Stary Sącz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Stary Sącz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stary Sącz to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stary Sącz.
 • 8 679 Liczba mieszkańców
 • 15,0 km² Powierzchnia
 • 578,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 320 m n.p.m Wysokość
 • 1257 Data założenia
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Jacek Tomasz Lelek Burmistrz miasta
Stary Sącz na mapie
Identyfikatory
 • 20.632849.5645 Współrzędne GPS
 • 1210164 TERYT (TERC)
 • 0963359 SIMC
Herb miasta Stary Sącz
Stary Sącz herb
Flaga miasta Stary Sącz
Stary Sącz flaga

Jak Stary Sącz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Stary Sącz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Stary Sącz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Stary Sącz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
76Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
111Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
124Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
128Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
131Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
133Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
143Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
160Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
163Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
170Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
176Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
186Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
225Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
235Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
249Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
270Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
274Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
297Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce

Stary Sącz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-340Poczta Stary Sącz
33-340Skrytki Pocztowe Poczta Stary Sącz

Stary Sącz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Starym Sączu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz
Urząd Miejski w Starym Sączu
(18) 466-02-70
(18) 446-02-73
ul. Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz

Stary Sącz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Stary Sącz jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 679, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Starego Sącza zawarli w 2022 roku 37 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców Starego Sącza jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,0% to wdowy/wdowcy.

  Stary Sącz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,75 na 1000 mieszkańców Starego Sącza. W 2022 roku urodziło się 67 dzieci, w tym 43,3% dziewczynek i 56,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 310 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,5% zgonów w Starym Sączu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w Starym Sączu były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Starego Sącza przypada 10.44 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 70 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 100 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Starego Sącza -30. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,4% mieszkańców Starego Sącza jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Starego Sącza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 679 Liczba mieszkańców
 • 4 414 Kobiety
 • 4 265 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Starym Sączu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Starym Sączu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Starym Sączu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Starego Sącza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,2 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stary Sącz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Starego Sącza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stary Sącz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stary Sącz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stary Sącz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,6%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,4%
  Województwo
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 59,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,0% Wdowcy/Wdowy
 • Stary Sącz
  6,9%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 11,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Stary Sącz
  2,9%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Starym Sączu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Stary Sącz
  4,2
  Małopolskie
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Stary Sącz
  0,7
  Małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Starym Sączu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -24 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,8
  woj. małopolskie
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Starym Sączu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Starym Sączu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Starym Sączu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Starym Sączu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 67 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,3%
  56,7%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Stary Sącz
  7,7
  Małopolskie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 45,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Stary Sącz
  45,7
  woj. małopolskie
  38,0
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 122 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 122
 • 98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 310 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 240 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Stary Sącz
  3 310 g
  Województwo
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 673 Waga 3500g - 3999g
 • 673
 • 976 Waga 3000g - 3499g
 • 976
 • 392 Waga 2500g - 2999g
 • 392
 • 87 Waga 2000g - 2499g
 • 87
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,61 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Stary Sącz
  1,61
  Województwo
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,77
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 1,21 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,21
  Małopolskie
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Starym Sączu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91 Zgony
 • 35 Kobiety
  (Zgony)
 • 56 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,5%
  61,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,4
  woj. małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 82,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Stary Sącz
  82,4
  Małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  Małopolskie
  2,8
  Cały kraj
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,4
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Stary Sącz
  36,5%
  Województwo
  41,2%
  Kraj
  36,0%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,5%
  Województwo
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Stary Sącz
  5,2%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 122 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Stary Sącz
  216,6
  Małopolskie
  266,5
  Cały kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 323,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 327,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 318,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  323,3
  woj. małopolskie
  431,8
  Polska
  426,2
 • 48,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  48,7
  woj. małopolskie
  61,4
  Polska
  62,9
 • 32,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  32,5
  Małopolskie
  34,0
  Polska
  33,8
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,4
  Województwo
  6,1
  Kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Stary Sącz
  0,9%
  Małopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 100 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 48 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -29 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Starym Sączu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stary Sącz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stary Sącz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Starym Sączu oddano do użytku 20 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Starym Sączu to 2 898 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 334 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Starym Sączu to 6,05 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Starym Sączu to 160,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,51% mieszkań posiada łazienkę, 85,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 84,99% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 898 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 333,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  333,80
  Województwo
  385,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Stary Sącz
  89,50 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,90 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,48
  Województwo
  3,98
  Cała Polska
  3,83
 • 3,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,00
  Małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Stary Sącz
  0,67
  woj. małopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 20 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,30
  Województwo
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 121 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,05
  Małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 13,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  13,94
  woj. małopolskie
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 3 206 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 160,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  160,3 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,37 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,14%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Polska
  97,75%
 • 96,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Stary Sącz
  96,45%
  Województwo
  96,13%
  Cały kraj
  95,18%
 • 95,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Stary Sącz
  95,51%
  Małopolskie
  95,21%
  Cały kraj
  93,75%
 • 85,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Stary Sącz
  85,71%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Cała Polska
  85,83%
 • 84,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  84,99%
  woj. małopolskie
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Stary Sącz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Starym Sączu na 1000 mieszkańców pracuje 320osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 41,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Starym Sączu wynosiło w 2023 roku 8,7% (8,7% wśród kobiet i 8,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Starym Sączu wynosiło 5 134,07 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Starego Sącza 926 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 806 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -120.

  26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Starego Sącza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 320 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  320,0
  Małopolskie
  254,0
  Kraj
  259,0
 • 10,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,4% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Starym Sączu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Starym Sączu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Starym Sączu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 541 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 134 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Starym Sączu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 926 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 806 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -120 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,8% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Starym Sączu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 798 Pracujący ogółem
 • 1 146 Kobiety
 • 1 652 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Starym Sączu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stary Sącz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stary Sącz
  71,3
  Małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,9
  Województwo
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 113,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  113,5
  Małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stary Sącz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Starym Sączu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 119 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 875 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 76 nowych podmiotów, a 54 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (109) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (69) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (90) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (42) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Starym Sączu najwięcej (74) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 074) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,4% (318) podmiotów, a 70,8% (792) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Starym Sączu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 119 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 318 Przemysł i budownictwo
 • 792 Pozostała działalność
 • 76 Podmioty nowo zarejestrowane w Starym Sączu w 2023 roku
 • 54 Podmioty wyrejestrowane w Starym Sączu w 2023 roku
 • 875 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 074 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 074
 • 35 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 35
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 116 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 116
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 81 Spółki handlowe ogółem
 • 81
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 67  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 67
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 74 Spółki cywilne ogółem
 • 74
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 875 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 214 Budownictwo
 • 214
 • 184 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 184
 • 77 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 77
 • 76 Przetwórstwo przemysłowe
 • 76
 • 64 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 64
 • 53 Transport i gospodarka magazynowa
 • 53
 • 48 Pozostała działalność
 • 48
 • 41 Informacja i komunikacja
 • 41
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 27 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 27
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stary Sącz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Starym Sączu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 94 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,89 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Starym Sączu wynosi 73,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Starego Sącza najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,62 (wykrywalność 58%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,73 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,40 (65%), drogowe - 1,30 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Starego Sącza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stary Sącz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 94
 • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 41
 • 38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 38
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 49 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 49
 • 10,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,89
  Małopolskie
  21,90
  Polska
  22,81
 • 4,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,73
  woj. małopolskie
  12,25
  Polska
  12,98
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Stary Sącz
  4,40
  woj. małopolskie
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,30
  woj. małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Stary Sącz
  0,18
  Województwo
  0,26
  Polska
  0,35
 • 5,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Stary Sącz
  5,62
  Małopolskie
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stary Sącz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Stary Sącz
  74%
  woj. małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  71%
  Kraj
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  66%
  Małopolskie
  72%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  95%
  Małopolskie
  82%
  Polska
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  Województwo
  56%
  Polska
  51%

Stary Sącz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Starego Sącza wyniosła w 2022 roku 155,9 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Starego Sącza - 29.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (6.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,8 mln złotych, czyli 19,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Starego Sącza wyniosła w 2022 roku 135,6 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 15.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.4%). W budżecie Starego Sącza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 766 złotych na mieszkańca (13,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,0 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,6%.
 • Wydatki budżetu w Starym Sączu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Starego Sącza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stary Sącz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Starego Sącza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,0 mln

  3,4 tys(100%)

  90,5 mln

  3,9 tys(100%)

  104,3 mln

  4,4 tys(100%)

  128,1 mln

  5,4 tys(100%)

  139,5 mln

  5,9 tys(100%)

  149,6 mln

  6,4 tys(100%)

  153,1 mln

  6,5 tys(100%)

  155,9 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,7 mln

  3,1 tys(34.7%)

  26,7 mln

  2,9 tys(29.5%)

  28,7 mln

  3,2 tys(27.5%)

  35,9 mln

  4,0 tys(28%)

  41,0 mln

  4,5 tys(29.4%)

  33,5 mln

  3,7 tys(22.4%)

  39,7 mln

  4,4 tys(26%)

  45,5 mln

  5,2 tys(29.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,3 mln

  1,7 tys(19.1%)

  11,7 mln

  1,3 tys(13%)

  10,1 mln

  1,1 tys(9.7%)

  19,0 mln

  2,1 tys(14.8%)

  19,2 mln

  2,1 tys(13.8%)

  32,5 mln

  3,6 tys(21.7%)

  26,8 mln

  3,0 tys(17.5%)

  22,0 mln

  2,5 tys(14.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,5 tys

  0,9(0%)

  7,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  320,2 tys

  35,4(0.2%)

  720,3 tys

  79,3(0.5%)

  76,3 tys

  8,5(0.1%)

  68,0 tys

  7,6(0%)

  10,3 mln

  1,2 tys(6.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  525(5.9%)

  6,2 mln

  682(6.8%)

  6,8 mln

  756(6.5%)

  7,1 mln

  781(5.5%)

  7,8 mln

  854(5.6%)

  7,3 mln

  810(4.9%)

  9,7 mln

  1,1 tys(6.3%)

  10,0 mln

  1,2 tys(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,4 mln

  1,4 tys(15.5%)

  28,8 mln

  3,2 tys(31.8%)

  4,3 mln

  479(4.1%)

  4,8 mln

  534(3.8%)

  5,0 mln

  546(3.6%)

  5,3 mln

  593(3.6%)

  5,9 mln

  655(3.8%)

  8,7 mln

  998(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,7 mln

  1,3 tys(14.6%)

  6,8 mln

  746(7.5%)

  5,7 mln

  632(5.5%)

  14,2 mln

  1,6 tys(11.1%)

  12,9 mln

  1,4 tys(9.3%)

  12,7 mln

  1,4 tys(8.5%)

  8,3 mln

  926(5.4%)

  8,3 mln

  960(5.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  753,7 tys

  83,3(0.9%)

  2,6 mln

  283(2.8%)

  5,0 mln

  557(4.8%)

  2,7 mln

  294(2.1%)

  5,1 mln

  559(3.6%)

  2,2 mln

  240(1.4%)

  6,3 mln

  706(4.1%)

  6,9 mln

  791(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,1 mln

  339(3.8%)

  2,7 mln

  296(3%)

  4,0 mln

  442(3.8%)

  3,2 mln

  354(2.5%)

  6,5 mln

  718(4.7%)

  6,7 mln

  738(4.5%)

  6,3 mln

  703(4.1%)

  5,3 mln

  611(3.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  378,9 tys

  41,9(0.5%)

  489,7 tys

  54,1(0.5%)

  561,6 tys

  62,3(0.5%)

  3,9 mln

  433(3.1%)

  377,3 tys

  41,5(0.3%)

  3,3 mln

  367(2.2%)

  3,9 mln

  438(2.6%)

  4,9 mln

  566(3.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  557,5 tys

  61,6(0.7%)

  664,4 tys

  73,4(0.7%)

  1,3 mln

  143(1.2%)

  713,8 tys

  78,9(0.6%)

  706,8 tys

  77,8(0.5%)

  728,6 tys

  80,8(0.5%)

  1,0 mln

  112(0.7%)

  4,1 mln

  468(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  105,8 tys

  11,7(0.1%)

  120,4 tys

  13,3(0.1%)

  183,5 tys

  20,3(0.2%)

  268,0 tys

  29,6(0.2%)

  459,5 tys

  50,6(0.3%)

  877,5 tys

  97,3(0.6%)

  842,3 tys

  93,9(0.6%)

  3,5 mln

  406(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  241,7 tys

  26,7(0.3%)

  221,2 tys

  24,4(0.2%)

  225,6 tys

  25,0(0.2%)

  210,6 tys

  23,3(0.2%)

  344,5 tys

  37,9(0.2%)

  328,2 tys

  36,4(0.2%)

  311,5 tys

  34,7(0.2%)

  861,1 tys

  99,2(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  534,3 tys

  59,0(0.7%)

  1,3 mln

  146(1.5%)

  4,5 mln

  497(4.3%)

  1,9 mln

  215(1.5%)

  1,2 mln

  131(0.9%)

  494,7 tys

  54,9(0.3%)

  993,2 tys

  111(0.6%)

  743,1 tys

  85,6(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  135(1.5%)

  1,1 mln

  117(1.2%)

  942,9 tys

  105(0.9%)

  1,1 mln

  125(0.9%)

  1,3 mln

  144(0.9%)

  1,5 mln

  165(1%)

  1,6 mln

  178(1%)

  472,1 tys

  54,4(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  200,8 tys

  22,2(0.3%)

  223,5 tys

  24,7(0.2%)

  290,6 tys

  32,2(0.3%)

  277,6 tys

  30,7(0.2%)

  265,3 tys

  29,2(0.2%)

  178,1 tys

  19,8(0.1%)

  297,6 tys

  33,2(0.2%)

  467,0 tys

  53,8(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  59,0 tys

  6,5(0.1%)

  415,2 tys

  45,9(0.5%)

  519,3 tys

  57,6(0.5%)

  619,4 tys

  68,5(0.5%)

  538,8 tys

  59,3(0.4%)

  531,0 tys

  58,9(0.4%)

  533,1 tys

  59,4(0.3%)

  442,6 tys

  51,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  389,1 tys

  43,0(0.5%)

  331,9 tys

  36,6(0.4%)

  463,7 tys

  51,4(0.4%)

  439,8 tys

  48,6(0.3%)

  476,9 tys

  52,5(0.3%)

  390,4 tys

  43,3(0.3%)

  461,4 tys

  51,4(0.3%)

  296,3 tys

  34,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  88,6 tys

  9,8(0.1%)

  73,0 tys

  8,1(0.1%)

  44,8 tys

  5,0(0%)

  63,9 tys

  7,1(0%)

  69,5 tys

  7,6(0%)

  39,9 tys

  4,4(0%)

  78,5 tys

  8,7(0.1%)

  72,2 tys

  8,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  335,1 tys

  37,0(0.4%)

  89,3 tys

  9,9(0.1%)

  91,7 tys

  10,2(0.1%)

  170,2 tys

  18,8(0.1%)

  131,4 tys

  14,5(0.1%)

  40,8 tys

  4,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,1 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  167,8 tys

  18,5(0.2%)

  19,3 tys

  2,1(0%)

  9,7 tys

  1,1(0%)

  150,5 tys

  16,6(0.1%)

  164,2 tys

  18,1(0.1%)

  166,6 tys

  18,5(0.1%)

  4,7 tys

  0,5(0%)

  4,8 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  250

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  43,9 tys

  4,9(0%)

  45,8 tys

  5,1(0%)

  102,3 tys

  11,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  266

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  139

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,9 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  6,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,9(0%)

  4,3 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  59,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Starym Sączu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Starego Sącza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stary Sącz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Starego Sącza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  79,6 mln

  3,4 tys(100%)

  85,9 mln

  3,7 tys(100%)

  99,1 mln

  4,2 tys(100%)

  119,6 mln

  5,1 tys(100%)

  128,0 mln

  5,4 tys(100%)

  143,2 mln

  6,1 tys(100%)

  157,1 mln

  6,7 tys(100%)

  135,6 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  31,3 mln

  3,5 tys(39.3%)

  31,6 mln

  3,5 tys(36.8%)

  32,9 mln

  3,6 tys(33.2%)

  34,0 mln

  3,8 tys(28.5%)

  35,6 mln

  3,9 tys(27.8%)

  48,3 mln

  5,4 tys(33.7%)

  55,8 mln

  6,2 tys(35.6%)

  42,0 mln

  4,8 tys(31%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,4 mln

  2,0 tys(23.1%)

  19,3 mln

  2,1 tys(22.4%)

  21,4 mln

  2,4 tys(21.6%)

  23,7 mln

  2,6 tys(19.8%)

  26,3 mln

  2,9 tys(20.5%)

  26,2 mln

  2,9 tys(18.3%)

  29,7 mln

  3,3 tys(18.9%)

  31,2 mln

  3,6 tys(23%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -7 996,6

  -0,9(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  218,2 tys

  24,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,3 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 mln

  1,1 tys(7.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,4 mln

  823(9.4%)

  2,6 mln

  288(3%)

  2,3 mln

  251(2.3%)

  9,0 mln

  990(7.5%)

  8,6 mln

  947(6.7%)

  15,4 mln

  1,7 tys(10.8%)

  13,6 mln

  1,5 tys(8.6%)

  8,2 mln

  941(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,5 mln

  1,2 tys(13.2%)

  26,6 mln

  2,9 tys(31%)

  2,3 mln

  260(2.4%)

  2,7 mln

  298(2.3%)

  2,8 mln

  303(2.2%)

  2,9 mln

  326(2.1%)

  3,0 mln

  332(1.9%)

  5,5 mln

  636(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  115(1.3%)

  1,0 mln

  112(1.2%)

  3,4 mln

  382(3.5%)

  5,2 mln

  572(4.3%)

  4,1 mln

  449(3.2%)

  2,0 mln

  217(1.4%)

  4,1 mln

  462(2.6%)

  5,1 mln

  593(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  228(2.6%)

  1,6 mln

  171(1.8%)

  2,1 mln

  234(2.1%)

  5,6 mln

  618(4.7%)

  6,7 mln

  737(5.2%)

  3,6 mln

  396(2.5%)

  3,4 mln

  375(2.1%)

  3,4 mln

  392(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  81,2 tys

  9,0(0.1%)

  103,8 tys

  11,5(0.1%)

  360,2 tys

  39,9(0.4%)

  18,3 tys

  2,0(0%)

  55,2 tys

  6,1(0%)

  25,3 tys

  2,8(0%)

  52,3 tys

  5,8(0%)

  3,1 mln

  361(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  371,7 tys

  41,1(0.5%)

  264,6 tys

  29,2(0.3%)

  387,9 tys

  43,0(0.4%)

  655,4 tys

  72,4(0.5%)

  508,1 tys

  55,9(0.4%)

  350,1 tys

  38,8(0.2%)

  1,3 mln

  148(0.8%)

  1,8 mln

  202(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,1 mln

  565(6.4%)

  1,3 mln

  139(1.5%)

  1,4 mln

  156(1.4%)

  5,7 mln

  628(4.8%)

  5,3 mln

  588(4.2%)

  808,9 tys

  89,7(0.6%)

  4,2 mln

  472(2.7%)

  808,5 tys

  93,1(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  481,9 tys

  53,2(0.6%)

  176,2 tys

  19,5(0.2%)

  61,9 tys

  6,9(0.1%)

  867,5 tys

  95,9(0.7%)

  1,7 mln

  190(1.3%)

  2,1 mln

  232(1.5%)

  1,3 mln

  142(0.8%)

  537,7 tys

  61,9(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  424,8 tys

  46,9(0.5%)

  312,0 tys

  34,5(0.4%)

  307,0 tys

  34,0(0.3%)

  334,3 tys

  36,9(0.3%)

  328,1 tys

  36,1(0.3%)

  385,6 tys

  42,8(0.3%)

  389,0 tys

  43,4(0.2%)

  431,2 tys

  49,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  130,0 tys

  14,4(0.2%)

  120,4 tys

  13,3(0.1%)

  122,4 tys

  13,6(0.1%)

  130,4 tys

  14,4(0.1%)

  206,5 tys

  22,7(0.2%)

  186,2 tys

  20,6(0.1%)

  183,0 tys

  20,4(0.1%)

  429,5 tys

  49,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  127,0 tys

  14,0(0.2%)

  112,5 tys

  12,4(0.1%)

  119,0 tys

  13,2(0.1%)

  76,8 tys

  8,5(0.1%)

  90,1 tys

  9,9(0.1%)

  88,5 tys

  9,8(0.1%)

  89,5 tys

  10,0(0.1%)

  284,0 tys

  32,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  562,2 tys

  62,1(0.7%)

  357,7 tys

  39,5(0.4%)

  244,8 tys

  27,1(0.2%)

  244,7 tys

  27,0(0.2%)

  132,1 tys

  14,5(0.1%)

  134,4 tys

  14,9(0.1%)

  159,0 tys

  17,7(0.1%)

  139,5 tys

  16,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  129,1 tys

  14,3(0.2%)

  89,3 tys

  9,9(0.1%)

  85,9 tys

  9,5(0.1%)

  130,7 tys

  14,5(0.1%)

  79,9 tys

  8,8(0.1%)

  68,0 tys

  7,5(0%)

  198,5 tys

  22,1(0.1%)

  134,1 tys

  15,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  838,7 tys

  92,6(1.1%)

  237,2 tys

  26,2(0.3%)

  1,4 mln

  152(1.4%)

  229,1 tys

  25,3(0.2%)

  354,2 tys

  39,0(0.3%)

  185,7 tys

  20,6(0.1%)

  143,8 tys

  16,0(0.1%)

  51,5 tys

  5,9(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  308,7 tys

  34,1(0.4%)

  26,3 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,6 tys

  8,7(0.1%)

  66,9 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,1 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  167,8 tys

  18,5(0.2%)

  19,3 tys

  2,1(0%)

  9,7 tys

  1,1(0%)

  150,5 tys

  16,6(0.1%)

  164,2 tys

  18,1(0.1%)

  166,6 tys

  18,5(0.1%)

  4,7 tys

  0,5(0%)

  4,8 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  250

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,8 tys

  4,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  142,0 tys

  15,7(0.2%)

  129,2 tys

  14,3(0.2%)

  31,7 tys

  3,5(0%)

  829

  0,1(0%)

  159

  0,0(0%)

  324

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stary Sącz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 127 mieszkańców Starego Sącza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 977 kobiet oraz 1 150 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców Starego Sącza, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 12,8% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Starego Sącza mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Starym Sączu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2022 w Starym Sączu mieściły się 3 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 416 dzieci (183 dziewczynki oraz 233 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Starym Sączu mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 247 dzieci (128 dziewczynek oraz 119 chłopców). Dostępnych było 245 miejsc.

  18,3% mieszkańców Starego Sącza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 19,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 956 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 40 oddziałach uczyło się 765 uczniów (362 kobiety oraz 403 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Starym Sączu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 28 oddziałach uczyło się 672 uczniów (327 kobiet oraz 345 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 103,94.

  W Starym Sączu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 13 oddziałach uczyło się 365 uczniów (284 kobiety oraz 81 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 76 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Starym Sączu placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 687 uczniów (472 kobiety oraz 215 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 181 absolwentów.

  W Starym Sączu znajduje się 1 Technikum, w którym w 21 oddziałach uczyło się 561 uczniów (211 kobiet oraz 350 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 109 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Starym Sączu placówkę miały 3 Technika, w których w 32 oddziałach uczyło się 756 uczniów (305 kobiet oraz 451 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 213 absolwentów.

  W Starym Sączu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 118 uczniów (32 kobiety oraz 86 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,1 uczniów. 29,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców Starego Sącza w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 21,8% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Stary Sącz
  17,2%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Stary Sącz
  35,0%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,0%
  Województwo
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,1%
  Małopolskie
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,7%
  Małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Stary Sącz
  3,5%
  Małopolskie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Stary Sącz
  12,8%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 956 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Stary Sącz
  956,0
  Województwo
  929,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Stary Sącz
  0,68
  Województwo
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 365 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Stary Sącz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 416 Dzieci
 • 183 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 233 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,0%
  56,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 76 3 lata
 • 76
 • 95 4 lata
 • 95
 • 109 5 lata
 • 109
 • 120 6 lat
 • 120
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 33 3 lata
 • 33
 • 41 4 lata
 • 41
 • 44 5 lata
 • 44
 • 58 6 lat
 • 58
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 43 3 lata
 • 43
 • 54 4 lata
 • 54
 • 65 5 lata
 • 65
 • 62 6 lat
 • 62
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 23,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Starym Sączu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Starym Sączu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  GMINNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁMI INTEGRACYJNYMI
  Publiczne
  18 446-04-86
  18 446-04-86
  ul. OSIEDLE SŁONECZNE B/N
  33-340 Stary Sącz
  818519
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO - TANECZNE "WESOŁE NUTKI"
  Niepubliczne
  60 193-15-59
  ul. JANA CZECHA 7
  33-340 Stary Sącz
  ---
  Pszczółka Maja
  Niepubliczne
  18 446-04-85
  ul. Staszica 7
  33-340 Stary Sącz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stary Sącz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 765 Uczniowie
 • 362 Kobiety
  (uczniowie)
 • 403 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,3%
  52,7%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 126 Absolwenci
 • 61 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Stary Sącz
  19,1
  Województwo
  16,7
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 58,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 47,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 103,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  103,94
  woj. małopolskie
  95,57
  Kraj
  95,96
 • 103,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Stary Sącz
  103,67
  Małopolskie
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stary Sącz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stary Sącz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Starym Sączu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Starym Sączu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (im. ks. prof. Józefa Tischnera)
  Publiczna
  18 446-04-80
  18 446-04-80
  ul. Mickiewicza 59
  33-340 Stary Sącz
  2557747
 • Szkoły ponadpodstawowe w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Stary Sącz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 365 Uczniowie
 • 284 Kobiety
  (uczniowie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 77,8%
  22,2%
 • 167 Uczniowie w 1 klasie
 • 132 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Absolwenci
 • 61 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Stary Sącz
  28,1
  Województwo
  26,8
  Kraj
  26,5
 •  
 • 23,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Stary Sącz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 561 Uczniowie
 • 211 Kobiety
  (uczniowie)
 • 350 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,6%
  62,4%
 • 159 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Absolwenci
 • 50 Kobiety
  (absolwenci)
 • 59 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Stary Sącz
  26,7
  Małopolskie
  26,1
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 40,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 30,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Stary Sącz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 29,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  29,5
  Województwo
  21,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Starym Sączu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Starym Sączu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  18 446-05-80
  18 446-05-80
  ul. Daszyńskiego 15
  33-340 Stary Sącz
  21483-
  Liceum Ogólnokształcące (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczne
  18 446-05-83
  18 446-05-58
  ul. Partyzantów 15
  33-340 Stary Sącz
  1332037
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  18 446-05-80
  18 446-05-80
  ul. Daszyńskiego 15
  33-340 Stary Sącz
  7191-
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu
  Publiczna
  18 446-04-81
  18 446-04-81
  ul. DASZYŃSKIEGO 23
  33-340 Stary Sącz
  -8415
 • Edukacyjne grupy wieku w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stary Sącz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stary Sącz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stary Sącz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stary Sącz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Starym Sączu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Starym Sączu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 150)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Starym Sączu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Starym Sączu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Starym Sączu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Starym Sączu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 210 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 124 (uczestnicy: 35 475)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 1 555)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 11 613)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 10 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 1 343)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 26 (uczestnicy: 6 417)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 400)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 2 497)
  • warsztaty: 30 (uczestnicy: 850)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 33)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 18)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 5)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 100)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Starym Sączu działało 1 kino posiadające 1 salę z 210 miejscami na widowni. Odbyło się 48 seansów, na które przyszło 905 widzów, w tym 30 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 554 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Starym Sączu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 256 zwiedzających, co daje 3 737 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Starym Sączu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 61 742 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 51 921 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 30
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Starym Sączu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 175 członków. Zarejestrowano 175 ćwiczących (mężczyźni: 155, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 147, dziewczęta do lat 18: 1). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Starym Sączu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Starym Sączu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Starego Sącza znajduje się 43 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Starym Sączu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w. (ul. Mickiewicza 2)dnia 1936-06-02, wykaz dokumentów: B.S.11-No.S.-3-Kr.-936 z 1936-06-02
  • Cmentarz przykościelny z XV w.dnia 1936-06-02, wykaz dokumentów: B.S.11-No.S.-3-Kr.-936 z 1936-06-02
  • Kościół z pocz. XIV w. (ul. Plac Św. Kingi 1)dnia 1936-08-05, wykaz dokumentów: B.S.11-No-4-Kr/936 z 1936-08-05
  • Klasztor z XIV w. (ul. Plac Św. Kingi 1)dnia 1936-08-05, wykaz dokumentów: B.S.11-No-4-Kr/936 z 1936-08-05
  • Mur/ogrodzenie z XIV w.dnia 1936-08-05, wykaz dokumentów: B.S.11-No-4-Kr/936 z 1936-08-05
  • Miasto (data nieznana)dnia 1955-12-24, wykaz dokumentów: brak numeru z 1955-12-24
  • Kościół z 1643 - 1644dnia 1971-12-06, wykaz dokumentów: A-326 z 1971-12-06
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Sobieskiego 15)dnia 1984-01-14, wykaz dokumentów: A-361 z 1984-01-14
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Sobieskiego 4)dnia 1987-09-11, wykaz dokumentów: A-515 z 1987-09-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. ks. Biskupa Bandurskiego 18)dnia 1987-12-15, wykaz dokumentów: A-518 z 1987-12-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 6)dnia 1991-11-04, wykaz dokumentów: A-639 z 1991-11-04
  • Przedszkole z 1. poł. XIX w. (ul. Jagiellońska 8)dnia 1992-10-29, wykaz dokumentów: A-682 z 1992-10-29; brak numeru z 2007-03-23
  • Synagoga z 1906 r. (ul. Staszica 3)dnia 1993-12-20, wykaz dokumentów: A-717 z 1993-12-20
  • Katakumba z 1815 r.dnia 1993-12-20, wykaz dokumentów: A-719 z 1993-12-20
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. 3 Maja 35)dnia 1993-12-27, wykaz dokumentów: A-720 z 1993-12-27
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1994-07-05, wykaz dokumentów: A-753 z 1994-07-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 2)dnia 1994-10-03, wykaz dokumentów: A-757 z 1994-10-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 4)dnia 1994-10-04, wykaz dokumentów: A-758 z 1994-10-04
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1994-10-11, wykaz dokumentów: A-759 z 1994-10-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 3)dnia 1994-10-29, wykaz dokumentów: A-760 z 1994-10-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1826 r. (ul. ks. Biskupa Bandurskiego 22)dnia 1994-11-09, wykaz dokumentów: A-761 z 1994-11-09
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Morawskiego 7)dnia 1995-12-02, wykaz dokumentów: A-783 z 1995-12-02
  • Kamienica z 1906 r. (ul. Rynek 5)dnia 1996-05-30, wykaz dokumentów: A-799 z 1996-05-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 8)dnia 1996-06-10, wykaz dokumentów: A-800 z 1996-06-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 7)dnia 1996-06-18, wykaz dokumentów: A-803 z 1996-06-18
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 17)dnia 1996-06-26, wykaz dokumentów: A-805 z 1996-06-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 18)dnia 1996-06-27, wykaz dokumentów: A-806 z 1996-06-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 9)dnia 1996-06-27, wykaz dokumentów: A-807 z 1996-06-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 10)dnia 1996-07-01, wykaz dokumentów: A-808 z 1996-07-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 11)dnia 1996-07-01, wykaz dokumentów: A-809 z 1996-07-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1906 r. (ul. Rynek 12)dnia 1996-07-01, wykaz dokumentów: A-810 z 1996-07-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Rynek 13)dnia 1996-07-02, wykaz dokumentów: A-811 z 1996-07-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 20)dnia 1996-09-18, wykaz dokumentów: A-813 z 1996-09-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 22)dnia 1996-11-18, wykaz dokumentów: A-815 z 1996-11-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 15)dnia 1996-11-18, wykaz dokumentów: A-816 z 1996-11-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 14)dnia 1996-11-26, wykaz dokumentów: A-817 z 1996-11-26
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Staszica 11)dnia 1996-11-29, wykaz dokumentów: A-818 z 1996-11-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 19)dnia 1996-12-05, wykaz dokumentów: A-819 z 1996-12-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 16)dnia 1996-12-09, wykaz dokumentów: A-820 z 1996-12-09
  • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w. (ul. Ignacego Daszyńskiego 19)dnia 1997-06-03, wykaz dokumentów: A-834 z 1997-06-03; brak numeru z 1997-06-20
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1998-03-09, wykaz dokumentów: A-844 z 1998-03-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Rynek 21)dnia 1998-12-29, wykaz dokumentów: A-853 z 1998-12-29
  • Kapliczka z 1779 r.dnia 2011-02-03, wykaz dokumentów: A-1239/M z 2011-02-03
 • Formy ochrony przyrody w Starym Sączu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Starego Sącza znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Starym Sączu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Funkcja ochronna wynika z wybitnej wartości obiektów przyrodniczych dla których OChK jest bezpośrednią otuliną lub dodatkową strefą ochronną (przejściową) a ponadto większą część tego terenu stanowi obszar wezłów i korytarzy ekologicznych sieci ECONET-PL. Obszarowo przeważają zróżnicowane ekosystemy leśne. Wśród cennych ekosystemów naturalnych: kompleksy torfowisk wysokich w płd-zach. części Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (tzw. Torfowiska Orawskie) i ekosystem rzeki Białki z przełomem oraz izolowane skałki Pasa Skalic Nowotarskich i Spiskich., Data ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 364176.0 ha
  • Środkowy Dunajec z dopływami - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 755.83 ha
  • Florian I Florian II Florian III Florian IV - Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1996-07-09, Opis granicy: w otoczeniu kościoła św. Krzyża zwanego kaplicą św. Floriana
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1968-02-16, Opis granicy: na skarpie przy wjeździe do miasta po prawej stronie drogi od Nowego Sącza
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-10-30, Opis granicy: ogród przy technikum rolniczym ul. Mickiewicza 33
  • Pomnik przyrodyOpis: zespół skał jaskini i powierzchni skalnych z otaczającymi drzewostanami pow. 9 25 ha, Data ustanowienia: 1990-02-20, Opis granicy: Grupa skał - przy szlaku turystycznym z Gabonia na Przehybę
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1994-12-27, Opis granicy: przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-01-31, Opis granicy: Gaboń-Przehyba
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: Gaboń Opalona przy kapliczce droga gminna do Łaz Brzyńskich

Stary Sącz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w Starym Sączu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 172,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Starym Sączu znajdowało się 27 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Starym Sączu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 23 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 20 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Starym Sączu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 172,75 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  172,8
  Województwo
  64,9
  Kraj
  56,5
 • 11,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  11,5
  woj. małopolskie
  3,0
  Polska
  5,0
 • 264,89 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Stary Sącz
  264,9
  woj. małopolskie
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 6,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Stary Sącz
  6,7
  Małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  8,9
 • 153,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  153,3
  Województwo
  117,5
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 27 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Starym Sączu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 626,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  2 626,9 km
  Małopolskie
  599,5 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 11,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  11,3 km
  Województwo
  2,7 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stary Sącz przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 87droga krajowa nr 87(Nowy Sącz - Stary Sącz - Barcice - Barcice Dolne - Rytro - Sucha Struga - Obłazy Ryterskie - Młodów - Głębokie - Piwniczna-Zdrój - granica (Słowacja))
  • DW 969droga wojewódzka nr 969(Nowy Targ - Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna - Harklowa - Dębno - Maniowy - Kluszkowce - Krośnica - Grywałd - Krościenko nad Dunajcem - Kłodne - Tylmanowa - Zabrzeż - Czerniec - Łącko - Maszkowice - Jazowsko - Kadcza - Podegrodzie - Stary Sącz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Stary Sącz przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów - Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna - Bobowa - Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże - Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki -Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Muszyna Poprad - Leluchów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Starym Sączu istnieje 72 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 22 Stycznia

  ul. 3 Maja

  ul. Ady Sari

  ul. Akacjowa

  ul. Antoniego Królika

  ul. Bandurskiego

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Braterstwa Ludów

  ul. Brzozowa

  ul. Cyganowice

  ul. Czarnieckiego

  ul. Czesława Lenczowskiego

  ul. Daszyńskiego

  ul. Dunajcowa

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Henryka Barycza

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Czecha

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Krakowska

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipska

  ul. Magazynowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miodowa

  ul. Morawskiego

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszynka

  ul. Os. 1000-lecia

  ul. Os. Słoneczne

  ul. Papieska

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Paszkiewicza

  ul. Piaski

  ul. Piłsudskiego

  ul. Plac Świętej Kingi

  ul. Pod Ogrodami

  ul. Podegrodzka

  ul. Polna

  ul. Powstańców Chochołowskich

  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

  ul. Radosna

  ul. Rocha

  ul. Romana Cesarczyka

  ul. Rynek

  ul. Sobieskiego

  ul. Staszica

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stroma

  ul. Szewska

  ul. Topolowa

  ul. Trakt Świętej Kingi

  ul. Wielki Wygon

  ul. Wiktora Bazielicha

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wrzosowa

  ul. Węgierska

  ul. Znamirowskiego

  pl. im. Teresy Platy Nowińskiej

  ul. ks. Antoniego Odziomka

  ul. ks. prof. Józefa Tischnera

  ul. Źródlana

  ul. Żwirki i Wigury