Powiat kielecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kielecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 210 682 Liczba mieszkańców
 • 2 246 km2 Powierzchnia
 • 94 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 6,6% Stopa urbanizacji
 • Michał Godowski Starosta
 • al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Adres starostwa powiatowego
 • TKI Tablice rejestracyjne
Powiat kielecki na mapie
Identyfikatory
 • 2604 TERYT (TERC)
Herb powiatu kieleckiego
powiat kielecki herb
Flaga powiatu kieleckiego
powiat kielecki flaga

Powiat kielecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat kielecki ma 210 682 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 7,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kieleckiego w 2050 roku wynosi 212 190, z czego 106 917 to kobiety, a 105 273 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kieleckiego zawarli w 2021 roku 927 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców powiatu kieleckiego jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kielecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -750. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,56 na 1000 mieszkańców powiatu kieleckiego. W 2021 roku urodziło się 1 852 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,7% zgonów w powiecie kieleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie kieleckim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kieleckiego przypada 12.35 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 2 471 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 034 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kieleckiego 437. W tym samym roku 61 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 42 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 19.

  62,0% mieszkańców powiatu kieleckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 210 682 Liczba mieszkańców
 • 105 799 Kobiety
 • 104 883 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kieleckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 212 190 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 106 917 Kobiety
 • 105 273 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat kielecki
  40,5 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,6 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kielecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kielecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kielecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • pow. kielecki
  28,1%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. kielecki
  59,0%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 59,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kielecki
  8,2%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,5%
  Województwo
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat kielecki
  0,2%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kieleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  4,1
  Kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat kielecki
  1,3
  świętokrzyskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 927 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kieleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -750 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -302 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -448 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,56 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kielecki
  -3,6
  Województwo
  -8,0
  Cała Polska
  -4,9
 • -3,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kieleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kieleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kieleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kieleckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 852 Urodzenia żywe
 • 922 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 930 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,8
  woj. świętokrzyskie
  7,2
  Polska
  8,7
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  36,5
  Województwo
  32,0
  Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 387 g Średnia waga noworodków
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 387 g
  świętokrzyskie
  3 350 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 151 Waga 4000g - 4499g
 • 151
 • 630 Waga 3500g - 3999g
 • 630
 • 715 Waga 3000g - 3499g
 • 715
 • 263 Waga 2500g - 2999g
 • 263
 • 53 Waga 2000g - 2499g
 • 53
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kielecki
  1,24
  woj. świętokrzyskie
  1,11
  Cały kraj
  1,32
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,64
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,71
  świętokrzyskie
  0,47
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie kieleckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 602 Zgony
 • 1 224 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 378 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kielecki
  12,4
  Województwo
  15,1
  Cały kraj
  13,6
 • 140,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kielecki
  140,5
  świętokrzyskie
  211,1
  Polska
  156,7
 • 0,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,5
  woj. świętokrzyskie
  2,6
  Cała Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kielecki
  3,7
  woj. świętokrzyskie
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  2,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,7%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,2%
  woj. świętokrzyskie
  19,1%
  Kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. kielecki
  5,1%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • 418 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,6
  Cała Polska
  74,4
 • 248,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  248,1
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Polska
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  268,5
  Polska
  246,5
 • 413,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 461,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kielecki
  413,9
  Województwo
  562,0
  Cała Polska
  475,8
 • 63,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  63,3
  Województwo
  67,5
  Polska
  70,6
 • 26,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  26,4
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,4
  świętokrzyskie
  8,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kieleckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 214 Osoby w zamachach samobójczych
 • 79 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 135 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 119 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 95 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 50 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 47 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 23 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 27 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 102 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat kielecki
  102,0
  świętokrzyskie
  43,0
  Polska
  36,0
 • 24 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat kielecki
  24,0
  świętokrzyskie
  15,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zatrucie gazem / spalinami
 • 3
 • 29 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 29
 • 54 zażycie innych leków
 • 54
 • 7 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 7
 • 20 samookaleczenie powierzchniowe
 • 20
 • 14 rzucenie się z wysokości
 • 14
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 70 powieszenie się
 • 70
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 10 inny
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 6 rzucenie się z wysokości
 • 6
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 39 powieszenie się
 • 39
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 48 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 48
 • 7 choroba fizyczna
 • 7
 • 35 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 35
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 26 zawód miłosny
 • 26
 • 9 problemy w szkole lub pracy
 • 9
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 7 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 7
 • 6 śmierć bliskiej osoby
 • 6
 • 10 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 10
 • 14 inna nie wymieniona
 • 14
 • 53 nieustalona
 • 53
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 6 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 6
 • 29 nieustalona
 • 29
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 12 lat i mniej
 • 2
 • 29 13-18 lat
 • 29
 • 32 19-24 lat
 • 32
 • 18 25-29 lat
 • 18
 • 80 30-49 lat
 • 80
 • 45 50-60 lat
 • 45
 • 8 70 lat i więcej
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 18 30-49 lat
 • 18
 • 19 50-60 lat
 • 19
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy57
  • pod wpływem alkoholu74
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków20
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony65
 • 57 trzeźwy
 • 74 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 20 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 65 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony40
 • 7 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 40 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 115 kawaler/panna
 • 115
 • 57 żonaty/zamężna
 • 57
 • 11 konkubinat
 • 11
 • 7 wdowiec/wdowa
 • 7
 • 18 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 18
 • 1 separacja
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 18 żonaty/zamężna
 • 18
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 7 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 7
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne4
  • podstawowe i gimnazjalne40
  • zasadnicze zawodowe19
  • średnie52
  • wyższe10
  • nieustalony89
 • 4 podstawowe niepełne
 • 40 podstawowe i gimnazjalne
 • 19 zasadnicze zawodowe
 • 52 średnie
 • 10 wyższe
 • 89 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne9
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie5
  • wyższe4
  • nieustalony28
 • 0 podstawowe niepełne
 • 9 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 4 wyższe
 • 28 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 56 praca
 • 56
 • 66 na utrzymaniu innej osoby
 • 66
 • 9 renta
 • 9
 • 14 emerytura
 • 14
 • 5 zasiłek lub alimenty
 • 5
 • 24 bez stałego źródła utrzymania
 • 24
 • 40 nieustalony
 • 40
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 16 praca
 • 16
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 3 renta
 • 3
 • 7 emerytura
 • 7
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 471 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 278 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 193 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 61 Zameldowania z zagranicy
 • 31 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 034 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 090 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 944 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 456 Saldo migracji
 • 196 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 260 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 437 Saldo migracji wewnętrznych
 • 188 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 249 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 19 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kieleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie kieleckim oddano do użytku 1 059 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,03 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kieleckim to 62 656 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 297 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  97,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kieleckim to 5,89 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie kieleckim to 126,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,48% mieszkań posiada łazienkę, 76,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,06% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie kieleckim 37 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 273 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 052 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 24 transakcje (mediana cen - 4 929 zł/m2, średnia - 4 500 zł/m2), a na rynku wtórnym 13 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 861 zł/m2, średnia - 2 854 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 273 zł
 • Tutaj
  4 273 zł
  świętokrzyskie
  4 839 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 273 zł Ogółem
 • 4 273 zł
 • 2 845 zł do 40 m2
 • 2 845 zł
 • 4 992 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 992 zł
 • 4 290 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 290 zł
 • 3 226 zł od 80,1 m2
 • 3 226 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 052 zł
 • Tutaj
  4 052 zł
  świętokrzyskie
  4 709 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 4 052 zł Ogółem
 • 4 052 zł
 • 2 601 zł do 40 m2
 • 2 601 zł
 • 4 544 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 544 zł
 • 4 145 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 145 zł
 • 3 196 zł od 80,1 m2
 • 3 196 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 37
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m216
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m23
 • 3 do 40 m2
 • 16 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kieleckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 929 zł
 • powiat kielecki
  4 929 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 441 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 929 zł Ogółem
 • 4 929 zł
 • 5 187 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 187 zł
 • 4 419 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 419 zł
 • 3 226 zł od 80,1 m2
 • 3 226 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 500 zł
 • Tutaj
  4 500 zł
  Województwo
  5 356 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 500 zł Ogółem
 • 4 500 zł
 • 5 061 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 061 zł
 • 4 813 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 813 zł
 • 3 196 zł od 80,1 m2
 • 3 196 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 24
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m210
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m23
 • 0 do 40 m2
 • 10 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 861 zł
 • Tutaj
  2 861 zł
  świętokrzyskie
  4 020 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 861 zł Ogółem
 • 2 861 zł
 • 2 845 zł do 40 m2
 • 2 845 zł
 • 3 272 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 272 zł
 • 2 235 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 235 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 854 zł
 • pow. kielecki
  2 854 zł
  świętokrzyskie
  4 087 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 2 854 zł Ogółem
 • 2 854 zł
 • 2 601 zł do 40 m2
 • 2 601 zł
 • 3 653 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 653 zł
 • 2 074 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 074 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 13
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m26
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 3 do 40 m2
 • 6 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62 656 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 297,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  297,00
  Województwo
  370,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  90,00 m2
  świętokrzyskie
  75,30 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. kielecki
  26,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  27,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,27
  świętokrzyskie
  3,80
  Cała Polska
  3,82
 • 3,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kielecki
  3,37
  woj. świętokrzyskie
  2,70
  Cała Polska
  2,55
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,79
  Województwo
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 059 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,03 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,03
  woj. świętokrzyskie
  3,73
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6 233 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat kielecki
  5,89
  świętokrzyskie
  4,68
  Cały kraj
  3,90
 • 29,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  29,58
  Województwo
  17,45
  Cała Polska
  24,07
 • 134 055 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 126,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. kielecki
  126,6 m2
  Województwo
  110,0 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,64 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,64 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,70%
  woj. świętokrzyskie
  92,53%
  Polska
  96,97%
 • 82,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat kielecki
  82,50%
  woj. świętokrzyskie
  86,76%
  Polska
  94,01%
 • 79,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. kielecki
  79,48%
  świętokrzyskie
  84,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 76,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. kielecki
  76,31%
  Województwo
  79,51%
  Cała Polska
  83,08%
 • 10,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  10,06%
  Województwo
  42,98%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat kielecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kieleckim na 1000 mieszkańców pracuje 118osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kieleckim wynosiło w 2021 roku 7,5% (8,4% wśród kobiet i 6,8% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kieleckim wynosiło 4 789,44 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kieleckiego 18 845 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 089 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11 756.

  52,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kieleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 118 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kielecki
  118,0
  Województwo
  196,0
  Polska
  257,0
 • 7,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,4% Kobiety
 • 6,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,5%
  Województwo
  7,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 789 PLN
  Województwo
  5 262 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kieleckim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 845 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 089 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -11 756 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Przemysł i budownictwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kieleckim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 827 Pracujący ogółem
 • 12 531 Kobiety
 • 12 296 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kielecki
  61,3
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 30,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kielecki
  30,6
  świętokrzyskie
  41,5
  Cały kraj
  38,2
 • 99,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. kielecki
  99,9
  świętokrzyskie
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kielecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kieleckim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 20 423 podmioty gospodarki narodowej, z czego 17 147 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 122 nowe podmioty, a 949 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (2 156) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 448) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 607) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (793) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kieleckim najwięcej (740) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (19 797) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (326) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,5% (6 424) podmiotów, a 66,9% (13 673) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kieleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%) oraz Budownictwo (23.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 423 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 326 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6 424 Przemysł i budownictwo
 • 13 673 Pozostała działalność
 • 2 122 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kieleckim w 2021 roku
 • 949 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kieleckim w 2021 roku
 • 17 147 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 797 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 19 797
 • 552 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 552
 • 66 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 66
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 20 415 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 20 415
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 936 Spółki handlowe ogółem
 • 936
 • 35  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 722  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 722
 • 31    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 31
 • 740 Spółki cywilne ogółem
 • 740
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 147 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 4 774 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 4 774
 • 3 988 Budownictwo
 • 3 988
 • 1 656 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 656
 • 1 334 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 334
 • 1 270 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 270
 • 799 Pozostała działalność
 • 799
 • 732 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 732
 • 486 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 486
 • 429 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 429
 • 416 Informacja i komunikacja
 • 416
 • 345 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 345
 • 273 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 273
 • 251 Edukacja
 • 251
 • 142 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 142
 • 140 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 140
 • 94 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 94
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie kieleckim stwierdzono 2 480 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,77 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kieleckim wynosi 75,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kieleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 4,17 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,09 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,03 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 480 Przestępstwa ogółem
 • 2 480
 • 1 305 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 305
 • 638 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 638
 • 440 Przestępstwa drogowe
 • 440
 • 59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 59
 • 878 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 878
 • 11,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kielecki
  11,77
  świętokrzyskie
  18,46
  Kraj
  21,51
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,19
  woj. świętokrzyskie
  10,81
  Kraj
  12,82
 • 3,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,03
  Województwo
  4,93
  Cały kraj
  5,89
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kielecki
  2,09
  świętokrzyskie
  1,97
  Kraj
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,28
  woj. świętokrzyskie
  0,34
  Cały kraj
  0,35
 • 4,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kielecki
  4,17
  woj. świętokrzyskie
  8,73
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat kielecki
  75%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  71%
  świętokrzyskie
  71%
  Cały kraj
  64%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  67%
  Województwo
  81%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kielecki
  95%
  woj. świętokrzyskie
  90%
  Kraj
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kielecki
  49%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  53%

Powiat kielecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kieleckiego wyniosła w 2021 roku 195,1 mln złotych, co daje 926 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu kieleckiego - 23.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.2%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (13%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 45,8 mln złotych, czyli 23,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kieleckiego wyniosła w 2021 roku 248,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (22.4%). W budżecie powiatu kieleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 231 złotych na mieszkańca (19,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,2 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  144,1 mln

  694(100%)

  122,3 mln

  588(100%)

  125,9 mln

  603(100%)

  129,0 mln

  616(100%)

  159,6 mln

  759(100%)

  155,7 mln

  738(100%)

  188,5 mln

  892(100%)

  195,1 mln

  926(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  22,3 mln

  107(15.5%)

  23,7 mln

  114(19.4%)

  28,3 mln

  136(22.5%)

  26,5 mln

  126(20.6%)

  44,7 mln

  212(28%)

  29,8 mln

  141(19.1%)

  61,0 mln

  289(32.4%)

  45,8 mln

  217(23.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  38,7 mln

  186(26.9%)

  21,7 mln

  104(17.8%)

  18,5 mln

  88,6(14.7%)

  19,6 mln

  93,4(15.2%)

  22,5 mln

  107(14.1%)

  22,3 mln

  106(14.3%)

  23,0 mln

  109(12.2%)

  25,8 mln

  122(13.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,8 mln

  75,9(11%)

  15,7 mln

  75,1(12.8%)

  16,4 mln

  78,5(13%)

  18,2 mln

  86,8(14.1%)

  26,3 mln

  125(16.5%)

  34,4 mln

  163(22.1%)

  23,3 mln

  110(12.3%)

  25,3 mln

  120(13%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,3 mln

  117(16.9%)

  21,5 mln

  103(17.6%)

  23,9 mln

  114(19%)

  18,7 mln

  88,8(14.5%)

  20,3 mln

  96,4(12.7%)

  20,8 mln

  98,2(13.3%)

  22,2 mln

  105(11.8%)

  22,5 mln

  107(11.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  12,1 mln

  58,1(8.4%)

  10,9 mln

  52,3(8.9%)

  10,8 mln

  51,8(8.6%)

  11,3 mln

  53,7(8.7%)

  11,5 mln

  54,4(7.2%)

  15,2 mln

  72,0(9.8%)

  17,7 mln

  84,1(9.4%)

  17,0 mln

  80,5(8.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  13,6 mln

  65,5(9.4%)

  12,2 mln

  58,5(10%)

  10,5 mln

  50,3(8.3%)

  12,1 mln

  57,8(9.4%)

  12,8 mln

  60,7(8%)

  13,0 mln

  61,6(8.4%)

  15,1 mln

  71,7(8%)

  15,4 mln

  73,0(7.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  689,1 tys

  3,3(0.5%)

  674,8 tys

  3,2(0.6%)

  3,6 mln

  17,4(2.9%)

  4,0 mln

  19,1(3.1%)

  3,4 mln

  16,0(2.1%)

  3,4 mln

  16,3(2.2%)

  6,0 mln

  28,6(3.2%)

  13,1 mln

  62,1(6.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  10,1 mln

  48,4(7%)

  8,4 mln

  40,5(6.9%)

  8,5 mln

  40,6(6.7%)

  6,3 mln

  30,1(4.9%)

  5,6 mln

  26,4(3.5%)

  5,6 mln

  26,5(3.6%)

  8,9 mln

  42,0(4.7%)

  10,1 mln

  47,7(5.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  109,4 tys

  0,5(0.1%)

  103,7 tys

  0,5(0.1%)

  123,9 tys

  0,6(0.1%)

  141,9 tys

  0,7(0.1%)

  253,9 tys

  1,2(0.2%)

  262,0 tys

  1,2(0.2%)

  304,3 tys

  1,4(0.2%)

  7,9 mln

  37,5(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  958,5 tys

  4,6(0.7%)

  590,6 tys

  2,8(0.5%)

  1,6 mln

  7,9(1.3%)

  1,6 mln

  7,6(1.2%)

  1,6 mln

  7,5(1%)

  1,6 mln

  7,3(1%)

  1,7 mln

  8,1(0.9%)

  3,4 mln

  16,3(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,4 mln

  11,7(1.7%)

  2,1 mln

  10,0(1.7%)

  1,9 mln

  9,1(1.5%)

  1,8 mln

  8,5(1.4%)

  1,7 mln

  8,2(1.1%)

  1,6 mln

  7,8(1.1%)

  921,7 tys

  4,4(0.5%)

  612,0 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  479,2 tys

  2,3(0.4%)

  487,2 tys

  2,3(0.4%)

  495,0 tys

  2,3(0.3%)

  504,0 tys

  2,4(0.3%)

  507,8 tys

  2,4(0.3%)

  521,8 tys

  2,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  290,4 tys

  1,4(0.2%)

  322,7 tys

  1,5(0.3%)

  573,0 tys

  2,7(0.5%)

  589,4 tys

  2,8(0.5%)

  277,8 tys

  1,3(0.2%)

  281,8 tys

  1,3(0.2%)

  290,0 tys

  1,4(0.2%)

  295,1 tys

  1,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  242,0 tys

  1,2(0.2%)

  166,8 tys

  0,8(0.1%)

  188,7 tys

  0,9(0.1%)

  207,1 tys

  1,0(0.2%)

  285,2 tys

  1,4(0.2%)

  252,3 tys

  1,2(0.2%)

  600,8 tys

  2,8(0.3%)

  271,7 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  135,9 tys

  0,7(0.1%)

  142,1 tys

  0,7(0.1%)

  226,3 tys

  1,1(0.2%)

  163,3 tys

  0,8(0.1%)

  349,5 tys

  1,7(0.2%)

  95,0 tys

  0,4(0.1%)

  32,0 tys

  0,2(0%)

  188,8 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  119,8 tys

  0,6(0.1%)

  1,9 mln

  9,0(1.5%)

  119,3 tys

  0,6(0.1%)

  95,2 tys

  0,5(0.1%)

  103,4 tys

  0,5(0.1%)

  102,3 tys

  0,5(0.1%)

  118,5 tys

  0,6(0.1%)

  91,2 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  6,8(1%)

  1,7 mln

  8,2(1.4%)

  33,9 tys

  0,2(0%)

  29,9 tys

  0,1(0%)

  37,9 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,1(0%)

  25,0 tys

  0,1(0%)

  46,4 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  57,6 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  0,2(0%)

  38,3 tys

  0,2(0%)

  52,7 tys

  0,3(0%)

  124,2 tys

  0,6(0.1%)

  47,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  32,6 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  666,8 tys

  3,2(0.5%)

  418,4 tys

  2,0(0.3%)

  20,0 tys

  0,1(0%)

  30,3 tys

  0,1(0%)

  34,6 tys

  0,2(0%)

  35,6 tys

  0,2(0%)

  16,5 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  157,4 tys

  0,7(0.1%)

  531,4 tys

  2,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  118,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  128,2 mln

  617(100%)

  132,5 mln

  636(100%)

  133,4 mln

  639(100%)

  138,1 mln

  660(100%)

  167,2 mln

  795(100%)

  203,3 mln

  964(100%)

  211,5 mln

  1,0 tys(100%)

  248,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,9 mln

  230(37.4%)

  49,2 mln

  236(37.1%)

  49,6 mln

  237(37.2%)

  51,6 mln

  246(37.4%)

  53,7 mln

  255(32.1%)

  58,6 mln

  278(28.8%)

  87,2 mln

  413(41.2%)

  82,9 mln

  393(33.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,2 mln

  140(22.7%)

  32,0 mln

  154(24.2%)

  35,0 mln

  168(26.3%)

  39,2 mln

  186(28.4%)

  44,5 mln

  211(26.6%)

  50,8 mln

  240(25%)

  49,6 mln

  235(23.5%)

  56,9 mln

  270(22.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,5 mln

  50,6(8.2%)

  10,4 mln

  50,1(7.9%)

  14,7 mln

  70,2(11%)

  10,0 mln

  47,5(7.2%)

  25,1 mln

  119(15%)

  41,8 mln

  198(20.6%)

  21,0 mln

  99,7(9.9%)

  55,8 mln

  265(22.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,2 mln

  77,8(12.6%)

  13,7 mln

  65,8(10.4%)

  15,2 mln

  72,6(11.4%)

  15,1 mln

  71,8(10.9%)

  16,3 mln

  77,4(9.7%)

  18,4 mln

  87,1(9%)

  21,4 mln

  101(10.1%)

  20,3 mln

  96,4(8.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,5 mln

  12,2(2%)

  2,5 mln

  12,2(1.9%)

  3,0 mln

  14,6(2.3%)

  3,1 mln

  15,0(2.3%)

  3,3 mln

  15,5(2%)

  3,5 mln

  16,7(1.7%)

  5,8 mln

  27,7(2.8%)

  11,1 mln

  52,5(4.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,9 mln

  43,0(7%)

  7,8 mln

  37,3(5.9%)

  6,9 mln

  33,2(5.2%)

  5,1 mln

  24,1(3.7%)

  4,9 mln

  23,1(2.9%)

  4,8 mln

  22,6(2.3%)

  8,6 mln

  40,6(4.1%)

  6,1 mln

  29,2(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,0 mln

  28,8(4.7%)

  3,5 mln

  16,8(2.7%)

  2,1 mln

  9,8(1.5%)

  3,9 mln

  18,7(2.8%)

  3,8 mln

  18,1(2.3%)

  3,0 mln

  14,2(1.5%)

  4,7 mln

  22,1(2.2%)

  4,9 mln

  23,2(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  6,7(1.1%)

  6,4 mln

  30,8(4.8%)

  1,8 mln

  8,7(1.4%)

  2,8 mln

  13,5(2.1%)

  2,5 mln

  11,9(1.5%)

  2,5 mln

  11,7(1.2%)

  2,5 mln

  11,7(1.2%)

  2,7 mln

  12,8(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  616,0 tys

  3,0(0.5%)

  347,5 tys

  1,7(0.3%)

  1,7 mln

  8,3(1.3%)

  1,1 mln

  5,0(0.8%)

  7,6 mln

  36,2(4.6%)

  10,4 mln

  49,2(5.1%)

  2,8 mln

  13,3(1.3%)

  2,4 mln

  11,2(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  828,4 tys

  4,0(0.6%)

  921,7 tys

  4,4(0.7%)

  1,2 mln

  5,5(0.9%)

  891,4 tys

  4,2(0.6%)

  890,9 tys

  4,2(0.5%)

  684,1 tys

  3,2(0.3%)

  678,0 tys

  3,2(0.3%)

  1,0 mln

  4,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  5,3(0.9%)

  1,2 mln

  5,6(0.9%)

  1,2 mln

  5,6(0.9%)

  1,1 mln

  5,2(0.8%)

  1,1 mln

  5,4(0.7%)

  1,3 mln

  6,2(0.6%)

  717,5 tys

  3,4(0.3%)

  804,8 tys

  3,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  479,2 tys

  2,3(0.4%)

  487,2 tys

  2,3(0.4%)

  490,5 tys

  2,3(0.3%)

  502,8 tys

  2,4(0.2%)

  507,8 tys

  2,4(0.2%)

  520,0 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  237

  0,0(0%)

  282,9 tys

  1,4(0.2%)

  283,7 tys

  1,4(0.2%)

  272,4 tys

  1,3(0.2%)

  280,6 tys

  1,3(0.1%)

  287,3 tys

  1,4(0.1%)

  295,7 tys

  1,4(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  886,5 tys

  4,3(0.7%)

  574,9 tys

  2,8(0.4%)

  157,8 tys

  0,8(0.1%)

  1,2 mln

  5,8(0.9%)

  277,4 tys

  1,3(0.2%)

  4,3 mln

  20,5(2.1%)

  2,7 mln

  12,6(1.3%)

  280,6 tys

  1,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  51,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  71,5 tys

  0,3(0%)

  313,9 tys

  1,5(0.1%)

  77,5 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  6,8(1.1%)

  1,7 mln

  8,1(1.3%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  232

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,8 tys

  0,2(0%)

  9,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  8,5(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  485,3 tys

  2,3(0.4%)

  419,6 tys

  2,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  118,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kielecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 51 096 mieszkańców powiatu kieleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 24 903 kobiet oraz 26 193 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu kieleckiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kieleckiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kieleckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2021 w powiecie kieleckim mieściło się 37 przedszkoli, w których do 172 oddziałów uczęszczało 3 635 dzieci (1 790 dziewczynek oraz 1 845 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kieleckim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 60 oddziałów uczęszczało 1 438 dzieci (714 dziewczynek oraz 724 chłopców). Dostępnych było 1 331 miejsc.

  17,3% mieszkańców powiatu kieleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 870 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 115 szkół podstawowych, w których w 1 137 oddziałach uczyło się 17 020 uczniów (8 147 kobiet oraz 8 873 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kieleckim placówkę miały 134 szkoły podstawowe, w których w 873 oddziałach uczyło się 14 191 uczniów (6 985 kobiet oraz 7 206 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,0 uczniów.

  W powiecie kieleckim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 657 uczniów (376 kobiet oraz 281 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 100 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kieleckim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 854 uczniów (549 kobiet oraz 305 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 376 absolwentów.

  W powiecie kieleckim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 18 oddziałach uczyło się 205 uczniów (38 kobiet oraz 167 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,3 uczniów. 11,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców powiatu kieleckiego w wieku potencjalnej nauki (28,8% kobiet i 28,8% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat kielecki
  22,6%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,0%
  Województwo
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • pow. kielecki
  2,0%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,5%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. kielecki
  19,5%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kielecki
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kielecki
  16,0%
  Województwo
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 870 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kielecki
  870,0
  Województwo
  884,0
  Kraj
  896,0
 • 1,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,30
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 37Przedszkola
 • 99 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 172 Oddziały
 • 189 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 203 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kielecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 635 Dzieci
 • 1 790 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 845 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 930 3 lata
 • 930
 • 1 078 4 lata
 • 1 078
 • 962 5 lata
 • 962
 • 609 6 lat
 • 609
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 459 3 lata
 • 459
 • 547 4 lata
 • 547
 • 460 5 lata
 • 460
 • 300 6 lat
 • 300
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 471 3 lata
 • 471
 • 531 4 lata
 • 531
 • 502 5 lata
 • 502
 • 309 6 lat
 • 309
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 3 488 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 249,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 248,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 216,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 213,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41Punkty przedszkolne
 • 46 Oddziały
 • 1 580 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kielecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 823 Dzieci
 • 383 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 440 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,5%
  53,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 299 3 lata
 • 299
 • 386 4 lata
 • 386
 • 121 5 lata
 • 121
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 144 3 lata
 • 144
 • 184 4 lata
 • 184
 • 48 5 lata
 • 48
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 155 3 lata
 • 155
 • 202 4 lata
 • 202
 • 73 5 lata
 • 73
 •  
 • 43,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 42,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 113Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 131 Oddziały
 • 17 011 Uczniowie
 • 8 145 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 866 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 2 027 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 004 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 023 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 934 Absolwenci
 • 961 Kobiety
  (absolwenci)
 • 973 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,2%
  77,8%
 • 9 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  świętokrzyskie
  14,9
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,0
 • 15,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,0
 • 15,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,0
 • 1,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,5
 •  
 • 1 606,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 340,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 266,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 657 Uczniowie
 • 376 Kobiety
  (uczniowie)
 • 281 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,2%
  42,8%
 • 139 Uczniowie w 1 klasie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 100 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kielecki
  25,3
  świętokrzyskie
  26,9
  Polska
  26,3
 •  
 • 66,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  11,4
  świętokrzyskie
  16,3
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,4
 • 14,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 14,4
 • 3,6 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kieleckim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie kieleckim znajdowały się 22 hotele (1 ★★★★★, 2 ★★★★, 9 ★★★, 10 ★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 4 pensjonaty (3 ★★★, 1 ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 18 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 9
  • ośrodki wczasowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 14 (całoroczne: 11)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 23
  • drzwi automatycznie otwierane: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 16
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 19


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 30 (liczba sal: 57, liczba miejsc: 3 899)
  • z nagłośnieniem: 26
  • z projektorem multimedialnym: 25
  • z zestawem do wideokonferencji: 14
  • z obsługą techniczną: 19
  • z ekranem: 25
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 23
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 19
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 49


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie kieleckim: 16 (publiczne: 16, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kieleckim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 360 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 398 (uczestnicy: 47 630)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 1 450)
  • wystawy: 30 (uczestnicy: 5 145)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 32 (uczestnicy: 6 030)
  • koncerty: 60 (uczestnicy: 9 350)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 31 (uczestnicy: 1 607)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 64 (uczestnicy: 11 656)
  • konkursy: 68 (uczestnicy: 3 085)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 1 520)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 580)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 3 000)
  • warsztaty: 44 (uczestnicy: 1 226)
  • inne: 27 (uczestnicy: 2 981)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 71 (członkowie: 1 631)
  • plastyczne/techniczne: 15 (członkowie: 347)
  • taneczne: 13 (członkowie: 232)
  • muzyczne: 17 (członkowie: 300)
  • teatralne: 5 (członkowie: 51)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 24)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 13 (członkowie: 577)
  • inne: 6 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 178)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 51)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 72)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 55)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 10
  • politechniczne: 1
  • studia radiowe: 2
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 120 (członkowie: 2 162)
  • teatralne: 5 (członkowie: 85)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 373)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 211)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 70 (członkowie: 1 057)
  • taneczne: 18 (członkowie: 421)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie kieleckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 22 miejscami na widowni. Odbyły się 244 seanse, na które przyszło 2 661 widzów, w tym 109 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 291 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie kieleckim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 138 679 zwiedzających, co daje 6 582 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie kieleckim działały 43 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 599 815 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 89 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 48 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 640 003 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 250
  • dostępne dla czytelników: 145
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 142
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 27
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 17


 • Biblioteki naukowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie kieleckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 9 256 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 459. Odnotowano 8 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 1 837 wolumenów. Odnotowano 7 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kieleckim działało 69 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 570 członków. Zarejestrowano 3 632 ćwiczących (mężczyźni: 2 696, kobiety: 936, chłopcy do lat 18: 1 636, dziewczęta do lat 18: 783). Aktywne były 123 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (81), instruktora sportowego (84) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kieleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kielecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 169 wypadków drogowych w powiecie kieleckim odnotowano 21 ofiar śmiertelnych oraz 220 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 80,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,6 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 114,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie kieleckim zarejestrowanych było 187 953 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 129 626 samochodów osobowych (614,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 24 982 samochodów ciężarowych (148,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 1 299 autobusów (6,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 6 240 ciągników siodłowych (29,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 9 672 motocykli (45,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,6 lat.


  W 2021 roku w powiecie kieleckim znajdowały się 94 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 169 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 21 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 220 Ranni
  (rok 2021)
 • 78 Lekko ranni
 • 142 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kieleckim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 80,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. kielecki
  80,2
  woj. świętokrzyskie
  64,3
  Cała Polska
  59,9
 • 9,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat kielecki
  10,0
  Województwo
  7,1
  Polska
  5,9
 • 104,42 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat kielecki
  104,4
  Województwo
  75,3
  Cały kraj
  69,4
 • 9,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  9,6
  woj. świętokrzyskie
  8,9
  Cały kraj
  7,6
 • 114,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. kielecki
  114,9
  Województwo
  88,4
  Polska
  80,2
 • 12,43 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  12,4
  świętokrzyskie
  11,0
  Cała Polska
  9,8
 • 130,18 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  130,2
  woj. świętokrzyskie
  117,1
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 187 953 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kieleckim w 2020 roku
 • 129 626 Samochody osobowe
 • 24 982 Samochody ciężarowe
 • 156 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 1 299 Autobusy
 • 1 376 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 6 242 Ciągniki samochodowe
 • 6 240   Ciągniki siodłowe
 • 14 756 Ciągniki rolnicze
 • 9 672 Motocykle
 • 3 565   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 8 377 Motorowery
 • 129 626Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Samochody osobowe w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 614,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat kielecki
  614,4
  Województwo
  616,9
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg26 009
  • 1400-1649 kg32 469
  • 1650-1899 kg34 464
  • 1900 kg i więcej36 684
 • 26 009 do 1399 kg
 • 32 469 1400-1649 kg
 • 34 464 1650-1899 kg
 • 36 684 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 43 733 do 1399 cm3
 • 43 733
 • 76 834 1400-1999 cm3
 • 76 834
 • 9 059 2000 i więcej cm3
 • 9 059
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna59 519
  • olej napędowy48 571
  • gaz (LPG)18 979
  • pozostałe2 557
 • 59 519 benzyna
 • 48 571 olej napędowy
 • 18 979 gaz (LPG)
 • 2 557 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 058 do 1 roku
 • 1 058
 • 893 2 lata
 • 893
 • 1 297 3 lata
 • 1 297
 • 3 105 4-5 lat
 • 3 105
 • 3 811 6-7 lat
 • 3 811
 • 5 268 8-9 lat
 • 5 268
 • 7 124 10-11 lat
 • 7 124
 • 22 873 12-15 lat
 • 22 873
 • 29 031 16-20 lat
 • 29 031
 • 19 519 21-25 lat
 • 19 519
 • 12 860 26-30 lat
 • 12 860
 • 22 787 31 lat i więcej
 • 22 787
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kieleckim
 • Tutaj
  20,1 lat
  woj. świętokrzyskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 24 982Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 148,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat kielecki
  148,0
  Województwo
  123,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 10 641 do 999 kg
 • 10 641
 • 7 335 1000-1499 kg
 • 7 335
 • 1 630 1500-2999 kg
 • 1 630
 • 226 3000-3499 kg
 • 226
 • 504 3500-4999 kg
 • 504
 • 1 739 5000-6999 kg
 • 1 739
 • 949 7000-9999 kg
 • 949
 • 1 248 10000-14999 kg
 • 1 248
 • 710 15000 kg i więcej
 • 710
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 107
  • olej napędowy17 253
  • gaz (LPG)889
  • pozostałe2 733
 • 4 107 benzyna
 • 17 253 olej napędowy
 • 889 gaz (LPG)
 • 2 733 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 251 do 1 roku
 • 251
 • 210 2 lata
 • 210
 • 270 3 lata
 • 270
 • 759 4-5 lat
 • 759
 • 1 048 6-7 lat
 • 1 048
 • 1 251 8-9 lat
 • 1 251
 • 1 726 10-11 lat
 • 1 726
 • 3 978 12-15 lat
 • 3 978
 • 4 561 16-20 lat
 • 4 561
 • 3 302 21-25 lat
 • 3 302
 • 1 968 26-30 lat
 • 1 968
 • 5 658 31 lat i więcej
 • 5 658
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kieleckim
 • Tutaj
  20,2 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 1 299Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Autobusy w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. kielecki
  6,2
  świętokrzyskie
  4,2
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28
  • olej napędowy1 083
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe185
 • 28 benzyna
 • 1 083 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 185 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 20 2 lata
 • 20
 • 14 3 lata
 • 14
 • 17 4-5 lat
 • 17
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 23 8-9 lat
 • 23
 • 58 10-11 lat
 • 58
 • 190 12-15 lat
 • 190
 • 323 16-20 lat
 • 323
 • 278 21-25 lat
 • 278
 • 93 26-30 lat
 • 93
 • 243 31 lat i więcej
 • 243
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kieleckim
 • pow. kielecki
  20,8 lat
  świętokrzyskie
  22,9 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 6 240Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 29,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. kielecki
  29,6
  Województwo
  12,7
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy5 681
  • gaz (LPG)12
  • pozostałe537
 • 10 benzyna
 • 5 681 olej napędowy
 • 12 gaz (LPG)
 • 537 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 154 do 1 roku
 • 154
 • 100 2 lata
 • 100
 • 167 3 lata
 • 167
 • 715 4-5 lat
 • 715
 • 893 6-7 lat
 • 893
 • 1 228 8-9 lat
 • 1 228
 • 466 10-11 lat
 • 466
 • 1 027 12-15 lat
 • 1 027
 • 599 16-20 lat
 • 599
 • 445 21-25 lat
 • 445
 • 234 26-30 lat
 • 234
 • 212 31 lat i więcej
 • 212
 • 11,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kieleckim
 • Tutaj
  11,9 lat
  Województwo
  15,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 9 672Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Motocykle w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 45,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  45,8
  woj. świętokrzyskie
  46,3
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 142 do 1 roku
 • 142
 • 75 2 lata
 • 75
 • 72 3 lata
 • 72
 • 345 4-5 lat
 • 345
 • 179 6-7 lat
 • 179
 • 240 8-9 lat
 • 240
 • 324 10-11 lat
 • 324
 • 961 12-15 lat
 • 961
 • 1 009 16-20 lat
 • 1 009
 • 799 21-25 lat
 • 799
 • 632 26-30 lat
 • 632
 • 4 894 31 lat i więcej
 • 4 894
 • 25,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kieleckim
 • powiat kielecki
  25,6 lat
  świętokrzyskie
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 94 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 18 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 68 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kieleckim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 419,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kielecki
  419,8 km
  Województwo
  357,6 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 4,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,5 km
  woj. świętokrzyskie
  3,5 km
  Polska
  4,9 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami