Powiat trzebnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat trzebnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 87 287 Liczba mieszkańców
 • 1 025 km2 Powierzchnia
 • 85 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,2% Stopa urbanizacji
 • Waldemar Wysocki Starosta
 • ul. Ks. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica Adres starostwa powiatowego
 • DTR Tablice rejestracyjne
Powiat trzebnicki na mapie
Identyfikatory
 • 0220 TERYT (TERC)
Herb powiatu trzebnickiego
powiat trzebnicki herb
Flaga powiatu trzebnickiego
powiat trzebnicki flaga

powiat trzebnicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy
71 388 82 00
71 312 07 71
ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 8
55-100 Trzebnica
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy
71 312 08 51
71 387 28 58
ul. Głowackiego 12
55-100 Trzebnica
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy
71 312 09 16
71 312 12 31
ul. Obrońców Pokoju 7
55-100 Trzebnica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy
71 312 01 97
71 312 01 97
ul. 1 Maja 1
55-100 Trzebnica
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
(71) 387-95-01
(71) 312-01-11
ul. Ks. Bochenka
55-100 Trzebnica

Powiat trzebnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat trzebnicki ma 87 287 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 14,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu trzebnickiego w 2050 roku wynosi 89 985, z czego 46 372 to kobiety, a 43 613 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu trzebnickiego zawarli w 2022 roku 327 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców powiatu trzebnickiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 7,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat trzebnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -284. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,26 na 1000 mieszkańców powiatu trzebnickiego. W 2022 roku urodziło się 680 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 394 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,7% zgonów w powiecie trzebnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w powiecie trzebnickim były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu trzebnickiego przypada 11.06 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 450 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 859 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu trzebnickiego 591. W tym samym roku 27 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 10.

  60,1% mieszkańców powiatu trzebnickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu trzebnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 87 287 Liczba mieszkańców
 • 44 370 Kobiety
 • 42 917 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie trzebnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie trzebnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie trzebnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu trzebnickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 89 985 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 46 372 Kobiety
 • 43 613 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie trzebnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie trzebnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie trzebnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu trzebnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,6 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat trzebnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu trzebnickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat trzebnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat trzebnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat trzebnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • pow. trzebnicki
  29,2%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,0%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat trzebnicki
  7,9%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  7,7%
  Województwo
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie trzebnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 327 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie trzebnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -284 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -140 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -144 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. trzebnicki
  -3,3
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Cały kraj
  -3,8
 • -5,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie trzebnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie trzebnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie trzebnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie trzebnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 680 Urodzenia żywe
 • 322 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 358 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat trzebnicki
  7,8
  Dolnośląskie
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  33,6
  Dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 394 g Średnia waga noworodków
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 457 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat trzebnicki
  3 394 g
  Województwo
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 224 Waga 3500g - 3999g
 • 224
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Województwo
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. trzebnicki
  0,61
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat trzebnicki
  0,71
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie trzebnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 964 Zgony
 • 462 Kobiety
  (Zgony)
 • 502 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat trzebnicki
  11,1
  Województwo
  12,5
  Polska
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. trzebnicki
  141,8
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Polska
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. trzebnicki
  2,9
  Dolnośląskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie trzebnickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. trzebnicki
  43,7%
  woj. dolnośląskie
  43,0%
  Cały kraj
  34,8%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  21,8%
  Województwo
  19,7%
  Cała Polska
  19,6%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. trzebnicki
  8,0%
  woj. dolnośląskie
  6,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 139 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Cała Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  87,1
  Kraj
  74,4
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. trzebnicki
  249,7
  woj. dolnośląskie
  273,5
  Kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  256,8
  Kraj
  246,5
 • 501,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 521,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 482,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. trzebnicki
  501,8
  Województwo
  597,6
  Kraj
  475,8
 • 104,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat trzebnicki
  104,3
  woj. dolnośląskie
  108,7
  Cały kraj
  70,6
 • 40,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. trzebnicki
  40,8
  Dolnośląskie
  29,9
  Kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. trzebnicki
  0,0
  woj. dolnośląskie
  6,0
  Kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie trzebnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat trzebnicki
  9,0
  Dolnośląskie
  35,0
  Cały kraj
  38,0
 • 7 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  7,0
  Dolnośląskie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 3 powieszenie się
 • 3
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 powieszenie się
 • 3
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 450 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 782 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 668 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 859 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 472 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 387 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 601 Saldo migracji
 • 318 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 283 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 591 Saldo migracji wewnętrznych
 • 310 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 281 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 10 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie trzebnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat trzebnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat trzebnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie trzebnickim oddano do użytku 708 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,11 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie trzebnickim to 31 196 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  58,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 41,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie trzebnickim to 4,34 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie trzebnickim to 116,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,48% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,44% mieszkań posiada łazienkę, 81,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,60% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie trzebnickim 536 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 243 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 962 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 183 transakcje (mediana cen - 5 770 zł/m2, średnia - 5 428 zł/m2), a na rynku wtórnym 353 transakcje rynkowe (mediana cen - 5 054 zł/m2, średnia - 4 749 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 243 zł
 • Powiat
  5 243 zł
  woj. dolnośląskie
  6 105 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 5 243 zł Ogółem
 • 5 243 zł
 • 5 123 zł do 40 m2
 • 5 123 zł
 • 5 588 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 588 zł
 • 5 150 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 150 zł
 • 4 856 zł od 80,1 m2
 • 4 856 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 962 zł
 • powiat trzebnicki
  4 962 zł
  Województwo
  6 062 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 4 962 zł Ogółem
 • 4 962 zł
 • 4 797 zł do 40 m2
 • 4 797 zł
 • 5 259 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 259 zł
 • 5 038 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 038 zł
 • 4 475 zł od 80,1 m2
 • 4 475 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 536
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2100
  • od 40,1 do 60 m2231
  • od 60,1 do 80 m2135
  • od 80,1 m270
 • 100 do 40 m2
 • 231 od 40,1 do 60 m2
 • 135 od 60,1 do 80 m2
 • 70 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie trzebnickim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 770 zł
 • Tutaj
  5 770 zł
  woj. dolnośląskie
  7 178 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 5 770 zł Ogółem
 • 5 770 zł
 • 5 558 zł do 40 m2
 • 5 558 zł
 • 6 008 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 008 zł
 • 5 165 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 165 zł
 • 3 141 zł od 80,1 m2
 • 3 141 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 428 zł
 • Tutaj
  5 428 zł
  Województwo
  7 118 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 5 428 zł Ogółem
 • 5 428 zł
 • 5 491 zł do 40 m2
 • 5 491 zł
 • 5 887 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 887 zł
 • 5 270 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 270 zł
 • 3 577 zł od 80,1 m2
 • 3 577 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 183
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m226
  • od 40,1 do 60 m2106
  • od 60,1 do 80 m241
  • od 80,1 m210
 • 26 do 40 m2
 • 106 od 40,1 do 60 m2
 • 41 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 054 zł
 • pow. trzebnicki
  5 054 zł
  woj. dolnośląskie
  4 815 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 5 054 zł Ogółem
 • 5 054 zł
 • 4 534 zł do 40 m2
 • 4 534 zł
 • 4 938 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 938 zł
 • 5 140 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 140 zł
 • 5 073 zł od 80,1 m2
 • 5 073 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 749 zł
 • Powiat
  4 749 zł
  Dolnośląskie
  5 227 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 4 749 zł Ogółem
 • 4 749 zł
 • 4 555 zł do 40 m2
 • 4 555 zł
 • 4 751 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 751 zł
 • 4 936 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 936 zł
 • 4 628 zł od 80,1 m2
 • 4 628 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 353
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m274
  • od 40,1 do 60 m2125
  • od 60,1 do 80 m294
  • od 80,1 m260
 • 74 do 40 m2
 • 125 od 40,1 do 60 m2
 • 94 od 60,1 do 80 m2
 • 60 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 196 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 357,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat trzebnicki
  357,40
  Województwo
  448,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 93,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  93,10 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,30 m2
  woj. dolnośląskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,36 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat trzebnicki
  4,36
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Polska
  3,83
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat trzebnicki
  2,80
  Dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat trzebnicki
  0,64
  Dolnośląskie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 708 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 8,11 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  8,11
  Województwo
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 070 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. trzebnicki
  4,34
  Województwo
  3,62
  Kraj
  3,89
 • 35,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  35,17
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Kraj
  24,56
 • 82 793 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 116,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. trzebnicki
  116,9 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,95 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,95 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. trzebnicki
  97,48%
  Województwo
  98,19%
  Cały kraj
  97,71%
 • 95,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,78%
  woj. dolnośląskie
  95,29%
  Cały kraj
  95,10%
 • 94,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. trzebnicki
  94,44%
  Województwo
  93,85%
  Cały kraj
  93,66%
 • 81,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  81,53%
  woj. dolnośląskie
  84,79%
  Kraj
  85,62%
 • 46,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat trzebnicki
  46,60%
  woj. dolnośląskie
  64,70%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat trzebnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie trzebnickim na 1000 mieszkańców pracuje 407osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie trzebnickim wynosiło w 2022 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie trzebnickim wynosiło 5 852,88 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu trzebnickiego 13 150 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 564 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 586.

  14,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu trzebnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,1% w przemyśle i budownictwie, a 22,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 407 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  407,0
  Dolnośląskie
  402,0
  Cały kraj
  402,0
 • 5,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,0% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Powiat
  5,0%
  Województwo
  4,5%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie trzebnickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie trzebnickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie trzebnickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 853 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat trzebnicki
  5 853 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie trzebnickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 150 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 564 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 586 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,1% Przemysł i budownictwo
 • 27,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,3% Pozostałe
 • 41,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie trzebnickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat trzebnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. trzebnicki
  66,4
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Polska
  69,0
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,9
  Dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 110,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  110,7
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat trzebnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie trzebnickim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 518 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 836 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 855 nowych podmiotów, a 573 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 032) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (719) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 076) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (344) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie trzebnickim najwięcej (722) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 187) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (175) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,9% (3 216) podmiotów, a 70,6% (8 127) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie trzebnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 518 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 175 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 216 Przemysł i budownictwo
 • 8 127 Pozostała działalność
 • 855 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie trzebnickim w 2022 roku
 • 573 Podmioty wyrejestrowane w powiecie trzebnickim w 2022 roku
 • 8 836 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 187 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 187
 • 274 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 274
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 11 512 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 512
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 22 Spółdzielnie ogółem
 • 22
 • 843 Spółki handlowe ogółem
 • 843
 • 72  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 72
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 722  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 722
 • 68    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 68
 • 530 Spółki cywilne ogółem
 • 530
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 836 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 948 Budownictwo
 • 1 948
 • 1 808 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 808
 • 992 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 992
 • 776 Przetwórstwo przemysłowe
 • 776
 • 545 Transport i gospodarka magazynowa
 • 545
 • 518 Informacja i komunikacja
 • 518
 • 513 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 513
 • 437 Pozostała działalność
 • 437
 • 304 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 304
 • 227 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 227
 • 224 Edukacja
 • 224
 • 192 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 192
 • 124 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 124
 • 109 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 109
 • 87 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 87
 • 26 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 26
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat trzebnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie trzebnickim stwierdzono 1 386 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie trzebnickim wynosi 77,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu trzebnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,58 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 6,66 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,73 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,67 (68%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat trzebnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 386 Przestępstwa ogółem
 • 1 386
 • 922 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 922
 • 233 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 233
 • 151 Przestępstwa drogowe
 • 151
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 580 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 580
 • 15,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. trzebnicki
  15,91
  Województwo
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 10,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat trzebnicki
  10,58
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Polska
  12,98
 • 2,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,67
  Województwo
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,73
  Województwo
  2,23
  Cała Polska
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,37
  Dolnośląskie
  0,40
  Polska
  0,35
 • 6,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. trzebnicki
  6,66
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat trzebnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat trzebnicki
  78%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  75%
  Dolnośląskie
  57%
  Polska
  63%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat trzebnicki
  68%
  Województwo
  62%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  91%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  55%
  Województwo
  43%
  Cała Polska
  51%

Powiat trzebnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu trzebnickiego wyniosła w 2022 roku 120,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu trzebnickiego - 27.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (23.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,8 mln złotych, czyli 19,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu trzebnickiego wyniosła w 2022 roku 106,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (30.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.6%). W budżecie powiatu trzebnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 367 złotych na mieszkańca (30,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,6 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie trzebnickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu trzebnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat trzebnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu trzebnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,6 mln

  894(100%)

  70,4 mln

  839(100%)

  77,4 mln

  919(100%)

  89,7 mln

  1,1 tys(100%)

  93,5 mln

  1,1 tys(100%)

  95,7 mln

  1,1 tys(100%)

  101,0 mln

  1,2 tys(100%)

  120,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,4 mln

  256(28.7%)

  21,3 mln

  254(30.3%)

  23,4 mln

  277(30.2%)

  24,6 mln

  290(27.4%)

  27,0 mln

  317(28.9%)

  27,1 mln

  317(28.3%)

  30,6 mln

  358(30.3%)

  32,8 mln

  376(27.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,0 mln

  143(16%)

  10,0 mln

  119(14.2%)

  12,4 mln

  146(16%)

  22,4 mln

  264(25%)

  21,3 mln

  250(22.8%)

  18,9 mln

  222(19.8%)

  18,6 mln

  218(18.4%)

  28,7 mln

  328(23.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  78,6(8.8%)

  6,6 mln

  78,6(9.4%)

  7,4 mln

  88,1(9.6%)

  8,5 mln

  100,0(9.5%)

  10,0 mln

  118(10.7%)

  9,9 mln

  117(10.4%)

  11,5 mln

  135(11.4%)

  15,8 mln

  181(13.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,7 mln

  164(18.4%)

  15,1 mln

  180(21.4%)

  11,0 mln

  130(14.2%)

  11,5 mln

  135(12.8%)

  11,9 mln

  140(12.8%)

  13,9 mln

  163(14.5%)

  14,3 mln

  168(14.2%)

  15,3 mln

  176(12.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  46,2(5.2%)

  3,9 mln

  46,1(5.5%)

  4,4 mln

  52,3(5.7%)

  4,2 mln

  49,0(4.6%)

  4,7 mln

  54,6(5%)

  6,3 mln

  73,8(6.6%)

  5,6 mln

  65,6(5.5%)

  6,3 mln

  72,6(5.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  46,2(5.2%)

  3,8 mln

  45,2(5.4%)

  3,9 mln

  45,6(5%)

  4,5 mln

  53,0(5%)

  4,8 mln

  56,0(5.1%)

  5,0 mln

  59,2(5.3%)

  5,3 mln

  62,6(5.3%)

  6,3 mln

  72,0(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  25,4(2.8%)

  2,1 mln

  24,7(3%)

  2,5 mln

  30,0(3.3%)

  2,5 mln

  29,1(2.8%)

  2,8 mln

  32,3(2.9%)

  2,9 mln

  34,2(3%)

  2,9 mln

  34,3(2.9%)

  3,1 mln

  35,4(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,3 mln

  27,8(3.1%)

  1,2 mln

  14,3(1.7%)

  830,0 tys

  9,8(1.1%)

  773,7 tys

  9,1(0.9%)

  913,4 tys

  10,7(1%)

  826,8 tys

  9,7(0.9%)

  494,4 tys

  5,8(0.5%)

  1,6 mln

  18,2(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,5 mln

  78,0(8.7%)

  4,1 mln

  48,6(5.8%)

  4,4 mln

  52,4(5.7%)

  2,4 mln

  28,4(2.7%)

  2,5 mln

  29,2(2.7%)

  2,3 mln

  27,1(2.4%)

  2,3 mln

  27,0(2.3%)

  1,4 mln

  16,5(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  20,7(2.3%)

  1,6 mln

  19,1(2.3%)

  1,7 mln

  20,2(2.2%)

  3,1 mln

  36,5(3.5%)

  1,9 mln

  22,9(2.1%)

  1,8 mln

  21,5(1.9%)

  2,1 mln

  25,2(2.1%)

  1,2 mln

  14,2(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  138,9 tys

  1,7(0.2%)

  136,0 tys

  1,6(0.2%)

  270,5 tys

  3,2(0.3%)

  220,4 tys

  2,6(0.2%)

  262,0 tys

  3,1(0.3%)

  265,8 tys

  3,1(0.3%)

  329,6 tys

  3,9(0.3%)

  342,6 tys

  3,9(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  53,1 tys

  0,6(0.1%)

  87,2 tys

  1,0(0.1%)

  116,6 tys

  1,4(0.2%)

  101,9 tys

  1,2(0.1%)

  83,5 tys

  1,0(0.1%)

  212,7 tys

  2,5(0.2%)

  361,7 tys

  4,2(0.4%)

  321,4 tys

  3,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  84,8 tys

  1,0(0.1%)

  84,8 tys

  1,0(0.1%)

  92,5 tys

  1,1(0.1%)

  88,9 tys

  1,0(0.1%)

  275,4 tys

  3,2(0.3%)

  134,4 tys

  1,6(0.1%)

  175,1 tys

  2,1(0.2%)

  289,2 tys

  3,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  210,6 tys

  2,5(0.3%)

  214,6 tys

  2,6(0.3%)

  205,7 tys

  2,4(0.3%)

  362,0 tys

  4,3(0.4%)

  253,3 tys

  3,0(0.3%)

  248,0 tys

  2,9(0.3%)

  258,8 tys

  3,0(0.3%)

  270,4 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  179,2 tys

  2,1(0.3%)

  184,6 tys

  2,2(0.2%)

  183,3 tys

  2,2(0.2%)

  197,4 tys

  2,3(0.2%)

  210,4 tys

  2,5(0.2%)

  232,1 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  41,8 tys

  0,5(0.1%)

  18,1 tys

  0,2(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  39,7 tys

  0,5(0%)

  29,0 tys

  0,3(0%)

  85,7 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  44,0 tys

  0,5(0.1%)

  43,0 tys

  0,5(0.1%)

  33,0 tys

  0,4(0%)

  35,4 tys

  0,4(0%)

  61,0 tys

  0,7(0.1%)

  64,4 tys

  0,8(0.1%)

  69,6 tys

  0,8(0.1%)

  75,4 tys

  0,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,4 tys

  0,3(0%)

  30,4 tys

  0,4(0%)

  36,0 tys

  0,4(0%)

  499

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie trzebnickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu trzebnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat trzebnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu trzebnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,9 mln

  837(100%)

  71,1 mln

  847(100%)

  79,3 mln

  941(100%)

  87,6 mln

  1,0 tys(100%)

  90,5 mln

  1,1 tys(100%)

  101,9 mln

  1,2 tys(100%)

  114,6 mln

  1,3 tys(100%)

  106,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,7 mln

  211(25.3%)

  19,7 mln

  235(27.7%)

  22,2 mln

  263(28%)

  25,8 mln

  304(29.4%)

  29,2 mln

  342(32.3%)

  29,3 mln

  344(28.8%)

  34,8 mln

  407(30.3%)

  35,6 mln

  408(33.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,8 mln

  332(39.8%)

  27,0 mln

  321(38%)

  26,3 mln

  311(33.2%)

  28,5 mln

  336(32.6%)

  27,1 mln

  318(29.9%)

  33,5 mln

  393(32.8%)

  34,2 mln

  401(29.9%)

  33,0 mln

  378(30.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,5 mln

  125(15%)

  11,1 mln

  132(15.6%)

  10,4 mln

  123(13.2%)

  11,0 mln

  129(12.5%)

  11,7 mln

  137(12.9%)

  13,1 mln

  154(12.9%)

  13,0 mln

  152(11.3%)

  14,5 mln

  166(13.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  46,2(5.5%)

  3,8 mln

  45,4(5.4%)

  4,4 mln

  52,0(5.5%)

  4,1 mln

  48,8(4.7%)

  4,6 mln

  54,5(5.1%)

  5,9 mln

  69,4(5.8%)

  5,5 mln

  65,0(4.8%)

  6,3 mln

  71,9(5.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  38,0(4.6%)

  3,4 mln

  39,9(4.7%)

  5,3 mln

  62,8(6.7%)

  7,7 mln

  90,7(8.8%)

  5,4 mln

  63,6(6%)

  7,8 mln

  91,7(7.7%)

  11,2 mln

  132(9.8%)

  5,4 mln

  62,3(5.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  19,9(2.4%)

  1,4 mln

  16,7(2%)

  3,1 mln

  36,4(3.9%)

  2,5 mln

  29,6(2.9%)

  4,8 mln

  56,3(5.3%)

  3,0 mln

  35,4(3%)

  6,3 mln

  74,0(5.5%)

  3,4 mln

  38,7(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  18,4(2.2%)

  1,5 mln

  17,5(2.1%)

  1,5 mln

  17,7(1.9%)

  2,1 mln

  25,2(2.4%)

  2,6 mln

  30,4(2.9%)

  2,0 mln

  23,5(2%)

  2,4 mln

  28,3(2.1%)

  2,3 mln

  26,4(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  20,7(2.5%)

  1,5 mln

  18,1(2.1%)

  1,3 mln

  15,4(1.6%)

  1,5 mln

  17,1(1.7%)

  1,1 mln

  12,9(1.2%)

  2,3 mln

  26,5(2.2%)

  1,5 mln

  17,5(1.3%)

  1,4 mln

  16,5(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  712,8 tys

  8,5(1%)

  646,7 tys

  7,7(0.9%)

  662,3 tys

  7,8(0.8%)

  813,2 tys

  9,6(0.9%)

  798,8 tys

  9,4(0.9%)

  1,0 mln

  12,2(1%)

  943,7 tys

  11,1(0.8%)

  815,3 tys

  9,3(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  602,1 tys

  7,2(0.9%)

  486,6 tys

  5,8(0.7%)

  496,3 tys

  5,9(0.6%)

  1,0 mln

  11,9(1.2%)

  432,0 tys

  5,1(0.5%)

  658,9 tys

  7,7(0.6%)

  565,5 tys

  6,6(0.5%)

  656,7 tys

  7,5(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  181,8 tys

  2,2(0.3%)

  180,2 tys

  2,1(0.3%)

  179,1 tys

  2,1(0.2%)

  301,5 tys

  3,6(0.3%)

  222,5 tys

  2,6(0.2%)

  205,3 tys

  2,4(0.2%)

  212,3 tys

  2,5(0.2%)

  223,1 tys

  2,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  204,0 tys

  2,4(0.3%)

  64,0 tys

  0,8(0.1%)

  70,8 tys

  0,8(0.1%)

  58,9 tys

  0,7(0.1%)

  126,8 tys

  1,5(0.1%)

  68,1 tys

  0,8(0.1%)

  83,8 tys

  1,0(0.1%)

  221,0 tys

  2,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,8 tys

  0,8(0.1%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  12,8 tys

  0,2(0%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  73,2 tys

  0,9(0.1%)

  108,1 tys

  1,3(0.1%)

  209,8 tys

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  179,2 tys

  2,1(0.3%)

  184,5 tys

  2,2(0.2%)

  183,3 tys

  2,2(0.2%)

  197,4 tys

  2,3(0.2%)

  198,0 tys

  2,3(0.2%)

  198,0 tys

  2,3(0.2%)

  198,4 tys

  2,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  44,0 tys

  0,5(0.1%)

  43,0 tys

  0,5(0.1%)

  33,0 tys

  0,4(0%)

  35,4 tys

  0,4(0%)

  61,0 tys

  0,7(0.1%)

  64,4 tys

  0,8(0.1%)

  69,6 tys

  0,8(0.1%)

  75,4 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  109,3 tys

  1,3(0.2%)

  122,9 tys

  1,5(0.2%)

  66,6 tys

  0,8(0.1%)

  109,4 tys

  1,3(0.1%)

  29,0 tys

  0,3(0%)

  23,3 tys

  0,3(0%)

  28,0 tys

  0,3(0%)

  33,7 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  636

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  17,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  16,7

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  17,8(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,4 tys

  0,3(0%)

  30,4 tys

  0,4(0%)

  36,0 tys

  0,4(0%)

  499

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat trzebnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 737 mieszkańców powiatu trzebnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 618 kobiet oraz 10 119 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców powiatu trzebnickiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu trzebnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie trzebnickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,8%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  W roku 2021 w powiecie trzebnickim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 98 oddziałów uczęszczało 1 979 dzieci (935 dziewczynek oraz 1 044 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie trzebnickim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 985 dzieci (477 dziewczynek oraz 508 chłopców). Dostępnych było 1 015 miejsc.

  17,4% mieszkańców powiatu trzebnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 823 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 30 szkół podstawowych, w których w 425 oddziałach uczyło się 7 475 uczniów (3 652 kobiety oraz 3 823 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie trzebnickim placówkę miało 30 szkół podstawowych, w których w 271 oddziałach uczyło się 4 980 uczniów (2 410 kobiet oraz 2 570 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,38.

  W powiecie trzebnickim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 822 uczniów (500 kobiet oraz 322 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 226 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie trzebnickim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 941 uczniów (578 kobiet oraz 363 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 299 absolwentów.

  W powiecie trzebnickim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 38 oddziałach uczyło się 518 uczniów (169 kobiet oraz 349 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,2 uczniów. 13,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,1% mieszkańców powiatu trzebnickiego w wieku potencjalnej nauki (26,3% kobiet i 26,0% mężczyzn).

 • 22,2% Wykształcenie wyższe
 • pow. trzebnicki
  22,2%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 26,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. trzebnicki
  34,2%
  Województwo
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,8%
  Województwo
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat trzebnicki
  18,7%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 17,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat trzebnicki
  25,1%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat trzebnicki
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. trzebnicki
  12,1%
  Województwo
  11,2%
  Polska
  12,3%
 • 13,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. trzebnicki
  3,4%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 823 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  823,0
  Dolnośląskie
  892,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. trzebnicki
  1,11
  Dolnośląskie
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 19Przedszkola
 • 25 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 98 Oddziały
 • 63 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 015 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat trzebnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 979 Dzieci
 • 935 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 044 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,2%
  52,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 526 3 lata
 • 526
 • 599 4 lata
 • 599
 • 567 5 lata
 • 567
 • 243 6 lat
 • 243
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 258 3 lata
 • 258
 • 285 4 lata
 • 285
 • 254 5 lata
 • 254
 • 121 6 lat
 • 121
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 268 3 lata
 • 268
 • 314 4 lata
 • 314
 • 313 5 lata
 • 313
 • 122 6 lat
 • 122
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 1 247 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 130,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 129,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 82,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 81,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 160 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat trzebnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Dzieci
 • 44 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 46 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 40 4 lata
 • 40
 • 20 5 lata
 • 20
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 20 4 lata
 • 20
 • 8 5 lata
 • 8
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 20 4 lata
 • 20
 • 12 5 lata
 • 12
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat trzebnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 388 Oddziały
 • 7 364 Uczniowie
 • 3 615 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 749 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 927 Uczniowie w 1 klasie
 • 469 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 458 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 835 Absolwenci
 • 417 Kobiety
  (absolwenci)
 • 418 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 37 Oddziały
 • 111 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. trzebnicki
  17,6
  woj. dolnośląskie
  17,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,6
 • 17,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,6
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,0
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 546,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 470,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,38
  Województwo
  96,38
  Kraj
  95,71
 • 90,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,64
  Województwo
  95,04
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat trzebnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat trzebnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat trzebnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 697 Uczniowie
 • 441 Kobiety
  (uczniowie)
 • 256 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,3%
  36,7%
 • 167 Uczniowie w 1 klasie
 • 108 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 151 Absolwenci
 • 97 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 125 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 75 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,2
  woj. dolnośląskie
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 52,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat trzebnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 159 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,3%
  64,7%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  13,6
  Dolnośląskie
  18,5
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 13,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 13,6
 • 14,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 14,7
 • 4,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat trzebnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat trzebnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat trzebnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat trzebnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie trzebnickim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hotele: 4
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie trzebnickim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie trzebnickim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 914 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 469 (uczestnicy: 104 470)
  • seanse filmowe: 102 (uczestnicy: 1 580)
  • wystawy: 65 (uczestnicy: 24 561)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 610)
  • koncerty: 121 (uczestnicy: 15 441)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 52 (uczestnicy: 2 739)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 133 (uczestnicy: 24 323)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 474)
  • pokazy teatralne: 75 (uczestnicy: 13 142)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 720)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 9 640)
  • warsztaty: 852 (uczestnicy: 2 450)
  • inne: 40 (uczestnicy: 7 790)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 100 (członkowie: 1 896)
  • plastyczne/techniczne: 26 (członkowie: 289)
  • taneczne: 19 (członkowie: 328)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 101)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 30)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 24)
  • teatralne: 3 (członkowie: 46)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 22 (członkowie: 353)
  • literackie: 6 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 560)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 50)
  • inne: 5 (członkowie: 65)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 160)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 150)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 3
  • studia radiowe: 2
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 5
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 35 (członkowie: 496)
  • teatralne: 3 (członkowie: 22)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 99)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 94)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 111)
  • taneczne: 10 (członkowie: 170)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie trzebnickim działały 2 kina posiadające 2 sale z 470 miejscami na widowni. Odbyło się 1 218 seansów, na które przyszło 45 433 widzów, w tym 280 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 12 716 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie trzebnickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie trzebnickim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 234 161 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 32 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 15 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 250 366 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 86
  • dostępne dla czytelników: 43
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie trzebnickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 37 281 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1. Odnotowano 174 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 37 056 wolumenów. Odnotowano 477 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie trzebnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie trzebnickim działało 55 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 794 członków. Zarejestrowano 2 986 ćwiczących (mężczyźni: 2 595, kobiety: 391, chłopcy do lat 18: 1 248, dziewczęta do lat 18: 259). Aktywnych było 80 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (90), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (43).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie trzebnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat trzebnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat trzebnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 22 wypadków drogowych w powiecie trzebnickim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 25,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,6 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 48,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie trzebnickim zarejestrowanych było 84 055 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 62 507 samochodów osobowych (718,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 10 157 samochodów ciężarowych (126,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 275 autobusów (3,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski), 884 ciągników siodłowych (10,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 064 motocykli (58,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie trzebnickim znajdowało się 62 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 18 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 18 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie trzebnickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 29 Ranni
  (rok 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie trzebnickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 25,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. trzebnicki
  25,2
  Województwo
  64,7
  Kraj
  56,5
 • 4,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat trzebnicki
  4,6
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 33,22 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat trzebnicki
  33,2
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Kraj
  65,5
 • 9,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat trzebnicki
  9,5
  woj. dolnośląskie
  7,1
  Cały kraj
  6,6
 • 48,78 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. trzebnicki
  48,8
  Dolnośląskie
  79,8
  Kraj
  77,6
 • 18,18 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. trzebnicki
  18,2
  Dolnośląskie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 131,82 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. trzebnicki
  131,8
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 84 055 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie trzebnickim w 2021 roku
 • 62 507 Samochody osobowe
 • 10 157 Samochody ciężarowe
 • 199 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 275 Autobusy
 • 641 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 887 Ciągniki samochodowe
 • 884   Ciągniki siodłowe
 • 4 524 Ciągniki rolnicze
 • 5 064 Motocykle
 • 1 816   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 575 Motorowery
 • 62 507Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie trzebnickim
 • Samochody osobowe w powiecie trzebnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 718,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  718,6
  Dolnośląskie
  699,4
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 141
  • 1400-1649 kg13 909
  • 1650-1899 kg14 750
  • 1900 kg i więcej18 707
 • 15 141 do 1399 kg
 • 13 909 1400-1649 kg
 • 14 750 1650-1899 kg
 • 18 707 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 004 do 1399 cm3
 • 22 004
 • 34 797 1400-1999 cm3
 • 34 797
 • 5 706 2000 i więcej cm3
 • 5 706
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie trzebnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 354
  • olej napędowy21 655
  • gaz (LPG)6 760
  • pozostałe738
 • 33 354 benzyna
 • 21 655 olej napędowy
 • 6 760 gaz (LPG)
 • 738 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 492 do 1 roku
 • 492
 • 469 2 lata
 • 469
 • 606 3 lata
 • 606
 • 1 690 4-5 lat
 • 1 690
 • 1 924 6-7 lat
 • 1 924
 • 2 226 8-9 lat
 • 2 226
 • 2 988 10-11 lat
 • 2 988
 • 9 137 12-15 lat
 • 9 137
 • 12 507 16-20 lat
 • 12 507
 • 10 448 21-25 lat
 • 10 448
 • 6 545 26-30 lat
 • 6 545
 • 13 475 31 lat i więcej
 • 13 475
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie trzebnickim
 • powiat trzebnicki
  21,1 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 10 157Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie trzebnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie trzebnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 126,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. trzebnicki
  126,9
  Dolnośląskie
  101,3
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 936 do 999 kg
 • 4 936
 • 3 252 1000-1499 kg
 • 3 252
 • 679 1500-2999 kg
 • 679
 • 86 3000-3499 kg
 • 86
 • 184 3500-4999 kg
 • 184
 • 410 5000-6999 kg
 • 410
 • 260 7000-9999 kg
 • 260
 • 250 10000-14999 kg
 • 250
 • 100 15000 kg i więcej
 • 100
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 484
  • olej napędowy7 977
  • gaz (LPG)284
  • pozostałe412
 • 1 484 benzyna
 • 7 977 olej napędowy
 • 284 gaz (LPG)
 • 412 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 52 do 1 roku
 • 52
 • 66 2 lata
 • 66
 • 92 3 lata
 • 92
 • 251 4-5 lat
 • 251
 • 336 6-7 lat
 • 336
 • 415 8-9 lat
 • 415
 • 584 10-11 lat
 • 584
 • 1 423 12-15 lat
 • 1 423
 • 1 664 16-20 lat
 • 1 664
 • 1 606 21-25 lat
 • 1 606
 • 881 26-30 lat
 • 881
 • 2 787 31 lat i więcej
 • 2 787
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie trzebnickim
 • Tutaj
  21,8 lat
  Województwo
  19,7 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 275Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie trzebnickim
 • Autobusy w powiecie trzebnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,2
  Dolnośląskie
  3,8
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy271
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe3
 • 1 benzyna
 • 271 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 2 lata
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 19 4-5 lat
 • 19
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 38 12-15 lat
 • 38
 • 57 16-20 lat
 • 57
 • 50 21-25 lat
 • 50
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 59 31 lat i więcej
 • 59
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie trzebnickim
 • powiat trzebnicki
  20,6 lat
  Dolnośląskie
  22,0 lat
  Kraj
  22,0 lat
 • 884Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie trzebnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie trzebnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 10,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,4
  Województwo
  8,8
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy863
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe19
 • 2 benzyna
 • 863 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 152 2 lata
 • 152
 • 96 3 lata
 • 96
 • 41 4-5 lat
 • 41
 • 54 6-7 lat
 • 54
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 64 10-11 lat
 • 64
 • 140 12-15 lat
 • 140
 • 74 16-20 lat
 • 74
 • 68 21-25 lat
 • 68
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 80 31 lat i więcej
 • 80
 • 12,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie trzebnickim
 • pow. trzebnicki
  12,5 lat
  Województwo
  14,3 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 5 064Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie trzebnickim
 • Motocykle w powiecie trzebnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 58,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  58,2
  Województwo
  37,2
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 48 2 lata
 • 48
 • 37 3 lata
 • 37
 • 108 4-5 lat
 • 108
 • 165 6-7 lat
 • 165
 • 99 8-9 lat
 • 99
 • 125 10-11 lat
 • 125
 • 417 12-15 lat
 • 417
 • 531 16-20 lat
 • 531
 • 580 21-25 lat
 • 580
 • 273 26-30 lat
 • 273
 • 2 620 31 lat i więcej
 • 2 620
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie trzebnickim
 • powiat trzebnicki
  26,0 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 57 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie trzebnickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 602,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  602,1 km
  woj. dolnośląskie
  495,9 km
  Kraj
  624,0 km
 • 7,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat trzebnicki
  7,1 km
  Dolnośląskie
  3,4 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 18 Liczba licencji na taksówki
 • 18 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami