Powiat wołomiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wołomiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 253 856 Liczba mieszkańców
 • 954 km2 Powierzchnia
 • 250 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,6% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Rakowski Starosta
 • ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin Adres starostwa powiatowego
 • WWL, WV Tablice rejestracyjne
Powiat wołomiński na mapie
Identyfikatory
 • 1434 TERYT (TERC)
Herb powiatu wołomińskiego
powiat wołomiński herb

powiat wołomiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
22 761 33 40
22 112 13 01
ul.Sasina 15
05-200 Wołomin
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
22 7762021 (22,23,24,25)
22 776 43 62
ul. Wileńska 43A
05-200 Wołomin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
22 776 44 94
00 776 44 94
ul.Legionów 78
05-200 Wołomin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie
22 776 21 92
22 776 38 33
ul. Legionów 78
05-200 Wołomin
Starostwo Powiatowe w Wołominie
(22) 787-43-01
(22) 776-50-93
ul. Prądzyńskiego
05-200 Wołomin

Powiat wołomiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wołomiński ma 253 856 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 30,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,5 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego w 2050 roku wynosi 320 902, z czego 164 876 to kobiety, a 156 026 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wołomińskiego zawarli w 2020 roku 1 014 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu wołomińskiego jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wołomiński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 697. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,77 na 1000 mieszkańców powiatu wołomińskiego. W 2020 roku urodziło się 3 209 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,28 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 34,7% zgonów w powiecie wołomińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,3% zgonów w powiecie wołomińskim były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wołomińskiego przypada 10 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 5 090 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 635 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wołomińskiego 2 455. W tym samym roku 128 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 116.

  59,9% mieszkańców powiatu wołomińskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 253 856 Liczba mieszkańców
 • 131 720 Kobiety
 • 122 136 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołomińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 320 902 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 164 876 Kobiety
 • 156 026 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wołomińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wołomińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wołomińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wołomiński
  38,5 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 39,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wołomiński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wołomińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat wołomiński
  27,2%
  Województwo
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. wołomiński
  59,0%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,6%
  Województwo
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wołomińskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  4,0
  woj. mazowieckie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,3
 • 1 014 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wołomińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 697 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 386 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 311 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  2,8
  woj. mazowieckie
  -2,0
  Cały kraj
  -3,2
 • 3,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wołomińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wołomińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wołomińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wołomińskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 209 Urodzenia żywe
 • 1 544 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 665 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 12,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  12,8
  Mazowieckie
  10,5
  Cała Polska
  9,3
 • 50,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wołomiński
  50,6
  Województwo
  44,3
  Cały kraj
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 140 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 140
 • 114 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 114
 • 47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 426 g Średnia waga noworodków
 • 3 361 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 486 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wołomiński
  3 426 g
  Mazowieckie
  3 410 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 45 Waga 4500g - 4999g
 • 45
 • 322 Waga 4000g - 4499g
 • 322
 • 1 093 Waga 3500g - 3999g
 • 1 093
 • 1 228 Waga 3000g - 3499g
 • 1 228
 • 370 Waga 2500g - 2999g
 • 370
 • 107 Waga 2000g - 2499g
 • 107
 • 26 Waga 1500g - 1999g
 • 26
 • 16 Waga 1000g - 1499g
 • 16
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,79 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wołomiński
  1,79
  woj. mazowieckie
  1,53
  Cały kraj
  1,38
 • 0,86 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,86
  Województwo
  0,75
  Kraj
  0,67
 • 1,28 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wołomiński
  1,28
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie wołomińskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 512 Zgony
 • 1 158 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 354 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,1%
  53,9%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  10,0
  Województwo
  12,4
  Cały kraj
  12,5
 • 78,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  78,3
  woj. mazowieckie
  119,0
  Cała Polska
  134,3
 • 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wołomiński
  1,6
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  3,6
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,9
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat wołomiński
  34,7%
  Województwo
  32,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 26,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wołomiński
  26,3%
  woj. mazowieckie
  26,0%
  Cała Polska
  26,5%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,6%
  Mazowieckie
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  5,9
  Cały kraj
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  62,4
  Kraj
  70,4
 • 238,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  238,6
  Województwo
  277,2
  Cały kraj
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  254,6
  Cały kraj
  261,3
 • 315,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 341,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wołomiński
  315,0
  Województwo
  347,0
  Cała Polska
  421,0
 • 40,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 61,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wołomiński
  40,8
  Województwo
  54,5
  Cały kraj
  69,5
 • 27,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  27,3
  woj. mazowieckie
  36,3
  Polska
  35,1
 • 6,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,2
  Województwo
  7,7
  Cały kraj
  7,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. wołomiński
  0,8%
  Mazowieckie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wołomińskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 24 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  22,0
  Kraj
  31,0
 • 9 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  9,0
  Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 18 powieszenie się
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 17 powieszenie się
 • 17
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 14 nieustalona
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 13 nieustalona
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 11 kawaler/panna
 • 11
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony19
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony17
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 17 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 14 nieustalony
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 12 nieustalony
 • 12
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 090 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 706 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 384 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 128 Zameldowania z zagranicy
 • 73 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 55 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 635 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 392 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 243 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 571 Saldo migracji
 • 1 382 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 189 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 455 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 314 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 141 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 116 Saldo migracji zagranicznych
 • 68 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 48 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wołomińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wołomińskim oddano do użytku 3 190 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 12,64 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wołomińskim to 91 663 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 363 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  72,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 27,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wołomińskim to 4,05 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie wołomińskim to 101,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,75% mieszkań posiada łazienkę, 87,52% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,97% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wołomińskim 1 896 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 591 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 249 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 1 043 transakcje (mediana cen - 5 106 zł/m2, średnia - 4 800 zł/m2), a na rynku wtórnym 853 transakcje rynkowe (mediana cen - 6 362 zł/m2, średnia - 6 043 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 591 zł
 • Powiat
  5 591 zł
  Mazowieckie
  7 414 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 5 591 zł Ogółem
 • 5 591 zł
 • 6 599 zł do 40 m2
 • 6 599 zł
 • 6 169 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 169 zł
 • 5 693 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 693 zł
 • 4 501 zł od 80,1 m2
 • 4 501 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 249 zł
 • pow. wołomiński
  5 249 zł
  Mazowieckie
  7 646 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 5 249 zł Ogółem
 • 5 249 zł
 • 6 467 zł do 40 m2
 • 6 467 zł
 • 6 152 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 152 zł
 • 5 750 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 750 zł
 • 4 418 zł od 80,1 m2
 • 4 418 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 896
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2179
  • od 40,1 do 60 m2655
  • od 60,1 do 80 m2475
  • od 80,1 m2587
 • 179 do 40 m2
 • 655 od 40,1 do 60 m2
 • 475 od 60,1 do 80 m2
 • 587 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wołomińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 106 zł
 • Powiat
  5 106 zł
  Mazowieckie
  7 067 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 5 106 zł Ogółem
 • 5 106 zł
 • 6 340 zł do 40 m2
 • 6 340 zł
 • 5 817 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 817 zł
 • 5 319 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 319 zł
 • 4 414 zł od 80,1 m2
 • 4 414 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 800 zł
 • Powiat
  4 800 zł
  woj. mazowieckie
  7 229 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 800 zł Ogółem
 • 4 800 zł
 • 6 307 zł do 40 m2
 • 6 307 zł
 • 5 798 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 798 zł
 • 5 392 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 392 zł
 • 4 317 zł od 80,1 m2
 • 4 317 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 043
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m2244
  • od 60,1 do 80 m2277
  • od 80,1 m2485
 • 37 do 40 m2
 • 244 od 40,1 do 60 m2
 • 277 od 60,1 do 80 m2
 • 485 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 362 zł
 • pow. wołomiński
  6 362 zł
  Mazowieckie
  7 982 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 6 362 zł Ogółem
 • 6 362 zł
 • 6 682 zł do 40 m2
 • 6 682 zł
 • 6 563 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 563 zł
 • 6 234 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 234 zł
 • 4 950 zł od 80,1 m2
 • 4 950 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 043 zł
 • powiat wołomiński
  6 043 zł
  woj. mazowieckie
  8 112 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 6 043 zł Ogółem
 • 6 043 zł
 • 6 510 zł do 40 m2
 • 6 510 zł
 • 6 372 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 372 zł
 • 6 261 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 261 zł
 • 4 931 zł od 80,1 m2
 • 4 931 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 853
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2142
  • od 40,1 do 60 m2411
  • od 60,1 do 80 m2198
  • od 80,1 m2102
 • 142 do 40 m2
 • 411 od 40,1 do 60 m2
 • 198 od 60,1 do 80 m2
 • 102 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91 663 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 363,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. wołomiński
  363,20
  woj. mazowieckie
  440,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  85,40 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. wołomiński
  31,00 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,05
  Województwo
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. wołomiński
  2,75
  woj. mazowieckie
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wołomiński
  0,68
  Mazowieckie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 190 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 12,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  12,64
  Mazowieckie
  8,60
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 12 930 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. wołomiński
  4,05
  Mazowieckie
  3,50
  Polska
  3,77
 • 51,23 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  51,23
  Województwo
  30,10
  Polska
  21,77
 • 323 281 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 101,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  101,3 m2
  Mazowieckie
  83,9 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 1,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. wołomiński
  1,28 m2
  woj. mazowieckie
  0,72 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,02%
  Mazowieckie
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 93,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,21%
  Województwo
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 91,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. wołomiński
  91,75%
  Województwo
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 87,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,52%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 76,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  76,97%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wołomiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie wołomińskim na 1000 mieszkańców pracuje 164osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołomińskim wynosiło w 2020 roku 8,1% (8,0% wśród kobiet i 8,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołomińskim wynosiło 4 997,04 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołomińskiego 34 401 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 17 995 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -16 406.

  13,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołomińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,5% w przemyśle i budownictwie, a 27,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 164 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat wołomiński
  164,0
  Województwo
  313,0
  Polska
  252,0
 • 8,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,0% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • pow. wołomiński
  8,1%
  Województwo
  5,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wołomińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 997 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 997 PLN
  Województwo
  6 582 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wołomińskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 34 401 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 17 995 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -16 406 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,5% Przemysł i budownictwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 27,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,5% Pozostałe
 • 41,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wołomińskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41 492 Pracujący ogółem
 • 21 577 Kobiety
 • 19 915 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wołomińskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,8
  Mazowieckie
  70,7
  Polska
  68,0
 • 28,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,8
  woj. mazowieckie
  37,7
  Cały kraj
  37,5
 • 75,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  75,5
  woj. mazowieckie
  114,0
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wołomiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie wołomińskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 34 665 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 27 338 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 479 nowych podmiotów, a 1 300 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (3 025) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (2 040) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (2 260) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (1 300) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wołomińskim najwięcej (2 490) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (33 702) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (158) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (8 301) podmiotów, a 75,6% (26 206) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wołomińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%) oraz Budownictwo (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 34 665 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 158 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8 301 Przemysł i budownictwo
 • 26 206 Pozostała działalność
 • 2 479 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wołomińskim w 2020 roku
 • 1 300 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wołomińskim w 2020 roku
 • 27 338 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 702 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 33 702
 • 828 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 828
 • 123 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 123
 • 10 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 34 653 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 34 653
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 41 Spółdzielnie ogółem
 • 41
 • 2 876 Spółki handlowe ogółem
 • 2 876
 • 319  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 319
 • 27  Spółki handlowe - akcyjne
 • 27
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 2 270  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2 270
 • 305    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 305
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2 490 Spółki cywilne ogółem
 • 2 490
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 338 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 6 318 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 6 318
 • 4 185 Budownictwo
 • 4 185
 • 3 230 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 3 230
 • 2 351 Przetwórstwo przemysłowe
 • 2 351
 • 2 211 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2 211
 • 1 571 Pozostała działalność
 • 1 571
 • 1 535 Informacja i komunikacja
 • 1 535
 • 1 394 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 394
 • 1 286 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 286
 • 778 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 778
 • 762 Edukacja
 • 762
 • 736 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 736
 • 458 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 458
 • 279 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 279
 • 120 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 120
 • 102 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 102
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wołomińskim stwierdzono 5 428 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,60 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wołomińskim wynosi 62,10% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wołomińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,72 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 12,05 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,55 (73%), drogowe - 1,72 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 428 Przestępstwa ogółem
 • 5 428
 • 3 698 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 3 698
 • 1 144 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 144
 • 431 Przestępstwa drogowe
 • 431
 • 93 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 93
 • 3 028 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 3 028
 • 21,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wołomiński
  21,60
  Województwo
  20,31
  Kraj
  19,96
 • 14,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,72
  Województwo
  13,38
  Polska
  12,25
 • 4,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,55
  Województwo
  4,46
  Kraj
  5,17
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. wołomiński
  1,72
  Województwo
  1,80
  Cała Polska
  1,73
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wołomiński
  0,37
  woj. mazowieckie
  0,31
  Cała Polska
  0,37
 • 12,05 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat wołomiński
  12,05
  woj. mazowieckie
  10,46
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat wołomiński
  62%
  woj. mazowieckie
  65%
  Polska
  73%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  54%
  woj. mazowieckie
  56%
  Polska
  65%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  73%
  woj. mazowieckie
  73%
  Polska
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. wołomiński
  97%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  85%
  Mazowieckie
  85%
  Polska
  87%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. wołomiński
  42%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  54%

Powiat wołomiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wołomińskiego wyniosła w 2020 roku 268,3 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu wołomińskiego - 23.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 64,7 mln złotych, czyli 24,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wołomińskiego wyniosła w 2020 roku 296,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.1%). W budżecie powiatu wołomińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 372 złotych na mieszkańca (31,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,3 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  158,6 mln

  698(100%)

  163,1 mln

  708(100%)

  158,9 mln

  681(100%)

  180,5 mln

  762(100%)

  208,5 mln

  868(100%)

  222,7 mln

  914(100%)

  236,3 mln

  955(100%)

  268,3 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  29,8 mln

  130(18.8%)

  22,8 mln

  98,5(14%)

  23,0 mln

  97,9(14.5%)

  31,8 mln

  133(17.6%)

  53,8 mln

  222(25.8%)

  63,8 mln

  260(28.7%)

  65,5 mln

  263(27.7%)

  62,9 mln

  249(23.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  39,3 mln

  172(24.8%)

  40,1 mln

  173(24.6%)

  41,4 mln

  176(26%)

  48,6 mln

  204(27%)

  50,4 mln

  209(24.2%)

  48,2 mln

  197(21.6%)

  52,3 mln

  210(22.1%)

  62,8 mln

  249(23.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  18,8 mln

  82,3(11.9%)

  18,6 mln

  80,3(11.4%)

  19,1 mln

  81,5(12.1%)

  21,1 mln

  88,4(11.7%)

  23,7 mln

  98,0(11.4%)

  25,9 mln

  105(11.6%)

  27,6 mln

  111(11.7%)

  32,2 mln

  127(12%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  10,9 mln

  47,7(6.9%)

  16,5 mln

  71,2(10.1%)

  11,1 mln

  47,3(7%)

  11,3 mln

  47,4(6.3%)

  12,5 mln

  51,6(6%)

  13,3 mln

  54,3(6%)

  17,0 mln

  68,2(7.2%)

  20,4 mln

  80,7(7.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,9 mln

  43,4(6.3%)

  11,9 mln

  51,1(7.3%)

  10,8 mln

  46,0(6.8%)

  10,8 mln

  45,5(6%)

  8,6 mln

  35,4(4.1%)

  7,3 mln

  29,9(3.3%)

  6,7 mln

  26,8(2.8%)

  17,6 mln

  69,6(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,6 mln

  76,7(11.1%)

  18,0 mln

  77,9(11.1%)

  19,1 mln

  81,3(12%)

  22,1 mln

  92,8(12.3%)

  13,9 mln

  57,4(6.7%)

  14,2 mln

  57,7(6.4%)

  15,5 mln

  62,1(6.6%)

  16,8 mln

  66,5(6.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  12,8 mln

  55,7(8%)

  13,7 mln

  59,2(8.4%)

  14,2 mln

  60,6(9%)

  14,1 mln

  59,1(7.8%)

  14,9 mln

  61,5(7.1%)

  14,8 mln

  60,5(6.7%)

  14,1 mln

  56,8(6%)

  15,5 mln

  61,5(5.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  27,4(4%)

  6,5 mln

  27,9(4%)

  6,5 mln

  27,7(4.1%)

  6,7 mln

  28,1(3.7%)

  8,5 mln

  35,0(4.1%)

  7,6 mln

  30,9(3.4%)

  8,4 mln

  33,6(3.5%)

  9,2 mln

  36,5(3.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,5 mln

  19,9(2.9%)

  4,9 mln

  21,1(3%)

  5,2 mln

  22,0(3.3%)

  4,5 mln

  19,1(2.5%)

  3,4 mln

  13,9(1.6%)

  4,6 mln

  18,8(2.1%)

  4,8 mln

  19,1(2%)

  5,8 mln

  23,0(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,9 mln

  12,6(1.8%)

  3,5 mln

  15,1(2.1%)

  2,5 mln

  10,8(1.6%)

  2,2 mln

  9,3(1.2%)

  2,5 mln

  10,2(1.2%)

  3,3 mln

  13,4(1.5%)

  2,9 mln

  11,6(1.2%)

  2,8 mln

  11,0(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  5,5(0.8%)

  1,3 mln

  5,8(0.8%)

  1,6 mln

  6,8(1%)

  2,0 mln

  8,5(1.1%)

  2,0 mln

  8,4(1%)

  2,1 mln

  8,4(0.9%)

  2,2 mln

  8,8(0.9%)

  2,4 mln

  9,5(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  4,8(0.7%)

  2,1 mln

  8,9(1.3%)

  1,3 mln

  5,7(0.8%)

  1,8 mln

  7,6(1%)

  1,1 mln

  4,5(0.5%)

  2,5 mln

  10,1(1.1%)

  3,3 mln

  13,2(1.4%)

  2,2 mln

  8,8(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,8 mln

  7,8(1.1%)

  1,6 mln

  6,8(1%)

  1,1 mln

  4,8(0.7%)

  994,5 tys

  4,2(0.6%)

  1,1 mln

  4,6(0.5%)

  1,3 mln

  5,2(0.6%)

  1,6 mln

  6,2(0.7%)

  1,3 mln

  5,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555,1 tys

  2,3(0.3%)

  562,1 tys

  2,3(0.3%)

  620,0 tys

  2,5(0.3%)

  643,3 tys

  2,6(0.3%)

  661,7 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  387,2 tys

  1,7(0.2%)

  376,0 tys

  1,6(0.2%)

  370,6 tys

  1,6(0.2%)

  430,5 tys

  1,8(0.2%)

  494,4 tys

  2,0(0.2%)

  1,0 mln

  4,3(0.5%)

  758,6 tys

  3,0(0.3%)

  458,1 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  469,7 tys

  2,1(0.3%)

  218,5 tys

  0,9(0.1%)

  192,3 tys

  0,8(0.1%)

  331,9 tys

  1,4(0.2%)

  601,1 tys

  2,5(0.3%)

  1,0 mln

  4,1(0.5%)

  649,0 tys

  2,6(0.3%)

  360,7 tys

  1,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  317,1 tys

  1,4(0.2%)

  319,0 tys

  1,4(0.2%)

  368,4 tys

  1,6(0.2%)

  417,5 tys

  1,8(0.2%)

  274,6 tys

  1,1(0.1%)

  261,6 tys

  1,1(0.1%)

  310,2 tys

  1,2(0.1%)

  266,3 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  130,0 tys

  0,6(0.1%)

  160,0 tys

  0,7(0.1%)

  521,9 tys

  2,2(0.3%)

  507,3 tys

  2,1(0.3%)

  525,8 tys

  2,2(0.3%)

  725,3 tys

  3,0(0.3%)

  241,5 tys

  1,0(0.1%)

  240,0 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  367,5 tys

  1,6(0.2%)

  457,3 tys

  2,0(0.3%)

  330,5 tys

  1,4(0.2%)

  54,5 tys

  0,2(0%)

  94,3 tys

  0,4(0%)

  95,6 tys

  0,4(0%)

  547,2 tys

  2,2(0.2%)

  177,3 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  68,7 tys

  0,3(0%)

  70,8 tys

  0,3(0%)

  90,5 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  77,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wołomiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wołomińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  156,2 mln

  687(100%)

  164,7 mln

  715(100%)

  162,1 mln

  694(100%)

  182,7 mln

  771(100%)

  202,7 mln

  844(100%)

  212,4 mln

  872(100%)

  244,5 mln

  989(100%)

  296,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  53,8 mln

  235(34.5%)

  51,8 mln

  223(31.4%)

  51,8 mln

  220(32%)

  54,2 mln

  227(29.7%)

  56,2 mln

  232(27.7%)

  58,2 mln

  237(27.4%)

  58,2 mln

  233(23.8%)

  106,5 mln

  422(35.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  58,8 mln

  257(37.6%)

  61,2 mln

  264(37.2%)

  66,6 mln

  283(41.1%)

  73,5 mln

  308(40.2%)

  80,5 mln

  333(39.7%)

  92,3 mln

  376(43.5%)

  104,6 mln

  420(42.8%)

  103,5 mln

  410(34.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,0 mln

  21,9(3.2%)

  3,6 mln

  15,5(2.2%)

  2,6 mln

  11,0(1.6%)

  5,0 mln

  20,9(2.7%)

  14,3 mln

  58,9(7%)

  13,6 mln

  55,3(6.4%)

  32,7 mln

  131(13.4%)

  27,1 mln

  107(9.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,5 mln

  33,0(4.8%)

  12,8 mln

  55,4(7.8%)

  7,2 mln

  30,8(4.5%)

  7,1 mln

  29,6(3.9%)

  8,0 mln

  33,2(4%)

  8,5 mln

  34,6(4%)

  7,5 mln

  30,2(3.1%)

  14,6 mln

  57,8(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,9 mln

  38,9(5.7%)

  9,6 mln

  41,4(5.8%)

  9,7 mln

  41,4(6%)

  11,6 mln

  48,7(6.4%)

  9,3 mln

  38,6(4.6%)

  9,9 mln

  40,4(4.7%)

  10,3 mln

  41,5(4.2%)

  11,7 mln

  46,4(4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,0 mln

  26,4(3.9%)

  6,3 mln

  27,4(3.9%)

  6,3 mln

  26,6(3.9%)

  6,6 mln

  27,5(3.6%)

  7,5 mln

  31,1(3.7%)

  8,1 mln

  32,8(3.8%)

  8,1 mln

  32,6(3.3%)

  8,9 mln

  35,1(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 mln

  13,1(1.9%)

  3,4 mln

  14,6(2.1%)

  3,8 mln

  16,1(2.3%)

  4,2 mln

  17,5(2.3%)

  4,6 mln

  18,8(2.2%)

  4,5 mln

  18,3(2.1%)

  4,8 mln

  19,3(2%)

  5,3 mln

  21,0(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,7 mln

  33,6(4.9%)

  8,6 mln

  37,0(5.2%)

  7,0 mln

  29,7(4.3%)

  6,1 mln

  25,7(3.3%)

  8,9 mln

  37,0(4.4%)

  4,0 mln

  16,2(1.9%)

  5,7 mln

  22,9(2.3%)

  4,9 mln

  19,2(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  7,4(1.1%)

  3,0 mln

  12,8(1.8%)

  3,5 mln

  14,9(2.2%)

  3,5 mln

  14,7(1.9%)

  2,4 mln

  9,9(1.2%)

  3,7 mln

  15,1(1.7%)

  2,8 mln

  11,1(1.1%)

  4,0 mln

  15,8(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  5,6(0.8%)

  1,9 mln

  8,0(1.1%)

  1,4 mln

  5,8(0.8%)

  7,6 mln

  31,7(4.1%)

  5,3 mln

  21,7(2.6%)

  3,1 mln

  12,7(1.5%)

  3,0 mln

  12,0(1.2%)

  2,1 mln

  8,2(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555,1 tys

  2,3(0.3%)

  562,1 tys

  2,3(0.3%)

  620,0 tys

  2,5(0.3%)

  643,3 tys

  2,6(0.3%)

  658,1 tys

  2,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  6,0(0.9%)

  726,1 tys

  3,1(0.4%)

  630,8 tys

  2,7(0.4%)

  335,2 tys

  1,4(0.2%)

  247,7 tys

  1,0(0.1%)

  247,8 tys

  1,0(0.1%)

  321,6 tys

  1,3(0.1%)

  312,4 tys

  1,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  156,0 tys

  0,7(0.1%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  372,3 tys

  1,6(0.2%)

  121,1 tys

  0,5(0.1%)

  464

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  304,6 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  453,9 tys

  2,0(0.3%)

  1,2 mln

  5,2(0.7%)

  612,1 tys

  2,6(0.4%)

  1,7 mln

  7,3(0.9%)

  197,4 tys

  0,8(0.1%)

  189,9 tys

  0,8(0.1%)

  239,8 tys

  1,0(0.1%)

  180,8 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  256,1 tys

  1,1(0.2%)

  289,8 tys

  1,3(0.2%)

  334,2 tys

  1,4(0.2%)

  383,0 tys

  1,6(0.2%)

  234,1 tys

  1,0(0.1%)

  221,2 tys

  0,9(0.1%)

  219,9 tys

  0,9(0.1%)

  155,2 tys

  0,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  117,9 tys

  0,5(0.1%)

  118,9 tys

  0,5(0.1%)

  138,1 tys

  0,6(0.1%)

  146,9 tys

  0,6(0.1%)

  117,2 tys

  0,5(0.1%)

  118,9 tys

  0,5(0.1%)

  121,8 tys

  0,5(0%)

  123,4 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  60,1 tys

  0,3(0%)

  120,0 tys

  0,5(0.1%)

  148,6 tys

  0,6(0.1%)

  138,5 tys

  0,6(0.1%)

  155,4 tys

  0,6(0.1%)

  172,2 tys

  0,7(0.1%)

  21,5 tys

  0,1(0%)

  120,0 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  0,0(0%)

  68,7 tys

  0,3(0%)

  70,8 tys

  0,3(0%)

  90,5 tys

  0,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,4 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  46,7 tys

  0,2(0%)

  293,4 tys

  1,2(0.1%)

  19,8 tys

  0,1(0%)

  63,9 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  9,1 tys

  0,0(0%)

  40,1

  0,0(0%)

  72,7

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,0(0%)

  103

  0,0(0%)

  25,4 tys

  0,1(0%)

  463

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  77,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wołomiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 65 612 mieszkańców powiatu wołomińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 31 979 kobiet oraz 33 633 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 16,3% średnie ogólnokształcące, a 16,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców powiatu wołomińskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wołomińskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wołomińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz podstawowe ukończone (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,9%) oraz średnie zawodowe (18,4%).

  W roku 2018 w powiecie wołomińskim mieściło się 127 przedszkoli, w których do 532 oddziałów uczęszczało 10 774 dzieci (5 208 dziewczynek oraz 5 566 chłopców). Dostępnych było 12 669 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołomińskim mieściły się 52 przedszkola, w których do 249 oddziałów uczęszczało 4 850 dzieci (2 356 dziewczynek oraz 2 494 chłopców). Dostępnych było 4 836 miejsc.

  20,3% mieszkańców powiatu wołomińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,5% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 994 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 83 szkoły podstawowe, w których w 1 314 oddziałach uczyło się 25 338 uczniów (12 275 kobiet oraz 13 063 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołomińskim placówkę miało 68 szkół podstawowych, w których w 743 oddziałach uczyło się 14 764 uczniów (7 187 kobiet oraz 7 577 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (29,9% wśród dziewczynek i 30,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,77.

  W powiecie wołomińskim znajduje się 16 licea ogólnokształcące, w których w 140 oddziałach uczyło się 4 553 uczniów (2 005 kobiet oraz 2 548 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 1 216 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołomińskim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 74 oddziałach uczyło się 2 171 uczniów (1 180 kobiet oraz 991 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 831 absolwentów.

  W powiecie wołomińskim znajduje się 5 Technik, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 343 uczniów (447 kobiet oraz 896 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 252 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołomińskim placówkę miało 6 Technik, w których w 36 oddziałach uczyło się 929 uczniów (339 kobiet oraz 590 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 152 absolwentów.

  W powiecie wołomińskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 292 uczniów (77 kobiet oraz 215 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 32,5 uczniów. 26,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,6% mieszkańców powiatu wołomińskiego w wieku potencjalnej nauki (23,5% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. wołomiński
  19,6%
  Województwo
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 22,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wołomiński
  34,9%
  Mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,3%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 16,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  16,3%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wołomiński
  16,2%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wołomiński
  20,3%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 15,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,0%
  Województwo
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  19,1%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 20,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,1%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 994 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat wołomiński
  994,0
  Mazowieckie
  935,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 127Przedszkola
 • 47 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 532 Oddziały
 • 81 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 12 669 Miejsca
 • 35 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat wołomiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10 774 Dzieci
 • 5 208 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 5 566 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 217 2 lata i mniej
 • 217
 • 2 661 3 lata
 • 2 661
 • 2 818 4 lata
 • 2 818
 • 2 815 5 lata
 • 2 815
 • 2 222 6 lat
 • 2 222
 • 41 7 lat i więcej
 • 41
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 93 2 lata i mniej
 • 93
 • 1 294 3 lata
 • 1 294
 • 1 403 4 lata
 • 1 403
 • 1 354 5 lata
 • 1 354
 • 1 052 6 lat
 • 1 052
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 124 2 lata i mniej
 • 124
 • 1 367 3 lata
 • 1 367
 • 1 415 4 lata
 • 1 415
 • 1 461 5 lata
 • 1 461
 • 1 170 6 lat
 • 1 170
 • 29 7 lat i więcej
 • 29
 • 1 579 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 744,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 740,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 106,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 105,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18Punkty przedszkolne
 • 37 Oddziały
 • 475 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wołomiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 358 Dzieci
 • 161 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 197 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,0%
  55,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 80 3 lata
 • 80
 • 107 4 lata
 • 107
 • 88 5 lata
 • 88
 • 33 6 lat
 • 33
 • 23 7 lat i więcej
 • 23
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 38 3 lata
 • 38
 • 57 4 lata
 • 57
 • 31 5 lata
 • 31
 • 11 6 lat
 • 11
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 42 3 lata
 • 42
 • 50 4 lata
 • 50
 • 57 5 lata
 • 57
 • 22 6 lat
 • 22
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 •  
 • 38,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 38,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 256 Oddziały
 • 25 081 Uczniowie
 • 12 203 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 878 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 3 274 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 553 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 721 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 733 Absolwenci 2016
 • 1 330 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 1 403 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 58 Oddziały
 • 257 Uczniowie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,0%
  72,0%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci 2016
 • 13 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  19,3
  Mazowieckie
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,3
 • 19,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,3
 • 20,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,0
 • 4,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,4
 •  
 • 1 696,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 425,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 270,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 52,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 922 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki313
  • francuski82
  • inny527
 • 313 niemiecki
 • 82 francuski
 • 527 inny
 • 239 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 174 angielski
 • 65 rosyjski
 •  
 • 100,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wołomiński
  100,77
  Województwo
  98,96
  Cała Polska
  95,46
 • 99,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wołomiński
  99,77
  Mazowieckie
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołomiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 60 Oddziały
 • 1 585 Uczniowie
 • 902 Kobiety
  (uczniowie)
 • 683 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,9%
  43,1%
 • 590 Uczniowie w 1 klasie
 • 328 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 262 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 430 Absolwenci
 • 273 Kobiety
  (absolwenci)
 • 157 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 6Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 80 Oddziały
 • 2 968 Uczniowie
 • 1 103 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 865 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,2%
  62,8%
 • 490 Absolwenci
 • 236 Kobiety
  (absolwenci)
 • 254 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 32,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  32,5
  Województwo
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 124,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 90,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 17,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 56 Oddziały
 • 1 343 Uczniowie
 • 447 Kobiety
  (uczniowie)
 • 896 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 377 Uczniowie w 1 klasie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 276 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 252 Absolwenci
 • 85 Kobiety
  (absolwenci)
 • 167 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat wołomiński
  24,0
  woj. mazowieckie
  23,2
  Polska
  23,8
 •  
 • 109,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 73,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 292 Uczniowie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie)
 • 215 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,4%
  73,6%
 • 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. wołomiński
  26,5
  Mazowieckie
  18,4
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 6 070 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 323
  • niemiecki1 396
  • hiszpański601
  • rosyjski451
  • włoski207
  • francuski92
 • 3 323 angielski
 • 1 396 niemiecki
 • 601 hiszpański
 • 451 rosyjski
 • 207 włoski
 • 92 francuski
 • 22 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 22 inny
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat wołomiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 6Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 44 Oddziały
 • 1 124 Uczniowie
 • 592 Kobiety
  (uczniowie)
 • 532 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,7%
  47,3%
 • 117 Absolwenci
 • 95 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  25,5
  Mazowieckie
  21,1
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 25,5 Szkoły policealne ogółem
 • 25,5
 • 25,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 25,5
 •  
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wołomiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wołomińskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie wołomińskim znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★, 5 ★★★, 1 ★★, 1 ), 4 motele (1 ★★★, 3 w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • pokoje gościnne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 2 540)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie wołomińskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie wołomińskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 628 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 422 (uczestnicy: 68 089)
  • seanse filmowe: 59 (uczestnicy: 2 659)
  • wystawy: 35 (uczestnicy: 13 944)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 2 135)
  • koncerty: 44 (uczestnicy: 9 835)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 45 (uczestnicy: 2 116)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 665)
  • konkursy: 28 (uczestnicy: 869)
  • pokazy teatralne: 33 (uczestnicy: 4 703)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 1 859)
  • warsztaty: 104 (uczestnicy: 2 229)
  • inne: 29 (uczestnicy: 27 075)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 223 (członkowie: 5 343)
  • plastyczne/techniczne: 47 (członkowie: 857)
  • taneczne: 39 (członkowie: 657)
  • muzyczne: 36 (członkowie: 609)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 54)
  • fotograficzne i filmowe: 7 (członkowie: 60)
  • teatralne: 10 (członkowie: 152)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 27 (członkowie: 620)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 14 (członkowie: 1 444)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 40)
  • inne: 36 (członkowie: 850)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 10
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 8
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 69 (członkowie: 1 191)
  • teatralne: 15 (członkowie: 228)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 260)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 291)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 19)
  • taneczne: 21 (członkowie: 367)
  • inne: 1 (członkowie: 26)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wołomińskim działały 4 kina posiadające 7 sal z 1 065 miejscami na widowni. Odbyło się 3 921 seansów, na które przyszło 62 764 widzów, w tym 1 348 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 32 490 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wołomińskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami. Odnotowano 2 512 zwiedzających, co daje 100 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wołomińskim działało 40 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 584 618 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 86 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 19 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 12 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 38 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 460 797 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 231
  • dostępne dla czytelników: 123
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 109
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 28
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 30
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 28
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 21


 • Kluby sportowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wołomińskim działało 57 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 001 członków. Zarejestrowano 4 147 ćwiczących (mężczyźni: 2 818, kobiety: 1 329, chłopcy do lat 18: 2 365, dziewczęta do lat 18: 1 228). Aktywnych było 88 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (92), instruktora sportowego (95) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wołomińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołomiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wołomiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 69 wypadków drogowych w powiecie wołomińskim odnotowano 20 ofiar śmiertelnych oraz 63 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 27,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,9 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 31,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie wołomińskim zarejestrowanych było 197 970 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 150 698 samochodów osobowych (597,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 26 864 samochodów ciężarowych (119,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 708 autobusów (2,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 3 377 ciągników siodłowych (13,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla kraju) oraz 9 815 motocykli (38,9 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,0 lat.


  W 2020 roku w powiecie wołomińskim znajdowało się 114 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 13 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 98 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 98 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wołomińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 69 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 20 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 63 Ranni
  (rok 2020)
 • 15 Lekko ranni
 • 48 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wołomińskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 27,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat wołomiński
  27,3
  Województwo
  54,6
  Polska
  61,5
 • 7,92 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat wołomiński
  7,9
  Województwo
  7,7
  Cały kraj
  6,5
 • 24,96 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  25,0
  Mazowieckie
  60,7
  Polska
  69,2
 • 10,10 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat wołomiński
  10,1
  Mazowieckie
  8,0
  Polska
  7,6
 • 31,82 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. wołomiński
  31,8
  Mazowieckie
  62,9
  Cała Polska
  80,2
 • 28,99 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat wołomiński
  29,0
  Mazowieckie
  14,2
  Cały kraj
  10,6
 • 91,30 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  91,3
  woj. mazowieckie
  111,3
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 197 970 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wołomińskim w 2020 roku
 • 150 698 Samochody osobowe
 • 26 864 Samochody ciężarowe
 • 125 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 708 Autobusy
 • 1 815 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 3 380 Ciągniki samochodowe
 • 3 377   Ciągniki siodłowe
 • 4 690 Ciągniki rolnicze
 • 9 815 Motocykle
 • 2 956   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 822 Motorowery
 • 150 698Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Samochody osobowe w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 597,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  597,0
  Mazowieckie
  729,5
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg29 676
  • 1400-1649 kg36 091
  • 1650-1899 kg38 785
  • 1900 kg i więcej46 146
 • 29 676 do 1399 kg
 • 36 091 1400-1649 kg
 • 38 785 1650-1899 kg
 • 46 146 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 52 028 do 1399 cm3
 • 52 028
 • 82 658 1400-1999 cm3
 • 82 658
 • 16 012 2000 i więcej cm3
 • 16 012
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna75 405
  • olej napędowy45 913
  • gaz (LPG)24 449
  • pozostałe4 931
 • 75 405 benzyna
 • 45 913 olej napędowy
 • 24 449 gaz (LPG)
 • 4 931 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 2 694 do 1 roku
 • 2 694
 • 1 933 2 lata
 • 1 933
 • 2 783 3 lata
 • 2 783
 • 6 791 4-5 lat
 • 6 791
 • 7 101 6-7 lat
 • 7 101
 • 8 359 8-9 lat
 • 8 359
 • 10 164 10-11 lat
 • 10 164
 • 28 891 12-15 lat
 • 28 891
 • 31 271 16-20 lat
 • 31 271
 • 22 062 21-25 lat
 • 22 062
 • 11 472 26-30 lat
 • 11 472
 • 17 177 31 lat i więcej
 • 17 177
 • 17,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wołomińskim
 • Tutaj
  17,6 lat
  woj. mazowieckie
  17,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 26 864Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 119,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  119,8
  Mazowieckie
  134,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 13 290 do 999 kg
 • 13 290
 • 7 924 1000-1499 kg
 • 7 924
 • 1 733 1500-2999 kg
 • 1 733
 • 199 3000-3499 kg
 • 199
 • 422 3500-4999 kg
 • 422
 • 989 5000-6999 kg
 • 989
 • 800 7000-9999 kg
 • 800
 • 998 10000-14999 kg
 • 998
 • 509 15000 kg i więcej
 • 509
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 645
  • olej napędowy19 752
  • gaz (LPG)1 505
  • pozostałe962
 • 4 645 benzyna
 • 19 752 olej napędowy
 • 1 505 gaz (LPG)
 • 962 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 425 do 1 roku
 • 425
 • 268 2 lata
 • 268
 • 316 3 lata
 • 316
 • 1 148 4-5 lat
 • 1 148
 • 1 307 6-7 lat
 • 1 307
 • 1 451 8-9 lat
 • 1 451
 • 2 096 10-11 lat
 • 2 096
 • 4 292 12-15 lat
 • 4 292
 • 5 065 16-20 lat
 • 5 065
 • 4 211 21-25 lat
 • 4 211
 • 2 138 26-30 lat
 • 2 138
 • 4 147 31 lat i więcej
 • 4 147
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wołomińskim
 • Tutaj
  18,6 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 708Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Autobusy w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wołomiński
  2,8
  Województwo
  3,8
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna40
  • olej napędowy639
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe28
 • 40 benzyna
 • 639 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 2 2 lata
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 20 4-5 lat
 • 20
 • 14 6-7 lat
 • 14
 • 12 8-9 lat
 • 12
 • 20 10-11 lat
 • 20
 • 96 12-15 lat
 • 96
 • 153 16-20 lat
 • 153
 • 109 21-25 lat
 • 109
 • 61 26-30 lat
 • 61
 • 199 31 lat i więcej
 • 199
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wołomińskim
 • powiat wołomiński
  22,3 lat
  woj. mazowieckie
  19,4 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 3 377Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 13,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  13,4
  Mazowieckie
  21,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy3 204
  • gaz (LPG)28
  • pozostałe121
 • 24 benzyna
 • 3 204 olej napędowy
 • 28 gaz (LPG)
 • 121 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 91 do 1 roku
 • 91
 • 125 2 lata
 • 125
 • 162 3 lata
 • 162
 • 457 4-5 lat
 • 457
 • 329 6-7 lat
 • 329
 • 372 8-9 lat
 • 372
 • 145 10-11 lat
 • 145
 • 658 12-15 lat
 • 658
 • 419 16-20 lat
 • 419
 • 314 21-25 lat
 • 314
 • 154 26-30 lat
 • 154
 • 151 31 lat i więcej
 • 151
 • 12,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wołomińskim
 • pow. wołomiński
  12,7 lat
  woj. mazowieckie
  10,0 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 9 815Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wołomińskim
 • Motocykle w powiecie wołomińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 38,9 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat wołomiński
  38,9
  woj. mazowieckie
  40,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 204 do 1 roku
 • 204
 • 127 2 lata
 • 127
 • 125 3 lata
 • 125
 • 567 4-5 lat
 • 567
 • 338 6-7 lat
 • 338
 • 423 8-9 lat
 • 423
 • 515 10-11 lat
 • 515
 • 1 434 12-15 lat
 • 1 434
 • 1 570 16-20 lat
 • 1 570
 • 843 21-25 lat
 • 843
 • 549 26-30 lat
 • 549
 • 3 120 31 lat i więcej
 • 3 120
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wołomińskim
 • powiat wołomiński
  21,0 lat
  Mazowieckie
  21,8 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 114 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 74 km  Będących pod zarządem gminy
 • 28 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 13 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wołomińskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 195,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wołomiński
  1 195,5 km
  Mazowieckie
  721,6 km
  Kraj
  551,8 km
 • 4,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat wołomiński
  4,5 km
  woj. mazowieckie
  4,7 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 13 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 98 Liczba licencji na taksówki
 • 98 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami