Powiat kaliski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kaliski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 82 503 Liczba mieszkańców
 • 1 160 km2 Powierzchnia
 • 71 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 1,9% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Nosal Starosta
 • pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Adres starostwa powiatowego
 • PKA Tablice rejestracyjne
Powiat kaliski na mapie
Identyfikatory
 • 3007 TERYT (TERC)
Herb powiatu kaliskiego
powiat kaliski herb
Flaga powiatu kaliskiego
powiat kaliski flaga

Powiat kaliski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat kaliski ma 82 503 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 3,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kaliskiego w 2050 roku wynosi 82 453, z czego 41 568 to kobiety, a 40 885 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kaliskiego zawarli w 2022 roku 319 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców powiatu kaliskiego jest stanu wolnego, 59,2% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kaliski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -212. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,57 na 1000 mieszkańców powiatu kaliskiego. W 2022 roku urodziło się 691 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 21,2% zgonów w powiecie kaliskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie kaliskim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kaliskiego przypada 10.93 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 874 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 858 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kaliskiego 16. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  60,8% mieszkańców powiatu kaliskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 82 503 Liczba mieszkańców
 • 41 909 Kobiety
 • 40 594 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kaliskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kaliskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 82 453 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 41 568 Kobiety
 • 40 885 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kaliskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kaliski
  41,1 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kaliski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kaliskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kaliski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kaliski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kaliski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,0%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,2% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  59,2%
  Województwo
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kaliski
  9,2%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kaliski
  4,7%
  Województwo
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kaliskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat kaliski
  3,9
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. kaliski
  1,1
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 319 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kaliskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -212 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -76 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -136 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  -2,6
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • -3,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kaliskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kaliskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kaliskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kaliskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 691 Urodzenia żywe
 • 323 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 368 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  8,4
  Wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kaliski
  36,9
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 329 g Średnia waga noworodków
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 379 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. kaliski
  3 329 g
  Województwo
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 224 Waga 3500g - 3999g
 • 224
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,38
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kaliski
  0,77
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie kaliskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 903 Zgony
 • 399 Kobiety
  (Zgony)
 • 504 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,2%
  55,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,9
  Województwo
  10,9
  Polska
  11,9
 • 130,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  130,7
  Województwo
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,8
  Wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,7
  Wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat kaliski
  21,2%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kaliski
  20,2%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,1%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 246,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  246,3
  Województwo
  261,2
  Kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Kraj
  246,5
 • 258,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 290,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 225,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  258,4
  Województwo
  338,7
  Kraj
  475,8
 • 21,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 31,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  21,8
  Województwo
  49,4
  Polska
  70,6
 • 31,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat kaliski
  31,0
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 2,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  6,8
  Kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,2%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kaliskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58 Osoby w zamachach samobójczych
 • 18 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 39 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 6 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 70 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  70,0
  woj. wielkopolskie
  24,0
  Cały kraj
  38,0
 • 36 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  36,0
  Województwo
  12,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 5 zażycie innych leków
 • 5
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 33 powieszenie się
 • 33
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 23 powieszenie się
 • 23
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 trwałe kalectwo
 • 2
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 16 nieustalona
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 2 trwałe kalectwo
 • 2
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 13 nieustalona
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 22 30-49 lat
 • 22
 • 16 50-60 lat
 • 16
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu14
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony33
 • 6 trzeźwy
 • 14 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 33 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony26
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 26 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 22 kawaler/panna
 • 22
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony44
 • 1 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 44 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony22
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 22 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 18 praca
 • 18
 • 9 na utrzymaniu innej osoby
 • 9
 • 4 renta
 • 4
 • 5 emerytura
 • 5
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 19 nieustalony
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 3 renta
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 874 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 483 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 391 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 858 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 467 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 391 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 16 Saldo migracji wewnętrznych
 • 16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kaliskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kaliski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kaliskim oddano do użytku 319 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kaliskim to 24 567 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 298 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  89,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 10,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kaliskim to 5,54 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie kaliskim to 124,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,73% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,26% mieszkań posiada łazienkę, 82,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 15,41% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie kaliskim 16 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 351 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 604 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 351 zł
 • powiat kaliski
  3 351 zł
  woj. wielkopolskie
  5 109 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 3 351 zł Ogółem
 • 3 351 zł
 • 1 848 zł do 40 m2
 • 1 848 zł
 • 1 692 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 692 zł
 • 4 574 zł od 80,1 m2
 • 4 574 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 604 zł
 • Tutaj
  3 604 zł
  woj. wielkopolskie
  5 354 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 3 604 zł Ogółem
 • 3 604 zł
 • 2 075 zł do 40 m2
 • 2 075 zł
 • 1 894 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 894 zł
 • 4 510 zł od 80,1 m2
 • 4 510 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 16
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m26
 • 4 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kaliskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 351 zł
 • Powiat
  3 351 zł
  woj. wielkopolskie
  4 599 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 3 351 zł Ogółem
 • 3 351 zł
 • 1 848 zł do 40 m2
 • 1 848 zł
 • 1 692 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 692 zł
 • 4 574 zł od 80,1 m2
 • 4 574 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 604 zł
 • Powiat
  3 604 zł
  Wielkopolskie
  4 719 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 3 604 zł Ogółem
 • 3 604 zł
 • 2 075 zł do 40 m2
 • 2 075 zł
 • 1 894 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 894 zł
 • 4 510 zł od 80,1 m2
 • 4 510 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 16
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m26
 • 4 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 567 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 297,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  297,80
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  105,50 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat kaliski
  31,40 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. kaliski
  4,73
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 3,36 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,36
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,71
  Województwo
  0,64
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 319 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kaliski
  3,87
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 766 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,54
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 21,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  21,41
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 39 829 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 124,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  124,9 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kaliski
  0,48 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. kaliski
  95,80%
  Wielkopolskie
  98,04%
  Polska
  97,71%
 • 91,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  91,73%
  Województwo
  96,58%
  Cały kraj
  95,10%
 • 88,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  88,26%
  woj. wielkopolskie
  95,43%
  Cały kraj
  93,66%
 • 82,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kaliski
  82,12%
  woj. wielkopolskie
  86,82%
  Kraj
  85,62%
 • 15,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. kaliski
  15,41%
  Województwo
  55,85%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat kaliski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie kaliskim na 1000 mieszkańców pracuje 435osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kaliskim wynosiło w 2022 roku 3,6% (3,6% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kaliskim wynosiło 5 201,09 PLN, co odpowiada 77.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kaliskiego 7 175 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 176 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 999.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kaliskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 435 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kaliski
  435,0
  Województwo
  440,0
  Cały kraj
  402,0
 • 3,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,6% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Powiat
  3,6%
  Wielkopolskie
  2,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kaliskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 201 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 201 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kaliskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 175 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 176 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 999 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 28,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kaliskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kaliski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,4
  Województwo
  68,5
  Polska
  69,0
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  32,8
  Wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 104,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  104,0
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kaliski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie kaliskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 344 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 723 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 683 nowe podmioty, a 347 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (736) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (525) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (468) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (239) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kaliskim najwięcej (465) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 083) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,8% (486) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,5% (2 297) podmiotów, a 66,6% (5 561) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kaliskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.2%) oraz Budownictwo (18.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 344 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 486 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 297 Przemysł i budownictwo
 • 5 561 Pozostała działalność
 • 683 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kaliskim w 2022 roku
 • 347 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kaliskim w 2022 roku
 • 6 723 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 083 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 083
 • 219 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 219
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 8 343 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 343
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 552 Spółki handlowe ogółem
 • 552
 • 30  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 465  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 465
 • 29    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 212 Spółki cywilne ogółem
 • 212
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 723 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 697 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 697
 • 1 260 Budownictwo
 • 1 260
 • 737 Przetwórstwo przemysłowe
 • 737
 • 575 Transport i gospodarka magazynowa
 • 575
 • 504 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 504
 • 428 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 428
 • 338 Pozostała działalność
 • 338
 • 313 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 313
 • 205 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 205
 • 159 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 159
 • 151 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 151
 • 121 Informacja i komunikacja
 • 121
 • 105 Edukacja
 • 105
 • 46 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 46
 • 39 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 39
 • 21 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 21
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 12 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 12
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kaliskim stwierdzono 704 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kaliskim wynosi 87,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kaliskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,42 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 1,73 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 704 Przestępstwa ogółem
 • 704
 • 283 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 283
 • 155 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 155
 • 197 Przestępstwa drogowe
 • 197
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 143 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 143
 • 8,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,52
  Województwo
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 3,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kaliski
  3,42
  Województwo
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,88
  Wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. kaliski
  2,38
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kaliski
  0,17
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 1,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,73
  Województwo
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat kaliski
  87%
  Wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. kaliski
  71%
  Wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  97%
  Wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. kaliski
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  94%
  Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kaliski
  50%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Powiat kaliski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kaliskiego wyniosła w 2022 roku 95,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu kaliskiego - 33.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (19.8%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 35,8 mln złotych, czyli 37,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kaliskiego wyniosła w 2022 roku 87,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.8%). W budżecie powiatu kaliskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 318 złotych na mieszkańca (30,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,1 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kaliskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,7 mln

  576(100%)

  45,3 mln

  547(100%)

  48,7 mln

  587(100%)

  82,4 mln

  992(100%)

  68,4 mln

  824(100%)

  64,5 mln

  777(100%)

  80,5 mln

  972(100%)

  95,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,3 mln

  137(23.8%)

  11,8 mln

  142(26%)

  11,2 mln

  134(22.9%)

  32,2 mln

  388(39.1%)

  24,9 mln

  299(36.4%)

  17,2 mln

  208(26.7%)

  19,7 mln

  238(24.5%)

  31,6 mln

  383(33.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,1 mln

  133(23.2%)

  11,4 mln

  138(25.2%)

  12,6 mln

  151(25.8%)

  15,5 mln

  186(18.7%)

  14,5 mln

  175(21.3%)

  14,9 mln

  180(23.1%)

  19,2 mln

  232(23.8%)

  18,9 mln

  229(19.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,2 mln

  87,3(15.2%)

  6,8 mln

  82,3(15.1%)

  7,0 mln

  83,7(14.3%)

  12,0 mln

  145(14.6%)

  9,2 mln

  111(13.5%)

  10,6 mln

  128(16.4%)

  15,9 mln

  193(19.8%)

  11,8 mln

  143(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  245,5 tys

  3,0(0.5%)

  306,3 tys

  3,7(0.7%)

  986,3 tys

  11,9(2%)

  2,5 mln

  30,2(3%)

  199,1 tys

  2,4(0.3%)

  335,0 tys

  4,0(0.5%)

  757,1 tys

  9,2(0.9%)

  6,8 mln

  81,9(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  78,3(13.6%)

  6,7 mln

  80,9(14.8%)

  3,2 mln

  38,2(6.5%)

  3,6 mln

  43,6(4.4%)

  4,0 mln

  47,7(5.8%)

  4,3 mln

  51,4(6.6%)

  4,5 mln

  54,7(5.6%)

  6,2 mln

  75,7(6.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  42,2(7.3%)

  3,8 mln

  46,0(8.4%)

  4,4 mln

  52,3(8.9%)

  4,2 mln

  50,0(5%)

  4,4 mln

  53,2(6.5%)

  4,8 mln

  58,2(7.5%)

  5,0 mln

  60,1(6.2%)

  5,6 mln

  68,5(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  744,8 tys

  9,0(1.6%)

  903,3 tys

  10,9(2%)

  967,6 tys

  11,6(2%)

  1,3 mln

  15,9(1.6%)

  947,4 tys

  11,4(1.4%)

  938,6 tys

  11,3(1.5%)

  3,8 mln

  45,7(4.7%)

  2,6 mln

  32,0(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  17,2(3%)

  1,5 mln

  18,4(3.4%)

  2,2 mln

  26,7(4.6%)

  3,5 mln

  41,6(4.2%)

  1,9 mln

  23,3(2.8%)

  2,2 mln

  26,7(3.4%)

  2,3 mln

  27,4(2.8%)

  2,5 mln

  29,9(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  191,8 tys

  2,3(0.4%)

  203,0 tys

  2,4(0.4%)

  327,0 tys

  3,9(0.7%)

  524,7 tys

  6,3(0.6%)

  710,8 tys

  8,6(1%)

  747,9 tys

  9,0(1.2%)

  901,3 tys

  10,9(1.1%)

  977,5 tys

  11,8(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  752,4 tys

  9,1(1.6%)

  711,0 tys

  8,6(1.6%)

  873,0 tys

  10,5(1.8%)

  1,0 mln

  12,5(1.3%)

  966,8 tys

  11,6(1.4%)

  973,8 tys

  11,7(1.5%)

  1,1 mln

  13,6(1.4%)

  937,7 tys

  11,4(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  219,5 tys

  2,6(0.5%)

  182,8 tys

  2,2(0.4%)

  125,0 tys

  1,5(0.3%)

  174,2 tys

  2,1(0.2%)

  275,6 tys

  3,3(0.4%)

  262,9 tys

  3,2(0.4%)

  143,3 tys

  1,7(0.2%)

  899,8 tys

  10,9(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  28,7 tys

  0,3(0.1%)

  26,6 tys

  0,3(0.1%)

  25,1 tys

  0,3(0.1%)

  113,0 tys

  1,4(0.1%)

  55,1 tys

  0,7(0.1%)

  112,1 tys

  1,4(0.2%)

  861,4 tys

  10,4(1.1%)

  774,2 tys

  9,4(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  501,6 tys

  6,1(1.1%)

  502,8 tys

  6,1(1.1%)

  480,4 tys

  5,8(1%)

  510,2 tys

  6,1(0.6%)

  478,0 tys

  5,8(0.7%)

  460,8 tys

  5,6(0.7%)

  479,8 tys

  5,8(0.6%)

  476,7 tys

  5,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,2(0.4%)

  185,8 tys

  2,2(0.4%)

  186,0 tys

  2,2(0.2%)

  186,8 tys

  2,2(0.3%)

  189,2 tys

  2,3(0.3%)

  188,0 tys

  2,3(0.2%)

  197,5 tys

  2,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  153,1 tys

  1,8(0.3%)

  122,2 tys

  1,5(0.3%)

  308,9 tys

  3,7(0.6%)

  129,4 tys

  1,6(0.2%)

  224,2 tys

  2,7(0.3%)

  195,1 tys

  2,4(0.3%)

  161,0 tys

  1,9(0.2%)

  168,6 tys

  2,0(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  111,0 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  67,6 tys

  0,8(0.1%)

  56,4 tys

  0,7(0.1%)

  44,8 tys

  0,5(0.1%)

  49,7 tys

  0,6(0.1%)

  166,1 tys

  2,0(0.2%)

  45,5 tys

  0,5(0.1%)

  56,6 tys

  0,7(0.1%)

  81,0 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,7 mln

  44,8(7.8%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  44,1 tys

  0,5(0.1%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  138,6 tys

  1,7(0.2%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,2 tys

  0,1(0%)

  11,4 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  14,7 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  11,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kaliskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kaliski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kaliskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,3 mln

  620(100%)

  50,0 mln

  604(100%)

  51,6 mln

  622(100%)

  69,5 mln

  836(100%)

  70,1 mln

  845(100%)

  74,6 mln

  898(100%)

  78,6 mln

  949(100%)

  87,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,5 mln

  163(26.4%)

  14,8 mln

  179(29.7%)

  16,7 mln

  201(32.4%)

  19,9 mln

  240(28.6%)

  22,9 mln

  275(32.6%)

  23,1 mln

  279(31%)

  25,1 mln

  304(32%)

  30,0 mln

  363(34.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,8 mln

  227(36.7%)

  19,5 mln

  235(39%)

  19,9 mln

  239(38.5%)

  19,7 mln

  238(28.4%)

  21,1 mln

  254(30.1%)

  26,9 mln

  325(36.1%)

  26,5 mln

  320(33.7%)

  23,3 mln

  282(26.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,7 mln

  80,5(13%)

  7,0 mln

  84,1(13.9%)

  4,8 mln

  57,7(9.3%)

  15,4 mln

  185(22.1%)

  14,4 mln

  173(20.5%)

  9,4 mln

  114(12.6%)

  12,4 mln

  150(15.8%)

  8,6 mln

  104(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  634,3 tys

  7,7(1.2%)

  646,0 tys

  7,8(1.3%)

  1,2 mln

  14,6(2.4%)

  2,8 mln

  34,1(4.1%)

  483,3 tys

  5,8(0.7%)

  663,9 tys

  8,0(0.9%)

  1,2 mln

  14,1(1.5%)

  7,2 mln

  87,8(8.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  786,5 tys

  9,5(1.5%)

  245,6 tys

  3,0(0.5%)

  258,0 tys

  3,1(0.5%)

  238,8 tys

  2,9(0.3%)

  777,4 tys

  9,4(1.1%)

  2,3 mln

  28,1(3.1%)

  1,5 mln

  18,5(2%)

  5,6 mln

  68,2(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  45,4(7.3%)

  4,4 mln

  53,4(8.8%)

  2,4 mln

  28,5(4.6%)

  2,6 mln

  30,8(3.7%)

  2,8 mln

  34,1(4%)

  3,3 mln

  39,2(4.4%)

  3,0 mln

  36,0(3.8%)

  4,6 mln

  55,7(5.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  18,1(2.9%)

  1,5 mln

  17,9(3%)

  1,6 mln

  19,0(3.1%)

  1,8 mln

  21,1(2.5%)

  1,7 mln

  20,2(2.4%)

  1,8 mln

  21,4(2.4%)

  2,1 mln

  25,9(2.7%)

  1,9 mln

  23,0(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  474,6 tys

  5,7(0.9%)

  499,8 tys

  6,0(1%)

  471,3 tys

  5,7(0.9%)

  544,2 tys

  6,6(0.8%)

  802,2 tys

  9,7(1.1%)

  831,0 tys

  10,0(1.1%)

  890,9 tys

  10,8(1.1%)

  1,1 mln

  12,9(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  773,9 tys

  9,3(1.5%)

  622,5 tys

  7,5(1.2%)

  568,6 tys

  6,8(1.1%)

  913,1 tys

  11,0(1.3%)

  623,4 tys

  7,5(0.9%)

  687,5 tys

  8,3(0.9%)

  682,1 tys

  8,2(0.9%)

  936,5 tys

  11,4(1.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  313,3 tys

  3,8(0.6%)

  311,0 tys

  3,8(0.6%)

  311,2 tys

  3,7(0.6%)

  318,4 tys

  3,8(0.5%)

  349,1 tys

  4,2(0.5%)

  331,9 tys

  4,0(0.4%)

  341,9 tys

  4,1(0.4%)

  332,0 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,2(0.4%)

  185,6 tys

  2,2(0.4%)

  186,3 tys

  2,2(0.3%)

  186,8 tys

  2,2(0.3%)

  189,2 tys

  2,3(0.3%)

  188,0 tys

  2,3(0.2%)

  197,5 tys

  2,4(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  236,2 tys

  2,9(0.5%)

  191,0 tys

  2,3(0.4%)

  728,9 tys

  8,8(1.4%)

  1,8 mln

  21,3(2.5%)

  119,5 tys

  1,4(0.2%)

  64,2 tys

  0,8(0.1%)

  115,5 tys

  1,4(0.1%)

  75,7 tys

  0,9(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  23,7 tys

  0,3(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,3(0%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  30,4 tys

  0,4(0%)

  379,4 tys

  4,6(0.5%)

  622,5 tys

  7,5(0.8%)

  67,0 tys

  0,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  102,8 tys

  1,2(0.2%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  859

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  99,3 tys

  1,2(0.2%)

  58,8 tys

  0,7(0.1%)

  47,7 tys

  0,6(0.1%)

  69,1 tys

  0,8(0.1%)

  64,3 tys

  0,8(0.1%)

  49,4 tys

  0,6(0.1%)

  36,7 tys

  0,4(0%)

  49,4 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,7 mln

  44,2(7.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  630

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kaliski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 930 mieszkańców powiatu kaliskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 855 kobiet oraz 10 075 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców powiatu kaliskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kaliskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kaliskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,7%).

  W roku 2021 w powiecie kaliskim mieściło się 31 przedszkoli, w których do 122 oddziałów uczęszczało 2 461 dzieci (1 222 dziewczynki oraz 1 239 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 1 222 dzieci (615 dziewczynek oraz 607 chłopców). Dostępne były 1 262 miejsca.

  17,8% mieszkańców powiatu kaliskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 810 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 48 szkół podstawowych, w których w 451 oddziałach uczyło się 6 541 uczniów (3 172 kobiety oraz 3 369 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim placówkę miało 59 szkół podstawowych, w których w 364 oddziałach uczyło się 5 434 uczniów (2 663 kobiety oraz 2 771 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,73.

  W powiecie kaliskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 14 uczniów (2 kobiety oraz 12 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 9 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kaliskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 123 uczniów (90 kobiet oraz 33 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 46 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu kaliskiego w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat kaliski
  17,7%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kaliski
  30,5%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,3%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  7,6%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 9,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kaliski
  21,5%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kaliski
  27,1%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,2%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kaliski
  18,2%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 19,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kaliski
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 810 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kaliski
  810,0
  Województwo
  902,0
  Kraj
  883,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,07
  Województwo
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 31Przedszkola
 • 28 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 122 Oddziały
 • 44 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 456 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kaliski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 461 Dzieci
 • 1 222 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 239 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 80 2 lata i mniej
 • 80
 • 532 3 lata
 • 532
 • 696 4 lata
 • 696
 • 622 5 lata
 • 622
 • 523 6 lat
 • 523
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 277 3 lata
 • 277
 • 353 4 lata
 • 353
 • 307 5 lata
 • 307
 • 247 6 lat
 • 247
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 255 3 lata
 • 255
 • 343 4 lata
 • 343
 • 315 5 lata
 • 315
 • 276 6 lat
 • 276
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 717 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 183,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 182,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 49,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kaliski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 9 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,8%
  56,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 10 4 lata
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 5 4 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 •  
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 444 Oddziały
 • 6 520 Uczniowie
 • 3 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 356 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 859 Uczniowie w 1 klasie
 • 444 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 415 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 703 Absolwenci
 • 355 Kobiety
  (absolwenci)
 • 348 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,1%
  61,9%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kaliski
  14,5
  Województwo
  17,0
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 14,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,7
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 629,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 525,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 104,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,73
  woj. wielkopolskie
  97,57
  Cały kraj
  95,71
 • 84,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kaliski
  84,39
  woj. wielkopolskie
  96,51
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kaliski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kaliski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kaliski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 14,3%
  85,7%
 • 9 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kaliski
  14,0
  Województwo
  26,2
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kaliski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kaliski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kaliski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kaliskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie kaliskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 650)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie kaliskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kaliskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 895 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 219 (uczestnicy: 22 276)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 250)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 1 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 4 213)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 12 248)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 44 (uczestnicy: 645)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 29 (uczestnicy: 1 690)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 220)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 50)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 60)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 51 (uczestnicy: 1 090)
  • inne: 26 (uczestnicy: 560)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 584)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 85)
  • taneczne: 4 (członkowie: 68)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 56)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 18)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 29)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 120)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 165)
  • inne: 2 (członkowie: 43)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 111)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 21)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 5)
  • tańca: 2 (absolwenci: 40)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 45)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 574)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 172)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 29)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 96)
  • taneczne: 13 (członkowie: 257)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kaliskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 13 293 zwiedzających, co daje 1 609 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kaliskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 370 385 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 41 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 347 739 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 111
  • dostępne dla czytelników: 59
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 59
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 18
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Kluby sportowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kaliskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 769 członków. Zarejestrowano 1 748 ćwiczących (mężczyźni: 1 507, kobiety: 241, chłopcy do lat 18: 1 016, dziewczęta do lat 18: 217). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kaliskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kaliski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kaliski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 49 wypadków drogowych w powiecie kaliskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 60 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,4 wypadków (mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 73,1 rannych (mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie kaliskim zarejestrowanych było 95 815 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 64 614 samochodów osobowych (780,9 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 12 028 samochodów ciężarowych (160,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 231 autobusów (2,8 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 277 ciągników siodłowych (15,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 359 motocykli (52,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie kaliskim znajdowało się 47 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kaliskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 49 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 60 Ranni
  (rok 2022)
 • 41 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kaliskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 59,39 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat kaliski
  59,4
  Wielkopolskie
  65,8
  Polska
  56,5
 • 8,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kaliski
  8,5
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 72,72 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kaliski
  72,7
  Wielkopolskie
  74,9
  Kraj
  65,5
 • 10,44 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. kaliski
  10,4
  Wielkopolskie
  6,7
  Cały kraj
  6,6
 • 73,06 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  73,1
  Województwo
  80,8
  Cały kraj
  77,6
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  14,3
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Polska
  8,9
 • 122,45 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  122,4
  Województwo
  113,8
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 95 815 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kaliskim w 2021 roku
 • 64 614 Samochody osobowe
 • 12 028 Samochody ciężarowe
 • 29 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 231 Autobusy
 • 471 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 277 Ciągniki samochodowe
 • 1 277   Ciągniki siodłowe
 • 12 835 Ciągniki rolnicze
 • 4 359 Motocykle
 • 1 441   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 557 Motorowery
 • 64 614Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Samochody osobowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 780,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat kaliski
  780,9
  Wielkopolskie
  735,7
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 835
  • 1400-1649 kg16 331
  • 1650-1899 kg15 687
  • 1900 kg i więcej17 761
 • 14 835 do 1399 kg
 • 16 331 1400-1649 kg
 • 15 687 1650-1899 kg
 • 17 761 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 786 do 1399 cm3
 • 24 786
 • 35 029 1400-1999 cm3
 • 35 029
 • 4 799 2000 i więcej cm3
 • 4 799
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 859
  • olej napędowy22 552
  • gaz (LPG)8 430
  • pozostałe773
 • 32 859 benzyna
 • 22 552 olej napędowy
 • 8 430 gaz (LPG)
 • 773 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 437 do 1 roku
 • 437
 • 486 2 lata
 • 486
 • 768 3 lata
 • 768
 • 2 064 4-5 lat
 • 2 064
 • 2 224 6-7 lat
 • 2 224
 • 2 564 8-9 lat
 • 2 564
 • 3 483 10-11 lat
 • 3 483
 • 10 000 12-15 lat
 • 10 000
 • 13 595 16-20 lat
 • 13 595
 • 9 964 21-25 lat
 • 9 964
 • 5 192 26-30 lat
 • 5 192
 • 13 837 31 lat i więcej
 • 13 837
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kaliskim
 • Tutaj
  20,5 lat
  Wielkopolskie
  18,7 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 12 028Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 160,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  160,8
  Wielkopolskie
  127,3
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 001 do 999 kg
 • 5 001
 • 3 883 1000-1499 kg
 • 3 883
 • 955 1500-2999 kg
 • 955
 • 125 3000-3499 kg
 • 125
 • 265 3500-4999 kg
 • 265
 • 755 5000-6999 kg
 • 755
 • 369 7000-9999 kg
 • 369
 • 454 10000-14999 kg
 • 454
 • 221 15000 kg i więcej
 • 221
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 734
  • olej napędowy7 878
  • gaz (LPG)300
  • pozostałe1 116
 • 2 734 benzyna
 • 7 878 olej napędowy
 • 300 gaz (LPG)
 • 1 116 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 78 do 1 roku
 • 78
 • 61 2 lata
 • 61
 • 109 3 lata
 • 109
 • 279 4-5 lat
 • 279
 • 395 6-7 lat
 • 395
 • 414 8-9 lat
 • 414
 • 693 10-11 lat
 • 693
 • 1 645 12-15 lat
 • 1 645
 • 1 954 16-20 lat
 • 1 954
 • 1 732 21-25 lat
 • 1 732
 • 955 26-30 lat
 • 955
 • 3 713 31 lat i więcej
 • 3 713
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kaliskim
 • powiat kaliski
  22,4 lat
  Województwo
  18,5 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 231Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Autobusy w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  2,8
  Województwo
  2,7
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20
  • olej napędowy166
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe45
 • 20 benzyna
 • 166 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 45 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 15 12-15 lat
 • 15
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 46 21-25 lat
 • 46
 • 27 26-30 lat
 • 27
 • 97 31 lat i więcej
 • 97
 • 26,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kaliskim
 • Powiat
  26,6 lat
  Województwo
  22,0 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 1 277Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 15,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  15,4
  Wielkopolskie
  19,0
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy1 144
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe128
 • 5 benzyna
 • 1 144 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 128 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 5 2 lata
 • 5
 • 23 3 lata
 • 23
 • 144 4-5 lat
 • 144
 • 145 6-7 lat
 • 145
 • 180 8-9 lat
 • 180
 • 138 10-11 lat
 • 138
 • 247 12-15 lat
 • 247
 • 135 16-20 lat
 • 135
 • 117 21-25 lat
 • 117
 • 61 26-30 lat
 • 61
 • 79 31 lat i więcej
 • 79
 • 13,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kaliskim
 • Tutaj
  13,8 lat
  Województwo
  11,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 359Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kaliskim
 • Motocykle w powiecie kaliskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 52,7 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. kaliski
  52,7
  Wielkopolskie
  52,0
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 40 do 1 roku
 • 40
 • 45 2 lata
 • 45
 • 37 3 lata
 • 37
 • 94 4-5 lat
 • 94
 • 174 6-7 lat
 • 174
 • 139 8-9 lat
 • 139
 • 186 10-11 lat
 • 186
 • 578 12-15 lat
 • 578
 • 624 16-20 lat
 • 624
 • 597 21-25 lat
 • 597
 • 295 26-30 lat
 • 295
 • 1 550 31 lat i więcej
 • 1 550
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kaliskim
 • Powiat
  23,0 lat
  Województwo
  24,4 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 30 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kaliskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 407,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. kaliski
  407,7 km
  Województwo
  848,7 km
  Polska
  624,0 km
 • 5,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat kaliski
  5,7 km
  woj. wielkopolskie
  7,3 km
  Polska
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)