Powiat kościański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kościański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 77 300 Liczba mieszkańców
 • 722 km2 Powierzchnia
 • 107 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 46,6% Stopa urbanizacji
 • Bernard Turski Starosta
 • al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan Adres starostwa powiatowego
 • PKS Tablice rejestracyjne
Powiat kościański na mapie
Identyfikatory
 • 3011 TERYT (TERC)
Herb powiatu kościańskiego
powiat kościański herb
Flaga powiatu kościańskiego
powiat kościański flaga

powiat kościański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie
065 322 42 80
065 322 42 97
ul. Ks. Bączkowskiego 5 a
64-000 Kościan
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
65 511 62 00
65 511 62 15
ul. Ks. J. Surzyńskiego 31
64-000 Kościan
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie
65 512 74 23
65 512 74 23
ul. Kościelna 5a
64-000 Kościan
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kościanie
065 512 22 33
065 512 22 33
ul. Ks. Bączkowskiego 5a
64-000 Kościan
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie
065 512 07 03
065 512 74 39
ul. Gostyńska 52
64-000 Kościan
Starostwo Powiatowe w Kościanie
(65) 512-17-85
(65) 512-08-25
Al. Kościuszki
64-000 Kościan

Powiat kościański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat kościański ma 77 300 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kościańskiego w 2050 roku wynosi 71 049, z czego 35 896 to kobiety, a 35 153 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kościańskiego zawarli w 2022 roku 334 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców powiatu kościańskiego jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kościański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -206. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,65 na 1000 mieszkańców powiatu kościańskiego. W 2022 roku urodziło się 696 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 455 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,0% zgonów w powiecie kościańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,2% zgonów w powiecie kościańskim były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kościańskiego przypada 11.62 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 830 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 947 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kościańskiego -117. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  59,9% mieszkańców powiatu kościańskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kościańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 77 300 Liczba mieszkańców
 • 39 431 Kobiety
 • 37 869 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kościańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 71 049 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 896 Kobiety
 • 35 153 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kościańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kościańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kościańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kościańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kościański
  40,9 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kościański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kościańskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kościański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kościański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kościański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,7%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,2%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kościański
  8,3%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kościańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. kościański
  4,3
  Województwo
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 334 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kościańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -206 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -83 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -123 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,7
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • -3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kościańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kościańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kościańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kościańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 696 Urodzenia żywe
 • 343 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 353 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat kościański
  9,0
  Województwo
  8,7
  Polska
  8,1
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. kościański
  40,0
  Województwo
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 455 g Średnia waga noworodków
 • 3 384 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 523 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 455 g
  Województwo
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 89 Waga 4000g - 4499g
 • 89
 • 230 Waga 3500g - 3999g
 • 230
 • 243 Waga 3000g - 3499g
 • 243
 • 83 Waga 2500g - 2999g
 • 83
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,44
  Wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,77
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie kościańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 902 Zgony
 • 426 Kobiety
  (Zgony)
 • 476 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. kościański
  11,6
  Województwo
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 129,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  129,6
  Województwo
  124,8
  Polska
  147,0
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kościański
  3,5
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kościańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  32,0%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 30,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kościański
  30,2%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kościański
  4,4%
  Województwo
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 59 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 350,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kościański
  350,5
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Polska
  253,9
 • 372,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 366,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 378,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kościański
  372,4
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Polska
  426,2
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  62,6
  Wielkopolskie
  48,9
  Cały kraj
  62,9
 • 63,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. kościański
  63,2
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kościański
  2,5
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kościański
  0,2%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kościańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat kościański
  14,0
  Wielkopolskie
  24,0
  Kraj
  38,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  14,0
  Wielkopolskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 3 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 3 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 830 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 434 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 396 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 947 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 481 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 466 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -121 Saldo migracji
 • -51 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -117 Saldo migracji wewnętrznych
 • -47 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kościańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kościański, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kościańskim oddano do użytku 385 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kościańskim to 26 843 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 347 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  62,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 37,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kościańskim to 4,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie kościańskim to 120,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,39% mieszkań posiada łazienkę, 84,16% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,05% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie kościańskim 295 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 290 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 871 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 70 transakcji (mediana cen - 4 509 zł/m2, średnia - 4 411 zł/m2), a na rynku wtórnym 225 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 040 zł/m2, średnia - 3 720 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 290 zł
 • powiat kościański
  4 290 zł
  Województwo
  6 299 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 4 290 zł Ogółem
 • 4 290 zł
 • 4 821 zł do 40 m2
 • 4 821 zł
 • 4 480 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 480 zł
 • 3 785 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 785 zł
 • 3 818 zł od 80,1 m2
 • 3 818 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 871 zł
 • Tutaj
  3 871 zł
  woj. wielkopolskie
  6 350 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 3 871 zł Ogółem
 • 3 871 zł
 • 4 641 zł do 40 m2
 • 4 641 zł
 • 4 272 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 272 zł
 • 3 561 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 561 zł
 • 3 426 zł od 80,1 m2
 • 3 426 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 295
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m245
  • od 40,1 do 60 m2134
  • od 60,1 do 80 m251
  • od 80,1 m265
 • 45 do 40 m2
 • 134 od 40,1 do 60 m2
 • 51 od 60,1 do 80 m2
 • 65 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kościańskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 509 zł
 • powiat kościański
  4 509 zł
  woj. wielkopolskie
  6 740 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 4 509 zł Ogółem
 • 4 509 zł
 • 4 753 zł do 40 m2
 • 4 753 zł
 • 4 570 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 570 zł
 • 4 271 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 271 zł
 • 3 889 zł od 80,1 m2
 • 3 889 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 411 zł
 • powiat kościański
  4 411 zł
  Wielkopolskie
  6 679 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 4 411 zł Ogółem
 • 4 411 zł
 • 4 999 zł do 40 m2
 • 4 999 zł
 • 4 673 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 673 zł
 • 4 125 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 125 zł
 • 3 827 zł od 80,1 m2
 • 3 827 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 70
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m237
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m210
 • 14 do 40 m2
 • 37 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 040 zł
 • Tutaj
  4 040 zł
  woj. wielkopolskie
  5 837 zł
  Kraj
  6 140 zł
 • 4 040 zł Ogółem
 • 4 040 zł
 • 4 863 zł do 40 m2
 • 4 863 zł
 • 4 301 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 301 zł
 • 3 250 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 250 zł
 • 3 799 zł od 80,1 m2
 • 3 799 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 720 zł
 • Tutaj
  3 720 zł
  woj. wielkopolskie
  5 950 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 3 720 zł Ogółem
 • 3 720 zł
 • 4 469 zł do 40 m2
 • 4 469 zł
 • 4 126 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 126 zł
 • 3 434 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 434 zł
 • 3 351 zł od 80,1 m2
 • 3 351 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 225
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m231
  • od 40,1 do 60 m297
  • od 60,1 do 80 m242
  • od 80,1 m255
 • 31 do 40 m2
 • 97 od 40,1 do 60 m2
 • 42 od 60,1 do 80 m2
 • 55 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 843 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 346,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  346,80
  Wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  87,40 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat kościański
  30,30 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,24
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kościański
  2,88
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kościański
  0,68
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 385 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,97
  Wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 771 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kościański
  4,60
  Wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 22,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  22,88
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 46 216 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 120,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kościański
  120,0 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kościański
  0,60 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,20%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 96,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,67%
  Województwo
  96,64%
  Kraj
  95,18%
 • 95,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat kościański
  95,39%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Polska
  93,75%
 • 84,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,16%
  Województwo
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 62,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  62,05%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat kościański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kościańskim na 1000 mieszkańców pracuje 216osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kościańskim wynosiło w 2023 roku 3,0% (3,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kościańskim wynosiło 5 931,56 PLN, co odpowiada 88.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kościańskiego 15 905 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 726 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -8 179.

  21,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kościańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 22,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 216 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kościański
  216,0
  Województwo
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 2,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,8% Kobiety
 • 1,9% Mężczyźni
 • pow. kościański
  3,0%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kościańskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kościańskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kościańskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 127 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 932 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kościańskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 905 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 726 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -8 179 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 36,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kościańskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 783 Pracujący ogółem
 • 7 964 Kobiety
 • 8 819 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kościańskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kościański, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kościański
  67,0
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,5
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 106,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  106,2
  Wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kościański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie kościańskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 218 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 166 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 609 nowych podmiotów, a 401 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (718) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (550) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (896) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (285) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kościańskim najwięcej (554) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 867) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  8,5% (786) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (2 544) podmiotów, a 63,9% (5 888) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kościańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 218 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 786 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 544 Przemysł i budownictwo
 • 5 888 Pozostała działalność
 • 609 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kościańskim w 2023 roku
 • 401 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kościańskim w 2023 roku
 • 7 166 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 867 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 867
 • 280 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 280
 • 66 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 66
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 9 213 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 213
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 81 Spółdzielnie ogółem
 • 81
 • 664 Spółki handlowe ogółem
 • 664
 • 46  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 46
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 554  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 554
 • 41    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 41
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 368 Spółki cywilne ogółem
 • 368
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 166 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 600 Budownictwo
 • 1 600
 • 1 445 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 445
 • 698 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 698
 • 605 Przetwórstwo przemysłowe
 • 605
 • 533 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 533
 • 455 Transport i gospodarka magazynowa
 • 455
 • 454 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 454
 • 401 Pozostała działalność
 • 401
 • 208 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 208
 • 182 Informacja i komunikacja
 • 182
 • 141 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 141
 • 137 Edukacja
 • 137
 • 122 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 122
 • 93 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 93
 • 67 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 67
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kościańskim stwierdzono 1 111 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kościańskim wynosi 87,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kościańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,22 (wykrywalność 88%) oraz przeciwko mieniu - 6,34 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,92 (78%), drogowe - 1,71 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 111 Przestępstwa ogółem
 • 1 111
 • 638 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 638
 • 304 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 304
 • 133 Przestępstwa drogowe
 • 133
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 9
 • 492 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 492
 • 14,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,32
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 8,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kościański
  8,22
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 3,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kościański
  3,92
  Wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,71
  Wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,12
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 6,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,34
  Wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  87%
  Wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  88%
  Wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat kościański
  78%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. kościański
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kościański
  89%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kościański
  76%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Kraj
  51%

Powiat kościański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kościańskiego wyniosła w 2022 roku 101,0 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu kościańskiego - 31.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,9 mln złotych, czyli 18,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kościańskiego wyniosła w 2022 roku 109,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.7%). W budżecie powiatu kościańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 327 złotych na mieszkańca (23,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,8 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kościańskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  67,2 mln

  850(100%)

  69,5 mln

  879(100%)

  82,3 mln

  1,0 tys(100%)

  96,2 mln

  1,2 tys(100%)

  78,2 mln

  987(100%)

  83,0 mln

  1,1 tys(100%)

  92,4 mln

  1,2 tys(100%)

  101,0 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,8 mln

  276(32.4%)

  24,7 mln

  311(35.5%)

  20,6 mln

  260(25%)

  21,0 mln

  265(21.9%)

  22,4 mln

  283(28.7%)

  26,1 mln

  331(31.5%)

  29,0 mln

  369(31.4%)

  31,8 mln

  411(31.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,8 mln

  162(19.1%)

  10,8 mln

  136(15.5%)

  25,1 mln

  317(30.6%)

  37,1 mln

  468(38.6%)

  16,1 mln

  203(20.6%)

  13,7 mln

  174(16.5%)

  16,9 mln

  216(18.3%)

  17,0 mln

  219(16.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,9 mln

  125(14.7%)

  10,2 mln

  129(14.7%)

  8,3 mln

  105(10.1%)

  9,0 mln

  114(9.4%)

  10,0 mln

  126(12.8%)

  11,4 mln

  144(13.7%)

  11,4 mln

  145(12.4%)

  14,3 mln

  184(14.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,8 mln

  98,7(11.6%)

  8,3 mln

  104(11.9%)

  10,2 mln

  129(12.4%)

  9,6 mln

  122(10%)

  10,4 mln

  131(13.3%)

  9,3 mln

  118(11.2%)

  10,5 mln

  134(11.4%)

  13,1 mln

  169(12.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  51,7(6.1%)

  4,1 mln

  52,1(5.9%)

  4,5 mln

  57,4(5.5%)

  4,7 mln

  59,8(4.9%)

  5,3 mln

  67,3(6.8%)

  6,2 mln

  79,1(7.5%)

  7,0 mln

  89,4(7.6%)

  10,0 mln

  129(9.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  27,6(3.2%)

  2,5 mln

  31,5(3.6%)

  3,5 mln

  44,4(4.3%)

  3,1 mln

  38,6(3.2%)

  2,5 mln

  31,4(3.2%)

  2,9 mln

  36,4(3.5%)

  2,8 mln

  36,1(3.1%)

  3,2 mln

  42,0(3.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,2 mln

  40,5(4.8%)

  2,9 mln

  36,1(4.1%)

  2,4 mln

  30,5(2.9%)

  2,7 mln

  33,8(2.8%)

  2,9 mln

  36,3(3.7%)

  3,0 mln

  38,6(3.7%)

  3,3 mln

  41,8(3.5%)

  2,8 mln

  36,7(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  12,8(1.5%)

  884,5 tys

  11,2(1.3%)

  1,3 mln

  16,2(1.6%)

  2,5 mln

  31,0(2.6%)

  1,2 mln

  15,0(1.5%)

  1,2 mln

  14,9(1.4%)

  1,3 mln

  16,9(1.4%)

  1,8 mln

  23,1(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  28,5(3.4%)

  2,8 mln

  35,6(4.1%)

  1,2 mln

  15,7(1.5%)

  1,1 mln

  14,1(1.2%)

  1,3 mln

  16,7(1.7%)

  1,5 mln

  19,3(1.8%)

  2,2 mln

  27,6(2.3%)

  1,5 mln

  19,1(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  875,4 tys

  11,1(1.3%)

  706,2 tys

  8,9(1%)

  726,8 tys

  9,2(0.9%)

  678,6 tys

  8,6(0.7%)

  773,6 tys

  9,8(1%)

  629,8 tys

  8,0(0.8%)

  285,5 tys

  3,6(0.3%)

  838,6 tys

  10,8(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  306,5 tys

  3,9(0.5%)

  270,9 tys

  3,4(0.4%)

  277,3 tys

  3,5(0.3%)

  314,1 tys

  4,0(0.3%)

  198,3 tys

  2,5(0.3%)

  2,6 mln

  32,5(3.1%)

  3,4 mln

  43,8(3.7%)

  524,8 tys

  6,8(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  253,0 tys

  3,2(0.4%)

  477,7 tys

  6,0(0.7%)

  507,3 tys

  6,4(0.6%)

  535,8 tys

  6,8(0.6%)

  581,9 tys

  7,3(0.7%)

  328,0 tys

  4,2(0.4%)

  437,9 tys

  5,6(0.5%)

  501,6 tys

  6,5(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  244,0 tys

  3,1(0.4%)

  204,6 tys

  2,6(0.3%)

  213,5 tys

  2,7(0.3%)

  238,3 tys

  3,0(0.2%)

  263,6 tys

  3,3(0.3%)

  202,4 tys

  2,6(0.2%)

  250,5 tys

  3,2(0.3%)

  270,7 tys

  3,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  191,6 tys

  2,4(0.3%)

  225,8 tys

  2,8(0.3%)

  190,7 tys

  2,4(0.2%)

  193,8 tys

  2,4(0.2%)

  197,5 tys

  2,5(0.3%)

  202,2 tys

  2,6(0.2%)

  207,7 tys

  2,6(0.2%)

  199,6 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  197,9 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  71,0 tys

  0,9(0.1%)

  74,9 tys

  0,9(0.1%)

  65,8 tys

  0,8(0.1%)

  75,2 tys

  0,9(0.1%)

  83,0 tys

  1,0(0.1%)

  64,4 tys

  0,8(0.1%)

  65,2 tys

  0,8(0.1%)

  66,9 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  90,2 tys

  1,1(0.1%)

  104,4 tys

  1,3(0.2%)

  117,1 tys

  1,5(0.1%)

  164,8 tys

  2,1(0.2%)

  388,6 tys

  4,9(0.5%)

  100,4 tys

  1,3(0.1%)

  155,4 tys

  2,0(0.2%)

  31,3 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  25,1 tys

  0,3(0%)

  30,8 tys

  0,4(0%)

  26,4 tys

  0,3(0%)

  30,9 tys

  0,4(0%)

  105,2 tys

  1,3(0.1%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  21,3 tys

  0,3(0%)

  19,1 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  36,0 tys

  0,5(0%)

  47,8 tys

  0,6(0.1%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  28,2 tys

  0,4(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  81,9 tys

  1,0(0.1%)

  94,2 tys

  1,2(0.1%)

  98,7 tys

  1,2(0.1%)

  123,0 tys

  1,6(0.1%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kościańskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kościański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kościańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,0 mln

  835(100%)

  70,8 mln

  896(100%)

  82,3 mln

  1,0 tys(100%)

  93,8 mln

  1,2 tys(100%)

  89,4 mln

  1,1 tys(100%)

  92,7 mln

  1,2 tys(100%)

  96,3 mln

  1,2 tys(100%)

  109,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,7 mln

  325(38.9%)

  25,6 mln

  323(36.2%)

  24,2 mln

  305(29.3%)

  24,2 mln

  306(25.8%)

  26,2 mln

  331(29.3%)

  32,6 mln

  413(35.2%)

  33,8 mln

  430(35.1%)

  33,3 mln

  430(30.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,9 mln

  214(25.7%)

  20,0 mln

  252(28.2%)

  22,3 mln

  282(27.1%)

  25,2 mln

  318(26.8%)

  27,5 mln

  347(30.7%)

  27,1 mln

  344(29.3%)

  30,2 mln

  385(31.4%)

  32,6 mln

  421(29.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  76,2(9.1%)

  6,9 mln

  87,3(9.8%)

  6,5 mln

  81,9(7.9%)

  6,6 mln

  83,9(7.1%)

  7,8 mln

  99,0(8.8%)

  9,5 mln

  121(10.3%)

  8,9 mln

  114(9.3%)

  10,5 mln

  136(9.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  49,7(6%)

  4,0 mln

  50,8(5.7%)

  4,4 mln

  55,8(5.4%)

  4,6 mln

  57,9(4.9%)

  5,1 mln

  64,5(5.7%)

  5,9 mln

  75,0(6.4%)

  6,7 mln

  85,7(7%)

  10,0 mln

  130(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  68,1(8.2%)

  3,8 mln

  47,8(5.4%)

  16,6 mln

  209(20.1%)

  18,9 mln

  239(20.2%)

  13,5 mln

  171(15.1%)

  3,9 mln

  49,4(4.2%)

  5,2 mln

  66,2(5.4%)

  9,8 mln

  127(9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  19,4(2.3%)

  1,2 mln

  15,6(1.7%)

  1,5 mln

  18,7(1.8%)

  6,4 mln

  80,7(6.8%)

  2,0 mln

  24,8(2.2%)

  6,6 mln

  83,1(7.1%)

  3,7 mln

  47,1(3.8%)

  4,9 mln

  63,3(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  20,1(2.4%)

  1,3 mln

  15,9(1.8%)

  1,3 mln

  15,8(1.5%)

  2,2 mln

  27,9(2.4%)

  2,6 mln

  32,6(2.9%)

  1,6 mln

  20,1(1.7%)

  2,0 mln

  25,2(2.1%)

  1,5 mln

  19,2(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  278,0 tys

  3,5(0.4%)

  265,4 tys

  3,3(0.4%)

  261,8 tys

  3,3(0.3%)

  246,1 tys

  3,1(0.3%)

  332,9 tys

  4,2(0.4%)

  429,2 tys

  5,4(0.5%)

  289,2 tys

  3,7(0.3%)

  1,4 mln

  18,2(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  19,8(2.4%)

  1,4 mln

  17,2(1.9%)

  947,9 tys

  12,0(1.2%)

  694,4 tys

  8,8(0.7%)

  685,0 tys

  8,7(0.8%)

  821,5 tys

  10,4(0.9%)

  1,6 mln

  20,5(1.7%)

  1,2 mln

  14,9(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  894,7 tys

  11,3(1.4%)

  1,1 mln

  13,4(1.5%)

  2,0 mln

  24,7(2.4%)

  1,5 mln

  19,2(1.6%)

  859,5 tys

  10,9(1%)

  1,2 mln

  15,1(1.3%)

  1,1 mln

  13,4(1.1%)

  1,1 mln

  14,0(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  22,5(2.7%)

  4,7 mln

  59,4(6.7%)

  444,5 tys

  5,6(0.5%)

  1,1 mln

  13,9(1.2%)

  618,3 tys

  7,8(0.7%)

  652,8 tys

  8,3(0.7%)

  736,9 tys

  9,4(0.8%)

  749,8 tys

  9,7(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  197,9 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  111,1 tys

  1,4(0.2%)

  121,7 tys

  1,5(0.2%)

  109,5 tys

  1,4(0.1%)

  174,4 tys

  2,2(0.2%)

  107,4 tys

  1,4(0.1%)

  70,4 tys

  0,9(0.1%)

  62,4 tys

  0,8(0.1%)

  111,0 tys

  1,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  112,0 tys

  1,4(0.2%)

  111,0 tys

  1,4(0.2%)

  110,3 tys

  1,4(0.1%)

  112,5 tys

  1,4(0.1%)

  114,3 tys

  1,4(0.1%)

  116,9 tys

  1,5(0.1%)

  120,9 tys

  1,5(0.1%)

  110,2 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,0 tys

  1,3(0.1%)

  89,7 tys

  1,1(0.1%)

  88,3 tys

  1,1(0.1%)

  81,3 tys

  1,0(0.1%)

  85,5 tys

  1,1(0.1%)

  87,3 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  177,8 tys

  2,2(0.3%)

  157,9 tys

  2,0(0.2%)

  168,9 tys

  2,1(0.2%)

  161,3 tys

  2,0(0.2%)

  61,3 tys

  0,8(0.1%)

  121,9 tys

  1,5(0.1%)

  111,8 tys

  1,4(0.1%)

  56,5 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,6(0.1%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  54,4 tys

  0,7(0.1%)

  70,0 tys

  0,9(0.1%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  56,3 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  105

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  283

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kościański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 563 mieszkańców powiatu kościańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 028 kobiet oraz 9 535 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 20,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,1% mieszkańców powiatu kościańskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kościańskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kościańskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,3%) oraz wyższe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,6%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  W roku 2022 w powiecie kościańskim mieściło się 30 przedszkoli, w których do 139 oddziałów uczęszczało 3 030 dzieci (1 507 dziewczynek oraz 1 523 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kościańskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 80 oddziałów uczęszczało 1 821 dzieci (897 dziewczynek oraz 924 chłopców). Dostępnych było 1 749 miejsc.

  19,4% mieszkańców powiatu kościańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 19,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 901 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 358 oddziałach uczyło się 6 824 uczniów (3 321 kobiet oraz 3 503 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kościańskim placówkę miało 26 szkół podstawowych, w których w 266 oddziałach uczyło się 5 205 uczniów (2 459 kobiet oraz 2 746 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,15.

  W powiecie kościańskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 431 uczniów (882 kobiety oraz 549 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 300 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kościańskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 613 uczniów (946 kobiet oraz 667 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 498 absolwentów.

  W powiecie kościańskim znajdują się 2 Technika, w których w 28 oddziałach uczyło się 683 uczniów (294 kobiety oraz 389 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 91 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kościańskim placówkę miały 2 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 639 uczniów (359 kobiet oraz 280 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 142 absolwentów.

  W powiecie kościańskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 28 oddziałach uczyło się 689 uczniów (258 kobiet oraz 431 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,7% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,5 uczniów. 24,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców powiatu kościańskiego w wieku potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 27,2% mężczyzn).

 • 17,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. kościański
  17,6%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kościański
  32,4%
  Województwo
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • pow. kościański
  2,7%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kościański
  9,0%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,8%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  32,1%
  Województwo
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 24,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kościański
  3,0%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kościański
  12,1%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 14,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,8%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 901 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kościański
  901,0
  Województwo
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,98
  Wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 30Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 139 Oddziały
 • 21 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 555 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kościański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 030 Dzieci
 • 1 507 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 523 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 61 2 lata i mniej
 • 61
 • 685 3 lata
 • 685
 • 799 4 lata
 • 799
 • 797 5 lata
 • 797
 • 673 6 lat
 • 673
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 359 3 lata
 • 359
 • 395 4 lata
 • 395
 • 391 5 lata
 • 391
 • 332 6 lat
 • 332
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 326 3 lata
 • 326
 • 404 4 lata
 • 404
 • 406 5 lata
 • 406
 • 341 6 lat
 • 341
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 441 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 178,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 176,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kościański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 329 Oddziały
 • 6 696 Uczniowie
 • 3 271 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 425 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 936 Uczniowie w 1 klasie
 • 445 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 491 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 083 Absolwenci
 • 555 Kobiety
  (absolwenci)
 • 528 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 28 Oddziały
 • 113 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,7%
  59,3%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,7%
  73,3%
 • 9 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,1
  Wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,1
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,1
 • 20,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,4
 • 4,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,0
 •  
 • 495,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 417,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 78,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 38,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kościański
  95,15
  Wielkopolskie
  97,58
  Cała Polska
  95,96
 • 94,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,21
  Wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kościański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kościański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kościański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 1 188 Uczniowie
 • 768 Kobiety
  (uczniowie)
 • 420 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,6%
  35,4%
 • 450 Uczniowie w 1 klasie
 • 302 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 148 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 223 Absolwenci
 • 137 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 243 Uczniowie
 • 114 Kobiety
  (uczniowie)
 • 129 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,9%
  53,1%
 • 77 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kościański
  26,5
  Wielkopolskie
  26,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 72,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 49,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kościański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 683 Uczniowie
 • 294 Kobiety
  (uczniowie)
 • 389 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,0%
  57,0%
 • 228 Uczniowie w 1 klasie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 139 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat kościański
  24,4
  Wielkopolskie
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 59,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 37,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kościański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 313 Uczniowie w 1 klasie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 191 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat kościański
  24,6
  Wielkopolskie
  22,8
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,6
 • 26,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,4
 • 9,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kościański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,9%
  62,1%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  14,5
  Województwo
  23,8
  Kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kościański, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kościański, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kościański, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kościańskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie kościańskim znajdowało się 5 hoteli (2 ★★★, 1 ★★, 2 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 150)
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie kościańskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kościańskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 904 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 472 (uczestnicy: 64 036)
  • seanse filmowe: 189 (uczestnicy: 13 618)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 3 295)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 840)
  • koncerty: 66 (uczestnicy: 16 435)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 53 (uczestnicy: 3 477)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 1 605)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 73)
  • pokazy teatralne: 32 (uczestnicy: 8 215)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 25)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 6 000)
  • warsztaty: 52 (uczestnicy: 1 953)
  • inne: 45 (uczestnicy: 8 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 53 (członkowie: 1 027)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 168)
  • taneczne: 9 (członkowie: 219)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 88)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 36)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 159)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 50)
  • inne: 16 (członkowie: 271)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 6)
  • tańca: 1 (absolwenci: 6)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 282)
  • teatralne: 2 (członkowie: 21)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 70)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 169)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)
  • inne: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kościańskim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kościańskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 339 570 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 39 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 331 830 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 92
  • dostępne dla czytelników: 37
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 36
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kościańskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 41 130 wolumenów w tym ziobry specjalne: 15. Odnotowano 223 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 509 wolumenów. Odnotowano 6 305 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kościańskim działały 43 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 254 członków. Zarejestrowano 2 438 ćwiczących (mężczyźni: 1 903, kobiety: 535, chłopcy do lat 18: 1 260, dziewczęta do lat 18: 400). Aktywnych było 59 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (64), instruktora sportowego (61) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kościańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kościański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kościański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 66 wypadków drogowych w powiecie kościańskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 82 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 85,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 101,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie kościańskim zarejestrowanych było 80 693 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 60 877 samochodów osobowych (786,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 979 samochodów ciężarowych (133,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 226 autobusów (2,9 - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 359 ciągników siodłowych (17,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 220 motocykli (41,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie kościańskim znajdowało się 119 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kościańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 66 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 82 Ranni
  (rok 2022)
 • 36 Lekko ranni
 • 46 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kościańskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 85,27 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kościański
  85,3
  Wielkopolskie
  65,8
  Cała Polska
  56,5
 • 7,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  7,8
  Województwo
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 105,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  105,9
  Województwo
  74,9
  Polska
  65,5
 • 7,44 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. kościański
  7,4
  Województwo
  6,1
  Cały kraj
  5,4
 • 101,62 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kościański
  101,6
  Wielkopolskie
  74,5
  Kraj
  71,0
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat kościański
  9,1
  Województwo
  9,3
  Kraj
  8,9
 • 124,24 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  124,2
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 80 693 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kościańskim w 2022 roku
 • 60 877 Samochody osobowe
 • 8 979 Samochody ciężarowe
 • 32 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 226 Autobusy
 • 482 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 360 Ciągniki samochodowe
 • 1 359   Ciągniki siodłowe
 • 5 549 Ciągniki rolnicze
 • 3 220 Motocykle
 • 864   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 655 Motorowery
 • 60 877Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Samochody osobowe w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 786,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kościański
  786,5
  Województwo
  753,3
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 946
  • 1400-1649 kg14 011
  • 1650-1899 kg13 400
  • 1900 kg i więcej16 520
 • 16 946 do 1399 kg
 • 14 011 1400-1649 kg
 • 13 400 1650-1899 kg
 • 16 520 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 26 562 do 1399 cm3
 • 26 562
 • 30 211 1400-1999 cm3
 • 30 211
 • 4 104 2000 i więcej cm3
 • 4 104
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna35 969
  • olej napędowy18 403
  • gaz (LPG)5 924
  • pozostałe581
 • 35 969 benzyna
 • 18 403 olej napędowy
 • 5 924 gaz (LPG)
 • 581 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 482 do 1 roku
 • 482
 • 351 2 lata
 • 351
 • 659 3 lata
 • 659
 • 1 942 4-5 lat
 • 1 942
 • 2 218 6-7 lat
 • 2 218
 • 2 481 8-9 lat
 • 2 481
 • 3 228 10-11 lat
 • 3 228
 • 9 065 12-15 lat
 • 9 065
 • 13 059 16-20 lat
 • 13 059
 • 9 311 21-25 lat
 • 9 311
 • 5 316 26-30 lat
 • 5 316
 • 12 765 31 lat i więcej
 • 12 765
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kościańskim
 • pow. kościański
  20,5 lat
  Wielkopolskie
  19,1 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 8 979Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 133,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  133,6
  Województwo
  131,4
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 108 do 999 kg
 • 4 108
 • 3 007 1000-1499 kg
 • 3 007
 • 620 1500-2999 kg
 • 620
 • 67 3000-3499 kg
 • 67
 • 216 3500-4999 kg
 • 216
 • 399 5000-6999 kg
 • 399
 • 228 7000-9999 kg
 • 228
 • 241 10000-14999 kg
 • 241
 • 93 15000 kg i więcej
 • 93
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 645
  • olej napędowy6 060
  • gaz (LPG)273
  • pozostałe1 001
 • 1 645 benzyna
 • 6 060 olej napędowy
 • 273 gaz (LPG)
 • 1 001 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 73 do 1 roku
 • 73
 • 51 2 lata
 • 51
 • 78 3 lata
 • 78
 • 281 4-5 lat
 • 281
 • 436 6-7 lat
 • 436
 • 502 8-9 lat
 • 502
 • 513 10-11 lat
 • 513
 • 1 341 12-15 lat
 • 1 341
 • 1 395 16-20 lat
 • 1 395
 • 1 195 21-25 lat
 • 1 195
 • 701 26-30 lat
 • 701
 • 2 413 31 lat i więcej
 • 2 413
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kościańskim
 • pow. kościański
  21,0 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 226Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Autobusy w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,9 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat kościański
  2,9
  woj. wielkopolskie
  2,7
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18
  • olej napędowy176
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe32
 • 18 benzyna
 • 176 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 32 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 45 12-15 lat
 • 45
 • 53 16-20 lat
 • 53
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 6 26-30 lat
 • 6
 • 67 31 lat i więcej
 • 67
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kościańskim
 • Powiat
  22,2 lat
  Województwo
  22,4 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 1 359Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 17,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat kościański
  17,6
  Wielkopolskie
  20,2
  Cały kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 207
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe148
 • 1 benzyna
 • 1 207 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 148 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 3 2 lata
 • 3
 • 19 3 lata
 • 19
 • 146 4-5 lat
 • 146
 • 196 6-7 lat
 • 196
 • 120 8-9 lat
 • 120
 • 138 10-11 lat
 • 138
 • 200 12-15 lat
 • 200
 • 150 16-20 lat
 • 150
 • 174 21-25 lat
 • 174
 • 79 26-30 lat
 • 79
 • 124 31 lat i więcej
 • 124
 • 15,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kościańskim
 • Powiat
  15,0 lat
  woj. wielkopolskie
  11,2 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 3 220Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kościańskim
 • Motocykle w powiecie kościańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 41,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  41,6
  woj. wielkopolskie
  54,7
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 60 do 1 roku
 • 60
 • 39 2 lata
 • 39
 • 49 3 lata
 • 49
 • 69 4-5 lat
 • 69
 • 129 6-7 lat
 • 129
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 94 10-11 lat
 • 94
 • 354 12-15 lat
 • 354
 • 474 16-20 lat
 • 474
 • 441 21-25 lat
 • 441
 • 235 26-30 lat
 • 235
 • 1 164 31 lat i więcej
 • 1 164
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kościańskim
 • Powiat
  23,0 lat
  woj. wielkopolskie
  24,4 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 119 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 34 km  Będących pod zarządem gminy
 • 78 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kościańskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 644,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kościański
  1 644,5 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 15,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat kościański
  15,4 km
  Województwo
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami