Powiat wołomiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wołomiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 274 522 Liczba mieszkańców
 • 954 km2 Powierzchnia
 • 288 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,6% Stopa urbanizacji
 • Adam Lubiak Starosta
 • ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin Adres starostwa powiatowego
 • WWL, WV Tablice rejestracyjne
Powiat wołomiński na mapie
Identyfikatory
 • 1434 TERYT (TERC)
Herb powiatu wołomińskiego
powiat wołomiński herb

powiat wołomiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
22 761 33 40
22 112 13 01
ul.Sasina 15
05-200 Wołomin
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
22 7762021 (22,23,24,25)
22 776 43 62
ul. Wileńska 43A
05-200 Wołomin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
22 776 44 94
00 776 44 94
ul.Legionów 78
05-200 Wołomin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie
22 776 21 92
22 776 38 33
ul. Legionów 78
05-200 Wołomin
Starostwo Powiatowe w Wołominie
(22) 787-43-01
(22) 776-50-93
ul. Prądzyńskiego
05-200 Wołomin

Powiat wołomiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat wołomiński ma 274 522 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 40,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,8 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego w 2050 roku wynosi 320 902, z czego 164 876 to kobiety, a 156 026 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wołomińskiego zawarli w 2022 roku 1 137 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców powiatu wołomińskiego jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wołomiński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 376. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,38 na 1000 mieszkańców powiatu wołomińskiego. W 2022 roku urodziło się 2 846 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 428 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,6% zgonów w powiecie wołomińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w powiecie wołomińskim były nowotwory, a 9,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wołomińskiego przypada 9.07 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 5 356 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 987 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wołomińskiego 2 369. W tym samym roku 189 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 173.

  59,7% mieszkańców powiatu wołomińskiego jest w wieku produkcyjnym, 23,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 274 522 Liczba mieszkańców
 • 141 515 Kobiety
 • 133 007 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 320 902 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 164 876 Kobiety
 • 156 026 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wołomińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wołomińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wołomińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wołomiński
  38,8 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 40,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wołomiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wołomiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wołomiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • powiat wołomiński
  27,8%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. wołomiński
  58,2%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,9%
  Województwo
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 11,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,9%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wołomińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,2
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 1 137 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wołomińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 376 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 283 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 93 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,38 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  1,4
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • 2,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wołomińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wołomińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wołomińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wołomińskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 846 Urodzenia żywe
 • 1 417 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 429 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,5
  Mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 41,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wołomiński
  41,6
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 428 g Średnia waga noworodków
 • 3 359 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wołomiński
  3 428 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 28 Waga 4500g - 4999g
 • 28
 • 311 Waga 4000g - 4499g
 • 311
 • 1 013 Waga 3500g - 3999g
 • 1 013
 • 1 017 Waga 3000g - 3499g
 • 1 017
 • 349 Waga 2500g - 2999g
 • 349
 • 81 Waga 2000g - 2499g
 • 81
 • 30 Waga 1500g - 1999g
 • 30
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wołomiński
  1,53
  woj. mazowieckie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,76
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wołomiński
  1,15
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie wołomińskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 470 Zgony
 • 1 134 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 336 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 8 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  9,1
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 86,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  86,8
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wołomiński
  2,8
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,4
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat wołomiński
  24,6%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wołomiński
  22,1%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 9,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  9,4%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 162 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Cały kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 200,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  200,9
  Województwo
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 223,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 206,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 240,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wołomiński
  223,0
  Województwo
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 40,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 65,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wołomiński
  40,2
  Województwo
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 24,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  24,9
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,0
  Województwo
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. wołomiński
  0,6%
  Mazowieckie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wołomińskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 7 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  25,0
  Kraj
  38,0
 • 10 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  10,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 24 powieszenie się
 • 24
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 24 powieszenie się
 • 24
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 21 nieustalona
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 21 nieustalona
 • 21
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe2
  • nieustalony20
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 2 wyższe
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony20
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 20 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 16 nieustalony
 • 16
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 356 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 839 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 517 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 189 Zameldowania z zagranicy
 • 95 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 94 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 987 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 593 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 394 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 542 Saldo migracji
 • 1 336 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 206 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 369 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 246 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 123 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 173 Saldo migracji zagranicznych
 • 90 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 83 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wołomińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wołomiński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wołomińskim oddano do użytku 3 111 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wołomińskim to 102 030 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 25,9% na cele indywidualne, 0,6% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wołomińskim to 3,95 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie wołomińskim to 97,50 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,24% mieszkań posiada łazienkę, 84,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,14% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie wołomińskim 1 417 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 6 676 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 6 280 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 765 transakcji (mediana cen - 5 979 zł/m2, średnia - 5 651 zł/m2), a na rynku wtórnym 652 transakcje rynkowe (mediana cen - 7 768 zł/m2, średnia - 7 324 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 676 zł
 • Powiat
  6 676 zł
  Mazowieckie
  9 144 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 6 676 zł Ogółem
 • 6 676 zł
 • 8 060 zł do 40 m2
 • 8 060 zł
 • 7 465 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 465 zł
 • 6 895 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 895 zł
 • 5 345 zł od 80,1 m2
 • 5 345 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 280 zł
 • pow. wołomiński
  6 280 zł
  Mazowieckie
  9 651 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 6 280 zł Ogółem
 • 6 280 zł
 • 8 227 zł do 40 m2
 • 8 227 zł
 • 7 584 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 584 zł
 • 7 046 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 046 zł
 • 5 281 zł od 80,1 m2
 • 5 281 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 417
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2165
  • od 40,1 do 60 m2460
  • od 60,1 do 80 m2296
  • od 80,1 m2496
 • 165 do 40 m2
 • 460 od 40,1 do 60 m2
 • 296 od 60,1 do 80 m2
 • 496 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wołomińskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 979 zł
 • Powiat
  5 979 zł
  Mazowieckie
  7 751 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 5 979 zł Ogółem
 • 5 979 zł
 • 7 150 zł do 40 m2
 • 7 150 zł
 • 6 794 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 794 zł
 • 6 566 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 566 zł
 • 5 176 zł od 80,1 m2
 • 5 176 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 651 zł
 • Powiat
  5 651 zł
  woj. mazowieckie
  8 501 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 5 651 zł Ogółem
 • 5 651 zł
 • 7 496 zł do 40 m2
 • 7 496 zł
 • 6 928 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 928 zł
 • 6 530 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 530 zł
 • 5 139 zł od 80,1 m2
 • 5 139 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 765
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m252
  • od 40,1 do 60 m2167
  • od 60,1 do 80 m2146
  • od 80,1 m2400
 • 52 do 40 m2
 • 167 od 40,1 do 60 m2
 • 146 od 60,1 do 80 m2
 • 400 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 768 zł
 • pow. wołomiński
  7 768 zł
  Mazowieckie
  10 786 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 7 768 zł Ogółem
 • 7 768 zł
 • 8 808 zł do 40 m2
 • 8 808 zł
 • 8 161 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 161 zł
 • 7 599 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 599 zł
 • 6 436 zł od 80,1 m2
 • 6 436 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 324 zł
 • powiat wołomiński
  7 324 zł
  woj. mazowieckie
  10 903 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 7 324 zł Ogółem
 • 7 324 zł
 • 8 577 zł do 40 m2
 • 8 577 zł
 • 7 972 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 972 zł
 • 7 561 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 561 zł
 • 5 852 zł od 80,1 m2
 • 5 852 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 652
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2113
  • od 40,1 do 60 m2293
  • od 60,1 do 80 m2150
  • od 80,1 m296
 • 113 do 40 m2
 • 293 od 40,1 do 60 m2
 • 150 od 60,1 do 80 m2
 • 96 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 102 030 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 373,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. wołomiński
  373,20
  woj. mazowieckie
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  88,50 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. wołomiński
  33,00 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,14
  Województwo
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. wołomiński
  2,68
  woj. mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wołomiński
  0,65
  Mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 111 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 11,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  11,38
  Mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 297 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. wołomiński
  3,95
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 44,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  44,98
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 303 368 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 97,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  97,5 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 1,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. wołomiński
  1,11 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,58%
  Mazowieckie
  97,23%
  Kraj
  97,75%
 • 93,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,65%
  Województwo
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 93,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. wołomiński
  93,24%
  Województwo
  93,83%
  Kraj
  93,75%
 • 84,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,77%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 77,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  77,14%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat wołomiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wołomińskim na 1000 mieszkańców pracuje 157osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołomińskim wynosiło w 2023 roku 5,8% (5,8% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołomińskim wynosiło 6 065,79 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołomińskiego 34 401 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 17 995 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -16 406.

  6,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołomińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 28,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 157 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat wołomiński
  157,0
  Województwo
  318,0
  Polska
  259,0
 • 7,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,6% Kobiety
 • 7,4% Mężczyźni
 • pow. wołomiński
  5,8%
  Województwo
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 451 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 066 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wołomińskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 34 401 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 17 995 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -16 406 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 28,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 45,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wołomińskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 397 Pracujący ogółem
 • 21 985 Kobiety
 • 20 412 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 23,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wołomiński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,5
  Mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 29,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,0
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 75,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  75,2
  woj. mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wołomiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie wołomińskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 39 966 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 31 458 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 3 211 nowych podmiotów, a 1 696 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (3 211) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (2 040) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (2 260) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (1 300) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wołomińskim najwięcej (3 108) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (38 956) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (173) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (9 536) podmiotów, a 75,7% (30 257) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wołomińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.9%) oraz Budownictwo (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 39 966 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 173 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9 536 Przemysł i budownictwo
 • 30 257 Pozostała działalność
 • 3 211 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wołomińskim w 2023 roku
 • 1 696 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wołomińskim w 2023 roku
 • 31 458 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 956 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 38 956
 • 870 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 870
 • 128 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 128
 • 10 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 39 954 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 39 954
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 Spółdzielnie ogółem
 • 38
 • 3 691 Spółki handlowe ogółem
 • 3 691
 • 420  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 420
 • 27  Spółki handlowe - akcyjne
 • 27
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 3 108  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3 108
 • 408    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 408
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 2 542 Spółki cywilne ogółem
 • 2 542
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 458 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 6 585 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 6 585
 • 5 070 Budownictwo
 • 5 070
 • 3 865 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 3 865
 • 2 425 Przetwórstwo przemysłowe
 • 2 425
 • 2 302 Informacja i komunikacja
 • 2 302
 • 2 273 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2 273
 • 1 876 Pozostała działalność
 • 1 876
 • 1 661 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 661
 • 1 609 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 609
 • 999 Edukacja
 • 999
 • 882 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 882
 • 775 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 775
 • 531 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 531
 • 334 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 334
 • 138 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 138
 • 106 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 106
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 6 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wołomińskim stwierdzono 7 985 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wołomińskim wynosi 66,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wołomińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 18,52 (wykrywalność 53%) oraz o charakterze kryminalnym - 16,21 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 10,81 (86%), drogowe - 1,54 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7 985 Przestępstwa ogółem
 • 7 985
 • 4 413 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 4 413
 • 2 942 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 2 942
 • 420 Przestępstwa drogowe
 • 420
 • 95 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 95
 • 5 042 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 5 042
 • 29,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wołomiński
  29,33
  Województwo
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 16,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,21
  Województwo
  14,84
  Polska
  12,98
 • 10,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,81
  Województwo
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. wołomiński
  1,54
  Województwo
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wołomiński
  0,35
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 18,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat wołomiński
  18,52
  woj. mazowieckie
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat wołomiński
  66%
  woj. mazowieckie
  63%
  Polska
  71%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  48%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. wołomiński
  98%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  92%
  Mazowieckie
  87%
  Polska
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. wołomiński
  53%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Powiat wołomiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wołomińskiego wyniosła w 2022 roku 370,2 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu wołomińskiego - 20% została przeznaczona na Dział 851 - Ochrona zdrowia. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (18%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 119,5 mln złotych, czyli 32,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wołomińskiego wyniosła w 2022 roku 325,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27%) oraz z Dział 851 - Ochrona zdrowia (9.4%). W budżecie powiatu wołomińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 399 złotych na mieszkańca (33,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,6 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  158,9 mln

  681(100%)

  180,5 mln

  762(100%)

  208,5 mln

  868(100%)

  222,7 mln

  914(100%)

  236,3 mln

  955(100%)

  268,3 mln

  1,0 tys(100%)

  304,1 mln

  1,1 tys(100%)

  370,2 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  10,8 mln

  46,0(6.8%)

  10,8 mln

  45,5(6%)

  8,6 mln

  35,4(4.1%)

  7,3 mln

  29,9(3.3%)

  6,7 mln

  26,8(2.8%)

  17,6 mln

  69,6(6.6%)

  29,4 mln

  115(9.7%)

  74,0 mln

  271(20%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  41,4 mln

  176(26%)

  48,6 mln

  204(27%)

  50,4 mln

  209(24.2%)

  48,2 mln

  197(21.6%)

  52,3 mln

  210(22.1%)

  62,8 mln

  249(23.4%)

  65,7 mln

  257(21.6%)

  72,8 mln

  266(19.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  23,0 mln

  97,9(14.5%)

  31,8 mln

  133(17.6%)

  53,8 mln

  222(25.8%)

  63,8 mln

  260(28.7%)

  65,5 mln

  263(27.7%)

  62,9 mln

  249(23.4%)

  79,0 mln

  309(26%)

  66,8 mln

  244(18%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  19,1 mln

  81,5(12.1%)

  21,1 mln

  88,4(11.7%)

  23,7 mln

  98,0(11.4%)

  25,9 mln

  105(11.6%)

  27,6 mln

  111(11.7%)

  32,2 mln

  127(12%)

  33,0 mln

  129(10.9%)

  43,7 mln

  160(11.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,1 mln

  81,3(12%)

  22,1 mln

  92,8(12.3%)

  13,9 mln

  57,4(6.7%)

  14,2 mln

  57,7(6.4%)

  15,5 mln

  62,1(6.6%)

  16,8 mln

  66,5(6.3%)

  22,5 mln

  88,1(7.4%)

  19,7 mln

  71,9(5.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  27,7(4.1%)

  6,7 mln

  28,1(3.7%)

  8,5 mln

  35,0(4.1%)

  7,6 mln

  30,9(3.4%)

  8,4 mln

  33,6(3.5%)

  9,2 mln

  36,5(3.4%)

  9,9 mln

  38,7(3.3%)

  18,0 mln

  66,0(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  11,1 mln

  47,3(7%)

  11,3 mln

  47,4(6.3%)

  12,5 mln

  51,6(6%)

  13,3 mln

  54,3(6%)

  17,0 mln

  68,2(7.2%)

  20,4 mln

  80,7(7.6%)

  16,4 mln

  64,2(5.4%)

  17,8 mln

  65,1(4.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  14,2 mln

  60,6(9%)

  14,1 mln

  59,1(7.8%)

  14,9 mln

  61,5(7.1%)

  14,8 mln

  60,5(6.7%)

  14,1 mln

  56,8(6%)

  15,5 mln

  61,5(5.8%)

  15,7 mln

  61,6(5.2%)

  17,6 mln

  64,4(4.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,2 mln

  22,0(3.3%)

  4,5 mln

  19,1(2.5%)

  3,4 mln

  13,9(1.6%)

  4,6 mln

  18,8(2.1%)

  4,8 mln

  19,1(2%)

  5,8 mln

  23,0(2.2%)

  8,0 mln

  31,4(2.6%)

  9,4 mln

  34,4(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  5,7(0.8%)

  1,8 mln

  7,6(1%)

  1,1 mln

  4,5(0.5%)

  2,5 mln

  10,1(1.1%)

  3,3 mln

  13,2(1.4%)

  2,2 mln

  8,8(0.8%)

  2,9 mln

  11,2(0.9%)

  5,6 mln

  20,5(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,5 mln

  10,8(1.6%)

  2,2 mln

  9,3(1.2%)

  2,5 mln

  10,2(1.2%)

  3,3 mln

  13,4(1.5%)

  2,9 mln

  11,6(1.2%)

  2,8 mln

  11,0(1%)

  3,2 mln

  12,5(1%)

  4,2 mln

  15,3(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  4,8(0.7%)

  994,5 tys

  4,2(0.6%)

  1,1 mln

  4,6(0.5%)

  1,3 mln

  5,2(0.6%)

  1,6 mln

  6,2(0.7%)

  1,3 mln

  5,3(0.5%)

  922,0 tys

  3,6(0.3%)

  3,6 mln

  13,0(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  6,8(1%)

  2,0 mln

  8,5(1.1%)

  2,0 mln

  8,4(1%)

  2,1 mln

  8,4(0.9%)

  2,2 mln

  8,8(0.9%)

  2,4 mln

  9,5(0.9%)

  2,7 mln

  10,7(0.9%)

  2,9 mln

  10,7(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  555,1 tys

  2,3(0.3%)

  562,1 tys

  2,3(0.3%)

  620,0 tys

  2,5(0.3%)

  643,3 tys

  2,6(0.3%)

  661,7 tys

  2,6(0.2%)

  658,7 tys

  2,6(0.2%)

  656,2 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  370,6 tys

  1,6(0.2%)

  430,5 tys

  1,8(0.2%)

  494,4 tys

  2,0(0.2%)

  1,0 mln

  4,3(0.5%)

  758,6 tys

  3,0(0.3%)

  458,1 tys

  1,8(0.2%)

  443,4 tys

  1,7(0.1%)

  634,7 tys

  2,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  368,4 tys

  1,6(0.2%)

  417,5 tys

  1,8(0.2%)

  274,6 tys

  1,1(0.1%)

  261,6 tys

  1,1(0.1%)

  310,2 tys

  1,2(0.1%)

  266,3 tys

  1,1(0.1%)

  283,5 tys

  1,1(0.1%)

  313,9 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  192,3 tys

  0,8(0.1%)

  331,9 tys

  1,4(0.2%)

  601,1 tys

  2,5(0.3%)

  1,0 mln

  4,1(0.5%)

  649,0 tys

  2,6(0.3%)

  360,7 tys

  1,4(0.1%)

  258,9 tys

  1,0(0.1%)

  292,7 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  521,9 tys

  2,2(0.3%)

  507,3 tys

  2,1(0.3%)

  525,8 tys

  2,2(0.3%)

  725,3 tys

  3,0(0.3%)

  241,5 tys

  1,0(0.1%)

  240,0 tys

  1,0(0.1%)

  250,0 tys

  1,0(0.1%)

  285,0 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  330,5 tys

  1,4(0.2%)

  54,5 tys

  0,2(0%)

  94,3 tys

  0,4(0%)

  95,6 tys

  0,4(0%)

  547,2 tys

  2,2(0.2%)

  177,3 tys

  0,7(0.1%)

  109,8 tys

  0,4(0%)

  140,8 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  68,7 tys

  0,3(0%)

  70,8 tys

  0,3(0%)

  90,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  162,1 mln

  694(100%)

  182,7 mln

  771(100%)

  202,7 mln

  844(100%)

  212,4 mln

  872(100%)

  244,5 mln

  989(100%)

  296,6 mln

  1,1 tys(100%)

  328,8 mln

  1,2 tys(100%)

  325,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  66,6 mln

  283(41.1%)

  73,5 mln

  308(40.2%)

  80,5 mln

  333(39.7%)

  92,3 mln

  376(43.5%)

  104,6 mln

  420(42.8%)

  103,5 mln

  410(34.9%)

  120,2 mln

  471(36.6%)

  118,6 mln

  434(36.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  51,8 mln

  220(32%)

  54,2 mln

  227(29.7%)

  56,2 mln

  232(27.7%)

  58,2 mln

  237(27.4%)

  58,2 mln

  233(23.8%)

  106,5 mln

  422(35.9%)

  98,6 mln

  386(30%)

  88,0 mln

  322(27%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,0 mln

  29,7(4.3%)

  6,1 mln

  25,7(3.3%)

  8,9 mln

  37,0(4.4%)

  4,0 mln

  16,2(1.9%)

  5,7 mln

  22,9(2.3%)

  4,9 mln

  19,2(1.6%)

  19,7 mln

  77,3(6%)

  30,5 mln

  112(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  11,0(1.6%)

  5,0 mln

  20,9(2.7%)

  14,3 mln

  58,9(7%)

  13,6 mln

  55,3(6.4%)

  32,7 mln

  131(13.4%)

  27,1 mln

  107(9.1%)

  39,6 mln

  155(12%)

  26,8 mln

  98,0(8.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  26,6(3.9%)

  6,6 mln

  27,5(3.6%)

  7,5 mln

  31,1(3.7%)

  8,1 mln

  32,8(3.8%)

  8,1 mln

  32,6(3.3%)

  8,9 mln

  35,1(3%)

  9,4 mln

  36,9(2.9%)

  17,6 mln

  64,4(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,7 mln

  41,4(6%)

  11,6 mln

  48,7(6.4%)

  9,3 mln

  38,6(4.6%)

  9,9 mln

  40,4(4.7%)

  10,3 mln

  41,5(4.2%)

  11,7 mln

  46,4(4%)

  13,0 mln

  50,9(4%)

  15,7 mln

  57,6(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,2 mln

  30,8(4.5%)

  7,1 mln

  29,6(3.9%)

  8,0 mln

  33,2(4%)

  8,5 mln

  34,6(4%)

  7,5 mln

  30,2(3.1%)

  14,6 mln

  57,8(4.9%)

  9,5 mln

  37,2(2.9%)

  9,1 mln

  33,4(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,8 mln

  16,1(2.3%)

  4,2 mln

  17,5(2.3%)

  4,6 mln

  18,8(2.2%)

  4,5 mln

  18,3(2.1%)

  4,8 mln

  19,3(2%)

  5,3 mln

  21,0(1.8%)

  6,3 mln

  24,6(1.9%)

  6,1 mln

  22,3(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  14,9(2.2%)

  3,5 mln

  14,7(1.9%)

  2,4 mln

  9,9(1.2%)

  3,7 mln

  15,1(1.7%)

  2,8 mln

  11,1(1.1%)

  4,0 mln

  15,8(1.3%)

  3,4 mln

  13,3(1%)

  3,8 mln

  13,8(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  5,8(0.8%)

  7,6 mln

  31,7(4.1%)

  5,3 mln

  21,7(2.6%)

  3,1 mln

  12,7(1.5%)

  3,0 mln

  12,0(1.2%)

  2,1 mln

  8,2(0.7%)

  2,1 mln

  8,4(0.6%)

  2,4 mln

  8,9(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  555,1 tys

  2,3(0.3%)

  562,1 tys

  2,3(0.3%)

  620,0 tys

  2,5(0.3%)

  643,3 tys

  2,6(0.3%)

  658,1 tys

  2,6(0.2%)

  658,7 tys

  2,6(0.2%)

  656,2 tys

  2,4(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  630,8 tys

  2,7(0.4%)

  335,2 tys

  1,4(0.2%)

  247,7 tys

  1,0(0.1%)

  247,8 tys

  1,0(0.1%)

  321,6 tys

  1,3(0.1%)

  312,4 tys

  1,2(0.1%)

  411,3 tys

  1,6(0.1%)

  459,0 tys

  1,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  334,2 tys

  1,4(0.2%)

  383,0 tys

  1,6(0.2%)

  234,1 tys

  1,0(0.1%)

  221,2 tys

  0,9(0.1%)

  219,9 tys

  0,9(0.1%)

  155,2 tys

  0,6(0.1%)

  157,4 tys

  0,6(0%)

  253,6 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  612,1 tys

  2,6(0.4%)

  1,7 mln

  7,3(0.9%)

  197,4 tys

  0,8(0.1%)

  189,9 tys

  0,8(0.1%)

  239,8 tys

  1,0(0.1%)

  180,8 tys

  0,7(0.1%)

  187,4 tys

  0,7(0.1%)

  244,2 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  138,1 tys

  0,6(0.1%)

  146,9 tys

  0,6(0.1%)

  117,2 tys

  0,5(0.1%)

  118,9 tys

  0,5(0.1%)

  121,8 tys

  0,5(0%)

  123,4 tys

  0,5(0%)

  121,5 tys

  0,5(0%)

  118,8 tys

  0,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,6 tys

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  46,7 tys

  0,2(0%)

  293,4 tys

  1,2(0.1%)

  19,8 tys

  0,1(0%)

  63,9 tys

  0,3(0%)

  81,8 tys

  0,3(0%)

  80,0 tys

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,7 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  148,6 tys

  0,6(0.1%)

  138,5 tys

  0,6(0.1%)

  155,4 tys

  0,6(0.1%)

  172,2 tys

  0,7(0.1%)

  21,5 tys

  0,1(0%)

  120,0 tys

  0,5(0%)

  109,4 tys

  0,4(0%)

  20,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  72,7

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,0(0%)

  103

  0,0(0%)

  25,4 tys

  0,1(0%)

  463

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  372,3 tys

  1,6(0.2%)

  121,1 tys

  0,5(0.1%)

  464

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  304,6 tys

  1,2(0.1%)

  393

  0,0(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  0,0(0%)

  68,7 tys

  0,3(0%)

  70,8 tys

  0,3(0%)

  90,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wołomiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66 874 mieszkańców powiatu wołomińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 32 576 kobiet oraz 34 299 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,9% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,2% mieszkańców powiatu wołomińskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 10,9% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wołomińskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wołomińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (35,2%) oraz średnie zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2022 w powiecie wołomińskim mieściło się 141 przedszkoli, w których do 654 oddziałów uczęszczało 13 456 dzieci (6 676 dziewczynek oraz 6 780 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołomińskim mieściły się 52 przedszkola, w których do 249 oddziałów uczęszczało 4 850 dzieci (2 356 dziewczynek oraz 2 494 chłopców). Dostępnych było 4 836 miejsc.

  20,9% mieszkańców powiatu wołomińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,2% wśród dziewczynek i 20,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 976 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 85 szkół podstawowych, w których w 1 449 oddziałach uczyło się 28 403 uczniów (13 740 kobiet oraz 14 663 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołomińskim placówkę miało 68 szkół podstawowych, w których w 743 oddziałach uczyło się 14 764 uczniów (7 187 kobiet oraz 7 577 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,88.

  W powiecie wołomińskim znajduje się 16 licea ogólnokształcące, w których w 197 oddziałach uczyło się 5 859 uczniów (2 835 kobiet oraz 3 024 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 1 128 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołomińskim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 74 oddziałach uczyło się 2 171 uczniów (1 180 kobiet oraz 991 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 831 absolwentów.

  W powiecie wołomińskim znajduje się 6 Technik, w których w 80 oddziałach uczyło się 1 884 uczniów (577 kobiet oraz 1 307 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 296 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołomińskim placówkę miało 6 Technik, w których w 36 oddziałach uczyło się 929 uczniów (339 kobiet oraz 590 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 152 absolwentów.

  W powiecie wołomińskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 34 oddziałach uczyło się 725 uczniów (236 kobiet oraz 489 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,7 uczniów. 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców powiatu wołomińskiego w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 22,9% mężczyzn).

 • 29,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. wołomiński
  29,4%
  Województwo
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 35,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wołomiński
  36,8%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,2%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,9%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wołomiński
  18,8%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wołomiński
  16,2%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 12,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  10,9%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 10,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,5%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 976 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat wołomiński
  976,0
  Mazowieckie
  970,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 141Przedszkola
 • 39 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 654 Oddziały
 • 73 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 12 669 Miejsca
  (rok 2018)
 • 35 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wołomiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 456 Dzieci
 • 6 676 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 780 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 286 2 lata i mniej
 • 286
 • 3 223 3 lata
 • 3 223
 • 3 490 4 lata
 • 3 490
 • 3 543 5 lata
 • 3 543
 • 2 844 6 lat
 • 2 844
 • 70 7 lat i więcej
 • 70
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 144 2 lata i mniej
 • 144
 • 1 570 3 lata
 • 1 570
 • 1 761 4 lata
 • 1 761
 • 1 741 5 lata
 • 1 741
 • 1 439 6 lat
 • 1 439
 • 21 7 lat i więcej
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 142 2 lata i mniej
 • 142
 • 1 653 3 lata
 • 1 653
 • 1 729 4 lata
 • 1 729
 • 1 802 5 lata
 • 1 802
 • 1 405 6 lat
 • 1 405
 • 49 7 lat i więcej
 • 49
 • 1 510 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 755,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 745,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 112,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 110,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16Punkty przedszkolne
 • 16 Oddziały
 • 475 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wołomiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 311 Dzieci
 • 141 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 170 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,3%
  54,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 53 3 lata
 • 53
 • 72 4 lata
 • 72
 • 93 5 lata
 • 93
 • 64 6 lat
 • 64
 • 20 7 lat i więcej
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 23 3 lata
 • 23
 • 31 4 lata
 • 31
 • 47 5 lata
 • 47
 • 30 6 lat
 • 30
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 30 3 lata
 • 30
 • 41 4 lata
 • 41
 • 46 5 lata
 • 46
 • 34 6 lat
 • 34
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 •  
 • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 19,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 356 Oddziały
 • 28 048 Uczniowie
 • 13 627 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 421 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 3 812 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 875 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 937 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 937 Absolwenci
 • 1 938 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 999 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 6Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 93 Oddziały
 • 355 Uczniowie
 • 113 Kobiety
  (uczniowie)
 • 242 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,8%
  68,2%
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  19,6
  Mazowieckie
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,6
 • 19,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,6
 • 20,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,7
 • 3,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,8
 •  
 • 1 887,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 596,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 290,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 70,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wołomiński
  97,88
  Województwo
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 96,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wołomiński
  96,97
  Mazowieckie
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 131 Oddziały
 • 3 384 Uczniowie
 • 1 880 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 504 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,6%
  44,4%
 • 1 191 Uczniowie w 1 klasie
 • 627 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 564 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 666 Absolwenci
 • 387 Kobiety
  (absolwenci)
 • 279 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 66 Oddziały
 • 2 475 Uczniowie
 • 955 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 520 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,6%
  61,4%
 • 462 Absolwenci
 • 172 Kobiety
  (absolwenci)
 • 290 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  29,7
  Województwo
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 211,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 157,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 80 Oddziały
 • 1 884 Uczniowie
 • 577 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 307 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,6%
  69,4%
 • 550 Uczniowie w 1 klasie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 385 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 296 Absolwenci
 • 85 Kobiety
  (absolwenci)
 • 211 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat wołomiński
  23,6
  woj. mazowieckie
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 140,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 94,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 342 Uczniowie w 1 klasie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 233 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. wołomiński
  21,3
  Mazowieckie
  19,4
  Kraj
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 50 Oddziały
 • 2 027 Uczniowie
 • 940 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 087 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 1 145 Uczniowie w 1 klasie
 • 574 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 571 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 866 Absolwenci
 • 368 Kobiety
  (absolwenci)
 • 498 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 40,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  40,5
  Mazowieckie
  27,7
  Cała Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wołomiński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wołomiński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wołomiński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wołomińskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie wołomińskim znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★, 6 ★★★, 1 ★★), 4 motele (1 ★★★, 3 w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • pokoje gościnne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 20, liczba miejsc: 1 770)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 12


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie wołomińskim: 13 (publiczne: 12, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wołomińskim 11 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 800 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 889 (uczestnicy: 81 875)
  • seanse filmowe: 186 (uczestnicy: 4 244)
  • wystawy: 41 (uczestnicy: 4 761)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 20 (uczestnicy: 3 466)
  • koncerty: 117 (uczestnicy: 26 674)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 116 (uczestnicy: 9 139)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 128 (uczestnicy: 7 767)
  • konkursy: 27 (uczestnicy: 1 422)
  • pokazy teatralne: 78 (uczestnicy: 10 851)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 400)
  • interdyscyplinarne: 13 (uczestnicy: 5 346)
  • warsztaty: 130 (uczestnicy: 4 005)
  • inne: 31 (uczestnicy: 3 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 190 (członkowie: 5 549)
  • plastyczne/techniczne: 32 (członkowie: 828)
  • taneczne: 33 (członkowie: 765)
  • muzyczne: 34 (członkowie: 603)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 82)
  • fotograficzne i filmowe: 5 (członkowie: 49)
  • teatralne: 6 (członkowie: 78)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 12 (członkowie: 444)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 14 (członkowie: 1 345)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 49 (członkowie: 1 345)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 263)
  • języków obcych: 6 (absolwenci: 141)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 6)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 52)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 8
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 10
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 925)
  • teatralne: 15 (członkowie: 279)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 282)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 240)
  • taneczne: 5 (członkowie: 98)
  • inne: 1 (członkowie: 26)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wołomińskim działało 1 kino posiadające 4 sale z 585 miejscami na widowni. Odbyło się 6 975 seansów, na które przyszło 127 871 widzów, w tym 1 739 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 29 898 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wołomińskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 4 027 zwiedzających, co daje 148 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wołomińskim działało 41 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 598 179 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 79 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 38 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 460 797 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 228
  • dostępne dla czytelników: 118
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 106
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 30
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 27
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 37
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 27


 • Kluby sportowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wołomińskim działało 57 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 001 członków. Zarejestrowano 4 147 ćwiczących (mężczyźni: 2 818, kobiety: 1 329, chłopcy do lat 18: 2 365, dziewczęta do lat 18: 1 228). Aktywnych było 88 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (92), instruktora sportowego (95) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wołomińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wołomiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 55 wypadków drogowych w powiecie wołomińskim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 61 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 20,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,6 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 28,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie wołomińskim zarejestrowanych było 214 916 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 163 951 samochodów osobowych (599,7 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 28 514 samochodów ciężarowych (116,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 672 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 3 447 ciągników siodłowych (12,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 11 056 motocykli (40,4 - mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,5 lat.


  W 2022 roku w powiecie wołomińskim znajdowało się 129 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 19 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 52 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 52 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 55 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 12 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 61 Ranni
  (rok 2022)
 • 12 Lekko ranni
 • 49 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wołomińskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 20,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat wołomiński
  20,1
  Województwo
  52,6
  Polska
  56,5
 • 4,39 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat wołomiński
  4,4
  Województwo
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 22,31 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  22,3
  Mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 5,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat wołomiński
  5,6
  Mazowieckie
  5,2
  Polska
  5,4
 • 28,38 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. wołomiński
  28,4
  Mazowieckie
  60,7
  Cała Polska
  71,0
 • 21,82 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat wołomiński
  21,8
  Mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 110,91 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  110,9
  woj. mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 214 916 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wołomińskim w 2022 roku
 • 163 951 Samochody osobowe
 • 28 514 Samochody ciężarowe
 • 134 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 672 Autobusy
 • 2 091 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 3 448 Ciągniki samochodowe
 • 3 447   Ciągniki siodłowe
 • 5 184 Ciągniki rolnicze
 • 11 056 Motocykle
 • 3 473   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 080 Motorowery
 • 163 951Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Samochody osobowe w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 599,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  599,7
  Mazowieckie
  766,7
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg29 696
  • 1400-1649 kg37 655
  • 1650-1899 kg42 873
  • 1900 kg i więcej53 727
 • 29 696 do 1399 kg
 • 37 655 1400-1649 kg
 • 42 873 1650-1899 kg
 • 53 727 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 55 417 do 1399 cm3
 • 55 417
 • 90 625 1400-1999 cm3
 • 90 625
 • 17 909 2000 i więcej cm3
 • 17 909
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna81 486
  • olej napędowy49 279
  • gaz (LPG)26 122
  • pozostałe7 064
 • 81 486 benzyna
 • 49 279 olej napędowy
 • 26 122 gaz (LPG)
 • 7 064 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 2 140 do 1 roku
 • 2 140
 • 1 614 2 lata
 • 1 614
 • 2 695 3 lata
 • 2 695
 • 7 412 4-5 lat
 • 7 412
 • 8 716 6-7 lat
 • 8 716
 • 8 480 8-9 lat
 • 8 480
 • 9 811 10-11 lat
 • 9 811
 • 28 310 12-15 lat
 • 28 310
 • 34 944 16-20 lat
 • 34 944
 • 24 696 21-25 lat
 • 24 696
 • 13 508 26-30 lat
 • 13 508
 • 21 625 31 lat i więcej
 • 21 625
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wołomińskim
 • Tutaj
  18,3 lat
  woj. mazowieckie
  17,7 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 28 514Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 116,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  116,9
  Mazowieckie
  141,6
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 13 936 do 999 kg
 • 13 936
 • 8 804 1000-1499 kg
 • 8 804
 • 1 876 1500-2999 kg
 • 1 876
 • 207 3000-3499 kg
 • 207
 • 414 3500-4999 kg
 • 414
 • 993 5000-6999 kg
 • 993
 • 798 7000-9999 kg
 • 798
 • 962 10000-14999 kg
 • 962
 • 524 15000 kg i więcej
 • 524
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 625
  • olej napędowy21 320
  • gaz (LPG)1 533
  • pozostałe1 036
 • 4 625 benzyna
 • 21 320 olej napędowy
 • 1 533 gaz (LPG)
 • 1 036 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 390 do 1 roku
 • 390
 • 305 2 lata
 • 305
 • 315 3 lata
 • 315
 • 1 033 4-5 lat
 • 1 033
 • 1 412 6-7 lat
 • 1 412
 • 1 540 8-9 lat
 • 1 540
 • 1 637 10-11 lat
 • 1 637
 • 4 648 12-15 lat
 • 4 648
 • 4 876 16-20 lat
 • 4 876
 • 4 760 21-25 lat
 • 4 760
 • 2 689 26-30 lat
 • 2 689
 • 4 909 31 lat i więcej
 • 4 909
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wołomińskim
 • Tutaj
  19,4 lat
  woj. mazowieckie
  18,7 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 672Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Autobusy w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wołomiński
  2,5
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna38
  • olej napędowy604
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe29
 • 38 benzyna
 • 604 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 29 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 3 2 lata
 • 3
 • 2 3 lata
 • 2
 • 21 4-5 lat
 • 21
 • 20 6-7 lat
 • 20
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 22 10-11 lat
 • 22
 • 73 12-15 lat
 • 73
 • 100 16-20 lat
 • 100
 • 121 21-25 lat
 • 121
 • 66 26-30 lat
 • 66
 • 226 31 lat i więcej
 • 226
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wołomińskim
 • powiat wołomiński
  23,7 lat
  woj. mazowieckie
  19,9 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 3 447Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  12,6
  Mazowieckie
  24,8
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy3 275
  • gaz (LPG)20
  • pozostałe128
 • 24 benzyna
 • 3 275 olej napędowy
 • 20 gaz (LPG)
 • 128 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 119 do 1 roku
 • 119
 • 25 2 lata
 • 25
 • 66 3 lata
 • 66
 • 228 4-5 lat
 • 228
 • 365 6-7 lat
 • 365
 • 398 8-9 lat
 • 398
 • 419 10-11 lat
 • 419
 • 518 12-15 lat
 • 518
 • 551 16-20 lat
 • 551
 • 376 21-25 lat
 • 376
 • 165 26-30 lat
 • 165
 • 217 31 lat i więcej
 • 217
 • 14,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wołomińskim
 • pow. wołomiński
  14,3 lat
  woj. mazowieckie
  10,2 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 11 056Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Motocykle w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 40,4 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  40,4
  woj. mazowieckie
  44,3
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 244 do 1 roku
 • 244
 • 151 2 lata
 • 151
 • 183 3 lata
 • 183
 • 349 4-5 lat
 • 349
 • 616 6-7 lat
 • 616
 • 410 8-9 lat
 • 410
 • 466 10-11 lat
 • 466
 • 1 427 12-15 lat
 • 1 427
 • 1 646 16-20 lat
 • 1 646
 • 1 454 21-25 lat
 • 1 454
 • 526 26-30 lat
 • 526
 • 3 584 31 lat i więcej
 • 3 584
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wołomińskim
 • powiat wołomiński
  21,5 lat
  Mazowieckie
  22,0 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 129 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 82 km  Będących pod zarządem gminy
 • 33 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wołomińskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 353,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wołomiński
  1 353,7 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 4,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat wołomiński
  4,7 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 19 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 52 Liczba licencji na taksówki
 • 52 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami