Pełczyce w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Pełczyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pełczyce to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu choszczeńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pełczyce.
 • 2 414 Liczba mieszkańców
 • 13,1 km² Powierzchnia
 • 184,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1290 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 95 Numer kierunkowy
 • ZCH Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Józef Kluk Burmistrz miasta
Pełczyce na mapie
Identyfikatory
 • 15.304953.0431 Współrzędne GPS
 • 3202054 TERYT (TERC)
 • 0935601 SIMC
Herb miasta Pełczyce
Pełczyce herb

Jak Pełczyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pełczyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pełczyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pełczyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
26Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
33Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
50Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
72Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
81Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
92Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
98Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
111Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
119Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
139Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
208Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
229Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
237Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
239Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
303Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce

Pełczyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
73-260Poczta Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 16

Pełczyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pełczycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Choszcznie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiełły 28
73-200 Choszczno
Urząd Miejski w Pełczycach
(95) 768-50-38
(95) 768-51-18
Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

Pełczyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pełczyce jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 414, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pełczyc zawarli w 2022 roku 12 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Pełczyc jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Pełczyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,15 na 1000 mieszkańców Pełczyc. W 2022 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 52,9% dziewczynek i 47,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,7% zgonów w Pełczycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w Pełczycach były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pełczyc przypada 13.11 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 40 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pełczyc -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  60,8% mieszkańców Pełczyc jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pełczyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 414 Liczba mieszkańców
 • 1 202 Kobiety
 • 1 212 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pełczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pełczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pełczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pełczyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,1 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pełczyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pełczyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pełczyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pełczyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pełczyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,6%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,5%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,3%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,0%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,6% Nieustalone
 • Miasto
  3,6%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 3,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pełczycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  4,1
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pełczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,2
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pełczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pełczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pełczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pełczycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,9%
  47,1%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,0
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 30,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,4
  woj. zachodniopomorskie
  31,3
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 295 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 182 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 295 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 20 Waga 4000g - 4499g
 • 20
 • 81 Waga 3500g - 3999g
 • 81
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Pełczyce
  1,14
  Województwo
  1,18
  Polska
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Pełczyce
  0,55
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pełczycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,1%
  46,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,1
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 176,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Pełczyce
  176,4
  Zachodniopomorskie
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,8
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Pełczyce
  4,1
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie choszczeńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Pełczyce
  33,7%
  Zachodniopomorskie
  36,9%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pełczyce
  25,5%
  woj. zachodniopomorskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  6,1%
  Polska
  6,7%
 • 33 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,0
  Cała Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Cała Polska
  70,6
 • 295,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  295,2
  Województwo
  293,4
  Cała Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  266,7
  Polska
  253,9
 • 390,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 383,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 398,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  390,7
  Województwo
  458,5
  Polska
  426,2
 • 83,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 147,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  83,0
  woj. zachodniopomorskie
  72,6
  Polska
  62,9
 • 22,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Pełczyce
  22,0
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Cała Polska
  33,8
 • 13,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Pełczyce
  13,2
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Cały kraj
  7,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pełczyce
  1,2%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pełczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pełczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pełczyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Pełczycach oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pełczycach to 888 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 365 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pełczycach to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Pełczycach to 177,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,62% mieszkań posiada łazienkę, 84,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,52% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu choszczeńskiego.

  Powiat choszczeński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 888 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 365,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  365,00
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  70,10 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Pełczyce
  25,60 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pełczyce
  3,84
  woj. zachodniopomorskie
  3,70
  Cały kraj
  3,83
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,74
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Cała Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  Zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,34
  Zachodniopomorskie
  6,03
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 36 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. zachodniopomorskie
  3,41
  Polska
  3,90
 • 14,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  14,04
  woj. zachodniopomorskie
  20,55
  Cała Polska
  24,07
 • 1 065 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 177,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  177,5 m2
  Województwo
  79,8 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Pełczyce
  0,42 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,10%
  Województwo
  98,58%
  Kraj
  97,75%
 • 99,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,10%
  woj. zachodniopomorskie
  97,12%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Pełczyce
  96,62%
  woj. zachodniopomorskie
  96,11%
  Cały kraj
  93,75%
 • 84,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Pełczyce
  84,01%
  Zachodniopomorskie
  87,94%
  Kraj
  85,83%
 • 72,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  72,52%
  Zachodniopomorskie
  64,99%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pełczyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pełczycach na 1000 mieszkańców pracuje 107osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 74,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 25,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pełczycach wynosiło w 2023 roku 15,6% (15,6% wśród kobiet i 15,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pełczycach wynosiło 5 575,63 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pełczyc 249 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 59 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -190.

  23,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Pełczyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 107 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  107,0
  Województwo
  222,0
  Polska
  259,0
 • 20,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 28,4% Kobiety
 • 13,2% Mężczyźni
 • Pełczyce
  15,6%
  Województwo
  6,7%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pełczycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pełczycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pełczycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 981 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Pełczyce
  5 576 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pełczycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 249 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -190 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,24 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,3% Przemysł i budownictwo
 • 16,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,0% Pozostałe
 • 50,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pełczycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 263 Pracujący ogółem
 • 195 Kobiety
 • 68 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pełczycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pełczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,4
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Polska
  69,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pełczyce
  35,7
  Województwo
  40,0
  Polska
  38,2
 • 124,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pełczyce
  124,8
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pełczyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pełczycach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 318 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 194 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (12) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pełczycach najwięcej (14) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (310) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,9% (111) podmiotów, a 63,8% (203) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pełczycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (33.0%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 318 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 111 Przemysł i budownictwo
 • 203 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Pełczycach w 2023 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Pełczycach w 2023 roku
 • 194 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 310 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 310
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 318 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 318
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 194 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 64 Budownictwo
 • 64
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 20 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 20
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pełczyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pełczycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 48 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pełczycach wynosi 74,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pełczyc najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,76 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 9,08 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,33 (53%), drogowe - 1,71 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pełczyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pełczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 48
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 19,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Pełczyce
  19,64
  Województwo
  22,28
  Cały kraj
  22,81
 • 13,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,76
  woj. zachodniopomorskie
  15,77
  Cała Polska
  12,98
 • 3,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pełczyce
  3,33
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Polska
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pełczyce
  1,71
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Pełczyce
  0,49
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Polska
  0,35
 • 9,08 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,08
  woj. zachodniopomorskie
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pełczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pełczyce
  75%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  63%
  Kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  54%
  woj. zachodniopomorskie
  83%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Pełczyce
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  90%
  Polska
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pełczyce
  53%
  Województwo
  50%
  Cała Polska
  51%

Pełczyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pełczyc wyniosła w 2022 roku 63,6 mln złotych, co daje 8,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pełczyc - 23.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.6%) oraz na Dział 630 - Turystyka (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,9 mln złotych, czyli 29,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pełczyc wyniosła w 2022 roku 66,0 mln złotych, co daje 9,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (19.6%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (18%). W budżecie Pełczyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 885 złotych na mieszkańca (9,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,6%.
 • Wydatki budżetu w Pełczycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pełczyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pełczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pełczyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,1 mln

  3,3 tys(100%)

  30,4 mln

  3,8 tys(100%)

  35,3 mln

  4,5 tys(100%)

  36,5 mln

  4,7 tys(100%)

  41,9 mln

  5,4 tys(100%)

  57,1 mln

  7,7 tys(100%)

  58,2 mln

  7,9 tys(100%)

  63,6 mln

  8,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,7 mln

  3,7 tys(37.2%)

  10,1 mln

  3,8 tys(33.3%)

  10,3 mln

  4,0 tys(29.2%)

  10,9 mln

  4,2 tys(29.7%)

  11,4 mln

  4,4 tys(27.3%)

  11,9 mln

  4,6 tys(20.8%)

  13,0 mln

  5,1 tys(22.4%)

  14,7 mln

  6,0 tys(23.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  708(7.2%)

  2,0 mln

  738(6.4%)

  2,4 mln

  923(6.8%)

  4,4 mln

  1,7 tys(12.1%)

  4,1 mln

  1,6 tys(9.9%)

  2,8 mln

  1,1 tys(4.9%)

  3,5 mln

  1,4 tys(6%)

  7,4 mln

  3,0 tys(11.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  56,7 tys

  21,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,4 tys

  8,6(0.1%)

  13,8 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,4 tys

  9,4(0%)

  3,3 mln

  1,3 tys(5.7%)

  6,8 mln

  2,8 tys(10.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  56,0 tys

  21,2(0.2%)

  5,5 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  228,5 tys

  88,2(0.5%)

  190,5 tys

  73,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 mln

  2,2 tys(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  1,9 tys(19.3%)

  9,9 mln

  3,7 tys(32.5%)

  1,9 mln

  735(5.4%)

  2,3 mln

  879(6.2%)

  2,4 mln

  917(5.7%)

  2,2 mln

  836(3.8%)

  2,6 mln

  1,0 tys(4.5%)

  3,9 mln

  1,6 tys(6.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  906(9.2%)

  2,8 mln

  1,1 tys(9.2%)

  2,7 mln

  1,0 tys(7.7%)

  3,0 mln

  1,2 tys(8.3%)

  3,2 mln

  1,2 tys(7.6%)

  3,1 mln

  1,2 tys(5.4%)

  3,2 mln

  1,2 tys(5.5%)

  3,7 mln

  1,5 tys(5.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  543(5.5%)

  1,2 mln

  444(3.9%)

  1,1 mln

  421(3.1%)

  1,3 mln

  506(3.6%)

  4,8 mln

  1,8 tys(11.4%)

  9,9 mln

  3,8 tys(17.4%)

  12,7 mln

  5,0 tys(21.9%)

  3,4 mln

  1,4 tys(5.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  171,4 tys

  64,9(0.7%)

  373,8 tys

  141(1.2%)

  191,0 tys

  73,5(0.5%)

  246,3 tys

  95,1(0.7%)

  1,2 mln

  467(2.9%)

  4,2 mln

  1,6 tys(7.4%)

  4,3 mln

  1,7 tys(7.4%)

  3,4 mln

  1,4 tys(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  897,5 tys

  340(3.4%)

  1,0 mln

  380(3.3%)

  1,0 mln

  402(3%)

  1,2 mln

  464(3.3%)

  1,3 mln

  487(3%)

  2,0 mln

  763(3.5%)

  1,4 mln

  564(2.5%)

  2,9 mln

  1,2 tys(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  790(8%)

  1,4 mln

  521(4.5%)

  3,6 mln

  1,4 tys(10.1%)

  1,7 mln

  663(4.7%)

  713,6 tys

  276(1.7%)

  5,7 mln

  2,2 tys(9.9%)

  233,1 tys

  90,9(0.4%)

  1,1 mln

  453(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  923,4 tys

  350(3.5%)

  759,4 tys

  287(2.5%)

  736,5 tys

  284(2.1%)

  710,8 tys

  275(1.9%)

  701,1 tys

  271(1.7%)

  557,9 tys

  215(1%)

  404,1 tys

  158(0.7%)

  1,1 mln

  449(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  139,4 tys

  52,8(0.5%)

  118,7 tys

  44,9(0.4%)

  603,6 tys

  232(1.7%)

  193,8 tys

  74,8(0.5%)

  148,3 tys

  57,3(0.4%)

  504,7 tys

  194(0.9%)

  473,6 tys

  185(0.8%)

  967,5 tys

  398(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  201,3 tys

  76,3(0.8%)

  241,2 tys

  91,3(0.8%)

  233,5 tys

  89,9(0.7%)

  447,3 tys

  173(1.2%)

  264,3 tys

  102(0.6%)

  1,3 mln

  489(2.2%)

  211,4 tys

  82,4(0.4%)

  257,0 tys

  106(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  639,4 tys

  242(2.5%)

  469,7 tys

  178(1.5%)

  551,0 tys

  212(1.6%)

  557,1 tys

  215(1.5%)

  523,4 tys

  202(1.2%)

  599,5 tys

  231(1.1%)

  706,1 tys

  275(1.2%)

  160,1 tys

  65,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  96,1 tys

  36,4(0.4%)

  109,7 tys

  41,5(0.4%)

  134,4 tys

  51,8(0.4%)

  87,7 tys

  33,9(0.2%)

  128,2 tys

  49,5(0.3%)

  135,9 tys

  52,4(0.2%)

  126,2 tys

  49,2(0.2%)

  149,0 tys

  61,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  4,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,4 tys

  15,3(0.2%)

  6,1 tys

  2,3(0%)

  5,7 tys

  2,2(0%)

  59,8 tys

  23,1(0.2%)

  48,1 tys

  18,6(0.1%)

  47,7 tys

  18,4(0.1%)

  4,8 tys

  1,9(0%)

  6,4 tys

  2,6(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  334,4 tys

  127(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  7,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pełczycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pełczyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pełczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pełczyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,8 mln

  3,5 tys(100%)

  32,2 mln

  4,1 tys(100%)

  37,7 mln

  4,8 tys(100%)

  37,2 mln

  4,8 tys(100%)

  43,4 mln

  5,6 tys(100%)

  54,3 mln

  7,3 tys(100%)

  58,4 mln

  7,9 tys(100%)

  66,0 mln

  9,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  2,8 tys(26.5%)

  8,2 mln

  3,1 tys(25.3%)

  8,3 mln

  3,2 tys(22.1%)

  9,6 mln

  3,7 tys(25.7%)

  10,7 mln

  4,1 tys(24.6%)

  12,5 mln

  4,8 tys(23%)

  10,3 mln

  4,0 tys(17.7%)

  13,1 mln

  5,4 tys(19.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  60,5 tys

  22,9(0.2%)

  97,3 tys

  36,8(0.3%)

  97,4 tys

  37,5(0.3%)

  623,4 tys

  241(1.7%)

  1,0 mln

  397(2.4%)

  3,4 mln

  1,3 tys(6.2%)

  3,7 mln

  1,4 tys(6.3%)

  12,9 mln

  5,3 tys(19.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,9 mln

  3,8 tys(35.6%)

  10,4 mln

  3,9 tys(32.4%)

  11,1 mln

  4,3 tys(29.4%)

  10,9 mln

  4,2 tys(29.4%)

  11,7 mln

  4,5 tys(27%)

  14,0 mln

  5,4 tys(25.8%)

  13,5 mln

  5,2 tys(23%)

  11,9 mln

  4,9 tys(18%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  50,4 tys

  19,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  421,5 tys

  163(1%)

  1,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  2,2 tys(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  431(4.1%)

  905,2 tys

  343(2.8%)

  1,0 mln

  402(2.8%)

  1,6 mln

  630(4.4%)

  2,4 mln

  922(5.5%)

  2,1 mln

  795(3.8%)

  1,7 mln

  674(3%)

  4,3 mln

  1,8 tys(6.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  624(5.9%)

  1,2 mln

  455(3.7%)

  1,2 mln

  475(3.3%)

  2,0 mln

  766(5.3%)

  3,9 mln

  1,5 tys(9%)

  5,2 mln

  2,0 tys(9.5%)

  8,4 mln

  3,3 tys(14.4%)

  3,6 mln

  1,5 tys(5.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  933,7 tys

  354(3.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,0 tys

  154(0.7%)

  3,0 mln

  1,2 tys(5.1%)

  2,1 mln

  866(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,4 tys(13.5%)

  8,6 mln

  3,3 tys(26.7%)

  627,7 tys

  242(1.7%)

  931,8 tys

  360(2.5%)

  892,1 tys

  345(2.1%)

  917,9 tys

  354(1.7%)

  805,9 tys

  314(1.4%)

  1,2 mln

  494(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  144,8 tys

  54,9(0.5%)

  1,4 mln

  525(4.3%)

  773,7 tys

  298(2.1%)

  103,6 tys

  40,0(0.3%)

  350,2 tys

  135(0.8%)

  354,3 tys

  137(0.7%)

  2,3 mln

  883(3.9%)

  809,5 tys

  333(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  676,8 tys

  256(2.4%)

  701,5 tys

  265(2.2%)

  1,5 mln

  571(3.9%)

  1,1 mln

  424(3%)

  633,6 tys

  245(1.5%)

  772,3 tys

  298(1.4%)

  845,2 tys

  330(1.4%)

  746,6 tys

  307(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  381,7 tys

  145(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,9(0%)

  10,0 tys

  3,9(0%)

  359,9 tys

  139(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  740,7 tys

  304(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  85,2 tys

  32,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  38,5(0.3%)

  49,1 tys

  18,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,5 tys

  37,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  483,5 tys

  199(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  502(4.8%)

  489,2 tys

  185(1.5%)

  3,0 mln

  1,2 tys(8%)

  857,5 tys

  331(2.3%)

  691,4 tys

  267(1.6%)

  2,4 mln

  930(4.4%)

  648,2 tys

  253(1.1%)

  348,2 tys

  143(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  231,3 tys

  95,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  261,6 tys

  99,1(0.9%)

  191,9 tys

  72,6(0.6%)

  167,2 tys

  64,4(0.4%)

  142,4 tys

  55,0(0.4%)

  118,8 tys

  45,9(0.3%)

  107,4 tys

  41,4(0.2%)

  100,3 tys

  39,1(0.2%)

  89,6 tys

  36,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,6 tys

  4,0(0%)

  9,4 tys

  3,5(0%)

  8,9 tys

  3,4(0%)

  9,1 tys

  3,5(0%)

  9,4 tys

  3,6(0%)

  10,0 tys

  3,9(0%)

  10,2 tys

  4,0(0%)

  31,6 tys

  13,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,7 tys

  4,1(0%)

  18,3 tys

  6,9(0.1%)

  28,0 tys

  10,8(0.1%)

  70,0 tys

  27,0(0.2%)

  38,5 tys

  14,9(0.1%)

  38,5 tys

  14,8(0.1%)

  500,7 tys

  195(0.9%)

  30,0 tys

  12,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,4 tys

  15,3(0.1%)

  5,4 tys

  2,0(0%)

  5,7 tys

  2,2(0%)

  59,8 tys

  23,1(0.2%)

  48,1 tys

  18,6(0.1%)

  47,7 tys

  18,4(0.1%)

  4,8 tys

  1,9(0%)

  6,4 tys

  2,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  433(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pełczyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 552 mieszkańców Pełczyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 244 kobiet oraz 308 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców Pełczyc, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Pełczyc mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pełczycach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz podstawowe ukończone (19,0%).

  W roku 2022 w Pełczycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 121 dzieci (53 dziewczynki oraz 68 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pełczycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 90 dzieci (49 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  19,5% mieszkańców Pełczyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 22,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 213 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 238 uczniów (113 kobiet oraz 125 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pełczycach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 179 uczniów (80 kobiet oraz 99 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (31,9% wśród dziewczynek i 22,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 118,41.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców Pełczyc w wieku potencjalnej nauki (23,0% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 14,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,9%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 18,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,3%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pełczyce
  12,7%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,9%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Pełczyce
  24,2%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,6%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,4%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Cała Polska
  12,3%
 • 21,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1213 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Pełczyce
  1 213,0
  Zachodniopomorskie
  900,0
  Polska
  927,0
 • 0,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Pełczyce
  0,62
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pełczyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 121 Dzieci
 • 53 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 68 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,8%
  56,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 18 3 lata
 • 18
 • 32 4 lata
 • 32
 • 41 5 lata
 • 41
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 13 4 lata
 • 13
 • 19 5 lata
 • 19
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 8 3 lata
 • 8
 • 19 4 lata
 • 19
 • 22 5 lata
 • 22
 • 16 6 lat
 • 16
 •  
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pełczycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pełczycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko-Gminne Przedszkole
  Publiczne
  95 768-42-21
  95 768-42-21
  ul. Chrobrego 17
  73-260 Pełczyce
  512010
 • Szkoły podstawowe w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pełczyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 238 Uczniowie
 • 113 Kobiety
  (uczniowie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,3
  Zachodniopomorskie
  17,6
  Polska
  17,0
 •  
 • 16,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 118,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Pełczyce
  118,41
  Województwo
  96,34
  Kraj
  95,96
 • 117,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  117,41
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pełczyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pełczyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pełczycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pełczycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (MIkołaj Kopernik)
  Publiczna
  95 768-54-29
  95 768-54-29
  ul. Kościelna 3
  73-260 Pełczyce
  9192-
 • Edukacyjne grupy wieku w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pełczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pełczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pełczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pełczyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pełczycach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pełczycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pełczycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pełczycach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pełczycach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 181 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 48 (uczestnicy: 14 559)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 35)
  • koncerty: 19 (uczestnicy: 13 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 18 (uczestnicy: 224)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 364)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 57)
  • taneczne: 5 (członkowie: 65)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 21)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 140)
  • inne: 4 (członkowie: 63)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pełczycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 184 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 726 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Pełczycach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 124 członków. Zarejestrowano 212 ćwiczących (mężczyźni: 130, kobiety: 82, chłopcy do lat 18: 72, dziewczęta do lat 18: 80). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pełczycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pełczycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pełczyc znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Pełczycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko pierścieniowate Pełczyce, st.1 ze średniowieczadnia 1970-12-10, wykaz dokumentów: 669 z 1970-12-10; C-35 z 2016-02-02
  • Kościół z 2. poł. XIII w. (ul. Kościelna 12)dnia 1956-07-31, wykaz dokumentów: 142 z 1956-07-31; A-648 z 2010-07-14
  • Klasztor z XIV w.dnia 1958-09-12, wykaz dokumentów: 344 z 1958-09-12; 302 z 1980-01-16; A-273 z 2006-09-06; A-273 z 2009-07-06
  • Zespół - klasztor z 1280 r. (ul. Starogrodzka 13)dnia 1958-09-12, wykaz dokumentów: 344 z 1958-09-12; 302 z 1980-01-16; A-273 z 2006-09-06; A-273 z 2009-07-06
  • Szkoła z poł. XIX w. (ul. Kościelna 4)dnia 1993-03-15, wykaz dokumentów: KOK-I-419/93 z 1993-03-15; A-595 z 2010-05-07
  • Ratusz z 1920 r. (ul. Rynek Bursztynowy 2)dnia 1993-03-15, wykaz dokumentów: KOK-I-420/93 z 1993-03-15; A-596 z 2010-05-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Armii Polskiej 18)dnia 2003-02-27, wykaz dokumentów: A-114 z 2003-02-27
  • Poczta z końca XIX w. (ul. Rynek Bursztynowy 4)dnia 2006-03-15, wykaz dokumentów: A-255 z 2006-03-15
  • Stajnia z przełomu XIX/XX w.dnia 2006-09-06, wykaz dokumentów: A-273 z 2006-09-06; A-273 z 2009-07-06
  • Stodoła z 1928 r.dnia 2006-09-06, wykaz dokumentów: A-273 z 2006-09-06; A-273 z 2009-07-06
  • Spichlerz z 2. poł. XVIII w. (ul. Starogrodzka 13)dnia 2006-09-06, wykaz dokumentów: A-273 z 2006-09-06; A-273 z 2009-07-06
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2006-09-06, wykaz dokumentów: A-273 z 2006-09-06; A-273 z 2009-07-06
  • Ogród z 2. poł. XIX w.dnia 2006-09-06, wykaz dokumentów: A-273 z 2006-09-06; A-273 z 2009-07-06
 • Formy ochrony przyrody w Pełczycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pełczyc znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pełczycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu C (Barlinek) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu "C" Barlinek położony w granicach województwa zachodniopomorskiego stanowi otulinę Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje urozmaicony teren z licznymi bezodpływowymi jeziorkami i rynnami polodowcowymi. Ekosystemy rozmieczszone są mozaikowo z przewagą użytków rolnych. Spotykamy tu również mokradła zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym oraz godne zachowania stanowiska unikalnej flory i fauny. Flora roślin naczyniowych odznacza się udziałem wielu gatunków chronionych i zagrożonych takich jak: ramienica zwyczajna grążel żółty grzybienie białe kruszczyk błotny rosiczka okrągłolistna pierwiosnek lekarski kalina koralwa. Szczególnym walorem tego obszaru jest fauna związana z wodami obejmujaca zarówno bezkręgowce jak i kręgowce. Występują tutaj między innymi stanowiska lęgowych ptaków wodno-błotnych siedliska gatunków chronionych objętych ochroną strefową., Data ustanowienia: 1998-12-29, Powierzchnia: 13108.2 ha
  • Dolina Płoni i Jezioro Miedwie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 20755.9 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1990-12-18, Opis granicy: Ul. Kościuszki 5 szkoła
  • Pomnik przyrodyOpis: Park pałacowy, Data ustanowienia: 1991-12-13, Opis granicy: Park pałacowy
  • Pomnik przyrodyOpis: Park pałacowy, Data ustanowienia: 1991-12-13, Opis granicy: Park pałacowy

Pełczyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 16 wypadków drogowych w Pełczycach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 657,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 41,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pełczycach znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu choszczeńskiego.

  Powiat choszczeński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pełczycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 20 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pełczycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 657,62 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  657,6
  Województwo
  998,0
  Polska
  1 100,9
 • 41,10 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Pełczyce
  41,1
  woj. zachodniopomorskie
  102,2
  Cały kraj
  104,4
 • 822,03 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  822,0
  Zachodniopomorskie
  1 178,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 6,25 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  6,3
  woj. zachodniopomorskie
  10,2
  Polska
  9,5
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  125,0
  Województwo
  118,1
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pełczycach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 782,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  782,2 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 21,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  21,7 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pełczyce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 151droga wojewódzka nr 151(Świdwin - Słonowice - Byszewo - Łobez - Węgorzyno - Stare Węgorzynko - Storkowo - Ińsko - Ciemnik - Sulibórz - Suliborek - Wielgoszcz - Recz - Witoszyn - Choszczno - Zamęcin - Lubiana - Płotno - Pełczyce - Łyskowo - Wierzchno - Barlinek - Moczkowo - Łubianka - Kłodawa - Gorzów Wielkopolski)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pełczycach istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Polskiej

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  rynek Bursztynowy

  ul. Dworcowa

  ul. Jeziorna

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Ogródki

  ul. Parkowa

  ul. Pełczyk

  ul. Pionierów

  ul. Polna

  ul. Rakoniew

  ul. Rybacka

  ul. Rycerska

  ul. Starogrodzka

  ul. Staromiejska

  ul. Słoneczna

  ul. Wiejska

  ul. Wiosenna

  ul. Wodna

  al. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  ul. Łąkowa