Powiat kluczborski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kluczborski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 65 470 Liczba mieszkańców
 • 852 km2 Powierzchnia
 • 78 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 51,1% Stopa urbanizacji
 • Mirosław Birecki Starosta
 • ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork Adres starostwa powiatowego
 • OKL Tablice rejestracyjne
Powiat kluczborski na mapie
Identyfikatory
 • 1604 TERYT (TERC)
Herb powiatu kluczborskiego
powiat kluczborski herb
Flaga powiatu kluczborskiego
powiat kluczborski flaga

powiat kluczborski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
77 417 03 80
77 417 03 83
Krakusa 1
46-200 Kluczbork
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
77-41-70-302
77-41-70-303
Katowicka 14
46-200 Kluczbork
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
77-41-80-968
77-41-80-968
Żeromskiego 3B
46-200 Kluczbork
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku
77-41-82-257
77-44-72-002
Jagiellońska 8
46-200 Kluczbork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku
77-41-82-700
77-44-58-105
Żeromskiego 3 B
46-200 Kluczbork
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
(77) 418-52-18 106
(77) 418-65-20
ul. Katowicka
46-200 Kluczbork

Powiat kluczborski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat kluczborski ma 65 470 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 8,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kluczborskiego w 2050 roku wynosi 48 167, z czego 24 325 to kobiety, a 23 842 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kluczborskiego zawarli w 2019 roku 289 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu kluczborskiego jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kluczborski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -141. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,15 na 1000 mieszkańców powiatu kluczborskiego. W 2019 roku urodziło się 526 dzieci, w tym 50,4% dziewczynek i 49,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 42,5% zgonów w powiecie kluczborskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,3% zgonów w powiecie kluczborskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kluczborskiego przypada 10.16 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 676 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 902 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kluczborskiego -226. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  62,6% mieszkańców powiatu kluczborskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kluczborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 65 470 Liczba mieszkańców
 • 33 561 Kobiety
 • 31 909 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kluczborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kluczborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kluczborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kluczborskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 48 167 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 325 Kobiety
 • 23 842 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kluczborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kluczborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kluczborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kluczborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kluczborski
  43,0 lat
  Opolskie
  43,2 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kluczborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat kluczborski
  28,7%
  Województwo
  28,3%
  Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  54,6%
  woj. opolskie
  54,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kluczborski
  9,7%
  Opolskie
  9,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kluczborski
  4,2%
  woj. opolskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Powiat
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kluczborskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,4
  Opolskie
  4,3
  Cały kraj
  4,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. kluczborski
  1,8
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 289 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kluczborskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -141 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -65 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -76 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kluczborski
  -2,2
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -0,9
 • -3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kluczborskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kluczborskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kluczborskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kluczborskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 526 Urodzenia żywe
 • 265 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 261 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,4%
  49,6%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat kluczborski
  8,0
  Opolskie
  8,6
  Polska
  9,8
 • 34,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,1
  Województwo
  37,3
  Cały kraj
  41,8
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 377 g Średnia waga noworodków
 • 3 324 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kluczborski
  3 377 g
  Opolskie
  3 354 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 200 Waga 3000g - 3499g
 • 200
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. kluczborski
  1,14
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,42
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,58
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,69
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. kluczborski
  0,79
  Województwo
  0,79
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie kluczborskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 667 Zgony
 • 330 Kobiety
  (Zgony)
 • 337 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,2
  woj. opolskie
  10,9
  Cały kraj
  10,7
 • 126,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kluczborski
  126,8
  Województwo
  125,9
  Polska
  109,3
 • 7,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kluczborski
  7,6
  Opolskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kluczborski
  3,0
  Opolskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  0,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kluczborskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat kluczborski
  42,5%
  woj. opolskie
  44,1%
  Cała Polska
  40,5%
 • 28,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kluczborski
  28,3%
  Województwo
  26,2%
  Kraj
  26,4%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,0%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  6,7%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  5,3
  Polska
  9,8
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,2
  Cały kraj
  72,2
 • 307,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  307,9
  Województwo
  284,3
  Cała Polska
  284,5
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  252,7
  Cały kraj
  263,9
 • 462,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 524,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 397,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  462,6
  Opolskie
  477,7
  Cała Polska
  437,2
 • 71,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  71,6
  woj. opolskie
  66,0
  Cała Polska
  71,0
 • 26,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  26,7
  woj. opolskie
  34,3
  Cały kraj
  34,8
 • 14,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,8
  woj. opolskie
  5,9
  Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kluczborski
  1,4%
  woj. opolskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 676 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 358 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 318 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 902 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 470 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 432 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Wymeldowania za granicę
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -235 Saldo migracji
 • -117 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -118 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -226 Saldo migracji wewnętrznych
 • -112 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -114 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kluczborskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kluczborski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie kluczborskim oddano do użytku 149 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kluczborskim to 23 018 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 47,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kluczborskim to 4,31 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie kluczborskim to 114,90 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,56% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,16% mieszkań posiada łazienkę, 79,93% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,09% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 23 018 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 349,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  349,60
  woj. opolskie
  362,40
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 78,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat kluczborski
  78,00 m2
  Województwo
  81,00 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,30 m2
  woj. opolskie
  29,40 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,08
  Województwo
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,86
  Województwo
  2,76
  Cała Polska
  2,63
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,70
  Opolskie
  0,66
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 149 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  2,28
  woj. opolskie
  2,77
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 642 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. kluczborski
  4,31
  Województwo
  4,20
  Kraj
  3,78
 • 9,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  9,81
  woj. opolskie
  11,65
  Kraj
  20,42
 • 17 114 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 114,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  114,9 m2
  Województwo
  106,1 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat kluczborski
  0,26 m2
  Opolskie
  0,29 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 98,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,06%
  Województwo
  98,28%
  Cały kraj
  96,88%
 • 96,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,56%
  Województwo
  97,02%
  Kraj
  93,83%
 • 92,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,16%
  Województwo
  93,61%
  Cała Polska
  91,54%
 • 79,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,93%
  woj. opolskie
  82,47%
  Polska
  82,60%
 • 48,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat kluczborski
  48,09%
  woj. opolskie
  46,61%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat kluczborski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie kluczborskim na 1000 mieszkańców pracuje 172osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kluczborskim wynosiło w 2019 roku 7,1% (9,6% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kluczborskim wynosiło 4 159,52 PLN, co odpowiada 86.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kluczborskiego 10 585 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 986 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 599.

  24,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kluczborskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,5% w przemyśle i budownictwie, a 16,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kluczborski
  172,0
  Opolskie
  220,0
  Cała Polska
  251,0
 • 7,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,2% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,1%
  Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kluczborskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kluczborskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kluczborskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 160 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 160 PLN
  Województwo
  4 379 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kluczborskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 585 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 986 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 599 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,6% Pozostałe
 • 38,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kluczborskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 322 Pracujący ogółem
 • 5 575 Kobiety
 • 5 747 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kluczborskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 59,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  59,9
  woj. opolskie
  63,1
  Kraj
  66,7
 • 35,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kluczborski
  35,2
  Województwo
  37,0
  Kraj
  36,5
 • 142,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kluczborski
  142,4
  Województwo
  142,2
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kluczborski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie kluczborskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 375 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 669 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 414 nowych podmiotów, a 235 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (526) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (336) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (532) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (235) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kluczborskim najwięcej (344) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 151) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (194) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (1 602) podmiotów, a 71,8% (4 579) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kluczborskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 6 375 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 194 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 602 Przemysł i budownictwo
 • 4 579 Pozostała działalność
 • 414 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kluczborskim w 2019 roku
 • 235 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kluczborskim w 2019 roku
 • 4 669 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 151 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 151
 • 184 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 184
 • 36 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 36
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 6 371 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 371
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 255 Spółki handlowe ogółem
 • 255
 • 23  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 23
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 202  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 202
 • 20    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 344 Spółki cywilne ogółem
 • 344
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 669 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 169 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 169
 • 888 Budownictwo
 • 888
 • 517 Przetwórstwo przemysłowe
 • 517
 • 403 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 403
 • 304 Transport i gospodarka magazynowa
 • 304
 • 286 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 286
 • 203 Pozostała działalność
 • 203
 • 165 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 165
 • 144 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 144
 • 142 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 142
 • 122 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 122
 • 97 Edukacja
 • 97
 • 94 Informacja i komunikacja
 • 94
 • 73 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 73
 • 43 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 43
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kluczborski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie kluczborskim stwierdzono 928 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kluczborskim wynosi 78,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kluczborskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,32 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 5,27 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,74 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,41 (87%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 928 Przestępstwa ogółem
 • 928
 • 612 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 612
 • 158 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 158
 • 114 Przestępstwa drogowe
 • 114
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 346 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 346
 • 14,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,14
  Województwo
  18,22
  Cały kraj
  20,75
 • 9,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,32
  Województwo
  11,46
  Cały kraj
  13,21
 • 2,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,41
  Województwo
  4,27
  Cała Polska
  4,88
 • 1,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kluczborski
  1,74
  Województwo
  1,80
  Cały kraj
  1,86
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kluczborski
  0,46
  woj. opolskie
  0,45
  Cały kraj
  0,43
 • 5,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat kluczborski
  5,27
  Opolskie
  7,85
  Cała Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  73%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. kluczborski
  72%
  woj. opolskie
  67%
  Kraj
  65%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  88%
  woj. opolskie
  70%
  Cały kraj
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  97%
  woj. opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  86%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kluczborski
  56%
  Województwo
  51%
  Cała Polska
  53%

Powiat kluczborski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kluczborskiego wyniosła w 2018 roku 85,8 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.8% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu kluczborskiego - 30.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,7 mln złotych, czyli 13,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kluczborskiego wyniosła w 2018 roku 85,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (13.4%). W budżecie powiatu kluczborskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 177 złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,0 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kluczborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kluczborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,6 mln

  1,0 tys(100%)

  73,6 mln

  1,1 tys(100%)

  68,0 mln

  1,0 tys(100%)

  79,9 mln

  1,2 tys(100%)

  72,6 mln

  1,1 tys(100%)

  74,3 mln

  1,1 tys(100%)

  77,2 mln

  1,2 tys(100%)

  85,8 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,3 mln

  314(31%)

  22,4 mln

  332(30.4%)

  23,0 mln

  342(33.8%)

  23,9 mln

  356(29.9%)

  23,8 mln

  357(32.8%)

  22,8 mln

  343(30.6%)

  26,6 mln

  402(34.5%)

  26,4 mln

  401(30.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,6 mln

  186(18.4%)

  3,7 mln

  55,0(5.1%)

  5,5 mln

  82,1(8.1%)

  6,8 mln

  102(8.5%)

  9,8 mln

  147(13.5%)

  9,6 mln

  144(12.9%)

  7,1 mln

  107(9.2%)

  11,1 mln

  168(12.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  102(10.1%)

  6,8 mln

  101(9.3%)

  6,9 mln

  102(10.1%)

  7,8 mln

  116(9.7%)

  7,2 mln

  108(9.9%)

  7,4 mln

  112(10%)

  7,9 mln

  119(10.2%)

  8,4 mln

  127(9.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,2 mln

  76,7(7.6%)

  5,3 mln

  78,6(7.2%)

  5,5 mln

  81,3(8%)

  5,6 mln

  83,2(7%)

  5,4 mln

  80,8(7.4%)

  5,1 mln

  76,9(6.9%)

  6,1 mln

  92,1(7.9%)

  7,9 mln

  120(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  144(14.2%)

  10,1 mln

  150(13.7%)

  10,7 mln

  159(15.7%)

  10,8 mln

  162(13.6%)

  10,3 mln

  155(14.2%)

  11,2 mln

  168(15%)

  7,3 mln

  111(9.5%)

  7,6 mln

  115(8.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  40,0(4%)

  6,9 mln

  102(9.3%)

  4,7 mln

  70,0(6.9%)

  12,6 mln

  188(15.7%)

  5,6 mln

  84,3(7.8%)

  6,9 mln

  104(9.3%)

  5,8 mln

  88,0(7.5%)

  5,5 mln

  83,8(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  47,8(4.7%)

  3,4 mln

  49,7(4.6%)

  3,7 mln

  54,3(5.4%)

  3,8 mln

  56,1(4.7%)

  3,7 mln

  55,2(5.1%)

  4,1 mln

  62,4(5.6%)

  4,2 mln

  63,2(5.4%)

  4,2 mln

  63,3(4.9%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  203,7 tys

  3,0(0.3%)

  315,8 tys

  4,7(0.5%)

  436,5 tys

  6,5(0.5%)

  482,4 tys

  7,2(0.7%)

  713,7 tys

  10,7(1%)

  1,5 mln

  22,7(1.9%)

  3,6 mln

  54,2(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  26,7(2.6%)

  2,0 mln

  29,8(2.7%)

  2,7 mln

  40,2(4%)

  3,8 mln

  56,2(4.7%)

  2,2 mln

  32,6(3%)

  2,1 mln

  31,0(2.8%)

  2,2 mln

  33,4(2.9%)

  2,3 mln

  34,9(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,9 mln

  28,7(2.8%)

  2,3 mln

  33,8(3.1%)

  2,1 mln

  31,1(3.1%)

  1,3 mln

  20,0(1.7%)

  1,2 mln

  18,5(1.7%)

  1,4 mln

  20,5(1.8%)

  1,5 mln

  22,0(1.9%)

  1,7 mln

  26,4(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  30,1(3%)

  9,4 mln

  139(12.8%)

  2,1 mln

  30,5(3%)

  2,1 mln

  31,2(2.6%)

  1,7 mln

  24,8(2.3%)

  1,4 mln

  21,8(1.9%)

  1,3 mln

  19,8(1.7%)

  1,1 mln

  17,0(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  629,5 tys

  9,3(0.9%)

  613,3 tys

  9,1(0.8%)

  523,9 tys

  7,8(0.8%)

  590,0 tys

  8,8(0.7%)

  660,9 tys

  9,9(0.9%)

  817,7 tys

  12,3(1.1%)

  729,3 tys

  11,0(0.9%)

  743,0 tys

  11,3(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  98,5 tys

  1,5(0.1%)

  104,2 tys

  1,5(0.1%)

  116,0 tys

  1,7(0.2%)

  150,8 tys

  2,3(0.2%)

  200,7 tys

  3,0(0.3%)

  229,1 tys

  3,4(0.3%)

  212,4 tys

  3,2(0.3%)

  276,6 tys

  4,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,2 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  80,8 tys

  1,2(0.1%)

  90,2 tys

  1,3(0.1%)

  90,1 tys

  1,3(0.1%)

  87,7 tys

  1,3(0.1%)

  93,0 tys

  1,4(0.1%)

  117,3 tys

  1,8(0.2%)

  118,9 tys

  1,8(0.2%)

  122,2 tys

  1,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  80,5 tys

  1,2(0.1%)

  85,3 tys

  1,3(0.1%)

  94,2 tys

  1,4(0.1%)

  130,1 tys

  1,9(0.2%)

  88,2 tys

  1,3(0.1%)

  103,9 tys

  1,6(0.1%)

  91,3 tys

  1,4(0.1%)

  102,8 tys

  1,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,5 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  75,3 tys

  1,1(0.1%)

  213,2 tys

  3,2(0.3%)

  149,2 tys

  2,2(0.2%)

  62,4 tys

  0,9(0.1%)

  59,6 tys

  0,9(0.1%)

  145,2 tys

  2,2(0.2%)

  83,7 tys

  1,3(0.1%)

  37,0 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  35,0 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,6 tys

  0,4(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  737

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  20,4 tys

  0,3(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  34,5 tys

  0,5(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kluczborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kluczborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kluczborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kluczborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,2 mln

  944(100%)

  70,7 mln

  1,0 tys(100%)

  80,9 mln

  1,2 tys(100%)

  72,0 mln

  1,1 tys(100%)

  67,5 mln

  1,0 tys(100%)

  76,1 mln

  1,1 tys(100%)

  70,9 mln

  1,1 tys(100%)

  85,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,7 mln

  438(46.2%)

  29,3 mln

  434(41.4%)

  30,6 mln

  455(37.8%)

  30,6 mln

  457(42.5%)

  29,7 mln

  446(44%)

  30,1 mln

  453(39.5%)

  31,2 mln

  471(44%)

  33,0 mln

  501(38.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  110(11.6%)

  7,9 mln

  116(11.1%)

  8,1 mln

  121(10%)

  9,0 mln

  135(12.6%)

  9,9 mln

  148(14.7%)

  10,3 mln

  155(13.5%)

  11,2 mln

  169(15.8%)

  12,6 mln

  191(14.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  77,4(8.2%)

  76,2 tys

  1,1(0.1%)

  1,1 mln

  16,9(1.4%)

  4,0 mln

  60,4(5.6%)

  3,9 mln

  58,1(5.7%)

  4,4 mln

  66,9(5.8%)

  676,6 tys

  10,2(1%)

  11,4 mln

  173(13.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  98,6(10.4%)

  7,4 mln

  110(10.5%)

  7,7 mln

  114(9.5%)

  7,6 mln

  113(10.5%)

  7,3 mln

  110(10.8%)

  8,0 mln

  120(10.5%)

  6,6 mln

  99,5(9.3%)

  7,0 mln

  106(8.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  28,5(3%)

  1,8 mln

  27,2(2.6%)

  2,9 mln

  42,8(3.6%)

  2,6 mln

  38,5(3.6%)

  2,3 mln

  35,1(3.5%)

  2,0 mln

  30,5(2.7%)

  1,9 mln

  28,9(2.7%)

  4,2 mln

  63,1(4.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  47,3(5%)

  3,3 mln

  49,6(4.7%)

  3,6 mln

  54,2(4.5%)

  3,7 mln

  55,5(5.2%)

  3,7 mln

  55,0(5.4%)

  4,1 mln

  62,3(5.4%)

  4,2 mln

  63,1(5.9%)

  4,1 mln

  62,7(4.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  28,7(3%)

  2,1 mln

  31,2(3%)

  2,6 mln

  39,0(3.2%)

  3,4 mln

  51,3(4.8%)

  3,4 mln

  51,5(5.1%)

  2,5 mln

  37,4(3.3%)

  4,8 mln

  72,6(6.8%)

  3,5 mln

  52,8(4.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  93,6 tys

  1,4(0.1%)

  109,9 tys

  1,6(0.2%)

  249,7 tys

  3,7(0.4%)

  1,6 mln

  24,0(2.1%)

  3,5 mln

  52,7(4.9%)

  1,8 mln

  27,2(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  29,4(3.1%)

  9,4 mln

  139(13.3%)

  2,0 mln

  30,0(2.5%)

  2,1 mln

  31,0(2.9%)

  1,6 mln

  24,7(2.4%)

  1,4 mln

  21,5(1.9%)

  1,3 mln

  19,0(1.8%)

  1,1 mln

  16,3(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  898,6 tys

  13,2(1.4%)

  900,7 tys

  13,3(1.3%)

  856,4 tys

  12,7(1.1%)

  835,9 tys

  12,5(1.2%)

  1,1 mln

  16,6(1.6%)

  951,7 tys

  14,3(1.3%)

  899,0 tys

  13,6(1.3%)

  1,0 mln

  15,6(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  831,5 tys

  12,3(1.3%)

  996,1 tys

  14,7(1.4%)

  1,7 mln

  25,1(2.1%)

  2,2 mln

  32,5(3%)

  921,8 tys

  13,8(1.4%)

  903,9 tys

  13,6(1.2%)

  892,9 tys

  13,5(1.3%)

  985,0 tys

  15,0(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  17,5(1.8%)

  1,1 mln

  16,3(1.6%)

  1,2 mln

  17,2(1.4%)

  929,9 tys

  13,9(1.3%)

  993,5 tys

  14,9(1.5%)

  782,4 tys

  11,8(1%)

  677,8 tys

  10,2(1%)

  818,8 tys

  12,4(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,9 mln

  42,8(4.5%)

  6,1 mln

  90,6(8.7%)

  18,2 mln

  271(22.5%)

  4,5 mln

  67,9(6.3%)

  2,1 mln

  30,8(3%)

  8,5 mln

  128(11.2%)

  935,3 tys

  14,1(1.3%)

  789,4 tys

  12,0(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  183,8 tys

  2,7(0.3%)

  180,4 tys

  2,7(0.3%)

  97,8 tys

  1,5(0.1%)

  184,9 tys

  2,8(0.3%)

  194,7 tys

  2,9(0.3%)

  202,6 tys

  3,0(0.3%)

  222,1 tys

  3,4(0.3%)

  239,4 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,2 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  69,3 tys

  1,0(0.1%)

  72,3 tys

  1,1(0.1%)

  75,0 tys

  1,1(0.1%)

  75,6 tys

  1,1(0.1%)

  75,6 tys

  1,1(0.1%)

  75,0 tys

  1,1(0.1%)

  74,5 tys

  1,1(0.1%)

  76,0 tys

  1,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,5 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  35,0 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,3 tys

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  737

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  20,4 tys

  0,3(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,2

  0,0(0%)

  73,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kluczborski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13 435 mieszkańców powiatu kluczborskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 424 kobiet oraz 7 011 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców powiatu kluczborskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,3% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kluczborskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kluczborskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2018 w powiecie kluczborskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 73 oddziałów uczęszczało 1 535 dzieci (712 dziewczynek oraz 823 chłopców). Dostępne były 1 652 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kluczborskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 62 oddziałów uczęszczało 1 326 dzieci (637 dziewczynek oraz 689 chłopców). Dostępnych było 1 311 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu kluczborskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 849 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,96 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 29 szkół podstawowych, w których w 270 oddziałach uczyło się 4 351 uczniów (2 074 kobiety oraz 2 277 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kluczborskim placówkę miało 29 szkół podstawowych, w których w 231 oddziałach uczyło się 4 078 uczniów (1 963 kobiety oraz 2 115 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,11.

  W powiecie kluczborskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 864 uczniów (564 kobiety oraz 300 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 245 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kluczborskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 40 oddziałach uczyło się 1 041 uczniów (677 kobiet oraz 364 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 363 absolwentów.

  W powiecie kluczborskim znajduje się 5 Technik, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 040 uczniów (431 kobiet oraz 609 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 229 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kluczborskim placówkę miało 5 Technik, w których w 41 oddziałach uczyło się 983 uczniów (340 kobiet oraz 643 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 171 absolwentów.

  W powiecie kluczborskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 21 oddziałach uczyło się 215 uczniów (71 kobiet oraz 144 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,2 uczniów. 10,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców powiatu kluczborskiego w wieku potencjalnej nauki (32,5% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat kluczborski
  12,4%
  Opolskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,9%
  Opolskie
  31,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • powiat kluczborski
  2,8%
  Opolskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,2%
  Województwo
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. kluczborski
  17,9%
  Województwo
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat kluczborski
  27,6%
  woj. opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kluczborski
  5,6%
  Opolskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kluczborski
  21,3%
  Opolskie
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,2%
  Opolskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 849 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kluczborski
  849,0
  woj. opolskie
  906,0
  Polska
  873,0
 • 0,96 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,96
  Województwo
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 18Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 73 Oddziały
 • 19 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 652 Miejsca
 • 22 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat kluczborski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 535 Dzieci
 • 712 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 823 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,4%
  53,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 328 3 lata
 • 328
 • 411 4 lata
 • 411
 • 404 5 lata
 • 404
 • 351 6 lat
 • 351
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 162 3 lata
 • 162
 • 190 4 lata
 • 190
 • 192 5 lata
 • 192
 • 156 6 lat
 • 156
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 166 3 lata
 • 166
 • 221 4 lata
 • 221
 • 212 5 lata
 • 212
 • 195 6 lat
 • 195
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 346 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 125,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 124,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 49 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kluczborski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Dzieci
 • 16 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 26 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 38,1%
  61,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 9 4 lata
 • 9
 • 8 5 lata
 • 8
 • 12 6 lat
 • 12
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 2 5 lata
 • 2
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 5 4 lata
 • 5
 • 6 5 lata
 • 6
 • 5 6 lat
 • 5
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kluczborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 260 Oddziały
 • 4 291 Uczniowie
 • 2 057 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 234 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 553 Uczniowie w 1 klasie
 • 292 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 261 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 515 Absolwenci 2016
 • 247 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 268 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 60 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,3%
  71,7%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,1
  Opolskie
  16,2
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,1
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,5
 • 6,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,0
 •  
 • 392,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 323,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 5 166 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 4 241 angielski
 • 925 niemiecki
 • 260 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 218 niemiecki
 • 42 angielski
 • 30 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 30 angielski
 •  
 • 93,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,11
  Opolskie
  94,14
  Kraj
  95,46
 • 91,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,12
  Opolskie
  92,48
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kluczborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kluczborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kluczborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 767 Uczniowie
 • 522 Kobiety
  (uczniowie)
 • 245 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,1%
  31,9%
 • 238 Uczniowie w 1 klasie
 • 169 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 232 Absolwenci
 • 159 Kobiety
  (absolwenci)
 • 73 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 97 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,3%
  56,7%
 • 43 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kluczborski
  26,2
  Opolskie
  25,0
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 67,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kluczborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 040 Uczniowie
 • 431 Kobiety
  (uczniowie)
 • 609 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,4%
  58,6%
 • 297 Uczniowie w 1 klasie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 169 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 229 Absolwenci
 • 103 Kobiety
  (absolwenci)
 • 126 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. kluczborski
  22,6
  woj. opolskie
  23,9
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 103,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 57,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kluczborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 204 Uczniowie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,4%
  69,6%
 • 93 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 11 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 81,8%
  18,2%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat kluczborski
  10,2
  woj. opolskie
  19,0
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 10,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 10,2
 • 10,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 10,7
 • 5,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,5
 •  
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 122 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 693
  • niemiecki1 147
  • rosyjski137
  • włoski80
  • francuski65
 • 1 693 angielski
 • 1 147 niemiecki
 • 137 rosyjski
 • 80 włoski
 • 65 francuski
 • 17 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 17 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kluczborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,1%
  16,9%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 2 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 79,7%
  20,3%
 • 46 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. kluczborski
  19,7
  Województwo
  15,9
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19,7 Szkoły policealne ogółem
 • 19,7
 • 14,8 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 14,8
 • 29,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 29,5
 •  
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 59 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 36 angielski
 • 23 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kluczborski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kluczborski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kluczborskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie kluczborskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 14, liczba miejsc: 1 040)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie kluczborskim: 14 (publiczne: 14, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie kluczborskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 290 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 429 (uczestnicy: 50 982)
  • seanse filmowe: 20 (uczestnicy: 2 000)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 2 870)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 573)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 21 270)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 73 (uczestnicy: 6 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 49 (uczestnicy: 6 165)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 676)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 1 520)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 75)
  • warsztaty: 159 (uczestnicy: 5 030)
  • inne: 30 (uczestnicy: 3 803)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 1 550)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 79)
  • taneczne: 11 (członkowie: 339)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 178)
  • teatralne: 2 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 11 (członkowie: 140)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 438)
  • koło gospodyń wiejskich: 9 (członkowie: 352)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 238)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 38)
  • tańca: 5 (absolwenci: 160)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 13
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 50 (członkowie: 826)
  • teatralne: 3 (członkowie: 43)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 156)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 54)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 84)
  • taneczne: 22 (członkowie: 388)
  • inne: 6 (członkowie: 101)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie kluczborskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 405 zwiedzających, co daje 823 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie kluczborskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 179 801 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 28 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 192 290 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 68
  • dostępne dla czytelników: 37
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 36
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie kluczborskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 64 782 wolumeny w tym ziobry specjalne: 929. Odnotowano 191 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 107 wolumenów. Odnotowano 831 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kluczborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kluczborskim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 381 członków. Zarejestrowano 1 791 ćwiczących (mężczyźni: 1 534, kobiety: 257, chłopcy do lat 18: 923, dziewczęta do lat 18: 189). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (49), instruktora sportowego (43) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kluczborskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kluczborski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kluczborski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie kluczborskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 62,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 15,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 73,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie kluczborskim zarejestrowanych było 51 605 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 40 475 samochodów osobowych (614,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 511 samochodów ciężarowych (75,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 134 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 438 ciągników siodłowych (6,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 188 motocykli (33,2 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,0 lat.


  W 2018 roku w powiecie kluczborskim znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 taksówek oraz 9 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
 • 8 Ofiary śmiertelne
 • 38 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kluczborskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 62,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. kluczborski
  62,2
  Województwo
  71,4
  Kraj
  82,5
 • 12,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. kluczborski
  12,1
  Województwo
  8,2
  Polska
  7,5
 • 15,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  15,5
  woj. opolskie
  10,0
  Polska
  9,3
 • 73,64 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  73,6
  woj. opolskie
  96,7
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 51 605 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kluczborskim w 2018 roku
 • 40 475 Samochody osobowe
 • 4 511 Samochody ciężarowe
 • 32 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 134 Autobusy
 • 394 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 441 Ciągniki samochodowe
 • 438   Ciągniki siodłowe
 • 3 462 Ciągniki rolnicze
 • 2 188 Motocykle
 • 568   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 684 Motorowery
 • 40 475Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kluczborskim
 • Samochody osobowe w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 614,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  614,8
  Opolskie
  648,9
  Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 964
  • 1400-1649 kg9 437
  • 1650-1899 kg8 824
  • 1900 kg i więcej9 250
 • 12 964 do 1399 kg
 • 9 437 1400-1649 kg
 • 8 824 1650-1899 kg
 • 9 250 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 425 do 1399 cm3
 • 16 425
 • 21 259 1400-1999 cm3
 • 21 259
 • 2 791 2000 i więcej cm3
 • 2 791
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23 100
  • olej napędowy10 942
  • gaz (LPG)6 115
  • pozostałe318
 • 23 100 benzyna
 • 10 942 olej napędowy
 • 6 115 gaz (LPG)
 • 318 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 366 do 1 roku
 • 366
 • 247 2 lata
 • 247
 • 303 3 lata
 • 303
 • 648 4-5 lat
 • 648
 • 1 022 6-7 lat
 • 1 022
 • 1 486 8-9 lat
 • 1 486
 • 2 285 10-11 lat
 • 2 285
 • 6 376 12-15 lat
 • 6 376
 • 9 014 16-20 lat
 • 9 014
 • 6 460 21-25 lat
 • 6 460
 • 4 037 26-30 lat
 • 4 037
 • 8 231 31 lat i więcej
 • 8 231
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kluczborskim
 • Powiat
  20,9 lat
  woj. opolskie
  20,0 lat
  Kraj
  18,3 lat
 • 4 511Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kluczborskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 75,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. kluczborski
  75,2
  Opolskie
  87,6
  Cały kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 247 do 999 kg
 • 2 247
 • 1 337 1000-1499 kg
 • 1 337
 • 312 1500-2999 kg
 • 312
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 92 3500-4999 kg
 • 92
 • 225 5000-6999 kg
 • 225
 • 160 7000-9999 kg
 • 160
 • 76 10000-14999 kg
 • 76
 • 27 15000 kg i więcej
 • 27
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 017
  • olej napędowy2 697
  • gaz (LPG)209
  • pozostałe588
 • 1 017 benzyna
 • 2 697 olej napędowy
 • 209 gaz (LPG)
 • 588 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 28 2 lata
 • 28
 • 48 3 lata
 • 48
 • 184 4-5 lat
 • 184
 • 162 6-7 lat
 • 162
 • 250 8-9 lat
 • 250
 • 300 10-11 lat
 • 300
 • 564 12-15 lat
 • 564
 • 737 16-20 lat
 • 737
 • 541 21-25 lat
 • 541
 • 397 26-30 lat
 • 397
 • 1 259 31 lat i więcej
 • 1 259
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kluczborskim
 • powiat kluczborski
  21,3 lat
  woj. opolskie
  20,3 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 134Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kluczborskim
 • Autobusy w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat kluczborski
  2,0
  woj. opolskie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16
  • olej napędowy93
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe25
 • 16 benzyna
 • 93 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 25 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 11 21-25 lat
 • 11
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 35 31 lat i więcej
 • 35
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kluczborskim
 • pow. kluczborski
  21,4 lat
  Opolskie
  21,6 lat
  Polska
  21,0 lat
 • 438Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kluczborskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 6,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,7
  Opolskie
  9,5
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy343
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe92
 • 3 benzyna
 • 343 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 92 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 90 10-11 lat
 • 90
 • 63 12-15 lat
 • 63
 • 75 16-20 lat
 • 75
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 57 31 lat i więcej
 • 57
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kluczborskim
 • Tutaj
  17,8 lat
  Opolskie
  14,2 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 2 188Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kluczborskim
 • Motocykle w powiecie kluczborskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 33,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. kluczborski
  33,2
  woj. opolskie
  34,6
  Cała Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 18 2 lata
 • 18
 • 61 3 lata
 • 61
 • 43 4-5 lat
 • 43
 • 50 6-7 lat
 • 50
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 102 10-11 lat
 • 102
 • 234 12-15 lat
 • 234
 • 350 16-20 lat
 • 350
 • 268 21-25 lat
 • 268
 • 287 26-30 lat
 • 287
 • 691 31 lat i więcej
 • 691
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kluczborskim
 • powiat kluczborski
  23,0 lat
  Województwo
  23,3 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kluczborskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 142,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  142,0 km
  Opolskie
  444,3 km
  Polska
  444,7 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat kluczborski
  1,8 km
  Opolskie
  4,2 km
  Cała Polska
  3,6 km
 • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba taksówek