Powiat kluczborski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kluczborski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 65 470 Liczba mieszkańców
 • 852 km2 Powierzchnia
 • 78 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 51,1% Stopa urbanizacji
 • Piotr Pośpiech Starosta
 • ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork Adres starostwa powiatowego
 • OKL Tablice rejestracyjne
Powiat kluczborski na mapie
Identyfikatory
 • 1604 TERYT (TERC)
Herb powiatu kluczborskiego
powiat kluczborski herb
Flaga powiatu kluczborskiego
powiat kluczborski flaga

powiat kluczborski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
77 417 03 80
77 417 03 83
Krakusa 1
46-200 Kluczbork
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
77-41-70-302
77-41-70-303
Katowicka 14
46-200 Kluczbork
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
77-41-80-968
77-41-80-968
Żeromskiego 3B
46-200 Kluczbork
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku
77-41-82-257
77-44-72-002
Jagiellońska 8
46-200 Kluczbork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku
77-41-82-700
77-44-58-105
Żeromskiego 3 B
46-200 Kluczbork
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
(77) 418-52-18 106
(77) 418-65-20
ul. Katowicka
46-200 Kluczbork

Powiat kluczborski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat kluczborski ma 65 470 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 8,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kluczborskiego w 2050 roku wynosi 48 167, z czego 24 325 to kobiety, a 23 842 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kluczborskiego zawarli w 2019 roku 289 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu kluczborskiego jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kluczborski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -141. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,15 na 1000 mieszkańców powiatu kluczborskiego. W 2019 roku urodziło się 526 dzieci, w tym 50,4% dziewczynek i 49,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 42,5% zgonów w powiecie kluczborskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,3% zgonów w powiecie kluczborskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kluczborskiego przypada 10.16 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 676 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 902 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kluczborskiego -226. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  62,6% mieszkańców powiatu kluczborskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kluczborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 65 470 Liczba mieszkańców
 • 33 561 Kobiety
 • 31 909 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kluczborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kluczborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kluczborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kluczborskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 48 167 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 325 Kobiety
 • 23 842 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kluczborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kluczborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kluczborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kluczborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 43,0 latŚredni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,0 lat
  woj. opolskie
  43,2 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kluczborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  woj. opolskie
  28,3%
  Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6%Żonaci/Zamężne
 • pow. kluczborski
  54,6%
  Opolskie
  54,8%
  Polska
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kluczborski
  9,7%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,2%
  woj. opolskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • powiat kluczborski
  2,9%
  Opolskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kluczborskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. kluczborski
  4,4
  woj. opolskie
  4,3
  Cała Polska
  4,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  1,8
  Województwo
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 289 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kluczborskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -141 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -65 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -76 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,2
  Opolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -0,9
 • -3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kluczborskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kluczborskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kluczborskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kluczborskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 526 Urodzenia żywe
 • 265 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 261 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,4%
  49,6%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. kluczborski
  8,0
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  9,8
 • 34,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. kluczborski
  34,1
  Województwo
  37,3
  Kraj
  41,8
 • 11.92 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.92
 • 44.36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44.36
 • 77.26 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77.26
 • 63.89 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63.89
 • 28.31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.31
 • 3.75 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.75
 • 0.89 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.89
 • 3 377 gŚrednia waga noworodków
 • 3 324 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kluczborski
  3 377 g
  Opolskie
  3 354 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 200 Waga 3000g - 3499g
 • 200
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,14
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,42
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat kluczborski
  0,58
  Opolskie
  0,63
  Kraj
  0,69
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. kluczborski
  0,79
  Województwo
  0,79
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie kluczborskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 667 Zgony
 • 330 Kobiety
  (Zgony)
 • 337 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,2
  Województwo
  10,9
  Polska
  10,7
 • 126,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kluczborski
  126,8
  Województwo
  125,9
  Cała Polska
  109,3
 • 7,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,6
  woj. opolskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat kluczborski
  3,0
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  0,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kluczborskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kluczborski
  42,5%
  woj. opolskie
  44,1%
  Kraj
  40,5%
 • 28,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kluczborski
  28,3%
  Opolskie
  26,2%
  Polska
  26,4%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kluczborski
  4,0%
  woj. opolskie
  5,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  5,3
  Cały kraj
  9,8
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  76,2
  Cała Polska
  72,2
 • 307,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  307,9
  Opolskie
  284,3
  Cała Polska
  284,5
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  252,7
  Polska
  263,9
 • 462,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 524,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 397,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  462,6
  Województwo
  477,7
  Cały kraj
  437,2
 • 71,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  71,6
  woj. opolskie
  66,0
  Cały kraj
  71,0
 • 26,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  26,7
  Opolskie
  34,3
  Cała Polska
  34,8
 • 14,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  14,8
  woj. opolskie
  5,9
  Cała Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,4%
  woj. opolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 676 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 358 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 318 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 902 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 470 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 432 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Wymeldowania za granicę
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -235 Saldo migracji
 • -117 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -118 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -226 Saldo migracji wewnętrznych
 • -112 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -114 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kluczborskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kluczborski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie kluczborskim oddano do użytku 149 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kluczborskim to 23 018 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2017 roku 53,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 47,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kluczborskim to 4,31 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie kluczborskim to 114,90 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,56% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,16% mieszkań posiada łazienkę, 79,93% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,09% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 23 018 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 349,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  349,60
  woj. opolskie
  362,40
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 78,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat kluczborski
  78,00 m2
  woj. opolskie
  81,00 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,30 m2
  woj. opolskie
  29,40 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat kluczborski
  4,08
  Województwo
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,86
  woj. opolskie
  2,76
  Cały kraj
  2,63
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,70
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 149 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  2,28
  Województwo
  2,77
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 52 Użytek własny
 • 2 Sprzedaż lub wynajem
 • 96,3%
  3,7%
 • 642 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  4,31
  Opolskie
  4,20
  Cały kraj
  3,78
 • 9,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  9,81
  woj. opolskie
  11,65
  Cały kraj
  20,42
 • 17 114 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 114,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. kluczborski
  114,9 m2
  Województwo
  106,1 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  0,26 m2
  woj. opolskie
  0,29 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 98,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,06%
  Województwo
  98,28%
  Kraj
  96,88%
 • 96,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat kluczborski
  96,56%
  Opolskie
  97,02%
  Cały kraj
  93,83%
 • 92,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,16%
  Województwo
  93,61%
  Cały kraj
  91,54%
 • 79,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,93%
  Województwo
  82,47%
  Kraj
  82,60%
 • 48,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  48,09%
  Województwo
  46,61%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat kluczborski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie kluczborskim na 1000 mieszkańców pracuje 172 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kluczborskim wynosiło w 2019 roku 7,1% (9,6% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kluczborskim wynosiło 4 159,52 PLN, co odpowiada 86.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kluczborskiego 10 585 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 986 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 599.

  24,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kluczborskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,5% w przemyśle i budownictwie, a 16,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  172,0
  woj. opolskie
  220,0
  Polska
  251,0
 • 7,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,2% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • powiat kluczborski
  7,1%
  woj. opolskie
  5,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kluczborskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kluczborskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kluczborskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 160 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat kluczborski
  4 160 PLN
  Opolskie
  4 379 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kluczborskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 585 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 986 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 599 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,6% Pozostałe
 • 38,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kluczborskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 322 Pracujący ogółem
 • 5 575 Kobiety
 • 5 747 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kluczborskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 59,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  59,9
  Województwo
  63,1
  Cały kraj
  66,7
 • 35,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,2
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  36,5
 • 142,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  142,4
  woj. opolskie
  142,2
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kluczborski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie kluczborskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 375 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 669 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 414 nowych podmiotów, a 235 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (526) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (336) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (532) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (235) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kluczborskim najwięcej (344) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 151) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (194) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (1 602) podmiotów, a 71,8% (4 579) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kluczborskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 6 375 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 194 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 602 Przemysł i budownictwo
 • 4 579 Pozostała działalność
 • 414 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kluczborskim w 2019 roku
 • 235 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kluczborskim w 2019 roku
 • 4 669 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 151 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 151
 • 184 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 184
 • 36Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 36
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 6 371 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 371
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 255 Spółki handlowe ogółem
 • 255
 • 23  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 23
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 202  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 202
 • 20    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 344 Spółki cywilne ogółem
 • 344
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 669 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 169 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 169
 • 888 Budownictwo
 • 888
 • 517 Przetwórstwo przemysłowe
 • 517
 • 403 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 403
 • 304 Transport i gospodarka magazynowa
 • 304
 • 286 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 286
 • 203 Pozostała działalność
 • 203
 • 165 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 165
 • 144 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 144
 • 142 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 142
 • 122 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 122
 • 97 Edukacja
 • 97
 • 94 Informacja i komunikacja
 • 94
 • 73 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 73
 • 43 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 43
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kluczborski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie kluczborskim stwierdzono 928 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kluczborskim wynosi 78,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kluczborskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,32 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 5,27 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,74 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,41 (87%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 928 Przestępstwa ogółem
 • 928
 • 612 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 612
 • 158 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 158
 • 114 Przestępstwa drogowe
 • 114
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 346 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 346
 • 14,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kluczborski
  14,14
  Województwo
  18,22
  Kraj
  20,75
 • 9,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kluczborski
  9,32
  Województwo
  11,46
  Cała Polska
  13,21
 • 2,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,41
  Województwo
  4,27
  Cały kraj
  4,88
 • 1,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,74
  Województwo
  1,80
  Cały kraj
  1,86
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,46
  Województwo
  0,45
  Cała Polska
  0,43
 • 5,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat kluczborski
  5,27
  Województwo
  7,85
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat kluczborski
  79%
  woj. opolskie
  71%
  Cały kraj
  73%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kluczborski
  72%
  Opolskie
  67%
  Cała Polska
  65%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. kluczborski
  97%
  woj. opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. opolskie
  86%
  Cały kraj
  86%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  56%
  woj. opolskie
  51%
  Cała Polska
  53%

Powiat kluczborski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kluczborskiego wyniosła w 2018 roku 85,8 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.8% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu kluczborskiego - 30.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,7 mln złotych, czyli 13,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kluczborskiego wyniosła w 2018 roku 85,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (13.4%). W budżecie powiatu kluczborskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 177 złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,0 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kluczborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kluczborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,6 mln

  1,0 tys(100%)

  73,6 mln

  1,1 tys(100%)

  68,0 mln

  1,0 tys(100%)

  79,9 mln

  1,2 tys(100%)

  72,6 mln

  1,1 tys(100%)

  74,3 mln

  1,1 tys(100%)

  77,2 mln

  1,2 tys(100%)

  85,8 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,3 mln

  314(31%)

  22,4 mln

  332(30.4%)

  23,0 mln

  342(33.8%)

  23,9 mln

  356(29.9%)

  23,8 mln

  357(32.8%)

  22,8 mln

  343(30.6%)

  26,6 mln

  402(34.5%)

  26,4 mln

  401(30.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,6 mln

  186(18.4%)

  3,7 mln

  55,0(5.1%)

  5,5 mln

  82,1(8.1%)

  6,8 mln

  102(8.5%)

  9,8 mln

  147(13.5%)

  9,6 mln

  144(12.9%)

  7,1 mln

  107(9.2%)

  11,1 mln

  168(12.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  102(10.1%)

  6,8 mln

  101(9.3%)

  6,9 mln

  102(10.1%)

  7,8 mln

  116(9.7%)

  7,2 mln

  108(9.9%)

  7,4 mln

  112(10%)

  7,9 mln

  119(10.2%)

  8,4 mln

  127(9.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,2 mln

  76,7(7.6%)

  5,3 mln

  78,6(7.2%)

  5,5 mln

  81,3(8%)

  5,6 mln

  83,2(7%)

  5,4 mln

  80,8(7.4%)

  5,1 mln

  76,9(6.9%)

  6,1 mln

  92,1(7.9%)

  7,9 mln

  120(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  144(14.2%)

  10,1 mln

  150(13.7%)

  10,7 mln

  159(15.7%)

  10,8 mln

  162(13.6%)

  10,3 mln

  155(14.2%)

  11,2 mln

  168(15%)

  7,3 mln

  111(9.5%)

  7,6 mln

  115(8.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  40,0(4%)

  6,9 mln

  102(9.3%)

  4,7 mln

  70,0(6.9%)

  12,6 mln

  188(15.7%)

  5,6 mln

  84,3(7.8%)

  6,9 mln

  104(9.3%)

  5,8 mln

  88,0(7.5%)

  5,5 mln

  83,8(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  47,8(4.7%)

  3,4 mln

  49,7(4.6%)

  3,7 mln

  54,3(5.4%)

  3,8 mln

  56,1(4.7%)

  3,7 mln

  55,2(5.1%)

  4,1 mln

  62,4(5.6%)

  4,2 mln

  63,2(5.4%)

  4,2 mln

  63,3(4.9%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  203,7 tys

  3,0(0.3%)

  315,8 tys

  4,7(0.5%)

  436,5 tys

  6,5(0.5%)

  482,4 tys

  7,2(0.7%)

  713,7 tys

  10,7(1%)

  1,5 mln

  22,7(1.9%)

  3,6 mln

  54,2(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  26,7(2.6%)

  2,0 mln

  29,8(2.7%)

  2,7 mln

  40,2(4%)

  3,8 mln

  56,2(4.7%)

  2,2 mln

  32,6(3%)

  2,1 mln

  31,0(2.8%)

  2,2 mln

  33,4(2.9%)

  2,3 mln

  34,9(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,9 mln

  28,7(2.8%)

  2,3 mln

  33,8(3.1%)

  2,1 mln

  31,1(3.1%)

  1,3 mln

  20,0(1.7%)

  1,2 mln

  18,5(1.7%)

  1,4 mln

  20,5(1.8%)

  1,5 mln

  22,0(1.9%)

  1,7 mln

  26,4(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  30,1(3%)

  9,4 mln

  139(12.8%)

  2,1 mln

  30,5(3%)

  2,1 mln

  31,2(2.6%)

  1,7 mln

  24,8(2.3%)

  1,4 mln

  21,8(1.9%)

  1,3 mln

  19,8(1.7%)

  1,1 mln

  17,0(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  629,5 tys

  9,3(0.9%)

  613,3 tys

  9,1(0.8%)

  523,9 tys

  7,8(0.8%)

  590,0 tys

  8,8(0.7%)

  660,9 tys

  9,9(0.9%)

  817,7 tys

  12,3(1.1%)

  729,3 tys

  11,0(0.9%)

  743,0 tys

  11,3(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  98,5 tys

  1,5(0.1%)

  104,2 tys

  1,5(0.1%)

  116,0 tys

  1,7(0.2%)

  150,8 tys

  2,3(0.2%)

  200,7 tys

  3,0(0.3%)

  229,1 tys

  3,4(0.3%)

  212,4 tys

  3,2(0.3%)

  276,6 tys

  4,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,2 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  80,8 tys

  1,2(0.1%)

  90,2 tys

  1,3(0.1%)

  90,1 tys

  1,3(0.1%)

  87,7 tys

  1,3(0.1%)

  93,0 tys

  1,4(0.1%)

  117,3 tys

  1,8(0.2%)

  118,9 tys

  1,8(0.2%)

  122,2 tys

  1,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  80,5 tys

  1,2(0.1%)

  85,3 tys

  1,3(0.1%)

  94,2 tys

  1,4(0.1%)

  130,1 tys

  1,9(0.2%)

  88,2 tys

  1,3(0.1%)

  103,9 tys

  1,6(0.1%)

  91,3 tys

  1,4(0.1%)

  102,8 tys

  1,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,5 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  75,3 tys

  1,1(0.1%)

  213,2 tys

  3,2(0.3%)

  149,2 tys

  2,2(0.2%)

  62,4 tys

  0,9(0.1%)

  59,6 tys

  0,9(0.1%)

  145,2 tys

  2,2(0.2%)

  83,7 tys

  1,3(0.1%)

  37,0 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  35,0 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,6 tys

  0,4(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  737

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  20,4 tys

  0,3(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  34,5 tys

  0,5(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kluczborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kluczborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kluczborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,2 mln

  944(100%)

  70,7 mln

  1,0 tys(100%)

  80,9 mln

  1,2 tys(100%)

  72,0 mln

  1,1 tys(100%)

  67,5 mln

  1,0 tys(100%)

  76,1 mln

  1,1 tys(100%)

  70,9 mln

  1,1 tys(100%)

  85,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,7 mln

  438(46.2%)

  29,3 mln

  434(41.4%)

  30,6 mln

  455(37.8%)

  30,6 mln

  457(42.5%)

  29,7 mln

  446(44%)

  30,1 mln

  453(39.5%)

  31,2 mln

  471(44%)

  33,0 mln

  501(38.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  110(11.6%)

  7,9 mln

  116(11.1%)

  8,1 mln

  121(10%)

  9,0 mln

  135(12.6%)

  9,9 mln

  148(14.7%)

  10,3 mln

  155(13.5%)

  11,2 mln

  169(15.8%)

  12,6 mln

  191(14.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  77,4(8.2%)

  76,2 tys

  1,1(0.1%)

  1,1 mln

  16,9(1.4%)

  4,0 mln

  60,4(5.6%)

  3,9 mln

  58,1(5.7%)

  4,4 mln

  66,9(5.8%)

  676,6 tys

  10,2(1%)

  11,4 mln

  173(13.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  98,6(10.4%)

  7,4 mln

  110(10.5%)

  7,7 mln

  114(9.5%)

  7,6 mln

  113(10.5%)

  7,3 mln

  110(10.8%)

  8,0 mln

  120(10.5%)

  6,6 mln

  99,5(9.3%)

  7,0 mln

  106(8.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  28,5(3%)

  1,8 mln

  27,2(2.6%)

  2,9 mln

  42,8(3.6%)

  2,6 mln

  38,5(3.6%)

  2,3 mln

  35,1(3.5%)

  2,0 mln

  30,5(2.7%)

  1,9 mln

  28,9(2.7%)

  4,2 mln

  63,1(4.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  47,3(5%)

  3,3 mln

  49,6(4.7%)

  3,6 mln

  54,2(4.5%)

  3,7 mln

  55,5(5.2%)

  3,7 mln

  55,0(5.4%)

  4,1 mln

  62,3(5.4%)

  4,2 mln

  63,1(5.9%)

  4,1 mln

  62,7(4.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  28,7(3%)

  2,1 mln

  31,2(3%)

  2,6 mln

  39,0(3.2%)

  3,4 mln

  51,3(4.8%)

  3,4 mln

  51,5(5.1%)

  2,5 mln

  37,4(3.3%)

  4,8 mln

  72,6(6.8%)

  3,5 mln

  52,8(4.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  93,6 tys

  1,4(0.1%)

  109,9 tys

  1,6(0.2%)

  249,7 tys

  3,7(0.4%)

  1,6 mln

  24,0(2.1%)

  3,5 mln

  52,7(4.9%)

  1,8 mln

  27,2(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  29,4(3.1%)

  9,4 mln

  139(13.3%)

  2,0 mln

  30,0(2.5%)

  2,1 mln

  31,0(2.9%)

  1,6 mln

  24,7(2.4%)

  1,4 mln

  21,5(1.9%)

  1,3 mln

  19,0(1.8%)

  1,1 mln

  16,3(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  898,6 tys

  13,2(1.4%)

  900,7 tys

  13,3(1.3%)

  856,4 tys

  12,7(1.1%)

  835,9 tys

  12,5(1.2%)

  1,1 mln

  16,6(1.6%)

  951,7 tys

  14,3(1.3%)

  899,0 tys

  13,6(1.3%)

  1,0 mln

  15,6(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  831,5 tys

  12,3(1.3%)

  996,1 tys

  14,7(1.4%)

  1,7 mln

  25,1(2.1%)

  2,2 mln

  32,5(3%)

  921,8 tys

  13,8(1.4%)

  903,9 tys

  13,6(1.2%)

  892,9 tys

  13,5(1.3%)

  985,0 tys

  15,0(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  17,5(1.8%)

  1,1 mln

  16,3(1.6%)

  1,2 mln

  17,2(1.4%)

  929,9 tys

  13,9(1.3%)

  993,5 tys

  14,9(1.5%)

  782,4 tys

  11,8(1%)

  677,8 tys

  10,2(1%)

  818,8 tys

  12,4(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,9 mln

  42,8(4.5%)

  6,1 mln

  90,6(8.7%)

  18,2 mln

  271(22.5%)

  4,5 mln

  67,9(6.3%)

  2,1 mln

  30,8(3%)

  8,5 mln

  128(11.2%)

  935,3 tys

  14,1(1.3%)

  789,4 tys

  12,0(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  183,8 tys

  2,7(0.3%)

  180,4 tys

  2,7(0.3%)

  97,8 tys

  1,5(0.1%)

  184,9 tys

  2,8(0.3%)

  194,7 tys

  2,9(0.3%)

  202,6 tys

  3,0(0.3%)

  222,1 tys

  3,4(0.3%)

  239,4 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,2 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  69,3 tys

  1,0(0.1%)

  72,3 tys

  1,1(0.1%)

  75,0 tys

  1,1(0.1%)

  75,6 tys

  1,1(0.1%)

  75,6 tys

  1,1(0.1%)

  75,0 tys

  1,1(0.1%)

  74,5 tys

  1,1(0.1%)

  76,0 tys

  1,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,5 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  35,0 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,3 tys

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  737

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  20,4 tys

  0,3(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,2

  0,0(0%)

  73,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kluczborski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13 435 mieszkańców powiatu kluczborskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 424 kobiet oraz 7 011 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców powiatu kluczborskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,3% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kluczborskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kluczborskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  16,4% mieszkańców powiatu kluczborskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 849 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,96 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,11.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców powiatu kluczborskiego w wieku potencjalnej nauki (32,5% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,4%
  Województwo
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,9% W miastach
  (wyższe)
 • 7,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kluczborski
  31,9%
  Województwo
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • powiat kluczborski
  2,8%
  Opolskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,2%
  Opolskie
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kluczborski
  17,9%
  Opolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,6%
  Województwo
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kluczborski
  5,6%
  Województwo
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kluczborski
  21,3%
  woj. opolskie
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat kluczborski
  1,2%
  Opolskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 849 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kluczborski
  849,0
  Opolskie
  906,0
  Polska
  873,0
 • 0,96 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,96
  Opolskie
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 125,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 124,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 93,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kluczborski
  93,11
  woj. opolskie
  94,14
  Polska
  95,46
 • 91,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,12
  Województwo
  92,48
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kluczborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kluczborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  Opolskie
  16,0
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 392,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 323,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kluczborskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,0
  Opolskie
  25,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 32 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 32
 • 67,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  20,0
  Opolskie
  16,0
  Polska
  19,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 15 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 15
 • 30 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 30
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kluczborski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kluczborskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie kluczborskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 14, liczba miejsc: 1 040)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie kluczborskim: 14 (publiczne: 14, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie kluczborskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 290 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 429 (uczestnicy: 50 982)
  • seanse filmowe: 20 (uczestnicy: 2 000)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 2 870)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 573)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 21 270)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 73 (uczestnicy: 6 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 49 (uczestnicy: 6 165)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 676)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 1 520)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 75)
  • warsztaty: 159 (uczestnicy: 5 030)
  • inne: 30 (uczestnicy: 3 803)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 1 550)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 79)
  • taneczne: 11 (członkowie: 339)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 178)
  • teatralne: 2 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 11 (członkowie: 140)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 438)
  • koło gospodyń wiejskich: 9 (członkowie: 352)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 238)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 38)
  • tańca: 5 (absolwenci: 160)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 13
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 50 (członkowie: 826)
  • teatralne: 3 (członkowie: 43)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 156)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 54)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 84)
  • taneczne: 22 (członkowie: 388)
  • inne: 6 (członkowie: 101)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie kluczborskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 405 zwiedzających, co daje 823 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie kluczborskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 179 801 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 28 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 192 290 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 68
  • dostępne dla czytelników: 37
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 36
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie kluczborskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 64 782 wolumeny w tym ziobry specjalne: 929. Odnotowano 191 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 107 wolumenów. Odnotowano 831 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kluczborskim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 381 członków. Zarejestrowano 1 791 ćwiczących (mężczyźni: 1 534, kobiety: 257, chłopcy do lat 18: 923, dziewczęta do lat 18: 189). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (49), instruktora sportowego (43) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kluczborskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kluczborski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kluczborski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie kluczborskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 62,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 15,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 73,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie kluczborskim zarejestrowanych było 51 605 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 40 475 samochodów osobowych (614,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 511 samochodów ciężarowych (75,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 134 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 438 ciągników siodłowych (6,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 188 motocykli (33,2 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,0 lat.


  W 2018 roku w powiecie kluczborskim znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 taksówek oraz 9 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
 • 8 Ofiary śmiertelne
 • 38 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kluczborskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 62,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. kluczborski
  62,2
  Opolskie
  71,4
  Cała Polska
  82,5
 • 12,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. kluczborski
  12,1
  woj. opolskie
  8,2
  Cała Polska
  7,5
 • 15,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat kluczborski
  15,5
  woj. opolskie
  10,0
  Cała Polska
  9,3
 • 73,64 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kluczborski
  73,6
  Województwo
  96,7
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 51 605 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kluczborskim w 2018 roku
 • 40 475 Samochody osobowe
 • 4 511 Samochody ciężarowe
 • 32 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 134 Autobusy
 • 394 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 441 Ciągniki samochodowe
 • 438   Ciągniki siodłowe
 • 3 462 Ciągniki rolnicze
 • 2 188 Motocykle
 • 568   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 684 Motorowery
 • 40 475Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kluczborskim
 • Samochody osobowe w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 614,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kluczborski
  614,8
  Województwo
  648,9
  Kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 964
  • 1400-1649 kg9 437
  • 1650-1899 kg8 824
  • 1900 kg i więcej9 250
 • 12 964 do 1399 kg
 • 9 437 1400-1649 kg
 • 8 824 1650-1899 kg
 • 9 250 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 425 do 1399 cm3
 • 16 425
 • 21 259 1400-1999 cm3
 • 21 259
 • 2 791 2000 i więcej cm3
 • 2 791
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23 100
  • olej napędowy10 942
  • gaz (LPG)6 115
  • pozostałe318
 • 23 100 benzyna
 • 10 942 olej napędowy
 • 6 115 gaz (LPG)
 • 318 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 366 do 1 roku
 • 366
 • 247 2 lata
 • 247
 • 303 3 lata
 • 303
 • 648 4-5 lat
 • 648
 • 1 022 6-7 lat
 • 1 022
 • 1 486 8-9 lat
 • 1 486
 • 2 285 10-11 lat
 • 2 285
 • 6 376 12-15 lat
 • 6 376
 • 9 014 16-20 lat
 • 9 014
 • 6 460 21-25 lat
 • 6 460
 • 4 037 26-30 lat
 • 4 037
 • 8 231 31 lat i więcej
 • 8 231
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kluczborskim
 • pow. kluczborski
  20,9 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 4 511Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kluczborskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 75,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  75,2
  woj. opolskie
  87,6
  Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 247 do 999 kg
 • 2 247
 • 1 337 1000-1499 kg
 • 1 337
 • 312 1500-2999 kg
 • 312
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 92 3500-4999 kg
 • 92
 • 225 5000-6999 kg
 • 225
 • 160 7000-9999 kg
 • 160
 • 76 10000-14999 kg
 • 76
 • 27 15000 kg i więcej
 • 27
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 017
  • olej napędowy2 697
  • gaz (LPG)209
  • pozostałe588
 • 1 017 benzyna
 • 2 697 olej napędowy
 • 209 gaz (LPG)
 • 588 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 28 2 lata
 • 28
 • 48 3 lata
 • 48
 • 184 4-5 lat
 • 184
 • 162 6-7 lat
 • 162
 • 250 8-9 lat
 • 250
 • 300 10-11 lat
 • 300
 • 564 12-15 lat
 • 564
 • 737 16-20 lat
 • 737
 • 541 21-25 lat
 • 541
 • 397 26-30 lat
 • 397
 • 1 259 31 lat i więcej
 • 1 259
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kluczborskim
 • Tutaj
  21,3 lat
  woj. opolskie
  20,3 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 134Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kluczborskim
 • Autobusy w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,0
  Opolskie
  3,0
  Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16
  • olej napędowy93
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe25
 • 16 benzyna
 • 93 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 25 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 11 21-25 lat
 • 11
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 35 31 lat i więcej
 • 35
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kluczborskim
 • Powiat
  21,4 lat
  woj. opolskie
  21,6 lat
  Kraj
  21,0 lat
 • 438Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kluczborskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 6,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. kluczborski
  6,7
  Opolskie
  9,5
  Cały kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy343
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe92
 • 3 benzyna
 • 343 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 92 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 90 10-11 lat
 • 90
 • 63 12-15 lat
 • 63
 • 75 16-20 lat
 • 75
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 57 31 lat i więcej
 • 57
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kluczborskim
 • powiat kluczborski
  17,8 lat
  woj. opolskie
  14,2 lat
  Kraj
  12,0 lat
 • 2 188Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kluczborskim
 • Motocykle w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 33,2 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat kluczborski
  33,2
  woj. opolskie
  34,6
  Cały kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 18 2 lata
 • 18
 • 61 3 lata
 • 61
 • 43 4-5 lat
 • 43
 • 50 6-7 lat
 • 50
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 102 10-11 lat
 • 102
 • 234 12-15 lat
 • 234
 • 350 16-20 lat
 • 350
 • 268 21-25 lat
 • 268
 • 287 26-30 lat
 • 287
 • 691 31 lat i więcej
 • 691
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kluczborskim
 • pow. kluczborski
  23,0 lat
  Opolskie
  23,3 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kluczborskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 142,0 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  142,0 km
  Opolskie
  444,3 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 1,8 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,8 km
  Opolskie
  4,2 km
  Polska
  3,6 km
 • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba taksówek