Powiat sierpecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sierpecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 51 954 Liczba mieszkańców
 • 852 km2 Powierzchnia
 • 62 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,7% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Cześnik Starosta
 • ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc Adres starostwa powiatowego
 • WSE Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie sierpeckim (1)
 • Sierpc
Powiat sierpecki na mapie
Identyfikatory
 • 1427 TERYT (TERC)
Herb powiatu sierpeckiego
powiat sierpecki herb

powiat sierpecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
24 275 20 21
24 275 01 05
ul.Przemysłowa 2
09-200 Sierpc
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
24 275 92 00
24 275 92 15
ul.Narutowicza 7
09-200 Sierpc
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu
24 275 91 34
24 275 91 35
ul.Kopernika 9
09-200 Sierpc
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu
24 275 26 01, 24 275 24 40
24 275 26 01, 24 275 24 40
ul. Piastowska 24 A
09-200 Sierpc
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu
24 275 29 95
24 275 29 95 w 13
ul.Konstytucji 3 Maja 40a
09-200 Sierpc
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
(24) 275-91-00 144
(24) 275-91-00
ul. Świętokrzyska
09-200 Sierpc

Powiat sierpecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat sierpecki ma 51 954 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sierpeckiego w 2050 roku wynosi 42 466, z czego 21 213 to kobiety, a 21 253 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sierpeckiego zawarli w 2019 roku 230 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu sierpeckiego jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sierpecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -79. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,52 na 1000 mieszkańców powiatu sierpeckiego. W 2019 roku urodziło się 503 dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 400 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 46,5% zgonów w powiecie sierpeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w powiecie sierpeckim były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sierpeckiego przypada 11.18 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 523 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 733 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sierpeckiego -210. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  61,6% mieszkańców powiatu sierpeckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sierpeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 51 954 Liczba mieszkańców
 • 26 322 Kobiety
 • 25 632 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sierpeckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42 466 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 21 213 Kobiety
 • 21 253 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sierpeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sierpeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sierpeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sierpeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat sierpecki
  41,0 lat
  Województwo
  41,5 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sierpecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sierpeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Województwo
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat sierpecki
  56,6%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat sierpecki
  10,8%
  Mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 18,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat sierpecki
  3,6%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sierpeckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. sierpecki
  4,4
  Mazowieckie
  4,9
  Kraj
  4,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. sierpecki
  1,8
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 230 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sierpeckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -79 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -67 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,52 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. sierpecki
  -1,5
  woj. mazowieckie
  0,4
  Cała Polska
  -0,9
 • -3,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sierpeckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sierpeckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sierpeckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sierpeckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 503 Urodzenia żywe
 • 229 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 274 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,5%
  54,5%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,7
  Województwo
  11,0
  Cały kraj
  9,8
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,8
  Województwo
  46,5
  Polska
  41,8
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 400 g Średnia waga noworodków
 • 3 306 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat sierpecki
  3 400 g
  Mazowieckie
  3 399 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 157 Waga 3500g - 3999g
 • 157
 • 208 Waga 3000g - 3499g
 • 208
 • 63 Waga 2500g - 2999g
 • 63
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,38
  woj. mazowieckie
  1,57
  Polska
  1,42
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,63
  woj. mazowieckie
  0,76
  Cała Polska
  0,69
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat sierpecki
  0,86
  woj. mazowieckie
  1,03
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie sierpeckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 582 Zgony
 • 296 Kobiety
  (Zgony)
 • 286 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,9%
  49,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat sierpecki
  11,2
  Województwo
  10,7
  Cały kraj
  10,7
 • 115,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. sierpecki
  115,7
  Mazowieckie
  96,8
  Kraj
  109,3
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat sierpecki
  2,0
  woj. mazowieckie
  3,2
  Cała Polska
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  woj. mazowieckie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sierpeckim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  46,5%
  Województwo
  34,7%
  Kraj
  40,5%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,1%
  Województwo
  25,5%
  Kraj
  26,4%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,7%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Kraj
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  7,0
  Cała Polska
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,6
  Polska
  72,2
 • 311,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat sierpecki
  311,3
  Mazowieckie
  278,2
  Cała Polska
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  257,4
  Cały kraj
  263,9
 • 576,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 699,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 450,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat sierpecki
  576,8
  Mazowieckie
  378,0
  Cały kraj
  437,2
 • 52,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 93,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat sierpecki
  52,3
  Mazowieckie
  58,3
  Kraj
  71,0
 • 56,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  56,4
  Mazowieckie
  36,3
  Polska
  34,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  7,5
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat sierpecki
  0,0%
  Mazowieckie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 523 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 288 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 235 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 733 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 414 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 319 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -207 Saldo migracji
 • -125 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -82 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -210 Saldo migracji wewnętrznych
 • -126 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -84 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sierpeckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sierpecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie sierpeckim oddano do użytku 121 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,33 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sierpeckim to 17 139 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  89,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,1% na sprzedaż lub wynajem, 1,7% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sierpeckim to 4,45 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie sierpeckim to 123,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,26% mieszkań posiada łazienkę, 79,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 6,33% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17 139 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 328,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  328,40
  woj. mazowieckie
  426,20
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 78,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. sierpecki
  78,70 m2
  Mazowieckie
  72,30 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,80 m2
  woj. mazowieckie
  30,80 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. sierpecki
  4,08
  woj. mazowieckie
  3,62
  Cały kraj
  3,82
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,05
  woj. mazowieckie
  2,35
  Kraj
  2,63
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. sierpecki
  0,75
  woj. mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 121 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,33 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  2,33
  Województwo
  7,96
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 539 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. sierpecki
  4,45
  Mazowieckie
  3,49
  Cały kraj
  3,78
 • 10,37 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  10,37
  Województwo
  27,78
  Cały kraj
  20,42
 • 14 931 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 123,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat sierpecki
  123,4 m2
  woj. mazowieckie
  82,3 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat sierpecki
  0,29 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 92,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat sierpecki
  92,54%
  woj. mazowieckie
  95,93%
  Kraj
  96,88%
 • 87,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,78%
  Mazowieckie
  93,66%
  Polska
  93,83%
 • 84,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. sierpecki
  84,26%
  Mazowieckie
  91,69%
  Cała Polska
  91,54%
 • 79,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,14%
  Mazowieckie
  86,80%
  Cały kraj
  82,60%
 • 6,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  6,33%
  Województwo
  56,98%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat sierpecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie sierpeckim na 1000 mieszkańców pracuje 146osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sierpeckim wynosiło w 2019 roku 15,0% (18,7% wśród kobiet i 11,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sierpeckim wynosiło 3 980,58 PLN, co odpowiada 82.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sierpeckiego 2 498 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 281 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 217.

  40,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sierpeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,8% w przemyśle i budownictwie, a 11,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 146 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat sierpecki
  146,0
  Województwo
  309,0
  Cała Polska
  251,0
 • 16,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 20,9% Kobiety
 • 13,0% Mężczyźni
 • pow. sierpecki
  15,0%
  Województwo
  4,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sierpeckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sierpeckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sierpeckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 981 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 981 PLN
  Mazowieckie
  5 889 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sierpeckim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 498 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 281 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 217 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,8% Przemysł i budownictwo
 • 12,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sierpeckim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 7 615 Pracujący ogółem
 • 4 063 Kobiety
 • 3 552 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sierpecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat sierpecki
  62,4
  Województwo
  69,6
  Polska
  66,7
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,5
  Mazowieckie
  37,0
  Polska
  36,5
 • 108,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat sierpecki
  108,8
  Województwo
  113,6
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sierpecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie sierpeckim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 629 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 836 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 358 nowych podmiotów, a 184 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (396) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (300) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (458) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (184) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sierpeckim najwięcej (139) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 466) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,2% (189) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (945) podmiotów, a 68,8% (2 495) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sierpeckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 629 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 189 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 945 Przemysł i budownictwo
 • 2 495 Pozostała działalność
 • 358 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sierpeckim w 2019 roku
 • 184 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sierpeckim w 2019 roku
 • 2 836 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 466 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 466
 • 127 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 127
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 3 624 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 624
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 170 Spółki handlowe ogółem
 • 170
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 139  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 139
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 129 Spółki cywilne ogółem
 • 129
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 836 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 799 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 799
 • 545 Budownictwo
 • 545
 • 285 Przetwórstwo przemysłowe
 • 285
 • 194 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 194
 • 170 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 170
 • 165 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 165
 • 151 Pozostała działalność
 • 151
 • 132 Transport i gospodarka magazynowa
 • 132
 • 88 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 88
 • 68 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 68
 • 64 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 64
 • 54 Informacja i komunikacja
 • 54
 • 53 Edukacja
 • 53
 • 29 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 29
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie sierpeckim stwierdzono 779 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,96 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sierpeckim wynosi 90,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sierpeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,66 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 3,97 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,71 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,73 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 779 Przestępstwa ogółem
 • 779
 • 503 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 503
 • 90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 90
 • 141 Przestępstwa drogowe
 • 141
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 207 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 207
 • 14,96 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat sierpecki
  14,96
  woj. mazowieckie
  21,24
  Cała Polska
  20,75
 • 9,66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat sierpecki
  9,66
  Mazowieckie
  14,55
  Kraj
  13,21
 • 1,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,73
  Województwo
  4,17
  Polska
  4,88
 • 2,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,71
  Województwo
  1,84
  Cała Polska
  1,86
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat sierpecki
  0,44
  woj. mazowieckie
  0,34
  Cała Polska
  0,43
 • 3,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat sierpecki
  3,97
  Województwo
  11,23
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. sierpecki
  91%
  Województwo
  63%
  Kraj
  73%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  90%
  Mazowieckie
  54%
  Cały kraj
  65%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  78%
  Mazowieckie
  72%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat sierpecki
  100%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat sierpecki
  100%
  Mazowieckie
  83%
  Cała Polska
  86%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat sierpecki
  73%
  Mazowieckie
  40%
  Polska
  53%

Powiat sierpecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sierpeckiego wyniosła w 2018 roku 69,5 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu sierpeckiego - 26.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (21%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,6 mln złotych, czyli 26,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sierpeckiego wyniosła w 2018 roku 70,4 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.9% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.2%). W budżecie powiatu sierpeckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 159 złotych na mieszkańca (11,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,8 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sierpeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,5 mln

  1,0 tys(100%)

  54,7 mln

  1,0 tys(100%)

  51,9 mln

  971(100%)

  54,2 mln

  1,0 tys(100%)

  56,0 mln

  1,1 tys(100%)

  55,9 mln

  1,1 tys(100%)

  59,5 mln

  1,1 tys(100%)

  69,5 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,4 mln

  324(31.4%)

  18,4 mln

  343(33.6%)

  17,1 mln

  320(32.9%)

  18,3 mln

  343(33.7%)

  18,0 mln

  340(32.2%)

  17,1 mln

  325(30.7%)

  16,8 mln

  319(28.2%)

  18,1 mln

  347(26.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,8 mln

  220(21.3%)

  9,2 mln

  173(16.9%)

  6,4 mln

  120(12.4%)

  7,3 mln

  137(13.4%)

  9,5 mln

  179(17%)

  9,3 mln

  177(16.7%)

  9,5 mln

  181(16%)

  14,6 mln

  280(21%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,1 mln

  114(11.1%)

  6,1 mln

  114(11.2%)

  6,1 mln

  115(11.8%)

  6,4 mln

  119(11.7%)

  6,2 mln

  116(11%)

  6,3 mln

  120(11.3%)

  9,4 mln

  180(15.9%)

  9,2 mln

  176(13.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  28,0(2.7%)

  1,5 mln

  28,2(2.8%)

  1,3 mln

  24,5(2.5%)

  1,3 mln

  24,6(2.4%)

  1,4 mln

  26,1(2.5%)

  1,5 mln

  28,1(2.6%)

  2,5 mln

  46,7(4.1%)

  4,6 mln

  88,0(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  84,7(8.2%)

  4,9 mln

  90,8(8.9%)

  5,7 mln

  106(10.9%)

  6,4 mln

  120(11.8%)

  6,7 mln

  126(11.9%)

  7,2 mln

  136(12.8%)

  4,0 mln

  75,2(6.6%)

  4,6 mln

  87,3(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  56,2(5.5%)

  3,1 mln

  58,0(5.7%)

  3,3 mln

  62,3(6.4%)

  3,4 mln

  63,8(6.3%)

  3,5 mln

  65,9(6.2%)

  3,9 mln

  73,4(6.9%)

  3,7 mln

  70,7(6.2%)

  4,3 mln

  82,8(6.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 mln

  61,0(5.9%)

  3,5 mln

  64,5(6.3%)

  3,7 mln

  69,7(7.2%)

  3,7 mln

  68,8(6.8%)

  3,6 mln

  68,3(6.5%)

  3,6 mln

  68,5(6.5%)

  3,3 mln

  62,9(5.6%)

  3,5 mln

  66,6(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,8 mln

  71,1(6.9%)

  3,6 mln

  67,7(6.6%)

  3,3 mln

  62,7(6.4%)

  2,9 mln

  53,9(5.3%)

  3,1 mln

  57,8(5.5%)

  2,8 mln

  52,7(5%)

  2,7 mln

  51,2(4.5%)

  2,7 mln

  52,4(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  44,7(4.3%)

  2,4 mln

  45,6(4.5%)

  2,4 mln

  44,4(4.6%)

  2,7 mln

  50,6(5%)

  2,3 mln

  43,7(4.1%)

  2,4 mln

  45,9(4.3%)

  2,2 mln

  42,5(3.8%)

  2,4 mln

  46,3(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  401,3 tys

  7,5(0.7%)

  374,4 tys

  7,0(0.7%)

  404,0 tys

  7,6(0.8%)

  376,1 tys

  7,1(0.7%)

  417,2 tys

  7,9(0.7%)

  498,1 tys

  9,4(0.9%)

  498,3 tys

  9,5(0.8%)

  638,4 tys

  12,2(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  648,0 tys

  12,0(1.2%)

  869,6 tys

  16,2(1.6%)

  957,5 tys

  18,0(1.8%)

  904,6 tys

  17,0(1.7%)

  587,0 tys

  11,1(1%)

  563,0 tys

  10,7(1%)

  555,0 tys

  10,6(0.9%)

  541,8 tys

  10,4(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  240,2 tys

  4,5(0.4%)

  248,5 tys

  4,6(0.5%)

  253,4 tys

  4,8(0.5%)

  273,2 tys

  5,1(0.5%)

  268,7 tys

  5,1(0.5%)

  315,4 tys

  6,0(0.6%)

  275,0 tys

  5,2(0.5%)

  291,9 tys

  5,6(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  120,0 tys

  2,3(0.2%)

  153,0 tys

  2,9(0.3%)

  156,5 tys

  3,0(0.3%)

  180,5 tys

  3,4(0.3%)

  188,0 tys

  3,6(0.3%)

  202,5 tys

  3,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,6 tys

  2,2(0.2%)

  125,1 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  74,4 tys

  1,4(0.1%)

  45,6 tys

  0,9(0.1%)

  53,9 tys

  1,0(0.1%)

  61,0 tys

  1,1(0.1%)

  58,6 tys

  1,1(0.1%)

  62,6 tys

  1,2(0.1%)

  50,7 tys

  1,0(0.1%)

  44,4 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,1 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  52,7 tys

  1,0(0.1%)

  118,0 tys

  2,2(0.2%)

  73,9 tys

  1,4(0.1%)

  137,2 tys

  2,6(0.3%)

  128,1 tys

  2,4(0.2%)

  33,6 tys

  0,6(0.1%)

  45,3 tys

  0,9(0.1%)

  33,7 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  49,1 tys

  0,9(0.1%)

  43,5 tys

  0,8(0.1%)

  40,8 tys

  0,8(0.1%)

  31,1 tys

  0,6(0.1%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,7 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  14,0 tys

  0,3(0%)

  220,4 tys

  4,1(0.4%)

  634,0 tys

  11,9(1.2%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  123,2 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sierpeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,5 mln

  938(100%)

  51,2 mln

  954(100%)

  52,0 mln

  973(100%)

  55,2 mln

  1,0 tys(100%)

  55,6 mln

  1,0 tys(100%)

  57,9 mln

  1,1 tys(100%)

  60,0 mln

  1,1 tys(100%)

  70,4 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,5 mln

  548(58.4%)

  30,5 mln

  569(59.5%)

  27,6 mln

  518(53.2%)

  28,9 mln

  542(52.4%)

  28,4 mln

  536(51%)

  30,7 mln

  582(53%)

  30,0 mln

  570(50%)

  33,7 mln

  645(47.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,5 mln

  120(12.8%)

  6,7 mln

  124(13%)

  6,9 mln

  129(13.3%)

  7,5 mln

  142(13.7%)

  8,5 mln

  161(15.3%)

  9,0 mln

  171(15.6%)

  9,3 mln

  178(15.6%)

  10,5 mln

  201(14.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  49,5(5.3%)

  1,5 mln

  28,7(3%)

  2,8 mln

  51,6(5.3%)

  2,0 mln

  37,7(3.6%)

  3,9 mln

  74,4(7.1%)

  2,5 mln

  48,0(4.4%)

  2,6 mln

  49,9(4.4%)

  7,2 mln

  137(10.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  55,0(5.9%)

  3,1 mln

  57,2(6%)

  3,3 mln

  61,9(6.4%)

  3,3 mln

  62,0(6%)

  3,4 mln

  64,2(6.1%)

  3,8 mln

  71,4(6.5%)

  3,6 mln

  68,8(6%)

  4,2 mln

  80,4(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  40,0(4.3%)

  2,3 mln

  42,7(4.5%)

  3,4 mln

  64,5(6.6%)

  3,8 mln

  71,6(6.9%)

  3,4 mln

  64,1(6.1%)

  4,0 mln

  75,4(6.9%)

  3,3 mln

  63,3(5.5%)

  3,8 mln

  72,4(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  41,0(4.4%)

  2,5 mln

  47,1(4.9%)

  2,8 mln

  52,2(5.4%)

  2,7 mln

  51,6(5%)

  2,7 mln

  51,1(4.9%)

  2,3 mln

  44,6(4.1%)

  2,1 mln

  40,4(3.5%)

  2,0 mln

  38,2(2.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  633,1 tys

  11,8(1.3%)

  579,1 tys

  10,8(1.1%)

  448,1 tys

  8,4(0.9%)

  476,0 tys

  8,9(0.9%)

  506,1 tys

  9,6(0.9%)

  573,6 tys

  10,9(1%)

  1,5 mln

  28,2(2.5%)

  1,9 mln

  36,7(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  753,6 tys

  14,0(1.5%)

  1,1 mln

  19,7(2.1%)

  673,3 tys

  12,6(1.3%)

  2,0 mln

  38,2(3.7%)

  1,3 mln

  25,1(2.4%)

  1,4 mln

  25,8(2.3%)

  1,8 mln

  35,0(3.1%)

  1,8 mln

  34,1(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  628,7 tys

  11,7(1.2%)

  609,2 tys

  11,4(1.2%)

  655,1 tys

  12,3(1.3%)

  770,2 tys

  14,5(1.4%)

  866,3 tys

  16,4(1.6%)

  1,0 mln

  19,3(1.8%)

  947,0 tys

  18,0(1.6%)

  959,7 tys

  18,4(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  206,2 tys

  3,8(0.4%)

  224,5 tys

  4,2(0.4%)

  657,4 tys

  12,3(1.3%)

  510,1 tys

  9,6(0.9%)

  307,5 tys

  5,8(0.6%)

  281,8 tys

  5,3(0.5%)

  1,4 mln

  27,3(2.4%)

  891,2 tys

  17,1(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  25,0(2.7%)

  864,1 tys

  16,1(1.7%)

  987,5 tys

  18,5(1.9%)

  1,4 mln

  25,4(2.5%)

  895,1 tys

  16,9(1.6%)

  1,0 mln

  19,4(1.8%)

  704,2 tys

  13,4(1.2%)

  655,2 tys

  12,6(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  187,3 tys

  3,5(0.4%)

  205,5 tys

  3,8(0.4%)

  520,1 tys

  9,8(1%)

  739,6 tys

  13,9(1.3%)

  389,3 tys

  7,3(0.7%)

  328,3 tys

  6,2(0.6%)

  327,5 tys

  6,2(0.5%)

  344,4 tys

  6,6(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  82,7 tys

  1,5(0.2%)

  86,4 tys

  1,6(0.2%)

  72,0 tys

  1,3(0.1%)

  33,4 tys

  0,6(0.1%)

  53,6 tys

  1,0(0.1%)

  526

  0,0(0%)

  30,0

  0,0(0%)

  338,1 tys

  6,5(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  374,3 tys

  7,0(0.7%)

  356,2 tys

  6,7(0.7%)

  444,9 tys

  8,3(0.9%)

  384,2 tys

  7,2(0.7%)

  402,6 tys

  7,6(0.7%)

  392,2 tys

  7,4(0.7%)

  283,1 tys

  5,4(0.5%)

  306,4 tys

  5,9(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  192,9 tys

  3,6(0.4%)

  201,2 tys

  3,8(0.4%)

  202,8 tys

  3,8(0.4%)

  220,2 tys

  4,1(0.4%)

  208,1 tys

  3,9(0.4%)

  224,0 tys

  4,2(0.4%)

  198,0 tys

  3,8(0.3%)

  209,5 tys

  4,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  160,5 tys

  3,0(0.3%)

  151,4 tys

  2,8(0.3%)

  75,5 tys

  1,4(0.1%)

  170,0 tys

  3,2(0.3%)

  231,4 tys

  4,4(0.4%)

  129,5 tys

  2,5(0.2%)

  151,1 tys

  2,9(0.3%)

  126,9 tys

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,6 tys

  2,2(0.2%)

  125,1 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  1,4(0.1%)

  103,0 tys

  1,9(0.2%)

  106,1 tys

  2,0(0.2%)

  109,3 tys

  2,1(0.2%)

  112,6 tys

  2,1(0.2%)

  115,0 tys

  2,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,1 tys

  0,8(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  334,3 tys

  6,2(0.7%)

  328,9 tys

  6,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sierpecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 604 mieszkańców powiatu sierpeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 162 kobiet oraz 6 442 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 17,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu sierpeckiego, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 27,4% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sierpeckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sierpeckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz podstawowe ukończone (25,6%).

  W roku 2018 w powiecie sierpeckim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 28 oddziałów uczęszczało 631 dzieci (319 dziewczynek oraz 312 chłopców). Dostępnych było 637 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sierpeckim mieściły się 4 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 461 dzieci (233 dziewczynki oraz 228 chłopców). Dostępne były 433 miejsca.

  15,4% mieszkańców powiatu sierpeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 651 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 22 szkoły podstawowe, w których w 253 oddziałach uczyło się 4 088 uczniów (2 003 kobiety oraz 2 085 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie sierpeckim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 215 oddziałach uczyło się 3 909 uczniów (1 885 kobiet oraz 2 024 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,72.

  W powiecie sierpeckim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 673 uczniów (479 kobiet oraz 194 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 282 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sierpeckim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 893 uczniów (556 kobiet oraz 337 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 248 absolwentów.

  W powiecie sierpeckim znajdują się 4 Technika, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 075 uczniów (347 kobiet oraz 728 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 202 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sierpeckim placówkę miały 4 Technika, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 248 uczniów (522 kobiety oraz 726 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 251 absolwentów.

  W powiecie sierpeckim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 123 uczniów (25 kobiet oraz 98 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 14,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,2 uczniów. 17,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,5% mieszkańców powiatu sierpeckiego w wieku potencjalnej nauki (31,4% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • pow. sierpecki
  11,2%
  Województwo
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,5%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,1%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,6%
  Mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,7%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat sierpecki
  23,4%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. sierpecki
  6,6%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  27,4%
  Województwo
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 29,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,0%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 651 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  651,0
  Mazowieckie
  935,0
  Polska
  873,0
 • 2,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  2,16
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 28 Oddziały
 • 46 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 637 Miejsca
 • 12 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat sierpecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 631 Dzieci
 • 319 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 312 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,6%
  49,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 141 3 lata
 • 141
 • 168 4 lata
 • 168
 • 155 5 lata
 • 155
 • 160 6 lat
 • 160
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 72 3 lata
 • 72
 • 84 4 lata
 • 84
 • 82 5 lata
 • 82
 • 79 6 lat
 • 79
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 69 3 lata
 • 69
 • 84 4 lata
 • 84
 • 73 5 lata
 • 73
 • 81 6 lat
 • 81
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 822 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 43,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 43,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 50,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 41 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat sierpecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Dzieci
 • 14 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 8 3 lata
 • 8
 • 16 4 lata
 • 16
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 9 4 lata
 • 9
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 7 4 lata
 • 7
 • 3 5 lata
 • 3
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat sierpecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 248 Oddziały
 • 4 059 Uczniowie
 • 1 994 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 065 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 449 Uczniowie w 1 klasie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 229 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 506 Absolwenci 2016
 • 232 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 274 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,0%
  69,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. sierpecki
  16,2
  Mazowieckie
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,2
 • 16,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,2
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,4
 • 5,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,8
 •  
 • 345,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 288,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4 928 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 985
  • niemiecki930
 • 3 985 angielski
 • 930 niemiecki
 • 13 rosyjski
 • 123 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki45
  • angielski14
  • inny64
 • 45 niemiecki
 • 14 angielski
 • 64 inny
 • 12 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 12 niemiecki
 •  
 • 94,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,72
  Województwo
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 93,26 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,26
  woj. mazowieckie
  97,33
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sierpecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sierpecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat sierpecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 673 Uczniowie
 • 479 Kobiety
  (uczniowie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,2%
  28,8%
 • 220 Uczniowie w 1 klasie
 • 158 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 282 Absolwenci
 • 195 Kobiety
  (absolwenci)
 • 87 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. sierpecki
  23,2
  Mazowieckie
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 54,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat sierpecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 1 075 Uczniowie
 • 347 Kobiety
  (uczniowie)
 • 728 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,3%
  67,7%
 • 312 Uczniowie w 1 klasie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 209 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 202 Absolwenci
 • 69 Kobiety
  (absolwenci)
 • 133 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. sierpecki
  23,9
  Mazowieckie
  23,2
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 77,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 49,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat sierpecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 17,9%
  82,1%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat sierpecki
  17,6
  woj. mazowieckie
  18,4
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,6
 • 19,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,5
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 437 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 831
  • niemiecki1 145
  • rosyjski265
  • francuski196
 • 1 831 angielski
 • 1 145 niemiecki
 • 265 rosyjski
 • 196 francuski
 • 169 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki114
  • angielski13
  • inny42
 • 114 niemiecki
 • 13 angielski
 • 42 inny
 • 10 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 10 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sierpecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sierpecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sierpecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sierpeckim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie sierpeckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 80)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie sierpeckim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie sierpeckim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 298 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 106 (uczestnicy: 49 326)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 592)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 11 866)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 19 135)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 26 (uczestnicy: 2 866)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 7 890)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 2 425)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 4 350)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 152)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 251)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 32)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 46)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 153)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 299)
  • teatralne: 4 (członkowie: 61)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 27)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 54)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 64)
  • taneczne: 5 (członkowie: 93)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie sierpeckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 298 miejscami na widowni. Odbyło się 611 seansów, na które przyszło 31 238 widzów, w tym 215 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 18 589 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie sierpeckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 88 281 zwiedzających, co daje 16 952 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie sierpeckim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 203 621 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 31 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 243 673 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 78
  • dostępne dla czytelników: 44
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie sierpeckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 20 257 wolumenów w tym ziobry specjalne: 511. Odnotowano 2 198 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 924 wolumeny. Odnotowano 1 792 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sierpeckim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 553 członków. Zarejestrowano 1 465 ćwiczących (mężczyźni: 1 125, kobiety: 340, chłopcy do lat 18: 821, dziewczęta do lat 18: 316). Aktywnych było 39 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (28) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sierpeckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat sierpecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 71 wypadków drogowych w powiecie sierpeckim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 77 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 135,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 17,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 124,1 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie sierpeckim zarejestrowanych było 62 039 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 43 568 samochodów osobowych (834,7 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 115 samochodów ciężarowych (114,0 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 232 autobusów (4,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 835 ciągników siodłowych (16,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 346 motocykli (83,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 23,1 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to gaz (LPG).
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,6 lat.


  W 2018 roku w powiecie sierpeckim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 71 Wypadki drogowe
 • 9 Ofiary śmiertelne
 • 77 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sierpeckim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 135,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat sierpecki
  135,6
  Województwo
  74,8
  Cały kraj
  82,5
 • 17,19 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  17,2
  Mazowieckie
  8,3
  Polska
  7,5
 • 14,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  14,5
  woj. mazowieckie
  9,2
  Cały kraj
  9,3
 • 124,12 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. sierpecki
  124,1
  woj. mazowieckie
  96,4
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 62 039 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sierpeckim w 2018 roku
 • 43 568 Samochody osobowe
 • 5 115 Samochody ciężarowe
 • 366 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 232 Autobusy
 • 358 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 836 Ciągniki samochodowe
 • 835   Ciągniki siodłowe
 • 7 584 Ciągniki rolnicze
 • 4 346 Motocykle
 • 2 151   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 706 Motorowery
 • 43 568Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Samochody osobowe w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 834,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  834,7
  Województwo
  678,0
  Cała Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 541
  • 1400-1649 kg10 014
  • 1650-1899 kg8 368
  • 1900 kg i więcej7 645
 • 17 541 do 1399 kg
 • 10 014 1400-1649 kg
 • 8 368 1650-1899 kg
 • 7 645 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 20 804 do 1399 cm3
 • 20 804
 • 20 424 1400-1999 cm3
 • 20 424
 • 2 340 2000 i więcej cm3
 • 2 340
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10 513
  • olej napędowy10 224
  • gaz (LPG)22 074
  • pozostałe757
 • 10 513 benzyna
 • 10 224 olej napędowy
 • 22 074 gaz (LPG)
 • 757 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 251 do 1 roku
 • 251
 • 172 2 lata
 • 172
 • 194 3 lata
 • 194
 • 574 4-5 lat
 • 574
 • 869 6-7 lat
 • 869
 • 1 237 8-9 lat
 • 1 237
 • 2 172 10-11 lat
 • 2 172
 • 5 572 12-15 lat
 • 5 572
 • 8 383 16-20 lat
 • 8 383
 • 5 831 21-25 lat
 • 5 831
 • 5 407 26-30 lat
 • 5 407
 • 12 906 31 lat i więcej
 • 12 906
 • 23,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sierpeckim
 • pow. sierpecki
  23,1 lat
  woj. mazowieckie
  16,8 lat
  Cała Polska
  18,3 lat
 • 5 115Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 114,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  114,0
  woj. mazowieckie
  126,6
  Cała Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 546 do 999 kg
 • 2 546
 • 1 212 1000-1499 kg
 • 1 212
 • 338 1500-2999 kg
 • 338
 • 34 3000-3499 kg
 • 34
 • 139 3500-4999 kg
 • 139
 • 453 5000-6999 kg
 • 453
 • 199 7000-9999 kg
 • 199
 • 143 10000-14999 kg
 • 143
 • 51 15000 kg i więcej
 • 51
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna209
  • olej napędowy2 445
  • gaz (LPG)2 327
  • pozostałe134
 • 209 benzyna
 • 2 445 olej napędowy
 • 2 327 gaz (LPG)
 • 134 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 52 do 1 roku
 • 52
 • 45 2 lata
 • 45
 • 34 3 lata
 • 34
 • 112 4-5 lat
 • 112
 • 121 6-7 lat
 • 121
 • 224 8-9 lat
 • 224
 • 260 10-11 lat
 • 260
 • 557 12-15 lat
 • 557
 • 778 16-20 lat
 • 778
 • 523 21-25 lat
 • 523
 • 519 26-30 lat
 • 519
 • 1 890 31 lat i więcej
 • 1 890
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sierpeckim
 • pow. sierpecki
  23,5 lat
  woj. mazowieckie
  17,5 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 232Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Autobusy w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,4 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. sierpecki
  4,4
  Mazowieckie
  3,5
  Kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy119
  • gaz (LPG)97
  • pozostałe16
 • 0 benzyna
 • 119 olej napędowy
 • 97 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 27 16-20 lat
 • 27
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 60 26-30 lat
 • 60
 • 105 31 lat i więcej
 • 105
 • 28,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sierpeckim
 • pow. sierpecki
  28,3 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Kraj
  21,0 lat
 • 835Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 16,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat sierpecki
  16,0
  woj. mazowieckie
  19,3
  Cały kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy684
  • gaz (LPG)122
  • pozostałe26
 • 3 benzyna
 • 684 olej napędowy
 • 122 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 28 2 lata
 • 28
 • 62 3 lata
 • 62
 • 106 4-5 lat
 • 106
 • 78 6-7 lat
 • 78
 • 48 8-9 lat
 • 48
 • 101 10-11 lat
 • 101
 • 115 12-15 lat
 • 115
 • 73 16-20 lat
 • 73
 • 53 21-25 lat
 • 53
 • 58 26-30 lat
 • 58
 • 79 31 lat i więcej
 • 79
 • 13,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sierpeckim
 • pow. sierpecki
  13,4 lat
  Mazowieckie
  9,4 lat
  Kraj
  12,0 lat
 • 4 346Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Motocykle w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 83,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. sierpecki
  83,3
  woj. mazowieckie
  36,2
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 10 2 lata
 • 10
 • 65 3 lata
 • 65
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 39 6-7 lat
 • 39
 • 66 8-9 lat
 • 66
 • 97 10-11 lat
 • 97
 • 190 12-15 lat
 • 190
 • 268 16-20 lat
 • 268
 • 187 21-25 lat
 • 187
 • 560 26-30 lat
 • 560
 • 2 830 31 lat i więcej
 • 2 830
 • 29,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sierpeckim
 • Powiat
  29,6 lat
  Mazowieckie
  21,5 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sierpeckim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 46,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat sierpecki
  46,9 km
  Mazowieckie
  561,2 km
  Cały kraj
  444,7 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,8 km
  Mazowieckie
  3,7 km
  Kraj
  3,6 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba taksówek