Ozimek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Ozimek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ozimek to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu opolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ozimek.
 • 7 993 Liczba mieszkańców
 • 3,3 km² Powierzchnia
 • 2 459,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPO Tablice rejestracyjne
 • Jan Józef Labus Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.213850.6787 Współrzędne GPS
 • 1609084 TERYT (TERC)
 • 0965849 SIMC
Herb miasta Ozimek
Ozimek herb

Jak Ozimek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ozimek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ozimek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ozimek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
13Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
18Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
23Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
34Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
112Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
128Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
159Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
200Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
225Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
253Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
256Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
311Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
371Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
372Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
373Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
373Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
379Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce

Ozimek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-040Poczta Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 3
46-040Skrytki Pocztowe Poczta Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 3

Ozimek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ozimku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Opolu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
Urząd Miasta i Gminy w Ozimku
(77) 462-28-10
(77) 462-28-11
ul. Dzierżonia 4B
46-040 Ozimek

Ozimek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ozimek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 993, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 22,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ozimka zawarli w 2022 roku 26 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,1% mieszkańców Ozimka jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Ozimek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,34 na 1000 mieszkańców Ozimka. W 2022 roku urodziło się 59 dzieci, w tym 44,1% dziewczynek i 55,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,1% zgonów w Ozimku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w Ozimku były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ozimka przypada 11.64 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 56 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 148 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ozimka -92. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,4% mieszkańców Ozimka jest w wieku produkcyjnym, 14,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ozimka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 993 Liczba mieszkańców
 • 4 202 Kobiety
 • 3 791 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ozimku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ozimku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ozimku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ozimka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,5 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ozimek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ozimka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ozimek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ozimek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ozimek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,2%
  woj. opolskie
  27,8%
  Kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,4%
  Opolskie
  54,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,1%
  Opolskie
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Ozimek
  5,5%
  Województwo
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Miasto
  1,8%
  Opolskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ozimku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,2
  Opolskie
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Ozimek
  1,1
  Opolskie
  1,5
  Cała Polska
  1,6
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ozimku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -17 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Ozimek
  -4,3
  woj. opolskie
  -5,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ozimku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ozimku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ozimku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ozimku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59 Urodzenia żywe
 • 26 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 33 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,1%
  55,9%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,3
  woj. opolskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 32,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Ozimek
  32,4
  woj. opolskie
  32,0
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Ozimek
  3 387 g
  Opolskie
  3 355 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 307 Waga 3500g - 3999g
 • 307
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  Województwo
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,59
  woj. opolskie
  0,57
  Cała Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,71
  Opolskie
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ozimku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94 Zgony
 • 43 Kobiety
  (Zgony)
 • 51 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,7%
  54,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,6
  woj. opolskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 140,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  140,6
  Województwo
  173,0
  Polska
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Ozimek
  4,5
  woj. opolskie
  2,4
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  Opolskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,1%
  Województwo
  35,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Ozimek
  24,0%
  Opolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,7%
  woj. opolskie
  6,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 91 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  29,4
  Cały kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Cała Polska
  70,6
 • 249,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Ozimek
  249,2
  woj. opolskie
  300,6
  Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,1
  Cały kraj
  253,9
 • 365,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 379,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 350,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  365,0
  Województwo
  437,7
  Polska
  426,2
 • 55,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  55,4
  woj. opolskie
  60,6
  Cała Polska
  62,9
 • 25,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Ozimek
  25,8
  Opolskie
  34,0
  Polska
  33,8
 • 4,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Ozimek
  4,8
  woj. opolskie
  8,4
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. opolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 148 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 66 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 82 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -91 Saldo migracji
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -92 Saldo migracji wewnętrznych
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ozimku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ozimek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ozimek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ozimku oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ozimku to 3 332 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 415 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  66,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 33,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ozimku to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ozimku to 155,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,43% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,43% mieszkań posiada łazienkę, 96,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,79% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 332 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 414,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Ozimek
  414,80
  Województwo
  388,00
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 58,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  58,10 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 24,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,10 m2
  Opolskie
  31,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,52 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Ozimek
  3,52
  woj. opolskie
  4,18
  Cały kraj
  3,83
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,41
  woj. opolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  woj. opolskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,75
  woj. opolskie
  3,50
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 34 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Ozimek
  5,67
  Województwo
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 4,23 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,23
  Opolskie
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 930 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 155,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  155,0 m2
  Opolskie
  106,0 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,12 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Ozimek
  99,43%
  Opolskie
  98,44%
  Polska
  97,75%
 • 99,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,43%
  Województwo
  97,49%
  Polska
  95,18%
 • 99,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  99,43%
  woj. opolskie
  95,94%
  Cały kraj
  93,75%
 • 96,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  96,25%
  woj. opolskie
  85,05%
  Cały kraj
  85,83%
 • 55,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  55,79%
  Województwo
  50,68%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ozimek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ozimku na 1000 mieszkańców pracuje 321osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 42,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ozimku wynosiło w 2023 roku 5,7% (5,7% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ozimku wynosiło 5 740,58 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ozimka 900 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 901 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1.

  15,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Ozimka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 321 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ozimek
  321,0
  woj. opolskie
  229,0
  Kraj
  259,0
 • 7,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,6% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • Ozimek
  5,7%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ozimku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ozimku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ozimku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 101 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Ozimek
  5 741 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ozimku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 900 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 901 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,00 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Przemysł i budownictwo
 • 21,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 43,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ozimku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 615 Pracujący ogółem
 • 1 111 Kobiety
 • 1 504 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ozimku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ozimek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,4
  Województwo
  66,0
  Cały kraj
  69,0
 • 41,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,5
  woj. opolskie
  39,3
  Polska
  38,2
 • 173,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  173,9
  Opolskie
  147,3
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ozimek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ozimku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 845 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 592 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 53 nowe podmioty, a 42 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (76) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (45) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (84) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ozimku najwięcej (55) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (818) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,0% (186) podmiotów, a 77,2% (652) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ozimku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (16.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 845 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 186 Przemysł i budownictwo
 • 652 Pozostała działalność
 • 53 Podmioty nowo zarejestrowane w Ozimku w 2023 roku
 • 42 Podmioty wyrejestrowane w Ozimku w 2023 roku
 • 592 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 818 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 818
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 844 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 844
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 59 Spółki handlowe ogółem
 • 59
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 55  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 55
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 51 Spółki cywilne ogółem
 • 51
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 592 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 148 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 148
 • 96 Budownictwo
 • 96
 • 67 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 67
 • 58 Przetwórstwo przemysłowe
 • 58
 • 35 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 35
 • 30 Pozostała działalność
 • 30
 • 30 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 30
 • 26 Informacja i komunikacja
 • 26
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 23 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 23
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ozimek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ozimku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 91 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ozimku wynosi 69,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ozimka najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,26 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,85 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,40 (47%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ozimka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ozimek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 91
 • 50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 50
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 42 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 42
 • 11,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,29
  Opolskie
  17,34
  Cały kraj
  22,81
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,19
  woj. opolskie
  10,21
  Polska
  12,98
 • 2,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Ozimek
  2,40
  Województwo
  4,50
  Polska
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,85
  Województwo
  1,77
  Cała Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,24
  Województwo
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 5,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,26
  Opolskie
  9,23
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ozimek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Ozimek
  69%
  Opolskie
  69%
  Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ozimek
  66%
  Województwo
  65%
  Polska
  63%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Ozimek
  47%
  Opolskie
  60%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Ozimek
  99%
  Opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Ozimek
  93%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  46%
  woj. opolskie
  50%
  Polska
  51%

Ozimek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ozimka wyniosła w 2022 roku 99,2 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ozimka - 36.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,9 mln złotych, czyli 9,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ozimka wyniosła w 2022 roku 95,4 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9%). W budżecie Ozimka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 929 złotych na mieszkańca (18,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 74,8 złotych na mieszkańca (1,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,1%.
 • Wydatki budżetu w Ozimku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ozimka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ozimek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ozimka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,4 mln

  2,6 tys(100%)

  57,2 mln

  2,9 tys(100%)

  61,8 mln

  3,1 tys(100%)

  66,0 mln

  3,4 tys(100%)

  72,7 mln

  3,7 tys(100%)

  82,7 mln

  4,4 tys(100%)

  94,7 mln

  5,1 tys(100%)

  99,2 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,4 mln

  2,5 tys(43.6%)

  22,6 mln

  2,5 tys(39.5%)

  22,4 mln

  2,5 tys(36.2%)

  26,2 mln

  3,0 tys(39.8%)

  25,8 mln

  3,0 tys(35.6%)

  27,2 mln

  3,2 tys(32.9%)

  31,9 mln

  3,8 tys(33.6%)

  36,6 mln

  4,6 tys(36.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,7 mln

  742(13%)

  6,1 mln

  680(10.6%)

  7,3 mln

  830(11.8%)

  7,7 mln

  884(11.7%)

  8,0 mln

  933(11%)

  8,4 mln

  993(10.2%)

  9,1 mln

  1,1 tys(9.6%)

  10,9 mln

  1,4 tys(10.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,3 mln

  696(12.2%)

  6,7 mln

  747(11.6%)

  7,2 mln

  820(11.7%)

  6,3 mln

  720(9.5%)

  7,6 mln

  886(10.5%)

  9,2 mln

  1,1 tys(11.1%)

  8,3 mln

  992(8.8%)

  8,5 mln

  1,1 tys(8.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  970,5 tys

  108(1.9%)

  1,6 mln

  177(2.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 mln

  952(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  725(12.7%)

  12,9 mln

  1,4 tys(22.5%)

  3,7 mln

  417(6%)

  3,6 mln

  407(5.4%)

  4,0 mln

  463(5.5%)

  3,9 mln

  463(4.7%)

  4,0 mln

  483(4.3%)

  5,4 mln

  672(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  113(2%)

  1,7 mln

  194(3%)

  1,8 mln

  204(2.9%)

  1,9 mln

  220(2.9%)

  2,2 mln

  258(3%)

  5,0 mln

  585(6%)

  8,8 mln

  1,0 tys(9.3%)

  4,2 mln

  526(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,6 mln

  400(7%)

  1,8 mln

  206(3.2%)

  2,2 mln

  252(3.6%)

  2,4 mln

  276(3.7%)

  3,1 mln

  364(4.3%)

  2,5 mln

  293(3%)

  2,8 mln

  330(2.9%)

  3,9 mln

  483(3.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  493,4 tys

  54,9(1%)

  488,0 tys

  54,8(0.9%)

  919,1 tys

  104(1.5%)

  661,4 tys

  75,8(1%)

  569,3 tys

  66,2(0.8%)

  614,9 tys

  72,5(0.7%)

  1,1 mln

  132(1.2%)

  3,1 mln

  383(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  256,7 tys

  28,6(0.5%)

  287,5 tys

  32,3(0.5%)

  333,3 tys

  37,8(0.5%)

  291,6 tys

  33,4(0.4%)

  421,9 tys

  49,0(0.6%)

  669,9 tys

  79,0(0.8%)

  630,8 tys

  75,3(0.7%)

  2,1 mln

  266(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  830,8 tys

  92,4(1.6%)

  744,6 tys

  83,6(1.3%)

  786,4 tys

  89,3(1.3%)

  915,5 tys

  105(1.4%)

  726,0 tys

  84,4(1%)

  755,8 tys

  89,1(0.9%)

  719,1 tys

  85,9(0.8%)

  1,1 mln

  143(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  607,0 tys

  67,5(1.2%)

  565,3 tys

  63,5(1%)

  517,2 tys

  58,7(0.8%)

  444,2 tys

  50,9(0.7%)

  396,4 tys

  46,1(0.5%)

  364,4 tys

  43,0(0.4%)

  282,9 tys

  33,8(0.3%)

  941,9 tys

  117(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  352,4 tys

  39,2(0.7%)

  420,7 tys

  47,2(0.7%)

  408,0 tys

  46,3(0.7%)

  368,1 tys

  42,2(0.6%)

  358,0 tys

  41,6(0.5%)

  287,0 tys

  33,8(0.3%)

  518,8 tys

  62,0(0.5%)

  369,5 tys

  46,0(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  299,0 tys

  33,3(0.6%)

  272,1 tys

  30,6(0.5%)

  353,3 tys

  40,1(0.6%)

  190,2 tys

  21,8(0.3%)

  207,3 tys

  24,1(0.3%)

  227,9 tys

  26,9(0.3%)

  332,5 tys

  39,7(0.4%)

  329,0 tys

  41,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  73,3 tys

  8,2(0.1%)

  179,1 tys

  20,1(0.3%)

  124,5 tys

  14,1(0.2%)

  88,3 tys

  10,1(0.1%)

  84,9 tys

  9,9(0.1%)

  83,4 tys

  9,8(0.1%)

  180,5 tys

  21,6(0.2%)

  178,9 tys

  22,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  723,9 tys

  80,5(1.4%)

  748,9 tys

  84,1(1.3%)

  821,9 tys

  93,3(1.3%)

  918,9 tys

  105(1.4%)

  1,1 mln

  122(1.4%)

  1,2 mln

  137(1.4%)

  1,5 mln

  174(1.5%)

  144,8 tys

  18,0(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  163,7 tys

  18,2(0.3%)

  125,2 tys

  14,1(0.2%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  208

  0,0(0%)

  10,7 tys

  1,3(0%)

  35,7 tys

  4,3(0%)

  11,6 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  160,1 tys

  17,8(0.3%)

  19,3 tys

  2,2(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  154,1 tys

  17,7(0.2%)

  162,6 tys

  18,9(0.2%)

  219,2 tys

  25,9(0.3%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ozimku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ozimka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ozimek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ozimka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,0 mln

  2,6 tys(100%)

  58,8 mln

  3,0 tys(100%)

  65,2 mln

  3,3 tys(100%)

  65,8 mln

  3,4 tys(100%)

  76,5 mln

  3,9 tys(100%)

  86,9 mln

  4,7 tys(100%)

  92,9 mln

  5,0 tys(100%)

  95,4 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  27,0 mln

  3,0 tys(51.9%)

  28,3 mln

  3,2 tys(48.1%)

  31,0 mln

  3,5 tys(47.5%)

  29,6 mln

  3,4 tys(45%)

  32,9 mln

  3,8 tys(43%)

  31,8 mln

  3,8 tys(36.6%)

  36,6 mln

  4,4 tys(39.4%)

  38,2 mln

  4,8 tys(40.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,8 mln

  1,5 tys(26.5%)

  14,0 mln

  1,6 tys(23.9%)

  14,3 mln

  1,6 tys(21.9%)

  15,2 mln

  1,7 tys(23.1%)

  17,7 mln

  2,1 tys(23.1%)

  24,4 mln

  2,9 tys(28%)

  23,3 mln

  2,8 tys(25.1%)

  22,9 mln

  2,8 tys(24%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  214,6 tys

  23,9(0.4%)

  582,7 tys

  65,4(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 mln

  1,1 tys(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  282(4.9%)

  2,6 mln

  289(4.4%)

  3,5 mln

  402(5.4%)

  3,5 mln

  399(5.3%)

  3,1 mln

  364(4.1%)

  4,2 mln

  501(4.9%)

  4,4 mln

  527(4.7%)

  5,4 mln

  675(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  407(7%)

  10,0 mln

  1,1 tys(17%)

  999,7 tys

  114(1.5%)

  973,0 tys

  112(1.5%)

  937,3 tys

  109(1.2%)

  993,1 tys

  117(1.1%)

  969,1 tys

  116(1%)

  2,3 mln

  280(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  172(3%)

  1,5 mln

  169(2.6%)

  1,8 mln

  202(2.7%)

  2,4 mln

  272(3.6%)

  2,0 mln

  229(2.6%)

  2,4 mln

  288(2.8%)

  2,3 mln

  275(2.5%)

  2,2 mln

  270(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,5(0%)

  6,9 tys

  0,8(0%)

  13,4 tys

  1,5(0%)

  15,9 tys

  1,8(0%)

  108,9 tys

  12,8(0.1%)

  9,4 tys

  1,1(0%)

  1,5 mln

  183(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  747,3 tys

  83,1(1.4%)

  1,1 mln

  118(1.8%)

  1,1 mln

  130(1.8%)

  954,5 tys

  109(1.5%)

  769,9 tys

  89,5(1%)

  827,2 tys

  97,6(1%)

  951,0 tys

  114(1%)

  1,3 mln

  161(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  349,0 tys

  38,8(0.7%)

  299,3 tys

  33,6(0.5%)

  328,2 tys

  37,3(0.5%)

  300,8 tys

  34,5(0.5%)

  731,2 tys

  85,0(1%)

  314,0 tys

  37,0(0.4%)

  310,5 tys

  37,1(0.3%)

  967,8 tys

  120(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  198,9 tys

  22,1(0.4%)

  100,1 tys

  11,2(0.2%)

  136,5 tys

  15,5(0.2%)

  149,2 tys

  17,1(0.2%)

  1,4 mln

  158(1.8%)

  957,9 tys

  113(1.1%)

  2,1 mln

  253(2.3%)

  690,6 tys

  86,0(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  342,3 tys

  38,1(0.7%)

  98,3 tys

  11,0(0.2%)

  107,0 tys

  12,2(0.2%)

  118,9 tys

  13,6(0.2%)

  132,8 tys

  15,4(0.2%)

  143,0 tys

  16,9(0.2%)

  183,5 tys

  21,9(0.2%)

  176,2 tys

  21,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  146(2.5%)

  48,5 tys

  5,4(0.1%)

  4,8 tys

  0,5(0%)

  21,9 tys

  2,5(0%)

  224,6 tys

  26,1(0.3%)

  57,1 tys

  6,7(0.1%)

  20,9 tys

  2,5(0%)

  87,7 tys

  10,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  68,0 tys

  7,6(0.1%)

  37,1 tys

  4,2(0.1%)

  38,7 tys

  4,4(0.1%)

  36,8 tys

  4,3(0%)

  45,5 tys

  5,4(0.1%)

  54,8 tys

  6,5(0.1%)

  59,1 tys

  7,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  93,7 tys

  10,4(0.2%)

  54,0 tys

  6,1(0.1%)

  26,0 tys

  2,9(0%)

  77,5 tys

  8,9(0.1%)

  8,4 tys

  1,0(0%)

  5,7 tys

  0,7(0%)

  11,1 tys

  1,3(0%)

  15,9 tys

  2,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  85,9 tys

  9,5(0.2%)

  73,9 tys

  8,3(0.1%)

  51,0 tys

  5,8(0.1%)

  43,7 tys

  5,0(0.1%)

  28,4 tys

  3,3(0%)

  11,4 tys

  1,3(0%)

  7,7 tys

  0,9(0%)

  5,1 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  160,1 tys

  17,8(0.3%)

  19,3 tys

  2,2(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  154,1 tys

  17,7(0.2%)

  162,6 tys

  18,9(0.2%)

  219,2 tys

  25,9(0.3%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  816

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  911

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  5,9 tys

  0,7(0%)

  36,9 tys

  4,4(0%)

  70,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ozimek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 483 mieszkańców Ozimka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 746 kobiet oraz 737 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców Ozimka, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Ozimka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ozimku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,8%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w Ozimku mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 325 dzieci (169 dziewczynek oraz 156 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ozimku mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 315 dzieci (152 dziewczynki oraz 163 chłopców). Dostępnych było 315 miejsc.

  16,9% mieszkańców Ozimka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 618 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 39 oddziałach uczyło się 817 uczniów (386 kobiet oraz 431 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ozimku placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 509 uczniów (234 kobiety oraz 275 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 143,59.

  W Ozimku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 59 uczniów (41 kobiet oraz 18 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ozimku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 138 uczniów (90 kobiet oraz 48 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 90 absolwentów.

  W Ozimku znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 108 uczniów (32 kobiety oraz 76 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 16 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ozimku placówkę miała 1 Technikum, w którym w 1 oddziale uczyło się 25 uczniów (0 kobiet oraz 25 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Ozimku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 63 uczniów (18 kobiet oraz 45 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,7 uczniów. 21,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców Ozimka w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,8%
  woj. opolskie
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Ozimek
  31,7%
  Opolskie
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Ozimek
  2,5%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Ozimek
  10,4%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,8%
  Opolskie
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,5%
  Opolskie
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Opolskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,1%
  Opolskie
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1618 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 618,0
  Województwo
  953,0
  Polska
  927,0
 • 0,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Ozimek
  0,67
  Województwo
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 331 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ozimek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 325 Dzieci
 • 169 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 156 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,0%
  48,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 87 3 lata
 • 87
 • 87 4 lata
 • 87
 • 81 5 lata
 • 81
 • 63 6 lat
 • 63
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 44 3 lata
 • 44
 • 36 4 lata
 • 36
 • 48 5 lata
 • 48
 • 39 6 lat
 • 39
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 43 3 lata
 • 43
 • 51 4 lata
 • 51
 • 33 5 lata
 • 33
 • 24 6 lat
 • 24
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 75 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 26,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 26,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ozimku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ozimku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku
  Publiczne
  77 465-19-59
  77 465-19-59
  ul. OSTAPA DŁUSKIEGO 13
  46-040 Ozimek
  511614
  Przedszkole Publiczne Nr 4
  Publiczne
  77 465-13-33
  ul. XX lecia 1
  46-040 Ozimek
  51159
  Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddzialami Integracyjnymi
  Publiczne
  77 465-10-47
  ul. Korczaka 10
  46-040 Ozimek
  49212
 • Szkoły podstawowe w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ozimek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 817 Uczniowie
 • 386 Kobiety
  (uczniowie)
 • 431 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 117 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 61 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,9
  Opolskie
  15,9
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 62,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 54,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 143,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Ozimek
  143,59
  Opolskie
  94,54
  Cały kraj
  95,96
 • 142,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  142,00
  woj. opolskie
  93,41
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ozimek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ozimek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ozimku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ozimku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku
  Publiczna
  77 465-43-75
  77 465-43-75
  ul. Janusza Korczaka 12
  46-040 Ozimek
  14278-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  77 465-19-19
  77 465-19-19
  ul. Częstochowska 26
  46-040 Ozimek
  1218624
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  77 465-12-76
  77 465-12-76
  ul. Daniecka 14
  46-040 Ozimek
  78818
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Ozimek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,5%
  30,5%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Ozimek
  19,7
  Województwo
  25,9
  Polska
  26,5
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Ozimek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,6%
  70,4%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Ozimek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,0
  Opolskie
  19,6
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ozimku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ozimku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół w Ozimku
  Publiczna
  ul. Częstochowska 24
  46-040 Ozimek
  476-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku
  Publiczne
  ul. Częstochowska 24
  46-040 Ozimek
  360-
  Publiczne Technikum Zespołu Szkół w Ozimku
  Publiczne
  ul. Częstochowska 24
  46-040 Ozimek
  229-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Szkół w Ozimku
  Publiczne
  77 465-19-18
  77 443-64-50
  ul. Częstochowska 24
  46-040 Ozimek
  112-
 • Edukacyjne grupy wieku w Ozimku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ozimek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ozimek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ozimek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ozimek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ozimku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ozimku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ozimku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ozimku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ozimku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 230 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 167 (uczestnicy: 11 710)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 1 037)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 1 471)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 637)
  • koncerty: 42 (uczestnicy: 4 070)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 65 (uczestnicy: 1 717)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 433)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 178)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 230)
  • warsztaty: 26 (uczestnicy: 937)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 41)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 41)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 60 (członkowie: 669)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 57)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 56)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 49)
  • taneczne: 17 (członkowie: 222)
  • inne: 27 (członkowie: 273)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Ozimku działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 900 zwiedzających, co daje 2 354 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Ozimku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 43 538 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 46 564 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ozimku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 165 członków. Zarejestrowano 204 ćwiczących (mężczyźni: 190, kobiety: 14, chłopcy do lat 18: 140, dziewczęta do lat 18: 14). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ozimku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ozimku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ozimka znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Ozimku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zabytek techniki Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panewdnia 2017-03-15
  • Kościół z XIX w. (ul. Częstochowska 8)dnia 1966-03-01, wykaz dokumentów: 1177/66 z 1966-03-01
  • Most z 1827 r.dnia 1969-01-30, wykaz dokumentów: 1940/69 z 1969-01-30
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Wyzwolenia 47)dnia 1985-07-08, wykaz dokumentów: 2113/85 z 1985-07-08
 • Formy ochrony przyrody w Ozimku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ozimka znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ozimku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lasy Stobrawsko - Turawskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie są największym obszarem chronionego krajobrazu w województwie opolskim położonym w mezoregionie Równina Opolska. Obszar ten zajmuje część prawego dorzecza Odry na południe od Stobrawy i na północ od Garbu Tarnogórskiego suwając się na wschód wzdłuż biegu Małej Panwi. Powierzchnię terenu budują zwydmione piaski porośnięte przez Bory Stobrawskie. Przez środek obszaru przepływa Mała Panew na której w Turawie utworzono zbiornik Jezioro Turawskie - jeden z zasilających żeglugę na Odrze ale także wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Wschodnia część regionu (Obniżenie Małej Panwi) stanowi szlak komunikacyjny ze wschodu na zachód, Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 119061.7 ha

Ozimek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Ozimku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 49,8 wypadków (więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ozimku znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ozimku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ozimku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 49,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  49,8
  Opolskie
  46,5
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. opolskie
  6,8
  Cała Polska
  5,0
 • 62,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  62,2
  woj. opolskie
  54,4
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. opolskie
  14,6
  Cały kraj
  8,9
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  125,0
  Województwo
  117,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ozimku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 358,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  358,1 km
  Opolskie
  681,6 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Ozimek
  2,4 km
  Województwo
  6,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ozimek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 46droga krajowa nr 46(Kłodzko - Jaszkówka - Podzamek - Laski - Mąkolno - Złoty Stok - Kamienica - Paczków - Stary Paczków - Ścibórz - Otmuchów - Wójcice - Goświnowice - Nysa - Hanuszów - Strobice - Pakosławice - Sidzina - Malerzowice Wielkie - Grabin - Jaczowice - Brzęczkowice - Niemodlin - Sosnówka - Prądy - Dąbrowa - Karczów - Wrzoski - Opole - Lędziny - Chrząstowice - Dębska Kuźnia - Schodnia - Ozimek - Grodziec - Myślina - Błachów - Dobrodzień - Gosławice - Gwoździany - Pawonków - Lisowice - Lubliniec - Lubecko - Kochanowice - Lisów - Herby - Blachownia - Częstochowa - Odrzykoń - Olsztyn - Przymiłowice - Piasek - Janów - Apolonka - Bystrzanowice - Lgoczanka - Ślęzany - Lelów - Nakło - Szczekociny)
  • DW 463droga wojewódzka nr 463(Bierdzany - Ligota Turawska - Kadłub Turawski - Michalanka - Dylaki - Antoniów - Ozimek - Kolonowskie - Zawadzkie)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ozimek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 144Linia kolejowa nr 144: Tarnowskie Góry - Opole Główne [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnowskie Góry - Tarnowskie Góry Strzybnica - Tworóg Brynek - Tworóg - Borowiany - Kielcza - Żędowice - Zawadzkie - Kolonowskie - Fosowskie - Staniszcze Małe - Krasiejów -Ozimek - Dębska Kuźnia - Chrząstowice - Suchy Bór Opolski - Opole Główne)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ozimku istnieje 48 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 8 Marca

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Brzeziny

  ul. Bukowa

  ul. Cmentarna

  ul. Częstochowska

  ul. Daniecka

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  al. Friedricha Karla Schinkla

  ul. Graniczna

  ul. Hutnicza

  ul. Jana Wawrzynka

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jelenia

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kolejowa

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Modrzewiowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  Plac Europejski

  Plac Wolności

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Przemysłowa

  ul. Robotnicza

  ul. Skrajna

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Szpitalna

  ul. Warszawska

  ul. Wyzwolenia

  ul. XX-lecia

  ul. Zielona

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. Jana Dzierżona

  ul. księdza Kałuży

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa