Prusice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Prusice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Prusice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu trzebnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Prusice.
 • 2 216 Liczba mieszkańców
 • 10,9 km² Powierzchnia
 • 202,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 96 – 153 m n.p.m Wysokość
 • 1287 Uzyskanie praw miejskich
 • DTR Tablice rejestracyjne
 • Igor Krystian Bandrowicz Burmistrz miasta
Prusice na mapie
Identyfikatory
 • 16.960651.3704 Współrzędne GPS
 • 0220024 TERYT (TERC)
 • 0879914 SIMC
Herb miasta Prusice
Prusice herb
Flaga miasta Prusice
Prusice flaga

Prusice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
55-110Poczta Prusice

Prusice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Prusicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Trzebnicy (podlega pod: ZUS Oddział we Wrocławiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 1 b
55-100 Trzebnica
Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
(71) 312-62-24
(71) 312-62-29
ul. Rynek 1
55-110 Prusice

Prusice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prusice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 216, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Prusic zawarli w 2020 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców Prusic jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Prusice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,96 na 1000 mieszkańców Prusic. W 2020 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 52,9% dziewczynek i 47,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 383 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 38,1% zgonów w Prusicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,3% zgonów w Prusicach były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Prusic przypada 16.57 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Prusic -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,5% mieszkańców Prusic jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Prusic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 216 Liczba mieszkańców
 • 1 136 Kobiety
 • 1 080 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Prusicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Prusicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Prusicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Prusic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Prusice
  40,4 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Prusice, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Prusic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Prusice
  29,0%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • Prusice
  56,6%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Prusice
  4,8%
  Województwo
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Prusice
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Prusicach w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  2,7
  Dolnośląskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,6
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Kraj
  1,3
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Prusicach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Prusice
  -9,0
  Dolnośląskie
  -4,1
  Kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Prusicach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Prusicach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Prusicach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Prusicach w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,9%
  47,1%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,6
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Cały kraj
  9,3
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Prusice
  38,6
  woj. dolnośląskie
  38,3
  Kraj
  39,9
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 383 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 317 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 455 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Prusice
  3 383 g
  Województwo
  3 354 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 81 Waga 4000g - 4499g
 • 81
 • 242 Waga 3500g - 3999g
 • 242
 • 297 Waga 3000g - 3499g
 • 297
 • 108 Waga 2500g - 2999g
 • 108
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Prusice
  1,38
  Dolnośląskie
  1,33
  Polska
  1,38
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,72
  Dolnośląskie
  0,66
  Cały kraj
  0,67
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,79
  Dolnośląskie
  0,68
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Prusicach w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 37 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,1%
  45,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  16,6
  Województwo
  13,0
  Polska
  12,5
 • 126,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Prusice
  126,8
  woj. dolnośląskie
  146,2
  Cały kraj
  134,3
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,6
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,6
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Prusice
  3,6
  Dolnośląskie
  3,6
  Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie trzebnickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  38,1%
  woj. dolnośląskie
  38,5%
  Cały kraj
  39,4%
 • 29,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  29,3%
  woj. dolnośląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,5%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Prusice
  5,9%
  Województwo
  7,3%
  Kraj
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  14,8
  Kraj
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  74,5
  Kraj
  70,4
 • 282,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Prusice
  282,0
  Województwo
  310,8
  Kraj
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  288,4
  Cały kraj
  261,3
 • 366,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 342,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 391,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  366,7
  Województwo
  434,1
  Cały kraj
  421,0
 • 92,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 157,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  92,3
  Dolnośląskie
  90,6
  Cała Polska
  69,5
 • 27,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Prusice
  27,7
  Dolnośląskie
  38,3
  Cały kraj
  35,1
 • 11,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,6
  Województwo
  9,1
  Kraj
  7,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Prusice
  1,4%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Prusicach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Prusice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prusice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Prusicach oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Prusicach to 794 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  66,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 33,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Prusicach to 4,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Prusicach to 100,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,20% mieszkań posiada łazienkę, 76,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu trzebnickiego.

