Powiat kościański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kościański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 79 253 Liczba mieszkańców
 • 722 km2 Powierzchnia
 • 110 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 46,6% Stopa urbanizacji
 • Bernard Turski Starosta
 • al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan Adres starostwa powiatowego
 • PKS Tablice rejestracyjne
Powiat kościański na mapie
Identyfikatory
 • 3011 TERYT (TERC)
Herb powiatu kościańskiego
powiat kościański herb
Flaga powiatu kościańskiego
powiat kościański flaga

powiat kościański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie
065 322 42 80
065 322 42 97
ul. Ks. Bączkowskiego 5 a
64-000 Kościan
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
65 511 62 00
65 511 62 15
ul. Ks. J. Surzyńskiego 31
64-000 Kościan
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie
65 512 74 23
65 512 74 23
ul. Kościelna 5a
64-000 Kościan
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kościanie
065 512 22 33
065 512 22 33
ul. Ks. Bączkowskiego 5a
64-000 Kościan
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie
065 512 07 03
065 512 74 39
ul. Gostyńska 52
64-000 Kościan
Starostwo Powiatowe w Kościanie
(65) 512-17-85
(65) 512-08-25
Al. Kościuszki
64-000 Kościan

Powiat kościański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kościański ma 79 253 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kościańskiego w 2050 roku wynosi 71 049, z czego 35 896 to kobiety, a 35 153 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kościańskiego zawarli w 2017 roku 436 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu kościańskiego jest stanu wolnego, 59,2% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kościański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 94. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,19 na 1000 mieszkańców powiatu kościańskiego. W 2017 roku urodziło się 929 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 451 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,11 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 37,1% zgonów w powiecie kościańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,6% zgonów w powiecie kościańskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kościańskiego przypada 9.44 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 773 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 889 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kościańskiego -116. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  62,2% mieszkańców powiatu kościańskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kościańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 79 253 Liczba mieszkańców
 • 40 354 Kobiety
 • 38 899 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kościańskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 71 049 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 896 Kobiety
 • 35 153 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kościańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kościańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kościańskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kościańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kościański
  40,1 lat
  Wielkopolskie
  40,3 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kościański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kościańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat kościański
  28,7%
  woj. wielkopolskie
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. kościański
  59,2%
  woj. wielkopolskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,1%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kościański
  2,9%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Polska
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kościańskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. kościański
  5,5
  woj. wielkopolskie
  5,3
  Kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat kościański
  1,8
  Wielkopolskie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 436 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kościańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 94 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 43 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 51 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,19 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,2
  Wielkopolskie
  2,1
  Polska
  -0,0
 • 1,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kościańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kościańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kościańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kościańskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 929 Urodzenia żywe
 • 452 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 477 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 11,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. kościański
  11,7
  Wielkopolskie
  11,6
  Polska
  10,5
 • 49,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  49,1
  Województwo
  48,2
  Polska
  44,2
 • 12.38 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.38
 • 59.95 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59.95
 • 120.97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 120.97
 • 90.4 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90.4
 • 34.56 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.56
 • 4.37 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.37
 • 0.79 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.79
 • 3 451 g Średnia waga noworodków
 • 3 382 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 516 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 451 g
  Wielkopolskie
  3 406 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 112 Waga 4000g - 4499g
 • 112
 • 311 Waga 3500g - 3999g
 • 311
 • 333 Waga 3000g - 3499g
 • 333
 • 109 Waga 2500g - 2999g
 • 109
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,61 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. kościański
  1,61
  woj. wielkopolskie
  1,58
  Cały kraj
  1,45
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,78
  Wielkopolskie
  0,77
  Kraj
  0,71
 • 1,11 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,11
  Województwo
  1,22
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kościańskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 746 Zgony
 • 380 Kobiety
  (Zgony)
 • 366 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,9%
  49,1%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • pow. kościański
  9,4
  Województwo
  9,3
  Kraj
  10,1
 • 82,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  82,4
  woj. wielkopolskie
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,5
  woj. wielkopolskie
  4,1
  Cały kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat kościański
  2,9
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kościańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  38,4%
  Województwo
  39,8%
  Cała Polska
  45,7%
 • 30,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  30,0%
  woj. wielkopolskie
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kościański
  4,7%
  Województwo
  6,5%
  Kraj
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,8
  Cała Polska
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  64,1
  Polska
  74,3
 • 273,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kościański
  273,3
  Województwo
  261,2
  Kraj
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  245,2
  Cały kraj
  261,6
 • 350,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 380,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 319,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kościański
  350,4
  Województwo
  380,2
  Cały kraj
  469,0
 • 64,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kościański
  64,6
  woj. wielkopolskie
  68,9
  Cały kraj
  87,7
 • 19,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  19,9
  Wielkopolskie
  31,9
  Kraj
  31,8
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  2,5
  Wielkopolskie
  6,2
  Kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. kościański
  0,3%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 773 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 413 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 360 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 889 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 451 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 438 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -107 Saldo migracji
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -74 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -116 Saldo migracji wewnętrznych
 • -38 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -78 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kościańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kościański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kościańskim oddano do użytku 340 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kościańskim to 24 321 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 307 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 51,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 48,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kościańskim to 4,14 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kościańskim to 101,00 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,75% mieszkań posiada łazienkę, 80,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,20% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 321 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 306,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat kościański
  306,80
  Województwo
  342,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 86,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat kościański
  86,10 m2
  Województwo
  81,20 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat kościański
  26,40 m2
  Wielkopolskie
  27,80 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,19
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 3,26 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kościański
  3,26
  woj. wielkopolskie
  2,92
  Polska
  2,69
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,78
  Wielkopolskie
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 340 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kościański
  4,29
  woj. wielkopolskie
  5,40
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 147 Użytek własny
 • 9 Sprzedaż lub wynajem
 • 94,2%
  5,8%
 • 1 409 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kościański
  4,14
  woj. wielkopolskie
  3,99
  Kraj
  3,91
 • 17,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kościański
  17,78
  Województwo
  21,56
  Kraj
  18,14
 • 34 330 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 101,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kościański
  101,0 m2
  Wielkopolskie
  93,5 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,43 m2
  Wielkopolskie
  0,51 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat kościański
  98,65%
  Województwo
  98,50%
  Cała Polska
  96,79%
 • 95,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,72%
  woj. wielkopolskie
  96,06%
  Kraj
  93,66%
 • 92,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat kościański
  92,75%
  woj. wielkopolskie
  93,81%
  Kraj
  91,31%
 • 80,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kościański
  80,80%
  Wielkopolskie
  83,33%
  Polska
  82,12%
 • 55,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  55,20%
  woj. wielkopolskie
  51,41%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat kościański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kościańskim na 1000 mieszkańców pracuje 201 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kościańskim wynosiło w 2017 roku 3,5% (5,1% wśród kobiet i 2,1% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kościańskim wynosiło 3 718,79 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kościańskiego 15 905 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 726 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -8 179.

  29,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kościańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,3% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 201 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  201,0
  woj. wielkopolskie
  277,0
  Polska
  247,0
 • 3,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,1% Kobiety
 • 2,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,5%
  Wielkopolskie
  3,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kościańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kościańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kościańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 719 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 719 PLN
  Wielkopolskie
  4 124 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kościańskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 905 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 726 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -8 179 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Przemysł i budownictwo
 • 16,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,8% Pozostałe
 • 31,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kościańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15 934 Pracujący ogółem
 • 7 994 Kobiety
 • 7 940 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kościański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kościański
  60,8
  woj. wielkopolskie
  63,1
  Cały kraj
  63,4
 • 30,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  30,1
  Wielkopolskie
  31,7
  Cała Polska
  34,0
 • 98,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kościański
  98,2
  woj. wielkopolskie
  100,8
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kościański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kościańskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 981 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 160 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 633 nowe podmioty, a 537 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (716) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (589) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (896) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (537) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kościańskim najwięcej (450) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 568) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  10,3% (824) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (1 958) podmiotów, a 65,1% (5 199) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kościańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 981 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 824 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 958 Przemysł i budownictwo
 • 5 199 Pozostała działalność
 • 633 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kościańskim w 2017 roku
 • 537 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kościańskim w 2017 roku
 • 6 160 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 568 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 568
 • 334 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 334
 • 74 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 74
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 7 976 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 976
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 74 Spółdzielnie ogółem
 • 74
 • 568 Spółki handlowe ogółem
 • 568
 • 67  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 67
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 450  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 450
 • 64    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 64
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 361 Spółki cywilne ogółem
 • 361
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 160 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 489 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 489
 • 1 075 Budownictwo
 • 1 075
 • 747 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 747
 • 563 Przetwórstwo przemysłowe
 • 563
 • 469 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 469
 • 424 Transport i gospodarka magazynowa
 • 424
 • 375 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 375
 • 306 Pozostała działalność
 • 306
 • 166 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 166
 • 116 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 116
 • 115 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 115
 • 98 Edukacja
 • 98
 • 98 Informacja i komunikacja
 • 98
 • 49 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 49
 • 39 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 39
 • 23 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 23
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kościańskim stwierdzono 939 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,85 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kościańskim wynosi 90,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kościańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,41 (wykrywalność 89%) oraz o charakterze gospodarczym - 3,38 (wykrywalność 87%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,16 (77%), drogowe - 1,53 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 939 Przestępstwa ogółem
 • 939
 • 508 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 508
 • 268 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 268
 • 121 Przestępstwa drogowe
 • 121
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 330 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 330
 • 11,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kościański
  11,85
  Województwo
  16,50
  Polska
  19,62
 • 6,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,41
  Wielkopolskie
  9,93
  Cały kraj
  12,07
 • 3,38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat kościański
  3,38
  Wielkopolskie
  4,08
  Cały kraj
  4,94
 • 1,53 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,53
  woj. wielkopolskie
  1,70
  Polska
  1,78
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kościański
  0,21
  Wielkopolskie
  0,35
  Polska
  0,49
 • 4,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat kościański
  4,16
  Wielkopolskie
  7,90
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  90%
  Wielkopolskie
  75%
  Polska
  72%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  63%
  Kraj
  60%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat kościański
  87%
  woj. wielkopolskie
  90%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Wielkopolskie
  90%
  Polska
  84%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kościański
  77%
  Województwo
  54%
  Cała Polska
  52%

Powiat kościański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kościańskiego wyniosła w 2016 roku 69,5 mln złotych, co daje 879 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu kościańskiego - 35.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,0 mln złotych, czyli 23,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kościańskiego wyniosła w 2016 roku 70,8 mln złotych, co daje 896 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.8%). W budżecie powiatu kościańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 183 złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,3 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kościańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,4 mln

  722(100%)

  67,4 mln

  858(100%)

  73,5 mln

  931(100%)

  63,0 mln

  799(100%)

  64,9 mln

  823(100%)

  61,1 mln

  773(100%)

  67,2 mln

  850(100%)

  69,5 mln

  879(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,6 mln

  199(27.6%)

  15,5 mln

  198(23%)

  18,0 mln

  228(24.5%)

  17,1 mln

  217(27.1%)

  18,2 mln

  231(28.1%)

  18,8 mln

  238(30.8%)

  21,8 mln

  276(32.4%)

  24,7 mln

  311(35.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,6 mln

  187(25.9%)

  22,0 mln

  280(32.6%)

  23,8 mln

  302(32.4%)

  11,6 mln

  147(18.3%)

  12,2 mln

  154(18.8%)

  9,5 mln

  120(15.5%)

  12,8 mln

  162(19.1%)

  10,8 mln

  136(15.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,9 mln

  113(15.7%)

  9,0 mln

  114(13.3%)

  9,9 mln

  125(13.5%)

  9,4 mln

  119(14.9%)

  10,0 mln

  126(15.3%)

  9,8 mln

  124(16.1%)

  9,9 mln

  125(14.7%)

  10,2 mln

  129(14.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  87,9(12.2%)

  7,0 mln

  89,6(10.4%)

  7,4 mln

  93,2(10%)

  7,7 mln

  97,8(12.2%)

  7,4 mln

  94,0(11.4%)

  7,7 mln

  97,1(12.6%)

  7,8 mln

  98,7(11.6%)

  8,3 mln

  104(11.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  52,2(7.2%)

  3,4 mln

  43,2(5%)

  4,0 mln

  50,8(5.5%)

  3,9 mln

  49,0(6.1%)

  4,4 mln

  55,9(6.8%)

  3,8 mln

  48,0(6.2%)

  4,1 mln

  51,7(6.1%)

  4,1 mln

  52,1(5.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  16,8(2.3%)

  1,3 mln

  16,3(1.9%)

  1,4 mln

  17,9(1.9%)

  1,5 mln

  19,2(2.4%)

  1,8 mln

  23,3(2.8%)

  1,7 mln

  21,9(2.8%)

  3,2 mln

  40,5(4.8%)

  2,9 mln

  36,1(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  14,3(2%)

  2,8 mln

  35,4(4.1%)

  1,5 mln

  19,4(2.1%)

  5,2 mln

  66,0(8.3%)

  4,1 mln

  52,4(6.4%)

  3,9 mln

  48,9(6.3%)

  2,3 mln

  28,5(3.4%)

  2,8 mln

  35,6(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  26,8(3.7%)

  2,5 mln

  32,1(3.7%)

  2,4 mln

  31,0(3.3%)

  3,0 mln

  38,4(4.8%)

  2,9 mln

  36,1(4.4%)

  2,9 mln

  36,3(4.7%)

  2,2 mln

  27,6(3.2%)

  2,5 mln

  31,5(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  504,3 tys

  6,4(0.9%)

  541,2 tys

  6,9(0.8%)

  1,1 mln

  13,9(1.5%)

  945,8 tys

  12,0(1.5%)

  645,5 tys

  8,2(1%)

  913,1 tys

  11,6(1.5%)

  1,0 mln

  12,8(1.5%)

  884,5 tys

  11,2(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  433,4 tys

  5,5(0.8%)

  519,8 tys

  6,6(0.8%)

  809,3 tys

  10,3(1.1%)

  1,2 mln

  14,8(1.9%)

  1,2 mln

  14,9(1.8%)

  918,9 tys

  11,6(1.5%)

  875,4 tys

  11,1(1.3%)

  706,2 tys

  8,9(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  156,3 tys

  2,0(0.3%)

  180,5 tys

  2,3(0.3%)

  183,2 tys

  2,3(0.2%)

  200,6 tys

  2,5(0.3%)

  212,3 tys

  2,7(0.3%)

  204,7 tys

  2,6(0.3%)

  253,0 tys

  3,2(0.4%)

  477,7 tys

  6,0(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  277,0 tys

  3,5(0.5%)

  213,4 tys

  2,7(0.3%)

  212,9 tys

  2,7(0.3%)

  584,6 tys

  7,4(0.9%)

  257,5 tys

  3,3(0.4%)

  304,8 tys

  3,9(0.5%)

  306,5 tys

  3,9(0.5%)

  270,9 tys

  3,4(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  149,0 tys

  1,9(0.3%)

  154,6 tys

  2,0(0.2%)

  148,6 tys

  1,9(0.2%)

  175,7 tys

  2,2(0.3%)

  178,9 tys

  2,3(0.3%)

  181,0 tys

  2,3(0.3%)

  191,6 tys

  2,4(0.3%)

  225,8 tys

  2,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  138,7 tys

  1,8(0.2%)

  147,4 tys

  1,9(0.2%)

  169,5 tys

  2,1(0.2%)

  211,9 tys

  2,7(0.3%)

  252,9 tys

  3,2(0.4%)

  224,0 tys

  2,8(0.4%)

  244,0 tys

  3,1(0.4%)

  204,6 tys

  2,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  93,7 tys

  1,2(0.1%)

  215,0 tys

  2,7(0.3%)

  160,8 tys

  2,0(0.3%)

  63,5 tys

  0,8(0.1%)

  74,2 tys

  0,9(0.1%)

  90,2 tys

  1,1(0.1%)

  104,4 tys

  1,3(0.2%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  84,0 tys

  1,1(0.1%)

  100,9 tys

  1,3(0.1%)

  109,5 tys

  1,4(0.1%)

  63,3 tys

  0,8(0.1%)

  75,0 tys

  0,9(0.1%)

  79,8 tys

  1,0(0.1%)

  81,9 tys

  1,0(0.1%)

  94,2 tys

  1,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  39,9 tys

  0,5(0.1%)

  347,8 tys

  4,4(0.5%)

  102,3 tys

  1,3(0.1%)

  125,1 tys

  1,6(0.2%)

  106,5 tys

  1,3(0.2%)

  48,1 tys

  0,6(0.1%)

  71,0 tys

  0,9(0.1%)

  74,9 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  92,3 tys

  1,2(0.2%)

  1,6 mln

  20,9(2.4%)

  1,9 mln

  24,4(2.6%)

  26,6 tys

  0,3(0%)

  34,8 tys

  0,4(0.1%)

  18,4 tys

  0,2(0%)

  25,1 tys

  0,3(0%)

  30,8 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  12,8 tys

  0,2(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  16,8 tys

  0,2(0%)

  56,0 tys

  0,7(0.1%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  28,2 tys

  0,4(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  797,2 tys

  10,1(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kościańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,3 mln

  682(100%)

  60,3 mln

  767(100%)

  72,1 mln

  914(100%)

  58,9 mln

  746(100%)

  62,9 mln

  798(100%)

  62,6 mln

  792(100%)

  66,0 mln

  835(100%)

  70,8 mln

  896(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,6 mln

  315(46.2%)

  24,1 mln

  307(39.9%)

  25,4 mln

  321(35.2%)

  25,3 mln

  320(42.9%)

  25,7 mln

  326(40.9%)

  25,8 mln

  326(41.1%)

  25,7 mln

  325(38.9%)

  25,6 mln

  323(36.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,1 mln

  142(20.8%)

  11,4 mln

  145(18.9%)

  12,5 mln

  159(17.4%)

  13,2 mln

  168(22.4%)

  14,3 mln

  181(22.7%)

  15,5 mln

  196(24.8%)

  16,9 mln

  214(25.7%)

  20,0 mln

  252(28.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  54,6(8%)

  5,7 mln

  72,8(9.5%)

  5,7 mln

  72,8(8%)

  5,7 mln

  71,8(9.6%)

  5,8 mln

  72,8(9.1%)

  5,9 mln

  75,3(9.5%)

  6,0 mln

  76,2(9.1%)

  6,9 mln

  87,3(9.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  336,9 tys

  4,3(0.6%)

  490,7 tys

  6,3(0.8%)

  1,9 mln

  23,7(2.6%)

  469,6 tys

  6,0(0.8%)

  884,6 tys

  11,2(1.4%)

  420,6 tys

  5,3(0.7%)

  1,8 mln

  22,5(2.7%)

  4,7 mln

  59,4(6.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  48,5(7.1%)

  3,3 mln

  42,0(5.5%)

  3,9 mln

  49,3(5.4%)

  3,8 mln

  47,9(6.4%)

  4,3 mln

  54,8(6.9%)

  3,7 mln

  47,1(6%)

  3,9 mln

  49,7(6%)

  4,0 mln

  50,8(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,2 mln

  53,4(7.8%)

  8,1 mln

  103(13.4%)

  15,6 mln

  197(21.6%)

  3,1 mln

  39,7(5.3%)

  4,8 mln

  60,3(7.6%)

  2,2 mln

  28,2(3.6%)

  5,4 mln

  68,1(8.2%)

  3,8 mln

  47,8(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  994,9 tys

  12,7(1.9%)

  1,7 mln

  21,6(2.8%)

  1,3 mln

  16,8(1.8%)

  1,7 mln

  21,3(2.9%)

  2,1 mln

  26,6(3.3%)

  1,8 mln

  23,2(2.9%)

  1,6 mln

  19,8(2.4%)

  1,4 mln

  17,2(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  494,9 tys

  6,3(0.9%)

  498,3 tys

  6,4(0.8%)

  2,0 mln

  24,9(2.7%)

  1,7 mln

  21,8(2.9%)

  1,9 mln

  23,7(3%)

  1,3 mln

  16,7(2.1%)

  1,6 mln

  20,1(2.4%)

  1,3 mln

  15,9(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  21,9(3.2%)

  826,8 tys

  10,5(1.4%)

  585,0 tys

  7,4(0.8%)

  830,0 tys

  10,5(1.4%)

  1,0 mln

  13,2(1.7%)

  3,4 mln

  43,3(5.5%)

  1,5 mln

  19,4(2.3%)

  1,2 mln

  15,6(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  13,9(2%)

  1,4 mln

  17,6(2.3%)

  1,4 mln

  17,2(1.9%)

  1,8 mln

  22,4(3%)

  1,6 mln

  20,2(2.5%)

  1,7 mln

  21,1(2.7%)

  894,7 tys

  11,3(1.4%)

  1,1 mln

  13,4(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  469,9 tys

  6,0(0.9%)

  475,9 tys

  6,1(0.8%)

  507,7 tys

  6,4(0.7%)

  632,2 tys

  8,0(1.1%)

  327,4 tys

  4,1(0.5%)

  339,8 tys

  4,3(0.5%)

  278,0 tys

  3,5(0.4%)

  265,4 tys

  3,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  599,4 tys

  7,6(1%)

  288,7 tys

  3,7(0.4%)

  151,4 tys

  1,9(0.3%)

  127,5 tys

  1,6(0.2%)

  146,9 tys

  1,9(0.2%)

  177,8 tys

  2,2(0.3%)

  157,9 tys

  2,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  119,0 tys

  1,5(0.2%)

  21,4 tys

  0,3(0%)

  35,8 tys

  0,5(0%)

  42,7 tys

  0,5(0.1%)

  51,1 tys

  0,6(0.1%)

  106,8 tys

  1,4(0.2%)

  111,1 tys

  1,4(0.2%)

  121,7 tys

  1,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  99,7 tys

  1,3(0.2%)

  103,2 tys

  1,3(0.2%)

  105,9 tys

  1,3(0.1%)

  104,8 tys

  1,3(0.2%)

  111,0 tys

  1,4(0.2%)

  112,0 tys

  1,4(0.2%)

  112,0 tys

  1,4(0.2%)

  111,0 tys

  1,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  902

  0,0(0%)

  105

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  794

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  20,7(2.7%)

  788,6 tys

  10,0(1.1%)

  410,1 tys

  5,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  255

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  464

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  201,2 tys

  2,6(0.3%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kościański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 197 mieszkańców powiatu kościańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 337 kobiet oraz 9 860 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,5% mieszkańców powiatu kościańskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,9% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kościańskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kościańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,4%) oraz zasadnicze zawodowe (23,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (42,1%) oraz średnie zawodowe (18,7%).

  17,7% mieszkańców powiatu kościańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 796 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,02.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 103,11.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,8% mieszkańców powiatu kościańskiego w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. kościański
  12,4%
  Wielkopolskie
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,1% W miastach
  (wyższe)
 • 8,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,9%
  Wielkopolskie
  31,7%
  Kraj
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • pow. kościański
  1,9%
  Wielkopolskie
  2,3%
  Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  8,8%
  woj. wielkopolskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 11,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,2%
  Wielkopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 32,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  32,5%
  Wielkopolskie
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 23,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 42,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kościański
  5,3%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kościański
  19,9%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 24,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,0%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Kraj
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 796 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  796,0
  woj. wielkopolskie
  842,0
  Kraj
  811,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,06
  Wielkopolskie
  0,94
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 146,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 145,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 34,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  100,02
  Wielkopolskie
  98,89
  Kraj
  96,62
 • 96,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,33
  Wielkopolskie
  94,65
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kościański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kościański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kościański
  19,0
  woj. wielkopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 330,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 283,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 103,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kościański
  103,11
  woj. wielkopolskie
  103,12
  Cały kraj
  100,01
 • 95,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat kościański
  95,44
  Województwo
  94,24
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kościański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kościański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. kościański
  20,0
  woj. wielkopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 23
 •  
 • 193,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 150,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kościańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kościański
  25,0
  Wielkopolskie
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 64,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kościański
  22,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 51,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 31,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. kościański
  15,0
  woj. wielkopolskie
  21,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15 Szkoły policealne ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kościański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kościański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kościański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kościańskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie kościańskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★, 1 ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 310)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kościańskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie kościańskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 720 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 306 (uczestnicy: 54 104)
  • seanse filmowe: 73 (uczestnicy: 4 616)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 1 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 594)
  • koncerty: 73 (uczestnicy: 20 060)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 1 231)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 568)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 570)
  • pokazy teatralne: 31 (uczestnicy: 10 307)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 240)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 642)
  • inne: 69 (uczestnicy: 12 676)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 443)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 119)
  • taneczne: 2 (członkowie: 89)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 56)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 30)
  • teatralne: 4 (członkowie: 44)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 89)
  • inne: 2 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 384)
  • teatralne: 3 (członkowie: 49)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 60)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 83)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 150)
  • taneczne: 3 (członkowie: 42)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kościańskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 7 242 zwiedzających, co daje 914 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kościańskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 355 393 wolumeny oraz 1 179 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 46 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 331 830 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 73
  • dostępne dla czytelników: 32
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 32
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kościańskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 48 216 wolumenów w tym ziobry specjalne: 163. Odnotowano 462 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 509 wolumenów. Odnotowano 6 305 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kościańskim działały 43 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 254 członków. Zarejestrowano 2 438 ćwiczących (mężczyźni: 1 903, kobiety: 535, chłopcy do lat 18: 1 260, dziewczęta do lat 18: 400). Aktywnych było 59 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (64), instruktora sportowego (61) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kościańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kościański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 107 wypadków drogowych w powiecie kościańskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 137 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 135,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 198,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie kościańskim zarejestrowanych było 69 081 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 52 625 samochodów osobowych (663,9 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 758 samochodów ciężarowych (108,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 179 autobusów (2,3 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 876 ciągników siodłowych (11,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 203 motocykli (27,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,4 lat.


  W 2017 roku w powiecie kościańskim znajdowało się 71 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 taksówek oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 107 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 137 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kościańskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 135,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat kościański
  135,0
  Wielkopolskie
  66,5
  Kraj
  87,6
 • 6,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  6,3
  Województwo
  7,2
  Polska
  7,9
 • 7,24 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  7,2
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  10,6
 • 198,32 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kościański
  198,3
  Województwo
  92,3
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 69 081 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kościańskim w 2016 roku
 • 52 625 Samochody osobowe
 • 7 758 Samochody ciężarowe
 • 406 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 179 Autobusy
 • 351 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 877 Ciągniki samochodowe
 • 876   Ciągniki siodłowe
 • 5 088 Ciągniki rolnicze
 • 2 203 Motocykle
 • 512   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 468 Motorowery
 • 52 625Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Samochody osobowe w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 663,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kościański
  663,9
  Wielkopolskie
  626,6
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg18 776
  • 1400-1649 kg13 230
  • 1650-1899 kg10 692
  • 1900 kg i więcej9 927
 • 18 776 do 1399 kg
 • 13 230 1400-1649 kg
 • 10 692 1650-1899 kg
 • 9 927 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 872 do 1399 cm3
 • 24 872
 • 24 695 1400-1999 cm3
 • 24 695
 • 3 058 2000 i więcej cm3
 • 3 058
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 545
  • olej napędowy14 250
  • gaz (LPG)5 745
  • pozostałe85
 • 32 545 benzyna
 • 14 250 olej napędowy
 • 5 745 gaz (LPG)
 • 85 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 448 do 1 roku
 • 448
 • 361 2 lata
 • 361
 • 434 3 lata
 • 434
 • 1 379 4-5 lat
 • 1 379
 • 1 871 6-7 lat
 • 1 871
 • 3 337 8-9 lat
 • 3 337
 • 3 850 10-11 lat
 • 3 850
 • 9 301 12-15 lat
 • 9 301
 • 13 357 16-20 lat
 • 13 357
 • 6 587 21-25 lat
 • 6 587
 • 3 635 26-30 lat
 • 3 635
 • 8 065 31 lat i więcej
 • 8 065
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kościańskim
 • Powiat
  18,8 lat
  Wielkopolskie
  17,7 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 7 758Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 108,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. kościański
  108,9
  Województwo
  108,4
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 674 do 999 kg
 • 3 674
 • 2 343 1000-1499 kg
 • 2 343
 • 591 1500-2999 kg
 • 591
 • 67 3000-3499 kg
 • 67
 • 217 3500-4999 kg
 • 217
 • 399 5000-6999 kg
 • 399
 • 208 7000-9999 kg
 • 208
 • 186 10000-14999 kg
 • 186
 • 73 15000 kg i więcej
 • 73
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 712
  • olej napędowy5 741
  • gaz (LPG)283
  • pozostałe22
 • 1 712 benzyna
 • 5 741 olej napędowy
 • 283 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 93 do 1 roku
 • 93
 • 106 2 lata
 • 106
 • 84 3 lata
 • 84
 • 251 4-5 lat
 • 251
 • 421 6-7 lat
 • 421
 • 596 8-9 lat
 • 596
 • 504 10-11 lat
 • 504
 • 1 170 12-15 lat
 • 1 170
 • 1 497 16-20 lat
 • 1 497
 • 687 21-25 lat
 • 687
 • 582 26-30 lat
 • 582
 • 1 767 31 lat i więcej
 • 1 767
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kościańskim
 • Tutaj
  19,5 lat
  Wielkopolskie
  17,3 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 179Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Autobusy w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,3
  Wielkopolskie
  2,4
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy162
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 17 benzyna
 • 162 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 29 12-15 lat
 • 29
 • 50 16-20 lat
 • 50
 • 12 21-25 lat
 • 12
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kościańskim
 • powiat kościański
  21,9 lat
  Wielkopolskie
  21,0 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 876Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 11,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  11,1
  Wielkopolskie
  13,6
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy873
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe1
 • 1 benzyna
 • 873 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 10 2 lata
 • 10
 • 13 3 lata
 • 13
 • 78 4-5 lat
 • 78
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 157 8-9 lat
 • 157
 • 78 10-11 lat
 • 78
 • 123 12-15 lat
 • 123
 • 174 16-20 lat
 • 174
 • 79 21-25 lat
 • 79
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 63 31 lat i więcej
 • 63
 • 14,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kościańskim
 • powiat kościański
  14,7 lat
  Wielkopolskie
  10,4 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 2 203Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Motocykle w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 27,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat kościański
  27,8
  Wielkopolskie
  40,7
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 17 2 lata
 • 17
 • 17 3 lata
 • 17
 • 46 4-5 lat
 • 46
 • 79 6-7 lat
 • 79
 • 152 8-9 lat
 • 152
 • 134 10-11 lat
 • 134
 • 226 12-15 lat
 • 226
 • 292 16-20 lat
 • 292
 • 180 21-25 lat
 • 180
 • 275 26-30 lat
 • 275
 • 731 31 lat i więcej
 • 731
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kościańskim
 • powiat kościański
  22,4 lat
  Wielkopolskie
  24,5 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 71 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 58 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kościańskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 984,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  984,2 km
  Województwo
  490,9 km
  Kraj
  388,2 km
 • 9,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. kościański
  9,0 km
  Wielkopolskie
  4,2 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba taksówek