Powiat sierpecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sierpecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 50 992 Liczba mieszkańców
 • 852 km2 Powierzchnia
 • 60 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,7% Stopa urbanizacji
 • Jan Laskowski Starosta
 • ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc Adres starostwa powiatowego
 • WSE Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie sierpeckim (1)
 • Sierpc
Powiat sierpecki na mapie
Identyfikatory
 • 1427 TERYT (TERC)
Herb powiatu sierpeckiego
powiat sierpecki herb

powiat sierpecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
24 275 20 21
24 275 01 05
ul.Przemysłowa 2
09-200 Sierpc
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
24 275 92 00
24 275 92 15
ul.Narutowicza 7
09-200 Sierpc
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu
24 275 91 34
24 275 91 35
ul.Kopernika 9
09-200 Sierpc
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu
24 275 26 01, 24 275 24 40
24 275 26 01, 24 275 24 40
ul. Piastowska 24 A
09-200 Sierpc
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu
24 275 29 95
24 275 29 95 w 13
ul.Konstytucji 3 Maja 40a
09-200 Sierpc
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
(24) 275-91-00 144
(24) 275-91-00
ul. Świętokrzyska
09-200 Sierpc

Powiat sierpecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat sierpecki ma 50 992 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sierpeckiego w 2050 roku wynosi 42 466, z czego 21 213 to kobiety, a 21 253 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sierpeckiego zawarli w 2021 roku 213 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców powiatu sierpeckiego jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 6,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sierpecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -331. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,46 na 1000 mieszkańców powiatu sierpeckiego. W 2021 roku urodziło się 429 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,6% zgonów w powiecie sierpeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,8% zgonów w powiecie sierpeckim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sierpeckiego przypada 14.83 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 476 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 687 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sierpeckiego -211. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  61,1% mieszkańców powiatu sierpeckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sierpeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 992 Liczba mieszkańców
 • 25 812 Kobiety
 • 25 180 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sierpeckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 466 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 21 213 Kobiety
 • 21 253 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sierpeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sierpeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sierpeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sierpeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. sierpecki
  41,5 lat
  woj. mazowieckie
  41,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sierpecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sierpeckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sierpecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sierpecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sierpecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,6%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,3%
  Województwo
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat sierpecki
  10,1%
  Mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,0%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sierpeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat sierpecki
  4,2
  woj. mazowieckie
  4,6
  Cały kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat sierpecki
  1,6
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 213 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sierpeckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -331 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -150 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -181 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,46 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. sierpecki
  -6,5
  Mazowieckie
  -3,6
  Kraj
  -4,9
 • -6,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sierpeckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sierpeckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sierpeckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sierpeckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 429 Urodzenia żywe
 • 213 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 216 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat sierpecki
  8,4
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,7
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,6
  woj. mazowieckie
  42,2
  Cały kraj
  37,5
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 353 g Średnia waga noworodków
 • 3 317 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 387 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat sierpecki
  3 353 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 130 Waga 3500g - 3999g
 • 130
 • 153 Waga 3000g - 3499g
 • 153
 • 65 Waga 2500g - 2999g
 • 65
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,24
  woj. mazowieckie
  1,49
  Cały kraj
  1,32
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,56
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie sierpeckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 760 Zgony
 • 363 Kobiety
  (Zgony)
 • 397 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 14,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  14,8
  Województwo
  13,6
  Polska
  13,6
 • 177,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat sierpecki
  177,2
  Mazowieckie
  136,2
  Cała Polska
  156,7
 • 11,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat sierpecki
  11,7
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,9
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat sierpecki
  4,5
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sierpeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,6%
  Mazowieckie
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 18,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,8%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat sierpecki
  7,1%
  Mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 104 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 289,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat sierpecki
  289,8
  Województwo
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 533,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 592,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 472,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. sierpecki
  533,1
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 88,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 138,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  88,7
  woj. mazowieckie
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 16,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. sierpecki
  16,0
  woj. mazowieckie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 4,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  4,0
  Województwo
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. sierpecki
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie sierpeckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 49 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  49,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  36,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat sierpecki
  14,0
  woj. mazowieckie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 3 50-60 lat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu12
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 5 trzeźwy
 • 12 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony8
 • 1 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 476 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 251 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 225 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 687 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 380 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 307 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -217 Saldo migracji
 • -133 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -84 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -211 Saldo migracji wewnętrznych
 • -129 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -82 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sierpeckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sierpecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie sierpeckim oddano do użytku 125 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,45 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sierpeckim to 17 417 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 338 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  92,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sierpeckim to 4,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie sierpeckim to 119,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,66% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,97% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,52% mieszkań posiada łazienkę, 79,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,44% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie sierpeckim 99 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 761 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 407 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 33 transakcje (mediana cen - 4 400 zł/m2, średnia - 4 250 zł/m2), a na rynku wtórnym 66 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 912 zł/m2, średnia - 2 970 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 761 zł
 • powiat sierpecki
  3 761 zł
  Województwo
  7 414 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 761 zł Ogółem
 • 3 761 zł
 • 2 897 zł do 40 m2
 • 2 897 zł
 • 4 126 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 126 zł
 • 2 933 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 933 zł
 • 2 248 zł od 80,1 m2
 • 2 248 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 407 zł
 • powiat sierpecki
  3 407 zł
  woj. mazowieckie
  7 646 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 407 zł Ogółem
 • 3 407 zł
 • 2 692 zł do 40 m2
 • 2 692 zł
 • 3 795 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 795 zł
 • 3 335 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 335 zł
 • 2 342 zł od 80,1 m2
 • 2 342 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 99
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m255
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m26
 • 17 do 40 m2
 • 55 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie sierpeckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 400 zł
 • Tutaj
  4 400 zł
  Mazowieckie
  7 067 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 400 zł Ogółem
 • 4 400 zł
 • 4 317 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 317 zł
 • 4 417 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 417 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 250 zł
 • pow. sierpecki
  4 250 zł
  Mazowieckie
  7 229 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 4 250 zł Ogółem
 • 4 250 zł
 • 4 262 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 262 zł
 • 4 221 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 221 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 33
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m225
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 25 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 912 zł
 • Tutaj
  2 912 zł
  Mazowieckie
  7 982 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 2 912 zł Ogółem
 • 2 912 zł
 • 2 897 zł do 40 m2
 • 2 897 zł
 • 3 478 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 478 zł
 • 2 851 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 851 zł
 • 2 248 zł od 80,1 m2
 • 2 248 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 970 zł
 • Tutaj
  2 970 zł
  Województwo
  8 112 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 970 zł Ogółem
 • 2 970 zł
 • 2 692 zł do 40 m2
 • 2 692 zł
 • 3 406 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 406 zł
 • 2 777 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 777 zł
 • 2 342 zł od 80,1 m2
 • 2 342 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 66
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m26
 • 17 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 417 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 338,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat sierpecki
  338,00
  Województwo
  440,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. sierpecki
  79,20 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 26,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,80 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat sierpecki
  4,09
  Województwo
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,96 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,96
  Mazowieckie
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat sierpecki
  0,72
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 125 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat sierpecki
  2,45
  woj. mazowieckie
  8,19
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 600 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat sierpecki
  4,80
  Mazowieckie
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 11,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  11,77
  Województwo
  30,65
  Polska
  24,07
 • 14 900 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 119,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  119,2 m2
  Województwo
  91,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat sierpecki
  0,29 m2
  woj. mazowieckie
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat sierpecki
  92,66%
  Województwo
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 87,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. sierpecki
  87,97%
  Województwo
  93,90%
  Kraj
  94,01%
 • 84,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  84,52%
  Mazowieckie
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 79,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  79,47%
  Mazowieckie
  87,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 8,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat sierpecki
  8,44%
  Województwo
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat sierpecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie sierpeckim na 1000 mieszkańców pracuje 151osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sierpeckim wynosiło w 2021 roku 12,6% (15,7% wśród kobiet i 10,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sierpeckim wynosiło 4 886,81 PLN, co odpowiada 81.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sierpeckiego 2 498 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 281 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 217.

  39,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sierpeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat sierpecki
  151,0
  Mazowieckie
  323,0
  Cała Polska
  257,0
 • 12,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,7% Kobiety
 • 10,0% Mężczyźni
 • powiat sierpecki
  12,6%
  Mazowieckie
  4,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sierpeckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sierpeckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sierpeckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 887 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. sierpecki
  4 887 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sierpeckim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 498 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 281 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 217 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,9% Przemysł i budownictwo
 • 12,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,2% Pozostałe
 • 38,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sierpeckim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 718 Pracujący ogółem
 • 4 177 Kobiety
 • 3 541 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sierpeckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sierpecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,8
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 34,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,1
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 114,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  114,8
  Mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sierpecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie sierpeckim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 970 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 118 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 392 nowe podmioty, a 205 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (396) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (300) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (458) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (158) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sierpeckim najwięcej (166) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 802) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,9% (195) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (1 101) podmiotów, a 67,4% (2 674) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sierpeckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.2%) oraz Budownictwo (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 970 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 195 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 101 Przemysł i budownictwo
 • 2 674 Pozostała działalność
 • 392 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sierpeckim w 2021 roku
 • 205 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sierpeckim w 2021 roku
 • 3 118 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 802 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 802
 • 132 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 132
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 3 965 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 965
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 197 Spółki handlowe ogółem
 • 197
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 166  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 166
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 125 Spółki cywilne ogółem
 • 125
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 118 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 816 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 816
 • 658 Budownictwo
 • 658
 • 317 Przetwórstwo przemysłowe
 • 317
 • 203 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 203
 • 185 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 185
 • 176 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 176
 • 165 Pozostała działalność
 • 165
 • 141 Transport i gospodarka magazynowa
 • 141
 • 105 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 105
 • 75 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 75
 • 75 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 75
 • 68 Informacja i komunikacja
 • 68
 • 63 Edukacja
 • 63
 • 29 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 29
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie sierpeckim stwierdzono 3 520 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 68,68 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sierpeckim wynosi 97,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sierpeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 56,45 (wykrywalność 98%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,94 (wykrywalność 86%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,44 (75%), drogowe - 2,30 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,14 (71%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 520 Przestępstwa ogółem
 • 3 520
 • 458 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 458
 • 2 893 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 2 893
 • 118 Przestępstwa drogowe
 • 118
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 7
 • 330 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 330
 • 68,68 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  68,68
  woj. mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 8,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat sierpecki
  8,94
  Województwo
  14,38
  Cały kraj
  12,82
 • 56,45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. sierpecki
  56,45
  Województwo
  5,32
  Kraj
  5,89
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,30
  Województwo
  1,84
  Cała Polska
  1,85
 • 0,14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,14
  woj. mazowieckie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 6,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,44
  Mazowieckie
  11,83
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  97%
  Województwo
  64%
  Polska
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. sierpecki
  87%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  64%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  99%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. sierpecki
  71%
  Mazowieckie
  86%
  Cała Polska
  89%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. sierpecki
  75%
  Mazowieckie
  41%
  Cały kraj
  53%

Powiat sierpecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sierpeckiego wyniosła w 2021 roku 84,6 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu sierpeckiego - 30.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,2 mln złotych, czyli 22,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sierpeckiego wyniosła w 2021 roku 81,2 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (57%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5.9%). W budżecie powiatu sierpeckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 200 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,5 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sierpeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,2 mln

  1,0 tys(100%)

  56,0 mln

  1,1 tys(100%)

  55,9 mln

  1,1 tys(100%)

  59,5 mln

  1,1 tys(100%)

  69,5 mln

  1,3 tys(100%)

  67,5 mln

  1,3 tys(100%)

  77,0 mln

  1,5 tys(100%)

  84,6 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,3 mln

  343(33.7%)

  18,0 mln

  340(32.2%)

  17,1 mln

  325(30.7%)

  16,8 mln

  319(28.2%)

  18,1 mln

  347(26.1%)

  18,9 mln

  363(27.9%)

  21,9 mln

  424(28.4%)

  25,9 mln

  509(30.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,3 mln

  137(13.4%)

  9,5 mln

  179(17%)

  9,3 mln

  177(16.7%)

  9,5 mln

  181(16%)

  14,6 mln

  280(21%)

  11,3 mln

  218(16.8%)

  16,2 mln

  314(21%)

  12,6 mln

  248(14.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,4 mln

  119(11.7%)

  6,2 mln

  116(11%)

  6,3 mln

  120(11.3%)

  9,4 mln

  180(15.9%)

  9,2 mln

  176(13.2%)

  8,7 mln

  167(12.9%)

  9,2 mln

  179(12%)

  10,5 mln

  207(12.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  53,9(5.3%)

  3,1 mln

  57,8(5.5%)

  2,8 mln

  52,7(5%)

  2,7 mln

  51,2(4.5%)

  2,7 mln

  52,4(3.9%)

  3,5 mln

  67,6(5.2%)

  4,2 mln

  81,4(5.4%)

  9,5 mln

  187(11.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,7 mln

  68,8(6.8%)

  3,6 mln

  68,3(6.5%)

  3,6 mln

  68,5(6.5%)

  3,3 mln

  62,9(5.6%)

  3,5 mln

  66,6(5%)

  4,0 mln

  76,1(5.9%)

  4,5 mln

  86,7(5.8%)

  5,2 mln

  101(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  120(11.8%)

  6,7 mln

  126(11.9%)

  7,2 mln

  136(12.8%)

  4,0 mln

  75,2(6.6%)

  4,6 mln

  87,3(6.6%)

  4,8 mln

  91,9(7.1%)

  5,3 mln

  103(6.9%)

  5,0 mln

  99,0(6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  63,8(6.3%)

  3,5 mln

  65,9(6.2%)

  3,9 mln

  73,4(6.9%)

  3,7 mln

  70,7(6.2%)

  4,3 mln

  82,8(6.2%)

  4,6 mln

  88,5(6.8%)

  5,1 mln

  99,5(6.7%)

  5,0 mln

  97,5(5.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  50,6(5%)

  2,3 mln

  43,7(4.1%)

  2,4 mln

  45,9(4.3%)

  2,2 mln

  42,5(3.8%)

  2,4 mln

  46,3(3.5%)

  2,7 mln

  51,1(3.9%)

  3,2 mln

  61,6(4.1%)

  3,3 mln

  65,4(3.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  24,6(2.4%)

  1,4 mln

  26,1(2.5%)

  1,5 mln

  28,1(2.6%)

  2,5 mln

  46,7(4.1%)

  4,6 mln

  88,0(6.6%)

  3,4 mln

  65,6(5%)

  1,8 mln

  34,8(2.3%)

  1,9 mln

  36,8(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  376,1 tys

  7,1(0.7%)

  417,2 tys

  7,9(0.7%)

  498,1 tys

  9,4(0.9%)

  498,3 tys

  9,5(0.8%)

  638,4 tys

  12,2(0.9%)

  643,3 tys

  12,4(1%)

  685,5 tys

  13,3(0.9%)

  920,9 tys

  18,1(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  904,6 tys

  17,0(1.7%)

  587,0 tys

  11,1(1%)

  563,0 tys

  10,7(1%)

  555,0 tys

  10,6(0.9%)

  541,8 tys

  10,4(0.8%)

  767,3 tys

  14,8(1.1%)

  584,0 tys

  11,3(0.8%)

  419,3 tys

  8,2(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  153,0 tys

  2,9(0.3%)

  156,5 tys

  3,0(0.3%)

  180,5 tys

  3,4(0.3%)

  188,0 tys

  3,6(0.3%)

  202,5 tys

  3,9(0.3%)

  197,0 tys

  3,8(0.3%)

  274,8 tys

  5,3(0.4%)

  278,0 tys

  5,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  273,2 tys

  5,1(0.5%)

  268,7 tys

  5,1(0.5%)

  315,4 tys

  6,0(0.6%)

  275,0 tys

  5,2(0.5%)

  291,9 tys

  5,6(0.4%)

  252,6 tys

  4,9(0.4%)

  259,3 tys

  5,0(0.3%)

  268,4 tys

  5,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,6 tys

  2,2(0.2%)

  125,1 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.2%)

  131,9 tys

  2,5(0.2%)

  131,9 tys

  2,6(0.2%)

  131,9 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  61,0 tys

  1,1(0.1%)

  58,6 tys

  1,1(0.1%)

  62,6 tys

  1,2(0.1%)

  50,7 tys

  1,0(0.1%)

  44,4 tys

  0,9(0.1%)

  55,5 tys

  1,1(0.1%)

  37,9 tys

  0,7(0%)

  48,3 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  137,2 tys

  2,6(0.3%)

  128,1 tys

  2,4(0.2%)

  33,6 tys

  0,6(0.1%)

  45,3 tys

  0,9(0.1%)

  33,7 tys

  0,6(0%)

  58,9 tys

  1,1(0.1%)

  39,8 tys

  0,8(0.1%)

  31,6 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  31,1 tys

  0,6(0.1%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,1 tys

  0,8(0.1%)

  55,1 tys

  1,1(0.1%)

  63,9 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  123,2 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sierpeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sierpecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sierpeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,2 mln

  1,0 tys(100%)

  55,6 mln

  1,0 tys(100%)

  57,9 mln

  1,1 tys(100%)

  60,0 mln

  1,1 tys(100%)

  70,4 mln

  1,3 tys(100%)

  70,8 mln

  1,4 tys(100%)

  88,1 mln

  1,7 tys(100%)

  81,2 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,9 mln

  542(52.4%)

  28,4 mln

  536(51%)

  30,7 mln

  582(53%)

  30,0 mln

  570(50%)

  33,7 mln

  645(47.8%)

  37,9 mln

  729(53.5%)

  48,7 mln

  945(55.2%)

  46,2 mln

  907(57%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,5 mln

  142(13.7%)

  8,5 mln

  161(15.3%)

  9,0 mln

  171(15.6%)

  9,3 mln

  178(15.6%)

  10,5 mln

  201(14.9%)

  11,5 mln

  221(16.2%)

  11,0 mln

  213(12.5%)

  12,7 mln

  249(15.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  62,0(6%)

  3,4 mln

  64,2(6.1%)

  3,8 mln

  71,4(6.5%)

  3,6 mln

  68,8(6%)

  4,2 mln

  80,4(6%)

  4,5 mln

  85,7(6.3%)

  5,0 mln

  96,8(5.7%)

  4,8 mln

  94,5(5.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  37,7(3.6%)

  3,9 mln

  74,4(7.1%)

  2,5 mln

  48,0(4.4%)

  2,6 mln

  49,9(4.4%)

  7,2 mln

  137(10.2%)

  5,0 mln

  96,3(7.1%)

  11,6 mln

  224(13.1%)

  4,4 mln

  86,5(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  71,6(6.9%)

  3,4 mln

  64,1(6.1%)

  4,0 mln

  75,4(6.9%)

  3,3 mln

  63,3(5.5%)

  3,8 mln

  72,4(5.4%)

  3,8 mln

  72,9(5.4%)

  4,0 mln

  77,1(4.5%)

  3,8 mln

  75,3(4.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  51,6(5%)

  2,7 mln

  51,1(4.9%)

  2,3 mln

  44,6(4.1%)

  2,1 mln

  40,4(3.5%)

  2,0 mln

  38,2(2.8%)

  1,8 mln

  35,0(2.6%)

  1,8 mln

  34,7(2%)

  2,3 mln

  45,4(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  38,2(3.7%)

  1,3 mln

  25,1(2.4%)

  1,4 mln

  25,8(2.3%)

  1,8 mln

  35,0(3.1%)

  1,8 mln

  34,1(2.5%)

  1,1 mln

  20,4(1.5%)

  1,3 mln

  25,3(1.5%)

  1,8 mln

  35,3(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  770,2 tys

  14,5(1.4%)

  866,3 tys

  16,4(1.6%)

  1,0 mln

  19,3(1.8%)

  947,0 tys

  18,0(1.6%)

  959,7 tys

  18,4(1.4%)

  1,0 mln

  19,9(1.5%)

  1,2 mln

  22,4(1.3%)

  1,3 mln

  25,6(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  25,4(2.5%)

  895,1 tys

  16,9(1.6%)

  1,0 mln

  19,4(1.8%)

  704,2 tys

  13,4(1.2%)

  655,2 tys

  12,6(0.9%)

  621,6 tys

  12,0(0.9%)

  642,2 tys

  12,5(0.7%)

  649,5 tys

  12,7(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  476,0 tys

  8,9(0.9%)

  506,1 tys

  9,6(0.9%)

  573,6 tys

  10,9(1%)

  1,5 mln

  28,2(2.5%)

  1,9 mln

  36,7(2.7%)

  956,0 tys

  18,4(1.4%)

  234,0 tys

  4,5(0.3%)

  361,7 tys

  7,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  384,2 tys

  7,2(0.7%)

  402,6 tys

  7,6(0.7%)

  392,2 tys

  7,4(0.7%)

  283,1 tys

  5,4(0.5%)

  306,4 tys

  5,9(0.4%)

  367,9 tys

  7,1(0.5%)

  186,9 tys

  3,6(0.2%)

  258,0 tys

  5,1(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  739,6 tys

  13,9(1.3%)

  389,3 tys

  7,3(0.7%)

  328,3 tys

  6,2(0.6%)

  327,5 tys

  6,2(0.5%)

  344,4 tys

  6,6(0.5%)

  221,1 tys

  4,3(0.3%)

  193,3 tys

  3,8(0.2%)

  236,2 tys

  4,6(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  220,2 tys

  4,1(0.4%)

  208,1 tys

  3,9(0.4%)

  224,0 tys

  4,2(0.4%)

  198,0 tys

  3,8(0.3%)

  209,5 tys

  4,0(0.3%)

  182,1 tys

  3,5(0.3%)

  186,2 tys

  3,6(0.2%)

  192,6 tys

  3,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  103,0 tys

  1,9(0.2%)

  106,1 tys

  2,0(0.2%)

  109,3 tys

  2,1(0.2%)

  112,6 tys

  2,1(0.2%)

  115,0 tys

  2,2(0.2%)

  115,0 tys

  2,2(0.2%)

  145,0 tys

  2,8(0.2%)

  145,0 tys

  2,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  33,4 tys

  0,6(0.1%)

  53,6 tys

  1,0(0.1%)

  526

  0,0(0%)

  30,0

  0,0(0%)

  338,1 tys

  6,5(0.5%)

  142,6 tys

  2,7(0.2%)

  142,7 tys

  2,8(0.2%)

  142,7 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,6 tys

  2,2(0.2%)

  125,1 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.2%)

  131,9 tys

  2,5(0.2%)

  131,9 tys

  2,6(0.1%)

  131,9 tys

  2,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  510,1 tys

  9,6(0.9%)

  307,5 tys

  5,8(0.6%)

  281,8 tys

  5,3(0.5%)

  1,4 mln

  27,3(2.4%)

  891,2 tys

  17,1(1.3%)

  76,7 tys

  1,5(0.1%)

  223,8 tys

  4,3(0.3%)

  107,0 tys

  2,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  170,0 tys

  3,2(0.3%)

  231,4 tys

  4,4(0.4%)

  129,5 tys

  2,5(0.2%)

  151,1 tys

  2,9(0.3%)

  126,9 tys

  2,4(0.2%)

  115,9 tys

  2,2(0.2%)

  52,1 tys

  1,0(0.1%)

  39,6 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,1 tys

  0,8(0.1%)

  55,1 tys

  1,1(0.1%)

  63,9 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sierpecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 230 mieszkańców powiatu sierpeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 968 kobiet oraz 6 262 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,3% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców powiatu sierpeckiego, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 17,4% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sierpeckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sierpeckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,4%) oraz średnie zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,8%) oraz średnie zawodowe (25,3%).

  W roku 2021 w powiecie sierpeckim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 761 dzieci (367 dziewczynek oraz 394 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sierpeckim mieściły się 4 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 461 dzieci (233 dziewczynki oraz 228 chłopców). Dostępne były 433 miejsca.

  16,0% mieszkańców powiatu sierpeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 729 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 22 szkoły podstawowe, w których w 258 oddziałach uczyło się 4 003 uczniów (1 973 kobiety oraz 2 030 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie sierpeckim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 215 oddziałach uczyło się 3 909 uczniów (1 885 kobiet oraz 2 024 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów.

  W powiecie sierpeckim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 38 oddziałach uczyło się 917 uczniów (645 kobiet oraz 272 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 220 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sierpeckim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 893 uczniów (556 kobiet oraz 337 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 248 absolwentów.

  W powiecie sierpeckim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 267 uczniów (60 kobiet oraz 207 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,1 uczniów. 17,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,9% mieszkańców powiatu sierpeckiego w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 16,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat sierpecki
  16,9%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat sierpecki
  34,3%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,3%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. sierpecki
  22,3%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,5%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. sierpecki
  3,7%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  17,4%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. sierpecki
  3,2%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 729 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. sierpecki
  729,0
  Mazowieckie
  937,0
  Kraj
  896,0
 • 2,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. sierpecki
  2,16
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 39 Oddziały
 • 45 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 637 Miejsca
  (rok 2018)
 • 12 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat sierpecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 761 Dzieci
 • 367 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 394 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 175 3 lata
 • 175
 • 190 4 lata
 • 190
 • 194 5 lata
 • 194
 • 177 6 lat
 • 177
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 93 3 lata
 • 93
 • 77 4 lata
 • 77
 • 94 5 lata
 • 94
 • 91 6 lat
 • 91
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 82 3 lata
 • 82
 • 113 4 lata
 • 113
 • 100 5 lata
 • 100
 • 86 6 lat
 • 86
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 781 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 53,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 53,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 48,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 41 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat sierpecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Dzieci
 • 10 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 12 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 10 4 lata
 • 10
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 5 4 lata
 • 5
 • 3 5 lata
 • 3
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat sierpecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 243 Oddziały
 • 3 964 Uczniowie
 • 1 962 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 002 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 490 Uczniowie w 1 klasie
 • 251 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 239 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 480 Absolwenci
 • 263 Kobiety
  (absolwenci)
 • 217 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,2%
  71,8%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat sierpecki
  15,5
  woj. mazowieckie
  17,3
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,5
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,5
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,3
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 339,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 290,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat sierpecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 917 Uczniowie
 • 645 Kobiety
  (uczniowie)
 • 272 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,3%
  29,7%
 • 241 Uczniowie w 1 klasie
 • 173 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 220 Absolwenci
 • 155 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. sierpecki
  24,1
  Mazowieckie
  26,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 70,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 48,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat sierpecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,9%
  57,1%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. sierpecki
  17,8
  woj. mazowieckie
  17,7
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,8
 • 23,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,0
 • 3,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sierpecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sierpecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sierpecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sierpeckim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie sierpeckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 80)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie sierpeckim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie sierpeckim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 298 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 72 (uczestnicy: 18 578)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 6 450)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 4 395)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 19 (uczestnicy: 2 046)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 45)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 1 664)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 1 531)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 1 787)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 200)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 32)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 126)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 252)
  • teatralne: 4 (członkowie: 39)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 27)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 54)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 64)
  • taneczne: 4 (członkowie: 68)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sierpeckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 298 miejscami na widowni. Odbyły się 483 seanse, na które przyszło 9 121 widzów, w tym 90 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 318 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sierpeckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 84 624 zwiedzających, co daje 16 512 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sierpeckim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 190 983 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 31 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 243 673 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 89
  • dostępne dla czytelników: 52
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 51
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sierpeckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 21 222 wolumeny w tym ziobry specjalne: 543. Odnotowano 2 327 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 924 wolumeny. Odnotowano 1 792 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sierpeckim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 553 członków. Zarejestrowano 1 465 ćwiczących (mężczyźni: 1 125, kobiety: 340, chłopcy do lat 18: 821, dziewczęta do lat 18: 316). Aktywnych było 39 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (28) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sierpeckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sierpecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat sierpecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 49 wypadków drogowych w powiecie sierpeckim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 57 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 96,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 17,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 15,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 131,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie sierpeckim zarejestrowanych było 65 650 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 46 138 samochodów osobowych (895,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 397 samochodów ciężarowych (123,6 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 392 autobusów (7,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 971 ciągników siodłowych (18,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 581 motocykli (88,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 23,6 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to gaz (LPG).
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 24,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,8 lat.


  W 2021 roku w powiecie sierpeckim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie sierpeckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 49 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 57 Ranni
  (rok 2021)
 • 15 Lekko ranni
 • 42 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sierpeckim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 96,09 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  96,1
  Mazowieckie
  56,9
  Kraj
  59,9
 • 17,65 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat sierpecki
  17,6
  Mazowieckie
  6,9
  Cały kraj
  5,9
 • 111,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  111,8
  Mazowieckie
  65,7
  Kraj
  69,4
 • 15,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  15,2
  woj. mazowieckie
  8,0
  Cała Polska
  7,6
 • 131,00 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat sierpecki
  131,0
  Województwo
  62,9
  Polska
  80,2
 • 18,37 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  18,4
  woj. mazowieckie
  12,2
  Cały kraj
  9,8
 • 116,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  116,3
  Województwo
  115,4
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 65 650 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sierpeckim w 2020 roku
 • 46 138 Samochody osobowe
 • 5 397 Samochody ciężarowe
 • 367 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 392 Autobusy
 • 382 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 971 Ciągniki samochodowe
 • 971   Ciągniki siodłowe
 • 7 789 Ciągniki rolnicze
 • 4 581 Motocykle
 • 2 206   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 824 Motorowery
 • 46 138Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Samochody osobowe w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 895,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. sierpecki
  895,3
  woj. mazowieckie
  729,5
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 357
  • 1400-1649 kg10 228
  • 1650-1899 kg9 221
  • 1900 kg i więcej9 332
 • 17 357 do 1399 kg
 • 10 228 1400-1649 kg
 • 9 221 1650-1899 kg
 • 9 332 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 256 do 1399 cm3
 • 21 256
 • 22 190 1400-1999 cm3
 • 22 190
 • 2 692 2000 i więcej cm3
 • 2 692
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11 456
  • olej napędowy11 479
  • gaz (LPG)22 304
  • pozostałe899
 • 11 456 benzyna
 • 11 479 olej napędowy
 • 22 304 gaz (LPG)
 • 899 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 211 do 1 roku
 • 211
 • 208 2 lata
 • 208
 • 274 3 lata
 • 274
 • 687 4-5 lat
 • 687
 • 864 6-7 lat
 • 864
 • 1 170 8-9 lat
 • 1 170
 • 1 743 10-11 lat
 • 1 743
 • 5 733 12-15 lat
 • 5 733
 • 8 177 16-20 lat
 • 8 177
 • 6 971 21-25 lat
 • 6 971
 • 5 393 26-30 lat
 • 5 393
 • 14 707 31 lat i więcej
 • 14 707
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sierpeckim
 • Powiat
  23,6 lat
  Mazowieckie
  17,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 5 397Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 123,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat sierpecki
  123,6
  Województwo
  134,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 671 do 999 kg
 • 2 671
 • 1 340 1000-1499 kg
 • 1 340
 • 351 1500-2999 kg
 • 351
 • 39 3000-3499 kg
 • 39
 • 140 3500-4999 kg
 • 140
 • 463 5000-6999 kg
 • 463
 • 200 7000-9999 kg
 • 200
 • 143 10000-14999 kg
 • 143
 • 50 15000 kg i więcej
 • 50
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna214
  • olej napędowy2 714
  • gaz (LPG)2 316
  • pozostałe153
 • 214 benzyna
 • 2 714 olej napędowy
 • 2 316 gaz (LPG)
 • 153 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 42 2 lata
 • 42
 • 32 3 lata
 • 32
 • 106 4-5 lat
 • 106
 • 165 6-7 lat
 • 165
 • 182 8-9 lat
 • 182
 • 277 10-11 lat
 • 277
 • 593 12-15 lat
 • 593
 • 754 16-20 lat
 • 754
 • 624 21-25 lat
 • 624
 • 454 26-30 lat
 • 454
 • 2 137 31 lat i więcej
 • 2 137
 • 24,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sierpeckim
 • Powiat
  24,0 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 392Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Autobusy w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,6
  woj. mazowieckie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy267
  • gaz (LPG)97
  • pozostałe28
 • 0 benzyna
 • 267 olej napędowy
 • 97 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 25 10-11 lat
 • 25
 • 32 12-15 lat
 • 32
 • 95 16-20 lat
 • 95
 • 54 21-25 lat
 • 54
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 140 31 lat i więcej
 • 140
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sierpeckim
 • powiat sierpecki
  23,8 lat
  woj. mazowieckie
  19,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 971Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 18,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat sierpecki
  18,8
  Mazowieckie
  21,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy767
  • gaz (LPG)122
  • pozostałe78
 • 4 benzyna
 • 767 olej napędowy
 • 122 gaz (LPG)
 • 78 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 70 do 1 roku
 • 70
 • 19 2 lata
 • 19
 • 36 3 lata
 • 36
 • 116 4-5 lat
 • 116
 • 99 6-7 lat
 • 99
 • 105 8-9 lat
 • 105
 • 49 10-11 lat
 • 49
 • 172 12-15 lat
 • 172
 • 87 16-20 lat
 • 87
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 51 26-30 lat
 • 51
 • 98 31 lat i więcej
 • 98
 • 13,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sierpeckim
 • powiat sierpecki
  13,5 lat
  Mazowieckie
  10,0 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 581Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sierpeckim
 • Motocykle w powiecie sierpeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  88,9
  Województwo
  40,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 9 2 lata
 • 9
 • 13 3 lata
 • 13
 • 89 4-5 lat
 • 89
 • 38 6-7 lat
 • 38
 • 45 8-9 lat
 • 45
 • 80 10-11 lat
 • 80
 • 228 12-15 lat
 • 228
 • 300 16-20 lat
 • 300
 • 271 21-25 lat
 • 271
 • 252 26-30 lat
 • 252
 • 3 225 31 lat i więcej
 • 3 225
 • 29,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sierpeckim
 • pow. sierpecki
  29,8 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sierpeckim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 88,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  88,0 km
  woj. mazowieckie
  762,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 1,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. sierpecki
  1,5 km
  Województwo
  5,0 km
  Kraj
  4,9 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami