Powiat kielecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kielecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 210 333 Liczba mieszkańców
 • 2 246 km2 Powierzchnia
 • 93 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 6,6% Stopa urbanizacji
 • Michał Godowski Starosta
 • al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Adres starostwa powiatowego
 • TKI Tablice rejestracyjne
Powiat kielecki na mapie
Identyfikatory
 • 2604 TERYT (TERC)
Herb powiatu kieleckiego
powiat kielecki herb
Flaga powiatu kieleckiego
powiat kielecki flaga

Powiat kielecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kielecki ma 210 333 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców wzrosła o 7,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kieleckiego w 2050 roku wynosi 212 190, z czego 106 917 to kobiety, a 105 273 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kieleckiego zawarli w 2017 roku 1 067 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu kieleckiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kielecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 262. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,25 na 1000 mieszkańców powiatu kieleckiego. W 2017 roku urodziło się 2 265 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,13 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,5% zgonów w powiecie kieleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w powiecie kieleckim były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kieleckiego przypada 9.16 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 2 283 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 741 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kieleckiego 542. W tym samym roku 77 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 61.

  63,8% mieszkańców powiatu kieleckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 210 333 Liczba mieszkańców
 • 105 467 Kobiety
 • 104 866 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kieleckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 212 190 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 106 917 Kobiety
 • 105 273 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kieleckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kieleckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kieleckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat kielecki
  39,6 lat
  Województwo
  42,5 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kielecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,9%
  Województwo
  27,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  Województwo
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kielecki
  9,1%
  świętokrzyskie
  10,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kielecki
  2,3%
  Województwo
  4,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat kielecki
  0,3%
  woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kieleckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. kielecki
  5,1
  świętokrzyskie
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. kielecki
  1,1
  świętokrzyskie
  1,4
  Kraj
  1,7
 • 1 067 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kieleckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 262 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 193 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 69 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,25 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kielecki
  1,3
  woj. świętokrzyskie
  -2,7
  Cały kraj
  -0,0
 • -1,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kieleckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kieleckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kieleckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kieleckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 265 Urodzenia żywe
 • 1 106 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 159 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 10,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,8
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  10,5
 • 43,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kielecki
  43,6
  świętokrzyskie
  38,1
  Polska
  44,2
 • 6.05 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.05
 • 49.11 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.11
 • 104.97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104.97
 • 83.42 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.42
 • 36.06 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.06
 • 6.34 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.34
 • 0.15 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.15
 • 3 391 g Średnia waga noworodków
 • 3 310 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 391 g
  Województwo
  3 348 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 216 Waga 4000g - 4499g
 • 216
 • 751 Waga 3500g - 3999g
 • 751
 • 832 Waga 3000g - 3499g
 • 832
 • 322 Waga 2500g - 2999g
 • 322
 • 86 Waga 2000g - 2499g
 • 86
 • 25 Waga 1500g - 1999g
 • 25
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kielecki
  1,43
  świętokrzyskie
  1,26
  Cała Polska
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat kielecki
  0,70
  Województwo
  0,62
  Cała Polska
  0,71
 • 1,13 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,13
  woj. świętokrzyskie
  0,76
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kieleckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 912 Zgony
 • 860 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 052 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 12 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 8 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,2
  Województwo
  11,1
  Polska
  10,1
 • 90,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  90,1
  świętokrzyskie
  131,5
  Kraj
  101,5
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kielecki
  5,7
  woj. świętokrzyskie
  4,2
  Cały kraj
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,8
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  54,6%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Cały kraj
  45,7%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,2%
  świętokrzyskie
  24,3%
  Polska
  26,7%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kielecki
  4,8%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  0,2
  Kraj
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  91,6
  Cały kraj
  74,3
 • 213,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kielecki
  213,7
  woj. świętokrzyskie
  277,6
  Cały kraj
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  272,5
  Cała Polska
  261,6
 • 524,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 549,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 499,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  524,4
  woj. świętokrzyskie
  638,2
  Kraj
  469,0
 • 96,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 156,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kielecki
  96,6
  świętokrzyskie
  120,2
  Kraj
  87,7
 • 14,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. kielecki
  14,4
  świętokrzyskie
  29,6
  Cały kraj
  31,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,6
  Województwo
  8,2
  Cała Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kielecki
  1,1%
  woj. świętokrzyskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 283 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 175 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 108 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 77 Zameldowania z zagranicy
 • 39 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 741 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 961 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 780 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 603 Saldo migracji
 • 244 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 359 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 542 Saldo migracji wewnętrznych
 • 214 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 328 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 61 Saldo migracji zagranicznych
 • 30 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 31 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kieleckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kielecki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kieleckim oddano do użytku 763 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kieleckim to 60 596 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 288 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,8% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kieleckim to 5,87 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kieleckim to 125,10 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,72% mieszkań posiada łazienkę, 75,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 5,92% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60 596 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 288,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat kielecki
  288,40
  Województwo
  356,10
  Cała Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 88,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  88,90 m2
  Województwo
  74,60 m2
  Polska
  74,00 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,60 m2
  Województwo
  26,60 m2
  Cały kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,22
  świętokrzyskie
  3,79
  Cały kraj
  3,82
 • 3,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,47
  Województwo
  2,81
  Polska
  2,66
 • 0,82 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat kielecki
  0,82
  świętokrzyskie
  0,74
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 763 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kielecki
  3,63
  świętokrzyskie
  2,53
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4 477 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,87 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,87
  świętokrzyskie
  5,20
  Cały kraj
  3,91
 • 21,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  21,31
  świętokrzyskie
  13,12
  Polska
  18,14
 • 95 454 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 125,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kielecki
  125,1 m2
  woj. świętokrzyskie
  120,6 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,45 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 91,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,40%
  świętokrzyskie
  92,32%
  Cała Polska
  96,83%
 • 81,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. kielecki
  81,86%
  świętokrzyskie
  86,41%
  Kraj
  93,74%
 • 78,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  78,72%
  Województwo
  83,86%
  Cały kraj
  91,41%
 • 75,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  75,45%
  świętokrzyskie
  78,98%
  Polska
  82,34%
 • 5,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. kielecki
  5,92%
  woj. świętokrzyskie
  40,32%
  Cały kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat kielecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kieleckim na 1000 mieszkańców pracuje 109 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kieleckim wynosiło w 2017 roku 11,3% (12,4% wśród kobiet i 10,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kieleckim wynosiło 3 477,48 PLN, co odpowiada 76.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kieleckiego 18 845 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 089 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11 756.

  54,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kieleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,4% w przemyśle i budownictwie, a 9,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 109 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  109,0
  świętokrzyskie
  191,0
  Cała Polska
  247,0
 • 11,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,4% Kobiety
 • 10,4% Mężczyźni
 • powiat kielecki
  11,3%
  woj. świętokrzyskie
  8,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 477 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 477 PLN
  Województwo
  3 911 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kieleckim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 845 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 089 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -11 756 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,4% Przemysł i budownictwo
 • 6,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,2% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kieleckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22 844 Pracujący ogółem
 • 11 627 Kobiety
 • 11 217 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kielecki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,7
  woj. świętokrzyskie
  63,8
  Cała Polska
  63,4
 • 26,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kielecki
  26,9
  świętokrzyskie
  36,6
  Cały kraj
  34,0
 • 89,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  89,9
  Województwo
  134,4
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kielecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kieleckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 16 704 podmioty gospodarki narodowej, z czego 13 843 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 976 nowych podmiotów, a 1 434 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 976) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (1 448) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 607) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (991) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kieleckim najwięcej (682) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (16 066) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (333) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,0% (4 846) podmiotów, a 69,0% (11 525) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kieleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.9%) oraz Budownictwo (20.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16 704 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 333 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 846 Przemysł i budownictwo
 • 11 525 Pozostała działalność
 • 1 976 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kieleckim w 2017 roku
 • 1 434 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kieleckim w 2017 roku
 • 13 843 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 066 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 16 066
 • 561 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 561
 • 70 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 70
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 16 697 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 16 697
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 49 Spółdzielnie ogółem
 • 49
 • 727 Spółki handlowe ogółem
 • 727
 • 58  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 58
 • 12  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 560  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 560
 • 54    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 54
 • 682 Spółki cywilne ogółem
 • 682
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 843 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 4 409 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 4 409
 • 2 784 Budownictwo
 • 2 784
 • 1 379 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 379
 • 1 180 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 180
 • 951 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 951
 • 589 Pozostała działalność
 • 589
 • 516 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 516
 • 396 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 396
 • 355 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 355
 • 302 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 302
 • 267 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 267
 • 242 Informacja i komunikacja
 • 242
 • 195 Edukacja
 • 195
 • 97 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 97
 • 94 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 94
 • 66 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 66
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kieleckim stwierdzono 2 303 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kieleckim wynosi 81,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kieleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,31 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 3,00 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,91 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,27 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 303 Przestępstwa ogółem
 • 2 303
 • 1 531 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 531
 • 266 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 266
 • 399 Przestępstwa drogowe
 • 399
 • 89 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 89
 • 627 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 627
 • 11,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kielecki
  11,00
  Województwo
  16,87
  Cały kraj
  19,62
 • 7,31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,31
  Województwo
  9,05
  Cała Polska
  12,07
 • 1,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,27
  woj. świętokrzyskie
  5,38
  Polska
  4,94
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kielecki
  1,91
  woj. świętokrzyskie
  1,73
  Polska
  1,78
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kielecki
  0,43
  świętokrzyskie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 3,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kielecki
  3,00
  Województwo
  6,84
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  Województwo
  80%
  Polska
  72%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kielecki
  76%
  Województwo
  68%
  Polska
  60%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. kielecki
  91%
  woj. świętokrzyskie
  85%
  Cały kraj
  84%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kielecki
  50%
  świętokrzyskie
  64%
  Cały kraj
  52%

Powiat kielecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kieleckiego wyniosła w 2017 roku 129,0 mln złotych, co daje 616 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.2% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu kieleckiego - 20.6% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15.2%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,4 mln złotych, czyli 15,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kieleckiego wyniosła w 2017 roku 138,1 mln złotych, co daje 660 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.3% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.9%). W budżecie powiatu kieleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 156 złotych na mieszkańca (23,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  137,4 mln

  671(100%)

  140,0 mln

  681(100%)

  124,6 mln

  603(100%)

  135,7 mln

  654(100%)

  144,1 mln

  694(100%)

  122,3 mln

  588(100%)

  125,9 mln

  603(100%)

  129,0 mln

  616(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  47,7 mln

  235(34.7%)

  46,8 mln

  227(33.4%)

  25,7 mln

  124(20.7%)

  27,1 mln

  131(20%)

  22,3 mln

  107(15.5%)

  23,7 mln

  114(19.4%)

  28,3 mln

  136(22.5%)

  26,5 mln

  126(20.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  19,8 mln

  97,4(14.4%)

  23,2 mln

  112(16.5%)

  23,1 mln

  112(18.5%)

  37,8 mln

  182(27.9%)

  38,7 mln

  186(26.9%)

  21,7 mln

  104(17.8%)

  18,5 mln

  88,6(14.7%)

  19,6 mln

  93,4(15.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,8 mln

  103(15.2%)

  18,5 mln

  89,6(13.2%)

  18,2 mln

  88,1(14.6%)

  19,6 mln

  94,2(14.4%)

  24,3 mln

  117(16.9%)

  21,5 mln

  103(17.6%)

  23,9 mln

  114(19%)

  18,7 mln

  88,8(14.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,0 mln

  73,9(10.9%)

  15,6 mln

  75,9(11.2%)

  17,0 mln

  82,0(13.6%)

  16,1 mln

  77,7(11.9%)

  15,8 mln

  75,9(11%)

  15,7 mln

  75,1(12.8%)

  16,4 mln

  78,5(13%)

  18,2 mln

  86,8(14.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,0 mln

  44,3(6.5%)

  10,5 mln

  51,1(7.5%)

  10,8 mln

  52,0(8.6%)

  11,3 mln

  54,3(8.3%)

  13,6 mln

  65,5(9.4%)

  12,2 mln

  58,5(10%)

  10,5 mln

  50,3(8.3%)

  12,1 mln

  57,8(9.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,8 mln

  53,4(7.9%)

  9,4 mln

  45,4(6.7%)

  11,0 mln

  53,1(8.8%)

  9,8 mln

  47,4(7.2%)

  12,1 mln

  58,1(8.4%)

  10,9 mln

  52,3(8.9%)

  10,8 mln

  51,8(8.6%)

  11,3 mln

  53,7(8.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,2 mln

  45,3(6.7%)

  9,8 mln

  47,4(7%)

  12,1 mln

  58,6(9.7%)

  8,9 mln

  42,9(6.6%)

  10,1 mln

  48,4(7%)

  8,4 mln

  40,5(6.9%)

  8,5 mln

  40,6(6.7%)

  6,3 mln

  30,1(4.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  774,6 tys

  3,8(0.6%)

  835,1 tys

  4,0(0.6%)

  658,1 tys

  3,2(0.5%)

  712,7 tys

  3,4(0.5%)

  689,1 tys

  3,3(0.5%)

  674,8 tys

  3,2(0.6%)

  3,6 mln

  17,4(2.9%)

  4,0 mln

  19,1(3.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  842,8 tys

  4,2(0.6%)

  1,6 mln

  7,6(1.1%)

  2,7 mln

  13,2(2.2%)

  2,5 mln

  12,2(1.9%)

  2,4 mln

  11,7(1.7%)

  2,1 mln

  10,0(1.7%)

  1,9 mln

  9,1(1.5%)

  1,8 mln

  8,5(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  5,0(0.7%)

  1,2 mln

  5,9(0.9%)

  1,2 mln

  5,7(0.9%)

  500,2 tys

  2,4(0.4%)

  958,5 tys

  4,6(0.7%)

  590,6 tys

  2,8(0.5%)

  1,6 mln

  7,9(1.3%)

  1,6 mln

  7,6(1.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  361,3 tys

  1,8(0.3%)

  264,3 tys

  1,3(0.2%)

  276,9 tys

  1,3(0.2%)

  272,6 tys

  1,3(0.2%)

  290,4 tys

  1,4(0.2%)

  322,7 tys

  1,5(0.3%)

  573,0 tys

  2,7(0.5%)

  589,4 tys

  2,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  479,2 tys

  2,3(0.4%)

  487,2 tys

  2,3(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  367,9 tys

  1,8(0.3%)

  372,7 tys

  1,8(0.3%)

  134,5 tys

  0,6(0.1%)

  165,4 tys

  0,8(0.1%)

  242,0 tys

  1,2(0.2%)

  166,8 tys

  0,8(0.1%)

  188,7 tys

  0,9(0.1%)

  207,1 tys

  1,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  105,2 tys

  0,5(0.1%)

  104,8 tys

  0,5(0.1%)

  110,8 tys

  0,5(0.1%)

  115,1 tys

  0,6(0.1%)

  135,9 tys

  0,7(0.1%)

  142,1 tys

  0,7(0.1%)

  226,3 tys

  1,1(0.2%)

  163,3 tys

  0,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  157,4 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  293,4 tys

  1,4(0.2%)

  315,1 tys

  1,5(0.2%)

  70,5 tys

  0,3(0.1%)

  66,6 tys

  0,3(0%)

  109,4 tys

  0,5(0.1%)

  103,7 tys

  0,5(0.1%)

  123,9 tys

  0,6(0.1%)

  141,9 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  158,5 tys

  0,8(0.1%)

  126,8 tys

  0,6(0.1%)

  122,6 tys

  0,6(0.1%)

  117,5 tys

  0,6(0.1%)

  119,8 tys

  0,6(0.1%)

  1,9 mln

  9,0(1.5%)

  119,3 tys

  0,6(0.1%)

  95,2 tys

  0,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  958,6 tys

  4,7(0.7%)

  1,4 mln

  6,8(1%)

  1,2 mln

  5,8(1%)

  388,9 tys

  1,9(0.3%)

  57,6 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  0,2(0%)

  38,3 tys

  0,2(0%)

  52,7 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  88,7 tys

  0,4(0.1%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  666,8 tys

  3,2(0.5%)

  418,4 tys

  2,0(0.3%)

  20,0 tys

  0,1(0%)

  30,3 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  216,0 tys

  1,1(0.2%)

  25,3 tys

  0,1(0%)

  97,4 tys

  0,5(0.1%)

  120,6 tys

  0,6(0.1%)

  1,4 mln

  6,8(1%)

  1,7 mln

  8,2(1.4%)

  33,9 tys

  0,2(0%)

  29,9 tys

  0,1(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  3,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  131,4 mln

  642(100%)

  131,6 mln

  640(100%)

  116,3 mln

  563(100%)

  124,5 mln

  601(100%)

  128,2 mln

  617(100%)

  132,5 mln

  636(100%)

  133,4 mln

  639(100%)

  138,1 mln

  660(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  53,5 mln

  264(40.7%)

  50,2 mln

  244(38.2%)

  50,0 mln

  242(43%)

  50,3 mln

  242(40.4%)

  47,9 mln

  230(37.4%)

  49,2 mln

  236(37.1%)

  49,6 mln

  237(37.2%)

  51,6 mln

  246(37.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,8 mln

  102(15.8%)

  23,8 mln

  115(18.1%)

  25,0 mln

  121(21.5%)

  28,6 mln

  138(23%)

  29,2 mln

  140(22.7%)

  32,0 mln

  154(24.2%)

  35,0 mln

  168(26.3%)

  39,2 mln

  186(28.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  53,4(8.2%)

  10,4 mln

  50,5(7.9%)

  12,0 mln

  58,0(10.3%)

  12,7 mln

  61,0(10.2%)

  16,2 mln

  77,8(12.6%)

  13,7 mln

  65,8(10.4%)

  15,2 mln

  72,6(11.4%)

  15,1 mln

  71,8(10.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  24,0 mln

  118(18.3%)

  27,1 mln

  131(20.6%)

  10,9 mln

  52,4(9.3%)

  12,7 mln

  61,3(10.2%)

  10,5 mln

  50,6(8.2%)

  10,4 mln

  50,1(7.9%)

  14,7 mln

  70,2(11%)

  10,0 mln

  47,5(7.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,4 mln

  31,7(4.9%)

  6,6 mln

  31,8(5%)

  6,9 mln

  33,6(6%)

  8,1 mln

  39,2(6.5%)

  8,9 mln

  43,0(7%)

  7,8 mln

  37,3(5.9%)

  6,9 mln

  33,2(5.2%)

  5,1 mln

  24,1(3.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,2 mln

  20,9(3.2%)

  5,9 mln

  28,4(4.5%)

  3,9 mln

  18,7(3.3%)

  3,8 mln

  18,1(3%)

  6,0 mln

  28,8(4.7%)

  3,5 mln

  16,8(2.7%)

  2,1 mln

  9,8(1.5%)

  3,9 mln

  18,7(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  5,0(0.8%)

  2,3 mln

  11,2(1.8%)

  2,2 mln

  10,5(1.9%)

  2,2 mln

  10,5(1.7%)

  2,5 mln

  12,2(2%)

  2,5 mln

  12,2(1.9%)

  3,0 mln

  14,6(2.3%)

  3,1 mln

  15,0(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  16,4(2.5%)

  1,5 mln

  7,2(1.1%)

  1,0 mln

  4,9(0.9%)

  1,8 mln

  8,8(1.5%)

  1,4 mln

  6,7(1.1%)

  6,4 mln

  30,8(4.8%)

  1,8 mln

  8,7(1.4%)

  2,8 mln

  13,5(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  8,8(1.4%)

  941,9 tys

  4,6(0.7%)

  791,4 tys

  3,8(0.7%)

  915,9 tys

  4,4(0.7%)

  886,5 tys

  4,3(0.7%)

  574,9 tys

  2,8(0.4%)

  157,8 tys

  0,8(0.1%)

  1,2 mln

  5,8(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  5,2(0.8%)

  1,1 mln

  5,2(0.8%)

  1,0 mln

  5,0(0.9%)

  979,5 tys

  4,7(0.8%)

  1,1 mln

  5,3(0.9%)

  1,2 mln

  5,6(0.9%)

  1,2 mln

  5,6(0.9%)

  1,1 mln

  5,2(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  9,1(1.4%)

  183,9 tys

  0,9(0.1%)

  724,3 tys

  3,5(0.6%)

  1,6 mln

  7,7(1.3%)

  616,0 tys

  3,0(0.5%)

  347,5 tys

  1,7(0.3%)

  1,7 mln

  8,3(1.3%)

  1,1 mln

  5,0(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  12,4(1.9%)

  1,6 mln

  7,7(1.2%)

  1,6 mln

  7,5(1.3%)

  651,6 tys

  3,1(0.5%)

  828,4 tys

  4,0(0.6%)

  921,7 tys

  4,4(0.7%)

  1,2 mln

  5,5(0.9%)

  891,4 tys

  4,2(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  479,2 tys

  2,3(0.4%)

  487,2 tys

  2,3(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,3 tys

  0,0(0%)

  513

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  237

  0,0(0%)

  282,9 tys

  1,4(0.2%)

  283,7 tys

  1,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  89,2 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,4 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,8 tys

  0,2(0%)

  9,7 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  3,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  9,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  8,5(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,0 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  73,6 tys

  0,4(0.1%)

  81,7 tys

  0,4(0.1%)

  1,4 mln

  6,8(1.1%)

  1,7 mln

  8,1(1.3%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,5 tys

  0,3(0.1%)

  485,3 tys

  2,3(0.4%)

  419,6 tys

  2,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kielecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 53 526 mieszkańców powiatu kieleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 26 157 kobiet oraz 27 369 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców powiatu kieleckiego, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 25,7% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kieleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kieleckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,5%) oraz wyższe (17,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,5%) oraz podstawowe ukończone (23,9%).

  16,0% mieszkańców powiatu kieleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 759 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,40 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,51.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,71.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,4% mieszkańców powiatu kieleckiego w wieku potencjalnej nauki (32,7% kobiet i 32,2% mężczyzn).

 • 13,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. kielecki
  13,7%
  świętokrzyskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 17,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,2% W miastach
  (wyższe)
 • 13,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat kielecki
  26,7%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Kraj
  33,3%
 • 27,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 32,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,3%
  woj. świętokrzyskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 1,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,5%
  Województwo
  10,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kielecki
  15,9%
  świętokrzyskie
  18,3%
  Kraj
  18,1%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,3%
  woj. świętokrzyskie
  22,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kielecki
  6,6%
  woj. świętokrzyskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kielecki
  25,7%
  woj. świętokrzyskie
  22,2%
  Cały kraj
  19,3%
 • 27,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,0%
  świętokrzyskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 759 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  759,0
  Województwo
  768,0
  Kraj
  811,0
 • 1,40 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,40
  świętokrzyskie
  1,14
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 177,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 176,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 172,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 168,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 103,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 103,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kielecki
  93,51
  woj. świętokrzyskie
  94,69
  Kraj
  96,62
 • 90,10 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kielecki
  90,10
  Województwo
  91,39
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kielecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kielecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kielecki
  15,0
  świętokrzyskie
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 1 157,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 019,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 138,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  91,71
  Województwo
  98,86
  Kraj
  100,01
 • 84,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kielecki
  84,89
  świętokrzyskie
  91,66
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kielecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kielecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 568,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 420,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 147,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kieleckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kielecki
  30,0
  świętokrzyskie
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 30 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 30
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 36 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 36
 • 35,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 26,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  21,0
  świętokrzyskie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 90,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 52,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat kielecki
  35,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 35 Szkoły policealne ogółem
 • 35
 • 16 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16
 • 44 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 44
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 14,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kielecki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kielecki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kielecki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kieleckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie kieleckim znajdowały się 24 hotele (1 ★★★★★, 2 ★★★★, 7 ★★★, 14 ★★), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 6 pensjonatów (1 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★, 1 ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 23 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 9
  • ośrodki wczasowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 18 (całoroczne: 15)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 20
  • drzwi automatycznie otwierane: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 20


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 30 (liczba sal: 53, liczba miejsc: 5 022)
  • z nagłośnieniem: 31
  • z projektorem multimedialnym: 25
  • z zestawem do wideokonferencji: 9
  • z obsługą techniczną: 17
  • z ekranem: 26
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 25
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 19
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 56


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kieleckim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 13 (przystosowane wejście do budynku: 13, udogodnienia wewnątrz budynku: 11). W powiecie kieleckim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 212 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 740 (uczestnicy: 168 512)
  • seanse filmowe: 39 (uczestnicy: 1 719)
  • wystawy: 49 (uczestnicy: 4 068)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 58 (uczestnicy: 27 710)
  • koncerty: 67 (uczestnicy: 46 410)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 132 (uczestnicy: 9 773)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 130 (uczestnicy: 24 072)
  • konkursy: 58 (uczestnicy: 4 194)
  • pokazy teatralne: 27 (uczestnicy: 5 730)
  • konferencje: 30 (uczestnicy: 2 640)
  • interdyscyplinarne: 53 (uczestnicy: 35 000)
  • warsztaty: 50 (uczestnicy: 1 340)
  • inne: 47 (uczestnicy: 5 856)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 142 (członkowie: 2 773)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 170)
  • taneczne: 13 (członkowie: 215)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 93)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 30)
  • teatralne: 8 (członkowie: 115)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 167)
  • literackie: 1 (członkowie: 9)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 12 (członkowie: 520)
  • koło gospodyń wiejskich: 78 (członkowie: 1 232)
  • inne: 5 (członkowie: 222)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (absolwenci: 278)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 95)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 103)
  • tańca: 1 (absolwenci: 35)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 9
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 136 (członkowie: 2 156)
  • teatralne: 15 (członkowie: 215)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 272)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 318)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 66 (członkowie: 988)
  • taneczne: 20 (członkowie: 363)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kieleckim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 234 534 zwiedzających, co daje 11 203 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kieleckim działało 46 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 595 022 wolumeny oraz 1 materiał elektroniczne zainwentaryzowany. We wszystkich placówkach zatudnionych było 94 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 20 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 11 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 48 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 640 003 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 280
  • dostępne dla czytelników: 201
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 198
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 29
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 22
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 32
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 20
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kieleckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 8 811 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 885. Odnotowano 14 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 1 837 wolumenów. Odnotowano 7 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kieleckim działało 69 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 570 członków. Zarejestrowano 3 632 ćwiczących (mężczyźni: 2 696, kobiety: 936, chłopcy do lat 18: 1 636, dziewczęta do lat 18: 783). Aktywne były 123 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (81), instruktora sportowego (84) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kieleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kielecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kielecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 316 wypadków drogowych w powiecie kieleckim odnotowano 38 ofiar śmiertelnych oraz 413 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 150,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 23,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 250,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie kieleckim zarejestrowanych było 157 033 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 109 558 samochodów osobowych (524,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 20 778 samochodów ciężarowych (117,2 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 1 008 autobusów (4,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 3 720 ciągników siodłowych (17,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 7 718 motocykli (36,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie kieleckim znajdowało się 37 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 taksówek oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 316 Wypadki drogowe
 • 38 Ofiary śmiertelne
 • 413 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kieleckim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 150,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat kielecki
  150,4
  Województwo
  99,0
  Cała Polska
  85,2
 • 18,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  18,2
  Województwo
  9,2
  Kraj
  7,4
 • 23,04 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat kielecki
  23,0
  Województwo
  11,8
  Kraj
  9,6
 • 250,46 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  250,5
  woj. świętokrzyskie
  156,9
  Kraj
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 157 033 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kieleckim w 2016 roku
 • 109 558 Samochody osobowe
 • 20 778 Samochody ciężarowe
 • 1 360 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 1 008 Autobusy
 • 995 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 3 721 Ciągniki samochodowe
 • 3 720   Ciągniki siodłowe
 • 13 255 Ciągniki rolnicze
 • 7 718 Motocykle
 • 2 678   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 575 Motorowery
 • 109 558Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Samochody osobowe w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 524,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  524,3
  świętokrzyskie
  524,9
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg27 308
  • 1400-1649 kg31 484
  • 1650-1899 kg27 944
  • 1900 kg i więcej22 822
 • 27 308 do 1399 kg
 • 31 484 1400-1649 kg
 • 27 944 1650-1899 kg
 • 22 822 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 40 427 do 1399 cm3
 • 40 427
 • 62 507 1400-1999 cm3
 • 62 507
 • 6 624 2000 i więcej cm3
 • 6 624
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna53 973
  • olej napędowy37 899
  • gaz (LPG)17 634
  • pozostałe52
 • 53 973 benzyna
 • 37 899 olej napędowy
 • 17 634 gaz (LPG)
 • 52 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 842 do 1 roku
 • 842
 • 626 2 lata
 • 626
 • 664 3 lata
 • 664
 • 2 277 4-5 lat
 • 2 277
 • 3 167 6-7 lat
 • 3 167
 • 6 255 8-9 lat
 • 6 255
 • 7 538 10-11 lat
 • 7 538
 • 19 773 12-15 lat
 • 19 773
 • 27 459 16-20 lat
 • 27 459
 • 15 656 21-25 lat
 • 15 656
 • 10 613 26-30 lat
 • 10 613
 • 14 688 31 lat i więcej
 • 14 688
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kieleckim
 • pow. kielecki
  19,2 lat
  świętokrzyskie
  19,0 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 20 778Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 117,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  117,2
  świętokrzyskie
  106,9
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 9 456 do 999 kg
 • 9 456
 • 5 632 1000-1499 kg
 • 5 632
 • 1 391 1500-2999 kg
 • 1 391
 • 209 3000-3499 kg
 • 209
 • 432 3500-4999 kg
 • 432
 • 1 628 5000-6999 kg
 • 1 628
 • 780 7000-9999 kg
 • 780
 • 862 10000-14999 kg
 • 862
 • 388 15000 kg i więcej
 • 388
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 193
  • olej napędowy15 576
  • gaz (LPG)966
  • pozostałe43
 • 4 193 benzyna
 • 15 576 olej napędowy
 • 966 gaz (LPG)
 • 43 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 146 do 1 roku
 • 146
 • 150 2 lata
 • 150
 • 175 3 lata
 • 175
 • 569 4-5 lat
 • 569
 • 1 189 6-7 lat
 • 1 189
 • 1 387 8-9 lat
 • 1 387
 • 1 276 10-11 lat
 • 1 276
 • 3 399 12-15 lat
 • 3 399
 • 4 101 16-20 lat
 • 4 101
 • 2 222 21-25 lat
 • 2 222
 • 1 921 26-30 lat
 • 1 921
 • 4 243 31 lat i więcej
 • 4 243
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kieleckim
 • pow. kielecki
  19,7 lat
  woj. świętokrzyskie
  20,6 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 1 008Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Autobusy w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,8 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat kielecki
  4,8
  Województwo
  3,7
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28
  • olej napędowy975
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe3
 • 28 benzyna
 • 975 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 4 2 lata
 • 4
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4-5 lat
 • 6
 • 19 6-7 lat
 • 19
 • 35 8-9 lat
 • 35
 • 46 10-11 lat
 • 46
 • 167 12-15 lat
 • 167
 • 317 16-20 lat
 • 317
 • 123 21-25 lat
 • 123
 • 98 26-30 lat
 • 98
 • 177 31 lat i więcej
 • 177
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kieleckim
 • powiat kielecki
  20,5 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 3 720Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 17,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  17,8
  woj. świętokrzyskie
  9,1
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy3 698
  • gaz (LPG)11
  • pozostałe1
 • 10 benzyna
 • 3 698 olej napędowy
 • 11 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 32 2 lata
 • 32
 • 121 3 lata
 • 121
 • 509 4-5 lat
 • 509
 • 374 6-7 lat
 • 374
 • 668 8-9 lat
 • 668
 • 434 10-11 lat
 • 434
 • 516 12-15 lat
 • 516
 • 528 16-20 lat
 • 528
 • 258 21-25 lat
 • 258
 • 128 26-30 lat
 • 128
 • 118 31 lat i więcej
 • 118
 • 12,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kieleckim
 • pow. kielecki
  12,2 lat
  Województwo
  14,9 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 7 718Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kieleckim
 • Motocykle w powiecie kieleckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 36,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  36,9
  świętokrzyskie
  36,8
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 163 do 1 roku
 • 163
 • 52 2 lata
 • 52
 • 39 3 lata
 • 39
 • 134 4-5 lat
 • 134
 • 199 6-7 lat
 • 199
 • 296 8-9 lat
 • 296
 • 308 10-11 lat
 • 308
 • 558 12-15 lat
 • 558
 • 591 16-20 lat
 • 591
 • 408 21-25 lat
 • 408
 • 1 107 26-30 lat
 • 1 107
 • 3 863 31 lat i więcej
 • 3 863
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kieleckim
 • Powiat
  26,1 lat
  woj. świętokrzyskie
  26,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 33 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kieleckim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 163,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kielecki
  163,8 km
  Województwo
  204,7 km
  Polska
  388,2 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,8 km
  woj. świętokrzyskie
  1,9 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba taksówek