Powiat sierpecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sierpecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 52 559 Liczba mieszkańców
 • 852 km2 Powierzchnia
 • 62 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,7% Stopa urbanizacji
 • Jan Laskowski Starosta
 • ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc Adres starostwa powiatowego
 • WSE Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie sierpeckim (1)
 • Sierpc
Powiat sierpecki na mapie
Identyfikatory
 • 1427 TERYT (TERC)
Herb powiatu sierpeckiego
powiat sierpecki herb

powiat sierpecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
24 275 20 21
24 275 01 05
ul.Przemysłowa 2
09-200 Sierpc
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
24 275 92 00
24 275 92 15
ul.Narutowicza 7
09-200 Sierpc
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu
24 275 91 34
24 275 91 35
ul.Kopernika 9
09-200 Sierpc
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu
24 275 26 01, 24 275 24 40
24 275 26 01, 24 275 24 40
ul. Piastowska 24 A
09-200 Sierpc
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu
24 275 29 95
24 275 29 95 w 13
ul.Konstytucji 3 Maja 40a
09-200 Sierpc
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
(24) 275-91-00 144
(24) 275-91-00
ul. Świętokrzyska
09-200 Sierpc

Powiat sierpecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat sierpecki ma 52 559 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sierpeckiego w 2050 roku wynosi 42 466, z czego 21 213 to kobiety, a 21 253 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sierpeckiego zawarli w 2017 roku 249 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu sierpeckiego jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sierpecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -44. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,84 na 1000 mieszkańców powiatu sierpeckiego. W 2017 roku urodziło się 565 dzieci, w tym 45,1% dziewczynek i 54,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,6% zgonów w powiecie sierpeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w powiecie sierpeckim były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sierpeckiego przypada 11.67 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 387 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 606 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sierpeckiego -219. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  62,3% mieszkańców powiatu sierpeckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sierpeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 52 559 Liczba mieszkańców
 • 26 715 Kobiety
 • 25 844 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sierpeckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42 466 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 21 213 Kobiety
 • 21 253 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sierpeckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sierpeckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sierpeckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sierpeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat sierpecki
  40,5 lat
  woj. mazowieckie
  41,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sierpecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sierpeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat sierpecki
  28,9%
  Mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat sierpecki
  56,6%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,8%
  Mazowieckie
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 18,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. sierpecki
  3,6%
  Mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • pow. sierpecki
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sierpeckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. sierpecki
  4,7
  woj. mazowieckie
  5,1
  Cała Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 249 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sierpeckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -44 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -30 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,84 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,8
  Województwo
  0,9
  Polska
  -0,0
 • -1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sierpeckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sierpeckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sierpeckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sierpeckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 565 Urodzenia żywe
 • 255 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 310 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,1%
  54,9%
 • 10,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat sierpecki
  10,8
  Mazowieckie
  11,5
  Kraj
  10,5
 • 45,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  45,6
  woj. mazowieckie
  48,2
  Polska
  44,2
 • 13.45 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.45
 • 64.5 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 64.5
 • 98.43 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.43
 • 85.65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85.65
 • 35.6 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.6
 • 5.37 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.37
 • 0.58 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.58
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 236 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 355 g
  woj. mazowieckie
  3 405 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 197 Waga 3000g - 3499g
 • 197
 • 104 Waga 2500g - 2999g
 • 104
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat sierpecki
  1,52
  woj. mazowieckie
  1,57
  Cały kraj
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat sierpecki
  0,69
  Województwo
  0,76
  Cały kraj
  0,71
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. sierpecki
  0,93
  Mazowieckie
  1,08
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie sierpeckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 616 Zgony
 • 293 Kobiety
  (Zgony)
 • 323 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • powiat sierpecki
  11,7
  woj. mazowieckie
  10,2
  Cała Polska
  10,1
 • 128,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  128,1
  woj. mazowieckie
  92,1
  Cały kraj
  101,5
 • 8,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat sierpecki
  8,3
  Mazowieckie
  3,3
  Cała Polska
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,7
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sierpeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,0%
  woj. mazowieckie
  45,4%
  Kraj
  45,7%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,6%
  Województwo
  26,7%
  Cała Polska
  26,7%
 • 8,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat sierpecki
  8,6%
  Mazowieckie
  8,5%
  Kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,3
  Polska
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,2
  Polska
  74,3
 • 295,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat sierpecki
  295,8
  Województwo
  275,0
  Polska
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  264,5
  Kraj
  261,6
 • 503,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 584,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 418,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  503,0
  Mazowieckie
  467,3
  Polska
  469,0
 • 95,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 146,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  95,0
  woj. mazowieckie
  92,2
  Kraj
  87,7
 • 18,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat sierpecki
  18,5
  Mazowieckie
  35,2
  Polska
  31,8
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,4
  woj. mazowieckie
  7,6
  Cała Polska
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. sierpecki
  0,7%
  Mazowieckie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 387 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 190 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 197 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 606 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 327 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 279 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -216 Saldo migracji
 • -137 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -79 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -219 Saldo migracji wewnętrznych
 • -137 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -82 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sierpeckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sierpecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie sierpeckim oddano do użytku 144 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sierpeckim to 16 746 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 318 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 62,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 37,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sierpeckim to 3,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie sierpeckim to 103,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,89% mieszkań posiada łazienkę, 78,64% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,85% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16 746 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 317,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  317,60
  woj. mazowieckie
  415,20
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 78,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. sierpecki
  78,40 m2
  woj. mazowieckie
  72,00 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 24,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  24,90 m2
  woj. mazowieckie
  29,90 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. sierpecki
  4,10
  woj. mazowieckie
  3,63
  Kraj
  3,82
 • 3,15 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,15
  Województwo
  2,41
  Polska
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. sierpecki
  0,77
  Mazowieckie
  0,66
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 144 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,74
  Województwo
  6,92
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 84 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 567 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat sierpecki
  3,94
  woj. mazowieckie
  3,55
  Kraj
  3,91
 • 10,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat sierpecki
  10,79
  Województwo
  24,57
  Polska
  18,14
 • 14 869 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 103,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat sierpecki
  103,3 m2
  woj. mazowieckie
  84,7 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,28 m2
  Mazowieckie
  0,59 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. sierpecki
  92,36%
  Mazowieckie
  95,77%
  Cała Polska
  96,79%
 • 87,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,48%
  Mazowieckie
  93,42%
  Cały kraj
  93,66%
 • 83,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  83,89%
  Województwo
  91,38%
  Cały kraj
  91,31%
 • 78,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat sierpecki
  78,64%
  Województwo
  86,29%
  Cała Polska
  82,12%
 • 4,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. sierpecki
  4,85%
  Województwo
  57,68%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat sierpecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie sierpeckim na 1000 mieszkańców pracuje 144 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sierpeckim wynosiło w 2017 roku 17,3% (21,6% wśród kobiet i 13,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sierpeckim wynosiło 3 716,02 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sierpeckiego 2 498 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 281 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 217.

  41,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sierpeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 144 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  144,0
  Mazowieckie
  305,0
  Cała Polska
  247,0
 • 17,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 21,6% Kobiety
 • 13,6% Mężczyźni
 • powiat sierpecki
  17,3%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sierpeckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sierpeckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sierpeckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 716 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 716 PLN
  Mazowieckie
  5 524 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sierpeckim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 498 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 281 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 217 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,9% Przemysł i budownictwo
 • 13,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,9% Pozostałe
 • 36,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sierpeckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 562 Pracujący ogółem
 • 4 048 Kobiety
 • 3 514 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sierpecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat sierpecki
  60,6
  Województwo
  66,4
  Cały kraj
  63,4
 • 30,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat sierpecki
  30,7
  woj. mazowieckie
  35,0
  Cała Polska
  34,0
 • 102,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat sierpecki
  102,9
  Mazowieckie
  111,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sierpecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie sierpeckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 414 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 625 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 300 nowych podmiotów, a 258 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (396) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (300) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (458) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (239) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sierpeckim najwięcej (144) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 236) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,0% (204) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,3% (830) podmiotów, a 69,7% (2 380) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sierpeckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.6%) oraz Budownictwo (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 414 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 204 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 830 Przemysł i budownictwo
 • 2 380 Pozostała działalność
 • 300 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sierpeckim w 2017 roku
 • 258 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sierpeckim w 2017 roku
 • 2 625 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 236 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 236
 • 141 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 141
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 3 409 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 409
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 171 Spółki handlowe ogółem
 • 171
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 144  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 144
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 124 Spółki cywilne ogółem
 • 124
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 625 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 804 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 804
 • 432 Budownictwo
 • 432
 • 273 Przetwórstwo przemysłowe
 • 273
 • 181 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 181
 • 164 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 164
 • 154 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 154
 • 126 Pozostała działalność
 • 126
 • 121 Transport i gospodarka magazynowa
 • 121
 • 82 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 82
 • 74 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 74
 • 60 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 60
 • 52 Edukacja
 • 52
 • 40 Informacja i komunikacja
 • 40
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 19 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 19
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie sierpeckim stwierdzono 843 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sierpeckim wynosi 86,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sierpeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,62 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 5,19 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,10 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,59 (92%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 843 Przestępstwa ogółem
 • 843
 • 453 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 453
 • 136 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 136
 • 163 Przestępstwa drogowe
 • 163
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 273 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 273
 • 16,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,04
  Województwo
  19,35
  Polska
  19,62
 • 8,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,62
  Województwo
  13,22
  Cała Polska
  12,07
 • 2,59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat sierpecki
  2,59
  woj. mazowieckie
  3,63
  Cała Polska
  4,94
 • 3,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat sierpecki
  3,10
  Województwo
  1,78
  Kraj
  1,78
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. sierpecki
  0,32
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 5,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,19
  Mazowieckie
  10,51
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  87%
  Mazowieckie
  60%
  Cały kraj
  72%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat sierpecki
  78%
  Województwo
  49%
  Cała Polska
  60%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat sierpecki
  93%
  Mazowieckie
  74%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat sierpecki
  100%
  Mazowieckie
  98%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. sierpecki
  88%
  Województwo
  84%
  Cały kraj
  84%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  67%
  woj. mazowieckie
  37%
  Cała Polska
  52%

Powiat sierpecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sierpeckiego wyniosła w 2016 roku 55,9 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu sierpeckiego - 30.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,3 mln złotych, czyli 14,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sierpeckiego wyniosła w 2016 roku 57,9 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (53%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (6.9%). W budżecie powiatu sierpeckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 131 złotych na mieszkańca (12,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sierpeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,4 mln

  871(100%)

  46,9 mln

  867(100%)

  55,5 mln

  1,0 tys(100%)

  54,7 mln

  1,0 tys(100%)

  51,9 mln

  971(100%)

  54,2 mln

  1,0 tys(100%)

  56,0 mln

  1,1 tys(100%)

  55,9 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,9 mln

  281(32.1%)

  16,2 mln

  308(34.7%)

  17,4 mln

  324(31.4%)

  18,4 mln

  343(33.6%)

  17,1 mln

  320(32.9%)

  18,3 mln

  343(33.7%)

  18,0 mln

  340(32.2%)

  17,1 mln

  325(30.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,9 mln

  91,9(10.5%)

  4,8 mln

  91,8(10.3%)

  11,8 mln

  220(21.3%)

  9,2 mln

  173(16.9%)

  6,4 mln

  120(12.4%)

  7,3 mln

  137(13.4%)

  9,5 mln

  179(17%)

  9,3 mln

  177(16.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  83,2(9.5%)

  4,4 mln

  82,6(9.3%)

  4,6 mln

  84,7(8.2%)

  4,9 mln

  90,8(8.9%)

  5,7 mln

  106(10.9%)

  6,4 mln

  120(11.8%)

  6,7 mln

  126(11.9%)

  7,2 mln

  136(12.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  103(11.8%)

  5,8 mln

  109(12.3%)

  6,1 mln

  114(11.1%)

  6,1 mln

  114(11.2%)

  6,1 mln

  115(11.8%)

  6,4 mln

  119(11.7%)

  6,2 mln

  116(11%)

  6,3 mln

  120(11.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,8 mln

  109(12.4%)

  5,3 mln

  101(11.4%)

  3,0 mln

  56,2(5.5%)

  3,1 mln

  58,0(5.7%)

  3,3 mln

  62,3(6.4%)

  3,4 mln

  63,8(6.3%)

  3,5 mln

  65,9(6.2%)

  3,9 mln

  73,4(6.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,8 mln

  52,2(6%)

  3,0 mln

  57,1(6.4%)

  3,3 mln

  61,0(5.9%)

  3,5 mln

  64,5(6.3%)

  3,7 mln

  69,7(7.2%)

  3,7 mln

  68,8(6.8%)

  3,6 mln

  68,3(6.5%)

  3,6 mln

  68,5(6.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  51,4(5.9%)

  2,5 mln

  46,8(5.3%)

  3,8 mln

  71,1(6.9%)

  3,6 mln

  67,7(6.6%)

  3,3 mln

  62,7(6.4%)

  2,9 mln

  53,9(5.3%)

  3,1 mln

  57,8(5.5%)

  2,8 mln

  52,7(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  33,3(3.8%)

  2,2 mln

  41,0(4.6%)

  2,4 mln

  44,7(4.3%)

  2,4 mln

  45,6(4.5%)

  2,4 mln

  44,4(4.6%)

  2,7 mln

  50,6(5%)

  2,3 mln

  43,7(4.1%)

  2,4 mln

  45,9(4.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,5 mln

  47,8(5.5%)

  1,4 mln

  26,0(2.9%)

  1,5 mln

  28,0(2.7%)

  1,5 mln

  28,2(2.8%)

  1,3 mln

  24,5(2.5%)

  1,3 mln

  24,6(2.4%)

  1,4 mln

  26,1(2.5%)

  1,5 mln

  28,1(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  432,2 tys

  8,2(0.9%)

  562,2 tys

  10,7(1.2%)

  648,0 tys

  12,0(1.2%)

  869,6 tys

  16,2(1.6%)

  957,5 tys

  18,0(1.8%)

  904,6 tys

  17,0(1.7%)

  587,0 tys

  11,1(1%)

  563,0 tys

  10,7(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  286,4 tys

  5,4(0.6%)

  284,1 tys

  5,4(0.6%)

  401,3 tys

  7,5(0.7%)

  374,4 tys

  7,0(0.7%)

  404,0 tys

  7,6(0.8%)

  376,1 tys

  7,1(0.7%)

  417,2 tys

  7,9(0.7%)

  498,1 tys

  9,4(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  232,5 tys

  4,4(0.5%)

  234,1 tys

  4,4(0.5%)

  240,2 tys

  4,5(0.4%)

  248,5 tys

  4,6(0.5%)

  253,4 tys

  4,8(0.5%)

  273,2 tys

  5,1(0.5%)

  268,7 tys

  5,1(0.5%)

  315,4 tys

  6,0(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1 000

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  120,0 tys

  2,3(0.2%)

  153,0 tys

  2,9(0.3%)

  156,5 tys

  3,0(0.3%)

  180,5 tys

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,6 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  48,2 tys

  0,9(0.1%)

  41,5 tys

  0,8(0.1%)

  74,4 tys

  1,4(0.1%)

  45,6 tys

  0,9(0.1%)

  53,9 tys

  1,0(0.1%)

  61,0 tys

  1,1(0.1%)

  58,6 tys

  1,1(0.1%)

  62,6 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  94,0 tys

  1,8(0.2%)

  52,7 tys

  1,0(0.1%)

  118,0 tys

  2,2(0.2%)

  73,9 tys

  1,4(0.1%)

  137,2 tys

  2,6(0.3%)

  128,1 tys

  2,4(0.2%)

  33,6 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  210,3 tys

  4,0(0.5%)

  43,1 tys

  0,8(0.1%)

  49,1 tys

  0,9(0.1%)

  43,5 tys

  0,8(0.1%)

  40,8 tys

  0,8(0.1%)

  31,1 tys

  0,6(0.1%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,3(0%)

  220,4 tys

  4,1(0.4%)

  634,0 tys

  11,9(1.2%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  123,2 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sierpeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,1 mln

  827(100%)

  46,6 mln

  862(100%)

  50,5 mln

  938(100%)

  51,2 mln

  954(100%)

  52,0 mln

  973(100%)

  55,2 mln

  1,0 tys(100%)

  55,6 mln

  1,0 tys(100%)

  57,9 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,4 mln

  460(55.3%)

  26,2 mln

  495(56.1%)

  29,5 mln

  548(58.4%)

  30,5 mln

  569(59.5%)

  27,6 mln

  518(53.2%)

  28,9 mln

  542(52.4%)

  28,4 mln

  536(51%)

  30,7 mln

  582(53%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,4 mln

  83,1(10%)

  5,9 mln

  112(12.7%)

  6,5 mln

  120(12.8%)

  6,7 mln

  124(13%)

  6,9 mln

  129(13.3%)

  7,5 mln

  142(13.7%)

  8,5 mln

  161(15.3%)

  9,0 mln

  171(15.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  42,6(5.1%)

  2,1 mln

  39,7(4.5%)

  2,2 mln

  40,0(4.3%)

  2,3 mln

  42,7(4.5%)

  3,4 mln

  64,5(6.6%)

  3,8 mln

  71,6(6.9%)

  3,4 mln

  64,1(6.1%)

  4,0 mln

  75,4(6.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,5 mln

  103(12.4%)

  5,3 mln

  100(11.4%)

  3,0 mln

  55,0(5.9%)

  3,1 mln

  57,2(6%)

  3,3 mln

  61,9(6.4%)

  3,3 mln

  62,0(6%)

  3,4 mln

  64,2(6.1%)

  3,8 mln

  71,4(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  25,1(3%)

  1,1 mln

  20,7(2.3%)

  2,7 mln

  49,5(5.3%)

  1,5 mln

  28,7(3%)

  2,8 mln

  51,6(5.3%)

  2,0 mln

  37,7(3.6%)

  3,9 mln

  74,4(7.1%)

  2,5 mln

  48,0(4.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  35,9(4.3%)

  1,9 mln

  36,5(4.1%)

  2,2 mln

  41,0(4.4%)

  2,5 mln

  47,1(4.9%)

  2,8 mln

  52,2(5.4%)

  2,7 mln

  51,6(5%)

  2,7 mln

  51,1(4.9%)

  2,3 mln

  44,6(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  127,5 tys

  2,4(0.3%)

  133,7 tys

  2,5(0.3%)

  753,6 tys

  14,0(1.5%)

  1,1 mln

  19,7(2.1%)

  673,3 tys

  12,6(1.3%)

  2,0 mln

  38,2(3.7%)

  1,3 mln

  25,1(2.4%)

  1,4 mln

  25,8(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  615,2 tys

  11,6(1.4%)

  1,0 mln

  19,5(2.2%)

  1,3 mln

  25,0(2.7%)

  864,1 tys

  16,1(1.7%)

  987,5 tys

  18,5(1.9%)

  1,4 mln

  25,4(2.5%)

  895,1 tys

  16,9(1.6%)

  1,0 mln

  19,4(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  277,4 tys

  5,2(0.6%)

  1,1 mln

  20,6(2.3%)

  628,7 tys

  11,7(1.2%)

  609,2 tys

  11,4(1.2%)

  655,1 tys

  12,3(1.3%)

  770,2 tys

  14,5(1.4%)

  866,3 tys

  16,4(1.6%)

  1,0 mln

  19,3(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  25,8(3.1%)

  654,7 tys

  12,4(1.4%)

  633,1 tys

  11,8(1.3%)

  579,1 tys

  10,8(1.1%)

  448,1 tys

  8,4(0.9%)

  476,0 tys

  8,9(0.9%)

  506,1 tys

  9,6(0.9%)

  573,6 tys

  10,9(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  281,9 tys

  5,3(0.6%)

  322,6 tys

  6,1(0.7%)

  374,3 tys

  7,0(0.7%)

  356,2 tys

  6,7(0.7%)

  444,9 tys

  8,3(0.9%)

  384,2 tys

  7,2(0.7%)

  402,6 tys

  7,6(0.7%)

  392,2 tys

  7,4(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  129,6 tys

  2,4(0.3%)

  149,3 tys

  2,8(0.3%)

  187,3 tys

  3,5(0.4%)

  205,5 tys

  3,8(0.4%)

  520,1 tys

  9,8(1%)

  739,6 tys

  13,9(1.3%)

  389,3 tys

  7,3(0.7%)

  328,3 tys

  6,2(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  24,8(3%)

  179,2 tys

  3,4(0.4%)

  206,2 tys

  3,8(0.4%)

  224,5 tys

  4,2(0.4%)

  657,4 tys

  12,3(1.3%)

  510,1 tys

  9,6(0.9%)

  307,5 tys

  5,8(0.6%)

  281,8 tys

  5,3(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  185,2 tys

  3,5(0.4%)

  182,1 tys

  3,5(0.4%)

  192,9 tys

  3,6(0.4%)

  201,2 tys

  3,8(0.4%)

  202,8 tys

  3,8(0.4%)

  220,2 tys

  4,1(0.4%)

  208,1 tys

  3,9(0.4%)

  224,0 tys

  4,2(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  344,5 tys

  6,5(0.7%)

  160,5 tys

  3,0(0.3%)

  151,4 tys

  2,8(0.3%)

  75,5 tys

  1,4(0.1%)

  170,0 tys

  3,2(0.3%)

  231,4 tys

  4,4(0.4%)

  129,5 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,6 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  1,4(0.1%)

  103,0 tys

  1,9(0.2%)

  106,1 tys

  2,0(0.2%)

  109,3 tys

  2,1(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  42,7 tys

  0,8(0.1%)

  43,8 tys

  0,8(0.1%)

  82,7 tys

  1,5(0.2%)

  86,4 tys

  1,6(0.2%)

  72,0 tys

  1,3(0.1%)

  33,4 tys

  0,6(0.1%)

  53,6 tys

  1,0(0.1%)

  526

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  334,3 tys

  6,2(0.7%)

  328,9 tys

  6,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sierpecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 292 mieszkańców powiatu sierpeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 486 kobiet oraz 6 806 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 17,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu sierpeckiego, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 27,4% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sierpeckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sierpeckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz podstawowe ukończone (25,6%).

  15,7% mieszkańców powiatu sierpeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 556 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 24,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,27.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,44.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,5% mieszkańców (14,3% wśród dziewczyn i 14,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,6% mieszkańców powiatu sierpeckiego w wieku potencjalnej nauki (32,1% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,7% W miastach
  (wyższe)
 • 7,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,5%
  Mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat sierpecki
  9,6%
  Województwo
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. sierpecki
  17,7%
  Województwo
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,4%
  Województwo
  17,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,6%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  27,4%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 29,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,0%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 556 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. sierpecki
  556,0
  Mazowieckie
  880,0
  Cały kraj
  811,0
 • 2,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  2,55
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 37,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 37,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,27
  woj. mazowieckie
  100,57
  Kraj
  96,62
 • 92,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. sierpecki
  92,73
  Mazowieckie
  95,87
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sierpecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sierpecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. sierpecki
  16,0
  Mazowieckie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 267,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 234,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat sierpecki
  98,44
  woj. mazowieckie
  105,11
  Cała Polska
  100,01
 • 93,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat sierpecki
  93,23
  Województwo
  95,78
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sierpecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sierpecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  Mazowieckie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 151,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 114,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sierpeckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  woj. mazowieckie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 65,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 47,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. sierpecki
  24,0
  woj. mazowieckie
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 74,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 47,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sierpecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sierpecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sierpecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sierpeckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie sierpeckim znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 80)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie sierpeckim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie sierpeckim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 298 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 135 (uczestnicy: 48 043)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 4 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 2 600)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 14 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 36 (uczestnicy: 3 912)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 8 100)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 1 820)
  • pokazy teatralne: 31 (uczestnicy: 12 541)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 600)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 320)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 167)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 42)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 125)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 369)
  • teatralne: 5 (członkowie: 56)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 63)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 47)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 55)
  • taneczne: 6 (członkowie: 148)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie sierpeckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 298 miejscami na widowni. Odbyło się 747 seansów, na które przyszło 29 081 widzów, w tym 178 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 293 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie sierpeckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 77 972 zwiedzających, co daje 14 832 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sierpeckim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 233 316 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 243 673 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 62
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 40
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 5
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sierpeckim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 553 członków. Zarejestrowano 1 465 ćwiczących (mężczyźni: 1 125, kobiety: 340, chłopcy do lat 18: 821, dziewczęta do lat 18: 316). Aktywnych było 39 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (28) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sierpeckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat sierpecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 84 wypadków drogowych w powiecie sierpeckim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 99 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 159,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 20,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 18,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 167,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie sierpeckim zarejestrowanych było 58 987 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 234 samochodów osobowych (782,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 918 samochodów ciężarowych (106,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 228 autobusów (4,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 714 ciągników siodłowych (13,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 132 motocykli (78,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to gaz (LPG).
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to gaz (LPG).
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,4 lat.


  W 2017 roku w powiecie sierpeckim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 84 Wypadki drogowe
 • 11 Ofiary śmiertelne
 • 99 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sierpeckim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 159,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  159,3
  Województwo
  76,0
  Cała Polska
  87,6
 • 20,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. sierpecki
  20,8
  woj. mazowieckie
  9,5
  Cała Polska
  7,9
 • 18,65 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  18,7
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  10,6
 • 167,83 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. sierpecki
  167,8
  woj. mazowieckie
  109,9
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 58 987 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sierpeckim w 2016 roku
 • 41 234 Samochody osobowe
 • 4 918 Samochody ciężarowe
 • 366 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 228 Autobusy
 • 333 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 715 Ciągniki samochodowe
 • 714   Ciągniki siodłowe
 • 7 427 Ciągniki rolnicze
 • 4 132 Motocykle
 • 2 084   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 561 Motorowery
 • 41 234Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Samochody osobowe w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 782,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. sierpecki
  782,1
  Mazowieckie
  620,5
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 916
  • 1400-1649 kg9 889
  • 1650-1899 kg7 413
  • 1900 kg i więcej6 016
 • 17 916 do 1399 kg
 • 9 889 1400-1649 kg
 • 7 413 1650-1899 kg
 • 6 016 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 20 556 do 1399 cm3
 • 20 556
 • 18 601 1400-1999 cm3
 • 18 601
 • 2 077 2000 i więcej cm3
 • 2 077
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9 895
  • olej napędowy8 813
  • gaz (LPG)21 827
  • pozostałe699
 • 9 895 benzyna
 • 8 813 olej napędowy
 • 21 827 gaz (LPG)
 • 699 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 208 do 1 roku
 • 208
 • 136 2 lata
 • 136
 • 178 3 lata
 • 178
 • 561 4-5 lat
 • 561
 • 803 6-7 lat
 • 803
 • 1 539 8-9 lat
 • 1 539
 • 1 890 10-11 lat
 • 1 890
 • 5 206 12-15 lat
 • 5 206
 • 8 838 16-20 lat
 • 8 838
 • 5 865 21-25 lat
 • 5 865
 • 5 053 26-30 lat
 • 5 053
 • 10 957 31 lat i więcej
 • 10 957
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sierpeckim
 • pow. sierpecki
  22,6 lat
  Województwo
  16,6 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 4 918Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 106,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat sierpecki
  106,8
  woj. mazowieckie
  119,0
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 443 do 999 kg
 • 2 443
 • 1 156 1000-1499 kg
 • 1 156
 • 328 1500-2999 kg
 • 328
 • 36 3000-3499 kg
 • 36
 • 137 3500-4999 kg
 • 137
 • 461 5000-6999 kg
 • 461
 • 192 7000-9999 kg
 • 192
 • 118 10000-14999 kg
 • 118
 • 47 15000 kg i więcej
 • 47
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna228
  • olej napędowy2 249
  • gaz (LPG)2 338
  • pozostałe103
 • 228 benzyna
 • 2 249 olej napędowy
 • 2 338 gaz (LPG)
 • 103 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 33 2 lata
 • 33
 • 33 3 lata
 • 33
 • 91 4-5 lat
 • 91
 • 186 6-7 lat
 • 186
 • 237 8-9 lat
 • 237
 • 235 10-11 lat
 • 235
 • 581 12-15 lat
 • 581
 • 754 16-20 lat
 • 754
 • 444 21-25 lat
 • 444
 • 601 26-30 lat
 • 601
 • 1 669 31 lat i więcej
 • 1 669
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sierpeckim
 • pow. sierpecki
  23,0 lat
  Mazowieckie
  17,0 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 228Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Autobusy w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. sierpecki
  4,3
  woj. mazowieckie
  3,3
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy118
  • gaz (LPG)97
  • pozostałe13
 • 0 benzyna
 • 118 olej napędowy
 • 97 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 30 16-20 lat
 • 30
 • 24 21-25 lat
 • 24
 • 86 26-30 lat
 • 86
 • 68 31 lat i więcej
 • 68
 • 26,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sierpeckim
 • Powiat
  26,8 lat
  Mazowieckie
  18,5 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 714Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 13,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat sierpecki
  13,5
  Mazowieckie
  16,2
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy575
  • gaz (LPG)122
  • pozostałe14
 • 3 benzyna
 • 575 olej napędowy
 • 122 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 59 do 1 roku
 • 59
 • 10 2 lata
 • 10
 • 41 3 lata
 • 41
 • 62 4-5 lat
 • 62
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 104 8-9 lat
 • 104
 • 88 10-11 lat
 • 88
 • 75 12-15 lat
 • 75
 • 81 16-20 lat
 • 81
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 44 26-30 lat
 • 44
 • 69 31 lat i więcej
 • 69
 • 13,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sierpeckim
 • Powiat
  13,6 lat
  Mazowieckie
  9,3 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 4 132Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Motocykle w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 78,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  78,4
  woj. mazowieckie
  32,5
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 52 do 1 roku
 • 52
 • 6 2 lata
 • 6
 • 12 3 lata
 • 12
 • 29 4-5 lat
 • 29
 • 50 6-7 lat
 • 50
 • 76 8-9 lat
 • 76
 • 83 10-11 lat
 • 83
 • 167 12-15 lat
 • 167
 • 201 16-20 lat
 • 201
 • 141 21-25 lat
 • 141
 • 797 26-30 lat
 • 797
 • 2 518 31 lat i więcej
 • 2 518
 • 29,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sierpeckim
 • powiat sierpecki
  29,4 lat
  Województwo
  21,3 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sierpeckim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 46,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  46,9 km
  woj. mazowieckie
  439,0 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,8 km
  Województwo
  2,9 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba taksówek