Powiat pruszkowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat pruszkowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 165 912 Liczba mieszkańców
 • 246 km2 Powierzchnia
 • 656 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 62,6% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Rymuza Starosta
 • ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków Adres starostwa powiatowego
 • WPR, WPP, WPS Tablice rejestracyjne
Powiat pruszkowski na mapie
Identyfikatory
 • 1421 TERYT (TERC)
Herb powiatu pruszkowskiego
powiat pruszkowski herb
Flaga powiatu pruszkowskiego
powiat pruszkowski flaga

powiat pruszkowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie
22 758 77 01
22 759 84 25
ul.Staszica 4
05-800 Pruszków
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
22 604 62 13
22 604 63 07
ul. Kraszewskiego 8
05-800 Pruszków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie
22 490 99 07
22 490 99 08
ul.Staszica 4
05-800 Pruszków
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie
22 758 75 26, 22 759 88 28
22 758 84 25
ul. Łączniczek AK 7
05-800 Pruszków
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie
22 758 88 19
22 759 58 00
ul.Gordziałkowskiego 5
05-804 Pruszków
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
(22) 738-14-00
(22) 728-92-47
ul.Drzymały
05-800 Pruszków

Powiat pruszkowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat pruszkowski ma 165 912 mieszkańców, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 16,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu pruszkowskiego w 2050 roku wynosi 185 267, z czego 96 545 to kobiety, a 88 722 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego zawarli w 2019 roku 726 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,2% mieszkańców powiatu pruszkowskiego jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat pruszkowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 191. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,16 na 1000 mieszkańców powiatu pruszkowskiego. W 2019 roku urodziło się 1 802 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,12 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 33,6% zgonów w powiecie pruszkowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,0% zgonów w powiecie pruszkowskim były nowotwory, a 8,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu pruszkowskiego przypada 9.76 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 3 777 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 485 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu pruszkowskiego 1 292. W tym samym roku 170 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 159.

  58,1% mieszkańców powiatu pruszkowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu pruszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 165 912 Liczba mieszkańców
 • 86 969 Kobiety
 • 78 943 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie pruszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie pruszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie pruszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu pruszkowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 185 267 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 96 545 Kobiety
 • 88 722 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie pruszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie pruszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie pruszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu pruszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,3 lat
  woj. mazowieckie
  41,5 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat pruszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu pruszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat pruszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat pruszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat pruszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat pruszkowski
  26,2%
  Województwo
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. pruszkowski
  58,2%
  Województwo
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat pruszkowski
  9,0%
  Województwo
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,4%
  Województwo
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie pruszkowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  4,9
  Polska
  4,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat pruszkowski
  1,8
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,7
 • 726 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie pruszkowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 191 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 97 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 94 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. pruszkowski
  1,2
  woj. mazowieckie
  0,4
  Cała Polska
  -0,9
 • 1,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie pruszkowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie pruszkowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie pruszkowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie pruszkowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 802 Urodzenia żywe
 • 880 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 922 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 10,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,9
  Mazowieckie
  11,0
  Kraj
  9,8
 • 46,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. pruszkowski
  46,3
  woj. mazowieckie
  46,5
  Cały kraj
  41,8
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 119 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 119
 • 50 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 50
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 360 g Średnia waga noworodków
 • 3 310 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 360 g
  Województwo
  3 399 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 157 Waga 4000g - 4499g
 • 157
 • 589 Waga 3500g - 3999g
 • 589
 • 628 Waga 3000g - 3499g
 • 628
 • 292 Waga 2500g - 2999g
 • 292
 • 86 Waga 2000g - 2499g
 • 86
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,65 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,65
  woj. mazowieckie
  1,57
  Kraj
  1,42
 • 0,81 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. pruszkowski
  0,81
  Województwo
  0,76
  Cała Polska
  0,69
 • 1,12 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,12
  woj. mazowieckie
  1,03
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie pruszkowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 611 Zgony
 • 783 Kobiety
  (Zgony)
 • 828 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat pruszkowski
  9,8
  Województwo
  10,7
  Kraj
  10,7
 • 89,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat pruszkowski
  89,4
  Mazowieckie
  96,8
  Cały kraj
  109,3
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. pruszkowski
  2,2
  Mazowieckie
  3,2
  Polska
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. pruszkowski
  2,7
  woj. mazowieckie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pruszkowskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat pruszkowski
  33,6%
  Województwo
  34,7%
  Polska
  40,5%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat pruszkowski
  29,0%
  Mazowieckie
  25,5%
  Polska
  26,4%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat pruszkowski
  8,5%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Cała Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,0
  Cały kraj
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,6
  Cała Polska
  72,2
 • 284,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. pruszkowski
  284,8
  Mazowieckie
  278,2
  Kraj
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  257,4
  Cała Polska
  263,9
 • 330,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 367,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 288,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. pruszkowski
  330,0
  Mazowieckie
  378,0
  Polska
  437,2
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 66,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  41,4
  Województwo
  58,3
  Polska
  71,0
 • 40,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat pruszkowski
  40,8
  woj. mazowieckie
  36,3
  Polska
  34,8
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. pruszkowski
  8,2
  woj. mazowieckie
  7,5
  Kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. pruszkowski
  0,8%
  woj. mazowieckie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 777 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 993 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 784 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 170 Zameldowania z zagranicy
 • 79 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 91 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 485 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 331 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 154 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 451 Saldo migracji
 • 738 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 713 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 292 Saldo migracji wewnętrznych
 • 662 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 630 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 159 Saldo migracji zagranicznych
 • 76 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 83 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie pruszkowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat pruszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pruszkowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie pruszkowskim oddano do użytku 1 453 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie pruszkowskim to 63 510 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 387 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  65,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 31,2% na cele indywidualne, 2,5% jako mieszkania komunalne, lokale społeczne czynszowe (1,0%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie pruszkowskim to 4,15 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie pruszkowskim to 108,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,08% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,88% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,00% mieszkań posiada łazienkę, 88,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,70% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63 510 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 386,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  386,70
  Województwo
  426,20
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 88,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  88,70 m2
  Mazowieckie
  72,30 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 34,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. pruszkowski
  34,30 m2
  Mazowieckie
  30,80 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. pruszkowski
  4,11
  Mazowieckie
  3,62
  Cała Polska
  3,82
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat pruszkowski
  2,59
  woj. mazowieckie
  2,35
  Polska
  2,63
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,63
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 453 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 8,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat pruszkowski
  8,76
  Województwo
  7,96
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 6 030 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,15 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. pruszkowski
  4,15
  Województwo
  3,49
  Cała Polska
  3,78
 • 36,34 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat pruszkowski
  36,34
  Województwo
  27,78
  Cała Polska
  20,42
 • 157 895 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 108,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  108,7 m2
  woj. mazowieckie
  82,3 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,95 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat pruszkowski
  0,95 m2
  Mazowieckie
  0,65 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 97,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. pruszkowski
  97,08%
  Województwo
  95,93%
  Kraj
  96,88%
 • 95,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat pruszkowski
  95,88%
  Mazowieckie
  93,66%
  Cały kraj
  93,83%
 • 94,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. pruszkowski
  94,00%
  Województwo
  91,69%
  Cała Polska
  91,54%
 • 88,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  88,88%
  Województwo
  86,80%
  Kraj
  82,60%
 • 83,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  83,70%
  woj. mazowieckie
  56,98%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat pruszkowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie pruszkowskim na 1000 mieszkańców pracuje 287osób . Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 45,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie pruszkowskim wynosiło w 2019 roku 2,7% (2,9% wśród kobiet i 2,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pruszkowskim wynosiło 5 757,06 PLN, co odpowiada 119.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pruszkowskiego 19 713 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 14 702 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 011.

  3,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pruszkowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,4% w przemyśle i budownictwie, a 38,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 287 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat pruszkowski
  287,0
  woj. mazowieckie
  309,0
  Kraj
  251,0
 • 3,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,5% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • powiat pruszkowski
  2,7%
  Mazowieckie
  4,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie pruszkowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie pruszkowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie pruszkowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 5 757 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 757 PLN
  Województwo
  5 889 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie pruszkowskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 19 713 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 14 702 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 011 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 3,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,4% Przemysł i budownictwo
 • 17,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 38,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 32,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 42,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Pozostałe
 • 42,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie pruszkowskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 47 077 Pracujący ogółem
 • 21 457 Kobiety
 • 25 620 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie pruszkowskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat pruszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 72,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  72,1
  Mazowieckie
  69,6
  Cała Polska
  66,7
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,4
  Województwo
  37,0
  Polska
  36,5
 • 107,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. pruszkowski
  107,9
  woj. mazowieckie
  113,6
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat pruszkowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie pruszkowskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 30 010 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 22 044 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 224 nowe podmioty, a 1 131 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (2 324) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 522) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (2 319) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (927) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie pruszkowskim najwięcej (3 485) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (29 027) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (119) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,2% (5 776) podmiotów, a 80,4% (24 115) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie pruszkowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 30 010 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 119 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5 776 Przemysł i budownictwo
 • 24 115 Pozostała działalność
 • 2 224 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie pruszkowskim w 2019 roku
 • 1 131 Podmioty wyrejestrowane w powiecie pruszkowskim w 2019 roku
 • 22 044 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 027 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 29 027
 • 830 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 830
 • 134 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 134
 • 17 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 29 991 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 29 991
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 4 091 Spółki handlowe ogółem
 • 4 091
 • 909  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 909
 • 41  Spółki handlowe - akcyjne
 • 41
 • 9    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 3 485  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3 485
 • 872    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 872
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2 501 Spółki cywilne ogółem
 • 2 501
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 22 044 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 5 148 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 5 148
 • 3 380 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 3 380
 • 2 287 Budownictwo
 • 2 287
 • 1 849 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 849
 • 1 579 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 579
 • 1 530 Informacja i komunikacja
 • 1 530
 • 1 291 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 291
 • 1 032 Pozostała działalność
 • 1 032
 • 975 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 975
 • 757 Edukacja
 • 757
 • 673 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 673
 • 623 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 623
 • 506 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 506
 • 272 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 272
 • 81 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 81
 • 47 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 47
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pruszkowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie pruszkowskim stwierdzono 3 186 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,30 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie pruszkowskim wynosi 66,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu pruszkowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,83 (wykrywalność 50%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,92 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,04 (75%), drogowe - 1,77 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat pruszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 186 Przestępstwa ogółem
 • 3 186
 • 1 968 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 968
 • 832 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 832
 • 292 Przestępstwa drogowe
 • 292
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 1 952 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 952
 • 19,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,30
  Województwo
  21,24
  Cała Polska
  20,75
 • 11,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat pruszkowski
  11,92
  woj. mazowieckie
  14,55
  Cała Polska
  13,21
 • 5,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat pruszkowski
  5,04
  Województwo
  4,17
  Kraj
  4,88
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,77
  Mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,86
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat pruszkowski
  0,17
  woj. mazowieckie
  0,34
  Cały kraj
  0,43
 • 11,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat pruszkowski
  11,83
  Mazowieckie
  11,23
  Cała Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat pruszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  66%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  73%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat pruszkowski
  56%
  woj. mazowieckie
  54%
  Polska
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat pruszkowski
  76%
  woj. mazowieckie
  72%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. pruszkowski
  99%
  woj. mazowieckie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. pruszkowski
  82%
  Województwo
  83%
  Polska
  86%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat pruszkowski
  50%
  woj. mazowieckie
  40%
  Cały kraj
  53%

Powiat pruszkowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu pruszkowskiego wyniosła w 2018 roku 170,2 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu pruszkowskiego - 18% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 758 - Różne rozliczenia (17.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,0 mln złotych, czyli 15,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu pruszkowskiego wyniosła w 2018 roku 175,2 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (53.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.1%). W budżecie powiatu pruszkowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 513 złotych na mieszkańca (47,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,5 złotych na mieszkańca (2,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie pruszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu pruszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat pruszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu pruszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  120,8 mln

  781(100%)

  121,5 mln

  777(100%)

  117,9 mln

  748(100%)

  118,3 mln

  745(100%)

  137,6 mln

  859(100%)

  139,7 mln

  866(100%)

  152,8 mln

  942(100%)

  170,2 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,6 mln

  145(18.7%)

  23,3 mln

  148(19.2%)

  22,6 mln

  143(19.2%)

  24,2 mln

  152(20.4%)

  27,7 mln

  172(20.1%)

  37,1 mln

  229(26.5%)

  36,2 mln

  222(23.7%)

  30,6 mln

  187(18%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,0 mln

  167(21.5%)

  26,5 mln

  169(21.9%)

  25,8 mln

  163(21.9%)

  24,2 mln

  152(20.4%)

  24,0 mln

  149(17.5%)

  25,7 mln

  159(18.4%)

  26,6 mln

  163(17.4%)

  29,8 mln

  181(17.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  18,4 mln

  119(15.3%)

  19,0 mln

  121(15.7%)

  16,9 mln

  107(14.3%)

  19,2 mln

  120(16.2%)

  26,4 mln

  164(19.2%)

  23,1 mln

  143(16.5%)

  24,1 mln

  148(15.8%)

  26,1 mln

  159(15.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,3 mln

  92,1(11.9%)

  12,7 mln

  81,0(10.5%)

  14,7 mln

  93,1(12.5%)

  10,2 mln

  64,3(8.7%)

  17,7 mln

  110(12.9%)

  11,7 mln

  72,5(8.4%)

  18,6 mln

  114(12.2%)

  26,0 mln

  158(15.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,3 mln

  85,3(11%)

  14,5 mln

  92,5(11.9%)

  14,3 mln

  90,5(12.1%)

  15,3 mln

  96,1(13%)

  15,9 mln

  99,0(11.6%)

  16,8 mln

  104(12%)

  10,7 mln

  65,4(7%)

  13,2 mln

  80,5(7.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  17,6(2.3%)

  3,8 mln

  24,0(3.1%)

  3,4 mln

  21,3(2.9%)

  4,3 mln

  26,9(3.6%)

  5,0 mln

  31,0(3.6%)

  5,1 mln

  31,4(3.6%)

  6,7 mln

  41,3(4.4%)

  10,6 mln

  64,8(6.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,1 mln

  39,0(5%)

  7,1 mln

  45,0(5.8%)

  6,4 mln

  40,2(5.4%)

  5,6 mln

  35,1(4.7%)

  6,0 mln

  37,2(4.4%)

  6,7 mln

  41,2(4.8%)

  7,0 mln

  43,0(4.6%)

  7,9 mln

  48,2(4.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  40,7(5.2%)

  6,0 mln

  38,1(4.9%)

  5,8 mln

  37,0(5%)

  6,0 mln

  37,9(5.1%)

  6,4 mln

  39,7(4.6%)

  6,1 mln

  37,8(4.4%)

  6,7 mln

  40,8(4.4%)

  7,4 mln

  44,9(4.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  18,1(2.3%)

  2,6 mln

  16,5(2.1%)

  2,4 mln

  15,2(2%)

  2,6 mln

  16,4(2.2%)

  2,7 mln

  16,8(2%)

  2,7 mln

  16,8(1.9%)

  3,1 mln

  19,2(2%)

  3,3 mln

  20,1(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,8 mln

  11,9(1.5%)

  1,5 mln

  9,9(1.3%)

  1,1 mln

  7,3(1%)

  739,1 tys

  4,6(0.6%)

  2,0 mln

  12,2(1.4%)

  209,9 tys

  1,3(0.2%)

  1,6 mln

  9,6(1%)

  2,5 mln

  15,2(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  649,0 tys

  4,2(0.5%)

  607,4 tys

  3,9(0.5%)

  513,1 tys

  3,2(0.4%)

  630,7 tys

  4,0(0.5%)

  858,4 tys

  5,3(0.6%)

  1,2 mln

  7,4(0.9%)

  980,0 tys

  6,0(0.6%)

  1,6 mln

  9,6(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  852,8 tys

  5,5(0.7%)

  965,4 tys

  6,2(0.8%)

  646,2 tys

  4,1(0.5%)

  712,7 tys

  4,5(0.6%)

  797,3 tys

  5,0(0.6%)

  1,7 mln

  10,6(1.2%)

  1,5 mln

  9,4(1%)

  1,4 mln

  8,8(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,2 mln

  20,7(2.7%)

  2,5 mln

  15,8(2%)

  3,0 mln

  19,2(2.6%)

  4,0 mln

  25,2(3.4%)

  1,8 mln

  10,9(1.3%)

  1,0 mln

  6,4(0.7%)

  1,9 mln

  11,4(1.2%)

  1,2 mln

  7,6(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  410,1 tys

  2,6(0.3%)

  337,2 tys

  2,2(0.3%)

  163,3 tys

  1,0(0.1%)

  324,3 tys

  2,0(0.3%)

  486,1 tys

  3,0(0.4%)

  199,1 tys

  1,2(0.1%)

  228,6 tys

  1,4(0.1%)

  431,7 tys

  2,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,5 tys

  2,3(0.3%)

  375,6 tys

  2,3(0.2%)

  373,5 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  8,2(1.1%)

  16,7 tys

  0,1(0%)

  20,9 tys

  0,1(0%)

  14,1 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,0(0%)

  20,9 tys

  0,1(0%)

  30,4 tys

  0,2(0%)

  232,5 tys

  1,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,0(0%)

  184,5 tys

  1,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  129,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,6 tys

  0,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,6 tys

  0,0(0%)

  31,3 tys

  0,2(0%)

  31,6 tys

  0,2(0%)

  31,3 tys

  0,2(0%)

  23,2 tys

  0,1(0%)

  507

  0,0(0%)

  189

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie pruszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu pruszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat pruszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu pruszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  119,0 mln

  769(100%)

  115,2 mln

  737(100%)

  129,9 mln

  824(100%)

  132,3 mln

  834(100%)

  131,2 mln

  819(100%)

  142,3 mln

  882(100%)

  151,3 mln

  933(100%)

  175,2 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  61,4 mln

  395(51.6%)

  60,6 mln

  387(52.6%)

  62,4 mln

  395(48.1%)

  66,6 mln

  418(50.3%)

  71,4 mln

  444(54.4%)

  77,9 mln

  482(54.7%)

  82,3 mln

  505(54.4%)

  93,2 mln

  567(53.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,5 mln

  170(22.3%)

  27,8 mln

  177(24.1%)

  30,3 mln

  191(23.3%)

  25,4 mln

  159(19.2%)

  25,6 mln

  159(19.5%)

  28,2 mln

  174(19.8%)

  30,1 mln

  185(19.9%)

  33,3 mln

  203(19%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,2 mln

  52,7(6.9%)

  2,7 mln

  17,5(2.4%)

  11,1 mln

  69,9(8.5%)

  10,7 mln

  66,9(8.1%)

  5,5 mln

  33,9(4.2%)

  6,0 mln

  37,2(4.2%)

  3,9 mln

  24,2(2.6%)

  10,8 mln

  65,6(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  45,4(5.9%)

  7,2 mln

  46,1(6.3%)

  7,6 mln

  48,2(5.9%)

  8,2 mln

  51,5(6.2%)

  8,6 mln

  53,2(6.5%)

  9,6 mln

  59,2(6.7%)

  7,8 mln

  47,6(5.1%)

  9,3 mln

  56,6(5.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 mln

  36,9(4.8%)

  5,9 mln

  37,4(5.1%)

  5,8 mln

  36,8(4.5%)

  6,0 mln

  37,5(4.5%)

  6,1 mln

  37,8(4.6%)

  6,0 mln

  37,1(4.2%)

  6,5 mln

  40,0(4.3%)

  7,1 mln

  43,2(4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  7,4(1%)

  1,8 mln

  11,2(1.5%)

  2,9 mln

  18,5(2.3%)

  2,3 mln

  14,5(1.7%)

  3,6 mln

  22,2(2.7%)

  2,7 mln

  16,8(1.9%)

  1,9 mln

  11,6(1.2%)

  5,4 mln

  32,6(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  16,5(2.2%)

  2,8 mln

  17,8(2.4%)

  3,4 mln

  21,3(2.6%)

  3,4 mln

  21,0(2.5%)

  3,1 mln

  19,3(2.4%)

  2,5 mln

  15,8(1.8%)

  5,5 mln

  33,7(3.6%)

  3,5 mln

  21,1(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,3 mln

  14,8(1.9%)

  2,4 mln

  15,6(2.1%)

  2,3 mln

  14,4(1.8%)

  2,4 mln

  15,2(1.8%)

  2,7 mln

  16,8(2.1%)

  3,1 mln

  19,1(2.2%)

  3,1 mln

  18,9(2%)

  3,2 mln

  19,6(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  997,9 tys

  6,4(0.8%)

  943,3 tys

  6,0(0.8%)

  1,1 mln

  7,3(0.9%)

  4,4 mln

  27,5(3.3%)

  2,1 mln

  13,3(1.6%)

  1,9 mln

  12,0(1.4%)

  1,4 mln

  8,9(1%)

  2,1 mln

  12,7(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  7,6(1%)

  1,5 mln

  9,4(1.3%)

  1,6 mln

  10,1(1.2%)

  1,2 mln

  7,5(0.9%)

  1,5 mln

  9,6(1.2%)

  3,0 mln

  18,3(2.1%)

  4,4 mln

  26,9(2.9%)

  1,8 mln

  10,8(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  8,9(1.2%)

  865,8 tys

  5,5(0.8%)

  965,0 tys

  6,1(0.7%)

  1,0 mln

  6,5(0.8%)

  776,8 tys

  4,8(0.6%)

  734,6 tys

  4,5(0.5%)

  854,4 tys

  5,2(0.6%)

  1,1 mln

  7,0(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,5 tys

  2,3(0.3%)

  375,6 tys

  2,3(0.2%)

  373,5 tys

  2,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  41,1 tys

  0,3(0%)

  133,8 tys

  0,9(0.1%)

  120,8 tys

  0,8(0.1%)

  111,8 tys

  0,7(0.1%)

  80,8 tys

  0,5(0.1%)

  92,0 tys

  0,6(0.1%)

  107,4 tys

  0,7(0.1%)

  285,1 tys

  1,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  436,3 tys

  2,8(0.4%)

  488,4 tys

  3,1(0.4%)

  231,0 tys

  1,5(0.2%)

  467,9 tys

  2,9(0.4%)

  333,7 tys

  2,1(0.3%)

  257,1 tys

  1,6(0.2%)

  325,1 tys

  2,0(0.2%)

  250,0 tys

  1,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,0(0%)

  149,6 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  129,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,6 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  22,2 tys

  0,1(0%)

  31,1 tys

  0,2(0%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  620

  0,0(0%)

  15,2 tys

  0,1(0%)

  21,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat pruszkowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 38 419 mieszkańców powiatu pruszkowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 18 675 kobiet oraz 19 744 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 27,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 15,7% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 14,4% mieszkańców powiatu pruszkowskiego, gimnazjalnym 4,2%, natomiast 13,5% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu pruszkowskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie pruszkowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (29,5%) oraz średnie zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (24,5%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2018 w powiecie pruszkowskim mieściło się 86 przedszkoli, w których do 325 oddziałów uczęszczało 6 455 dzieci (3 108 dziewczynek oraz 3 347 chłopców). Dostępnych było 7 313 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie pruszkowskim mieściło się 48 przedszkoli, w których do 163 oddziałów uczęszczało 3 855 dzieci (1 923 dziewczynki oraz 1 932 chłopców). Dostępnych było 3 831 miejsc.

  19,7% mieszkańców powiatu pruszkowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 19,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 073 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,70 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 39 szkół podstawowych, w których w 772 oddziałach uczyło się 15 181 uczniów (7 308 kobiet oraz 7 873 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie pruszkowskim placówkę miało 29 szkół podstawowych, w których w 412 oddziałach uczyło się 8 688 uczniów (4 193 kobiety oraz 4 495 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,3% ludności (31,3% wśród dziewczynek i 31,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,77.

  W powiecie pruszkowskim znajduje się 15 licea ogólnokształcące, w których w 87 oddziałach uczyło się 2 010 uczniów (1 009 kobiet oraz 1 001 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 566 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie pruszkowskim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 92 oddziałach uczyło się 2 352 uczniów (1 163 kobiety oraz 1 189 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 695 absolwentów.

  W powiecie pruszkowskim znajdują się 2 Technika, w których w 19 oddziałach uczyło się 441 uczniów (105 kobiet oraz 336 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 44 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie pruszkowskim placówkę miały 2 Technika, w których w 7 oddziałach uczyło się 148 uczniów (27 kobiet oraz 121 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 26 absolwentów.

  W powiecie pruszkowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 122 uczniów (56 kobiet oraz 66 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,8% mieszkańców (11,7% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,1 uczniów. 24,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców powiatu pruszkowskiego w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 27,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  27,1%
  Województwo
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 29,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  39,7%
  Województwo
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 40,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • powiat pruszkowski
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 15,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. pruszkowski
  15,7%
  Mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat pruszkowski
  20,5%
  Województwo
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat pruszkowski
  14,4%
  Mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 10,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat pruszkowski
  4,2%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 3,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat pruszkowski
  13,5%
  Województwo
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat pruszkowski
  1,1%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1073 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat pruszkowski
  1 073,0
  Województwo
  935,0
  Kraj
  873,0
 • 0,70 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,70
  woj. mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 86Przedszkola
 • 24 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 325 Oddziały
 • 56 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 7 313 Miejsca
 • 17 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat pruszkowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 455 Dzieci
 • 3 108 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 347 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 137 2 lata i mniej
 • 137
 • 1 765 3 lata
 • 1 765
 • 1 793 4 lata
 • 1 793
 • 1 741 5 lata
 • 1 741
 • 1 004 6 lat
 • 1 004
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 78 2 lata i mniej
 • 78
 • 840 3 lata
 • 840
 • 881 4 lata
 • 881
 • 837 5 lata
 • 837
 • 466 6 lat
 • 466
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 59 2 lata i mniej
 • 59
 • 925 3 lata
 • 925
 • 912 4 lata
 • 912
 • 904 5 lata
 • 904
 • 538 6 lat
 • 538
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 1 222 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 511,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 509,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 80,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 78,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29Punkty przedszkolne
 • 40 Oddziały
 • 605 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat pruszkowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 508 Dzieci
 • 225 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 283 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,3%
  55,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 142 3 lata
 • 142
 • 156 4 lata
 • 156
 • 136 5 lata
 • 136
 • 42 6 lat
 • 42
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 68 3 lata
 • 68
 • 63 4 lata
 • 63
 • 54 5 lata
 • 54
 • 18 6 lat
 • 18
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 74 3 lata
 • 74
 • 93 4 lata
 • 93
 • 82 5 lata
 • 82
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 48,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 46,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat pruszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 728 Oddziały
 • 15 040 Uczniowie
 • 7 266 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 774 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 2 061 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 001 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 060 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 563 Absolwenci 2016
 • 742 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 821 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 44 Oddziały
 • 141 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,8%
  70,2%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,7
  Województwo
  17,6
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,7
 • 19,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,7
 • 20,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,7
 • 3,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,2
 •  
 • 1 036,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 866,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 169,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 48,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 17 866 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski15 036
  • niemiecki2 210
  • rosyjski379
 • 15 036 angielski
 • 2 210 niemiecki
 • 379 rosyjski
 • 141 francuski
 • 100 hiszpański
 • 2 864 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 693
  • francuski506
  • inny664
 • 1 693 niemiecki
 • 506 francuski
 • 1 angielski
 • 664 inny
 • 77 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 77 angielski
 •  
 • 99,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat pruszkowski
  99,77
  Województwo
  98,96
  Kraj
  95,46
 • 98,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  98,51
  woj. mazowieckie
  97,33
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pruszkowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pruszkowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat pruszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 69 Oddziały
 • 1 579 Uczniowie
 • 810 Kobiety
  (uczniowie)
 • 769 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,3%
  48,7%
 • 572 Uczniowie w 1 klasie
 • 293 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 279 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 494 Absolwenci
 • 242 Kobiety
  (absolwenci)
 • 252 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18 Oddziały
 • 431 Uczniowie
 • 199 Kobiety
  (uczniowie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 162 Absolwenci
 • 81 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,1
  woj. mazowieckie
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 146,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 117,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat pruszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 441 Uczniowie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 336 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,8%
  76,2%
 • 144 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,2
  woj. mazowieckie
  23,2
  Kraj
  23,8
 •  
 • 42,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 26,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat pruszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 111 Uczniowie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,2%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 11 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,4%
  63,6%
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. pruszkowski
  24,4
  Mazowieckie
  18,4
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,4
 • 27,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,8
 • 11,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,0
 •  
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 928 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 170
  • niemiecki870
  • rosyjski400
  • francuski369
  • włoski111
 • 2 170 angielski
 • 870 niemiecki
 • 400 rosyjski
 • 369 francuski
 • 111 włoski
 • 8 łaciński
 • 180 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki129
  • inny49
 • 129 niemiecki
 • 2 francuski
 • 49 inny
 • 19 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 19 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat pruszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 7Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 35 Oddziały
 • 532 Uczniowie
 • 317 Kobiety
  (uczniowie)
 • 215 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,6%
  40,4%
 • 75 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  15,2
  woj. mazowieckie
  21,1
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15,2 Szkoły policealne ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15,2
 •  
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat pruszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat pruszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat pruszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pruszkowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie pruszkowskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie pruszkowskim znajdowało się 12 hoteli (1 ★★★★, 6 ★★★, 3 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • pokoje gościnne: 12
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 37, liczba miejsc: 1 598)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 19


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie pruszkowskim: 6 (publiczne: 5, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 8 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie pruszkowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 107 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 553 (uczestnicy: 76 741)
  • seanse filmowe: 54 (uczestnicy: 2 056)
  • wystawy: 44 (uczestnicy: 2 943)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 2 120)
  • koncerty: 131 (uczestnicy: 26 580)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 84 (uczestnicy: 6 443)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 36 (uczestnicy: 8 468)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 2 260)
  • pokazy teatralne: 70 (uczestnicy: 11 225)
  • konferencje: 23 (uczestnicy: 2 970)
  • warsztaty: 54 (uczestnicy: 1 476)
  • inne: 25 (uczestnicy: 10 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 76 (członkowie: 2 679)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 373)
  • taneczne: 12 (członkowie: 442)
  • muzyczne: 15 (członkowie: 209)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 58)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 21)
  • teatralne: 4 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 104)
  • literackie: 2 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 1 331)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 4 (członkowie: 38)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 56 (absolwenci: 1 391)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 203)
  • plastyczne: 8 (absolwenci: 247)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 21)
  • wiedzy praktycznej: 11 (absolwenci: 89)
  • tańca: 9 (absolwenci: 232)
  • komputerowe: 6 (absolwenci: 127)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 9 (absolwenci: 261)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 509)
  • teatralne: 8 (członkowie: 96)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 139)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 181)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 43)
  • taneczne: 3 (członkowie: 44)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie pruszkowskim działały 3 kina posiadające 18 sal z 3 016 miejscami na widowni. Odbyło się 28 090 seansów, na które przyszło 674 233 widzów, w tym 5 900 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 160 151 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie pruszkowskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 36 444 zwiedzających, co daje 2 208 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie pruszkowskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 400 233 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 64 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 22 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 374 928 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 203
  • dostępne dla czytelników: 106
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 106
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 20


 • Biblioteki naukowe w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie pruszkowskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 75 546 wolumenów w tym ziobry specjalne: 168. Odnotowano 350 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 17 548 wolumenów. Odnotowano 121 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie pruszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie pruszkowskim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 998 członków. Zarejestrowano 4 925 ćwiczących (mężczyźni: 3 444, kobiety: 1 481, chłopcy do lat 18: 3 087, dziewczęta do lat 18: 1 284). Aktywne były 63 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (134), instruktora sportowego (144) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie pruszkowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pruszkowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat pruszkowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 76 wypadków drogowych w powiecie pruszkowskim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 76 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,5 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całego kraju) oraz 53,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie pruszkowskim zarejestrowanych było 142 036 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 107 424 samochodów osobowych (654,1 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 18 618 samochodów ciężarowych (151,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 568 autobusów (3,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 6 335 ciągników siodłowych (38,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 887 motocykli (35,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 16,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 13,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 5,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 18,4 lat.


  W 2018 roku w powiecie pruszkowskim znajdowało się 90 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 106 taksówek oraz 106 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 76 Wypadki drogowe
 • 12 Ofiary śmiertelne
 • 76 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie pruszkowskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 46,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  46,4
  Mazowieckie
  74,8
  Polska
  82,5
 • 7,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  7,3
  woj. mazowieckie
  8,3
  Polska
  7,5
 • 8,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat pruszkowski
  8,5
  woj. mazowieckie
  9,2
  Cała Polska
  9,3
 • 53,51 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  53,5
  Mazowieckie
  96,4
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 142 036 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie pruszkowskim w 2018 roku
 • 107 424 Samochody osobowe
 • 18 618 Samochody ciężarowe
 • 250 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 568 Autobusy
 • 1 287 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 6 338 Ciągniki samochodowe
 • 6 335   Ciągniki siodłowe
 • 1 914 Ciągniki rolnicze
 • 5 887 Motocykle
 • 1 451   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 818 Motorowery
 • 107 424Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie pruszkowskim
 • Samochody osobowe w powiecie pruszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 654,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat pruszkowski
  654,1
  Mazowieckie
  678,0
  Kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg24 609
  • 1400-1649 kg24 641
  • 1650-1899 kg25 880
  • 1900 kg i więcej32 294
 • 24 609 do 1399 kg
 • 24 641 1400-1649 kg
 • 25 880 1650-1899 kg
 • 32 294 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 39 804 do 1399 cm3
 • 39 804
 • 55 701 1400-1999 cm3
 • 55 701
 • 11 919 2000 i więcej cm3
 • 11 919
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie pruszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna62 390
  • olej napędowy31 028
  • gaz (LPG)12 006
  • pozostałe2 000
 • 62 390 benzyna
 • 31 028 olej napędowy
 • 12 006 gaz (LPG)
 • 2 000 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 4 391 do 1 roku
 • 4 391
 • 2 286 2 lata
 • 2 286
 • 2 477 3 lata
 • 2 477
 • 5 714 4-5 lat
 • 5 714
 • 6 828 6-7 lat
 • 6 828
 • 6 569 8-9 lat
 • 6 569
 • 9 684 10-11 lat
 • 9 684
 • 17 892 12-15 lat
 • 17 892
 • 18 531 16-20 lat
 • 18 531
 • 10 928 21-25 lat
 • 10 928
 • 7 617 26-30 lat
 • 7 617
 • 14 507 31 lat i więcej
 • 14 507
 • 16,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie pruszkowskim
 • pow. pruszkowski
  16,7 lat
  Mazowieckie
  16,8 lat
  Kraj
  18,3 lat
 • 18 618Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie pruszkowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie pruszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 151,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat pruszkowski
  151,9
  Mazowieckie
  126,6
  Cała Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 9 371 do 999 kg
 • 9 371
 • 5 085 1000-1499 kg
 • 5 085
 • 1 229 1500-2999 kg
 • 1 229
 • 176 3000-3499 kg
 • 176
 • 294 3500-4999 kg
 • 294
 • 796 5000-6999 kg
 • 796
 • 561 7000-9999 kg
 • 561
 • 700 10000-14999 kg
 • 700
 • 406 15000 kg i więcej
 • 406
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 740
  • olej napędowy13 396
  • gaz (LPG)903
  • pozostałe579
 • 3 740 benzyna
 • 13 396 olej napędowy
 • 903 gaz (LPG)
 • 579 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 766 do 1 roku
 • 766
 • 351 2 lata
 • 351
 • 345 3 lata
 • 345
 • 719 4-5 lat
 • 719
 • 792 6-7 lat
 • 792
 • 1 460 8-9 lat
 • 1 460
 • 1 589 10-11 lat
 • 1 589
 • 2 799 12-15 lat
 • 2 799
 • 3 283 16-20 lat
 • 3 283
 • 1 953 21-25 lat
 • 1 953
 • 1 381 26-30 lat
 • 1 381
 • 3 180 31 lat i więcej
 • 3 180
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie pruszkowskim
 • Tutaj
  17,8 lat
  woj. mazowieckie
  17,5 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 568Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie pruszkowskim
 • Autobusy w powiecie pruszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat pruszkowski
  3,5
  Mazowieckie
  3,5
  Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy546
  • gaz (LPG)4
  • pozostałe11
 • 7 benzyna
 • 546 olej napędowy
 • 4 gaz (LPG)
 • 11 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 80 do 1 roku
 • 80
 • 74 2 lata
 • 74
 • 13 3 lata
 • 13
 • 34 4-5 lat
 • 34
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 36 8-9 lat
 • 36
 • 55 10-11 lat
 • 55
 • 45 12-15 lat
 • 45
 • 44 16-20 lat
 • 44
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 93 31 lat i więcej
 • 93
 • 13,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie pruszkowskim
 • Tutaj
  13,3 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Cały kraj
  21,0 lat
 • 6 335Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie pruszkowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie pruszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 38,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. pruszkowski
  38,6
  Mazowieckie
  19,3
  Kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20
  • olej napędowy6 166
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe144
 • 20 benzyna
 • 6 166 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 144 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 356 do 1 roku
 • 2 356
 • 1 023 2 lata
 • 1 023
 • 549 3 lata
 • 549
 • 540 4-5 lat
 • 540
 • 429 6-7 lat
 • 429
 • 133 8-9 lat
 • 133
 • 230 10-11 lat
 • 230
 • 531 12-15 lat
 • 531
 • 233 16-20 lat
 • 233
 • 134 21-25 lat
 • 134
 • 72 26-30 lat
 • 72
 • 105 31 lat i więcej
 • 105
 • 5,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie pruszkowskim
 • pow. pruszkowski
  5,5 lat
  woj. mazowieckie
  9,4 lat
  Kraj
  12,0 lat
 • 5 887Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie pruszkowskim
 • Motocykle w powiecie pruszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 35,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  35,8
  Województwo
  36,2
  Cała Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 104 do 1 roku
 • 104
 • 131 2 lata
 • 131
 • 369 3 lata
 • 369
 • 250 4-5 lat
 • 250
 • 259 6-7 lat
 • 259
 • 351 8-9 lat
 • 351
 • 535 10-11 lat
 • 535
 • 853 12-15 lat
 • 853
 • 835 16-20 lat
 • 835
 • 370 21-25 lat
 • 370
 • 516 26-30 lat
 • 516
 • 1 314 31 lat i więcej
 • 1 314
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie pruszkowskim
 • pow. pruszkowski
  18,4 lat
  woj. mazowieckie
  21,5 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 90 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 61 km  Będących pod zarządem gminy
 • 26 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie pruszkowskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3 654,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. pruszkowski
  3 654,1 km
  woj. mazowieckie
  561,2 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 5,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,5 km
  Mazowieckie
  3,7 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 106 Liczba licencji na taksówki
 • 106 Liczba taksówek