Powiat wołomiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wołomiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 255 382 Liczba mieszkańców
 • 954 km2 Powierzchnia
 • 268 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,6% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Rakowski Starosta
 • ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin Adres starostwa powiatowego
 • WWL, WV Tablice rejestracyjne
Powiat wołomiński na mapie
Identyfikatory
 • 1434 TERYT (TERC)
Herb powiatu wołomińskiego
powiat wołomiński herb

powiat wołomiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
22 761 33 40
22 112 13 01
ul.Sasina 15
05-200 Wołomin
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
22 7762021 (22,23,24,25)
22 776 43 62
ul. Wileńska 43A
05-200 Wołomin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
22 776 44 94
00 776 44 94
ul.Legionów 78
05-200 Wołomin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie
22 776 21 92
22 776 38 33
ul. Legionów 78
05-200 Wołomin
Starostwo Powiatowe w Wołominie
(22) 787-43-01
(22) 776-50-93
ul. Prądzyńskiego
05-200 Wołomin

Powiat wołomiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wołomiński ma 255 382 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 30,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,6 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego w 2050 roku wynosi 320 902, z czego 164 876 to kobiety, a 156 026 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wołomińskiego zawarli w 2021 roku 1 215 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców powiatu wołomińskiego jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wołomiński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 164. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,65 na 1000 mieszkańców powiatu wołomińskiego. W 2021 roku urodziło się 3 030 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 411 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,06 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 26,8% zgonów w powiecie wołomińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w powiecie wołomińskim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wołomińskiego przypada 11.29 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 5 807 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 3 116 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wołomińskiego 2 691. W tym samym roku 183 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 31 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 152.

  59,7% mieszkańców powiatu wołomińskiego jest w wieku produkcyjnym, 23,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 255 382 Liczba mieszkańców
 • 132 538 Kobiety
 • 122 844 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 320 902 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 164 876 Kobiety
 • 156 026 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wołomińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wołomińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wołomińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,6 lat
  Mazowieckie
  41,7 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 40,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wołomiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wołomiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wołomiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. wołomiński
  27,8%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,2%
  Mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. wołomiński
  6,9%
  Województwo
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 11,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wołomiński
  6,9%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat wołomiński
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wołomińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. wołomiński
  4,8
  Mazowieckie
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,5
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 1 215 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wołomińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 164 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 180 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,7
  Województwo
  -3,6
  Polska
  -4,9
 • 1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wołomińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wołomińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wołomińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wołomińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 030 Urodzenia żywe
 • 1 532 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 498 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 11,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 47,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  47,3
  woj. mazowieckie
  42,2
  Cała Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 129 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 129
 • 110 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 110
 • 47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 411 g Średnia waga noworodków
 • 3 334 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 490 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 411 g
  Województwo
  3 396 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 44 Waga 4500g - 4999g
 • 44
 • 314 Waga 4000g - 4499g
 • 314
 • 1 033 Waga 3500g - 3999g
 • 1 033
 • 1 097 Waga 3000g - 3499g
 • 1 097
 • 394 Waga 2500g - 2999g
 • 394
 • 85 Waga 2000g - 2499g
 • 85
 • 32 Waga 1500g - 1999g
 • 32
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 7 Waga poniżej 600g
 • 7
 • 1,71 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,71
  woj. mazowieckie
  1,49
  Cały kraj
  1,32
 • 0,86 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,86
  Mazowieckie
  0,73
  Cała Polska
  0,64
 • 1,06 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wołomiński
  1,06
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie wołomińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 866 Zgony
 • 1 352 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 514 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 17 Zgony niemowląt
 • 13 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 76,5%
  23,5%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. wołomiński
  11,3
  Mazowieckie
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 94,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wołomiński
  94,6
  woj. mazowieckie
  136,2
  Cały kraj
  156,7
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat wołomiński
  3,2
  Mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  26,8%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,4%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,3%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 526 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Polska
  74,4
 • 196,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  196,3
  Województwo
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 285,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 298,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 270,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  285,1
  Mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 44,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 69,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wołomiński
  44,0
  Województwo
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 29,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wołomiński
  29,6
  woj. mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,1
  Mazowieckie
  6,7
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wołomiński
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wołomińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 Osoby w zamachach samobójczych
 • 9 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 38 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 9 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat wołomiński
  15,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  36,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,0
  woj. mazowieckie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 36 powieszenie się
 • 36
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 35 powieszenie się
 • 35
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 33 nieustalona
 • 33
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 32 nieustalona
 • 32
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony34
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony33
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 33 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 14 kawaler/panna
 • 14
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 7 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 7
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 14 kawaler/panna
 • 14
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 7 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 7
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony31
 • 2 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony30
 • 2 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 30 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 23 nieustalony
 • 23
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 22 nieustalony
 • 22
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 807 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 3 096 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 711 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 183 Zameldowania z zagranicy
 • 84 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 99 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 116 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 689 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 427 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Wymeldowania za granicę
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 843 Saldo migracji
 • 1 471 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 372 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 691 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 407 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 284 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 152 Saldo migracji zagranicznych
 • 64 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 88 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wołomińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wołomińskim oddano do użytku 3 540 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 13,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wołomińskim to 91 663 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 363 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  74,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 25,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wołomińskim to 4,11 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie wołomińskim to 102,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,75% mieszkań posiada łazienkę, 87,52% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,97% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wołomińskim 1 896 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 591 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 249 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 1 043 transakcje (mediana cen - 5 106 zł/m2, średnia - 4 800 zł/m2), a na rynku wtórnym 853 transakcje rynkowe (mediana cen - 6 362 zł/m2, średnia - 6 043 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 591 zł
 • Tutaj
  5 591 zł
  Województwo
  7 414 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 5 591 zł Ogółem
 • 5 591 zł
 • 6 599 zł do 40 m2
 • 6 599 zł
 • 6 169 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 169 zł
 • 5 693 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 693 zł
 • 4 501 zł od 80,1 m2
 • 4 501 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 249 zł
 • pow. wołomiński
  5 249 zł
  Mazowieckie
  7 646 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 5 249 zł Ogółem
 • 5 249 zł
 • 6 467 zł do 40 m2
 • 6 467 zł
 • 6 152 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 152 zł
 • 5 750 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 750 zł
 • 4 418 zł od 80,1 m2
 • 4 418 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 896
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2179
  • od 40,1 do 60 m2655
  • od 60,1 do 80 m2475
  • od 80,1 m2587
 • 179 do 40 m2
 • 655 od 40,1 do 60 m2
 • 475 od 60,1 do 80 m2
 • 587 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wołomińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 106 zł
 • Tutaj
  5 106 zł
  Województwo
  7 067 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 5 106 zł Ogółem
 • 5 106 zł
 • 6 340 zł do 40 m2
 • 6 340 zł
 • 5 817 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 817 zł
 • 5 319 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 319 zł
 • 4 414 zł od 80,1 m2
 • 4 414 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 800 zł
 • Powiat
  4 800 zł
  Województwo
  7 229 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 800 zł Ogółem
 • 4 800 zł
 • 6 307 zł do 40 m2
 • 6 307 zł
 • 5 798 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 798 zł
 • 5 392 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 392 zł
 • 4 317 zł od 80,1 m2
 • 4 317 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 043
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m2244
  • od 60,1 do 80 m2277
  • od 80,1 m2485
 • 37 do 40 m2
 • 244 od 40,1 do 60 m2
 • 277 od 60,1 do 80 m2
 • 485 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 362 zł
 • Powiat
  6 362 zł
  Mazowieckie
  7 982 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 6 362 zł Ogółem
 • 6 362 zł
 • 6 682 zł do 40 m2
 • 6 682 zł
 • 6 563 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 563 zł
 • 6 234 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 234 zł
 • 4 950 zł od 80,1 m2
 • 4 950 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 043 zł
 • pow. wołomiński
  6 043 zł
  Mazowieckie
  8 112 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 6 043 zł Ogółem
 • 6 043 zł
 • 6 510 zł do 40 m2
 • 6 510 zł
 • 6 372 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 372 zł
 • 6 261 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 261 zł
 • 4 931 zł od 80,1 m2
 • 4 931 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 853
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2142
  • od 40,1 do 60 m2411
  • od 60,1 do 80 m2198
  • od 80,1 m2102
 • 142 do 40 m2
 • 411 od 40,1 do 60 m2
 • 198 od 60,1 do 80 m2
 • 102 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91 663 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 363,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  363,20
  Mazowieckie
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  85,40 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. wołomiński
  31,00 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat wołomiński
  4,05
  woj. mazowieckie
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. wołomiński
  2,75
  woj. mazowieckie
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 540 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 13,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wołomiński
  13,86
  woj. mazowieckie
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 14 546 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,11
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  3,90
 • 56,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wołomiński
  56,96
  woj. mazowieckie
  30,65
  Kraj
  24,07
 • 364 178 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 102,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wołomiński
  102,9 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 1,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  1,43 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. wołomiński
  94,02%
  Mazowieckie
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 93,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  93,21%
  Województwo
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 91,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,75%
  Mazowieckie
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 87,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. wołomiński
  87,52%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 76,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  76,97%
  Mazowieckie
  58,44%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wołomiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wołomińskim na 1000 mieszkańców pracuje 166osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołomińskim wynosiło w 2021 roku 7,3% (7,3% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołomińskim wynosiło 5 451,36 PLN, co odpowiada 90.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołomińskiego 34 401 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 17 995 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -16 406.

  13,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołomińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,5% w przemyśle i budownictwie, a 26,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 166 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  166,0
  Województwo
  323,0
  Cały kraj
  257,0
 • 7,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,3% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • pow. wołomiński
  7,3%
  Województwo
  4,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 451 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 451 PLN
  woj. mazowieckie
  7 108 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wołomińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 34 401 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 17 995 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -16 406 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,5% Przemysł i budownictwo
 • 19,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 26,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wołomińskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 397 Pracujący ogółem
 • 21 985 Kobiety
 • 20 412 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,5
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 29,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wołomiński
  29,0
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 75,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. wołomiński
  75,2
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wołomiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wołomińskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 36 442 podmioty gospodarki narodowej, z czego 28 715 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 902 nowe podmioty, a 1 358 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (3 025) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (2 040) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (2 260) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (1 300) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wołomińskim najwięcej (2 526) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (35 467) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (162) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (8 761) podmiotów, a 75,5% (27 519) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wołomińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%) oraz Budownictwo (15.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 442 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 162 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8 761 Przemysł i budownictwo
 • 27 519 Pozostała działalność
 • 2 902 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wołomińskim w 2021 roku
 • 1 358 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wołomińskim w 2021 roku
 • 28 715 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 35 467 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 35 467
 • 841 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 841
 • 123 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 123
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 36 431 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 36 431
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 41 Spółdzielnie ogółem
 • 41
 • 3 126 Spółki handlowe ogółem
 • 3 126
 • 342  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 342
 • 27  Spółki handlowe - akcyjne
 • 27
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 2 522  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2 522
 • 326    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 326
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 2 526 Spółki cywilne ogółem
 • 2 526
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 715 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 6 431 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 6 431
 • 4 525 Budownictwo
 • 4 525
 • 3 426 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 3 426
 • 2 383 Przetwórstwo przemysłowe
 • 2 383
 • 2 218 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2 218
 • 1 746 Informacja i komunikacja
 • 1 746
 • 1 668 Pozostała działalność
 • 1 668
 • 1 470 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 470
 • 1 389 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 389
 • 826 Edukacja
 • 826
 • 795 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 795
 • 783 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 783
 • 493 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 493
 • 307 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 307
 • 124 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 124
 • 107 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 107
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wołomińskim stwierdzono 6 660 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,24 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wołomińskim wynosi 64,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wołomińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,02 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 13,11 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,00 (77%), drogowe - 1,41 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 660 Przestępstwa ogółem
 • 6 660
 • 4 068 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 4 068
 • 2 030 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 2 030
 • 358 Przestępstwa drogowe
 • 358
 • 100 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 100
 • 3 329 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 3 329
 • 26,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  26,24
  Województwo
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 16,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,02
  Mazowieckie
  14,38
  Polska
  12,82
 • 8,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,00
  woj. mazowieckie
  5,32
  Cały kraj
  5,89
 • 1,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,41
  woj. mazowieckie
  1,84
  Polska
  1,85
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. wołomiński
  0,39
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 13,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,11
  Województwo
  11,83
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  64%
  Kraj
  71%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. wołomiński
  53%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  64%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat wołomiński
  78%
  woj. mazowieckie
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat wołomiński
  99%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat wołomiński
  86%
  woj. mazowieckie
  86%
  Polska
  89%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  39%
  woj. mazowieckie
  41%
  Polska
  53%

Powiat wołomiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wołomińskiego wyniosła w 2021 roku 304,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu wołomińskiego - 26% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 85,1 mln złotych, czyli 28,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wołomińskiego wyniosła w 2021 roku 328,8 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (30%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12%). W budżecie powiatu wołomińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 429 złotych na mieszkańca (33,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,0 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  163,1 mln

  708(100%)

  158,9 mln

  681(100%)

  180,5 mln

  762(100%)

  208,5 mln

  868(100%)

  222,7 mln

  914(100%)

  236,3 mln

  955(100%)

  268,3 mln

  1,1 tys(100%)

  304,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  22,8 mln

  98,5(14%)

  23,0 mln

  97,9(14.5%)

  31,8 mln

  133(17.6%)

  53,8 mln

  222(25.8%)

  63,8 mln

  260(28.7%)

  65,5 mln

  263(27.7%)

  62,9 mln

  249(23.4%)

  79,0 mln

  309(26%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  40,1 mln

  173(24.6%)

  41,4 mln

  176(26%)

  48,6 mln

  204(27%)

  50,4 mln

  209(24.2%)

  48,2 mln

  197(21.6%)

  52,3 mln

  210(22.1%)

  62,8 mln

  249(23.4%)

  65,7 mln

  257(21.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  18,6 mln

  80,3(11.4%)

  19,1 mln

  81,5(12.1%)

  21,1 mln

  88,4(11.7%)

  23,7 mln

  98,0(11.4%)

  25,9 mln

  105(11.6%)

  27,6 mln

  111(11.7%)

  32,2 mln

  127(12%)

  33,0 mln

  129(10.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  11,9 mln

  51,1(7.3%)

  10,8 mln

  46,0(6.8%)

  10,8 mln

  45,5(6%)

  8,6 mln

  35,4(4.1%)

  7,3 mln

  29,9(3.3%)

  6,7 mln

  26,8(2.8%)

  17,6 mln

  69,6(6.6%)

  29,4 mln

  115(9.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,0 mln

  77,9(11.1%)

  19,1 mln

  81,3(12%)

  22,1 mln

  92,8(12.3%)

  13,9 mln

  57,4(6.7%)

  14,2 mln

  57,7(6.4%)

  15,5 mln

  62,1(6.6%)

  16,8 mln

  66,5(6.3%)

  22,5 mln

  88,1(7.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  16,5 mln

  71,2(10.1%)

  11,1 mln

  47,3(7%)

  11,3 mln

  47,4(6.3%)

  12,5 mln

  51,6(6%)

  13,3 mln

  54,3(6%)

  17,0 mln

  68,2(7.2%)

  20,4 mln

  80,7(7.6%)

  16,4 mln

  64,2(5.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  13,7 mln

  59,2(8.4%)

  14,2 mln

  60,6(9%)

  14,1 mln

  59,1(7.8%)

  14,9 mln

  61,5(7.1%)

  14,8 mln

  60,5(6.7%)

  14,1 mln

  56,8(6%)

  15,5 mln

  61,5(5.8%)

  15,7 mln

  61,6(5.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  27,9(4%)

  6,5 mln

  27,7(4.1%)

  6,7 mln

  28,1(3.7%)

  8,5 mln

  35,0(4.1%)

  7,6 mln

  30,9(3.4%)

  8,4 mln

  33,6(3.5%)

  9,2 mln

  36,5(3.4%)

  9,9 mln

  38,7(3.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,9 mln

  21,1(3%)

  5,2 mln

  22,0(3.3%)

  4,5 mln

  19,1(2.5%)

  3,4 mln

  13,9(1.6%)

  4,6 mln

  18,8(2.1%)

  4,8 mln

  19,1(2%)

  5,8 mln

  23,0(2.2%)

  8,0 mln

  31,4(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 mln

  15,1(2.1%)

  2,5 mln

  10,8(1.6%)

  2,2 mln

  9,3(1.2%)

  2,5 mln

  10,2(1.2%)

  3,3 mln

  13,4(1.5%)

  2,9 mln

  11,6(1.2%)

  2,8 mln

  11,0(1%)

  3,2 mln

  12,5(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  8,9(1.3%)

  1,3 mln

  5,7(0.8%)

  1,8 mln

  7,6(1%)

  1,1 mln

  4,5(0.5%)

  2,5 mln

  10,1(1.1%)

  3,3 mln

  13,2(1.4%)

  2,2 mln

  8,8(0.8%)

  2,9 mln

  11,2(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  5,8(0.8%)

  1,6 mln

  6,8(1%)

  2,0 mln

  8,5(1.1%)

  2,0 mln

  8,4(1%)

  2,1 mln

  8,4(0.9%)

  2,2 mln

  8,8(0.9%)

  2,4 mln

  9,5(0.9%)

  2,7 mln

  10,7(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  6,8(1%)

  1,1 mln

  4,8(0.7%)

  994,5 tys

  4,2(0.6%)

  1,1 mln

  4,6(0.5%)

  1,3 mln

  5,2(0.6%)

  1,6 mln

  6,2(0.7%)

  1,3 mln

  5,3(0.5%)

  922,0 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555,1 tys

  2,3(0.3%)

  562,1 tys

  2,3(0.3%)

  620,0 tys

  2,5(0.3%)

  643,3 tys

  2,6(0.3%)

  661,7 tys

  2,6(0.2%)

  658,7 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  376,0 tys

  1,6(0.2%)

  370,6 tys

  1,6(0.2%)

  430,5 tys

  1,8(0.2%)

  494,4 tys

  2,0(0.2%)

  1,0 mln

  4,3(0.5%)

  758,6 tys

  3,0(0.3%)

  458,1 tys

  1,8(0.2%)

  443,4 tys

  1,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  319,0 tys

  1,4(0.2%)

  368,4 tys

  1,6(0.2%)

  417,5 tys

  1,8(0.2%)

  274,6 tys

  1,1(0.1%)

  261,6 tys

  1,1(0.1%)

  310,2 tys

  1,2(0.1%)

  266,3 tys

  1,1(0.1%)

  283,5 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  218,5 tys

  0,9(0.1%)

  192,3 tys

  0,8(0.1%)

  331,9 tys

  1,4(0.2%)

  601,1 tys

  2,5(0.3%)

  1,0 mln

  4,1(0.5%)

  649,0 tys

  2,6(0.3%)

  360,7 tys

  1,4(0.1%)

  258,9 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  160,0 tys

  0,7(0.1%)

  521,9 tys

  2,2(0.3%)

  507,3 tys

  2,1(0.3%)

  525,8 tys

  2,2(0.3%)

  725,3 tys

  3,0(0.3%)

  241,5 tys

  1,0(0.1%)

  240,0 tys

  1,0(0.1%)

  250,0 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  457,3 tys

  2,0(0.3%)

  330,5 tys

  1,4(0.2%)

  54,5 tys

  0,2(0%)

  94,3 tys

  0,4(0%)

  95,6 tys

  0,4(0%)

  547,2 tys

  2,2(0.2%)

  177,3 tys

  0,7(0.1%)

  109,8 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  10,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  68,7 tys

  0,3(0%)

  70,8 tys

  0,3(0%)

  90,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  164,7 mln

  715(100%)

  162,1 mln

  694(100%)

  182,7 mln

  771(100%)

  202,7 mln

  844(100%)

  212,4 mln

  872(100%)

  244,5 mln

  989(100%)

  296,6 mln

  1,2 tys(100%)

  328,8 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  61,2 mln

  264(37.2%)

  66,6 mln

  283(41.1%)

  73,5 mln

  308(40.2%)

  80,5 mln

  333(39.7%)

  92,3 mln

  376(43.5%)

  104,6 mln

  420(42.8%)

  103,5 mln

  410(34.9%)

  120,2 mln

  471(36.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  51,8 mln

  223(31.4%)

  51,8 mln

  220(32%)

  54,2 mln

  227(29.7%)

  56,2 mln

  232(27.7%)

  58,2 mln

  237(27.4%)

  58,2 mln

  233(23.8%)

  106,5 mln

  422(35.9%)

  98,6 mln

  386(30%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  15,5(2.2%)

  2,6 mln

  11,0(1.6%)

  5,0 mln

  20,9(2.7%)

  14,3 mln

  58,9(7%)

  13,6 mln

  55,3(6.4%)

  32,7 mln

  131(13.4%)

  27,1 mln

  107(9.1%)

  39,6 mln

  155(12%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,6 mln

  37,0(5.2%)

  7,0 mln

  29,7(4.3%)

  6,1 mln

  25,7(3.3%)

  8,9 mln

  37,0(4.4%)

  4,0 mln

  16,2(1.9%)

  5,7 mln

  22,9(2.3%)

  4,9 mln

  19,2(1.6%)

  19,7 mln

  77,3(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,6 mln

  41,4(5.8%)

  9,7 mln

  41,4(6%)

  11,6 mln

  48,7(6.4%)

  9,3 mln

  38,6(4.6%)

  9,9 mln

  40,4(4.7%)

  10,3 mln

  41,5(4.2%)

  11,7 mln

  46,4(4%)

  13,0 mln

  50,9(4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  12,8 mln

  55,4(7.8%)

  7,2 mln

  30,8(4.5%)

  7,1 mln

  29,6(3.9%)

  8,0 mln

  33,2(4%)

  8,5 mln

  34,6(4%)

  7,5 mln

  30,2(3.1%)

  14,6 mln

  57,8(4.9%)

  9,5 mln

  37,2(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  27,4(3.9%)

  6,3 mln

  26,6(3.9%)

  6,6 mln

  27,5(3.6%)

  7,5 mln

  31,1(3.7%)

  8,1 mln

  32,8(3.8%)

  8,1 mln

  32,6(3.3%)

  8,9 mln

  35,1(3%)

  9,4 mln

  36,9(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,4 mln

  14,6(2.1%)

  3,8 mln

  16,1(2.3%)

  4,2 mln

  17,5(2.3%)

  4,6 mln

  18,8(2.2%)

  4,5 mln

  18,3(2.1%)

  4,8 mln

  19,3(2%)

  5,3 mln

  21,0(1.8%)

  6,3 mln

  24,6(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,0 mln

  12,8(1.8%)

  3,5 mln

  14,9(2.2%)

  3,5 mln

  14,7(1.9%)

  2,4 mln

  9,9(1.2%)

  3,7 mln

  15,1(1.7%)

  2,8 mln

  11,1(1.1%)

  4,0 mln

  15,8(1.3%)

  3,4 mln

  13,3(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  8,0(1.1%)

  1,4 mln

  5,8(0.8%)

  7,6 mln

  31,7(4.1%)

  5,3 mln

  21,7(2.6%)

  3,1 mln

  12,7(1.5%)

  3,0 mln

  12,0(1.2%)

  2,1 mln

  8,2(0.7%)

  2,1 mln

  8,4(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555,1 tys

  2,3(0.3%)

  562,1 tys

  2,3(0.3%)

  620,0 tys

  2,5(0.3%)

  643,3 tys

  2,6(0.3%)

  658,1 tys

  2,6(0.2%)

  658,7 tys

  2,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  726,1 tys

  3,1(0.4%)

  630,8 tys

  2,7(0.4%)

  335,2 tys

  1,4(0.2%)

  247,7 tys

  1,0(0.1%)

  247,8 tys

  1,0(0.1%)

  321,6 tys

  1,3(0.1%)

  312,4 tys

  1,2(0.1%)

  411,3 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  5,2(0.7%)

  612,1 tys

  2,6(0.4%)

  1,7 mln

  7,3(0.9%)

  197,4 tys

  0,8(0.1%)

  189,9 tys

  0,8(0.1%)

  239,8 tys

  1,0(0.1%)

  180,8 tys

  0,7(0.1%)

  187,4 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  289,8 tys

  1,3(0.2%)

  334,2 tys

  1,4(0.2%)

  383,0 tys

  1,6(0.2%)

  234,1 tys

  1,0(0.1%)

  221,2 tys

  0,9(0.1%)

  219,9 tys

  0,9(0.1%)

  155,2 tys

  0,6(0.1%)

  157,4 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  118,9 tys

  0,5(0.1%)

  138,1 tys

  0,6(0.1%)

  146,9 tys

  0,6(0.1%)

  117,2 tys

  0,5(0.1%)

  118,9 tys

  0,5(0.1%)

  121,8 tys

  0,5(0%)

  123,4 tys

  0,5(0%)

  121,5 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  120,0 tys

  0,5(0.1%)

  148,6 tys

  0,6(0.1%)

  138,5 tys

  0,6(0.1%)

  155,4 tys

  0,6(0.1%)

  172,2 tys

  0,7(0.1%)

  21,5 tys

  0,1(0%)

  120,0 tys

  0,5(0%)

  109,4 tys

  0,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,9 tys

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  46,7 tys

  0,2(0%)

  293,4 tys

  1,2(0.1%)

  19,8 tys

  0,1(0%)

  63,9 tys

  0,3(0%)

  81,8 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  40,1

  0,0(0%)

  72,7

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,0(0%)

  103

  0,0(0%)

  25,4 tys

  0,1(0%)

  463

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,4 tys

  0,0(0%)

  372,3 tys

  1,6(0.2%)

  121,1 tys

  0,5(0.1%)

  464

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  304,6 tys

  1,2(0.1%)

  393

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  9,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  0,0(0%)

  68,7 tys

  0,3(0%)

  70,8 tys

  0,3(0%)

  90,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wołomiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67 093 mieszkańców powiatu wołomińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 32 694 kobiet oraz 34 399 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,9% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,2% mieszkańców powiatu wołomińskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 10,9% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wołomińskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wołomińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (35,2%) oraz średnie zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w powiecie wołomińskim mieściły się 134 przedszkola, w których do 609 oddziałów uczęszczało 12 529 dzieci (6 202 dziewczynki oraz 6 327 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołomińskim mieściły się 52 przedszkola, w których do 249 oddziałów uczęszczało 4 850 dzieci (2 356 dziewczynek oraz 2 494 chłopców). Dostępnych było 4 836 miejsc.

  20,9% mieszkańców powiatu wołomińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,2% wśród dziewczynek i 20,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 978 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 86 szkół podstawowych, w których w 1 447 oddziałach uczyło się 27 497 uczniów (13 257 kobiet oraz 14 240 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołomińskim placówkę miało 68 szkół podstawowych, w których w 743 oddziałach uczyło się 14 764 uczniów (7 187 kobiet oraz 7 577 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów.

  W powiecie wołomińskim znajduje się 17 licea ogólnokształcące, w których w 177 oddziałach uczyło się 5 246 uczniów (2 575 kobiet oraz 2 671 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 1 768 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołomińskim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 74 oddziałach uczyło się 2 171 uczniów (1 180 kobiet oraz 991 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 831 absolwentów.

  W powiecie wołomińskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 36 oddziałach uczyło się 748 uczniów (231 kobiet oraz 517 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,6 uczniów. 20,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców powiatu wołomińskiego w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 22,9% mężczyzn).

 • 29,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  29,4%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 35,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wołomiński
  36,8%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,2%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. wołomiński
  14,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wołomiński
  18,8%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wołomiński
  16,2%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 12,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,2%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,9%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 10,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. wołomiński
  3,5%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 978 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. wołomiński
  978,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Polska
  896,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 134Przedszkola
 • 45 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 609 Oddziały
 • 80 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 12 669 Miejsca
  (rok 2018)
 • 35 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wołomiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12 529 Dzieci
 • 6 202 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 327 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 262 2 lata i mniej
 • 262
 • 3 093 3 lata
 • 3 093
 • 3 311 4 lata
 • 3 311
 • 3 270 5 lata
 • 3 270
 • 2 539 6 lat
 • 2 539
 • 54 7 lat i więcej
 • 54
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 118 2 lata i mniej
 • 118
 • 1 553 3 lata
 • 1 553
 • 1 626 4 lata
 • 1 626
 • 1 656 5 lata
 • 1 656
 • 1 230 6 lat
 • 1 230
 • 19 7 lat i więcej
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 144 2 lata i mniej
 • 144
 • 1 540 3 lata
 • 1 540
 • 1 685 4 lata
 • 1 685
 • 1 614 5 lata
 • 1 614
 • 1 309 6 lat
 • 1 309
 • 35 7 lat i więcej
 • 35
 • 1 581 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 728,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 724,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 102,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 99,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15Punkty przedszkolne
 • 29 Oddziały
 • 475 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wołomiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 321 Dzieci
 • 144 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 177 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,9%
  55,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 65 3 lata
 • 65
 • 93 4 lata
 • 93
 • 81 5 lata
 • 81
 • 53 6 lat
 • 53
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 24 3 lata
 • 24
 • 49 4 lata
 • 49
 • 39 5 lata
 • 39
 • 24 6 lat
 • 24
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 41 3 lata
 • 41
 • 44 4 lata
 • 44
 • 42 5 lata
 • 42
 • 29 6 lat
 • 29
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 •  
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 361 Oddziały
 • 27 183 Uczniowie
 • 13 167 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 016 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 3 540 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 738 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 802 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 894 Absolwenci
 • 1 456 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 438 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 6Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 86 Oddziały
 • 314 Uczniowie
 • 90 Kobiety
  (uczniowie)
 • 224 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,7%
  71,3%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  19,0
  woj. mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,0
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,0
 • 20,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,0
 • 3,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,7
 •  
 • 1 927,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 617,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 309,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 90,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 76,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 113 Oddziały
 • 2 925 Uczniowie
 • 1 671 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 254 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,1%
  42,9%
 • 803 Uczniowie w 1 klasie
 • 455 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 348 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 558 Absolwenci
 • 325 Kobiety
  (absolwenci)
 • 233 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 64 Oddziały
 • 2 321 Uczniowie
 • 904 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 417 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,9%
  61,1%
 • 1 210 Absolwenci
 • 478 Kobiety
  (absolwenci)
 • 732 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  29,6
  woj. mazowieckie
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 207,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 156,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 242 Uczniowie w 1 klasie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 165 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat wołomiński
  20,8
  Mazowieckie
  17,7
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wołomińskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie wołomińskim znajdowało się 7 hoteli (1 ★★★★, 5 ★★★, 1 ★★), 4 motele (1 ★★★, 3 w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • pokoje gościnne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 20, liczba miejsc: 1 770)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 12


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie wołomińskim: 13 (publiczne: 12, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wołomińskim 11 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 800 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 581 (uczestnicy: 76 854)
  • seanse filmowe: 61 (uczestnicy: 2 960)
  • wystawy: 35 (uczestnicy: 5 753)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 3 855)
  • koncerty: 81 (uczestnicy: 18 787)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 63 (uczestnicy: 4 906)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 22 (uczestnicy: 7 202)
  • konkursy: 31 (uczestnicy: 10 802)
  • pokazy teatralne: 56 (uczestnicy: 9 417)
  • konferencje: 11 (uczestnicy: 900)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 364)
  • warsztaty: 182 (uczestnicy: 4 773)
  • inne: 22 (uczestnicy: 7 135)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 196 (członkowie: 5 769)
  • plastyczne/techniczne: 30 (członkowie: 708)
  • taneczne: 36 (członkowie: 775)
  • muzyczne: 37 (członkowie: 768)
  • informatyczne: 7 (członkowie: 75)
  • fotograficzne i filmowe: 6 (członkowie: 38)
  • teatralne: 7 (członkowie: 87)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 14 (członkowie: 700)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 17 (członkowie: 1 341)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • inne: 41 (członkowie: 1 272)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 196)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 55)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 25)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)
  • tańca: 2 (absolwenci: 50)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 21)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 22)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 10
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 7
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 10
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 51 (członkowie: 1 017)
  • teatralne: 11 (członkowie: 171)
  • muzyczne - instrumentalne: 17 (członkowie: 332)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 198)
  • taneczne: 11 (członkowie: 292)
  • inne: 1 (członkowie: 24)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wołomińskim działały 2 kina posiadające 5 sal z 985 miejscami na widowni. Odbyło się 5 525 seansów, na które przyszło 92 973 widzów, w tym 1 283 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 20 262 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wołomińskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami. Odnotowano 2 850 zwiedzających, co daje 112 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wołomińskim działało 40 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 599 595 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 84 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 38 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 460 797 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 243
  • dostępne dla czytelników: 118
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 116
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 30
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 27
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 32
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 24


 • Kluby sportowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wołomińskim działało 57 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 001 członków. Zarejestrowano 4 147 ćwiczących (mężczyźni: 2 818, kobiety: 1 329, chłopcy do lat 18: 2 365, dziewczęta do lat 18: 1 228). Aktywnych było 88 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (92), instruktora sportowego (95) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wołomińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wołomiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 67 wypadków drogowych w powiecie wołomińskim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 83 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 26,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 31,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie wołomińskim zarejestrowanych było 197 970 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 150 698 samochodów osobowych (597,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 26 864 samochodów ciężarowych (119,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 708 autobusów (2,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 3 377 ciągników siodłowych (13,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla kraju) oraz 9 815 motocykli (38,9 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,0 lat.


  W 2021 roku w powiecie wołomińskim znajdowało się 126 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 14 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 81 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 81 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 67 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 13 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 83 Ranni
  (rok 2021)
 • 20 Lekko ranni
 • 63 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wołomińskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 26,24 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  26,2
  woj. mazowieckie
  56,9
  Cały kraj
  59,9
 • 5,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  5,1
  Mazowieckie
  6,9
  Cały kraj
  5,9
 • 32,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat wołomiński
  32,5
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  69,4
 • 10,10 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat wołomiński
  10,1
  Mazowieckie
  8,0
  Polska
  7,6
 • 31,82 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  31,8
  Województwo
  62,9
  Cała Polska
  80,2
 • 19,40 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat wołomiński
  19,4
  woj. mazowieckie
  12,2
  Polska
  9,8
 • 123,88 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. wołomiński
  123,9
  Mazowieckie
  115,4
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 197 970 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wołomińskim w 2020 roku
 • 150 698 Samochody osobowe
 • 26 864 Samochody ciężarowe
 • 125 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 708 Autobusy
 • 1 815 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 3 380 Ciągniki samochodowe
 • 3 377   Ciągniki siodłowe
 • 4 690 Ciągniki rolnicze
 • 9 815 Motocykle
 • 2 956   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 822 Motorowery
 • 150 698Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Samochody osobowe w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 597,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  597,0
  Mazowieckie
  729,5
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg29 676
  • 1400-1649 kg36 091
  • 1650-1899 kg38 785
  • 1900 kg i więcej46 146
 • 29 676 do 1399 kg
 • 36 091 1400-1649 kg
 • 38 785 1650-1899 kg
 • 46 146 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 52 028 do 1399 cm3
 • 52 028
 • 82 658 1400-1999 cm3
 • 82 658
 • 16 012 2000 i więcej cm3
 • 16 012
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna75 405
  • olej napędowy45 913
  • gaz (LPG)24 449
  • pozostałe4 931
 • 75 405 benzyna
 • 45 913 olej napędowy
 • 24 449 gaz (LPG)
 • 4 931 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 2 694 do 1 roku
 • 2 694
 • 1 933 2 lata
 • 1 933
 • 2 783 3 lata
 • 2 783
 • 6 791 4-5 lat
 • 6 791
 • 7 101 6-7 lat
 • 7 101
 • 8 359 8-9 lat
 • 8 359
 • 10 164 10-11 lat
 • 10 164
 • 28 891 12-15 lat
 • 28 891
 • 31 271 16-20 lat
 • 31 271
 • 22 062 21-25 lat
 • 22 062
 • 11 472 26-30 lat
 • 11 472
 • 17 177 31 lat i więcej
 • 17 177
 • 17,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wołomińskim
 • powiat wołomiński
  17,6 lat
  Województwo
  17,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 26 864Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 119,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  119,8
  Województwo
  134,0
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 13 290 do 999 kg
 • 13 290
 • 7 924 1000-1499 kg
 • 7 924
 • 1 733 1500-2999 kg
 • 1 733
 • 199 3000-3499 kg
 • 199
 • 422 3500-4999 kg
 • 422
 • 989 5000-6999 kg
 • 989
 • 800 7000-9999 kg
 • 800
 • 998 10000-14999 kg
 • 998
 • 509 15000 kg i więcej
 • 509
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 645
  • olej napędowy19 752
  • gaz (LPG)1 505
  • pozostałe962
 • 4 645 benzyna
 • 19 752 olej napędowy
 • 1 505 gaz (LPG)
 • 962 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 425 do 1 roku
 • 425
 • 268 2 lata
 • 268
 • 316 3 lata
 • 316
 • 1 148 4-5 lat
 • 1 148
 • 1 307 6-7 lat
 • 1 307
 • 1 451 8-9 lat
 • 1 451
 • 2 096 10-11 lat
 • 2 096
 • 4 292 12-15 lat
 • 4 292
 • 5 065 16-20 lat
 • 5 065
 • 4 211 21-25 lat
 • 4 211
 • 2 138 26-30 lat
 • 2 138
 • 4 147 31 lat i więcej
 • 4 147
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wołomińskim
 • Powiat
  18,6 lat
  Mazowieckie
  18,2 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 708Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Autobusy w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  2,8
  Mazowieckie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna40
  • olej napędowy639
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe28
 • 40 benzyna
 • 639 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 2 2 lata
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 20 4-5 lat
 • 20
 • 14 6-7 lat
 • 14
 • 12 8-9 lat
 • 12
 • 20 10-11 lat
 • 20
 • 96 12-15 lat
 • 96
 • 153 16-20 lat
 • 153
 • 109 21-25 lat
 • 109
 • 61 26-30 lat
 • 61
 • 199 31 lat i więcej
 • 199
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wołomińskim
 • pow. wołomiński
  22,3 lat
  Mazowieckie
  19,4 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 3 377Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 13,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  13,4
  Mazowieckie
  21,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy3 204
  • gaz (LPG)28
  • pozostałe121
 • 24 benzyna
 • 3 204 olej napędowy
 • 28 gaz (LPG)
 • 121 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 91 do 1 roku
 • 91
 • 125 2 lata
 • 125
 • 162 3 lata
 • 162
 • 457 4-5 lat
 • 457
 • 329 6-7 lat
 • 329
 • 372 8-9 lat
 • 372
 • 145 10-11 lat
 • 145
 • 658 12-15 lat
 • 658
 • 419 16-20 lat
 • 419
 • 314 21-25 lat
 • 314
 • 154 26-30 lat
 • 154
 • 151 31 lat i więcej
 • 151
 • 12,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wołomińskim
 • Tutaj
  12,7 lat
  woj. mazowieckie
  10,0 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 9 815Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Motocykle w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 38,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  38,9
  Mazowieckie
  40,6
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 204 do 1 roku
 • 204
 • 127 2 lata
 • 127
 • 125 3 lata
 • 125
 • 567 4-5 lat
 • 567
 • 338 6-7 lat
 • 338
 • 423 8-9 lat
 • 423
 • 515 10-11 lat
 • 515
 • 1 434 12-15 lat
 • 1 434
 • 1 570 16-20 lat
 • 1 570
 • 843 21-25 lat
 • 843
 • 549 26-30 lat
 • 549
 • 3 120 31 lat i więcej
 • 3 120
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wołomińskim
 • Tutaj
  21,0 lat
  woj. mazowieckie
  21,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 126 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 80 km  Będących pod zarządem gminy
 • 32 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 13 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wołomińskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 317,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat wołomiński
  1 317,2 km
  Mazowieckie
  762,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 4,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,9 km
  woj. mazowieckie
  5,0 km
  Kraj
  4,9 km
 • 14 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 81 Liczba licencji na taksówki
 • 81 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami