Brzeszcze w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Brzeszcze - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Brzeszcze to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu oświęcimskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Brzeszcze.
 • 10 703 Liczba mieszkańców
 • 19,0 km² Powierzchnia
 • 562,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XV wiek Data założenia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KOS Tablice rejestracyjne
 • Radosław Paweł Szot Burmistrz miasta
Brzeszcze na mapie
Identyfikatory
 • 19.153049.9815 Współrzędne GPS
 • 1213024 TERYT (TERC)
 • 0938120 SIMC
Herb miasta Brzeszcze
Brzeszcze herb

Jak Brzeszcze wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Brzeszcze na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Brzeszcze wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Brzeszcze plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
71Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
74Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
100Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
115Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
122Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
129Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
132Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
164Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
176Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
185Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
206Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
217Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
226Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
241Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
276Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
278Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
279Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
280Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
313Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce

Brzeszcze - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-620Poczta Brzeszcze 001, ul. Ofiar Oświęcimia 11
32-620Skrytki Pocztowe Poczta Brzeszcze 001, ul. Ofiar Oświęcimia 11
32-621Poczta Filia UP Brzeszcze 001, ul. Dworcowa 12
32-622Poczta Filia UP Brzeszcze 001

Brzeszcze - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Brzeszczach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Oświęcimiu (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Chopina 13
32-600 Oświęcim
Urząd Gminy w Brzeszczach
(32) 772-85-00
(32) 772-85-91
ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze

Brzeszcze - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Brzeszcze jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 10 703, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Brzeszcz zawarli w 2022 roku 42 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Brzeszcz jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Brzeszcze ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -103. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,49 na 1000 mieszkańców Brzeszcz. W 2022 roku urodziło się 77 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 292 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,1% zgonów w Brzeszczach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w Brzeszczach były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Brzeszcz przypada 16.58 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 82 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 147 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Brzeszcz -65. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  57,4% mieszkańców Brzeszcz jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Brzeszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 703 Liczba mieszkańców
 • 5 557 Kobiety
 • 5 146 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Brzeszczach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Brzeszczach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Brzeszczach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Brzeszcz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,0 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Brzeszcze, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Brzeszcz
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Brzeszcze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Brzeszcze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Brzeszcze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,3%
  Województwo
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Brzeszcze
  57,0%
  Województwo
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  Małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,7%
  Małopolskie
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Brzeszcze
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Brzeszczach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Brzeszcze
  3,9
  woj. małopolskie
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,9
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 42 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Brzeszczach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -103 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -65 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -38 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,49 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,5
  Małopolskie
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Brzeszczach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Brzeszczach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Brzeszczach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Brzeszczach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 77 Urodzenia żywe
 • 39 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,1
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,2
  Małopolskie
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 292 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 227 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 359 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 292 g
  Województwo
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 301 Waga 3500g - 3999g
 • 301
 • 497 Waga 3000g - 3499g
 • 497
 • 171 Waga 2500g - 2999g
 • 171
 • 45 Waga 2000g - 2499g
 • 45
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  woj. małopolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Brzeszcze
  0,63
  woj. małopolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Brzeszczach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 180 Zgony
 • 104 Kobiety
  (Zgony)
 • 76 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,8%
  42,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,6 Zgony na 1000 ludności
 • Brzeszcze
  16,6
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 171,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  171,0
  Województwo
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Brzeszcze
  2,7
  Województwo
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oświęcimskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,1%
  Województwo
  41,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  27,8%
  Małopolskie
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,4%
  Małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  6,7%
 • 118 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,8
  Polska
  70,6
 • 356,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  356,2
  Małopolskie
  266,5
  Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Cały kraj
  253,9
 • 513,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 558,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Brzeszcze
  513,9
  Województwo
  431,8
  Polska
  426,2
 • 90,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  90,0
  woj. małopolskie
  61,4
  Polska
  62,9
 • 41,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,5
  Województwo
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 13,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  6,1
  Cała Polska
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Małopolskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 82 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 147 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 79 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 68 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -66 Saldo migracji
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -65 Saldo migracji wewnętrznych
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Brzeszczach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Brzeszcze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzeszcze - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Brzeszczach oddano do użytku 36 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Brzeszczach to 4 550 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 422 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  61,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Brzeszczach to 4,25 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Brzeszczach to 82,60 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,03% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,70% mieszkań posiada łazienkę, 90,51% korzysta z centralnego ogrzewania, a 84,77% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oświęcimskiego.

  Powiat oświęcimski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 550 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 421,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  421,80
  woj. małopolskie
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,90 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Brzeszcze
  30,30 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,78
  Małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 2,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,37
  Małopolskie
  2,60
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 36 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Brzeszcze
  3,34
  woj. małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 153 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Brzeszcze
  4,25
  Małopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 14,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,18
  Województwo
  28,13
  Polska
  24,56
 • 2 972 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 82,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Brzeszcze
  82,6 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,28 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Brzeszcze
  99,65%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Cała Polska
  97,75%
 • 99,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,03%
  Małopolskie
  96,13%
  Kraj
  95,18%
 • 98,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,70%
  Małopolskie
  95,21%
  Cała Polska
  93,75%
 • 90,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  90,51%
  Małopolskie
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 84,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  84,77%
  woj. małopolskie
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Brzeszcze - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Brzeszczach na 1000 mieszkańców pracuje 338osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 38,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 61,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Brzeszczach wynosiło w 2023 roku 4,9% (4,9% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brzeszczach wynosiło 5 899,89 PLN, co odpowiada 88.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Brzeszcz 1 295 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 4 279 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 984.

  6,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Brzeszcz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 338 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  338,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Polska
  259,0
 • 4,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,4% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Miasto
  4,9%
  woj. małopolskie
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Brzeszczach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Brzeszczach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Brzeszczach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 423 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 900 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Brzeszczach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 295 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 4 279 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 2 984 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,0% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,3% Pozostałe
 • 49,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Brzeszczach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 698 Pracujący ogółem
 • 1 440 Kobiety
 • 2 258 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Brzeszczach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 50,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Brzeszcze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Brzeszcze
  74,2
  Małopolskie
  67,1
  Cała Polska
  69,0
 • 45,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  45,1
  Małopolskie
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 155,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  155,1
  woj. małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Brzeszcze - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Brzeszczach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 232 podmioty gospodarki narodowej, z czego 874 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 55 nowych podmiotów, a 43 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (88) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (45) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (82) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (32) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Brzeszczach najwięcej (145) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 196) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,3% (263) podmiotów, a 78,2% (963) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Brzeszczach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.9%) oraz Budownictwo (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 232 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 263 Przemysł i budownictwo
 • 963 Pozostała działalność
 • 55 Podmioty nowo zarejestrowane w Brzeszczach w 2023 roku
 • 43 Podmioty wyrejestrowane w Brzeszczach w 2023 roku
 • 874 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 196 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 196
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 232 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 232
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 62 Spółki handlowe ogółem
 • 62
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 51  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 51
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 145 Spółki cywilne ogółem
 • 145
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 874 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 235 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 235
 • 140 Budownictwo
 • 140
 • 90 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 90
 • 61 Przetwórstwo przemysłowe
 • 61
 • 54 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 54
 • 54 Pozostała działalność
 • 54
 • 49 Transport i gospodarka magazynowa
 • 49
 • 48 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 48
 • 31 Informacja i komunikacja
 • 31
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 30 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 30
 • 22 Edukacja
 • 22
 • 14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 14
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzeszcze - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Brzeszczach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 257 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,81 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Brzeszczach wynosi 80,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Brzeszcz najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,41 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 7,63 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,65 (56%), drogowe - 1,70 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Brzeszcz.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Brzeszcze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 257 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 257
 • 177 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 177
 • 50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 50
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 83 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 83
 • 23,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  23,81
  Małopolskie
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 16,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,41
  Województwo
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 4,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,65
  woj. małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,70
  woj. małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,40
  Województwo
  0,26
  Cała Polska
  0,35
 • 7,63 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Brzeszcze
  7,63
  Małopolskie
  10,41
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Brzeszcze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  Małopolskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  84%
  woj. małopolskie
  71%
  Polska
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Brzeszcze
  56%
  Województwo
  72%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  woj. małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  87%
  woj. małopolskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  woj. małopolskie
  56%
  Cały kraj
  51%

Brzeszcze - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Brzeszcz wyniosła w 2022 roku 124,5 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Brzeszcz - 30% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,9 mln złotych, czyli 19,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Brzeszcz wyniosła w 2022 roku 117,2 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%). W budżecie Brzeszcz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (22,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 93,8 złotych na mieszkańca (1,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,4%.
 • Wydatki budżetu w Brzeszczach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Brzeszcz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Brzeszcze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Brzeszcz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,5 mln

  2,8 tys(100%)

  76,0 mln

  3,5 tys(100%)

  87,2 mln

  4,1 tys(100%)

  112,4 mln

  5,3 tys(100%)

  109,1 mln

  5,1 tys(100%)

  122,5 mln

  5,8 tys(100%)

  123,2 mln

  5,9 tys(100%)

  124,5 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,4 mln

  2,1 tys(41%)

  28,3 mln

  2,5 tys(37.3%)

  32,4 mln

  2,9 tys(37.2%)

  25,1 mln

  2,2 tys(22.3%)

  28,8 mln

  2,6 tys(26.4%)

  30,0 mln

  2,7 tys(24.5%)

  37,7 mln

  3,4 tys(30.6%)

  37,3 mln

  3,5 tys(30%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,1 mln

  707(13.7%)

  8,4 mln

  739(11.1%)

  12,8 mln

  1,1 tys(14.6%)

  39,8 mln

  3,5 tys(35.4%)

  21,0 mln

  1,9 tys(19.3%)

  28,1 mln

  2,5 tys(22.9%)

  26,1 mln

  2,4 tys(21.2%)

  19,8 mln

  1,8 tys(15.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  648(12.5%)

  16,1 mln

  1,4 tys(21.2%)

  4,5 mln

  400(5.2%)

  4,2 mln

  378(3.8%)

  4,6 mln

  408(4.2%)

  5,0 mln

  447(4%)

  5,3 mln

  482(4.3%)

  13,3 mln

  1,2 tys(10.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  313(6.1%)

  8,7 mln

  759(11.4%)

  5,8 mln

  508(6.6%)

  8,9 mln

  794(7.9%)

  8,2 mln

  732(7.5%)

  11,6 mln

  1,0 tys(9.5%)

  5,8 mln

  535(4.7%)

  10,7 mln

  995(8.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,9 mln

  514(9.9%)

  6,3 mln

  550(8.3%)

  7,9 mln

  694(9%)

  9,1 mln

  812(8.1%)

  7,3 mln

  655(6.7%)

  7,7 mln

  694(6.3%)

  8,4 mln

  773(6.9%)

  9,6 mln

  893(7.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,6 mln

  317(6.1%)

  3,5 mln

  309(4.6%)

  3,6 mln

  315(4.1%)

  4,0 mln

  358(3.6%)

  4,8 mln

  425(4.4%)

  5,0 mln

  455(4.1%)

  5,9 mln

  538(4.8%)

  7,8 mln

  719(6.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 mln

  114(2.2%)

  549,8 tys

  48,1(0.7%)

  807,4 tys

  71,2(0.9%)

  557,9 tys

  49,7(0.5%)

  1,0 mln

  91,5(0.9%)

  1,1 mln

  97,0(0.9%)

  738,5 tys

  67,5(0.6%)

  2,7 mln

  254(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  238(4.6%)

  1,7 mln

  148(2.2%)

  1,9 mln

  170(2.2%)

  2,0 mln

  182(1.8%)

  1,9 mln

  174(1.8%)

  1,9 mln

  170(1.5%)

  2,0 mln

  186(1.6%)

  2,5 mln

  235(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  405,6 tys

  35,2(0.7%)

  208,6 tys

  18,2(0.3%)

  285,0 tys

  25,1(0.3%)

  359,6 tys

  32,0(0.3%)

  392,9 tys

  35,1(0.4%)

  397,8 tys

  35,9(0.3%)

  737,3 tys

  67,4(0.6%)

  1,9 mln

  176(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  488,7 tys

  42,4(0.8%)

  424,4 tys

  37,1(0.6%)

  363,5 tys

  32,0(0.4%)

  450,7 tys

  40,1(0.4%)

  869,2 tys

  77,7(0.8%)

  726,2 tys

  65,5(0.6%)

  342,6 tys

  31,3(0.3%)

  1,4 mln

  126(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  128,0 tys

  11,1(0.2%)

  143,7 tys

  12,6(0.2%)

  199,0 tys

  17,5(0.2%)

  292,0 tys

  26,0(0.3%)

  6,1 mln

  547(5.6%)

  663,2 tys

  59,8(0.5%)

  712,9 tys

  65,2(0.6%)

  808,7 tys

  75,0(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  412,7 tys

  35,8(0.7%)

  476,9 tys

  41,7(0.6%)

  504,8 tys

  44,5(0.6%)

  469,3 tys

  41,8(0.4%)

  427,5 tys

  38,2(0.4%)

  407,2 tys

  36,7(0.3%)

  558,5 tys

  51,1(0.5%)

  541,0 tys

  50,2(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,0 tys

  9,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,4 tys

  3,4(0%)

  76,4 tys

  7,0(0.1%)

  221,5 tys

  20,5(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  209,6 tys

  18,2(0.4%)

  298,3 tys

  26,1(0.4%)

  235,9 tys

  20,8(0.3%)

  112,5 tys

  10,0(0.1%)

  454,5 tys

  40,6(0.4%)

  127,1 tys

  11,5(0.1%)

  131,1 tys

  12,0(0.1%)

  195,2 tys

  18,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  484,5 tys

  42,1(0.8%)

  397,9 tys

  34,8(0.5%)

  518,4 tys

  45,7(0.6%)

  569,5 tys

  50,7(0.5%)

  477,5 tys

  42,7(0.4%)

  630,7 tys

  56,9(0.5%)

  801,2 tys

  73,3(0.7%)

  82,3 tys

  7,6(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,1 tys

  6,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  127,2 tys

  11,1(0.2%)

  17,6 tys

  1,5(0%)

  8,6 tys

  0,8(0%)

  178,0 tys

  15,9(0.2%)

  136,5 tys

  12,2(0.1%)

  137,0 tys

  12,3(0.1%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  4,3 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  428,5 tys

  37,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,6 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  322,5 tys

  29,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  468

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,9 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Brzeszczach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Brzeszcz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Brzeszcze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Brzeszcz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,6 mln

  3,0 tys(100%)

  85,4 mln

  4,0 tys(100%)

  88,5 mln

  4,1 tys(100%)

  102,6 mln

  4,8 tys(100%)

  108,7 mln

  5,1 tys(100%)

  124,4 mln

  5,9 tys(100%)

  118,0 mln

  5,7 tys(100%)

  117,2 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  34,1 mln

  3,0 tys(53.7%)

  43,5 mln

  3,8 tys(50.9%)

  38,0 mln

  3,3 tys(42.9%)

  45,5 mln

  4,0 tys(44.3%)

  44,9 mln

  4,0 tys(41.3%)

  42,3 mln

  3,8 tys(34%)

  44,9 mln

  4,1 tys(38.1%)

  46,9 mln

  4,3 tys(40%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 mln

  1,2 tys(21.5%)

  13,6 mln

  1,2 tys(16%)

  14,8 mln

  1,3 tys(16.7%)

  15,2 mln

  1,4 tys(14.8%)

  19,2 mln

  1,7 tys(17.6%)

  22,8 mln

  2,1 tys(18.4%)

  21,9 mln

  2,0 tys(18.6%)

  28,9 mln

  2,7 tys(24.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,1 mln

  534(9.7%)

  6,3 mln

  549(7.4%)

  7,0 mln

  616(7.9%)

  16,0 mln

  1,4 tys(15.6%)

  9,6 mln

  861(8.9%)

  17,9 mln

  1,6 tys(14.4%)

  11,5 mln

  1,1 tys(9.7%)

  14,0 mln

  1,3 tys(12%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,3 mln

  197(3.6%)

  3,9 mln

  339(4.5%)

  8,8 mln

  778(10%)

  2,2 mln

  198(2.2%)

  2,2 mln

  197(2%)

  2,1 mln

  188(1.7%)

  3,6 mln

  333(3.1%)

  3,6 mln

  330(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  137(2.5%)

  1,9 mln

  162(2.2%)

  2,0 mln

  180(2.3%)

  2,2 mln

  193(2.1%)

  2,7 mln

  238(2.4%)

  2,4 mln

  220(2%)

  2,6 mln

  241(2.2%)

  2,4 mln

  222(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  365(6.6%)

  13,0 mln

  1,1 tys(15.2%)

  1,2 mln

  103(1.3%)

  966,3 tys

  86,1(0.9%)

  845,5 tys

  75,5(0.8%)

  974,7 tys

  87,9(0.8%)

  1,1 mln

  101(0.9%)

  2,0 mln

  187(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  362,2 tys

  31,5(0.6%)

  2,3 mln

  203(2.7%)

  884,9 tys

  78,0(1%)

  1,3 mln

  117(1.3%)

  2,3 mln

  207(2.1%)

  3,5 mln

  314(2.8%)

  986,7 tys

  90,2(0.8%)

  1,5 mln

  141(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  38,3 tys

  3,3(0.1%)

  16,9 tys

  1,5(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  9,5 tys

  0,8(0%)

  83,6 tys

  7,5(0.1%)

  123,1 tys

  11,1(0.1%)

  32,9 tys

  3,0(0%)

  1,5 mln

  137(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  187,2 tys

  16,3(0.3%)

  197,7 tys

  17,3(0.2%)

  228,5 tys

  20,1(0.3%)

  182,4 tys

  16,2(0.2%)

  243,4 tys

  21,7(0.2%)

  173,4 tys

  15,6(0.1%)

  204,0 tys

  18,7(0.2%)

  782,5 tys

  72,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  452,4 tys

  39,3(0.7%)

  464,6 tys

  40,6(0.5%)

  379,2 tys

  33,4(0.4%)

  3,0 mln

  264(2.9%)

  2,1 mln

  190(2%)

  3,4 mln

  306(2.7%)

  3,3 mln

  298(2.8%)

  302,6 tys

  28,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  22,4 tys

  1,9(0%)

  8,8 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,1 tys

  2,0(0%)

  1,9 mln

  170(1.7%)

  172,1 tys

  15,5(0.1%)

  128,2 tys

  11,7(0.1%)

  149,7 tys

  13,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  122,4 tys

  10,6(0.2%)

  95,3 tys

  8,3(0.1%)

  100,5 tys

  8,9(0.1%)

  71,0 tys

  6,3(0.1%)

  213,7 tys

  19,1(0.2%)

  85,3 tys

  7,7(0.1%)

  89,3 tys

  8,2(0.1%)

  136,3 tys

  12,6(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  14,4 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,2 tys

  2,9(0%)

  74,7 tys

  6,8(0.1%)

  90,0 tys

  8,3(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 tys

  0,3(0%)

  9,2 tys

  0,8(0%)

  9,3 tys

  0,8(0%)

  5,4 tys

  0,5(0%)

  5,8 tys

  0,5(0%)

  12,7 tys

  1,1(0%)

  66,0 tys

  6,0(0.1%)

  12,3 tys

  1,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  67,8 tys

  5,9(0.1%)

  56,0 tys

  4,9(0.1%)

  51,6 tys

  4,5(0.1%)

  38,1 tys

  3,4(0%)

  17,0 tys

  1,5(0%)

  19,5 tys

  1,8(0%)

  13,2 tys

  1,2(0%)

  9,8 tys

  0,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  210,1 tys

  18,2(0.3%)

  92,0 tys

  8,0(0.1%)

  3,8 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  6,0 tys

  0,5(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  18,6 tys

  1,7(0%)

  9,0 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  127,2 tys

  11,1(0.2%)

  17,6 tys

  1,5(0%)

  8,6 tys

  0,8(0%)

  178,0 tys

  15,9(0.2%)

  136,5 tys

  12,2(0.1%)

  137,0 tys

  12,3(0.1%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  4,3 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  468

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Brzeszcze - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 268 mieszkańców Brzeszcz jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 097 kobiet oraz 1 170 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 22,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Brzeszcz, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 10,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Brzeszcz mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Brzeszczach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,1%) oraz średnie zawodowe (25,9%).

  W roku 2022 w Brzeszczach mieściło się 5 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 514 dzieci (236 dziewczynek oraz 278 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Brzeszczach mieściły się 3 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 415 dzieci (192 dziewczynki oraz 223 chłopców). Dostępnych było 436 miejsc.

  19,1% mieszkańców Brzeszcz w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 182 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,66 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 47 oddziałach uczyło się 926 uczniów (447 kobiet oraz 479 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Brzeszczach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 37 oddziałach uczyło się 762 uczniów (360 kobiet oraz 402 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 108,56.

  W Brzeszczach znajduje się 1 Technikum, w którym w 7 oddziałach uczyło się 180 uczniów (119 kobiet oraz 61 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Brzeszczach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 255 uczniów (52 kobiety oraz 203 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W Brzeszczach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 92 uczniów (30 kobiet oraz 62 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków). 23,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,6% mieszkańców Brzeszcz w wieku potencjalnej nauki (21,6% kobiet i 21,5% mężczyzn).

 • 20,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,5%
  Małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,7%
  Małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Małopolskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Brzeszcze
  10,9%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,9%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Brzeszcze
  26,4%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,6%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Brzeszcze
  3,2%
  Małopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1182 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 182,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,66 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,66
  Małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 24 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 496 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Brzeszcze) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 514 Dzieci
 • 236 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 278 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,9%
  54,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 104 3 lata
 • 104
 • 129 4 lata
 • 129
 • 137 5 lata
 • 137
 • 131 6 lat
 • 131
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 47 3 lata
 • 47
 • 63 4 lata
 • 63
 • 58 5 lata
 • 58
 • 65 6 lat
 • 65
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 57 3 lata
 • 57
 • 66 4 lata
 • 66
 • 79 5 lata
 • 79
 • 66 6 lat
 • 66
 •  
 • 34,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 34,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Brzeszczach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzeszczach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 3 "Żyrafa" w Brzeszczach
  Publiczne
  32 211-17-10
  ul. Kazimierza Wielkiego 38
  32-620 Brzeszcze
  7166-
  Przedszkole nr 1 "Pod Kasztanami"
  Publiczne
  32 737-41-79
  32 737-41-79
  ul. Sienkiewicza 4
  32-620 Brzeszcze
  6141-
  Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Słoneczko"
  Publiczne
  32 737-28-22
  ul. NARUTOWICZA 6
  32-620 Brzeszcze
  6122-
 • Szkoły podstawowe w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Brzeszcze) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 47 Oddziały
 • 926 Uczniowie
 • 447 Kobiety
  (uczniowie)
 • 479 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 182 Absolwenci
 • 103 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,7
  Małopolskie
  16,7
  Kraj
  17,0
 •  
 • 68,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 57,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 108,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Brzeszcze
  108,56
  Małopolskie
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 108,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  108,32
  Małopolskie
  94,75
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brzeszcze) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brzeszcze) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Brzeszczach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzeszczach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzeszczach (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  32 737-38-00
  32 737-38-01
  ul. MICKIEWICZA 3
  32-620 Brzeszcze
  22469-
  Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  32 211-12-20
  32 211-12-20
  ul. Szkolna 6
  32-620 Brzeszcze
  15300-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Brzeszcze) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 180 Uczniowie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,1%
  33,9%
 • 52 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,7
  Województwo
  26,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 14,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Brzeszcze) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Brzeszcze
  23,0
  Województwo
  21,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Brzeszczach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzeszczach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  32 210-93-40
  32 210-93-41
  ul. KOŚCIUSZKI 1
  32-620 Brzeszcze
  12305-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  32 210-93-40
  32 210-93-41
  ul. KOŚCIUSZKI 1
  32-620 Brzeszcze
  7186-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Kościuszki 1
  32-620 Brzeszcze
  137-
  Technikum Uzupełniające
  Publiczne
  32 210-93-40
  32 210-93-41
  ul. KOŚCIUSZKI 1
  32-620 Brzeszcze
  128-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  ul. Kościuszki 1
  32-620 Brzeszcze
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Brzeszcze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Brzeszcze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Brzeszcze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzeszcze - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Brzeszczach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Brzeszczach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Brzeszczach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Brzeszczach: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Brzeszczach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 288 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 440 (uczestnicy: 22 885)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 3 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 2 407)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 130)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 550)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 2 333)
  • interdyscyplinarne: 116 (uczestnicy: 11 990)
  • warsztaty: 277 (uczestnicy: 2 075)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 227)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 96)
  • taneczne: 1 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 28)
  • inne: 3 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 165)
  • teatralne: 3 (członkowie: 55)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 110)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Brzeszczach działało 1 kino posiadające 1 salę z 288 miejscami na widowni. Odbyło się 936 seansów, na które przyszło 8 812 widzów, w tym 335 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 013 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Brzeszczach działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 41 856 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 48 767 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Brzeszczach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 378 członków. Zarejestrowano 252 ćwiczących (mężczyźni: 237, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 191, dziewczęta do lat 18: 6). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Brzeszczach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Brzeszczach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Brzeszcz znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Brzeszczach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • łaźnia z 1942 r.dnia 1995-12-29, wykaz dokumentów: A/1629/95 z 1995-12-29
  • Budowla z 1942 r.dnia 1995-12-29, wykaz dokumentów: A/1629/95 z 1995-12-29
  • Kościół z 1874 r. (ul. Kościelna 2)dnia 2007-01-16, wykaz dokumentów: A-71/M z 2007-01-16
 • Formy ochrony przyrody w Brzeszczach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Brzeszcz znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Brzeszczach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Stawy w Brzeszczach - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 3058.55 ha

Brzeszcze - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Brzeszczach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 55,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Brzeszczach znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oświęcimskiego.

  Powiat oświęcimski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Brzeszczach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Brzeszczach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 55,62 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Brzeszcze
  55,6
  Województwo
  64,9
  Kraj
  56,5
 • 9,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  9,3
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 46,35 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  46,4
  Województwo
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  16,7
  Małopolskie
  4,6
  Cały kraj
  8,9
 • 83,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  83,3
  Małopolskie
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Brzeszczach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 766,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Brzeszcze
  766,9 km
  Małopolskie
  599,5 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,7 km
  Małopolskie
  2,7 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Brzeszcze przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 933droga wojewódzka nr 933(Rzuchów - Pszów - Wodzisław Śląski - Mszana - Jastrzębie-Zdrój - Pawłowice - Studzionka - Brzeźce - Poręba - Pszczyna - Ćwiklice - Miedźna - Matuszowiec - Brzeszcze - Rajsko - Oświęcim - Broszkowice - Gorzów - Bobrek - Budzowy - Libiąż - Chrzanów)
  • DW 949droga wojewódzka nr 949(Przeciszów - Polanka Wielka - Przecznica - Osiek - Grojec - Zasole - Jawiszowice - Brzeszcze)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Brzeszcze przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 93Linia kolejowa nr 93: Trzebinia - Zebrzydowice [o znaczeniu państwowym] (Trzebinia - Chrzanów Śródmieście - Chrzanów - Libiąż - Chełmek - Chełmek Fabryka - Gorzów Chrzanowski - Oświęcim -Brzeszcze -Brzeszcze Kopalnia -Brzeszcze Jawiszowice - Jawiszowice Jaźnik - Dankowice - Kaniów - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg - Zabrzeg Czarnolesie - Chybie - Drogomyśl - Pruchna - Zebrzydowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Brzeszczach istnieje 111 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Aleja Dworska

  ul. Bojowników Ruchu Oporu

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Borowa

  ul. Budy

  ul. Bugaj

  ul. Bór

  ul. Chopina

  ul. Daszyńskiego

  ul. Doły

  ul. Drobniaka

  ul. Dworcowa

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Generała Hallera

  ul. Generała Sikorskiego

  ul. Graniczna

  ul. Grottgera

  ul. Grunwaldzka

  ul. Grzybowa

  ul. Gwarków

  ul. Górnicza

  ul. Harmęska

  ul. Irysowa

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kombatantów

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kosynierów

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krasickiego

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Lachowicka

  ul. Legionów

  ul. Leśna

  ul. Liliowa

  ul. Lipowa

  ul. Lisowce

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Miła

  ul. Modrzewiowa

  ul. Młyńska

  ul. Narutowicza

  ul. Nazieleńce

  ul. Nosala

  ul. Nowa Kolonia

  ul. Obozowa

  ul. Odległa

  ul. Ofiar Oświęcimia

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszynki

  ul. Pankowicka

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pańska

  ul. Piastowska

  ul. Piekarska

  ul. Piłsudskiego

  ul. Podgórze

  ul. Podpole

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Prosta

  ul. Prusa

  ul. Przecieszyńska

  ul. Przedwieśnik

  ul. Przemysłowa

  ul. Przyłogi

  ul. Pszczyńska

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  ul. Romantyczna

  ul. Siedliska

  ul. Sienkiewicza

  ul. Stefczyka

  ul. Storczykowa

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Szymanowskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Słowiańska

  ul. Turystyczna

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wałowa

  ul. Willowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wspólna

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zaborze

  ul. Zielona

  ul. Łabędzia

  ul. Łagodna

  ul. Świętego Idziego

  ul. Świętego Urbana

  ul. Świętego Wojciecha

  ul. Świętej Anny

  ul. Żwirki i Wigury