Powiat kaliski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kaliski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 82 722 Liczba mieszkańców
 • 1 160 km2 Powierzchnia
 • 71 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 1,9% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Nosal Starosta
 • pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Adres starostwa powiatowego
 • PKA Tablice rejestracyjne
Powiat kaliski na mapie
Identyfikatory
 • 3007 TERYT (TERC)
Herb powiatu kaliskiego
powiat kaliski herb
Flaga powiatu kaliskiego
powiat kaliski flaga

Powiat kaliski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat kaliski ma 82 722 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kaliskiego w 2050 roku wynosi 82 453, z czego 41 568 to kobiety, a 40 885 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kaliskiego zawarli w 2021 roku 324 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców powiatu kaliskiego jest stanu wolnego, 59,2% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kaliski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -256. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,09 na 1000 mieszkańców powiatu kaliskiego. W 2021 roku urodziło się 752 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 319 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 21,2% zgonów w powiecie kaliskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie kaliskim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kaliskiego przypada 12.17 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 906 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 869 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kaliskiego 37. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 23 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  60,8% mieszkańców powiatu kaliskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 82 722 Liczba mieszkańców
 • 42 007 Kobiety
 • 40 715 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kaliskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 82 453 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 41 568 Kobiety
 • 40 885 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat kaliski
  40,9 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kaliski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kaliski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kaliski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kaliski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat kaliski
  27,0%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. kaliski
  59,2%
  Województwo
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,2%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,7%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. kaliski
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kaliskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. kaliski
  3,9
  Województwo
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,0
  Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 324 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kaliskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -256 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -133 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -123 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kaliski
  -3,1
  Województwo
  -2,8
  Cała Polska
  -4,9
 • -8,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kaliskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kaliskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kaliskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kaliskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 752 Urodzenia żywe
 • 368 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 384 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  9,1
  Województwo
  9,6
  Kraj
  8,7
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. kaliski
  38,7
  Wielkopolskie
  40,8
  Kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 319 g Średnia waga noworodków
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 370 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. kaliski
  3 319 g
  Wielkopolskie
  3 402 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 67 Waga 4000g - 4499g
 • 67
 • 229 Waga 3500g - 3999g
 • 229
 • 270 Waga 3000g - 3499g
 • 270
 • 111 Waga 2500g - 2999g
 • 111
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kaliski
  1,33
  woj. wielkopolskie
  1,45
  Cała Polska
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. kaliski
  0,65
  Województwo
  0,71
  Kraj
  0,64
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,78
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie kaliskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 008 Zgony
 • 501 Kobiety
  (Zgony)
 • 507 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,2
  Wielkopolskie
  12,3
  Polska
  13,6
 • 134,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kaliski
  134,0
  woj. wielkopolskie
  128,6
  Polska
  156,7
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  3,8
  Polska
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat kaliski
  21,2%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,2%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kaliski
  7,1%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Cały kraj
  74,4
 • 246,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kaliski
  246,3
  Wielkopolskie
  261,2
  Kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Kraj
  246,5
 • 258,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 290,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 225,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  258,4
  Województwo
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 21,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 31,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kaliski
  21,8
  Wielkopolskie
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 31,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  31,0
  Województwo
  35,6
  Kraj
  32,6
 • 2,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  2,4
  Województwo
  6,8
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kaliski
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kaliskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 38 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 25 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 54 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  54,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  36,0
 • 34 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  34,0
  Wielkopolskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 27 powieszenie się
 • 27
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 21 powieszenie się
 • 21
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 18 nieustalona
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 13 nieustalona
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 25 30-49 lat
 • 25
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu9
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony32
 • 2 trzeźwy
 • 9 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 32 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony25
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 25 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe3
  • nieustalony34
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 3 wyższe
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony21
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 21 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 16 praca
 • 16
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 19 nieustalony
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 14 nieustalony
 • 14
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 906 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 489 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 417 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 869 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 475 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 394 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 28 Saldo migracji
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 37 Saldo migracji wewnętrznych
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kaliskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kaliski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie kaliskim oddano do użytku 306 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kaliskim to 23 670 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 286 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kaliskim to 5,55 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie kaliskim to 138,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,66% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,57% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,74% mieszkań posiada łazienkę, 72,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 14,85% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie kaliskim 10 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 836 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 166 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 836 zł
 • Powiat
  2 836 zł
  woj. wielkopolskie
  4 626 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 2 836 zł Ogółem
 • 2 836 zł
 • 1 564 zł do 40 m2
 • 1 564 zł
 • 3 839 zł od 80,1 m2
 • 3 839 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 166 zł
 • Tutaj
  3 166 zł
  Województwo
  4 760 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 166 zł Ogółem
 • 3 166 zł
 • 1 596 zł do 40 m2
 • 1 596 zł
 • 3 827 zł od 80,1 m2
 • 3 827 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 10
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m24
 • 3 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kaliskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 778 zł
 • powiat kaliski
  2 778 zł
  woj. wielkopolskie
  4 298 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 778 zł Ogółem
 • 2 778 zł
 • 1 564 zł do 40 m2
 • 1 564 zł
 • 3 794 zł od 80,1 m2
 • 3 794 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 068 zł
 • Tutaj
  3 068 zł
  woj. wielkopolskie
  4 441 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 068 zł Ogółem
 • 3 068 zł
 • 1 596 zł do 40 m2
 • 1 596 zł
 • 3 814 zł od 80,1 m2
 • 3 814 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 9
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m23
 • 3 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 23 670 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 285,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  285,50
  woj. wielkopolskie
  363,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  104,20 m2
  Wielkopolskie
  81,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,70 m2
  woj. wielkopolskie
  29,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,63
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 3,50 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kaliski
  3,50
  Wielkopolskie
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kaliski
  0,76
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 306 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,70
  Wielkopolskie
  7,77
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 699 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,55 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  5,55
  Województwo
  3,97
  Cały kraj
  3,90
 • 20,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat kaliski
  20,54
  woj. wielkopolskie
  30,80
  Kraj
  24,07
 • 42 218 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 138,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  138,0 m2
  Województwo
  90,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,51 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,51 m2
  woj. wielkopolskie
  0,71 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,66%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Cały kraj
  96,97%
 • 87,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat kaliski
  87,57%
  Wielkopolskie
  96,32%
  Cała Polska
  94,01%
 • 83,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. kaliski
  83,74%
  Wielkopolskie
  94,21%
  Polska
  91,78%
 • 72,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  72,99%
  Województwo
  84,41%
  Cały kraj
  83,08%
 • 14,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  14,85%
  woj. wielkopolskie
  56,21%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat kaliski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kaliskim na 1000 mieszkańców pracuje 131osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kaliskim wynosiło w 2021 roku 2,5% (3,2% wśród kobiet i 1,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kaliskim wynosiło 4 553,66 PLN, co odpowiada 75.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kaliskiego 7 175 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 176 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 999.

  60,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kaliskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 131 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kaliski
  131,0
  woj. wielkopolskie
  291,0
  Kraj
  257,0
 • 2,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,2% Kobiety
 • 1,9% Mężczyźni
 • pow. kaliski
  2,5%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 554 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat kaliski
  4 554 PLN
  Województwo
  5 379 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kaliskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 175 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 176 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 999 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,5% Przemysł i budownictwo
 • 10,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,0% Pozostałe
 • 19,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kaliskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 809 Pracujący ogółem
 • 4 979 Kobiety
 • 5 830 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kaliski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,4
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  32,8
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 104,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  104,0
  Województwo
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kaliski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kaliskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 029 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 478 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 690 nowych podmiotów, a 258 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (736) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (525) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (468) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (239) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kaliskim najwięcej (412) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 772) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,9% (470) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,3% (2 189) podmiotów, a 66,9% (5 370) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kaliskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.2%) oraz Budownictwo (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 029 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 470 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 189 Przemysł i budownictwo
 • 5 370 Pozostała działalność
 • 690 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kaliskim w 2021 roku
 • 258 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kaliskim w 2021 roku
 • 6 478 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 772 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 772
 • 214 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 214
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 8 028 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 028
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 503 Spółki handlowe ogółem
 • 503
 • 27  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 412  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 412
 • 26    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 210 Spółki cywilne ogółem
 • 210
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 478 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 699 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 699
 • 1 182 Budownictwo
 • 1 182
 • 726 Przetwórstwo przemysłowe
 • 726
 • 554 Transport i gospodarka magazynowa
 • 554
 • 479 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 479
 • 416 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 416
 • 316 Pozostała działalność
 • 316
 • 290 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 290
 • 188 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 188
 • 159 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 159
 • 147 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 147
 • 98 Informacja i komunikacja
 • 98
 • 96 Edukacja
 • 96
 • 48 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 48
 • 36 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 36
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 13 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 13
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie kaliskim stwierdzono 784 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,47 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kaliskim wynosi 87,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kaliskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,45 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 2,52 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (99%), o charakterze gospodarczym - 0,79 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 784 Przestępstwa ogółem
 • 784
 • 451 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 451
 • 65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 65
 • 182 Przestępstwa drogowe
 • 182
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 209 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 209
 • 9,47 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,47
  Wielkopolskie
  19,32
  Kraj
  21,51
 • 5,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,45
  woj. wielkopolskie
  12,48
  Polska
  12,82
 • 0,79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,79
  Województwo
  4,46
  Cały kraj
  5,89
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kaliski
  2,20
  Województwo
  1,67
  Cały kraj
  1,85
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,27
  Wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 2,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kaliski
  2,52
  woj. wielkopolskie
  9,48
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kaliski
  87%
  Województwo
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  81%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat kaliski
  91%
  Wielkopolskie
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. kaliski
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  89%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kaliski
  64%
  Wielkopolskie
  55%
  Polska
  53%

Powiat kaliski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kaliskiego wyniosła w 2021 roku 80,5 mln złotych, co daje 972 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu kaliskiego - 24.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (23.8%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 25,9 mln złotych, czyli 32,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kaliskiego wyniosła w 2021 roku 78,6 mln złotych, co daje 949 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (15.8%). W budżecie powiatu kaliskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 249 złotych na mieszkańca (26,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,2 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kaliskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,4 mln

  586(100%)

  47,7 mln

  576(100%)

  45,3 mln

  547(100%)

  48,7 mln

  587(100%)

  82,4 mln

  992(100%)

  68,4 mln

  824(100%)

  64,5 mln

  777(100%)

  80,5 mln

  972(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,7 mln

  130(22.2%)

  11,3 mln

  137(23.8%)

  11,8 mln

  142(26%)

  11,2 mln

  134(22.9%)

  32,2 mln

  388(39.1%)

  24,9 mln

  299(36.4%)

  17,2 mln

  208(26.7%)

  19,7 mln

  238(24.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,4 mln

  150(25.7%)

  11,1 mln

  133(23.2%)

  11,4 mln

  138(25.2%)

  12,6 mln

  151(25.8%)

  15,5 mln

  186(18.7%)

  14,5 mln

  175(21.3%)

  14,9 mln

  180(23.1%)

  19,2 mln

  232(23.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,5 mln

  103(17.6%)

  7,2 mln

  87,3(15.2%)

  6,8 mln

  82,3(15.1%)

  7,0 mln

  83,7(14.3%)

  12,0 mln

  145(14.6%)

  9,2 mln

  111(13.5%)

  10,6 mln

  128(16.4%)

  15,9 mln

  193(19.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,0 mln

  36,5(6.2%)

  3,5 mln

  42,2(7.3%)

  3,8 mln

  46,0(8.4%)

  4,4 mln

  52,3(8.9%)

  4,2 mln

  50,0(5%)

  4,4 mln

  53,2(6.5%)

  4,8 mln

  58,2(7.5%)

  5,0 mln

  60,1(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  79,9(13.7%)

  6,5 mln

  78,3(13.6%)

  6,7 mln

  80,9(14.8%)

  3,2 mln

  38,2(6.5%)

  3,6 mln

  43,6(4.4%)

  4,0 mln

  47,7(5.8%)

  4,3 mln

  51,4(6.6%)

  4,5 mln

  54,7(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  758,2 tys

  9,2(1.6%)

  744,8 tys

  9,0(1.6%)

  903,3 tys

  10,9(2%)

  967,6 tys

  11,6(2%)

  1,3 mln

  15,9(1.6%)

  947,4 tys

  11,4(1.4%)

  938,6 tys

  11,3(1.5%)

  3,8 mln

  45,7(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  24,8(4.2%)

  1,4 mln

  17,2(3%)

  1,5 mln

  18,4(3.4%)

  2,2 mln

  26,7(4.6%)

  3,5 mln

  41,6(4.2%)

  1,9 mln

  23,3(2.8%)

  2,2 mln

  26,7(3.4%)

  2,3 mln

  27,4(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  804,2 tys

  9,7(1.7%)

  752,4 tys

  9,1(1.6%)

  711,0 tys

  8,6(1.6%)

  873,0 tys

  10,5(1.8%)

  1,0 mln

  12,5(1.3%)

  966,8 tys

  11,6(1.4%)

  973,8 tys

  11,7(1.5%)

  1,1 mln

  13,6(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  214,6 tys

  2,6(0.4%)

  191,8 tys

  2,3(0.4%)

  203,0 tys

  2,4(0.4%)

  327,0 tys

  3,9(0.7%)

  524,7 tys

  6,3(0.6%)

  710,8 tys

  8,6(1%)

  747,9 tys

  9,0(1.2%)

  901,3 tys

  10,9(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  47,3 tys

  0,6(0.1%)

  28,7 tys

  0,3(0.1%)

  26,6 tys

  0,3(0.1%)

  25,1 tys

  0,3(0.1%)

  113,0 tys

  1,4(0.1%)

  55,1 tys

  0,7(0.1%)

  112,1 tys

  1,4(0.2%)

  861,4 tys

  10,4(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  24,8(4.2%)

  245,5 tys

  3,0(0.5%)

  306,3 tys

  3,7(0.7%)

  986,3 tys

  11,9(2%)

  2,5 mln

  30,2(3%)

  199,1 tys

  2,4(0.3%)

  335,0 tys

  4,0(0.5%)

  757,1 tys

  9,2(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  420,0 tys

  5,1(0.9%)

  501,6 tys

  6,1(1.1%)

  502,8 tys

  6,1(1.1%)

  480,4 tys

  5,8(1%)

  510,2 tys

  6,1(0.6%)

  478,0 tys

  5,8(0.7%)

  460,8 tys

  5,6(0.7%)

  479,8 tys

  5,8(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,2(0.4%)

  185,8 tys

  2,2(0.4%)

  186,0 tys

  2,2(0.2%)

  186,8 tys

  2,2(0.3%)

  189,2 tys

  2,3(0.3%)

  188,0 tys

  2,3(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  125,3 tys

  1,5(0.3%)

  153,1 tys

  1,8(0.3%)

  122,2 tys

  1,5(0.3%)

  308,9 tys

  3,7(0.6%)

  129,4 tys

  1,6(0.2%)

  224,2 tys

  2,7(0.3%)

  195,1 tys

  2,4(0.3%)

  161,0 tys

  1,9(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  320,6 tys

  3,9(0.7%)

  219,5 tys

  2,6(0.5%)

  182,8 tys

  2,2(0.4%)

  125,0 tys

  1,5(0.3%)

  174,2 tys

  2,1(0.2%)

  275,6 tys

  3,3(0.4%)

  262,9 tys

  3,2(0.4%)

  143,3 tys

  1,7(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  190,9 tys

  2,3(0.4%)

  3,7 mln

  44,8(7.8%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  44,1 tys

  0,5(0.1%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  138,6 tys

  1,7(0.2%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  51,0 tys

  0,6(0.1%)

  67,6 tys

  0,8(0.1%)

  56,4 tys

  0,7(0.1%)

  44,8 tys

  0,5(0.1%)

  49,7 tys

  0,6(0.1%)

  166,1 tys

  2,0(0.2%)

  45,5 tys

  0,5(0.1%)

  56,6 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,4 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  11,4 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  14,7 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  65,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kaliskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,6 mln

  575(100%)

  51,3 mln

  620(100%)

  50,0 mln

  604(100%)

  51,6 mln

  622(100%)

  69,5 mln

  836(100%)

  70,1 mln

  845(100%)

  74,6 mln

  898(100%)

  78,6 mln

  949(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,9 mln

  229(39.8%)

  18,8 mln

  227(36.7%)

  19,5 mln

  235(39%)

  19,9 mln

  239(38.5%)

  19,7 mln

  238(28.4%)

  21,1 mln

  254(30.1%)

  26,9 mln

  325(36.1%)

  26,5 mln

  320(33.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,8 mln

  143(24.9%)

  13,5 mln

  163(26.4%)

  14,8 mln

  179(29.7%)

  16,7 mln

  201(32.4%)

  19,9 mln

  240(28.6%)

  22,9 mln

  275(32.6%)

  23,1 mln

  279(31%)

  25,1 mln

  304(32%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,5 mln

  54,1(9.4%)

  6,7 mln

  80,5(13%)

  7,0 mln

  84,1(13.9%)

  4,8 mln

  57,7(9.3%)

  15,4 mln

  185(22.1%)

  14,4 mln

  173(20.5%)

  9,4 mln

  114(12.6%)

  12,4 mln

  150(15.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  46,6(8.1%)

  3,8 mln

  45,4(7.3%)

  4,4 mln

  53,4(8.8%)

  2,4 mln

  28,5(4.6%)

  2,6 mln

  30,8(3.7%)

  2,8 mln

  34,1(4%)

  3,3 mln

  39,2(4.4%)

  3,0 mln

  36,0(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  17,6(3.1%)

  1,5 mln

  18,1(2.9%)

  1,5 mln

  17,9(3%)

  1,6 mln

  19,0(3.1%)

  1,8 mln

  21,1(2.5%)

  1,7 mln

  20,2(2.4%)

  1,8 mln

  21,4(2.4%)

  2,1 mln

  25,9(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  15,8(2.7%)

  786,5 tys

  9,5(1.5%)

  245,6 tys

  3,0(0.5%)

  258,0 tys

  3,1(0.5%)

  238,8 tys

  2,9(0.3%)

  777,4 tys

  9,4(1.1%)

  2,3 mln

  28,1(3.1%)

  1,5 mln

  18,5(2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  29,0(5%)

  634,3 tys

  7,7(1.2%)

  646,0 tys

  7,8(1.3%)

  1,2 mln

  14,6(2.4%)

  2,8 mln

  34,1(4.1%)

  483,3 tys

  5,8(0.7%)

  663,9 tys

  8,0(0.9%)

  1,2 mln

  14,1(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  430,8 tys

  5,2(0.9%)

  474,6 tys

  5,7(0.9%)

  499,8 tys

  6,0(1%)

  471,3 tys

  5,7(0.9%)

  544,2 tys

  6,6(0.8%)

  802,2 tys

  9,7(1.1%)

  831,0 tys

  10,0(1.1%)

  890,9 tys

  10,8(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  18,1(3.2%)

  773,9 tys

  9,3(1.5%)

  622,5 tys

  7,5(1.2%)

  568,6 tys

  6,8(1.1%)

  913,1 tys

  11,0(1.3%)

  623,4 tys

  7,5(0.9%)

  687,5 tys

  8,3(0.9%)

  682,1 tys

  8,2(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  23,8 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,3(0%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  30,4 tys

  0,4(0%)

  379,4 tys

  4,6(0.5%)

  622,5 tys

  7,5(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  319,0 tys

  3,9(0.7%)

  313,3 tys

  3,8(0.6%)

  311,0 tys

  3,8(0.6%)

  311,2 tys

  3,7(0.6%)

  318,4 tys

  3,8(0.5%)

  349,1 tys

  4,2(0.5%)

  331,9 tys

  4,0(0.4%)

  341,9 tys

  4,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,2(0.4%)

  185,6 tys

  2,2(0.4%)

  186,3 tys

  2,2(0.3%)

  186,8 tys

  2,2(0.3%)

  189,2 tys

  2,3(0.3%)

  188,0 tys

  2,3(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  732,7 tys

  8,8(1.5%)

  236,2 tys

  2,9(0.5%)

  191,0 tys

  2,3(0.4%)

  728,9 tys

  8,8(1.4%)

  1,8 mln

  21,3(2.5%)

  119,5 tys

  1,4(0.2%)

  64,2 tys

  0,8(0.1%)

  115,5 tys

  1,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  67,8 tys

  0,8(0.1%)

  99,3 tys

  1,2(0.2%)

  58,8 tys

  0,7(0.1%)

  47,7 tys

  0,6(0.1%)

  69,1 tys

  0,8(0.1%)

  64,3 tys

  0,8(0.1%)

  49,4 tys

  0,6(0.1%)

  36,7 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  102,8 tys

  1,2(0.2%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  859

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  630

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  151,0 tys

  1,8(0.3%)

  3,7 mln

  44,2(7.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  65,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kaliski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 976 mieszkańców powiatu kaliskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 873 kobiet oraz 10 103 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców powiatu kaliskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kaliskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kaliskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,7%).

  W roku 2021 w powiecie kaliskim mieściło się 31 przedszkoli, w których do 122 oddziałów uczęszczało 2 461 dzieci (1 222 dziewczynki oraz 1 239 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 1 222 dzieci (615 dziewczynek oraz 607 chłopców). Dostępne były 1 262 miejsca.

  17,8% mieszkańców powiatu kaliskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 862 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 48 szkół podstawowych, w których w 451 oddziałach uczyło się 6 541 uczniów (3 172 kobiety oraz 3 369 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim placówkę miało 59 szkół podstawowych, w których w 364 oddziałach uczyło się 5 434 uczniów (2 663 kobiety oraz 2 771 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów.

  W powiecie kaliskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 14 uczniów (2 kobiety oraz 12 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 9 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 123 uczniów (90 kobiet oraz 33 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 46 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu kaliskiego w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,7%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat kaliski
  30,5%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • powiat kaliski
  1,3%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kaliski
  7,6%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 9,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,1%
  Województwo
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kaliski
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kaliski
  18,2%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 19,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 862 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kaliski
  862,0
  Województwo
  910,0
  Polska
  896,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. kaliski
  1,07
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 31Przedszkola
 • 28 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 122 Oddziały
 • 44 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 456 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kaliski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 461 Dzieci
 • 1 222 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 239 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 80 2 lata i mniej
 • 80
 • 532 3 lata
 • 532
 • 696 4 lata
 • 696
 • 622 5 lata
 • 622
 • 523 6 lat
 • 523
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 277 3 lata
 • 277
 • 353 4 lata
 • 353
 • 307 5 lata
 • 307
 • 247 6 lat
 • 247
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 255 3 lata
 • 255
 • 343 4 lata
 • 343
 • 315 5 lata
 • 315
 • 276 6 lat
 • 276
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 717 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 183,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 182,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 49,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kaliski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 9 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,8%
  56,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 10 4 lata
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 5 4 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 •  
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 444 Oddziały
 • 6 520 Uczniowie
 • 3 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 356 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 859 Uczniowie w 1 klasie
 • 444 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 415 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 703 Absolwenci
 • 355 Kobiety
  (absolwenci)
 • 348 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,1%
  61,9%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. kaliski
  14,5
  Województwo
  17,0
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 14,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,7
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 629,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 525,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 104,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 14,3%
  85,7%
 • 9 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  14,0
  Województwo
  26,2
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kaliski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kaliski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kaliski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kaliskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie kaliskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 650)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie kaliskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kaliskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 905 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 124 (uczestnicy: 12 403)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 150)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 627)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 7 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 205)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 1 300)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 105)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 40)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 50)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 1 480)
  • warsztaty: 28 (uczestnicy: 446)
  • inne: 21 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 587)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 71)
  • taneczne: 4 (członkowie: 81)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 24)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 27)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 130)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 220)
  • inne: 2 (członkowie: 34)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 92)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 14)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 6)
  • tańca: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 60)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 509)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 140)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 60)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 77)
  • taneczne: 12 (członkowie: 232)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie kaliskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 5 476 zwiedzających, co daje 661 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie kaliskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 361 806 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 44 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 347 739 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 108
  • dostępne dla czytelników: 58
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 57
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 20
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Kluby sportowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kaliskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 769 członków. Zarejestrowano 1 748 ćwiczących (mężczyźni: 1 507, kobiety: 241, chłopcy do lat 18: 1 016, dziewczęta do lat 18: 217). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kaliskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kaliski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 67 wypadków drogowych w powiecie kaliskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 70 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 81,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 79,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie kaliskim zarejestrowanych było 93 139 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 63 008 samochodów osobowych (759,9 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 11 648 samochodów ciężarowych (154,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 233 autobusów (2,8 - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 161 ciągników siodłowych (14,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 105 motocykli (49,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie kaliskim znajdowały się 43 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 67 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 70 Ranni
  (rok 2021)
 • 47 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kaliskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 80,99 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat kaliski
  81,0
  Województwo
  69,0
  Kraj
  59,9
 • 12,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  12,1
  woj. wielkopolskie
  6,6
  Cały kraj
  5,9
 • 84,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. kaliski
  84,6
  woj. wielkopolskie
  79,4
  Kraj
  69,4
 • 2,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. kaliski
  2,2
  Województwo
  6,5
  Cały kraj
  7,6
 • 79,45 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat kaliski
  79,5
  Wielkopolskie
  97,2
  Polska
  80,2
 • 14,93 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. kaliski
  14,9
  woj. wielkopolskie
  9,5
  Cała Polska
  9,8
 • 104,48 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. kaliski
  104,5
  Wielkopolskie
  114,9
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 93 139 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kaliskim w 2020 roku
 • 63 008 Samochody osobowe
 • 11 648 Samochody ciężarowe
 • 30 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 233 Autobusy
 • 438 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 161 Ciągniki samochodowe
 • 1 161   Ciągniki siodłowe
 • 12 546 Ciągniki rolnicze
 • 4 105 Motocykle
 • 1 349   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 502 Motorowery
 • 63 008Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Samochody osobowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 759,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  759,9
  Wielkopolskie
  716,8
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 058
  • 1400-1649 kg16 256
  • 1650-1899 kg15 211
  • 1900 kg i więcej16 483
 • 15 058 do 1399 kg
 • 16 256 1400-1649 kg
 • 15 211 1650-1899 kg
 • 16 483 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 514 do 1399 cm3
 • 24 514
 • 33 946 1400-1999 cm3
 • 33 946
 • 4 548 2000 i więcej cm3
 • 4 548
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 319
  • olej napędowy21 412
  • gaz (LPG)8 625
  • pozostałe652
 • 32 319 benzyna
 • 21 412 olej napędowy
 • 8 625 gaz (LPG)
 • 652 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 579 do 1 roku
 • 579
 • 533 2 lata
 • 533
 • 722 3 lata
 • 722
 • 1 807 4-5 lat
 • 1 807
 • 2 054 6-7 lat
 • 2 054
 • 2 694 8-9 lat
 • 2 694
 • 3 484 10-11 lat
 • 3 484
 • 10 293 12-15 lat
 • 10 293
 • 13 365 16-20 lat
 • 13 365
 • 9 557 21-25 lat
 • 9 557
 • 5 090 26-30 lat
 • 5 090
 • 12 830 31 lat i więcej
 • 12 830
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kaliskim
 • Powiat
  20,2 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 11 648Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 154,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  154,5
  woj. wielkopolskie
  122,7
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 894 do 999 kg
 • 4 894
 • 3 694 1000-1499 kg
 • 3 694
 • 930 1500-2999 kg
 • 930
 • 121 3000-3499 kg
 • 121
 • 270 3500-4999 kg
 • 270
 • 762 5000-6999 kg
 • 762
 • 359 7000-9999 kg
 • 359
 • 427 10000-14999 kg
 • 427
 • 191 15000 kg i więcej
 • 191
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 743
  • olej napędowy7 499
  • gaz (LPG)303
  • pozostałe1 103
 • 2 743 benzyna
 • 7 499 olej napędowy
 • 303 gaz (LPG)
 • 1 103 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 65 do 1 roku
 • 65
 • 58 2 lata
 • 58
 • 89 3 lata
 • 89
 • 288 4-5 lat
 • 288
 • 363 6-7 lat
 • 363
 • 478 8-9 lat
 • 478
 • 658 10-11 lat
 • 658
 • 1 576 12-15 lat
 • 1 576
 • 2 003 16-20 lat
 • 2 003
 • 1 633 21-25 lat
 • 1 633
 • 925 26-30 lat
 • 925
 • 3 512 31 lat i więcej
 • 3 512
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kaliskim
 • Tutaj
  22,2 lat
  Województwo
  18,3 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 233Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Autobusy w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat kaliski
  2,8
  Wielkopolskie
  2,6
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21
  • olej napędowy167
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe45
 • 21 benzyna
 • 167 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 45 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 17 12-15 lat
 • 17
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 46 21-25 lat
 • 46
 • 29 26-30 lat
 • 29
 • 88 31 lat i więcej
 • 88
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kaliskim
 • Tutaj
  25,8 lat
  Wielkopolskie
  21,7 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 1 161Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  14,0
  Wielkopolskie
  17,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy1 032
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe123
 • 5 benzyna
 • 1 032 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 123 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 4 2 lata
 • 4
 • 18 3 lata
 • 18
 • 117 4-5 lat
 • 117
 • 172 6-7 lat
 • 172
 • 148 8-9 lat
 • 148
 • 75 10-11 lat
 • 75
 • 274 12-15 lat
 • 274
 • 116 16-20 lat
 • 116
 • 104 21-25 lat
 • 104
 • 66 26-30 lat
 • 66
 • 63 31 lat i więcej
 • 63
 • 13,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kaliskim
 • powiat kaliski
  13,8 lat
  Województwo
  11,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 105Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Motocykle w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 49,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  49,5
  Województwo
  49,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 32 2 lata
 • 32
 • 24 3 lata
 • 24
 • 161 4-5 lat
 • 161
 • 117 6-7 lat
 • 117
 • 138 8-9 lat
 • 138
 • 186 10-11 lat
 • 186
 • 575 12-15 lat
 • 575
 • 596 16-20 lat
 • 596
 • 508 21-25 lat
 • 508
 • 308 26-30 lat
 • 308
 • 1 419 31 lat i więcej
 • 1 419
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kaliskim
 • Powiat
  22,7 lat
  Województwo
  24,4 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 28 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kaliskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 369,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. kaliski
  369,8 km
  Wielkopolskie
  784,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 5,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,2 km
  Województwo
  6,7 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)