Szczytna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Szczytna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szczytna to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szczytna.
 • 4 810 Liczba mieszkańców
 • 80,4 km² Powierzchnia
 • 59,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1973 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DKL Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Mieczysław Król Burmistrz miasta
Szczytna na mapie
Identyfikatory
 • 16.447450.4134 Współrzędne GPS
 • 0208144 TERYT (TERC)
 • 0984597 SIMC
Herb miasta Szczytna
Szczytna herb

Jak Szczytna wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szczytna na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szczytna wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szczytna plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
42Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
50Miasta o największej powierzchni w Polsce
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
86Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
114Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
119Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
123Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
125Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
132Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
153Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
153Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
160Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
168Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
170Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
171Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
229Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
231Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
232Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
268Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności

Szczytna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-330Poczta Szczytna Kłodzka

Szczytna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szczytnej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kłodzku (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. B. Chrobrego 21
57-300 Kłodzko
Urząd Miasta i Gminy Szczytna
(74) 868-33-05
(74) 868-30-20
ul. Wolności 42
57-330 Szczytna

Szczytna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Szczytna jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 810, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szczytnej zawarli w 2022 roku 19 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  31,3% mieszkańców Szczytnej jest stanu wolnego, 48,8% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Szczytna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -33. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,79 na 1000 mieszkańców Szczytnej. W 2022 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,36 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,7% zgonów w Szczytnej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w Szczytnej były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szczytnej przypada 12.55 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 62 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 51 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szczytnej 11. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  56,5% mieszkańców Szczytnej jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 810 Liczba mieszkańców
 • 2 506 Kobiety
 • 2 304 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szczytnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szczytnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szczytnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,4 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szczytna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szczytna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szczytna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szczytna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,4%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 26,0% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 48,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  48,9%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 47,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,8%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szczytnej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,9
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  Dolnośląskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szczytnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -33 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,8
  Województwo
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szczytnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szczytnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szczytnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szczytnej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 5,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Szczytna
  5,8
  Województwo
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  26,9
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 302 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 302 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 231 Waga 3500g - 3999g
 • 231
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 153 Waga 2500g - 2999g
 • 153
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,07
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,51
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,36 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,36
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Szczytnej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 Zgony
 • 34 Kobiety
  (Zgony)
 • 27 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,7%
  44,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,6
  Województwo
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 277,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  277,8
  Województwo
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,8
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,4
  Dolnośląskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  45,7%
  Województwo
  44,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,4%
  Dolnośląskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,0%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  6,7%
 • 194 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  85,1
  Polska
  70,6
 • 309,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  309,7
  woj. dolnośląskie
  294,0
  Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Cały kraj
  253,9
 • 729,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 782,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 672,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szczytna
  729,7
  Dolnośląskie
  556,8
  Cały kraj
  426,2
 • 105,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 66,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szczytna
  105,7
  Województwo
  96,5
  Kraj
  62,9
 • 37,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  37,3
  Dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  33,8
 • 14,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  14,2
  Dolnośląskie
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 51 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Saldo migracji
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szczytnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szczytna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczytna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczytnej oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szczytnej to 1 989 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 410 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szczytnej to 5,31 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Szczytnej to 130,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,07% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,51% mieszkań posiada łazienkę, 79,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,58% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 989 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 410,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Szczytna
  410,10
  Województwo
  448,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  72,70 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,80 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,73
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Szczytna
  2,44
  Województwo
  2,23
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Szczytna
  0,65
  Dolnośląskie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,30
  Województwo
  7,66
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,31 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,31
  Dolnośląskie
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 17,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczytna
  17,53
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 2 087 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  130,4 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,43 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Szczytna
  98,39%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 95,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,07%
  Województwo
  95,37%
  Cała Polska
  95,18%
 • 92,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  92,51%
  Województwo
  93,95%
  Kraj
  93,75%
 • 79,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,14%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Cały kraj
  85,83%
 • 50,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  50,58%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Szczytna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Szczytnej na 1000 mieszkańców pracuje 89osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Szczytnej wynosiło w 2023 roku 11,7% (11,7% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczytnej wynosiło 5 670,31 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szczytnej 440 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 68 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -372.

  10,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Szczytnej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 89 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  89,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Cała Polska
  259,0
 • 13,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,1% Kobiety
 • 12,7% Mężczyźni
 • Miasto
  11,7%
  Województwo
  4,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczytnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szczytnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szczytnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 142 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 670 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szczytnej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 440 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -372 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 39,9% Pozostałe
 • 53,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szczytnej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 435 Pracujący ogółem
 • 247 Kobiety
 • 188 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Szczytnej w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,5% W wieku produkcyjnym
 • 49,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szczytna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  77,0
  Dolnośląskie
  70,3
  Kraj
  69,0
 • 48,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Szczytna
  48,6
  Województwo
  40,7
  Kraj
  38,2
 • 171,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Szczytna
  171,3
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szczytna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Szczytnej w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 538 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 385 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 26 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (68) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (22) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (79) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szczytnej najwięcej (23) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (526) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (118) podmiotów, a 75,7% (407) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szczytnej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%) oraz Budownictwo (21.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 538 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 118 Przemysł i budownictwo
 • 407 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Szczytnej w 2023 roku
 • 26 Podmioty wyrejestrowane w Szczytnej w 2023 roku
 • 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 526 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 526
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 538 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 538
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółki handlowe ogółem
 • 20
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 23 Spółki cywilne ogółem
 • 23
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 100 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 100
 • 83 Budownictwo
 • 83
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 23 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 23
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczytna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczytnej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 108 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szczytnej wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szczytnej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,70 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 9,59 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,64 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,34 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczytnej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szczytna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 108 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 108
 • 72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 72
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 47 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 47
 • 22,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  22,11
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 14,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,70
  Dolnośląskie
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 3,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,34
  Dolnośląskie
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 2,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,64
  Dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,49
  Dolnośląskie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 9,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Szczytna
  9,59
  Województwo
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szczytna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Szczytna
  74%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Szczytna
  58%
  Województwo
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Dolnośląskie
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  82%
  Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  Województwo
  43%
  Cały kraj
  51%

Szczytna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Szczytnej wyniosła w 2022 roku 45,9 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Szczytnej - 22.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,6 mln złotych, czyli 16,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szczytnej wyniosła w 2022 roku 42,1 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%). W budżecie Szczytnej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,7%.
 • Wydatki budżetu w Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szczytna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,0 mln

  2,6 tys(100%)

  22,8 mln

  3,1 tys(100%)

  27,1 mln

  3,7 tys(100%)

  34,5 mln

  4,7 tys(100%)

  30,2 mln

  4,1 tys(100%)

  30,7 mln

  4,3 tys(100%)

  37,1 mln

  5,3 tys(100%)

  45,9 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,5 mln

  1,2 tys(34.2%)

  6,5 mln

  1,2 tys(28.6%)

  9,3 mln

  1,8 tys(34.2%)

  11,9 mln

  2,3 tys(34.5%)

  8,1 mln

  1,6 tys(26.8%)

  8,2 mln

  1,6 tys(26.8%)

  9,3 mln

  1,9 tys(25.1%)

  10,4 mln

  2,2 tys(22.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  646(17.9%)

  3,6 mln

  688(15.8%)

  3,6 mln

  679(13.1%)

  4,6 mln

  892(13.4%)

  4,8 mln

  941(16%)

  3,4 mln

  671(11%)

  8,3 mln

  1,7 tys(22.4%)

  8,4 mln

  1,7 tys(18.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  533,5 tys

  101(2.8%)

  849,2 tys

  162(3.7%)

  937,1 tys

  179(3.5%)

  4,1 mln

  792(11.9%)

  1,8 mln

  354(6%)

  1,2 mln

  244(4%)

  2,5 mln

  499(6.7%)

  5,2 mln

  1,1 tys(11.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  44,3 tys

  8,4(0.2%)

  9,3 tys

  1,8(0%)

  9,3 tys

  1,8(0%)

  9,3 tys

  1,8(0%)

  556,8 tys

  109(1.8%)

  462,8 tys

  91,7(1.5%)

  17,5 tys

  3,5(0%)

  4,6 mln

  954(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  506(14%)

  2,7 mln

  511(11.8%)

  2,6 mln

  494(9.5%)

  2,9 mln

  559(8.4%)

  3,0 mln

  585(10%)

  4,1 mln

  809(13.3%)

  3,2 mln

  651(8.7%)

  4,6 mln

  941(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  740(20.5%)

  7,3 mln

  1,4 tys(31.9%)

  1,8 mln

  352(6.8%)

  1,6 mln

  301(4.5%)

  2,0 mln

  395(6.7%)

  1,7 mln

  327(5.4%)

  1,9 mln

  391(5.3%)

  2,8 mln

  584(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  507,3 tys

  96,1(2.7%)

  566,3 tys

  108(2.5%)

  587,8 tys

  112(2.2%)

  629,4 tys

  122(1.8%)

  762,9 tys

  149(2.5%)

  785,2 tys

  156(2.6%)

  822,6 tys

  165(2.2%)

  1,1 mln

  226(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  183,1 tys

  34,7(1%)

  219,6 tys

  41,9(1%)

  270,7 tys

  51,6(1%)

  358,0 tys

  69,3(1%)

  253,0 tys

  49,3(0.8%)

  614,6 tys

  122(2%)

  318,9 tys

  63,9(0.9%)

  769,1 tys

  159(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  367,8 tys

  69,6(1.9%)

  336,1 tys

  64,1(1.5%)

  340,8 tys

  65,0(1.3%)

  484,7 tys

  93,9(1.4%)

  545,6 tys

  106(1.8%)

  376,8 tys

  74,7(1.2%)

  412,7 tys

  82,7(1.1%)

  731,2 tys

  151(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  105,1 tys

  19,9(0.6%)

  104,9 tys

  20,0(0.5%)

  894,5 tys

  171(3.3%)

  445,7 tys

  86,3(1.3%)

  125,4 tys

  24,4(0.4%)

  74,7 tys

  14,8(0.2%)

  146,0 tys

  29,3(0.4%)

  288,6 tys

  59,5(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  93,5 tys

  17,7(0.5%)

  84,8 tys

  16,2(0.4%)

  82,8 tys

  15,8(0.3%)

  107,6 tys

  20,8(0.3%)

  153,7 tys

  30,0(0.5%)

  110,0 tys

  21,8(0.4%)

  113,3 tys

  22,7(0.3%)

  203,3 tys

  41,9(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  276,7 tys

  52,4(1.5%)

  214,3 tys

  40,8(0.9%)

  176,6 tys

  33,7(0.7%)

  164,2 tys

  31,8(0.5%)

  166,1 tys

  32,4(0.6%)

  95,3 tys

  18,9(0.3%)

  63,2 tys

  12,7(0.2%)

  200,8 tys

  41,4(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  86,0 tys

  16,3(0.5%)

  82,1 tys

  15,6(0.4%)

  87,0 tys

  16,6(0.3%)

  95,3 tys

  18,5(0.3%)

  101,0 tys

  19,7(0.3%)

  101,7 tys

  20,2(0.3%)

  149,6 tys

  30,0(0.4%)

  189,3 tys

  39,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  114,2 tys

  21,6(0.6%)

  118,9 tys

  22,7(0.5%)

  115,4 tys

  22,0(0.4%)

  100,0 tys

  19,4(0.3%)

  106,1 tys

  20,7(0.4%)

  100,9 tys

  20,0(0.3%)

  105,6 tys

  21,2(0.3%)

  100,8 tys

  20,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  163,4 tys

  30,9(0.9%)

  113,7 tys

  21,7(0.5%)

  99,1 tys

  18,9(0.4%)

  72,3 tys

  14,0(0.2%)

  75,3 tys

  14,7(0.2%)

  68,5 tys

  13,6(0.2%)

  66,6 tys

  13,4(0.2%)

  57,5 tys

  11,8(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,5 tys

  11,1(0.3%)

  7,2 tys

  1,4(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  64,7 tys

  12,5(0.2%)

  60,3 tys

  11,8(0.2%)

  60,6 tys

  12,0(0.2%)

  32,5 tys

  6,5(0.1%)

  5,7 tys

  1,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szczytna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,4 mln

  2,7 tys(100%)

  25,0 mln

  3,4 tys(100%)

  29,2 mln

  4,0 tys(100%)

  33,1 mln

  4,5 tys(100%)

  30,7 mln

  4,2 tys(100%)

  34,0 mln

  4,8 tys(100%)

  39,7 mln

  5,7 tys(100%)

  42,1 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  1,3 tys(32.5%)

  7,3 mln

  1,4 tys(29.4%)

  7,5 mln

  1,4 tys(25.8%)

  8,3 mln

  1,6 tys(25.2%)

  9,0 mln

  1,8 tys(29.3%)

  8,8 mln

  1,7 tys(25.7%)

  10,1 mln

  2,0 tys(25.5%)

  12,0 mln

  2,5 tys(28.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,9 mln

  1,3 tys(33.9%)

  7,2 mln

  1,4 tys(28.6%)

  7,4 mln

  1,4 tys(25.3%)

  7,3 mln

  1,4 tys(22%)

  8,1 mln

  1,6 tys(26.3%)

  9,6 mln

  1,9 tys(28.3%)

  13,0 mln

  2,6 tys(32.8%)

  9,8 mln

  2,0 tys(23.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,8 tys

  10,4(0.2%)

  375,7 tys

  73,2(1.2%)

  367,3 tys

  72,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 mln

  1,0 tys(11.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  407(10.5%)

  2,1 mln

  399(8.4%)

  2,2 mln

  414(7.4%)

  3,2 mln

  619(9.7%)

  2,1 mln

  402(6.7%)

  1,6 mln

  320(4.7%)

  4,4 mln

  880(11.1%)

  4,9 mln

  1,0 tys(11.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  242,8 tys

  46,0(1.2%)

  224,1 tys

  42,7(0.9%)

  53,4 tys

  10,2(0.2%)

  2,6 mln

  503(7.9%)

  682,1 tys

  133(2.2%)

  1,7 mln

  343(5.1%)

  571,6 tys

  115(1.4%)

  1,1 mln

  230(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  539(14%)

  6,1 mln

  1,2 tys(24.5%)

  732,3 tys

  140(2.5%)

  523,1 tys

  101(1.6%)

  792,0 tys

  154(2.6%)

  470,6 tys

  93,3(1.4%)

  544,0 tys

  109(1.4%)

  1,1 mln

  226(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  659,8 tys

  125(3.2%)

  1,1 mln

  212(4.4%)

  1,6 mln

  296(5.3%)

  481,9 tys

  93,3(1.5%)

  689,0 tys

  134(2.2%)

  911,1 tys

  181(2.7%)

  765,4 tys

  153(1.9%)

  569,0 tys

  117(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  529,7 tys

  100(2.6%)

  549,9 tys

  105(2.2%)

  3,2 mln

  601(10.8%)

  3,2 mln

  628(9.8%)

  1,2 mln

  237(4%)

  554,3 tys

  110(1.6%)

  477,6 tys

  95,7(1.2%)

  523,3 tys

  108(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  89,8 tys

  17,0(0.4%)

  158,4 tys

  30,2(0.6%)

  117,3 tys

  22,4(0.4%)

  155,0 tys

  30,0(0.5%)

  224,8 tys

  43,8(0.7%)

  624,7 tys

  124(1.8%)

  326,7 tys

  65,5(0.8%)

  484,3 tys

  99,9(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  8,5 tys

  1,6(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  5,4 tys

  1,1(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  450,0 tys

  92,8(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  378,4 tys

  78,0(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  108,9 tys

  20,6(0.5%)

  106,4 tys

  20,3(0.4%)

  91,7 tys

  17,5(0.3%)

  119,4 tys

  23,1(0.4%)

  98,7 tys

  19,2(0.3%)

  118,9 tys

  23,6(0.3%)

  162,8 tys

  32,6(0.4%)

  228,3 tys

  47,1(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,8 tys

  0,9(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,9(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  4,2 tys

  0,8(0%)

  22,9 tys

  4,6(0.1%)

  38,7 tys

  8,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  127,1 tys

  24,1(0.6%)

  83,4 tys

  15,9(0.3%)

  60,6 tys

  11,6(0.2%)

  37,5 tys

  7,3(0.1%)

  35,6 tys

  6,9(0.1%)

  30,4 tys

  6,0(0.1%)

  21,3 tys

  4,3(0.1%)

  19,2 tys

  4,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,5 tys

  2,8(0%)

  15,7 tys

  3,0(0%)

  15,4 tys

  3,0(0.1%)

  13,4 tys

  2,7(0%)

  36,8 tys

  7,4(0.1%)

  13,0 tys

  2,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  25,5 tys

  4,8(0.1%)

  40,0 tys

  7,6(0.2%)

  5,3 tys

  1,0(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  17,3 tys

  3,4(0.1%)

  51,2 tys

  10,3(0.1%)

  10,6 tys

  2,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,5 tys

  30,4(0.5%)

  301,6 tys

  58,4(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 tys

  1,8(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,5 tys

  11,1(0.3%)

  7,2 tys

  1,4(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  64,7 tys

  12,5(0.2%)

  60,3 tys

  11,8(0.2%)

  60,6 tys

  12,0(0.2%)

  32,5 tys

  6,5(0.1%)

  4,7 tys

  1,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 tys

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  153

  0,0(0%)

  182

  0,0(0%)

  378

  0,1(0%)

  779

  0,2(0%)

  11,9 tys

  2,4(0%)

  333

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szczytna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 980 mieszkańców Szczytnej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 456 kobiet oraz 525 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Szczytnej, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Szczytnej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szczytnej największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,4%) oraz średnie zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2022 w Szczytnej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 156 dzieci (89 dziewczynek oraz 67 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Szczytnej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (58 dziewczynek oraz 67 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  16,1% mieszkańców Szczytnej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 991 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 379 uczniów (162 kobiety oraz 217 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Szczytnej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 271 uczniów (138 kobiet oraz 133 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,7% ludności (30,7% wśród dziewczynek i 32,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,04.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,6% mieszkańców (15,0% wśród dziewczyn i 14,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Szczytnej w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 20,8% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Szczytna
  17,2%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Szczytna
  39,1%
  Województwo
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 40,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  4,1%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,6%
  Województwo
  12,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,4%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Szczytna
  23,4%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Szczytna
  14,1%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 991 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  991,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Szczytna
  0,67
  Dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szczytna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 156 Dzieci
 • 89 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 67 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,1%
  42,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 38 3 lata
 • 38
 • 32 4 lata
 • 32
 • 42 5 lata
 • 42
 • 34 6 lat
 • 34
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 21 3 lata
 • 21
 • 20 4 lata
 • 20
 • 25 5 lata
 • 25
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 17 3 lata
 • 17
 • 12 4 lata
 • 12
 • 17 5 lata
 • 17
 • 17 6 lat
 • 17
 •  
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szczytnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczytnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową
  Publiczne
  74 868-34-20
  74 868-32-10
  ul. Leśna 1
  57-330 Szczytna
  715716
 • Szkoły podstawowe w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szczytna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 379 Uczniowie
 • 162 Kobiety
  (uczniowie)
 • 217 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,7%
  57,3%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Szczytna
  94,04
  Dolnośląskie
  98,48
  Kraj
  95,96
 • 93,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  93,80
  woj. dolnośląskie
  96,90
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczytna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczytna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szczytnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczytnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego (im. Orła Białego)
  Publiczna
  74 868-33-64
  74 868-33-64
  ul. Kościelna 6
  57-330 Szczytna
  1227233
 • Edukacyjne grupy wieku w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szczytna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szczytna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szczytna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczytna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Szczytnej

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • ośrodki wczasowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szczytnej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szczytnej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Szczytnej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Szczytnej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 42 (uczestnicy: 5 660)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 3 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 540)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 420)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 450)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 103)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 14)
  • taneczne: 5 (członkowie: 66)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 14)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 83)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 17)
  • taneczne: 5 (członkowie: 66)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Szczytnej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 550 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 35 328 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Szczytnej działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 124 członków. Zarejestrowano 120 ćwiczących (mężczyźni: 111, kobiety: 9, chłopcy do lat 18: 81, dziewczęta do lat 18: 9). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szczytnej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szczytnej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szczytnej znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szczytnej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park (data nieznana)dnia 1950-09-05, wykaz dokumentów: 249 z 1950-09-05; 502/249 z 2005-04-28
  • Zamek z 1831 - 1837dnia 1950-09-16, wykaz dokumentów: 212 z 1950-09-16; 501/212 z 2005-04-28
  • Kościół z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1961-08-31, wykaz dokumentów: 927 z 1961-08-31; 498/927 z 2005-04-28
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1965-11-25, wykaz dokumentów: 1456 z 1965-11-25; 500/1456 z 2005-04-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1711 r.dnia 1976-01-08, wykaz dokumentów: 606/Wł/76 z 1976-01-08; A/974/606/Wł/76 z 2006-09-21; brak numeru z 2007-08-29
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XVIII w.dnia 1982-12-31, wykaz dokumentów: 923/Wł z 1982-12-31; 499/923/Wł z 2005-04-28
 • Formy ochrony przyrody w Szczytnej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szczytnej znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szczytnej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Narodowy Gór StołowychData ustanowienia: 1993-10-08, Powierzchnia: 6340.37 ha
  • Torfowisko pod Zieleńcem - torfowiskowy rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1954-02-26, Powierzchnia: 231.88 ha
  • Góry Bystrzyckie i Orlickie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu "Góry Bystrzyckie i Orlickie" obejmuje zalesione obszary masywów z wyłączeniem miejscowości Poręba Nowa Bystrzyca Młoty Wójtowice Bobrowniki i Duszniki Zdrój. Pod względem geologicznym Góry Bystrzyckie tworzą wspólny blok prekambryjski z Górami Orlickimi i są równoległym do nich pasmem opadającym tektonicznym stopniem do Kotliny Kłodzkiej. Na stokach i płaskich wierzchowinach występują lasy piętra regla dolnego łąki górskie i polany. Na dziale wodnym Orlicy i Bystrzycy znajduje się rozległe torfowisko wysokie z reliktową roślinnością tundrową. Powierzchnia Obszaru wynosi 22 500 ha., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 22500.0 ha
  • Dolina Bystrzycy Łomnickiej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 951.7 ha
  • Dzika Orlica - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 539.73 ha
  • Grodczyn i Homole koło Dusznik - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 287.87 ha
  • Góry Stołowe - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 19816.74 ha
  • Góry Stołowe - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 10983.57 ha
  • Piekielna Dolina koło Polanicy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 142.52 ha
  • Torfowisko pod Zieleńcem - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 225.83 ha
  • ADAM - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo gatunku żywotnik olbrzymi (Thuja plicata) o pierśnicy 107 cm (obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm - 335 cm) i wysokości 35 m. Drzewo wyróżnia się ze względu na swój obwód wskazujący na sędziwy wiek drzewa pokrój wysokość oraz indywidualne cechy z pośród pozostałych rosnących drzew na tym terenie., Data ustanowienia: 2017-01-27, Opis granicy: Drzewo rośnie w miejscowości Szczytna obręb Szczytna w granicach działki nr 2742/1 nieopodal ruin poniemieckiego gospodarstwa rolnego w drzewostanie świerkowym leśnictwa Bobrowniki. W odległości kilku metrów od drzewa biegnie żółty szlak pieszy PTTK a w odległości około 400 m znajduje się zasypany szyb nieczynnej kopalni uranu.
  • Pomnik przyrodyOpis: ok. 10% gałęzi korony suchych, Data ustanowienia: 1996-02-14, Opis granicy: Rośnie przy ul. Wolności na wysokości nr 42
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w południowo-wschodniej części wsi przy drodze
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w południowo-wschodniej części wsi w podwórku osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych niecałe 60 m od drogi głównej

Szczytna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Szczytnej odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 123,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Szczytnej znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szczytnej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szczytnej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 123,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  123,7
  woj. dolnośląskie
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Dolnośląskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 123,71 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Szczytna
  123,7
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Dolnośląskie
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szczytna przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 8droga krajowa nr 8(granica (Czechy) - Kudowa-Zdrój - Jeleniów - Lewin-Kłodzki - Duszniki-Zdrój - Dolina - Szczytna - Polanica-Zdrój - Szalejów - Kłodzko - Boguszyn - Dębowina - Bardo - Braszowice - Tarnów - Ząbkowice Śląskie - Szklary-Huta - Przerzeczyn-Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza - Wilków Wielki - Łagiewniki - Jordanów Śląski - Pustków Wilczkowski - Jaszowice - Rolantowice - Cieszyce - Kobierzyce - Magnice - Radziejowice - Krze Duże - Nowa Bukówka - Huta Żabiowolska - Żabia Wola - Przeszkoda - Siestrzeń - Urzut - Rusiec - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Marki - Słupno - Radzymin - Wyszków - Ojcowizna - Trzcianka - Poręba-Kocęby - Dybki - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Prosienica - Wyszomierz Wielki - Ostrożne - Zambrów - Mężenin - Stare Zambrzyce - Stare Krzewo - Jeżewo Stare - Białystok - Sielachowskie - Jurowce - Sochonie - Katrynka - Rybniki - Przewalanka - Krasne Folwarczne - Korycin - Mielniki - Zagórze - Skindzierz - Chodorówka Nowa - Krzywa - Suchowola - Ostrówek - Sztabin - Kamień - Podcisówek - Cisów - Białobrzegi - Augustów - Janówka - Raczki - Suwałki - Jasinowo - Żubryn - Czerwonka - Szypliszki - Mikołajówka - Sadzawki - Budzisko - granica (Litwa))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szczytna przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 309Linia kolejowa nr 309: Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój [o znaczenia miejscowym] (Kłodzko Książek - Kłodzko Zagórze - Stary Wielisław - Polanica Zdrój -Szczytna - Duszniki Zdrój - Kulin Kłodzki - Most w Lewinie Kłodzkim - Lewin Kłodzki - Kudowa Zdrój)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szczytnej istnieje 46 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Batorów

  ul. Bobrownicka

  ul. Bobrowniki Stare

  ul. Borowina

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Dojazdowa

  ul. Dębowa

  ul. Górska

  ul. Handlowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jaśminowa

  ul. Kościelna

  ul. Kryształowa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludowa

  ul. Marcina Kromera

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Nadrzeczna

  ul. Piekielna Góra

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Polne Domy

  ul. Robotnicza

  ul. Stroma

  ul. Szklana Góra

  ul. Szklarska

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Wiejska

  ul. Wiosenna

  ul. Wojciecha Kossaka

  ul. Wolności

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Złota

  ul. Łąkowa