Daleszyce w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Daleszyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Daleszyce to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Daleszyce.
 • 2 758 Liczba mieszkańców
 • 15,5 km² Powierzchnia
 • 177,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1569-1869 i od 2007 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Kazimierz Meresiński Burmistrz miasta
Daleszyce na mapie
Identyfikatory
 • 20.807950.8023 Współrzędne GPS
 • 2604054 TERYT (TERC)
 • 0236429 SIMC
Herb miasta Daleszyce
Daleszyce herb

Jak Daleszyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Daleszyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Daleszyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Daleszyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
27Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
33Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
64Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
68Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
71Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
160Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
164Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
172Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
177Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
182Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
182Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
214Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
230Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
259Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
266Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
274Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
305Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
328Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami

Daleszyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-021Poczta Daleszyce

Daleszyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Daleszycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Kielcach
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piotrkowska 27,
25-510 Kielce
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
(41) 317-16-94 127
(41) 317-16-93
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

Daleszyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Daleszyce jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 758, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2007-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Daleszyc zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Daleszyc jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Daleszyce ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,78 na 1000 mieszkańców Daleszyc. W 2022 roku urodziło się 32 dzieci, w tym 59,4% dziewczynek i 40,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,5% zgonów w Daleszycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,2% zgonów w Daleszycach były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Daleszyc przypada 9.63 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 13 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 47 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Daleszyc -34. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,8% mieszkańców Daleszyc jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Daleszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 758 Liczba mieszkańców
 • 1 387 Kobiety
 • 1 371 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Daleszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Daleszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Daleszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Daleszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,1 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Daleszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Daleszyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Daleszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Daleszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Daleszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,0%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,5%
  Województwo
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Daleszyce
  0,2%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Daleszycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,9
  świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Daleszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,8
  świętokrzyskie
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Daleszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Daleszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Daleszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Daleszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 32 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 59,4%
  40,6%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  11,4
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Polska
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,1
  Województwo
  31,9
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 255 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Daleszyce
  3 346 g
  Województwo
  3 328 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 127 Waga 4000g - 4499g
 • 127
 • 574 Waga 3500g - 3999g
 • 574
 • 706 Waga 3000g - 3499g
 • 706
 • 262 Waga 2500g - 2999g
 • 262
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  świętokrzyskie
  1,19
  Cały kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  świętokrzyskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,81
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Daleszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,7%
  59,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,6
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 123,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  123,9
  Województwo
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,2
  świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Daleszyce
  3,0
  Województwo
  3,6
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,5%
  woj. świętokrzyskie
  38,8%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,2%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,9%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Polska
  6,7%
 • 171 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  17,5
  Cały kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  83,1
  Kraj
  70,6
 • 252,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  252,2
  woj. świętokrzyskie
  312,9
  Cały kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Kraj
  253,9
 • 369,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 409,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  369,9
  woj. świętokrzyskie
  517,8
  Kraj
  426,2
 • 51,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,2
  świętokrzyskie
  63,9
  Kraj
  62,9
 • 23,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Daleszyce
  23,5
  woj. świętokrzyskie
  34,3
  Kraj
  33,8
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,8
  świętokrzyskie
  8,6
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 47 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -34 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -34 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Daleszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Daleszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Daleszyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Daleszycach oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Daleszycach to 990 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 356 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Daleszycach to 5,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Daleszycach to 127,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,17% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,96% mieszkań posiada łazienkę, 79,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,40% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 990 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 356,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  356,00
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2007-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,70 m2
  Województwo
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,70 m2
  świętokrzyskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2007-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,88
  świętokrzyskie
  3,91
  Cały kraj
  3,83
 • 2,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Daleszyce
  2,81
  świętokrzyskie
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  woj. świętokrzyskie
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2007-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,52
  Województwo
  3,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 38 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Daleszyce
  5,43
  świętokrzyskie
  4,75
  Cała Polska
  3,89
 • 13,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  13,66
  Województwo
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 891 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 127,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Daleszyce
  127,3 m2
  woj. świętokrzyskie
  109,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,32 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,17%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Cały kraj
  97,75%
 • 90,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Daleszyce
  90,30%
  Województwo
  90,70%
  Cały kraj
  95,18%
 • 85,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  85,96%
  Województwo
  88,22%
  Cały kraj
  93,75%
 • 79,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  79,70%
  woj. świętokrzyskie
  82,88%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,40%
  Województwo
  46,61%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2007-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Daleszyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Daleszycach na 1000 mieszkańców pracuje 355osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Daleszycach wynosiło w 2023 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Daleszycach wynosiło 5 289,72 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Daleszyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 355 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  355,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Cały kraj
  259,0
 • 10,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,8% Kobiety
 • 9,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,9%
  świętokrzyskie
  7,8%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Daleszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Daleszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Daleszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 290 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Daleszycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Przemysł i budownictwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,3% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Daleszycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 999 Pracujący ogółem
 • 542 Kobiety
 • 457 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Daleszycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Daleszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Daleszyce
  67,3
  świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 35,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,4
  Województwo
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 110,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Daleszyce
  110,8
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Daleszyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Daleszycach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 498 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 418 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (52) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (18) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Daleszycach najwięcej (26) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (483) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,9% (104) podmiotów, a 78,9% (393) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Daleszycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (48.3%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 498 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 104 Przemysł i budownictwo
 • 393 Pozostała działalność
 • 47 Podmioty nowo zarejestrowane w Daleszycach w 2023 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Daleszycach w 2023 roku
 • 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 483 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 483
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 498 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 498
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 26 Spółki cywilne ogółem
 • 26
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 202 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 202
 • 68 Budownictwo
 • 68
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Daleszyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Daleszycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 40 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Daleszycach wynosi 76,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Daleszyc najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,19 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,39 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,68 (75%), drogowe - 1,65 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Daleszyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Daleszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 40
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 14,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,30
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Cały kraj
  22,81
 • 6,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,39
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Kraj
  12,98
 • 5,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,68
  świętokrzyskie
  6,27
  Polska
  6,99
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,65
  Województwo
  1,83
  Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,32
  Województwo
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 8,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,19
  świętokrzyskie
  8,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Daleszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  76%
  świętokrzyskie
  76%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  świętokrzyskie
  69%
  Kraj
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  78%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Daleszyce
  99%
  świętokrzyskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  59%
  Kraj
  51%

Daleszyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Daleszyc wyniosła w 2022 roku 106,4 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Daleszyc - 24.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,2 mln złotych, czyli 17,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Daleszyc wyniosła w 2022 roku 101,6 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.2%). W budżecie Daleszyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 898 złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,5 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,8%.
 • Wydatki budżetu w Daleszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Daleszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Daleszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Daleszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,6 mln

  3,5 tys(100%)

  56,0 mln

  3,6 tys(100%)

  70,3 mln

  4,5 tys(100%)

  74,5 mln

  4,7 tys(100%)

  83,9 mln

  5,3 tys(100%)

  94,1 mln

  5,8 tys(100%)

  90,2 mln

  5,6 tys(100%)

  106,4 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,4 mln

  6,0 tys(31.8%)

  17,9 mln

  6,1 tys(32.1%)

  20,0 mln

  6,9 tys(28.5%)

  21,0 mln

  7,2 tys(28.2%)

  20,6 mln

  7,1 tys(24.5%)

  24,4 mln

  8,6 tys(26%)

  22,8 mln

  8,0 tys(25.2%)

  25,6 mln

  9,2 tys(24.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  711(3.8%)

  555,9 tys

  190(1%)

  126,5 tys

  43,4(0.2%)

  71,2 tys

  24,5(0.1%)

  219,1 tys

  76,0(0.3%)

  1,1 mln

  393(1.2%)

  1,5 mln

  523(1.6%)

  13,9 mln

  5,0 tys(13.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  950(5.1%)

  4,0 mln

  1,4 tys(7.1%)

  5,4 mln

  1,9 tys(7.7%)

  6,3 mln

  2,2 tys(8.5%)

  4,7 mln

  1,6 tys(5.6%)

  5,6 mln

  1,9 tys(5.9%)

  5,8 mln

  2,0 tys(6.4%)

  10,9 mln

  3,9 tys(10.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  1,6 tys(8.4%)

  5,2 mln

  1,8 tys(9.3%)

  5,4 mln

  1,8 tys(7.7%)

  5,3 mln

  1,8 tys(7.1%)

  5,3 mln

  1,8 tys(6.3%)

  5,6 mln

  2,0 tys(6%)

  6,2 mln

  2,2 tys(6.9%)

  8,4 mln

  3,0 tys(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  1,6 tys(8.4%)

  3,9 mln

  1,3 tys(7%)

  8,1 mln

  2,8 tys(11.6%)

  10,5 mln

  3,6 tys(14.1%)

  5,0 mln

  1,7 tys(6%)

  5,9 mln

  2,1 tys(6.3%)

  10,7 mln

  3,8 tys(11.9%)

  8,2 mln

  2,9 tys(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  3,0 tys(16.1%)

  19,6 mln

  6,7 tys(35%)

  3,4 mln

  1,2 tys(4.9%)

  3,8 mln

  1,3 tys(5.1%)

  4,6 mln

  1,6 tys(5.5%)

  4,5 mln

  1,6 tys(4.8%)

  4,9 mln

  1,7 tys(5.4%)

  8,0 mln

  2,9 tys(7.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  449(2.4%)

  1,4 mln

  468(2.4%)

  1,4 mln

  474(2%)

  1,7 mln

  582(2.3%)

  5,5 mln

  1,9 tys(6.6%)

  1,5 mln

  541(1.6%)

  1,6 mln

  577(1.8%)

  4,7 mln

  1,7 tys(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,8 mln

  1,3 tys(7%)

  817,3 tys

  280(1.5%)

  1,9 mln

  667(2.8%)

  2,7 mln

  938(3.7%)

  11,4 mln

  3,9 tys(13.5%)

  14,9 mln

  5,2 tys(15.8%)

  5,8 mln

  2,1 tys(6.5%)

  3,0 mln

  1,1 tys(2.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  383(2%)

  1,0 mln

  355(1.9%)

  902,3 tys

  310(1.3%)

  932,2 tys

  321(1.3%)

  936,4 tys

  325(1.1%)

  751,4 tys

  263(0.8%)

  627,2 tys

  222(0.7%)

  2,2 mln

  782(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 mln

  400(2.1%)

  626,5 tys

  214(1.1%)

  1,6 mln

  547(2.3%)

  679,3 tys

  234(0.9%)

  523,4 tys

  182(0.6%)

  924,2 tys

  324(1%)

  716,9 tys

  253(0.8%)

  1,9 mln

  684(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  110,3 tys

  37,9(0.2%)

  132,0 tys

  45,2(0.2%)

  141,4 tys

  48,5(0.2%)

  382,2 tys

  131(0.5%)

  397,2 tys

  138(0.5%)

  1,1 mln

  387(1.2%)

  700,7 tys

  248(0.8%)

  682,9 tys

  246(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  573,1 tys

  206(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  376(2%)

  368,2 tys

  126(0.7%)

  739,9 tys

  254(1.1%)

  467,0 tys

  161(0.6%)

  484,6 tys

  168(0.6%)

  375,1 tys

  131(0.4%)

  1,1 mln

  396(1.2%)

  410,6 tys

  148(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  203,2 tys

  69,8(0.4%)

  188,1 tys

  64,4(0.3%)

  215,9 tys

  74,1(0.3%)

  237,6 tys

  81,7(0.3%)

  258,6 tys

  89,7(0.3%)

  233,9 tys

  81,9(0.2%)

  334,2 tys

  118(0.4%)

  302,5 tys

  109(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  277,0 tys

  95,2(0.5%)

  190,0 tys

  65,0(0.3%)

  125,0 tys

  42,9(0.2%)

  130,8 tys

  45,0(0.2%)

  196,0 tys

  68,0(0.2%)

  185,4 tys

  64,9(0.2%)

  880,7 tys

  311(1%)

  176,7 tys

  63,5(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,7 mln

  581(3.1%)

  15,8 tys

  5,4(0%)

  190,0 tys

  65,2(0.3%)

  38,3 tys

  13,2(0.1%)

  68,4 tys

  23,7(0.1%)

  36,1 tys

  12,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,0 tys

  36,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  63,2 tys

  21,7(0.1%)

  93,7 tys

  32,1(0.2%)

  93,7 tys

  32,1(0.1%)

  24,9 tys

  8,6(0%)

  30,8 tys

  10,7(0%)

  40,8 tys

  14,3(0%)

  12,0 tys

  4,2(0%)

  75,0 tys

  27,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  145,8 tys

  50,1(0.3%)

  13,7 tys

  4,7(0%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  138,3 tys

  47,6(0.2%)

  136,6 tys

  47,4(0.2%)

  140,9 tys

  49,3(0.1%)

  3,3 tys

  1,2(0%)

  3,3 tys

  1,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  2,4(0%)

  30,8 tys

  10,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,4 mln

  1,2 tys(6.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  12,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  372,9 tys

  129(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Daleszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Daleszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Daleszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Daleszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,5 mln

  3,4 tys(100%)

  60,7 mln

  3,9 tys(100%)

  70,9 mln

  4,5 tys(100%)

  75,4 mln

  4,8 tys(100%)

  80,6 mln

  5,1 tys(100%)

  88,4 mln

  5,4 tys(100%)

  91,5 mln

  5,6 tys(100%)

  101,6 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,5 mln

  5,0 tys(27.1%)

  16,6 mln

  5,7 tys(27.4%)

  19,2 mln

  6,6 tys(27%)

  21,5 mln

  7,4 tys(28.5%)

  25,0 mln

  8,7 tys(31%)

  25,2 mln

  8,8 tys(28.5%)

  28,0 mln

  9,9 tys(30.6%)

  29,5 mln

  10,6 tys(29%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,3 mln

  7,0 tys(37.9%)

  21,2 mln

  7,3 tys(34.9%)

  20,4 mln

  7,0 tys(28.8%)

  19,3 mln

  6,6 tys(25.6%)

  18,5 mln

  6,4 tys(22.9%)

  21,4 mln

  7,5 tys(24.2%)

  23,9 mln

  8,4 tys(26.1%)

  22,6 mln

  8,1 tys(22.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  561(3.1%)

  240,3 tys

  82,2(0.4%)

  182,3 tys

  62,5(0.3%)

  10,4 tys

  3,6(0%)

  216,6 tys

  75,1(0.3%)

  1,2 mln

  427(1.4%)

  883,9 tys

  312(1%)

  13,4 mln

  4,8 tys(13.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,7 mln

  2,6 tys(14.3%)

  18,3 mln

  6,3 tys(30.1%)

  1,7 mln

  591(2.4%)

  1,8 mln

  609(2.3%)

  2,1 mln

  718(2.6%)

  2,1 mln

  740(2.4%)

  2,4 mln

  843(2.6%)

  5,3 mln

  1,9 tys(5.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  609(3.3%)

  1,1 mln

  360(1.7%)

  4,4 mln

  1,5 tys(6.2%)

  5,1 mln

  1,8 tys(6.8%)

  1,6 mln

  542(1.9%)

  2,1 mln

  718(2.3%)

  4,2 mln

  1,5 tys(4.5%)

  4,4 mln

  1,6 tys(4.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  726,9 tys

  250(1.4%)

  794,9 tys

  272(1.3%)

  1,0 mln

  359(1.5%)

  1,5 mln

  523(2%)

  3,1 mln

  1,1 tys(3.9%)

  931,8 tys

  326(1.1%)

  1,4 mln

  497(1.5%)

  3,3 mln

  1,2 tys(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  313,2 tys

  108(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  1,6(0%)

  14,8 tys

  5,1(0%)

  1,9 mln

  649(2.3%)

  518,6 tys

  182(0.6%)

  71,3 tys

  25,2(0.1%)

  1,8 mln

  664(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  602(3.3%)

  276,6 tys

  94,7(0.5%)

  259,5 tys

  89,0(0.4%)

  1,2 mln

  398(1.5%)

  3,4 mln

  1,2 tys(4.2%)

  6,9 mln

  2,4 tys(7.8%)

  2,5 mln

  895(2.8%)

  1,4 mln

  518(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  825,7 tys

  284(1.5%)

  958,2 tys

  328(1.6%)

  1,3 mln

  460(1.9%)

  2,9 mln

  1,0 tys(3.9%)

  1,4 mln

  501(1.8%)

  1,1 mln

  389(1.3%)

  1,4 mln

  490(1.5%)

  1,0 mln

  361(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  212,9 tys

  73,1(0.4%)

  11,0 tys

  3,8(0%)

  662,4 tys

  227(0.9%)

  4,4 tys

  1,5(0%)

  15,0 tys

  5,2(0%)

  52,9 tys

  18,5(0.1%)

  982

  0,3(0%)

  890,2 tys

  320(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  438,2 tys

  158(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  231,1 tys

  79,4(0.4%)

  699,5 tys

  239(1.2%)

  1,1 mln

  382(1.6%)

  1,9 mln

  660(2.5%)

  291,7 tys

  101(0.4%)

  349,4 tys

  122(0.4%)

  244,9 tys

  86,5(0.3%)

  315,7 tys

  114(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  262,9 tys

  90,3(0.5%)

  202,3 tys

  69,2(0.3%)

  305,8 tys

  105(0.4%)

  241,0 tys

  82,9(0.3%)

  137,6 tys

  47,7(0.2%)

  166,1 tys

  58,2(0.2%)

  349,2 tys

  123(0.4%)

  201,8 tys

  72,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  224,4 tys

  77,1(0.4%)

  152,3 tys

  52,1(0.3%)

  99,8 tys

  34,2(0.1%)

  104,6 tys

  36,0(0.1%)

  156,8 tys

  54,4(0.2%)

  148,2 tys

  51,9(0.2%)

  151,0 tys

  53,4(0.2%)

  141,4 tys

  50,8(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,3 mln

  456(2.5%)

  210,2 tys

  71,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  9,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  104,8 tys

  37,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  7,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  3,1 tys

  1,1(0%)

  3,3 tys

  1,1(0%)

  3,7 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  145,8 tys

  50,1(0.3%)

  13,7 tys

  4,7(0%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  138,3 tys

  47,6(0.2%)

  136,6 tys

  47,4(0.2%)

  140,9 tys

  49,3(0.2%)

  3,3 tys

  1,2(0%)

  3,3 tys

  1,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  578

  0,2(0%)

  980

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  17,5 tys

  6,2(0%)

  2,1 tys

  0,8(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  371,8 tys

  128(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  165,6 tys

  56,8(0.2%)

  11,9 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  209,1 tys

  73,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,2 mln

  429(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Daleszyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 650 mieszkańców Daleszyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 297 kobiet oraz 353 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Daleszyc, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Daleszyc mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Daleszycach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2022 w Daleszycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 224 dzieci (106 dziewczynek oraz 118 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Daleszycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 75 dzieci (39 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,8% mieszkańców Daleszyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 877 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 479 uczniów (240 kobiet oraz 239 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Daleszycach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 413 uczniów (186 kobiet oraz 227 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (31,3% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 199,58.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców Daleszyc w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Daleszyce
  22,6%
  Województwo
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Daleszyce
  32,0%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Daleszyce
  2,0%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,5%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,5%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Daleszyce
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,0%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Daleszyce
  3,5%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1877 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 877,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Kraj
  927,0
 • 0,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Daleszyce
  0,35
  świętokrzyskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Daleszyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 224 Dzieci
 • 106 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 118 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 44 3 lata
 • 44
 • 47 4 lata
 • 47
 • 61 5 lata
 • 61
 • 70 6 lat
 • 70
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 27 3 lata
 • 27
 • 18 4 lata
 • 18
 • 31 5 lata
 • 31
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 17 3 lata
 • 17
 • 29 4 lata
 • 29
 • 30 5 lata
 • 30
 • 41 6 lat
 • 41
 •  
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 0,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Daleszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Daleszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Daleszycach
  Publiczne
  41 307-20-57
  41 307-20-22
  ul. Sienkiewicza 11
  26-021 Daleszyce
  376-
 • Szkoły podstawowe w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Daleszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 479 Uczniowie
 • 240 Kobiety
  (uczniowie)
 • 239 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,1%
  49,9%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,8
  Województwo
  14,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 33,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 199,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  199,58
  świętokrzyskie
  90,62
  Cały kraj
  95,96
 • 199,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  199,17
  woj. świętokrzyskie
  89,66
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Daleszyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Daleszyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Daleszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Daleszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysika "Barabasza" w Daleszycach
  Publiczna
  41 307-20-57
  41 307-20-22
  ul. Sienkiewicza 11
  26-021 Daleszyce
  20503-
 • Edukacyjne grupy wieku w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Daleszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Daleszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Daleszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Daleszyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Daleszycach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Daleszycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Daleszycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Daleszycach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 4 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 20)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 190)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 60)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 70)
  • taneczne: 2 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Daleszycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 32 284 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 429 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Daleszycach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 266 członków. Zarejestrowano 266 ćwiczących (mężczyźni: 177, kobiety: 89, chłopcy do lat 18: 57, dziewczęta do lat 18: 59). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Daleszycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Daleszycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Daleszyc znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Daleszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Chałupa z XIX w. (ul. Bartosza Głowackiego 8)dnia 1955-10-20, wykaz dokumentów: 201 z 1955-10-20; A.874 z 2011-11-02
  • Chałupa z XIX w. (ul. Bartosza Głowackiego 8)dnia 1955-10-20, wykaz dokumentów: 201 z 1955-10-20; A.874 z 2011-11-02
  • Chałupa z XIX w. (ul. Bartosza Głowackiego 8)dnia 1955-10-20, wykaz dokumentów: 201 z 1955-10-20; A.874 z 2011-11-02
  • Chałupa z XIX w. (ul. Bartosza Głowackiego 8)dnia 1955-10-20, wykaz dokumentów: 201 z 1955-10-20; A.874 z 2011-11-02
  • Chałupa z XIX w. (ul. Bartosza Głowackiego 8)dnia 1955-10-20, wykaz dokumentów: 201 z 1955-10-20; A.874 z 2011-11-02
  • Kościół z 1221 r.dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 1040 z 1988-03-30; A.309/1-2 z 2009-06-29
  • Dzwonnica z 1833 r.dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 1040 z 1988-03-30; A.309/1-2 z 2009-06-29
  • Zespół - kościół z 1221 r.dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 1040 z 1988-03-30; A.309/1-2 z 2009-06-29
  • Kapliczka z 1. poł. XIX w.dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 1041 z 1988-03-30; A.311 z 2009-06-29
  • Kaplica z 1909 r.dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 1043 z 1988-03-30
  • Zespół - cmentarz z 1. poł. XIX w.dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 1043 z 1988-03-30; A.1140 z 1992-06-17; A.310/1-2 z 2009-06-29
  • Miasto z XVI w.dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 1044 z 1988-03-30; A.308 z 2009-06-29
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1992-06-17, wykaz dokumentów: A.1140 z 1992-06-17
 • Formy ochrony przyrody w Daleszycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Daleszyc znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Daleszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cisowsko-Orłowiński - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego. Obejmuje tereny rolnicze gęsto zaludnione oraz obszary leśne które zajmują 28% powierzchni. W części wsch. występuje pokrywa lessowa z charakterystyczną rzeźbą erozyjną (wawozy parowy itp.). Ochroną objeto wartościowe obiekty przyrody żywej i nie ozywionej-10 pomników przyrody i 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Znajduje się tu ponadto wiele zabytków świadczących o bogactwie dziedzictwa kulturowego regionu w tym liczne obiekty architektury świeckiej i sakralnej. Przetrwały też slady historycznego górnictwa rud metali i ich obrubki., Data ustanowienia: 2001-11-03, Opis granicy: Opis granic Cisowsko - Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Wewnętrzną granicę Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowi granica Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Przebieg zewnętrznej granicy obszaru jest następujący: od północy północną granicą administracyjną obrębu Górno zachodnią północną i wschodnią granicą obrębu Wola Jachowa wschodnią granicą obrębu Skorzeszyce północną i wschodnią granicą obrębu Górki Napękowskie północną granicą obrębu Napęków a następnie zachodnią północną i wschodnią granicą obrębu Belno północną granicą obrębu Makoszyn północną i wschodnią granicą obrębu Lechów północną granicą obrębu Lechówek północną i wschodnią granicą obrębu Płucki północną i wschodnią granicą obrębu Łagów północno-wschodnią i wschodnią granicą obrębu Nowy Staw następnie północno - wschodnią i wschodnią granicą obrębu Duraczów i Gęsice północną granicą obrębu Zbelutka Stara północno-wschodnią i południową granicą obrębu Zbelutka Nowa wschodnią granicą obrębu Zbelutka Stara południowo-wschodnią granicą obrębu Radostów wschodnią i południowo-wschodnią granicą obrębu Kolonia Szumsko północną wschodnią i południową granicą obrębu Jamno południową i południowo-zachodnią granicą obrębu Raków wschodnią i południową granicą obrębu Dębno południową granicą obrębu Drogowle południowo-wschodnią granicą obrębu Głuchów Lasy południową granicą obrębu Głuchów południową i zachodnią granicą obrębu Papiernia południową granicą obrębu Czarna południową i południowo-zachodnią granicą obrębu Szczecno południową południowo-zachodnią i zachodnią granicą obrębu Komórki południową zachodnią i północną granicą obrębu Marzysz północną granicą obrębu Borków zachodnią i północno-zachodnią granicą obrębu Słopiec zachodnią i północno-zachodnią granicą obrębu Daleszyce południowo-zachodnią i zachodnią granicą obrębu Górno do północnej jego granicy gdzie zamyka się opisywany obszar., Powierzchnia: 25336.0 ha
  • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Podkielecki OChK położony jest głównie w granicach zlewni rzeki Lubrzanki oraz częściowo zlewni Kamionki i Bobrzy pełniąc ważne funkcje łącznikowe pomiędzy ŚPN a wspomagającymi go parkami krajobrazowymi: Sieradowickim Suchedniowsko-Oblęgorskim Cisowsko-Orłowińskim i Chęcińsko-Kieleckim. Pod wzglęgem fizycznogeograficznym obszar ten obejmuje część Gór Świętokrzyskich reprezentowanych przez fragmenty twardzielcowych pasm zbudowanych z krzeminokowych piaskowców i łupkółw środkowo- i górnokambryjskich (Pasmo Masłowskie część Grzbietu Krajeńskiego) oraz dolnodewońskich (Pasmo Klonowskie fragmenty Pasma Brzechowskiego i Daleszyckiego Grupa Otrocza) rozdzielonych rozległymi dolinami wyerodowanymi w łupkowo-ilastych i szarogłazowych osadach staropaleozoicznych (Dolina Wilkowska) lub dewońsko-karbońskich (Dolina Kielecko-Łagowska). Poprzecznie rozcinające te pasmowe struktury doliny Lubrzanki i Warkocza tworzą malownicze przełomy rzeczne (w Mąchocicach) wykorzystując poprzeczne strefy dyslokacyjne. Szata roślinna jest zróżnicowana o dużych walorach przyrodniczych. W płn. części obszaru (Pasmo Klonowskie) grupują się najcenniejsze naturalne zbiorowiska mieszanych lasów liściastych świeże bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. Szczególnie zbiorowiska tzw. kwaśnej buczyny sudeckiej (z żywcem dziewięciolistnym) zasługują na objęcie ochrona przez włączenie w granice więtokrzyskiegi Parku Narodowego. Swoiste dla Gór Świętokrzyskich są borealne świerczyny na torfach zajmujące obniżenia terenu w obrębie Doliny Wilkowskiej. Występują tu bór wilgotny i fragmenty łęgowych lasów jesionowo-olszynowych z licznymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin górskich (m.inn. omieg górski kozłek bzowy świerząbek owłosiony). Nieprzepuszczalne podłoże skał ilastych sprawia że w Dolinie Wilkowskiej występują liczne źródła wysięki i młaki odgrywające szczególną rolę w retencji wód a w niewielkim stopniu zmeliorowane wilgotne łąki spełniają ważną rolę biotopotwórczą i klimatotwórczą. W płd. części obszaru wysokie walory botaniczne mają również zbiorowiska leśne w Grupie Otrocza i w Paśmie Brzechowskim. Są to bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. Na terenie POChK istnieje leśny rezerwat przyrody Sufraganiec chroniący dobrze zachowane i typowy fragment boru mieszanego z jodłą świezego boru sosnowego grądu oraz łęgo jesionowo-olszowego. W rezerwacie bardzo odsłonięty jest profil osadów dolnego dewonu z wkładką wulkanogenicznych tufitów oraz zachowany fragment lasu jodłowego z gatunkami roślin rzadkich i chronionych., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu otacza Kielce wąską strefą od wschodu i północy wypełniając tereny pomiędzy administracyjną granicą miasta a otulinami parków krajobrazowych i Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Najdalej na zachód wysunięty punkt graniczny POChK położony jest na styku granic obrębów Brynica i Micigózd w gm. Piekoszów z południową granicą gm. Strawczyn. Wzdłuż tej granicy granica POChK biegnie na wschód. W Wymysłowie granica ta dochodząc do koryta Bobrzy tworzy wąski cypel którego północny brzeg stanowi fragment granicy gmin Strawczyn i Piekoszów i dalej tą granicą do drogi w kompleksie leśnym prowadzącej do Maciejówki. Dalej biegnie wzdłuż tej drogi północną granicą obrębu Kostomłoty I na wschód a następnie na północ po zachodniej granicy obrębu Kostomłoty I osiągając linię kolejową Kielce - Warszawa w Kostomłotach - Wilczej Jamie. Stąd zachodnią granicą obrębu Dąbrowa i dalej południową granicą gminy Zagnańsk biegnie wzdłuż zalesionego Pasma Masłowskiego. W pobliżu Wiśniówki skręca na północ i biegnie do Zagnańska - Chrustów zachodnią granicą obrębów: Kajetanów i Gruszka w gm. Zagnańsk dochodząc do drogi Samsonów - Lekomin. W tym miejscu granica POChK skręca na wschód zgodnie z przebiegiem północnej granicy obrębu Gruszka dochodząc do drogi Występa - Suchedniów w Zaciszowicach. Następnie południowo - wschodnią stroną tej drogi a jednocześnie północnymi granicami obrębów Jęgrzna Czerwona Górka biegnie osiągając południową granicę gminy Suchedniów gdzie zgodnie z przebiegiem granicy obrębu Krzyżka skręca na południe i dochodzi do styku granic gmin: Łączna Suchedniów i Bodzentyn. Dalej zgodnie ze wschodnimi granicami obrębów: Podłazie i Zaskale biegnie w tym kierunku. W przysiółku Kapkazy w gm. Bodzentyn skręca pod kątem prostym na zachód zgodnie z południowymi granicami obrębów Zaskale i Czerwona Górka. W Zagórzu granica opisywanego obszaru skręca na południe następnie biegnie po wschodniej granicy obrębu Jęgrzna w gm. Łączna. Na krótkim odcinku odchodzi od granicy obrębu Jęgrzna omijając od zachodu kamieniołom "Bukowa Góra" wzdłuż wschodniej granicy działki 506/14 oraz północno-wschodniej granicy działki nr 511/4. Dalej biegnie po odcinku wschodniej granicy obrębu Brzezinki w gm. Masłów. Następnie biegnie wschodnią granicą obrębu Mąchocice Scholasteria wzdłuż rz. Lubrzanki jej lewym brzegiem do m. Radostowa a następnie skręca na południe wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2178 1528/2 1550 dochodząc do północnej granicy obrębu Mąchocice Kapitulne i tą granicą dochodzi do północnej granicy gm. Górno. Stąd na wschód fragmentem północnej granicy gm. Górno z gm. Masłów na południe od Ciekot po czym północną wschodnią i południową granicą obrębu Bęczków w gm. Górno i przecina drogę Kielce - Górno w m. Górno-Bór. Dalej biegnie wschodnimi granicami obrębów: Radlin w gm. Górno Brzechów i Kranów w gm. Daleszyce a następnie zgodnie z przebiegiem południowych granic obrębów Kranów i Suków skręca na południowy zachód przecinając rz. Czarną Nidę w m. Podmarzysz i osiągając granicę gmin Daleszyce i Morawica w m. Marzysz Młyny. Stąd biegnie po odcinku wschodniej granicy gminy Morawica gdzie dochodzi do granicy obrębu Radomice. Następnie wschodnią i południową granicą obrębu Łabędziów do styku obrębów Morawica oraz Wola Morawicka. W obrębie Morawica granica biegnie na zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 732 oraz wzdłuż północnej granicy działki nr 430 oraz północnej i zachodniej granicy działki nr 965 do wschodniej strony ulicy Parkowej wzdłuż niej do drogi Morawica - Łabędziów a następnie północną stroną powyższej drogi do drogi krajowej nr 73. Dalej granica na krótkim odcinku skręca na południe wzdłuż zachodniej strony drogi krajowej skąd odbija na zachód północną stroną ulicy Polnej wzdłuż doliny Czarnej Nidy do ulicy Górniczej. Następnie biegnie na zachód północną stroną ulicy Górniczej do linii kolejowej. Na krótkim odcinku biegnie na północ linią kolejową oraz południową zachodnią i północną granicą obrębu Nida gdzie dociera z powrotem do linii kolejowej. Dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 432. Następnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 1083/21 przecinając działkę nr 1084/2 do południowej i wschodniej granicy działki nr 1366. W kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 1322 1397/1 1396/3. Granica zmienia kierunek i biegnie na wschód wzdłuż południowych granic działek nr: 1396/2 1397/10. Następnie wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki nr 1085/12 i południowych granic działek nr 1087/1 1087/2 biegnie w kierunku wschodnim. Wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1087/3 kieruje się do ulicy Przemysłowej a dalej południową stroną ulicy Przemysłowej do drogi krajowej nr 73. Stąd granica skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej strony drogi krajowej gdzie w obrębie Bilcza skręca w kierunku wschodnim południową stroną ulicy ks. Piotra Ściegiennego a następnie wzdłuż wschodniej granicy Zakładu Hodowli Drobiu w Bilczy po wschodnich granicach działek nr: 373 324/36 324/80 324/31 324/78 324/77 324/73 323 322/3 biegnie na północ do ulicy Jana Pawła II. Dalej południową i wschodnią stroną ulicy Jana Pawła II biegnie na wschód do granicy obrębu Dyminy. Następnie zachodnią granicą obrębu Dyminy dochodzi do drogi Dyminy - Suków i skręca gwałtownie na wschód wzdłuż południowej strony tej drogi dochodząc do granicy gmin Daleszyce i Morawica. Potem skręca ostro na północ wzdłuż granic gmin Daleszyce i Morawica a następnie Kielce i Daleszyce do granicy z gm. Górno. Stąd biegnie otaczając miasto Kielce od wschodu i północy zgodnie z przebiegiem jego granic aż do linii kolejowej Kielce - Włoszczowa i dalej wzdłuż torów kolejowych ok. 650 m na zachód a następnie skręca na północ granicą gmin Miedziana Góra i Piekoszów do południowej granicy obrębu Brynica w gm. Piekoszów. Dalej południową granicą obrębu Brynica wschodnią południową i zachodnią granicą obrębu Podzamcze oraz zachodnią granicą obrębu Brynica dochodzi do początku opisu., Powierzchnia: 26484.69 ha
  • Lasy Cisowsko-Orłowińskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 10406.87 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Wychodnia geologiczna lamprofirów stanowiąca pozostałość dawnego rowu badawczego o głebokości do 2 m długości ok.. 30 m i szerokości 2-4 m., Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Daleszyce leśnictwo Włochy oddział 8d 17a b; ok. 150 m od skraju lasu 600 m od wschodniego krańca wsi Sieraków w kierunku SSE (wychodnia geologiczna lamprofirów)
  • Pomnik przyrodyOpis: Rumowisko skalne typu małego gołoborza wystepujące na niweilkim obszarze o średnicy rzędu kilkudziesięciu metrów w przyszczytowej części zbocza. Na rumowisku wystepują bloki skalne o wysokości do 1 5 m oraz liczne mniejsze głazy. Zbudowane są one z piaskowców kwarcytowych (o spoiwie krzemionkowym) dewonu dolnego., Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: Rumowisko występuje na szczycie góry Września w oddziale i pododdziale 74o leśnictwa Niwy Nadleśnictwa Łagów. Bliższe określenie położenia- ok 250m na ESE od szczytu Góry Wrześni przy linii oddziałowej którą iegnie niebieski szlak turystyczny z Daleszyc do Widełek.
  • Pomnik przyrodyOpis: średnica pnia na wys. 1 3 od ziemi 24 cm; na wysokości pierśnicy rozgałezia się na trzy pnie, Data ustanowienia: 2007-02-15, Opis granicy: na skarpie przy drodze wiejskiej

Daleszyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Daleszycach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 179,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 71,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Daleszycach znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Daleszycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Daleszycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 179,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Daleszyce
  179,8
  Województwo
  55,1
  Cała Polska
  56,5
 • 71,92 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  71,9
  świętokrzyskie
  5,7
  Kraj
  5,0
 • 215,75 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  215,7
  Województwo
  64,6
  Cała Polska
  65,5
 • 40,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  40,0
  Województwo
  10,3
  Polska
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  120,0
  woj. świętokrzyskie
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Daleszycach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 692,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  692,5 km
  Województwo
  382,3 km
  Kraj
  633,6 km
 • 9,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  9,5 km
  Województwo
  3,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Daleszyce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 764droga wojewódzka nr 764(Kielce - Suków - Kranów - Daleszyce - Niwy - Ociesęki - Wólka Pokłonna - Raków - Chańcza - Wola Osowa - Staszów - Rytwiany - Kłoda - Niedziałki - Rudniki - Połaniec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Daleszycach istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Artura Grottgera

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Błonie

  pl. Cedry

  ul. Dębczyna

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Kanałowa

  ul. Kościelna

  ul. Mała

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Polna

  ul. Rejtana

  ul. Spacerowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  pl. Staszica

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wigury

  ul. Wójtostwo

  ul. Za Ścięgnami

  ul. Zagórze

  ul. Zakościele

  ul. Zakręty

  ul. Zielona

  ul. ks. Piotra Ściegiennego

  ul. Ławy

  ul. Ługi

  ul. Świętokrzyska