Piława Górna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Piława Górna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Piława Górna to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu dzierżoniowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Piława Górna.
 • 5 929 Liczba mieszkańców
 • 20,9 km² Powierzchnia
 • 283,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 289-376 m n.p.m Wysokość
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DDZ Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Chudyk Burmistrz miasta
Piława Górna na mapie
Identyfikatory
 • 16.743550.6828 Współrzędne GPS
 • 0202041 TERYT (TERC)
 • 0984491 SIMC
Herb miasta Piława Górna
Piława Górna herb
Flaga miasta Piława Górna
Piława Górna flaga

Jak Piława Górna wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Piława Górna na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Piława Górna wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Piława Górna plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
80Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
101Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
116Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
147Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
176Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
178Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
211Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
219Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
221Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
231Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
259Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
287Miasta o największej powierzchni w Polsce
298Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
338Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
368Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
420Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
420Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Piława Górna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-240Poczta Piława Górna

Piława Górna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Piławie Górnej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Dzierżoniowie (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Andersa 6 a
58-200 Dzierżoniów
Urząd Miasta Piława Górna
(74) 832-49-10
(74) 837-13-86
ul. Piastowska 29
58-240 Piława Górna

Piława Górna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Piława Górna jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 929, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Piławy Górnej zawarli w 2022 roku 16 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Piławy Górnej jest stanu wolnego, 49,8% żyje w małżeństwie, 10,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Piława Górna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -51. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,48 na 1000 mieszkańców Piławy Górnej. W 2022 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 52,8% dziewczynek i 47,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,40 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w Piławie Górnej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w Piławie Górnej były nowotwory, a 8,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Piławy Górnej przypada 14.46 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 44 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 76 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Piławy Górnej -32. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  59,3% mieszkańców Piławy Górnej jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Piławy Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 929 Liczba mieszkańców
 • 3 078 Kobiety
 • 2 851 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Piławie Górnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Piławie Górnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Piławie Górnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Piławy Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Piława Górna
  42,6 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Piława Górna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Piławy Górnej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Piława Górna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Piława Górna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Piława Górna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,9%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,8%
  Województwo
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 48,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Piława Górna
  9,6%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  10,5%
  Województwo
  9,5%
  Kraj
  7,6%
 • 11,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Piława Górna
  0,2%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Piławie Górnej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Piława Górna
  2,7
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  Województwo
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Piławie Górnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -51 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -27 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,5
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Piławie Górnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Piławie Górnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Piławie Górnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Piławie Górnej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,8%
  47,2%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,0
  Województwo
  7,9
  Polska
  8,1
 • 28,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,3
  Dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 323 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 264 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 381 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 323 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,11
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,56
  Województwo
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,40 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,40
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Piławie Górnej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 87 Zgony
 • 43 Kobiety
  (Zgony)
 • 44 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,5
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 250,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  250,3
  Dolnośląskie
  158,8
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Piława Górna
  0,0
  Dolnośląskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,5
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,5%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Kraj
  36,0%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,1%
  Województwo
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 8,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Piława Górna
  8,2%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Polska
  6,7%
 • 110 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,9
  Cała Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  85,1
  Cała Polska
  70,6
 • 323,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Piława Górna
  323,9
  Dolnośląskie
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  272,2
  Cała Polska
  253,9
 • 683,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 732,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 628,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  683,2
  woj. dolnośląskie
  556,8
  Polska
  426,2
 • 114,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 151,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  114,1
  Dolnośląskie
  96,5
  Polska
  62,9
 • 33,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,6
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  33,8
 • 13,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,8
  Województwo
  8,3
  Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  woj. dolnośląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 76 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -34 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -32 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Piławie Górnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Piława Górna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piława Górna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piławie Górnej oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Piławie Górnej to 2 379 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 399 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Piławie Górnej to 5,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Piławie Górnej to 130,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,83% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,39% mieszkań posiada łazienkę, 74,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 379 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 398,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Piława Górna
  398,60
  Dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  64,20 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Piława Górna
  25,60 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Piława Górna
  3,54
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Polska
  3,83
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Piława Górna
  2,51
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Piława Górna
  0,84
  Dolnośląskie
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 28 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,60
  Dolnośląskie
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 4,69 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,69
  Dolnośląskie
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 654 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  130,8 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,11 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Piława Górna
  98,49%
  Dolnośląskie
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 89,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  89,83%
  Dolnośląskie
  95,37%
  Polska
  95,18%
 • 87,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Piława Górna
  87,39%
  Dolnośląskie
  93,95%
  Kraj
  93,75%
 • 74,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Piława Górna
  74,53%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 93,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  93,57%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Piława Górna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Piławie Górnej na 1000 mieszkańców pracuje 106osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Piławie Górnej wynosiło w 2023 roku 5,5% (5,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piławie Górnej wynosiło 5 723,65 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Piławy Górnej 427 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 114 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -313.

  6,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Piławy Górnej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 106 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  106,0
  Województwo
  279,0
  Cały kraj
  259,0
 • 7,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,9% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,5%
  Dolnośląskie
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Piławie Górnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Piławie Górnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Piławie Górnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 128 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 724 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Piławie Górnej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 427 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 114 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -313 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Pozostałe
 • 42,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Piławie Górnej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 640 Pracujący ogółem
 • 294 Kobiety
 • 346 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Piławie Górnej w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 52,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Piława Górna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,6
  Dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 39,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Piława Górna
  39,8
  Województwo
  40,7
  Polska
  38,2
 • 138,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Piława Górna
  138,6
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Piława Górna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Piławie Górnej w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 638 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 417 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 43 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (78) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (26) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (165) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Piławie Górnej najwięcej (59) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (621) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,7% (228) podmiotów, a 64,1% (409) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Piławie Górnej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Przetwórstwo przemysłowe (22.3%) oraz Budownictwo (21.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 638 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 228 Przemysł i budownictwo
 • 409 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w Piławie Górnej w 2023 roku
 • 43 Podmioty wyrejestrowane w Piławie Górnej w 2023 roku
 • 417 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 621 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 621
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 638 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 638
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 59 Spółki cywilne ogółem
 • 59
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 417 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 93 Przetwórstwo przemysłowe
 • 93
 • 91 Budownictwo
 • 91
 • 90 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 90
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 25 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 25
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 23 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 23
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piława Górna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piławie Górnej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 115 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Piławie Górnej wynosi 78,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Piławy Górnej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,05 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 8,84 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,68 (66%), drogowe - 1,85 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Piławy Górnej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Piława Górna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 115 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 115
 • 72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 72
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 53 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 53
 • 19,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,19
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 12,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,05
  Województwo
  19,57
  Cały kraj
  12,98
 • 4,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,68
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Piława Górna
  1,85
  Dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  1,82
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Piława Górna
  0,39
  woj. dolnośląskie
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 8,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Piława Górna
  8,84
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Piława Górna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  66%
  Dolnośląskie
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  97%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  58%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Cała Polska
  51%

Piława Górna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Piławy Górnej wyniosła w 2022 roku 35,8 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Piławy Górnej - 26.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 19,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Piławy Górnej wyniosła w 2022 roku 33,8 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Piławy Górnej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (18,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 111 złotych na mieszkańca (2,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,7%.
 • Wydatki budżetu w Piławie Górnej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Piławy Górnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Piława Górna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Piławy Górnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,9 mln

  2,7 tys(100%)

  19,6 mln

  3,0 tys(100%)

  22,7 mln

  3,5 tys(100%)

  26,9 mln

  4,2 tys(100%)

  30,0 mln

  4,7 tys(100%)

  26,5 mln

  4,3 tys(100%)

  32,0 mln

  5,2 tys(100%)

  35,8 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,5 mln

  686(25.3%)

  4,6 mln

  702(23.5%)

  5,1 mln

  789(22.6%)

  4,9 mln

  755(18.2%)

  5,2 mln

  820(17.5%)

  5,8 mln

  905(21.7%)

  6,2 mln

  986(19.4%)

  9,4 mln

  1,6 tys(26.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  386(14.3%)

  2,5 mln

  376(12.6%)

  2,6 mln

  399(11.4%)

  2,9 mln

  441(10.6%)

  3,0 mln

  474(10.1%)

  3,3 mln

  518(12.4%)

  3,4 mln

  546(10.8%)

  4,0 mln

  671(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  338(12.5%)

  2,3 mln

  351(11.8%)

  1,8 mln

  278(8%)

  2,2 mln

  339(8.2%)

  2,6 mln

  408(8.7%)

  3,0 mln

  468(11.2%)

  1,6 mln

  262(5.2%)

  3,7 mln

  625(10.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,0 tys

  0,8(0%)

  5,0 tys

  0,8(0%)

  11,8 tys

  1,8(0.1%)

  11,0 tys

  1,7(0%)

  95,2 tys

  14,9(0.3%)

  19,5 tys

  3,1(0.1%)

  115,6 tys

  18,4(0.4%)

  3,4 mln

  573(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  230(8.5%)

  828,0 tys

  126(4.2%)

  601,0 tys

  92,8(2.7%)

  1,6 mln

  249(6%)

  2,4 mln

  372(7.9%)

  845,6 tys

  133(3.2%)

  2,8 mln

  437(8.6%)

  2,7 mln

  445(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  478(17.7%)

  6,3 mln

  964(32.4%)

  1,1 mln

  170(4.9%)

  1,4 mln

  221(5.3%)

  1,2 mln

  190(4.1%)

  1,2 mln

  190(4.6%)

  1,2 mln

  192(3.8%)

  2,4 mln

  406(6.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  343(12.7%)

  1,3 mln

  196(6.6%)

  1,2 mln

  184(5.3%)

  2,8 mln

  431(10.4%)

  5,4 mln

  843(18%)

  1,3 mln

  198(4.8%)

  1,8 mln

  289(5.7%)

  1,9 mln

  320(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  390,0 tys

  58,8(2.2%)

  421,5 tys

  64,2(2.2%)

  470,0 tys

  72,5(2.1%)

  570,5 tys

  88,4(2.1%)

  539,0 tys

  84,3(1.8%)

  540,0 tys

  84,9(2%)

  583,0 tys

  92,6(1.8%)

  662,0 tys

  111(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  494,2 tys

  74,5(2.8%)

  658,2 tys

  100(3.4%)

  2,7 mln

  414(11.8%)

  3,3 mln

  518(12.4%)

  738,4 tys

  115(2.5%)

  396,2 tys

  62,3(1.5%)

  722,9 tys

  115(2.3%)

  471,3 tys

  79,0(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  272,8 tys

  41,1(1.5%)

  204,5 tys

  31,1(1%)

  205,8 tys

  31,8(0.9%)

  183,9 tys

  28,5(0.7%)

  206,2 tys

  32,3(0.7%)

  179,1 tys

  28,1(0.7%)

  209,8 tys

  33,3(0.7%)

  235,7 tys

  39,5(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  124,1 tys

  18,7(0.7%)

  123,9 tys

  18,9(0.6%)

  104,4 tys

  16,1(0.5%)

  110,5 tys

  17,1(0.4%)

  124,9 tys

  19,5(0.4%)

  108,9 tys

  17,1(0.4%)

  59,1 tys

  9,4(0.2%)

  197,9 tys

  33,1(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  103,8 tys

  15,7(0.6%)

  106,2 tys

  16,2(0.5%)

  102,3 tys

  15,8(0.5%)

  98,1 tys

  15,2(0.4%)

  106,1 tys

  16,6(0.4%)

  95,1 tys

  14,9(0.4%)

  109,4 tys

  17,4(0.3%)

  168,0 tys

  28,1(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  39,1 tys

  5,9(0.2%)

  40,0 tys

  6,1(0.2%)

  74,0 tys

  11,4(0.3%)

  81,4 tys

  12,6(0.3%)

  45,5 tys

  7,1(0.2%)

  312,7 tys

  49,1(1.2%)

  136,1 tys

  21,6(0.4%)

  158,5 tys

  26,6(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,7 tys

  13,9(0.3%)

  127,8 tys

  21,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,7 tys

  1,8(0.1%)

  12,3 tys

  1,9(0.1%)

  87,8 tys

  13,6(0.4%)

  17,2 tys

  2,7(0.1%)

  342,3 tys

  53,5(1.1%)

  667,5 tys

  105(2.5%)

  109,2 tys

  17,4(0.3%)

  110,4 tys

  18,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  134,2 tys

  20,2(0.7%)

  156,4 tys

  23,8(0.8%)

  220,8 tys

  34,1(1%)

  208,1 tys

  32,2(0.8%)

  187,3 tys

  29,3(0.6%)

  213,2 tys

  33,5(0.8%)

  206,3 tys

  32,8(0.6%)

  48,3 tys

  8,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,6 tys

  0,5(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  35,3 tys

  5,3(0.2%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  59,0 tys

  9,1(0.2%)

  37,0 tys

  5,8(0.1%)

  31,4 tys

  4,9(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Piławie Górnej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Piławy Górnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Piława Górna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Piławy Górnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,1 mln

  2,6 tys(100%)

  21,3 mln

  3,2 tys(100%)

  22,4 mln

  3,4 tys(100%)

  26,9 mln

  4,2 tys(100%)

  29,6 mln

  4,6 tys(100%)

  33,1 mln

  5,4 tys(100%)

  32,2 mln

  5,3 tys(100%)

  33,8 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,7 mln

  1,0 tys(39%)

  6,4 mln

  968(29.8%)

  7,0 mln

  1,1 tys(31.3%)

  7,6 mln

  1,2 tys(28.4%)

  8,3 mln

  1,3 tys(28.1%)

  8,1 mln

  1,3 tys(24.6%)

  9,3 mln

  1,5 tys(28.9%)

  11,3 mln

  1,9 tys(33.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,7 mln

  702(27.3%)

  5,3 mln

  806(24.8%)

  5,4 mln

  829(24%)

  5,9 mln

  906(21.8%)

  6,1 mln

  959(20.7%)

  10,9 mln

  1,7 tys(33.1%)

  8,5 mln

  1,4 tys(26.5%)

  7,1 mln

  1,2 tys(21%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,3 tys

  12,6(0.3%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 mln

  571(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  371(14.4%)

  5,6 mln

  850(26.2%)

  416,2 tys

  64,2(1.9%)

  589,7 tys

  91,3(2.2%)

  443,5 tys

  69,4(1.5%)

  438,5 tys

  68,9(1.3%)

  485,4 tys

  77,1(1.5%)

  1,7 mln

  290(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  166(6.5%)

  1,4 mln

  216(6.6%)

  1,1 mln

  167(4.8%)

  2,3 mln

  362(8.7%)

  4,0 mln

  631(13.6%)

  2,9 mln

  459(8.8%)

  1,6 mln

  260(5.1%)

  1,7 mln

  279(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  894,0 tys

  135(5.2%)

  1,2 mln

  182(5.6%)

  895,1 tys

  138(4%)

  1,0 mln

  158(3.8%)

  1,4 mln

  216(4.7%)

  1,3 mln

  210(4%)

  434,5 tys

  69,0(1.4%)

  1,3 mln

  211(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  259,0 tys

  39,0(1.5%)

  273,8 tys

  41,7(1.3%)

  359,4 tys

  55,5(1.6%)

  246,4 tys

  38,2(0.9%)

  284,6 tys

  44,5(1%)

  492,4 tys

  77,4(1.5%)

  395,3 tys

  62,8(1.2%)

  1,1 mln

  180(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  605,0 tys

  91,2(3.5%)

  260,7 tys

  39,7(1.2%)

  800

  0,1(0%)

  570,2 tys

  88,3(2.1%)

  1,1 mln

  177(3.8%)

  27,0 tys

  4,2(0.1%)

  724,4 tys

  115(2.3%)

  545,2 tys

  91,3(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  61,0 tys

  9,2(0.4%)

  54,8 tys

  8,3(0.3%)

  63,7 tys

  9,8(0.3%)

  70,7 tys

  10,9(0.3%)

  56,5 tys

  8,8(0.2%)

  168,3 tys

  26,5(0.5%)

  67,6 tys

  10,7(0.2%)

  247,6 tys

  41,5(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  133,5 tys

  20,1(0.8%)

  293,9 tys

  44,7(1.4%)

  195,4 tys

  30,2(0.9%)

  169,5 tys

  26,3(0.6%)

  197,6 tys

  30,9(0.7%)

  176,1 tys

  27,7(0.5%)

  190,3 tys

  30,2(0.6%)

  222,9 tys

  37,3(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,8 tys

  7,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  9,4 tys

  1,4(0.1%)

  11,6 tys

  1,8(0.1%)

  14,5 tys

  2,2(0.1%)

  19,0 tys

  2,9(0.1%)

  17,1 tys

  2,7(0.1%)

  21,1 tys

  3,3(0.1%)

  18,7 tys

  3,0(0.1%)

  31,5 tys

  5,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  53,3 tys

  8,0(0.3%)

  55,8 tys

  8,5(0.3%)

  61,9 tys

  9,6(0.3%)

  49,9 tys

  7,7(0.2%)

  42,5 tys

  6,7(0.1%)

  41,0 tys

  6,4(0.1%)

  26,1 tys

  4,2(0.1%)

  20,5 tys

  3,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  35,3 tys

  5,3(0.2%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  59,0 tys

  9,1(0.2%)

  37,0 tys

  5,8(0.1%)

  31,4 tys

  4,9(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  1,0 mln

  160(3.1%)

  408

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  7,8 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  138,0 tys

  20,8(0.8%)

  505,7 tys

  77,0(2.4%)

  767,9 tys

  119(3.4%)

  2,0 mln

  310(7.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  149

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Piława Górna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 371 mieszkańców Piławy Górnej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 689 kobiet oraz 683 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Piławy Górnej, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 15,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Piławy Górnej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Piławie Górnej największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (20,5%) oraz wyższe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,9%) oraz średnie zawodowe (25,3%).

  W roku 2022 w Piławie Górnej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 173 dzieci (86 dziewczynek oraz 87 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Piławie Górnej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 132 dzieci (69 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  17,3% mieszkańców Piławy Górnej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 788 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,96 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 40 oddziałach uczyło się 457 uczniów (237 kobiet oraz 220 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Piławie Górnej placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 470 uczniów (213 kobiet oraz 257 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,14.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Piławy Górnej w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 24,6% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,0%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Piława Górna
  38,4%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Piława Górna
  3,7%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,9%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  Województwo
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,2%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,0%
  Województwo
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 15,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 788 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  788,0
  Województwo
  946,0
  Polska
  927,0
 • 0,96 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,96
  Województwo
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Piława Górna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 173 Dzieci
 • 86 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 87 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 32 3 lata
 • 32
 • 43 4 lata
 • 43
 • 51 5 lata
 • 51
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 20 4 lata
 • 20
 • 23 5 lata
 • 23
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 23 4 lata
 • 23
 • 28 5 lata
 • 28
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Piławie Górnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piławie Górnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
  Publiczne
  74 837-12-18
  74 837-12-18
  ul. A.MICKIEWICZA 5
  58-240 Piława Górna
  71689
 • Szkoły podstawowe w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Piława Górna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 409 Uczniowie
 • 219 Kobiety
  (uczniowie)
 • 190 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,5%
  46,5%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Piława Górna
  11,4
  Województwo
  18,1
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 11,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 11,4
 • 11,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 11,4
 • 20,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,5
 • 2,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,4
 •  
 • 28,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  92,14
  Województwo
  98,48
  Cała Polska
  95,96
 • 87,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  87,70
  Dolnośląskie
  96,90
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piława Górna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piława Górna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Piławie Górnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piławie Górnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego (K. K. Baczyński)
  Publiczna
  74 837-13-81
  74 837-13-81
  ul. Kościuszki 1
  58-240 Piława Górna
  1535124
  Szkoła Podstawowa Nr 2
  Publiczna
  74 837-12-46
  74 837-12-46
  ul. SZKOLNA 6
  58-240 Piława Górna
  427-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Piławie Górnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piławie Górnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  74 837-12-46
  74 837-12-46
  ul. SZKOLNA 6
  58-240 Piława Górna
  322-
 • Edukacyjne grupy wieku w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Piława Górna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Piława Górna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Piława Górna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piława Górna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Piławie Górnej

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Piławie Górnej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Piławie Górnej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Piławie Górnej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Piławie Górnej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 206 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 118 (uczestnicy: 16 849)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 110)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 1 332)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 1 430)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 346)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 3 500)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 420)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 134)
  • inne: 50 (uczestnicy: 9 227)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 160)
  • taneczne: 2 (członkowie: 41)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 111)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 23)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 3)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Piławie Górnej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 899 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 333 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Piławie Górnej działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 130 członków. Zarejestrowano 125 ćwiczących (mężczyźni: 104, kobiety: 21, chłopcy do lat 18: 86, dziewczęta do lat 18: 21). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Piławie Górnej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Piławie Górnej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Piławy Górnej znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Piławie Górnej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Stanowisko archeologiczne Piława Górna-Kopanica, st.1 z epoki brązu dnia 1973-12-08, wykaz dokumentów: Arch/707/73 z 1973-12-08
  • Osada Piława Górna-Kopanica, st.3 z epoki brązu dnia 1974-02-21, wykaz dokumentów: 713/Arch/74 z 1974-02-21
  • Stanowisko archeologiczne Piława Górna-Kopanica, st.2 z epoki brązu dnia 1974-02-21, wykaz dokumentów: 715/Arch/74 z 1974-02-21
  • Kościół z 1584 r.dnia 1965-08-13, wykaz dokumentów: 1366 z 1965-08-13; A/1737/1366 z 2010-03-16
  • Pałac z poł. XIX w.dnia 1982-12-31, wykaz dokumentów: 916/WŁ z 1982-12-31; A/4493/916/Wł z 2010-11-26
  • Ogród z poł. XIX w.dnia 1983-12-27, wykaz dokumentów: 980/WŁ z 1983-12-27; A/4494/980/Wł z 2010-11-26
  • Szkoła z 1894 - 1896dnia 2007-05-28, wykaz dokumentów: A/1012 z 2007-05-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1746 r.dnia 2014-03-14, wykaz dokumentów: A/5905 z 2014-03-14
 • Formy ochrony przyrody w Piławie Górnej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Piławy Górnej znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Piławie Górnej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wzgórza Niemczańskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 3237.16 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Dwa główne konary obcięte pień pusty w środku, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa topola znajduje się na posesji Kolejowa 4
  • Pomnik przyrodyOpis: Konary mocno przycięte od strony zabudowań posusz w koronie 40%, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa lipa znajduje się przed budynkiem przy ul. Kośmińska 31
  • Pomnik przyrodyOpis: Wypróchniały pień i konary, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy grab znajduje się w parku przypałacowym przy ul. Sienkiewicza 96 ok. 50 m na południe od pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: Wypróchnienie w centralnej części pnia w miejscu złamania jednego z przewodników, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy jesion znajduje się w parku przypałacowym przy ul. Sienkiewicza 96 ok. 50 m na południowy-wschód od pałacu
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 4 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa grupa znajduje się przy wjeździe na posesję Sienkiewicza 96
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa grupa kasztanowców znajduje się w parku przypałacowym przy ul. Sienkiewicza 96 nad półnoncym brzegiem zbiornika wodnego

Piława Górna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Piławie Górnej odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 33,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Piławie Górnej znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Piławie Górnej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Piławie Górnej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 33,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Piława Górna
  33,5
  woj. dolnośląskie
  64,7
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 33,51 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  33,5
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. dolnośląskie
  7,4
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  117,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Piławie Górnej w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 382,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Piława Górna
  382,2 km
  Dolnośląskie
  616,8 km
  Kraj
  633,6 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Piława Górna
  1,3 km
  Województwo
  4,3 km
  Kraj
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Piława Górna przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 382droga wojewódzka nr 382(Stanowice - Nowy Jaworów - Stary Jaworów - Świdnica - Boleścin - Grodziszcze - Mościsko - Nowizna - Dzierżoniów - Piława Dolna - Piława Górna - Kluczowa - Olbrachcice Wielkie - Ząbkowice Śląskie - Kamieniec Ząbkowicki - Byczeń - Paczków - granica (Czechy))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Piława Górna przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie -Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Piławie Górnej istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Andrzeja Struga

  ul. Bohaterów Getta

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Limanowskiego

  ul. Budowlanych

  ul. Cicha

  ul. Dalsza

  ul. Fabryczna

  ul. Gospodarcza

  ul. Groszowiecka

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Herbaciana

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kosynierów

  ul. Kośmińska

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Ligocka

  ul. Liliowa

  ul. Lipowa

  ul. Ludowa

  ul. Makowa

  ul. Mała

  os. Małe

  park Miejski

  ul. Młynarska

  os. Młyńskie

  ul. Niecała

  ul. Nowa

  os. Nowe

  ul. Osiedlowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piastowska

  pl. Piastów Śląskich

  ul. Polna

  ul. Poziomkowa

  ul. Rolnicza

  ul. Rumiankowa

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Szkolna

  ul. Sąsiedzka

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tulipanowa

  ul. Wiejska

  ul. Wrocławska

  ul. Wąska

  ul. Zielona

  ul. Ząbkowicka

  ul. Łąkowa

  ul. Żytnia