  Powiat trzebnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 794 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 356,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  356,70
  woj. dolnośląskie
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2000-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Prusice
  73,20 m2
  Województwo
  72,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,10 m2
  woj. dolnośląskie
  30,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2000-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,62
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Polska
  3,82
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,80
  woj. dolnośląskie
  2,35
  Polska
  2,55
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,77
  Dolnośląskie
  0,62
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2000-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  2,70
  woj. dolnośląskie
  7,56
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2000-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 27 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  4,50
  Województwo
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 12,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  12,13
  woj. dolnośląskie
  26,44
  Cały kraj
  21,77
 • 604 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 100,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  100,7 m2
  Województwo
  81,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,27 m2
  Dolnośląskie
  0,61 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2000-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Prusice
  98,61%
  Województwo
  98,69%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,47%
  Dolnośląskie
  95,19%
  Polska
  94,01%
 • 93,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,20%
  Dolnośląskie
  93,09%
  Kraj
  91,78%
 • 76,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  76,70%
  woj. dolnośląskie
  82,55%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Prusice
  0,00%
  woj. dolnośląskie
  66,02%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Prusice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Prusicach na 1000 mieszkańców pracuje 358osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 34,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 65,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Prusicach wynosiło w 2020 roku 5,3% (7,0% wśród kobiet i 4,0% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prusicach wynosiło 4 611,02 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Prusic 159 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 115 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -44.

  26,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Prusic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,5% w przemyśle i budownictwie, a 18,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 358 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  358,0
  Dolnośląskie
  277,0
  Cała Polska
  252,0
 • 5,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,0% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • Prusice
  5,3%
  Dolnośląskie
  5,6%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Prusicach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Prusicach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Prusicach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 611 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 611 PLN
  woj. dolnośląskie
  5 694 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Prusicach w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 159 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 115 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -44 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,5% Przemysł i budownictwo
 • 23,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,4% Pozostałe
 • 36,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Prusicach w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 797 Pracujący ogółem
 • 274 Kobiety
 • 523 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Prusicach w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Prusice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 57,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,5
  Województwo
  69,0
  Polska
  68,0
 • 28,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Prusice
  28,6
  woj. dolnośląskie
  39,9
  Cały kraj
  37,5
 • 98,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  98,8
  Dolnośląskie
  137,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Prusice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Prusicach w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 290 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 180 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (12) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Prusicach najwięcej (21) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (274) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,8% (66) podmiotów, a 75,9% (220) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Prusicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (43.3%) oraz Budownictwo (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 290 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66 Przemysł i budownictwo
 • 220 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Prusicach w 2020 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Prusicach w 2020 roku
 • 180 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 274 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 274
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 289 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 289
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 25 Spółki handlowe ogółem
 • 25
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 180 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 78 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 78
 • 29 Budownictwo
 • 29
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prusice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Prusicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Prusicach wynosi 81,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Prusic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,89 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 5,48 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,59 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,97 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Prusic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 16,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,15
  Dolnośląskie
  25,81
  Cała Polska
  19,96
 • 10,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  10,89
  woj. dolnośląskie
  18,28
  Cały kraj
  12,25
 • 1,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  1,97
  Dolnośląskie
  3,97
  Polska
  5,17
 • 2,59 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  2,59
  Województwo
  2,13
  Cała Polska
  1,73
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  0,44
  Województwo
  0,43
  Polska
  0,37
 • 5,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Prusice
  5,48
  Dolnośląskie
  14,62
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Prusice
  81%
  Dolnośląskie
  66%
  Kraj
  73%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  80%
  woj. dolnośląskie
  59%
  Polska
  65%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  59%
  woj. dolnośląskie
  68%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Prusice
  99%
  Dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  97%
  Dolnośląskie
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  52%
  woj. dolnośląskie
  46%
  Cała Polska
  54%

Prusice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Prusic wyniosła w 2020 roku 51,2 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 15.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Prusic - 20.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,6 mln złotych, czyli 10,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Prusic wyniosła w 2020 roku 60,0 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.8%). W budżecie Prusic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 657 złotych na mieszkańca (10,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,6 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,5%.
 • Wydatki budżetu w Prusicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,5 mln

  3,6 tys(100%)

  50,4 mln

  5,4 tys(100%)

  45,1 mln

  4,8 tys(100%)

  42,2 mln

  4,5 tys(100%)

  41,3 mln

  4,4 tys(100%)

  55,7 mln

  6,0 tys(100%)

  59,0 mln

  6,3 tys(100%)

  51,2 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  3,8 tys(25.7%)

  10,2 mln

  4,5 tys(20.2%)

  8,8 mln

  3,9 tys(19.5%)

  8,6 mln

  3,9 tys(20.4%)

  8,7 mln

  3,9 tys(21.1%)

  9,4 mln

  4,2 tys(17%)

  10,6 mln

  4,7 tys(17.9%)

  10,6 mln

  4,8 tys(20.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  1,7 tys(11.3%)

  4,8 mln

  2,1 tys(9.6%)

  5,5 mln

  2,4 tys(12.1%)

  4,7 mln

  2,1 tys(11.1%)

  5,4 mln

  2,4 tys(13%)

  5,6 mln

  2,5 tys(10.1%)

  5,2 mln

  2,3 tys(8.8%)

  6,1 mln

  2,7 tys(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,3 mln

  2,8 tys(18.8%)

  13,2 mln

  5,9 tys(26.2%)

  5,7 mln

  2,5 tys(12.5%)

  8,1 mln

  3,6 tys(19.1%)

  4,9 mln

  2,2 tys(11.8%)

  6,4 mln

  2,9 tys(11.5%)

  6,3 mln

  2,8 tys(10.6%)

  6,0 mln

  2,7 tys(11.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  2,2 tys(15.2%)

  5,4 mln

  2,4 tys(10.7%)

  5,9 mln

  2,6 tys(13.1%)

  11,9 mln

  5,3 tys(28.1%)

  2,5 mln

  1,1 tys(6.1%)

  2,7 mln

  1,2 tys(4.8%)

  2,5 mln

  1,1 tys(4.3%)

  2,9 mln

  1,3 tys(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,2 mln

  1,4 tys(9.6%)

  7,6 mln

  3,4 tys(15.1%)

  2,8 mln

  1,2 tys(6.1%)

  3,0 mln

  1,3 tys(7.1%)

  2,4 mln

  1,1 tys(5.8%)

  3,9 mln

  1,7 tys(7%)

  4,7 mln

  2,1 tys(8%)

  2,5 mln

  1,1 tys(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  392,3 tys

  173(1.2%)

  172,1 tys

  76,3(0.3%)

  109,6 tys

  48,9(0.2%)

  79,9 tys

  35,7(0.2%)

  114,5 tys

  51,2(0.3%)

  165,1 tys

  74,0(0.3%)

  218,8 tys

  97,7(0.4%)

  1,4 mln

  635(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  784(5.3%)

  3,3 mln

  1,5 tys(6.6%)

  10,9 mln

  4,9 tys(24.1%)

  2,4 mln

  1,1 tys(5.7%)

  1,7 mln

  780(4.2%)

  6,0 mln

  2,7 tys(10.8%)

  11,4 mln

  5,1 tys(19.4%)

  1,4 mln

  624(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  692,3 tys

  304(2.1%)

  1,9 mln

  862(3.9%)

  1,4 mln

  640(3.2%)

  498,2 tys

  223(1.2%)

  821,5 tys

  368(2%)

  1,0 mln

  448(1.8%)

  929,1 tys

  415(1.6%)

  1,1 mln

  514(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  849,5 tys

  374(2.5%)

  851,8 tys

  378(1.7%)

