Chełmek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Chełmek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Chełmek to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu oświęcimskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Chełmek.
 • 8 461 Liczba mieszkańców
 • 8,3 km² Powierzchnia
 • 1 023,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1969 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • KOS Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Stanisław Saternus Burmistrz miasta
Chełmek na mapie
Identyfikatory
 • 19.248750.1000 Współrzędne GPS
 • 1213034 TERYT (TERC)
 • 0924098 SIMC
Herb miasta Chełmek
Chełmek herb

Jak Chełmek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Chełmek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Chełmek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Chełmek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
100Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
101Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
115Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
129Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
132Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
175Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
176Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
185Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
206Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
217Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
241Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
265Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
271Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
276Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
280Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
300Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
313Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
348Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
357Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
365Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców

Chełmek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-660Poczta Chełmek
32-660Skrytki Pocztowe Poczta Chełmek

Chełmek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Chełmku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Oświęcimiu (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Chopina 13
32-600 Oświęcim
Urząd Miasta Chełmka
(33) 844-90-00
(33) 844-90-19
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

Chełmek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Chełmek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 461, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Chełmka zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 1,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Chełmka jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Chełmek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -63. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,40 na 1000 mieszkańców Chełmka. W 2022 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 60,8% dziewczynek i 39,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 292 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,1% zgonów w Chełmku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w Chełmku były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Chełmka przypada 13.38 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 55 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 91 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Chełmka -36. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,3% mieszkańców Chełmka jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Chełmka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 461 Liczba mieszkańców
 • 4 414 Kobiety
 • 4 047 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Chełmku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Chełmku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Chełmku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Chełmka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,7 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Chełmek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Chełmka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Chełmek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Chełmek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Chełmek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Chełmek
  27,3%
  Małopolskie
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,0%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,8%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,7%
  Województwo
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Chełmek
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Chełmku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,8
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,9
  Małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Chełmku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -63 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -42 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Chełmek
  -7,4
  Małopolskie
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Chełmku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Chełmku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Chełmku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Chełmku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 51 Urodzenia żywe
 • 31 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,8%
  39,2%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,0
  woj. małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,2
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 292 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 227 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 359 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Chełmek
  3 292 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 301 Waga 3500g - 3999g
 • 301
 • 497 Waga 3000g - 3499g
 • 497
 • 171 Waga 2500g - 2999g
 • 171
 • 45 Waga 2000g - 2499g
 • 45
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Chełmek
  1,26
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Chełmek
  0,63
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Chełmku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 114 Zgony
 • 52 Kobiety
  (Zgony)
 • 62 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,4
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 171,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  171,0
  Małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,7
  woj. małopolskie
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oświęcimskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,1%
  Województwo
  41,2%
  Polska
  36,0%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Chełmek
  27,8%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Chełmek
  8,4%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  6,7%
 • 118 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 356,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  356,2
  Małopolskie
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 513,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 558,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Chełmek
  513,9
  Województwo
  431,8
  Polska
  426,2
 • 90,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  90,0
  woj. małopolskie
  61,4
  Polska
  62,9
 • 41,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,5
  Małopolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 13,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Chełmek
  13,0
  Małopolskie
  6,1
  Polska
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 91 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 51 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -35 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -36 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Chełmku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Chełmek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chełmek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chełmku oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Chełmku to 3 465 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 408 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Chełmku to 5,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Chełmku to 146,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,10% mieszkań posiada łazienkę, 91,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,49% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oświęcimskiego.

  Powiat oświęcimski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 465 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 408,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  408,00
  Małopolskie
  385,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  66,70 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 27,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Chełmek
  27,20 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Chełmek
  3,81
  Małopolskie
  3,98
  Cała Polska
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Chełmek
  2,45
  Województwo
  2,60
  Kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Małopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Chełmek
  0,94
  Małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 45 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,63
  woj. małopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 5,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,30
  Małopolskie
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 1 174 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 146,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  146,8 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Chełmek
  0,14 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Chełmek
  98,87%
  Województwo
  97,78%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,44%
  Województwo
  96,13%
  Kraj
  95,18%
 • 98,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,10%
  woj. małopolskie
  95,21%
  Cała Polska
  93,75%
 • 91,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  91,80%
  Województwo
  86,21%
  Polska
  85,83%
 • 77,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Chełmek
  77,49%
  Województwo
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Chełmek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Chełmku na 1000 mieszkańców pracuje 150osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Chełmku wynosiło w 2023 roku 4,9% (4,9% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chełmku wynosiło 5 899,89 PLN, co odpowiada 88.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Chełmka 1 015 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 760 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -255.

  6,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Chełmka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 150 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  150,0
  Małopolskie
  254,0
  Cała Polska
  259,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,4% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Chełmek
  4,9%
  Województwo
  4,2%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Chełmku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Chełmku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Chełmku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 423 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Chełmek
  5 900 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Chełmku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 015 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 760 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -255 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,0% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,3% Pozostałe
 • 49,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Chełmku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 284 Pracujący ogółem
 • 669 Kobiety
 • 615 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Chełmku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Chełmek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,6
  Województwo
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 43,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  43,0
  Małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 150,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  150,3
  Województwo
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Chełmek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Chełmku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 852 podmioty gospodarki narodowej, z czego 600 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 45 nowych podmiotów, a 37 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (71) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (45) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (79) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Chełmku najwięcej (81) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (817) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,6% (278) podmiotów, a 67,0% (571) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Chełmku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%) oraz Budownictwo (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 852 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 278 Przemysł i budownictwo
 • 571 Pozostała działalność
 • 45 Podmioty nowo zarejestrowane w Chełmku w 2023 roku
 • 37 Podmioty wyrejestrowane w Chełmku w 2023 roku
 • 600 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 817 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 817
 • 31 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 31
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 852 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 852
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 93 Spółki handlowe ogółem
 • 93
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 81  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 81
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 61 Spółki cywilne ogółem
 • 61
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 600 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 140 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 140
 • 118 Budownictwo
 • 118
 • 76 Przetwórstwo przemysłowe
 • 76
 • 58 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 58
 • 53 Transport i gospodarka magazynowa
 • 53
 • 33 Pozostała działalność
 • 33
 • 29 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 29
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chełmek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chełmku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 203 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,81 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Chełmku wynosi 80,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Chełmka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,41 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 7,63 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,65 (56%), drogowe - 1,70 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Chełmka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Chełmek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 203 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 203
 • 140 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 140
 • 40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 40
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 65 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 65
 • 23,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Chełmek
  23,81
  Województwo
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 16,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Chełmek
  16,41
  Województwo
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 4,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,65
  woj. małopolskie
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,70
  Małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,40
  Województwo
  0,26
  Cały kraj
  0,35
 • 7,63 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,63
  Województwo
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Chełmek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  80%
  Województwo
  75%
  Polska
  71%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  84%
  Województwo
  71%
  Polska
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  56%
  Małopolskie
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Chełmek
  98%
  woj. małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  87%
  woj. małopolskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  woj. małopolskie
  56%
  Cała Polska
  51%

Chełmek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Chełmka wyniosła w 2022 roku 73,4 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Chełmka - 27.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,0 mln złotych, czyli 20,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Chełmka wyniosła w 2022 roku 70,2 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.5%). W budżecie Chełmka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 45,9 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,5%.
 • Wydatki budżetu w Chełmku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Chełmka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Chełmek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Chełmka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,3 mln

  2,3 tys(100%)

  37,3 mln

  2,8 tys(100%)

  43,6 mln

  3,3 tys(100%)

  55,0 mln

  4,2 tys(100%)

  62,1 mln

  4,8 tys(100%)

  65,1 mln

  5,1 tys(100%)

  60,1 mln

  4,8 tys(100%)

  73,4 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,6 mln

  1,4 tys(41.7%)

  12,5 mln

  1,4 tys(33.6%)

  14,2 mln

  1,6 tys(32.6%)

  15,8 mln

  1,7 tys(28.7%)

  16,2 mln

  1,8 tys(26.1%)

  16,7 mln

  1,9 tys(25.6%)

  17,5 mln

  2,0 tys(29.1%)

  20,0 mln

  2,4 tys(27.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  367(11.1%)

  3,5 mln

  383(9.4%)

  4,2 mln

  461(9.6%)

  4,5 mln

  497(8.2%)

  4,6 mln

  514(7.5%)

  5,9 mln

  667(9.1%)

  6,9 mln

  780(11.4%)

  10,6 mln

  1,2 tys(14.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  217(6.6%)

  3,2 mln

  349(8.5%)

  2,9 mln

  315(6.6%)

  4,3 mln

  472(7.8%)

  8,3 mln

  923(13.4%)

  7,7 mln

  867(11.9%)

  3,1 mln

  349(5.1%)

  6,9 mln

  818(9.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  700,8 tys

  76,4(2.3%)

  523,1 tys

  57,4(1.4%)

  2,3 mln

  251(5.2%)

  8,1 mln

  896(14.7%)

  7,1 mln

  792(11.5%)

  3,5 mln

  389(5.3%)

  3,0 mln

  338(5%)

  5,8 mln

  686(7.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,6 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 tys

  1,4(0%)

  15,0 tys

  1,7(0%)

  5,2 mln

  609(7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  355(10.7%)

  3,4 mln

  369(9%)

  4,1 mln

  450(9.4%)

  4,0 mln

  438(7.2%)

  4,2 mln

  461(6.7%)

  4,3 mln

  478(6.5%)

  4,3 mln

  493(7.2%)

  4,9 mln

  576(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  545(16.5%)

  10,3 mln

  1,1 tys(27.6%)

  2,8 mln

  312(6.5%)

  2,9 mln

  316(5.2%)

  3,0 mln

  333(4.8%)

  2,9 mln

  327(4.5%)

  3,3 mln

  379(5.6%)

  4,3 mln

  508(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  156(4.7%)

  1,7 mln

  188(4.6%)

  1,6 mln

  181(3.8%)

  1,9 mln

  206(3.4%)

  2,1 mln

  228(3.3%)

  2,2 mln

  244(3.3%)

  3,1 mln

  349(5.1%)

  3,4 mln

  401(4.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  207,7 tys

  22,7(0.7%)

  174,3 tys

  19,1(0.5%)

  88,8 tys

  9,8(0.2%)

  88,8 tys

  9,8(0.2%)

  286,6 tys

  31,7(0.5%)

  230,8 tys

  25,9(0.4%)

  142,0 tys

  16,1(0.2%)

  592,3 tys

  69,7(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  263,2 tys

  28,7(0.9%)

  327,3 tys

  35,9(0.9%)

  405,3 tys

  44,6(0.9%)

  188,5 tys

  20,8(0.3%)

  299,9 tys

  33,2(0.5%)

  308,3 tys

  34,6(0.5%)

  349,4 tys

  39,7(0.6%)

  591,6 tys

  69,7(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  353,7 tys

  38,6(1.2%)

  472,1 tys

  51,8(1.3%)

  489,7 tys

  53,9(1.1%)

  381,1 tys

  42,1(0.7%)

  1,3 mln

  145(2.1%)

  3,1 mln

  350(4.8%)

  594,9 tys

  67,5(1%)

  503,3 tys

  59,3(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  260,9 tys

  28,4(0.9%)

  205,0 tys

  22,5(0.6%)

  324,2 tys

  35,7(0.7%)

  255,3 tys

  28,2(0.5%)

  346,2 tys

  38,3(0.6%)

  369,6 tys

  41,5(0.6%)

  283,6 tys

  32,2(0.5%)

  427,7 tys

  50,4(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  268,6 tys

  29,3(0.9%)

  397,3 tys

  43,6(1.1%)

  231,4 tys

  25,5(0.5%)

  226,4 tys

  25,0(0.4%)

  217,7 tys

  24,1(0.4%)

  354,0 tys

  39,7(0.5%)

  259,7 tys

  29,5(0.4%)

  229,8 tys

  27,1(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  165,1 tys

  18,0(0.5%)

  120,3 tys

  13,2(0.3%)

  369,3 tys

  40,6(0.8%)

  130,1 tys

  14,4(0.2%)

  187,0 tys

  20,7(0.3%)

  133,8 tys

  15,0(0.2%)

  113,1 tys

  12,8(0.2%)

  138,5 tys

  16,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  293,5 tys

  32,0(1%)

  336,5 tys

  36,9(0.9%)

  346,4 tys

  38,1(0.8%)

  430,4 tys

  47,5(0.8%)

  492,4 tys

  54,5(0.8%)

  580,1 tys

  65,1(0.9%)

  704,1 tys

  79,9(1.2%)

  28,5 tys

  3,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,4 tys

  1,7(0.1%)

  15,4 tys

  1,7(0%)

  26,7 tys

  2,9(0.1%)

  21,6 tys

  2,4(0%)

  33,6 tys

  3,7(0.1%)

  127,8 tys

  14,3(0.2%)

  39,9 tys

  4,5(0.1%)

  21,6 tys

  2,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  15,0 tys

  1,6(0%)

  105,0 tys

  11,5(0.3%)

  44,3 tys

  4,9(0.1%)

  11,3 tys

  1,2(0%)

  6,1 tys

  0,7(0%)

  9,1 tys

  1,0(0%)

  17,4 tys

  2,0(0%)

  14,5 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,8 tys

  9,5(0.3%)

  10,5 tys

  1,2(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  88,6 tys

  9,8(0.2%)

  92,8 tys

  10,3(0.1%)

  97,3 tys

  10,9(0.1%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  690

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  7,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Chełmku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Chełmka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Chełmek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Chełmka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,6 mln

  2,6 tys(100%)

  39,9 mln

  3,0 tys(100%)

  44,1 mln

  3,4 tys(100%)

  49,4 mln

  3,8 tys(100%)

  61,8 mln

  4,7 tys(100%)

  65,8 mln

  5,2 tys(100%)

  66,9 mln

  5,3 tys(100%)

  70,2 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,1 mln

  1,8 tys(47.8%)

  17,5 mln

  1,9 tys(43.8%)

  18,6 mln

  2,1 tys(42.3%)

  20,1 mln

  2,2 tys(40.8%)

  21,8 mln

  2,4 tys(35.3%)

  21,7 mln

  2,4 tys(33%)

  24,6 mln

  2,8 tys(36.8%)

  24,5 mln

  2,9 tys(34.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,7 mln

  947(25.8%)

  9,1 mln

  993(22.7%)

  9,0 mln

  992(20.5%)

  9,2 mln

  1,0 tys(18.5%)

  9,8 mln

  1,1 tys(15.9%)

  12,7 mln

  1,4 tys(19.2%)

  14,0 mln

  1,6 tys(21%)

  16,2 mln

  1,9 tys(23.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  163(4.5%)

  1,5 mln

  167(3.8%)

  1,9 mln

  210(4.3%)

  2,1 mln

  228(4.2%)

  1,9 mln

  214(3.1%)

  2,9 mln

  323(4.4%)

  3,7 mln

  419(5.5%)

  5,9 mln

  699(8.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  619(7.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  208(5.7%)

  1,0 mln

  114(2.6%)

  2,5 mln

  276(5.7%)

  3,4 mln

  371(6.8%)

  7,6 mln

  839(12.3%)

  5,0 mln

  565(7.7%)

  4,5 mln

  507(6.7%)

  4,0 mln

  467(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  329(9%)

  8,2 mln

  905(20.7%)

  950,1 tys

  105(2.2%)

  1,1 mln

  117(2.1%)

  1,2 mln

  129(1.9%)

  1,1 mln

  126(1.7%)

  1,5 mln

  174(2.3%)

  2,2 mln

  256(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  151(4.1%)

  1,2 mln

  134(3.1%)

  1,3 mln

  145(3%)

  1,9 mln

  208(3.8%)

  1,5 mln

  161(2.3%)

  1,3 mln

  150(2%)

  1,7 mln

  191(2.5%)

  1,9 mln

  223(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  126,2 tys

  13,8(0.4%)

  162,4 tys

  17,8(0.4%)

  194,6 tys

  21,4(0.4%)

  431,4 tys

  47,6(0.9%)

  161,2 tys

  17,9(0.3%)

  141,9 tys

  15,9(0.2%)

  158,8 tys

  18,0(0.2%)

  539,2 tys

  63,5(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  445,8 tys

  48,6(1.3%)

  765,0 tys

  83,9(1.9%)

  324,9 tys

  35,7(0.7%)

  831,2 tys

  91,7(1.7%)

  4,4 mln

  488(7.1%)

  4,5 mln

  499(6.8%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  484,2 tys

  57,0(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  82,1 tys

  8,9(0.2%)

  113,3 tys

  12,4(0.3%)

  108,6 tys

  11,9(0.2%)

  87,1 tys

  9,6(0.2%)

  132,9 tys

  14,7(0.2%)

  148,1 tys

  16,6(0.2%)

  200,9 tys

  22,8(0.3%)

  132,1 tys

  15,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  209

  0,0(0%)

  15,4 tys

  1,7(0%)

  24,1 tys

  2,6(0.1%)

  14,9 tys

  1,6(0%)

  8,1 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  101,0 tys

  11,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  36,0 tys

  3,9(0.1%)

  29,0 tys

  3,2(0.1%)

  63,2 tys

  7,0(0.1%)

  34,0 tys

  3,8(0.1%)

  34,8 tys

  3,9(0.1%)

  35,3 tys

  4,0(0.1%)

  24,2 tys

  2,8(0%)

