dolny, st.35 z epoki brązu dnia 1978-06-06, wykaz dokumentów: 872/Arch/78 z 1978-06-06
  • Osada Brzeg Dolny, st.54 z epoki kamieniadnia 1978-06-06, wykaz dokumentów: 873/Arch/78 z 1978-06-06
  • Osada Brzeg Dolny, st.55 z epoki żelazadnia 1978-06-07, wykaz dokumentów: 874/Arch/78 z 1978-06-07
  • Osada Brzeg Dolny, st.52 z epoki żelazadnia 1978-06-07, wykaz dokumentów: 875/Arch/78 z 1978-06-07
  • Park z 2. poł. XVIII w.dnia 1950-05-31, wykaz dokumentów: 195 z 1950-05-31; 227 z 1950-05-31; 516/W z 1984-02-17; 716/W z 1995-11-02; A/2664/195 z 2010-08-05
  • Pałac z 1785 - 1790 (ul. Kolejowa 29)dnia 1950-05-31, wykaz dokumentów: 227 z 1950-05-31; A/2663/227 z 2010-08-05
  • Kościół z XVI w.dnia 1964-12-10, wykaz dokumentów: 1187 z 1964-12-10; A/2668/1187 z 2010-08-06
  • Miasto z 1663 r.dnia 1978-09-30, wykaz dokumentów: 396/W z 1978-09-30; A/1844/396/W z 2010-03-25
  • Mauzoleum z 1800 r.dnia 1984-02-17, wykaz dokumentów: 516/W z 1984-02-17; A/2613/516/W z 2010-08-04
  • Kaplica z 1660 r.dnia 1991-08-14, wykaz dokumentów: 656/W z 1991-08-14; A/2585/656/W z 2010-08-02
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1660 r.dnia 1991-08-14, wykaz dokumentów: 656/W z 1991-08-14; A/2585/656/W z 2010-08-02
  • Zespół - folwark z 1. ćw. XIX w.dnia 1995-11-02, wykaz dokumentów: 716/W z 1995-11-02
  • Oficyna mieszkalna z 1770 - 1775 (ul. Kolejowa 29A)dnia 1995-11-02, wykaz dokumentów: 716/W z 1995-11-02; A/3028/716/W z 2010-08-11
  • Oficyna gospodarcza z 1770 - 1775 (ul. Leśna 4)dnia 1995-11-02, wykaz dokumentów: 716/W z 1995-11-02; A/3028/716/W z 2010-08-11
  • Stajnia z 1. ćw. XIX w.dnia 1995-11-02, wykaz dokumentów: 716/W z 1995-11-02; A/3028/716/W z 2010-08-11
  • Wozownia z przełomu XIX/XX w.dnia 1995-11-02, wykaz dokumentów: 716/W z 1995-11-02; A/3028/716/W z 2010-08-11
  • Oficyna mieszkalna z 2. ćw. XIX w. (ul. Ogrodowa 15)dnia 1995-11-02, wykaz dokumentów: 716/W z 1995-11-02; A/3028/716/W z 2010-08-11
  • Willa z 1910 r. (ul. Kolejowa 2)dnia 1995-11-02, wykaz dokumentów: 716/W z 1995-11-02; A/3028/716/W z 2010-08-11
  • Kordegarda z pocz. XX w. (ul. Kolejowa 29)dnia 1995-11-02, wykaz dokumentów: 716/W z 1995-11-02; A/3028/716/W z 2010-08-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Kolejowa 25)dnia 1995-11-02, wykaz dokumentów: 716/W z 1995-11-02; A/3028/716/W z 2010-08-11
  • Zespół - pałac z XVIII - XIX (ul. Kolejowa 29)dnia 1995-11-02, wykaz dokumentów: 716/W z 1995-11-02; A/3028/716/W z 2010-08-11
  • Zbór z 1742 r.dnia 1997-11-27, wykaz dokumentów: 734/W z 1997-11-27
 • Formy ochrony przyrody w Brzegu Dolnym
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Brzegu Dolnego znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Brzegu Dolnym
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Łęgi Odrzańskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 17999.42 ha
  • Łęgi Odrzańskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 20223.04 ha
  • Głaz Romera - Pomnik przyrodyOpis: głaz narzutowy, Data ustanowienia: 1964-04-10, Opis granicy: Przy drodze leśnej z Jodłowic do Podgóry 700 m na wschód od linii wysokiego napięcia
  • Pomnik przyrodyOpis: Połamane gałęzie, Data ustanowienia: 1974-04-19, Opis granicy: W parku miejskim w północnym narożniku zbiornika wodnego - Czarny staw

Brzeg Dolny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 56 wypadków drogowych w Brzegu Dolnym odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 59 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 444,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 71,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Brzegu Dolnym znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołowskiego.

  Powiat wołowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Brzegu Dolnym
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 56 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 59 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 12 Lekko ranni
 • 47 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Brzegu Dolnym w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 444,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  444,2
  Województwo
  1 022,8
  Cała Polska
  1 100,9
 • 71,39 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Brzeg Dolny
  71,4
  woj. dolnośląskie
  94,6
  Kraj
  104,4
 • 467,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  468,0
  Dolnośląskie
  1 295,9
  Kraj
  1 327,3
 • 16,07 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  16,1
  Województwo
  9,2
  Kraj
  9,5
 • 105,36 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  105,4
  woj. dolnośląskie
  126,7
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Brzegu Dolnym w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 277,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  2 277,3 km
  Województwo
  616,8 km
  Polska
  633,6 km
 • 13,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  13,3 km
  Dolnośląskie
  4,3 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Brzeg Dolny przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 341droga wojewódzka nr 341(Prawików - Grodzanów - Pogalewo Wielkie - Pogalewo Małe - Brzeg Dolny - Stary Dwór - Uraz - Pęgów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Brzeg Dolny przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 273Linia kolejowa nr 273: Wrocław Główny - Szczecin Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Muchobór - Wrocław Kuźniki - Wrocław Stadion - Wrocław Pracze - Brzezinka Średzka - Czerna Mała - Księginice -Brzeg Dolny - Łososiowice - Wołów - Orzeszków - Małowice Wołowskie - Ścinawa - Chełmek Wołowski - Rudna Miasto - Rudna Gwizdanów - Grębocice - Krzepów - Głogów - Głogów Huta - Wróblin Głogowski - Brzeg Głogowski - Czerna - Bytom Odrzański - Nowa Sól - Niedoradz - Stary Kisielin - Zielona Góra - Przylep - Czerwieńsk - Czerwieńsk Mt - Nietkowice - Będów - Radnica - Bytnica - Budachów - Pliszka - Gądków Wielki - Jerzmanice Lubuskie - Rzepin - Drzeńsko - Kowalów - Radów - Laski Lubuskie - Górzyca - Ługi Górzyckie - Kostrzyn - Kostrzyn Towarowy - Namyślin - Boleszkowice - Mieszkowice - Bielin - Witnica Chojeńska - Godków - Chojna - Lisie Pole - Krzywin Gryfiński - Widuchowa - Pacholęta - Dolna Odra - Gryfino - Czepino - Daleszewo Gryfińskie - Szczecin Podjuchy - Szczecin Port Centralny SPA - Szczecin Port Centralny SPB - Szczecin Port Centralny SPC21 - Szczecin Port Centralny - Szczecin Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Brzegu Dolnym istnieje 97 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Jerzego Czartoryskiego

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleje Jerozolimskie

  ul. Bolesława Leśmiana

  ul. Braci Korczyńskich

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Cicha

  ul. Działkowa

  ul. Dębowa

  ul. Fabryczna

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Generała Józefa Bema

  ul. Grabowa

  ul. Grenadierów

  ul. Henryka Lubomirskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Jana Paderewskiego

  ul. Jana Feliksa Tarnowskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaworowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Joachima Lelewela

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Kalasantego Dzieduszyckiego

  ul. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego

  ul. Klasztorna

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kresowa

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Małopolska

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mostowa

  ul. Młodzieżowa

  ul. Młyńska

  ul. Naborowska

  ul. Nasypowa

  ul. Nowowiejska

  ul. Odrodzenia

  ul. Odrzańska

  ul. Ogrodowa

  ul. Olimpijska

  ul. Osiedlowa

  ul. Parkowa

  ul. Pionierska

  ul. Piwna

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Prosta

  ul. Przedszkolna

  ul. Przejazd

  ul. Rajdowa

  ul. Robotnicza

  ul. Rolnicza

  Rondo Solidarności

  Rynek

  ul. Samuela Bogumiła Lindego

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Staromiejska

  ul. Stawowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Towarowa

  ul. Tęczowa

  ul. Urazka

  ul. Warzyńska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wilcza

  ul. Wodna

  ul. Wojciecha Kętrzyńskiego

  ul. Wyścigowa

  ul. Zachodnia

  ul. Zakładowa

  ul. Zbożowa

  ul. Zielona

  ul. Zwycięstwa

  ul. ks. Kanonika Jana Puka

  ul. Środkowa