  1,2 mln

  515(2.6%)

  1,0 mln

  453(2.4%)

  1,1 mln

  512(2.8%)

  1,7 mln

  760(3%)

  1,7 mln

  748(2.8%)

  1,0 mln

  451(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  718,3 tys

  316(2.1%)

  780,1 tys

  346(1.5%)

  682,9 tys

  305(1.5%)

  834,4 tys

  373(2%)

  703,6 tys

  315(1.7%)

  747,8 tys

  335(1.3%)

  877,0 tys

  391(1.5%)

  877,0 tys

  394(1.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,6 tys

  21,3(0.1%)

  213,1 tys

  95,3(0.5%)

  773,7 tys

  347(1.4%)

  244,5 tys

  109(0.4%)

  585,0 tys

  263(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 mln

  528(3.6%)

  939,9 tys

  417(1.9%)

  851,9 tys

  380(1.9%)

  338,0 tys

  151(0.8%)

  235,5 tys

  105(0.6%)

  221,0 tys

  99,0(0.4%)

  209,6 tys

  93,5(0.4%)

  392,0 tys

  176(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  371,0 tys

  163(1.1%)

  320,2 tys

  142(0.6%)

  270,3 tys

  121(0.6%)

  380,7 tys

  170(0.9%)

  276,9 tys

  124(0.7%)

  230,8 tys

  103(0.4%)

  168,9 tys

  75,4(0.3%)

  264,2 tys

  119(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  320,2 tys

  141(1%)

  345,3 tys

  153(0.7%)

  303,8 tys

  136(0.7%)

  266,9 tys

  119(0.6%)

  176,8 tys

  79,1(0.4%)

  185,8 tys

  83,3(0.3%)

  139,5 tys

  62,2(0.2%)

  106,2 tys

  47,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  180,5 tys

  79,4(0.5%)

  65,8 tys

  29,2(0.1%)

  42,0 tys

  18,8(0.1%)

  54,2 tys

  24,3(0.1%)

  80,7 tys

  36,1(0.2%)

  131,1 tys

  58,8(0.2%)

  65,9 tys

  29,4(0.1%)

  103,2 tys

  46,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,6 tys

  0,7(0%)

  46,6 tys

  20,7(0.1%)

  50,9 tys

  22,7(0.1%)

  6,7 tys

  3,0(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  65,8 tys

  29,5(0.1%)

  59,4 tys

  26,5(0.1%)

  54,6 tys

  24,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  22,4 tys

  9,8(0.1%)

  398,3 tys

  177(0.8%)

  754,8 tys

  337(1.7%)

  49,7 tys

  22,2(0.1%)

  96,2 tys

  43,0(0.2%)

  4,7 mln

  2,1 tys(8.4%)

  43,0 tys

  19,2(0.1%)

  41,6 tys

  18,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  9,7 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Prusicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Prusice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Prusic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,8 mln

  3,4 tys(100%)

  40,8 mln

  4,4 tys(100%)

  44,0 mln

  4,7 tys(100%)

  39,1 mln

  4,2 tys(100%)

  42,7 mln

  4,6 tys(100%)

  50,7 mln

  5,4 tys(100%)

  58,0 mln

  6,2 tys(100%)

  60,0 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,5 mln

  3,7 tys(26.7%)

  8,7 mln

  3,9 tys(21.4%)

  9,6 mln

  4,3 tys(21.7%)

  10,8 mln

  4,8 tys(27.6%)

  12,2 mln

  5,5 tys(28.6%)

  12,5 mln

  5,6 tys(24.7%)

  13,5 mln

  6,0 tys(23.3%)

  14,9 mln

  6,7 tys(24.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,5 mln

  5,5 tys(39.5%)

  11,3 mln

  5,0 tys(27.6%)

  16,6 mln

  7,4 tys(37.7%)

  13,1 mln

  5,9 tys(33.5%)

  11,4 mln

  5,1 tys(26.7%)

  11,5 mln

  5,1 tys(22.6%)

  11,8 mln

  5,3 tys(20.3%)

  13,5 mln

  6,1 tys(22.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  456(3.3%)

  2,2 mln

  961(5.3%)

  1,0 mln

  453(2.3%)

  574,8 tys

  257(1.5%)

  1,1 mln

  501(2.6%)

  793,3 tys

  355(1.6%)

  1,9 mln

  844(3.3%)

  7,7 mln

  3,4 tys(12.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  539,8 tys

  237(1.7%)

  7,5 mln

  3,3 tys(18.5%)

  2,9 mln

  1,3 tys(6.5%)

  1,5 mln

  693(4%)

  1,6 mln

  702(3.7%)

  3,4 mln

  1,5 tys(6.7%)

  2,9 mln

  1,3 tys(5%)

  1,9 mln

  850(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  726(5.2%)

  875,3 tys

  388(2.1%)

  494,7 tys

  221(1.1%)

  28,8 tys

  12,9(0.1%)

  71,8 tys

  32,1(0.2%)

  244,3 tys

  109(0.5%)

  969,5 tys

  433(1.7%)

  1,7 mln

  777(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  1,8 tys(13.1%)

  4,4 mln

  2,0 tys(10.8%)

  4,8 mln

  2,1 tys(10.9%)

  10,7 mln

  4,8 tys(27.4%)

  1,3 mln

  587(3.1%)

  1,3 mln

  580(2.6%)

  1,2 mln

  537(2.1%)

  1,3 mln

  570(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  311,0 tys

  137(1%)

  567,2 tys

  251(1.4%)

  435,5 tys

  195(1%)

  401,1 tys

  180(1%)

  514,5 tys

  230(1.2%)

  1,4 mln

  608(2.7%)

  619,6 tys

  276(1.1%)

  886,8 tys

  398(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  509,2 tys

  224(1.6%)

  545,3 tys

  242(1.3%)

  536,2 tys

  239(1.2%)

  549,3 tys

  246(1.4%)

  555,7 tys

  249(1.3%)

  584,7 tys

  262(1.2%)

  723,8 tys

  323(1.2%)

  717,6 tys

  322(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  834,7 tys

  367(2.6%)

  1,6 mln

  720(4%)

  5,4 mln

  2,4 tys(12.2%)

  866,9 tys

  388(2.2%)

  1,8 mln

  804(4.2%)

  1,4 mln

  644(2.8%)

  10,3 mln

  4,6 tys(17.8%)

  396,2 tys

  178(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  83,1 tys

  36,6(0.3%)

  1,3 mln

  581(3.2%)

  625,1 tys

  279(1.4%)

  172,5 tys

  77,2(0.4%)

  254,8 tys

  114(0.6%)

  1,7 mln

  765(3.4%)

  189,1 tys

  84,4(0.3%)

  234,9 tys

  106(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  30,0 tys

  13,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  153,0 tys

  68,3(0.3%)

  40,0

  0,0(0%)

  29,0 tys

  13,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  174,5 tys

  77,9(0.3%)

  165,4 tys

  74,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  231,7 tys

  102(0.7%)

  246,5 tys

  109(0.6%)

  210,6 tys

  94,1(0.5%)

  193,3 tys

  86,5(0.5%)

  141,4 tys

  63,3(0.3%)

  148,7 tys

  66,6(0.3%)

  111,6 tys

  49,8(0.2%)

  108,5 tys

  48,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,6 tys

  0,7(0%)

  46,6 tys

  20,7(0.1%)

  50,9 tys

  22,7(0.1%)

  6,7 tys

  3,0(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  65,8 tys

  29,5(0.1%)

  59,4 tys

  26,5(0.1%)

  54,6 tys

  24,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  14,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  6,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 mln

  585(4.2%)

  1,2 mln

  543(3%)

  952,2 tys

  425(2.2%)

  131,7 tys

  59,0(0.3%)

  21,0 tys

  9,4(0%)

  4,6 tys

  2,1(0%)

  8,1 tys

  3,6(0%)

  9,1 tys

  4,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  1,8(0%)

  3,1 tys

  1,4(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,3 tys

  2,8(0%)

  7,0 tys

  3,1(0%)

  6,2 tys

  2,8(0%)

  5,4 tys

  2,4(0%)

  6,1 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  11,1 tys

  4,9(0%)

  244,0 tys

  108(0.6%)

  357,0 tys

  159(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 mln

  1,8 tys(8.1%)

  29,8 tys

  13,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Prusice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 528 mieszkańców Prusic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 273 kobiet oraz 255 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,4% mieszkańców Prusic, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,0% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Prusic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Prusicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,4%) oraz podstawowe ukończone (18,3%).

  18,6% mieszkańców Prusic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 616 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w Prusicach placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 425 uczniów (217 kobiet oraz 208 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Prusicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 349 uczniów (159 kobiet oraz 190 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 22,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 228,49.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,6% mieszkańców (11,7% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,2% mieszkańców Prusic w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • Prusice
  14,2%
  Województwo
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 16,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,5%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Kraj
  33,3%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Prusice
  3,1%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Prusice
  11,6%
  woj. dolnośląskie
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,9%
  Województwo
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,4%
  Województwo
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Prusice
  5,3%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,0%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 21,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,6%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1616 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 616,0
  Dolnośląskie
  887,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,00
  Dolnośląskie
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Prusicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prusicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Przedszkole Calineczka
  Niepubliczne
  71 312-47-14
  ul. Żmigrodzka 39
  55-110 Prusice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Prusice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 425 Uczniowie
 • 217 Kobiety
  (uczniowie)
 • 208 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci 2016
 • 16 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,3
  woj. dolnośląskie
  18,4
  Polska
  17,3
 •  
 • 228,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  228,49
  woj. dolnośląskie
  94,88
  Kraj
  95,46
 • 225,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  225,81
  woj. dolnośląskie
  92,92
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prusice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prusice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Prusicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prusicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza (HENRYK SIENKIEWICZ)
  Publiczna
  71 312-62-11
  71 312-62-23
  ul. ŻMIGRODZKA 43
  55-110 Prusice
  20404-
 • Edukacyjne grupy wieku w Prusicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Prusice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Prusice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Prusice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prusice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Prusicach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Prusicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Prusicach
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Prusicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Prusicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 60 (uczestnicy: 250)
  • seanse filmowe: 60 (uczestnicy: 250)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • muzyczne: 1


  Według danych z 2020 w Prusicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 159 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 429 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Prusicach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 131 członków. Zarejestrowano 111 ćwiczących (mężczyźni: 100, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 37, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Prusicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Prusicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Prusic znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Prusicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko stożkowate Prusice, st.1 ze średniowieczadnia 1964-09-29, wykaz dokumentów: 62/Arch z 1964-09-29
  • Miasto z poł. XIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 387 z 1956-11-25; brak numeru z 1956-11-25; A/1853/387 z 2010-03-26; A/1853/387 z 2016-06-02
  • Kościół z 1. ćw. XV w. (ul. Jana Pawła II 3)dnia 1964-12-15, wykaz dokumentów: 1207 z 1964-12-15; A/3939/1207 z 2010-09-23
  • Ratusz z 1600 r. (ul. Rynek 1)dnia 1964-12-15, wykaz dokumentów: 1208 z 1964-12-15; A/3927/1208 z 2010-09-23
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1983-04-06, wykaz dokumentów: 504/W z 1983-04-06; A/3940/504/W z 2010-09-23
  • Kościół z 1910 - 1911 (ul. Powstańców Śląskich 8)dnia 2008-12-18, wykaz dokumentów: A/1098 z 2008-12-18
 • Formy ochrony przyrody w Prusicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Prusic znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Prusicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Spalony pusty pień główny ślady żerowania kozioroga złamane konary, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy drodze ciągnącej się wzdłuż północnej granicy parku
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane i suche konary, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy północno-wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Huba złamane konary ubytek wgłębny w odziomkowej cześci pnia, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz w koronie 100% kozioróg huba, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 60% ślady żerowania kozioroga złamane konary, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Uschnięte i połamane konary zmiana rakowa na pniu, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy południowo-zachodniej granicy polany niecałe 50 m na północny zachód od pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: bardzo duży ubytek wgłębny w pniu złamane konary kozioróg, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy północnej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane konary ubytek wgłębny w pniu huba, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie przy północno-wschodnim narożniku pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: zamurowany pień głowny złamane konary kozioróg, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy południowo-wschodniej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane konary ślady żerowania kozioroga dębosza, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie w przypałacowym parku przy południowej granicy polany
  • Pomnik przyrodyOpis: Ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1995-03-10, Opis granicy: Rośnie na terenie klubu golfowego w jego centralnej części nieopodal stawu

Prusice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Prusicach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 134,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Prusicach znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu trzebnickiego.

  Powiat trzebnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Prusicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 4 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Prusicach w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 134,77 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  134,8
  Województwo
  54,6
  Cały kraj
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  5,7
  Kraj
  6,5
 • 179,69 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  179,7
  Dolnośląskie
  62,0
  Kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Prusice
  0,0
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Cały kraj
  10,6
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Miasto
  133,3
  Województwo
  113,7
  Cały kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Prusicach w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 557,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  557,0 km
  woj. dolnośląskie
  561,1 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 9,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Prusice
  9,4 km
  Województwo
  3,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Prusice przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 5droga krajowa nr 5(Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Dworzysko - Gruczno - Luszkowo - Zbrachlin - Niewieścin - Trzeciewiec - Włóki - Kusowo - Aleksandrowo - Żołędowo - Osielsko - Bydgoszcz - Białe Błota - Lipniki - Kruszyn Krajeński - Zamość - Rynarzewo - Kołaczkowo - Łachowo - Szubin - Kowalewo - Brzyskorzystewko - Jaroszewo - Żnin - Bożejewiczki - Bożejewice - Czewujewo - Grochowiska Księże - Rogowo - Cotoń - Mielno - Modliszewko - Modliszewo - Gniezno - Poznań - Komorniki - Szreniawa - Rosnówko - Dębienko - Stęszew - Zamysłowo - Będlewo - Piotrowo Pierwsze - Głuchowo - Jarogniewice - Kawczyn - Kiełczewo - Kościan - Ponin - Czacz - Glińsko - Śmigiel - Nietążkowo - Wydorowo - Radomicko - Lipno - Leszno - Rydzyna - Kaczkowo - Korzeńsko - Garbce - Żmigródek - Żmigród - Borzęcin - Prusice - Małuszyn - Trzebnica - Będkowo - Wysoki Kościół - Wisznia Mała - Ligota Piękna - Kryniczno - Psary - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Kąty Wrocławskie - Kostomłoty - Osiek - Jaroszów - Strzegom - Serwinów - Dobromierz - Bolków - Wierzchosławice - Domanów - Pustelnik - Marciszów - Debrznik - Ptaszków - Kamienna Góra - Przedwojów - Lubawka - granica (Czechy))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Prusice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko - Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Prusicach istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Czerwonego Krzyża

  ul. Górkowicka

  ul. Henryka Probusa

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kaszycka

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Ludowa

  ul. Młynarska

  ul. Ogrodowa

  ul. Osadników

  ul. Pietrowicka

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Południowa

  ul. Północna

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sosnowa

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wierzbowa

  ul. Wrocławska

  ul. Wszemirowska

  ul. Zachodnia

  ul. Zaciszna

  ul. Świętej Jadwigi

  ul. św. Jakuba

  ul. Żmigrodzka