Barczewo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Barczewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Barczewo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Barczewo.
 • 7 396 Liczba mieszkańców
 • 4,6 km² Powierzchnia
 • 1 614,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 146 m n.p.m Wysokość
 • 1323 Data założenia
 • 4 lipca 1364 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Maciejewski Burmistrz miasta
Barczewo na mapie
Identyfikatory
 • 20.690653.8300 Współrzędne GPS
 • 2814014 TERYT (TERC)
 • 0964577 SIMC
Herb miasta Barczewo
Barczewo herb

Jak Barczewo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Barczewo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Barczewo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Barczewo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
15Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
29Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
95Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
110Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
115Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
140Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
167Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
201Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
217Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
221Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
238Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
259Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
267Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
292Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
305Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
309Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
311Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce

Barczewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-010Poczta Barczewo, Pl. Pocztowy 1

Barczewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Barczewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn
Urząd Miejski Barczewo
(89) 514-83-03
(89) 514-85-62
pl. Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Barczewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Barczewo jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 396, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Barczewa zawarli w 2022 roku 42 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Barczewa jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,1% to wdowy/wdowcy.

  Barczewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -78. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,50 na 1000 mieszkańców Barczewa. W 2022 roku urodziło się 62 dzieci, w tym 54,8% dziewczynek i 45,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,3% zgonów w Barczewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Barczewie były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Barczewa przypada 18.85 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 104 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 95 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Barczewa 9. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,3% mieszkańców Barczewa jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Barczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 396 Liczba mieszkańców
 • 3 782 Kobiety
 • 3 614 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Barczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Barczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Barczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Barczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Barczewo
  41,4 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Barczewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Barczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Barczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Barczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Barczewo
  28,9%
  Województwo
  29,2%
  Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Barczewo
  53,3%
  Województwo
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Tutaj
  2,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Barczewie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,7
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 42 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Barczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -78 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -28 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -50 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,50 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -10,5
  Warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Barczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Barczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Barczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Barczewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62 Urodzenia żywe
 • 34 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 28 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,8%
  45,2%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,4
  Województwo
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  29,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Barczewo
  3 415 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 105 Waga 4000g - 4499g
 • 105
 • 305 Waga 3500g - 3999g
 • 305
 • 307 Waga 3000g - 3499g
 • 307
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,14
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,58
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Barczewo
  0,67
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Barczewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 140 Zgony
 • 62 Kobiety
  (Zgony)
 • 78 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,3%
  55,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,9 Zgony na 1000 ludności
 • Barczewo
  18,9
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 150,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Barczewo
  150,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Barczewo
  28,3%
  Województwo
  30,2%
  Kraj
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,4%
  Warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Barczewo
  8,4%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 98 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,1
  Kraj
  70,6
 • 256,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  256,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cały kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cały kraj
  253,9
 • 297,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 294,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 300,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Barczewo
  297,5
  Województwo
  355,1
  Polska
  426,2
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Barczewo
  41,4
  Województwo
  50,1
  Cały kraj
  62,9
 • 33,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,5
  Cały kraj
  33,8
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 104 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 56 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 95 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 50 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 9 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Barczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Barczewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barczewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Barczewie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Barczewie to 2 807 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 379 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Barczewie to 5,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Barczewie to 144,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,29% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,76% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,83% mieszkań posiada łazienkę, 92,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,10% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 807 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 378,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  378,50
  Województwo
  396,50
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 63,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  63,70 m2
  Województwo
  69,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 24,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  24,10 m2
  Województwo
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Barczewo
  3,63
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,64
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Polska
  2,42
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,67
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Barczewo
  5,80
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Polska
  3,89
 • 3,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,91
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Kraj
  24,56
 • 723 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 144,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  144,6 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Barczewo
  0,10 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,29%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Polska
  97,75%
 • 97,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,76%
  Województwo
  95,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Barczewo
  96,83%
  Województwo
  93,98%
  Cały kraj
  93,75%
 • 92,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Barczewo
  92,06%
  Warmińsko-mazurskie
  86,97%
  Cały kraj
  85,83%
 • 31,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  31,10%
  Województwo
  44,04%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Barczewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Barczewie na 1000 mieszkańców pracuje 209osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Barczewie wynosiło w 2023 roku 6,4% (6,4% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Barczewie wynosiło 5 865,11 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Barczewa 584 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 281 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -303.

  13,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Barczewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 22,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 209 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  209,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Kraj
  259,0
 • 7,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,1% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Barczewo
  6,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Barczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Barczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Barczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Barczewo
  5 865 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Barczewie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 584 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 281 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -303 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 37,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Barczewie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 566 Pracujący ogółem
 • 708 Kobiety
 • 858 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Barczewie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Barczewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Barczewo
  37,7
  Województwo
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 121,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Barczewo
  121,6
  Województwo
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Barczewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Barczewie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 768 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 542 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 74 nowe podmioty, a 42 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (74) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (43) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (68) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Barczewie najwięcej (38) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (739) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,1% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (200) podmiotów, a 73,8% (567) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Barczewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 768 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 200 Przemysł i budownictwo
 • 567 Pozostała działalność
 • 74 Podmioty nowo zarejestrowane w Barczewie w 2023 roku
 • 42 Podmioty wyrejestrowane w Barczewie w 2023 roku
 • 542 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 739 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 739
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 766 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 766
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 48 Spółki handlowe ogółem
 • 48
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 38  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 38
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 542 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 117 Budownictwo
 • 117
 • 108 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 108
 • 58 Przetwórstwo przemysłowe
 • 58
 • 55 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 55
 • 49 Transport i gospodarka magazynowa
 • 49
 • 40 Pozostała działalność
 • 40
 • 28 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 28
 • 21 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 21
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barczewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Barczewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 99 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Barczewie wynosi 67,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Barczewa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,84 (wykrywalność 49%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,62 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (42%), drogowe - 1,88 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Barczewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 99
 • 56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 56
 • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 22
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 13,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,33
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Kraj
  22,81
 • 7,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,62
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cały kraj
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Barczewo
  2,97
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Polska
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,88
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,36
  Województwo
  0,37
  Kraj
  0,35
 • 6,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Barczewo
  6,84
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Barczewo
  43%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  98%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Województwo
  60%
  Polska
  51%

Barczewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Barczewa wyniosła w 2022 roku 110,4 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Barczewa - 32.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,0 mln złotych, czyli 13,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Barczewa wyniosła w 2022 roku 106,7 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.4%). W budżecie Barczewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 980 złotych na mieszkańca (16,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,5 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,9%.
 • Wydatki budżetu w Barczewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Barczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Barczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,7 mln

  2,9 tys(100%)

  63,7 mln

  3,6 tys(100%)

  79,6 mln

  4,5 tys(100%)

  84,6 mln

  4,7 tys(100%)

  92,3 mln

  5,1 tys(100%)

  100,6 mln

  5,6 tys(100%)

  103,3 mln

  5,7 tys(100%)

  110,4 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,5 mln

  2,8 tys(40.4%)

  21,9 mln

  3,0 tys(34.3%)

  22,5 mln

  3,0 tys(28.3%)

  25,4 mln

  3,4 tys(30%)

  27,6 mln

  3,7 tys(29.9%)

  30,1 mln

  4,0 tys(29.9%)

  33,4 mln

  4,5 tys(32.4%)

  36,1 mln

  4,9 tys(32.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  451(6.5%)

  2,5 mln

  343(4%)

  10,3 mln

  1,4 tys(13%)

  11,7 mln

  1,6 tys(13.8%)

  10,4 mln

  1,4 tys(11.3%)

  7,8 mln

  1,0 tys(7.8%)

  8,7 mln

  1,2 tys(8.4%)

  11,1 mln

  1,5 tys(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  643(9.2%)

  5,0 mln

  685(7.9%)

  5,8 mln

  782(7.3%)

  6,4 mln

  852(7.6%)

  7,5 mln

  1,0 tys(8.2%)

  8,2 mln

  1,1 tys(8.2%)

  7,5 mln

  997(7.2%)

  8,8 mln

  1,2 tys(8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  535,0 tys

  72,5(0.8%)

  113,1 tys

  15,1(0.1%)

  52,3 tys

  6,9(0.1%)

  92,7 tys

  12,4(0.1%)

  23,0 tys

  3,1(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  8,8 mln

  1,2 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,9 mln

  1,6 tys(23.5%)

  22,5 mln

  3,0 tys(35.3%)

  6,0 mln

  808(7.6%)

  6,2 mln

  822(7.3%)

  5,9 mln

  789(6.4%)

  5,6 mln

  745(5.6%)

  5,7 mln

  758(5.5%)

  8,3 mln

  1,1 tys(7.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  343(4.9%)

  3,4 mln

  465(5.4%)

  3,7 mln

  491(4.6%)

  3,6 mln

  477(4.3%)

  6,4 mln

  847(6.9%)

  6,2 mln

  832(6.2%)

  6,6 mln

  886(6.4%)

  8,0 mln

  1,1 tys(7.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  248(3.6%)

  1,8 mln

  250(2.9%)

  1,4 mln

  190(1.8%)

  1,3 mln

  169(1.5%)

  1,6 mln

  218(1.8%)

  1,3 mln

  169(1.3%)

  2,7 mln

  366(2.7%)

  4,3 mln

  582(3.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  381(5.5%)

  1,8 mln

  241(2.8%)

  1,7 mln

  232(2.2%)

  2,2 mln

  296(2.6%)

  2,7 mln

  362(2.9%)

  5,3 mln

  709(5.3%)

  2,9 mln

  386(2.8%)

  2,2 mln

  302(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  387,6 tys

  53,2(0.8%)

  462,1 tys

  62,7(0.7%)

  887,1 tys

  119(1.1%)

  974,1 tys

  129(1.2%)

  579,7 tys

  77,3(0.6%)

  3,2 mln

  431(3.2%)

  3,4 mln

  450(3.3%)

  1,4 mln

  182(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  433,9 tys

  59,5(0.9%)

  289,8 tys

  39,3(0.5%)

  500,5 tys

  67,0(0.6%)

  879,4 tys

  117(1%)

  858,5 tys

  114(0.9%)

  708,0 tys

  94,3(0.7%)

  784,6 tys

  105(0.8%)

  1,2 mln

  160(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  36,1 tys

  5,0(0.1%)

  35,2 tys

  4,8(0.1%)

  35,2 tys

  4,7(0%)

  101,5 tys

  13,5(0.1%)

  1,3 mln

  177(1.4%)

  957,9 tys

  128(1%)

  216,7 tys

  29,0(0.2%)

  717,6 tys

  96,8(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  310,0 tys

  42,5(0.6%)

  253,6 tys

  34,4(0.4%)

  187,7 tys

  25,1(0.2%)

  249,7 tys

  33,1(0.3%)

  275,7 tys

  36,7(0.3%)

  192,9 tys

  25,7(0.2%)

  145,2 tys

  19,4(0.1%)

  681,5 tys

  91,9(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  734,5 tys

  101(1.4%)

  1,2 mln

  163(1.9%)

  2,5 mln

  340(3.2%)

  2,6 mln

  340(3%)

  738,8 tys

  98,5(0.8%)

  665,8 tys

  88,7(0.7%)

  897,6 tys

  120(0.9%)

  608,4 tys

  82,0(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  216,9 tys

  29,8(0.4%)

  190,3 tys

  25,8(0.3%)

  239,2 tys

  32,0(0.3%)

  219,4 tys

  29,1(0.3%)

  353,0 tys

  47,1(0.4%)

  210,0 tys

  28,0(0.2%)

  445,7 tys

  59,6(0.4%)

  457,6 tys

  61,7(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  76,1 tys

  10,4(0.2%)

  83,5 tys

  11,3(0.1%)

  92,5 tys

  12,4(0.1%)

  93,5 tys

  12,4(0.1%)

  106,4 tys

  14,2(0.1%)

  114,3 tys

  15,2(0.1%)

  199,1 tys

  26,6(0.2%)

  435,3 tys

  58,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  232,2 tys

  31,8(0.5%)

  145,1 tys

  19,7(0.2%)

  657,3 tys

  88,0(0.8%)

  444,7 tys

  59,0(0.5%)

  395,8 tys

  52,8(0.4%)

  218,4 tys

  29,1(0.2%)

  152,2 tys

  20,3(0.1%)

  411,3 tys

  55,5(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  6,0 tys

  0,8(0%)

  888,0 tys

  120(1.4%)

  1,8 mln

  239(2.2%)

  726,0 tys

  96,4(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  1,5(0%)

  564,0 tys

  75,4(0.5%)

  378,7 tys

  51,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  630,2 tys

  86,4(1.2%)

  635,3 tys

  86,1(1%)

  752,3 tys

  101(0.9%)

  858,4 tys

  114(1%)

  874,7 tys

  117(0.9%)

  939,5 tys

  125(0.9%)

  846,4 tys

  113(0.8%)

  155,6 tys

  21,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,3 tys

  3,7(0%)

  18,7 tys

  2,5(0%)

  5,2 tys

  0,7(0%)

  6,7 tys

  0,9(0%)

  18,0 tys

  2,4(0%)

  15,0 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  202,2 tys

  27,7(0.4%)

  24,1 tys

  3,3(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  181,4 tys

  24,1(0.2%)

  193,4 tys

  25,8(0.2%)

  181,7 tys

  24,2(0.2%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Barczewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Barczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Barczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,0 mln

  3,0 tys(100%)

  67,2 mln

  3,8 tys(100%)

  77,2 mln

  4,3 tys(100%)

  83,6 mln

  4,7 tys(100%)

  95,8 mln

  5,3 tys(100%)

  102,8 mln

  5,7 tys(100%)

  107,1 mln

  5,9 tys(100%)

  106,7 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,0 mln

  3,0 tys(41.6%)

  23,2 mln

  3,1 tys(34.5%)

  24,3 mln

  3,2 tys(31.4%)

  26,7 mln

  3,5 tys(32%)

  29,4 mln

  3,9 tys(30.7%)

  30,2 mln

  4,0 tys(29.4%)

  33,2 mln

  4,4 tys(31%)

  35,0 mln

  4,7 tys(32.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,1 mln

  1,9 tys(26.6%)

  16,2 mln

  2,2 tys(24.1%)

  17,2 mln

  2,3 tys(22.3%)

  19,0 mln

  2,5 tys(22.7%)

  21,4 mln

  2,9 tys(22.4%)

  26,6 mln

  3,5 tys(25.9%)

  26,5 mln

  3,5 tys(24.8%)

  23,6 mln

  3,2 tys(22.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  370,5 tys

  50,2(0.6%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  65,5 tys

  8,7(0.1%)

  92,7 tys

  12,4(0.1%)

  23,0 tys

  3,1(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  8,9 mln

  1,2 tys(8.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  272(3.7%)

  1,7 mln

  231(2.5%)

  2,4 mln

  317(3.1%)

  2,8 mln

  366(3.3%)

  2,6 mln

  350(2.7%)

  2,8 mln

  369(2.7%)

  4,4 mln

  594(4.1%)

  5,2 mln

  705(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  221(3%)

  1,7 mln

  237(2.6%)

  1,9 mln

  254(2.5%)

  2,1 mln

  272(2.5%)

  4,1 mln

  547(4.3%)

  4,4 mln

  586(4.3%)

  4,7 mln

  622(4.3%)

  4,8 mln

  650(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,1 mln

  1,2 tys(17.1%)

  19,5 mln

  2,6 tys(29.1%)

  3,2 mln

  427(4.1%)

  2,8 mln

  377(3.4%)

  2,7 mln

  361(2.8%)

  2,6 mln

  340(2.5%)

  2,6 mln

  343(2.4%)

  4,7 mln

  635(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  827,9 tys

  114(1.6%)

  2,1 mln

  288(3.2%)

  1,2 mln

  164(1.6%)

  1,1 mln

  151(1.4%)

  1,2 mln

  165(1.3%)

  1,2 mln

  164(1.2%)

  2,7 mln

  363(2.5%)

  2,9 mln

  397(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  124,8 tys

  17,1(0.2%)

  111,0 tys

  15,0(0.2%)

  5,9 mln

  785(7.6%)

  5,2 mln

  686(6.2%)

  7,3 mln

  970(7.6%)

  1,1 mln

  151(1.1%)

  883,7 tys

  118(0.8%)

  2,8 mln

  376(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  441,8 tys

  60,6(0.8%)

  150,5 tys

  20,4(0.2%)

  176,0 tys

  23,6(0.2%)

  142,1 tys

  18,9(0.2%)

  608,2 tys

  81,1(0.6%)

  734,6 tys

  97,8(0.7%)

  563,3 tys

  75,3(0.5%)

  770,7 tys

  104(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 mln

  260(3.6%)

  705,4 tys

  95,6(1%)

  839,2 tys

  112(1.1%)

  2,4 mln

  321(2.9%)

  669,7 tys

  89,3(0.7%)

  641,3 tys

  85,4(0.6%)

  631,3 tys

  84,4(0.6%)

  633,2 tys

  85,4(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  560,7 tys

  75,6(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  24,1 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  903,0 tys

  120(0.9%)

  946,2 tys

  126(0.9%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  459,8 tys

  62,0(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  81,3 tys

  11,2(0.2%)

  849,5 tys

  115(1.3%)

  19,3 tys

  2,6(0%)

  49,9 tys

  6,6(0.1%)

  298,0 tys

  39,7(0.3%)

  1,8 mln

  245(1.8%)

  548,5 tys

  73,3(0.5%)

  436,9 tys

  58,9(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  55,6 tys

  7,6(0.1%)

  21,7 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  519,3 tys

  68,9(0.6%)

  36,9 tys

  4,9(0%)

  1,3 mln

  169(1.2%)

  2,6 mln

  348(2.4%)

  209,0 tys

  28,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  330,7 tys

  45,4(0.6%)

  322,1 tys

  43,7(0.5%)

  321,3 tys

  43,0(0.4%)

  320,6 tys

  42,6(0.4%)

  200,9 tys

  26,8(0.2%)

  176,1 tys

  23,4(0.2%)

  126,3 tys

  16,9(0.1%)

  92,2 tys

  12,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  159,8 tys

  21,9(0.3%)

  18,1 tys

  2,4(0%)

  4,8 tys

  0,6(0%)

  84,3 tys

  11,2(0.1%)

  109,2 tys

  14,6(0.1%)

  23,9 tys

  3,2(0%)

  48,2 tys

  6,4(0%)

  8,0 tys

  1,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,8(0%)

  5,4 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  202,2 tys

  27,7(0.4%)

  24,1 tys

  3,3(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  181,4 tys

  24,1(0.2%)

  193,4 tys

  25,8(0.2%)

  181,7 tys

  24,2(0.2%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  69,6 tys

  9,5(0.1%)

  133,3 tys

  18,1(0.2%)

  25,5 tys

  3,4(0%)

  134,7 tys

  17,9(0.2%)

  245,6 tys

  32,7(0.3%)

  226,2 tys

  30,1(0.2%)

  74,9 tys

  10,0(0.1%)

  766

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  413

  0,1(0%)

  38,2 tys

  5,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Barczewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 641 mieszkańców Barczewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 826 kobiet oraz 814 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców Barczewa, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Barczewa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Barczewie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2022 w Barczewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 217 dzieci (111 dziewczynek oraz 106 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Barczewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 252 dzieci (121 dziewczynek oraz 131 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc.

  19,6% mieszkańców Barczewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,8% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 128 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 757 uczniów (373 kobiety oraz 384 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Barczewie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 25 oddziałach uczyło się 620 uczniów (290 kobiet oraz 330 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 121,31.

  W Barczewie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 19 uczniów (12 kobiet oraz 7 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 19 absolwentów.

  W Barczewie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 3 uczniów (0 kobiet oraz 3 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,0 uczniów. 1,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,0% mieszkańców Barczewa w wieku potencjalnej nauki (19,4% kobiet i 20,6% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  24,1%
  Województwo
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Barczewo
  32,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Barczewo
  11,2%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Barczewo
  17,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,0%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Barczewo
  3,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,1%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1128 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 128,0
  Województwo
  857,0
  Cały kraj
  927,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  1,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 216 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Barczewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 217 Dzieci
 • 111 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 106 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,2%
  48,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 54 3 lata
 • 54
 • 46 4 lata
 • 46
 • 59 5 lata
 • 59
 • 58 6 lat
 • 58
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 33 3 lata
 • 33
 • 21 4 lata
 • 21
 • 31 5 lata
 • 31
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 25 4 lata
 • 25
 • 28 5 lata
 • 28
 • 32 6 lat
 • 32
 • 144 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Barczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Barczewie
  Publiczne
  89 514-83-96
  89 514-83-96
  ul. Słowackiego 7
  11-010 Barczewo
  1024323
 • Szkoły podstawowe w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Barczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 757 Uczniowie
 • 373 Kobiety
  (uczniowie)
 • 384 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Absolwenci
 • 72 Kobiety
  (absolwenci)
 • 68 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,3
  Warmińsko-mazurskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 60,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 45,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 121,31 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Barczewo
  121,31
  Województwo
  90,81
  Cała Polska
  95,96
 • 119,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  119,87
  Województwo
  89,35
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Barczewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Barczewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Barczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Feliks Nowowiejski)
  Publiczna
  89 514-82-82
  89 514-82-82
  ul. Wojska Polskiego 36
  11-010 Barczewo
  2762149
 • Szkoły ponadpodstawowe w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Barczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,2%
  36,8%
 • 19 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  19,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Barczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  1,5
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Barczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach filia w Barczewie
  Publiczna
  79 051-00-23
  ul. Północna 14
  11-012 Barczewo
  -60-
 • Edukacyjne grupy wieku w Barczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Barczewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Barczewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Barczewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barczewo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Barczewie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Barczewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Barczewie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Barczewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Barczewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 3 910)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 60)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 18 (uczestnicy: 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 500)
  • inne: 12 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 163)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 7)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 6)
  • literackie: 2 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 100)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 110)
  • wiedzy praktycznej: 5 (absolwenci: 100)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 36)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 5)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Barczewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 571 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 58 962 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Barczewie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 13 815 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1. Odnotowano 421 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 12 440 wolumenów. Odnotowano 1 132 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  Według danych z 2016 w Barczewie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 15 członków. Zarejestrowano 139 ćwiczących (mężczyźni: 126, kobiety: 13, chłopcy do lat 18: 94, dziewczęta do lat 18: 11). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Barczewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Barczewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Barczewa znajduje się 98 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Barczewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Barczewo (chronologia nieznana)dnia 1992-06-30, wykaz dokumentów: A-A122 z 1992-06-30; C-158 z brak daty
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 9)dnia 1953-07-23, wykaz dokumentów: B/189 z 1953-07-23
  • Kościół z XIV w. (ul. Feliksa Nowowiejskiego 4)dnia 1957-03-18, wykaz dokumentów: B/126 z 1957-03-18
  • Kościół z XIV w. (ul. Plac Stefana Batorego 1a)dnia 1957-03-20, wykaz dokumentów: B/124 z 1957-03-20
  • Plebania z 1821 r. (ul. Klasztorna 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: A-376 z 1957-06-15; A-981 z 1968-07-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Klasztorna 3)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/122 z 1957-07-23
  • Kapliczka z końca XVIII w.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/155 z 1957-07-23
  • Miasto z 1364 r.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/156 z 1957-07-23
  • Mur/ogrodzenie z 1371 - 1401dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/156 z 1957-07-23; A-980 z 1968-07-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 24)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/161 z 1957-07-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 26)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/162 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 14)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/170 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. ćw. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 20)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/172 z 1957-07-23
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 22)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/173 z 1957-07-23; A-386 z 1987-05-11
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 24)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/174 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. poł. XIX w.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/181 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. ćw. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 62)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/184 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. ćw. XIX w.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/185 z 1957-07-23; B/186 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. ćw. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 64)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/186 z 1957-07-23
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/187 z 1957-07-23
  • Kamienica z 1. ćw. XIX w.dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/188 z 1957-07-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 11)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/190 z 1957-07-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 13)dnia 1957-07-23, wykaz dokumentów: B/192 z 1957-07-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 15)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/194 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 17)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/197 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 19)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/198 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 21)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/199 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 22)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/200 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 23)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/201 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 25)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/202 z 1957-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 42)dnia 1957-07-25, wykaz dokumentów: B/210 z 1957-07-25
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 60)dnia 1957-07-27, wykaz dokumentów: B/183 z 1957-07-27
  • Zamek z 1364 r.dnia 1961-06-14, wykaz dokumentów: 593 z 1961-06-14; 982 z 1968-07-24; A-593/982 z 1987-05-11
  • Brama z XVIII w.dnia 1968-06-07, wykaz dokumentów: brak numeru z 1968-06-07
  • Plebania z pocz. XIX w. (ul. Feliksa Nowowiejskiego 7)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2032 z 1987-05-11
  • Kościół z 1871 r.dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2033 z 1987-05-11
  • Synagoga z 2. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 7/9)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2034 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 10)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2043 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 r. (ul. Grunwaldzka 11)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2044 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 22)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2045 z 1987-05-11
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Mikołaja Kopernika 5)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2047 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 3)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2050 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2051 z 1987-05-11
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Plac Ratuszowy 2)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2053 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Ratuszowy 3)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2054 z 1987-05-11
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 8)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2057 z 1987-05-11
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 10)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2058 z 1987-05-11
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 12)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2059 z 1987-05-11
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 15)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2061 z 1987-05-11
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 16)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2062 z 1987-05-11
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 17)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2063 z 1987-05-11
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 18)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2064 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 26)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2066 z 1987-05-11; A_2066 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 27)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2067 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 28)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2068 z 1987-05-11
  • Kamienica z XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 29)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2069 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 30)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2070 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 31)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2071 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1841 r. (ul. Adama Mickiewicza 52)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2072 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 56)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2073 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 26)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2075 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 31)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2076 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Romualda Traugutta 39)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2077 z 1987-05-11
  • Kamienica z poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 40)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2078 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 54)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2080 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 56)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2081 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1915 r. (ul. Wojska Polskiego 1)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2082 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1905 r. (ul. Wojska Polskiego 3)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2083 z 1987-05-11; brak numeru z 2014-09-02
  • Kamienica z 1900 r.dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2084 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Wojska Polskiego 11)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2085 z 1987-05-11
  • Kamienica z 1915 r. (ul. Wojska Polskiego 14)dnia 1987-05-11, wykaz dokumentów: A-2086 z 1987-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 13)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-2060 z 1987-08-14
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Romualda Traugutta 44)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-2079 z 1987-08-14
  • Kapliczka z XIX w.dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2035 z 1993-05-27
  • Kapliczka z końca XIX w. (ul. Olsztyńska 15)dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2036 z 1993-05-27
  • Kapliczka z 1607 r.dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2037 z 1993-05-27
  • Kapliczka z 1862 r. (ul. Wojska Polskiego 38)dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2038 z 1993-05-27
  • Dworzec z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 5)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 1)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 2)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 3)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 4)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 6)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 8)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 7)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 8)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Nastawnia z 1880 - 1890 (ul. Plac Pułaskiego 8)dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Wieża ciśnień z 1880 - 1890dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Zespół - dworzec z 1880 - 1890dnia 1994-02-10, wykaz dokumentów: A-4318 z 1994-02-10
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Adama Mickiewicza 58)dnia 1995-03-06, wykaz dokumentów: A-1380 z 1995-03-06
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Adama Mickiewicza 38)dnia 1995-04-20, wykaz dokumentów: A-1399 z 1995-04-20
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Adama Mickiewicza 19)dnia 1995-11-21, wykaz dokumentów: A-1489 z 1995-11-21
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Plac Ratuszowy 4)dnia 1995-11-21, wykaz dokumentów: A-1490 z 1995-11-21
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Mikołaja Kopernika 3)dnia 1996-03-13, wykaz dokumentów: A-1566 z 1996-03-13
  • Kamienica z 1880 r. (ul. Warmińska 1)dnia 1997-11-19, wykaz dokumentów: A-2040 z 1997-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r.dnia 1998-06-17, wykaz dokumentów: A-1600 z 1998-06-17
  • Ratusz z 2. poł. XIV w. (ul. Adama Mickiewicza 51)dnia 2001-01-19, wykaz dokumentów: A-2030 z 2001-01-19
  • Kościół z 1866 - 1873dnia 2015-12-14, wykaz dokumentów: A-4610 z 2015-12-14
 • Formy ochrony przyrody w Barczewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Barczewa znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Barczewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Środkowej Łyny - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Granice obszaru przedstawia poglądowo mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały z 2017 r., Powierzchnia: 15164.74 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Granice Obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-1992 określone zostały w Załączniku Nr 1 do uchwały z 2016 r. Granice Obszaru przedstawia poglądowo mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały z 2016 r., Powierzchnia: 40796.95 ha

Barczewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Barczewie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 40,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Barczewie znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Barczewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Barczewie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 40,45 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  40,5
  Warmińsko-mazurskie
  60,7
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 40,45 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  40,5
  Województwo
  67,9
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Barczewo
  100,0
  Województwo
  111,8
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Barczewie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 93,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  93,7 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,7 km
  Województwo
  5,9 km
  Polska
  5,3 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Barczewo przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 16droga krajowa nr 16(Dolna Grupa - Michale - Grudziądz - Rogóźno-Zamek - Nowe Mosty - Szczepanki - Łasin - Jankowice - Nowe Jankowice - Strzelce - Zawda - Biskupiczki - Kisielice - Ogrodzieniec - Jędrychowo - Laseczno Małe - Laseczno - Stradomno - Iława - Nowa Wieś - Rudzienice - Frednowy - Franciszkowo - Stanowo - Samborowo - Wirwajdy - Tyrodo - Ostróda - Stare Jabłonki - Rapaty - Podlejki - Gietrzwałd - Naglady - Olsztyn - Wójtowo - Kaplityny - Łęgajny - Barczewo - Ruszajny - Nowe Marcinkowo - Biskupiec - Borki Wielkie - Sorkwity - Nowe Bagienice - Marcinkowo - Mrągowo - Probark - Kosewo - Baranowo - Inulec - Zełwągi - Prawdowo - Mikołajki - Pszczółki - Woźnice - Olszewo - Grabówek - Dąbrówka - Drozdowo - Tuchlin - Wężewo - Okartowo - Grzegorze - Mikosze - Orzysz - Wierzbiny - Klusy - Ruska Wieś - Rękusy - Buniaki - Ełk - Golubka - Wysokie - Skomętno Wielkie - Długie - Kalinowo - Rutki Nowe - Jeziorki - Żarnowo Trzecie - Żarnowo Drugie - Augustów - Serski Las - Macharce - Głęboki Bród - Giby - Pomorze - Degucie - Świackie - Poćkuny - Dworczysko - Ogrodniki - Hołny Majera - granica (Litwa))
  • DW 595droga wojewódzka nr 595( Barczewo - Łapka - Kronowo - Kronówko - Stare Włóki - Kostrzewy - Jeziorany)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Barczewo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo - Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo - Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny -Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy - Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Barczewie istnieje 73 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bolesława Leśmiana

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Feliksa Nowowiejskiego

  ul. Graniczna

  ul. Grottgera

  ul. Grunwaldzka

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jarosława Iwaszkiewicza

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Klasztorna

  ul. Kolejowa

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Kornela Makuszyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazurska

  ul. Melchiora Wańkowicza

  ul. Michała Kajki

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miła

  ul. Mostowa

  ul. Nadrzeczna

  ul. Narbutta

  ul. Niepodległości

  ul. Nowodworcowa

  ul. Obrońców Warszawy

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  Osiedle Słoneczne

  pl. Osiedle Zielone Wzgórze

  ul. Osiedlowa

  pl. Pocztowy

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Południowa

  ul. Prosta

  ul. Przemysłowa

  ul. Pułaskiego

  ul. Północna

  pl. Ratuszowy

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Smętka

  pl. Stefana Batorego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szczepańskiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Warmińska

  ul. Widokowa

  ul. Wiejska

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wschodnia

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zatorze

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa