Powiat kaliski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kaliski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 83 093 Liczba mieszkańców
 • 1 160 km2 Powierzchnia
 • 71 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 1,9% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Nosal Starosta
 • pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Adres starostwa powiatowego
 • PKA Tablice rejestracyjne
Powiat kaliski na mapie
Identyfikatory
 • 3007 TERYT (TERC)
Herb powiatu kaliskiego
powiat kaliski herb
Flaga powiatu kaliskiego
powiat kaliski flaga

Powiat kaliski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kaliski ma 83 093 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców wzrosła o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kaliskiego w 2050 roku wynosi 82 453, z czego 41 568 to kobiety, a 40 885 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kaliskiego zawarli w 2017 roku 398 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu kaliskiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kaliski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 123. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,48 na 1000 mieszkańców powiatu kaliskiego. W 2017 roku urodziło się 942 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 363 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 30,0% zgonów w powiecie kaliskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w powiecie kaliskim były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kaliskiego przypada 9.3 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 822 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 805 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kaliskiego 17. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  62,1% mieszkańców powiatu kaliskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 83 093 Liczba mieszkańców
 • 42 241 Kobiety
 • 40 852 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kaliskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 82 453 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 41 568 Kobiety
 • 40 885 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kaliskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kaliskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kaliskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,1 lat
  woj. wielkopolskie
  40,3 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kaliski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,4%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat kaliski
  59,1%
  Województwo
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kaliski
  9,9%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kaliski
  2,5%
  Województwo
  4,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kaliskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,8
  Województwo
  5,3
  Cały kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. kaliski
  1,3
  Wielkopolskie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 398 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kaliskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 123 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 58 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 65 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  1,5
  Województwo
  2,1
  Kraj
  -0,0
 • -1,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kaliskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kaliskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kaliskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kaliskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 942 Urodzenia żywe
 • 457 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 485 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,4
  Województwo
  11,6
  Cały kraj
  10,5
 • 46,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kaliski
  46,9
  Województwo
  48,2
  Cała Polska
  44,2
 • 7.24 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.24
 • 56.72 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.72
 • 121.88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121.88
 • 88.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.74
 • 35.81 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.81
 • 3.95 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.95
 • 3 363 g Średnia waga noworodków
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 444 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. kaliski
  3 363 g
  Województwo
  3 406 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 95 Waga 4000g - 4499g
 • 95
 • 294 Waga 3500g - 3999g
 • 294
 • 345 Waga 3000g - 3499g
 • 345
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 41 Waga 2000g - 2499g
 • 41
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1,57 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. kaliski
  1,57
  Wielkopolskie
  1,58
  Kraj
  1,45
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. kaliski
  0,76
  Wielkopolskie
  0,77
  Cała Polska
  0,71
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kaliski
  1,15
  woj. wielkopolskie
  1,22
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kaliskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 771 Zgony
 • 359 Kobiety
  (Zgony)
 • 412 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  9,3
  Województwo
  9,3
  Kraj
  10,1
 • 88,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  88,3
  woj. wielkopolskie
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 1,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,1
  Wielkopolskie
  4,1
  Polska
  4,0
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat kaliski
  2,6
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat kaliski
  38,8%
  Województwo
  39,8%
  Cały kraj
  45,7%
 • 23,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,0%
  woj. wielkopolskie
  27,4%
  Polska
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kaliski
  6,8%
  Województwo
  6,5%
  Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,8
  Cała Polska
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  64,1
  Polska
  74,3
 • 236,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kaliski
  236,8
  Wielkopolskie
  261,2
  Kraj
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  245,2
  Polska
  261,6
 • 398,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 444,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 351,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  398,6
  woj. wielkopolskie
  380,2
  Polska
  469,0
 • 70,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kaliski
  70,5
  Województwo
  68,9
  Kraj
  87,7
 • 26,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  26,1
  Województwo
  31,9
  Cały kraj
  31,8
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. kaliski
  7,1
  Wielkopolskie
  6,2
  Kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 822 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 429 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 393 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 805 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 449 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 356 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 39 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 17 Saldo migracji wewnętrznych
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kaliskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kaliski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kaliskim oddano do użytku 194 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,33 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kaliskim to 23 114 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 278 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 96,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 3,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kaliskim to 5,76 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kaliskim to 134,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,34% mieszkań posiada łazienkę, 72,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 9,38% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 114 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 278,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  278,10
  Województwo
  347,20
  Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 103,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat kaliski
  103,30 m2
  Województwo
  81,30 m2
  Cała Polska
  74,00 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,70 m2
  Województwo
  28,20 m2
  Kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,60
  Wielkopolskie
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 3,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,60
  woj. wielkopolskie
  2,88
  Cały kraj
  2,66
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,78
  Województwo
  0,71
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 194 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,33 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kaliski
  2,33
  woj. wielkopolskie
  5,40
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 117 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,76 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,76
  woj. wielkopolskie
  3,99
  Polska
  3,91
 • 13,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  13,44
  woj. wielkopolskie
  21,56
  Polska
  18,14
 • 26 073 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 134,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  134,4 m2
  Wielkopolskie
  93,5 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,31 m2
  woj. wielkopolskie
  0,51 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 93,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  93,50%
  woj. wielkopolskie
  98,53%
  Cała Polska
  96,83%
 • 87,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat kaliski
  87,26%
  Wielkopolskie
  96,12%
  Cała Polska
  93,74%
 • 83,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. kaliski
  83,34%
  woj. wielkopolskie
  93,90%
  Cała Polska
  91,41%
 • 72,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  72,33%
  Wielkopolskie
  83,59%
  Cała Polska
  82,34%
 • 9,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  9,38%
  Województwo
  51,81%
  Cały kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat kaliski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kaliskim na 1000 mieszkańców pracuje 121 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kaliskim wynosiło w 2017 roku 2,8% (3,6% wśród kobiet i 2,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kaliskim wynosiło 3 353,48 PLN, co odpowiada 74.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kaliskiego 7 175 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 176 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 999.

  62,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kaliskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,5% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 121 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kaliski
  121,0
  woj. wielkopolskie
  277,0
  Kraj
  247,0
 • 2,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,6% Kobiety
 • 2,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 353 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 353 PLN
  woj. wielkopolskie
  4 124 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kaliskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 175 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 176 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 999 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 62,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,5% Przemysł i budownictwo
 • 9,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,1% Pozostałe
 • 19,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kaliskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 093 Pracujący ogółem
 • 4 722 Kobiety
 • 5 371 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kaliski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,1
  Wielkopolskie
  63,1
  Cały kraj
  63,4
 • 30,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kaliski
  30,0
  Wielkopolskie
  31,7
  Cała Polska
  34,0
 • 96,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. kaliski
  96,5
  Wielkopolskie
  100,8
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kaliski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kaliskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 733 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 349 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 574 nowe podmioty, a 468 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (621) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (525) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (468) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (317) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kaliskim najwięcej (358) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 463) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,4% (498) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (1 696) podmiotów, a 67,4% (4 539) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kaliskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.9%) oraz Budownictwo (15.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 733 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 498 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 696 Przemysł i budownictwo
 • 4 539 Pozostała działalność
 • 574 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kaliskim w 2017 roku
 • 468 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kaliskim w 2017 roku
 • 5 349 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 463 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 463
 • 227 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 227
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 6 732 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 732
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 41 Spółdzielnie ogółem
 • 41
 • 444 Spółki handlowe ogółem
 • 444
 • 42  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 42
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 358  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 358
 • 40    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 40
 • 216 Spółki cywilne ogółem
 • 216
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 349 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 598 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 598
 • 825 Budownictwo
 • 825
 • 597 Przetwórstwo przemysłowe
 • 597
 • 452 Transport i gospodarka magazynowa
 • 452
 • 430 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 430
 • 359 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 359
 • 222 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 222
 • 209 Pozostała działalność
 • 209
 • 163 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 163
 • 154 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 154
 • 106 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 106
 • 73 Edukacja
 • 73
 • 69 Informacja i komunikacja
 • 69
 • 31 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 31
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kaliskim stwierdzono 650 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kaliskim wynosi 90,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kaliskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,35 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 2,22 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,27 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,15 (89%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 650 Przestępstwa ogółem
 • 650
 • 278 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 278
 • 95 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 95
 • 188 Przestępstwa drogowe
 • 188
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 184 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 184
 • 7,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,84
  Województwo
  16,50
  Cały kraj
  19,62
 • 3,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,35
  woj. wielkopolskie
  9,93
  Cały kraj
  12,07
 • 1,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat kaliski
  1,15
  woj. wielkopolskie
  4,08
  Kraj
  4,94
 • 2,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. kaliski
  2,27
  Województwo
  1,70
  Cały kraj
  1,78
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kaliski
  0,25
  Województwo
  0,35
  Cały kraj
  0,49
 • 2,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,22
  Wielkopolskie
  7,90
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  91%
  woj. wielkopolskie
  75%
  Kraj
  72%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  63%
  Polska
  60%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  90%
  Wielkopolskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  90%
  Cały kraj
  84%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kaliski
  72%
  Województwo
  54%
  Cały kraj
  52%

Powiat kaliski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kaliskiego wyniosła w 2017 roku 48,7 mln złotych, co daje 587 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.4% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu kaliskiego - 25.8% została przeznaczona na Dział 750 - Administracja publiczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22.9%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (14.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,3 mln złotych, czyli 21,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kaliskiego wyniosła w 2017 roku 51,6 mln złotych, co daje 622 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.4%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.3%). W budżecie powiatu kaliskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 161 złotych na mieszkańca (25,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,0 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kaliskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,5 mln

  531(100%)

  46,2 mln

  563(100%)

  47,3 mln

  574(100%)

  42,4 mln

  515(100%)

  48,4 mln

  586(100%)

  47,7 mln

  576(100%)

  45,3 mln

  547(100%)

  48,7 mln

  587(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,8 mln

  108(20.2%)

  9,5 mln

  115(20.5%)

  10,4 mln

  126(21.9%)

  9,9 mln

  120(23.4%)

  12,4 mln

  150(25.7%)

  11,1 mln

  133(23.2%)

  11,4 mln

  138(25.2%)

  12,6 mln

  151(25.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,2 mln

  199(37.2%)

  16,4 mln

  199(35.4%)

  14,0 mln

  170(29.5%)

  9,0 mln

  109(21.3%)

  10,7 mln

  130(22.2%)

  11,3 mln

  137(23.8%)

  11,8 mln

  142(26%)

  11,2 mln

  134(22.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,3 mln

  102(19.1%)

  8,8 mln

  107(19.1%)

  10,4 mln

  126(22%)

  9,1 mln

  110(21.4%)

  8,5 mln

  103(17.6%)

  7,2 mln

  87,3(15.2%)

  6,8 mln

  82,3(15.1%)

  7,0 mln

  83,7(14.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  12,9(2.4%)

  1,0 mln

  12,2(2.2%)

  870,2 tys

  10,6(1.8%)

  2,3 mln

  27,8(5.4%)

  3,0 mln

  36,5(6.2%)

  3,5 mln

  42,2(7.3%)

  3,8 mln

  46,0(8.4%)

  4,4 mln

  52,3(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  65,9(12.3%)

  5,5 mln

  67,2(12%)

  5,5 mln

  66,2(11.5%)

  5,9 mln

  72,0(14%)

  6,6 mln

  79,9(13.7%)

  6,5 mln

  78,3(13.6%)

  6,7 mln

  80,9(14.8%)

  3,2 mln

  38,2(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  21,5(4%)

  1,9 mln

  22,9(4.1%)

  2,1 mln

  25,5(4.4%)

  2,2 mln

  26,6(5.2%)

  2,1 mln

  24,8(4.2%)

  1,4 mln

  17,2(3%)

  1,5 mln

  18,4(3.4%)

  2,2 mln

  26,7(4.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  102,3 tys

  1,3(0.2%)

  310,8 tys

  3,8(0.7%)

  1,7 mln

  21,0(3.7%)

  1,3 mln

  15,4(3%)

  2,1 mln

  24,8(4.2%)

  245,5 tys

  3,0(0.5%)

  306,3 tys

  3,7(0.7%)

  986,3 tys

  11,9(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  659,0 tys

  8,1(1.5%)

  976,2 tys

  11,9(2.1%)

  650,4 tys

  7,9(1.4%)

  676,7 tys

  8,2(1.6%)

  758,2 tys

  9,2(1.6%)

  744,8 tys

  9,0(1.6%)

  903,3 tys

  10,9(2%)

  967,6 tys

  11,6(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  580,9 tys

  7,1(1.3%)

  857,3 tys

  10,4(1.9%)

  628,9 tys

  7,6(1.3%)

  707,1 tys

  8,6(1.7%)

  804,2 tys

  9,7(1.7%)

  752,4 tys

  9,1(1.6%)

  711,0 tys

  8,6(1.6%)

  873,0 tys

  10,5(1.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  389,1 tys

  4,8(0.9%)

  399,7 tys

  4,9(0.9%)

  405,0 tys

  4,9(0.9%)

  429,1 tys

  5,2(1%)

  420,0 tys

  5,1(0.9%)

  501,6 tys

  6,1(1.1%)

  502,8 tys

  6,1(1.1%)

  480,4 tys

  5,8(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  77,4 tys

  1,0(0.2%)

  84,3 tys

  1,0(0.2%)

  81,5 tys

  1,0(0.2%)

  108,0 tys

  1,3(0.3%)

  214,6 tys

  2,6(0.4%)

  191,8 tys

  2,3(0.4%)

  203,0 tys

  2,4(0.4%)

  327,0 tys

  3,9(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  116,6 tys

  1,4(0.3%)

  124,4 tys

  1,5(0.3%)

  124,4 tys

  1,5(0.3%)

  128,8 tys

  1,6(0.3%)

  125,3 tys

  1,5(0.3%)

  153,1 tys

  1,8(0.3%)

  122,2 tys

  1,5(0.3%)

  308,9 tys

  3,7(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,2(0.4%)

  185,8 tys

  2,2(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  39,9 tys

  0,5(0.1%)

  88,4 tys

  1,1(0.2%)

  431,6 tys

  5,2(0.9%)

  458,8 tys

  5,6(1.1%)

  320,6 tys

  3,9(0.7%)

  219,5 tys

  2,6(0.5%)

  182,8 tys

  2,2(0.4%)

  125,0 tys

  1,5(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  175,0 tys

  2,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,9 tys

  1,0(0.2%)

  190,9 tys

  2,3(0.4%)

  3,7 mln

  44,8(7.8%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  53,9 tys

  0,7(0.1%)

  52,1 tys

  0,6(0.1%)

  49,7 tys

  0,6(0.1%)

  46,4 tys

  0,6(0.1%)

  51,0 tys

  0,6(0.1%)

  67,6 tys

  0,8(0.1%)

  56,4 tys

  0,7(0.1%)

  44,8 tys

  0,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  42,9 tys

  0,5(0.1%)

  24,7 tys

  0,3(0.1%)

  24,4 tys

  0,3(0.1%)

  36,4 tys

  0,4(0.1%)

  47,3 tys

  0,6(0.1%)

  28,7 tys

  0,3(0.1%)

  26,6 tys

  0,3(0.1%)

  25,1 tys

  0,3(0.1%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,2 tys

  0,2(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  11,4 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,2 tys

  0,2(0%)

  131

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kaliskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,9 mln

  523(100%)

  41,8 mln

  508(100%)

  40,6 mln

  492(100%)

  46,6 mln

  565(100%)

  47,6 mln

  575(100%)

  51,3 mln

  620(100%)

  50,0 mln

  604(100%)

  51,6 mln

  622(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,2 mln

  224(42.4%)

  18,3 mln

  223(43.9%)

  18,0 mln

  218(44.4%)

  19,7 mln

  239(42.4%)

  18,9 mln

  229(39.8%)

  18,8 mln

  227(36.7%)

  19,5 mln

  235(39%)

  19,9 mln

  239(38.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,5 mln

  104(19.8%)

  9,3 mln

  112(22.1%)

  10,0 mln

  122(24.7%)

  11,1 mln

  134(23.7%)

  11,8 mln

  143(24.9%)

  13,5 mln

  163(26.4%)

  14,8 mln

  179(29.7%)

  16,7 mln

  201(32.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,5 mln

  117(22.1%)

  6,0 mln

  72,9(14.4%)

  2,7 mln

  33,1(6.7%)

  6,1 mln

  74,3(13.2%)

  4,5 mln

  54,1(9.4%)

  6,7 mln

  80,5(13%)

  7,0 mln

  84,1(13.9%)

  4,8 mln

  57,7(9.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  34,1(6.5%)

  3,0 mln

  36,2(7.1%)

  3,4 mln

  41,8(8.5%)

  3,3 mln

  40,4(7.2%)

  3,9 mln

  46,6(8.1%)

  3,8 mln

  45,4(7.3%)

  4,4 mln

  53,4(8.8%)

  2,4 mln

  28,5(4.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  14,0(2.7%)

  1,4 mln

  17,6(3.5%)

  1,3 mln

  16,1(3.3%)

  1,5 mln

  17,8(3.1%)

  1,5 mln

  17,6(3.1%)

  1,5 mln

  18,1(2.9%)

  1,5 mln

  17,9(3%)

  1,6 mln

  19,0(3.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  291,4 tys

  3,6(0.7%)

  452,3 tys

  5,5(1.1%)

  1,8 mln

  21,4(4.4%)

  1,4 mln

  17,1(3%)

  2,4 mln

  29,0(5%)

  634,3 tys

  7,7(1.2%)

  646,0 tys

  7,8(1.3%)

  1,2 mln

  14,6(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  482,2 tys

  5,9(1.1%)

  513,5 tys

  6,2(1.2%)

  734,2 tys

  8,9(1.8%)

  816,2 tys

  9,9(1.8%)

  732,7 tys

  8,8(1.5%)

  236,2 tys

  2,9(0.5%)

  191,0 tys

  2,3(0.4%)

  728,9 tys

  8,8(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  894,9 tys

  11,0(2.1%)

  892,3 tys

  10,8(2.1%)

  943,5 tys

  11,4(2.3%)

  941,4 tys

  11,4(2%)

  1,5 mln

  18,1(3.2%)

  773,9 tys

  9,3(1.5%)

  622,5 tys

  7,5(1.2%)

  568,6 tys

  6,8(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  150,1 tys

  1,8(0.3%)

  139,9 tys

  1,7(0.3%)

  307,7 tys

  3,7(0.8%)

  391,6 tys

  4,7(0.8%)

  430,8 tys

  5,2(0.9%)

  474,6 tys

  5,7(0.9%)

  499,8 tys

  6,0(1%)

  471,3 tys

  5,7(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  298,1 tys

  3,7(0.7%)

  305,9 tys

  3,7(0.7%)

  317,4 tys

  3,8(0.8%)

  323,3 tys

  3,9(0.7%)

  319,0 tys

  3,9(0.7%)

  313,3 tys

  3,8(0.6%)

  311,0 tys

  3,8(0.6%)

  311,2 tys

  3,7(0.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  532,0 tys

  6,5(1.2%)

  912,8 tys

  11,1(2.2%)

  883,0 tys

  10,7(2.2%)

  789,8 tys

  9,6(1.7%)

  1,3 mln

  15,8(2.7%)

  786,5 tys

  9,5(1.5%)

  245,6 tys

  3,0(0.5%)

  258,0 tys

  3,1(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,2(0.4%)

  185,6 tys

  2,2(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  102,8 tys

  1,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  91,1 tys

  1,1(0.2%)

  66,8 tys

  0,8(0.2%)

  53,2 tys

  0,6(0.1%)

  56,4 tys

  0,7(0.1%)

  67,8 tys

  0,8(0.1%)

  99,3 tys

  1,2(0.2%)

  58,8 tys

  0,7(0.1%)

  47,7 tys

  0,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  22,9 tys

  0,3(0.1%)

  21,7 tys

  0,3(0.1%)

  21,4 tys

  0,3(0.1%)

  23,4 tys

  0,3(0.1%)

  23,8 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9

  0,0(0%)

  262,5 tys

  3,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  630

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,4 tys

  0,3(0.1%)

  176,3 tys

  2,1(0.4%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  78,9 tys

  1,0(0.2%)

  151,0 tys

  1,8(0.3%)

  3,7 mln

  44,2(7.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kaliski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 856 mieszkańców powiatu kaliskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 175 kobiet oraz 10 681 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 0,9% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu kaliskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 28,7% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kaliskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kaliskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5%) oraz podstawowe ukończone (27,0%).

  16,9% mieszkańców powiatu kaliskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 721 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,33 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,99.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,13.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,2% mieszkańców powiatu kaliskiego w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 31,7% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,4%
  Wielkopolskie
  16,9%
  Polska
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,9% W miastach
  (wyższe)
 • 11,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 25,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kaliski
  25,7%
  woj. wielkopolskie
  31,7%
  Kraj
  33,3%
 • 27,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 30,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 0,9% Wykształcenie policealne
 • pow. kaliski
  0,9%
  Województwo
  2,3%
  Cały kraj
  2,7%
 • 1,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 0,7% W miastach
  (policealne)
 • 0,9% Na wsi
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  7,6%
  Województwo
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kaliski
  17,2%
  Wielkopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kaliski
  26,6%
  Wielkopolskie
  26,8%
  Polska
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kaliski
  28,7%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 30,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  Województwo
  1,1%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 721 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kaliski
  721,0
  woj. wielkopolskie
  842,0
  Polska
  811,0
 • 1,33 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat kaliski
  1,33
  Wielkopolskie
  0,94
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 119,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 118,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 58,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kaliski
  88,99
  Wielkopolskie
  98,89
  Cały kraj
  96,62
 • 87,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,17
  woj. wielkopolskie
  94,65
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kaliski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kaliski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 •  
 • 437,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 378,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat kaliski
  93,13
  woj. wielkopolskie
  103,12
  Kraj
  100,01
 • 90,01 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kaliski
  90,01
  woj. wielkopolskie
  94,24
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kaliski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kaliski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 241,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 189,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kaliskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kaliski
  17,0
  Województwo
  27,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 17 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 17
 • 14 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 14
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kaliski
  20,0
  woj. wielkopolskie
  25,0
  Cała Polska
  24,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 47,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 26,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. kaliski
  24,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kaliski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kaliski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kaliski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kaliskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie kaliskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • kwatery agroturystyczne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 17, liczba miejsc: 1 510)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kaliskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie kaliskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 870 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 107 (uczestnicy: 23 530)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 450)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 550)
  • koncerty: 33 (uczestnicy: 11 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 18 (uczestnicy: 910)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 2 470)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 1 210)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 780)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 130)
  • inne: 7 (uczestnicy: 4 630)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 34 (członkowie: 694)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 41)
  • taneczne: 2 (członkowie: 31)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 100)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 230)
  • koło gospodyń wiejskich: 21 (członkowie: 280)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 42)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 2)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 745)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 173)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 108)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 113)
  • taneczne: 18 (członkowie: 299)
  • inne: 3 (członkowie: 42)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kaliskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 12 362 zwiedzających, co daje 1 490 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kaliskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 350 169 wolumenów oraz 1 112 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 347 739 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 108
  • dostępne dla czytelników: 68
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 67
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 12
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kaliskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 769 członków. Zarejestrowano 1 748 ćwiczących (mężczyźni: 1 507, kobiety: 241, chłopcy do lat 18: 1 016, dziewczęta do lat 18: 217). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kaliskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kaliski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 65 wypadków drogowych w powiecie kaliskim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 76 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 78,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 14,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 89,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie kaliskim zarejestrowanych było 82 350 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 55 666 samochodów osobowych (671,4 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 10 550 samochodów ciężarowych (137,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 214 autobusów (2,6 - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 811 ciągników siodłowych (9,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 006 motocykli (36,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,0 lat.


  W 2017 roku w powiecie kaliskim znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 65 Wypadki drogowe
 • 12 Ofiary śmiertelne
 • 76 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kaliskim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 78,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  78,2
  Województwo
  89,5
  Cały kraj
  85,2
 • 14,47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat kaliski
  14,5
  Województwo
  8,4
  Kraj
  7,4
 • 14,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  14,2
  woj. wielkopolskie
  9,8
  Cały kraj
  9,6
 • 89,73 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kaliski
  89,7
  woj. wielkopolskie
  119,6
  Kraj
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 82 350 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kaliskim w 2016 roku
 • 55 666 Samochody osobowe
 • 10 550 Samochody ciężarowe
 • 740 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 214 Autobusy
 • 322 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 811 Ciągniki samochodowe
 • 811   Ciągniki siodłowe
 • 11 781 Ciągniki rolnicze
 • 3 006 Motocykle
 • 948   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 153 Motorowery
 • 55 666Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Samochody osobowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 671,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  671,4
  Województwo
  626,6
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 327
  • 1400-1649 kg15 796
  • 1650-1899 kg12 384
  • 1900 kg i więcej11 159
 • 16 327 do 1399 kg
 • 15 796 1400-1649 kg
 • 12 384 1650-1899 kg
 • 11 159 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 389 do 1399 cm3
 • 23 389
 • 28 685 1400-1999 cm3
 • 28 685
 • 3 592 2000 i więcej cm3
 • 3 592
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna30 273
  • olej napędowy16 784
  • gaz (LPG)8 594
  • pozostałe15
 • 30 273 benzyna
 • 16 784 olej napędowy
 • 8 594 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 575 do 1 roku
 • 575
 • 410 2 lata
 • 410
 • 430 3 lata
 • 430
 • 1 395 4-5 lat
 • 1 395
 • 1 882 6-7 lat
 • 1 882
 • 3 109 8-9 lat
 • 3 109
 • 3 781 10-11 lat
 • 3 781
 • 9 383 12-15 lat
 • 9 383
 • 13 561 16-20 lat
 • 13 561
 • 7 170 21-25 lat
 • 7 170
 • 3 929 26-30 lat
 • 3 929
 • 10 041 31 lat i więcej
 • 10 041
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kaliskim
 • powiat kaliski
  19,5 lat
  Wielkopolskie
  17,7 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 10 550Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 137,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  137,0
  woj. wielkopolskie
  108,4
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 562 do 999 kg
 • 4 562
 • 3 121 1000-1499 kg
 • 3 121
 • 878 1500-2999 kg
 • 878
 • 123 3000-3499 kg
 • 123
 • 255 3500-4999 kg
 • 255
 • 756 5000-6999 kg
 • 756
 • 343 7000-9999 kg
 • 343
 • 341 10000-14999 kg
 • 341
 • 171 15000 kg i więcej
 • 171
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 822
  • olej napędowy7 383
  • gaz (LPG)341
  • pozostałe4
 • 2 822 benzyna
 • 7 383 olej napędowy
 • 341 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 58 do 1 roku
 • 58
 • 65 2 lata
 • 65
 • 86 3 lata
 • 86
 • 234 4-5 lat
 • 234
 • 505 6-7 lat
 • 505
 • 605 8-9 lat
 • 605
 • 574 10-11 lat
 • 574
 • 1 500 12-15 lat
 • 1 500
 • 2 013 16-20 lat
 • 2 013
 • 1 103 21-25 lat
 • 1 103
 • 841 26-30 lat
 • 841
 • 2 966 31 lat i więcej
 • 2 966
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kaliskim
 • pow. kaliski
  21,3 lat
  Wielkopolskie
  17,3 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 214Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Autobusy w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  2,6
  Wielkopolskie
  2,4
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21
  • olej napędowy193
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 21 benzyna
 • 193 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 49 16-20 lat
 • 49
 • 30 21-25 lat
 • 30
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 52 31 lat i więcej
 • 52
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kaliskim
 • Powiat
  24,1 lat
  Województwo
  21,0 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 811Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 9,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,8
  woj. wielkopolskie
  13,6
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy804
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 6 benzyna
 • 804 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 6 do 1 roku
 • 6
 • 5 2 lata
 • 5
 • 39 3 lata
 • 39
 • 80 4-5 lat
 • 80
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 164 8-9 lat
 • 164
 • 103 10-11 lat
 • 103
 • 109 12-15 lat
 • 109
 • 126 16-20 lat
 • 126
 • 60 21-25 lat
 • 60
 • 48 26-30 lat
 • 48
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 13,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kaliskim
 • Tutaj
  13,3 lat
  Województwo
  10,4 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 3 006Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Motocykle w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 36,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat kaliski
  36,3
  Wielkopolskie
  40,7
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 67 do 1 roku
 • 67
 • 24 2 lata
 • 24
 • 38 3 lata
 • 38
 • 83 4-5 lat
 • 83
 • 111 6-7 lat
 • 111
 • 189 8-9 lat
 • 189
 • 194 10-11 lat
 • 194
 • 334 12-15 lat
 • 334
 • 407 16-20 lat
 • 407
 • 221 21-25 lat
 • 221
 • 375 26-30 lat
 • 375
 • 963 31 lat i więcej
 • 963
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kaliskim
 • Tutaj
  22,0 lat
  Wielkopolskie
  24,5 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kaliskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 110,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. kaliski
  110,3 km
  Wielkopolskie
  490,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 1,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat kaliski
  1,5 km
  Województwo
  4,2 km
  Cała Polska
  3,2 km