Barczewo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Barczewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Barczewo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Barczewo.
 • 7 478 Liczba mieszkańców
 • 4,6 km² Powierzchnia
 • 1 632,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 146 m n.p.m Wysokość
 • 1323 Data założenia
 • 4 lipca 1364 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Maciejewski Burmistrz miasta
Barczewo na mapie
Identyfikatory
 • 20.690653.8300 Współrzędne GPS
 • 2814014 TERYT (TERC)
 • 0964577 SIMC
Herb miasta Barczewo
Barczewo herb

Barczewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-010Poczta Barczewo, Pl. Pocztowy 1

Barczewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Barczewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn
Urząd Miejski Barczewo
(89) 514-83-03
(89) 514-85-62
pl. Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Barczewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Barczewo jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 478, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Barczewa zawarli w 2020 roku 29 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Barczewa jest stanu wolnego, 54,1% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Barczewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,07 na 1000 mieszkańców Barczewa. W 2020 roku urodziło się 67 dzieci, w tym 40,3% dziewczynek i 59,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 424 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 32,7% zgonów w Barczewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w Barczewie były nowotwory, a 13,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Barczewa przypada 14 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 143 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 103 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Barczewa 40. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,7% mieszkańców Barczewa jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Barczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 478 Liczba mieszkańców
 • 3 890 Kobiety
 • 3 588 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Barczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Barczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Barczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Barczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Barczewo
  41,5 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Barczewo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Barczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Barczewo
  28,8%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,1% Żonaci/Zamężne
 • Barczewo
  54,2%
  Województwo
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • Tutaj
  3,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Barczewie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,9
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,3
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Barczewie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,1
  Warmińsko-mazurskie
  -3,3
  Kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Barczewie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Barczewie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Barczewie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Barczewie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 40 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,3%
  59,7%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,9
  Województwo
  8,5
  Kraj
  9,3
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  36,7
  Cała Polska
  39,9
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 424 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 507 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Barczewo
  3 424 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 412 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 390 Waga 3500g - 3999g
 • 390
 • 420 Waga 3000g - 3499g
 • 420
 • 150 Waga 2500g - 2999g
 • 150
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,32
  Warmińsko-mazurskie
  1,27
  Cała Polska
  1,38
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,68
  Warmińsko-mazurskie
  0,62
  Cały kraj
  0,67
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Barczewo
  0,86
  Warmińsko-mazurskie
  0,72
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Barczewie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 105 Zgony
 • 51 Kobiety
  (Zgony)
 • 54 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • Barczewo
  14,0
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Kraj
  12,5
 • 116,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Barczewo
  116,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  138,4
  Cała Polska
  134,3
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,6
  Warmińsko-mazurskie
  3,7
  Kraj
  3,6
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,4
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,6
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Barczewo
  32,7%
  Województwo
  35,2%
  Kraj
  39,4%
 • 23,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,3%
  Warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 13,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Barczewo
  13,0%
  Województwo
  8,1%
  Cały kraj
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  23,6
  Kraj
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  65,4
  Kraj
  70,4
 • 220,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  220,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  286,1
  Cały kraj
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  258,5
  Cały kraj
  261,3
 • 309,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 272,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 347,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Barczewo
  309,5
  Województwo
  367,9
  Polska
  421,0
 • 67,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Barczewo
  67,2
  Województwo
  67,6
  Cały kraj
  69,5
 • 20,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  20,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,3
  Cały kraj
  35,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,4
  Cała Polska
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Warmińsko-mazurskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 143 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 79 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 64 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 103 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 62 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 42 Saldo migracji
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 24 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 40 Saldo migracji wewnętrznych
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Barczewie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barczewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Barczewie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Barczewie to 2 788 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 371 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Barczewie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Barczewie to 248,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,45% mieszkań posiada łazienkę, 85,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,71% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 788 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 371,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  371,30
  Województwo
  375,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 63,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  63,90 m2
  Województwo
  69,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 23,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  23,70 m2
  Województwo
  25,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Barczewo
  3,71
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,69
  Warmińsko-mazurskie
  2,67
  Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,27
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,56
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Barczewo
  5,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,77
 • 1,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  1,33
  Warmińsko-mazurskie
  17,26
  Kraj
  21,77
 • 496 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 248,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  248,0 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Barczewo
  0,07 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,75%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Polska
  96,97%
 • 98,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,92%
  Województwo
  94,72%
  Cały kraj
  94,01%
 • 96,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Barczewo
  96,45%
  Województwo
  92,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 85,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Barczewo
  85,69%
  Warmińsko-mazurskie
  83,87%
  Cały kraj
  83,08%
 • 74,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  74,71%
  Województwo
  46,27%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Barczewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Barczewie na 1000 mieszkańców pracuje 209osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Barczewie wynosiło w 2020 roku 9,2% (11,6% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Barczewie wynosiło 4 823,92 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Barczewa 584 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 281 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -303.

  20,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Barczewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,8% w przemyśle i budownictwie, a 17,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 209 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  209,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  199,0
  Kraj
  252,0
 • 9,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,6% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • Barczewo
  9,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Barczewie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Barczewie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Barczewie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 824 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Barczewo
  4 824 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  4 709 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Barczewie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 584 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 281 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -303 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,8% Przemysł i budownictwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Barczewie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 570 Pracujący ogółem
 • 739 Kobiety
 • 831 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Barczewie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  67,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  64,7
  Polska
  68,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Barczewo
  37,7
  Województwo
  34,7
  Kraj
  37,5
 • 127,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Barczewo
  127,1
  Województwo
  116,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Barczewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Barczewie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 686 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 485 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 51 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (66) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (43) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (68) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Barczewie najwięcej (27) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (655) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (173) podmiotów, a 74,5% (511) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Barczewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%) oraz Budownictwo (17.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 686 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 173 Przemysł i budownictwo
 • 511 Pozostała działalność
 • 51 Podmioty nowo zarejestrowane w Barczewie w 2020 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Barczewie w 2020 roku
 • 485 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 655 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 655
 • 24 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 24
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 684 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 684
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 36 Spółki handlowe ogółem
 • 36
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 485 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 107 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 107
 • 86 Budownictwo
 • 86
 • 60 Przetwórstwo przemysłowe
 • 60
 • 49 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 49
 • 40 Transport i gospodarka magazynowa
 • 40
 • 36 Pozostała działalność
 • 36
 • 27 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 27
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barczewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Barczewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 113 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Barczewie wynosi 70,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Barczewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,50 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 6,86 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,04 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,54 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Barczewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 113 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 113
 • 71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 71
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 15,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,02
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,51
  Kraj
  19,96
 • 9,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,50
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,70
  Cały kraj
  12,25
 • 2,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Barczewo
  2,54
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,74
  Polska
  5,17
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,04
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,04
  Polska
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,35
  Województwo
  0,42
  Kraj
  0,37
 • 6,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Barczewo
  6,86
  Warmińsko-mazurskie
  8,54
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cała Polska
  73%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  63%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Barczewo
  65%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  92%
  Cały kraj
  87%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Województwo
  56%
  Polska
  54%

Barczewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Barczewa wyniosła w 2020 roku 100,6 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Barczewa - 29.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (8.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,4 mln złotych, czyli 17,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Barczewa wyniosła w 2020 roku 102,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.3%). W budżecie Barczewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 838 złotych na mieszkańca (14,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,5 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,7%.
 • Wydatki budżetu w Barczewie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Barczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Barczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,1 mln

  2,8 tys(100%)

  52,5 mln

  3,0 tys(100%)

  50,7 mln

  2,9 tys(100%)

  63,7 mln

  3,6 tys(100%)

  79,6 mln

  4,5 tys(100%)

  84,6 mln

  4,7 tys(100%)

  92,3 mln

  5,1 tys(100%)

  100,6 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,1 mln

  2,5 tys(36.8%)

  18,4 mln

  2,5 tys(35%)

  20,5 mln

  2,8 tys(40.4%)

  21,9 mln

  3,0 tys(34.3%)

  22,5 mln

  3,0 tys(28.3%)

  25,4 mln

  3,4 tys(30%)

  27,6 mln

  3,7 tys(29.9%)

  30,1 mln

  4,0 tys(29.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  623(9.2%)

  4,4 mln

  600(8.3%)

  4,7 mln

  643(9.2%)

  5,0 mln

  685(7.9%)

  5,8 mln

  782(7.3%)

  6,4 mln

  852(7.6%)

  7,5 mln

  1,0 tys(8.2%)

  8,2 mln

  1,1 tys(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  414(6.1%)

  2,2 mln

  299(4.1%)

  3,3 mln

  451(6.5%)

  2,5 mln

  343(4%)

  10,3 mln

  1,4 tys(13%)

  11,7 mln

  1,6 tys(13.8%)

  10,4 mln

  1,4 tys(11.3%)

  7,8 mln

  1,0 tys(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  359(5.3%)

  2,4 mln

  324(4.5%)

  2,5 mln

  343(4.9%)

  3,4 mln

  465(5.4%)

  3,7 mln

  491(4.6%)

  3,6 mln

  477(4.3%)

  6,4 mln

  847(6.9%)

  6,2 mln

  832(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,2 mln

  1,5 tys(22.9%)

  11,6 mln

  1,6 tys(22.1%)

  11,9 mln

  1,6 tys(23.5%)

  22,5 mln

  3,0 tys(35.3%)

  6,0 mln

  808(7.6%)

  6,2 mln

  822(7.3%)

  5,9 mln

  789(6.4%)

  5,6 mln

  745(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  296(4.4%)

  3,7 mln

  515(7.1%)

  2,8 mln

  381(5.5%)

  1,8 mln

  241(2.8%)

  1,7 mln

  232(2.2%)

  2,2 mln

  296(2.6%)

  2,7 mln

  362(2.9%)

  5,3 mln

  709(5.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  409,7 tys

  56,4(0.8%)

  664,9 tys

  91,3(1.3%)

  387,6 tys

  53,2(0.8%)

  462,1 tys

  62,7(0.7%)

  887,1 tys

  119(1.1%)

  974,1 tys

  129(1.2%)

  579,7 tys

  77,3(0.6%)

  3,2 mln

  431(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  336(5%)

  4,1 mln

  561(7.8%)

  1,8 mln

  248(3.6%)

  1,8 mln

  250(2.9%)

  1,4 mln

  190(1.8%)

  1,3 mln

  169(1.5%)

  1,6 mln

  218(1.8%)

  1,3 mln

  169(1.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  26,2 tys

  3,6(0.1%)

  302,2 tys

  41,5(0.6%)

  36,1 tys

  5,0(0.1%)

  35,2 tys

  4,8(0.1%)

  35,2 tys

  4,7(0%)

  101,5 tys

  13,5(0.1%)

  1,3 mln

  177(1.4%)

  957,9 tys

  128(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  619,1 tys

  85,2(1.3%)

  616,9 tys

  84,7(1.2%)

  630,2 tys

  86,4(1.2%)

  635,3 tys

  86,1(1%)

  752,3 tys

  101(0.9%)

  858,4 tys

  114(1%)

  874,7 tys

  117(0.9%)

  939,5 tys

  125(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  278,5 tys

  38,3(0.6%)

  1,4 mln

  186(2.6%)

  433,9 tys

  59,5(0.9%)

  289,8 tys

  39,3(0.5%)

  500,5 tys

  67,0(0.6%)

  879,4 tys

  117(1%)

  858,5 tys

  114(0.9%)

  708,0 tys

  94,3(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 mln

  317(4.7%)

  1,2 mln

  171(2.4%)

  734,5 tys

  101(1.4%)

  1,2 mln

  163(1.9%)

  2,5 mln

  340(3.2%)

  2,6 mln

  340(3%)

  738,8 tys

  98,5(0.8%)

  665,8 tys

  88,7(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  126,4 tys

  17,4(0.3%)

  271,1 tys

  37,2(0.5%)

  232,2 tys

  31,8(0.5%)

  145,1 tys

  19,7(0.2%)

  657,3 tys

  88,0(0.8%)

  444,7 tys

  59,0(0.5%)

  395,8 tys

  52,8(0.4%)

  218,4 tys

  29,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  217,4 tys

  29,9(0.4%)

  254,4 tys

  34,9(0.5%)

  216,9 tys

  29,8(0.4%)

  190,3 tys

  25,8(0.3%)

  239,2 tys

  32,0(0.3%)

  219,4 tys

  29,1(0.3%)

  353,0 tys

  47,1(0.4%)

  210,0 tys

  28,0(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  495,8 tys

  68,2(1%)

  426,2 tys

  58,5(0.8%)

  310,0 tys

  42,5(0.6%)

  253,6 tys

  34,4(0.4%)

  187,7 tys

  25,1(0.2%)

  249,7 tys

  33,1(0.3%)

  275,7 tys

  36,7(0.3%)

  192,9 tys

  25,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,8 tys

  0,4(0%)

  155,8 tys

  21,4(0.3%)

  202,2 tys

  27,7(0.4%)

  24,1 tys

  3,3(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  181,4 tys

  24,1(0.2%)

  193,4 tys

  25,8(0.2%)

  181,7 tys

  24,2(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  72,5 tys

  10,0(0.1%)

  74,2 tys

  10,2(0.1%)

  76,1 tys

  10,4(0.2%)

  83,5 tys

  11,3(0.1%)

  92,5 tys

  12,4(0.1%)

  93,5 tys

  12,4(0.1%)

  106,4 tys

  14,2(0.1%)

  114,3 tys

  15,2(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  312,3 tys

  43,0(0.6%)

  311,9 tys

  42,8(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  535,0 tys

  72,5(0.8%)

  113,1 tys

  15,1(0.1%)

  52,3 tys

  6,9(0.1%)

  92,7 tys

  12,4(0.1%)

  23,0 tys

  3,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  170,0 tys

  23,4(0.3%)

  90,0 tys

  12,4(0.2%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  888,0 tys

  120(1.4%)

  1,8 mln

  239(2.2%)

  726,0 tys

  96,4(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  1,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,3 tys

  3,7(0%)

  18,7 tys

  2,5(0%)

  5,2 tys

  0,7(0%)

  6,7 tys

  0,9(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Barczewie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Barczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Barczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,5 mln

  2,8 tys(100%)

  53,7 mln

  3,1 tys(100%)

  53,0 mln

  3,0 tys(100%)

  67,2 mln

  3,8 tys(100%)

  77,2 mln

  4,3 tys(100%)

  83,6 mln

  4,7 tys(100%)

  95,8 mln

  5,3 tys(100%)

  102,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,3 mln

  2,8 tys(41.9%)

  21,9 mln

  3,0 tys(40.8%)

  22,0 mln

  3,0 tys(41.6%)

  23,2 mln

  3,1 tys(34.5%)

  24,3 mln

  3,2 tys(31.4%)

  26,7 mln

  3,5 tys(32%)

  29,4 mln

  3,9 tys(30.7%)

  30,2 mln

  4,0 tys(29.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,4 mln

  1,8 tys(27.7%)

  13,9 mln

  1,9 tys(25.8%)

  14,1 mln

  1,9 tys(26.6%)

  16,2 mln

  2,2 tys(24.1%)

  17,2 mln

  2,3 tys(22.3%)

  19,0 mln

  2,5 tys(22.7%)

  21,4 mln

  2,9 tys(22.4%)

  26,6 mln

  3,5 tys(25.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  926,8 tys

  128(1.9%)

  356,2 tys

  48,9(0.7%)

  1,6 mln

  221(3%)

  1,7 mln

  237(2.6%)

  1,9 mln

  254(2.5%)

  2,1 mln

  272(2.5%)

  4,1 mln

  547(4.3%)

  4,4 mln

  586(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  220(3.3%)

  1,9 mln

  261(3.5%)

  2,0 mln

  272(3.7%)

  1,7 mln

  231(2.5%)

  2,4 mln

  317(3.1%)

  2,8 mln

  366(3.3%)

  2,6 mln

  350(2.7%)

  2,8 mln

  369(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  1,2 tys(17.9%)

  8,9 mln

  1,2 tys(16.6%)

  9,1 mln

  1,2 tys(17.1%)

  19,5 mln

  2,6 tys(29.1%)

  3,2 mln

  427(4.1%)

  2,8 mln

  377(3.4%)

  2,7 mln

  361(2.8%)

  2,6 mln

  340(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  171,1 tys

  23,5(0.4%)

  1,4 mln

  193(2.6%)

  81,3 tys

  11,2(0.2%)

  849,5 tys

  115(1.3%)

  19,3 tys

  2,6(0%)

  49,9 tys

  6,6(0.1%)

  298,0 tys

  39,7(0.3%)

  1,8 mln

  245(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  53,3 tys

  7,3(0.1%)

  41,7 tys

  5,7(0.1%)

  55,6 tys

  7,6(0.1%)

  21,7 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  519,3 tys

  68,9(0.6%)

  36,9 tys

  4,9(0%)

  1,3 mln

  169(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  698,4 tys

  96,1(1.4%)

  2,3 mln

  315(4.3%)

  827,9 tys

  114(1.6%)

  2,1 mln

  288(3.2%)

  1,2 mln

  164(1.6%)

  1,1 mln

  151(1.4%)

  1,2 mln

  165(1.3%)

  1,2 mln

  164(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  269,8 tys

  37,1(0.6%)

  129,1 tys

  17,7(0.2%)

  124,8 tys

  17,1(0.2%)

  111,0 tys

  15,0(0.2%)

  5,9 mln

  785(7.6%)

  5,2 mln

  686(6.2%)

  7,3 mln

  970(7.6%)

  1,1 mln

  151(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  150,1 tys

  20,6(0.3%)

  24,1 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  903,0 tys

  120(0.9%)

  946,2 tys

  126(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  167,5 tys

  23,1(0.3%)

  146,8 tys

  20,2(0.3%)

  441,8 tys

  60,6(0.8%)

  150,5 tys

  20,4(0.2%)

  176,0 tys

  23,6(0.2%)

  142,1 tys

  18,9(0.2%)

  608,2 tys

  81,1(0.6%)

  734,6 tys

  97,8(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  207(3.1%)

  942,5 tys

  129(1.8%)

  1,9 mln

  260(3.6%)

  705,4 tys

  95,6(1%)

  839,2 tys

  112(1.1%)

  2,4 mln

  321(2.9%)

  669,7 tys

  89,3(0.7%)

  641,3 tys

  85,4(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  831,4 tys

  114(1.5%)

  69,6 tys

  9,5(0.1%)

  133,3 tys

  18,1(0.2%)

  25,5 tys

  3,4(0%)

  134,7 tys

  17,9(0.2%)

  245,6 tys

  32,7(0.3%)

  226,2 tys

  30,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,8 tys

  0,4(0%)

  155,8 tys

  21,4(0.3%)

  202,2 tys

  27,7(0.4%)

  24,1 tys

  3,3(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  181,4 tys

  24,1(0.2%)

  193,4 tys

  25,8(0.2%)

  181,7 tys

  24,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  359,2 tys

  49,4(0.7%)

  354,2 tys

  48,6(0.7%)

  330,7 tys

  45,4(0.6%)

  322,1 tys

  43,7(0.5%)

  321,3 tys

  43,0(0.4%)

  320,6 tys

  42,6(0.4%)

  200,9 tys

  26,8(0.2%)

  176,1 tys

  23,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  39,2 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,8 tys

  21,9(0.3%)

  18,1 tys

  2,4(0%)

  4,8 tys

  0,6(0%)

  84,3 tys

  11,2(0.1%)

  109,2 tys

  14,6(0.1%)

  23,9 tys

  3,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  316,9 tys

  43,6(0.7%)

  307,3 tys

  42,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,5 tys

  50,2(0.6%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  65,5 tys

  8,7(0.1%)

  92,7 tys

  12,4(0.1%)

  23,0 tys

  3,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  413

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  21,9 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Barczewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 707 mieszkańców Barczewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 847 kobiet oraz 860 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców Barczewa, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Barczewa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Barczewie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

  W roku 2018 w Barczewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 211 dzieci (94 dziewczynki oraz 117 chłopców). Dostępnych było 216 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Barczewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 252 dzieci (121 dziewczynek oraz 131 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc.

  18,9% mieszkańców Barczewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,2% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 982 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 763 uczniów (362 kobiety oraz 401 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Barczewie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 25 oddziałach uczyło się 620 uczniów (290 kobiet oraz 330 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,29.

  W Barczewie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 91 uczniów (37 kobiet oraz 54 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 37 absolwentów.

  W Barczewie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 5 uczniów (0 kobiet oraz 5 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,2 uczniów. 2,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,4% mieszkańców Barczewa w wieku potencjalnej nauki (21,6% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,3%
  Województwo
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Barczewo
  28,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Barczewo
  10,8%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Barczewo
  16,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,5%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Barczewo
  6,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  25,0%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 982 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  982,0
  Województwo
  786,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  1,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 216 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Barczewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 211 Dzieci
 • 94 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 117 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,5%
  55,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 49 3 lata
 • 49
 • 58 4 lata
 • 58
 • 58 5 lata
 • 58
 • 45 6 lat
 • 45
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 23 3 lata
 • 23
 • 25 4 lata
 • 25
 • 26 5 lata
 • 26
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 26 3 lata
 • 26
 • 33 4 lata
 • 33
 • 32 5 lata
 • 32
 • 26 6 lat
 • 26
 • 89 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Barczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Barczewie
  Publiczne
  89 514-83-96
  89 514-83-96
  ul. Słowackiego 7
  11-010 Barczewo
  1024323
 • Szkoły podstawowe w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Barczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 763 Uczniowie
 • 362 Kobiety
  (uczniowie)
 • 401 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 77 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Absolwenci 2016
 • 64 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,2
  Warmińsko-mazurskie
  16,9
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 125,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Barczewo
  125,29
  Województwo
  91,25
  Cała Polska
  95,46
 • 122,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  122,99
  Województwo
  89,21
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Barczewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Barczewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Barczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Feliks Nowowiejski)
  Publiczna
  89 514-82-82
  89 514-82-82
  ul. Wojska Polskiego 36
  11-010 Barczewo
  2762149
 • Szkoły ponadpodstawowe w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Barczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 76 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,2%
  65,8%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,3%
  26,7%
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  18,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Barczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 5 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  2,5
  Warmińsko-mazurskie
  20,3
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 157 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski81
  • rosyjski44
  • niemiecki32
 • 81 angielski
 • 44 rosyjski
 • 32 niemiecki
 • 46 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • angielski23
  • niemiecki11
  • inny12
 • 23 angielski
 • 11 niemiecki
 • 12 inny
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Barczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach filia w Barczewie
  Publiczna
  79 051-00-23
  ul. Północna 14
  11-012 Barczewo
  -60-
 • Edukacyjne grupy wieku w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barczewo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Barczewie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Barczewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Barczewie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Barczewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Barczewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 47 (uczestnicy: 6 320)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 60)
  • koncerty: 40 (uczestnicy: 6 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 60)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 90)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 90)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • muzyczne: 1
  • inne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Według danych z 2020 w Barczewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 881 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 58 962 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2020 w Barczewie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 13 585 wolumenów. Odnotowano 394 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 12 440 wolumenów. Odnotowano 1 132 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  Według danych z 2016 w Barczewie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 15 członków. Zarejestrowano 139 ćwiczących (mężczyźni: 126, kobiety: 13, chłopcy do lat 18: 94, dziewczęta do lat 18: 11). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Barczewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Barczewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Barczewa znajduje się 98 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Barczewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Barczewo (chronologia nieznana)dnia 1992-06-30, wykaz dokumentów: A-A122 z 1992-06-30; C-158 z brak daty
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 9)dnia 1953-07-23, wykaz dokumentów: B/189 z 1953-07-23
  • Kościół z XIV w. (ul. Feliksa Nowowiejskiego 4)dnia 1957-03-18, wykaz dokumentów: B/126 z 1957-03-18
  • Kościół z XIV w. (ul. Plac Stefana Batorego 1a)dnia 1957-03-20, wykaz dokumentów: B/124 z 1957-03-20
  • Plebania z 1821 r. (ul. Klasztorna 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: A-376 z 1957-06-15; A-981 z 1968-07-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Klasztorna 3)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/122 z 1957-07-23
  • Kapliczka z końca XVIII w.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/155 z 1957-07-23
  • Miasto z 1364 r.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/156 z 1957-07-23
  • Mur/ogrodzenie z 1371 - 1401dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/156 z 1957-07-23; A-980 z 1968-07-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 24)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/161 z 1957-07-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 26)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/162 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 14)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/170 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. ćw. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 20)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/172 z 1957-07-23
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 22)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/173 z 1957-07-23; A-386 z 1987-05-11
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 24)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/174 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. poł. XIX w.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/181 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. ćw. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 62)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/184 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. ćw. XIX w.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/185 z 1957-07-23; B/186 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. ćw. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 64)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/186 z 1957-07-23
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/187 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. ćw. XIX w.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/188 z 1957-07-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 11)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/190 z 1957-07-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 13)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/192 z 1957-07-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 15)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/194 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 17)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/197 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 19)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/198 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 21)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/199 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 22)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/200 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 23)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/201 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 25)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/202 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 42)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/210 z 1957-07-25
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 60)dnia 1957-07-27, wykaz dokumentów: B/183 z 1957-07-27
  • Zamek z 1364 r.dnia 1961-06-14, wykaz dokumentów: 593 z 1961-06-14; 982 z 1968-07-24; A-593/982 z 1987-05-11
  • Brama z XVIII w.dnia 1968-06-07, wykaz dokumentów: brak numeru z 1968-06-07
  • Plebania z pocz. XIX w. (ul. Feliksa Nowowiejskiego 7)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2032 z 1987-05-11
  • Kościół z 1871 r.dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2033 z 1987-05-11
  • Synagoga z 2. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 7/9)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2034 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 10)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2043 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 r. (ul. Grunwaldzka 11)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2044 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 22)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2045 z 1987-05-11
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Mikołaja Kopernika 5)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2047 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 3)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2050 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2051 z 1987-05-11
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Plac Ratuszowy 2)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2053 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Ratuszowy 3)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2054 z 1987-05-11
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 8)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2057 z 1987-05-11
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 10)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2058 z 1987-05-11
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 12)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2059 z 1987-05-11
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 15)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2061 z 1987-05-11
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 16)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2062 z 1987-05-11
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 17)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2063 z 1987-05-11
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 18)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2064 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 26)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2066 z 1987-05-11; A_2066 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 27)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2067 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 28)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2068 z 1987-05-11
  • Kamienica z XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 29)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2069 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 30)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2070 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 31)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2071 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1841 r. (ul. Adama Mickiewicza 52)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2072 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 56)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2073 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 26)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2075 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 31)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2076 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Romualda Traugutta 39)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2077 z 1987-05-11
  • Kamienica z poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 40)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2078 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 54)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2080 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 56)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2081 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1915 r. (ul. Wojska Polskiego 1)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2082 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1905 r. (ul. Wojska Polskiego 3)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2083 z 1987-05-11; brak numeru z 2014-09-02
  • Kamienica z 1900 r.dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2084 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Wojska Polskiego 11)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2085 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1915 r. (ul. Wojska Polskiego 14)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2086 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 13)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-2060 z 1987-08-14
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 44)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-2079 z 1987-08-14
  • Kapliczka z XIX w.dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2035 z 1993-05-27
  • Kapliczka z końca XIX w. (ul. Olsztyńska 15)dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2036 z 1993-05-27
  • Kapliczka z 1607 r.dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2037 z 1993-05-27
  • Kapliczka z 1862 r. (ul. Wojska Polskiego 38)dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2038 z 1993-05-27
  • Dworzec z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 5)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 1)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 2)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 3)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 4)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 6)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 8)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 7)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 8)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Nastawnia z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 8)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Wieża ciśnień z 1880 - 1890dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Zespół - dworzec z 1880 - 1890dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Adama Mickiewicza 58)dnia 1995-03-06, wykaz dokumentów: A-1380 z 1995-03-06
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Adama Mickiewicza 38)dnia 1995-04-20, wykaz dokumentów: A-1399 z 1995-04-20
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Adama Mickiewicza 19)dnia 1995-11-21, wykaz dokumentów: A-1489 z 1995-11-21
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Plac Ratuszowy 4)dnia 1995-11-21, wykaz dokumentów: A-1490 z 1995-11-21
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Mikołaja Kopernika 3)dnia 1996-03-13, wykaz dokumentów: A-1566 z 1996-03-13
  • Kamienica z 1880 r. (ul. Warmińska 1)dnia 1997-11-19, wykaz dokumentów: A-2040 z 1997-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r.dnia 1998-06-17, wykaz dokumentów: A-1600 z 1998-06-17
  • Ratusz z 2. poł. XIV w. (ul. Adama Mickiewicza 51)dnia 2001-01-19, wykaz dokumentów: A-2030 z 2001-01-19
  • Kościół z 1866 - 1873dnia 2015-12-14, wykaz dokumentów: A-4610 z 2015-12-14
 • Formy ochrony przyrody w Barczewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Barczewa znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Barczewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Środkowej Łyny - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Granice obszaru przedstawia poglądowo mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały z 2017 r., Powierzchnia: 15164.74 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Granice Obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-1992 określone zostały w Załączniku Nr 1 do uchwały z 2016 r. Granice Obszaru przedstawia poglądowo mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały z 2016 r., Powierzchnia: 40796.95 ha

Barczewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Barczewie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 40,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Barczewie znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Barczewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 3 Ranni
  (rok 2020)
 • 3 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Barczewie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 39,95 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  40,0
  Warmińsko-mazurskie
  73,4
  Cała Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,1
  Cała Polska
  6,5
 • 39,95 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  40,0
  Województwo
  83,7
  Kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  11,1
  Cała Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Barczewo
  100,0
  Województwo
  114,0
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Barczewie w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 93,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  93,7 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  280,2 km
  Polska
  551,8 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,7 km
  Województwo
  4,8 km
  Polska
  4,5 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Barczewo przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 16droga krajowa nr 16(Dolna Grupa - Michale - Grudziądz - Rogóźno-Zamek - Nowe Mosty - Szczepanki - Łasin - Jankowice - Nowe Jankowice - Strzelce - Zawda - Biskupiczki - Kisielice - Ogrodzieniec - Jędrychowo - Laseczno Małe - Laseczno - Stradomno - Iława - Nowa Wieś - Rudzienice - Frednowy - Franciszkowo - Stanowo - Samborowo - Wirwajdy - Tyrodo - Ostróda - Stare Jabłonki - Rapaty - Podlejki - Gietrzwałd - Naglady - Olsztyn - Wójtowo - Kaplityny - Łęgajny - Barczewo - Ruszajny - Nowe Marcinkowo - Biskupiec - Borki Wielkie - Sorkwity - Nowe Bagienice - Marcinkowo - Mrągowo - Probark - Kosewo - Baranowo - Inulec - Zełwągi - Prawdowo - Mikołajki - Pszczółki - Woźnice - Olszewo - Grabówek - Dąbrówka - Drozdowo - Tuchlin - Wężewo - Okartowo - Grzegorze - Mikosze - Orzysz - Wierzbiny - Klusy - Ruska Wieś - Rękusy - Buniaki - Ełk - Golubka - Wysokie - Skomętno Wielkie - Długie - Kalinowo - Rutki Nowe - Jeziorki - Żarnowo Trzecie - Żarnowo Drugie - Augustów - Serski Las - Macharce - Głęboki Bród - Giby - Pomorze - Degucie - Świackie - Poćkuny - Dworczysko - Ogrodniki - Hołny Majera - granica (Litwa))
  • DW 595droga wojewódzka nr 595( Barczewo - Łapka - Kronowo - Kronówko - Stare Włóki - Kostrzewy - Jeziorany)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Barczewo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo - Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo - Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny -Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy - Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Barczewie istnieje 73 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bolesława Leśmiana

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Feliksa Nowowiejskiego

  ul. Graniczna

  ul. Grottgera

  ul. Grunwaldzka

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jarosława Iwaszkiewicza

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Klasztorna

  ul. Kolejowa

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Kornela Makuszyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazurska

  ul. Melchiora Wańkowicza

  ul. Michała Kajki

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miła

  ul. Mostowa

  ul. Nadrzeczna

  ul. Narbutta

  ul. Niepodległości

  ul. Nowodworcowa

  ul. Obrońców Warszawy

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  Osiedle Słoneczne

  pl. Osiedle Zielone Wzgórze

  ul. Osiedlowa

  pl. Pocztowy

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Południowa

  ul. Prosta

  ul. Przemysłowa

  ul. Pułaskiego

  ul. Północna

  pl. Ratuszowy

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Smętka

  pl. Stefana Batorego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szczepańskiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Warmińska

  ul. Widokowa

  ul. Wiejska

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wschodnia

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zatorze

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa