Powiat kielecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kielecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 210 689 Liczba mieszkańców
 • 2 246 km2 Powierzchnia
 • 93 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 6,6% Stopa urbanizacji
 • Michał Godowski Starosta
 • al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Adres starostwa powiatowego
 • TKI Tablice rejestracyjne
Powiat kielecki na mapie
Identyfikatory
 • 2604 TERYT (TERC)
Herb powiatu kieleckiego
powiat kielecki herb
Flaga powiatu kieleckiego
powiat kielecki flaga

Powiat kielecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat kielecki ma 210 689 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kieleckiego w 2050 roku wynosi 212 190, z czego 106 917 to kobiety, a 105 273 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kieleckiego zawarli w 2020 roku 821 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu kieleckiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kielecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -404. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,91 na 1000 mieszkańców powiatu kieleckiego. W 2020 roku urodziło się 1 960 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 385 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 45,6% zgonów w powiecie kieleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w powiecie kieleckim były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kieleckiego przypada 11.19 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 2 013 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 828 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kieleckiego 185. W tym samym roku 40 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  62,4% mieszkańców powiatu kieleckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 210 689 Liczba mieszkańców
 • 105 737 Kobiety
 • 104 952 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kieleckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 212 190 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 106 917 Kobiety
 • 105 273 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,3 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kielecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat kielecki
  29,9%
  świętokrzyskie
  27,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  Województwo
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kielecki
  9,1%
  świętokrzyskie
  10,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat kielecki
  2,3%
  Województwo
  4,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kieleckim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,9
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,9
  świętokrzyskie
  1,1
  Kraj
  1,3
 • 821 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kieleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -404 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -127 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -277 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kielecki
  -1,9
  woj. świętokrzyskie
  -6,4
  Cały kraj
  -3,2
 • -3,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kieleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kieleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kieleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kieleckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 960 Urodzenia żywe
 • 971 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 989 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  Województwo
  7,7
  Kraj
  9,3
 • 38,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  38,3
  świętokrzyskie
  34,4
  Cały kraj
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 385 g Średnia waga noworodków
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kielecki
  3 385 g
  Województwo
  3 358 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 167 Waga 4000g - 4499g
 • 167
 • 665 Waga 3500g - 3999g
 • 665
 • 745 Waga 3000g - 3499g
 • 745
 • 253 Waga 2500g - 2999g
 • 253
 • 71 Waga 2000g - 2499g
 • 71
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kielecki
  1,29
  świętokrzyskie
  1,18
  Polska
  1,38
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  woj. świętokrzyskie
  0,57
  Cała Polska
  0,67
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. kielecki
  0,83
  woj. świętokrzyskie
  0,55
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie kieleckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 364 Zgony
 • 1 098 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 266 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. kielecki
  11,2
  woj. świętokrzyskie
  14,1
  Cały kraj
  12,5
 • 120,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  120,6
  Województwo
  182,4
  Cała Polska
  134,3
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kielecki
  3,1
  woj. świętokrzyskie
  4,2
  Kraj
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat kielecki
  3,2
  świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  3,4
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  45,6%
  Województwo
  48,3%
  Cała Polska
  39,4%
 • 21,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat kielecki
  21,6%
  woj. świętokrzyskie
  23,3%
  Polska
  26,5%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kielecki
  4,9%
  Województwo
  3,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,1
  Cały kraj
  9,9
 • 83,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,9
  Cała Polska
  70,4
 • 205,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  205,7
  Województwo
  272,7
  Cały kraj
  283,2
 • 255,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  255,1
  Cały kraj
  261,3
 • 433,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 434,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  433,3
  Województwo
  566,2
  Polska
  421,0
 • 90,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kielecki
  90,1
  świętokrzyskie
  107,7
  Polska
  69,5
 • 15,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat kielecki
  15,1
  świętokrzyskie
  30,1
  Kraj
  35,1
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,6
  świętokrzyskie
  4,9
  Cały kraj
  7,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  świętokrzyskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kieleckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 218 Osoby w zamachach samobójczych
 • 80 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 138 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 120 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 98 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 51 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 9 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 42 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 103 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat kielecki
  103,0
  woj. świętokrzyskie
  41,0
  Polska
  31,0
 • 24 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  15,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 4
 • 25 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 25
 • 32 zażycie innych leków
 • 32
 • 6 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 6
 • 37 samookaleczenie powierzchniowe
 • 37
 • 19 rzucenie się z wysokości
 • 19
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 74 powieszenie się
 • 74
 • 7 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 7
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 10 inny
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 37 powieszenie się
 • 37
 • 5 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 5
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 56 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 56
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 1 nosiciel wirusa HIV, chory na AIDS
 • 1
 • 30 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 30
 • 1 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 1
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 24 zawód miłosny
 • 24
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 7 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 7
 • 4 śmierć bliskiej osoby
 • 4
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 5 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 5
 • 12 inna nie wymieniona
 • 12
 • 71 nieustalona
 • 71
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 15 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 15
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nosiciel wirusa HIV, chory na AIDS
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 23 nieustalona
 • 23
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 23 13-18 lat
 • 23
 • 26 19-24 lat
 • 26
 • 26 25-29 lat
 • 26
 • 89 30-49 lat
 • 89
 • 41 50-60 lat
 • 41
 • 13 70 lat i więcej
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 21 50-60 lat
 • 21
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy55
  • pod wpływem alkoholu87
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków22
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony56
 • 55 trzeźwy
 • 87 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 22 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 56 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony39
 • 7 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 39 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 92 kawaler/panna
 • 92
 • 74 żonaty/zamężna
 • 74
 • 9 konkubinat
 • 9
 • 10 wdowiec/wdowa
 • 10
 • 21 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 21
 • 3 separacja
 • 3
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 7 wdowiec/wdowa
 • 7
 • 7 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 7
 • 2 separacja
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne7
  • podstawowe i gimnazjalne41
  • zasadnicze zawodowe28
  • średnie41
  • wyższe14
  • nieustalony87
 • 7 podstawowe niepełne
 • 41 podstawowe i gimnazjalne
 • 28 zasadnicze zawodowe
 • 41 średnie
 • 14 wyższe
 • 87 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe7
  • średnie4
  • wyższe5
  • nieustalony32
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 7 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 5 wyższe
 • 32 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 56 praca
 • 56
 • 51 na utrzymaniu innej osoby
 • 51
 • 10 renta
 • 10
 • 17 emerytura
 • 17
 • 11 zasiłek lub alimenty
 • 11
 • 30 bez stałego źródła utrzymania
 • 30
 • 43 nieustalony
 • 43
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 3 renta
 • 3
 • 9 emerytura
 • 9
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 013 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 051 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 962 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 828 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 992 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 836 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 190 Saldo migracji
 • 57 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 133 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 185 Saldo migracji wewnętrznych
 • 59 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 126 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kieleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kieleckim oddano do użytku 715 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,39 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kieleckim to 62 656 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 297 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kieleckim to 5,77 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie kieleckim to 121,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,48% mieszkań posiada łazienkę, 76,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,06% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie kieleckim 37 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 273 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 052 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 24 transakcje (mediana cen - 4 929 zł/m2, średnia - 4 500 zł/m2), a na rynku wtórnym 13 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 861 zł/m2, średnia - 2 854 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 273 zł
 • Tutaj
  4 273 zł
  świętokrzyskie
  4 839 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 4 273 zł Ogółem
 • 4 273 zł
 • 2 845 zł do 40 m2
 • 2 845 zł
 • 4 992 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 992 zł
 • 4 290 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 290 zł
 • 3 226 zł od 80,1 m2
 • 3 226 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 052 zł
 • pow. kielecki
  4 052 zł
  świętokrzyskie
  4 709 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 052 zł Ogółem
 • 4 052 zł
 • 2 601 zł do 40 m2
 • 2 601 zł
 • 4 544 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 544 zł
 • 4 145 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 145 zł
 • 3 196 zł od 80,1 m2
 • 3 196 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 37
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m216
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m23
 • 3 do 40 m2
 • 16 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kieleckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 929 zł
 • Powiat
  4 929 zł
  Województwo
  5 441 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 929 zł Ogółem
 • 4 929 zł
 • 5 187 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 187 zł
 • 4 419 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 419 zł
 • 3 226 zł od 80,1 m2
 • 3 226 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 500 zł
 • Powiat
  4 500 zł
  świętokrzyskie
  5 356 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 500 zł Ogółem
 • 4 500 zł
 • 5 061 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 061 zł
 • 4 813 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 813 zł
 • 3 196 zł od 80,1 m2
 • 3 196 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 24
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m210
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m23
 • 0 do 40 m2
 • 10 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 861 zł
 • pow. kielecki
  2 861 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 020 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 2 861 zł Ogółem
 • 2 861 zł
 • 2 845 zł do 40 m2
 • 2 845 zł
 • 3 272 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 272 zł
 • 2 235 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 235 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 854 zł
 • Powiat
  2 854 zł
  świętokrzyskie
  4 087 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 2 854 zł Ogółem
 • 2 854 zł
 • 2 601 zł do 40 m2
 • 2 601 zł
 • 3 653 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 653 zł
 • 2 074 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 074 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 13
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m26
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 3 do 40 m2
 • 6 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62 656 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 297,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat kielecki
  297,00
  woj. świętokrzyskie
  370,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  90,00 m2
  Województwo
  75,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  27,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat kielecki
  4,27
  świętokrzyskie
  3,80
  Cały kraj
  3,82
 • 3,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,37
  Województwo
  2,70
  Cała Polska
  2,55
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kielecki
  0,79
  Województwo
  0,71
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 715 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,39
  Województwo
  3,25
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4 123 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,77 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,77
  woj. świętokrzyskie
  4,44
  Polska
  3,77
 • 19,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kielecki
  19,54
  woj. świętokrzyskie
  14,41
  Polska
  21,77
 • 87 114 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 121,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. kielecki
  121,8 m2
  świętokrzyskie
  101,1 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. kielecki
  0,41 m2
  Województwo
  0,33 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  91,70%
  Województwo
  92,53%
  Polska
  96,97%
 • 82,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat kielecki
  82,50%
  Województwo
  86,76%
  Polska
  94,01%
 • 79,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  79,48%
  Województwo
  84,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 76,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,31%
  Województwo
  79,51%
  Polska
  83,08%
 • 10,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. kielecki
  10,06%
  woj. świętokrzyskie
  42,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat kielecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kieleckim na 1000 mieszkańców pracuje 116osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kieleckim wynosiło w 2020 roku 9,5% (10,6% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kieleckim wynosiło 4 355,66 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kieleckiego 18 845 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 089 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11 756.

  52,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kieleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,6% w przemyśle i budownictwie, a 10,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 116 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. kielecki
  116,0
  świętokrzyskie
  193,0
  Cały kraj
  252,0
 • 9,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,6% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • pow. kielecki
  9,5%
  świętokrzyskie
  8,5%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 356 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat kielecki
  4 356 PLN
  świętokrzyskie
  4 800 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kieleckim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 845 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 089 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -11 756 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,4% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kieleckim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 24 471 Pracujący ogółem
 • 12 209 Kobiety
 • 12 262 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  60,3
  woj. świętokrzyskie
  68,3
  Kraj
  68,0
 • 29,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,8
  Województwo
  40,6
  Cały kraj
  37,5
 • 98,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kielecki
  98,1
  świętokrzyskie
  146,7
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kielecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kieleckim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 19 224 podmioty gospodarki narodowej, z czego 16 097 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 674 nowe podmioty, a 793 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (2 156) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 448) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 607) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (793) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kieleckim najwięcej (723) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (18 606) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (326) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,0% (5 967) podmiotów, a 67,3% (12 931) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kieleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.5%) oraz Budownictwo (22.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 224 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 326 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5 967 Przemysł i budownictwo
 • 12 931 Pozostała działalność
 • 1 674 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kieleckim w 2020 roku
 • 793 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kieleckim w 2020 roku
 • 16 097 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 606 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 18 606
 • 544 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 544
 • 66 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 66
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 19 216 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 19 216
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 841 Spółki handlowe ogółem
 • 841
 • 38  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 630  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 630
 • 33    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 33
 • 723 Spółki cywilne ogółem
 • 723
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 097 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 4 582 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 4 582
 • 3 667 Budownictwo
 • 3 667
 • 1 579 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 579
 • 1 282 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 282
 • 1 201 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 201
 • 737 Pozostała działalność
 • 737
 • 642 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 642
 • 444 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 444
 • 415 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 415
 • 342 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 342
 • 342 Informacja i komunikacja
 • 342
 • 275 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 275
 • 228 Edukacja
 • 228
 • 132 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 132
 • 128 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 128
 • 81 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 81
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kieleckim stwierdzono 1 989 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,41 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kieleckim wynosi 75,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kieleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,93 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 3,62 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,50 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,55 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 989 Przestępstwa ogółem
 • 1 989
 • 1 253 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 253
 • 328 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 328
 • 316 Przestępstwa drogowe
 • 316
 • 47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 47
 • 765 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 765
 • 9,41 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,41
  woj. świętokrzyskie
  18,44
  Cały kraj
  19,96
 • 5,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. kielecki
  5,93
  woj. świętokrzyskie
  9,25
  Polska
  12,25
 • 1,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat kielecki
  1,55
  woj. świętokrzyskie
  6,85
  Cały kraj
  5,17
 • 1,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,50
  świętokrzyskie
  1,69
  Cały kraj
  1,73
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,22
  Województwo
  0,35
  Kraj
  0,37
 • 3,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,62
  świętokrzyskie
  6,67
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat kielecki
  76%
  woj. świętokrzyskie
  82%
  Kraj
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. kielecki
  76%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  65%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat kielecki
  52%
  świętokrzyskie
  88%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. kielecki
  96%
  świętokrzyskie
  88%
  Cała Polska
  87%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  52%
  Województwo
  65%
  Kraj
  54%

Powiat kielecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kieleckiego wyniosła w 2020 roku 188,5 mln złotych, co daje 892 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu kieleckiego - 32.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (12.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 32,7 mln złotych, czyli 17,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kieleckiego wyniosła w 2020 roku 211,5 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.1%). W budżecie powiatu kieleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 206 złotych na mieszkańca (20,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,5 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  135,7 mln

  654(100%)

  144,1 mln

  694(100%)

  122,3 mln

  588(100%)

  125,9 mln

  603(100%)

  129,0 mln

  616(100%)

  159,6 mln

  759(100%)

  155,7 mln

  738(100%)

  188,5 mln

  892(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  27,1 mln

  131(20%)

  22,3 mln

  107(15.5%)

  23,7 mln

  114(19.4%)

  28,3 mln

  136(22.5%)

  26,5 mln

  126(20.6%)

  44,7 mln

  212(28%)

  29,8 mln

  141(19.1%)

  61,0 mln

  289(32.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,1 mln

  77,7(11.9%)

  15,8 mln

  75,9(11%)

  15,7 mln

  75,1(12.8%)

  16,4 mln

  78,5(13%)

  18,2 mln

  86,8(14.1%)

  26,3 mln

  125(16.5%)

  34,4 mln

  163(22.1%)

  23,3 mln

  110(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  37,8 mln

  182(27.9%)

  38,7 mln

  186(26.9%)

  21,7 mln

  104(17.8%)

  18,5 mln

  88,6(14.7%)

  19,6 mln

  93,4(15.2%)

  22,5 mln

  107(14.1%)

  22,3 mln

  106(14.3%)

  23,0 mln

  109(12.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,6 mln

  94,2(14.4%)

  24,3 mln

  117(16.9%)

  21,5 mln

  103(17.6%)

  23,9 mln

  114(19%)

  18,7 mln

  88,8(14.5%)

  20,3 mln

  96,4(12.7%)

  20,8 mln

  98,2(13.3%)

  22,2 mln

  105(11.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,8 mln

  47,4(7.2%)

  12,1 mln

  58,1(8.4%)

  10,9 mln

  52,3(8.9%)

  10,8 mln

  51,8(8.6%)

  11,3 mln

  53,7(8.7%)

  11,5 mln

  54,4(7.2%)

  15,2 mln

  72,0(9.8%)

  17,7 mln

  84,1(9.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  11,3 mln

  54,3(8.3%)

  13,6 mln

  65,5(9.4%)

  12,2 mln

  58,5(10%)

  10,5 mln

  50,3(8.3%)

  12,1 mln

  57,8(9.4%)

  12,8 mln

  60,7(8%)

  13,0 mln

  61,6(8.4%)

  15,1 mln

  71,7(8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,9 mln

  42,9(6.6%)

  10,1 mln

  48,4(7%)

  8,4 mln

  40,5(6.9%)

  8,5 mln

  40,6(6.7%)

  6,3 mln

  30,1(4.9%)

  5,6 mln

  26,4(3.5%)

  5,6 mln

  26,5(3.6%)

  8,9 mln

  42,0(4.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  712,7 tys

  3,4(0.5%)

  689,1 tys

  3,3(0.5%)

  674,8 tys

  3,2(0.6%)

  3,6 mln

  17,4(2.9%)

  4,0 mln

  19,1(3.1%)

  3,4 mln

  16,0(2.1%)

  3,4 mln

  16,3(2.2%)

  6,0 mln

  28,6(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  500,2 tys

  2,4(0.4%)

  958,5 tys

  4,6(0.7%)

  590,6 tys

  2,8(0.5%)

  1,6 mln

  7,9(1.3%)

  1,6 mln

  7,6(1.2%)

  1,6 mln

  7,5(1%)

  1,6 mln

  7,3(1%)

  1,7 mln

  8,1(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,5 mln

  12,2(1.9%)

  2,4 mln

  11,7(1.7%)

  2,1 mln

  10,0(1.7%)

  1,9 mln

  9,1(1.5%)

  1,8 mln

  8,5(1.4%)

  1,7 mln

  8,2(1.1%)

  1,6 mln

  7,8(1.1%)

  921,7 tys

  4,4(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  165,4 tys

  0,8(0.1%)

  242,0 tys

  1,2(0.2%)

  166,8 tys

  0,8(0.1%)

  188,7 tys

  0,9(0.1%)

  207,1 tys

  1,0(0.2%)

  285,2 tys

  1,4(0.2%)

  252,3 tys

  1,2(0.2%)

  600,8 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  479,2 tys

  2,3(0.4%)

  487,2 tys

  2,3(0.4%)

  495,0 tys

  2,3(0.3%)

  504,0 tys

  2,4(0.3%)

  507,8 tys

  2,4(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  66,6 tys

  0,3(0%)

  109,4 tys

  0,5(0.1%)

  103,7 tys

  0,5(0.1%)

  123,9 tys

  0,6(0.1%)

  141,9 tys

  0,7(0.1%)

  253,9 tys

  1,2(0.2%)

  262,0 tys

  1,2(0.2%)

  304,3 tys

  1,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  272,6 tys

  1,3(0.2%)

  290,4 tys

  1,4(0.2%)

  322,7 tys

  1,5(0.3%)

  573,0 tys

  2,7(0.5%)

  589,4 tys

  2,8(0.5%)

  277,8 tys

  1,3(0.2%)

  281,8 tys

  1,3(0.2%)

  290,0 tys

  1,4(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  117,5 tys

  0,6(0.1%)

  119,8 tys

  0,6(0.1%)

  1,9 mln

  9,0(1.5%)

  119,3 tys

  0,6(0.1%)

  95,2 tys

  0,5(0.1%)

  103,4 tys

  0,5(0.1%)

  102,3 tys

  0,5(0.1%)

  118,5 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  115,1 tys

  0,6(0.1%)

  135,9 tys

  0,7(0.1%)

  142,1 tys

  0,7(0.1%)

  226,3 tys

  1,1(0.2%)

  163,3 tys

  0,8(0.1%)

  349,5 tys

  1,7(0.2%)

  95,0 tys

  0,4(0.1%)

  32,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  120,6 tys

  0,6(0.1%)

  1,4 mln

  6,8(1%)

  1,7 mln

  8,2(1.4%)

  33,9 tys

  0,2(0%)

  29,9 tys

  0,1(0%)

  37,9 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,1(0%)

  25,0 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  666,8 tys

  3,2(0.5%)

  418,4 tys

  2,0(0.3%)

  20,0 tys

  0,1(0%)

  30,3 tys

  0,1(0%)

  34,6 tys

  0,2(0%)

  35,6 tys

  0,2(0%)

  16,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  388,9 tys

  1,9(0.3%)

  57,6 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  0,2(0%)

  38,3 tys

  0,2(0%)

  52,7 tys

  0,3(0%)

  124,2 tys

  0,6(0.1%)

  47,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  157,4 tys

  0,7(0.1%)

  531,4 tys

  2,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  118,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  124,5 mln

  601(100%)

  128,2 mln

  617(100%)

  132,5 mln

  636(100%)

  133,4 mln

  639(100%)

  138,1 mln

  660(100%)

  167,2 mln

  795(100%)

  203,3 mln

  964(100%)

  211,5 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  50,3 mln

  242(40.4%)

  47,9 mln

  230(37.4%)

  49,2 mln

  236(37.1%)

  49,6 mln

  237(37.2%)

  51,6 mln

  246(37.4%)

  53,7 mln

  255(32.1%)

  58,6 mln

  278(28.8%)

  87,2 mln

  413(41.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,6 mln

  138(23%)

  29,2 mln

  140(22.7%)

  32,0 mln

  154(24.2%)

  35,0 mln

  168(26.3%)

  39,2 mln

  186(28.4%)

  44,5 mln

  211(26.6%)

  50,8 mln

  240(25%)

  49,6 mln

  235(23.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,7 mln

  61,0(10.2%)

  16,2 mln

  77,8(12.6%)

  13,7 mln

  65,8(10.4%)

  15,2 mln

  72,6(11.4%)

  15,1 mln

  71,8(10.9%)

  16,3 mln

  77,4(9.7%)

  18,4 mln

  87,1(9%)

  21,4 mln

  101(10.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,7 mln

  61,3(10.2%)

  10,5 mln

  50,6(8.2%)

  10,4 mln

  50,1(7.9%)

  14,7 mln

  70,2(11%)

  10,0 mln

  47,5(7.2%)

  25,1 mln

  119(15%)

  41,8 mln

  198(20.6%)

  21,0 mln

  99,7(9.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,1 mln

  39,2(6.5%)

  8,9 mln

  43,0(7%)

  7,8 mln

  37,3(5.9%)

  6,9 mln

  33,2(5.2%)

  5,1 mln

  24,1(3.7%)

  4,9 mln

  23,1(2.9%)

  4,8 mln

  22,6(2.3%)

  8,6 mln

  40,6(4.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  10,5(1.7%)

  2,5 mln

  12,2(2%)

  2,5 mln

  12,2(1.9%)

  3,0 mln

  14,6(2.3%)

  3,1 mln

  15,0(2.3%)

  3,3 mln

  15,5(2%)

  3,5 mln

  16,7(1.7%)

  5,8 mln

  27,7(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  18,1(3%)

  6,0 mln

  28,8(4.7%)

  3,5 mln

  16,8(2.7%)

  2,1 mln

  9,8(1.5%)

  3,9 mln

  18,7(2.8%)

  3,8 mln

  18,1(2.3%)

  3,0 mln

  14,2(1.5%)

  4,7 mln

  22,1(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  7,7(1.3%)

  616,0 tys

  3,0(0.5%)

  347,5 tys

  1,7(0.3%)

  1,7 mln

  8,3(1.3%)

  1,1 mln

  5,0(0.8%)

  7,6 mln

  36,2(4.6%)

  10,4 mln

  49,2(5.1%)

  2,8 mln

  13,3(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  915,9 tys

  4,4(0.7%)

  886,5 tys

  4,3(0.7%)

  574,9 tys

  2,8(0.4%)

  157,8 tys

  0,8(0.1%)

  1,2 mln

  5,8(0.9%)

  277,4 tys

  1,3(0.2%)

  4,3 mln

  20,5(2.1%)

  2,7 mln

  12,6(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  8,8(1.5%)

  1,4 mln

  6,7(1.1%)

  6,4 mln

  30,8(4.8%)

  1,8 mln

  8,7(1.4%)

  2,8 mln

  13,5(2.1%)

  2,5 mln

  11,9(1.5%)

  2,5 mln

  11,7(1.2%)

  2,5 mln

  11,7(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  979,5 tys

  4,7(0.8%)

  1,1 mln

  5,3(0.9%)

  1,2 mln

  5,6(0.9%)

  1,2 mln

  5,6(0.9%)

  1,1 mln

  5,2(0.8%)

  1,1 mln

  5,4(0.7%)

  1,3 mln

  6,2(0.6%)

  717,5 tys

  3,4(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  651,6 tys

  3,1(0.5%)

  828,4 tys

  4,0(0.6%)

  921,7 tys

  4,4(0.7%)

  1,2 mln

  5,5(0.9%)

  891,4 tys

  4,2(0.6%)

  890,9 tys

  4,2(0.5%)

  684,1 tys

  3,2(0.3%)

  678,0 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  479,2 tys

  2,3(0.4%)

  487,2 tys

  2,3(0.4%)

  490,5 tys

  2,3(0.3%)

  502,8 tys

  2,4(0.2%)

  507,8 tys

  2,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  51,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  71,5 tys

  0,3(0%)

  313,9 tys

  1,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  237

  0,0(0%)

  282,9 tys

  1,4(0.2%)

  283,7 tys

  1,4(0.2%)

  272,4 tys

  1,3(0.2%)

  280,6 tys

  1,3(0.1%)

  287,3 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,8 tys

  0,2(0%)

  9,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  8,5(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  81,7 tys

  0,4(0.1%)

  1,4 mln

  6,8(1.1%)

  1,7 mln

  8,1(1.3%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  232

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  68,5 tys

  0,3(0.1%)

  485,3 tys

  2,3(0.4%)

  419,6 tys

  2,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  118,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kielecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 51 516 mieszkańców powiatu kieleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 25 182 kobiet oraz 26 334 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców powiatu kieleckiego, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 25,7% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kieleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kieleckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,5%) oraz wyższe (17,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,5%) oraz podstawowe ukończone (23,9%).

  W roku 2018 w powiecie kieleckim mieściło się 36 przedszkoli, w których do 148 oddziałów uczęszczało 2 961 dzieci (1 446 dziewczynek oraz 1 515 chłopców). Dostępne były 3 203 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kieleckim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 60 oddziałów uczęszczało 1 438 dzieci (714 dziewczynek oraz 724 chłopców). Dostępnych było 1 331 miejsc.

  16,8% mieszkańców powiatu kieleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 818 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 122 szkoły podstawowe, w których w 1 112 oddziałach uczyło się 16 654 uczniów (8 077 kobiet oraz 8 577 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kieleckim placówkę miały 134 szkoły podstawowe, w których w 873 oddziałach uczyło się 14 191 uczniów (6 985 kobiet oraz 7 206 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,38.

  W powiecie kieleckim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 671 uczniów (330 kobiet oraz 341 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 340 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kieleckim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 854 uczniów (549 kobiet oraz 305 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 376 absolwentów.

  W powiecie kieleckim znajduje się 6 Technik, w których w 41 oddziałach uczyło się 896 uczniów (255 kobiet oraz 641 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 211 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kieleckim placówkę miało 7 Technik, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 033 uczniów (317 kobiet oraz 716 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 209 absolwentów.

  W powiecie kieleckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 75 uczniów (13 kobiet oraz 62 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 32,0 uczniów. 10,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,8% mieszkańców powiatu kieleckiego w wieku potencjalnej nauki (29,9% kobiet i 29,7% mężczyzn).

 • 13,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. kielecki
  13,7%
  świętokrzyskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 17,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  26,7%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Kraj
  33,3%
 • 27,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • powiat kielecki
  1,3%
  woj. świętokrzyskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 1,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kielecki
  9,5%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,9%
  Województwo
  18,3%
  Kraj
  18,1%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat kielecki
  24,3%
  Województwo
  22,3%
  Kraj
  22,9%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,6%
  woj. świętokrzyskie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,7%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kielecki
  3,0%
  świętokrzyskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 818 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  818,0
  świętokrzyskie
  835,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. kielecki
  1,30
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 36Przedszkola
 • 102 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 148 Oddziały
 • 167 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 203 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat kielecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 961 Dzieci
 • 1 446 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 515 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 66 2 lata i mniej
 • 66
 • 738 3 lata
 • 738
 • 874 4 lata
 • 874
 • 823 5 lata
 • 823
 • 452 6 lat
 • 452
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 381 3 lata
 • 381
 • 425 4 lata
 • 425
 • 402 5 lata
 • 402
 • 205 6 lat
 • 205
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 357 3 lata
 • 357
 • 449 4 lata
 • 449
 • 421 5 lata
 • 421
 • 247 6 lat
 • 247
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 2 949 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 200,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 199,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 187,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 183,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48Punkty przedszkolne
 • 76 Oddziały
 • 1 580 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kielecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 335 Dzieci
 • 618 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 717 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,3%
  53,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 461 3 lata
 • 461
 • 460 4 lata
 • 460
 • 273 5 lata
 • 273
 • 107 6 lat
 • 107
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 215 3 lata
 • 215
 • 220 4 lata
 • 220
 • 114 5 lata
 • 114
 • 46 6 lat
 • 46
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 246 3 lata
 • 246
 • 240 4 lata
 • 240
 • 159 5 lata
 • 159
 • 61 6 lat
 • 61
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 84,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 84,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 119Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 106 Oddziały
 • 16 620 Uczniowie
 • 8 070 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 550 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 2 095 Uczniowie w 1 klasie
 • 964 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 131 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 081 Absolwenci 2016
 • 1 110 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 971 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,6%
  79,4%
 • 6 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kielecki
  15,0
  Województwo
  15,6
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,0
 • 15,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,0
 • 15,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,0
 • 5,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,7
 •  
 • 1 574,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 316,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 258,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 599 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki2 423
  • angielski114
  • inny62
 • 2 423 niemiecki
 • 114 angielski
 • 62 inny
 • 64 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski32
  • rosyjski19
  • niemiecki13
 • 32 angielski
 • 19 rosyjski
 • 13 niemiecki
 •  
 • 90,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kielecki
  90,38
  Województwo
  93,58
  Cały kraj
  95,46
 • 89,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  89,43
  woj. świętokrzyskie
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kielecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kielecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 324 Uczniowie
 • 215 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,4%
  33,6%
 • 96 Uczniowie w 1 klasie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 122 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 1 Oddziały
 • 5 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 342 Uczniowie
 • 115 Kobiety
  (uczniowie)
 • 227 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,6%
  66,4%
 • 168 Absolwenci
 • 56 Kobiety
  (absolwenci)
 • 112 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 32,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kielecki
  32,0
  Województwo
  26,8
  Polska
  26,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 32,0 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 32,0
 • 23,5 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23,5
 • 5,0 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 5,0
 •  
 • 28,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 896 Uczniowie
 • 255 Kobiety
  (uczniowie)
 • 641 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,5%
  71,5%
 • 235 Uczniowie w 1 klasie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 211 Absolwenci
 • 72 Kobiety
  (absolwenci)
 • 139 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  21,9
  świętokrzyskie
  23,9
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 86,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 48,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 9,8%
  90,2%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  10,7
  woj. świętokrzyskie
  15,1
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 10,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 10,7
 • 12,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 12,8
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 •  
 • 2 340 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 299
  • niemiecki999
  • rosyjski42
 • 1 299 angielski
 • 999 niemiecki
 • 42 rosyjski
 • 132 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 132 niemiecki
 • 24 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 24 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 82 Uczniowie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,1%
  32,9%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 24 Oddziały
 • 984 Uczniowie
 • 487 Kobiety
  (uczniowie)
 • 497 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 507 Absolwenci
 • 246 Kobiety
  (absolwenci)
 • 261 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 36,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat kielecki
  36,8
  Województwo
  22,3
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 36,8 Szkoły policealne ogółem
 • 36,8
 • 16,4 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16,4
 • 41,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 41,0
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 82 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 82 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kieleckim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie kieleckim znajdowały się 24 hotele (1 ★★★★★, 2 ★★★★, 9 ★★★, 12 ★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 5 pensjonatów (1 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 21 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 9
  • ośrodki wczasowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 14 (całoroczne: 12)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 20
  • drzwi automatycznie otwierane: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 20


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 30 (liczba sal: 53, liczba miejsc: 5 022)
  • z nagłośnieniem: 31
  • z projektorem multimedialnym: 25
  • z zestawem do wideokonferencji: 9
  • z obsługą techniczną: 17
  • z ekranem: 26
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 25
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 19
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 56


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie kieleckim: 18 (publiczne: 18, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 21, udogodnienia wewnątrz budynku: 17). W powiecie kieleckim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 602 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 259 (uczestnicy: 17 663)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 600)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 755)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 2 350)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 3 931)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 27 (uczestnicy: 961)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 2 772)
  • konkursy: 45 (uczestnicy: 1 352)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 920)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 65 (uczestnicy: 1 647)
  • inne: 25 (uczestnicy: 2 225)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 186 (członkowie: 3 155)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 280)
  • taneczne: 19 (członkowie: 338)
  • muzyczne: 17 (członkowie: 262)
  • teatralne: 6 (członkowie: 88)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 40)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 18 (członkowie: 585)
  • koło gospodyń wiejskich: 105 (członkowie: 1 497)
  • inne: 4 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 180)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 40)
  • tańca: 2 (absolwenci: 110)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 9
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 104 (członkowie: 1 856)
  • teatralne: 4 (członkowie: 108)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 244)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 250)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 61 (członkowie: 903)
  • taneczne: 10 (członkowie: 303)
  • inne: 4 (członkowie: 48)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kieleckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 22 miejscami na widowni. Odbyły się 143 seanse, na które przyszło 1 598 widzów, w tym 60 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 674 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kieleckim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 88 847 zwiedzających, co daje 4 206 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kieleckim działały 44 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 600 242 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 82 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 21 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 12 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 48 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 640 003 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 259
  • dostępne dla czytelników: 158
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 155
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 24
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 23
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kieleckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 9 129 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 573. Odnotowano 15 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 1 837 wolumenów. Odnotowano 7 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kieleckim działało 69 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 570 członków. Zarejestrowano 3 632 ćwiczących (mężczyźni: 2 696, kobiety: 936, chłopcy do lat 18: 1 636, dziewczęta do lat 18: 783). Aktywne były 123 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (81), instruktora sportowego (84) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kieleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kielecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 168 wypadków drogowych w powiecie kieleckim odnotowano 18 ofiar śmiertelnych oraz 216 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 79,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,5 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,6 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 114,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie kieleckim zarejestrowanych było 187 953 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 129 626 samochodów osobowych (614,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 24 982 samochodów ciężarowych (148,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 1 299 autobusów (6,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 6 240 ciągników siodłowych (29,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 9 672 motocykli (45,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,6 lat.


  W 2020 roku w powiecie kieleckim znajdowało się 91 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 168 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 18 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 216 Ranni
  (rok 2020)
 • 78 Lekko ranni
 • 138 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kieleckim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 79,62 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  79,6
  woj. świętokrzyskie
  67,9
  Cały kraj
  61,5
 • 8,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat kielecki
  8,5
  Województwo
  7,8
  Polska
  6,5
 • 102,37 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  102,4
  Województwo
  77,8
  Kraj
  69,2
 • 9,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. kielecki
  9,6
  świętokrzyskie
  8,9
  Polska
  7,6
 • 114,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kielecki
  114,9
  świętokrzyskie
  88,4
  Polska
  80,2
 • 10,71 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. kielecki
  10,7
  Województwo
  11,6
  Cały kraj
  10,6
 • 128,57 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  128,6
  Województwo
  114,7
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 187 953 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kieleckim w 2020 roku
 • 129 626 Samochody osobowe
 • 24 982 Samochody ciężarowe
 • 156 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 1 299 Autobusy
 • 1 376 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 6 242 Ciągniki samochodowe
 • 6 240   Ciągniki siodłowe
 • 14 756 Ciągniki rolnicze
 • 9 672 Motocykle
 • 3 565   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 8 377 Motorowery
 • 129 626Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Samochody osobowe w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 614,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  614,4
  woj. świętokrzyskie
  616,9
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg26 009
  • 1400-1649 kg32 469
  • 1650-1899 kg34 464
  • 1900 kg i więcej36 684
 • 26 009 do 1399 kg
 • 32 469 1400-1649 kg
 • 34 464 1650-1899 kg
 • 36 684 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 43 733 do 1399 cm3
 • 43 733
 • 76 834 1400-1999 cm3
 • 76 834
 • 9 059 2000 i więcej cm3
 • 9 059
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna59 519
  • olej napędowy48 571
  • gaz (LPG)18 979
  • pozostałe2 557
 • 59 519 benzyna
 • 48 571 olej napędowy
 • 18 979 gaz (LPG)
 • 2 557 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 058 do 1 roku
 • 1 058
 • 893 2 lata
 • 893
 • 1 297 3 lata
 • 1 297
 • 3 105 4-5 lat
 • 3 105
 • 3 811 6-7 lat
 • 3 811
 • 5 268 8-9 lat
 • 5 268
 • 7 124 10-11 lat
 • 7 124
 • 22 873 12-15 lat
 • 22 873
 • 29 031 16-20 lat
 • 29 031
 • 19 519 21-25 lat
 • 19 519
 • 12 860 26-30 lat
 • 12 860
 • 22 787 31 lat i więcej
 • 22 787
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kieleckim
 • powiat kielecki
  20,1 lat
  świętokrzyskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 24 982Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 148,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat kielecki
  148,0
  Województwo
  123,0
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 10 641 do 999 kg
 • 10 641
 • 7 335 1000-1499 kg
 • 7 335
 • 1 630 1500-2999 kg
 • 1 630
 • 226 3000-3499 kg
 • 226
 • 504 3500-4999 kg
 • 504
 • 1 739 5000-6999 kg
 • 1 739
 • 949 7000-9999 kg
 • 949
 • 1 248 10000-14999 kg
 • 1 248
 • 710 15000 kg i więcej
 • 710
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 107
  • olej napędowy17 253
  • gaz (LPG)889
  • pozostałe2 733
 • 4 107 benzyna
 • 17 253 olej napędowy
 • 889 gaz (LPG)
 • 2 733 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 251 do 1 roku
 • 251
 • 210 2 lata
 • 210
 • 270 3 lata
 • 270
 • 759 4-5 lat
 • 759
 • 1 048 6-7 lat
 • 1 048
 • 1 251 8-9 lat
 • 1 251
 • 1 726 10-11 lat
 • 1 726
 • 3 978 12-15 lat
 • 3 978
 • 4 561 16-20 lat
 • 4 561
 • 3 302 21-25 lat
 • 3 302
 • 1 968 26-30 lat
 • 1 968
 • 5 658 31 lat i więcej
 • 5 658
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kieleckim
 • Powiat
  20,2 lat
  woj. świętokrzyskie
  21,8 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 1 299Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Autobusy w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,2
  świętokrzyskie
  4,2
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28
  • olej napędowy1 083
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe185
 • 28 benzyna
 • 1 083 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 185 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 20 2 lata
 • 20
 • 14 3 lata
 • 14
 • 17 4-5 lat
 • 17
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 23 8-9 lat
 • 23
 • 58 10-11 lat
 • 58
 • 190 12-15 lat
 • 190
 • 323 16-20 lat
 • 323
 • 278 21-25 lat
 • 278
 • 93 26-30 lat
 • 93
 • 243 31 lat i więcej
 • 243
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kieleckim
 • powiat kielecki
  20,8 lat
  woj. świętokrzyskie
  22,9 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 6 240Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 29,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  29,6
  woj. świętokrzyskie
  12,7
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy5 681
  • gaz (LPG)12
  • pozostałe537
 • 10 benzyna
 • 5 681 olej napędowy
 • 12 gaz (LPG)
 • 537 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 154 do 1 roku
 • 154
 • 100 2 lata
 • 100
 • 167 3 lata
 • 167
 • 715 4-5 lat
 • 715
 • 893 6-7 lat
 • 893
 • 1 228 8-9 lat
 • 1 228
 • 466 10-11 lat
 • 466
 • 1 027 12-15 lat
 • 1 027
 • 599 16-20 lat
 • 599
 • 445 21-25 lat
 • 445
 • 234 26-30 lat
 • 234
 • 212 31 lat i więcej
 • 212
 • 11,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kieleckim
 • powiat kielecki
  11,9 lat
  Województwo
  15,1 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 9 672Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Motocykle w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 45,8 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. kielecki
  45,8
  Województwo
  46,3
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 142 do 1 roku
 • 142
 • 75 2 lata
 • 75
 • 72 3 lata
 • 72
 • 345 4-5 lat
 • 345
 • 179 6-7 lat
 • 179
 • 240 8-9 lat
 • 240
 • 324 10-11 lat
 • 324
 • 961 12-15 lat
 • 961
 • 1 009 16-20 lat
 • 1 009
 • 799 21-25 lat
 • 799
 • 632 26-30 lat
 • 632
 • 4 894 31 lat i więcej
 • 4 894
 • 25,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kieleckim
 • powiat kielecki
  25,6 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 68 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kieleckim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 403,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. kielecki
  403,4 km
  świętokrzyskie
  335,4 km
  Kraj
  551,8 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. kielecki
  4,3 km
  woj. świętokrzyskie
  3,2 km
  Kraj
  4,5 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami