Powiat kościański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kościański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 598 Liczba mieszkańców
 • 722 km2 Powierzchnia
 • 110 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 46,6% Stopa urbanizacji
 • Bernard Turski Starosta
 • al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan Adres starostwa powiatowego
 • PKS Tablice rejestracyjne
Powiat kościański na mapie
Identyfikatory
 • 3011 TERYT (TERC)
Herb powiatu kościańskiego
powiat kościański herb
Flaga powiatu kościańskiego
powiat kościański flaga

powiat kościański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie
065 322 42 80
065 322 42 97
ul. Ks. Bączkowskiego 5 a
64-000 Kościan
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
65 511 62 00
65 511 62 15
ul. Ks. J. Surzyńskiego 31
64-000 Kościan
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie
65 512 74 23
65 512 74 23
ul. Kościelna 5a
64-000 Kościan
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kościanie
065 512 22 33
065 512 22 33
ul. Ks. Bączkowskiego 5a
64-000 Kościan
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie
065 512 07 03
065 512 74 39
ul. Gostyńska 52
64-000 Kościan
Starostwo Powiatowe w Kościanie
(65) 512-17-85
(65) 512-08-25
Al. Kościuszki
64-000 Kościan

Powiat kościański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat kościański ma 78 598 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kościańskiego w 2050 roku wynosi 71 049, z czego 35 896 to kobiety, a 35 153 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kościańskiego zawarli w 2020 roku 305 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu kościańskiego jest stanu wolnego, 59,2% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kościański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -137. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,73 na 1000 mieszkańców powiatu kościańskiego. W 2020 roku urodziło się 814 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 475 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,1% zgonów w powiecie kościańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,4% zgonów w powiecie kościańskim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kościańskiego przypada 12.02 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 793 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 913 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kościańskiego -120. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,3% mieszkańców powiatu kościańskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kościańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 598 Liczba mieszkańców
 • 40 110 Kobiety
 • 38 488 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kościańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71 049 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 896 Kobiety
 • 35 153 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kościańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kościańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kościańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kościańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kościański
  40,7 lat
  Wielkopolskie
  40,9 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kościański, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kościańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,7%
  Województwo
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,2%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kościański
  9,1%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  Wielkopolskie
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kościańskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. kościański
  3,9
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,2
  woj. wielkopolskie
  1,2
  Kraj
  1,3
 • 305 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kościańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -137 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -62 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -75 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,7
  woj. wielkopolskie
  -1,2
  Cały kraj
  -3,2
 • -2,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kościańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kościańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kościańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kościańskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 814 Urodzenia żywe
 • 383 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 431 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat kościański
  10,3
  Województwo
  10,3
  Polska
  9,3
 • 44,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. kościański
  44,5
  Województwo
  43,4
  Cała Polska
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 89 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 89
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 2 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 2
 • 3 475 g Średnia waga noworodków
 • 3 430 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 514 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 475 g
  Województwo
  3 413 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 98 Waga 4000g - 4499g
 • 98
 • 280 Waga 3500g - 3999g
 • 280
 • 287 Waga 3000g - 3499g
 • 287
 • 93 Waga 2500g - 2999g
 • 93
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,51 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,51
  Wielkopolskie
  1,51
  Polska
  1,38
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,73
  Cały kraj
  0,67
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,86
  woj. wielkopolskie
  0,90
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie kościańskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 951 Zgony
 • 445 Kobiety
  (Zgony)
 • 506 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,8%
  53,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. kościański
  12,0
  Województwo
  11,4
  Kraj
  12,5
 • 116,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  116,8
  Województwo
  111,5
  Polska
  134,3
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kościański
  3,4
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kościańskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  37,1%
  Wielkopolskie
  36,2%
  Kraj
  39,4%
 • 30,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kościański
  30,4%
  Wielkopolskie
  28,7%
  Kraj
  26,5%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kościański
  4,7%
  Województwo
  6,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,4
  Cały kraj
  9,9
 • 63,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  63,6
  Polska
  70,4
 • 303,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kościański
  303,1
  woj. wielkopolskie
  281,3
  Cała Polska
  283,2
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  266,0
  Polska
  261,3
 • 370,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 439,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 298,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kościański
  370,1
  woj. wielkopolskie
  354,7
  Polska
  421,0
 • 48,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 59,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  48,1
  Wielkopolskie
  61,6
  Cały kraj
  69,5
 • 29,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. kościański
  29,8
  woj. wielkopolskie
  38,7
  Polska
  35,1
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kościański
  5,0
  woj. wielkopolskie
  8,4
  Kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kościański
  0,5%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kościańskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat kościański
  20,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Kraj
  31,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  19,0
  Wielkopolskie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 15 powieszenie się
 • 15
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 4 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 4 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 793 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 401 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 392 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 913 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 447 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 466 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -119 Saldo migracji
 • -47 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -72 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -120 Saldo migracji wewnętrznych
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -74 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kościańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kościański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kościańskim oddano do użytku 399 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kościańskim to 25 862 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  54,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 45,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kościańskim to 4,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie kościańskim to 107,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,21% mieszkań posiada łazienkę, 81,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,22% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie kościańskim 344 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 835 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 575 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 178 transakcji (mediana cen - 3 994 zł/m2, średnia - 4 040 zł/m2), a na rynku wtórnym 166 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 516 zł/m2, średnia - 3 169 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 835 zł
 • powiat kościański
  3 835 zł
  Województwo
  4 626 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 835 zł Ogółem
 • 3 835 zł
 • 3 690 zł do 40 m2
 • 3 690 zł
 • 3 991 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 991 zł
 • 3 964 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 964 zł
 • 3 260 zł od 80,1 m2
 • 3 260 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 575 zł
 • Tutaj
  3 575 zł
  woj. wielkopolskie
  4 760 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 575 zł Ogółem
 • 3 575 zł
 • 3 675 zł do 40 m2
 • 3 675 zł
 • 3 853 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 853 zł
 • 3 623 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 623 zł
 • 2 934 zł od 80,1 m2
 • 2 934 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 344
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m242
  • od 40,1 do 60 m2180
  • od 60,1 do 80 m276
  • od 80,1 m246
 • 42 do 40 m2
 • 180 od 40,1 do 60 m2
 • 76 od 60,1 do 80 m2
 • 46 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kościańskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 994 zł
 • powiat kościański
  3 994 zł
  woj. wielkopolskie
  4 749 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 994 zł Ogółem
 • 3 994 zł
 • 3 797 zł do 40 m2
 • 3 797 zł
 • 3 995 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 995 zł
 • 4 199 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 199 zł
 • 3 835 zł od 80,1 m2
 • 3 835 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 040 zł
 • powiat kościański
  4 040 zł
  Wielkopolskie
  5 019 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 040 zł Ogółem
 • 4 040 zł
 • 3 913 zł do 40 m2
 • 3 913 zł
 • 4 100 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 100 zł
 • 4 141 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 141 zł
 • 3 619 zł od 80,1 m2
 • 3 619 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 178
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m2113
  • od 60,1 do 80 m230
  • od 80,1 m210
 • 25 do 40 m2
 • 113 od 40,1 do 60 m2
 • 30 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 516 zł
 • Tutaj
  3 516 zł
  woj. wielkopolskie
  4 298 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 516 zł Ogółem
 • 3 516 zł
 • 3 522 zł do 40 m2
 • 3 522 zł
 • 3 569 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 569 zł
 • 3 582 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 582 zł
 • 2 991 zł od 80,1 m2
 • 2 991 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 169 zł
 • Tutaj
  3 169 zł
  woj. wielkopolskie
  4 441 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 169 zł Ogółem
 • 3 169 zł
 • 3 276 zł do 40 m2
 • 3 276 zł
 • 3 460 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 460 zł
 • 3 306 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 306 zł
 • 2 748 zł od 80,1 m2
 • 2 748 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 166
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m267
  • od 60,1 do 80 m246
  • od 80,1 m236
 • 17 do 40 m2
 • 67 od 40,1 do 60 m2
 • 46 od 60,1 do 80 m2
 • 36 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 862 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 327,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  327,90
  Wielkopolskie
  363,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  87,00 m2
  Wielkopolskie
  81,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat kościański
  28,50 m2
  woj. wielkopolskie
  29,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,20
  Wielkopolskie
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kościański
  3,05
  woj. wielkopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kościański
  0,73
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 399 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 5,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,06
  Wielkopolskie
  6,30
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 727 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kościański
  4,33
  Wielkopolskie
  3,93
  Cały kraj
  3,77
 • 21,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  21,90
  woj. wielkopolskie
  24,75
  Polska
  21,77
 • 42 950 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 107,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kościański
  107,6 m2
  Wielkopolskie
  91,6 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,54 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kościański
  0,54 m2
  Wielkopolskie
  0,58 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,73%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Polska
  96,97%
 • 96,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,01%
  Województwo
  96,32%
  Kraj
  94,01%
 • 93,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat kościański
  93,21%
  woj. wielkopolskie
  94,21%
  Polska
  91,78%
 • 81,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,97%
  Województwo
  84,41%
  Cała Polska
  83,08%
 • 58,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  58,22%
  Wielkopolskie
  56,21%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat kościański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kościańskim na 1000 mieszkańców pracuje 208osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kościańskim wynosiło w 2020 roku 3,5% (4,7% wśród kobiet i 2,4% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kościańskim wynosiło 4 582,74 PLN, co odpowiada 83.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kościańskiego 15 905 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 726 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -8 179.

  26,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kościańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,0% w przemyśle i budownictwie, a 20,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 208 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kościański
  208,0
  Województwo
  283,0
  Cała Polska
  252,0
 • 3,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,7% Kobiety
 • 2,4% Mężczyźni
 • pow. kościański
  3,5%
  Wielkopolskie
  3,7%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kościańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kościańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kościańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 583 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 583 PLN
  Wielkopolskie
  4 986 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kościańskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 905 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 726 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -8 179 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,0% Przemysł i budownictwo
 • 17,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,2% Pozostałe
 • 31,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kościańskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 384 Pracujący ogółem
 • 8 141 Kobiety
 • 8 243 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kościański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kościański
  65,8
  Wielkopolskie
  67,5
  Polska
  68,0
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,7
  woj. wielkopolskie
  34,9
  Kraj
  37,5
 • 105,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  105,3
  Wielkopolskie
  106,7
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kościański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kościańskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 609 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 757 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 550 nowych podmiotów, a 285 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (718) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (550) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (896) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (285) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kościańskim najwięcej (426) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 252) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  8,7% (749) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (2 295) podmiotów, a 64,6% (5 565) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kościańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%) oraz Budownictwo (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 609 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 749 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 295 Przemysł i budownictwo
 • 5 565 Pozostała działalność
 • 550 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kościańskim w 2020 roku
 • 285 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kościańskim w 2020 roku
 • 6 757 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 252 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 252
 • 286 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 286
 • 66 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 66
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 8 604 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 604
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 66 Spółdzielnie ogółem
 • 66
 • 555 Spółki handlowe ogółem
 • 555
 • 50  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 50
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 426  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 426
 • 45    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 368 Spółki cywilne ogółem
 • 368
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 757 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 485 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 485
 • 1 401 Budownictwo
 • 1 401
 • 676 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 676
 • 584 Przetwórstwo przemysłowe
 • 584
 • 498 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 498
 • 483 Transport i gospodarka magazynowa
 • 483
 • 424 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 424
 • 361 Pozostała działalność
 • 361
 • 191 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 191
 • 139 Informacja i komunikacja
 • 139
 • 132 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 132
 • 127 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 127
 • 110 Edukacja
 • 110
 • 67 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 67
 • 52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 52
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kościańskim stwierdzono 908 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,48 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kościańskim wynosi 90,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kościańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,24 (wykrywalność 88%) oraz przeciwko mieniu - 4,94 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,45 (87%), drogowe - 1,48 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 908 Przestępstwa ogółem
 • 908
 • 494 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 494
 • 273 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 273
 • 117 Przestępstwa drogowe
 • 117
 • 15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 15
 • 391 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 391
 • 11,48 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,48
  Wielkopolskie
  16,83
  Kraj
  19,96
 • 6,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kościański
  6,24
  woj. wielkopolskie
  10,25
  Polska
  12,25
 • 3,45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kościański
  3,45
  Wielkopolskie
  4,34
  Kraj
  5,17
 • 1,48 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,48
  Wielkopolskie
  1,58
  Kraj
  1,73
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,19
  woj. wielkopolskie
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 4,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,94
  Wielkopolskie
  8,02
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  90%
  Wielkopolskie
  76%
  Kraj
  73%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  89%
  Wielkopolskie
  67%
  Kraj
  65%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat kościański
  88%
  woj. wielkopolskie
  86%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. kościański
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kościański
  100%
  Województwo
  92%
  Cały kraj
  87%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kościański
  80%
  woj. wielkopolskie
  58%
  Kraj
  54%

Powiat kościański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kościańskiego wyniosła w 2020 roku 83,0 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu kościańskiego - 31.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,3 mln złotych, czyli 16,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kościańskiego wyniosła w 2020 roku 92,7 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.3%). W budżecie powiatu kościańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 252 złotych na mieszkańca (21,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,2 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kościańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,9 mln

  823(100%)

  61,1 mln

  773(100%)

  67,2 mln

  850(100%)

  69,5 mln

  879(100%)

  82,3 mln

  1,0 tys(100%)

  96,2 mln

  1,2 tys(100%)

  78,2 mln

  987(100%)

  83,0 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,2 mln

  231(28.1%)

  18,8 mln

  238(30.8%)

  21,8 mln

  276(32.4%)

  24,7 mln

  311(35.5%)

  20,6 mln

  260(25%)

  21,0 mln

  265(21.9%)

  22,4 mln

  283(28.7%)

  26,1 mln

  331(31.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,2 mln

  154(18.8%)

  9,5 mln

  120(15.5%)

  12,8 mln

  162(19.1%)

  10,8 mln

  136(15.5%)

  25,1 mln

  317(30.6%)

  37,1 mln

  468(38.6%)

  16,1 mln

  203(20.6%)

  13,7 mln

  174(16.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,0 mln

  126(15.3%)

  9,8 mln

  124(16.1%)

  9,9 mln

  125(14.7%)

  10,2 mln

  129(14.7%)

  8,3 mln

  105(10.1%)

  9,0 mln

  114(9.4%)

  10,0 mln

  126(12.8%)

  11,4 mln

  144(13.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,4 mln

  94,0(11.4%)

  7,7 mln

  97,1(12.6%)

  7,8 mln

  98,7(11.6%)

  8,3 mln

  104(11.9%)

  10,2 mln

  129(12.4%)

  9,6 mln

  122(10%)

  10,4 mln

  131(13.3%)

  9,3 mln

  118(11.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  55,9(6.8%)

  3,8 mln

  48,0(6.2%)

  4,1 mln

  51,7(6.1%)

  4,1 mln

  52,1(5.9%)

  4,5 mln

  57,4(5.5%)

  4,7 mln

  59,8(4.9%)

  5,3 mln

  67,3(6.8%)

  6,2 mln

  79,1(7.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,8 mln

  23,3(2.8%)

  1,7 mln

  21,9(2.8%)

  3,2 mln

  40,5(4.8%)

  2,9 mln

  36,1(4.1%)

  2,4 mln

  30,5(2.9%)

  2,7 mln

  33,8(2.8%)

  2,9 mln

  36,3(3.7%)

  3,0 mln

  38,6(3.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  36,1(4.4%)

  2,9 mln

  36,3(4.7%)

  2,2 mln

  27,6(3.2%)

  2,5 mln

  31,5(3.6%)

  3,5 mln

  44,4(4.3%)

  3,1 mln

  38,6(3.2%)

  2,5 mln

  31,4(3.2%)

  2,9 mln

  36,4(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  257,5 tys

  3,3(0.4%)

  304,8 tys

  3,9(0.5%)

  306,5 tys

  3,9(0.5%)

  270,9 tys

  3,4(0.4%)

  277,3 tys

  3,5(0.3%)

  314,1 tys

  4,0(0.3%)

  198,3 tys

  2,5(0.3%)

  2,6 mln

  32,5(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  52,4(6.4%)

  3,9 mln

  48,9(6.3%)

  2,3 mln

  28,5(3.4%)

  2,8 mln

  35,6(4.1%)

  1,2 mln

  15,7(1.5%)

  1,1 mln

  14,1(1.2%)

  1,3 mln

  16,7(1.7%)

  1,5 mln

  19,3(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  645,5 tys

  8,2(1%)

  913,1 tys

  11,6(1.5%)

  1,0 mln

  12,8(1.5%)

  884,5 tys

  11,2(1.3%)

  1,3 mln

  16,2(1.6%)

  2,5 mln

  31,0(2.6%)

  1,2 mln

  15,0(1.5%)

  1,2 mln

  14,9(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  14,9(1.8%)

  918,9 tys

  11,6(1.5%)

  875,4 tys

  11,1(1.3%)

  706,2 tys

  8,9(1%)

  726,8 tys

  9,2(0.9%)

  678,6 tys

  8,6(0.7%)

  773,6 tys

  9,8(1%)

  629,8 tys

  8,0(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  212,3 tys

  2,7(0.3%)

  204,7 tys

  2,6(0.3%)

  253,0 tys

  3,2(0.4%)

  477,7 tys

  6,0(0.7%)

  507,3 tys

  6,4(0.6%)

  535,8 tys

  6,8(0.6%)

  581,9 tys

  7,3(0.7%)

  328,0 tys

  4,2(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  252,9 tys

  3,2(0.4%)

  224,0 tys

  2,8(0.4%)

  244,0 tys

  3,1(0.4%)

  204,6 tys

  2,6(0.3%)

  213,5 tys

  2,7(0.3%)

  238,3 tys

  3,0(0.2%)

  263,6 tys

  3,3(0.3%)

  202,4 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  178,9 tys

  2,3(0.3%)

  181,0 tys

  2,3(0.3%)

  191,6 tys

  2,4(0.3%)

  225,8 tys

  2,8(0.3%)

  190,7 tys

  2,4(0.2%)

  193,8 tys

  2,4(0.2%)

  197,5 tys

  2,5(0.3%)

  202,2 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  197,9 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  63,5 tys

  0,8(0.1%)

  74,2 tys

  0,9(0.1%)

  90,2 tys

  1,1(0.1%)

  104,4 tys

  1,3(0.2%)

  117,1 tys

  1,5(0.1%)

  164,8 tys

  2,1(0.2%)

  388,6 tys

  4,9(0.5%)

  100,4 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  106,5 tys

  1,3(0.2%)

  48,1 tys

  0,6(0.1%)

  71,0 tys

  0,9(0.1%)

  74,9 tys

  0,9(0.1%)

  65,8 tys

  0,8(0.1%)

  75,2 tys

  0,9(0.1%)

  83,0 tys

  1,0(0.1%)

  64,4 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  36,0 tys

  0,5(0%)

  47,8 tys

  0,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  797,2 tys

  10,1(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  34,8 tys

  0,4(0.1%)

  18,4 tys

  0,2(0%)

  25,1 tys

  0,3(0%)

  30,8 tys

  0,4(0%)

  26,4 tys

  0,3(0%)

  30,9 tys

  0,4(0%)

  105,2 tys

  1,3(0.1%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  76,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  56,0 tys

  0,7(0.1%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  28,2 tys

  0,4(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  75,0 tys

  0,9(0.1%)

  79,8 tys

  1,0(0.1%)

  81,9 tys

  1,0(0.1%)

  94,2 tys

  1,2(0.1%)

  98,7 tys

  1,2(0.1%)

  123,0 tys

  1,6(0.1%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kościańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  62,9 mln

  798(100%)

  62,6 mln

  792(100%)

  66,0 mln

  835(100%)

  70,8 mln

  896(100%)

  82,3 mln

  1,0 tys(100%)

  93,8 mln

  1,2 tys(100%)

  89,4 mln

  1,1 tys(100%)

  92,7 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,7 mln

  326(40.9%)

  25,8 mln

  326(41.1%)

  25,7 mln

  325(38.9%)

  25,6 mln

  323(36.2%)

  24,2 mln

  305(29.3%)

  24,2 mln

  306(25.8%)

  26,2 mln

  331(29.3%)

  32,6 mln

  413(35.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,3 mln

  181(22.7%)

  15,5 mln

  196(24.8%)

  16,9 mln

  214(25.7%)

  20,0 mln

  252(28.2%)

  22,3 mln

  282(27.1%)

  25,2 mln

  318(26.8%)

  27,5 mln

  347(30.7%)

  27,1 mln

  344(29.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  72,8(9.1%)

  5,9 mln

  75,3(9.5%)

  6,0 mln

  76,2(9.1%)

  6,9 mln

  87,3(9.8%)

  6,5 mln

  81,9(7.9%)

  6,6 mln

  83,9(7.1%)

  7,8 mln

  99,0(8.8%)

  9,5 mln

  121(10.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  13,2(1.7%)

  3,4 mln

  43,3(5.5%)

  1,5 mln

  19,4(2.3%)

  1,2 mln

  15,6(1.7%)

  1,5 mln

  18,7(1.8%)

  6,4 mln

  80,7(6.8%)

  2,0 mln

  24,8(2.2%)

  6,6 mln

  83,1(7.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 mln

  54,8(6.9%)

  3,7 mln

  47,1(6%)

  3,9 mln

  49,7(6%)

  4,0 mln

  50,8(5.7%)

  4,4 mln

  55,8(5.4%)

  4,6 mln

  57,9(4.9%)

  5,1 mln

  64,5(5.7%)

  5,9 mln

  75,0(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  60,3(7.6%)

  2,2 mln

  28,2(3.6%)

  5,4 mln

  68,1(8.2%)

  3,8 mln

  47,8(5.4%)

  16,6 mln

  209(20.1%)

  18,9 mln

  239(20.2%)

  13,5 mln

  171(15.1%)

  3,9 mln

  49,4(4.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  23,7(3%)

  1,3 mln

  16,7(2.1%)

  1,6 mln

  20,1(2.4%)

  1,3 mln

  15,9(1.8%)

  1,3 mln

  15,8(1.5%)

  2,2 mln

  27,9(2.4%)

  2,6 mln

  32,6(2.9%)

  1,6 mln

  20,1(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  20,2(2.5%)

  1,7 mln

  21,1(2.7%)

  894,7 tys

  11,3(1.4%)

  1,1 mln

  13,4(1.5%)

  2,0 mln

  24,7(2.4%)

  1,5 mln

  19,2(1.6%)

  859,5 tys

  10,9(1%)

  1,2 mln

  15,1(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  26,6(3.3%)

  1,8 mln

  23,2(2.9%)

  1,6 mln

  19,8(2.4%)

  1,4 mln

  17,2(1.9%)

  947,9 tys

  12,0(1.2%)

  694,4 tys

  8,8(0.7%)

  685,0 tys

  8,7(0.8%)

  821,5 tys

  10,4(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  884,6 tys

  11,2(1.4%)

  420,6 tys

  5,3(0.7%)

  1,8 mln

  22,5(2.7%)

  4,7 mln

  59,4(6.7%)

  444,5 tys

  5,6(0.5%)

  1,1 mln

  13,9(1.2%)

  618,3 tys

  7,8(0.7%)

  652,8 tys

  8,3(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  327,4 tys

  4,1(0.5%)

  339,8 tys

  4,3(0.5%)

  278,0 tys

  3,5(0.4%)

  265,4 tys

  3,3(0.4%)

  261,8 tys

  3,3(0.3%)

  246,1 tys

  3,1(0.3%)

  332,9 tys

  4,2(0.4%)

  429,2 tys

  5,4(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  197,9 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  127,5 tys

  1,6(0.2%)

  146,9 tys

  1,9(0.2%)

  177,8 tys

  2,2(0.3%)

  157,9 tys

  2,0(0.2%)

  168,9 tys

  2,1(0.2%)

  161,3 tys

  2,0(0.2%)

  61,3 tys

  0,8(0.1%)

  121,9 tys

  1,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  111,0 tys

  1,4(0.2%)

  112,0 tys

  1,4(0.2%)

  112,0 tys

  1,4(0.2%)

  111,0 tys

  1,4(0.2%)

  110,3 tys

  1,4(0.1%)

  112,5 tys

  1,4(0.1%)

  114,3 tys

  1,4(0.1%)

  116,9 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  794

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,0 tys

  1,3(0.1%)

  89,7 tys

  1,1(0.1%)

  88,3 tys

  1,1(0.1%)

  81,3 tys

  1,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  51,1 tys

  0,6(0.1%)

  106,8 tys

  1,4(0.2%)

  111,1 tys

  1,4(0.2%)

  121,7 tys

  1,5(0.2%)

  109,5 tys

  1,4(0.1%)

  174,4 tys

  2,2(0.2%)

  107,4 tys

  1,4(0.1%)

  70,4 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,6(0.1%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  54,4 tys

  0,7(0.1%)

  70,0 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  902

  0,0(0%)

  105

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  283

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  255

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  76,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kościański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 575 mieszkańców powiatu kościańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 035 kobiet oraz 9 540 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,5% mieszkańców powiatu kościańskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,9% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kościańskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kościańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,4%) oraz zasadnicze zawodowe (23,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (42,1%) oraz średnie zawodowe (18,7%).

  W roku 2018 w powiecie kościańskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 110 oddziałów uczęszczało 2 290 dzieci (1 160 dziewczynek oraz 1 130 chłopców). Dostępnych było 2 555 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kościańskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 80 oddziałów uczęszczało 1 821 dzieci (897 dziewczynek oraz 924 chłopców). Dostępnych było 1 749 miejsc.

  18,9% mieszkańców powiatu kościańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 870 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 354 oddziałach uczyło się 6 684 uczniów (3 232 kobiety oraz 3 452 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kościańskim placówkę miało 26 szkół podstawowych, w których w 266 oddziałach uczyło się 5 205 uczniów (2 459 kobiet oraz 2 746 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,45.

  W powiecie kościańskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 38 oddziałach uczyło się 1 032 uczniów (613 kobiet oraz 419 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 369 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kościańskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 613 uczniów (946 kobiet oraz 667 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 498 absolwentów.

  W powiecie kościańskim znajdują się 2 Technika, w których w 20 oddziałach uczyło się 471 uczniów (185 kobiet oraz 286 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 124 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kościańskim placówkę miały 2 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 639 uczniów (359 kobiet oraz 280 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 142 absolwentów.

  W powiecie kościańskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 356 uczniów (110 kobiet oraz 246 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,9% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,2 uczniów. 22,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,8% mieszkańców powiatu kościańskiego w wieku potencjalnej nauki (27,5% kobiet i 28,2% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. kościański
  12,4%
  Wielkopolskie
  16,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kościański
  28,9%
  Województwo
  31,7%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • pow. kościański
  1,9%
  woj. wielkopolskie
  2,3%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kościański
  8,8%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 11,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,2%
  Województwo
  18,1%
  Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  32,5%
  Województwo
  26,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 23,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 42,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kościański
  5,3%
  Województwo
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kościański
  19,9%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 24,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,0%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Polska
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 870 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kościański
  870,0
  Województwo
  897,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,98
  Wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 110 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 555 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat kościański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 290 Dzieci
 • 1 160 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 130 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 606 3 lata
 • 606
 • 667 4 lata
 • 667
 • 647 5 lata
 • 647
 • 320 6 lat
 • 320
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 290 3 lata
 • 290
 • 345 4 lata
 • 345
 • 324 5 lata
 • 324
 • 165 6 lat
 • 165
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 316 3 lata
 • 316
 • 322 4 lata
 • 322
 • 323 5 lata
 • 323
 • 155 6 lat
 • 155
 • 774 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 151,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 151,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 48,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kościański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 333 Oddziały
 • 6 538 Uczniowie
 • 3 173 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 365 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 901 Uczniowie w 1 klasie
 • 430 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 471 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 773 Absolwenci 2016
 • 370 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 403 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 128 Uczniowie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,0%
  57,0%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,2%
  77,8%
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,9
  Wielkopolskie
  17,8
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,9
 • 18,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,9
 • 19,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,6
 • 6,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,7
 •  
 • 447,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 372,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 46,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 217 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 217 niemiecki
 • 66 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 66 niemiecki
 •  
 • 98,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kościański
  98,45
  Wielkopolskie
  97,51
  Cała Polska
  95,46
 • 96,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,72
  Wielkopolskie
  95,84
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kościański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kościański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kościański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 771 Uczniowie
 • 510 Kobiety
  (uczniowie)
 • 261 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,1%
  33,9%
 • 252 Uczniowie w 1 klasie
 • 173 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 271 Absolwenci
 • 186 Kobiety
  (absolwenci)
 • 85 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 261 Uczniowie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie)
 • 158 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,5%
  60,5%
 • 123 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 71 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kościański
  27,2
  Wielkopolskie
  26,9
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 57,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 37,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kościański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 471 Uczniowie
 • 185 Kobiety
  (uczniowie)
 • 286 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 106 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 124 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat kościański
  23,6
  Wielkopolskie
  24,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 50,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 30,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kościański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 341 Uczniowie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,0%
  68,0%
 • 171 Uczniowie w 1 klasie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 111 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 6,7%
  93,3%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat kościański
  22,3
  Wielkopolskie
  22,1
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,3
 • 24,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,4
 • 7,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,5
 •  
 •  
 • 3 017 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 695
  • niemiecki1 142
  • hiszpański142
  • francuski38
 • 1 695 angielski
 • 1 142 niemiecki
 • 142 hiszpański
 • 38 francuski
 • 212 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 188 niemiecki
 • 24 angielski
 • 25 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 25 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kościański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 5 Oddziały
 • 84 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,7%
  39,3%
 • 54 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  16,8
  Województwo
  19,7
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16,8 Szkoły policealne ogółem
 • 16,8
 • 16,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16,8
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kościański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kościański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kościański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kościańskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie kościańskim znajdowały się 4 hotele (2 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 310)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie kościańskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie kościańskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 754 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 161 (uczestnicy: 16 898)
  • seanse filmowe: 55 (uczestnicy: 3 930)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 2 919)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 4 805)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 673)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 480)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 143)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 3 640)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 21 (uczestnicy: 258)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 410)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 166)
  • taneczne: 2 (członkowie: 90)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 46)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 80)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 350)
  • teatralne: 6 (członkowie: 59)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 66)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 153)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 27)
  • taneczne: 3 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kościańskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 885 zwiedzających, co daje 112 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kościańskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 337 323 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 39 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 331 830 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 87
  • dostępne dla czytelników: 36
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 36
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kościańskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 42 151 wolumenów w tym ziobry specjalne: 15. Odnotowano 231 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 509 wolumenów. Odnotowano 6 305 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kościańskim działały 43 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 254 członków. Zarejestrowano 2 438 ćwiczących (mężczyźni: 1 903, kobiety: 535, chłopcy do lat 18: 1 260, dziewczęta do lat 18: 400). Aktywnych było 59 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (64), instruktora sportowego (61) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kościańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kościański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 84 wypadków drogowych w powiecie kościańskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 102 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 106,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 131,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie kościańskim zarejestrowanych było 77 368 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 58 768 samochodów osobowych (745,2 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 533 samochodów ciężarowych (122,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 204 autobusów (2,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 149 ciągników siodłowych (14,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 886 motocykli (36,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,0 lat.


  W 2020 roku w powiecie kościańskim znajdowały się 103 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 84 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 102 Ranni
  (rok 2020)
 • 33 Lekko ranni
 • 69 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kościańskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 106,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. kościański
  106,5
  Wielkopolskie
  80,7
  Cała Polska
  61,5
 • 5,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  5,1
  Województwo
  6,2
  Kraj
  6,5
 • 129,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  129,3
  Województwo
  92,5
  Polska
  69,2
 • 5,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. kościański
  5,2
  Województwo
  6,5
  Cały kraj
  7,6
 • 131,84 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kościański
  131,8
  Wielkopolskie
  97,2
  Kraj
  80,2
 • 4,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat kościański
  4,8
  Województwo
  7,7
  Kraj
  10,6
 • 121,43 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  121,4
  woj. wielkopolskie
  114,6
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 77 368 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kościańskim w 2020 roku
 • 58 768 Samochody osobowe
 • 8 533 Samochody ciężarowe
 • 29 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 204 Autobusy
 • 422 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 150 Ciągniki samochodowe
 • 1 149   Ciągniki siodłowe
 • 5 405 Ciągniki rolnicze
 • 2 886 Motocykle
 • 756   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 597 Motorowery
 • 58 768Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Samochody osobowe w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 745,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kościański
  745,2
  Województwo
  716,8
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 378
  • 1400-1649 kg13 834
  • 1650-1899 kg12 975
  • 1900 kg i więcej14 581
 • 17 378 do 1399 kg
 • 13 834 1400-1649 kg
 • 12 975 1650-1899 kg
 • 14 581 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 991 do 1399 cm3
 • 25 991
 • 28 972 1400-1999 cm3
 • 28 972
 • 3 805 2000 i więcej cm3
 • 3 805
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 881
  • olej napędowy17 471
  • gaz (LPG)5 970
  • pozostałe446
 • 34 881 benzyna
 • 17 471 olej napędowy
 • 5 970 gaz (LPG)
 • 446 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 567 do 1 roku
 • 567
 • 535 2 lata
 • 535
 • 716 3 lata
 • 716
 • 1 691 4-5 lat
 • 1 691
 • 2 015 6-7 lat
 • 2 015
 • 2 626 8-9 lat
 • 2 626
 • 3 331 10-11 lat
 • 3 331
 • 10 059 12-15 lat
 • 10 059
 • 12 635 16-20 lat
 • 12 635
 • 8 898 21-25 lat
 • 8 898
 • 5 055 26-30 lat
 • 5 055
 • 10 640 31 lat i więcej
 • 10 640
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kościańskim
 • pow. kościański
  19,8 lat
  Wielkopolskie
  18,4 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 8 533Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 122,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  122,8
  Województwo
  122,7
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 889 do 999 kg
 • 3 889
 • 2 813 1000-1499 kg
 • 2 813
 • 626 1500-2999 kg
 • 626
 • 67 3000-3499 kg
 • 67
 • 216 3500-4999 kg
 • 216
 • 395 5000-6999 kg
 • 395
 • 217 7000-9999 kg
 • 217
 • 229 10000-14999 kg
 • 229
 • 81 15000 kg i więcej
 • 81
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 645
  • olej napędowy5 627
  • gaz (LPG)275
  • pozostałe986
 • 1 645 benzyna
 • 5 627 olej napędowy
 • 275 gaz (LPG)
 • 986 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 55 do 1 roku
 • 55
 • 54 2 lata
 • 54
 • 84 3 lata
 • 84
 • 332 4-5 lat
 • 332
 • 439 6-7 lat
 • 439
 • 453 8-9 lat
 • 453
 • 521 10-11 lat
 • 521
 • 1 308 12-15 lat
 • 1 308
 • 1 372 16-20 lat
 • 1 372
 • 1 158 21-25 lat
 • 1 158
 • 544 26-30 lat
 • 544
 • 2 213 31 lat i więcej
 • 2 213
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kościańskim
 • pow. kościański
  20,6 lat
  Województwo
  18,3 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 204Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Autobusy w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat kościański
  2,6
  woj. wielkopolskie
  2,6
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy155
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe32
 • 17 benzyna
 • 155 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 32 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 41 12-15 lat
 • 41
 • 52 16-20 lat
 • 52
 • 21 21-25 lat
 • 21
 • 8 26-30 lat
 • 8
 • 64 31 lat i więcej
 • 64
 • 22,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kościańskim
 • Powiat
  22,5 lat
  Województwo
  21,7 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 1 149Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat kościański
  14,6
  Wielkopolskie
  17,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy943
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe202
 • 1 benzyna
 • 943 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 202 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 4 2 lata
 • 4
 • 35 3 lata
 • 35
 • 143 4-5 lat
 • 143
 • 90 6-7 lat
 • 90
 • 137 8-9 lat
 • 137
 • 53 10-11 lat
 • 53
 • 219 12-15 lat
 • 219
 • 134 16-20 lat
 • 134
 • 164 21-25 lat
 • 164
 • 67 26-30 lat
 • 67
 • 94 31 lat i więcej
 • 94
 • 15,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kościańskim
 • Powiat
  15,1 lat
  woj. wielkopolskie
  11,1 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 2 886Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Motocykle w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 36,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  36,6
  woj. wielkopolskie
  49,6
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 48 do 1 roku
 • 48
 • 22 2 lata
 • 22
 • 23 3 lata
 • 23
 • 92 4-5 lat
 • 92
 • 91 6-7 lat
 • 91
 • 71 8-9 lat
 • 71
 • 129 10-11 lat
 • 129
 • 408 12-15 lat
 • 408
 • 402 16-20 lat
 • 402
 • 343 21-25 lat
 • 343
 • 195 26-30 lat
 • 195
 • 1 062 31 lat i więcej
 • 1 062
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kościańskim
 • Powiat
  23,0 lat
  woj. wielkopolskie
  24,4 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 103 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 25 km  Będących pod zarządem gminy
 • 72 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kościańskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 428,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kościański
  1 428,5 km
  Wielkopolskie
  725,3 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 13,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat kościański
  13,1 km
  Województwo
  6,2 km
  Polska
  4,5 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami