Powiat kaliski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kaliski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 82 911 Liczba mieszkańców
 • 1 160 km2 Powierzchnia
 • 71 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 1,9% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Nosal Starosta
 • pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Adres starostwa powiatowego
 • PKA Tablice rejestracyjne
Powiat kaliski na mapie
Identyfikatory
 • 3007 TERYT (TERC)
Herb powiatu kaliskiego
powiat kaliski herb
Flaga powiatu kaliskiego
powiat kaliski flaga

Powiat kaliski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat kaliski ma 82 911 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kaliskiego w 2050 roku wynosi 82 453, z czego 41 568 to kobiety, a 40 885 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kaliskiego zawarli w 2019 roku 427 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu kaliskiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kaliski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 48. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,58 na 1000 mieszkańców powiatu kaliskiego. W 2019 roku urodziło się 886 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 30,8% zgonów w powiecie kaliskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w powiecie kaliskim były nowotwory, a 9,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kaliskiego przypada 10.1 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 905 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 930 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kaliskiego -25. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  61,1% mieszkańców powiatu kaliskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 82 911 Liczba mieszkańców
 • 42 106 Kobiety
 • 40 805 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kaliskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 82 453 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 41 568 Kobiety
 • 40 885 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kaliski
  40,7 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kaliski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat kaliski
  59,1%
  Województwo
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kaliski
  9,9%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kaliski
  2,5%
  Wielkopolskie
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 2,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. kaliski
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kaliskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat kaliski
  5,1
  woj. wielkopolskie
  5,0
  Cała Polska
  4,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. kaliski
  1,1
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 427 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kaliskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 48 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 38 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,6
  woj. wielkopolskie
  0,9
  Cały kraj
  -0,9
 • -3,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kaliskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kaliskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kaliskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kaliskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 886 Urodzenia żywe
 • 432 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 454 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 10,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  Wielkopolskie
  10,7
  Polska
  9,8
 • 42,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kaliski
  42,9
  woj. wielkopolskie
  43,4
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 113 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 335 g Średnia waga noworodków
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 335 g
  Województwo
  3 413 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 267 Waga 3500g - 3999g
 • 267
 • 286 Waga 3000g - 3499g
 • 286
 • 133 Waga 2500g - 2999g
 • 133
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,47
  Województwo
  1,51
  Cały kraj
  1,38
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,66
  Wielkopolskie
  0,73
  Polska
  0,67
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,85
  Wielkopolskie
  0,90
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie kaliskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 838 Zgony
 • 422 Kobiety
  (Zgony)
 • 416 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,4%
  49,6%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,1
  Wielkopolskie
  9,8
  Polska
  10,7
 • 94,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kaliski
  94,6
  Wielkopolskie
  91,4
  Kraj
  109,3
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,5
  Wielkopolskie
  3,2
  Cały kraj
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kaliski
  2,7
  Wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  30,8%
  Województwo
  36,2%
  Cały kraj
  39,4%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kaliski
  24,5%
  Wielkopolskie
  28,7%
  Kraj
  26,5%
 • 9,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  9,8%
  Województwo
  6,8%
  Kraj
  6,6%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,4
  Cały kraj
  9,9
 • 63,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  63,6
  Polska
  70,4
 • 247,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  247,0
  Województwo
  281,3
  Cały kraj
  283,2
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,0
  Kraj
  261,3
 • 310,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 334,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  310,8
  Wielkopolskie
  354,7
  Cała Polska
  421,0
 • 53,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  53,1
  woj. wielkopolskie
  61,6
  Cały kraj
  69,5
 • 35,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,6
  Województwo
  38,7
  Kraj
  35,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kaliski
  4,7
  woj. wielkopolskie
  8,4
  Cała Polska
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. wielkopolskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kaliskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 35 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 49 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  49,0
  woj. wielkopolskie
  21,0
  Polska
  31,0
 • 35 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  35,0
  Wielkopolskie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 33 powieszenie się
 • 33
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 27 powieszenie się
 • 27
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 15 nieustalona
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 10 70 lat i więcej
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 10 70 lat i więcej
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony28
 • 7 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 28 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 4 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 14 kawaler/panna
 • 14
 • 19 żonaty/zamężna
 • 19
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 separacja
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony32
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 32 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony24
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 24 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 9 emerytura
 • 9
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 17 nieustalony
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 9 emerytura
 • 9
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 905 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 491 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 414 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 930 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 501 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 429 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -17 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kaliskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kaliski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kaliskim oddano do użytku 231 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,79 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kaliskim to 23 477 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 283 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  98,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 1,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kaliskim to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie kaliskim to 139,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,61% mieszkań posiada łazienkę, 72,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 13,85% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie kaliskim 20 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 687 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 371 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 6 transakcji (mediana cen - 3 911 zł/m2, średnia - 3 949 zł/m2), a na rynku wtórnym 14 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 983 zł/m2, średnia - 3 105 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 687 zł
 • Tutaj
  3 687 zł
  woj. wielkopolskie
  4 212 zł
  Cała Polska
  4 829 zł
 • 3 687 zł Ogółem
 • 3 687 zł
 • 1 172 zł do 40 m2
 • 1 172 zł
 • 3 576 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 576 zł
 • 3 906 zł od 80,1 m2
 • 3 906 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 371 zł
 • Powiat
  3 371 zł
  woj. wielkopolskie
  4 366 zł
  Cała Polska
  5 202 zł
 • 3 371 zł Ogółem
 • 3 371 zł
 • 1 543 zł do 40 m2
 • 1 543 zł
 • 3 014 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 014 zł
 • 3 749 zł od 80,1 m2
 • 3 749 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 20
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m28
 • 4 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kaliskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 911 zł
 • powiat kaliski
  3 911 zł
  Wielkopolskie
  4 421 zł
  Cała Polska
  5 395 zł
 • 3 911 zł Ogółem
 • 3 911 zł
 • 4 092 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 092 zł
 • 3 906 zł od 80,1 m2
 • 3 906 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 949 zł
 • pow. kaliski
  3 949 zł
  woj. wielkopolskie
  4 695 zł
  Cała Polska
  5 752 zł
 • 3 949 zł Ogółem
 • 3 949 zł
 • 4 045 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 045 zł
 • 3 870 zł od 80,1 m2
 • 3 870 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 6
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m23
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 983 zł
 • Powiat
  2 983 zł
  Wielkopolskie
  3 889 zł
  Cała Polska
  4 241 zł
 • 2 983 zł Ogółem
 • 2 983 zł
 • 1 172 zł do 40 m2
 • 1 172 zł
 • 2 006 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 006 zł
 • 4 101 zł od 80,1 m2
 • 4 101 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 105 zł
 • Powiat
  3 105 zł
  Województwo
  4 028 zł
  Cały kraj
  4 840 zł
 • 3 105 zł Ogółem
 • 3 105 zł
 • 1 543 zł do 40 m2
 • 1 543 zł
 • 2 124 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 124 zł
 • 3 699 zł od 80,1 m2
 • 3 699 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 14
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m25
 • 4 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 477 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 282,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat kaliski
  282,80
  woj. wielkopolskie
  357,80
  Kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 103,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  103,90 m2
  Województwo
  81,60 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,40 m2
  woj. wielkopolskie
  29,20 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,62
  Wielkopolskie
  4,05
  Cały kraj
  3,82
 • 3,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kaliski
  3,54
  Wielkopolskie
  2,80
  Cała Polska
  2,59
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kaliski
  0,77
  Wielkopolskie
  0,69
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 231 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,79 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  2,79
  Województwo
  6,30
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 309 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,67
  woj. wielkopolskie
  3,93
  Cały kraj
  3,77
 • 15,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kaliski
  15,79
  woj. wielkopolskie
  24,75
  Kraj
  21,77
 • 32 099 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 139,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. kaliski
  139,0 m2
  Województwo
  91,6 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kaliski
  0,39 m2
  Województwo
  0,58 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 93,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  93,61%
  Wielkopolskie
  98,58%
  Polska
  96,93%
 • 87,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  87,46%
  woj. wielkopolskie
  96,26%
  Kraj
  93,92%
 • 83,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  83,61%
  Województwo
  94,11%
  Polska
  91,66%
 • 72,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  72,76%
  Wielkopolskie
  84,15%
  Kraj
  82,84%
 • 13,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  13,85%
  woj. wielkopolskie
  54,16%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat kaliski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie kaliskim na 1000 mieszkańców pracuje 127osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kaliskim wynosiło w 2020 roku 2,7% (3,4% wśród kobiet i 2,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kaliskim wynosiło 3 970,36 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kaliskiego 7 175 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 176 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 999.

  60,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kaliskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 127 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  127,0
  Województwo
  285,0
  Cały kraj
  255,0
 • 2,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,8% Kobiety
 • 1,5% Mężczyźni
 • powiat kaliski
  2,7%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 970 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 970 PLN
  Wielkopolskie
  4 687 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kaliskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 175 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 176 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 999 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,5% Przemysł i budownictwo
 • 10,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,3% Pozostałe
 • 20,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kaliskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 10 565 Pracujący ogółem
 • 4 967 Kobiety
 • 5 598 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kaliski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kaliski
  63,7
  woj. wielkopolskie
  67,5
  Kraj
  68,0
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kaliski
  32,3
  Województwo
  34,9
  Cały kraj
  37,5
 • 102,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  102,7
  Województwo
  106,7
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kaliski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kaliskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 594 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 084 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 605 nowych podmiotów, a 239 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (736) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (525) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (468) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (239) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kaliskim najwięcej (385) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 335) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,9% (448) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,9% (2 045) podmiotów, a 67,2% (5 101) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kaliskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.1%) oraz Budownictwo (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 594 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 448 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 045 Przemysł i budownictwo
 • 5 101 Pozostała działalność
 • 605 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kaliskim w 2020 roku
 • 239 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kaliskim w 2020 roku
 • 6 084 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 335 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 335
 • 215 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 215
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 593 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 593
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 478 Spółki handlowe ogółem
 • 478
 • 27  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 385  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 385
 • 25    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 25
 • 210 Spółki cywilne ogółem
 • 210
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 084 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 648 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 648
 • 1 087 Budownictwo
 • 1 087
 • 680 Przetwórstwo przemysłowe
 • 680
 • 535 Transport i gospodarka magazynowa
 • 535
 • 450 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 450
 • 396 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 396
 • 278 Pozostała działalność
 • 278
 • 274 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 274
 • 164 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 164
 • 159 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 159
 • 127 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 127
 • 88 Informacja i komunikacja
 • 88
 • 81 Edukacja
 • 81
 • 39 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 39
 • 35 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 35
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 13 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 13
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kaliskim stwierdzono 626 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kaliskim wynosi 85,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kaliskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,85 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 1,78 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,57 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,36 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 626 Przestępstwa ogółem
 • 626
 • 320 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 320
 • 113 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 113
 • 130 Przestępstwa drogowe
 • 130
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13
 • 148 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 148
 • 7,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kaliski
  7,54
  Wielkopolskie
  16,83
  Cały kraj
  19,96
 • 3,85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. kaliski
  3,85
  Wielkopolskie
  10,25
  Polska
  12,25
 • 1,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,36
  Wielkopolskie
  4,34
  Cała Polska
  5,17
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. kaliski
  1,57
  Wielkopolskie
  1,58
  Polska
  1,73
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,16
  Województwo
  0,31
  Polska
  0,37
 • 1,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat kaliski
  1,78
  woj. wielkopolskie
  8,02
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat kaliski
  86%
  Wielkopolskie
  76%
  Cała Polska
  73%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. kaliski
  74%
  Wielkopolskie
  67%
  Cały kraj
  65%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  96%
  woj. wielkopolskie
  86%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kaliski
  92%
  woj. wielkopolskie
  92%
  Kraj
  87%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kaliski
  52%
  woj. wielkopolskie
  58%
  Cały kraj
  54%

Powiat kaliski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kaliskiego wyniosła w 2019 roku 68,4 mln złotych, co daje 824 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 20.5% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu kaliskiego - 36.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (21.3%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,3 mln złotych, czyli 34,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kaliskiego wyniosła w 2019 roku 70,1 mln złotych, co daje 845 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (30.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (20.5%). W budżecie powiatu kaliskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 225 złotych na mieszkańca (26,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kaliskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,3 mln

  574(100%)

  42,4 mln

  515(100%)

  48,4 mln

  586(100%)

  47,7 mln

  576(100%)

  45,3 mln

  547(100%)

  48,7 mln

  587(100%)

  82,4 mln

  992(100%)

  68,4 mln

  824(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,0 mln

  170(29.5%)

  9,0 mln

  109(21.3%)

  10,7 mln

  130(22.2%)

  11,3 mln

  137(23.8%)

  11,8 mln

  142(26%)

  11,2 mln

  134(22.9%)

  32,2 mln

  388(39.1%)

  24,9 mln

  299(36.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,4 mln

  126(21.9%)

  9,9 mln

  120(23.4%)

  12,4 mln

  150(25.7%)

  11,1 mln

  133(23.2%)

  11,4 mln

  138(25.2%)

  12,6 mln

  151(25.8%)

  15,5 mln

  186(18.7%)

  14,5 mln

  175(21.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,4 mln

  126(22%)

  9,1 mln

  110(21.4%)

  8,5 mln

  103(17.6%)

  7,2 mln

  87,3(15.2%)

  6,8 mln

  82,3(15.1%)

  7,0 mln

  83,7(14.3%)

  12,0 mln

  145(14.6%)

  9,2 mln

  111(13.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  870,2 tys

  10,6(1.8%)

  2,3 mln

  27,8(5.4%)

  3,0 mln

  36,5(6.2%)

  3,5 mln

  42,2(7.3%)

  3,8 mln

  46,0(8.4%)

  4,4 mln

  52,3(8.9%)

  4,2 mln

  50,0(5%)

  4,4 mln

  53,2(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  66,2(11.5%)

  5,9 mln

  72,0(14%)

  6,6 mln

  79,9(13.7%)

  6,5 mln

  78,3(13.6%)

  6,7 mln

  80,9(14.8%)

  3,2 mln

  38,2(6.5%)

  3,6 mln

  43,6(4.4%)

  4,0 mln

  47,7(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  25,5(4.4%)

  2,2 mln

  26,6(5.2%)

  2,1 mln

  24,8(4.2%)

  1,4 mln

  17,2(3%)

  1,5 mln

  18,4(3.4%)

  2,2 mln

  26,7(4.6%)

  3,5 mln

  41,6(4.2%)

  1,9 mln

  23,3(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  628,9 tys

  7,6(1.3%)

  707,1 tys

  8,6(1.7%)

  804,2 tys

  9,7(1.7%)

  752,4 tys

  9,1(1.6%)

  711,0 tys

  8,6(1.6%)

  873,0 tys

  10,5(1.8%)

  1,0 mln

  12,5(1.3%)

  966,8 tys

  11,6(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  650,4 tys

  7,9(1.4%)

  676,7 tys

  8,2(1.6%)

  758,2 tys

  9,2(1.6%)

  744,8 tys

  9,0(1.6%)

  903,3 tys

  10,9(2%)

  967,6 tys

  11,6(2%)

  1,3 mln

  15,9(1.6%)

  947,4 tys

  11,4(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  81,5 tys

  1,0(0.2%)

  108,0 tys

  1,3(0.3%)

  214,6 tys

  2,6(0.4%)

  191,8 tys

  2,3(0.4%)

  203,0 tys

  2,4(0.4%)

  327,0 tys

  3,9(0.7%)

  524,7 tys

  6,3(0.6%)

  710,8 tys

  8,6(1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  405,0 tys

  4,9(0.9%)

  429,1 tys

  5,2(1%)

  420,0 tys

  5,1(0.9%)

  501,6 tys

  6,1(1.1%)

  502,8 tys

  6,1(1.1%)

  480,4 tys

  5,8(1%)

  510,2 tys

  6,1(0.6%)

  478,0 tys

  5,8(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  431,6 tys

  5,2(0.9%)

  458,8 tys

  5,6(1.1%)

  320,6 tys

  3,9(0.7%)

  219,5 tys

  2,6(0.5%)

  182,8 tys

  2,2(0.4%)

  125,0 tys

  1,5(0.3%)

  174,2 tys

  2,1(0.2%)

  275,6 tys

  3,3(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  124,4 tys

  1,5(0.3%)

  128,8 tys

  1,6(0.3%)

  125,3 tys

  1,5(0.3%)

  153,1 tys

  1,8(0.3%)

  122,2 tys

  1,5(0.3%)

  308,9 tys

  3,7(0.6%)

  129,4 tys

  1,6(0.2%)

  224,2 tys

  2,7(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  21,0(3.7%)

  1,3 mln

  15,4(3%)

  2,1 mln

  24,8(4.2%)

  245,5 tys

  3,0(0.5%)

  306,3 tys

  3,7(0.7%)

  986,3 tys

  11,9(2%)

  2,5 mln

  30,2(3%)

  199,1 tys

  2,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,2(0.4%)

  185,8 tys

  2,2(0.4%)

  186,0 tys

  2,2(0.2%)

  186,8 tys

  2,2(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  49,7 tys

  0,6(0.1%)

  46,4 tys

  0,6(0.1%)

  51,0 tys

  0,6(0.1%)

  67,6 tys

  0,8(0.1%)

  56,4 tys

  0,7(0.1%)

  44,8 tys

  0,5(0.1%)

  49,7 tys

  0,6(0.1%)

  166,1 tys

  2,0(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  24,4 tys

  0,3(0.1%)

  36,4 tys

  0,4(0.1%)

  47,3 tys

  0,6(0.1%)

  28,7 tys

  0,3(0.1%)

  26,6 tys

  0,3(0.1%)

  25,1 tys

  0,3(0.1%)

  113,0 tys

  1,4(0.1%)

  55,1 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  78,9 tys

  1,0(0.2%)

  190,9 tys

  2,3(0.4%)

  3,7 mln

  44,8(7.8%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  44,1 tys

  0,5(0.1%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,2 tys

  0,1(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  11,4 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kaliskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,6 mln

  492(100%)

  46,6 mln

  565(100%)

  47,6 mln

  575(100%)

  51,3 mln

  620(100%)

  50,0 mln

  604(100%)

  51,6 mln

  622(100%)

  69,5 mln

  836(100%)

  70,1 mln

  845(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,0 mln

  122(24.7%)

  11,1 mln

  134(23.7%)

  11,8 mln

  143(24.9%)

  13,5 mln

  163(26.4%)

  14,8 mln

  179(29.7%)

  16,7 mln

  201(32.4%)

  19,9 mln

  240(28.6%)

  22,9 mln

  275(32.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,0 mln

  218(44.4%)

  19,7 mln

  239(42.4%)

  18,9 mln

  229(39.8%)

  18,8 mln

  227(36.7%)

  19,5 mln

  235(39%)

  19,9 mln

  239(38.5%)

  19,7 mln

  238(28.4%)

  21,1 mln

  254(30.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  33,1(6.7%)

  6,1 mln

  74,3(13.2%)

  4,5 mln

  54,1(9.4%)

  6,7 mln

  80,5(13%)

  7,0 mln

  84,1(13.9%)

  4,8 mln

  57,7(9.3%)

  15,4 mln

  185(22.1%)

  14,4 mln

  173(20.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  41,8(8.5%)

  3,3 mln

  40,4(7.2%)

  3,9 mln

  46,6(8.1%)

  3,8 mln

  45,4(7.3%)

  4,4 mln

  53,4(8.8%)

  2,4 mln

  28,5(4.6%)

  2,6 mln

  30,8(3.7%)

  2,8 mln

  34,1(4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  16,1(3.3%)

  1,5 mln

  17,8(3.1%)

  1,5 mln

  17,6(3.1%)

  1,5 mln

  18,1(2.9%)

  1,5 mln

  17,9(3%)

  1,6 mln

  19,0(3.1%)

  1,8 mln

  21,1(2.5%)

  1,7 mln

  20,2(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  307,7 tys

  3,7(0.8%)

  391,6 tys

  4,7(0.8%)

  430,8 tys

  5,2(0.9%)

  474,6 tys

  5,7(0.9%)

  499,8 tys

  6,0(1%)

  471,3 tys

  5,7(0.9%)

  544,2 tys

  6,6(0.8%)

  802,2 tys

  9,7(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  883,0 tys

  10,7(2.2%)

  789,8 tys

  9,6(1.7%)

  1,3 mln

  15,8(2.7%)

  786,5 tys

  9,5(1.5%)

  245,6 tys

  3,0(0.5%)

  258,0 tys

  3,1(0.5%)

  238,8 tys

  2,9(0.3%)

  777,4 tys

  9,4(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  943,5 tys

  11,4(2.3%)

  941,4 tys

  11,4(2%)

  1,5 mln

  18,1(3.2%)

  773,9 tys

  9,3(1.5%)

  622,5 tys

  7,5(1.2%)

  568,6 tys

  6,8(1.1%)

  913,1 tys

  11,0(1.3%)

  623,4 tys

  7,5(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  21,4(4.4%)

  1,4 mln

  17,1(3%)

  2,4 mln

  29,0(5%)

  634,3 tys

  7,7(1.2%)

  646,0 tys

  7,8(1.3%)

  1,2 mln

  14,6(2.4%)

  2,8 mln

  34,1(4.1%)

  483,3 tys

  5,8(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  317,4 tys

  3,8(0.8%)

  323,3 tys

  3,9(0.7%)

  319,0 tys

  3,9(0.7%)

  313,3 tys

  3,8(0.6%)

  311,0 tys

  3,8(0.6%)

  311,2 tys

  3,7(0.6%)

  318,4 tys

  3,8(0.5%)

  349,1 tys

  4,2(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,2(0.4%)

  185,6 tys

  2,2(0.4%)

  186,3 tys

  2,2(0.3%)

  186,8 tys

  2,2(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  734,2 tys

  8,9(1.8%)

  816,2 tys

  9,9(1.8%)

  732,7 tys

  8,8(1.5%)

  236,2 tys

  2,9(0.5%)

  191,0 tys

  2,3(0.4%)

  728,9 tys

  8,8(1.4%)

  1,8 mln

  21,3(2.5%)

  119,5 tys

  1,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  53,2 tys

  0,6(0.1%)

  56,4 tys

  0,7(0.1%)

  67,8 tys

  0,8(0.1%)

  99,3 tys

  1,2(0.2%)

  58,8 tys

  0,7(0.1%)

  47,7 tys

  0,6(0.1%)

  69,1 tys

  0,8(0.1%)

  64,3 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,1 tys

  0,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  21,4 tys

  0,3(0.1%)

  23,4 tys

  0,3(0.1%)

  23,8 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,3(0%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  30,4 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  102,8 tys

  1,2(0.2%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  859

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,1 tys

  0,0(0%)

  78,9 tys

  1,0(0.2%)

  151,0 tys

  1,8(0.3%)

  3,7 mln

  44,2(7.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  630

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kaliski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 20 080 mieszkańców powiatu kaliskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 911 kobiet oraz 10 169 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 0,9% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu kaliskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 28,7% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kaliskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kaliskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5%) oraz podstawowe ukończone (27,0%).

  W roku 2018 w powiecie kaliskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 108 oddziałów uczęszczało 2 135 dzieci (1 058 dziewczynek oraz 1 077 chłopców). Dostępnych było 2 456 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 1 222 dzieci (615 dziewczynek oraz 607 chłopców). Dostępne były 1 262 miejsca.

  18,0% mieszkańców powiatu kaliskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 788 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 50 szkół podstawowych, w których w 428 oddziałach uczyło się 6 360 uczniów (3 125 kobiet oraz 3 235 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim placówkę miało 59 szkół podstawowych, w których w 364 oddziałach uczyło się 5 434 uczniów (2 663 kobiety oraz 2 771 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,27.

  W powiecie kaliskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 3 oddziałach uczyło się 54 uczniów (22 kobiety oraz 32 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 123 uczniów (90 kobiet oraz 33 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 46 absolwentów.

  W powiecie kaliskim znajdują się 2 Technika, w których w 23 oddziałach uczyło się 420 uczniów (85 kobiet oraz 335 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 92 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim placówkę miały 3 Technika, w których w 36 oddziałach uczyło się 967 uczniów (372 kobiety oraz 595 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 177 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,0 uczniów. 18,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,2% mieszkańców powiatu kaliskiego w wieku potencjalnej nauki (29,2% kobiet i 29,2% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,4%
  Wielkopolskie
  16,9%
  Kraj
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kaliski
  25,7%
  Województwo
  31,7%
  Polska
  33,3%
 • 27,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 0,9% Wykształcenie policealne
 • pow. kaliski
  0,9%
  woj. wielkopolskie
  2,3%
  Cała Polska
  2,7%
 • 1,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kaliski
  7,6%
  Województwo
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 10,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,2%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat kaliski
  26,6%
  Województwo
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kaliski
  28,7%
  woj. wielkopolskie
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 30,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kaliski
  1,8%
  Województwo
  1,1%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 788 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kaliski
  788,0
  Wielkopolskie
  897,0
  Polska
  873,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. kaliski
  1,07
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 29Przedszkola
 • 31 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 108 Oddziały
 • 48 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 456 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat kaliski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 135 Dzieci
 • 1 058 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 077 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 80 2 lata i mniej
 • 80
 • 451 3 lata
 • 451
 • 588 4 lata
 • 588
 • 568 5 lata
 • 568
 • 443 6 lat
 • 443
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 228 3 lata
 • 228
 • 285 4 lata
 • 285
 • 272 5 lata
 • 272
 • 224 6 lat
 • 224
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 223 3 lata
 • 223
 • 303 4 lata
 • 303
 • 296 5 lata
 • 296
 • 219 6 lat
 • 219
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 761 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 146,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 145,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 52,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kaliski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 10 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,5%
  45,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 6 4 lata
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 4 4 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 2 4 lata
 • 2
 •  
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 428 Oddziały
 • 6 360 Uczniowie
 • 3 125 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 235 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 788 Uczniowie w 1 klasie
 • 379 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 409 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 824 Absolwenci 2016
 • 380 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 444 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. kaliski
  14,9
  Wielkopolskie
  17,8
  Kraj
  17,3
 •  
 • 593,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 501,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 7 683 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski6 334
  • niemiecki1 274
 • 6 334 angielski
 • 1 274 niemiecki
 • 75 rosyjski
 • 847 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 847 niemiecki
 •  
 • 88,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kaliski
  88,27
  Wielkopolskie
  97,51
  Cały kraj
  95,46
 • 87,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,74
  Województwo
  95,84
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kaliski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kaliski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 54 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,7%
  59,3%
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  18,0
  woj. wielkopolskie
  26,9
  Polska
  26,2
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 420 Uczniowie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie)
 • 335 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,2%
  79,8%
 • 114 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  18,3
  Województwo
  24,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 47,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 24,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 839 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 420 angielski
 • 419 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 3 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,1%
  46,9%
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat kaliski
  16,3
  Wielkopolskie
  19,7
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16,3 Szkoły policealne ogółem
 • 16,3
 • 16,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16,3
 •  
 • 0,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kaliski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kaliski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kaliski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kaliskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie kaliskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • kwatery agroturystyczne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 17, liczba miejsc: 1 510)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie kaliskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie kaliskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 145 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 37 (uczestnicy: 4 139)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 30)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 40)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 2 650)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 130)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 190)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 25)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 340)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 80)
  • inne: 2 (uczestnicy: 24)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 41 (członkowie: 666)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 29)
  • taneczne: 2 (członkowie: 31)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 100)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 160)
  • koło gospodyń wiejskich: 29 (członkowie: 334)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 3)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 3)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 464)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 140)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 60)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 87)
  • taneczne: 11 (członkowie: 177)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kaliskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 3 645 zwiedzających, co daje 439 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kaliskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 368 248 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 43 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 347 739 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 118
  • dostępne dla czytelników: 72
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 71
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 18
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Kluby sportowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kaliskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 769 członków. Zarejestrowano 1 748 ćwiczących (mężczyźni: 1 507, kobiety: 241, chłopcy do lat 18: 1 016, dziewczęta do lat 18: 217). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kaliskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kaliski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 53 wypadków drogowych w powiecie kaliskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 74 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 63,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 2,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 182,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie kaliskim zarejestrowanych było 90 299 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 61 271 samochodów osobowych (738,0 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 11 234 samochodów ciężarowych (147,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 233 autobusów (2,8 - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 020 ciągników siodłowych (12,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 871 motocykli (46,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,3 lat.


  W 2019 roku w powiecie kaliskim znajdowało się 29 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 53 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 74 Ranni
  (rok 2020)
 • 36 Lekko ranni
 • 38 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kaliskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 63,92 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  63,9
  Wielkopolskie
  80,7
  Polska
  61,5
 • 2,41 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. kaliski
  2,4
  Wielkopolskie
  6,2
  Polska
  6,5
 • 89,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat kaliski
  89,3
  Województwo
  92,5
  Cała Polska
  69,2
 • 6,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. kaliski
  6,6
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  9,1
 • 182,73 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Powiat
  182,7
  Województwo
  141,4
  Polska
  110,9
 • 3,77 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. kaliski
  3,8
  Wielkopolskie
  7,7
  Kraj
  10,6
 • 139,62 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  139,6
  Województwo
  114,6
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 90 299 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kaliskim w 2019 roku
 • 61 271 Samochody osobowe
 • 11 234 Samochody ciężarowe
 • 30 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 233 Autobusy
 • 397 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 020 Ciągniki samochodowe
 • 1 020   Ciągniki siodłowe
 • 12 273 Ciągniki rolnicze
 • 3 871 Motocykle
 • 1 289   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 425 Motorowery
 • 61 271Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Samochody osobowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 738,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  738,0
  Wielkopolskie
  695,3
  Cały kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 261
  • 1400-1649 kg16 153
  • 1650-1899 kg14 694
  • 1900 kg i więcej15 163
 • 15 261 do 1399 kg
 • 16 153 1400-1649 kg
 • 14 694 1650-1899 kg
 • 15 163 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 191 do 1399 cm3
 • 24 191
 • 32 793 1400-1999 cm3
 • 32 793
 • 4 287 2000 i więcej cm3
 • 4 287
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna31 718
  • olej napędowy20 340
  • gaz (LPG)8 609
  • pozostałe604
 • 31 718 benzyna
 • 20 340 olej napędowy
 • 8 609 gaz (LPG)
 • 604 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 724 do 1 roku
 • 724
 • 573 2 lata
 • 573
 • 723 3 lata
 • 723
 • 1 595 4-5 lat
 • 1 595
 • 1 915 6-7 lat
 • 1 915
 • 2 723 8-9 lat
 • 2 723
 • 3 886 10-11 lat
 • 3 886
 • 10 166 12-15 lat
 • 10 166
 • 13 510 16-20 lat
 • 13 510
 • 8 583 21-25 lat
 • 8 583
 • 4 727 26-30 lat
 • 4 727
 • 12 146 31 lat i więcej
 • 12 146
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kaliskim
 • Powiat
  20,0 lat
  Województwo
  18,1 lat
  Kraj
  18,4 lat
 • 11 234Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 147,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  147,6
  Województwo
  118,8
  Polska
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 749 do 999 kg
 • 4 749
 • 3 488 1000-1499 kg
 • 3 488
 • 904 1500-2999 kg
 • 904
 • 124 3000-3499 kg
 • 124
 • 263 3500-4999 kg
 • 263
 • 761 5000-6999 kg
 • 761
 • 351 7000-9999 kg
 • 351
 • 411 10000-14999 kg
 • 411
 • 183 15000 kg i więcej
 • 183
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 755
  • olej napędowy7 081
  • gaz (LPG)305
  • pozostałe1 093
 • 2 755 benzyna
 • 7 081 olej napędowy
 • 305 gaz (LPG)
 • 1 093 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 62 do 1 roku
 • 62
 • 51 2 lata
 • 51
 • 90 3 lata
 • 90
 • 282 4-5 lat
 • 282
 • 317 6-7 lat
 • 317
 • 576 8-9 lat
 • 576
 • 671 10-11 lat
 • 671
 • 1 494 12-15 lat
 • 1 494
 • 1 937 16-20 lat
 • 1 937
 • 1 517 21-25 lat
 • 1 517
 • 897 26-30 lat
 • 897
 • 3 340 31 lat i więcej
 • 3 340
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kaliskim
 • powiat kaliski
  22,0 lat
  woj. wielkopolskie
  18,0 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 233Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Autobusy w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,8
  Województwo
  2,6
  Kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21
  • olej napędowy167
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe45
 • 21 benzyna
 • 167 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 45 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 15 12-15 lat
 • 15
 • 47 16-20 lat
 • 47
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 76 31 lat i więcej
 • 76
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kaliskim
 • Powiat
  25,1 lat
  woj. wielkopolskie
  21,3 lat
  Kraj
  21,2 lat
 • 1 020Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 12,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  12,3
  Wielkopolskie
  16,8
  Cała Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy896
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe118
 • 5 benzyna
 • 896 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 118 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 3 2 lata
 • 3
 • 20 3 lata
 • 20
 • 88 4-5 lat
 • 88
 • 141 6-7 lat
 • 141
 • 114 8-9 lat
 • 114
 • 120 10-11 lat
 • 120
 • 211 12-15 lat
 • 211
 • 107 16-20 lat
 • 107
 • 96 21-25 lat
 • 96
 • 69 26-30 lat
 • 69
 • 47 31 lat i więcej
 • 47
 • 13,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kaliskim
 • Powiat
  13,9 lat
  Wielkopolskie
  10,7 lat
  Cały kraj
  12,2 lat
 • 3 871Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Motocykle w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 46,6 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat kaliski
  46,6
  Województwo
  47,2
  Cały kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 35 do 1 roku
 • 35
 • 18 2 lata
 • 18
 • 44 3 lata
 • 44
 • 149 4-5 lat
 • 149
 • 114 6-7 lat
 • 114
 • 158 8-9 lat
 • 158
 • 228 10-11 lat
 • 228
 • 513 12-15 lat
 • 513
 • 570 16-20 lat
 • 570
 • 425 21-25 lat
 • 425
 • 367 26-30 lat
 • 367
 • 1 250 31 lat i więcej
 • 1 250
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kaliskim
 • Tutaj
  22,3 lat
  woj. wielkopolskie
  24,4 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 29 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 20 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kaliskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 252,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kaliski
  252,6 km
  woj. wielkopolskie
  658,4 km
  Polska
  496,9 km
 • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. kaliski
  3,5 km
  woj. wielkopolskie
  5,6 km
  Cała Polska
  4,1 km