Górowo Iławeckie w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Górowo Iławeckie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Górowo Iławeckie to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu bartoszyckiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Górowo Iławeckie.
 • 3 642 Liczba mieszkańców
 • 3,3 km² Powierzchnia
 • 1 097,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 5 lutego 1335 Data założenia
 • 5 lutego 1335 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NBA Tablice rejestracyjne
 • Jacek Przemysław Kostka Burmistrz miasta
Górowo Iławeckie na mapie
Identyfikatory
 • 20.493054.2853 Współrzędne GPS
 • 2801021 TERYT (TERC)
 • 0964643 SIMC
Herb miasta Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie herb

Jak Górowo Iławeckie wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Górowo Iławeckie na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Górowo Iławeckie wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Górowo Iławeckie plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
8Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
9Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
22Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
23Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
42Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
67Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
73Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
98Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
104Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
114Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
119Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
120Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
137Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
160Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
161Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce

Górowo Iławeckie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-220Poczta Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 2

Górowo Iławeckie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Górowie Iławeckim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Bartoszycach (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bohaterów Warszawy 2 a
11-200 Bartoszyce
Urząd Miasta Górowo Iławeckie
(89) 762-70-20
(89) 762-70-44
Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Górowo Iławeckie jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 642, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 21,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Górowa Iławeckiego zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców Górowa Iławeckiego jest stanu wolnego, 50,5% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Górowo Iławeckie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,26 na 1000 mieszkańców Górowa Iławeckiego. W 2022 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 421 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 27,4% zgonów w Górowie Iławeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w Górowie Iławeckim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Górowa Iławeckiego przypada 15.67 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 52 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 58 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Górowa Iławeckiego -6. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,3% mieszkańców Górowa Iławeckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Górowa Iławeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 642 Liczba mieszkańców
 • 1 903 Kobiety
 • 1 739 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Górowie Iławeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Górowie Iławeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Górowie Iławeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Górowa Iławeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,4 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Górowo Iławeckie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Górowa Iławeckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Górowo Iławeckie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Górowo Iławeckie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Górowo Iławeckie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,2%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  50,5%
  Województwo
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 49,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Województwo
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Górowo Iławeckie
  8,2%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,4% Nieustalone
 • Tutaj
  2,4%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Górowie Iławeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,5
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Górowie Iławeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -24 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Górowo Iławeckie
  -10,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Górowie Iławeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Górowie Iławeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Górowie Iławeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Górowie Iławeckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,4
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,9
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 421 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 520 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 421 g
  Województwo
  3 389 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 125 Waga 3000g - 3499g
 • 125
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,13
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,58
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,50
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Górowie Iławeckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,8%
  55,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,7
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 199,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  199,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Kraj
  147,0
 • 9,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Górowo Iławeckie
  9,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bartoszyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Górowo Iławeckie
  27,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,8%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,9%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 50 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Cały kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,1
  Cała Polska
  70,6
 • 318,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  318,0
  Województwo
  276,2
  Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cały kraj
  253,9
 • 338,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 354,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 322,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  338,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  355,1
  Polska
  426,2
 • 41,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Górowo Iławeckie
  41,8
  Warmińsko-mazurskie
  50,1
  Polska
  62,9
 • 51,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Górowo Iławeckie
  51,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,5
  Polska
  33,8
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,3
  Warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Górowo Iławeckie
  0,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 58 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Górowie Iławeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Górowo Iławeckie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Górowo Iławeckie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Górowie Iławeckim oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Górowie Iławeckim to 1 568 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 428 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Górowie Iławeckim to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Górowie Iławeckim to 182,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,04% mieszkań posiada łazienkę, 86,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 67,41% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bartoszyckiego.

  Powiat bartoszycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 568 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 428,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  428,10
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 62,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  62,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,70 m2
  Województwo
  27,60 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,61
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,34
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cała Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Górowo Iławeckie
  0,65
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,09
  Województwo
  5,65
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,25
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 5,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,73
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Kraj
  24,56
 • 729 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 182,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  182,3 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,81%
  Województwo
  97,99%
  Kraj
  97,75%
 • 99,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,81%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 99,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Górowo Iławeckie
  99,04%
  Województwo
  93,98%
  Cała Polska
  93,75%
 • 86,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,61%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,97%
  Polska
  85,83%
 • 67,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  67,41%
  Województwo
  44,04%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Górowo Iławeckie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Górowie Iławeckim na 1000 mieszkańców pracuje 181osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Górowie Iławeckim wynosiło w 2023 roku 17,3% (17,3% wśród kobiet i 17,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Górowie Iławeckim wynosiło 5 411,23 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Górowa Iławeckiego 174 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 195 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 21.

  20,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Górowa Iławeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 181 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  181,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Cała Polska
  259,0
 • 16,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 19,5% Kobiety
 • 14,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  17,3%
  Warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Górowie Iławeckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Górowie Iławeckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Górowie Iławeckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 954 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Górowo Iławeckie
  5 411 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Górowie Iławeckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 174 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 195 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 21 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,12 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,8% Pozostałe
 • 50,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Górowie Iławeckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 676 Pracujący ogółem
 • 371 Kobiety
 • 305 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Górowie Iławeckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,3% W wieku produkcyjnym
 • 49,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Górowo Iławeckie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  74,6
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 46,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  46,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Polska
  38,2
 • 165,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Górowo Iławeckie
  165,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Górowo Iławeckie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Górowie Iławeckim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 427 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 215 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (19) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (33) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Górowie Iławeckim najwięcej (16) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (405) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,1% (86) podmiotów, a 78,2% (334) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Górowie Iławeckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 427 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 86 Przemysł i budownictwo
 • 334 Pozostała działalność
 • 28 Podmioty nowo zarejestrowane w Górowie Iławeckim w 2023 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w Górowie Iławeckim w 2023 roku
 • 215 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 405 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 405
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 427 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 427
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 215 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 Budownictwo
 • 50
 • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 42
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Górowo Iławeckie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Górowie Iławeckim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 60 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,40 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Górowie Iławeckim wynosi 75,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Górowa Iławeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,37 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 7,00 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,32 (57%), drogowe - 1,80 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Górowa Iławeckiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Górowo Iławeckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 60
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 26 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 26
 • 16,40 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,40
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cała Polska
  22,81
 • 9,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,37
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cała Polska
  12,98
 • 4,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,32
  Warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cały kraj
  6,99
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,80
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cała Polska
  1,82
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Górowo Iławeckie
  0,41
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cała Polska
  0,35
 • 7,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Górowo Iławeckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Górowo Iławeckie
  76%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  58%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Górowo Iławeckie
  96%
  Województwo
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  67%
  woj. warmińsko-mazurskie
  60%
  Polska
  51%

Górowo Iławeckie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Górowa Iławeckiego wyniosła w 2022 roku 30,8 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Górowa Iławeckiego - 27.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,0 mln złotych, czyli 19,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Górowa Iławeckiego wyniosła w 2022 roku 29,4 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12%). W budżecie Górowa Iławeckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,6 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,0%.
 • Wydatki budżetu w Górowie Iławeckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Górowa Iławeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Górowo Iławeckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Górowa Iławeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,1 mln

  4,1 tys(100%)

  18,8 mln

  4,6 tys(100%)

  20,4 mln

  5,0 tys(100%)

  25,9 mln

  6,5 tys(100%)

  24,7 mln

  6,3 tys(100%)

  21,1 mln

  5,5 tys(100%)

  25,1 mln

  6,6 tys(100%)

  30,8 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,5 mln

  1,3 tys(32.1%)

  5,7 mln

  1,4 tys(30.5%)

  6,3 mln

  1,6 tys(31%)

  6,1 mln

  1,5 tys(23.7%)

  5,9 mln

  1,5 tys(23.9%)

  5,9 mln

  1,5 tys(28.1%)

  8,1 mln

  2,1 tys(32.2%)

  8,4 mln

  2,3 tys(27.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  1,3 tys(31.5%)

  7,2 mln

  1,8 tys(38.5%)

  3,6 mln

  884(17.5%)

  3,7 mln

  935(14.3%)

  4,0 mln

  1,0 tys(16%)

  3,8 mln

  978(18%)

  3,8 mln

  1 000(15.2%)

  5,4 mln

  1,5 tys(17.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  338(8.2%)

  1,6 mln

  385(8.3%)

  1,6 mln

  386(7.6%)

  1,7 mln

  433(6.6%)

  1,9 mln

  476(7.6%)

  2,1 mln

  543(10%)

  3,6 mln

  947(14.4%)

  3,5 mln

  949(11.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  445,8 tys

  108(2.6%)

  570,0 tys

  140(3%)

  693,0 tys

  172(3.4%)

  924,7 tys

  233(3.6%)

  731,3 tys

  186(3%)

  558,5 tys

  144(2.6%)

  550,4 tys

  145(2.2%)

  2,8 mln

  767(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  338,9 tys

  81,9(2%)

  200,2 tys

  49,2(1.1%)

  645,3 tys

  160(3.2%)

  922,4 tys

  232(3.6%)

  239,3 tys

  60,7(1%)

  82,9 tys

  21,3(0.4%)

  244,2 tys

  64,2(1%)

  2,3 mln

  638(7.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  384(9.3%)

  2,1 mln

  518(11.2%)

  1,8 mln

  452(8.9%)

  3,3 mln

  829(12.7%)

  3,0 mln

  757(12.1%)

  1,7 mln

  446(8.2%)

  2,0 mln

  527(8%)

  1,5 mln

  418(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,3 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  374(4.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  118,5 tys

  28,6(0.7%)

  108,3 tys

  26,6(0.6%)

  100,4 tys

  25,0(0.5%)

  107,0 tys

  26,9(0.4%)

  106,7 tys

  27,1(0.4%)

  98,6 tys

  25,4(0.5%)

  105,5 tys

  27,7(0.4%)

  494,6 tys

  135(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  428,4 tys

  103(2.5%)

  362,9 tys

  89,2(1.9%)

  357,2 tys

  88,8(1.8%)

  350,1 tys

  88,1(1.4%)

  345,1 tys

  87,6(1.4%)

  271,9 tys

  70,0(1.3%)

  270,2 tys

  71,0(1.1%)

  487,2 tys

  133(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  427,7 tys

  103(2.5%)

  447,2 tys

  110(2.4%)

  446,4 tys

  111(2.2%)

  566,0 tys

  142(2.2%)

  2,6 mln

  663(10.6%)

  515,5 tys

  133(2.4%)

  500,9 tys

  132(2%)

  428,6 tys

  117(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  147,0 tys

  35,5(0.9%)

  94,3 tys

  23,2(0.5%)

  206,5 tys

  51,4(1%)

  3,3 mln

  839(12.9%)

  124,3 tys

  31,6(0.5%)

  96,2 tys

  24,8(0.5%)

  108,1 tys

  28,4(0.4%)

  178,1 tys

  48,6(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  106,5 tys

  25,7(0.6%)

  82,5 tys

  20,3(0.4%)

  130,8 tys

  32,5(0.6%)

  180,7 tys

  45,5(0.7%)

  113,5 tys

  28,8(0.5%)

  73,5 tys

  18,9(0.3%)

  205,7 tys

  54,0(0.8%)

  156,6 tys

  42,8(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  279,8 tys

  67,6(1.6%)

  273,1 tys

  67,1(1.5%)

  267,0 tys

  66,4(1.3%)

  245,4 tys

  61,8(0.9%)

  216,3 tys

  54,9(0.9%)

  184,8 tys

  47,5(0.9%)

  150,1 tys

  39,4(0.6%)

  62,0 tys

  16,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,0 tys

  2,4(0.1%)

  10,2 tys

  2,5(0.1%)

  5,5 tys

  1,4(0%)

  12,2 tys

  3,1(0%)

  12,3 tys

  3,1(0%)

  26,7 tys

  6,9(0.1%)

  44,1 tys

  11,6(0.2%)

  52,9 tys

  14,4(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  815

  0,2(0%)

  642

  0,2(0%)

  536

  0,1(0%)

  747

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  674

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  31,5 tys

  8,0(0.1%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  690

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  21,1 tys

  5,1(0.1%)

  2,9 tys

  0,7(0%)

  920

  0,2(0%)

  38,4 tys

  9,7(0.1%)

  26,4 tys

  6,7(0.1%)

  25,0 tys

  6,4(0.1%)

  7,0 tys

  1,8(0%)

  828

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  666,6 tys

  161(3.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  180,5 tys

  43,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  45,7 tys

  11,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Górowie Iławeckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Górowa Iławeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Górowo Iławeckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Górowa Iławeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,1 mln

  4,4 tys(100%)

  19,8 mln

  4,8 tys(100%)

  20,6 mln

  5,1 tys(100%)

  24,3 mln

  6,1 tys(100%)

  24,5 mln

  6,2 tys(100%)

  24,6 mln

  6,4 tys(100%)

  25,0 mln

  6,6 tys(100%)

  29,4 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,1 mln

  985(22.5%)

  4,4 mln

  1,1 tys(22.1%)

  4,5 mln

  1,1 tys(22.1%)

  4,9 mln

  1,2 tys(20.1%)

  4,9 mln

  1,3 tys(20.1%)

  5,0 mln

  1,3 tys(20.4%)

  5,4 mln

  1,4 tys(21.7%)

  8,0 mln

  2,2 tys(27.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,4 mln

  1,5 tys(35.3%)

  6,8 mln

  1,7 tys(34.4%)

  6,9 mln

  1,7 tys(33.7%)

  6,6 mln

  1,7 tys(27.3%)

  6,8 mln

  1,7 tys(27.6%)

  8,2 mln

  2,1 tys(33.2%)

  7,4 mln

  1,9 tys(29.5%)

  6,9 mln

  1,9 tys(23.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  981(22.4%)

  5,9 mln

  1,4 tys(29.7%)

  2,3 mln

  560(10.9%)

  2,3 mln

  589(9.6%)

  2,5 mln

  645(10.4%)

  2,4 mln

  608(9.6%)

  2,3 mln

  612(9.3%)

  3,5 mln

  960(12%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  403(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  20,2 tys

  4,9(0.1%)

  19,6 tys

  4,8(0.1%)

  19,6 tys

  4,9(0.1%)

  19,6 tys

  4,9(0.1%)

  8,0 tys

  2,0(0%)

  8,0 tys

  2,1(0%)

  8,0 tys

  2,1(0%)

  1,4 mln

  380(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  357(4.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  299(6.8%)

  1,1 mln

  263(5.4%)

  976,8 tys

  243(4.7%)

  2,0 mln

  491(8%)

  1,6 mln

  413(6.6%)

  1,3 mln

  339(5.4%)

  1,1 mln

  302(4.6%)

  1,2 mln

  333(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  472,3 tys

  114(2.6%)

  467,3 tys

  115(2.4%)

  742,4 tys

  185(3.6%)

  911,2 tys

  229(3.7%)

  673,0 tys

  171(2.7%)

  682,7 tys

  176(2.8%)

  1,3 mln

  341(5.2%)

  793,0 tys

  216(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  45,6 tys

  11,0(0.3%)

  94,8 tys

  23,3(0.5%)

  112,8 tys

  28,0(0.5%)

  95,3 tys

  24,0(0.4%)

  277,9 tys

  70,5(1.1%)

  187,8 tys

  48,3(0.8%)

  812,4 tys

  214(3.2%)

  620,4 tys

  169(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  366,1 tys

  88,4(2%)

  810,7 tys

  199(4.1%)

  578,9 tys

  144(2.8%)

  789,7 tys

  199(3.2%)

  2,2 mln

  546(8.8%)

  1,0 mln

  263(4.2%)

  771,0 tys

  203(3.1%)

  354,6 tys

  96,8(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  320,2 tys

  87,4(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  167,3 tys

  40,4(0.9%)

  158,1 tys

  38,9(0.8%)

  145,3 tys

  36,1(0.7%)

  146,8 tys

  37,0(0.6%)

  118,3 tys

  30,0(0.5%)

  79,1 tys

  20,4(0.3%)

  62,5 tys

  16,4(0.2%)

  48,0 tys

  13,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  71,8 tys

  17,3(0.4%)

  96,3 tys

  23,7(0.5%)

  63,3 tys

  15,7(0.3%)

  33,6 tys

  8,5(0.1%)

  44,7 tys

  11,4(0.2%)

  33,7 tys

  8,7(0.1%)

  37,3 tys

  9,8(0.1%)

  43,7 tys

  11,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  276

  0,1(0%)

  239

  0,1(0%)

  354

  0,1(0%)

  355

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  21,1 tys

  5,1(0.1%)

  2,9 tys

  0,7(0%)

  920

  0,2(0%)

  38,4 tys

  9,7(0.2%)

  26,4 tys

  6,7(0.1%)

  25,0 tys

  6,4(0.1%)

  7,0 tys

  1,8(0%)

  828

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  490,8 tys

  119(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 mln

  533(8.7%)

  13,7 tys

  3,5(0.1%)

  238,5 tys

  61,4(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,4 tys

  10,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  540,5 tys

  142(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  40,3 tys

  9,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  666,6 tys

  161(3.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Górowo Iławeckie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 765 mieszkańców Górowa Iławeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 365 kobiet oraz 402 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Górowa Iławeckiego, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Górowa Iławeckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Górowie Iławeckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (19,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2022 w Górowie Iławeckim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 155 dzieci (79 dziewczynek oraz 76 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Górowie Iławeckim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 97 dzieci (44 dziewczynki oraz 53 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,1% mieszkańców Górowa Iławeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 126 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 393 uczniów (193 kobiety oraz 200 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Górowie Iławeckim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 340 uczniów (155 kobiet oraz 185 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 147,74.

  W Górowie Iławeckim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 23 oddziałach uczyło się 313 uczniów (156 kobiet oraz 157 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 68 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Górowie Iławeckim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 331 uczniów (195 kobiet oraz 136 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 121 absolwentów.

  W Górowie Iławeckim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 84 uczniów (30 kobiet oraz 54 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (19,2% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 13,6 uczniów. 28,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców Górowa Iławeckiego w wieku potencjalnej nauki (21,1% kobiet i 24,0% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Górowo Iławeckie
  15,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 18,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Górowo Iławeckie
  33,9%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,3%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Górowo Iławeckie
  18,3%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,4%
  Województwo
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,5%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 19,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Górowo Iławeckie
  3,7%
  Województwo
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1126 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 126,0
  Województwo
  857,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Górowo Iławeckie
  0,56
  Województwo
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Górowo Iławeckie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 155 Dzieci
 • 79 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 76 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,0%
  49,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 25 3 lata
 • 25
 • 33 4 lata
 • 33
 • 40 5 lata
 • 40
 • 48 6 lat
 • 48
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 18 4 lata
 • 18
 • 24 5 lata
 • 24
 • 21 6 lat
 • 21
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 15 4 lata
 • 15
 • 16 5 lata
 • 16
 • 27 6 lat
 • 27
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Górowie Iławeckim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Górowie Iławeckim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie (-)
  Publiczne
  89 761-19-33
  89 761-19-33
  ul. Sikorskiego 34
  11-220 Górowo Iławeckie
  41009
 • Szkoły podstawowe w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Górowo Iławeckie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 393 Uczniowie
 • 193 Kobiety
  (uczniowie)
 • 200 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,1
  Województwo
  15,9
  Kraj
  17,0
 •  
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 147,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  147,74
  Warmińsko-mazurskie
  90,81
  Polska
  95,96
 • 146,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  146,24
  Województwo
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Górowo Iławeckie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Górowo Iławeckie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Górowie Iławeckim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Górowie Iławeckim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Górowie Iławeckim
  Publiczna
  89 762-70-00
  89 762-70-10
  ul. Szkolna 4
  11-220 Górowo Iławeckie
  1531130
 • Szkoły ponadpodstawowe w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Górowo Iławeckie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 313 Uczniowie
 • 156 Kobiety
  (uczniowie)
 • 157 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 103 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  13,6
  Województwo
  25,6
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 27,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Górowo Iławeckie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  28,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Górowie Iławeckim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Górowie Iławeckim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnoksztalcące z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
  Publiczne
  89 761-12-43
  89 761-12-28
  ul. Szkolna 6
  11-220 Górowo Iławeckie
  6106-
  Liceum Ogólnokształcące w Górowie Iławeckim
  Publiczne
  89 761-16-96
  89 761-16-96
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
  11-220 Górowo Iławeckie
  498-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Górowie Iławeckim
  Publiczna
  89 761-11-55
  89 761-11-55
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
  11-220 Górowo Iławeckie
  387-
  Szkoła Policealna w Górowie Iławeckim
  Publiczna
  89 761-16-96
  89 761-16-96
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
  11-220 Górowo Iławeckie
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE w Górowie Iławeckim
  Niepubliczne
  89 761-18-30
  89 761-18-30
  ul. Kościuszki 26
  11-220 Górowo Iławeckie
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Górowo Iławeckie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Górowo Iławeckie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Górowo Iławeckie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Górowo Iławeckie - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Górowie Iławeckim

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Górowie Iławeckim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Górowie Iławeckim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Górowie Iławeckim: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Górowie Iławeckim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 230 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 75 (uczestnicy: 1 625)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 70)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 80)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 650)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 70)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 80)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 25)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 167)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 3 (członkowie: 42)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 75)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)


  Według danych z 2022 w Górowie Iławeckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 518 zwiedzających, co daje 1 399 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Górowie Iławeckim działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 45 478 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 34 560 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Górowie Iławeckim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Górowa Iławeckiego znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Górowie Iławeckim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Górowo Iławieckie (chronologia nieznana)dnia 1992-11-05, wykaz dokumentów: A-A135 z 1992-11-05; C-169 z brak daty
  • Kościół z 1367 r. (ul. Mirosława Ripeckiego 3)dnia 1957-03-15, wykaz dokumentów: G/28 z 1957-03-15
  • Mur miejski z XIV w.dnia 1959-04-09, wykaz dokumentów: 9/83 z 1959-04-09
  • Miasto z 1335 r.dnia 1959-09-09, wykaz dokumentów: A-558 z 1959-09-09
  • Ratusz z XV w. (ul. Ratuszowy 18)dnia 1961-06-12, wykaz dokumentów: 507 z 1961-06-12
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Ratuszowy 4)dnia 1967-11-28, wykaz dokumentów: brak numeru z 1967-11-28
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1986-02-20, wykaz dokumentów: 3669 z 1986-02-20
  • Gazownia z 1908 r.dnia 1994-07-27, wykaz dokumentów: A-4326 z 1994-07-27
  • Budynek administracyjny z 1908 r.dnia 1994-07-27, wykaz dokumentów: A-4326 z 1994-07-27
  • Zbiornik z 1908 r.dnia 1994-07-27, wykaz dokumentów: A-4326 z 1994-07-27
  • Zespół - gazownia z 1908 r. (ul. Wyszyńskiego 20)dnia 1994-07-27, wykaz dokumentów: A-4326 z 1994-07-27
  • Kościół z 1892 - 1895 (ul. Sikorskiego 4)dnia 1996-07-22, wykaz dokumentów: A-2380 z 1996-07-22
  • Kaplica z końca XIX w. (ul. Wyszyńskiego 11)dnia 2000-09-20, wykaz dokumentów: A-1695 z 2000-09-20
 • Formy ochrony przyrody w Górowie Iławeckim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Górowa Iławeckiego znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Górowie Iławeckim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-07, Opis granicy: 200 m od drogi utwardzonej; N-ctwo Górowo Iławeckie L-ctwo Dęby oddz. 11 o obecnie 508 k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-07, Opis granicy: 250 m od drogi utwardzonej; N-ctwo Górowo Iławeckie L-ctwo Dęby oddz. 11 o obecnie 508 k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-12-03, Opis granicy: cmentarz komunalny przy ulicy Wyszyńskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-12-03, Opis granicy: cmentarz komunalny przy ulicy Wyszyńskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-12-03, Opis granicy: cmentarz komunalny przy ulicy Wyszyńskiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 1 klon w terenie pomierzono 2, Data ustanowienia: 2008-12-03, Opis granicy: cmentarz komunalny przy ulicy Wyszyńskiego

Górowo Iławeckie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Górowie Iławeckim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 191,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 27,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Górowie Iławeckim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 12 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bartoszyckiego.

  Powiat bartoszycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Górowie Iławeckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Górowie Iławeckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 191,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  191,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,7
  Kraj
  56,5
 • 27,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  27,3
  Województwo
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 163,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  163,8
  Województwo
  67,9
  Kraj
  65,5
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  14,3
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Kraj
  8,9
 • 85,71 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Górowo Iławeckie
  85,7
  Województwo
  111,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Górowie Iławeckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9 638,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  9 638,6 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 8,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Górowo Iławeckie
  8,7 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Górowo Iławeckie nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 511droga wojewódzka nr 511(Lidzbark Warmiński - Pieszkowo - Zielenica - Górowo Iławieckie - Sołtysowizna - Wojmiany - Czyprki - Gałajny - Żywkowo - granica (Rosja))
  • DW 512droga wojewódzka nr 512(Pieniężno - Łoźnik - Pluty - Reszkowo - Zięby - Wągródka - Wagniki - Worławki - Górowo Iławieckie - Piasty Wielkie - Wiewiórki - Piasek - Wojciechy - Tolko - Spytajny - Bartoszyce - Leginy - Żydowo - Nowe Witki - Łoskajmy - Szczurkowo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Górowie Iławeckim istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Ciasna

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Feliksa Nowowiejskiego

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Inwalidów Wojennych

  ul. Jana Matejki

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kaliningradzka

  ul. Karola Jutrzenki

  ul. Kochanowskiego

  ul. Krótka

  ul. Lidzbarska

  ul. Lipowa

  ul. Michała Kajki

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Nowa

  ul. Obrońców Pokoju

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Olsztyńska

  ul. Podleśna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Przemysłowa

  pl. Ratuszowy

  Skwer Sybiraków

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Sucha

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tamka

  ul. Warmińska

  al. Wojska Polskiego

  ul. Zielna

  ul. Zwycięstwa

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Sikorskiego

  ul. kard. Wyszyńskiego

  ul. ks. Mirosława Ripeckiego