Prusice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Prusice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Prusice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu trzebnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Prusice.
 • 2 149 Liczba mieszkańców
 • 10,9 km² Powierzchnia
 • 196,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 96 – 153 m n.p.m Wysokość
 • 1287 Uzyskanie praw miejskich
 • DTR Tablice rejestracyjne
 • Igor Krystian Bandrowicz Burmistrz miasta
Prusice na mapie
Identyfikatory
 • 16.960651.3704 Współrzędne GPS
 • 0220024 TERYT (TERC)
 • 0879914 SIMC
Herb miasta Prusice
Prusice herb
Flaga miasta Prusice
Prusice flaga

Jak Prusice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Prusice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Prusice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Prusice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
22Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
71Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
148Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
156Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
201Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
206Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
223Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
227Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
232Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
242Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
291Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
301Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
314Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
317Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
336Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
344Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu

Prusice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
55-110Poczta Prusice

Prusice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Prusicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Trzebnicy (podlega pod: ZUS Oddział we Wrocławiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 1 b
55-100 Trzebnica
Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
(71) 312-62-24
(71) 312-62-29
ul. Rynek 1
55-110 Prusice

Prusice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Prusice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 149, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Prusic zawarli w 2022 roku 3 małżeństw, co odpowiada 1,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Prusic jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 7,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Prusice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,66 na 1000 mieszkańców Prusic. W 2022 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 66,7% dziewczynek i 33,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 394 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,1% zgonów w Prusicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w Prusicach były nowotwory, a 11,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Prusic przypada 16.57 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Prusic -13. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  62,1% mieszkańców Prusic jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Prusic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 149 Liczba mieszkańców
 • 1 115 Kobiety
 • 1 034 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Prusicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Prusicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Prusicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Prusic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,4 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Prusice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Prusic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Prusice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Prusice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Prusice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Prusice
  29,2%
  Województwo
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Prusice
  55,0%
  Województwo
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • Prusice
  7,9%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 12,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,7%
  Województwo
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Prusice
  0,1%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Prusicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Prusice
  1,4
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Dolnośląskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 3 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Prusicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,7
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Prusicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Prusicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Prusicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Prusicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 66,7%
  33,3%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Prusice
  6,9
  Dolnośląskie
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,6
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 394 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 457 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Prusice
  3 394 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 224 Waga 3500g - 3999g
 • 224
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Prusice
  1,29
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Prusice
  0,61
  Dolnośląskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  Dolnośląskie
  0,63
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Prusicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,6
  Dolnośląskie
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  141,8
  Województwo
  158,8
  Polska
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Prusice
  2,9
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie trzebnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Prusice
  45,1%
  Województwo
  44,6%
  Polska
  36,0%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,7%
  woj. dolnośląskie
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 11,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  11,4%
  woj. dolnośląskie
  9,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 59 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,9
  Cały kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  85,1
  Polska
  70,6
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  273,1
  woj. dolnośląskie
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Cały kraj
  253,9
 • 499,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 521,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 475,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  499,2
  Województwo
  556,8
  Cały kraj
  426,2
 • 101,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  101,8
  Województwo
  96,5
  Cały kraj
  62,9
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,6
  Dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  33,8
 • 6,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Prusice
  6,8
  Dolnośląskie
  8,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Prusicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Prusice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prusice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Prusicach oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Prusicach to 837 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 387 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Prusicach to 4,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Prusicach to 142,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,33% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,97% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,77% mieszkań posiada łazienkę, 83,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,12% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu trzebnickiego.

  Powiat trzebnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 837 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 386,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  386,80
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  76,40 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Prusice
  29,50 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,63
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,59
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,39
  Dolnośląskie
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 14 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,67
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 6,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,47
  Województwo
  27,76
  Kraj
  24,56
 • 428 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 142,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  142,7 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,20 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,33%
  Dolnośląskie
  98,22%
  Kraj
  97,75%
 • 97,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Prusice
  97,97%
  Województwo
  95,37%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,77%
  Dolnośląskie
  93,95%
  Polska
  93,75%
 • 83,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,87%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 0,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,12%
  woj. dolnośląskie
  64,57%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Prusice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Prusicach na 1000 mieszkańców pracuje 404osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 28,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 71,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Prusicach wynosiło w 2023 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prusicach wynosiło 5 852,88 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Prusic 159 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 115 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -44.

  14,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Prusic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,1% w przemyśle i budownictwie, a 22,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 404 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Prusice
  404,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Kraj
  259,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,6% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,0%
  Dolnośląskie
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Prusicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Prusicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Prusicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 235 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Prusice
  5 853 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Prusicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 159 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 115 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -44 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,1% Przemysł i budownictwo
 • 27,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,3% Pozostałe
 • 41,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Prusicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 887 Pracujący ogółem
 • 253 Kobiety
 • 634 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Prusicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Prusice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  61,0
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Kraj
  69,0
 • 31,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,8
  Województwo
  40,7
  Polska
  38,2
 • 109,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Prusice
  109,0
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Prusice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Prusicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 323 podmioty gospodarki narodowej, z czego 201 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (12) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Prusicach najwięcej (27) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (308) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (84) podmiotów, a 72,8% (235) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Prusicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (39.8%) oraz Budownictwo (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 323 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 84 Przemysł i budownictwo
 • 235 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Prusicach w 2023 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Prusicach w 2023 roku
 • 201 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 308 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 308
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 323 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 323
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 29 Spółki handlowe ogółem
 • 29
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 201 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 80 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 80
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prusice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Prusicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 34 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Prusicach wynosi 77,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Prusic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,58 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 6,66 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,73 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,67 (68%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Prusic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 34
 • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 23
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 15,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,91
  Dolnośląskie
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 10,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,58
  Dolnośląskie
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 2,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  2,67
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  1,73
  Dolnośląskie
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  0,37
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 6,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  6,66
  Województwo
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Prusice
  78%
  Dolnośląskie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Prusice
  75%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  68%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Prusice
  91%
  Dolnośląskie
  82%
  Polska
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  55%
  Dolnośląskie
  43%
  Cała Polska
  51%

Prusice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Prusic wyniosła w 2022 roku 71,1 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Prusic - 19.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,4 mln złotych, czyli 13,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Prusic wyniosła w 2022 roku 68,2 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.6%). W budżecie Prusic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 970 złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,6 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,1%.
 • Wydatki budżetu w Prusicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,1 mln

  4,8 tys(100%)

  42,2 mln

  4,5 tys(100%)

  41,3 mln

  4,4 tys(100%)

  55,7 mln

  6,0 tys(100%)

  59,0 mln

  6,3 tys(100%)

  51,2 mln

  5,4 tys(100%)

  59,7 mln

  6,4 tys(100%)

  71,1 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,8 mln

  3,9 tys(19.5%)

  8,6 mln

  3,9 tys(20.4%)

  8,7 mln

  3,9 tys(21.1%)

  9,4 mln

  4,2 tys(17%)

  10,6 mln

  4,7 tys(17.9%)

  10,6 mln

  4,8 tys(20.7%)

  11,7 mln

  5,3 tys(19.5%)

  13,9 mln

  6,4 tys(19.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  2,6 tys(13.1%)

  11,9 mln

  5,3 tys(28.1%)

  2,5 mln

  1,1 tys(6.1%)

  2,7 mln

  1,2 tys(4.8%)

  2,5 mln

  1,1 tys(4.3%)

  2,9 mln

  1,3 tys(5.7%)

  2,9 mln

  1,3 tys(4.9%)

  11,3 mln

  5,2 tys(15.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  2,4 tys(12.1%)

  4,7 mln

  2,1 tys(11.1%)

  5,4 mln

  2,4 tys(13%)

  5,6 mln

  2,5 tys(10.1%)

  5,2 mln

  2,3 tys(8.8%)

  6,1 mln

  2,7 tys(11.9%)

  7,6 mln

  3,4 tys(12.7%)

  10,1 mln

  4,7 tys(14.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,7 mln

  2,5 tys(12.5%)

  8,1 mln

  3,6 tys(19.1%)

  4,9 mln

  2,2 tys(11.8%)

  6,4 mln

  2,9 tys(11.5%)

  6,3 mln

  2,8 tys(10.6%)

  6,0 mln

  2,7 tys(11.7%)

  5,6 mln

  2,5 tys(9.3%)

  6,5 mln

  3,0 tys(9.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  1,2 tys(6.1%)

  3,0 mln

  1,3 tys(7.1%)

  2,4 mln

  1,1 tys(5.8%)

  3,9 mln

  1,7 tys(7%)

  4,7 mln

  2,1 tys(8%)

  2,5 mln

  1,1 tys(4.8%)

  5,3 mln

  2,4 tys(8.9%)

  3,8 mln

  1,7 tys(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,9 mln

  4,9 tys(24.1%)

  2,4 mln

  1,1 tys(5.7%)

  1,7 mln

  780(4.2%)

  6,0 mln

  2,7 tys(10.8%)

  11,4 mln

  5,1 tys(19.4%)

  1,4 mln

  624(2.7%)

  4,0 mln

  1,8 tys(6.7%)

  3,1 mln

  1,5 tys(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  1,4 tys(4.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  515(2.6%)

  1,0 mln

  453(2.4%)

  1,1 mln

  512(2.8%)

  1,7 mln

  760(3%)

  1,7 mln

  748(2.8%)

  1,0 mln

  451(2%)

  727,6 tys

  331(1.2%)

  1,9 mln

  879(2.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  47,6 tys

  21,3(0.1%)

  213,1 tys

  95,3(0.5%)

  773,7 tys

  347(1.4%)

  244,5 tys

  109(0.4%)

  585,0 tys

  263(1.1%)

  1,4 mln

  629(2.3%)

  1,5 mln

  700(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  640(3.2%)

  498,2 tys

  223(1.2%)

  821,5 tys

  368(2%)

  1,0 mln

  448(1.8%)

  929,1 tys

  415(1.6%)

  1,1 mln

  514(2.2%)

  1,5 mln

  687(2.5%)

  1,4 mln

  662(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  109,6 tys

  48,9(0.2%)

  79,9 tys

  35,7(0.2%)

  114,5 tys

  51,2(0.3%)

  165,1 tys

  74,0(0.3%)

  218,8 tys

  97,7(0.4%)

  1,4 mln

  635(2.8%)

  965,4 tys

  440(1.6%)

  1,4 mln

  624(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  682,9 tys

  305(1.5%)

  834,4 tys

  373(2%)

  703,6 tys

  315(1.7%)

  747,8 tys

  335(1.3%)

  877,0 tys

  391(1.5%)

  877,0 tys

  394(1.7%)

  920,4 tys

  419(1.5%)

  878,5 tys

  406(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  851,9 tys

  380(1.9%)

  338,0 tys

  151(0.8%)

  235,5 tys

  105(0.6%)

  221,0 tys

  99,0(0.4%)

  209,6 tys

  93,5(0.4%)

  392,0 tys

  176(0.8%)

  637,4 tys

  290(1.1%)

  359,0 tys

  166(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  270,3 tys

  121(0.6%)

  380,7 tys

  170(0.9%)

  276,9 tys

  124(0.7%)

  230,8 tys

  103(0.4%)

  168,9 tys

  75,4(0.3%)

  264,2 tys

  119(0.5%)

  326,9 tys

  149(0.5%)

  276,1 tys

  128(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  303,8 tys

  136(0.7%)

  266,9 tys

  119(0.6%)

  176,8 tys

  79,1(0.4%)

  185,8 tys

  83,3(0.3%)

  139,5 tys

  62,2(0.2%)

  106,2 tys

  47,7(0.2%)

  95,8 tys

  43,6(0.2%)

  91,4 tys

  42,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  42,0 tys

  18,8(0.1%)

  54,2 tys

  24,3(0.1%)

  80,7 tys

  36,1(0.2%)

  131,1 tys

  58,8(0.2%)

  65,9 tys

  29,4(0.1%)

  103,2 tys

  46,4(0.2%)

  72,2 tys

  32,9(0.1%)

  86,2 tys

  39,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  754,8 tys

  337(1.7%)

  49,7 tys

  22,2(0.1%)

  96,2 tys

  43,0(0.2%)

  4,7 mln

  2,1 tys(8.4%)

  43,0 tys

  19,2(0.1%)

  41,6 tys

  18,7(0.1%)

  72,0 tys

  32,8(0.1%)

  77,9 tys

  36,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,9 tys

  22,7(0.1%)

  6,7 tys

  3,0(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  65,8 tys

  29,5(0.1%)

  59,4 tys

  26,5(0.1%)

  54,6 tys

  24,5(0.1%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  5,5 tys

  2,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Prusicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,0 mln

  4,7 tys(100%)

  39,1 mln

  4,2 tys(100%)

  42,7 mln

  4,6 tys(100%)

  50,7 mln

  5,4 tys(100%)

  58,0 mln

  6,2 tys(100%)

  60,0 mln

  6,4 tys(100%)

  61,2 mln

  6,6 tys(100%)

  68,2 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,6 mln

  4,3 tys(21.7%)

  10,8 mln

  4,8 tys(27.6%)

  12,2 mln

  5,5 tys(28.6%)

  12,5 mln

  5,6 tys(24.7%)

  13,5 mln

  6,0 tys(23.3%)

  14,9 mln

  6,7 tys(24.7%)

  17,5 mln

  8,0 tys(28.6%)

  21,5 mln

  10,0 tys(31.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,6 mln

  7,4 tys(37.7%)

  13,1 mln

  5,9 tys(33.5%)

  11,4 mln

  5,1 tys(26.7%)

  11,5 mln

  5,1 tys(22.6%)

  11,8 mln

  5,3 tys(20.3%)

  13,5 mln

  6,1 tys(22.5%)

  19,8 mln

  9,0 tys(32.3%)

  14,3 mln

  6,6 tys(21%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  2,1 tys(10.9%)

  10,7 mln

  4,8 tys(27.4%)

  1,3 mln

  587(3.1%)

  1,3 mln

  580(2.6%)

  1,2 mln

  537(2.1%)

  1,3 mln

  570(2.1%)

  1,3 mln

  581(2.1%)

  9,9 mln

  4,6 tys(14.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  1,3 tys(6.5%)

  1,5 mln

  693(4%)

  1,6 mln

  702(3.7%)

  3,4 mln

  1,5 tys(6.7%)

  2,9 mln

  1,3 tys(5%)

  1,9 mln

  850(3.1%)

  2,1 mln

  955(3.4%)

  3,4 mln

  1,6 tys(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  453(2.3%)

  574,8 tys

  257(1.5%)

  1,1 mln

  501(2.6%)

  793,3 tys

  355(1.6%)

  1,9 mln

  844(3.3%)

  7,7 mln

  3,4 tys(12.8%)

  2,7 mln

  1,2 tys(4.4%)

  3,0 mln

  1,4 tys(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  815,2 tys

  371(1.3%)

  2,8 mln

  1,3 tys(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  435,5 tys

  195(1%)

  401,1 tys

  180(1%)

  514,5 tys

  230(1.2%)

  1,4 mln

  608(2.7%)

  619,6 tys

  276(1.1%)

  886,8 tys

  398(1.5%)

  687,8 tys

  313(1.1%)

  1,7 mln

  786(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  536,2 tys

  239(1.2%)

  549,3 tys

  246(1.4%)

  555,7 tys

  249(1.3%)

  584,7 tys

  262(1.2%)

  723,8 tys

  323(1.2%)

  717,6 tys

  322(1.2%)

  693,3 tys

  316(1.1%)

  740,3 tys

  342(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  2,4 tys(12.2%)

  866,9 tys

  388(2.2%)

  1,8 mln

  804(4.2%)

  1,4 mln

  644(2.8%)

  10,3 mln

  4,6 tys(17.8%)

  396,2 tys

  178(0.7%)

  361,4 tys

  165(0.6%)

  486,5 tys

  225(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  625,1 tys

  279(1.4%)

  172,5 tys

  77,2(0.4%)

  254,8 tys

  114(0.6%)

  1,7 mln

  765(3.4%)

  189,1 tys

  84,4(0.3%)

  234,9 tys

  106(0.4%)

  180,2 tys

  82,1(0.3%)

  436,2 tys

  202(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  153,0 tys

  68,3(0.3%)

  40,0

  0,0(0%)

  29,0 tys

  13,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  174,5 tys

  77,9(0.3%)

  165,4 tys

  74,3(0.3%)

  130,4 tys

  59,4(0.2%)

  119,9 tys

  55,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  952,2 tys

  425(2.2%)

  131,7 tys

  59,0(0.3%)

  21,0 tys

  9,4(0%)

  4,6 tys

  2,1(0%)

  8,1 tys

  3,6(0%)

  9,1 tys

  4,1(0%)

  37,8 tys

  17,2(0.1%)

  115,7 tys

  53,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  210,6 tys

  94,1(0.5%)

  193,3 tys

  86,5(0.5%)

  141,4 tys

  63,3(0.3%)

  148,7 tys

  66,6(0.3%)

  111,6 tys

  49,8(0.2%)

  108,5 tys

  48,7(0.2%)

  76,7 tys

  34,9(0.1%)

  73,3 tys

  33,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  494,7 tys

  221(1.1%)

  28,8 tys

  12,9(0.1%)

  71,8 tys

  32,1(0.2%)

  244,3 tys

  109(0.5%)

  969,5 tys

  433(1.7%)

  1,7 mln

  777(2.9%)

  20,7 tys

  9,4(0%)

  13,7 tys

  6,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,9 tys

  22,7(0.1%)

  6,7 tys

  3,0(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  65,8 tys

  29,5(0.1%)

  59,4 tys

  26,5(0.1%)

  54,6 tys

  24,5(0.1%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  5,5 tys

  2,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  6,2(0%)

  5,4 tys

  2,4(0%)

  5,3 tys

  2,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  1,8(0%)

  3,1 tys

  1,4(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,8(0%)

  29,8 tys

  13,6(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,2 tys

  2,8(0%)

  5,4 tys

  2,4(0%)

  6,1 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  357,0 tys

  159(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 mln

  1,8 tys(8.1%)

  29,8 tys

  13,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Prusice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 493 mieszkańców Prusic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 267 kobiet oraz 226 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców Prusic, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Prusic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Prusicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,8%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  18,1% mieszkańców Prusic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 982 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2022 w Prusicach placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 434 uczniów (220 kobiet oraz 214 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Prusicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 349 uczniów (159 kobiet oraz 190 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 23,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 246,59.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,8% mieszkańców (14,2% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Prusic w wieku potencjalnej nauki (21,7% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 22,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  22,2%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 26,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Prusice
  34,2%
  Województwo
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Prusice
  11,8%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Prusice
  18,7%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 17,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,1%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Prusice
  12,1%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1982 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 982,0
  woj. dolnośląskie
  946,0
  Kraj
  927,0
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Prusicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prusicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Przedszkole Calineczka
  Niepubliczne
  71 312-47-14
  ul. Żmigrodzka 39
  55-110 Prusice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Prusice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 434 Uczniowie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie)
 • 214 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 73 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,7
  Dolnośląskie
  18,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 246,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  246,59
  Dolnośląskie
  98,48
  Polska
  95,96
 • 243,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  243,18
  woj. dolnośląskie
  96,90
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prusice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prusice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Prusicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prusicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza (HENRYK SIENKIEWICZ)
  Publiczna
  71 312-62-11
  71 312-62-23
  ul. ŻMIGRODZKA 43
  55-110 Prusice
  20404-
 • Edukacyjne grupy wieku w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Prusice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Prusice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Prusice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prusice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Prusicach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Prusicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Prusicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Prusicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Prusicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 142 (uczestnicy: 5 060)
  • seanse filmowe: 90 (uczestnicy: 1 200)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 1 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 2 000)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 260)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Prusicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 30 507 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 429 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Prusicach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 131 członków. Zarejestrowano 111 ćwiczących (mężczyźni: 100, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 37, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Prusicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Prusicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Prusic znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Prusicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko stożkowate Prusice, st.1 ze średniowieczadnia 1964-09-29, wykaz dokumentów: 62/Arch z 1964-09-29
  • Miasto z poł. XIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 387 z 1956-11-25; brak numeru z 1956-11-25; A/1853/387 z 2010-03-26; A/1853/387 z 2016-06-02
  • Kościół z 1. ćw. XV w. (ul. Jana Pawła II 3)dnia 1964-12-15, wykaz dokumentów: 1207 z 1964-12-15; A/3939/1207 z 2010-09-23
  • Ratusz z 1600 r. (ul. Rynek 1)dnia 1964-12-15, wykaz dokumentów: 1208 z 1964-12-15; A/3927/1208 z 2010-09-23
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1983-04-06, wykaz dokumentów: 504/W z 1983-04-06; A/3940/504/W z 2010-09-23
  • Kościół z 1910 - 1911 (ul. Powstańców Śląskich 8)dnia 2008-12-18, wykaz dokumentów: A/1098 z 2008-12-18
 • Formy ochrony przyrody w Prusicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Prusic znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Prusicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Spalony pusty pień główny ślady żerowania kozioroga złamane konary, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy drodze ciągnącej się wzdłuż północnej granicy parku
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane i suche konary, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy północno-wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Huba złamane konary ubytek wgłębny w odziomkowej cześci pnia, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz w koronie 100% kozioróg huba, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 60% ślady żerowania kozioroga złamane konary, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Uschnięte i połamane konary zmiana rakowa na pniu, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy południowo-zachodniej granicy polany niecałe 50 m na północny zachód od pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: bardzo duży ubytek wgłębny w pniu złamane konary kozioróg, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy północnej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane konary ubytek wgłębny w pniu huba, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie przy północno-wschodnim narożniku pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: zamurowany pień głowny złamane konary kozioróg, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy południowo-wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane konary ślady żerowania kozioroga dębosza, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy południowej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie na terenie klubu golfowego w jego centralnej części nieopodal stawu

Prusice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 48 wypadków drogowych w Prusicach odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 87 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 2 218,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 415,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Prusicach znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu trzebnickiego.

  Powiat trzebnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Prusicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 48 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 87 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 20 Lekko ranni
 • 67 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Prusicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 2 218,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  2 218,1
  woj. dolnośląskie
  1 022,8
  Kraj
  1 100,9
 • 415,90 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  415,9
  woj. dolnośląskie
  94,6
  Cała Polska
  104,4
 • 4 020,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  4 020,3
  Województwo
  1 295,9
  Cały kraj
  1 327,3
 • 18,75 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  18,8
  Województwo
  9,2
  Kraj
  9,5
 • 181,25 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  181,3
  Dolnośląskie
  126,7
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Prusicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 557,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Prusice
  557,0 km
  woj. dolnośląskie
  616,8 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 9,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  9,4 km
  Województwo
  4,3 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Prusice przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 5droga krajowa nr 5(Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Dworzysko - Gruczno - Luszkowo - Zbrachlin - Niewieścin - Trzeciewiec - Włóki - Kusowo - Aleksandrowo - Żołędowo - Osielsko - Bydgoszcz - Białe Błota - Lipniki - Kruszyn Krajeński - Zamość - Rynarzewo - Kołaczkowo - Łachowo - Szubin - Kowalewo - Brzyskorzystewko - Jaroszewo - Żnin - Bożejewiczki - Bożejewice - Czewujewo - Grochowiska Księże - Rogowo - Cotoń - Mielno - Modliszewko - Modliszewo - Gniezno - Poznań - Komorniki - Szreniawa - Rosnówko - Dębienko - Stęszew - Zamysłowo - Będlewo - Piotrowo Pierwsze - Głuchowo - Jarogniewice - Kawczyn - Kiełczewo - Kościan - Ponin - Czacz - Glińsko - Śmigiel - Nietążkowo - Wydorowo - Radomicko - Lipno - Leszno - Rydzyna - Kaczkowo - Korzeńsko - Garbce - Żmigródek - Żmigród - Borzęcin - Prusice - Małuszyn - Trzebnica - Będkowo - Wysoki Kościół - Wisznia Mała - Ligota Piękna - Kryniczno - Psary - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Kąty Wrocławskie - Kostomłoty - Osiek - Jaroszów - Strzegom - Serwinów - Dobromierz - Bolków - Wierzchosławice - Domanów - Pustelnik - Marciszów - Debrznik - Ptaszków - Kamienna Góra - Przedwojów - Lubawka - granica (Czechy))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Prusice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko - Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Prusicach istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Czerwonego Krzyża

  ul. Górkowicka

  ul. Henryka Probusa

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kaszycka

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Ludowa

  ul. Młynarska

  ul. Ogrodowa

  ul. Osadników

  ul. Pietrowicka

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Południowa

  ul. Północna

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sosnowa

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wierzbowa

  ul. Wrocławska

  ul. Wszemirowska

  ul. Zachodnia

  ul. Zaciszna

  ul. Świętej Jadwigi

  ul. św. Jakuba

  ul. Żmigrodzka