Powiat jaworski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat jaworski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 50 947 Liczba mieszkańców
 • 582 km2 Powierzchnia
 • 88 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 57,2% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Laskowski Starosta
 • ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor Adres starostwa powiatowego
 • DJA Tablice rejestracyjne
Powiat jaworski na mapie
Identyfikatory
 • 0205 TERYT (TERC)
Herb powiatu jaworskiego
powiat jaworski herb
Flaga powiatu jaworskiego
powiat jaworski flaga

powiat jaworski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
76 726 22 14
76 726 22 35
ul. Armii Krajowej 2
59-400 Jawor
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
76 870 26 43
76 870 26 43
ul. Kościuszki 6
59-400 Jawor
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze
76 870 23 48
76 870 23 48
ul. Piwna 1
59-400 Jawor
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze
76 870 24 59
76 870 24 59
ul. Wrocławska 21
59-400 Jawor
Starostwo Powiatowe w Jaworze
(76) 729-01-00 102
(76) 729-01-60
ul. Wrocławska
59-400 Jawor

Powiat jaworski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat jaworski ma 50 947 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jaworskiego w 2050 roku wynosi 38 781, z czego 19 523 to kobiety, a 19 258 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jaworskiego zawarli w 2017 roku 245 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu jaworskiego jest stanu wolnego, 54,1% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jaworski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -131. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,57 na 1000 mieszkańców powiatu jaworskiego. W 2017 roku urodziło się 479 dzieci, w tym 54,3% dziewczynek i 45,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 286 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,4% zgonów w powiecie jaworskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w powiecie jaworskim były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jaworskiego przypada 11.03 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 504 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 624 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jaworskiego -120. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  62,3% mieszkańców powiatu jaworskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jaworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 50 947 Liczba mieszkańców
 • 25 998 Kobiety
 • 24 949 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jaworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jaworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jaworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jaworskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38 781 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 523 Kobiety
 • 19 258 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jaworskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jaworskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jaworskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jaworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,2 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jaworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jaworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • powiat jaworski
  30,3%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,1%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,8%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat jaworski
  5,5%
  Województwo
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat jaworski
  0,2%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jaworskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,8
  Dolnośląskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,7
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Polska
  1,7
 • 245 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jaworskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -131 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -30 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -101 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat jaworski
  -2,6
  Dolnośląskie
  -1,3
  Kraj
  -0,0
 • -5,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jaworskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jaworskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jaworskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jaworskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 479 Urodzenia żywe
 • 260 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 219 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,3%
  45,7%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat jaworski
  9,4
  Dolnośląskie
  9,8
  Cała Polska
  10,5
 • 40,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,9
  Dolnośląskie
  41,7
  Cała Polska
  44,2
 • 15.47 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.47
 • 51.68 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.68
 • 94.69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.69
 • 73.16 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.16
 • 29.81 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.81
 • 6.3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.3
 • 0.68 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.68
 • 3 286 g Średnia waga noworodków
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 343 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. jaworski
  3 286 g
  woj. dolnośląskie
  3 348 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 119 Waga 3500g - 3999g
 • 119
 • 201 Waga 3000g - 3499g
 • 201
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,34
  woj. dolnośląskie
  1,36
  Kraj
  1,45
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,73
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,79
  Dolnośląskie
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie jaworskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 566 Zgony
 • 254 Kobiety
  (Zgony)
 • 312 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,9%
  55,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Kraj
  10,1
 • 127,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  127,2
  Dolnośląskie
  111,3
  Kraj
  101,5
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. jaworski
  4,5
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Cały kraj
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. jaworski
  3,9
  Dolnośląskie
  3,5
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jaworskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  47,6%
  Województwo
  45,1%
  Kraj
  45,7%
 • 28,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. jaworski
  28,5%
  Województwo
  27,4%
  Polska
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  Dolnośląskie
  6,3%
  Cała Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  8,5
  Kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  78,7
  Cały kraj
  74,3
 • 342,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. jaworski
  342,8
  Województwo
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Cały kraj
  261,6
 • 573,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 687,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 454,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  573,2
  Dolnośląskie
  489,6
  Kraj
  469,0
 • 100,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 78,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 121,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jaworski
  100,3
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Kraj
  87,7
 • 34,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  34,2
  Województwo
  32,6
  Cała Polska
  31,8
 • 3,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. jaworski
  3,8
  Dolnośląskie
  8,9
  Cała Polska
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat jaworski
  0,3%
  Dolnośląskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 504 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 282 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 222 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 624 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 349 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 275 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -111 Saldo migracji
 • -67 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -44 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -120 Saldo migracji wewnętrznych
 • -67 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -53 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jaworskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jaworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jaworski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie jaworskim oddano do użytku 87 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie jaworskim to 17 883 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 349 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 97,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jaworskim to 5,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie jaworskim to 141,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,82% mieszkań posiada łazienkę, 73,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 59,76% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 883 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 349,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat jaworski
  349,40
  Dolnośląskie
  396,90
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 74,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. jaworski
  74,00 m2
  Województwo
  72,40 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 25,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. jaworski
  25,90 m2
  Dolnośląskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat jaworski
  3,92
  woj. dolnośląskie
  3,84
  Kraj
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,86
  woj. dolnośląskie
  2,52
  Cały kraj
  2,69
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 87 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,71
  woj. dolnośląskie
  5,88
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 62 Użytek własny
 • 6 Sprzedaż lub wynajem
 • 91,2%
  8,8%
 • 487 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,60
  Województwo
  3,48
  Cała Polska
  3,91
 • 9,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  9,56
  Dolnośląskie
  20,49
  Cały kraj
  18,14
 • 12 275 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 141,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  141,1 m2
  woj. dolnośląskie
  81,8 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. jaworski
  0,24 m2
  Dolnośląskie
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,43%
  Dolnośląskie
  98,59%
  Cały kraj
  96,79%
 • 94,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat jaworski
  94,60%
  woj. dolnośląskie
  94,82%
  Cały kraj
  93,66%
 • 91,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  91,82%
  Dolnośląskie
  92,57%
  Cały kraj
  91,31%
 • 73,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat jaworski
  73,89%
  woj. dolnośląskie
  81,32%
  Polska
  82,12%
 • 59,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. jaworski
  59,76%
  woj. dolnośląskie
  64,85%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat jaworski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie jaworskim na 1000 mieszkańców pracuje 153 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jaworskim wynosiło w 2017 roku 13,5% (15,5% wśród kobiet i 11,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jaworskim wynosiło 3 756,46 PLN, co odpowiada 83.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jaworskiego 4 787 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 445 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 342.

  27,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jaworskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,1% w przemyśle i budownictwie, a 11,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 153 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat jaworski
  153,0
  Województwo
  268,0
  Polska
  247,0
 • 13,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,5% Kobiety
 • 11,8% Mężczyźni
 • pow. jaworski
  13,5%
  woj. dolnośląskie
  5,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jaworskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jaworskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jaworskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 756 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. jaworski
  3 756 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 655 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jaworskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 787 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 445 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 342 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Pozostałe
 • 41,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jaworskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 798 Pracujący ogółem
 • 4 141 Kobiety
 • 3 657 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jaworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jaworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,6
  Województwo
  63,4
  Kraj
  63,4
 • 33,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,8
  woj. dolnośląskie
  35,8
  Polska
  34,0
 • 126,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. jaworski
  126,1
  Województwo
  129,6
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jaworski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie jaworskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 227 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 578 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 438 nowych podmiotów, a 347 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (656) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (371) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (577) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (331) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie jaworskim najwięcej (293) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 068) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (155) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,5% (1 227) podmiotów, a 73,6% (3 845) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie jaworskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.4%) oraz Budownictwo (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 227 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 155 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 227 Przemysł i budownictwo
 • 3 845 Pozostała działalność
 • 438 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie jaworskim w 2017 roku
 • 347 Podmioty wyrejestrowane w powiecie jaworskim w 2017 roku
 • 3 578 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 068 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 068
 • 125 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 125
 • 30 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 30
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 5 223 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 223
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 315 Spółki handlowe ogółem
 • 315
 • 77  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 77
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 271  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 271
 • 76    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 76
 • 293 Spółki cywilne ogółem
 • 293
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 578 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 089 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 089
 • 572 Budownictwo
 • 572
 • 449 Przetwórstwo przemysłowe
 • 449
 • 283 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 283
 • 260 Transport i gospodarka magazynowa
 • 260
 • 157 Pozostała działalność
 • 157
 • 155 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 155
 • 101 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 101
 • 98 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 98
 • 90 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 90
 • 88 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 88
 • 82 Informacja i komunikacja
 • 82
 • 67 Edukacja
 • 67
 • 48 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 48
 • 25 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 25
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jaworski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie jaworskim stwierdzono 938 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jaworskim wynosi 76,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jaworskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,30 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 8,60 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,21 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,47 (73%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 938 Przestępstwa ogółem
 • 938
 • 679 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 679
 • 75 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 75
 • 113 Przestępstwa drogowe
 • 113
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 439 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 439
 • 18,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. jaworski
  18,38
  Dolnośląskie
  25,10
  Cała Polska
  19,62
 • 13,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,30
  woj. dolnośląskie
  17,91
  Polska
  12,07
 • 1,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,47
  Dolnośląskie
  4,00
  Kraj
  4,94
 • 2,21 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,21
  Dolnośląskie
  2,10
  Cały kraj
  1,78
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. jaworski
  0,55
  Dolnośląskie
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 8,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. jaworski
  8,60
  Województwo
  14,49
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  76%
  Dolnośląskie
  64%
  Kraj
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. jaworski
  70%
  woj. dolnośląskie
  55%
  Kraj
  60%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  81%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat jaworski
  99%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. jaworski
  93%
  Województwo
  83%
  Kraj
  84%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. jaworski
  56%
  woj. dolnośląskie
  45%
  Cała Polska
  52%

Powiat jaworski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu jaworskiego wyniosła w 2016 roku 52,6 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu jaworskiego - 24.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (17.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,6 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu jaworskiego wyniosła w 2016 roku 53,8 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 9.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (15.6%). W budżecie powiatu jaworskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 152 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,9 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie jaworskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu jaworskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu jaworskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,4 mln

  958(100%)

  59,4 mln

  1,1 tys(100%)

  49,9 mln

  947(100%)

  53,3 mln

  1,0 tys(100%)

  55,2 mln

  1,1 tys(100%)

  53,2 mln

  1,0 tys(100%)

  53,8 mln

  1,0 tys(100%)

  52,6 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,2 mln

  294(30.7%)

  15,3 mln

  297(25.8%)

  13,0 mln

  248(26.1%)

  13,4 mln

  255(25.1%)

  13,3 mln

  255(24.1%)

  13,2 mln

  256(24.9%)

  13,1 mln

  255(24.4%)

  12,8 mln

  249(24.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,4 mln

  202(21.1%)

  10,8 mln

  210(18.2%)

  10,8 mln

  206(21.7%)

  10,9 mln

  209(20.6%)

  11,3 mln

  216(20.4%)

  11,8 mln

  227(22.1%)

  12,1 mln

  235(22.5%)

  12,0 mln

  234(22.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  134(14%)

  10,4 mln

  202(17.5%)

  5,8 mln

  111(11.7%)

  7,3 mln

  139(13.7%)

  8,3 mln

  160(15.1%)

  9,2 mln

  178(17.3%)

  8,3 mln

  162(15.5%)

  9,0 mln

  176(17.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  104(10.9%)

  6,6 mln

  128(11.1%)

  5,9 mln

  113(11.9%)

  5,2 mln

  98,4(9.7%)

  5,2 mln

  100(9.5%)

  5,5 mln

  106(10.3%)

  7,0 mln

  136(13%)

  6,3 mln

  124(12%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  60,8(6.3%)

  3,3 mln

  63,1(5.5%)

  3,4 mln

  63,7(6.7%)

  3,4 mln

  65,5(6.4%)

  3,6 mln

  69,4(6.5%)

  3,5 mln

  66,8(6.5%)

  3,4 mln

  66,0(6.3%)

  3,7 mln

  71,8(7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,1 mln

  59,6(6.2%)

  3,3 mln

  63,4(5.5%)

  3,1 mln

  58,4(6.2%)

  3,2 mln

  61,4(6%)

  3,1 mln

  59,2(5.6%)

  3,2 mln

  61,8(6%)

  3,8 mln

  73,5(7%)

  3,0 mln

  58,3(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  34,0(3.5%)

  1,8 mln

  35,1(3%)

  1,7 mln

  32,8(3.5%)

  1,6 mln

  31,4(3.1%)

  1,7 mln

  32,4(3.1%)

  1,8 mln

  35,3(3.4%)

  2,0 mln

  38,8(3.7%)

  1,9 mln

  36,5(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  36,2(3.8%)

  3,0 mln

  58,7(5.1%)

  2,2 mln

  41,4(4.4%)

  2,3 mln

  44,4(4.4%)

  2,5 mln

  48,7(4.6%)

  2,6 mln

  49,6(4.8%)

  1,8 mln

  35,9(3.4%)

  1,5 mln

  29,7(2.9%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  422,6 tys

  8,1(0.8%)

  939,7 tys

  18,0(1.7%)

  919,3 tys

  17,7(1.7%)

  872,7 tys

  17,0(1.6%)

  969,2 tys

  18,9(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  380,8 tys

  7,4(0.8%)

  394,9 tys

  7,7(0.7%)

  402,2 tys

  7,6(0.8%)

  422,2 tys

  8,1(0.8%)

  462,4 tys

  8,9(0.8%)

  408,0 tys

  7,9(0.8%)

  586,7 tys

  11,4(1.1%)

  687,0 tys

  13,4(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  675,4 tys

  13,1(1.4%)

  766,9 tys

  14,9(1.3%)

  1,1 mln

  20,7(2.2%)

  1,2 mln

  22,0(2.2%)

  797,6 tys

  15,3(1.4%)

  641,4 tys

  12,4(1.2%)

  518,1 tys

  10,1(1%)

  432,7 tys

  8,5(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  172,6 tys

  3,3(0.3%)

  79,0 tys

  1,5(0.1%)

  81,5 tys

  1,5(0.2%)

  88,0 tys

  1,7(0.2%)

  67,8 tys

  1,3(0.1%)

  25,1 tys

  0,5(0%)

  125,3 tys

  2,4(0.2%)

  125,5 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,0 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  197,5 tys

  3,8(0.4%)

  220,0 tys

  4,3(0.4%)

  62,0 tys

  1,2(0.1%)

  71,3 tys

  1,4(0.1%)

  44,3 tys

  0,9(0.1%)

  62,1 tys

  1,2(0.1%)

  24,6 tys

  0,5(0%)

  43,4 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  39,5 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  282,2 tys

  5,5(0.6%)

  2,7 mln

  51,5(4.5%)

  108,8 tys

  2,1(0.2%)

  45,0 tys

  0,9(0.1%)

  49,5 tys

  1,0(0.1%)

  143,4 tys

  2,8(0.3%)

  31,6 tys

  0,6(0.1%)

  35,4 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,3 tys

  0,1(0%)

  120,0 tys

  2,3(0.2%)

  14,2 tys

  0,3(0%)

  46,0 tys

  0,9(0.1%)

  20,6 tys

  0,4(0%)

  31,3 tys

  0,6(0.1%)

  9,7 tys

  0,2(0%)

  21,3 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  604,2 tys

  11,5(1.2%)

  915,6 tys

  17,5(1.7%)

  3,7 mln

  70,8(6.7%)

  109,6 tys

  2,1(0.2%)

  22,5 tys

  0,4(0%)

  20,3 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  30,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  653,1 tys

  12,7(1.1%)

  1,5 mln

  29,3(3.1%)

  2,7 mln

  52,1(5.1%)

  104,1 tys

  2,0(0.2%)

  45,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,1 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie jaworskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu jaworskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat jaworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu jaworskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,7 mln

  904(100%)

  52,7 mln

  998(100%)

  52,7 mln

  1,0 tys(100%)

  52,5 mln

  1,0 tys(100%)

  57,3 mln

  1,1 tys(100%)

  53,5 mln

  1,0 tys(100%)

  59,1 mln

  1,1 tys(100%)

  53,8 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,6 mln

  418(46.2%)

  22,4 mln

  434(42.5%)

  23,3 mln

  444(44.3%)

  22,7 mln

  434(43.3%)

  22,3 mln

  429(39%)

  21,2 mln

  409(39.6%)

  20,6 mln

  399(34.7%)

  19,9 mln

  388(37%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,8 mln

  113(12.5%)

  6,0 mln

  117(11.5%)

  7,1 mln

  135(13.4%)

  7,3 mln

  139(13.8%)

  7,6 mln

  146(13.2%)

  8,2 mln

  158(15.3%)

  9,0 mln

  175(15.2%)

  9,3 mln

  181(17.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,8 mln

  132(14.6%)

  7,1 mln

  137(13.4%)

  7,3 mln

  138(13.8%)

  7,4 mln

  142(14.2%)

  7,8 mln

  150(13.7%)

  8,3 mln

  161(15.6%)

  8,3 mln

  162(14.1%)

  8,4 mln

  164(15.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,6 mln

  88,4(9.8%)

  4,0 mln

  77,9(7.6%)

  4,7 mln

  90,0(9%)

  4,9 mln

  92,9(9.3%)

  5,9 mln

  113(10.3%)

  5,1 mln

  98,8(9.6%)

  5,2 mln

  101(8.8%)

  6,8 mln

  132(12.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  58,2(6.4%)

  3,1 mln

  59,6(5.8%)

  3,3 mln

  63,6(6.3%)

  3,4 mln

  64,9(6.5%)

  3,6 mln

  68,6(6.2%)

  3,4 mln

  66,4(6.4%)

  3,4 mln

  65,5(5.7%)

  3,7 mln

  71,6(6.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  30,1(3.3%)

  3,4 mln

  65,8(6.4%)

  2,2 mln

  41,1(4.1%)

  2,3 mln

  44,1(4.4%)

  2,5 mln

  48,4(4.4%)

  2,6 mln

  49,4(4.8%)

  1,8 mln

  35,6(3.1%)

  1,5 mln

  29,4(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  421,4 tys

  8,2(0.9%)

  395,5 tys

  7,7(0.8%)

  760,7 tys

  14,5(1.4%)

  772,5 tys

  14,8(1.5%)

  888,7 tys

  17,1(1.6%)

  784,1 tys

  15,1(1.5%)

  879,9 tys

  17,1(1.5%)

  957,3 tys

  18,7(1.8%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,4 tys

  1,5(0.1%)

  443,2 tys

  8,5(0.8%)

  564,2 tys

  10,9(1.1%)

  435,1 tys

  8,5(0.7%)

  812,8 tys

  15,9(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  407,5 tys

  7,9(0.9%)

  320,7 tys

  6,2(0.6%)

  337,0 tys

  6,4(0.6%)

  346,2 tys

  6,6(0.7%)

  353,3 tys

  6,8(0.6%)

  358,0 tys

  6,9(0.7%)

  5,4 mln

  105(9.1%)

  634,6 tys

  12,4(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  592,2 tys

  11,5(1.3%)

  650,3 tys

  12,6(1.2%)

  518,7 tys

  9,9(1%)

  645,4 tys

  12,3(1.2%)

  1,1 mln

  21,2(1.9%)

  488,4 tys

  9,4(0.9%)

  1,8 mln

  35,6(3.1%)

  579,1 tys

  11,3(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  26,6(2.9%)

  2,8 mln

  53,4(5.2%)

  522,6 tys

  9,9(1%)

  354,3 tys

  6,8(0.7%)

  692,1 tys

  13,3(1.2%)

  844,9 tys

  16,3(1.6%)

  513,1 tys

  10,0(0.9%)

  512,1 tys

  10,0(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  458,7 tys

  8,9(1%)

  568,7 tys

  11,0(1.1%)

  795,4 tys

  15,1(1.5%)

  345,0 tys

  6,6(0.7%)

  321,2 tys

  6,2(0.6%)

  474,3 tys

  9,2(0.9%)

  545,0 tys

  10,6(0.9%)

  480,3 tys

  9,4(0.9%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,0 tys

  2,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  604,2 tys

  11,5(1.1%)

  915,6 tys

  17,5(1.7%)

  3,7 mln

  70,8(6.4%)

  927,6 tys

  17,9(1.7%)

  691,1 tys

  13,4(1.2%)

  80,3 tys

  1,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  591,1 tys

  11,5(1.1%)

  186,4 tys

  3,5(0.4%)

  174,3 tys

  3,3(0.3%)

  47,1 tys

  0,9(0.1%)

  86,7 tys

  1,7(0.2%)

  63,2 tys

  1,2(0.1%)

  64,9 tys

  1,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  39,5 tys

  0,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,8 tys

  0,1(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,2(0%)

  39,6 tys

  0,8(0.1%)

  797

  0,0(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  478,7 tys

  9,3(0.8%)

  25,1 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,2 tys

  1,0(0.1%)

  1,3 mln

  25,0(2.4%)

  179,7 tys

  3,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  127,2 tys

  2,5(0.2%)

  886,3 tys

  16,8(1.7%)

  848,3 tys

  16,2(1.6%)

  10,6 tys

  0,2(0%)

  74,7 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,1 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat jaworski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 149 mieszkańców powiatu jaworskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 436 kobiet oraz 5 713 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 14,5% średnie ogólnokształcące, a 15,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu jaworskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,9% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jaworskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jaworskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,1%).

  15,9% mieszkańców powiatu jaworskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 653 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,57.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,81.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców powiatu jaworskiego w wieku potencjalnej nauki (31,5% kobiet i 31,4% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,8%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Polska
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,3%
  Województwo
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • pow. jaworski
  2,3%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 14,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  14,5%
  Województwo
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,5%
  Województwo
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 11,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat jaworski
  26,6%
  Województwo
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. jaworski
  5,6%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. jaworski
  21,9%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 653 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat jaworski
  653,0
  woj. dolnośląskie
  819,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,34
  woj. dolnośląskie
  0,97
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 64,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 64,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. jaworski
  88,57
  Województwo
  96,05
  Cały kraj
  96,62
 • 85,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. jaworski
  85,68
  woj. dolnośląskie
  91,14
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jaworski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jaworski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 206,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 180,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. jaworski
  91,81
  Województwo
  98,13
  Polska
  100,01
 • 85,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. jaworski
  85,28
  woj. dolnośląskie
  88,95
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jaworski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat jaworski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 105,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 85,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie jaworskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  woj. dolnośląskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 26,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  25,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 45,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 24,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat jaworski
  11,0
  Dolnośląskie
  19,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11 Szkoły policealne ogółem
 • 11
 • 11 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 11
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jaworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jaworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jaworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jaworski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie jaworskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie jaworskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 3
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 140)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie jaworskim: 26 (publiczne: 26, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie jaworskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 900 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 532 (uczestnicy: 49 804)
  • seanse filmowe: 24 (uczestnicy: 904)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 1 850)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 56 (uczestnicy: 7 048)
  • koncerty: 40 (uczestnicy: 8 210)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 62 (uczestnicy: 1 539)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 116 (uczestnicy: 10 832)
  • konkursy: 39 (uczestnicy: 2 962)
  • pokazy teatralne: 36 (uczestnicy: 5 689)
  • konferencje: 12 (uczestnicy: 400)
  • interdyscyplinarne: 33 (uczestnicy: 2 054)
  • warsztaty: 61 (uczestnicy: 1 364)
  • inne: 42 (uczestnicy: 6 952)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 412)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 142)
  • taneczne: 2 (członkowie: 18)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 25)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 3 (członkowie: 54)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 19)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 53)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 42)
  • inne: 2 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 65)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 30)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 7)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 224)
  • teatralne: 2 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 54)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 90)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie jaworskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 66 981 zwiedzających, co daje 13 123 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jaworskim działało 16 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 218 363 wolumeny oraz 11 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 42 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 255 425 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 101
  • dostępne dla czytelników: 59
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 59
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 12
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jaworskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 45 784 wolumeny w tym ziobry specjalne: 281. Odnotowano 4 470 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 48 929 wolumenów. Odnotowano 1 442 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie jaworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jaworskim działało 35 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 727 członków. Zarejestrowano 1 745 ćwiczących (mężczyźni: 1 387, kobiety: 358, chłopcy do lat 18: 691, dziewczęta do lat 18: 306). Aktywnych było 50 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (43), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (36).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie jaworskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jaworski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat jaworski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 53 wypadków drogowych w powiecie jaworskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 71 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 103,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 13,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 181,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie jaworskim zarejestrowanych było 39 127 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 31 452 samochodów osobowych (614,6 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 3 415 samochodów ciężarowych (75,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 57 autobusów (1,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 441 ciągników siodłowych (8,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla kraju) oraz 1 259 motocykli (24,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 10,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,2 lat.


  W 2017 roku w powiecie jaworskim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 taksówek oraz 8 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 53 Wypadki drogowe
 • 7 Ofiary śmiertelne
 • 71 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie jaworskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 103,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat jaworski
  103,6
  woj. dolnośląskie
  80,0
  Cała Polska
  87,6
 • 13,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. jaworski
  13,6
  woj. dolnośląskie
  7,8
  Kraj
  7,9
 • 17,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  17,9
  Dolnośląskie
  10,7
  Cała Polska
  10,6
 • 181,46 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat jaworski
  181,5
  Dolnośląskie
  137,8
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 39 127 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie jaworskim w 2016 roku
 • 31 452 Samochody osobowe
 • 3 415 Samochody ciężarowe
 • 198 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 57 Autobusy
 • 224 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 441 Ciągniki samochodowe
 • 441   Ciągniki siodłowe
 • 2 279 Ciągniki rolnicze
 • 1 259 Motocykle
 • 368   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 930 Motorowery
 • 31 452Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie jaworskim
 • Samochody osobowe w powiecie jaworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 614,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  614,6
  Dolnośląskie
  581,5
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 740
  • 1400-1649 kg9 499
  • 1650-1899 kg7 393
  • 1900 kg i więcej6 820
 • 7 740 do 1399 kg
 • 9 499 1400-1649 kg
 • 7 393 1650-1899 kg
 • 6 820 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 401 do 1399 cm3
 • 11 401
 • 17 700 1400-1999 cm3
 • 17 700
 • 2 351 2000 i więcej cm3
 • 2 351
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie jaworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 285
  • olej napędowy9 451
  • gaz (LPG)4 231
  • pozostałe485
 • 17 285 benzyna
 • 9 451 olej napędowy
 • 4 231 gaz (LPG)
 • 485 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 213 do 1 roku
 • 213
 • 123 2 lata
 • 123
 • 149 3 lata
 • 149
 • 475 4-5 lat
 • 475
 • 765 6-7 lat
 • 765
 • 1 444 8-9 lat
 • 1 444
 • 1 921 10-11 lat
 • 1 921
 • 5 396 12-15 lat
 • 5 396
 • 8 860 16-20 lat
 • 8 860
 • 5 741 21-25 lat
 • 5 741
 • 2 656 26-30 lat
 • 2 656
 • 3 709 31 lat i więcej
 • 3 709
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie jaworskim
 • powiat jaworski
  19,4 lat
  Dolnośląskie
  18,4 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 3 415Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie jaworskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie jaworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 75,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  75,3
  woj. dolnośląskie
  86,3
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 846 do 999 kg
 • 1 846
 • 952 1000-1499 kg
 • 952
 • 231 1500-2999 kg
 • 231
 • 22 3000-3499 kg
 • 22
 • 41 3500-4999 kg
 • 41
 • 127 5000-6999 kg
 • 127
 • 79 7000-9999 kg
 • 79
 • 88 10000-14999 kg
 • 88
 • 29 15000 kg i więcej
 • 29
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna595
  • olej napędowy2 649
  • gaz (LPG)134
  • pozostałe37
 • 595 benzyna
 • 2 649 olej napędowy
 • 134 gaz (LPG)
 • 37 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 20 2 lata
 • 20
 • 26 3 lata
 • 26
 • 76 4-5 lat
 • 76
 • 177 6-7 lat
 • 177
 • 213 8-9 lat
 • 213
 • 221 10-11 lat
 • 221
 • 550 12-15 lat
 • 550
 • 843 16-20 lat
 • 843
 • 496 21-25 lat
 • 496
 • 320 26-30 lat
 • 320
 • 444 31 lat i więcej
 • 444
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie jaworskim
 • Tutaj
  18,8 lat
  Dolnośląskie
  18,3 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 57Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie jaworskim
 • Autobusy w powiecie jaworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  3,2
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy55
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 2 benzyna
 • 55 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 7 12-15 lat
 • 7
 • 10 16-20 lat
 • 10
 • 9 21-25 lat
 • 9
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 7 31 lat i więcej
 • 7
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie jaworskim
 • powiat jaworski
  21,7 lat
  Dolnośląskie
  20,8 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 441Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie jaworskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie jaworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 8,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,6
  Dolnośląskie
  6,2
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy435
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe4
 • 2 benzyna
 • 435 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 90 do 1 roku
 • 90
 • 10 2 lata
 • 10
 • 21 3 lata
 • 21
 • 55 4-5 lat
 • 55
 • 21 6-7 lat
 • 21
 • 61 8-9 lat
 • 61
 • 24 10-11 lat
 • 24
 • 40 12-15 lat
 • 40
 • 51 16-20 lat
 • 51
 • 35 21-25 lat
 • 35
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 11 31 lat i więcej
 • 11
 • 10,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie jaworskim
 • pow. jaworski
  10,4 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 1 259Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie jaworskim
 • Motocykle w powiecie jaworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 24,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  24,6
  Dolnośląskie
  27,7
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 11 2 lata
 • 11
 • 13 3 lata
 • 13
 • 19 4-5 lat
 • 19
 • 28 6-7 lat
 • 28
 • 61 8-9 lat
 • 61
 • 61 10-11 lat
 • 61
 • 135 12-15 lat
 • 135
 • 228 16-20 lat
 • 228
 • 132 21-25 lat
 • 132
 • 179 26-30 lat
 • 179
 • 354 31 lat i więcej
 • 354
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie jaworskim
 • powiat jaworski
  22,2 lat
  Dolnośląskie
  22,7 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie jaworskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 70,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. jaworski
  70,5 km
  Dolnośląskie
  376,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat jaworski
  0,8 km
  woj. dolnośląskie
  2,6 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba taksówek