  37,2 tys

  4,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  101,2 tys

  11,0(0.3%)

  35,4 tys

  3,9(0.1%)

  26,6 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  301,5 tys

  33,4(0.5%)

  126,2 tys

  14,2(0.2%)

  619,7 tys

  70,3(0.9%)

  14,3 tys

  1,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  22,5 tys

  2,5(0.1%)

  41,9 tys

  4,6(0.1%)

  9,6 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  10,5 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,8 tys

  9,5(0.3%)

  10,5 tys

  1,2(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  88,6 tys

  9,8(0.2%)

  92,8 tys

  10,3(0.2%)

  91,6 tys

  10,3(0.1%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  152,6 tys

  16,6(0.5%)

  131,2 tys

  14,4(0.3%)

  116,5 tys

  12,8(0.3%)

  140,6 tys

  15,5(0.3%)

  150,0 tys

  16,6(0.2%)

  88,9 tys

  10,0(0.1%)

  137,0 tys

  15,6(0.2%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  900

  0,1(0%)

  602

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,9(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  14,0 tys

  1,6(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  690

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Chełmek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 817 mieszkańców Chełmka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 864 kobiet oraz 953 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 22,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Chełmka, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 10,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Chełmka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Chełmku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,1%) oraz średnie zawodowe (25,9%).

  W roku 2022 w Chełmku mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 306 dzieci (154 dziewczynki oraz 152 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Chełmku mieściły się 2 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 262 dzieci (133 dziewczynki oraz 129 chłopców). Dostępne były 253 miejsca.

  17,3% mieszkańców Chełmka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 979 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,66 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 595 uczniów (296 kobiet oraz 299 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Chełmku placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 517 uczniów (225 kobiet oraz 292 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,89.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców Chełmka w wieku potencjalnej nauki (19,6% kobiet i 24,9% mężczyzn).

 • 20,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,5%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,7%
  Województwo
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Chełmek
  10,9%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Chełmek
  22,9%
  Województwo
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,4%
  Województwo
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,6%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Chełmek
  10,6%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 979 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Chełmek
  979,0
  Województwo
  929,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,66 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,66
  Małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 338 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Chełmek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 306 Dzieci
 • 154 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 152 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 77 3 lata
 • 77
 • 76 4 lata
 • 76
 • 76 5 lata
 • 76
 • 74 6 lat
 • 74
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 32 3 lata
 • 32
 • 42 4 lata
 • 42
 • 38 5 lata
 • 38
 • 39 6 lat
 • 39
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 45 3 lata
 • 45
 • 34 4 lata
 • 34
 • 38 5 lata
 • 38
 • 35 6 lat
 • 35
 •  
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Chełmku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chełmku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 2
  Publiczne
  33 846-12-97
  33 846-12-97
  ul. Brzozowa 9
  32-660 Chełmek
  8195-
  Przedszkole Samorządowe nr 1 w Chełmku (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  33 846-11-04
  33 846-11-04
  ul. Bolesława Chrobrego 9
  32-660 Chełmek
  372-
  Przedszkole Językowo-Artystyczne "Akademia Przedszkolaka"
  Niepubliczne
  33 842-55-23
  33 842-55-23
  ul. PL. KILIŃSKIEGO 1
  32-660 Chełmek
  ---
 • Szkoły podstawowe w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Chełmek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 595 Uczniowie
 • 296 Kobiety
  (uczniowie)
 • 299 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 80 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 122 Absolwenci
 • 63 Kobiety
  (absolwenci)
 • 59 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,3
  Województwo
  16,7
  Kraj
  17,0
 •  
 • 44,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 38,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 87,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  87,89
  Małopolskie
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 87,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,89
  Małopolskie
  94,75
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chełmek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chełmek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Chełmku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chełmku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 (im. Powstańców Śląskich)
  Publiczna
  33 846-12-97
  33 846-12-97
  ul. Brzozowa 7 1
  32-660 Chełmek
  13289-
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmku (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  33 846-11-04
  33 846-11-04
  ul. Bolesława Chrobrego 9
  32-660 Chełmek
  10211-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Chełmku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chełmku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Jan Kiliński)
  Publiczne
  33 846-11-71
  33 846-11-71
  ul. Krakowska 18
  32-660 Chełmek
  376-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  33 846-11-71
  33 846-11-71
  ul. Krakowska 18
  32-660 Chełmek
  240-
  SzkołaPolicealna dla Dorosłych (Jan Kiliński)
  Publiczna
  33 846-11-71
  33 846-11-71
  ul. Krakowska 18
  32-660 Chełmek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące (Jan Kiliński)
  Publiczne
  33 846-11-71
  33 846-11-71
  ul. Krakowska 18
  32-660 Chełmek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Jan Kiliński)
  Publiczne
  33 846-11-71
  33 846-11-71
  ul. Krakowska 18
  32-660 Chełmek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Chełmku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Chełmek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Chełmek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Chełmek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chełmek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Chełmku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Chełmku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Chełmku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Chełmku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Chełmku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 276 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 214 (uczestnicy: 21 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 700)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 62 (uczestnicy: 6 000)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 1 100)
  • interdyscyplinarne: 77 (uczestnicy: 7 000)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 600)
  • inne: 4 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 105)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 50)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 105)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 50)
  • taneczne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Chełmku działało 1 kino posiadające 1 salę z 276 miejscami na widowni. Odbyły się 152 seanse, na które przyszło 1 876 widzów, w tym 52 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 997 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Chełmku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 117 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 210 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Chełmku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 49 członków. Zarejestrowano 144 ćwiczących (mężczyźni: 130, kobiety: 14, chłopcy do lat 18: 108, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Chełmku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Chełmku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Chełmka znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Chełmku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-12-07, Opis granicy: Nadleśnictwo Chrzanów Leśnictwo Żarki w pobliżu leśniczówki na tzw. Nowopolu

Chełmek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Chełmku odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 0 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 23,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 23,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Chełmku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oświęcimskiego.

  Powiat oświęcimski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Chełmku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 0 Ranni
  (rok 2022)
 • Wypadki drogowe w Chełmku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 23,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Chełmek
  23,6
  woj. małopolskie
  64,9
  Cały kraj
  56,5
 • 23,55 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  23,6
  Małopolskie
  3,0
  Cała Polska
  5,0
 • 0,00 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Małopolskie
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 100,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  8,9
 • 0,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Małopolskie
  117,5
  Cała Polska
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Chełmek przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 780droga wojewódzka nr 780(Kraków - Kryspinów - Liszki - Kaszów - Czułówek - Zagórze - Brodła - Poręba Żegoty - Alwernia - Kwaczała - Babice - Wygiełzów - Żarki - Libiąż - Chełmek - Chełm Śląski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Chełmek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 93Linia kolejowa nr 93: Trzebinia - Zebrzydowice [o znaczeniu państwowym] (Trzebinia - Chrzanów Śródmieście - Chrzanów - Libiąż -Chełmek -Chełmek Fabryka - Gorzów Chrzanowski - Oświęcim - Brzeszcze - Brzeszcze Kopalnia - Brzeszcze Jawiszowice - Jawiszowice Jaźnik - Dankowice - Kaniów - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg - Zabrzeg Czarnolesie - Chybie - Drogomyśl - Pruchna - Zebrzydowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Chełmku istnieje 83 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 25 Stycznia

  ul. Aleja Parkowa

  ul. Baty

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolesława Wstydliwego

  ul. Broniewskiego

  ul. Brzechwy

  ul. Brzozowa

  ul. Dąbrowskiej

  ul. Długosza

  ul. Flisaków

  ul. Fredry

  ul. Galla Anonima

  ul. Generała Andersa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Głogowa

  ul. Jagiellońska

  ul. Jagodowa

  ul. Jana Sobieskiego

  ul. Jaworznicka

  ul. Kasprowicza

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Krasińskiego

  ul. Kraszewskiego

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Księdza Wcisło

  ul. Leśmiana

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marszałka Piłsudskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Miodowa

  Most Galicyjski

  ul. Na Skałce

  ul. Norwida

  ul. Ofiar Faszyzmu

  ul. Orkana

  ul. Oświęcimska

  os. Paprotnik

  ul. Paprotnik

  ul. Piastowska

  ul. Plac Jana Kilińskiego

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Poziomkowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Reymonta

  ul. Rydla

  ul. Rzeczna

  ul. Sadowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Staffa

  ul. Staicha

  ul. Starowiejska

  ul. Stefana Batorego

  ul. Struga

  ul. Słowackiego

  ul. Tetmajera

  ul. Topolowa

  ul. Tuwima

  ul. Wandy

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Władysława Hermana

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zapolskiej

  ul. Zygmunta Starego

  ul. Śląska

  ul. Świerkowa

  ul. Żeromskiego