Powiat kaliski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kaliski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 82 305 Liczba mieszkańców
 • 1 160 km2 Powierzchnia
 • 71 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 1,9% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Nosal Starosta
 • pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Adres starostwa powiatowego
 • PKA Tablice rejestracyjne
Powiat kaliski na mapie
Identyfikatory
 • 3007 TERYT (TERC)
Herb powiatu kaliskiego
powiat kaliski herb
Flaga powiatu kaliskiego
powiat kaliski flaga

Powiat kaliski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat kaliski ma 82 305 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 3,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kaliskiego w 2050 roku wynosi 82 453, z czego 41 568 to kobiety, a 40 885 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kaliskiego zawarli w 2022 roku 319 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców powiatu kaliskiego jest stanu wolnego, 59,2% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kaliski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -212. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,57 na 1000 mieszkańców powiatu kaliskiego. W 2022 roku urodziło się 691 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 22,5% zgonów w powiecie kaliskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w powiecie kaliskim były nowotwory, a 14,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kaliskiego przypada 10.93 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 874 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 858 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kaliskiego 16. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  60,8% mieszkańców powiatu kaliskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 82 305 Liczba mieszkańców
 • 41 823 Kobiety
 • 40 482 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kaliskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 82 453 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 41 568 Kobiety
 • 40 885 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,1 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kaliski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kaliski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kaliski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kaliski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. kaliski
  27,0%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. kaliski
  59,2%
  Województwo
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  Województwo
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat kaliski
  4,7%
  Województwo
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. kaliski
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kaliskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. kaliski
  3,9
  Wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. kaliski
  1,1
  Wielkopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 319 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kaliskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -212 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -76 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -136 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kaliski
  -2,6
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -3,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kaliskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kaliskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kaliskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kaliskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 691 Urodzenia żywe
 • 323 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 368 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  8,4
  Województwo
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,9
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 329 g Średnia waga noworodków
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 379 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 329 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 224 Waga 3500g - 3999g
 • 224
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kaliski
  1,38
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,77
  Województwo
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie kaliskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 903 Zgony
 • 399 Kobiety
  (Zgony)
 • 504 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,2%
  55,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,9
  Wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 130,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  130,7
  Wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,8
  Wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kaliski
  2,7
  Wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  22,5%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kaliski
  19,4%
  Województwo
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 14,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  14,5%
  Województwo
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 45 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 211,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  211,8
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Polska
  253,9
 • 245,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 233,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 258,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kaliski
  245,7
  Województwo
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 43,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 68,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  43,9
  Województwo
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,5
  Wielkopolskie
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,2
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kaliskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58 Osoby w zamachach samobójczych
 • 18 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 39 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 6 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 70 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat kaliski
  70,0
  woj. wielkopolskie
  24,0
  Cała Polska
  38,0
 • 36 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  36,0
  woj. wielkopolskie
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 5 zażycie innych leków
 • 5
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 33 powieszenie się
 • 33
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 23 powieszenie się
 • 23
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 trwałe kalectwo
 • 2
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 16 nieustalona
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 2 trwałe kalectwo
 • 2
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 13 nieustalona
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 22 30-49 lat
 • 22
 • 16 50-60 lat
 • 16
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu14
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony33
 • 6 trzeźwy
 • 14 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 33 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony26
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 26 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 22 kawaler/panna
 • 22
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony44
 • 1 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 44 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony22
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 22 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 18 praca
 • 18
 • 9 na utrzymaniu innej osoby
 • 9
 • 4 renta
 • 4
 • 5 emerytura
 • 5
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 19 nieustalony
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 3 renta
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 874 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 483 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 391 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 858 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 467 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 391 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 16 Saldo migracji wewnętrznych
 • 16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kaliskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kaliski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kaliskim oddano do użytku 319 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kaliskim to 24 567 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 298 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  89,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 10,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kaliskim to 5,54 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie kaliskim to 124,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,37% mieszkań posiada łazienkę, 82,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,50% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie kaliskim 15 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 273 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 764 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 273 zł
 • Powiat
  3 273 zł
  woj. wielkopolskie
  6 299 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 3 273 zł Ogółem
 • 3 273 zł
 • 2 071 zł do 40 m2
 • 2 071 zł
 • 2 819 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 819 zł
 • 4 993 zł od 80,1 m2
 • 4 993 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 764 zł
 • Powiat
  3 764 zł
  Wielkopolskie
  6 350 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 3 764 zł Ogółem
 • 3 764 zł
 • 2 353 zł do 40 m2
 • 2 353 zł
 • 2 850 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 850 zł
 • 4 973 zł od 80,1 m2
 • 4 973 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 15
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m24
 • 5 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kaliskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 789 zł
 • Tutaj
  2 789 zł
  woj. wielkopolskie
  5 837 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 2 789 zł Ogółem
 • 2 789 zł
 • 2 071 zł do 40 m2
 • 2 071 zł
 • 2 819 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 819 zł
 • 5 541 zł od 80,1 m2
 • 5 541 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 744 zł
 • Powiat
  3 744 zł
  woj. wielkopolskie
  5 950 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 3 744 zł Ogółem
 • 3 744 zł
 • 2 353 zł do 40 m2
 • 2 353 zł
 • 2 850 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 850 zł
 • 5 327 zł od 80,1 m2
 • 5 327 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 14
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m23
 • 5 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 567 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 297,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat kaliski
  297,80
  Wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. kaliski
  105,50 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  31,40 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,73
  Województwo
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 3,36 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kaliski
  3,36
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,64
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 319 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  3,87
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 766 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,54
  Wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 21,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kaliski
  21,41
  Wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 39 829 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 124,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kaliski
  124,9 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,48 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  95,84%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 91,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat kaliski
  91,81%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Kraj
  95,18%
 • 88,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. kaliski
  88,37%
  Województwo
  95,51%
  Cały kraj
  93,75%
 • 82,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kaliski
  82,29%
  Województwo
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 16,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  16,50%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat kaliski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kaliskim na 1000 mieszkańców pracuje 131osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kaliskim wynosiło w 2023 roku 3,1% (3,1% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kaliskim wynosiło 5 201,09 PLN, co odpowiada 77.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kaliskiego 7 175 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 176 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 999.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kaliskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 131 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  131,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 3,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,2% Kobiety
 • 2,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 554 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 201 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kaliskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 175 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 176 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 999 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 28,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kaliskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 809 Pracujący ogółem
 • 4 979 Kobiety
 • 5 830 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kaliski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,4
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,8
  Województwo
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 104,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kaliski
  104,0
  Województwo
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kaliski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie kaliskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 613 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 934 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 625 nowych podmiotów, a 309 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (736) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (525) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (468) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (239) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kaliskim najwięcej (499) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 361) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,9% (505) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (2 390) podmiotów, a 66,4% (5 718) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kaliskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 613 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 505 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 390 Przemysł i budownictwo
 • 5 718 Pozostała działalność
 • 625 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kaliskim w 2023 roku
 • 309 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kaliskim w 2023 roku
 • 6 934 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 361 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 361
 • 212 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 212
 • 39 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 39
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 8 612 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 612
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 584 Spółki handlowe ogółem
 • 584
 • 27  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 499  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 499
 • 26    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 205 Spółki cywilne ogółem
 • 205
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 934 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 717 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 717
 • 1 328 Budownictwo
 • 1 328
 • 755 Przetwórstwo przemysłowe
 • 755
 • 578 Transport i gospodarka magazynowa
 • 578
 • 527 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 527
 • 448 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 448
 • 341 Pozostała działalność
 • 341
 • 323 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 323
 • 225 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 225
 • 162 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 162
 • 161 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 161
 • 127 Informacja i komunikacja
 • 127
 • 115 Edukacja
 • 115
 • 49 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 49
 • 37 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 37
 • 20 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 20
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kaliskim stwierdzono 704 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kaliskim wynosi 87,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kaliskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,42 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 1,73 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 704 Przestępstwa ogółem
 • 704
 • 283 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 283
 • 155 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 155
 • 197 Przestępstwa drogowe
 • 197
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 143 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 143
 • 8,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,52
  Wielkopolskie
  18,91
  Polska
  22,81
 • 3,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. kaliski
  3,42
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kaliski
  1,88
  Województwo
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,38
  Województwo
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kaliski
  0,17
  Wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 1,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kaliski
  1,73
  Wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  87%
  Wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. kaliski
  71%
  Wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  97%
  Województwo
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat kaliski
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kaliski
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kaliski
  50%
  Wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Powiat kaliski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kaliskiego wyniosła w 2022 roku 95,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu kaliskiego - 33.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (19.8%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 35,8 mln złotych, czyli 37,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kaliskiego wyniosła w 2022 roku 87,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.8%). W budżecie powiatu kaliskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 318 złotych na mieszkańca (30,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,1 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kaliskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,7 mln

  576(100%)

  45,3 mln

  547(100%)

  48,7 mln

  587(100%)

  82,4 mln

  992(100%)

  68,4 mln

  824(100%)

  64,5 mln

  777(100%)

  80,5 mln

  972(100%)

  95,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,3 mln

  137(23.8%)

  11,8 mln

  142(26%)

  11,2 mln

  134(22.9%)

  32,2 mln

  388(39.1%)

  24,9 mln

  299(36.4%)

  17,2 mln

  208(26.7%)

  19,7 mln

  238(24.5%)

  31,6 mln

  383(33.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,1 mln

  133(23.2%)

  11,4 mln

  138(25.2%)

  12,6 mln

  151(25.8%)

  15,5 mln

  186(18.7%)

  14,5 mln

  175(21.3%)

  14,9 mln

  180(23.1%)

  19,2 mln

  232(23.8%)

  18,9 mln

  229(19.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,2 mln

  87,3(15.2%)

  6,8 mln

  82,3(15.1%)

  7,0 mln

  83,7(14.3%)

  12,0 mln

  145(14.6%)

  9,2 mln

  111(13.5%)

  10,6 mln

  128(16.4%)

  15,9 mln

  193(19.8%)

  11,8 mln

  143(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  245,5 tys

  3,0(0.5%)

  306,3 tys

  3,7(0.7%)

  986,3 tys

  11,9(2%)

  2,5 mln

  30,2(3%)

  199,1 tys

  2,4(0.3%)

  335,0 tys

  4,0(0.5%)

  757,1 tys

  9,2(0.9%)

  6,8 mln

  81,9(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  78,3(13.6%)

  6,7 mln

  80,9(14.8%)

  3,2 mln

  38,2(6.5%)

  3,6 mln

  43,6(4.4%)

  4,0 mln

  47,7(5.8%)

  4,3 mln

  51,4(6.6%)

  4,5 mln

  54,7(5.6%)

  6,2 mln

  75,7(6.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  42,2(7.3%)

  3,8 mln

  46,0(8.4%)

  4,4 mln

  52,3(8.9%)

  4,2 mln

  50,0(5%)

  4,4 mln

  53,2(6.5%)

  4,8 mln

  58,2(7.5%)

  5,0 mln

  60,1(6.2%)

  5,6 mln

  68,5(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  744,8 tys

  9,0(1.6%)

  903,3 tys

  10,9(2%)

  967,6 tys

  11,6(2%)

  1,3 mln

  15,9(1.6%)

  947,4 tys

  11,4(1.4%)

  938,6 tys

  11,3(1.5%)

  3,8 mln

  45,7(4.7%)

  2,6 mln

  32,0(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  17,2(3%)

  1,5 mln

  18,4(3.4%)

  2,2 mln

  26,7(4.6%)

  3,5 mln

  41,6(4.2%)

  1,9 mln

  23,3(2.8%)

  2,2 mln

  26,7(3.4%)

  2,3 mln

  27,4(2.8%)

  2,5 mln

  29,9(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  191,8 tys

  2,3(0.4%)

  203,0 tys

  2,4(0.4%)

  327,0 tys

  3,9(0.7%)

  524,7 tys

  6,3(0.6%)

  710,8 tys

  8,6(1%)

  747,9 tys

  9,0(1.2%)

  901,3 tys

  10,9(1.1%)

  977,5 tys

  11,8(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  752,4 tys

  9,1(1.6%)

  711,0 tys

  8,6(1.6%)

  873,0 tys

  10,5(1.8%)

  1,0 mln

  12,5(1.3%)

  966,8 tys

  11,6(1.4%)

  973,8 tys

  11,7(1.5%)

  1,1 mln

  13,6(1.4%)

  937,7 tys

  11,4(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  219,5 tys

  2,6(0.5%)

  182,8 tys

  2,2(0.4%)

  125,0 tys

  1,5(0.3%)

  174,2 tys

  2,1(0.2%)

  275,6 tys

  3,3(0.4%)

  262,9 tys

  3,2(0.4%)

  143,3 tys

  1,7(0.2%)

  899,8 tys

  10,9(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  28,7 tys

  0,3(0.1%)

  26,6 tys

  0,3(0.1%)

  25,1 tys

  0,3(0.1%)

  113,0 tys

  1,4(0.1%)

  55,1 tys

  0,7(0.1%)

  112,1 tys

  1,4(0.2%)

  861,4 tys

  10,4(1.1%)

  774,2 tys

  9,4(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  501,6 tys

  6,1(1.1%)

  502,8 tys

  6,1(1.1%)

  480,4 tys

  5,8(1%)

  510,2 tys

  6,1(0.6%)

  478,0 tys

  5,8(0.7%)

  460,8 tys

  5,6(0.7%)

  479,8 tys

  5,8(0.6%)

  476,7 tys

  5,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,2(0.4%)

  185,8 tys

  2,2(0.4%)

  186,0 tys

  2,2(0.2%)

  186,8 tys

  2,2(0.3%)

  189,2 tys

  2,3(0.3%)

  188,0 tys

  2,3(0.2%)

  197,5 tys

  2,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  153,1 tys

  1,8(0.3%)

  122,2 tys

  1,5(0.3%)

  308,9 tys

  3,7(0.6%)

  129,4 tys

  1,6(0.2%)

  224,2 tys

  2,7(0.3%)

  195,1 tys

  2,4(0.3%)

  161,0 tys

  1,9(0.2%)

  168,6 tys

  2,0(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  111,0 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  67,6 tys

  0,8(0.1%)

  56,4 tys

  0,7(0.1%)

  44,8 tys

  0,5(0.1%)

  49,7 tys

  0,6(0.1%)

  166,1 tys

  2,0(0.2%)

  45,5 tys

  0,5(0.1%)

  56,6 tys

  0,7(0.1%)

  81,0 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,7 mln

  44,8(7.8%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  44,1 tys

  0,5(0.1%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  138,6 tys

  1,7(0.2%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,2 tys

  0,1(0%)

  11,4 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  14,7 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  11,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kaliskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,3 mln

  620(100%)

  50,0 mln

  604(100%)

  51,6 mln

  622(100%)

  69,5 mln

  836(100%)

  70,1 mln

  845(100%)

  74,6 mln

  898(100%)

  78,6 mln

  949(100%)

  87,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,5 mln

  163(26.4%)

  14,8 mln

  179(29.7%)

  16,7 mln

  201(32.4%)

  19,9 mln

  240(28.6%)

  22,9 mln

  275(32.6%)

  23,1 mln

  279(31%)

  25,1 mln

  304(32%)

  30,0 mln

  363(34.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,8 mln

  227(36.7%)

  19,5 mln

  235(39%)

  19,9 mln

  239(38.5%)

  19,7 mln

  238(28.4%)

  21,1 mln

  254(30.1%)

  26,9 mln

  325(36.1%)

  26,5 mln

  320(33.7%)

  23,3 mln

  282(26.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,7 mln

  80,5(13%)

  7,0 mln

  84,1(13.9%)

  4,8 mln

  57,7(9.3%)

  15,4 mln

  185(22.1%)

  14,4 mln

  173(20.5%)

  9,4 mln

  114(12.6%)

  12,4 mln

  150(15.8%)

  8,6 mln

  104(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  634,3 tys

  7,7(1.2%)

  646,0 tys

  7,8(1.3%)

  1,2 mln

  14,6(2.4%)

  2,8 mln

  34,1(4.1%)

  483,3 tys

  5,8(0.7%)

  663,9 tys

  8,0(0.9%)

  1,2 mln

  14,1(1.5%)

  7,2 mln

  87,8(8.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  786,5 tys

  9,5(1.5%)

  245,6 tys

  3,0(0.5%)

  258,0 tys

  3,1(0.5%)

  238,8 tys

  2,9(0.3%)

  777,4 tys

  9,4(1.1%)

  2,3 mln

  28,1(3.1%)

  1,5 mln

  18,5(2%)

  5,6 mln

  68,2(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  45,4(7.3%)

  4,4 mln

  53,4(8.8%)

  2,4 mln

  28,5(4.6%)

  2,6 mln

  30,8(3.7%)

  2,8 mln

  34,1(4%)

  3,3 mln

  39,2(4.4%)

  3,0 mln

  36,0(3.8%)

  4,6 mln

  55,7(5.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  18,1(2.9%)

  1,5 mln

  17,9(3%)

  1,6 mln

  19,0(3.1%)

  1,8 mln

  21,1(2.5%)

  1,7 mln

  20,2(2.4%)

  1,8 mln

  21,4(2.4%)

  2,1 mln

  25,9(2.7%)

  1,9 mln

  23,0(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  474,6 tys

  5,7(0.9%)

  499,8 tys

  6,0(1%)

  471,3 tys

  5,7(0.9%)

  544,2 tys

  6,6(0.8%)

  802,2 tys

  9,7(1.1%)

  831,0 tys

  10,0(1.1%)

  890,9 tys

  10,8(1.1%)

  1,1 mln

  12,9(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  773,9 tys

  9,3(1.5%)

  622,5 tys

  7,5(1.2%)

  568,6 tys

  6,8(1.1%)

  913,1 tys

  11,0(1.3%)

  623,4 tys

  7,5(0.9%)

  687,5 tys

  8,3(0.9%)

  682,1 tys

  8,2(0.9%)

  936,5 tys

  11,4(1.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  313,3 tys

  3,8(0.6%)

  311,0 tys

  3,8(0.6%)

  311,2 tys

  3,7(0.6%)

  318,4 tys

  3,8(0.5%)

  349,1 tys

  4,2(0.5%)

  331,9 tys

  4,0(0.4%)

  341,9 tys

  4,1(0.4%)

  332,0 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,2(0.4%)

  185,6 tys

  2,2(0.4%)

  186,3 tys

  2,2(0.3%)

  186,8 tys

  2,2(0.3%)

  189,2 tys

  2,3(0.3%)

  188,0 tys

  2,3(0.2%)

  197,5 tys

  2,4(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  236,2 tys

  2,9(0.5%)

  191,0 tys

  2,3(0.4%)

  728,9 tys

  8,8(1.4%)

  1,8 mln

  21,3(2.5%)

  119,5 tys

  1,4(0.2%)

  64,2 tys

  0,8(0.1%)

  115,5 tys

  1,4(0.1%)

  75,7 tys

  0,9(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  23,7 tys

  0,3(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,3(0%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  30,4 tys

  0,4(0%)

  379,4 tys

  4,6(0.5%)

  622,5 tys

  7,5(0.8%)

  67,0 tys

  0,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  102,8 tys

  1,2(0.2%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  859

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  99,3 tys

  1,2(0.2%)

  58,8 tys

  0,7(0.1%)

  47,7 tys

  0,6(0.1%)

  69,1 tys

  0,8(0.1%)

  64,3 tys

  0,8(0.1%)

  49,4 tys

  0,6(0.1%)

  36,7 tys

  0,4(0%)

  49,4 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,7 mln

  44,2(7.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  630

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kaliski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 930 mieszkańców powiatu kaliskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 855 kobiet oraz 10 075 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców powiatu kaliskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kaliskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kaliskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,7%).

  W roku 2022 w powiecie kaliskim mieściło się 31 przedszkoli, w których do 125 oddziałów uczęszczało 2 607 dzieci (1 322 dziewczynki oraz 1 285 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 1 222 dzieci (615 dziewczynek oraz 607 chłopców). Dostępne były 1 262 miejsca.

  17,8% mieszkańców powiatu kaliskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 840 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 48 szkół podstawowych, w których w 442 oddziałach uczyło się 6 419 uczniów (3 094 kobiety oraz 3 325 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim placówkę miało 59 szkół podstawowych, w których w 364 oddziałach uczyło się 5 434 uczniów (2 663 kobiety oraz 2 771 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,10.

  W powiecie kaliskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 14 uczniów (2 kobiety oraz 12 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 123 uczniów (90 kobiet oraz 33 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 46 absolwentów.

  W powiecie kaliskim znajdują się 2 Technika, w których w 26 oddziałach uczyło się 531 uczniów (81 kobiet oraz 450 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 100 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim placówkę miały 3 Technika, w których w 36 oddziałach uczyło się 967 uczniów (372 kobiety oraz 595 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 177 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,0 uczniów. 20,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu kaliskiego w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,7%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,5%
  Województwo
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • powiat kaliski
  1,3%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kaliski
  7,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 9,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  21,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kaliski
  27,1%
  Województwo
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kaliski
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kaliski
  18,2%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 19,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 840 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kaliski
  840,0
  Województwo
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,07
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 31Przedszkola
 • 27 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 125 Oddziały
 • 44 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 456 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kaliski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 607 Dzieci
 • 1 322 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 285 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 59 2 lata i mniej
 • 59
 • 574 3 lata
 • 574
 • 644 4 lata
 • 644
 • 739 5 lata
 • 739
 • 584 6 lat
 • 584
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 301 3 lata
 • 301
 • 330 4 lata
 • 330
 • 369 5 lata
 • 369
 • 287 6 lat
 • 287
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 273 3 lata
 • 273
 • 314 4 lata
 • 314
 • 370 5 lata
 • 370
 • 297 6 lat
 • 297
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 729 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 186,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 186,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 49,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kaliski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 38,5%
  61,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 6 4 lata
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 4 lata
 • 4
 •  
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 436 Oddziały
 • 6 397 Uczniowie
 • 3 086 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 311 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 822 Uczniowie w 1 klasie
 • 405 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 417 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 045 Absolwenci
 • 523 Kobiety
  (absolwenci)
 • 522 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,4%
  63,6%
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. kaliski
  14,5
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 14,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,7
 • 3,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,7
 •  
 • 620,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 517,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 103,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 83,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kaliski
  83,10
  Województwo
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 82,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kaliski
  82,63
  Wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kaliski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kaliski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 14,3%
  85,7%
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kaliski
  14,0
  woj. wielkopolskie
  26,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 531 Uczniowie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie)
 • 450 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 15,3%
  84,7%
 • 139 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 100 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 75 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. kaliski
  20,4
  Wielkopolskie
  25,5
  Kraj
  24,9
 •  
 • 64,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 34,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 90,3%
  9,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. kaliski
  15,5
  Wielkopolskie
  23,8
  Cały kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kaliski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kaliski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kaliski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kaliskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie kaliskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 650)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie kaliskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kaliskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 895 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 219 (uczestnicy: 22 276)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 250)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 1 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 4 213)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 12 248)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 44 (uczestnicy: 645)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 29 (uczestnicy: 1 690)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 220)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 50)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 60)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 51 (uczestnicy: 1 090)
  • inne: 26 (uczestnicy: 560)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 584)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 85)
  • taneczne: 4 (członkowie: 68)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 56)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 18)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 29)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 120)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 165)
  • inne: 2 (członkowie: 43)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 111)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 21)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 5)
  • tańca: 2 (absolwenci: 40)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 45)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 574)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 172)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 29)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 96)
  • taneczne: 13 (członkowie: 257)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kaliskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 13 293 zwiedzających, co daje 1 609 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kaliskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 370 385 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 41 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 347 739 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 111
  • dostępne dla czytelników: 59
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 59
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 18
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Kluby sportowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kaliskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 769 członków. Zarejestrowano 1 748 ćwiczących (mężczyźni: 1 507, kobiety: 241, chłopcy do lat 18: 1 016, dziewczęta do lat 18: 217). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kaliskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kaliski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 49 wypadków drogowych w powiecie kaliskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 60 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,4 wypadków (mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 61,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie kaliskim zarejestrowanych było 98 214 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 65 949 samochodów osobowych (799,4 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 12 346 samochodów ciężarowych (166,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 239 autobusów (2,9 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 410 ciągników siodłowych (17,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 653 motocykli (56,4 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,1 lat.


  W 2022 roku w powiecie kaliskim znajdowało się 47 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 49 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 60 Ranni
  (rok 2022)
 • 41 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kaliskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 59,39 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  59,4
  Województwo
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 8,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  8,5
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Polska
  5,0
 • 72,72 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  72,7
  Województwo
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 7,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat kaliski
  7,1
  Wielkopolskie
  6,1
  Cały kraj
  5,4
 • 61,09 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  61,1
  Wielkopolskie
  74,5
  Polska
  71,0
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. kaliski
  14,3
  Wielkopolskie
  9,3
  Polska
  8,9
 • 122,45 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat kaliski
  122,4
  Województwo
  113,8
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 98 214 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kaliskim w 2022 roku
 • 65 949 Samochody osobowe
 • 12 346 Samochody ciężarowe
 • 30 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 239 Autobusy
 • 513 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 410 Ciągniki samochodowe
 • 1 410   Ciągniki siodłowe
 • 13 104 Ciągniki rolnicze
 • 4 653 Motocykle
 • 1 530   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 670 Motorowery
 • 65 949Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Samochody osobowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 799,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  799,4
  Województwo
  753,3
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 687
  • 1400-1649 kg16 346
  • 1650-1899 kg16 056
  • 1900 kg i więcej18 860
 • 14 687 do 1399 kg
 • 16 346 1400-1649 kg
 • 16 056 1650-1899 kg
 • 18 860 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 027 do 1399 cm3
 • 25 027
 • 35 923 1400-1999 cm3
 • 35 923
 • 4 999 2000 i więcej cm3
 • 4 999
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 403
  • olej napędowy23 307
  • gaz (LPG)8 319
  • pozostałe920
 • 33 403 benzyna
 • 23 307 olej napędowy
 • 8 319 gaz (LPG)
 • 920 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 498 do 1 roku
 • 498
 • 305 2 lata
 • 305
 • 666 3 lata
 • 666
 • 2 060 4-5 lat
 • 2 060
 • 2 445 6-7 lat
 • 2 445
 • 2 640 8-9 lat
 • 2 640
 • 3 304 10-11 lat
 • 3 304
 • 9 549 12-15 lat
 • 9 549
 • 13 968 16-20 lat
 • 13 968
 • 10 243 21-25 lat
 • 10 243
 • 5 475 26-30 lat
 • 5 475
 • 14 796 31 lat i więcej
 • 14 796
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kaliskim
 • Powiat
  20,8 lat
  Województwo
  19,1 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 12 346Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 166,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  166,7
  Wielkopolskie
  131,4
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 133 do 999 kg
 • 5 133
 • 4 031 1000-1499 kg
 • 4 031
 • 963 1500-2999 kg
 • 963
 • 128 3000-3499 kg
 • 128
 • 266 3500-4999 kg
 • 266
 • 756 5000-6999 kg
 • 756
 • 374 7000-9999 kg
 • 374
 • 469 10000-14999 kg
 • 469
 • 226 15000 kg i więcej
 • 226
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 728
  • olej napędowy8 196
  • gaz (LPG)300
  • pozostałe1 122
 • 2 728 benzyna
 • 8 196 olej napędowy
 • 300 gaz (LPG)
 • 1 122 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 89 do 1 roku
 • 89
 • 44 2 lata
 • 44
 • 103 3 lata
 • 103
 • 295 4-5 lat
 • 295
 • 395 6-7 lat
 • 395
 • 443 8-9 lat
 • 443
 • 566 10-11 lat
 • 566
 • 1 717 12-15 lat
 • 1 717
 • 1 982 16-20 lat
 • 1 982
 • 1 790 21-25 lat
 • 1 790
 • 1 059 26-30 lat
 • 1 059
 • 3 863 31 lat i więcej
 • 3 863
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kaliskim
 • Tutaj
  22,6 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 239Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Autobusy w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,9 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  2,9
  Wielkopolskie
  2,7
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20
  • olej napędowy174
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe45
 • 20 benzyna
 • 174 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 45 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 12 12-15 lat
 • 12
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 49 21-25 lat
 • 49
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 103 31 lat i więcej
 • 103
 • 26,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kaliskim
 • Powiat
  26,5 lat
  Województwo
  22,4 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 1 410Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 17,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  17,1
  Województwo
  20,2
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy1 278
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe126
 • 5 benzyna
 • 1 278 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 126 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 3 2 lata
 • 3
 • 17 3 lata
 • 17
 • 133 4-5 lat
 • 133
 • 186 6-7 lat
 • 186
 • 201 8-9 lat
 • 201
 • 165 10-11 lat
 • 165
 • 250 12-15 lat
 • 250
 • 159 16-20 lat
 • 159
 • 126 21-25 lat
 • 126
 • 57 26-30 lat
 • 57
 • 97 31 lat i więcej
 • 97
 • 13,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kaliskim
 • powiat kaliski
  13,8 lat
  woj. wielkopolskie
  11,2 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 4 653Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Motocykle w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 56,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  56,4
  Województwo
  54,7
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 60 do 1 roku
 • 60
 • 45 2 lata
 • 45
 • 52 3 lata
 • 52
 • 78 4-5 lat
 • 78
 • 183 6-7 lat
 • 183
 • 140 8-9 lat
 • 140
 • 170 10-11 lat
 • 170
 • 580 12-15 lat
 • 580
 • 671 16-20 lat
 • 671
 • 675 21-25 lat
 • 675
 • 359 26-30 lat
 • 359
 • 1 640 31 lat i więcej
 • 1 640
 • 23,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kaliskim
 • Powiat
  23,1 lat
  woj. wielkopolskie
  24,4 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 30 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kaliskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 407,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. kaliski
  407,7 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 5,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  5,7 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)